Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník Obsah: Hlavní zprávy 2 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 3 Potraviny na pranýři (listopad) 4 Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a Zpráva o životním prostředí za rok Z domova 12 Ze zprávy K. Matouška z Bruselu (COPA/COGECA) 15 Ze zasedání Mezinárodní rady AREV na Azorách 21. a Zprávy z OIV 17 Ze zahraničí 18 1

2 HLAVNÍ ZPRÁVY Ministr zemědělství Jurečka: Výrazně rozšíříme dotace na investice v rámci programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu O nových programech Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a o připravovaných změnách programu Zemědělec informoval ministr Marian Jurečka zástupce bank na společném setkání. Změny se budou týkat podávání žádostí, stanovení termínů pro jejich příjem, lhůty pro stanovení výše podpory, maximální podporované výše úvěrů na jednotlivé investice a doby splatnosti úvěru. Bude také větší okruh podporovaných investic V rámci změn v programu Zemědělec budeme výrazně více podporovat nákup zemědělské techniky a nově také investice na výstavbu, na pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou. Také jsme se domluvili na podpoře investic na nákup plemenných zvířat pro zlepšení genetické hodnoty stád, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Příjem žádostí v rámci nově upraveného programu bude otevřen po schválení Evropskou komisí, pravděpodobně v březnu Na rozdíl od minulých let budou žádosti přijímány po celý rok a budou se muset podat před uzavřením úvěrové smlouvy. Nebude také možné zahájit realizaci investice před podáním žádosti. Výši podpory stanovuje PGRLF na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, takže při podání nebude známa. Konkrétní finanční podpora pro prvovýrobce je ve formě dotace části úroků z úvěrů, které byly poskytnuty komerčními subjekty. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE V ČT by mělo být víc pořadů pro děti o zemědělství, žádá ministr Jurečka V České televizi by se do budoucna mělo objevovat více pořadů pro děti věnovaných zemědělství, lesnictví či výrobě potravin. Ministr zemědělství Marian Jurečka o tom jednal s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem. V současnosti se podle něj televize podobným pořadům pro nejmladší diváky příliš nevěnuje. Ministerstvo je připraveno zemědělskou tvorbu pro děti finančně podpořit. My jsme se domluvili, že bychom začali úzce spolupracovat s dramaturgy a přípravou pořadu na tom, co by se mělo v budoucnu vysílat, podotkl ministr s tím, že nabídl Dvořákovi spolupráci odborníků z odvětví na přípravě pořadů tak, aby odpovídaly co nejvíce skutečnosti. Zároveň jsem uvedl, že jsme připraveni se na tom podílet i finančně, protože nám na tom záleží, dodal Jurečka. Ministr by chtěl, aby pořady cílily jak na mládež mladší 15 let, tak na dospívající. Aby například pořady týkající se gastronomie dokázaly poukazovat na kvalitní potravinářské produkty z české produkce, popsal Jurečka svou představu. Pořady představující úspěšné podnikatele by pak podle něj kromě těch z jiných oborů mohly prezentovat také úspěšné zemědělce či potravináře. Jurečka uvedl, že ministerstvo je připraveno podpořit z peněz Lesů České republiky či Budvaru i celovečerní filmy, které se nějakým způsobem uvedených témat dotýkají. ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: IDNES.CZ, ČTK; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský PŘEHLED POVOLENÍ pro révu za období: Vytvořil/telefon: Ing. Jana Ondráčková / , 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Talendo Extra držitel rozhodnutí o povolení: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 628/14, Praha 5, evidenční číslo: účinná látka: prochinazid 160 g/l, tetrakonazol 80 g/l platnost povolení končí dne: Plodina, oblast použití réva Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití padlí révové Dávka vody Dávkování, mísitelnost 0,025 % 0,2 l/ha do BBCH 61 Způsob aplikace OL Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 30 BBCH Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi réva l/ha postřik, rosení max. 3 /rok dní Rozsah povoleného použití 2

3 Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 % réva Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m. 3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚ- NA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU Isolet LE držitel rozhodnutí o povolení: CBC (EUROPE) Ltd., Via E. Majorana 2, Nova Milanese, Itálie, evidenční číslo: účinná látka: E,Z)-dodeka-7,9-dien-1y-acetát 213 mg/ks, (Z)-dodec-9- en-1yl-acetát 216 mg/ks platnost povolení končí dne: Způsob aplikace: aplikace se provádí ručně rozvěšením odparníků na keře. Odparníky se umísťují na rostlinu révy ve výšce druhého drátu. Trubičky odparníku se od sebe odtáhnou tak, aby na koncích zůstaly spojeny a mohly se tak snadno nasunout na letorost. Je třeba dbát na to, aby odparníky byly chráněny před intenzívním slunečním zářením v létě. Odparníky by měly být umístěny ve stínu listů, aby na ně slunce nesvítilo celý den. Odparníky nesmí být umístěny na drátěné konstrukci, protože vlivem vyšší teploty drátu dochází k nadměrnému odpařování feromonu. Odparníky musí být rovnoměrně rozmístěny po ploše vinohradu s výjimkou svahů, kde se na horní část svahu umístí více odparníků než na spodní část. Na okraji ošetřované plochy (první 2 řady) se dává dvojnásobné množství odparníků, než v centrální části plochy. Odparníky se také umisťují na první a poslední dva keře v řadě. Plodina, oblast použití réva vinná Škodlivý organismus, jiný účel použití obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý Dávkování, mísitelnost ks odparníků/ha matení samců OL Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL před začátkem náletu motýlů první generace Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině réva vinná zavěšení odparníků max. 1 za rok Rozsah povoleného použití Státní zemědělská a potravinářská inspekce SZPI zveřejňuje výsledky dosavadních letošních kontrol burčáku a ČZHM Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v letošní sezóně dosud kontrolou prověřila 522 prodejních míst burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM). Při kontrole inspekce v 64 případech přistoupila k odběru vzorku, u 15 vzorků laboratoř SZPI už analýzu ukončila. Z tohoto množství dva vzorky nevyhověly požadavkům předpisů. V obou případech šlo o burčák od výrobce (dle průvodní dokumentace předložené prodejcem) Dalibor Koubek se sídlem v Přibicích č. p.: 101, vzorky SZPI odebrala v provozovnách prodejce Miloš Ondráček na Okružní ul. v Prostějově a na nám. 1. května v Kuřimi (prodejní stánek). Vzorky nevyhověly množstvím přidaného cukru, norma povoluje etanol z přidaného cukru v objemu 2%, laboratorní analýza prokázala přítomnost v hodnotách 6,11% a 7,31%. V letošním roce SZPI plánuje prověřit srovnatelný počet prodejních míst burčáku a ČZHM jako vloni. V roce 2013 inspekce zkontrolovala 657 prodejních míst, odebrala 78 vzorků k laboratornímu rozboru, z nichž bylo 10 nevyhovujících. Při kontrole burčáku a ČZHM se SZPI mj. zaměřuje na hygienu prodeje, senzorické požadavky inspektor na místě hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje -, označování a průvodní dokumentaci. Při odběru vzorku laboratoř SZPI v Brně prostřednictvím hodnot izotopu vody měřených na nukleární magnetické rezonanci prověřuje geografický a botanický původ hroznů, ze kterých byl burčák vyroben. Dále je sledována např. přítomnost syntetických barviv, etanolu z přidaného cukru, nebo množství přidané vody. Inspekce našla nelegální sklad zeleniny, část byla plesnivá Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla v Bruntále nelegální sklady ovoce a zeleniny. Zakázala prodej 18 tun brambor a stovek kilogramů ovoce, protože provozovatelé nedokázali prokázat jejich původ. Část uskladněných potraviny byla navíc plesnivá. U dalších desítek tun brambor a další zeleniny a ovoce inspektoři původ prověřují. Skladové prostory byly částečně devastované, na stěnách se šířila plíseň a část skladované zeleniny byla napadena plísní, sdělil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Ve skladu bylo i vajec bez dokladů původu. Inspekce se na sklady zeleniny na česko-polském pohraničí zaměřila poté, co při kontrolách stánkového prodeje čerstvého ovoce zjistila klamání spotřebitele. Brambory byly například prodávány jako jiná odrůda, 3

4 Provozovna KO* Výrobce* * Dodavatel Země původu V/N Důvod nevyhovění Miloš Ondráček, Okružní 4262/10, Prostějov Miloš Ondráček, nám. 1 Května Prodejní stánek na prakovišti před supermarketem Albert, Kuřim Dalibor Koubek, Přibice 101, IČ: Dalibor Koubek, Přibice 101, IČ: Dalibor Koubek, Přibice 101, IČ: Dalibor Koubek, Přibice 101, IČ: Česká republika Česká republika N N Etanol z přidaného cukru (6,11% obj., limit 2% obj.) Etanol z přidaného cukru (7,31% obj., limit 2% obj.) Přehled zkontrolovaných nevyhovujících vzorků burčáku a ČZHM. * Provozovna kontrolované osoby * * Výrobce dle průvodní dokumentace předložené kontrolovanou osobou než o jakou ve skutečnosti šlo. Byly také označeny jako české brambory, ačkoliv byly neznámého původu. Kontrolované osoby nepředložily nabývací doklady, případně opakovaně předkládaly tytéž faktury. Na některých také uváděly pěstitele, který ve skutečnosti neexistuje. ZDROJ: NOVINKY; AUTOR: ČTK; Potraviny na pranýři (listopad) Pálava moravské zemské víno polosladké, alk.: 11,5 % obj. Ve víně byla zjištěna přítomnost maltózy. Maltóza je disacharid, který vzniká štěpením škrobu. Její přítomnost ve víně je důsledkem použití nepovolených enologických (vinařských) postupů. Obal: 2 ks KEG sudů a 50 L Výrobce: PPS Agro, a.s. Strachotín, Česká republika Distributor: Krobelus, s.r.o., Brno Země původu: Czech Republic Země původu: Slovakia Merlot rosé, růžové víno s CHOP, polosladké, alk. 11,5% obj. Chuť a vůně výrobku byly netypické pro víno vyrobené z vinných hroznů. Bylo patrné jahodovomalinové aroma. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: Víno Rakvice s.r.o., Rakvice Distributor: Ráj Vína s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město Praha Země původu: Slovenia Frankovka, víno červené-suché alk. 10,5% obj Víno bylo falšováno přídavkem syntetických barviv - azorubin, ponceau a patentní modř V. Při výrobě vína byly použity nepovolené enologické (vinařské) postupy. Šarže: F2514 Obal: sklo láhev + uzávěr Výrobce: stáčírna: VINOP a.s., Polešovice 446, Polešovice Frankovka, víno červené-suché alk. 11% obj Víno bylo falšováno přídavkem syntetických barviv - azorubin, patentní modř V a tartrazin. Při výrobě vína byly použity nepovolené enologické (vinařské) postupy. Šarže: F1713 4

5 Obal: láhev sklo + uzávěr Výrobce: VINOP a.s., Polešovice 446, Polešovice Země původu: Slovakia Obal: PET LAHEV Množství výrobku v balení: 2 l Výrobce: Plněno pro: Haiko Morava s.r.o., Wintrova 2539/25, Brno Země původu: European Union Země výroby: XXX (unknown) Vinařská Brána Modrý Portugal á 1 l, suché, č.š. MP1413, alk. 10,5% obj., Slovensko Chuť a vůně vína byly silně po nežádoucích těkavých látkách. Šarže: MP1413 Obal: skleněná lahev se záklopkou a uzávěrem Výrobce: plněno/stáčírna: VINOP a.s., Polešovice 446, Polešovice Distributor: Staroveské Centrum Vína s.r.o., Krmelínská 552, Stará Ves n. O. Země původu: Slovakia Frankovka, červené víno suché, alk. 11% obj., země původu: Maďarsko Výrobek byl falšován přídavkem 58 % vody a přídavkem barviv (azorubin, patentní modř V, tartrazin). Při výrobě vína byly použity nepovolené enologické (vinařské) postupy. V chuti a vůni byla patrná oxidáza. Šarže: Č.Š Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA Výrobce: PLNĚNO PRO: AXET s.r.o., PRAHA - RADLICE, ČESKÁ REPUBLI- KA Země původu: Hungary Původní sklepmistr, stolní víno polosladké, bílé, směs vín z různých zemí evropského společenství, alk. 10,5% obj., V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Kontrolovaná osoba nedoložila původ výrobku - nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku. Šarže: Č.Š.L2393W145/12 Obal: SKLO,ZÁTKA, ZÁKLOPKA Výrobce: Na etiketě uvedeno: PLNĚ- NO V: CZ Země původu: European Union Tramín červený, suché, č.š. A15/14, alk. 11,0% obj., Slovensko Chuť a vůně vína byly po nežádoucích těkavých látkách. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Best Wine Czech Republic s.r.o., Chotešovská 680/1, Praha 9, IČ: Distributor: Staroveské Centrum Vína s.r.o., Krmelínská 552, Stará Ves n. O. Země původu: Slovakia Zámecký výběr, červené víno suché, alk. 10,5% obj. V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Šarže: L-280 Mistr sommelierů, chardonnay, víno bílé, alk. 10,5% obj., země původu Maďarsko Víno bylo falšováno přídavkem 42 % vody. Při výrobě byly použity nepovolené enologické (vinařské) postupy. Kontrolovaná osoba nedoložila původ výrobku - nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku. Šarže: L-340 Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA Množství výrobku v balení: 0,75 l 5

6 Výrobce: na etiketě uvedeno: PLNĚ- NO V: AXET S.R.O., PRAHA - RADLICE, ČESKÁ REPUBLIKA Země původu: Hungary Výrobce: PLNĚNO V: CZ Země původu: European Union Země výroby: Czech Republic Chardonnay, víno bílé suché, alk. 11% obj., vyrobeno v čr/ víno ze zemí EU Výrobek byl falšován přídavkem 44 % vody a nadlimitním množstvím etanolu z přidaného cukru. Kontrolovaná osoba nedoložila původ výrobku - nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku. Výrobek byl označen neplatným kódem stáčírny. Šarže: Č.Š.: Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA Výrobce: PLNĚNO V: CZ Země původu: European Union Země výroby: Czech Republic Merlot, víno červené suché, alk.11% obj., vyrobeno v čr, víno ze zemí EU Výrobek byl falšován nepovoleným přídavkem 35 % vody, barviv (ponceau 4R, patentní modř V) a sacharinu. Při výrobě byly použity nepovolené enologické (vinařské) postupy. Kontrolovaná osoba nedoložila původ výrobku - nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku. Výrobek byl označen neplatným kódem stáčírny. Šarže: Č.Š Obal: SKLO,ZÁTKA, ZÁKLOPKA Modrý portugal, víno červené suché, alk. 11% obj., vyrobeno v čr, víno ze zemí EU, Výrobek byl falšován nepovoleným přídavkem 36 % vody, barviv (ponceau 4R, patentní modř V) a sacharinu. Při výrobě byly použity nepovolené enologické (vinařské) postupy. Kontrolovaná osoba nedoložila původ výrobku - nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku. Výrobek byl označen neplatným kódem stáčírny. Šarže: Č.Š Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA Výrobce: PLNĚNO V: CZ Země původu: European Union Země výroby: Czech Republic Sauvignon blanc, bílé víno suché, alk. 11% obj., země původu: Moldavská republika V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Šarže: Obal: sklo,zátka,záklopka Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: VYROBENO A PLNĚNO OD: MIGDAL-P S.A., MD-2005, 4 PIATA VE- CHE STR. CHISINAU Distributor: NORMA K.S., PLATNÉŘ- SKÁ 2, PRAHA 1 ČR Země původu: Moldova Země výroby: Moldova Merlot rose, víno růžové suché, alk. 11,0% obj., víno z Maďarska Chuť a vůně vína byly po plísni a byly v nich patrné nežádoucí těkavé látky. Šarže: Č.Š.L3633 W 620/2 Obal: KEG SUD Výrobce: BALENO V: VINIUM A.S., VELKÉ PAVLOVICE, HLAVNÍ 666, VELKÉ PAVLOVICE, ČESKÁ REPUB- LIKA Země původu: Hungary Chardonnay, moravské zemské víno, suché, alk. 12,0% obj. Víno bylo falšováno přídavkem 50 % vody, přídavkem kyseliny citronové a nadlimitním množstvím etanolu z přidaného cukru. Chuť byla neodpovídající, po myšině. 6

7 Obal: KEG SUD Výrobce: ZDEŇKA HAJDOVÁ, ŠULA- PERK 136, HLOHOVEC Země původu: Czech Republic Svatovavřinecké, moravské zemské víno, suché, alk. 12,0% obj. Chuť a vůně vína byly oxidativní, netypické, po nežádoucích těkavých látkách. Obal: KEG SUD Výrobce: ZDEŇKA HAJDOVÁ, ŠULA- PERK 136, HLOHOVEC Země původu: Czech Republic Pálava, moravské zemské víno, vyrobeno v ČR, alk. 11,5 % obj., polosladké Ve víně byla zjištěna přítomnost maltózy. Maltóza je disacharid, který vzniká štěpením škrobu. Její přítomnost ve víně je důsledkem použití nepovolených enologických (vinařských) postupů. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: IČ , PPS AGRO a.s., Strachotín Distributor: Krobelus s.r.o., Kotlanova 1, Brno Země původu: Czech Republic je přirozenou součástí vína, ve kterém vzniká jako vedlejší produkt při kvašení. Množství glycerolu je závislé na použitých kvasinkách a na teplotě během kvašení. Jeho přítomnost vínu dodává hladkost a plnost. Přídavek syntetického glycerolu do vína není povolen. Šarže: L3833W137/12 Obal: skleněná láhev, uzávěr Výrobce: Plněno v: Vinium a.s., Hlavní 666, Velké Pavlovice Země původu: European Union Sylvánské zelené, alk. 10,5% obj., polosuché, Itálie V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Informace o výrobci nebo stáčírně vína nebyla uvedena ani na etiketě ani v průvodních dokladech. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: neuveden Distributor: Petr Nesvadba, Kollárova 222/2, Kyjov, IČ: Země původu: Italia Země původu: Czech Republic Cuvée RŠ+RB+RV, moravské zemské víno, polosladké, alk. 11,5% obj. (sudové) Chuť a vůně vína byly neodpovídající, po plísni. Obal: KEG sud á 50 l Výrobce: Tomáš Procházka, Němčičky 171, Česká republika Distributor: PRO VÍNA.cz, Veronika Oslzlá, Družstevní 767, Rakvice Země původu: Czech Republic White wine Chardonnay Ve víně bylo zjištěno nadlimitní množství etanolu z přidaného cukru. Legislativa připouští přídavek cukru do hroznového moštu, ke zvýšení obsahu etanolu ve víně, ale podle vinařské oblasti je stanovena mezní hodnota obsahu etanolu z přidaného cukru. Víno bylo odebráno na hraničním přechodě v Lanžhotě při přepravě do České republiky v rámci celostátní společné akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Generálního ředitelství cel. Obal: přepravní obal BIC (kostka) 1000 Výrobce: Wine company Dragiev Ltd., Sqr. Kotcho Thestimenski 2B, 4000, Plovdiv, Bulgaria Distributor: GRANIT 1971 Ltd. Wine company, Obl. Stara Zagora, 6252 Granit, Bulgaria Země původu: Bulgaria Země výroby: Bulgaria Původní sklepmistr, víno polosladké bílé, alk. 10,5%obj. Ve víně byl zjištěn nepovolený přídavek syntetického glycerolu. Glycerol Sovín, Rulandské modré 2012 Chuť a vůně vína byly netypické, po nežádoucích těkavých látkách. Šarže: 85/12/ Obal: GL Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: Na etiketě uvedeno: Plněno v Neoklas a.s., Šardice 700 pro: Vinný sklep Sovín, s.r.o. Víno bílé bez CHOP, č.š. PAL 20 b, země původu Slovensko, polosladké, alk. 10,5 %obj., plněno v: VINOP a.s. Polešovice Chuť a vůně výrobku byly netypické pro víno vyrobené z vinných hroznů. Bylo patrné broskvové aroma. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: VINOP a.s. Polešovice 446, plněno pro: BM VINI s.r.o., Podolská 103/126 Praha 4 7

8 Země původu: Slovakia Výrobce: Plněno v: CZ Distributor: 4 VIP s.r.o. Velké Kunratice 1362/29, Praha Země původu: European Union Burčák bílý Ve výrobku byl zjištěn etanol z přidaného cukru v množství vyšším, než připouští příslušný právní předpis. Obal: plastová nádoba o objemu 50 litr Výrobce: Dalibor Koubek, Přibice Distributor: Dalibor Koubek, Přibice Země původu: Czech Republic Datum odběru vzorku: Merlot víno červené suché, Alk. 11% obj., Chuť a vůně vína byla netypická pro víno vyrobené z hroznů révy vinné. Bylo patrné višňové aroma. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Ve výrobku byla zjištěna syntetická barviva ponceau 4R a patentní modř V. Všechny enologické (vinařské) postupy vylučují přidání syntetických barviv. Výrobek byl dále falšován přídavkem 38 % vody a sacharinu. Výrobek byl označen neplatným kódem stáčírny. Šarže: Obal: Sklo, korek, záklopka Výrobce: Plněno v: CZ Distributor: 4 VIP s.r.o. Velké Kunratice 1362/29, Praha Země původu: European Union Veltlínské zelené - víno bílé suché alk. 11% obj., Výrobek byl označen neplatným kódem stáčírny (plněno v: CZ ). V chuti a vůni byly patrné nežádoucí biologické procesy živočišné tóny. Šarže: Obal: Sklo, korek, záklopka Sauvignon - víno suché alk. 11% obj. (sudové) V chuti a vůni vína byly patrné nežádoucí biologické procesy - autolýza kvasnic. Obal: Keg sud ochr. atm Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Plněno v: Tomáš Krist , Milotice 123, Česká Republika Distributor: Tomáš Krist , Milotice 123, Česká Republika Země původu: Slovakia Modrý portugal - víno suché alk. 11% obj. (sudové) Chuť a vůně vína byly po nežádoucích těkavých látkách. Obal: Keg sud ochr. atm Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Plněno v: Tomáš Krist , Milotice 123, Česká Republika Distributor: Tomáš Krist , Milotice 123, Česká Republika Země původu: Slovakia Kékfrankos víno s CHOP červené suché sudové alk. 11% obj. Chuť a vůně vína byly po nežádoucích těkavých látkách. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: VINOP a.s. Polešovice 446 Distributor: BM VINI s.r.o., Podolská 103/126, Praha 4 IČO: Země původu: Hungary Burčák bílý Ve výrobku byl zjištěn ethanol z přidaného cukru v množství vyšším, než připouští příslušný právní předpis. Obal: plastový sud Výrobce: Dalibor Koubek Přibice 101 IČ: Distributor: Dalibor Koubek Přibice 101 IČ: Země původu: Czech Republic Země výroby: Czech Republic Datum odběru vzorku: Varietal wine semidry white Pinot Gris 2013, alk.:12,24% obj. Víno bylo falšováno přídavkem 29 % vody. Víno bylo odebráno na hraničním přechodě v Lanžhotě při přepravě do České republiky v rámci celostátní společné akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Generálního ředitelství cel. Šarže: č. šarže 43 Obal: 1 komora autocisterny Výrobce: FAUTOR SRL, o r. CHisinau, str. P. Movila 23/2, Republica Moldova 8

9 Dovozce: GOSMIT, s.r.o., Mostní 747, , Kralupa nad Vltavou, Česká republika Distributor: FAUTOR SRL, o r. CHisinau, str. P. Movila 23/2, Republica Moldova Země původu: Moldova Země výroby: Moldova Datum odběru vzorku: Sauvignon blanc, bílé víno suché, alk.11,0%obj. Víno mělo zakalený vzhled, ve vůni a chuti byla patrná silná oxidáza, v chuti navíc myšina. Šarže: L 23/06/2011 Obal: skleněná lahev, uzávěr Výrobce: stáčírna: VINO ŽUPA a.d., Kruševačka 36, Aleksandrovac Dovozce: TOTAL IMPORT s.r.o., Řeznická 1486/5 CZ Praha 1 Země původu: Republic of Serbia Země výroby: Republic of Serbia Varietal wine white dry Pinot Gris 2013 Víno bylo falšováno přídavkem 29 % vody. Víno bylo odebráno na hraničním přechodě v Lanžhotě při přepravě do České republiky v rámci celostátní společné akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Generálního ředitelství cel. Šarže: č.šarže 22 Obal: komora autocisterny Výrobce: FAUTOR SRL, o r. CHisinau, str. P. Movila 23/2, Republica Moldova Dovozce: GOSMIT, s.r.o., Mostní 747, , Kralupy nad Vltavou, Česká republika Distributor: FAUTOR SRL, o r. CHisinau, str. P. Movila 23/2, Republica Moldova Země původu: Moldova Země výroby: Moldova Datum odběru vzorku: ZDROJ: SZPI Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a Zpráva o životním prostředí za rok Vláda ve středu schválila Zprávu o životním prostředí za rok 2013 [1]. Podle ní se stav životního prostředí mírně zlepšil. Příroda se však stále vzpamatovává ze znečištěného prostředí před rokem 1989, kdy Československo GWh Fotovoltaické články Větrné elektrárny Odpad Bioplyn Biomasa Vodní elektrárny Vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů, ČR [GWh], patřilo do tzv. Černého trojúhelníku. Pro srovnání vývoje stavu životního prostředí za posledních 25 let přinášíme i speciální přílohu s analýzami jednotlivých oblastí životního prostředí v ČR. Už podeváté zprávu o životním prostředí zpracovala resortní organizace MŽP CENIA, a to ve spolupráci s dalšími resortními i mimoresortními institucemi. Shrnutí některých výstupů Zprávy o životním prostředí za rok 2013 Ovzduší Kvalita ovzduší v ČR se celkově nezlepšuje, pouze kolísá dle aktuálního vývoje meteorologických podmínek v daném roce. Nadále zhruba třetina obyvatel ČR žije v oblastech s překročenými imisními limity pro suspendované částice frakce PM10 a dvě třetiny obyvatel jsou vystaveny nadlimitním koncentracím karcinogenního benzo(a) pyrenu. Jejich největším producentem je lokální vytápění domácností, které produkuje téměř 90 % veškerých emisí benzo(a)pyrenu a přibližně 41 % suspendovaných částic. Proto jsou pro ovzduší přínosem programy jako Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace. I když 9

10 C 9, , , , Dlouhodobý teplotní normál Průměrná roční teplota Roční úhrn srážek v % normálu Dlouhodobý vývoj průměrné roční teploty a ročního srážkového úhrnu na území ČR ve srovnání s normálem , [ C, %] % NO x Ostatní Zemědělství Výrobní procesy bez spalování Doprava Služby, domácnosti a zemědělství Průmyslová energetika Veřejná energetika a výroba tepla Zdroje emisí okyselujících látek v ČR [%], 2012 SO 2 NH 3 Celkem % plošně nejsou překračovány stanovené imisní limity koncentrací znečišťujících látek, kvalita ovzduší v určitých regionech (zejména v Moravskoslezském kraji) je nevyhovující. Zátěž způsobuje iintenzivní doprava a lokální zdroje pro vytápění domácností i přesto, že domácnosti v loňském roce spotřebovaly paliv stejně jako předloni. Celkové emise skleníkových plynů klesají, předloni dosáhly nejnižší úrovně od roku 1990, zaostávají jen emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla. Voda Vzhledem k tomu, že postupně klesá odběr a spotřeba vody, snižuje se i množství vypouštěných odpadních vod a koncentrace znečišťujících látek ve vodních tocích. Díky evropským fondům se zásadně zlepšila kvality vody. Do kanalizace odchází více čištěných odpadních vod. Na druhou stranu se zpomaluje růst podílu obyvatel připojených na kanalizaci zakončenou ČOV, dosud není připojeno 21,3 % obyvatel. Významným zdrojem znečištění povrchových vod je i plošné znečištění, které se vloni díky mírnému meziročnímu poklesu používání minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v zemědělství snížilo. Příroda Poškození lesních porostů v ČR, které tvoří třetinu území ČR, vyjádřené procentem odlistění nepostupuje tak rychle jako v minulosti, je však stále velmi vysoké a patří k nejvyšším v Evropě. Podíl listnáčů na celkové ploše lesů ČR stoupá, zvyšuje se i plocha přirozené obnovy lesa. Na lesní ekosystémy nepříznivě působí dozvuky silně znečištěného ovzduší Území s překročením LV 17,5 % Zastavěné plochy a nádvoří 1,7 % Vodní plochy 2,1 % Ostatní plochy 9,0 % Orná půda 37,9 % Lesní pozemky 33,8 % Trvalé travní porosty 12,6 % Chmelnice 0,1 % Ovocné sady 0,6 % Vinice 0,2 % Zahrady 2,1 % Oblasti ČR s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví (bez zahrnutí přízemního ozonu), 2013 Využití území v ČR [%],

11 ,4 % 0,003 % 3,4 % 0,2 % Index (2000 = 100) Zastavěné a ostatní plochy Vodní plochy 97 Lesní pozemky Celkem zemědělská půda Trvalé travní porosty Chmelnice, vinice, ovocné sady a zahrady 96 Orná půda ,3 % 11,7 % Vývoj využití území v ČR [index, 2000 = 100], Index (1990 = 100) Jelení z doby před r Ačkoliv se provedlo plošné odsiřování průmyslu, lesy reagují se zpožděním a jejich kvalita zeslábla. Regionálně se stav lesů začal zhoršovat především dlouhodobým působením sucha a vysokých teplot, nárůstem abiotických faktorů (vítr, mráz, sucho) a s nimi souvisejícím nárůstem hmyzích a houbových Jakost vody v tocích ČR, Daňčí Mufloni Srnčí Černá Jarní kmenové stavy vybraných druhů zvěře v ČR [index, 1990 = 100], škůdců i škod způsobených spárkatou zvěří. Populaci živočichů a rostlin negativně ovlivňuje budování staveb a přehrazování toků, například proti povodním. Půda V důsledku rozšiřování zastavěných a ostatních ploch (meziroční nárůst I. a II. neznečištěná a mírně znečištěná voda III. znečištěná voda IV. silně znečištěná voda V. velmi silně znečištěná voda Orná půda Trvalé travní porosty Vinice Sady Chmelnice Ostatní plochy Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství v ČR [%], 2013 v roce 2013 o 2,4 tisíc ha, tj. 0,3 %) pokračují zábory zemědělské půdy a dochází k fragmentaci krajiny. Loni bylo podle Zprávy zabráno 2,9 tisíce hektarů orné půdy. V letech se zvýšil rozsah zastavěných a ostatních ploch o 3,5 procenta (28,7 tisíc hektarů) a ty tak překročily už 10 % území republiky. Krajinu rozdělují i dopravní stavby. Živočichové mají menší možnost migrovat, přijímat potravu a rozmnožovat se. To má za následek ztrátu genetické pestrosti a sníženou životaschopnost populací. V ČR je potenciálně ohroženo 35,9 % zemědělské půdy vodní erozí a 18,4 % větrnou erozí. Na většině ploch erozí ohrožených půd se neprovádí systematická ochrana, která by omezovala jejich ztráty. Meziročně loni poklesla spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Příznivý vliv představuje nárůst ekologicky obhospodařované půdy, a to díky zemědělským dotacím zejména na ošetřování trvalého travního porostu, a také počtu ekofarem. Energie Postupně klesá výroba elektřiny v parních elektrárnách, naopak roste význam jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů. Výroba elektřiny z OZE se meziročně zvýšila o 14,6 %. Ve srovnání s průměrem států Evropské unie má ČR o 7 % vyšší spotřebu energie na jednoho obyvatele. Zároveň se řadí mezi země s vysokou energetickou náročností na jednotku HDP. 11

12 Doprava Plošně klesají zátěže životního prostředí z dopravy, především díky modernizaci vozového parku. Snižuje se spotřeba energie v dopravě, výrazně klesají emise znečišťujících látek i emise skleníkových plynů z dopravy. Meziročně však v roce 2013 výrazně vzrostl přepravní výkon nákladní silniční dopravy. Silniční doprava je téměř výhradně zdrojem nadměrné hlukové zátěže obyvatelstva. Hluk přesahující mezní hodnoty trápí desetinu lidí, opět zejména ve velkých městech. Odpady Celková produkce odpadů mezi lety stagnovala, nebo mírně klesala. Snížil se podíl skládkování na celkové produkci odpadů, naopak vzrostl podíl materiálového využití odpadů na celkové produkci odpadů i podíl energetického využití odpadů. KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ: PETRA ROUBÍČKOVÁ; TISKOVÁ MLUVČÍ MŽP EVA BRANIŠOVÁ; TISKOVÁ MLUVČÍ, CENIA Z domova Nový seminář PK ČR v příštím roce PK ČR uspořádá v novém roce na přelomu ledna a února seminář věnovaný problematice biopotravin Zvýšení produkce a rozvoj českého trhu s biopotravinami v novém programovacím období EU Přestože téma rozvoje produkce a odbytu českých biopotravin není nové, dostává se do období, kdy je třeba řešit nové problémy sektoru. Pro období let se připravuje podoba SZP EU a rovněž její implementace pro Českou republiku. Hlavním cílem nové strategie je vybrat prioritní oblasti českého zemědělství a potravinářství a zaměřit se na jejich podporu z národních a evropských zdrojů. Jednou z přednostně podporovaných oblastí je i produkce biopotravin. Předběžná pozvánka viz níže. Termíny konání (vždy 8:00 až 17:00 hod.): 20. ledna 2015 Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703, Ostrava 22. ledna 2015 Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 1000, Praha 27. ledna 2015 Hotel Gondola, Pallova 12, Plzeň 28. ledna 2015 Hotel Vladimír, Masarykova 36, Ústí n.l. 29. ledna 2015 Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, Č. Budějovice 4. února 2015 CENTRUM BABY- LON, Nitranská 1, Liberec 5. února 2015 Hotel EURO, Jiráskova 2781, Pardubice 10. února 2015 Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava 12. února 2015 Hotel International, Husova 16, Brno Zvýšení produkce a rozvoj českého trhu s biopotravinami v novém programovacím období EU Možnost registrace již nyní na: Pro více informací kontaktujte: JUDr. Zdeňka Ehlová, Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272, Praha 10 Malešice tel.: , mobil: , je pořádána bez vložného. Vyčkejte na potvrzení registrace.! Půlmilionovou pokutu zaplatí výrobce medu, ne Ahold, řekl Nejvyšší soud Nejvyšší soud rozhodl, že plzeňská firma JSG med musí zaplatit společnosti Ahold půl milionu korun za to, že v roce 2007 dodala do obchodů Albert med, do kterého přidávala nepovolené cukry. Majitel řetězce maloobchodů totiž přeúčtoval dodavateli pokutu od státního úřadu. JSG med s tím však nesouhlasila. Aholdu pokutu uložila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), a ten ji podle smlouvy naúčtoval dodavateli. SZPI dělá každoročně kontrolu medu v maloobchodní síti a nejvíce závadných vzorků pochází právě od JSG med. Nejčastějším prohřeškem je přidávání cukrů, přičemž do medu zákon zakazuje přidávat jakékoli látky. Firma se několikrát soudila či soudí se SZPI, aby se stala účastníkem správního řízení s prodejci medu. Soudy však zatím vždy její žalobu zamítly. Nyní Nejvyšší soud potvrdil předchozí rozsudky, které hodnotily smlouvu mezi Aholdem a JSG med jako standardní a konkrétní a potvrdily, že Ahold postupoval při přeúčtování pokuty výrobci správně. Při letošní kontrole SZPI v maloobchodní síti nevyhověl ani jeden ze 12 vzorků tohoto výrobce, loni nevyhovělo devět jeho vzorků. Přitom je to jedna z pěti největších firem v Česku, která obchoduje s medem. S inspekcí vede stále několik soudních sporů a tvrdí, že používá laboratorní metody, které nejsou schválené. Stěžovala si i na ministerstvu zemědělství, zároveň na postup SZPI podala ústavní stížnost. Inspekce veškerá nařčení odmítá jako neodůvodněná. ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: ČTK, IDNES.CZ; Pojízdné prodejny kvalitních potravin Začátkem listopadu se vydají na cestu po celé republice dvě pojízdné prodejny, které nabídnou kvalitní domácí výrobky oceněné značkou Regionální potravina. První zastávky se uskutečnily minulý týden v Praze a Jihlavě na farmářských trzích. Uvedla to Kateřina Ratajová ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Sortiment nabídne potraviny, které během uplynulých pěti let zvítězily v soutěži Regionální potravina - poctivé uzeniny, kvalitní medy, stoprocentní ovocné šťávy, džemy, pečivo, cukrovinky, piva z rodinných pivovarů a mnoho dalšího. Návštěvníci budou mít možnost vybrané produkty nejen zakoupit, ale i ochutnat. Pojízdné prodejny jsou dalším střípkem 12

13 aktivit v rámci propagace výrobků oceněných v soutěži Regionální potravina. Jednou z našich hlavních priorit je snaha podporovat místní výrobce a hledat nové distribuční kanály pro jejich produkty, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka a doplnil, že na zastávkách budou také k dispozici herní karty k soutěži České Vánoce, nakupující se budou moci zapojit a vyhrát hodnotné ceny. Pojízdné prodejny objedou během 27 dnů celkem 42 míst ve 33 městech po celé republice. Zájemci je mohou navštívit převážně na farmářských trzích, v prosinci budou pokračovat na adventních trzích. Navážou tak na loňské úspěšné putování, kdy se prodejna s výrobky oceněnými značkou Regionální potravina těšila velké přízni zákazníků. Prodejny se představí v následujících městech Čech, Moravy a Slezska: Brno, České Budějovice, Dolní Břežany, Dolní Počernice, Frýdek-Místek, Fryšták, Hradec Králové, Jičín, Jihlava, Karlovy Vary, Klánovice, Kroměříž, Lanškroun, Letohrad, Liberec, Lovosice, Mohelnice, Náchod, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha, Prostějov, Rokycany, Rosice, Světlá nad Sázavou, Tábor, Tišnov, Ústí nad Labem, Vyškov a Žatec. Pojízdná prodejna navazuje na trend farmářských trhů, kde se sortiment potravin z regionů běžně prodává. Zákazníci díky nákupu přímo od výrobce vědí, odkud nakoupené potraviny pochází, jak se vyrábí a z jakých surovin. Mají záruku větší čerstvosti a mnohdy i lepší ceny než v maloobchodě. Ratajová připomněla, že nedávno se také v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad konal festival Regionfest, který byl největší přehlídkou oceněných regionálních produktů ze všech krajů naší republiky. Bylo zde možné ochutnat i zakoupit široký sortiment tradičních a hlavně kvalitních potravin přímo od výrobců, kteří získali prestižní ocenění Regionální potravina. Pro návštěvníky bylo připraveno slosování o nákupní koš s výrobky oceněnými značkou Regionální potravina a o dva nákupní košíky bez výrobků. Pro zábavu, poučení i pochutnání byly součástí programu ukázky tradičních postupů přípravy pokrmů, například stloukání másla či pečení placek spojené s ochutnávkou, na programu jsou také čtyři bloky kuchařské show. Nechyběly ani ukázky staročeských řemesel jako šlapání zelí, zdobení perníků, ukázka drátování, košíkářství nebo točení keramiky na kruhu. Značku Regionální potravina uděluje ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích, již pátým rokem. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé mohou zatím vybírat z celkem 475 oceněných produktů. ZDROJ: ZEMĚDĚLEC; AUTOR: ZUZANA FIALOVÁ; Voda levnější než pivo a žádné kouření v hospodách, navrhuje ministerstvo Návrh nového zákona Ministerstva zdravotnictví přichází se zákazem kouření v restauracích. Hospodští by také měli ručit za to, že u nich v podniku nejsou podnapilí mladiství, a pivo by v hospodách nemělo být nejlevnější nápoj. Platit by měl od roku Předpis s názvem zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice ministerstvu tento týden utekl do meziresortního připomínkového řízení. Materiál byl odeslán bez zapracování některých vnitřních připomínek, proto jsme ho následně stáhli k dopracování, uvedla Štěpánka Čechová, mluvčí Ministerstva zdravotnictví. O opatřeních se začalo diskutovat ještě v dobách působení ministra Leoše Hegera (TOP 09), v zákoně se však objevily dvě zásadní změny: zákaz kouření v provozovnách, kde se připravuje a podává jídlo, a také odpovědnost provozovatelů za to, že u nich nebude podnapilý mladistvý. Je to diskriminační. I v barech musí podávat něco k jídlu. Je nesmysl, aby bylo v pořádku konzumovat jen zabalenou bagetu, říká Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací ČR. Navíc by podle něj prakticky hrozil zánik vesnických hospod, kam by štamgasti při zákazu kouření přestali chodit. Vláda o zákazu kouření v restauracích naposledy hlasovala v rámci jiné novely v srpnu a odmítla ho. Zákazník už dnes má na výběr mezi kuřáckými zařízeními a nekuřáckými. I když se však deklarují oddělené prostory pro obě skupiny, kouř se většinou dostane všude. Hostinské děsí zodpovědnost za podnapilou mládež Za mnohem závažnější změnu Stárek považuje druhou povinnost. A to že by provozovatel prodejny potravin, restaurace, herny či stánku s občerstvením, kde se prodávají alkoholické nápoje, musel zajistit, aby v jeho provozovně nepopíjely osoby mladší 18 let a aby tam dokonce ani nemohly přijít odjinud. To by v praxi znamenalo, že při vstupu by podezřelý návštěvník musel být dotázán na plnoletost, a pokud plnoletý nebude, podstoupit dechovou zkoušku nebo test na alkohol, říká Stárek. Provozovatel prý nemůže odpovídat za to, že někdo požil alkohol jinde a podroušenost se na něm projeví až později. Návrh počítá s tím, že by Česká obchodní inspekce dodržování nových opatření ve spolupráci s Policií ČR víc kontrolovala. Dnes je celkem běžné, že obchodník při prodeji alkoholu od mladých lidí prokázání věku nevyžaduje hrozba postihu je malá. Prodej cigaret má klesnout o pět procent Zřejmě nejvíce zasaženou skupinou by kromě restauratérů byli výrobci cigaret. Ministerstvo předpovídá, že by prodej tabákových výrobků klesl o pět procent. Oficiálně to zatím komentovat nebudeme, dokud není k dispozici finální text, uvedla Danica Siváková, mluvčí tabákové firmy JT International. Návrh přichází i s dalšími zákazy. Kouřit by se nesmělo na dětských hřištích, uvnitř sportovišť či ve vnitřních pasážích obchodních domů. Navíc obce by samy mohly zakázat kouření na dalších veřejných místech. Automaty na cigarety by směly být pouze tam, kde na ně dohlédne obsluha provozovny, nebo tam, kam nemají vstup lidé mladší 18 let. Skončil by také prodej alkoholu v automatech těch nicméně není mnoho. Se zrušením automatů absolutně souhlasíme, stroj jde vždy nějakým způsobem ošálit, souhlasí Jaroslav Burkart, šéf Unie dovozců a výrobců lihovin. Burkart nemá nic ani proti navrhované regulaci barů a hospod, aby měly na nápojovém lístku alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než alkoholický. Jinými slovy, alespoň voda musí být levnější než pivo. S tím nemají provozovatelé restaurací problém, ale nic to nevyřeší, upozorňuje Stárek. S finálním návrhem zákona ministerstvo přijde během příštích týdnů. ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: JITKA VLKOVÁ; Americká firma vyrábí pivo v sáčku s brčkem. V Česku by propadlo Americká firma PPi Technologies se rozhodla prorazit na konzervativním 13

14 americkém trhu, který je alergický na popíjení alkoholu na veřejnosti. Nabízí sáčkované pivo na cestu. Podle prvních reakcí může mít novinka úspěch. Přestože výroba takového piva bude lacinější, v Česku by neuspělo. Sáčkované pivo s brčkem firma pojmenovala Beer On The Go (pivo na cestu). Je určeno těm, kteří si pro něj dojdou přímo do pivovaru a nechají si ho stočit na místě. Na pulty běžných obchodů se tak obal z laminované fólie nedostane. Ačkoliv je tak trh pro rozšíření nového obalu omezen, své věrné zákazníky si patrně najde. Perfektně se to hodí na pláž, napsala na Facebooku Nancy Reeves-Hainesová. Podobně reagovali na nový obal i další američtí pivaři. Společnosti se tak nejspíše podařilo oslovit ty, na které cílila. Náš nový obal je určen pro venkovní aktivity, na které se nehodí nosit s sebou sklo, propaguje firma nový obal na svých stránkách s tím, že vedle piva je do obalu možné načepovat i vodu či další nápoje. Společnost však upozorňuje, že sáček je vhodný jen pro méně sycené nápoje, takže například limonády z něj už pít nedoporučuje. Při pokojové teplotě vyprchá plynný obsah během 24 hodin, upozorňuje firma. V Česku sáčky neprorazí Lidé si mohou koupit pivo buď v samostatném balení o objemu zhruba 250 ml, nebo šest piv zabalených dohromady, či multibalení o objemu zhruba 1,8 litru. Podle odborníků by čeští pivaři sáčkované pivo ve větší míře nepřijali. Sáček Single25 je vyroben z fólie PET/AL/PA. Je svařen ze tří stran, ohnutá strana padne příjemně do dlaně, hodnotí nový obal po technické stránce Václav Doležal z České obalové asociace Syba. Ale pro českého pivaře je to nepředstavitelná degradace, takže tento způsob balení piva v našich zemích příliš šancí nemá, dodává. Češi jsou podle něj v oblasti pivní kultury fajnšmekři a na pivo chodí nejraději do hospody. Pít ho na ulici v sáčku by je podle něj ani nenapadlo. Doma upřednostňují skleněné lahve a na cestách pivo v plechovkách. To má proti sáčku ty výhody, že se dá lépe chladit, lépe se drží v ruce a díky pevnosti jde dobře sytit oxidem uhličitým, takže po otevření zasyčí, což mají Češi rádi. Sáček žádnou z těchto výhod nemá, k tomu je mnohem hůře skladovatelný, výhodou může být snad jen to, že jeho výroba bude lacinější, přemýšlí o výhodách sáčkovaného piva Doležal. Frťany v sáčku se na trhu neprosadily Podle Doležala už se v Česku pokusy vyrábět alkohol v sáčku objevily, ale žádný se neujal. V první polovině devadesátých let se dvě firmy snažily dostat na trh dokonce frťany v sáčku. Jedna výroba skončila, protože výrobce zvolil špatnou technologii a barva z potisku pronikla do alkoholu. Druhý výrobce skončil na tom, že nenašel distributora, který by jeho výrobky prodával, vzpomíná Doležal. Toto obalové fiasko je podle něj dalším důkazem, že pivo v sáčcích v Česku šance na zářivou budoucnost nemá. Rozšíření sáčkovaného piva nevěří ani plzeňský pivovar. Nepředpokládáme, že by to českého konzumenta oslovilo. Pivo má pro Čechy velký význam a vzhledem k tomu, že je tento nápoj po dlouhé roky spojen se skleněnou lahví, sáčkové pivo by sklidilo úspěch jen u velmi malého procenta lidí. A to pravděpodobně u těch, kteří už dnes preferují obal z plastu, říká mluvčí Plzeňského Prazdroje Kateřina Krásová. Nejrozšířenějším obalem na cesty jsou podle ní plechovky, které však v celkové oblíbenosti obalů zaujímají jen jednotky procent. ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: IVA ŠPAČKOVÁ; Prazdroj a Bernard zdraží sudové pivo o padesátník na půllitr Lídr českého pivního trhu Plzeňský Prazdroj zdraží v listopadu sudové pivo o 50 haléřů na půllitr. Už v létě oznámil zvýšení cen lahvových a plechovkových piv. Prazdroj budou zřejmě následovat i další pivovary. Zdražení potvrdil například Bernard, a to o 50 až 60 haléřů. Zmíněný nárůst o půl koruny na půllitr u Prazdroje představuje průměrné navýšení cen pro odběratele sudového a tankového piva u většiny položek, oznámila deníku E15 mluvčí plzeňského pivovaru Kateřina Krásová. Konečná cena ovšem podle ní bude záviset na rozhodnutí hospodských. V některých restauracích tedy pivo od Prazdroje podraží o korunu. V předchozích letech často po zdražení u Prazdroje, který má 45procentní podíl na českém pivním trhu, navýšili ceny i jeho konkurenti. Třeba humpolecký Rodinný pivovar Bernard od 18. listopadu zdraží sudové pivo o zhruba 50 až 60 haléřů na půllitr. Mluvčí firmy Zdeněk Mikulášek E15 řekl, že Bernard držel dva roky ceny na stejné úrovni i přes rostoucí náklady, ale nyní již musel ceník upravit. Další pivovary zatím nechtěly podle deníku možné změny cen komentovat. Prazdroj už v červenci oznámil, že od září zdraží o 0,8 procenta lahvová a plechovková piva, u kterých podobně zvyšoval ceny i loni v listopadu. Ceny sudového piva ale Prazdroj dosud po dva roky neměnil, aby vrátil zákazníky do restaurací a hospod. České pivovary totiž už čtyři roky hlásí pokles prodeje čepovaného piva. V restauracích nyní prodají podle pivovarských svazů přes 43 procent piva, kdežto ještě v roce 2010 to bylo přes 50 procent. AUTOR: ČTK, IDNES.CZ; Budvar začne prodávat zmrzlé pivo. Vzniklo náhodou Novinka s obsahem alkoholu 21 procent vyjde ve vybraných restauracích na 250 až 400 korun za lahev o objemu 1,5 litru. Jde o extrakt látek z přemrzlého piva, výrobek s obsahem alkoholu 21 procent se jmenuje B:Cryo. Produkt se podle zástupců Budvaru nedá zařadit do jakékoliv známé kategorie nápojů. Ale patrně nejblíže má k digestivu a výrobce jej doporučuje pít v menším množství po masitém jídle. B:Cryo nabídne v tuzemsku 60 vybraných restaurací. Hosté obdrží na stůl láhev o objemu 1,5 litru, v níž se nachází pivo, které bylo minimálně 24 hodin v teplotě minus 18 stupňů Celsia. Tím se formou ledu oddělí voda od pivního základu. Konzumenti si pak pomocí speciálních čepovacích zařízení mohou načerpat do sklenic libovolné množství. Budvar doporučuje pít B:Cryo v objemu přibližně 0,8 decilitru. Tento produkt chutná jako pivo, ale hřeje jako destilát, uvedl specialista řízení jakosti piva z podniku Budvar Petr Košin. Výzkum nového výrobku trval dva roky. Podle ředitele Budvaru Jiřího Bočka se zrodil nahodile. Průběžně testujeme, co pivo vydrží, a zkoušeli jsme, co snese při nízkých teplotách. A při tom nás napadlo, že bychom mohli udělat kryokoncentraci, uvedl. Dodal, že náklady na výzkum nebyly extrémně vysoké a Budvar je pokryl z vlastních zdrojů. Za lahev B:Cryo o objemu 1,5 litru, která bude k dostání ve vybraných restauracích, zákazníci zaplatí 250 až 400 korun. Z jedné lahve by pak měli získat čtyři sklenice extraktu o objemu 0,8 decilitru. Chceme tímto produktem přinést překvapení pro naše zákazníky 14

15 a zároveň oživení pro spotřebitele, uvedl Boček. Budějovický Budvar patří k největším tuzemským pivovarům. Loni zvýšil meziročně zisk o více než 46 procent na 325,836 milionu korun. Podle auditovaných výsledků tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly 2,186 miliardy korun, byly tak o 87 milionů vyšší než v roce Výstav zaznamenal historické maximum - 1,423 milionu hektolitrů. Vyplývá to z výroční zprávy podniku zveřejněné ve Sbírce listin. Podle informací ministerstva zemědělství měl Budvar ke konci letošního září zisk před zdaněním 350 milionů korun. Boček dnes řekl, že si netroufá odhadnout, s jakým výsledkem skončí hospodaření pivovaru v celém roce ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: ČTK; Ze zprávy K. Matouška z Bruselu (COPA/COGECA) Pracovní skupina Víno Předseda skupiny Thierry Coste v úvodu řekl, že po schválení programu a zápisu se bude jednat o novém uspořádání poradních skupin Civilní dialog, které nahrazují staré poradní skupiny a pro sektor Vína to bude taková první zkoušková schůze. Skupina má štěstí, že její program a složení zůstává prakticky stejné jako dříve, není nijak propojeno na jiné kultury a to je pro fungování skupiny velmi důležité. Španělé měli připravit předsedu pro CD skupinu, ale nedohodli se a tak sem byla navržena italská zástupkyně Palma Espozito, o které se bude na zítřejší schůzi hlasovat. Coste upozornil, že v novém systému je třeba očekávat střety s nevládními organizacemi, je nutná silná a jednotná reprezentace C/C. Palma ve svém krátkém příspěvku řekla, že je nutné připravit strategickou agendu pro příštích 7 let a stanovit všechny priority pro skupinu. Sklizeň a trh 2014 Všichni dostali celkové přehledy produkce a tak se zde projednávaly především trendy, diskutovala se přesnost informací, jsou zde rozdíly mezi státními statistikami a těmi co dodávají vinařské organizace (mají je ve většině případů přesnější). Celková produkce je odhadována na 157,7 mil. hl, což je o 9,9% méně než vloni. Silné a časté bouře x sucho, oblasti, které byly silně postiženy vloni se problémům vyhnuly, jinde silný dopad. Trvale klesají celkové plochy vinic. Největší nárůst ve světě je u šumivých vín (přes 40 % za posledních 10 let). V EU je poměr ploch nyní ke světu jen 56 % (před 10 lety to bylo ještě 65 %). Také spotřeba v EU klesla za 10 z 69 % celosvětové na méně než 61 %. Ve skupině Civilní dialog by se mělo jednat o klimatických dopadech, růstu některých vývozních trhů (US), kvalitě vína a cenách. Dále by zde měla být úvaha jaký bude vývoj pro příští 3-5 roků zásoby jsou velmi nízké. Italové hlásí, že proti hlášení se produkce ještě více snížila na méně než 41 mil. hl ale konečná čísla budou známá až v lednu. Do země proudily velké dodávky především stolního vína ze Španělska, které částečně destabilizovaly trh v Itálii. Současné nástroje na řízení trhu a organizaci příliš nefungují. Španělé měli vysokou úrodu v 2013, ale říkají, že vše záleží na klimatu, SZP nijak výkyvy neřeší, jsou velké rozdíly mezi jednotlivými regiony. Vláda upravila nástroje komercializace, ale trh je nyní světový a před 3 lety měli velké problémy s dovozy z Jižní Afriky a z Jižní Ameriky (úroda byla slabá). Pro italské i španělské zástupce je jasno současná forma jednotné SZP nijak nereaguje na trh. Španělská vláda dala souhlas k vytvoření nové meziprofesní skupiny Vína, která by měla hledat nové nástroje, které fungují. Němci se přidávají s požadavkem, aby Komise dala vyjádření na nové požadavky po víc než ročních zkušenostech: klima stále více určuje výnos výzkum příčin nemocí a nákaz tendence dlouhodobé spotřeby studie? Pozorovatelny trhu Komise je nechce. V EU je tendence snižování spotřeby vína (stárnutí obyvatel a změny chování). Povolení výsadby diskuse trvaly přes 4 roky. C/C požadovala revizi v roce 2030, Komise nyní stanovila, že bude v roce Poslední řídící výbor Komise, který se sešel jednal o novém systému povolení klučení x výsadba ve stejné sezóně. Pro Italské zástupce zde chybí transitní období a celý systém je podle nich velmi komplikovaný, především administrativa. Organizace chtějí porovnání jen k minulému roku, Komise navrhuje porovnání k průměru za 5 let. Francouzi otevřeli diskusi s Mze, rozdělení podle regiónů a konečný součet na národní úrovni. Pro Němce by provádění mělo být pružnější, rozhodnutí mají podobné jako Francie (regiony). Každý region má své priority, které se někdy dost podstatně liší. Francouzi pochybují, že zde dá Komise jasnou odpověď, nemají nic připraveno, odpověď bude jen obecná. Nikdo neví jak bude tento systém fungovat, a jak bude možné kombinovat regionální a národní podmínky. Když dojde k plnění limitu 1%, pak se začnou používat priority pro rozdělení. Otázkou zde je, jak Komise chce toto rozdělení udělat a jak se to bude řídit? Národní podpory, nařízení č. 555/2009. Deklarace na národní úrovni. Včasnost hlášení jinak se podpory snižují. Italové zde chtějí takovou modifikaci, aby se vyloučila možnost dvojího financování, jednak přes rozvoj venkova a také přes SZP, jak říká čl. 20 tohoto nařízení. Mají seznam investic rozdělený jak na rozvoj venkova, tak pro SZP, to by mělo usnadnit rozlišení. Pro francouzské zástupce je s tím spojena velmi komplikovaná administrativa. Zjednodušení SZP u vína pokračování úprav dokumentu, který se projednával v říjnu. C/C zde navrhuje další úpravy, jako využití čísel zásob pro statistické metody to usnadní administrativní zátěž (registr 15

16 vinic, deklarace sklizně, deklarace produkce a deklarace zásob). Pro řadu zemí představuje povinnost hlásit ukončení sezóny k Místo toho se zde navrhují různá data, tak jak to vyhovuje producentům vzhledem k různým klimatickým podmínkám. Ale musí být zajištěno, že celý trh je neustále monitorován. Informace o dodávkách vína, užití a cenách jsou zásadní. Bilaterální dohody dopad u vína, Daniel Azavedo USA žádný pokrok, čeká se jak nová Komisařka obchodu zahájí další kolo jednání. Trvají zde u vína problémy názvů a označení a CHZO. Japonsko minulý měsíc pokračovala jednání v Bruselu, malý zájem o víno. Kanada dohoda uzavřena, ale nebyla ještě podepsána a ratifikována oběma parlamenty. Čína jednání pokračují o CHZO, ale zpomalují se. V prvním kole bylo uznáno 100 jmen, druhá část (180 jmen) musí být ještě schválena Komisí. C/C chce rozšíření seznamů o nepotravinové zboží. Biovíno Koncem září se dohodla C/C na společné pozici. Problémy zde jako v jiných sektorech dělá mix produkce, kterou chce Komise zrušit (konveční a bio na jedné farmě). Je zde také nedostatek biosazenic. Enologické praktiky je zde možný výběr, návrh Komise je podle většiny zástupců nepřesný, takže jsou zde různé interpretace (technické prvky, hnojiva). Portugalská zástupkyně zde uvádí, že počátkem týdne italské předsednictví spolu s řídícím výborem dalo návrh na podstatné změny, které budou dokončeny během příštích týdnů. Ale stále není jasné, jakým směrem tyto změny půjdou. Nemoci a paraziti. Diskuse byla především o šíření Drosophila suzukii, asijské octomilce, která se v Evropě objevila v roce 2008 a do roku 2011 se rozšířila do většiny zemí produkujících víno. Ve všech regionech její výskyt hlásí Německo, Rakousko, Francie a Itálie, ostatní zatím nepotvrdily plošný výskyt. Způsobuje ztráty ve výši %. Je horší pro pozdní sklizně (Pinot gris), zatím není žádný chemický postřik používá se varianta Spintor. Jsou známy prostředky, které tuto mušku odpuzují (česnek, kaolinit, vápno a lapače). Muška může mít až 13 generací za 1 rok, životnost je 3-6 týdnů. Silné zimy a mráz brání většímu rozšiřování, ale to se v posledních letech v důsledku klimatických změn nedaří, zimy jsou velmi mírné. Požadavek na lepší informovanost, prevence, výzkum a tlak na Komisi, podobně jako v jiných sektorech, aby vytvořila jednotku rychlé reakce, protože do Evropy přichází každým rokem stále více škůdců, parazitů a nemocí. Mělo by řešit DG Sanco. Ze zasedání Mezinárodní rady AREV na Azorách 21. a Rezoluce k boji proti Flavescence dorée (fytoplazmové zlaté žloutnutí révy) přijatá všemi hlasy Rezoluce Směrnice 2000/29/ES Rady z 8. května 2000 stanovuje opatření k omezení zavlečení a rozšíření škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů na území Evropské unie. Mezi těmito organismy způsobujícími choroby se již několik let nachází i Flavescence dorée (fytoplazmové zlaté žloutnutí révy) jako skutečné soužení pro značnou část evropských vinařských regionů. Vzhledem k rychlému šíření této choroby, která je v mnoha členských státech omezována jenom karanténním opatřením a vzhledem k potížím, na které vinaři při svých aktivitách k omezení choroby naráží, považuje AREV za naléhavé v zájmu zdravotního stavu rostlin a ekonomiky přijmout dodatečná opatření v boji s touto infekční chorobou způsobující ničivé následky pro odvětví vína. K nejdůležitějším cílům patří ochrana infikovaných vinic a zachování nenapadených vinic, jakož i zavedení opatření vedoucích k prozkoumání této choroby. Za tímto účelem vyzývá AREV Evropskou komisi k tomu, aby zařídila vše potřebné, aby na evropské úrovni provedla inventarizaci opatření ke kontrole choroby, aby byla po celé Evropě harmonizována strategie k ochraně před Flavescence dorée a jejími přenašeči, aby v rámci 8. Rámcového programu výzkumu HORIZON 2020 byla financována následující témata: choroba Flavescence dorée a její potenciální přenašeči, vývoj metod pro zjištění, potírání a redukci účinků choroby a zvláště vývoj alternativní strategie k chemickému ošetření k regulaci populace přenašečů choroby, aby poškození vinohradníci mohli obdržet podporu, především v rámci národních podpor. AREV naléhavě žádá Komisi o uvedení těchto opatření do platnosti co nejdříve. 2. Rezoluce k ICANN,.vin a.wine přijatá všemi hlasy Rezoluce AREV vyjadřuje již několik měsíců silné znepokojení vzhledem k nedostatečnému ochrannému opatření pro chráněná označení původu (CHOP) a chráněná zeměpisná označení (CHZO) v evropském vinařství (a označení regionů, podle kterých jsou CHOP a CHZO nazvány) u budoucích názvů domén s dodatkem.vin a.wine. Zacházení je zde zcela odlišné od ochranných známek. V této souvislosti AREV upozorňuje na vážné následky, které tato skutečnost sebou přináší pro spotřebitele (zavádějící nabízení vlastníkem domény takových produktů, které nemají žádnou souvislost s uvedeným zeměpisným údajem) a pro výrobce (zneužití dobré pověsti označení, kybersquatting: chianti.wine, rioja. wine, bordeaux.wine, porto.wine, rheingau.wine, tokaj.wine atd.) 16

17 AREV vzal na vědomí dočasné pozastavení udílení přípon.vin a.wine, kterého bylo dosaženo evropským a americkým odvětvím vína a Evropskou komisí v rámci rozhodčího řízení proti rozhodnutí ICANN. Doufá, že tento postup povede k uspokojivému řešení pro všechny účastníky. Pokud by měla zůstat arbitráž neúspěšná, vyzve AREV Evropskou komisi k tomu, aby využila všechny možnosti odvolání včetně zavedení sporného řízení proti ICANN. Evropská komise jako strážce dohody musí ukázat jasné odhodlání k obraně systému CHOP a CHZO, a požadovat, aby online platila stejná pravidla jako v reálném obchodu. PŘEKLAD JIŘÍ SEDLO Zprávy z OIV Šumivé víno ve světě V roce 2013 bylo ve světě vyrobeno celkem 17,6 mil. hl šumivého vína, což odpovídá 7 % veškeré produkce vína. Spotřeba šumivého vína se odhaduje na 15,4 mil. hl a během posledních deseti let se zvýšila o 30 %. Roste i světový obchod se šumivým vínem. V roce 2013 jej bylo vyvezeno 8,7 mil. hl (polovina produkce) v hodnotě 4,3 mld. Eur a na celkovém vývozu vína se podílí 9 % v objemu a 18 % ve finančním vyjádření. Generální ředitel OIV Jean-Marie Aurand navštívil 6. a Uruguay a 17. až Chile Hovořil s představiteli tamního vinařského institutu o situaci vinařství v zemi. Obdobně s ministrem zemědělství, kterému pochválil kvalitu uruguayských vín a ministr vyjádřil přesvědčení, že Uruguay bude brzy hostitelem světové kongresu OIV. Po skončení světového kongresu OIV v Argentině navštívil generální ředitel Chile. Národní ředitel pro zemědělství připomněl, že jeho země je již přes 60 let členem OIV a hraje významnou roli v mezinárodním obchodu s vínem; OIV zde má trvalou podporu. Jean-Marie Aurand vyjádřil přesvědčení, že chilská prezentace v organizaci se ještě zvýší účastí expertů na různých činnostech OIV. 37. světový kongres OIV se uskutečnil v Argentině Ve dnech 10. až 14. listopadu 2014 proběhl tento kongres za účasti 1200 osob. Po zahájení ministrem zemědělství Argentiny prezidentka OIV Claudia Quini oznámila, že jak počtem přihlášených vědeckých přednášek (500), tak i počtem účastníků v technické sekci (1000) vznikl nový rekord. Na valném shromáždění, kterého se účastnili zástupci 36 členských států, připomenul generální ředitel Jean- -Marie-Aurand výročí 90 let od vzniku organizace (1924) a její znovuzaložení před 10 lety (2004). Pak představil strategický plán vědecké činnosti pro příštích pět let, který valné shromáždění schválilo. ZE ZPRÁV OIV VYBRAL J. SEDLO 17

18 Ze zahraničí Ladislav Miko generálním ředitelem DG SANCO Ladislav Miko od 1. listopadu 2014 zastává pozici úřadujícího generálního ředitele generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele. Dříve vykonával funkci náměstka generálního ředitele pro potravinový řetězec od ledna Od roku 2005 do roku 2010 působil ve funkci ředitele pro přírodu v GŘ pro životní prostředí, kde zastával odpovědnost za portfolio v oblasti přírody a biologické rozmanitosti, zemědělství, půdy a lesů. V období od května do prosince 2009 zastával funkci ministra životního prostředí České republiky v zemi úřednické vlády. Předtím, než začal svou kariéru v Evropské komisi, v letech působil jako náměstek ministra a generálního ředitele pro ochrany přírody a krajiny ministerstva životního prostředí České republiky. Je držitelem doktorátu v oboru zoologie a ekologie. Jeho výzkumné zájmy jsou v zoologii, půdní zoologie a ekologie a on publikuje ve vědeckém i populárním tisku. Pracoval také jako školitel, lektor a soudní poradce. V současné době učí ekologii, biologii půdy a životního prostředí, vědy na Univerzitě Karlově a University of Life Sciences v Praze. Od roku 2010 působí jako hostující profesor na univerzitě v Antverpách, kde přednáší o vztazích k životnímu prostředí společnosti a ekologickou obnovu. ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 44/2014 Na soutěži Bioweinpreis 2014 získalo biovíno Hibernal pozdní sběr 2013 z podniku VERITAS velkou zlatou medaili. Soutěž proběhla 27. až 29. června ve falckém Bad Dürkheim jako 5. ročník s rekordní účastí 729 vzorků z 19 zemí světa. Podle tiskové zprávy se zúčastnili mimo starých i noví biovinaři, např. z Česka, Turecka a Libanonu. Česko bylo tentokráte zastoupeno jenom 4 vzorky biovín z firmy VERITAS, 3 bílými a Cabernetem Cortis Superior Mezi bílými získal Hibernal pozdní sběr 2013 velkou zlatou medaili (bylo jich uděleno jen 26) a Aletta 2013 a Solaris Superior 2012 obdržely zlatou medaili. Čili velký úspěch biovín z ČR. JIŘÍ SEDLO 4. mezinárodní soutěž vín interspecifických odrůd 2014 (PIWI Weinpreis) V sobotu 8. listopadu proběhla ve výzkumném centru Laimburg v Jižních Tyrolích degustace 4. ročníku mezinárodní soutěže vín odolnějších odrůd révy. Soutěžilo 234 vzorků vín od 111 vinařství z 11 zemí Evropy, mezi nimi poprvé i ze Švédska a z Maďarska. 56 vzorků získalo zlatou medaili a 98 stříbrnou. Po loňském velkém úspěchu Vinselektu Michlovský a.s. získala i letos Česká republika 3 zlaté a 5 stříbrných medailí z celkem 9 dodaných vzorků vín. Nejvyšší ohodnocení v soutěži (98 bodů) a velkou zlatou medaili v kategorii červených vín získal Regent 2012, jakostní víno z vinařství Oliver Gottschalk, Franky. Z našich vín obdrželi stříbrnou Medaile Odrůda Zatřídění Vinařství Země velká zlatá (97 b.) Cabernet blanc 2013 kabinetní víno Schöller Porýní-Falc velká zlatá (96 b.) Solaris 2014 výběr z hroznů, bio Gyukli Maďarsko velká zlatá (96 b.) Bronner 2013 jakostní biovíno Paradeiser Rakousko zlatá (95 b.) Savilon 2013 zemské biovíno Vinselekt Michlovský ČR zlatá (93 b.) Hibernal 2013 pozdní sběr, bio VERITAS ČR zlatá (90 b.) Hibernal 2012 pozdní sběr, bio Fr. a Hana Mádlovi ČR stříbrná (89 b.) Rinot 2013 zemské biovíno Vinselekt Michlovský ČR stříbrná (87 b.) Malverina 2013 pozdní sběr, bio Vinselekt Michlovský ČR stříbrná (83 b.) Saphira 2013 pozdní sběr, bio VERITAS ČR V kategorii bílých vín byly mezi 99 vzorky uděleny 3 velké zlaté medaile a vína z Moravy získala 3 zlaté a 3 stříbrné medaile 18

19 medaili Laurot 2011, výběr z hroznů, biovíno (89 bodů) z Vinselektu Michlovský a Cabernet Cortis Superior 2013, bio z podniku VERITAS (88 bodů). V této kategorii soutěžilo 79 vzorků vín. Soutěže se zúčastnili vinaři z Česka, Dánska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemska, Rakouska, Španělska, Švédska a Švýcarska. Posuzovány byly následující odrůdy (v závorce jsou uváděny počty vzorků dané odrůdy): Bílé: Aletta (1), Aromera (1), Bianca (1), Bronner (4), Cabernet blanc (21), Cal 6-04 (2), Helios (4), Hibernal (3), Johanniter (33), Malverina (1), Merzling (1), Muscaris (9), Rinot (1), Saphira (4), Savilon (1), Seyval Blanc (3), Solaris (19), Souvignier gris (6), VB 32-7 (1); Modré: Baco Nr. 1 (1), Cabernet Carbon (6), Cabernet Carol (1), Cabernet Cortis (14), Cabernet Jura (2), Cabertin (2), Cal 1-36 (1), Cascade (1), Chambourcin (4), Laurot (1), Léon Millot (3), Leon Foch (2), Maréchal Foch (6), Monarch (4), Muscat bleu (1), Pinotin (7), Prior (2), Regent (32), Roesler (1), Rondo (4), VB (2). Ceny vítězům budou předány 5. června 2015 v rámci kongresu OIV v Mainz v Německu. JIŘÍ SEDLO V Itálii našli rekordně velký lanýž, gurmáni za něj dají miliony Počátkem listopadu našli v Itálii rekordmana mezi bílými lanýži. Vzácná houba, která je považována za jednu z největších lahůdek, vážila téměř jeden a půl kilogramu. Bude zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů a poputuje do dražby. Výtěžek dražby, který může dosáhnout stovek tisíc eur (několika milionů korun), půjde na charitativní účely, napsala italská média. Lanýž se našel začátkem listopadu poblíž městečka Savigno u Bologni a váží přesně 1,483 kilogramu. O 173 gramů tak překonal dosavadního rekordmana, houbu nalezenou v roce 1999 v Chorvatsku. Kvůli mimořádné chuti a nedostupnosti jsou lanýže považovány za jednu z nejžádanějších ingrediencí světové gastronomie. Rostou pod zemí v hloubce přibližně 30 centimetrů a oproti ostatním houbám neobsahují nadzemní část, což ztěžuje jejich vyhledávání. Lanýže se nedají pěstovat a rostou pouze v divoké přírodě. Bílé lanýže (tuber magnatum) lze nalézt téměř výhradně v severoitalském regionu Piemont. Vzácné surovině se s ohledem na ceny, za které se prodává, někdy přezdívá bílé zlato. Mnohem dostupnější jsou černé lanýže, které rostou například také ve Francii a vzácně i v Česku. Bílé lanýže vážící přes jeden kilogram se podaří najít jen vzácně. Ačkoli v Guinnessově knize rekordů figuruje jako největší houba s gramy, jsou známy i případy větších nálezů, které však nebyly úředně zaprotokolovány. Například roku 1954 Italové věnovali tehdejšímu americkému prezidentovi Dwightu Eisenowerovi houbu vážící dva a půl kilogramu. ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: ČTK, IDNES.CZ; V Rakousku se nadále nejvíce vysazuje Veltlínské zelené Podle Svazu révových školkařů Rakouska stále vede v nových výsadbách Veltlínské zelené, i když se produkce jeho sazenic snížila. Vyplývá to z podílu prodaných sazenic této odrůdy z celkového množství 6 milionů kusů. V Rakousku je nyní přibližně 60 révových školek, z nichž asi 40 je malých, které produkují sazenice pro vlastní potřebu a pouze přebytky při vysoké výtěžnosti dávají na trh. Většinu výsadbového materiálu produkuje 10 školek. Obecně se zvyšuje zájem o sazenice bílých odrůd, zatímco zájem o modré odrůdy stagnuje na velmi nízkém objemu. Přitom poměr spotřeby bílého a červeného vína je 1:1, ale plocha modrých odrůd činí jen 36 % z celkové plochy vinic. K hodně poptávaným odrůdám patří Pinot blanc, Frankovka a Muškát žlutý. Podnož Fercal je módní, je odolnější vůči vápnu a tudíž vhodnější do žloutenkových poloh. Školkaři se na ni však dívají s nedůvěrou, není dostatečně ověřena v praxi. Poptávka po podnožích slabějšího vzrůstu jinak obecně upadá, při nižších srážkách dochází ke stresu ze sucha. Stále více vinařů ozeleňuje vinice, kde je pak zapotřebí dostatek vody. Standardní podnože SO-4 a K 5 BB nadále dominují. Vysokokmeny mají trojnásobnou délku podnože a výtěžnost sazenic je výrazně nižší. Produkční náklady jsou 2 3x vyšší v porovnání s běžnými sazenicemi. Navíc je zde vyšší riziko, že kvůli dlouhému řečišti mízy dojde v suchých letech ke špatnému zásobení vodou a tím k vodnímu stresu; jsou také náchylnější na mráz. Vhodné jsou pro podsadby vinohradů, protože už mají zapěstovaný kmínek. V současnosti je v Evropě nedostatek podnoží, proto se často používá i nedostatečně vyzrálé dřevo jako podnož, čímž klesá kvalita sazenic. Biovinaři by měli zpravidla používat biosazenice. Existuje však výjimka, kdy požadované odrůdy a klony nejsou na příslušných podnožích dostupné v biokvalitě. Pak lze pro biovinici použít i konvenční sazenice. U biosazenic je problém udržet jejich dobrý zdravotní stav bez fungicidů. Jejich cena se pohybuje kolem 2 až 2,10 /ks. U velkých školek patří k nabízenému servisu i výsadba sazenic sazečem. Ceny se pohybují mezi 0,15 až 0,20 /ks + paušální poplatky za vinici. DER WINZER/ /JS Vinaři v Porýní-Falci zvýšili podíl vinic odrůdy Ryzlink rýnský Podle Zemského statistického úřadu se v roce 2014 meziročně zvýšila pěstovaná plocha Ryzlinku rýnského o 162 ha na ha, což činí 26,6 % z celkové plochy vinic země ha. Důvodem je rostoucí obliba německého ryzlinku ve světě. Porýní-Falc je největší vinařskou spolkovou zemí Německa se 6 vinařskými oblastmi: Rheinhessen ( ha), Pfalz ( ha), větší část oblasti Mosel (8.677 ha), Nahe (4.204 ha), Ahr (563 ha) a Mittelrhein (449 ha). Za Ryzlinkem rýnským následuje Müller Thurgau se ha (12,4 %) a Dornfelder se ha (11,5 %), ale u obou se jejich plocha meziročně snížila. Dále jsou značně rozšířeny odrůdy Pinot noir s 6,5 % či ha (2004: ha), Rulandské šedé, které zaujímá 5,1 % s ha (2004: ha) a Sylvánské zelené rovněž s 5,1 % podílem na celkové ploše vinic země. Bílé moštové odrůdy jsou pěstovány na ha a modré na ha. Trend spěje ke zvětšování podílu bílých odrůd. V roce 2005 se pěstovaly modré odrůdy na ha. Mimo RR narůstá plocha i odrůd burgundské rodiny. ZDROJ: PROPLANTA.DE/ /JS Sklizeň 2014 ve Švýcarsku: mírně nadprůměrná Ve Švýcarsku se ze sklizně 2014 získalo 0,9 mil. hl vína, to je o 60 tisíc hl 19

20 více oproti loňsku. Přitom i zde způsobila značné škody octomilka Drosophila suzukii. Část z toho bude brzy putovat do Číny. Švýcarsko totiž letos uzavřelo dohodu s Čínou o volném obchodu, čímž získalo náskok vůči ostatním zemím (např. EU). ZDROJ: FALSTAFF.DE/ /JS Díky švýcarským dobrovolníkům a vědci byla zachráněna odrůda Gouais blanc Odrůda Gouais blanc, které se přezdívá Casanova pro její rodičovství mnoha dalších světových odrůd révy, byla ve Švýcarsku zachráněna před vymizením. Před 15 lety se zjistilo, že je v genech řady odrůd, mimo jiné i Chardonnay a Gamay. Ale bylo jen málo vinic na světě, kde se ještě vyskytovala. Jednou z nich je švýcarská Haut-Valais v 800 m n. m. Vznikl zde projekt na záchranu této odrůdy, který vedl genetik Dr. Jose Vouillamoz. Vinař Josef-Marie Chanton se v roce 2010 dozvěděl o hrozícím nebezpečí zániku odrůdy Gouais blanc a ihned kontaktoval Dr. Vouillamoze. Sdružili během několika týdnů 33 osob ochotných vložit prostředky do zakoupení historické vinice o ploše 0,2 ha osázené také touto odrůdou. Ale pak trvalo dva až tři roky, aby se získaly veřejné prostředky na její renovaci. Vinice má svažitost od 60 do 70 % a pěstuje se na ní 12 vzácných odrůd. Od roku 2011 skupina dobrovolníků opravovala suché kamenné zdi, které zpevňují jejích 27 teras. Haut-Valais je jediné místo na Zemi, kde byl Gouais blanc kontinuálně pěstován od středověku. Ve Francii byla tato odrůda mnohokrát zakázána ve všech regionech, dosud tam přesto existuje jedna vinice v Marin v oblasti Haute-Savoie. Gouais blanc byl ve Francii známý také jako selský hrozen, má vysoký obsah kyselin, dává vysoký výnos hroznů a je náchylný na plíseň šedou. ZDROJ: DECANTER.COM; CHRIS MERCER; /JS V Německu se zvyšuje poptávka po starých odrůdách révy Červený Ryzlink má v Německu stoupající počet příznivců, řekl na přednáškách v Geisenheimu prof. E. Rühl. Jde o bílou moštovou odrůdu, která se v Rheingau a Bergstrasse pěstuje na 30 ha. Získávají se z ní vína o nižším obsahu kyselin oproti Ryzlinku rýnskému. Na rozdíl od Porýní-Falce povolilo před pár lety Hesensko pěstování několika starých odrůd. ZDROJ: PROPLANTA/ /JS Ital Francesco Illy pěstuje révu téměř jako bonsaje s jedinců na hektar Na svých 13 ha plodných vinic pracuje biodynamicky. Používá čtvercový spon 40 x 40 cm s cílem donutit révu kořenit hluboko. A to se mu taky povedlo, již po pár letech mají rostliny kořeny až v třímetrové hloubce, až u nepropustné jílovité vrstvy. Každý keř redukuje na maximálně jeden hrozen, mnohé ale nemají žádný hrozen. Tato bonsaj-vinice s má nejhustší spon na světě. ZDROJ: FALSTAFF.DE/BERNHARD DEGEN/ /JS Rusko chce podpořit vinařství na Krymu stovkami milionů Eur S podporou vinařství a turizmu ve výši až 250 mil. během následujících deseti let chce Rusko ztrojnásobit plochu vinic na poloostrově na 100 tisíc hektarů, nyní je tam 37 tisíc ha. Místo 1 miliardy lahví by se tam pak mělo produkovat 7 miliard lahví vína. Tím by mohlo Rusko výrazně snížit dovoz vína, který nyní činí 80 % jeho spotřeby. ZDROJ: FALSTAFF.DE/ /JS Pěstitelé révy v Champagne zastavěli cihlami vchod do vládní budovy Přes tisíc šampaňských pěstitelů révy se spojilo s farmáři, aby protestovali proti daním, zastavěli vchod do vládní budovy regionu. Unie farmářů vyzvala své členy, aby po dobu jednoho dne (5. 11.) protestovali proti nadměrným daním a regulacím v zemědělství. Asi pěstitelů révy se soustředilo v Chalons-en-Champagne spolu s dalšími stovkami farmářů s traktory. Celkem bylo protestujících mezi 14. a 17. hodinou asi a 500 traktorů. ZDROJ: DECANTER, /JS Veřejnost podporuje povinné označení obsahu kalorií ve víně, tvrdí anglická zdravotnická loby Více než 2/3 osob dotázaných Královskou společností pro veřejné zdraví dle nové studie požadují uvádění kalorického obsahu na etiketách piva, vína a lihovin. Z dotázaných dospělých osob se takto vyjádřilo 67 %. A 80 % dospělých osob nemůže stanovit kalorický obsah sklenice vína. Celá studie je vedena cílem vytvořit nátlak na anglickou vládu a na Komisi EU, aby bylo zavedeno u alkoholických nápojů povinné označení kalorické hodnoty jako je tomu u potravin. V anglických supermarketech Sainsbury budou mít do dvou let všechny alkoholické nápoje prodávané pod jejich značkou uveden obsah kalorií. ZDROJ: DECANTER, /JS Němci nemají v oblibě s vínem srkat Pro většinu obyvatel je to nespolečenské, pro znalce to patří k degustaci. Patří to ke zvukové kulise každé degustace vína: srkání. A má to svůj důvod při objektivním hodnocení vína, má-li být posouzena komplexní chuť a vůně. Avšak ¾ Němců z tisíce dotázaných to považuje za nespolečenské, u osob do třiceti let dokonce 84 %. Přesto lze jen doporučit: při každé degustaci vína srkat, i kdyby někdo ohrnoval nos. ZDROJ: FALSTAFF.DE/ /JS Němci pijí méně sektů Wiesbaden Podle údajů Spolkového statistického úřadu zkonzumovali v roce 2013 Němci starší 16 let v průměru 4,6 litru sektů, šampaňského a ovocného šumivého vína. To odpovídá 322 milionům litrů a je to o 18,1 mil. l nebo 0,2 l/ osoba či o 5,3 % méně než v roce Přesto obsadili Němci ve spotřebě šumivého vína na hlavu první místo na světě. ZDROJ: PROPLANTA.DE/ /JS Beaujolais Nouveau Ve městě Beaujeu v Beaujolais se ve třetí listopadový čtvrtek v noci shro- 20

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá......rozšiřují se lesní pozemky. Pro harmonický vývoj krajiny a kvalitu životního prostředí je důležité hospodaření s půdou. Půdní fond

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ročník XVI, měsíčník, 22.1.2016 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno bílé

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2014 Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge České pivovarství v roce 2014 Po hlubokém propadu v roce 2010 produkce mírně stoupá, ale nedosahuje úrovně

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Program rozvoje Plzeňského kraje Odborná skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Program rozvoje Plzeňského kraje Odborná skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018 Odborná skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Stav životního prostředí Plzeňský kraj má obecně dobrý stav ŽP Problémy na malém území nebo bodové ovzduší v Plzni staré ekologické

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015 Ing. František Šámal České pivovarství v roce 2015 Poprvé výroba v ČR překročila hranici 20 mil. hl, tato hranice však byla překonána rekordním

Více

Návrh věcných změn vinařského zákona za SV ČR

Návrh věcných změn vinařského zákona za SV ČR Návrh věcných změn vinařského zákona za SV ČR Změny stávajícího zákona č. 321/2004 Sb.: Zdroj většiny změn: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Jahrgang 2009, Ausgegeben am 17. November 2009,

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Ü Posouzení rizik pro složky životního prostředí Předmětem hodnocení je stanovení rizik aplikace pro půdu, vodu a vzduch. Zahrnuje cesty rozkladu účinných látek a metabolitů, pohyblivost a setrvávání v

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz Ročník VIII., měsíčník, 27. 2. 2004 ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen prům. výrobců: Obsah: stolní

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ke dni 27.9.12 Prokázání původu každá šarže lihoviny

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ 0 2015 Ročník XV, měsíčník, 22.10.2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování

Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování Pozvánka na seminář (informační akci) Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování Vstup bez vložného Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Více

Základní systémy hodnocení v Evropě

Základní systémy hodnocení v Evropě Základní systémy hodnocení v Evropě Vinařské zóny v Evropě: - zóna A (Německo, Lucembursko, Čechy) - zóna B (Bádensko, Elsasko, Morava, Rakousko,Švýcarsko) - zóna C 1, C 2, C 3 Francie, Španělsko, Portugalsko,

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Statut. Soutěže vín. KRÁL VÍN České republiky

Statut. Soutěže vín. KRÁL VÍN České republiky Statut Soutěže vín KRÁL České republiky 2015 1. Pořadatel soutěže Soutěž je organizována společností Black Point spol. s r.o., Skvrňov 30, 281 44 Zásmuky. Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu Odbor vládní legislativy Čj. 941/16 V Praze dne 5. ledna 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech I. K celkovému zaměření návrhu Oblast odpadového

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

Statut. Soutěže vín. KRÁL VÍN České republiky 2016

Statut. Soutěže vín. KRÁL VÍN České republiky 2016 Statut Soutěže vín KRÁL České republiky 2016 1. Pořadatel soutěže Soutěž je organizována společností Black Point spol. s r.o., Skvrňov 30, 281 44 Zásmuky. Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin revize ke dni 2.10.12 Prokázání původu každá šarže

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na jednu láhev 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

STATUT. 13. ročníku soutěžní výstavy vín. I. Poslání a cíl. Termín a místo konání

STATUT. 13. ročníku soutěžní výstavy vín. I. Poslání a cíl. Termín a místo konání STATUT 13. ročníku soutěžní výstavy vín O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2017 I. Poslání a cíl Soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou pečeť navazuje na dlouhou vinařskou tradici města Hustopečí. Vinná réva se v Hustopečích

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

Inspekce zakázala mák s nadlimitním množstvím opiových alkaloidů

Inspekce zakázala mák s nadlimitním množstvím opiových alkaloidů Inspekce zakázala s nadlimitním množstvím opiových alkaloidů 04. 02. 2014 - Nadlimitní hodnoty opiového alkaloidu morfinu v potravinářském u zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vína a vinných hroznů. Vydavatel Obsah Strana

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vína a vinných hroznů. Vydavatel Obsah Strana TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VII. Číslo 2 TIS ČR - SZIF 17. března 2003 Týden

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech vinařství

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech vinařství Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech vinařství V Praze, červenec 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 13 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního šetření

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Hodnocení životního prostředí ČR jako součást SOER 2015

Hodnocení životního prostředí ČR jako součást SOER 2015 Hodnocení životního prostředí ČR jako součást SOER 2015 Tereza Ponocná NRC SoE CENIA, česká informační agentura životního prostředí 10. 6. 2015, Evropský dům, Zastoupení Evropské komise v ČR European Environment:

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Bronislav Pavelka, Ivanka Dubenská, Jiří Kodeš

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Bronislav Pavelka, Ivanka Dubenská, Jiří Kodeš Průvodní doklady k vinařským produktům- Valtice 10.9.2014 Státní zemědělská a potravinářská inspekce Bronislav Pavelka, Ivanka Dubenská, Jiří Kodeš Právní rámec Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6.

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. 2016 MUDr. Viera Šedivá náměstkyně ministra Strategie Ministerstva

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více