Toxicita kulturisti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toxicita kulturisti."

Transkript

1 Toxicita kulturisti. Příčinná souvislost mezi podáváním anabolických steroidů a možnými zdravotními důsledky byla vždy předmětem sporů jak mezi vědeckými kapacitami, tak laickou kulturistickou veřejností. Důvod je zřejmý. Nikoliv každý sportovec, který utrpěl nějaké zdravotní postižení, přiznal podávání anabolik. Na druhé straně, ne každé přiznané užívání steroidů bylo příčinou nemocí, kterou sportovec na sobě zpozoroval. V průběhu doby se vytvořily dva tábory. První říkal: Jestliže budeš užívat bobule, zemřeš." Zastánci druhé linie naopak zlehčovali možnost zdravotních následků způsobených užíváním anabolických steroidů. Jak to již v životě bývá, pravda bude pravděpodobné někde uprostřed. V každém případě možnost poškození zdraví v důsledku podávání anabolik zde existuje a je zcela reálné. Bude záležet na mnoha okolnostech, zda dopad steroidního abusu na zdraví bude zanedbatelný, nebo zdali skončí fatálně. Problém je v tom, že to dopředu nelze přesně odhadnout, s výjimkou případu zneužívání velkých dávek anabolik podávaných dlouhodobě. V těchto případech je pravděpodobnost zdravotních následků veliká. Většina údajů o negativních účincích androgenů a anabolických steroidů byla získána při léčení pacientů trpících na různé choroby. Se zvyšujícím se abusem anabolik však došlo k případům onemocnění sportovců, včetně kulturistů a powerlifterů, u nichž se předpokládala souvislost mezi jejich chorobami a dlouhodobým podáváním nadměrných dávek anabolik. Některé vážné případy poškození zdraví byly postupně publikovány v odborné literatuře. S jistotou lze říci, že anabolické steroidy jsou schopné uplatnit svůj vliv na skutečně každou buňku lidského těla. Z dokumentovaných případů vyplývá přímá závislost negativních zdravotních důsledků na typu a dávce podávaného léku a délce abusu. Kterých orgánů se možné poškození týká, můžeme dovodit ze skutečnosti, že anabolické steroidy jsou modifikované mužské pohlavní hormony. Jedná se především o játra, ledviny, neuroendokrinní a kardiovaskulární systémy, varlata a přídatné sexuální žlázy. Všechny tyto orgány jsou zapojené do transportu, metabolismu a exkrece hormonů, dusíkového a energetického metabolismu a do homeostázy tekutin, elektrolytů a hormonů. V následujících statích uvidím dokumentované důsledky podávání anabolických steroidů a androgenů na zdraví tělesných orgánů a systémů. Zdravotní rizika téměř žádný lékařský dohled, proto nezřídka dopingový hříšník s "terapií" přestává až tehdy, když zaznamená některé z prvních negativních účinků, které však často už jen signalizují těžké poškození organizmu. А nevěřte, že anabolicko-androgenní steroidy jsou absolutně neškodné. I když možná ро týdnu, dvou, či ро měsíci jejich užívání nepociťujete žádné ze známých vedlejších účinků anabolik, mějte na paměti, že je tо časovaná bomba, která může kdykoliv vybuchnout. I když si to mnozí nepřipouští! Toxicita Do kategorie toxických vedlejších účinků jednoznačně patří všechny známe vlivy na játra (а jak dokazuje případ úmrtí špičkového kulturisty Andrease Munzara) i na sliznici, žaludek jako celek а vnitřní orgány dopujícího sportovce. Tyto se projevují

2 především různými stupni poškození jater, které vedou k poruchám její činnosti počnouc zpravidla reverzibilní cholestatickou žloutenkou а končíc karcinomem jater. А nic na tom nemění fakt, že v odborné literatuře byli zdokumentované tyto vlivy na pacientech, kteří se podrobili dlouhodobé aplikaci anabolicko-androgenních steroidů (v drtivé míře 17-alfa-alkylovaných podávaných orálně) а kteří už před léčbou trpěli na vážné interní onemocnění, protože se nevylučují možné projevy poškození v pozdějším období, kdy už dopingoví hříšník tyto prostředky dávno nezneužívá. Omnoho víc vedlejších účinků anabolicko-androgenních steroidů je však hormonálně podmíněných, kterých výška projevu přirozeně závisí od věku, od pohlaví dopingového hříšníka а i od dávkovaní, délky zneužívání а druhu anabolickoandrogenního steroidu. Vliv na přirozenou produkci testosteronu Při zneužívaní anabolicko-androgenních steroidů často dochází k potlačení normální semeníkové funkce výsledkem čeho často bývá redukovaná testosteronová produkce, snížení nebo zmenšení spermatogenezy а nezřídka i atrofie semeníků. Míra nebo rozsah potlačení závisí od několika faktorů - od doby příjmu, druhu podaných anabolicko-androgenních steroidů а přirozeně i od velikosti zneužívaných dávek. Na začátku zneužívaní často pozorované vystupňované libido časem polevuje а může se (což je hrozbou pro všechny anabolicky "mužných" zneužívačů) zmenšit' роd normální míru. Je však dobře známe, že nasazením testosteronstimulačních preparátů (např. HCG) se dopingoví konzumenti snaží tímto рrоblémům vyhnout, nebo jich aspoň částečně minimalizovat. Rovněž zneužíváním HCG na konci steroidního cyklu se snaží znovu aktivovat funkci nebo činnost semeníků а tím přispět k obnovení přirozené výšky produkce tělem vlastního testosteronu. Zadržování vody а solí Většina steroidů způsobuje ve větší, či menší míře narušení vodného a elektrolytovýho hospodářství v tele dopingového hříšníka, následkem čeho dochází k zvýšenému uskladnění a hromadění vody a sodíku. Výsledky tohoto stavu sou do určité míry dopingovými hříšníky oceňované (dochází k zřetelnému zvětšení objemu svalů, zvyšuje se síla, tréninky i s těžkými hmotnostmi nejsou sprovázené bolestmi úponů, kloubů atd.), ale je tu i dobré známe uskladnění vody v pokožce i v krvi. Je pravdou, že uskladnění nadměrného množství vody v pokožce způsobí vizuální problémy (např. při zneužívání testosterone-mix prostředků dochází k celkovému "napuchnutí" tváře, očí а dopingový hříšník má tehdy hlavu velkou jak balón) no vážně zdravotně problémy vyplývají z nadměrného uskladnění tekutin v krvi. Srdce a i krevné řečiště je zatěžované nadměrným množstvím tekutin jako obvykle, co může vyústit' do zvýšeného krevného tlaku, který při tréninku může dosáhnout extrémní hodnoty. Výsledkem takových stavů můžu být (i jako naznačují informace publikované v článku v květnovém čísle časopisu Der Spiegel z roku 1996, jsou) velmi těžké poškození organizmu dopujícího sportovce. Feminizační vedlejší účinky Feminizační vedlejší účinky sou pravděpodobně nejčastěji vzpomínanými vedlejšími účinky vyplývající ze zneužívání anabolicko-androgenních steroidů dopingovými hříšníky muži. Co se pod nimi skrývá. Je to dobře známe napuchnutí prsních žláz (tzv. gynekomastie), zesilněný sklon k ukládání tuku (např. v bocích) a nadměrně měkká muskulatura. Výskyt těchto symptomů je spojený s aromatizací anabolickoandгogenních steroidů, co je vlastně částečně konvertování steroidu na ženské sexuální hormony - estrogeny. Když je hladina estrogenu v tele dopingového hříšníka

3 muže dostatečně vysoká, je to nejvýhodnější chvíle na projevení se těchto vedlejších účinků. Z dostupných informací vyplývá, že tyto "vhodné" okamihy nastávají po ukončení anabolických cyklů, kdy androgenní hladina hříšníka je velmi nízká (vzhledem na sníženou produkci tělu vlastního testosteronu), ale hladina estrogenů vzhledem na konvergování steroidů bývá častokrát vysoká (i když je pravdou, že ta opět silně závisí od dloužky zneužívání, dávek a druhu zneužívaných anabolicko-androgenních steroidů). To, jestli se feminizační vedlejší účinky projeví, nebo ne, v podstatné míře však závisí od tělesné dispozice. Známy je i fakt, že dopingoví hříšníci se snaží příjmem anti-estrogenů snížit nejen možnost vzniku gynekomastie, ale si i zabezpečit' potřebnou svalovou tvrdost, protože vysoké estrogenové hladiny zabraňují dosáhnutí 100% soutěžní formy (např. střetl jsem se s tvrzením,.že ženy vzhledem na přirozeně vysokou estrogenovou hladinu dokážou sice "vysekat" hornou část těla, ale s nohami je to mnohem horší. Proto, aby dosáhli požadovanou hustotu a proužkovanost stehenního svalstva, na "prolomení " estrogenní hladiny zneužívají injekční testosteron.). Poškození pokožky Jedním z průvodních projevů zneužívání anabolicko-andгogenních steroidů je vznik známého akné a celkové zhoršení kvality pokožky - velká pórovitost', nadměrná drsnost', vznik rozsáhlých trhlin na pažích, prsním svale, v podpaží, zadku zapříčiněných rychlým zvětšením objemu svalstva atd. Většinou to souvisí se zvýšenou produkcí tukových žláz ( jsou vysokocitlivé na dihydrotestosteron - DHT, proto se předpokládá, že anabolicko-androgenní steroidy, které jsou v organizme částečně proměněné na DHT jsou hlavní příčinou vzniku akné. K takovýmto prostředkům patří např. methandienone, injekčně testosteronové prostředky atd.), následkem čeho je kůže mastnější co v spojení s povrchovými baktériemi а kousky odumřelé pokožky rezultuje db ucpávání pórů а jich následných zápalů.. Rozsah postihnutí pokožky je silně ovlivněný dispozicemi každého jedince а tak se můžeme u anabolických hříšníků střetnout s jednoduchými vyrážkami až vředy а cystami.takové kožní problémy (akné) jsou velmi zřetelné na hřbetě, pažích, а hrudi dopingových zneužívačů а jsou prvým signálem, že "tu není cosi v pořádku". Východiskem z této situace jsou nejčastěji masti obsahující antibiotika nebo samotné orálně podávané antibiotika (např. tetracyklín), о kterých je však známe, že výrazně snižují očekávanou efektivnost anabolickoandrogenních steroidů. Udává se i pozitivní vliv solária na kvalitu pokožky dopingových hříšníků. Výskyt а projevy poškození pokožky je doprovázen s velkosti zneužívané dávky, dížky zneužívání а druhu anabolicko-androgenního steroidu, který dopingový hříšník zneužíval. Psychické změny Vedlejším působením anabolicko-androgenních steroidů na psychiku dopingového hříšníka je zvýšení jeho agresivity často přerastajíci do nekontrolovatelné zuřivosti Zvýšená agresivita je přirozeně přínosem hlavně v tréninku, kdy rapidně vzrůstá tréninkové nasazení, ale v případe nekontrolovatelného projevu v okruhu svých blyscích vede často až k rozpadu silných rodinných vztahů. Dle mého názoru právě v tom třeba hledat příčiny rozpadu velkého počtu manželstev, se kterýma alespoň jeden z partnerů se věnoval, nebo se věnuje vrcholové kulturistice (v profikulturistice о takovéto případy určitě není nouze).dopingoví hříšníci роd vlivem anabolickoandrogenních steroidů (obzvlášť; jak jsou podávané ve vysokých dávkách a dlouhodobě)jsou netrpěliví, mají sklony k rychlým výbuchem, zuřivosti а silně

4 podráždění. Navíc, jak si k tomu připočteme tvrdou dietu s nízkým obsahem cukrů, máme ideálně rovnici směrující k zlikvidování i tich nejpevnějších svazků. Ze psychikou souvisí ale i silné deprese, rychlé změny nálady souvisící s nadměrným množstvím estrogenů v organizme. Okrem toho, i už vzpomínaní vedlejších účinků anabolicko-androgenních steroidů přispívají k zhoršení psychického stavu - je jasné, že když soutěžní kulturista má špičkovou formu, tělo poseté množstvím rozsáhlých vyrážek, jistě mu to na náladě nepřidá. Psychická stabilita je zaznamenaná i u dopingových hříšníků, který anabolický cyklus náhle ukončí na vysokých dávkách anabolicko-androgenních steroidů. Tehdy přichází k rapidnímu poklesu sily а státě hmotnosti, což velmi často vyústí do tréninkového útlumu až k odporu trénovat. Není potřeba zdůrazňovat jaké psychické muky přežívá ego dopingového hříšníka v tomto období, který častokrát jediný smysl svého bytí vidí jenom v masivním svalstvu. Žaludeční problémy Pocity plnosti, průjmy, nevolnost, nutkání na dávení až dávení jsou velmi častými nežádoucími účinky při zneužívaní orálních 17-alfa-alkylovaných anabolickoandrogenních steroidů. Souvisí to se slabší tolerancí organizmu na tyto tabletové formy prostředků, přičemž dopingoví hříšníci se tento problém pokoušejí eliminovat' současným podáním jídla а anabolickoandrogenního prostředku. Samozřejmostí je zvýšený projev těchto vedlejších prostředků v případe masivních dávek dlouhodobého příjmu а příjmu několika druhů tabletových anabolických steroidů. Vypadávání vlasů Někdy jsem nevěděl pochopit' proč v zahraničních kulturistických časopisech nacházím tolik inzerátů propagujících účinné až zázračné metody, výsledkem kterých je namísto plešiny hustá spleť vlasů. Až když sem začal hromadit materiály о dopingu, pochopil jsem, proč vypadávaní vlasů je pravděpodobně největším kosmetickým рrоblémem vyplývajícím se zneužívání anabolickoandrogenních steroidů. Samozřejmě, jak k tomu má dopingový hříšník potřebné genetické dispozice. V takovémto případe můžu skutečně anabolicko-androgenní prostředky výrazně urychlit vypadávaní vlasů a následný vznik plešiny. Podobně jak u případu vzniku masivního akné i tu podstatní roli sehrávají ty prostředky, které v tele ve zvýšené míře konvertují na dihydrotestosteron - DHT, protože pokožka (i vlasová) je naň velmi citlivá. Výsledkem je potom vznik "kúrou", nebo všeobecné "prořídnutí" vlasů. Sanogel je jediným enterosorbentem, který má selektivitu sorbce vůči látkám s určitou molekulární hmotností (od 70 do 1000). K nim patří značná část toxických látek a metabolitů. Na rozdíl od známých uhlíkových enterosorbentů, preparátů na základě hlinitokřemičitanů, oxidu hlinitého a vysoce dispersních křemitých zemin, Sanogel je charakteristický zjevnou selektivitou: nejaktivněji sorbuje středně molekulární toxické metabolity o váze od 70 do 1000 (močovina, bilirubin, cholesterol, středně molekulární peptidy). Prakticky neváže látky, které mají molekulární hmotnost méně než 70 ( ionty kovů, minerální soli, elektrolyty). Látky s molekulární hmotností více než (bílkoviny, imunoglobuliny) Sanogel také neváže (obr. 3). Z těchto údajů vyplývá, že Sanogel velikostí sorpční kapacity prakticky 2,0-2,5krát převyšuje jiné typy sorbetů, používané v klinické praxi. Tento závěr ale v žádném případě neznamená, že jiné typy sorbentů se nemají používat v klinice.

5 Avšak při jejich použití na dosažení největšího terapeutického efektu je třeba zohlednit jejich fyzikálně-chemické a sorpční vlastnosti. Porézní struktura a organofilita Sanogelu podmiňuje řadu jeho unikátních vlastností. Je charakteristický vysokou bio- a hemosnášenlivostí, plasticitou, při užívání nepoškozuje sliznici žaludečně-střevního traktu (má dokonce schopnost zesilovat regeneraci epitelu), neporušuje membránové trávení, lehce (po 7-8 hodinách) se vylučuje ze střev. Experimentálně na zvířatech a v klinické praxi je dokázaná jeho úplná neškodnost, nepřítomnost vedlejších účinků a není kontraindikace pro předpisování. Globulární porézní struktura s určitým obsahem pórů v poloměrech a organická povaha povrchu křemíkového organického sorbentu Sanogel zabezpečuje prakticky úplnou shodu vlastností, které charakterizují ideální enterosorbent. Na rozdíl od hydrofilních sorbetů, které při dlouhodobém používání (nad 10 dní) mohou vyvolat atonii střev, Sanogel takové nedostatky nemá. Jeho hydrofobnost také může vést k minimální schopnosti enterosorbentu pronikat do vnitřního prostředí při porušení celistvosti epiteliální bariéry střevního traktu. Sanogel nepodléhá hydrolýze v žaludečně-střevním traktu a nevstřebává se ze střev. Na druhé straně jeho schopnost vytvářet ve vodní fázi hydrogely (podobné na ty, jaké jsou u glykoproteidů žaludečně-střevního slizu) může dávat Sanogelu mimořádně důležité cytoprotektorové vlastnosti, které zabezpečují obalující efekt ve vztahu k povrchu sliznice žaludku a střev a tím chrání buňkový povrch před vnějším mechanickým a chemickým agresivním působením, chrání ho při erozích a vředových procesech. Článek připravil MUDr. Alexander Fesenko

Výživa sportovců a doping

Výživa sportovců a doping Výživa sportovců a doping Vypracoval: Jiří Lalov Obsah: 1. Úvod 2. Metodiky výživy 3. Historie dopingu 4. Doping a zdraví sportovce 5. Užívání steroidů studenty 6. Závěr 7. Zdroje, ze kterých jsem čerpal

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

CELKOVÝ BLIŽŠĺ POHLED NA DOPING! PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

CELKOVÝ BLIŽŠĺ POHLED NA DOPING! PRO MÍRNĚ POKROČILÉ Harmonizace znalostí o biomedicínských vedlejších účincích dopingu CELKOVÝ BLIŽŠĺ POHLED NA DOPING! PRO MÍRNĚ POKROČILÉ SNÍMEK 2: Světová antidopingová agentura (WADA) popisuje Světový antidopingový kodex

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Vydáno ve spolupráci s

Vydáno ve spolupráci s Vydáno ve spolupráci s České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. vedoucí autorského kolektivu Praha

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ (ANTIAGING) MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STÁRNUTÍ: REALITA, SEN NEBO LUKRATIVNÍ OBCHOD? (některé informace k diskuzi i poučení) MUDr. Michael KUČERA 2003, MUDr. Kučera, Karla Čapka 4, 36001

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Janis Tavandžis Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce 2014 Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce Janis Tavandžis VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra optiky

Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra optiky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra optiky VLIV KOFEINU NA NITROOČNÍ TLAK Diplomová práce VYPRACOVALA: Bc. Jitka Losíková Obor N5345 R120219 Optometrie Studijní rok 2014 / 2015

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

MUDr. PETR FORMÁNEK PORADENSKÁ LINKA DÍL 8

MUDr. PETR FORMÁNEK PORADENSKÁ LINKA DÍL 8 magazin zlom 7.9.2006 17:22 Page 30 Vážené a milé poradkyně, vážení a milí poradci. V dnešní Poradně se zaměříme na produkt, který již nějakou dobu je na našem trhu, a který na první pohled (alespoň ten

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola

Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Specializace: TRIATLON Téma: Regenerace ve sportu Zpracoval: Vladimír KUPEC Ve Stráži pod Ralske dne: Prohlášení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE Nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika, NSA, NSAID) Nesteroidní antirevmatika mají protizánětlivý, antipyretický (snižující horečku)

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rp. G03HA01 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 50 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 50 mg. Pomocné látky: monohydrát

Více

Muži, co víte o svém zdraví?

Muži, co víte o svém zdraví? Muži, co víte o svém zdraví? OBSAH: A. Genderová statistika B. Užitečné články 1. Pět nenápadných zdravotních příznaků, které nesmíte podcenit (Karel Pešek Xman.cz) 2. Sexuální problémy u mužů (MUDr. Vladimír

Více

Sociální práce u osob trpící poruchami příjmu potravy

Sociální práce u osob trpící poruchami příjmu potravy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální práce u osob trpící poruchami příjmu potravy Sociální práce Vedoucí

Více

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková Psychická závislost u uživatelů konopných drog Lucie Římáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci s názvem Psychická závislost u uživatelů konopných drog uvádím stručný popis konopí

Více