Správa dynamických modulů záložka WebJET Moduly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa dynamických modulů záložka WebJET Moduly"

Transkript

1 Správa dynamických modulů záložka WebJET Moduly Systém WebJET umožňuje rozšiřování funkcí pomocí různých přídavných modulů. Seznam aktuálně dostupných modulů najdete pod záložkou Moduly v horní liště. Modul Galerie V systému WebJET je implementován modul pro správu fotogalerií. Jednotlivé fotogalerie (kategorie) jsou představovány adresáři, ve kterých jsou uloženy obrázky. Výpis adresáře fotogalerie CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 27

2 Pro každý adresář se nastavují parametry pro maximální limity náhledových a detailních obrázků. Po zadání a uložení těchto parametrů jsou automaticky vygenerovány náhledové a detailní obrázky dle zadaných limitů. Při nahrání nového obrázku, nebo při změně parametrů, dojde k automatickému přepočítání z původních originálů. V systému tak od každé fotografie existují 3 různé velikosti náhled (prefix s_ ), detail (bez prefixu), originál (prefix o_ ). Nastavení parametrů galerie Každá fotografie může mít vlastní popisku ve 2 verzích krátké a dlouhé a to vše v různých jazykových mutacích. Podporovány jsou v současnosti standardně čeština, slovenština, angličtina, němčina, polština, maďarština, ruština, chorvatština a španělština. Další jazyky je možné přidat na objednávku. Obrázky je také možné editovat pomocí vestavěného editoru obrázků. Je možné oříznout, změnit velikost, otočit, nastavit bod zájmu. Případně je možné použít externí webový editor obrázků pixlr.com (tlačítko Pokročilý editor), na který je systém přímo napojen. Nově byla implementována možnost třídění obrázků do skupin (tagování). Tímto způsobem je možné přidat další úroveň kategorizace resp. filtrování seznamu fotografií. Do stránky na webu, kde se má určitá kategorie (=adresář) fotogalerie zobrazit, se vloží kód pomocí příslušné komponenty v editoru. CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 28

3 Detailní nastavení obrázku ve fotogalerii Modul Hromadná korespondence Systém WebJET obsahuje (v některých verzích) podporu pro shromažďování adresátů (registraci) a jejich hromadné obesílání. Slouží k tomu speciální skupiny uživatelů typu definované v modulu Uživatelé. CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 29

4 Postup přípravy je následující: 1) Správce založí skupinu uživatelů (nebo více skupin) typu 2) Vytvoří registrační formulář vložením pomocí příslušné komponenty editoru. Zde si návštěvníci webu mohou vybrat skupiny informací (=skupiny uživatelů, do kterých budou zařazeni), které chtějí dostávat, zadat svůj a tím se registrovat. Na ovou adresu uživatele, který se registruje, dojde požadavek na potvrzení registrace (speciální odkaz pro potvrzení), aby nemohlo dojít k nevyžádané registraci. Takto se postupně rozšiřuje databáze odběratelů. Případně může být explicitně naplněna správcem, např. vlastní databází klientů apod. 3) V jakémkoli adresáři se vytvoří stránka s obsahem u libovolně formátovaný pomocí editoru, může být včetně obrázků. U této stránky se na záložce Skupiny (Rozšířené informace) zaškrtne pro vybrané skupiny a tím je dána k dispozici k rozeslání. Samozřejmě lze totéž provést s jakoukoli stránkou na webu. Pokud chceme, aby výsledný vypadal jinak než je formátována běžná stránka na webu, vytvoříme pro ni zvláštní šablonu. Do stránky je možné vkládat i libovolné dostupné dynamické komponenty. 4) Uživatel s oprávněním přístupu do modulu může vstoupit do tohoto modulu a provést rozeslání. Nejprve vybere skupinu uživatelů, kterou chce obeslat, dále vybere z nabízených dokumentů ten, který chce odeslat, dokument je zobrazen v náhledu v příslušném poli, lze přidat i případné přílohy. Stiskne tlačítko Odeslat a dojde k přípravě odeslání, na následující stránce je potřeba ještě potvrdit a spustit rozesílání. 5) y jsou následně samočinně rozesílány, vše probíhá na pozadí (1 za cca 5 sekund), takže není nutné čekat na výsledek a mail server by neměl být extrémně přetížen. Příprava na rozeslání mailu adresátům z vybrané skupiny registrovaných uživatelů Seznam rozeslaných ů CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 30

5 Modul Statistika Systém WebJET sleduje interně statistiky návštěvnosti každé stránky na webu, která byla zobrazena. Dále analyzuje statistiky návštěvnosti dle zemí, operačních systémů, prohlížečů, času (dny/hodiny). Sleduje také zobrazení chybných (=neexistujících) stránek, což je vhodné zejména pro zjišťování chybných odkazů uvnitř webu např. na již neexistující stránky. Dále sleduje statistiku aktivity jednotlivých redaktorů (počet přihlášení, doba strávená v administračním rozhraní, poslední přihlášení). Systém také sleduje statistiku vyhledávačů odkazujících na stránky, pokud návštěvník na web přijde prostřednictvím odkazu na takovémto vyhledávači, včetně vyhledávaných výrazů. Dále je také sledována statistika odkazovačů (referer), tedy serverů odkud na web návštěvník přišel. Nově je také možné sledovat tzv. Mapu kliknutí. K tomu je potřeba vložit do šablony speciální měřicí komponentu. Seznam dostupných statistických výstupů Ukázky statistik CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 31

6 Modul Soubory Speciální modul sloužící převážně pro správce serveru, umožňuje: 1. jednoduchou správu souborů webového serveru (přejmenování, přesun, smazání, nahrávání) 2. on-line editaci textových souborů (NOVINKA: editor podporuje zvýrazňování syntaxe některých typů souborů) 3. nastavování omezení přístupu k souborům (adresářům) pro vybrané skupiny uživatelů 4. zipování a rozzipování archivů 5. nastavení fulltextové indexace souborů (pokud je k dispozici File Search modul) Najdete jej na samostatném odkazu Soubory v hlavním menu. Nově podporuje také hromadné operace s označenými vybranými soubory a adresáři. Modul Soubory Textový editor Modul Formuláře Modul pro prohlížení a export formulářových dat zaslaných prostřednictvím webových formulářů vytvořených pomocí příslušné podpory v editoru WebJETu. Umožňuje také obeslání vybraných respondentů hromadným em, losování formulářů, pokud je v nějakém formulářovém poli shromažďován kontaktní . Seznam formulářů v systému CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 32

7 Data odeslaná prostřednictvím formuláře jsou ukládána pro pozdější vyhodnocení či export Modul Anketa Modul pro správu a prohlížení výsledků anket zveřejňovaných pomocí příslušné komponenty na stránkách. Modul umožňuje časové limitování jednotlivých anket. Komponenta umožňuje sekvenční nebo náhodné střídání anket z vybrané skupiny na stránce. Seznam anket Editace ankety Anketa vložená do stránky CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 33

8 Modul Otázky a odpovědi Modul umožňuje sběr, zpracování a vystavování častých otázek uživatelů na příslušné stránce. Otázky a odpovědi jsou strukturovány do skupin. Po vystavení formuláře pro zadávání otázek (prostřednictvím vložení komponenty v editoru stránek) jsou zadané otázky odesílány na příslušného administrátora, který prostřednictvím tohoto modulu může přímo odeslat odpověď a v případě, že to uzná za vhodné, rovnou zveřejnit otázku a odpověď na webové stránce. Seznam otázek a odpovědí v dané skupině Editace odpovědí s možností přímého odeslání odpovědi tazateli CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 34

9 Modul Kalendář Modul pro správu jednoduchého grafického kalendáře akcí. Umožňuje definici druhů událostí (např. kultura, sport, atd.) a v rámci nich definovat jednotlivé akce. Umožňuje také automatické rozesílání notifikace registrovaným uživatelům a to také prostřednictvím SMS zpráv (vyžaduje SMS bránu). Seznam událostí v kalendáři Formulář pro přidání nové události CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 35

10 Modul Bannerový systém Modul umožňuje zobrazování a správu bannerové reklamy zobrazované na stránkách webu. Umožňuje definování bannerů (typu obrázek, flash nebo HTML kód) a limitů pro jejich zobrazování (čas od-do, počet zobrazení, počet kliknutí). Bannery se sdružují do skupin a pro zobrazení na stránce v daném místě lze tyto skupiny libovolně kombinovat. Následně umožňuje statistické vyhodnocení počtu zobrazení a kliknutí na daný banner. Seznam bannerů Přidání nového banneru do systému Statistika banneru CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 36

11 Modul Tipy dne Modul umožňuje definování a zobrazování tipů dne na web stránce. Jednotlivé tipy jsou členěny do skupin a náhodným výběrem z konkrétní skupiny tipů je možné zobrazovat je na příslušné stránce. Seznam tipů Nový tip Modul Bazar Modul umožňuje založení inzertního bazarového systému. Ve správě tohoto modulu se definuje struktura kategorií (=skupin a podskupin) bazaru. Inzeráty se pak do systému vkládají z webové stránky pomocí formuláře. Je možné přidat i obrázek. Definování struktury kategorií bazaru CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 37

12 Modul Elektronický obchod Modul zobrazuje seznam objednávek, ceník a umožňuje import ceníku z Excelovského souboru. Objednávkám je zde možné měnit stav (Nové, Zaplacená, Stornovaná) a zobrazovat jejich detailní údaje. Součástí jsou také veškeré potřebné komponenty pro prodej (košík, minikošík, objednávkový formulář). Standardní implementace tohoto modulu umožňuje prodávat stránky. Tzn., určité stránky v systému představují jakési karty produktu, které mají svůj název, popis, cenu, DPH, apod., a ty si pak uživatel vkládá do košíku a objednává. Seznam objednávek s možností prokliku na detail jednotlivé objednávky Modul Blog Modul blog umožňuje uživatelům zjednodušenou tvorbu článků, rubrik, správu diskusních příspěvků k těmto článkům, a pro administrátora zjednodušenou správu blogerů. Modul nepřidává do systému novou funkcionalitu, ale zakrývá proces vytváření adresářů, stránek, práv, či stránek se seznamem článků bez nutnosti, aby uživatel ovládal tyto detaily. Modul Chat Modul Chat umožňuje vytvořit interaktivní chat mezi větším počtem návštěvníků stránky. Chat může být moderovaný (administrátor schvaluje příspěvky) nebo nemoderovaný (příspěvky se zobrazují ihned po odeslání. CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 38

13 Seznam místností chatu Modul Diskuse Zobrazuje seznam všech příspěvků ze všech diskusí s možností jejich editace či smazání (např. v případě nevhodných či vulgárních příspěvků). Diskuse se do stránky vkládá pomocí příslušného průvodce v editoru. Systém podporuje jednoduché diskuse nebo složitější diskusní fórum typu Message board. Seznam příspěvků všech diskusí admin Jednoduchá diskuse Vícetematická diskuse typu Message board CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 39

14 Modul Poslat zprávu Umožňuje posílání vzkazů mezi jednotlivými administrátory WebJetu. Pokud je adresát on-line je mu zpráva rovnou zobrazena. Pokud je off-line je mu zobrazena po přihlášení na startovací obrazovce administrace. Modul Rezervace Umožňuje správu rezervačních objektů a seznamu rezervací. Rezervace se přidá kliknutím na odkaz "Přidej Rezervaci", který se zobrazuje nad formulářem na vyhledávání v klientské části. V administrátorské části se rezervace nedá přidat. Po odeslání formuláře se rezervace uloží do databáze a v případě, že daný objekt je potřeba schválit se odešle schvalovateli a v seznamu se zobrazí jako neschválená rezervace (sloupec "schválené" má hodnotu ne). Po schválení se tato hodnota změní na kladnou a rezervace je považována za schválenou. Modul Proxy Modul umožňuje jako stránku vložit stránku, nebo celou část z jiného web sídla. Podmínkou použití je to, aby při integraci celé části vzdáleného web sídla ho bylo možné identifikovat prefixem URL adresy. CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 40

15 Modul SEO Modul SEO je podpůrný nástroj pro optimalizaci stránek pro vyhledávače. Skládá se z následujících částí: Přístupy vyhledávacích robotů - zobrazuje statistiku přístupů vyhledávacích robotů na web sídlo. Můžete zjistit jejich aktivitu a datum posledního přístupu. Vyhledávané výrazy - statistika vyhledávaných výrazů na vyhledávačích při příchodu na vaši stránku. Dává informaci, jaká slova návštěvníci hledají na vyhledávačích a na jakou stránku se k vám přes dané slovo dostali. Správa klíčových slov - umožňuje definovat a spravovat důležitá klíčová slova, pro které je možné zjišťovat pozice ve vyhledávačích a zjišťovat hustotu klíčových slov na vašem web sídle. Statistika klíčových slov - zobrazuje statistiku vyhledávání definovaných klíčových slov, zobrazuje percentuální a celkové počty a rozdělení klíčového slova mezi jednotlivé vyhledávače. Vývoj pozic klíčových slov - jednou za den je vyhledána pozice jednotlivých klíčových slov na googlu, zde se zobrazuje statistika pozic a vývoj pozice v čase Výskyt klíčových slov - zobrazuje počet výskytů definovaných klíčových slov na web sídle / web stránce. Umožňuje tak určovat hustotu klíčových slov na web sídle / stránce. Helpdesk Modul Helpdesk slouží na správu požadavků klientů / zaměstnanců. Umožňuje definovat vícero projektů a skupin uživatelů, pro každý projekt je možné samostatně definovat workflow. Jednotlivé tickety je po konfiguraci mail serveru možné automaticky zpracovávat, takže zadání nového ticketu pro klienta znamená běžné odeslání u a em bude dostávat také informace o změnách v ticketu a jeho komentářích. CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 41

16 Dokument management Modul umožňuje sdílení a správu dokumentů z přednastaveného adresáře na serveru ke stažení přímo z prostředí webové stránky. Umožňuje: 1. fulltextově prohledávat nahrané soubory (pouze DOC, DOCX, DOT, XLS, XLSX, XLT, PPT, PPTX, POT, PPS, PPSX, PDF, RTF, TXT, CSV a XML), 2. oprávněným uživatelům (resp. členům oprávněné skupiny uživatelů) umožňuje nahrávat dokumenty a přílohy k nim a určovat práva na dokumenty. 3. podle nastavených přístupových práv zpřístupní dokument ke stažení. 4. Po definování příslušných rozšířených atributů (nejsou podporovány průvodcem pro vložení komponnety do stránky), umožňuje také další kategorizování souborů (módy výběru atributů - singleselect, multiselect a treeselect) Seznam sdílených souborů Editace vlastností (metadat) nahraného souboru Dialog pro nahrání nového souboru CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 42

17 Modul Site browser Umožňuje zobrazení vybrané podstuktury souborů a adresářů na disku serveru ve webové stránce s možností zobrazení/stáhnutí souboru. Je to vlastně webová obdoba průzkumníka souborů. Modul Informovat o změně stránky Umožňuje na administrátorův pokyn rozeslat informaci o změně v nějaké konkrétní stránce uživatelům, kteří se k odběru této informace přihlásili. Modul Adresář Umožňuje spravovat adresář s kontaktními údaji osob. Vypisuje na stránce seznam kontaktů určité skupiny uživatelů zavedených do systému. Google maps Umožňuje vložení interaktivní mapy google do stránky. Mapu je možné nastavit na zadanou adresu nebo GPS souřadnice. Modul rating Umožňuje hodnocení obsahu stránky návštěvníky. CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 43

18 Modul Multimedia player V systému je nainstalován přehrávač video souborů typu FLV a audio souborů typu MP3. Přehrávač je automaticky vložen při výběru souboru podporovaného typu v dialogu pro vložení obrázku. Online Audio & Video Convertor Na objednávku je možné do systému doplnit modul pro automatickou konverzi nahraných video a audio souborů různých typů do formátu pro Multimedia player WebJetu (FLV, MP3). Modul Attributes Modul umožňuje přiřazovat stránkám další libovolné uživatelsky definované atributy a umožnuje podle nich také stránky vyhledávat. CMS WebJet 7.0 Uživatelská příručka 44

Seznam funkcí redakčního systému WebRedakce 3.4. NETservis s.r.o.

Seznam funkcí redakčního systému WebRedakce 3.4. NETservis s.r.o. Seznam funkcí redakčního systému WebRedakce 3.4 NETservis s.r.o. Obsah 1 Stručný přehled nejdůležitějších vlastností... - 3-2 Funkce dle oblastí... - 4-2.1 Obecné funkce a vzhled... - 4-2.2 Vlastnosti

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Obsah. Stránka 2 z 156

Obsah. Stránka 2 z 156 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 12. 8. 2013 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Popisuje obsluhu administrace verze EXPRESS Generováno: 01. 08. 2015, 00:09 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Obsah. Stránka 2 z 138

Obsah. Stránka 2 z 138 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 17. 12. 2012 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 Odhlášení... 14 ThemeCentrik - objednávka

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

W-ineShop 4.0.1.2. Kompletní manuál a varianty nastavení základního layoutu. 1 Apls Praha s.r.o. - Pokladní systémy WinShop W-ineshop 4.0.1.

W-ineShop 4.0.1.2. Kompletní manuál a varianty nastavení základního layoutu. 1 Apls Praha s.r.o. - Pokladní systémy WinShop W-ineshop 4.0.1. W-ineShop 4.0.1.2 Kompletní manuál a varianty nastavení základního layoutu Duben 2015 1 Úvod 6 Základní moduly a funkčnost 7 Přizpůsobení layoutu a funkčnost 7 Úvodní strana (homepage) 7 Seznam produktů

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

W-ineShop 3.9.1.8. Kompletní manuál a varianty nastavení základního layoutu. 1 Apls Praha s.r.o. - Pokladní systémy WinShop W-ineshop 3.9.1.

W-ineShop 3.9.1.8. Kompletní manuál a varianty nastavení základního layoutu. 1 Apls Praha s.r.o. - Pokladní systémy WinShop W-ineshop 3.9.1. W-ineShop 3.9.1.8 Kompletní manuál a varianty nastavení základního layoutu Červenec 2014 1 Úvod 6 Základní moduly a funkčnost 7 Přizpůsobení layoutu a funkčnost 7 Úvodní strana (homepage) 7 Seznam produktů

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Obsah. Stránka 2 z 206

Obsah. Stránka 2 z 206 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 13. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

Obsah. Stránka 2 z 209

Obsah. Stránka 2 z 209 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 22. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 215

Obsah. Stránka 2 z 215 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 19. 6. 2015 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více