Povrch kosti. Vnitřní stavba kosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povrch kosti. Vnitřní stavba kosti"

Transkript

1 Povrch kosti na koubních pochách (epifýzy) - skovitá chrupavka ostatní povrch kosti = okostice (periost) - bohatě protkána nervy a cévami, ty vnikají do kosti, vstupují do Haversových kanáků => výživa, inervace kostní tkáně okostice (periost) o siná vazivová bána o u dětí je tak siná, že při zomení kosti podrží kost zdánivě neporušenou o ke kosti je pevně připojena krátkými vazy o díky prostoupení nervy je vemi citivá (boí zomeniny, výrony) o umožňuje růst kosti do šířky (přirůstají nové vrstvy kostních ame), způsobují to kostitvorné buňky o umožňuje hojení zomenin, při hojení zomeniny vytvoří vazivový svaek, který později zkostnatí Vnitřní stavba kosti 1. kost hutná (kompaktní) tvoří střední část kosti tvoří povrchovou vrstvu kostí pochých a krátkých tvoří ji Haversovy kanáky (zákadní hmota uspořádaná do ame) tvoří soustředné poténky (amey) koem cévních kanáků v dutinkách mezi ameami jsou kostní buňky amey jsou tvořeny koagenními vákny a zpevněny krystaky soí 2. kost houbovitá (spongiózní) tvoří vnitřek kostí pochých a krátkých vypňuje havice douhých kostí (tvoří trámčinu) v nich je upravena do kostních trámců trámce se vzájemně kříží => tvoří prostorovou síť jsou uspořádány tak, aby odpovíday takům, které na ně působí architektura spongiózy se přestavuje v závisosti na zatížení kostry (sport, zaměstnání, nemoc, úrazy => změny) architektura => veká pevnost kosti vrchoy trámečků míří vždy proti směru taku a tahu vastní kostní tkáň nemá nervy 3. kostní dřeň je to krvetvorná (hematogenní) tkáň, řídké vazivo (síť jemných vazivových váken, vazivových buněk a rozvětvených cév) vypňuje dutinu ve střední části douhých kostí vypňuje trámčinu v těe čověka 1-1,5 kg kostní dřeně

2 Spojení kostí v mádí červená kostní dřeň, v dospěosti v dutinách douhých kostí žoutne, ztrácí krvetvornou schopnost, usazuje se v ní tuk (kostní morek) v dospěosti se krvinky tvoří jen v červené krvetvorné (hematogenní) kostní dřeni krátkých a pochých kostí (pánevní kosti, ebeční kosti, žebra, hrudní kost) obrovská schopnost tvorby krvinek - denně miiardy 1. Nepohybivé (pevné): 1. pomocí jiné pojivové tkáně 1. vazivem (ebka) - švy v mádí 2. chrupavkou (stydká spona, meziobratové poténky mezi těy obratů) 2. druhotně srůstem kostí (kost křížová, kost kostrční (srosté obrate), kosti pánve) 2. Pohybivé (koubní spojení): koub = spojení 2 nebo více kostí dotykem na styčných pochách - koubní havice (vypouká) a koubní jamka (dutá) styčné pochy jsou chrupavčité po obvodu spojeny koubním pouzdrem (vazivo) - ochrana koubu, prostoupeno sítí vásečnic a nervových váken vnitřní strana koubního pouzdra = synoviání vrstva ta produkuje koubní maz (synovii) funkce koubního mazu: o zmenšuje tření na styčných pochách o obsahuje výživné átky pro povrchové chrupavky o zajišťuje pevné přinutí koubních poch k sobě o zmenšená tvorba synovii => praskot v koubech kouby jednoduché - spojení dvou kostí kouby sožené o spojení více než dvou kostí nebo voženy chrupavčité destičky (menisky) = vyrovnání zakřivení styčných poch o provádění pohybů (ohyb, otáčení) = koenní koub Typy koubů: 1. Kuovité kouby - havice i jamky kuovité => pohyb všemi směry (např. ramenní koub) 2. Kouby vácové - havice i jamky jsou úseky váce => pohyb: natažení a ohnutí (čánky prstů) 3. Kadkové kouby - na vypouké poše je rýha, na druhé styčné poše je hrana (kost pažní, oketní) 4. Eipsoidní kouby - vejčitý konec jedné kosti zapadá do eiptické dutiny druhé kosti, např. kost vřetenní, kost oďkovitá 5. Sedové kouby - koubní povrch každé kosti má dutou i vypoukou část (báze pace ruky) 6. Tuhé kouby - styčné pochy skoro rovné, krátké koubní pouzdro => maá pohybivost v koubu (kost křížová, kosti kyčení, spojení obratů) 7. Čepový koub - výběžek jedné kosti se otáčí v prstencovém otvoru jiné kosti (nosič a čepovec)

3 Kostra trupu Páteř (coumna vertebrais) obratů pružná osa ceé kostry => oporná funkce kostěné pouzdro pro míchu a kořeny míšních nervů pevná, ohebná a pohybivá 2x esovitě prohnutá o ordosa - prohnutí dopředu (ordosa krční, bederní) o kyfosa - prohnutí dozadu (kyfosa hrudní, křížová) o skoiosa - bočitost (vychýení páteře) meziobratové poténky - pružné chrupavčité destičky pod těy obratů, tvoří ¼ déky páteře (tumí nárazy při chůzi a skoku; největší tak na bederní poténky) 7 obratů krčních, 12 hrudních, 5 bederních, kost křížová (z 5 obratů), kost kostrční (z 3-5 obratů) Obrate krční (7) mají nízká těa a otvor v příčných výběžcích (pro cévy) krční páteř má značnou pohybivost 1. obrate = nosič (atas) o nemá těo o tvořen 2 obouky, na jejichž horní hraně se nacházejí 2 koubní jamky - nasedají na ně hrboy týní kosti (posazena ebka) => kývavé pohyby 2. obrate = čepovec (axis) o o Obrate hrudní (12) na horním okraji těa má čep (opírá se o přední obouk nosiče) => otáčení havy zomení vazu - odtržení zubu čepovce, uvoněný se zabodne do míchy => rozdrcení míchy => smrt ostré trnové výběžky skoněné šikmo doů na příčných výběžcích mají jamky pro skoubení s žebry hrudní páteř je nejméně pohybivá, připojená žebra pohyb omezují Obrate bederní (5) objemná a vysoká těa (nejmohutnější ze všech) trnové výběžky mají tvar čtyřhranných destiček bederní páteř - dobrá pohybivost Kost křížová - z 5 obratů (os sacrum) připojení ke kostem kyčením 4 páry otvorů - vystupují nervy 5 obratů, které srůstají v 25 etech Kost kostrční - z 3-5 obratů

4 srosté, zakrněé (rudimentární) Žebra (costae) oboukovité kosti, 12 párů zadní konce se 2x koubně připojují k obratům (jednou k těu obrate a jednou k příčnému výběžku) 7 párů žeber pravých - svými chrupavkami připojeny k hrudní kosti 3 páry žeber nepravých - spojeny chrupavkou s předchozím párem žeber 2 páry žeber voných - voně končí ve stěně břišní Kost hrudní (sternum) pochá kost stavba: o rukojeť - k ní se koubně připojují kíční kosti o těo (corpus) - podouhé o mečovitý výběžek - douho chrupavčitý Hrudník (hrudní koš, thorax) tvoří ho žebra, hrudní obrate a kost hrudní uzavírá dutinu hrudní chrání píce, srdce

5 Kostra havy (ebka, cranium) chrání mozek a smysové orgány havy 2 části: o mozková část (mozkovna, neurocranium) - kostěné pouzdro mozku o običejová část (spanchocranium) Mozkovna (neurocranium) 1. Kenba ební (cava) tvoří ji: 1. Kost čení (nepárová) - vedejší nosní dutina 2. 2 kosti temenní (párové) - ty jsou navzájem od sebe odděeny (šev šípový) 2. Spodina ební (base) je čenitá, vzniká osifikací chrupavky tvoří ji: 1. Kost týní (nepárová) 1. veký týní otvor navazuje na páteřní kaná 2. 2 týní koubní hrboy (kondyy) po stranách otvoru - spojení s atasem 3. zevní hrbo týní - úpon zádových svaů 2. Kost kínová (nepárová) 1. v části do dutiny ební je turecké sedo - uožen podvěsek mozkový (hypofýza) 2. tvoří ební bázi - havní kost - připojují se k ní kost čení, kosti temenní, spánkové 3. maá a veká křída - zasahují do očnice, vedejší nosní dutina 3. Kosti spánkové (párové) 1. mezi kostí kínovou a týní 2. šupina spánkové kosti - nejsabší místo na ebce 3. kost skaní - nejtvrdší kost (nemá spongiózu), je v ní uoženo vnitřní ucho (rovnovážné a suchové ústrojí) 4. výběžek bradavkový - upíná se na něj zdvihač havy 5. výběžek bodcovitý - tenkým vazem je na něm zavěšena jazyka a na ní zavěšen hrtan 6. jařmový obouk = výběžek spánkový spou s ícním výběžkem 4. Kost čichová (nepárová) 1. dírkovaná poténka - uzavírá dutinu nosní; otvůrky procházejí vákna čichového nervu 2. svisá poténka - tvoří horní část nosní přepážky 3. vedejší nosní dutiny Švy na ebce: věncový - kost čení a temenní šípový - 2 kosti temenní ambdový - kosti temenní a týní šupinový - temenní a spánková kost Običejová část (spanchocranium) menší než mozková část nasedá na spodinu ební kosti spojeny švy

6 jen doní čeist připojena koubně tvoří ji: 1. 2 kosti nosní - tvoří kostěný podkad hřbetu nosu (+ skořepy nosní) 2. 2 kosti szní - ve vnitřní stěně očnice 3. 2 kosti patrové - tvoří zadní část tvrdého patra a stěny dutiny nosní 4. Kost radičná - tvoří doní část kostěné nosní přepážky 5. 2 kosti ícní - dávají šířku običeji, zespodu a zevnitř ohraničují očnice, spánkový + ícní výběžek = jařmový obouk 6. 2 kosti horní čeisti (maxia) o ohraničuje nosní otvor o vedejší nosní dutiny o zubní ůžka (aveoy) o tvoří přední část tvrdého patra 7. Doní čeist (mandibua) o koubně spojena (sožený koub - je zde vsunuta chrupavčitá poténka) se spánkovou kostí o tvoří bradový výběžek (úpony svaů pro muvení) o dásňový výběžek - jamky pro zuby Jazyka - tvar rozevřeného U Novorozenec chybí dásňové výběžky a zuby => maá výška običeje chybí vedejší nosní dutiny fontaney (kosti ebeční kenby spojené vazivem => umožňuje porod a růst ebky) čení fontanea - do 18 měsíců u švu věnčitého a šípového maá fontanea - u švu ambdového a šípového (zaniká po narození)

7

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Maturitní téma č.22 POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Pohyb je jedním z nejzákladnějších projevů činnosti živého organismu. Pohyb = lokomoce. Nejjednodušší formy pohybu: Fagocytóza schopnost pohlcení velké molekuly

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva BIOLOGIE ČLOVĚKA Opěrn rná a pohybová soustava TKÁNĚ 1. Epitelová tkáň 2. Pojivová tkáň a) vazivo b) chrupavka c) kost d) zubní tkáň e) trofická pojiva 3. Svalová tkáň 4. Nervová tkáň Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA,

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči SOBALÍK TOMÁŠ VILÍMKOVÁ ANDREA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚLOHA RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA PŘI ZOBRAZOVÁNÍ...PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU NA RADIOLOGICKÉM PRACOVIŠTI Autor

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie ANTROPOLOGICKÁ REKONSTRUKCE PODOBY ČLOVĚKA PODLE LEBKY POHŘEBIŠTĚ: ZNOJMO HRADIŠTĚ Diplomová práce Bc. Eva Vaníčková Vedoucí práce: Doc.

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CHOV ZVÍŘAT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CHOV ZVÍŘAT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CHOV ZVÍŘAT Bc. Ivana Kadeřábková Horky nad Jizerou, 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více