CO NÁS ZAJÍMÁ. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO NÁS ZAJÍMÁ. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA."

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Na podzim vydávají lesy svá bohatství Věnujte pozornost svým platbám aneb i malá nepřesnost z vás může udělat dlužníka Při zaúčtování a kontrole úhrad pohledávek z titulu nájemného (příspěvku na správu společných částí domu) a záloh služby spojené s užíváním jednotek za měsíc červenec letošního roku jsme zjistili, že spousta z vás nepostřehla, že došlo k úpravě předpisu od a poukázali jste úhrady na tento účel ve stejné výši jako v měsíci předchozím. Někteří z vás dokonce neprovedli změnu své platby již delší dobu. Řada z vás měsíční platbu předpisu naopak uhradila, avšak zcela nesprávně zaokrouhlila a zaplatila o pár korun více, než činí předpis. Evidujeme i velké množství plateb, u kterých nebyl použit správný variabilní symbol. Všechny výše uvedené případy způsobí to, že při párování takovýchto plateb, které není zpracováváno automaticky, nýbrž počítačově, dojde k chybné identifikaci a vzniku dlužných pohledávek u vámi užívané jednotky. Nesprávně provedenou platbu je tedy nutné jednotlivě identifikovat a přiřadit k příslušné jednotce a pohledávce, což značně ztěžuje jejich zpracování. Apelujeme proto na vás, abyste si před odesláním platby ve prospěch Stavebního bytového družstva Havířov ověřili, zda je platba v předepsané výši a zda je opatřena správným variabilním symbolem. Vyhnete se tímto způsobem komplikacím se vzniklými nedoplatky či přeplatky, které posléze činí vaše saldokonto (přehled pohledávek a závazků) nepřehledným a dalším nákladům z titulu poplatků (úroků) z prodlení. Údaje pro správné označení platby (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete na předpisu, který vám byl naposledy doručen v červnu letošního roku, a to s platností od V souvislosti se změnami předpisů se dále často setkáváme s výtkou klientů, že kvůli častým změnám v předpisech, musí měnit svůj trvalý příkaz na bankovním účtu, což bankovní ústavy zpravidla zpoplatňují a klienti nejsou ochotni za tyto služby bance platit. Chceme vám nyní připomenout možnost, hradit předpis nájemného prostřednictvím SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Předpis nájemného je pak předepsán v SIPO s ostatními platbami, které hradí téměř každá domácnost (televize, elektrická energie, rozhlas, plyn apod.). Celý platební doklad SIPO můžete zaplatit přímo na poště, nebo z vašeho běžného účtu. Pro nové zájemce o tento způsob platby připojujeme instrukce ohledně SIPO, které jsme již dříve otiskli na stránkách Havířovského družstevníka. Nabízíme zřízení této služby všem uživatelům jednotek, kteří hradí Stavebnímu bytovému družstvu Havířov nájemné, příspěvek na správu společných částí domu a zálohy na plnění spojená s užíváním jednotky. Pro její aktivování stačí přijít v úředních hodinách na evidenci nájemného (přízemí správní budovy Stavebního bytového družstva Havířov na adrese Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá), předložit občanský průkaz a oznámit spojovací číslo SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Toto číslo naleznete na platebním dokladu SIPO, který vám zasílá každý měsíc Česká pošta, s.p. Úkony spojené s platbou SIPO družstvo provádí v rámci výkonu správy, to znamená, že za ně neúčtuje žádné další poplatky. Simona Komendová hlavní účetní Podzim je zde CO NÁS ZAJÍMÁ NÁKLADY NA PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnictví se zvedly z původních Kč na Kč (3 600 Kč včetně DPH). Je to z důvodů vzrůstu vstupních nákladů. Pro srovnání v okolních družstvech se ceny za převody bytů do osobního vlastnictví pohybují od do Kč. LETOS PROBĚHNE Shromáždění delegátů v listopadu a bude projednávat finanční plán na další rok. NAŠI ŠKOLÁCI SE VRÁTILI do pěkně opravených škol, a to na ZŠ ul. M. Kudeříkové, na ul. Mládežnické a Selské. Opravy se dočkají i další budovy, například Kulturní dům L. Janáčka, který dostane novou střechu. Město získává dotace z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. NA AKCI HAVÍŘOV V KVĚTECH se lidé kochali krásnými květinovými výtvory. Tématem letošní floristické soutěže byly postavičky z animovaných večerníčků. Floristé přijeli nejen z Čech, ale také ze Slovenska. NAŠE MĚSTO si letos užilo květinových přehlídek a soutěží. Ta poslední byla mezinárodní a více se o ní dočtete na straně 6. BUDOVA MĚSTA bývalá mateřská škola na ulici B. Němcové v Havířově-Šumbarku a pozemek, na němž stojí, je od července bezúplatně převedena do majetku skautské organizace. Skauti objekt zrekonstruují. HAVÍŘOV NAVŠTÍVIL v letních měsících místopředseda Senátu Zdeněk Škromach, který už v našem městě byl a vysoce ocenil jeho rozvoj a estetické změny. PIETNÍM AKTEM uctili představitelé města i bývalí zaměstnanci velké důlní neštěstí na Dole Dukla, ke kterému došlo před 50 lety. Při neštěstí v roce 1961 zahynulo 108 horníků. (hak)

2 2 NAŠE ANKETA Chystáte se přestavět nebo opravit svůj byt a nevíte, co si počít? Vedoucích OBS, které byly k dosažení, jsme se zeptali: JAK VÁM V PRÁCI POMÁHAJÍ OBVODOVÉ KOMISE A OSVĚDČUJÍ SE VŮ- BEC? OBS č. 1 Marie KUČEROVÁ Jak víme, obvodové komise jsou orgány družstva, jmenované představenstvem družstva na dobu pěti let. Jejich počet je různý (3 7 členů). Mají koordinovat činnost samospráv a další záležitosti. Naše komise je pětičlenná, velmi mi v práci pomáhá. Scházíme se 1x za měsíc. Máme vypracovaný pololetní plán. OK je důležitá, neboť máme v obvodu 60 domů, takže její členové chodí za samosprávami a přenášejí jejich připomínky na příslušné orgány vedení družstva. Pro mne je OK přínosem. OBS č. 2 Lydie ZETOCHOVÁ Naše komise má 5 členů, scházíme se 1x za měsíc. Mám tam zkušené lidi, předsedy, a tak řešíme vše, co se týká samospráv. Nedávno jsme s OBS č. 4 svolali bezpečnostní aktiv. Především ale řešíme to, co se děje v samosprávách. Členové OK působí také na samosprávy, aby členové chodili na aktivy svolané SBD, aby delegáti se zúčastňovali Shromáždění delegátů, protože je to pro všechny důležité. Prostě snažíme se společně, aby výbory v domech skutečně pracovaly OBS č. 3 Pavlína PAVELKOVÁ Obvodová komise je orgánem družstva. Pravidelně se schází a zabývá se především problematikou, která se aktuálně vyskytuje na některých domech nebo v rámci SBD Havířov. Komise OBS č. 3 má tři členy, z nichž jeden je dlouholetým předsedou členské samosprávy, druhý je bývalým zaměstnancem SBD Havířov a třetí je, jak je pravidlem, vedoucí OBS č. 3. Takováto skladba členů komise je velkou výhodou, protože všichni členové danou problematiku podrobně znají a mohou ji tedy vždy objektivně posoudit a navrhnout případné řešení. Další výhodou v naší obvodové komisi je, že zastoupeni jsou jak muži, tak i ženy a v mnoha případech je až poučné zjistit, jak rozdílný je na danou věc ženský a mužský pohled. Závěrem se dá shrnout fungování obvodové komise jako velice přínosné, jak pro OBS, tak pro SBD Havířov. OBS č. 5 Věra JUDITOVÁ Se spoluprací se členy obvodové komise č. 5 jsem velmi spokojená. Členové mají zájem o řešení aktuálních problémů a přistupují zodpovědně ke svěřeným úkolům. Oceňuji zejména jejich vstřícnost pro jakékoliv podněty ze strany našich nájemců, které tímto vyzývám k diskusi. Naše obvodová komise je otevřená všem námětům k projednání, které přispějí k větší spokojenosti v rámci družstevního bydlení na Šumbarku. (hak) Vzhledem k tomu, že provádění stavebních úprav v bytových jednotkách je dnes poměrně běžné, přinášíme vám rady jak v tomto případě postupovat. Pokud se rozhodnete provádět ve vašem bytě stavební úpravu, je nutné postupovat podle Směrnice č. 4/2004, která upravuje zásady postupu při provádění udržovacích prací a změn staveb nebo jejich částí ve vlastnictví, popř. správě Stavebního bytového družstva Havířov. Nemá smysl citovat zde celou směrnici, proto všem, kteří se pro úpravy rozhodnou, přinášíme jednoduchý návod, který snad usnadní vyřízení potřebných náležitostí. Stavební úprava Nejprve je potřeba definovat pojem stavební úprava je to taková změna dokončené stavby nebo její části, při níž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby. Jedná se zejména o výměnu bytových jader, stavební úpravy nosných konstrukcí domu (stěn, pilířů, průvlaků, stropů), stavební úpravy nenosných částí stavby (posunutí, vybourání příčky, nebo otvoru v ní, úpravy zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace apod.), úpravy vstupů, balkónů (lodžií), okna apod. Pokud váš záměr spadá do některé z výše jmenovaných možností a jste družstevníkem, je nutné požádat o souhlas představenstvo Stavebního bytového družstva Havířov. K projednání stavební úpravy stavebně technickou komisí (STK) a následnému vydání souhlasu představenstvem družstva je nutné předložit: Žádost o povolení stavební úpravy (žádost musí být vyplněná, potvrzená razítkem členské samosprávy a podepsaná jejím předsedou). Žádost obdržíte na kterékoli obvodní bytové správě (OBS) 1 5 nebo na v sekci dokumenty formuláře ke stažení. Projektovou dokumentaci a statický posudek. Pro potřeby zpracování projektu lze zapůjčit výkresovou dokumentaci vždy na příslušné OBS. Živnostenský list odborné firmy, příp. jiná oprávnění k provádění prací. V mnoha případech však jen toto nestačí. Záleží, jak moc je vaše stavební úprava odlišná od průměrného standardu. Pokud si nejste jisti a máte pocit, že to ještě nemusí být všechno, doporučujeme zajít na příslušnou OBSku a důkladně zkonzultovat co všechno je ještě potřeba, protože někdy je nutné předložit projekt elektroinstalace nebo třeba projekt zdravotechniky apod. Stavební povolení Dalším aspektem úspěšného provedení stavební úpravy může v některých případech být také stavební povolení. Někdy se lidé mylně domnívají, že stavební povolení vydává Stavební bytové družstvo Havířov. Tato záležitost však nespadá do jeho kompetencí. Stavební povolení vždy vydává příslušný orgán státní správy, tj. úřad Magistrátu města Havířov. Pokud tedy v souhlasu vydaném SBD Havířov najdete větu vyřízení povolení na Stavebním a silničním správním úřadu magistrátu města Havířov, je vaší povinností uvedený úřad navštívit a o vydání stavebního povolení požádat. Satelitní antény Další samostatnou kapitolou je instalace satelitních antén. Takže opět stručně a jednoduše Při montáži satelitních antén je nutno postupovat podle Směrnice č. 5/2002 s tím, že požádat je nutné úplně stejně jako u klasické stavební úpravy. U záměru instalace satelitní antény bychom vás chtěli upozornit na věc z našeho pohledu nejdůležitější pokud je dům po provedené komplexní opravě, osazení satelitní antény je možné pouze po odsouhlasení projektantem sanačních prací, který stanoví způsob jejího ukotvení. Další podmínkou v průběhu záruční lhůty na komplexní opravu je souhlas realizační firmy, která zateplení prováděla. Takže pokud trváte na instalaci satelitní antény, opět doporučujeme nejprve vždy zajít na OBSku za účelem zjištění všech důležitých skutečností. Jiná zařízení V případě, že se rozhodnete například pro instalaci klimatizační jednotky, venkovních rolet, zasklení lodžií a dalších zařízení, postup je ve všech případech naprosto identický, a to jak již je výše uvedeno, vždy je nutné navštívit příslušnou OBS pro upřesnění dalších nezbytných podkladů pro úspěšné udělení souhlasu a požádat o povolení stavební úpravy. TERMÍNY KONÁNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ KOMISE (STK) (II. pololetí r. 2011) , Udržovací práce Pokud se ptáte co vlastně můžu udělat v bytě, aniž bych musel žádat o souhlas, tak bez předchozího projednání a souhlasu je možné provádět běžné udržovací práce, tj. opravy omítek, obklady stěn, podlah a dlažeb, opravy vnitřních instalací, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměnu dveří, zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van, umyvadel, WC apod.) Na závěr lze vše výše uvedené shrnout jednoduchou radou Pokud si nejste jisti, vždy se zajděte poradit. Provádět jakékoliv stavební úpravy bez povolení se totiž nemusí vyplatit. Stavební úpravy provedené bez souhlasu družstva a povolení stavebního úřadu budete muset vyřídit dodatečně a ještě se vám tímto zvýší náklady. V tom horším případě můžete navíc způsobit škodu na majetku družstva nebo třetích osob, která už by se mohla prodražit několikanásobně. Není výjimkou, že takto provedené úpravy řeší zástupci stavebního a silničního správního úřadu Magistrátu Počet schválených stavebních úprav v letech města Havířov společně s příslušnou pokutou za takovéto jednání. V neposlední řadě bychom si také všichni měli uvědomit, že v bytovém domě nikdy nebudeme bydlet sami, a proto by i veškeré naše jednání mělo být ohleduplné k našim sousedům. Toto pravidlo platí v případě realizace stavebních úprav obzvláště.

3 3 Cukrárna s patinou starých časů Je zatraceně těžké být nejlepší To s oblibou říká paní Helena Czyžová, majitelka půvabné havířovské cukrárny. Nejsme, bohužel, na náměstí, kam velká většina obyvatel Havířova chodí >na kafe<, ale zato se určitě prosadíme kvalitou. Dortíky jsou z poctivého másla a kakaa bez zbytečných náhražek a různých pomocných komponentů, říká podnikavá paní Helena. Cukrárna, která umí udělat i skvělé dorty přímo na míru zákazníkovi se může pochlubit již mnoha spokojenými zákazníky. Umí zde připravit různé dorty nejen pro děti třeba zvířátka, ale poradí si i s třípatrovými dorty na svatby či oslavy. Manželé Czyžovi začali podnikat zhruba před rokem, když si vzpomněli na někdejší oblíbené havířovské kornouty. Tuhle dobrotu si s oblibou kupovali před lety ve městě. Nyní je tady můžete dostat jako jeden ze zákusků. Těmi je chladicí pult nabitý. Láká různými dobrotami vyrobenými šikovnýma rukama cukrářek. Při vstupu do cukrárny budete určitě mile překvapeni spoustou růží a růžiček, které najdete na polštářcích, nádobí, svícnech i na pultě ve váze. Prostředí jako vystřižené z počátku minulého století taková malá prvorepubliková oáza. Paní majitelce pomáhá celá rodina, Jedna z pěti OBVODNÍ BYTOVÉ SAMOSPRÁVY v našem družstvu jsou, jak jsem poznala, jakýmsi nárazníkem pro všechny nevyřešené, nebo právě vznikající problémy v domech a bytech. Ženy pracující v OBS mají den co den doslova nabitý program. Buď vyřizují písemnosti, nebo jsou v terénu, kde se mají co otáčet. Ono mít na starosti několik desítek domů se spoustou bytů, není žádná legrace. Tyto ženy musí mít tzv. asertivní chování, neboť klienti mladí i staří jsou rádi, když se s nimi jedná s úsměvem. Někdy je ovšem složité být milý a usměvavý na někoho, kdo přiběhne jako vítr v bouři a vysype na dotyčné pracovnice své strasti a problémy nevybíravým způsobem. Lidé jsou různí a někdy je oprávněně naštve zase šlendriánství jiných lidí. Tak to chodí stále dokola. OBS zařizují všechny možné záležitosti týkající se družstevního bydlení. Například zajišťují běžné i havarijní opravy podle požadavků samospráv jednotlivých domů, společných výborů nájemců a vlastníků bytových jednotek. Jedná se třeba o výměny stoupaček v domě, opravy výtahů, opravy TUV, kanalizačního potrubí, GO střech, či roční kontroly plynu, revize hromosvodů, zajištění odstraňování zjištěných závad dle harmonogramu. S tím vším samozřejmě souvisí písemné objednávky firmám na určité opravy, zajištění cenových nabídek od více firem na plánované opravy. S opravami souvisí i reklamace v rámci záruk (nevztahují se reklamace po KO). Na obéeskách likvidují faktury za opravy (mimo sanace domů), prověřují potřebná rozúčtování. Povinností je také například provádět na domech požární kontroly společných prostor a řešit zjištěné nedostatky. V domech OBS provádí inventarizaci majetku, starají se o svolání shromáždění společenství vlastníků, odpovídají na písemné připomínky z členských schůzí, prověřují nejrůznější stížnosti v domech, které mají ve svém obvodě a dělají ještě desítky dalších věcí. K jejich výčtu bychom potřebovali mnohem více místa a času Snad jste si udělali alespoň malý obrázek o tom, co se za zdmi OBS každodenně odehrává a vyřizuje. Tyto záležitosti mne přivedly za jednou z vedoucích OBS č. 2 v Havířově-Podlesí Lydií ZETOCHOVOU, která se s touto náročnou prací úspěšně potýká už několik desítek let. Paní Lydie nastoupila do SBD Havířově (tehdy ještě Máj) v roce 1979 jako bytový technik. Svůj pracovní stůl dostala na ul. Kubelíkově v Havířově-Podlesí a kupodivu ji tam najdeme dodnes. Je sice už v jiném postavení je šéfkou OBS č. 2, členkou představenstva družstva a také členkou své Obvodové komise, ale pracoviště má stále na stejném místě, na Kubelíkově ulici. Jak jsem již předeslala, všechny každodenní povinnosti zvládá dobře a jak sama říká, i ráda. Náročnou práci si oblíbila a už si jen těžko dovede představit život bez řešení problémů a denního styku s různými lidmi. Tahle práce mi dokonce pomohla překonat různá těžká období. A co se teď na OBS č. 2 řeší aktuálně? Jak jsem se dozvěděla, letí stavební úpravy starších bytů, především změna koupelen s vestavbou sprchových koutů. Vanám pomalu odzvonilo. Pro méně pohyblivé a starší občany není vstup do sprchového koutu tak obtížný jako do vany a mladí zase upřednostňují rychlost při svých každodenních nejvíce otec a sestra. Cukrárna se jmenuje ADELIN po malé dcerce paní Heleny Adélce. Tak neváhejte a přijďte ochutnat třeba lahodnou kávu Lavaza, dobré čaje či džus z bezedné skleničky, kterou si koupíte jen jednou a pak jen doplňujete a doplňujete dle chuti. V létě můžete posedět i venku, kde za bílým plůtkem lákají stolečky k ochutnání výborné zmrzliny. A kde vlastně cukrárnu najdete? V Havířově na Dlouhé třídě č. 45, poblíž rohové restaurace Kosmos. Inz. 14/11 Lydie Zetochová povinnostech. Na tyto úpravy musí být projekt a souhlas SBD, jinak hrozí pokuta, upozorňuje důrazně paní Zetochová. Pokud se jedná o to, zda už všech 36 domů spadajících do OBS č. 2 je po KO, není tomu tak. Zbývá ještě sedm domů, které se pro komplexku nerozhodly. Paní Lydie Zetochová by ráda svým nájemníkům i vlastníkům ještě připomněla, aby při delším opouštění bytu svěřovali klíče svým blízkým nebo sousedům, rovněž aby zanechali své telefonní číslo, kde budou dosažitelní. Také uzavření přívodu vody a plynu by mělo být samozřejmostí. Jak se říká čert nikdy nespí a právě v nepřítomnosti těch, kteří byt obývají, se může stát ledacos. Nepříjemnostem se má předcházet. Ještě jsme ztratily slovbvodové komisi, se kterou paní vedoucí spolupracuje už léta a velmi dobře. Více najdete v naší dnešní anketě. Témata k dalšímu povídání by se jen hrnula, protože život na obéeskách je opravdu pestrý. Ale my pro tentokrát končíme a další zase někdy příště. Hana Kuchařová Odpovědi na dotazy PRÁVNÍ PORADNA Změna rozhodnutí samosprávy aneb Kdo to zaplatí Otázka: Na členské schůzi naší samosprávy bylo schváleno usnesení o provedení komplexní opravy našeho domu. Nyní, po čase, bylo na základě iniciativy některých členů družstva přijato nové usnesení o tom, že oprava prováděna nebude. Musí se bydlící v domě podílet na doposud vzniklých nákladech? Odpověď: Stanovy Stavebního bytového družstva Havířov, které jsou přijaty rozhodnutím vrcholového orgánu družstva, zmocňují samosprávy rozhodovat o věcech, které se týkají příslušného domu, a to formou usnesení příslušné členské samosprávy. Přijaté usnesení je pak pro samosprávu závazné a takové usnesení uvádí do života příslušný výkonný orgán družstva. Tolik teorie. Jestliže pak v praxi přijme samospráva nájemců usnesení o provedení komplexní opravy příslušného domu, o způsobu financování opravy, o vůli uzavřít úvěrovou smlouvu s bankou k financování opravy, realizují toto usnesení příslušné útvary družstva, tj. zajišťují, mimo jiné, též uzavření úvěrové smlouvy s bankou. Touto realizací vznikají družstvu náklady, které musí vynaložit ve prospěch členů příslušné samosprávy, když samospráva, svým usnesením, družstvo k takovému jednání zavázala. Takovými náklady jsou i ty, které jsou vynaloženy na uzavření úvěrové smlouvy a zástavních smluv, které budou splácení úvěru při jeho čerpání zajišťovat. Jestliže pak samospráva poté, kdy již byly družstvem vynaloženy výše uvedené náklady na realizaci usnesení, přijme nové usnesení, kterým zruší původní rozhodnutí o provedení komplexní opravy domu, ponese tato samospráva důsledky svých rozhodnutí v podobě povinnosti uhradit všechny již vynaložené náklady na realizaci původního usnesení a též náklady, které bude nutno vynaložit na stornování již uzavřených smluv. Bez pardonu tedy platí zásada v čí prospěch, což v praxi znamená, že platí ten, kdo si objednal. Tento příspěvek má sloužit k podpoře uvážlivého jednání a rozhodování členských samospráv družstva. JUDr. Jiří Jurčík

4 4 K informaci o nově schválených směrnicích uvedené v Družstevníku č. 2/2011 vám nyní přinášíme přehled úhrad dle Směrnice č. 1/2011 o stanovení úhrad za provádění úkonů mimo úkony spojené s obvyklým užíváním bytů, garáží, nebytových prostor a rodinných domů Cena bez DPH Cena včetně A. Úhrady za úkony spojené s nakládáním s byty, garážemi, rodinnými domy a nebytovými prostory DPH (20 %) 1. úkony spojené s převodem členských práv a povinností (dále jen PČP) mezi příbuznými v řadě přímé (na sourozence, manžela(-ku), bývalého manžela, děti, rodiče) Kč Kč 2. úkony spojené s PČP na osobu cizí a) PČP k bytu, rodinnému domu, garáži Kč Kč b) PČP k témuž bytu, rodinnému domu, garáži provedeného v intervalu do 1 měsíce od data předcházejícího PČP Kč Kč c) PČP k témuž bytu, rodinnému domu, garáži provedeného v intervalu od 2 do 4 měsíců od předcházejícího PČP Kč Kč d) PČP k témuž bytu, rodinnému domu a garáži provedeného v intervalu od 5 do 6 měsíců od předcházejícího PČP Kč Kč 3. úkony spojené s podáním žádosti o souhlas s výměnou bytu, garáže, rodinného domu 500 Kč 600 Kč 4. úkony spojené s přenecháním bytu, garáže, rodinného domu nebo části k dočasnému užívání jinou osobou (podnájem) a) na dobu podnájmu do 1 roku (včetně) 500 Kč 600 Kč b) za každý další započatý rok podnájmu 100 Kč 120 Kč 5. úkony spojené s činností pro nebydlící členy a pro členy, kteří požadují přídělení družstevního bytu, rodinného domu, garáže či rodinného domu (roční úhrada) 67 Kč 80 Kč 6. úkony spojené s činností pro členy družstva, kteří bydlí v bytech či užívají garáž v osobním vlastnictví a družstvo již na těchto objektech nevykonává správu (roční úhrada) 504 Kč 605 Kč 7. úkony spojené s převodem jednotek do osobního vlastnictví, včetně vyhotovení smlouvy a) bytu, rodinného domu Kč Kč b) garáže Kč Kč B. Úhrady za úkony spojené se stavebně technickou činností 1. úkony spojené s realizací komplexní opravy na domě (zajištění stavebního dozoru, přípravných prací, podání žádostí o dotace, zajištění financování bankovním úvěrem) 1,75 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 2. úkony spojené s realizací komplexní opravy na domě (zajištění stavebního dozoru, přípravných prací) 1,25 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 3. úkony spojené s realizací oprav (investic) vyšších než Kč/b.j. a) bez potřeby zajištění bankovního úvěru 1,25 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) b) včetně zajištění bankovního úvěru 1,75 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 4. úkony spojené s výstavbou nových bytů, rodinných domů, nebytových prostor, včetně garáží (zajištění stavebního dozoru, přípravných prací, podání žádosti o dotace, zajištění financování bankovním úvěrem) 1,75 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 5. úkony spojené s činností koordinátora BOZP na staveništi 0,40 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 6. úkony družstva spojené s žádostí o vydání souhlasu k provedení stavebních úprav a) v bytě, nebytovém prostoru, garáži (včetně výměny oken) 300 Kč 360 Kč b) nebytovém prostoru sloužícím k podnikání Kč Kč 7. úkony spojené s hromadnou žádostí o vydání souhlasu k provedení stavebních úprav na společných částech domů, zejména výměna oken, zasklení lodžií 300 Kč 360 Kč 8. úkony družstva spojené s vydáním dodatečného souhlasu k povolení stavební úpravy a) v bytě, nebytovém prostoru, garáži, rodinném domě (včetně výměny oken) Kč Kč b) nebytovém prostoru sloužícím k podnikání Kč Kč 9. úkony družstva spojené s projednáním žádosti o souhlas družstva se změnou účelu užívání družstevního bytu, garáže, nebytového prostoru, rodinného domu 300 Kč 360 Kč 10. úkony družstva spojené s projednáním žádosti o souhlas družstva ke stavebním úpravám spojených se změnou účelu užívání (sloučení, rozdělení bytu, garáže, nebytového prostoru, rodinného domu) + úhrada všech účelně vynaložených výdajů s tímto spojených 500 Kč 600 Kč 11. úkony družstva spojené s realizací změny prohlášení vlastníka + úhrada všech účelně vynaložených výdajů s tímto spojených Kč Kč 12. úkony družstva spojené s vydáním souhlasu s umístěním technického zařízení a) pro potřeby uživatele bytu, domu, garáže 300 Kč 360 Kč b) pro účely podnikání 500 Kč 600 Kč C. Úhrady za úkony ostatní 1. platby v hotovosti nad 50 Kč v pokladně SBD Havířov (max. 3 různé platby od jednotho plátce na 1 pokladní doklad) 10 Kč 12 Kč 2. kopírování donesených listin (úhrada za stránku) 5 Kč 6 Kč 3. kopírování vyžádaných listin (úhrada za stránku) 10 Kč 12 Kč 4. vystavení potvrzení pro orgány státní správy na jimi vydaný tiskopis 25 Kč 30 Kč 5. vystavení ostatních potvrzení, prohlášení, duplikátů, souhlasů a jiných dokladů, a to na vlastní žádost 250 Kč 300 Kč 6. odeslání upomínky a) běžnou poštou 25 Kč 30 Kč b) doporučeně 40 Kč 48 Kč c) s doručenkou 50 Kč 60 Kč 7. sepsání dohody o uznání a úhradě dluhu 50 Kč 60 Kč 8. při zasílání veškerých finančních částek ze zahraničí budou z každé částky takto zasílané sraženy náklady účtované družstvu dle platných ceníků České pošty, případně peněžních a bankovních ústavů 9. při úhradě peněz na bankovní účet družstva v jiné, než platné měně v ČR budou náklady s tímto příjmem spojené sraženy z této úhrady, případně proúčtovány k tíži plátce 10. úkony spojené s individuální žádostí o propočet zůstatku úvěru (bez následně realizované mimořádné splátky úvěru) 200 Kč 240 Kč 11. úkony spojené s individuální žádostí o provedení mimořádné splátky úvěru + úhrada všech skutečně vynaložených výdajů s tímto spojených (zejména poplatky bance, sankce banky za předčasné splácení apod.) Kč Kč 12. úhrada za tisk složenek (za 1 kus) 5 Kč 6 Kč 13. úkony spojené s vystavením refaktury za úřední ověření vodoměrů u domů se svévolně zrušenými zálohami na servis vodoměrů 25 Kč 30 Kč Pokud je současně provedeno více výše uvedených úkonů, pak se jednotlivé úhrady sčítají (dle článku IV. Směrnice č. 1/2011).

5 5 Dům v Havířově-Podlesí nese už léta název Hokejka Kde se vůbec vzalo Podle vědeckých výzkumů začali lidé používat oheň jako zdroj tepla už skoro před dvěma milióny let. Pozůstatky nalezené v Africe dokazují, že byl využíván k přípravě jídla. Člověk ale dokázal oheň jen udržovat, zatím jej neuměl založit. Na to přišel zhruba před 400 tis. lety, kdy začal o sebe třít dvě dřívka nebo křesat kameny. Nálezy v údolí řeky Indus dokládají, že dvacet pět století před naším letopočtem si už lidé stavěli moderní kamna jako zdroj tepla, které je hřálo v chladných obdobích. Systém ústředního vytápění znali již na začátku letopočtu ve starověkých civilizacích a zdokonalovali ho staří Římané. Ti sice také museli řešit při stavbě svých domů problémy s vytápěním, ale jelikož se Řím nachází v oblastech, kde ani v zimě nemrzne, využívali Římané ústřední vytápění pro své lázně. Podstatou vytápění byla cirkulace ohřátého vzduchu pod podlahou a průduchy ve zdech. Při výbojích Římanů na sever se tento způsob topení dále rozšiřoval. Dlouho Víte že Stížnosti na špatný povrch kruhového objezdu v Havířově před vlakovým nádražím a při výjezdu na Ostravu a Orlovou by měly ustat. Magistrát města Havířova sdělil, že nejpozději do poloviny září t. r. by měla být hotova oprava asfaltového povrchu. Celková oprava silnice na kruhovém objezdu byla ředitelstvím silnic a dálnic zařazena prioritně mezi akce roku 2011 po urgencích havířovského primátora Z. Osmanczyka. Současně má být opraveno vodorovné dopravní značení. Od 1. července 2011 jsou zpoplatněná parkoviště u budovy havířovského magistrátu. Jde o nutnost regulace dopravy u této frekventované budovy. Europa cup 2011 již proběhl a my ještě zmiňujeme, že u jeho příležitosti byla vydána nejen speciální známka, ale ve dnech mistrovství Evropy floristů přibylo také razítko, které dávala ve dnech na zásilky Česká pošta v Havířově. Ti méně všímaví občané mohou už jen litovat, že této příležitosti nevyužili. Ale i zvláštní známka je pro naše město velkým úspěchem a propagací. (red) ale ještě byli Evropané odkázáni spíše jen na teplo krbu či ohniště, případně mohli využít přenosných ohřívadel. Naproti tomu muslimští inženýři již ve 12. století v Sýrii zdokonalili způsob vytápění a z lokálního zdroje jednoho domu dokázali vytvořit systém vytápění pro celou ulici. Ruští technici za vlády Petra Velikého na začátku 18. století vymysleli první ústřední vytápění založené na hydraulickém principu. Nejzachovalejší bychom našli v petrohradském Letním paláci. V roce 1782 navrhl francouzský inženýr Jean Simon Bonnemain vytápění, které využívalo teplou vodu. Poprvé byl tento systém použit ve francouzském Chateau du Pecq. I když se v dějinách objevilo již několik více či méně úspěšných systémů vytápění, první skutečně moderní dálkové vytápění, jak je známe i dnes, bylo postavené v roce 1877 inženýrem Birds S. Hollyim v newyorském Lockportu. S rozvody dálkového vytápění přišly na svět i radiátory a na celém světě měly dlouhou dobu v podstatě stejnou podobu. Jejich kosmopolitní otec Franz Karlovič San-Galli se narodil ve Štětíně v tehdejším Prusku, ale část rodiny pocházela z Itálie. Budoucí vynálezce, průmyslník a publicista se přestěhoval do ruského Sankt Petěrburgu, kde to dotáhl až na poslance Dumy. Patent uplatnil v Německu a USA, a tak pro celé následující generace nemohly radiátory vypadat v podstatě jinak, než jako solidní žebrová litinová monstra. Ty úplně první byly půldruhého metru vysoké, později litinový materiál sváděl k jejich zdobení dekorem ve stylu, který zrovna panoval. V ruské Samaře se před pár lety dokonce radiátor dočkal vlastního pomníku. Pozoruhodné je, že jeho součástí je i kočka, která se na něm jako symbol tepla ohřívá. V současnosti v novostavbách a rekonstruovaných bytech klasické radiátory prakticky vytlačily radiátory deskové. Nejenže se dobře udržují, vejdou se všude a vyrábějí se v řadě barevných podob, ale především jsou v předávání tepla mnohem efektivnější. Když doslouží, je jejich výměna snadná. Klasické staré typy radiátorů už uvidíme většinou jen v muzeích. Dnes nám připadá samozřejmé, že s vytápěním nám teplárna dodává i teplou vodu. Je tedy s podivem, že první bojler pro ohřev vody vymyslel až v roce 1922 Mark Benson, takže teplá voda začala téci z vodovodního kohoutku až od té doby. Není to tak dávno, že? A kde vlastně vyrostl první panelák? I když jsou u nás téměř na každém rohu, nejsou paneláky ani zdaleka českým vynálezem. První panelové domy se totiž objevily v Nizozemsku po první světové válce. Ve dvacátých a třicátých letech Žijí mezi námi Dobrý den, majore Gagarine Vzpomínáte si na tuto populární píseň, která zazněla na počest toho, že kosmická loď Vostok vynesla do vesmíru prvního člověka? Stalo se tak před padesáti lety, a to 12. dubna Autor textu této písně žije v Havířově. Je jím novinář Pavel PÁCL. Pracoval v Československém rozhlasu jako redaktor a příležitostně skládal texty k písním pro brněnské rozhlasové studio. Tak dostal nabídku, zda by ke slavnému dni, kdy lidé upírali oči k nebi a byli vzrušeni tou velikou událostí, nesložil text k písničce. V ten den natáčel v ostravském rozhlasu orchestr Gustava Broma, a tak jsme za pár hodin dali dohromady píseň s textem, hudbou i aranžmá vzpomíná Pavel Pácl. Píseň, jak pamětníci jistě vědí, nazpíval sám kapelník Gustav Brom. Píseň, kterou zpívali a hráli všude, se stala šlágrem. Pavel Pácl, který v roce 1968 odvysílal v rozhlasu příspěvek o tom, že vstup sovětských vojsk je OKUPACE, což se nesmělo vůbec vyslovit, byl z práce odejit. Přesunul jsem se do Brna, kde mně Univerzita J. E. Purkyně požádala, abych tam pracoval na výzkumu veřejného mínění. Tak jsem v Brně pracoval až do roku 1989 Poté jsem přednášel sociologii na vysoké škole, a to do svého odchodu do důchodu. Hodně mně rozladilo, když Vlasta Parkanová s Janem Vyčítalem nazpívali určitou parodii na tuto melodii, která opěvovala umístění amerického radaru v ČR. S radarem jsem nesouhlasil, a tak to bylo nemilé překvapení Navíc dálkové vytápění? Družstevní domy v Havířově svítí novými fasádami po KO tento nový typ bydlení zdomácněl v Německu a Francii. Například Paříž měla svůj první panelák v roce Česko se dočkalo až v padesátých letech. První panelové domy byly postaveny v roce 1956 v Praze 4. Ovšem ten opravdový boom přišel o dva roky později a vlastně trval až do začátku devadesátých let. Z panelu se dokonce budovala celá města, v Česku to byl Most. V současné době se odhaduje, že v panelových domech je u nás přes 1,16 milionu bytů. Více než polovina je už starší 35 let, což je na hranici životnosti. A jak to bylo v českých a moravských krajích s teplárnami? Poprvé se pára pro rozvody tepla začala využívat v Ústí nad Labem z místní elektrárny krátce po roce Pražská holešovická elektrárna byla přestavěna na teplárnu v roce První cíleně zbudovanou teplárnou pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s 80% účinností se mohla od prosince 1930 pochlubit moravská metropole Brno. Zároveň před více než 80 lety z centra Brna zmizelo šedesát osm kouřicích továrních komínů. Brno bylo na počátku 20. století významným střediskem textilního průmyslu a spotřeba páry zde dokonce převyšovala potřebu New Yorku. Historie ale nekončí. Za posledních dvacet let došlo v českém teplárenství k řadě významných změn, které vedly ke zvýšení efektivnosti výroby tepla, k využití netradičních paliv a zdrojů energie a ke snížení ekologické zátěže. Svým dílem k tomu výrazně přispěli i odběratelé dálkového tepla, kteří se rovněž podílejí na hospodárnějším využití dodávaného tepla v domech. Převzato z časopisu Družstevní bydlení a správa domů č. 2/2010 se mne nikdo neptal, zda mohou být použity motivy mého textu Pavel Pácl, dnes docent a doktor filozofie, je v důchodu a několik stokorun ročně dostává jako tantiémy za tuto píseň Pocta astronautovi. Vím, že to není kdovíjaké umělecké dílo, třeba bych některé verše dnes napsal i jinak. Ale byl jsem v časovém tlaku. Určitě jsem v životě udělal i důležitější věci, než je text k jedné písničce. Zdroj: Právo Krácení: redakce HD

6 6 Zastav se na chvíli Když jsem včera vystoupil z vlaku, přede mnou šla pomalým krokem stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu zlobil na ženu, která měla dost času a navíc za svoji pomalost nemohla. Celý život pracovala, možná si i hodně vytrpěla a možná i všechno trpělivě nesla. A já jsem takový netrpělivý a malicherný. A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív doma. Ty minuty i tak promrhám na internetu nebo u televize. Alibisticky to hodím na dobu, ve které žijeme. Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer zjistíme, že jsme toho zase moc nestihli. Věnujeme velmi mnoho času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si hodnotu věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlídneme. Vypálíme je na CD a tím to končí. Počítače máme plné hudby, na kterou nemáme čas, máme množství televizních kanálů, které ani nestačíme všechny sledovat. Místo zábavy stres! Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí žít. Můj děda má 87 roků. V životě nebyl v zahraničí, nemá mobil, poslouchá jednu stanici na svém starém rádiu. A přitom si myslí, jaký krásný život prožil. S úsměvem vzpomíná, těší se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých vnoučat. Žil těžký život, ale váží si ho! To my dnes neznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, deprese. A možná by stačilo jen zpomalit! Tvrzení, že se to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik času věnujeme nepodstatným věcem. Zkusme vypnout mobily a počítače a porozprávět si. Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil. Kamarád má chalupu v malé osadě obklopené horami, není tam signál, žádná televize, obchod otevřený jen v úterý a ve čtvrtek a jedna hospoda 5 x 5 metrů. Asi tam zaběhnu, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi, kteří si váží zbytku života a zbytečně nespěchají za smrtí, tak jako mnozí z nás... Pěkný den a zpomalte žijete jen jednou a velmi krátce... (zdroj Internet) 17. MISTROVSTVÍ EVROPY profesionálů ve floristice se jaksepatří vydařilo. Přijeli floristé z 18 zemí Evropy, aby ukázali svůj um. Při náročném hodnocení získala 1. cenu, s největším počtem bodů, Natalia Zhizhko z Ruska, 2. místo obsadilo Finsko a 3. Velká Británie. Náš mistr ČR Jaromír Kokeš z Brna (25), snímek s klouboukem pro Lízu Doolitlovou, byl osmý. Celá akce přinesla Havířovu nesmírnou publicitu a občanům potěšení z krásy, kterou mohli zhlédnout. (hak) Jak se nenakazit chřipkou V roce 1919, kdy chřipka zabila více než 40 milionů lidí, jeden lékař navštívil řadu rodin s dotazem, jestli potřebují pomoc proti chřipce. Mnozí už byli nakažení, mnozí už zemřeli. Jednou lékař potkal selku a k jeho překvapení byli všichni z rodiny zdraví. Když se lékař zeptal, co dělají jinak než ostatní, selka mu odpověděla, že do místností dali nádoby s neoloupanou cibulí. Lékař jí pochopitelně nevěřil a ptal se, jestli by mu nedali jednu jejich cibuli, aby si ji prohlédl pod mikroskopem. Dali mu ji a on ji zkoumal. Našel na ní viry chřipky. Cibule evidentně pohltila všechny viry a uchránila rodinu před nákazou. Doslechla se o tom jedna kadeřnice a v provozovně postavila několik hrnků s cibulí a jako zázrakem nikdo z personálu se chřipkou nenakazil, ačkoliv byli ve stálém styku se zákazníky nákazou ohroženi. Jelikož se jedná o lacinou věc, vyplatí se zkusit to jak doma, tak i v zaměstnání a uvidí se, jestli to bude účinkovat. My jsme to udělali a chřipku jsme opravdu nedostali. Když to pomůže tobě a tvým blízkým ke zdraví, je to pro vás to nejlepší. Když náhodou někdo onemocní, stejně moc neztratíš, jen pár korun za cibuli. Zdroj: MUDr. Lubomír Pecháček B. Němcové 1126, Milevsko SOUTĚŽ Jak víte, vyhlásili jsme počátkem roku soutěž o nejlepší fotku nešvarů, případně i v družstevních domech. Sešlo se nám jen několik exemplářů, což nás překvapilo, protože těch nešvarů je hodně. Přinášíme foto Františka Šebesty z Havířova-Podlesí. Upozorňuje na stále rozbité zastávky, což je pro normální a slušné lidi nepochopitelné. Štve to všechny občany i družstevníky, pro které byla soutěž určena. Panu Šebestovi gratulujeme za pěkné záběry a koncem září jej pozveme na správu SBD Havířov pro malou odměnu. (hak) Naši kameníci měli ve světě jméno Tip na podzimní výlet Když už se budete toulat kolem Rejvízu, Lázní Jeseník a vůbec tímto krajem Jeseníků a Rychlebských hor, nemůžete minout Žulovou, která vás upoutá zajímavou věží kostela, zbudovanou z bývalé hradní věže. Toto město i jeho okolí bylo upsáno kameni. Několik lomů, které jsou již dnes z velké části zatopené a nedávají tak práci stovkám lidí, bylo známých po celé republice i v Evropě. Například světlá slezská žula byla vyhledávanou surovinou pro veškerou kamenickou výrobu, mozaiky, obklady, dlaždice, obrubníky, pomníky. Dále je známý supíkovský mramor, dodnes vyhledávaný pro svoji krásnou kresbu, dobrou leštitelnost, nebo lipovský mramor tmavý, který je velmi vhodný na obklady interiérů, na dlažební mozaiku apod. Bylo by možné popsat mnoho stránek o kamenickém průmyslu v tomto dnes zapomenutém kraji, kde už není ani kamenická škola, která zanikla zároveň s velkou slávou okolních lomů. Škoda Pan Zdeněk Vinkler, dnes už starší pán, zde léta žije se svojí ženou a zajímá se nejen o kulturu svého města a kraje, ale také o to, aby všechny ty krásné výrobky, které kamenické řemeslo připomínají, nebyly odvezeny za hranice, nebo nezarostly trávou a hložím. S pomocí různých těžce získaných dotací založil v Žulové Kamenické muzeum doplněné obrazovou galerií. Nachází se v prostorách bývalého kina a působí nádherně. Každému, kdo zavítá do Žulové, jej doporučujeme. Je zde otevřeno od 9 do 16 hodin. Muzeum určitě najdete. Je hned nedaleko dominantní kostelní věže na malém náměstíčku. Tak pěkné zážitky. (hak)

7 7 Radíme hospodyňkám LESKLÉ PEČIVO Pečivo z listového těsta bude lesklé, potřeme-li jej před pečením rozkvedlaným vejcem a krátce před dopečením lehce pocukrujeme práškovým cukrem. KŘUPAVÉ KUŘE Chceme-li mít na kuřeti nebo jiné drůbeži po upečení křupavou kůrčičku, potíráme maso během pečení černým pivem. LEPŠÍ PALAČINKY Když do těsta přidáme trošku sodovky nebo jednu až dvě lžíce rumu, budou palačinky krásně nadýchané. Takové těsto necháme alespoň hodinu odležet. MLETÉ MASO Mleté maso se lépe spojí, když do něj nastrouháme syrový brambor. OTISKY RTĚNKY Otisky rtěnky ze skleničky zmizí, když je otřeme solí, kterou si dáme mezi prsty. Pak sklenici opláchneme. ZAŠLÉ SKLENICE Máte matné a nepěkné některé sklenice? Vložte je na půl hodiny do vlažné vody s rozpuštěným práškem do pečiva. Sklenice pak umyjte, opláchněte a vyleštěte. HOUBY HOUBY Sušené houby lépe odolají škůdcům, když je ve sklenici proložíme několika kuličkami pepře. K houbovým pokrmům se vždy mají podávat přílohy, třeba jen krajíc chleba. Houby solíme až když jsou udušené, jinak pustí příliš mnoho šťávy. Na houby se vůbec nehodí pít alkoholické nápoje, toto spojení způsobí střevní potíže. Pranostiky O sv. Jeronýmu připravuj se už na zimu Šimona a Judy, zima leze z půdy Na sv. Martina bývá dobrá peřina Když je Barborka ucouraná, bude Štěpán na ledě. NÁŠ RECEPT Staročeské houbové šišky 500 g hub, 2 vejce, 100 g mouky, 60 g másla, 1/4 l sladké smetany, petrželka nebo šalvěj, mletý pepř, šafrán, sůl. Z drobně rozsekaných nebo hrubě umletých a podušených hub, mouky, vajec a kořenících přísad připravíme těsto. Z něho tvoříme šištičky, které opečeme na másle. Před podáváním je polijeme bílou omáčkou, kterou připravíme tak, že světlou máslovou jíšku zředíme sladkou smetanou a ožlutíme šafránem. Dobrou chuť! Ošetření kožených rukavic Kožené rukavice vypereme ve vařícím Až se zima zeptá plnotučném mléku, v němž rozpustíme drobně nakrájené mýdlo nebo použijeme mýdlové vločky. Pak přidáme ušlehaný bílek a 20 kapek čpavku. Rukavice si navlékneme na ruce a pereme způsobem, jakým si myjeme ruce. Sundáme je a vysušíme mezi dvěma ručníky neždímáme. Nafoukneme rukavice a sušíme v průvanu. Rukavice z přírodní jelenice pereme zvlášť opatrně, abychom zachovali jejich pružnost a měkkost. Navlečeme si je na ruce a pereme v mýdlovém nebo saponátovém roztoku teplém C. Špinavější místa přetíráme tampónem z vaty nasyceným mýdlovým roztokem a potom rukavice mácháme ve vodě stejně teplé, jako prací lázeň. Sušení probíhá jako v předešlém případě. Přeschlé a scvrklé kožené předměty brašny, kabáty, rukavice přetíráme čistým hadříkem namočeným v ricinovém oleji. Vybledlá a odřená místa načerníme před natíráním barvou na kůži a necháme řádně zaschnout. Plíseň z kožených předmětů odstraníme tak, že ji nejdříve vytřeme jemnou vazelínou a pak ošetříme aerosolovou impregnací na kůži. Na leštění kožených předmětů se osvědčila pomerančová kůra. Zdroj: Jiří Míka ze Staré Role CENÍK INZERCE INZERUJTE LEVNĚ V NAŠEM ČTVRTLETNÍKU (Oslovujeme 11 tisíc domácností v Havířově) INZERCE ŘÁDKOVÁ: (Výhodné pro soukromé osoby) 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm 25 Kč 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm vysázený tučně 30 Kč rámeček kolem textu příplatek +10 Kč Rodinná inzerce (narozeniny, jubilea) na dva sloupce šíře 8 cm s fotografií v rámečku 250 Kč INZERCE PLOŠNÁ: 15 Kč/1 cm (Výhodný pro malé i větší firmy a organizace) barevný rastr +20 Kč tučný rámeček +15 Kč zhotovení zvláštních firemních značek +50 Kč CELÁ INZERTNÍ STRANA: Kč POLOVINA INZERTNÍ STRANY: Kč Objednávky zasílejte písemně na adresu naší redakce, nebo em na Plošná inzerce bude sjednána osobně s klientem. HD vyjde v prosinci /11 16/11

8 8 HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK - čtvrtletník Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov-Suchá, Hornosušská 2, tel.: , fax: , a Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR E Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: Junácká 1, Havířov-Podlesí, tel.: , Korespondenci pro čtvrtletník je možno zasílat na tuto adresu. HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný, distribuce: samosprávy v jednotlivých domech do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU Butiky BIBELOT: OD Kotva, Praha 1, Pasáž Myslbek, Praha 1, Centrum Chodov,

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více