VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Předkládá: Mgr. Dana K u č e r o v á ředitelka školy

2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor právnické osoby: Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště 2. Štěpnická 1188, Uherské Hradiště 3. Purkyňova 365, Uherské Hradiště 4. Salašská 61, Velehrad Zřizovatel: Zlínský kraj právní forma: veřejnoprávní korporace IČ: Tř.Tomáše Bati Zlín Statutární orgán: Mgr.Dana Kučerová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Milan Hampl Kontakt na zařízení: Telefon: , Webové stránky : Informace podává: ředitelka školy : Mgr.Dana Kučerová zástupce ředitelky : Mgr. Milan Hampl účetní : Marie Chvílová Založení školy:

3 Zřízení zvláštní školy jako rozpočtová organizace: jako příspěvková organizace: Zařazení do sítě škol: Vystavení posledního rozhodnutí zápisu do školského rejstříku: 1. MŠMT č.j /05-21 ze dne s účinností od : Druh/typ školy: Základní škola Obory vzdělávání: B Základy vzdělávání B/001 Pomocná škola 2. MŠMT č.j / ze dne s účinností od : C Základní škola C/001 Základní škola dobíhající obor C/01 Základní škola 3. KÚ Zlínského kraje - č.j. 2005/2006 ze dne s účinností od : Druh školy a školského zařízení: Přípravný stupeň základní školy speciální Místo poskytovaného vzdělání: Salašská 61, Velehrad Druh mateřské školy: mateřská škola - č.j. 2005/2006 ze dne s účinností od : Místo poskytovaného vzdělávání: Purkyňova 365, Uherské Hradiště Druh školského zařízení: školní družina Místo poskytovaných školských služeb: - č.j /2006 ze dne s účinností od : 1. Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště 2. Štěpnická 1188, Uherské Hradiště 3. Purkyňova 365, Uherské Hradiště 4. Salašská 62, Velehrad Organizace vzdělávání organizace výuky a vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy žáci jsou zařazováni do tříd dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a jejich pozdějších novel. Od 6.ročníku lze žáky dělit na skupiny chlapců a dívek pro výuku tělesné výchovy a specifickou přípravu v pracovní výchově. Třídy lze dělit ve vybraných předmětech na studijní skupiny. vzdělávání je realizováno podle kurikula školy, koncepčně v dlouhodobých a krátkodobých plánech: a) minimálního preventivního programu 3

4 b) ICT plánu c) plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty d) školního programu pedagogicko-psychologického poradenství e) plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků f) dlouhodobé koncepci vzdělávání g) dílčích pracovních plánů Rada školy byla zřízena ke dni Je tříčlenná: Předseda: Mgr. Hřibňáková Eva zástupce z řad pedagogů Zapisovatel: pan Jiří Večeře zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků Předsedající: Mgr.Pavlíček David zástupce za zřizovatele Při škole působí sdružení rodičů. Druhy a typy škol a jejich výkony ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011: Druh školy a školského zařízení Počet tříd, oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu/oddělení Přepočtený počet pedagog. pracovníků Počet žáků na pedagog. prac. (přepočtený) školní rok 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 Mateřská škola Základní škola ZŠ prakt. 1.st ,66 8,33 3,34 3,36 8,6 7,4 ZŠ prakt. 2.st ,42 10,66 12,4 11,72 6,4 5,9 Příp.stupeň ,92 ZŠ speciální 5 6, ,2 +3,5 5,7 5,57 4,56 + asistent ped. +1,6 ŠD ,5 10,25 2,24 2,32 18,75 17,67 4

5 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program Mateřská škola Základní škola Základní škola praktická Základní škola speciální a přípravný stupeň základní školy speciální Rehabilitační vzdělávací program vzdělávací program,č.j. Školní vzdělávací program Méďa je můj kamarád, společně se uzdravíme, Č.j.ZŠ/156/2010 Obecná škola č.j /95-22 Národní škola č.j /99-22 Základní škola č.j /96-2 ŠVP Škola pro zdraví, č.j. ZŠ/294/2007 Zvláštní škola č.j /97 22 ŠVP pro LMP Škola, cesta k životu, č.j. ZŠ/292/2007 pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy č.j /97 22 ŠVP pro ZŠ speciální 5P, č.j. ZŠ/154/2010 rehabilitační vzdělávací program č.j / Školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků Nabídka zájmových útvarů: - logopedický kroužek - výtvarný kroužek - keramický kroužek - hudební kroužek - počítačový kroužek - jazykový kroužek 5

6 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 počet fyzických osob přepočtené na úvazky počet fyzických osob přepočtené na úvazky Interní pracovníci 30+1MD 29, MD 27,5 Nepedagogičtí pracovníci: Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 počet fyzických přepočtené počet fyzických přepočtené úvazky osob úvazky osob Interní pracovníci 7 5,17 6 4,55 Externí pracovníci ve škole nejsou zaměstnáni. 6

7 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011: Pedagogičtí pracovní Poč.roků Úvazek Odborná kvalifikace pracovníci zařazení ped.praxe 1.bam učitelka 1,0 VŠ spec.ped bar učitelka 1,0 VŠ bc. spec.ped bed vych. 1,0 SPgŠ + vych. spec.ped bil učitelka 1,0 VŠ spec.ped buc vych.+ap 0,96+0,344 SPgŠ + vych.spec.ped cev AP+uč. 0,954+0,034 VŠ - spec.ped.-vých.prac. Bc gal učitelka 1,0 VŠ spec.ped ham zástupce ŘŠ 1,0 VŠ spec.ped hej učitel 1,0 VŠ spec.ped hla učitelka 1,0 VŠ spec.ped hrd učitelka 1,0 VŠ spec.ped hrz učitelka 1,0 VŠ spec.ped hri učitelka 1,0 VŠ spec.ped jan S AP+vych. 0,428+0,517 SOU oděv.+dopl.ped.stud kli učitelka 1,0 VŠ 1.stupeň+spec.ped kou učitelka 1,0 VŠ spec.ped kud ředitelka 1,0 VŠ spec.ped kur S kval. učitel 1,0 G+SPgŠ vychovatelství 9,5 19.mag uč.+vých.poradce 1,0 VŠ spec.ped mik MD vych. + uč. SPgŠ 7 21.mou asistentka ped. 0,724 VOŠ ped. a sociální 5 22.pol učitelka 1,0 VŠ spec.ped pom učitelka 1,0 VŠ spec.ped raj učitelka MŠ 1,0 SPgŠ+ spec.ped.pro MŠ sem D učitelka 0,4 VŠ spec.ped sil učitelka 0,4 VŠ spec.ped sas učitelka 1,0 VŠ spec.ped ska učitelka 1,0 VŠ spec.ped urb učitelka 1,0 VŠ spec.ped. 26 S kval. - zaměstnanci, kteří studiem získávají kvalifikaci S - zaměstnanci, kteří si zvyšují kvalifikační předpoklady MD+RD - mateřská a rodičovská dovolená D - důchodce Z uvedené tabulky je patrné, že z 29 pedagogických pracovníků nemá jeden pedagog splněnou odbornou kvalifikaci pro daný typ školy, což představuje z celkového počtu 3,4 %. 7

8 Pedagogický sbor je několik let stabilizovaný a k personálním změnám dochází v případě organizačních změn v rámci změn výkonů pro nový školní rok. Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů: Školní rok Školní rok 2009/ /2011 Požadované vzdělání v % 90,4% 96,6% Věková struktura pedagogických pracovníků: Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 29 let 1 30 až 39 let 4 40 až 49 let let až do vzniku nároku na SD 11 Důchodci 1 Údaje o průběžném vzdělávání pedagogických pracovníků školy: - 35 vzdělávacích akcí - náklady na vzdělávací akce za školní rok 2010/2011 činily ,-Kč 8

9 P.č. akce termín místo 1. Schůzka pracovní skupiny pro environmentální výuku 7.9. PC Trnka UH 2. Vzdělávání vedoucích pracovníků Velké Karlovice 3. Prezentace projektu z ESF 7.9. ZŠ Mostní Zlín 4. Implementace ŠVP ve speciálním školství ZŠ Jihlava 5. Směrnice ředitele školy UH 6. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Zlín 7. Metodika práce rozvoje dětí s PAS SPC Zlín 8. Efektivní metody výuky na 1.stupni ZŠ ZŠ Kunovice 9. Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK KÚZK 10. Seminář výchovných poradců KPPP UH 11. Vzdělávání vedoucích pracovníků Velké Karlovice 12. Setkání školních metodiků prevence KPPP UH 13. Pracovní schůzka výchovných poradců a ředitelů škol SPC Duha Zlín 14. Školení vedoucích zaměstnanců BOZP, PO Zlín 15. Schůzka pracovní skupiny pro environmentální výuku PC Trnka UH 16. Kázeň ve třídě a autorita učitele 4.2. ZŠ a MŠ UH 17. Výtvarné inspirace Setkání s hejtmanem Otrokovice 19. Pracovní workshop 3.3. Otrokovice 20. Vzdělávání vedoucích pracovníků Velké Karlovice 21. Konference k projektu Rozvoj kariérového poradenství Zlín 22. Aktuální změny v právních předpisech Zlín 23. Pracovní setkání ředitelů spec. škol 5.4. SPC Zlín 24. Hospodaření s prostředky FKSP 6.4. UH 25. Keramická dílna UH 26. Tvorba prezentace UH 27. Time-management učitele ZŠ a MŠ UH Školení a zkoušky instruktor a trenér stolního tenisu 28. České hnutí spec. olympiád Dvůr Králové 29. Konference internet a komunikace Modrá 30. Setkání ŠMP KPPP UH 31. Preventivní programy pro žáky Zlín 9

10 32. Mezinárodní workshopy ekologie a recyklace odpadů 2.6. Kovosteel St.Město 33. Pracovní workshop Kroměříž 34. Školení 1.pomoci Zlín 35. Školení vedoucích zaměstnanců BOZP, PO Kroměříž Údaje o žácích Počet zařazených žáků pro školní rok 2010/2011: Přípravný stupeň ZŠ při UH nemocnici Základní škola praktická Základní škola speciální Mateřská škola 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník průměrný počet Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2009/2010 : OU a PrŠ přihlášeno přijato

11 Ve školním roce 2009/2010 ukončilo školní docházku 31 žáků, z toho: 24 žáků ZŠ praktické z devátých ročníků 1 žák ZŠ praktické z 8. ročníku 1 žákyně ZŠ praktické ze 7. ročníku 3 žáci ZŠ speciální z 10.ročník 2 žáci ZŠ speciální z 9.ročníku Výsledky vzdělávání Počty tříd v jednotlivých ročnících, počty žáků ve třídách a výsledky vzdělávání: ročník počet tříd počet žáků prospělo s vyznamen. prospělo neprospělo 2.st. z chování 3.st. z chování 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. konč dochá ku I III. 4/ II. 4/ V. 4/ IV VI VII VIII. 2 19/ IX ZŠ spec Celkem /

12 Absence žáků: Celkový počet zameškaných hodin Průměr na žáka z toho počet neomluvených hodin % neoml.hodin z celk.počtu hodin 1.pololetí ,98% 2.pololetí ,1% Celkem ,08% Skladba žáků: Druh zdravotního postižení počet žáků Mentální postižení 91 + tělesné postižení 5 + sluchové postižení - + zrakové postižení - + s vadami řeči - + kombinované vady 1 + autismus 3 Ostatní /ZŠ a MŠ při nemocnici/ 15 Integrované žáky ve škole nemáme. Zápis k povinné školní docházce: Počet žáků z toho po s odkladem školní počet žáků nastupujících do zapsaných odkladu docházky 1.ročníku Zápis proběhl 10.února 2010 souběžně s Dnem otevřených dveří. 12

13 Další aktivity školy: ŠKOLNÍ PROJEKTY 2010/2011 pracoviště název projektu koordiná toři realizace ZŠ praktická a ZŠ speciální žáci 2.stupně ZŠ praktické EVVO Jsme součástí přírody Sportováním k rozvoji osobnosti a integraci, k prožití pocitů úspěchu a radosti URB GAL průběžně celý rok průběžně celý rok ZŠ praktická a speciální Výtvarné a literární aktivity URB průběžně celý rok Školní projekty jsou zdokumentovány a zpracovány koordinátory. Realizace projektu EU: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pod názvem Praktickou činností k životním úspěchům s registračním číslem CZ.1.07/1.2.08/ Projekt byl zahájen

14 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben - slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání nových žáků - 18.ročník Zátopkovy štafety celorepubliková soutěž na dálku - ZŠ speciální Šafaříkova - opékání špekáčků se zábavným programem - Vernisáž výtvarné soutěže Jaké by to bylo bez aut. Ocenění žáků 2.stupně - Evropský den bez aut Masarykovo náměstí 2.stupeň - Dny otevřených dveří v rámci Slavností vína a památek v UH - Besip-tour Nemyslíš, zaplatíš, Reduta, Uherské Hradiště - Sága o světě zvaném Island beseda 2. Stupeň - 2. ročník Ekologické stezky v Kunovském lesu 1. a 2. stupeň a speciální třídy - Exkurze SOU Bystřice pod Hostýnem- zpracování dřeva - Den stromů- výstava s doprovodným programem žáci 2.stupně - zahájen celoroční environmentální projekt Rok mého života výsadba stromu javoru babyka na školním dvoře - Mistrovství ČR ve stolním tenise pro region Jižní Morava konané ve Zlíně - republikový turnaj ve stolním tenise konaný ve Dvoře Králové - Pestrost ptačího světa výstava s doprovodným programem na Redutě žáci 2. stupně - vernisáž výstavy Svět očima skutečnosti a fantazie Uh. Brod 1.,2. a 3. místo - shlédnutí filmů s environmentální tématikou v rámci festivalu filmů TSTT žáci 2. stupně - Exkurze SOU Kyjov- hřebčín a zahradnictví - SVP Help práce v terapeutické skupině, třída 9. A na téma Násilí a hranice ve vztazích - exkurze do nízkoprahového zařízení Tulip UH v rámci Dne otevřených dveří - prodej dárkových předmětů vyrobených žáky školy na vánočním jarmarku spojený s pěveckým vystoupením hudebního kroužku, organizátor Nadace děti-kultura-sport - Mikulášské a vánoční besídky Uh. nemocnice Vánoční koledování - beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR, paní Šabatovou, třída 8. A, 8. B - účast na Vánoční akademii žáci ZŠ speciální pořadatel Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením okresní organizace Uh. Hradiště - Tisk na grafickém lisu akce organizovaná pro žáky ZŠ speciální Šafaříkova ulice - Lyžařský výcvikový kurz - Planeta Země výukový pořad pro 2. stupeň ZŠ praktické - zaslány literární příspěvky do soutěže knihoven - odeslány výtvarné práce do DDM Šumná Příroda kolem nás - SVP Help práce v terapeutické skupině, třída 8. B, 9. B na téma Vztahy ve třídě - třídní kola matematické olympiády - karneval pro děti ZŠ speciální a 1.stupně ZŠ praktické - školní kolo matematické olympiády - akce Knihovny B.B.Buchlovana pro hospitalizované děti a žáky Noc s Andersenem - TOP zelená třída vyhodnocení soutěže v červnu - beseda pro třídy 9. A, 9. B na téma Etické otázky všedního dne, Centrum pro rodinu, Uherský Brod - beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR panem Mergentalem, 1.stupeň ZŠ a speciální třídy - Mistrovství ČR v plavání pro region Morava a Slezsko, konané ve Zlíně - Den Země na Masarykově náměstí, soutěže, ekojarmark - Den Salvátora Otrokovice - školní kolo před účastí na projektu ESF ZŠ praktická Zlín, Mostní - výstava v Redutě Máme rádi zvířata - Požární ochrana očima dětí organizátor Sdružení hasičů - beseda pro třídy 9. A, 9. B na téma Láska a plánování rodiny, Centrum pro rodinu, Uh.Brod - beseda pro třídy 8. A, 8: B na téma Správná a špatná životospráva - VIII. ročník Plaveckých závodů handicapovaných žáků Zlínského regionu-ve Zlíně - 9. ročník krajského kola matematické olympiády - Otrokovice 14

15 Květen Červen Průběžně - atletický čtyřboj školní kolo - atletický čtyřboj okresní kolo Uh.Brod - atletický čtyřboj - krajské kolo Horní Lideč - XVIII. ročník regionální speciální olympiády v atletice konané v Olomouci - výtvarný kroužek účast na vernisáži Rok plný pohádek ZŠ speciální UH, Šafaříkova ulice - účast třídy 9.A na vyhodnocení krajské literární soutěže Kde končí svět místo Barbora Večeřová v kategorii speciálních škol - Den dětí na Masarykově náměstí Jarmark vědy a umění 2. stupeň ZŠ praktická - SVP Help práce v terapeutické skupině, třída 9. A na téma Kouření a řešení různých přestupků na SOU a OU, dotazy žáků - beseda pro třídy 9. A, 9. B na téma Rozdílnost a tolerance, Centrum pro rodinu, Uh.Brod - beseda pro speciální třídy na téma Sexuální výchova - Den s Policií ČR, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště - Graffiti projektový den k ukončení společného výtvarného projektu se ZŠ speciální UH Šafaříkova - Požární ochrana očima dětí školní kolo uzavřeno v březnu, probíhá okresní a krajské kolo 1. místo v okresním kole - krajské kolo v minikopané Otrokovice - PET maraton společný EVVO projekt se ZŠ Šafaříkova Cvič, sportuj, hýbej se! - sportovní soutěž s využitím pomůcek z PET lahví Besedy v rámci plnění minimálního preventivního programu. V UH nemocnici každou středu v měsíci účinkovali Zdravotní klauni Besedy v knihovně. Divadelní a filmová představení. Výstavy, exkurze Ekologické aktivity v centru Trnka účast 1. a 2. stupně Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol Ve školním roce 2010/2011 byly provedeny následující kontroly: 1. veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele Zlínského kraje Předmětem kontroly byla namátková kontrola hospodaření za rok 2010 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola byla zahájena 20.června Protokol o výsledu veřejnosprávní kontroly je uložen v kanceláři ekonomky školy. 15

16 2. kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Předmětem kontroly k datu bylo: - Kontrola plnění oznamovací povinnosti - Kontrola placení pojistného na zdravotní pojištění - Kontrola dodržování termínu splatnosti plateb - Projednání výsledku kontroly Zpráva o výsledku kontroly je uložena v kanceláři ekonomky školy. Závěr výroční zprávy Naše škola vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením. Hospitalizovaným dětem a žákům poskytujeme vhodné vzdělávací a relaxační činnosti. Při vzdělávání žáků využíváme speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě a další úpravy organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáky. Škola poskytuje individuální podporu v rámci výuky a přípravy na výuku, individuální vzdělávací plán a využívá poradenských služeb školských poradenských zařízení. Život školy je řízen koncepčně a plánovitě. Jeho součástí je plnění a hodnocení plánů za uplynulé období a postupná aplikace školních vzdělávacích programů do praxe. V rámci zavedení vlastních vzdělávacích programů se změnila celá filozofie života školy. Průměrná škola změnila svůj zaběhnutý režim, otevřela se veřejnosti, rodičům a partnerům, nabízí svému zákazníkovi /rodičům a jejich dětem/ bezpečné prostředí zejména v oblasti rizikových jevů, kvalitní výchovné a kariérové poradenství a speciálně vzdělávací metody. Sebehodnocením a zpětnou vazbou jsme zahájili tříleté evaluační období, které jsme rozčlenili na evaluační oblasti, které budeme průběžně hodnotit další dva roky. Po tříletém evaluačním období výsledky zveřejníme prostřednictvím Evaluační zprávy. Jako v předcházejících letech tak i v nadcházejícím školním období budeme opět věnovat zvýšenou pozornost rizikovým jevům, jako je např. dlouhodobá neomluvená absence a nechuť zákonného zástupce záškoláctví svého dítěte řešit. Díky intenzivní týmové práci výchovného poradce a metodika prevence s třídními učiteli je navázaná komunikace s pracovníky odboru sociálně právní ochrany dítěte a Střediskem výchovné péče HELP. Vzhledem k tomu, že požadavky na pedagogickou činnost jsou rok od roku náročnější, je nezbytné průběžné vzdělávaní, které je organizováno v krátkodobém a dlouhodobém 16

17 plánování. Prohlubování kvalifikace je realizováno v souladu s Plánem DVPP a pracovním zařazením zaměstnance, jeho aktivitami a potřebami a rozpočtem školy. Žáky v průběhu školního roku provázely projekty sportovní, environmentální, výtvarné a literární. V prosinci jsme odstartovali projekt EU OPVK Praktickou činností k životním úspěchům. Zájmové činnosti byly zaměřeny zejména na výtvarné /vernisáž v Redutě/, hudební a sportovní aktivity, ve kterých mají žáci více možností získat ocenění, které je motivuje k další práci. Souběžně jsou odbourávány negativní formy chování a je nastaveno pozitivní působení na žákovu osobnost. Tak jsou vytvořeny vhodné psychosociální i artterapeutické podmínky pro správný rozvoj dítěte a žáka se zdravotním znevýhodněním a pozitivně ovlivněno jejich sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti i empatie ke všem ostatním. Ve výchovně vzdělávacím procesu působí stabilizovaný kolektiv pracovníků, který svým odborným přístupem k dětem a zájmem o svůj další profesní růst zabezpečí vysokou úroveň výchovy a vzdělávání. Výroční zpráva byla dne projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou. Mgr.Dana Kučerová Uherské Hradiště ředitelka školy září

18 Součástí Výroční zprávy 2010/2011 jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 Hodnocení ICT plánu školy za školní rok 2010/2011 Příloha č.2 Hodnocení Minimálního preventivního programu za rok 2010/2011 Příloha č.3 Stanovisko OŠMS ZK pro hodnocení výsledků hospodaření příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem za rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Předkládá: Mgr. Dana K u č e r o v á ředitelka školy Charakteristika školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Předkládá: Mgr. Dana K u č e r o v á ředitelka školy Charakteristika školského

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Předkládá: Mgr. Dana K u č e r o v á ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školského zařízení 3 1.1 Název školy 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Statutární

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více