Kosterní soustava I. - Kostra osová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kosterní soustava I. - Kostra osová"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra osová Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Lucie Adamusová

2 1. Kolik máme v těle kostí? Pokuste se následující kvíz vyřešit nejprve ve dvojicích, po uplynutí časového limitu (určí vyučující) se spojte s jinou dvojicí a následně porovnejte svá řešení ve větších skupinách (8-? žáků) kostí celkem (v závislosti na různých způsobech počítání) je o _ ů. 27 kostí obsahuje l _ a. 64 kostí mají o h _ í k _ y. Z 6 kostí vznikly 2 k _ i p _ í. V těle máme 24 ž. 37 kostí tvoří h _ k. 16 je kostí m _ é č _ i l _ y. 12 je o _ ů h _ ch. 11 kostí má o á č t l _ y. 14 kostí tvoří p _ y r y. 3 jsou s _ é ků _ y. 7 párů je ž p ch. Z 5 částí vznikla k _ k _ á. 120 je kostí 4 v ch k n. 26 je kostí 1 n y. 31 kostí má 1 celá d _ í k _ a. 7 je o _ ů k ch. 4 jsou ž v _ á. 8 je ků _ k z _ ch. 7 je ků _ k z _ ch. 56 kůstek tvoří č y v ch p _ ů. 54 kostí mají o r e. 2. Lebka A) Prohlédněte si následující obrázky 1 a 2 (I. a II.) a tabulky pod obrázky. Jsou kosti na obrázku I. správně popsány? Označte křížkem (nebo přeškrtněte) chybné názvy a na řádky pod tabulkou napište správné názvy kostí. K obrázku II. doplňte popis kostí. Poté si jednotlivé kosti ukažte na modelu lebky.

3 Obr. 1 Lebka zepředu 1 Obr. 2 Lebka zboku 1 I. Kosti lebky - zepředu A - kost týlní B - kost temenní C - kost spánková D - horní čelist E - kost slzní F - dolní čelist G - kost radličná H - lícní kost I - kost nosní J - kost klínová K - kost čelní L - kost čichová Oprava chyb: II. Kosti lebky - zboku A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - Nápověda: jařmový oblouk, zevní zvukovod; B) Postupujte stejně jako u předchozího úkolu A

4 . Obr. 3 Lebka zdola 1 Obr. 4 Lebka uvnitř 1 III. Popis lebky - zdola A - kost patrová B - horní čelist C - lícní kost D - kost temenní E - kost radličná F - kost skalní G - kost klínová H - týlní kloubní hrboly I - temenní kost J - týlní kost K - velký týlní otvor L - kost lícní M - kost spánková N - jařmový oblouk Oprava chyb: IV. Popis lebky - uvnitř A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Nápověda: turecké sedlo klínové kosti, velká křídla klínové kosti, kost čelní, kost týlní, kost spánková, kost čichová (2x), kost klínová, temenní kost, velký tylní otvor;

5 C) ***Extra úkol č. 1*** Co označují vybraná čísla na fotografiích lebky a písmena na rentgenovém snímku? Obr. 5 Lebka - přední pohled 2 Obr. 6 Lebka - boční pohled 2 V. Lebka - přední pohled VI. Lebka - boční pohled Nápověda: šev lambdový, šev věncový, šupina kosti spánkové, jařmový oblouk;

6 Obr. 7 Lebka - dolní pohled 2 Obr. 8 Rentgen lebky 1 VII. Lebka - dolní pohled VIII. Rentgen lebky A - B - C - D - E - F - G - H - I - J -

7 D/ ***Extra úkol č. 2 - Některé pohlavní rozdíly na lebce*** Rozhodněte, zda se jedná o znaky typické pro mužskou nebo ženskou lebku, a doplňte je do příslušného sloupce tabulky: 1 - větší, robustnější 2 - menší, křehčí 3 - relativně lehčí 4 - menší kapacita 5 - relativně těžší 6 - větší kapacita 7 - čelní hrboly slabě vyznačeny 8 - slabě vytvořené svalové úpony 9 - postavení čela strmé 10 - velký týlní otvor menší 11 - bradová krajina je zaoblená, brada neprominuje 12 - zubní oblouk menší, s menším poloměrem zakřivení 13 - obličejová část větší 14 - silně vytvořené svalové úpony 15 - čelní hrboly zřetelněji vyznačeny 16 - nadočnicové oblouky silně vyklenuty 17 - brada prominuje, bradová krajina hranatá 18 - nadočnicové oblouky nejsou vytvořeny 19 - obličejová část menší 20 - čelo postupuje šikmo dozadu 21 - zubní oblouk větší, zaoblený 22 - velký otvor týlní kosti větší 3 Mužská lebka Ženská lebka 3. Páteř A) Do následujícího textu doplňte počty příslušných částí páteře a popište obrázky 9 a 10: Páteř (columna vertebralis) je složena z obratlů (vertebrae). Jejich původní počet je Během života některé obratle srůstají. Páteř se skládá ze obratlů krčních (vertebrae cervicales - C), obratlů hrudních (vertebrae thoracicae - Th), obratlů bederních (vertebrae lumbales - L), obratlů křížových (vertebrae sacrales - S), které srůstají v kost křížovou (os sacrum) a ze - obratlů kostrčních (vertebrae coccygeae - Co), které srůstají v kost kostrční (os coccygis). 3

8 Obr. 9 Páteř zboku a zepředu 1 Obr. 10 Zakřivení páteře 4 B) Přečtěte si další část textu a popište části obratlů na obr. 11: Každý obratel se skládá z těla, oblouku a výběžků. Párový je výběžek příčný a kloubní, nepárový je výběžek trnový. Mezi dvěma obratli je meziobratlová ploténka. Spojením oblouku obratle s jeho tělem se uzavírá obratlový otvor. Jednotlivé obratlové otvory ležící nad sebou vytvářejí páteřní kanál. 3 Obr. 11 Stavba obratlů 4

9 C) V následující části se dozvíte rozdíly ve stavbě jednotlivých obratlů. Doplňte na obr. 11, o které obratle se jedná. Prohlédněte si fotografie obratlů a určete, v jakém pořadí jsou uvedeny - vyberte z odpovědí a - d. (Rozměry neodpovídají skutečnosti, některé obrázky byly zvětšeny, jiné zmenšeny, stejně jako na obr. 11!!!) Srovnejte s modely obratlů a ukažte si jednotlivé obratle i na kostře. Krční obratle - mají nízká těla, krátká v předozadním směru, široká ve směru transverzálním, oválného až ledvinitého tvaru. Obratlový otvor je trojhranný. Trnové výběžky jsou krátké, rozdvojené. Příčné výběžky mají otvory a na konci dva hrbolky. 1. krční obratel - nosič (atlas) - nemá těla ani trnový výběžek. Má dva oblouky - přední a zadní. Na jeho horní straně jsou kloubní plošky pro spojení s týlní kostí, což umožňuje kývavý pohyb hlavy. 2. krční obratel - čepovec (axis) - z jeho těla vystupuje zub čepovce, který je původním tělem atlasu a je spojený kloubně s jeho předním obloukem. Kolem zubu čepovce se otáčí atlas, a tím se otáčí hlava. Hrudní obratle - mají vysoká, předozadně hluboká těla srdčitého tvaru. Obratlový otvor je kruhovitý. Příčné výběžky jsou delší, silné a zaoblené. Trnový výběžek je dlouhý a směřuje postupně u jednotlivých obratlů Th1-Th7 stále více kaudálně, od Th8 po Th12 se opět postupně napřimuje. Na těle obratle a na příčných výběžcích mají kloubní jamky pro připojení žebra. Bederní obratle - mají masivní, vysoká a transverzálně široká těla ledvinitého tvaru. Mají mohutný obratlový oblouk, otvor obratlový je trojúhelníkovitý. Trnový výběžek má tvar ze stran oploštěné čtverhranné destičky. Příčné výběžky zanikly a zbyly po nich dva hrbolky. 3

10 Obr. 12 Části páteře Obratle jsou znázorněny v následujícím pořadí: a) čepovec - hrudní o. - nosič - bederní o. - čepovec - kost křížová - hrudní o. - atlas+axis - bederní o. b) axis - bederní o. - atlas - hrudní o. - axis - křížová k. - bederní o. - atlas s čepovcem - hrudní o. c) axis - bederní o. - atlas - krční o. - hrudní o. - křížová k. - krční o. - 2 hrudní o. - hrudní o. d) čepovec - bederní o. - atlas - bederní o. - krční o. - křížová k. - hrudní o. - nosič+čepovec - krční o. D) Přečtěte si poslední část textu, doplňte názvy zakřivení páteře na obr. 10 a odpovězte na otázky pod textem: Obratle jsou uspořádány tak, že vytvářejí dvojité esovité zakřivení páteře. Rozlišujeme dvě kyfózy - hrudní a křížovou a dvě lordózy - krční a bederní. U novorozence je páteř zakřivena v prakticky jediné kyfóze. Krční lordóza vzniká, když dítě v poloze na břiše začíná zvedat hlavu. Bederní lordóza vzniká v době, kdy dítě začíná sedat, stát, chodit. Hrudní kyfóza je pozůstatkem kyfózy původní - kompenzuje lordózy. Nejsou-li lordózy dostatečně vytvořené, vznikají plochá záda. V opačných případech vznikají záda prohnutá a kulatá. Vybočením páteře do stran vznikají skoliózy. 3 Jaké mohou být příčiny výše uvedených odchylek páteře? Dají se poruchy alespoň částečně napravit? Jak?

11 4. Hrudník Doplňte k obr. 13 následující části hrudníku. Uveďte počty jednotlivých typů žeber. Ukažte si jednotlivé kosti na modelu kostry. Hrudní kost, mečovitý výběžek, žebra nepravá, rukojeť, tělo hrudní kosti, chrupavčité části žeber, žebra volná, 1. hrudní obratel, žebra pravá, 3, 2, 7; Obr. 13 Kostra hrudníku 4 Poznámky: 1. Upraveno podle: ČIHÁK, Radomír. Anatomie vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Biology 129 Human Anatomy [online]. Pennsylvania College - [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.bio.psu.edu/people/faculty/strauss/anatomy/biology29.htm>. 3. Upraveno podle: HAJN, Václav. Antropologie I. 2. vyd. Olomouc : VUP, s. ISBN Upraveno podle: NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka. 1. vyd. Praha : Fortuna, s. ISBN

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA Praha 2014 Máte před sebou unikátní knihu, která nemá obdoby! Je to lékařský bestseller, ve kterém jsou poutavou formou předloženy jednak

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie ANTROPOLOGICKÁ REKONSTRUKCE PODOBY ČLOVĚKA PODLE LEBKY POHŘEBIŠTĚ: ZNOJMO HRADIŠTĚ Diplomová práce Bc. Eva Vaníčková Vedoucí práce: Doc.

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ING. JANA MAŠKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ing. Jana Mašková

Více

Katalog. Didaktik s.r.o. Revoluční 1 696 01 Rohatec. 3B Scientific anatomie

Katalog. Didaktik s.r.o. Revoluční 1 696 01 Rohatec. 3B Scientific anatomie Učební pomůcky pro fyziku, anatomii, laboratorní zařízení, vybavení učeben, senzory... Učební pomůcky Anatomie člověka Buněčná biologie Genetika Reprodukce Pokusy Chemie Anatomická schémata Molekulární

Více

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing 264 cvičení Helena Jarkovská na velkém míči Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE. Magisterská diplomová práce ANTROPOLOGIE PORODU.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE. Magisterská diplomová práce ANTROPOLOGIE PORODU. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE Magisterská diplomová práce ANTROPOLOGIE PORODU Karolina Rutová Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. BRNO 2005 Prohlašuji,

Více

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Petra Pelánová Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine Bakalářská

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Výhřez bederní meziobratlové ploténky

Výhřez bederní meziobratlové ploténky Výhřez bederní meziobratlové ploténky Informace pro pacienty neurochirurgického oddělení FN Plzeň před operací výhřezu bederní meziobratlové ploténky Víte, jaká je funkce páteře? Lidská páteř se skládá

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 88 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Šk. rok: 2010/2011 8.A 2012/ 2013 6.B Předmět3

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NOVÉ TRENDY V POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ Plzeň 2012 Bc. Vendula Šťastná Vedoucí práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. Prohlašuji, že jsem

Více

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO KURZ 3D STŘIHY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO KURZ 3D STŘIHY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Michaela Norková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Michaela Norková

Více

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více