Vzorové otázky k přijímací zkoušce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorové otázky k přijímací zkoušce"

Transkript

1 Vzorové otázky k přijímací zkoušce Přijímací zkouška je konána formou testu obecných studijních předpokladů k nástavbovému studiu, který testuje základní dovednosti a schopnosti. Nejedná se o test znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání. V tomto testu naleznete vzorové otázky. Vždy je správná pouze jedna odpověď a pro Vaši kontrolu je zvýrazněna tučným písmem. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 1. zvenku a) zdaleka b) zevnitř c) z domu d) zblízka e) zdola 2. zapálit a) zažehnout b) zmáčet c) zchladit d) uhasit e) zmrznout 3. běžný a) výjimečný b) obvyklý c) řádný d) jiný e) cizí 4. tuzemský a) alkoholický b) zahraniční c) domácí d) netradiční e) falešný V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. 5. hlídat hlídač a) ponocný noc b) prodávat prodavač c) léčit pacient d) střílet puška e) přesný matematik 6. daleko blízko a) zítra včera b) zítra pozítří c) nízko vysoko d) dnes dnešní e) minule dávno 1

2 7. umýt špinavý a) vyprat čistý b) oddálit daleký c) utéct rychlý d) uvařit syrový e) znásobit násobný Z pěti možných vyber dvojici, která nejlépe odpovídá vztahu mezi dvojicí slov. 8. chytrost osel a) vráska děd b) volnost pták c) rozhlas vysílání d) rychlost želva e) tvrdohlavost beran 9. řidič šofér a) tepna žíla b) rozhodčí sudí c) střelba terč d) hlava temeno e) klobouk kšiltovka 10. běžec cíl a) horolezec vrchol b) pilot nebe c) řidič automobil d) student zkoušení e) úvod závěr 11. lékař pacient a) detektiv vyšetřování b) prokurátor obžalovaný c) vyšetřování obžalovaný d) soudce vyšetřování e) advokát obžalovaný 12. chodidlo stopa a) zvíře pach b) ruka rukavice c) struna zvuk d) hlava - klobouk 13. Země Měsíc a) impérium kolonie b) Jupiter Mars c) Berlín Praha d) řeka potok 14. Francie Paříž a) Itálie Sicílie b) tělo srdce c) hlava oko d) Evropa Mont Blanc 2

3 15. řeka voda a) silnice vlak b) autobus řidič c) blesk hrom d) komín kouř 16. velký menší a) krátký kratší b) sytý hladový c) mokrý sušší d) tlustý nejštíhlejší 17. město vesnice a) hora kopec b) nádraží nemocnice c) les strom d) hlava - mozek 18. krutý něžný a) sytý chudý b) milý nevrlý c) malý menší d) průsvitný průhledný 19. import dovoz a) teplé studené b) vlhké omamné c) periodický opakovaný d) exkluzivní - obecný 20. slad ječmen a) cukr řepa b) pivo obilí c) whisky brambory d) voda řeka 21. lyže sníh a) sáňky led b) jachta vítr c) surf vlna d) auto benzin Ke slovu vyber slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu. 22. klidně a) usilovně b) těžce c) rozvážně d) vzrušeně e) rychle 23. opis a) přehled b) originál c) zdroj d) kopie e) reprodukce 3

4 24. despekt a) opovržení b) nezdar c) úcta d) povýšení e) přijetí 25. harmonie a) nesoulad b) nelibost c) rozpolcenost d) rozpor e) nevůle 26. Slovo markantní znamená: a) chráněné b) podivné c) násilné d) výrazné 27. Nalezněte opačný význam ke slovu prosperita : a) neúspěšný vývoj b) spojení více částí do jednoho celku c) blahobyt d) překonání nesnází 28. Které z následujících slov by se nejlépe hodilo do věty: A na to uražený rytíř vytáhl meč a svého soka. a) nabodl b) říznul c) proklál d) vypíchl 29. Poměr mezi slovy týden víkend je stejný jako mezi slovy: a) den noc b) hodina minuta c) jaro březen d) prosinec Silvestr 30. Klaudius Frollo nebyl vskutku obyčejný člověk. Pocházel z rodiny oněch středních, kterým se v ledabylé mluvě minulého století říkalo. a) společností vrstva b) lidí aristokracie c) vrstev šlechta d) tříd společenství 31. Do řady slov malíř, sochař, písař, architekt významově nepatří: a) písař b) malíř c) sochař d) architekt 4

5 Pozorně si přečtěte následující text a pokuste se odpovědět na otázky. Vynechání snídaně vede k nižší hladině cukru v krvi (hypoglykémii), která se u některých lidí projevuje například malátností, nižší výkonností až nevolností. To se může negativně odrážet i ve školní úspěšnosti žáků. Proto byli rodiče na rodičovské schůzce upozorněni na to, aby u svých potomků důsledně dbali na přípravu snídaní. 32. Vyjdeme-li pouze z informací obsažených v textu, můžeme dojít k následujícímu závěru: a) Někteří rodiče nepřipravovali svým dětem snídaně. b) Ranní malátnost je vždy způsobena hypoglykémií. c) Všechny sledované hypoglykemické děti měly horší známky než děti, které ráno snídají. d) Příprava snídaně každopádně zabrání ranním nevolnostem. e) Ani jeden z předchozích závěrů není správný. 33. Co bylo důvodem upozornění rodičů na přípravu snídaní? a) Výzkum provedený na příslušné škole. b) Podrobný rozbor několika případů hypoglykemických dětí. c) Šlo o aplikaci obecného poznatku v konkrétní situaci. d) Již dříve prokázaná přímá úměra mezi množstvím požitého jídla a školní úspěšností. e) Šlo o subjektivně motivované sdělení učitelů. Pozorně si přečtěte následující text a pokuste se odpovědět na otázky. Mirek má v knihovně seřazena díla pěti světových literátů: Dostojevského, Dickense, Doctorowa, Diderota a Dumase. Dumase nemá ani na čtvrtém, ani na třetím místě. Diskens je umístěn hned před Diderotem a Dostovský vedle Doctorowa a Dumase. Na druhém místě je Diderot. 34. Který z následujících výroků je pravdivý: a) Z uvedených informací nelze určit jednoznačné pořadí autorů v knihovně. b) Diderot může být před Dickensem a Dumasem. c) Dickens je před Dostojevským a Doctorowem. d) Dumas je před Doctorowem. 35. Který z následujících výroků není pravdivý: a) Předposledním autorem může být Dostojevský. b) Předposledním autorem je Dostojevský. c) Předposledním autorem není Dostojevský. d) Předposledním autorem není Doctorow. Pozorně si přečtěte následující text a pokuste se odpovědět na otázky. Na letišti v Ruzyni přistávají letadla. Letadlo z Frankfurtu přiletí v 10:40, letadlo z Varšavy o hodinu později, z Moskvy o třicet pět minut dříve než z Varšavy a z Londýna o čtvrt hodiny později než z Frankfurtu. 36. První přistane letadlo z: a) Frankfurtu b) Moskvy c) Londýna d) Varšavy 37. Nečekaně musí v Ruzyni přistát letadlo z Říma. Mezi přistáním letadel však musí být minimálně 10 minut. Může tedy přistát v a) 11:00 b) 11:15 c) 11:35 d) 11:45 5

6 38. Kvůli mlze má letadlo z Moskvy hodinu zpoždění, takže přiletí: a) po letadle z Varšavy b) před letadlem z Londýna c) po letadle z Varšavy a před letadlem z Londýna d) před letadlem z Varšavy a po letadle z Londýna Které přísloví znamená totéž jako rčení Hlupák zůstane hlupákem? a) Chybami se člověk učí. b) Jedna vlaštovka jaro nedělá. c) Komu není rady, tomu není pomoci. d) Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. e) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Anna říká: Tuto knihu napsal člověk, který je jediným bratrem dcery matky mého otce. Kdo je autorem zmíněné knihy? a) Anna b) Annin strýc c) Annin bratranec d) Annin otec e) otcův bratr V každé z následujících úloh vyberte slovo nebo dvojici slov, která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku. 39. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou a individuální pojištění. a) výbavu b) ochranu c) prohlídku d) brašnu e) přehlídku 40. Všechny výrobky jsou testovány, aby evropské a mezinárodní standardy a normy. a) splňovaly b) odpovídaly c) převyšovaly d) znamenaly e) určovaly 41. Průběžně z našeho sortimentu vyřazujeme materiály ohrožující životní a snažíme se je ekologicky nezávadnými materiály. a) prostor vyčistit b) podmínky vylepšit c) koloběh získat d) prostřední nahradit e) funkce zastoupit 42. Výše stipendia je podle školního prospěchu za předchozí rok. a) tipovaná b) odstupňovaná c) distancovaná d) nastavena e) přičtena 6

7 43. Celá nynější osobní přepravy si prostě žádá radikální změnu, která by měla skončit se zasahováním do této oblasti. a) analýza; vlády b) strategie; policistů c) struktura; státu d) forma; cestujících e) etapa; veřejnosti 44. Petr šel do divadla. Vstupenka jej stála peněz, které měl v peněžence. Za zbylých peněz si koupil svačinu a zbylo mu Kč 48,-. Kolik stála vstupenka do divadla? a) Kč 16,- b) Kč 24,- c) Kč 48,- d) Kč 72,- e) Kč 96, % černobílé fotografie tvoří černá a 30 % bílá barva. Kolik procent fotografie bude představovat bílá barva, zvětšíme-li fotografii o 10 %? a) 40 % b) 50% c) 30 % d) 60 % e) 70% 46. Pavel a petr mají stejné množství peněz je to více než Kč 1.000,-. Kolik peněz musí dát Pavel Petrovi, aby měl Petr o Kč 20,- více než Pavel? a) Kč 10,- b) Kč 20,- c) Kč 15,- d) Kč 30,- e) Kč 5,- 47. Dřevěnou krychli o hraně 3 cm nabarvíme namodro. Pak ji rozřežeme šesti řezy tak, že vznikne 27 stejně velkých krychliček o hraně 1 cm. Kolik z těchto krychliček bude mít právě tři stěny modré? a) 9 b) 4 c) 14 d) 12 e) V krabici je 6 kuliček neznámých barev. Vytáhnu-li poslepu tři kuličky, mám jistotu, že mezi nimi bude aspoň jedna červená. Kolik kuliček v krabici je červených? a) přesně 3 b) nejméně 3 c) nejméně 4 d) nejvíce 3 e) nejvíce 4 V následujících úlohách porovnávej dvě hodnoty: 49. Jestliže číslo S zvětším dva krát a zmenším o 16, dostanu číslo 17krát větší, než je číslo 14. Jestliže číslo R zmenším o 12 a pak ještě zmenším třikrát, dostanu číslo, které je součtem čísel 24 a 16. a) Menší je hodnota R. b) Obě hodnoty jsou stejně velké. c) Větší je hodnota R. d) Hodnoty nelze porovnat. 7

8 50. Čtyři šroubováky stojí stejně jako dva hoblíky, Ondra si koupil 8 šroubováků, hoblík a kladivo. Petr si koupil čtyři šroubováky, 3 hoblíky a kladivo. Cena nákupu Ondry Cena nákupu Petra a) Menší je hodnota vlevo. b) Obě hodnoty jsou stejně velké. c) Větší je hodnota vlevo. d) Hodnoty nelze porovnat. 51. Jedna lekce angličtiny trvá 1 hodinu a 35 minut. Jedna lekce němčiny trvá o 50 minut méně než jedna lekce angličtiny. délky 3 lekcí angličtiny délky 7 lekcí angličtiny a) Menší je hodnota vlevo b) Obě hodnoty jsou stejně velké. c) Větší je hodnota vlevo. d) Hodnoty nelze porovnat ,6 0,32 0,32 0,06 a) Menší je hodnota vpravo. b) Hodnoty jsou stejně velké. c) Menší je hodnota vlevo. d) Hodnoty nelze porovnat. 53. a) Menší je hodnota A. b) Větší je hodnota A. c) Obě hodnoty jsou stejně velké. d) Hodnoty nelze porovnat. 54. Jana žije s rodiči ve státě Adelaid. V tomto státě se platí adelaidskou korunou. Jana si nechala okopírovat knihu od strany 12 do strany 24. Za okopírované strany dala paní prodavačce dvacet korun a paní prodavačka jí vrátila 3,10 adelaidské koruny. Kolik by stálo okopírování 2 stran této knihy? a) 2,80 b) 2,60 c) 4,20 d) 1,60 e) 2, Co neplatí pro rozdíl největšího a nejmenšího čtyřciferného čísla, kterou složena pouze ze samých sudých číslic, a žádná číslice není v čísle obsažena dvakrát? a) Číslo je dělitelné dvěma. b) Číslo není dělitelné čtyřmi. c) Číslo je dělitelné pěti se zbytkem dvě. d) Součet lichých cifer tohoto čísla je o 2 menší než součet suchých cifer tohoto čísla. e) Číslo je sudé. 8

9 Pozorně si přečtěte následující text a odpovězte na otázky: V městské knihově okresního města se nachází dohromady knih. 45 % z toho je beletrie, 20 % tvoří literatura pro děti a zbytek připadá na odbornou literaturu a cestopisy. 56. Místní školka si vypůjčila z knihovny 10 % veškeré literatury pro děti. Kolik si půjčila knih? a) 40 b) 400 c) 4000 d) Které z následujících tvrzení je pravdivé: a) V městské knihovně mají knih pro děti. b) V městské knihově mají knih, které patří buď do odborné literatury, nebo do cestopisů. c) Odborná literatura a cestopisy tvoří 65 % celkového počtu knih v městské knihovně. d) Většinu knih městské knihovny tvoří odborná literatura a cestopisy. 58. Pokud víme, že v knihovně je o 7 % více odborné literatury než cestopisů, potom: a) odborné literatury má knihovna 21 % a cestopisů 14 % b) odborné literatury má knihovna 35 % a cestopisů 28 % c) odborné literatury má knihovna 42 % a cestopisů 35 % d) odborné literatury má knihovna 14 % a cestopisů 7 % Graf Dovoz do ČR podle skupin zemí za rok Země Eropské unie Rozvojové země Státy bývalého SSSR Ostatní 59. Podle grafu určete, které z následujících tvrzení je pravdivé: a) roku 2002 dovezla ČR nejvíce zboží ze zemí Evropské unie b) za uplynulý rok dovážela ČR zboží pouze ze čtyř zemí c) bývalé státy SSSR se podílely na dovozu do ČR v roce 2002 více než dvaceti procenty d) v kategorii země Evropské unie je více než v kategorii ostatní 60. Podle grafu určete, které z následujících tvrzení není pravdivé: a) zhruba 50 % všeho zboží v roce 2002 bylo dovezeno do ČR ze zemí Evropské unie b) rozvojové země nedovezly do ČR v průběhu roku 2002 více než státy bývalého SSSR c) rozvojové země dovezly do ČR ve sledovaném období méně než země z kategorie ostatní d) z grafu lze vyčíst, kolik procent zboží bylo v daném roce dovezeno do ČR ze SSSR 9

10 Graf ukazuje, kolik zákusků upekla paní cukrářka během jednoho týdne Kokoska Laskonka Větrník Indiánek 20 0 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 61. Nejvíce zákusků upekla paní cukrářka: a) v pondělí b) v úterý c) ve středu d) ve čtvrtek e) v pátek 62. Paní cukrářka pekla kokosky celý týden tak, že každý den bylo o určitý počet kokosek více než den předtím. Kolik jich musí upéct v sobotu? a) 180 b) 170 c) 150 d) 250 e) Který den upekla paní cukrářka o 40 indiánků více než větrníků? a) v pondělí a ve čtvrtek b) v úterý c) v pátek d) v pondělí a v úterý e) ve středu U každého z následujících tvrzení rozhodni, zda je pravdivé. 64. Za tři dny, úterý až čtvrtek, upekla cukrářka ze všech druhů cukroví nejméně větrníků. a) ano b) ne 65. Ve středu upekla cukrářka o 20 laskonek méně než kokosek. a) ano b) ne 10

11 Na obrázku je kruh, trojúhelník a pravidelný pětiúhelník. 66. Jaký je součet čísel v kruhu? a) 8 b) 6 c) 14 d) 12 e) Žádná z uvedených možností není správná. 67. Jaký je součet čísel, která se nacházejí pouze v trojúhelníku? a) 5 b) 4 c) 2 d) 8 e) Kolik číslic se nachází současně v trojúhelníku i v pravidelném pětiúhelníku? a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 e) Žádná z uvedených možností není správná. 69. Kolik číslic je v kruhu, ale ne v trojúhelníku? a) 3 b) 2 c) 4 d) 1 e) Žádná 70. Který pojem nepatří mezi ostatní? a) ampér b) pascal c) newton d) odpor 11

12 71. Která z níže uvedených sítí může patřit zobrazené kostce? Správná odpověď a) 72. Který z níže znázorněných obrazců zapadne do výřezu a vytvoří tak neporušení kruh? Správná odpověď b) 12

13 73. Který ze stínů se objeví po osvětlení znázorněného objektu ve směru šipek? Objekt je tvořen ze stejných cihel, paprsky dopadají kolmo na stěnu a považovány za rovnoběžné. Správná odpověď d) Matematická operace Ж je definována pro celá čísla vztahem: a Ж b = 3 a + b + a b 74. Urči: 2 Ж 3 a) 12 b) 14 c) 16 d) 15 e) Urči číslo a, jestliže platí: a Ж 1 = 13 a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) žádná z uvedených možností 76. Urči (1 Ж 2) Ж 1: a) 29 b) 28 c) 24 d) 25 e) žádná z uvedených možností 77. Lano na šplhání je rozděleno 15 uzly na 16 stejných dílů. Karel leze po laně stejnoměrnou rychlostí od třetího do osmého uzlu vylezl za 8 sekund. Kolik sekund mu bude trvat vylézt od čtvrtého do čtrnáctého suku? a) 14 sekund b) 22 sekund c) 18 sekund d) 12 sekund e) 16 sekund 13

14 78. Osm ocelových kuliček je zavěšeno ve společné řadě a lehce se dotýkají. Co se stane, když osmá kulička narazí prudce na sedmou? a) Všechny kuličky se pohnou vlevo. b) Kulička č. 1 se pohne vlevo c) Sedm kuliček se nepohne, pouze osmá se odrazí nazpátek (vpravo) 79. V jaké dráze padá bomba vypuštěná z letadla v bodě F? a) po dráze A b) po dráze B c) po dráze C d) po dráze D 80. Dřevěnou bednu máme zdvihnout co nejvýše, a to pomocí prkna a válce. Na které místo musíme válec podsunout, abychom bednu dostali do co nejvyšší výšky? a) na místo A b) na místo B c) na místo C 14

Obecné studijní předpoklady

Obecné studijní předpoklady Národní srovnávací zkoušky ukázka z testů Obecné studijní předpoklady Zkouška se skládá ze tří částí: verbální (35-45 úloh), analytické (20-30 úloh) a kvantitativní (28-35 úloh). Na každou z částí má řešitel

Více

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 5. třída V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. Na pořadí slov ve dvojicích záleží. 1. ZOBRAZOVAT

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Sbírka úloh pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických

Více

Test studijních předpokladů osmileté studium. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání.

Test studijních předpokladů osmileté studium. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. Test studijních předpokladů osmileté studium V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 1. TLUMENĚ (A) nahlášeně (C) otevřeně (E) slabě 2. ROZVÁŽNOST

Více

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 9. třída V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. Na pořadí slov ve dvojicích záleží. 1. ŘEMESLNÍK

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 9. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 0/ žáci 9. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. RNDr. David Souček Kalibro Projekt, s.r.o. Praha, březen

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_OSP.9.051

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_OSP.9.051 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR CD 1 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE CD 2 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a

Více

(STATISTIKA I., SMAD)

(STATISTIKA I., SMAD) VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky NEŘEŠENÉ PŘÍKLADY (STATISTIKA I., SMAD) Martina Litschmannová OSTRAVA, 2008 Tyto materiály obsahují neřešené příklady vztahující se k částem statistiky,

Více

V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se

V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. Na pořadí slov ve dvojicích záleží. 1. HBITÝ : ŽELVA (A) létající : krtek (B) loudavý

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2013/14 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. RNDr. David Souček Kalibro Projekt, s.r.o. Praha, duben 2014 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1.

Více

ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST

ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006 Vážení učitelé, milí žáci, držíte v rukou soubor srovnávacích testů pro 9. ročník základních škol a a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tyto testy pro

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2010/11, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2010/11, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2010/11, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Nechte se přijmout před podáním přihlášky

Nechte se přijmout před podáním přihlášky Oficiální bulletin společnosti Kde studovat, jak se připravit, jak uspět leden 2014 Nepřehlédněte Zvyšte své šance na přijetí... 2 Fakulty s NSZ a uzávěrky přihlášek... 3 Chyby v přijímačkách a jak se

Více

Metodiky pro pedagogy: TÉMA TECHNOLOGIE

Metodiky pro pedagogy: TÉMA TECHNOLOGIE Metodiky pro pedagogy: TÉMA TECHNOLOGIE 1 Obsah Úvod 4 Témata, se kterými se žáci seznámí. 5 Metodika k on-line hře 5 První fáze hry definování problému I. 6 První fáze hry definování problému II. 10 Druhá

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2014/15, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2014/15, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2014/15, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE 9. 12. 2009 X. ročník číslo 4 POZDRAV MINISTRA VNITRA MARTINA PECINY MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE POMÁHÁM NA VLASTNÍ PĚST SLOVO REDAKCE aneb jaké si je uděláme, takové budou... Milí čtenáři! V

Více

Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ

Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ Odůvodnění správných odpovědí varianta B Položky vyhovující zadání jsou označeny zeleně. Položky NEvyhovující zadání jsou označeny hnědě. Černou barvu mají

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO Praha 2004 1 Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 199 Vydání I. Praha

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více