CO NÁS ZAJÍMÁ. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO NÁS ZAJÍMÁ. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA."

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Na podzim vydávají lesy svá bohatství Věnujte pozornost svým platbám aneb i malá nepřesnost z vás může udělat dlužníka Při zaúčtování a kontrole úhrad pohledávek z titulu nájemného (příspěvku na správu společných částí domu) a záloh služby spojené s užíváním jednotek za měsíc červenec letošního roku jsme zjistili, že spousta z vás nepostřehla, že došlo k úpravě předpisu od a poukázali jste úhrady na tento účel ve stejné výši jako v měsíci předchozím. Někteří z vás dokonce neprovedli změnu své platby již delší dobu. Řada z vás měsíční platbu předpisu naopak uhradila, avšak zcela nesprávně zaokrouhlila a zaplatila o pár korun více, než činí předpis. Evidujeme i velké množství plateb, u kterých nebyl použit správný variabilní symbol. Všechny výše uvedené případy způsobí to, že při párování takovýchto plateb, které není zpracováváno automaticky, nýbrž počítačově, dojde k chybné identifikaci a vzniku dlužných pohledávek u vámi užívané jednotky. Nesprávně provedenou platbu je tedy nutné jednotlivě identifikovat a přiřadit k příslušné jednotce a pohledávce, což značně ztěžuje jejich zpracování. Apelujeme proto na vás, abyste si před odesláním platby ve prospěch Stavebního bytového družstva Havířov ověřili, zda je platba v předepsané výši a zda je opatřena správným variabilním symbolem. Vyhnete se tímto způsobem komplikacím se vzniklými nedoplatky či přeplatky, které posléze činí vaše saldokonto (přehled pohledávek a závazků) nepřehledným a dalším nákladům z titulu poplatků (úroků) z prodlení. Údaje pro správné označení platby (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete na předpisu, který vám byl naposledy doručen v červnu letošního roku, a to s platností od V souvislosti se změnami předpisů se dále často setkáváme s výtkou klientů, že kvůli častým změnám v předpisech, musí měnit svůj trvalý příkaz na bankovním účtu, což bankovní ústavy zpravidla zpoplatňují a klienti nejsou ochotni za tyto služby bance platit. Chceme vám nyní připomenout možnost, hradit předpis nájemného prostřednictvím SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Předpis nájemného je pak předepsán v SIPO s ostatními platbami, které hradí téměř každá domácnost (televize, elektrická energie, rozhlas, plyn apod.). Celý platební doklad SIPO můžete zaplatit přímo na poště, nebo z vašeho běžného účtu. Pro nové zájemce o tento způsob platby připojujeme instrukce ohledně SIPO, které jsme již dříve otiskli na stránkách Havířovského družstevníka. Nabízíme zřízení této služby všem uživatelům jednotek, kteří hradí Stavebnímu bytovému družstvu Havířov nájemné, příspěvek na správu společných částí domu a zálohy na plnění spojená s užíváním jednotky. Pro její aktivování stačí přijít v úředních hodinách na evidenci nájemného (přízemí správní budovy Stavebního bytového družstva Havířov na adrese Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá), předložit občanský průkaz a oznámit spojovací číslo SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Toto číslo naleznete na platebním dokladu SIPO, který vám zasílá každý měsíc Česká pošta, s.p. Úkony spojené s platbou SIPO družstvo provádí v rámci výkonu správy, to znamená, že za ně neúčtuje žádné další poplatky. Simona Komendová hlavní účetní Podzim je zde CO NÁS ZAJÍMÁ NÁKLADY NA PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnictví se zvedly z původních Kč na Kč (3 600 Kč včetně DPH). Je to z důvodů vzrůstu vstupních nákladů. Pro srovnání v okolních družstvech se ceny za převody bytů do osobního vlastnictví pohybují od do Kč. LETOS PROBĚHNE Shromáždění delegátů v listopadu a bude projednávat finanční plán na další rok. NAŠI ŠKOLÁCI SE VRÁTILI do pěkně opravených škol, a to na ZŠ ul. M. Kudeříkové, na ul. Mládežnické a Selské. Opravy se dočkají i další budovy, například Kulturní dům L. Janáčka, který dostane novou střechu. Město získává dotace z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. NA AKCI HAVÍŘOV V KVĚTECH se lidé kochali krásnými květinovými výtvory. Tématem letošní floristické soutěže byly postavičky z animovaných večerníčků. Floristé přijeli nejen z Čech, ale také ze Slovenska. NAŠE MĚSTO si letos užilo květinových přehlídek a soutěží. Ta poslední byla mezinárodní a více se o ní dočtete na straně 6. BUDOVA MĚSTA bývalá mateřská škola na ulici B. Němcové v Havířově-Šumbarku a pozemek, na němž stojí, je od července bezúplatně převedena do majetku skautské organizace. Skauti objekt zrekonstruují. HAVÍŘOV NAVŠTÍVIL v letních měsících místopředseda Senátu Zdeněk Škromach, který už v našem městě byl a vysoce ocenil jeho rozvoj a estetické změny. PIETNÍM AKTEM uctili představitelé města i bývalí zaměstnanci velké důlní neštěstí na Dole Dukla, ke kterému došlo před 50 lety. Při neštěstí v roce 1961 zahynulo 108 horníků. (hak)

2 2 NAŠE ANKETA Chystáte se přestavět nebo opravit svůj byt a nevíte, co si počít? Vedoucích OBS, které byly k dosažení, jsme se zeptali: JAK VÁM V PRÁCI POMÁHAJÍ OBVODOVÉ KOMISE A OSVĚDČUJÍ SE VŮ- BEC? OBS č. 1 Marie KUČEROVÁ Jak víme, obvodové komise jsou orgány družstva, jmenované představenstvem družstva na dobu pěti let. Jejich počet je různý (3 7 členů). Mají koordinovat činnost samospráv a další záležitosti. Naše komise je pětičlenná, velmi mi v práci pomáhá. Scházíme se 1x za měsíc. Máme vypracovaný pololetní plán. OK je důležitá, neboť máme v obvodu 60 domů, takže její členové chodí za samosprávami a přenášejí jejich připomínky na příslušné orgány vedení družstva. Pro mne je OK přínosem. OBS č. 2 Lydie ZETOCHOVÁ Naše komise má 5 členů, scházíme se 1x za měsíc. Mám tam zkušené lidi, předsedy, a tak řešíme vše, co se týká samospráv. Nedávno jsme s OBS č. 4 svolali bezpečnostní aktiv. Především ale řešíme to, co se děje v samosprávách. Členové OK působí také na samosprávy, aby členové chodili na aktivy svolané SBD, aby delegáti se zúčastňovali Shromáždění delegátů, protože je to pro všechny důležité. Prostě snažíme se společně, aby výbory v domech skutečně pracovaly OBS č. 3 Pavlína PAVELKOVÁ Obvodová komise je orgánem družstva. Pravidelně se schází a zabývá se především problematikou, která se aktuálně vyskytuje na některých domech nebo v rámci SBD Havířov. Komise OBS č. 3 má tři členy, z nichž jeden je dlouholetým předsedou členské samosprávy, druhý je bývalým zaměstnancem SBD Havířov a třetí je, jak je pravidlem, vedoucí OBS č. 3. Takováto skladba členů komise je velkou výhodou, protože všichni členové danou problematiku podrobně znají a mohou ji tedy vždy objektivně posoudit a navrhnout případné řešení. Další výhodou v naší obvodové komisi je, že zastoupeni jsou jak muži, tak i ženy a v mnoha případech je až poučné zjistit, jak rozdílný je na danou věc ženský a mužský pohled. Závěrem se dá shrnout fungování obvodové komise jako velice přínosné, jak pro OBS, tak pro SBD Havířov. OBS č. 5 Věra JUDITOVÁ Se spoluprací se členy obvodové komise č. 5 jsem velmi spokojená. Členové mají zájem o řešení aktuálních problémů a přistupují zodpovědně ke svěřeným úkolům. Oceňuji zejména jejich vstřícnost pro jakékoliv podněty ze strany našich nájemců, které tímto vyzývám k diskusi. Naše obvodová komise je otevřená všem námětům k projednání, které přispějí k větší spokojenosti v rámci družstevního bydlení na Šumbarku. (hak) Vzhledem k tomu, že provádění stavebních úprav v bytových jednotkách je dnes poměrně běžné, přinášíme vám rady jak v tomto případě postupovat. Pokud se rozhodnete provádět ve vašem bytě stavební úpravu, je nutné postupovat podle Směrnice č. 4/2004, která upravuje zásady postupu při provádění udržovacích prací a změn staveb nebo jejich částí ve vlastnictví, popř. správě Stavebního bytového družstva Havířov. Nemá smysl citovat zde celou směrnici, proto všem, kteří se pro úpravy rozhodnou, přinášíme jednoduchý návod, který snad usnadní vyřízení potřebných náležitostí. Stavební úprava Nejprve je potřeba definovat pojem stavební úprava je to taková změna dokončené stavby nebo její části, při níž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby. Jedná se zejména o výměnu bytových jader, stavební úpravy nosných konstrukcí domu (stěn, pilířů, průvlaků, stropů), stavební úpravy nenosných částí stavby (posunutí, vybourání příčky, nebo otvoru v ní, úpravy zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace apod.), úpravy vstupů, balkónů (lodžií), okna apod. Pokud váš záměr spadá do některé z výše jmenovaných možností a jste družstevníkem, je nutné požádat o souhlas představenstvo Stavebního bytového družstva Havířov. K projednání stavební úpravy stavebně technickou komisí (STK) a následnému vydání souhlasu představenstvem družstva je nutné předložit: Žádost o povolení stavební úpravy (žádost musí být vyplněná, potvrzená razítkem členské samosprávy a podepsaná jejím předsedou). Žádost obdržíte na kterékoli obvodní bytové správě (OBS) 1 5 nebo na v sekci dokumenty formuláře ke stažení. Projektovou dokumentaci a statický posudek. Pro potřeby zpracování projektu lze zapůjčit výkresovou dokumentaci vždy na příslušné OBS. Živnostenský list odborné firmy, příp. jiná oprávnění k provádění prací. V mnoha případech však jen toto nestačí. Záleží, jak moc je vaše stavební úprava odlišná od průměrného standardu. Pokud si nejste jisti a máte pocit, že to ještě nemusí být všechno, doporučujeme zajít na příslušnou OBSku a důkladně zkonzultovat co všechno je ještě potřeba, protože někdy je nutné předložit projekt elektroinstalace nebo třeba projekt zdravotechniky apod. Stavební povolení Dalším aspektem úspěšného provedení stavební úpravy může v některých případech být také stavební povolení. Někdy se lidé mylně domnívají, že stavební povolení vydává Stavební bytové družstvo Havířov. Tato záležitost však nespadá do jeho kompetencí. Stavební povolení vždy vydává příslušný orgán státní správy, tj. úřad Magistrátu města Havířov. Pokud tedy v souhlasu vydaném SBD Havířov najdete větu vyřízení povolení na Stavebním a silničním správním úřadu magistrátu města Havířov, je vaší povinností uvedený úřad navštívit a o vydání stavebního povolení požádat. Satelitní antény Další samostatnou kapitolou je instalace satelitních antén. Takže opět stručně a jednoduše Při montáži satelitních antén je nutno postupovat podle Směrnice č. 5/2002 s tím, že požádat je nutné úplně stejně jako u klasické stavební úpravy. U záměru instalace satelitní antény bychom vás chtěli upozornit na věc z našeho pohledu nejdůležitější pokud je dům po provedené komplexní opravě, osazení satelitní antény je možné pouze po odsouhlasení projektantem sanačních prací, který stanoví způsob jejího ukotvení. Další podmínkou v průběhu záruční lhůty na komplexní opravu je souhlas realizační firmy, která zateplení prováděla. Takže pokud trváte na instalaci satelitní antény, opět doporučujeme nejprve vždy zajít na OBSku za účelem zjištění všech důležitých skutečností. Jiná zařízení V případě, že se rozhodnete například pro instalaci klimatizační jednotky, venkovních rolet, zasklení lodžií a dalších zařízení, postup je ve všech případech naprosto identický, a to jak již je výše uvedeno, vždy je nutné navštívit příslušnou OBS pro upřesnění dalších nezbytných podkladů pro úspěšné udělení souhlasu a požádat o povolení stavební úpravy. TERMÍNY KONÁNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ KOMISE (STK) (II. pololetí r. 2011) , Udržovací práce Pokud se ptáte co vlastně můžu udělat v bytě, aniž bych musel žádat o souhlas, tak bez předchozího projednání a souhlasu je možné provádět běžné udržovací práce, tj. opravy omítek, obklady stěn, podlah a dlažeb, opravy vnitřních instalací, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměnu dveří, zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van, umyvadel, WC apod.) Na závěr lze vše výše uvedené shrnout jednoduchou radou Pokud si nejste jisti, vždy se zajděte poradit. Provádět jakékoliv stavební úpravy bez povolení se totiž nemusí vyplatit. Stavební úpravy provedené bez souhlasu družstva a povolení stavebního úřadu budete muset vyřídit dodatečně a ještě se vám tímto zvýší náklady. V tom horším případě můžete navíc způsobit škodu na majetku družstva nebo třetích osob, která už by se mohla prodražit několikanásobně. Není výjimkou, že takto provedené úpravy řeší zástupci stavebního a silničního správního úřadu Magistrátu Počet schválených stavebních úprav v letech města Havířov společně s příslušnou pokutou za takovéto jednání. V neposlední řadě bychom si také všichni měli uvědomit, že v bytovém domě nikdy nebudeme bydlet sami, a proto by i veškeré naše jednání mělo být ohleduplné k našim sousedům. Toto pravidlo platí v případě realizace stavebních úprav obzvláště.

3 3 Cukrárna s patinou starých časů Je zatraceně těžké být nejlepší To s oblibou říká paní Helena Czyžová, majitelka půvabné havířovské cukrárny. Nejsme, bohužel, na náměstí, kam velká většina obyvatel Havířova chodí >na kafe<, ale zato se určitě prosadíme kvalitou. Dortíky jsou z poctivého másla a kakaa bez zbytečných náhražek a různých pomocných komponentů, říká podnikavá paní Helena. Cukrárna, která umí udělat i skvělé dorty přímo na míru zákazníkovi se může pochlubit již mnoha spokojenými zákazníky. Umí zde připravit různé dorty nejen pro děti třeba zvířátka, ale poradí si i s třípatrovými dorty na svatby či oslavy. Manželé Czyžovi začali podnikat zhruba před rokem, když si vzpomněli na někdejší oblíbené havířovské kornouty. Tuhle dobrotu si s oblibou kupovali před lety ve městě. Nyní je tady můžete dostat jako jeden ze zákusků. Těmi je chladicí pult nabitý. Láká různými dobrotami vyrobenými šikovnýma rukama cukrářek. Při vstupu do cukrárny budete určitě mile překvapeni spoustou růží a růžiček, které najdete na polštářcích, nádobí, svícnech i na pultě ve váze. Prostředí jako vystřižené z počátku minulého století taková malá prvorepubliková oáza. Paní majitelce pomáhá celá rodina, Jedna z pěti OBVODNÍ BYTOVÉ SAMOSPRÁVY v našem družstvu jsou, jak jsem poznala, jakýmsi nárazníkem pro všechny nevyřešené, nebo právě vznikající problémy v domech a bytech. Ženy pracující v OBS mají den co den doslova nabitý program. Buď vyřizují písemnosti, nebo jsou v terénu, kde se mají co otáčet. Ono mít na starosti několik desítek domů se spoustou bytů, není žádná legrace. Tyto ženy musí mít tzv. asertivní chování, neboť klienti mladí i staří jsou rádi, když se s nimi jedná s úsměvem. Někdy je ovšem složité být milý a usměvavý na někoho, kdo přiběhne jako vítr v bouři a vysype na dotyčné pracovnice své strasti a problémy nevybíravým způsobem. Lidé jsou různí a někdy je oprávněně naštve zase šlendriánství jiných lidí. Tak to chodí stále dokola. OBS zařizují všechny možné záležitosti týkající se družstevního bydlení. Například zajišťují běžné i havarijní opravy podle požadavků samospráv jednotlivých domů, společných výborů nájemců a vlastníků bytových jednotek. Jedná se třeba o výměny stoupaček v domě, opravy výtahů, opravy TUV, kanalizačního potrubí, GO střech, či roční kontroly plynu, revize hromosvodů, zajištění odstraňování zjištěných závad dle harmonogramu. S tím vším samozřejmě souvisí písemné objednávky firmám na určité opravy, zajištění cenových nabídek od více firem na plánované opravy. S opravami souvisí i reklamace v rámci záruk (nevztahují se reklamace po KO). Na obéeskách likvidují faktury za opravy (mimo sanace domů), prověřují potřebná rozúčtování. Povinností je také například provádět na domech požární kontroly společných prostor a řešit zjištěné nedostatky. V domech OBS provádí inventarizaci majetku, starají se o svolání shromáždění společenství vlastníků, odpovídají na písemné připomínky z členských schůzí, prověřují nejrůznější stížnosti v domech, které mají ve svém obvodě a dělají ještě desítky dalších věcí. K jejich výčtu bychom potřebovali mnohem více místa a času Snad jste si udělali alespoň malý obrázek o tom, co se za zdmi OBS každodenně odehrává a vyřizuje. Tyto záležitosti mne přivedly za jednou z vedoucích OBS č. 2 v Havířově-Podlesí Lydií ZETOCHOVOU, která se s touto náročnou prací úspěšně potýká už několik desítek let. Paní Lydie nastoupila do SBD Havířově (tehdy ještě Máj) v roce 1979 jako bytový technik. Svůj pracovní stůl dostala na ul. Kubelíkově v Havířově-Podlesí a kupodivu ji tam najdeme dodnes. Je sice už v jiném postavení je šéfkou OBS č. 2, členkou představenstva družstva a také členkou své Obvodové komise, ale pracoviště má stále na stejném místě, na Kubelíkově ulici. Jak jsem již předeslala, všechny každodenní povinnosti zvládá dobře a jak sama říká, i ráda. Náročnou práci si oblíbila a už si jen těžko dovede představit život bez řešení problémů a denního styku s různými lidmi. Tahle práce mi dokonce pomohla překonat různá těžká období. A co se teď na OBS č. 2 řeší aktuálně? Jak jsem se dozvěděla, letí stavební úpravy starších bytů, především změna koupelen s vestavbou sprchových koutů. Vanám pomalu odzvonilo. Pro méně pohyblivé a starší občany není vstup do sprchového koutu tak obtížný jako do vany a mladí zase upřednostňují rychlost při svých každodenních nejvíce otec a sestra. Cukrárna se jmenuje ADELIN po malé dcerce paní Heleny Adélce. Tak neváhejte a přijďte ochutnat třeba lahodnou kávu Lavaza, dobré čaje či džus z bezedné skleničky, kterou si koupíte jen jednou a pak jen doplňujete a doplňujete dle chuti. V létě můžete posedět i venku, kde za bílým plůtkem lákají stolečky k ochutnání výborné zmrzliny. A kde vlastně cukrárnu najdete? V Havířově na Dlouhé třídě č. 45, poblíž rohové restaurace Kosmos. Inz. 14/11 Lydie Zetochová povinnostech. Na tyto úpravy musí být projekt a souhlas SBD, jinak hrozí pokuta, upozorňuje důrazně paní Zetochová. Pokud se jedná o to, zda už všech 36 domů spadajících do OBS č. 2 je po KO, není tomu tak. Zbývá ještě sedm domů, které se pro komplexku nerozhodly. Paní Lydie Zetochová by ráda svým nájemníkům i vlastníkům ještě připomněla, aby při delším opouštění bytu svěřovali klíče svým blízkým nebo sousedům, rovněž aby zanechali své telefonní číslo, kde budou dosažitelní. Také uzavření přívodu vody a plynu by mělo být samozřejmostí. Jak se říká čert nikdy nespí a právě v nepřítomnosti těch, kteří byt obývají, se může stát ledacos. Nepříjemnostem se má předcházet. Ještě jsme ztratily slovbvodové komisi, se kterou paní vedoucí spolupracuje už léta a velmi dobře. Více najdete v naší dnešní anketě. Témata k dalšímu povídání by se jen hrnula, protože život na obéeskách je opravdu pestrý. Ale my pro tentokrát končíme a další zase někdy příště. Hana Kuchařová Odpovědi na dotazy PRÁVNÍ PORADNA Změna rozhodnutí samosprávy aneb Kdo to zaplatí Otázka: Na členské schůzi naší samosprávy bylo schváleno usnesení o provedení komplexní opravy našeho domu. Nyní, po čase, bylo na základě iniciativy některých členů družstva přijato nové usnesení o tom, že oprava prováděna nebude. Musí se bydlící v domě podílet na doposud vzniklých nákladech? Odpověď: Stanovy Stavebního bytového družstva Havířov, které jsou přijaty rozhodnutím vrcholového orgánu družstva, zmocňují samosprávy rozhodovat o věcech, které se týkají příslušného domu, a to formou usnesení příslušné členské samosprávy. Přijaté usnesení je pak pro samosprávu závazné a takové usnesení uvádí do života příslušný výkonný orgán družstva. Tolik teorie. Jestliže pak v praxi přijme samospráva nájemců usnesení o provedení komplexní opravy příslušného domu, o způsobu financování opravy, o vůli uzavřít úvěrovou smlouvu s bankou k financování opravy, realizují toto usnesení příslušné útvary družstva, tj. zajišťují, mimo jiné, též uzavření úvěrové smlouvy s bankou. Touto realizací vznikají družstvu náklady, které musí vynaložit ve prospěch členů příslušné samosprávy, když samospráva, svým usnesením, družstvo k takovému jednání zavázala. Takovými náklady jsou i ty, které jsou vynaloženy na uzavření úvěrové smlouvy a zástavních smluv, které budou splácení úvěru při jeho čerpání zajišťovat. Jestliže pak samospráva poté, kdy již byly družstvem vynaloženy výše uvedené náklady na realizaci usnesení, přijme nové usnesení, kterým zruší původní rozhodnutí o provedení komplexní opravy domu, ponese tato samospráva důsledky svých rozhodnutí v podobě povinnosti uhradit všechny již vynaložené náklady na realizaci původního usnesení a též náklady, které bude nutno vynaložit na stornování již uzavřených smluv. Bez pardonu tedy platí zásada v čí prospěch, což v praxi znamená, že platí ten, kdo si objednal. Tento příspěvek má sloužit k podpoře uvážlivého jednání a rozhodování členských samospráv družstva. JUDr. Jiří Jurčík

4 4 K informaci o nově schválených směrnicích uvedené v Družstevníku č. 2/2011 vám nyní přinášíme přehled úhrad dle Směrnice č. 1/2011 o stanovení úhrad za provádění úkonů mimo úkony spojené s obvyklým užíváním bytů, garáží, nebytových prostor a rodinných domů Cena bez DPH Cena včetně A. Úhrady za úkony spojené s nakládáním s byty, garážemi, rodinnými domy a nebytovými prostory DPH (20 %) 1. úkony spojené s převodem členských práv a povinností (dále jen PČP) mezi příbuznými v řadě přímé (na sourozence, manžela(-ku), bývalého manžela, děti, rodiče) Kč Kč 2. úkony spojené s PČP na osobu cizí a) PČP k bytu, rodinnému domu, garáži Kč Kč b) PČP k témuž bytu, rodinnému domu, garáži provedeného v intervalu do 1 měsíce od data předcházejícího PČP Kč Kč c) PČP k témuž bytu, rodinnému domu, garáži provedeného v intervalu od 2 do 4 měsíců od předcházejícího PČP Kč Kč d) PČP k témuž bytu, rodinnému domu a garáži provedeného v intervalu od 5 do 6 měsíců od předcházejícího PČP Kč Kč 3. úkony spojené s podáním žádosti o souhlas s výměnou bytu, garáže, rodinného domu 500 Kč 600 Kč 4. úkony spojené s přenecháním bytu, garáže, rodinného domu nebo části k dočasnému užívání jinou osobou (podnájem) a) na dobu podnájmu do 1 roku (včetně) 500 Kč 600 Kč b) za každý další započatý rok podnájmu 100 Kč 120 Kč 5. úkony spojené s činností pro nebydlící členy a pro členy, kteří požadují přídělení družstevního bytu, rodinného domu, garáže či rodinného domu (roční úhrada) 67 Kč 80 Kč 6. úkony spojené s činností pro členy družstva, kteří bydlí v bytech či užívají garáž v osobním vlastnictví a družstvo již na těchto objektech nevykonává správu (roční úhrada) 504 Kč 605 Kč 7. úkony spojené s převodem jednotek do osobního vlastnictví, včetně vyhotovení smlouvy a) bytu, rodinného domu Kč Kč b) garáže Kč Kč B. Úhrady za úkony spojené se stavebně technickou činností 1. úkony spojené s realizací komplexní opravy na domě (zajištění stavebního dozoru, přípravných prací, podání žádostí o dotace, zajištění financování bankovním úvěrem) 1,75 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 2. úkony spojené s realizací komplexní opravy na domě (zajištění stavebního dozoru, přípravných prací) 1,25 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 3. úkony spojené s realizací oprav (investic) vyšších než Kč/b.j. a) bez potřeby zajištění bankovního úvěru 1,25 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) b) včetně zajištění bankovního úvěru 1,75 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 4. úkony spojené s výstavbou nových bytů, rodinných domů, nebytových prostor, včetně garáží (zajištění stavebního dozoru, přípravných prací, podání žádosti o dotace, zajištění financování bankovním úvěrem) 1,75 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 5. úkony spojené s činností koordinátora BOZP na staveništi 0,40 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 6. úkony družstva spojené s žádostí o vydání souhlasu k provedení stavebních úprav a) v bytě, nebytovém prostoru, garáži (včetně výměny oken) 300 Kč 360 Kč b) nebytovém prostoru sloužícím k podnikání Kč Kč 7. úkony spojené s hromadnou žádostí o vydání souhlasu k provedení stavebních úprav na společných částech domů, zejména výměna oken, zasklení lodžií 300 Kč 360 Kč 8. úkony družstva spojené s vydáním dodatečného souhlasu k povolení stavební úpravy a) v bytě, nebytovém prostoru, garáži, rodinném domě (včetně výměny oken) Kč Kč b) nebytovém prostoru sloužícím k podnikání Kč Kč 9. úkony družstva spojené s projednáním žádosti o souhlas družstva se změnou účelu užívání družstevního bytu, garáže, nebytového prostoru, rodinného domu 300 Kč 360 Kč 10. úkony družstva spojené s projednáním žádosti o souhlas družstva ke stavebním úpravám spojených se změnou účelu užívání (sloučení, rozdělení bytu, garáže, nebytového prostoru, rodinného domu) + úhrada všech účelně vynaložených výdajů s tímto spojených 500 Kč 600 Kč 11. úkony družstva spojené s realizací změny prohlášení vlastníka + úhrada všech účelně vynaložených výdajů s tímto spojených Kč Kč 12. úkony družstva spojené s vydáním souhlasu s umístěním technického zařízení a) pro potřeby uživatele bytu, domu, garáže 300 Kč 360 Kč b) pro účely podnikání 500 Kč 600 Kč C. Úhrady za úkony ostatní 1. platby v hotovosti nad 50 Kč v pokladně SBD Havířov (max. 3 různé platby od jednotho plátce na 1 pokladní doklad) 10 Kč 12 Kč 2. kopírování donesených listin (úhrada za stránku) 5 Kč 6 Kč 3. kopírování vyžádaných listin (úhrada za stránku) 10 Kč 12 Kč 4. vystavení potvrzení pro orgány státní správy na jimi vydaný tiskopis 25 Kč 30 Kč 5. vystavení ostatních potvrzení, prohlášení, duplikátů, souhlasů a jiných dokladů, a to na vlastní žádost 250 Kč 300 Kč 6. odeslání upomínky a) běžnou poštou 25 Kč 30 Kč b) doporučeně 40 Kč 48 Kč c) s doručenkou 50 Kč 60 Kč 7. sepsání dohody o uznání a úhradě dluhu 50 Kč 60 Kč 8. při zasílání veškerých finančních částek ze zahraničí budou z každé částky takto zasílané sraženy náklady účtované družstvu dle platných ceníků České pošty, případně peněžních a bankovních ústavů 9. při úhradě peněz na bankovní účet družstva v jiné, než platné měně v ČR budou náklady s tímto příjmem spojené sraženy z této úhrady, případně proúčtovány k tíži plátce 10. úkony spojené s individuální žádostí o propočet zůstatku úvěru (bez následně realizované mimořádné splátky úvěru) 200 Kč 240 Kč 11. úkony spojené s individuální žádostí o provedení mimořádné splátky úvěru + úhrada všech skutečně vynaložených výdajů s tímto spojených (zejména poplatky bance, sankce banky za předčasné splácení apod.) Kč Kč 12. úhrada za tisk složenek (za 1 kus) 5 Kč 6 Kč 13. úkony spojené s vystavením refaktury za úřední ověření vodoměrů u domů se svévolně zrušenými zálohami na servis vodoměrů 25 Kč 30 Kč Pokud je současně provedeno více výše uvedených úkonů, pak se jednotlivé úhrady sčítají (dle článku IV. Směrnice č. 1/2011).

5 5 Dům v Havířově-Podlesí nese už léta název Hokejka Kde se vůbec vzalo Podle vědeckých výzkumů začali lidé používat oheň jako zdroj tepla už skoro před dvěma milióny let. Pozůstatky nalezené v Africe dokazují, že byl využíván k přípravě jídla. Člověk ale dokázal oheň jen udržovat, zatím jej neuměl založit. Na to přišel zhruba před 400 tis. lety, kdy začal o sebe třít dvě dřívka nebo křesat kameny. Nálezy v údolí řeky Indus dokládají, že dvacet pět století před naším letopočtem si už lidé stavěli moderní kamna jako zdroj tepla, které je hřálo v chladných obdobích. Systém ústředního vytápění znali již na začátku letopočtu ve starověkých civilizacích a zdokonalovali ho staří Římané. Ti sice také museli řešit při stavbě svých domů problémy s vytápěním, ale jelikož se Řím nachází v oblastech, kde ani v zimě nemrzne, využívali Římané ústřední vytápění pro své lázně. Podstatou vytápění byla cirkulace ohřátého vzduchu pod podlahou a průduchy ve zdech. Při výbojích Římanů na sever se tento způsob topení dále rozšiřoval. Dlouho Víte že Stížnosti na špatný povrch kruhového objezdu v Havířově před vlakovým nádražím a při výjezdu na Ostravu a Orlovou by měly ustat. Magistrát města Havířova sdělil, že nejpozději do poloviny září t. r. by měla být hotova oprava asfaltového povrchu. Celková oprava silnice na kruhovém objezdu byla ředitelstvím silnic a dálnic zařazena prioritně mezi akce roku 2011 po urgencích havířovského primátora Z. Osmanczyka. Současně má být opraveno vodorovné dopravní značení. Od 1. července 2011 jsou zpoplatněná parkoviště u budovy havířovského magistrátu. Jde o nutnost regulace dopravy u této frekventované budovy. Europa cup 2011 již proběhl a my ještě zmiňujeme, že u jeho příležitosti byla vydána nejen speciální známka, ale ve dnech mistrovství Evropy floristů přibylo také razítko, které dávala ve dnech na zásilky Česká pošta v Havířově. Ti méně všímaví občané mohou už jen litovat, že této příležitosti nevyužili. Ale i zvláštní známka je pro naše město velkým úspěchem a propagací. (red) ale ještě byli Evropané odkázáni spíše jen na teplo krbu či ohniště, případně mohli využít přenosných ohřívadel. Naproti tomu muslimští inženýři již ve 12. století v Sýrii zdokonalili způsob vytápění a z lokálního zdroje jednoho domu dokázali vytvořit systém vytápění pro celou ulici. Ruští technici za vlády Petra Velikého na začátku 18. století vymysleli první ústřední vytápění založené na hydraulickém principu. Nejzachovalejší bychom našli v petrohradském Letním paláci. V roce 1782 navrhl francouzský inženýr Jean Simon Bonnemain vytápění, které využívalo teplou vodu. Poprvé byl tento systém použit ve francouzském Chateau du Pecq. I když se v dějinách objevilo již několik více či méně úspěšných systémů vytápění, první skutečně moderní dálkové vytápění, jak je známe i dnes, bylo postavené v roce 1877 inženýrem Birds S. Hollyim v newyorském Lockportu. S rozvody dálkového vytápění přišly na svět i radiátory a na celém světě měly dlouhou dobu v podstatě stejnou podobu. Jejich kosmopolitní otec Franz Karlovič San-Galli se narodil ve Štětíně v tehdejším Prusku, ale část rodiny pocházela z Itálie. Budoucí vynálezce, průmyslník a publicista se přestěhoval do ruského Sankt Petěrburgu, kde to dotáhl až na poslance Dumy. Patent uplatnil v Německu a USA, a tak pro celé následující generace nemohly radiátory vypadat v podstatě jinak, než jako solidní žebrová litinová monstra. Ty úplně první byly půldruhého metru vysoké, později litinový materiál sváděl k jejich zdobení dekorem ve stylu, který zrovna panoval. V ruské Samaře se před pár lety dokonce radiátor dočkal vlastního pomníku. Pozoruhodné je, že jeho součástí je i kočka, která se na něm jako symbol tepla ohřívá. V současnosti v novostavbách a rekonstruovaných bytech klasické radiátory prakticky vytlačily radiátory deskové. Nejenže se dobře udržují, vejdou se všude a vyrábějí se v řadě barevných podob, ale především jsou v předávání tepla mnohem efektivnější. Když doslouží, je jejich výměna snadná. Klasické staré typy radiátorů už uvidíme většinou jen v muzeích. Dnes nám připadá samozřejmé, že s vytápěním nám teplárna dodává i teplou vodu. Je tedy s podivem, že první bojler pro ohřev vody vymyslel až v roce 1922 Mark Benson, takže teplá voda začala téci z vodovodního kohoutku až od té doby. Není to tak dávno, že? A kde vlastně vyrostl první panelák? I když jsou u nás téměř na každém rohu, nejsou paneláky ani zdaleka českým vynálezem. První panelové domy se totiž objevily v Nizozemsku po první světové válce. Ve dvacátých a třicátých letech Žijí mezi námi Dobrý den, majore Gagarine Vzpomínáte si na tuto populární píseň, která zazněla na počest toho, že kosmická loď Vostok vynesla do vesmíru prvního člověka? Stalo se tak před padesáti lety, a to 12. dubna Autor textu této písně žije v Havířově. Je jím novinář Pavel PÁCL. Pracoval v Československém rozhlasu jako redaktor a příležitostně skládal texty k písním pro brněnské rozhlasové studio. Tak dostal nabídku, zda by ke slavnému dni, kdy lidé upírali oči k nebi a byli vzrušeni tou velikou událostí, nesložil text k písničce. V ten den natáčel v ostravském rozhlasu orchestr Gustava Broma, a tak jsme za pár hodin dali dohromady píseň s textem, hudbou i aranžmá vzpomíná Pavel Pácl. Píseň, jak pamětníci jistě vědí, nazpíval sám kapelník Gustav Brom. Píseň, kterou zpívali a hráli všude, se stala šlágrem. Pavel Pácl, který v roce 1968 odvysílal v rozhlasu příspěvek o tom, že vstup sovětských vojsk je OKUPACE, což se nesmělo vůbec vyslovit, byl z práce odejit. Přesunul jsem se do Brna, kde mně Univerzita J. E. Purkyně požádala, abych tam pracoval na výzkumu veřejného mínění. Tak jsem v Brně pracoval až do roku 1989 Poté jsem přednášel sociologii na vysoké škole, a to do svého odchodu do důchodu. Hodně mně rozladilo, když Vlasta Parkanová s Janem Vyčítalem nazpívali určitou parodii na tuto melodii, která opěvovala umístění amerického radaru v ČR. S radarem jsem nesouhlasil, a tak to bylo nemilé překvapení Navíc dálkové vytápění? Družstevní domy v Havířově svítí novými fasádami po KO tento nový typ bydlení zdomácněl v Německu a Francii. Například Paříž měla svůj první panelák v roce Česko se dočkalo až v padesátých letech. První panelové domy byly postaveny v roce 1956 v Praze 4. Ovšem ten opravdový boom přišel o dva roky později a vlastně trval až do začátku devadesátých let. Z panelu se dokonce budovala celá města, v Česku to byl Most. V současné době se odhaduje, že v panelových domech je u nás přes 1,16 milionu bytů. Více než polovina je už starší 35 let, což je na hranici životnosti. A jak to bylo v českých a moravských krajích s teplárnami? Poprvé se pára pro rozvody tepla začala využívat v Ústí nad Labem z místní elektrárny krátce po roce Pražská holešovická elektrárna byla přestavěna na teplárnu v roce První cíleně zbudovanou teplárnou pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s 80% účinností se mohla od prosince 1930 pochlubit moravská metropole Brno. Zároveň před více než 80 lety z centra Brna zmizelo šedesát osm kouřicích továrních komínů. Brno bylo na počátku 20. století významným střediskem textilního průmyslu a spotřeba páry zde dokonce převyšovala potřebu New Yorku. Historie ale nekončí. Za posledních dvacet let došlo v českém teplárenství k řadě významných změn, které vedly ke zvýšení efektivnosti výroby tepla, k využití netradičních paliv a zdrojů energie a ke snížení ekologické zátěže. Svým dílem k tomu výrazně přispěli i odběratelé dálkového tepla, kteří se rovněž podílejí na hospodárnějším využití dodávaného tepla v domech. Převzato z časopisu Družstevní bydlení a správa domů č. 2/2010 se mne nikdo neptal, zda mohou být použity motivy mého textu Pavel Pácl, dnes docent a doktor filozofie, je v důchodu a několik stokorun ročně dostává jako tantiémy za tuto píseň Pocta astronautovi. Vím, že to není kdovíjaké umělecké dílo, třeba bych některé verše dnes napsal i jinak. Ale byl jsem v časovém tlaku. Určitě jsem v životě udělal i důležitější věci, než je text k jedné písničce. Zdroj: Právo Krácení: redakce HD

6 6 Zastav se na chvíli Když jsem včera vystoupil z vlaku, přede mnou šla pomalým krokem stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu zlobil na ženu, která měla dost času a navíc za svoji pomalost nemohla. Celý život pracovala, možná si i hodně vytrpěla a možná i všechno trpělivě nesla. A já jsem takový netrpělivý a malicherný. A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív doma. Ty minuty i tak promrhám na internetu nebo u televize. Alibisticky to hodím na dobu, ve které žijeme. Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer zjistíme, že jsme toho zase moc nestihli. Věnujeme velmi mnoho času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si hodnotu věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlídneme. Vypálíme je na CD a tím to končí. Počítače máme plné hudby, na kterou nemáme čas, máme množství televizních kanálů, které ani nestačíme všechny sledovat. Místo zábavy stres! Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí žít. Můj děda má 87 roků. V životě nebyl v zahraničí, nemá mobil, poslouchá jednu stanici na svém starém rádiu. A přitom si myslí, jaký krásný život prožil. S úsměvem vzpomíná, těší se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých vnoučat. Žil těžký život, ale váží si ho! To my dnes neznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, deprese. A možná by stačilo jen zpomalit! Tvrzení, že se to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik času věnujeme nepodstatným věcem. Zkusme vypnout mobily a počítače a porozprávět si. Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil. Kamarád má chalupu v malé osadě obklopené horami, není tam signál, žádná televize, obchod otevřený jen v úterý a ve čtvrtek a jedna hospoda 5 x 5 metrů. Asi tam zaběhnu, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi, kteří si váží zbytku života a zbytečně nespěchají za smrtí, tak jako mnozí z nás... Pěkný den a zpomalte žijete jen jednou a velmi krátce... (zdroj Internet) 17. MISTROVSTVÍ EVROPY profesionálů ve floristice se jaksepatří vydařilo. Přijeli floristé z 18 zemí Evropy, aby ukázali svůj um. Při náročném hodnocení získala 1. cenu, s největším počtem bodů, Natalia Zhizhko z Ruska, 2. místo obsadilo Finsko a 3. Velká Británie. Náš mistr ČR Jaromír Kokeš z Brna (25), snímek s klouboukem pro Lízu Doolitlovou, byl osmý. Celá akce přinesla Havířovu nesmírnou publicitu a občanům potěšení z krásy, kterou mohli zhlédnout. (hak) Jak se nenakazit chřipkou V roce 1919, kdy chřipka zabila více než 40 milionů lidí, jeden lékař navštívil řadu rodin s dotazem, jestli potřebují pomoc proti chřipce. Mnozí už byli nakažení, mnozí už zemřeli. Jednou lékař potkal selku a k jeho překvapení byli všichni z rodiny zdraví. Když se lékař zeptal, co dělají jinak než ostatní, selka mu odpověděla, že do místností dali nádoby s neoloupanou cibulí. Lékař jí pochopitelně nevěřil a ptal se, jestli by mu nedali jednu jejich cibuli, aby si ji prohlédl pod mikroskopem. Dali mu ji a on ji zkoumal. Našel na ní viry chřipky. Cibule evidentně pohltila všechny viry a uchránila rodinu před nákazou. Doslechla se o tom jedna kadeřnice a v provozovně postavila několik hrnků s cibulí a jako zázrakem nikdo z personálu se chřipkou nenakazil, ačkoliv byli ve stálém styku se zákazníky nákazou ohroženi. Jelikož se jedná o lacinou věc, vyplatí se zkusit to jak doma, tak i v zaměstnání a uvidí se, jestli to bude účinkovat. My jsme to udělali a chřipku jsme opravdu nedostali. Když to pomůže tobě a tvým blízkým ke zdraví, je to pro vás to nejlepší. Když náhodou někdo onemocní, stejně moc neztratíš, jen pár korun za cibuli. Zdroj: MUDr. Lubomír Pecháček B. Němcové 1126, Milevsko SOUTĚŽ Jak víte, vyhlásili jsme počátkem roku soutěž o nejlepší fotku nešvarů, případně i v družstevních domech. Sešlo se nám jen několik exemplářů, což nás překvapilo, protože těch nešvarů je hodně. Přinášíme foto Františka Šebesty z Havířova-Podlesí. Upozorňuje na stále rozbité zastávky, což je pro normální a slušné lidi nepochopitelné. Štve to všechny občany i družstevníky, pro které byla soutěž určena. Panu Šebestovi gratulujeme za pěkné záběry a koncem září jej pozveme na správu SBD Havířov pro malou odměnu. (hak) Naši kameníci měli ve světě jméno Tip na podzimní výlet Když už se budete toulat kolem Rejvízu, Lázní Jeseník a vůbec tímto krajem Jeseníků a Rychlebských hor, nemůžete minout Žulovou, která vás upoutá zajímavou věží kostela, zbudovanou z bývalé hradní věže. Toto město i jeho okolí bylo upsáno kameni. Několik lomů, které jsou již dnes z velké části zatopené a nedávají tak práci stovkám lidí, bylo známých po celé republice i v Evropě. Například světlá slezská žula byla vyhledávanou surovinou pro veškerou kamenickou výrobu, mozaiky, obklady, dlaždice, obrubníky, pomníky. Dále je známý supíkovský mramor, dodnes vyhledávaný pro svoji krásnou kresbu, dobrou leštitelnost, nebo lipovský mramor tmavý, který je velmi vhodný na obklady interiérů, na dlažební mozaiku apod. Bylo by možné popsat mnoho stránek o kamenickém průmyslu v tomto dnes zapomenutém kraji, kde už není ani kamenická škola, která zanikla zároveň s velkou slávou okolních lomů. Škoda Pan Zdeněk Vinkler, dnes už starší pán, zde léta žije se svojí ženou a zajímá se nejen o kulturu svého města a kraje, ale také o to, aby všechny ty krásné výrobky, které kamenické řemeslo připomínají, nebyly odvezeny za hranice, nebo nezarostly trávou a hložím. S pomocí různých těžce získaných dotací založil v Žulové Kamenické muzeum doplněné obrazovou galerií. Nachází se v prostorách bývalého kina a působí nádherně. Každému, kdo zavítá do Žulové, jej doporučujeme. Je zde otevřeno od 9 do 16 hodin. Muzeum určitě najdete. Je hned nedaleko dominantní kostelní věže na malém náměstíčku. Tak pěkné zážitky. (hak)

7 7 Radíme hospodyňkám LESKLÉ PEČIVO Pečivo z listového těsta bude lesklé, potřeme-li jej před pečením rozkvedlaným vejcem a krátce před dopečením lehce pocukrujeme práškovým cukrem. KŘUPAVÉ KUŘE Chceme-li mít na kuřeti nebo jiné drůbeži po upečení křupavou kůrčičku, potíráme maso během pečení černým pivem. LEPŠÍ PALAČINKY Když do těsta přidáme trošku sodovky nebo jednu až dvě lžíce rumu, budou palačinky krásně nadýchané. Takové těsto necháme alespoň hodinu odležet. MLETÉ MASO Mleté maso se lépe spojí, když do něj nastrouháme syrový brambor. OTISKY RTĚNKY Otisky rtěnky ze skleničky zmizí, když je otřeme solí, kterou si dáme mezi prsty. Pak sklenici opláchneme. ZAŠLÉ SKLENICE Máte matné a nepěkné některé sklenice? Vložte je na půl hodiny do vlažné vody s rozpuštěným práškem do pečiva. Sklenice pak umyjte, opláchněte a vyleštěte. HOUBY HOUBY Sušené houby lépe odolají škůdcům, když je ve sklenici proložíme několika kuličkami pepře. K houbovým pokrmům se vždy mají podávat přílohy, třeba jen krajíc chleba. Houby solíme až když jsou udušené, jinak pustí příliš mnoho šťávy. Na houby se vůbec nehodí pít alkoholické nápoje, toto spojení způsobí střevní potíže. Pranostiky O sv. Jeronýmu připravuj se už na zimu Šimona a Judy, zima leze z půdy Na sv. Martina bývá dobrá peřina Když je Barborka ucouraná, bude Štěpán na ledě. NÁŠ RECEPT Staročeské houbové šišky 500 g hub, 2 vejce, 100 g mouky, 60 g másla, 1/4 l sladké smetany, petrželka nebo šalvěj, mletý pepř, šafrán, sůl. Z drobně rozsekaných nebo hrubě umletých a podušených hub, mouky, vajec a kořenících přísad připravíme těsto. Z něho tvoříme šištičky, které opečeme na másle. Před podáváním je polijeme bílou omáčkou, kterou připravíme tak, že světlou máslovou jíšku zředíme sladkou smetanou a ožlutíme šafránem. Dobrou chuť! Ošetření kožených rukavic Kožené rukavice vypereme ve vařícím Až se zima zeptá plnotučném mléku, v němž rozpustíme drobně nakrájené mýdlo nebo použijeme mýdlové vločky. Pak přidáme ušlehaný bílek a 20 kapek čpavku. Rukavice si navlékneme na ruce a pereme způsobem, jakým si myjeme ruce. Sundáme je a vysušíme mezi dvěma ručníky neždímáme. Nafoukneme rukavice a sušíme v průvanu. Rukavice z přírodní jelenice pereme zvlášť opatrně, abychom zachovali jejich pružnost a měkkost. Navlečeme si je na ruce a pereme v mýdlovém nebo saponátovém roztoku teplém C. Špinavější místa přetíráme tampónem z vaty nasyceným mýdlovým roztokem a potom rukavice mácháme ve vodě stejně teplé, jako prací lázeň. Sušení probíhá jako v předešlém případě. Přeschlé a scvrklé kožené předměty brašny, kabáty, rukavice přetíráme čistým hadříkem namočeným v ricinovém oleji. Vybledlá a odřená místa načerníme před natíráním barvou na kůži a necháme řádně zaschnout. Plíseň z kožených předmětů odstraníme tak, že ji nejdříve vytřeme jemnou vazelínou a pak ošetříme aerosolovou impregnací na kůži. Na leštění kožených předmětů se osvědčila pomerančová kůra. Zdroj: Jiří Míka ze Staré Role CENÍK INZERCE INZERUJTE LEVNĚ V NAŠEM ČTVRTLETNÍKU (Oslovujeme 11 tisíc domácností v Havířově) INZERCE ŘÁDKOVÁ: (Výhodné pro soukromé osoby) 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm 25 Kč 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm vysázený tučně 30 Kč rámeček kolem textu příplatek +10 Kč Rodinná inzerce (narozeniny, jubilea) na dva sloupce šíře 8 cm s fotografií v rámečku 250 Kč INZERCE PLOŠNÁ: 15 Kč/1 cm (Výhodný pro malé i větší firmy a organizace) barevný rastr +20 Kč tučný rámeček +15 Kč zhotovení zvláštních firemních značek +50 Kč CELÁ INZERTNÍ STRANA: Kč POLOVINA INZERTNÍ STRANY: Kč Objednávky zasílejte písemně na adresu naší redakce, nebo em na Plošná inzerce bude sjednána osobně s klientem. HD vyjde v prosinci /11 16/11

8 8 HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK - čtvrtletník Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov-Suchá, Hornosušská 2, tel.: , fax: , a Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR E Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: Junácká 1, Havířov-Podlesí, tel.: , Korespondenci pro čtvrtletník je možno zasílat na tuto adresu. HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný, distribuce: samosprávy v jednotlivých domech do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 22.5.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:30 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 2.4.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 26.1.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku

Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. A. Vedení účtů. B. Společné služby platebního styku Platnost od 1. 4. 2010 Část I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014 Vedení

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 20.10.2016 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing.

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 26.2.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 3.4.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Bytové družstvo Žerotínova 355/4

Bytové družstvo Žerotínova 355/4 Bytové družstvo Žerotínova 355/4 IČO: 27282562, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr. vložka755. TISKOPISY _ ŽÁDOSTI, OZNÁMENÍ BD 1 Oznámení změny počtu osob žijících v bytě 2 Žádost o

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více