POHLAVNÍ HORMONY AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE a HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLAVNÍ HORMONY AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE a HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE"

Transkript

1 POHLAVNÍ HORMONY AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE a HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE

2 Subkapitoly 1.Mužské pohlavní hormony (androgeny) Anabolické steroidy Antiandrogeny 2.Ženské pohlavní hormony Estrogeny Antiestrogeny Progestiny Antiprogestiny 3.Hormonální antikoncepce kombinovaná p.o. progestinová depotní postkoitální 4.Hormonální substituční terapie

3 Mužské pohlavní hormony (androgeny) Neurohumorální regulace mužského reprodukčního systému hypotalamický gonadoliberin stimul uvolňování hypofyzárních gonadotropinů (LH a FSH) LH stimul sekrece testosteronu v testikulárních Leydigových buňkách FSH podpora syntézy vazebného proteinu pro androgeny v Sertoliho bb varlat, čímž se zajiš tuje správný vývoj spermatozoí

4 Fyziologický význam účinky: virilizační Prenatální obí diferenciace pohlavních orgánů a řídících center v hypotalamu Pubertální obí rozvoj pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních znaků, vývoj spermatogeneze, uzavírání epifyzárních stěrbin, změna pánve, lebky, kůže Post-pubertální obí udržení spermatogeneze, libida, charakteru chování anabolické syntéza proteinů v některých periferních tkáních (nárůst svalové hmoty, density kostní dřeně, erytropoesy)

5 Mechanismus účinku průnik do buňky přes membránu redukce testosteronu (5α-reduktáza) 5-DHtestosteron vazba k receptorovému proteinu v cytoplazmě transport do buněčného jádra syntézy RNA, proteinů Typy 5alfa reduktázy: 1.typ: játra, kožní adnexa 2.typ: genitálie, prostata (anabolická aktivita také vyplývá z kompetice androgenů na receptorech s glukokortikoidy)

6 Osud v organismu steroidy s 19 C Biosyntéza: - varlata, kůra nadledvin - vaječníky, kůra nadledvin cholesterol testosteron (v testikulárních Leydigových bb) Biodistribuce testosteron v krvi vazba na albumin a SSBG (vazný globulin pro pohlavní hormony), volná frakce pouze 2% cílová tkáň redukce testosteronu DHtestosteron ( afinita k androgenním receptorům) Biotransformace po p.o.podání rychlá biotransformace v játrech (testosteron - t1/2=15 min), vyloučení močí v konjugované formě jako 17-oxosteroidy, ost.podání delší poločas LF, dávkování: testosteron - efekt prvního průchodu játry estery p.o. (s.c., i.m.) samotný testosteron pouze TTS ( scrot.náplasti, gely)

7 Podání exogenních androgenů - indikace virilizační účinky - substituční terapie hypogonadismus rozvoj a udržení sekundárních pohlavních znaků - gynekologické poruchy podmíněné nadbytkem estrogenů (endometriální krvácení), při chemoterapii nádorů prsu, dosažení virilizace transsexuálních žen anabolické účinky osteoporóza, některé formy aplastické anémie, kachexie, svalové dystrofie, podpora růstu!!! zneužívání zmnožení svalové hmoty, dosažení výbušně agresivního chování!!! (nutnost podávat dávky NÚ) pozor na šlachy

8 KI, NÚ, IT a zástupci KI: Ca prostaty, BHP, pokročilá SN či AIM, podání dětem, poruchy jater,ledvin NÚ: retence Na a H 2 O, akné, poruchy jater - virilizace, v graviditě maskulinizace plodu ženského pohlaví - možnost aktivace patologických dějů s neoplastickým rizikem v prostatě děti při nesprávné terapii rychlejší uzávěr epifyzárních štěrbin malý vzrůst zneužívání anabolik poruchy jater (žloutenka, karcinom), přepětí skeletu IT: PAD a insulin, perorální antikoagulancia Představitelé: přirozené látky testosteron, DHT (poue náplasti) polosyntetické látky estery na C17 propionát, izobutyrát (olejové injekce) syntetické látky undekanoát, mesterolon, fluoxymesterolon (perorální)

9 Anabolické steroidy chemicky obměněné steroidy blízké androgenům se zvýrazněnou (proteo)anabolickou aktivitou FÚ: proteosyntéza pozitivní dusíková bilance, retence minerálních látek a vody myotropní účinek, podpora tvorby kostní hmoty mírný stimul erytropoézy I: kachektizující stavy, rekonvalescence po těžkých operacích, zneužití u svalových sport.disciplín popáleniny, špatné hojení ran, pruritus u chronické hyperbilirubinémie, Ca prsu po menopauze

10 KI, NÚ, IT a zástupci KI: hormon dependentní nádory, období růstu, hypertenze, DM, migrény NÚ: - virilizační účinky dospívající jedinci předčasný uzávěr epifyzárních štěrbin (předčasná zástava růstu) - inhibice spermatogeneze, snížení množství ejakulátu intrahepatická cholestáza IT: PAD, insulin, perorální antikoalgulancia přípravky: Nandrolon (i.m mg/d 3 týdny), oxandrolon, stanozol, oxymetholon

11 Antiandrogeny Definice: léčiva blokující n. snižující účinek pohlavních hormonů v cílových tkáních 3 mechanismy účinku: 1) kompetitivní inhibice testosteronu k jeho androgennímu receptoru (cyproteron, antiandrogeny nesteroidní povahy) 2) androgeny se steroidní strukturou - částečně zachovaný gestagenní účinek zpětnovazebné snížení sekrece gonadotropinů zesílení antiandrogenního působení 3) inhibice 5α-reduktázy typu 2 (finasterid) I: u tlumení růstu karcinomu prostaty, terapie benigní hyperplazie prostaty,pubertas praecox, androgení alopecie (ale radši jiné metody), snížení libida a agresivity u sexuálních deviantů u léčba hirsutismu, léčba akné vyvolaného androgeny

12 KI, NÚ, IT a zástupci NÚ: - gynekomastie, ztráta libida, bol.prsů - nauzea, špinění, kandidózy KI: gravidita nebezpečí feminizace plodu mužského pohlaví, deprese, DM Představitelé: (estrogeny) Cyproteron (tbl, depot inj.), flutamid, nilutamid, bikalutid, finasterid (tbl 5mg BHP, 1mg alop.), spironolakton

13 Ženské pohlavní hormony (estrogeny, progestiny) Neurohumorální regulace ženského reprodukčního systému hypotalamický gonadoliberin stimul uvolňování hypofyzárních gonadotropinů (LH a FSH v závislosti na fázi cyklu) LH zodpovědný za rupturu Graafova fol. a uvol. vajíčka (ovulace) a tvorbu žlutého tělíska ze sekundárního folikulu FSH rec.na Graafových folikulech, zajišťujících dozr. vajíčka a též sekreci estrogenů z membrana granulosa

14

15 Ovulační cyklus Folikulární fáze (14 dní) FSH, vznik a zrání Graafova folikulu a sekundárního folikulu Luteální fáze (14 dní) LH, ruptura Graaf. fol. ovulace a vznik corpus luteum produkce progesteronu až do neoplození

16 Menstruační cyklus 1.fáze Menstruační (6-7 dní) prudký pokles progesteronu 2.fáze Proliferační (6-7 dní) nárůst estrogenů do maxima 3.fáze Klidová (3-4 dny) postupný mírný pokles estrogenů 4.fáze Sekreční (7-8 dní) prudký vzestup progesteronu 5.fáze Regresní (4-5 dní) stálá hladina progesteronu

17

18 Fyziologický význam: Estrogeny v období puberty podpora růstu pohlavních orgánů, vývoj sekundárních pohlavních znaků, urychlení uzavírání epifyzárních štěrbin kostí ve fertilním věku - proliferační změny v endometriu, udržení libida a sexuálního chování, zcitlivují tkáně vůči progesteronu indukcí progesteronových receptorů, regulace sekrece LH z hypofýzy v průběhu těhotenství udržení gravidity, růst mléčné žlázy ovlivnění mtb tuků, LDL a HDL v kostech podporují aktivitu osteoblastů, inhibují kostní resorpci antagonizování parathormonu zvyšují krevní srážlivost podpora retence solí a vody slabý anabolický účinek

19 Biosyntéza steroidy s 18C typický aromatický kruh - ovariální folikuly, fetoplacentární jednotka i - některé periferní orgány (kůra nadledvin, játra, tuková tkáň, kosterní svalstvo) - Leydigovy buňky varlat cholesterol androstendion, testosteron v játrech díky aromatáze: estradiol estron, estriol

20 Mechanismus účinku rychlá penetrace do cílových buněk (prostá difuse), v cytoplasmě interakce se specifickými proteiny, v jádře zahájení transkripce a syntézy specifických proteinů cílové buňky v děloze, pochvě, ml.žlázách, adenohypofýze, kostech..

21 Podání exogenních estrogenů - indikace substituční léčba nutno podávat estrogeny cyklicky s progestiny, jinak hrozí metaplazie endometria, nepr.krvácení či Ca endom. (neplatí u žen po hysterektomii) u postmenopauzálních - dávky mírní vazomotorické příznaky dlouhodobé podávání - pravděpodobnost výskytu osteoporózy a aterosklerózy složka hormonální antikoncepce - léčba androgen dependentních nádorů prostaty

22 KI, NÚ, IT a zástupci + FK NÚ: GIT obtíže, napětí prsů, edémy, zvýš.ukládání lipidů rizika endometriálního karcinomu nebezpečí vzniku trombóz (kouření, obezita, věk) pokles antitrombinu III. - gynekomastie KI pacientky s hormonálně dependentními nádory, TEonem, děložní krvácení neznámé etiologie, gravidita, poruchy metab. lipidů Účinné látky: přirozené látky estradiol, estriol polosyntetické látky estradiol dipropionát, valerát, benzoát syntetické látky ethinylestradiol, mestranol FK: estradiol podaný p.o. se metab.v játrech na estron a estriol, a jejich glukuronidy a sulfáty jsou vyluč močí a žluří, žlučová frakce se z 80% resorbuje, estradiol valerát je o něco biol.dostupnější, ethinylestradiol a mestranol jsou výborně dostupné, v plasmě vázané na SSBG

23 Antiestrogeny Def: látky nesteroidní povahy, kompetitivní antagonisté estrogenů I: léčba anovulační neplodnosti (může nastat mnohočetné těhotenství), estrogen dep. nádory prsu u žen i mužů NÚ: zvětšení ovarií, návaly horka Zástupci: clomifen slabé estrogenní účinky interference s neg. zpětnou vazbou estrogenů směrem k hypotalamu a hypofýze - sekrece gonadoliberinu a gonadotropinů vyzrávání více folikulů, ovulace tamoxifen blok efektu estrogenů v periferních tkáních

24 Inhibitory aromatázy Aromatáza enzym syntetizující estrogeny z androgenů MÚ: potlačení steroidogeneze estrogenů v ováriích I,KI,NÚ: podobné jako u antiestrogenů, používají se tam, kde tyto selhaly Zástupci: aminoglutetimid, anastrozol, letrozol, formestan, exemestan

25 Gestageny = progestiny Fyziologický význam: pro reprodukční systém vyvolání sekreční fáze v endometriu, propustnosti cervikálního hlenu pro spermie proliferace acinů a vývodů mléčné žlázy udržení těhotenství - reaktivity myometria vůči oxytocinu prudký pokles vyvolá menstruaci nebo příp. potrat na CNS - progesteron - t o 0,2 0,5 C v době po ovulaci mtb - možné hladiny HDL a zvýšení LDL proaterogenní efekt, sekrece insulinu

26 Biosyntéza steroidy s 21C biosyntéza: - corpus luteum, placenta, kůra nadledvin - varlata, kůra nadledvin cholesterol pregnenolon progesteron

27 Mechanismus účinku opět rychlá penetrace do cílových buněk (prostá difuse), v cytoplasmě interakce se specifickými proteiny, v jádře zahájení transkripce a syntézy specifických proteinů ovšem po předchozím zmnožení těchto receptorů výše zmíněnými estrogeny cílové buňky v děloze, ml.žlázách, termoregulačním centru, pankreatu, CNS..

28 Podání exogenních gestagenů - indikace substituční terapie (úprava některých poruch menstruačního cyklu, zástava hrozícího potratu, prevence hyperplazie endometria...) hormonální antikoncepce terapie urč. hormonálně dependentních nádorů

29 KI, NÚ, IT a FK KI: zamlklý potrat, gr-laktace, TEonem NÚ: nauzea, vomitus, emoční labilita, krvácení z průniku poruchy menstruačního cyklu, edémy, přírůstek na váze, aterogenní působení IT: někt. antiepileptika, rifampicin, cyklosporin FK: v plasmě na SSBG, kromě progesteronu, který se váže na albumin (t 1/2 =5minut(inj)), ost. se mohou aplikovat i p.o.

30 Účinné látky generace (der. progesteronu) čisté progestiny bez androgenního účinku hydroxyprogesteron kaproát(inj), medroxyprogesteron acetát(tbl, inj), dydrogesteron(tbl) generace (der. 19-nortestosteronu) - částečně zachovaná anabolická a androgenní aktivita norethisteron, lynestrenol, levonorgestrel, tibolon generace (der. 13-ethyl-18,19-dinortestosteronu) gonany desogestrel, gestoden, norgestimat (proléčivo levonorgestrelu)

31 Antiprogestiny Mifepriston v ČR zatím neregistrován (momentálně běží řízení) parciální agonista na progest.rec.+antagonista glukokortikoidních receptorů FÚ: narušuje výstavbu sekrečního endometria, znemožňuje nidaci oplodněného vajíčka a zcitlivuje dělohu vůči učinkům PG I: elegantní a spolehlivé abortivum ( týden) - komprese deciduálních cév, odloučení endometria i s plodem ukončení časné gravidity (v různých zemích různá doba, ve Spojených státech 7 týdnů, v Británii 9 týdnů), popř. k navození předčasného porodu u mrtvého plodu KI: extrauterinní gravidita, poruchy srážlivosti krve IT: progestiny D: 600mg v komb. s Pg E1 (gemeprost) postačuje 200mg

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více

Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC)

Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) 1 Úvod Kombinovaná hormonální antikoncepce spočívá v užívání estrogestagenní kombinace, téměř výhradně v podobě tablet ( pilulek ) odtud zkratka COC (combined

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Renata Skřebská, fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Martina Šlachtová

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rp. G03HA01 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 50 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 50 mg. Pomocné látky: monohydrát

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

MUDr. PETR FORMÁNEK PORADENSKÁ LINKA DÍL 8

MUDr. PETR FORMÁNEK PORADENSKÁ LINKA DÍL 8 magazin zlom 7.9.2006 17:22 Page 30 Vážené a milé poradkyně, vážení a milí poradci. V dnešní Poradně se zaměříme na produkt, který již nějakou dobu je na našem trhu, a který na první pohled (alespoň ten

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls112191/2011 a příloha ke sp.zn. sukls229949/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls112191/2011 a příloha ke sp.zn. sukls229949/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls112191/2011 a příloha ke sp.zn. sukls229949/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESTRAHEXAL 25 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAUSOGEST 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Estradiolum 2 mg (odpovídá Estradiolum hemihydricum 2,07 mg) a Norethisteroni acetas 1 mg v 1 potahované tabletě.

Více

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat.

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Vědecký výbor výživy zvířat Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Doc. RNDr. Lubomír pletal, CSc. Ing. Bohumír Šimerda Praha, červen 2008 Výzkumný

Více

Období klimakteria, menopausy a jeho ovlivnění přírodními prostředky

Období klimakteria, menopausy a jeho ovlivnění přírodními prostředky Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Období klimakteria, menopausy a jeho ovlivnění přírodními prostředky Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls218694/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GYNODIAN DEPOT SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prasteroni enantas 200 mg Estradioli valeras 4 mg v 1

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Nebido 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Nebido 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Sp.zn.sukls105236/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nebido 1000 mg/ 4 ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje testosteroni undecanoas

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls55894/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) a norethisteroni acetas 0,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) a norethisteroni acetas 0,5 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Activelle 1 mg/0,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje: Estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum)

Více

sp.zn.: sukls89577/2012

sp.zn.: sukls89577/2012 sp.zn.: sukls89577/2012 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls161369/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Femoston conti, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Femoston conti obsahuje v jedné potahované

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Odborná recenze: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika FN MOTOL, Praha 5 Předčasná puberta (předčasné pohlavní

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Přístup žen k vaginálním infekcím

Přístup žen k vaginálním infekcím Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Přístup žen k vaginálním infekcím Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Blanka Kubičková Vypracovala:

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Porod v terénu vedený posádkou RZP Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. *) množství léčivé látky uvedeno včetně nadsazení, počítaného na ztráty při ředění

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. *) množství léčivé látky uvedeno včetně nadsazení, počítaného na ztráty při ředění sp. zn. sukls169367/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 3 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek pro přípravu injekční suspenze: Léčivá látka: Triptorelinum.....

Více