SEDM ŠANCÍ PRO ÚSTECKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEDM ŠANCÍ PRO ÚSTECKÝ KRAJ"

Transkript

1 ÚSTECKÝ KRAJ NÁŠ DOMOV KRAJSKÉ VOLBY REFERENDUM O SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI PŘIJĎTE VOLIT Jana Vaňhová hejtmanka Ústeckého kraje Vaše kandidátka na hejtmanku SEDM ŠANCÍ PRO ÚSTECKÝ KRAJ ZAMĚSTNANOST Nové pracovní příležitosti zvýší prosperitu kraje BEZPEČNOST Ústecký kraj - místo pro klidný život ZDRAVOTNICTVÍ Kvalitní zdravotní péče dostupná pro všechny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Chraňme své přírodní krásy a bohatství DOPRAVA Spolehlivá doprava do práce i do školy ŠKOLSTVÍ Vzděláním k zaměstnanosti a rozvoji kraje AKTIVNÍ ŽIVOT Rozvoj komunitního života v městech a obcích Ústeckého kraje

2 Program ČSSD pro krajské volby v Ústeckém kraji 2012 Motto: Ústecký kraj náš společný domov! ČSSD je tu pro všechny občany našeho kraje. Proto budou nadcházející volby do zastupitelstva Ústeckého kraje referendem o společné budoucnosti. Vážení spoluobčané. Dovolte, abychom vám představili volební program České strany sociálně demokratické. Obracíme se na vás s prosbou - pomozte nám svými hlasy při nadcházejících krajských volbách a my pomůžeme vám! Toto je náš veřejný slib. CO JSME SLÍBILI V ROCE 2008 A JAKÁ JE SKUTEČNOST V ROCE 2012: ZDRAVOTNICTVÍ: SPLNILI JSME PROGRAM ČSSD: V LETECH JSME ZA OBČANY ÚSTECKÉHO KRAJE ZAPLATILI REGULAČNÍ POPLATKY VE VÝŠI 67 MILIONŮ KORUN - SPLNĚNO ZACHRÁNILI JSME ZDRAVOTNÍ ÚSTAV V ÚSTÍ NAD LABEM - SPLNĚNO NAŠÍM CÍLEM JE UDRŽET ONKOLOGICKÉ CENTRUM V CHOMUTOVĚ - PLNÍME ZABRÁNILI JSME PRIVATIZACI NEMOCNIC - SPLNĚNO VYBUDOVALI JSME SÍŤ 19 MODERNÍCH VÝJEZDOVÝCH STANOVIŠŤ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRAN- NÉ SLUŽBY PO CELÉM KRAJI KAŽDOROČNĚ JSME NAKOUPILI NOVÉ VOZY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY (CELKEM ZA 58 MILIONŮ) ZAJISTILI JSME VÝCVIK PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ V RÁMCI FUNGOVÁNÍ LETECKÉ ZÁCHRAN- NÉ SLUŽBY - SPLNĚNO SOCIÁLNÍ SLUŽBY: DOKONČILI JSME REKONSTRUKCI ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE A DOMOVŮ PRO SENIORY (ZA 477 MILIONŮ) DO OSTATNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JSME ROZDĚLILI 340 MILIONŮ KORUN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU - SPLNĚNO POSKYTLI JSME DARY ÚSTAVŮM SOCIÁLNÍ PÉČE BEZ OHLEDU NA ZŘIZOVATELE (5 TISÍC NA KAŽDÉHO KLIENTA) ZLEPŠILI A ZEFEKTIVNILI JSME SPOLUPRÁCI S NEZISKOVÝMI A HUMANITÁRNÍMI ORGANIZACE- MI ZAHÁJILI JSME TRANSFORMACI POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ABY SE OBČANÉ S HEN- DIKEPEM MOHLI ZAPOJIT DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA PLNÍME ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA: VYTVOŘILI JSME SÍŤ PÁTEŘNÍCH ŠKOL S VÍCEOBOROVOU NABÍDKOU VZDĚLÁVÁNÍ A MOŽNOSTÍ PROSTUPNÉHO STUDIA ZAVEDLI JSME MOTIVAČNÍ PŘÍSPĚVKY UČŇŮM VYBRANÝCH ŘEMESLNÝCH OBORŮ (7,6 MILIONU) PŘISPÍVÁME NA DOJÍŽDĚNÍ ŽÁKŮM STŘEDNÍCH ŠKOL S BYDLIŠTĚM V ÚSTECKÉM KRAJI (41 MILIONŮ)

3 ZAVEDLI JSME SOUTĚŽ NEJLEPŠÍCH BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ Z VYSOKÝCH ŠKOL V KRAJI JAKO JEDINÝ KRAJ JSME ODSTARTOVALI PILOTNÍ PROJEKT ATLETIKA PRO DĚTI PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZAJISTILI JSME SYSTÉM PŘÍMÝCH PODPOR SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ V KRAJI (65 MILIONŮ) ZAJISTILI JSME SYSTÉM OCEŇOVÁNÍ PRO SPORTOVCE REPREZENTUJÍCÍ ÚSTECKÝ KRAJ ZAJISTILI JSME PŘÍMÉ DOTOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH UDÁLOSTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI ZLEPŠILI JSME STAV SPORTOVIŠŤ PODPOŘILI JSME I NEPROFESIONÁLNÍ A ZÁJMOVÝ SPORT DOPRAVA A ROZVOJ SILNIČNÍ SÍTĚ PO MNOHALETÝCH SNAHÁCH JSME VYHRÁLI BOJ O DOKONČENÍ ZBÝVAJÍCÍHO 16 KM ÚSEKU DÁLNICE D8 PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ ZAJISTILI JSME VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝMI DRAHAMI MODERNIZACI DRÁŽNÍHO VOZOVÉHO PARKU A MODERNIZACI NÁDRAŽNÍCH BUDOV MOTIVUJEME DOPRAVCE KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PROSTŘEDNIC- TVÍM SOUTĚŽE DOPRAVCE ROKU - SPLNĚNO VE SPOLUPRÁCI S NĚMECKÝMI DOPRAVCI JSME POSÍLILI VEŘEJNOU DOPRAVU VE ŠLUKNOV- SKÉM VÝBĚŽKU ZAJISTILI JSME DOKONČENÍ MOSTU A PŘIVADĚČE K PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ PROSMYKY NA LITO- MĚŘICKU - SPLNĚNO ZAJISTILI JSME REKONSTRUKCE STOVEK KILOMETRŮ SILNIC II. A III. TŘÍDY (4,1 MILIARDY Z ROZ- POČTU KRAJE A EVROPSKÝCH DOTACÍ) - SPLNĚNO KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE REVITALIZUJEME A OŽIVUJEME PAMÁTKY V NAŠEM KRAJI DO ROKU 2013 VYČERPÁME 500 MILIONU KORUN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVA KULTURY - PLNÍME DOKONČILI JSME REVITALIZACI ZÁMKU NOVÝ HRAD V JIMLÍNĚ ZALOŽILI A PODPOROVALI JSME KRAJSKÉ PROGRAMY NA OCHRANU PAMÁTKOVÉ PÉČE PODPORUJEME REGIONÁLNÍ DIVADLA A DIVADELNÍ A HUDEBNÍ SOUBORY (33 MILIONŮ) ZACHRÁNILI JSME SEVEROČESKÉ DIVADLO OPERY A BALETU V ÚSTÍ NAD LABEM SPOLUPRACUJEME S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI A OBCEMI V ROZVOJI KULTURNÍHO VYŽITÍ OBČANŮ CESTOVNÍ RUCH, TURISTIKA A PROPAGACE KRAJE VYTVOŘILI JSME ČTYŘI DESTINAČNÍ AGENTURY (ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRUŠNÉ HORY, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, DOLNÍ POOHŘÍ) A KAŽDOROČNĚ PŘISPÍVÁME NA ČINNOST KAŽDÉ Z NICH 1 MILION KORUN V RÁMCI PROJEKTU JSME VYTVOŘILI NOVÝ TURISTICKÝ PORTÁL NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU BRÁNA DO ČECH VYBUDOVALI JSME VĚTŠINU CYKLOTRASY LABSKÉ STEZKY - SPLNĚNO ZAPOČALI JSME S BUDOVÁNÍ DALŠÍCH TŘÍ CYKLOTRAS PLOUČNICE, OHŘE, KRUŠNOHORSKÁ PLNÍME

4 ZREALIZOVALI JSME PROJEKT PO STOPÁCH PRAOTCE ČECHA SE SOUTĚŽÍ PRO DĚTI ODKAZU- JÍCÍ NA POČÁTKY ČESKÉ STÁTNOSTI V KRAJI ZAJISTILI JSME V CELÉM KRAJI OZNAČENÍ VÝZNAMNÝCH TURISTICKÝCH CÍLŮ TZV. HNĚDÉ CEDULE PROPAGUJEME KRAJ JAKO ATRAKTIVNÍ TURISTICKOU DESTINACI NA TUZEMSKÝCH I ZAHRA- NIČNÍCH VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU DÍKY NAŠÍ PODPOŘE SE ZVÝŠIL POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE PŘISPÍVÁME PRAVIDELNĚ NA PROVOZ TURISTICKÝCH REGIONÁLNÍCH TRATÍ VYDALI JSME SOUBOR MAP A INFORMAČNÍCH TISKOVIN A LETÁKŮ ZAVEDLI JSME WEBOVOU TELEVIZI NA PROPAGACI KRAJE (140 TISÍC ZHLÉDNUTÝCH VIDEÍ MĚSÍČNĚ) - SPLNĚNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ UZAVŘELI JSME SMLOUVY O SPOLUPRÁCI SE VŠEMI VÝZNAMNÝMI PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY A VELKÝMI ZNEČISŤOVATELI ÚSTECKÉHO KRAJE HLÍDÁME, ABY SE SNIŽOVAL OBJEM EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ V ÚSTECKÉM KRAJI - SPLNĚNO VYHLÁSILI JSME PROGRAM PRO PODPORU OBNOVY KRAJINY A BIODIVERZITY ZAJISTILI JSME HODNOVĚRNÉ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ PODNIKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY, SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZAJIŠŤUJEME ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ PLNÍME ZAJISTILI JSME VYHLAŠOVÁNÍ SIGNÁLŮ DLE KRAJSKÉHO REGULAČNÍHO ŘÁDU V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH ROZPTYLOVÝCH PODMÍNEK HLÁŠENÍ OBCÍM A VELKÝM ZNEČISŤOVATELŮM OBČANY KRAJE INFORMUJEME O STAVU OVZDUŠÍ PŘÍMO NA KRAJSKÝCH WEBOVÝCH STRÁN- KÁCH PODPORUJEME EKOLOGICKOU VÝCHOVU MLÁDEŽE SOUTĚŽ TŘÍDÍME VE ŠKOLE V RÁMCI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SPOLUPOŘÁDÁME SOUTĚŽ OBCÍ V TŘÍDĚNÍ ODPADU SKLENĚNÁ POPELNICE - SPLNĚNO ZAJIŠŤUJEME REKULTIVACI, REVITALIZACI A RESOCIALIZACI ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ HNĚDÉHO UHLÍ ZLEPŠOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI PŘIPRAVILI JSME VLASTNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE 2020 PRO SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI NA REPUBLIKOVÝ PRŮMĚR DO ROKU SPLNĚNO PŘIVEDLI JSME 5 NOVÝCH INVESTORŮ DO KRAJSKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TRIANGLE (SOLAR TURBINES, JOHNSON CONTROLS, GESTAMP, PANATTONI, HARGO) DOBUDOVALI JSME KOMPLETNÍ INFRASTRUKTURU V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ TRIANGLE DO TRIANGLU JSME ZAJISTILI VEŘEJNOU DOPRAVU Z LOUN, MOSTU A CHOMUTOVA VYHLEDÁVÁME NOVÉ INVESTORY DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TRIANGLE, NA DĚČÍNSKO A DALŠÍCH LOKALIT ÚSTECKÉHO KRAJE PLNÍME ZAVEDLI JSME POŘÁDÁNÍ FARMÁŘSKÝCH TRHŮ A KAŽDOROČNĚ NA NĚ PŘISPÍVÁME KAŽDOROČNĚ VYHLAŠUJEME SOUTĚŽĚ REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE A REGIO- NÁLNÍ VÝROBEK KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE

5 SPOLUPRACUJEME S NOVĚ VYTVOŘENÝM ÚŘADEM PRÁCE ÚSTECKÉHO KRAJE - SPLNĚNO Z DARŮ VÝZNAMNÝCH PODNIKŮ V KRAJI PODPORUJEME AKCE PRO DĚTI, SENIORY, ZDRAVOT- NĚ POSTIŽENÉ A DALŠÍ KULTURNÍ AKCE OBCÍ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ POSKYTUJEME INFROMAČNÍ SERVIS INVESTORŮM BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ JSME PŘEDLOŽILI ÚSTECKÝ BALÍČEK LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ, KTE- RÉ MAJÍ SLOUŽIT JAKO NÁSTROJE PRO POLICII ČR A OBCE V BOJI ZA DODRŽOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, OCHRANU ZDRAVÍ A MAJETKU OBČANŮ ÚSTECKÉHO KRAJE PŘIPRAVILI JSME MINIMANUÁL V BOJI PROTI EXTREMISMU PRO STAROSTY OBCÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - SPLNĚNO ZKVALITNILI JSME SPOLUPRÁCI KRAJE A SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PRAVIDELNĚ PŘISPÍVÁME NA VYBAVENÍ SLOŽEK IZS (POLICIE, HASIČI, ZÁCHRANKA) (40,7 MILI- ONU) - SPLNĚNO KRIZOVÝ PORTÁL WEBOVÝCH STRÁNEK KRAJE JE NEJKVALITNĚJŠÍ V CELÉ ČR SPOLUPRACUJEME SE SASKÝMI PARTNERY NA TVORBĚ SPOLEČNÉHO PROTÁLU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PŘEHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE INICIOVALI JSME VZNIK SPECIÁLNÍ POŘÁDKOVÉ JEDNOTKY V KRAJI A PODÍLELI JSME SE NA JEJÍM VYBAVENÍ - SPLNĚNO JAKÉ MÁME PLÁNY NA ROKY 2012 AŽ 2016., aby stát našemu kraji více vracel za energetickou základnu a poškozené životní prostředí (lepší ceny elektřiny, tepla a vody). zvýšit kvalitu života občanů Ústeckého kraje (dostupné bydlení, práce, vzdělání, bezpečnost a mzda, za kterou se dá dobře žít). být prosperujícím a přitažlivým krajem. To není politika, to jsou oprávněné požadavky na zvýšení kvality života. SEDM ŠANCÍ PRO ÚSTECKÝ KRAJ Zaměstnanost - Nové pracovní příležitosti zvýší prosperitu kraje Podpořit využití opuštěných továren (brownfieldů) ve spolupráci s Czech Investem a Krajskou hospodářskou komorou. Ekologicky přijatelné využití surovinových zdrojů v kraji včetně těch energetických za podmínky vyřešení všech sporných otázek. Vytvořit téměř 500 pracovních míst v organizacích řízených krajem za pomoci dotací Evropského sociálního fondu. Podpořit obnovení systému veřejně prospěšných prací spojeného se zvýšením minimální

6 mzdy. Přivést nové investory do průmyslové zóny Triangle a podpořit snižování nezaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst. Podpořit tvorbu pracovních míst v oblasti služeb a cestovního ruchu. Prosadit nasměrování dotací do tvorby pracovních míst s využitím Aktivní politiky zaměstnanosti a Evropského sociálního fondu. Bezpečnost Ústecký kraj místo pro klidný život Nepřipustit snižování počtu policistů a hasičů a jejich mezd. Zachovat stávající rozsah policejních služeben v obcích. Finančně podporovat složky Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotnická záchranná služba). Podílet se na prosazení státní dotace na městské a obecní strážníky. Stejná práva a povinnosti pro všechny občany., aby byly opraveny nebezpečné železniční přejezdy. Podpořit hasiče, strážníky, zaměstnance bezpečnostních sborů při zajištění jejich důstojných životních podmínek. Ve spolupráci s Policií ČR usilovat o bezpečný domov našich občanů. Zdravotnictví Kvalitní zdravotní péče dostupná pro všechny Zachovat rozsah sítě nemocnic a stanovišť zdravotnické záchranné služby v kraji. Nepřipustit privatizaci nemocnic. Udržet systém zajištění lékařské pohotovostní služby v každém okrese. Udržet odborná zdravotnická centra - onkologické centrum v Ústí nad Labem a Chomutově a iktová centra. Zachovat přiměřenou územní a časovou dostupnost odborných lékařských pracovišť. Podporovat preventivní očkování a zvýšit informovanost obyvatel. Usilovat o omezení počtu zdravotních pojišťoven, aby zbylo více peněz na platy lékařů a zdravotního personálu. Pro občany kraje zajistit česky či slovensky mluvícího lékaře. Podpořit rozvoj vysoce specializované zdravotní péče. Podpořit vědeckou činnost lékařů a jejich další odborný rozvoj. Životní prostředí Chraňme své přírodní krásy a bohatství Zmrazit využívání zemědělské půdy k zastavění máme dost ploch ve starých továrnách a v zastavěných částech měst a obcí. Systematicky podporovat spolkovou činnost navázanou na péči o přírodu. Podporovat činnost včelařů a ostatních drobných zemědělců. Podporovat chmelařství a vinařství v Ústeckém kraji. Aktivně řešit hlučnost ve městech. Pokračovat v projektech na obnovu lesů, rašelinišť a dalších přírodních složek.

7 Doprava Zavést integrovaný dopravní systém. Pokračovat v hodnocení kvality dopravců a jejich služeb. Spolupracovat na přípravě jízdních řádů s obcemi. Zachovat turistické regionální železniční tratě a nadále na ně finančně přispívat. Prosadit urychlení dostavby D8 a R7 a zahájení stavby R6. Posílit investiční plán na opravy silnic a mostů. Využít evropské dotace k plánované výstavbě obchvatů měst a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Zasadit se o průběžné opravy objízdných tras při dostavbě dálnice D8. Vyvinout tlak k ŘSD k opravám a údržbě silnic I. třídy v kraji. Uplatňovat prodloužení záruk na opravy silnic. Školství Vzděláním k zaměstnanosti a rozvoji kraje Podporovat výchovu dětí ve volném čase podpora systému ZUŠ, DDM a zapojení dětí do sportu. Zachovat systém speciálních základních škol jejich zrušením by došlo k celkovému poklesu úrovně základního školství. Podporovat rozvoj učňovského školství zejména v technických oborech v návaznosti na potřeby regionálních firem. Vytvořit motivační program pro střední školy ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělání. Optimalizovat oborovou nabídku na středních školách. Pokračovat v motivačních programech pro žáky dojíždění a podpora řemeslných oborů. Pokračovat v stipendijních programech pro studenty vysokých škol, abychom je motivovali k dalšímu působení v kraji. Zachovat a podporovat výuku plavání pro 3. a 4. třídy ZŠ (včetně tlaku na legislativní řešení). Aktivně spolupracovat s UJEP v oblasti vědy a výzkumu. Aktivní život Rozvíjet komunitní život v městech a obcích našeho kraje (kultura, sport, vzdělávání, spolková činnost a cestovní ruch). Podporovat zachování divadel, městských knihoven, kulturních domů i na menších městech a spolupodílet se na jejich financování. Podporovat mládežnický a dětský sport, pokračovat v projektu Atletika pro děti. Pokračovat ve výstavbě systému cyklostezek a jejich napojení na evropskou síť cyklostezek. Podporovat prezentaci kraje na veletrzích a v médiích. Pokračovat v podpoře destinačních fondů. Podporovat spolkový život v obcích i městech v rámci krajských dotačních titulů. Spolupracovat s Radou seniorů a podporovat aktivity určené pro seniory. Obnovit a podporovat návrat k původním tradicím oslavy adventu, Velikonoc, dočesné, dožínek, vinobraní.

8 Kandidáti do Zastupitelstva Ústeckého kraje 2. Ing. Petr Kouda 53 let,náměstek hejtmanky Ústeckého kraje obec Most, člen ČSSD 3. Mgr. Arno Fišera 50 let, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje obec Ústí nad Labem, člen ČSSD 4. František Pelant 61 let, primátor obec Děčín, člen ČSSD 5. Jan Szántó 47 let, místostarosta obec Litoměřice, člen ČSSD 6. Pavel Csonka 47 let, zastupitel obec Louny, člen ČSSD 7. Ing. Dagmar Waicová 50 let, zástupkyně ředitelky ZŠ obec Teplice, člen ČSSD 8. Mgr. Jan Mareš 53 let, primátor obec Chomutov, člen ČSSD 9. Mgr. Martin Klika 42 let, velitel městské policie Litvínov obec Most, člen ČSSD 10. Josef Macík 51 let, starosta obec Ústí nad Labem, člen ČSSD 11. Ing. Martin Strakoš 43 let, předseda komise pro reginální rozvoj a cestovní ruch obec Most, člen ČSSD 12. Petr Husák 62 let, předseda Výboru Ústeckédo kraje obec Chomutov, člen ČSSD 13. Ing. Bc. Petr Jakubec 54 let, člen Rady Ústeckého kraje obec Varnsdorf, člen ČSSD 14. Mgr. Tomáš Kříž 38 let, ředitel domova pro seniory obec Velké Březno, člen ČSSD 15. Mgr. Karel Novotný MBA 45 let, námestek primátora obec Most, člen ČSSD 16. JUDr. Jan Růžek 55 let, advokát obec Louny, člen ČSSD 17. Ing. Radek Štejnar 45 let, starosta obec Jirkov, člen ČSSD 18. Darek Šváb 41 let, místostarosta obec Rumburk, člen ČSSD 19. Bc. Jana Ryšánková 41 let, členka Rady Ústeckého kraje, ekonom obec Štětí, člen ČSSD 20. Jana Černá 52 let, ekonom obec Malečov, člen ČSSD 21. Mgr. Radek Scherfer 37 let, předseda představenstva KZ a.s. obec Kadaň, člen ČSSD 22. MUDr. Hassan Mezian 64 let, lékař obec Litoměřice, člen ČSSD 23. Jana Nováková 50 let, ředitelka Agrární komory obec Žatec, člen ČSSD 24. PhDr., Mgr. Leoš Moravec 32 let, ředitel dětského domova v Lipové obec Varnsdorf, člen ČSSD 25. Ing. Rudolf Kozák 48 let, manager obec Chomutov, člen ČSSD 26. Zdeněk Brabec, 55let - jednatel společnosti, obec Most, člen ČSSD, 27. Bc. Zuzana Kailová, 38let - náměstkyně primátora, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 28. Petr Červenka, 62let - starosta, obec Meziboří, člen ČSSD, 29. Ing. Jitka Briežniková, 46let - požárně bezpečnostní inženýr, obec Klášterec nad Ohří, člen ČSSD, 30. Ing. Dana Jirchářová, 26let - asistentka poslance, Obec Děčín, člen ČSSD, 31. Zdeňka Smetanová, 54let - starostka, Obec Havraň, člen ČSSD, 32. PhDr., Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D, 51let - ředitel střední školy, obec Velké Březno, člen ČSSD, 33. Ing. Pavol Balažka, 58let - ekolog, obec Žatec, člen ČSSD, 34. Pavel Šrytr, 71let - konstruktér-projektant, obec Roudnice nad Labem, člen ČSSD, 35. Bc. Marcela Dušková, 25let - asistentka hejtmanky, obec Otvice, člen ČSSD, 36. Mgr. Petr Janáček, 39let - podnikatel, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 37. Lubomír Holý, 46let - předseda odborové organizace, obec Most, člen ČSSD, 38. Miloš Černohorský, 41let - podnikatel, obec Děčín, člen ČSSD, 39. Ing. Karel Giampaoli, 39let - úředník krajského úřadu, Obec Most, člen ČSSD, 40. Irena Hudáková, 48let - zdravotní sestra, obec Strupčice, člen ČSSD, 41. Ing. Václav Křeček, 66let - místostarosta, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 42. Věra Vernerová, 60let - starostka, obec Radonice, člen ČSSD, 43. Ing. Jan Hájek, 64let - důchodce, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 44. Boris Ležal, 66let - ředitel firmy, obec Obrnice, člen ČSSD, 45. Martin Klouda, 42let - náměstek primátora, obec Chomutov, člen ČSSD, 46. Bc. Marcel Běhounek, 36let - finanční manager, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 47. Vladimír Bílek, 67let - elektrotechnik, obec Kadaň, člen ČSSD, 48. Bc. Miroslava Vostruhová, 46let - okresní tajemnice ČSSD, obec Děčín, člen ČSSD, 49. Ludmila Macurová, 50let - podnikatelka, obec Most, člen ČSSD, 50. Josef Egermann, 58let - starosta, obec Málkov, člen ČSSD, 51. Lubomír Michalec ml., 40let - odborový předák, obec Jílové, člen ČSSD, 52. MVDr. Svatopluk Homola, 69let - zvěrolékař, obec Kadaň, člen ČSSD, 53. Ing. Přemysl Čermák, 28let - vývojový inženýr, obec Louny, člen ČSSD, 54. Pavel Těšina, 30let - zdravotník, obec Trmice, člen ČSSD, 55. Ing. Vladimír Libich, 56let - soukromý zemědělec, obec Louny, člen ČSSD, 56. Anna Kloužková, 59let - zdravotní sestra, obec Kalek, člen ČSSD, 57. Ivana Fišerová, 41let - krajská tajemnice ČSSD, obec Ústí nad Labem, člen ČSSD, 58. Mgr. Karel Rajchl, 33let - zástupce ředitele ZŠ, obec Jílové, člen ČSSD, 59. Otakar Kraus, 69let - podnikatel, obec Louny, člen ČSSD, 60. Zdeňka Chybová, 34let - administrativní pracovnice, obec Most, člen ČSSD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE. Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE. Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010 1 2 Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010 3 Úvodní slovo Jany

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

ČSSD v krajích 2008-2012. Co dokázala sociální demokracie v krajích

ČSSD v krajích 2008-2012. Co dokázala sociální demokracie v krajích ČSSD v krajích 2008-2012 Co dokázala sociální demokracie v krajích Slovo úvodem Bohuslav Sobotka předseda ČSSD Vážené přítelkyně, Vážení přátelé, společně stojíme na prahu nových krajských a senátních

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

uspořádá náš kraj Zlatý erb a čtyři vítězové Byly vyhlášeny výsledky krajského

uspořádá náš kraj Zlatý erb a čtyři vítězové Byly vyhlášeny výsledky krajského ROČNÍK 14 / BŘEZEN 2015 INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU www.kr-ustecky.cz www.u-tv.cz Ústecký kraj ZEMĚ ZNOUZROZENÁ STANISLAA ŠTÝSE LOGO HER II. ZIMNÍ OLYMPIÁDY, str. 4 Podrobně o výstavě kterou

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

SPRAVEDLIVÉ REFORMY ČSSD. Stabilita a prosperita pro občany Královéhradeckého kraje pro období 2012 2016

SPRAVEDLIVÉ REFORMY ČSSD. Stabilita a prosperita pro občany Královéhradeckého kraje pro období 2012 2016 SPRAVEDLIVÉ REFORMY ČSSD Stabilita a prosperita pro občany Královéhradeckého kraje pro období 2012 2016 Česká strana sociálně demokratická vstupuje do krajských voleb s heslem Stabilita a prosperita pro

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Volebního programu Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty pro krajské volby 2012

Volebního programu Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty pro krajské volby 2012 Volebního programu Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty pro krajské volby 2012 Obsah Slovo úvodem... 2 Hospodářský program pro Olomoucký kraj... 2 Rodinná politika pro Olomoucký kraj... 4 Sociální

Více

Volební magazín 2012. Olomoucký kraj. Mgr. Markéta Záleská. kandidátka na hejtmanku Olomouckého kraje

Volební magazín 2012. Olomoucký kraj. Mgr. Markéta Záleská. kandidátka na hejtmanku Olomouckého kraje ký kraj Mgr. Markéta Záleská kandidátka na hejtmanku kého kraje Úvodní slovo Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné politiky s populismem.

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Výroč ní zpráva. Zlínského kraje

Výroč ní zpráva. Zlínského kraje Výroč ní zpráva Zlínského kraje 2011 Vážení čtenář i, předkládáme Vám výroční zprávu Zlínského kraje za rok 2011, v níž alespoň v základních přehledech shrnujeme a připomínáme nejvýznamnější události,

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Středočeský magazín. Kauza Buštěhrad přečtěte si pravdu Kam v létě. Uvnitř slevový. kupón na výstavu. o Jagelloncích

Středočeský magazín. Kauza Buštěhrad přečtěte si pravdu Kam v létě. Uvnitř slevový. kupón na výstavu. o Jagelloncích Středočeský magazín 2/2012 Neprodejný výtisk Kauza Buštěhrad přečtěte si pravdu Kam v létě Uvnitř slevový kupón na výstavu o Jagelloncích Důležitá telefonní čísla Obsah 155... Zdravotní záchranná služba

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

nové šance Program KDU-ČSL v Plzni pro volební období 2014-2018

nové šance Program KDU-ČSL v Plzni pro volební období 2014-2018 Program KDU-ČSL v Plzni pro volební období 2014-2018 nové šance Kompletní kandidátní listiny, videa a rozhovory s našimi kandidáty nadete spolu s dalšími informacemi na www.kduplzen.cz Vážení spoluobčané,

Více

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Úvodní slovo předsedy ÚV KSČM Vážení spoluobčané, k volbám do PS PČR půjdeme v letošním roce za vyhrocené společenské a zejména ekonomické situace.

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33 1 Obsah Úvodní slovo předsedů HSRM 1 Kdo jsme Hospodářská a sociální rada Mostecka cíle, priority, úspěchy 3 Orgány HSRM 5 Odborné komise HSRM 7 Jak šel čas 1999 2008 9 Fondy HSRM aneb Pomáháme Mostecku

Více

Užívejte života. www.tydeniky.cz zpravodajství zábava sport ankety glosy. www.tydeniky.cz. Kompletní zpravodajský servis 100% Josef Alois Náhlovský

Užívejte života. www.tydeniky.cz zpravodajství zábava sport ankety glosy. www.tydeniky.cz. Kompletní zpravodajský servis 100% Josef Alois Náhlovský projekt METROPOL pomáhá výborná kvalita bezkonkurenční ceny Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas číslo 22 ročník 5 7. prosince 2012 Josef Alois Náhlovský www.tydeniky.cz Narozen 15. prosince

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 zkrácená verze Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 359/14/ZK dne 23. 9. 2014. Program rozvoje

Více

Od ledna pohodlnější a levnější doprava

Od ledna pohodlnější a levnější doprava Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 18 září 2014 Jaroslav Komínek www.tydeniky.cz Narozen: 15. 3. 1975 v Brně. Absolvent Vojenské střední školy tankové a automobilní v

Více