SEDM ŠANCÍ PRO ÚSTECKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEDM ŠANCÍ PRO ÚSTECKÝ KRAJ"

Transkript

1 ÚSTECKÝ KRAJ NÁŠ DOMOV KRAJSKÉ VOLBY REFERENDUM O SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI PŘIJĎTE VOLIT Jana Vaňhová hejtmanka Ústeckého kraje Vaše kandidátka na hejtmanku SEDM ŠANCÍ PRO ÚSTECKÝ KRAJ ZAMĚSTNANOST Nové pracovní příležitosti zvýší prosperitu kraje BEZPEČNOST Ústecký kraj - místo pro klidný život ZDRAVOTNICTVÍ Kvalitní zdravotní péče dostupná pro všechny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Chraňme své přírodní krásy a bohatství DOPRAVA Spolehlivá doprava do práce i do školy ŠKOLSTVÍ Vzděláním k zaměstnanosti a rozvoji kraje AKTIVNÍ ŽIVOT Rozvoj komunitního života v městech a obcích Ústeckého kraje

2 Program ČSSD pro krajské volby v Ústeckém kraji 2012 Motto: Ústecký kraj náš společný domov! ČSSD je tu pro všechny občany našeho kraje. Proto budou nadcházející volby do zastupitelstva Ústeckého kraje referendem o společné budoucnosti. Vážení spoluobčané. Dovolte, abychom vám představili volební program České strany sociálně demokratické. Obracíme se na vás s prosbou - pomozte nám svými hlasy při nadcházejících krajských volbách a my pomůžeme vám! Toto je náš veřejný slib. CO JSME SLÍBILI V ROCE 2008 A JAKÁ JE SKUTEČNOST V ROCE 2012: ZDRAVOTNICTVÍ: SPLNILI JSME PROGRAM ČSSD: V LETECH JSME ZA OBČANY ÚSTECKÉHO KRAJE ZAPLATILI REGULAČNÍ POPLATKY VE VÝŠI 67 MILIONŮ KORUN - SPLNĚNO ZACHRÁNILI JSME ZDRAVOTNÍ ÚSTAV V ÚSTÍ NAD LABEM - SPLNĚNO NAŠÍM CÍLEM JE UDRŽET ONKOLOGICKÉ CENTRUM V CHOMUTOVĚ - PLNÍME ZABRÁNILI JSME PRIVATIZACI NEMOCNIC - SPLNĚNO VYBUDOVALI JSME SÍŤ 19 MODERNÍCH VÝJEZDOVÝCH STANOVIŠŤ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRAN- NÉ SLUŽBY PO CELÉM KRAJI KAŽDOROČNĚ JSME NAKOUPILI NOVÉ VOZY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY (CELKEM ZA 58 MILIONŮ) ZAJISTILI JSME VÝCVIK PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ V RÁMCI FUNGOVÁNÍ LETECKÉ ZÁCHRAN- NÉ SLUŽBY - SPLNĚNO SOCIÁLNÍ SLUŽBY: DOKONČILI JSME REKONSTRUKCI ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE A DOMOVŮ PRO SENIORY (ZA 477 MILIONŮ) DO OSTATNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JSME ROZDĚLILI 340 MILIONŮ KORUN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU - SPLNĚNO POSKYTLI JSME DARY ÚSTAVŮM SOCIÁLNÍ PÉČE BEZ OHLEDU NA ZŘIZOVATELE (5 TISÍC NA KAŽDÉHO KLIENTA) ZLEPŠILI A ZEFEKTIVNILI JSME SPOLUPRÁCI S NEZISKOVÝMI A HUMANITÁRNÍMI ORGANIZACE- MI ZAHÁJILI JSME TRANSFORMACI POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ABY SE OBČANÉ S HEN- DIKEPEM MOHLI ZAPOJIT DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA PLNÍME ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA: VYTVOŘILI JSME SÍŤ PÁTEŘNÍCH ŠKOL S VÍCEOBOROVOU NABÍDKOU VZDĚLÁVÁNÍ A MOŽNOSTÍ PROSTUPNÉHO STUDIA ZAVEDLI JSME MOTIVAČNÍ PŘÍSPĚVKY UČŇŮM VYBRANÝCH ŘEMESLNÝCH OBORŮ (7,6 MILIONU) PŘISPÍVÁME NA DOJÍŽDĚNÍ ŽÁKŮM STŘEDNÍCH ŠKOL S BYDLIŠTĚM V ÚSTECKÉM KRAJI (41 MILIONŮ)

3 ZAVEDLI JSME SOUTĚŽ NEJLEPŠÍCH BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ Z VYSOKÝCH ŠKOL V KRAJI JAKO JEDINÝ KRAJ JSME ODSTARTOVALI PILOTNÍ PROJEKT ATLETIKA PRO DĚTI PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZAJISTILI JSME SYSTÉM PŘÍMÝCH PODPOR SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ V KRAJI (65 MILIONŮ) ZAJISTILI JSME SYSTÉM OCEŇOVÁNÍ PRO SPORTOVCE REPREZENTUJÍCÍ ÚSTECKÝ KRAJ ZAJISTILI JSME PŘÍMÉ DOTOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH UDÁLOSTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI ZLEPŠILI JSME STAV SPORTOVIŠŤ PODPOŘILI JSME I NEPROFESIONÁLNÍ A ZÁJMOVÝ SPORT DOPRAVA A ROZVOJ SILNIČNÍ SÍTĚ PO MNOHALETÝCH SNAHÁCH JSME VYHRÁLI BOJ O DOKONČENÍ ZBÝVAJÍCÍHO 16 KM ÚSEKU DÁLNICE D8 PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ ZAJISTILI JSME VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝMI DRAHAMI MODERNIZACI DRÁŽNÍHO VOZOVÉHO PARKU A MODERNIZACI NÁDRAŽNÍCH BUDOV MOTIVUJEME DOPRAVCE KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PROSTŘEDNIC- TVÍM SOUTĚŽE DOPRAVCE ROKU - SPLNĚNO VE SPOLUPRÁCI S NĚMECKÝMI DOPRAVCI JSME POSÍLILI VEŘEJNOU DOPRAVU VE ŠLUKNOV- SKÉM VÝBĚŽKU ZAJISTILI JSME DOKONČENÍ MOSTU A PŘIVADĚČE K PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ PROSMYKY NA LITO- MĚŘICKU - SPLNĚNO ZAJISTILI JSME REKONSTRUKCE STOVEK KILOMETRŮ SILNIC II. A III. TŘÍDY (4,1 MILIARDY Z ROZ- POČTU KRAJE A EVROPSKÝCH DOTACÍ) - SPLNĚNO KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE REVITALIZUJEME A OŽIVUJEME PAMÁTKY V NAŠEM KRAJI DO ROKU 2013 VYČERPÁME 500 MILIONU KORUN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVA KULTURY - PLNÍME DOKONČILI JSME REVITALIZACI ZÁMKU NOVÝ HRAD V JIMLÍNĚ ZALOŽILI A PODPOROVALI JSME KRAJSKÉ PROGRAMY NA OCHRANU PAMÁTKOVÉ PÉČE PODPORUJEME REGIONÁLNÍ DIVADLA A DIVADELNÍ A HUDEBNÍ SOUBORY (33 MILIONŮ) ZACHRÁNILI JSME SEVEROČESKÉ DIVADLO OPERY A BALETU V ÚSTÍ NAD LABEM SPOLUPRACUJEME S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI A OBCEMI V ROZVOJI KULTURNÍHO VYŽITÍ OBČANŮ CESTOVNÍ RUCH, TURISTIKA A PROPAGACE KRAJE VYTVOŘILI JSME ČTYŘI DESTINAČNÍ AGENTURY (ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRUŠNÉ HORY, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, DOLNÍ POOHŘÍ) A KAŽDOROČNĚ PŘISPÍVÁME NA ČINNOST KAŽDÉ Z NICH 1 MILION KORUN V RÁMCI PROJEKTU JSME VYTVOŘILI NOVÝ TURISTICKÝ PORTÁL NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU BRÁNA DO ČECH VYBUDOVALI JSME VĚTŠINU CYKLOTRASY LABSKÉ STEZKY - SPLNĚNO ZAPOČALI JSME S BUDOVÁNÍ DALŠÍCH TŘÍ CYKLOTRAS PLOUČNICE, OHŘE, KRUŠNOHORSKÁ PLNÍME

4 ZREALIZOVALI JSME PROJEKT PO STOPÁCH PRAOTCE ČECHA SE SOUTĚŽÍ PRO DĚTI ODKAZU- JÍCÍ NA POČÁTKY ČESKÉ STÁTNOSTI V KRAJI ZAJISTILI JSME V CELÉM KRAJI OZNAČENÍ VÝZNAMNÝCH TURISTICKÝCH CÍLŮ TZV. HNĚDÉ CEDULE PROPAGUJEME KRAJ JAKO ATRAKTIVNÍ TURISTICKOU DESTINACI NA TUZEMSKÝCH I ZAHRA- NIČNÍCH VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU DÍKY NAŠÍ PODPOŘE SE ZVÝŠIL POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE PŘISPÍVÁME PRAVIDELNĚ NA PROVOZ TURISTICKÝCH REGIONÁLNÍCH TRATÍ VYDALI JSME SOUBOR MAP A INFORMAČNÍCH TISKOVIN A LETÁKŮ ZAVEDLI JSME WEBOVOU TELEVIZI NA PROPAGACI KRAJE (140 TISÍC ZHLÉDNUTÝCH VIDEÍ MĚSÍČNĚ) - SPLNĚNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ UZAVŘELI JSME SMLOUVY O SPOLUPRÁCI SE VŠEMI VÝZNAMNÝMI PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY A VELKÝMI ZNEČISŤOVATELI ÚSTECKÉHO KRAJE HLÍDÁME, ABY SE SNIŽOVAL OBJEM EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ V ÚSTECKÉM KRAJI - SPLNĚNO VYHLÁSILI JSME PROGRAM PRO PODPORU OBNOVY KRAJINY A BIODIVERZITY ZAJISTILI JSME HODNOVĚRNÉ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ PODNIKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY, SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZAJIŠŤUJEME ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ PLNÍME ZAJISTILI JSME VYHLAŠOVÁNÍ SIGNÁLŮ DLE KRAJSKÉHO REGULAČNÍHO ŘÁDU V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH ROZPTYLOVÝCH PODMÍNEK HLÁŠENÍ OBCÍM A VELKÝM ZNEČISŤOVATELŮM OBČANY KRAJE INFORMUJEME O STAVU OVZDUŠÍ PŘÍMO NA KRAJSKÝCH WEBOVÝCH STRÁN- KÁCH PODPORUJEME EKOLOGICKOU VÝCHOVU MLÁDEŽE SOUTĚŽ TŘÍDÍME VE ŠKOLE V RÁMCI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SPOLUPOŘÁDÁME SOUTĚŽ OBCÍ V TŘÍDĚNÍ ODPADU SKLENĚNÁ POPELNICE - SPLNĚNO ZAJIŠŤUJEME REKULTIVACI, REVITALIZACI A RESOCIALIZACI ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ HNĚDÉHO UHLÍ ZLEPŠOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI PŘIPRAVILI JSME VLASTNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE 2020 PRO SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI NA REPUBLIKOVÝ PRŮMĚR DO ROKU SPLNĚNO PŘIVEDLI JSME 5 NOVÝCH INVESTORŮ DO KRAJSKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TRIANGLE (SOLAR TURBINES, JOHNSON CONTROLS, GESTAMP, PANATTONI, HARGO) DOBUDOVALI JSME KOMPLETNÍ INFRASTRUKTURU V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ TRIANGLE DO TRIANGLU JSME ZAJISTILI VEŘEJNOU DOPRAVU Z LOUN, MOSTU A CHOMUTOVA VYHLEDÁVÁME NOVÉ INVESTORY DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TRIANGLE, NA DĚČÍNSKO A DALŠÍCH LOKALIT ÚSTECKÉHO KRAJE PLNÍME ZAVEDLI JSME POŘÁDÁNÍ FARMÁŘSKÝCH TRHŮ A KAŽDOROČNĚ NA NĚ PŘISPÍVÁME KAŽDOROČNĚ VYHLAŠUJEME SOUTĚŽĚ REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE A REGIO- NÁLNÍ VÝROBEK KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE

5 SPOLUPRACUJEME S NOVĚ VYTVOŘENÝM ÚŘADEM PRÁCE ÚSTECKÉHO KRAJE - SPLNĚNO Z DARŮ VÝZNAMNÝCH PODNIKŮ V KRAJI PODPORUJEME AKCE PRO DĚTI, SENIORY, ZDRAVOT- NĚ POSTIŽENÉ A DALŠÍ KULTURNÍ AKCE OBCÍ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ POSKYTUJEME INFROMAČNÍ SERVIS INVESTORŮM BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ JSME PŘEDLOŽILI ÚSTECKÝ BALÍČEK LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ, KTE- RÉ MAJÍ SLOUŽIT JAKO NÁSTROJE PRO POLICII ČR A OBCE V BOJI ZA DODRŽOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, OCHRANU ZDRAVÍ A MAJETKU OBČANŮ ÚSTECKÉHO KRAJE PŘIPRAVILI JSME MINIMANUÁL V BOJI PROTI EXTREMISMU PRO STAROSTY OBCÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - SPLNĚNO ZKVALITNILI JSME SPOLUPRÁCI KRAJE A SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PRAVIDELNĚ PŘISPÍVÁME NA VYBAVENÍ SLOŽEK IZS (POLICIE, HASIČI, ZÁCHRANKA) (40,7 MILI- ONU) - SPLNĚNO KRIZOVÝ PORTÁL WEBOVÝCH STRÁNEK KRAJE JE NEJKVALITNĚJŠÍ V CELÉ ČR SPOLUPRACUJEME SE SASKÝMI PARTNERY NA TVORBĚ SPOLEČNÉHO PROTÁLU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PŘEHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE INICIOVALI JSME VZNIK SPECIÁLNÍ POŘÁDKOVÉ JEDNOTKY V KRAJI A PODÍLELI JSME SE NA JEJÍM VYBAVENÍ - SPLNĚNO JAKÉ MÁME PLÁNY NA ROKY 2012 AŽ 2016., aby stát našemu kraji více vracel za energetickou základnu a poškozené životní prostředí (lepší ceny elektřiny, tepla a vody). zvýšit kvalitu života občanů Ústeckého kraje (dostupné bydlení, práce, vzdělání, bezpečnost a mzda, za kterou se dá dobře žít). být prosperujícím a přitažlivým krajem. To není politika, to jsou oprávněné požadavky na zvýšení kvality života. SEDM ŠANCÍ PRO ÚSTECKÝ KRAJ Zaměstnanost - Nové pracovní příležitosti zvýší prosperitu kraje Podpořit využití opuštěných továren (brownfieldů) ve spolupráci s Czech Investem a Krajskou hospodářskou komorou. Ekologicky přijatelné využití surovinových zdrojů v kraji včetně těch energetických za podmínky vyřešení všech sporných otázek. Vytvořit téměř 500 pracovních míst v organizacích řízených krajem za pomoci dotací Evropského sociálního fondu. Podpořit obnovení systému veřejně prospěšných prací spojeného se zvýšením minimální

6 mzdy. Přivést nové investory do průmyslové zóny Triangle a podpořit snižování nezaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst. Podpořit tvorbu pracovních míst v oblasti služeb a cestovního ruchu. Prosadit nasměrování dotací do tvorby pracovních míst s využitím Aktivní politiky zaměstnanosti a Evropského sociálního fondu. Bezpečnost Ústecký kraj místo pro klidný život Nepřipustit snižování počtu policistů a hasičů a jejich mezd. Zachovat stávající rozsah policejních služeben v obcích. Finančně podporovat složky Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotnická záchranná služba). Podílet se na prosazení státní dotace na městské a obecní strážníky. Stejná práva a povinnosti pro všechny občany., aby byly opraveny nebezpečné železniční přejezdy. Podpořit hasiče, strážníky, zaměstnance bezpečnostních sborů při zajištění jejich důstojných životních podmínek. Ve spolupráci s Policií ČR usilovat o bezpečný domov našich občanů. Zdravotnictví Kvalitní zdravotní péče dostupná pro všechny Zachovat rozsah sítě nemocnic a stanovišť zdravotnické záchranné služby v kraji. Nepřipustit privatizaci nemocnic. Udržet systém zajištění lékařské pohotovostní služby v každém okrese. Udržet odborná zdravotnická centra - onkologické centrum v Ústí nad Labem a Chomutově a iktová centra. Zachovat přiměřenou územní a časovou dostupnost odborných lékařských pracovišť. Podporovat preventivní očkování a zvýšit informovanost obyvatel. Usilovat o omezení počtu zdravotních pojišťoven, aby zbylo více peněz na platy lékařů a zdravotního personálu. Pro občany kraje zajistit česky či slovensky mluvícího lékaře. Podpořit rozvoj vysoce specializované zdravotní péče. Podpořit vědeckou činnost lékařů a jejich další odborný rozvoj. Životní prostředí Chraňme své přírodní krásy a bohatství Zmrazit využívání zemědělské půdy k zastavění máme dost ploch ve starých továrnách a v zastavěných částech měst a obcí. Systematicky podporovat spolkovou činnost navázanou na péči o přírodu. Podporovat činnost včelařů a ostatních drobných zemědělců. Podporovat chmelařství a vinařství v Ústeckém kraji. Aktivně řešit hlučnost ve městech. Pokračovat v projektech na obnovu lesů, rašelinišť a dalších přírodních složek.

7 Doprava Zavést integrovaný dopravní systém. Pokračovat v hodnocení kvality dopravců a jejich služeb. Spolupracovat na přípravě jízdních řádů s obcemi. Zachovat turistické regionální železniční tratě a nadále na ně finančně přispívat. Prosadit urychlení dostavby D8 a R7 a zahájení stavby R6. Posílit investiční plán na opravy silnic a mostů. Využít evropské dotace k plánované výstavbě obchvatů měst a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Zasadit se o průběžné opravy objízdných tras při dostavbě dálnice D8. Vyvinout tlak k ŘSD k opravám a údržbě silnic I. třídy v kraji. Uplatňovat prodloužení záruk na opravy silnic. Školství Vzděláním k zaměstnanosti a rozvoji kraje Podporovat výchovu dětí ve volném čase podpora systému ZUŠ, DDM a zapojení dětí do sportu. Zachovat systém speciálních základních škol jejich zrušením by došlo k celkovému poklesu úrovně základního školství. Podporovat rozvoj učňovského školství zejména v technických oborech v návaznosti na potřeby regionálních firem. Vytvořit motivační program pro střední školy ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělání. Optimalizovat oborovou nabídku na středních školách. Pokračovat v motivačních programech pro žáky dojíždění a podpora řemeslných oborů. Pokračovat v stipendijních programech pro studenty vysokých škol, abychom je motivovali k dalšímu působení v kraji. Zachovat a podporovat výuku plavání pro 3. a 4. třídy ZŠ (včetně tlaku na legislativní řešení). Aktivně spolupracovat s UJEP v oblasti vědy a výzkumu. Aktivní život Rozvíjet komunitní život v městech a obcích našeho kraje (kultura, sport, vzdělávání, spolková činnost a cestovní ruch). Podporovat zachování divadel, městských knihoven, kulturních domů i na menších městech a spolupodílet se na jejich financování. Podporovat mládežnický a dětský sport, pokračovat v projektu Atletika pro děti. Pokračovat ve výstavbě systému cyklostezek a jejich napojení na evropskou síť cyklostezek. Podporovat prezentaci kraje na veletrzích a v médiích. Pokračovat v podpoře destinačních fondů. Podporovat spolkový život v obcích i městech v rámci krajských dotačních titulů. Spolupracovat s Radou seniorů a podporovat aktivity určené pro seniory. Obnovit a podporovat návrat k původním tradicím oslavy adventu, Velikonoc, dočesné, dožínek, vinobraní.

8 Kandidáti do Zastupitelstva Ústeckého kraje 2. Ing. Petr Kouda 53 let,náměstek hejtmanky Ústeckého kraje obec Most, člen ČSSD 3. Mgr. Arno Fišera 50 let, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje obec Ústí nad Labem, člen ČSSD 4. František Pelant 61 let, primátor obec Děčín, člen ČSSD 5. Jan Szántó 47 let, místostarosta obec Litoměřice, člen ČSSD 6. Pavel Csonka 47 let, zastupitel obec Louny, člen ČSSD 7. Ing. Dagmar Waicová 50 let, zástupkyně ředitelky ZŠ obec Teplice, člen ČSSD 8. Mgr. Jan Mareš 53 let, primátor obec Chomutov, člen ČSSD 9. Mgr. Martin Klika 42 let, velitel městské policie Litvínov obec Most, člen ČSSD 10. Josef Macík 51 let, starosta obec Ústí nad Labem, člen ČSSD 11. Ing. Martin Strakoš 43 let, předseda komise pro reginální rozvoj a cestovní ruch obec Most, člen ČSSD 12. Petr Husák 62 let, předseda Výboru Ústeckédo kraje obec Chomutov, člen ČSSD 13. Ing. Bc. Petr Jakubec 54 let, člen Rady Ústeckého kraje obec Varnsdorf, člen ČSSD 14. Mgr. Tomáš Kříž 38 let, ředitel domova pro seniory obec Velké Březno, člen ČSSD 15. Mgr. Karel Novotný MBA 45 let, námestek primátora obec Most, člen ČSSD 16. JUDr. Jan Růžek 55 let, advokát obec Louny, člen ČSSD 17. Ing. Radek Štejnar 45 let, starosta obec Jirkov, člen ČSSD 18. Darek Šváb 41 let, místostarosta obec Rumburk, člen ČSSD 19. Bc. Jana Ryšánková 41 let, členka Rady Ústeckého kraje, ekonom obec Štětí, člen ČSSD 20. Jana Černá 52 let, ekonom obec Malečov, člen ČSSD 21. Mgr. Radek Scherfer 37 let, předseda představenstva KZ a.s. obec Kadaň, člen ČSSD 22. MUDr. Hassan Mezian 64 let, lékař obec Litoměřice, člen ČSSD 23. Jana Nováková 50 let, ředitelka Agrární komory obec Žatec, člen ČSSD 24. PhDr., Mgr. Leoš Moravec 32 let, ředitel dětského domova v Lipové obec Varnsdorf, člen ČSSD 25. Ing. Rudolf Kozák 48 let, manager obec Chomutov, člen ČSSD 26. Zdeněk Brabec, 55let - jednatel společnosti, obec Most, člen ČSSD, 27. Bc. Zuzana Kailová, 38let - náměstkyně primátora, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 28. Petr Červenka, 62let - starosta, obec Meziboří, člen ČSSD, 29. Ing. Jitka Briežniková, 46let - požárně bezpečnostní inženýr, obec Klášterec nad Ohří, člen ČSSD, 30. Ing. Dana Jirchářová, 26let - asistentka poslance, Obec Děčín, člen ČSSD, 31. Zdeňka Smetanová, 54let - starostka, Obec Havraň, člen ČSSD, 32. PhDr., Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D, 51let - ředitel střední školy, obec Velké Březno, člen ČSSD, 33. Ing. Pavol Balažka, 58let - ekolog, obec Žatec, člen ČSSD, 34. Pavel Šrytr, 71let - konstruktér-projektant, obec Roudnice nad Labem, člen ČSSD, 35. Bc. Marcela Dušková, 25let - asistentka hejtmanky, obec Otvice, člen ČSSD, 36. Mgr. Petr Janáček, 39let - podnikatel, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 37. Lubomír Holý, 46let - předseda odborové organizace, obec Most, člen ČSSD, 38. Miloš Černohorský, 41let - podnikatel, obec Děčín, člen ČSSD, 39. Ing. Karel Giampaoli, 39let - úředník krajského úřadu, Obec Most, člen ČSSD, 40. Irena Hudáková, 48let - zdravotní sestra, obec Strupčice, člen ČSSD, 41. Ing. Václav Křeček, 66let - místostarosta, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 42. Věra Vernerová, 60let - starostka, obec Radonice, člen ČSSD, 43. Ing. Jan Hájek, 64let - důchodce, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 44. Boris Ležal, 66let - ředitel firmy, obec Obrnice, člen ČSSD, 45. Martin Klouda, 42let - náměstek primátora, obec Chomutov, člen ČSSD, 46. Bc. Marcel Běhounek, 36let - finanční manager, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 47. Vladimír Bílek, 67let - elektrotechnik, obec Kadaň, člen ČSSD, 48. Bc. Miroslava Vostruhová, 46let - okresní tajemnice ČSSD, obec Děčín, člen ČSSD, 49. Ludmila Macurová, 50let - podnikatelka, obec Most, člen ČSSD, 50. Josef Egermann, 58let - starosta, obec Málkov, člen ČSSD, 51. Lubomír Michalec ml., 40let - odborový předák, obec Jílové, člen ČSSD, 52. MVDr. Svatopluk Homola, 69let - zvěrolékař, obec Kadaň, člen ČSSD, 53. Ing. Přemysl Čermák, 28let - vývojový inženýr, obec Louny, člen ČSSD, 54. Pavel Těšina, 30let - zdravotník, obec Trmice, člen ČSSD, 55. Ing. Vladimír Libich, 56let - soukromý zemědělec, obec Louny, člen ČSSD, 56. Anna Kloužková, 59let - zdravotní sestra, obec Kalek, člen ČSSD, 57. Ivana Fišerová, 41let - krajská tajemnice ČSSD, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 58. Mgr. Karel Rajchl, 33let - zástupce ředitele ZŠ, obec Jílové, člen ČSSD, 59. Otakar Kraus, 69let - podnikatel, obec Louny, člen ČSSD, 60. Zdeňka Chybová, 34let - administrativní pracovnice, obec Most, člen ČSSD

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

ORP Bílina Ústecký kraj

ORP Bílina Ústecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky 1 20 Muzea, galerie 1 25 Turistická informační centra

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Krajské a senátní volby budou referendem o současné vládě

Krajské a senátní volby budou referendem o současné vládě PŘIJĎTE VOLIT KRAJSKÉ ZASTUPITELE A SENÁTORY 12. -- 13. ŘÍJNA Jana Vaňhová, hejtmanka a lídr kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji SEDM ŠANCÍ PRO ÚSTECKÝ KRAJ ZAMĚSTNANOST l Nové pracovní příležitosti zvýší

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Švihov otevírá novou cyklostezku. Pro turisty i pro školáky

Švihov otevírá novou cyklostezku. Pro turisty i pro školáky TISKOVÁ ZPRÁVA města Švihova Švihov otevírá novou cyklostezku. Pro turisty i pro školáky Švihov, 25. května 2014 - Po téměř desetiletém úsilí se otevřel u Švihova poslední přibližně 0,6 kilometru dlouhý

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Dotační management - Reference 2008-2010

Dotační management - Reference 2008-2010 Dotační management - Reference 2008-2010 V průběhu více jak třináctiletého působení pomohla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. svým klientům k získání dotací na projekty přesahující částku

Více

Programové období 2014 2020. Nové příležitosti financování projektů municipalit

Programové období 2014 2020. Nové příležitosti financování projektů municipalit Programové období 2014 2020 Nové příležitosti financování projektů municipalit OPŽP 2014+ příležitosti pro obce částečně zúžené zaměření (nebude např. podporováno environmentální vzdělávání, oproti očekávání

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 2. 11. 2011 15 Věc: Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje Důvod předložení: Zásady pro poskytování účelových finančních

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění?

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? 1 Obsah 1. ÚVOD.. 3 2. Vlastnická struktura.. 4 3. Pozitivní a negativní stránky poloostrova Krásné Březno.

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad.

V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad. ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD VÝROČNÍ KONFERENCE 2010 NEPRODEJNÉ Slovo předsedy ROP Severozápad v polovině V roce 2010 se Regionální operační program Severozápad přehoupl do

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

Programové prohlášení na volební období 2014-2018

Programové prohlášení na volební období 2014-2018 Programové prohlášení na volební období 2014-2018 uzavřeno níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hnutí ANO 2011: Mgr. Jaroslav Němec, nar. 25. 3. 1966, bytem Velehradská 4248/24a,

Více

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 V průběhu více jak 15-ti letého působení pomohla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. svým klientům k získání dotací na projekty přesahující

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení z 5. schůze Rady Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016, konané dne 16. 1. 2013 od 10:15 hodin do 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více