VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Předkládá: Mgr. Dana K u č e r o v á ředitelka školy

2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor právnické osoby: Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště 2. Štěpnická 1188, Uherské Hradiště 3. Purkyňova 365, Uherské Hradiště 4. Salašská 61, Velehrad Zřizovatel: Zlínský kraj právní forma: veřejnoprávní korporace IČ: Tř.Tomáše Bati Zlín Statutární orgán: Mgr.Dana Kučerová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Milan Hampl Kontakt na zařízení: Telefon: , Webové stránky : Informace podává: ředitelka školy : Mgr.Dana Kučerová zástupce ředitelky : Mgr. Milan Hampl účetní : Marie Chvílová Založení školy:

3 Zřízení zvláštní školy jako rozpočtová organizace: jako příspěvková organizace: Zařazení do sítě škol: Vystavení posledního rozhodnutí zápisu do školského rejstříku: 1. MŠMT č.j /05-21 ze dne s účinností od : Druh/typ školy: Základní škola Obory vzdělávání: B Základy vzdělávání B/001 Pomocná škola 2. MŠMT č.j / ze dne s účinností od : C Základní škola C/001 Základní škola dobíhající obor C/01 Základní škola 3. KÚ Zlínského kraje - č.j. 2005/2006 ze dne s účinností od : Druh školy a školského zařízení: Přípravný stupeň základní školy speciální Místo poskytovaného vzdělání: Salašská 61, Velehrad Druh mateřské školy: mateřská škola - č.j. 2005/2006 ze dne s účinností od : Místo poskytovaného vzdělávání: Purkyňova 365, Uherské Hradiště Druh školského zařízení: školní družina Místo poskytovaných školských služeb: - č.j /2006 ze dne s účinností od : 1. Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště 2. Štěpnická 1188, Uherské Hradiště 3. Purkyňova 365, Uherské Hradiště 4. Salašská 62, Velehrad Organizace vzdělávání organizace výuky a vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy žáci jsou zařazováni do tříd dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a jejich pozdějších novel. Od 6.ročníku lze žáky dělit na skupiny chlapců a dívek pro výuku tělesné výchovy a specifickou přípravu v pracovní výchově. Třídy lze dělit ve vybraných předmětech na studijní skupiny. vzdělávání je realizováno podle kurikula školy, koncepčně v dlouhodobých a krátkodobých plánech: a) minimálního preventivního programu 3

4 b) ICT plánu c) plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty d) školního programu pedagogicko-psychologického poradenství e) plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků f) dlouhodobé koncepci vzdělávání g) dílčích pracovních plánů Rada školy byla zřízena ke dni Je tříčlenná: Předseda: Mgr. Hřibňáková Eva zástupce z řad pedagogů Zapisovatel: pan Jiří Večeře zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků Předsedající: Mgr.Pavlíček David zástupce za zřizovatele Při škole působí sdružení rodičů. Druhy a typy škol a jejich výkony ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011: Druh školy a školského zařízení Počet tříd, oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu/oddělení Přepočtený počet pedagog. pracovníků Počet žáků na pedagog. prac. (přepočtený) školní rok 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 Mateřská škola Základní škola ZŠ prakt. 1.st ,66 8,33 3,34 3,36 8,6 7,4 ZŠ prakt. 2.st ,42 10,66 12,4 11,72 6,4 5,9 Příp.stupeň ,92 ZŠ speciální 5 6, ,2 +3,5 5,7 5,57 4,56 + asistent ped. +1,6 ŠD ,5 10,25 2,24 2,32 18,75 17,67 4

5 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program Mateřská škola Základní škola Základní škola praktická Základní škola speciální a přípravný stupeň základní školy speciální Rehabilitační vzdělávací program vzdělávací program,č.j. Školní vzdělávací program Méďa je můj kamarád, společně se uzdravíme, Č.j.ZŠ/156/2010 Obecná škola č.j /95-22 Národní škola č.j /99-22 Základní škola č.j /96-2 ŠVP Škola pro zdraví, č.j. ZŠ/294/2007 Zvláštní škola č.j /97 22 ŠVP pro LMP Škola, cesta k životu, č.j. ZŠ/292/2007 pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy č.j /97 22 ŠVP pro ZŠ speciální 5P, č.j. ZŠ/154/2010 rehabilitační vzdělávací program č.j / Školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků Nabídka zájmových útvarů: - logopedický kroužek - výtvarný kroužek - keramický kroužek - hudební kroužek - počítačový kroužek - jazykový kroužek 5

6 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 počet fyzických osob přepočtené na úvazky počet fyzických osob přepočtené na úvazky Interní pracovníci 30+1MD 29, MD 27,5 Nepedagogičtí pracovníci: Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 počet fyzických přepočtené počet fyzických přepočtené úvazky osob úvazky osob Interní pracovníci 7 5,17 6 4,55 Externí pracovníci ve škole nejsou zaměstnáni. 6

7 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011: Pedagogičtí pracovní Poč.roků Úvazek Odborná kvalifikace pracovníci zařazení ped.praxe 1.bam učitelka 1,0 VŠ spec.ped bar učitelka 1,0 VŠ bc. spec.ped bed vych. 1,0 SPgŠ + vych. spec.ped bil učitelka 1,0 VŠ spec.ped buc vych.+ap 0,96+0,344 SPgŠ + vych.spec.ped cev AP+uč. 0,954+0,034 VŠ - spec.ped.-vých.prac. Bc gal učitelka 1,0 VŠ spec.ped ham zástupce ŘŠ 1,0 VŠ spec.ped hej učitel 1,0 VŠ spec.ped hla učitelka 1,0 VŠ spec.ped hrd učitelka 1,0 VŠ spec.ped hrz učitelka 1,0 VŠ spec.ped hri učitelka 1,0 VŠ spec.ped jan S AP+vych. 0,428+0,517 SOU oděv.+dopl.ped.stud kli učitelka 1,0 VŠ 1.stupeň+spec.ped kou učitelka 1,0 VŠ spec.ped kud ředitelka 1,0 VŠ spec.ped kur S kval. učitel 1,0 G+SPgŠ vychovatelství 9,5 19.mag uč.+vých.poradce 1,0 VŠ spec.ped mik MD vych. + uč. SPgŠ 7 21.mou asistentka ped. 0,724 VOŠ ped. a sociální 5 22.pol učitelka 1,0 VŠ spec.ped pom učitelka 1,0 VŠ spec.ped raj učitelka MŠ 1,0 SPgŠ+ spec.ped.pro MŠ sem D učitelka 0,4 VŠ spec.ped sil učitelka 0,4 VŠ spec.ped sas učitelka 1,0 VŠ spec.ped ska učitelka 1,0 VŠ spec.ped urb učitelka 1,0 VŠ spec.ped. 26 S kval. - zaměstnanci, kteří studiem získávají kvalifikaci S - zaměstnanci, kteří si zvyšují kvalifikační předpoklady MD+RD - mateřská a rodičovská dovolená D - důchodce Z uvedené tabulky je patrné, že z 29 pedagogických pracovníků nemá jeden pedagog splněnou odbornou kvalifikaci pro daný typ školy, což představuje z celkového počtu 3,4 %. 7

8 Pedagogický sbor je několik let stabilizovaný a k personálním změnám dochází v případě organizačních změn v rámci změn výkonů pro nový školní rok. Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů: Školní rok Školní rok 2009/ /2011 Požadované vzdělání v % 90,4% 96,6% Věková struktura pedagogických pracovníků: Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 29 let 1 30 až 39 let 4 40 až 49 let let až do vzniku nároku na SD 11 Důchodci 1 Údaje o průběžném vzdělávání pedagogických pracovníků školy: - 35 vzdělávacích akcí - náklady na vzdělávací akce za školní rok 2010/2011 činily ,-Kč 8

9 P.č. akce termín místo 1. Schůzka pracovní skupiny pro environmentální výuku 7.9. PC Trnka UH 2. Vzdělávání vedoucích pracovníků Velké Karlovice 3. Prezentace projektu z ESF 7.9. ZŠ Mostní Zlín 4. Implementace ŠVP ve speciálním školství ZŠ Jihlava 5. Směrnice ředitele školy UH 6. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Zlín 7. Metodika práce rozvoje dětí s PAS SPC Zlín 8. Efektivní metody výuky na 1.stupni ZŠ ZŠ Kunovice 9. Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK KÚZK 10. Seminář výchovných poradců KPPP UH 11. Vzdělávání vedoucích pracovníků Velké Karlovice 12. Setkání školních metodiků prevence KPPP UH 13. Pracovní schůzka výchovných poradců a ředitelů škol SPC Duha Zlín 14. Školení vedoucích zaměstnanců BOZP, PO Zlín 15. Schůzka pracovní skupiny pro environmentální výuku PC Trnka UH 16. Kázeň ve třídě a autorita učitele 4.2. ZŠ a MŠ UH 17. Výtvarné inspirace Setkání s hejtmanem Otrokovice 19. Pracovní workshop 3.3. Otrokovice 20. Vzdělávání vedoucích pracovníků Velké Karlovice 21. Konference k projektu Rozvoj kariérového poradenství Zlín 22. Aktuální změny v právních předpisech Zlín 23. Pracovní setkání ředitelů spec. škol 5.4. SPC Zlín 24. Hospodaření s prostředky FKSP 6.4. UH 25. Keramická dílna UH 26. Tvorba prezentace UH 27. Time-management učitele ZŠ a MŠ UH Školení a zkoušky instruktor a trenér stolního tenisu 28. České hnutí spec. olympiád Dvůr Králové 29. Konference internet a komunikace Modrá 30. Setkání ŠMP KPPP UH 31. Preventivní programy pro žáky Zlín 9

10 32. Mezinárodní workshopy ekologie a recyklace odpadů 2.6. Kovosteel St.Město 33. Pracovní workshop Kroměříž 34. Školení 1.pomoci Zlín 35. Školení vedoucích zaměstnanců BOZP, PO Kroměříž Údaje o žácích Počet zařazených žáků pro školní rok 2010/2011: Přípravný stupeň ZŠ při UH nemocnici Základní škola praktická Základní škola speciální Mateřská škola 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník průměrný počet Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2009/2010 : OU a PrŠ přihlášeno přijato

11 Ve školním roce 2009/2010 ukončilo školní docházku 31 žáků, z toho: 24 žáků ZŠ praktické z devátých ročníků 1 žák ZŠ praktické z 8. ročníku 1 žákyně ZŠ praktické ze 7. ročníku 3 žáci ZŠ speciální z 10.ročník 2 žáci ZŠ speciální z 9.ročníku Výsledky vzdělávání Počty tříd v jednotlivých ročnících, počty žáků ve třídách a výsledky vzdělávání: ročník počet tříd počet žáků prospělo s vyznamen. prospělo neprospělo 2.st. z chování 3.st. z chování 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. konč dochá ku I III. 4/ II. 4/ V. 4/ IV VI VII VIII. 2 19/ IX ZŠ spec Celkem /

12 Absence žáků: Celkový počet zameškaných hodin Průměr na žáka z toho počet neomluvených hodin % neoml.hodin z celk.počtu hodin 1.pololetí ,98% 2.pololetí ,1% Celkem ,08% Skladba žáků: Druh zdravotního postižení počet žáků Mentální postižení 91 + tělesné postižení 5 + sluchové postižení - + zrakové postižení - + s vadami řeči - + kombinované vady 1 + autismus 3 Ostatní /ZŠ a MŠ při nemocnici/ 15 Integrované žáky ve škole nemáme. Zápis k povinné školní docházce: Počet žáků z toho po s odkladem školní počet žáků nastupujících do zapsaných odkladu docházky 1.ročníku Zápis proběhl 10.února 2010 souběžně s Dnem otevřených dveří. 12

13 Další aktivity školy: ŠKOLNÍ PROJEKTY 2010/2011 pracoviště název projektu koordiná toři realizace ZŠ praktická a ZŠ speciální žáci 2.stupně ZŠ praktické EVVO Jsme součástí přírody Sportováním k rozvoji osobnosti a integraci, k prožití pocitů úspěchu a radosti URB GAL průběžně celý rok průběžně celý rok ZŠ praktická a speciální Výtvarné a literární aktivity URB průběžně celý rok Školní projekty jsou zdokumentovány a zpracovány koordinátory. Realizace projektu EU: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pod názvem Praktickou činností k životním úspěchům s registračním číslem CZ.1.07/1.2.08/ Projekt byl zahájen

14 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben - slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání nových žáků - 18.ročník Zátopkovy štafety celorepubliková soutěž na dálku - ZŠ speciální Šafaříkova - opékání špekáčků se zábavným programem - Vernisáž výtvarné soutěže Jaké by to bylo bez aut. Ocenění žáků 2.stupně - Evropský den bez aut Masarykovo náměstí 2.stupeň - Dny otevřených dveří v rámci Slavností vína a památek v UH - Besip-tour Nemyslíš, zaplatíš, Reduta, Uherské Hradiště - Sága o světě zvaném Island beseda 2. Stupeň - 2. ročník Ekologické stezky v Kunovském lesu 1. a 2. stupeň a speciální třídy - Exkurze SOU Bystřice pod Hostýnem- zpracování dřeva - Den stromů- výstava s doprovodným programem žáci 2.stupně - zahájen celoroční environmentální projekt Rok mého života výsadba stromu javoru babyka na školním dvoře - Mistrovství ČR ve stolním tenise pro region Jižní Morava konané ve Zlíně - republikový turnaj ve stolním tenise konaný ve Dvoře Králové - Pestrost ptačího světa výstava s doprovodným programem na Redutě žáci 2. stupně - vernisáž výstavy Svět očima skutečnosti a fantazie Uh. Brod 1.,2. a 3. místo - shlédnutí filmů s environmentální tématikou v rámci festivalu filmů TSTT žáci 2. stupně - Exkurze SOU Kyjov- hřebčín a zahradnictví - SVP Help práce v terapeutické skupině, třída 9. A na téma Násilí a hranice ve vztazích - exkurze do nízkoprahového zařízení Tulip UH v rámci Dne otevřených dveří - prodej dárkových předmětů vyrobených žáky školy na vánočním jarmarku spojený s pěveckým vystoupením hudebního kroužku, organizátor Nadace děti-kultura-sport - Mikulášské a vánoční besídky Uh. nemocnice Vánoční koledování - beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR, paní Šabatovou, třída 8. A, 8. B - účast na Vánoční akademii žáci ZŠ speciální pořadatel Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením okresní organizace Uh. Hradiště - Tisk na grafickém lisu akce organizovaná pro žáky ZŠ speciální Šafaříkova ulice - Lyžařský výcvikový kurz - Planeta Země výukový pořad pro 2. stupeň ZŠ praktické - zaslány literární příspěvky do soutěže knihoven - odeslány výtvarné práce do DDM Šumná Příroda kolem nás - SVP Help práce v terapeutické skupině, třída 8. B, 9. B na téma Vztahy ve třídě - třídní kola matematické olympiády - karneval pro děti ZŠ speciální a 1.stupně ZŠ praktické - školní kolo matematické olympiády - akce Knihovny B.B.Buchlovana pro hospitalizované děti a žáky Noc s Andersenem - TOP zelená třída vyhodnocení soutěže v červnu - beseda pro třídy 9. A, 9. B na téma Etické otázky všedního dne, Centrum pro rodinu, Uherský Brod - beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR panem Mergentalem, 1.stupeň ZŠ a speciální třídy - Mistrovství ČR v plavání pro region Morava a Slezsko, konané ve Zlíně - Den Země na Masarykově náměstí, soutěže, ekojarmark - Den Salvátora Otrokovice - školní kolo před účastí na projektu ESF ZŠ praktická Zlín, Mostní - výstava v Redutě Máme rádi zvířata - Požární ochrana očima dětí organizátor Sdružení hasičů - beseda pro třídy 9. A, 9. B na téma Láska a plánování rodiny, Centrum pro rodinu, Uh.Brod - beseda pro třídy 8. A, 8: B na téma Správná a špatná životospráva - VIII. ročník Plaveckých závodů handicapovaných žáků Zlínského regionu-ve Zlíně - 9. ročník krajského kola matematické olympiády - Otrokovice 14

15 Květen Červen Průběžně - atletický čtyřboj školní kolo - atletický čtyřboj okresní kolo Uh.Brod - atletický čtyřboj - krajské kolo Horní Lideč - XVIII. ročník regionální speciální olympiády v atletice konané v Olomouci - výtvarný kroužek účast na vernisáži Rok plný pohádek ZŠ speciální UH, Šafaříkova ulice - účast třídy 9.A na vyhodnocení krajské literární soutěže Kde končí svět místo Barbora Večeřová v kategorii speciálních škol - Den dětí na Masarykově náměstí Jarmark vědy a umění 2. stupeň ZŠ praktická - SVP Help práce v terapeutické skupině, třída 9. A na téma Kouření a řešení různých přestupků na SOU a OU, dotazy žáků - beseda pro třídy 9. A, 9. B na téma Rozdílnost a tolerance, Centrum pro rodinu, Uh.Brod - beseda pro speciální třídy na téma Sexuální výchova - Den s Policií ČR, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště - Graffiti projektový den k ukončení společného výtvarného projektu se ZŠ speciální UH Šafaříkova - Požární ochrana očima dětí školní kolo uzavřeno v březnu, probíhá okresní a krajské kolo 1. místo v okresním kole - krajské kolo v minikopané Otrokovice - PET maraton společný EVVO projekt se ZŠ Šafaříkova Cvič, sportuj, hýbej se! - sportovní soutěž s využitím pomůcek z PET lahví Besedy v rámci plnění minimálního preventivního programu. V UH nemocnici každou středu v měsíci účinkovali Zdravotní klauni Besedy v knihovně. Divadelní a filmová představení. Výstavy, exkurze Ekologické aktivity v centru Trnka účast 1. a 2. stupně Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol Ve školním roce 2010/2011 byly provedeny následující kontroly: 1. veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele Zlínského kraje Předmětem kontroly byla namátková kontrola hospodaření za rok 2010 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola byla zahájena 20.června Protokol o výsledu veřejnosprávní kontroly je uložen v kanceláři ekonomky školy. 15

16 2. kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Předmětem kontroly k datu bylo: - Kontrola plnění oznamovací povinnosti - Kontrola placení pojistného na zdravotní pojištění - Kontrola dodržování termínu splatnosti plateb - Projednání výsledku kontroly Zpráva o výsledku kontroly je uložena v kanceláři ekonomky školy. Závěr výroční zprávy Naše škola vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením. Hospitalizovaným dětem a žákům poskytujeme vhodné vzdělávací a relaxační činnosti. Při vzdělávání žáků využíváme speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě a další úpravy organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáky. Škola poskytuje individuální podporu v rámci výuky a přípravy na výuku, individuální vzdělávací plán a využívá poradenských služeb školských poradenských zařízení. Život školy je řízen koncepčně a plánovitě. Jeho součástí je plnění a hodnocení plánů za uplynulé období a postupná aplikace školních vzdělávacích programů do praxe. V rámci zavedení vlastních vzdělávacích programů se změnila celá filozofie života školy. Průměrná škola změnila svůj zaběhnutý režim, otevřela se veřejnosti, rodičům a partnerům, nabízí svému zákazníkovi /rodičům a jejich dětem/ bezpečné prostředí zejména v oblasti rizikových jevů, kvalitní výchovné a kariérové poradenství a speciálně vzdělávací metody. Sebehodnocením a zpětnou vazbou jsme zahájili tříleté evaluační období, které jsme rozčlenili na evaluační oblasti, které budeme průběžně hodnotit další dva roky. Po tříletém evaluačním období výsledky zveřejníme prostřednictvím Evaluační zprávy. Jako v předcházejících letech tak i v nadcházejícím školním období budeme opět věnovat zvýšenou pozornost rizikovým jevům, jako je např. dlouhodobá neomluvená absence a nechuť zákonného zástupce záškoláctví svého dítěte řešit. Díky intenzivní týmové práci výchovného poradce a metodika prevence s třídními učiteli je navázaná komunikace s pracovníky odboru sociálně právní ochrany dítěte a Střediskem výchovné péče HELP. Vzhledem k tomu, že požadavky na pedagogickou činnost jsou rok od roku náročnější, je nezbytné průběžné vzdělávaní, které je organizováno v krátkodobém a dlouhodobém 16

17 plánování. Prohlubování kvalifikace je realizováno v souladu s Plánem DVPP a pracovním zařazením zaměstnance, jeho aktivitami a potřebami a rozpočtem školy. Žáky v průběhu školního roku provázely projekty sportovní, environmentální, výtvarné a literární. V prosinci jsme odstartovali projekt EU OPVK Praktickou činností k životním úspěchům. Zájmové činnosti byly zaměřeny zejména na výtvarné /vernisáž v Redutě/, hudební a sportovní aktivity, ve kterých mají žáci více možností získat ocenění, které je motivuje k další práci. Souběžně jsou odbourávány negativní formy chování a je nastaveno pozitivní působení na žákovu osobnost. Tak jsou vytvořeny vhodné psychosociální i artterapeutické podmínky pro správný rozvoj dítěte a žáka se zdravotním znevýhodněním a pozitivně ovlivněno jejich sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti i empatie ke všem ostatním. Ve výchovně vzdělávacím procesu působí stabilizovaný kolektiv pracovníků, který svým odborným přístupem k dětem a zájmem o svůj další profesní růst zabezpečí vysokou úroveň výchovy a vzdělávání. Výroční zpráva byla dne projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou. Mgr.Dana Kučerová Uherské Hradiště ředitelka školy září

18 Součástí Výroční zprávy 2010/2011 jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 Hodnocení ICT plánu školy za školní rok 2010/2011 Příloha č.2 Hodnocení Minimálního preventivního programu za rok 2010/2011 Příloha č.3 Stanovisko OŠMS ZK pro hodnocení výsledků hospodaření příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem za rok

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín Zřizovatel, adresa zřizovatele:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více