Vzorové otázky k přijímací zkoušce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorové otázky k přijímací zkoušce"

Transkript

1 Vzorové otázky k přijímací zkoušce Přijímací zkouška je konána formou testu obecných studijních předpokladů k nástavbovému studiu, který testuje základní dovednosti a schopnosti. Nejedná se o test znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání. V tomto testu naleznete vzorové otázky. Vždy je správná pouze jedna odpověď a pro Vaši kontrolu je zvýrazněna tučným písmem. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 1. zvenku a) zdaleka b) zevnitř c) z domu d) zblízka e) zdola 2. zapálit a) zažehnout b) zmáčet c) zchladit d) uhasit e) zmrznout 3. běžný a) výjimečný b) obvyklý c) řádný d) jiný e) cizí 4. tuzemský a) alkoholický b) zahraniční c) domácí d) netradiční e) falešný V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. 5. hlídat hlídač a) ponocný noc b) prodávat prodavač c) léčit pacient d) střílet puška e) přesný matematik 6. daleko blízko a) zítra včera b) zítra pozítří c) nízko vysoko d) dnes dnešní e) minule dávno 1

2 7. umýt špinavý a) vyprat čistý b) oddálit daleký c) utéct rychlý d) uvařit syrový e) znásobit násobný Z pěti možných vyber dvojici, která nejlépe odpovídá vztahu mezi dvojicí slov. 8. chytrost osel a) vráska děd b) volnost pták c) rozhlas vysílání d) rychlost želva e) tvrdohlavost beran 9. řidič šofér a) tepna žíla b) rozhodčí sudí c) střelba terč d) hlava temeno e) klobouk kšiltovka 10. běžec cíl a) horolezec vrchol b) pilot nebe c) řidič automobil d) student zkoušení e) úvod závěr 11. lékař pacient a) detektiv vyšetřování b) prokurátor obžalovaný c) vyšetřování obžalovaný d) soudce vyšetřování e) advokát obžalovaný 12. chodidlo stopa a) zvíře pach b) ruka rukavice c) struna zvuk d) hlava - klobouk 13. Země Měsíc a) impérium kolonie b) Jupiter Mars c) Berlín Praha d) řeka potok 14. Francie Paříž a) Itálie Sicílie b) tělo srdce c) hlava oko d) Evropa Mont Blanc 2

3 15. řeka voda a) silnice vlak b) autobus řidič c) blesk hrom d) komín kouř 16. velký menší a) krátký kratší b) sytý hladový c) mokrý sušší d) tlustý nejštíhlejší 17. město vesnice a) hora kopec b) nádraží nemocnice c) les strom d) hlava - mozek 18. krutý něžný a) sytý chudý b) milý nevrlý c) malý menší d) průsvitný průhledný 19. import dovoz a) teplé studené b) vlhké omamné c) periodický opakovaný d) exkluzivní - obecný 20. slad ječmen a) cukr řepa b) pivo obilí c) whisky brambory d) voda řeka 21. lyže sníh a) sáňky led b) jachta vítr c) surf vlna d) auto benzin Ke slovu vyber slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu. 22. klidně a) usilovně b) těžce c) rozvážně d) vzrušeně e) rychle 23. opis a) přehled b) originál c) zdroj d) kopie e) reprodukce 3

4 24. despekt a) opovržení b) nezdar c) úcta d) povýšení e) přijetí 25. harmonie a) nesoulad b) nelibost c) rozpolcenost d) rozpor e) nevůle 26. Slovo markantní znamená: a) chráněné b) podivné c) násilné d) výrazné 27. Nalezněte opačný význam ke slovu prosperita : a) neúspěšný vývoj b) spojení více částí do jednoho celku c) blahobyt d) překonání nesnází 28. Které z následujících slov by se nejlépe hodilo do věty: A na to uražený rytíř vytáhl meč a svého soka. a) nabodl b) říznul c) proklál d) vypíchl 29. Poměr mezi slovy týden víkend je stejný jako mezi slovy: a) den noc b) hodina minuta c) jaro březen d) prosinec Silvestr 30. Klaudius Frollo nebyl vskutku obyčejný člověk. Pocházel z rodiny oněch středních, kterým se v ledabylé mluvě minulého století říkalo. a) společností vrstva b) lidí aristokracie c) vrstev šlechta d) tříd společenství 31. Do řady slov malíř, sochař, písař, architekt významově nepatří: a) písař b) malíř c) sochař d) architekt 4

5 Pozorně si přečtěte následující text a pokuste se odpovědět na otázky. Vynechání snídaně vede k nižší hladině cukru v krvi (hypoglykémii), která se u některých lidí projevuje například malátností, nižší výkonností až nevolností. To se může negativně odrážet i ve školní úspěšnosti žáků. Proto byli rodiče na rodičovské schůzce upozorněni na to, aby u svých potomků důsledně dbali na přípravu snídaní. 32. Vyjdeme-li pouze z informací obsažených v textu, můžeme dojít k následujícímu závěru: a) Někteří rodiče nepřipravovali svým dětem snídaně. b) Ranní malátnost je vždy způsobena hypoglykémií. c) Všechny sledované hypoglykemické děti měly horší známky než děti, které ráno snídají. d) Příprava snídaně každopádně zabrání ranním nevolnostem. e) Ani jeden z předchozích závěrů není správný. 33. Co bylo důvodem upozornění rodičů na přípravu snídaní? a) Výzkum provedený na příslušné škole. b) Podrobný rozbor několika případů hypoglykemických dětí. c) Šlo o aplikaci obecného poznatku v konkrétní situaci. d) Již dříve prokázaná přímá úměra mezi množstvím požitého jídla a školní úspěšností. e) Šlo o subjektivně motivované sdělení učitelů. Pozorně si přečtěte následující text a pokuste se odpovědět na otázky. Mirek má v knihovně seřazena díla pěti světových literátů: Dostojevského, Dickense, Doctorowa, Diderota a Dumase. Dumase nemá ani na čtvrtém, ani na třetím místě. Diskens je umístěn hned před Diderotem a Dostovský vedle Doctorowa a Dumase. Na druhém místě je Diderot. 34. Který z následujících výroků je pravdivý: a) Z uvedených informací nelze určit jednoznačné pořadí autorů v knihovně. b) Diderot může být před Dickensem a Dumasem. c) Dickens je před Dostojevským a Doctorowem. d) Dumas je před Doctorowem. 35. Který z následujících výroků není pravdivý: a) Předposledním autorem může být Dostojevský. b) Předposledním autorem je Dostojevský. c) Předposledním autorem není Dostojevský. d) Předposledním autorem není Doctorow. Pozorně si přečtěte následující text a pokuste se odpovědět na otázky. Na letišti v Ruzyni přistávají letadla. Letadlo z Frankfurtu přiletí v 10:40, letadlo z Varšavy o hodinu později, z Moskvy o třicet pět minut dříve než z Varšavy a z Londýna o čtvrt hodiny později než z Frankfurtu. 36. První přistane letadlo z: a) Frankfurtu b) Moskvy c) Londýna d) Varšavy 37. Nečekaně musí v Ruzyni přistát letadlo z Říma. Mezi přistáním letadel však musí být minimálně 10 minut. Může tedy přistát v a) 11:00 b) 11:15 c) 11:35 d) 11:45 5

6 38. Kvůli mlze má letadlo z Moskvy hodinu zpoždění, takže přiletí: a) po letadle z Varšavy b) před letadlem z Londýna c) po letadle z Varšavy a před letadlem z Londýna d) před letadlem z Varšavy a po letadle z Londýna Které přísloví znamená totéž jako rčení Hlupák zůstane hlupákem? a) Chybami se člověk učí. b) Jedna vlaštovka jaro nedělá. c) Komu není rady, tomu není pomoci. d) Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. e) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Anna říká: Tuto knihu napsal člověk, který je jediným bratrem dcery matky mého otce. Kdo je autorem zmíněné knihy? a) Anna b) Annin strýc c) Annin bratranec d) Annin otec e) otcův bratr V každé z následujících úloh vyberte slovo nebo dvojici slov, která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku. 39. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou a individuální pojištění. a) výbavu b) ochranu c) prohlídku d) brašnu e) přehlídku 40. Všechny výrobky jsou testovány, aby evropské a mezinárodní standardy a normy. a) splňovaly b) odpovídaly c) převyšovaly d) znamenaly e) určovaly 41. Průběžně z našeho sortimentu vyřazujeme materiály ohrožující životní a snažíme se je ekologicky nezávadnými materiály. a) prostor vyčistit b) podmínky vylepšit c) koloběh získat d) prostřední nahradit e) funkce zastoupit 42. Výše stipendia je podle školního prospěchu za předchozí rok. a) tipovaná b) odstupňovaná c) distancovaná d) nastavena e) přičtena 6

7 43. Celá nynější osobní přepravy si prostě žádá radikální změnu, která by měla skončit se zasahováním do této oblasti. a) analýza; vlády b) strategie; policistů c) struktura; státu d) forma; cestujících e) etapa; veřejnosti 44. Petr šel do divadla. Vstupenka jej stála peněz, které měl v peněžence. Za zbylých peněz si koupil svačinu a zbylo mu Kč 48,-. Kolik stála vstupenka do divadla? a) Kč 16,- b) Kč 24,- c) Kč 48,- d) Kč 72,- e) Kč 96, % černobílé fotografie tvoří černá a 30 % bílá barva. Kolik procent fotografie bude představovat bílá barva, zvětšíme-li fotografii o 10 %? a) 40 % b) 50% c) 30 % d) 60 % e) 70% 46. Pavel a petr mají stejné množství peněz je to více než Kč 1.000,-. Kolik peněz musí dát Pavel Petrovi, aby měl Petr o Kč 20,- více než Pavel? a) Kč 10,- b) Kč 20,- c) Kč 15,- d) Kč 30,- e) Kč 5,- 47. Dřevěnou krychli o hraně 3 cm nabarvíme namodro. Pak ji rozřežeme šesti řezy tak, že vznikne 27 stejně velkých krychliček o hraně 1 cm. Kolik z těchto krychliček bude mít právě tři stěny modré? a) 9 b) 4 c) 14 d) 12 e) V krabici je 6 kuliček neznámých barev. Vytáhnu-li poslepu tři kuličky, mám jistotu, že mezi nimi bude aspoň jedna červená. Kolik kuliček v krabici je červených? a) přesně 3 b) nejméně 3 c) nejméně 4 d) nejvíce 3 e) nejvíce 4 V následujících úlohách porovnávej dvě hodnoty: 49. Jestliže číslo S zvětším dva krát a zmenším o 16, dostanu číslo 17krát větší, než je číslo 14. Jestliže číslo R zmenším o 12 a pak ještě zmenším třikrát, dostanu číslo, které je součtem čísel 24 a 16. a) Menší je hodnota R. b) Obě hodnoty jsou stejně velké. c) Větší je hodnota R. d) Hodnoty nelze porovnat. 7

8 50. Čtyři šroubováky stojí stejně jako dva hoblíky, Ondra si koupil 8 šroubováků, hoblík a kladivo. Petr si koupil čtyři šroubováky, 3 hoblíky a kladivo. Cena nákupu Ondry Cena nákupu Petra a) Menší je hodnota vlevo. b) Obě hodnoty jsou stejně velké. c) Větší je hodnota vlevo. d) Hodnoty nelze porovnat. 51. Jedna lekce angličtiny trvá 1 hodinu a 35 minut. Jedna lekce němčiny trvá o 50 minut méně než jedna lekce angličtiny. délky 3 lekcí angličtiny délky 7 lekcí angličtiny a) Menší je hodnota vlevo b) Obě hodnoty jsou stejně velké. c) Větší je hodnota vlevo. d) Hodnoty nelze porovnat ,6 0,32 0,32 0,06 a) Menší je hodnota vpravo. b) Hodnoty jsou stejně velké. c) Menší je hodnota vlevo. d) Hodnoty nelze porovnat. 53. a) Menší je hodnota A. b) Větší je hodnota A. c) Obě hodnoty jsou stejně velké. d) Hodnoty nelze porovnat. 54. Jana žije s rodiči ve státě Adelaid. V tomto státě se platí adelaidskou korunou. Jana si nechala okopírovat knihu od strany 12 do strany 24. Za okopírované strany dala paní prodavačce dvacet korun a paní prodavačka jí vrátila 3,10 adelaidské koruny. Kolik by stálo okopírování 2 stran této knihy? a) 2,80 b) 2,60 c) 4,20 d) 1,60 e) 2, Co neplatí pro rozdíl největšího a nejmenšího čtyřciferného čísla, kterou složena pouze ze samých sudých číslic, a žádná číslice není v čísle obsažena dvakrát? a) Číslo je dělitelné dvěma. b) Číslo není dělitelné čtyřmi. c) Číslo je dělitelné pěti se zbytkem dvě. d) Součet lichých cifer tohoto čísla je o 2 menší než součet suchých cifer tohoto čísla. e) Číslo je sudé. 8

9 Pozorně si přečtěte následující text a odpovězte na otázky: V městské knihově okresního města se nachází dohromady knih. 45 % z toho je beletrie, 20 % tvoří literatura pro děti a zbytek připadá na odbornou literaturu a cestopisy. 56. Místní školka si vypůjčila z knihovny 10 % veškeré literatury pro děti. Kolik si půjčila knih? a) 40 b) 400 c) 4000 d) Které z následujících tvrzení je pravdivé: a) V městské knihovně mají knih pro děti. b) V městské knihově mají knih, které patří buď do odborné literatury, nebo do cestopisů. c) Odborná literatura a cestopisy tvoří 65 % celkového počtu knih v městské knihovně. d) Většinu knih městské knihovny tvoří odborná literatura a cestopisy. 58. Pokud víme, že v knihovně je o 7 % více odborné literatury než cestopisů, potom: a) odborné literatury má knihovna 21 % a cestopisů 14 % b) odborné literatury má knihovna 35 % a cestopisů 28 % c) odborné literatury má knihovna 42 % a cestopisů 35 % d) odborné literatury má knihovna 14 % a cestopisů 7 % Graf Dovoz do ČR podle skupin zemí za rok Země Eropské unie Rozvojové země Státy bývalého SSSR Ostatní 59. Podle grafu určete, které z následujících tvrzení je pravdivé: a) roku 2002 dovezla ČR nejvíce zboží ze zemí Evropské unie b) za uplynulý rok dovážela ČR zboží pouze ze čtyř zemí c) bývalé státy SSSR se podílely na dovozu do ČR v roce 2002 více než dvaceti procenty d) v kategorii země Evropské unie je více než v kategorii ostatní 60. Podle grafu určete, které z následujících tvrzení není pravdivé: a) zhruba 50 % všeho zboží v roce 2002 bylo dovezeno do ČR ze zemí Evropské unie b) rozvojové země nedovezly do ČR v průběhu roku 2002 více než státy bývalého SSSR c) rozvojové země dovezly do ČR ve sledovaném období méně než země z kategorie ostatní d) z grafu lze vyčíst, kolik procent zboží bylo v daném roce dovezeno do ČR ze SSSR 9

10 Graf ukazuje, kolik zákusků upekla paní cukrářka během jednoho týdne Kokoska Laskonka Větrník Indiánek 20 0 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 61. Nejvíce zákusků upekla paní cukrářka: a) v pondělí b) v úterý c) ve středu d) ve čtvrtek e) v pátek 62. Paní cukrářka pekla kokosky celý týden tak, že každý den bylo o určitý počet kokosek více než den předtím. Kolik jich musí upéct v sobotu? a) 180 b) 170 c) 150 d) 250 e) Který den upekla paní cukrářka o 40 indiánků více než větrníků? a) v pondělí a ve čtvrtek b) v úterý c) v pátek d) v pondělí a v úterý e) ve středu U každého z následujících tvrzení rozhodni, zda je pravdivé. 64. Za tři dny, úterý až čtvrtek, upekla cukrářka ze všech druhů cukroví nejméně větrníků. a) ano b) ne 65. Ve středu upekla cukrářka o 20 laskonek méně než kokosek. a) ano b) ne 10

11 Na obrázku je kruh, trojúhelník a pravidelný pětiúhelník. 66. Jaký je součet čísel v kruhu? a) 8 b) 6 c) 14 d) 12 e) Žádná z uvedených možností není správná. 67. Jaký je součet čísel, která se nacházejí pouze v trojúhelníku? a) 5 b) 4 c) 2 d) 8 e) Kolik číslic se nachází současně v trojúhelníku i v pravidelném pětiúhelníku? a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 e) Žádná z uvedených možností není správná. 69. Kolik číslic je v kruhu, ale ne v trojúhelníku? a) 3 b) 2 c) 4 d) 1 e) Žádná 70. Který pojem nepatří mezi ostatní? a) ampér b) pascal c) newton d) odpor 11

12 71. Která z níže uvedených sítí může patřit zobrazené kostce? Správná odpověď a) 72. Který z níže znázorněných obrazců zapadne do výřezu a vytvoří tak neporušení kruh? Správná odpověď b) 12

13 73. Který ze stínů se objeví po osvětlení znázorněného objektu ve směru šipek? Objekt je tvořen ze stejných cihel, paprsky dopadají kolmo na stěnu a považovány za rovnoběžné. Správná odpověď d) Matematická operace Ж je definována pro celá čísla vztahem: a Ж b = 3 a + b + a b 74. Urči: 2 Ж 3 a) 12 b) 14 c) 16 d) 15 e) Urči číslo a, jestliže platí: a Ж 1 = 13 a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) žádná z uvedených možností 76. Urči (1 Ж 2) Ж 1: a) 29 b) 28 c) 24 d) 25 e) žádná z uvedených možností 77. Lano na šplhání je rozděleno 15 uzly na 16 stejných dílů. Karel leze po laně stejnoměrnou rychlostí od třetího do osmého uzlu vylezl za 8 sekund. Kolik sekund mu bude trvat vylézt od čtvrtého do čtrnáctého suku? a) 14 sekund b) 22 sekund c) 18 sekund d) 12 sekund e) 16 sekund 13

14 78. Osm ocelových kuliček je zavěšeno ve společné řadě a lehce se dotýkají. Co se stane, když osmá kulička narazí prudce na sedmou? a) Všechny kuličky se pohnou vlevo. b) Kulička č. 1 se pohne vlevo c) Sedm kuliček se nepohne, pouze osmá se odrazí nazpátek (vpravo) 79. V jaké dráze padá bomba vypuštěná z letadla v bodě F? a) po dráze A b) po dráze B c) po dráze C d) po dráze D 80. Dřevěnou bednu máme zdvihnout co nejvýše, a to pomocí prkna a válce. Na které místo musíme válec podsunout, abychom bednu dostali do co nejvyšší výšky? a) na místo A b) na místo B c) na místo C 14

Obecné studijní předpoklady

Obecné studijní předpoklady Národní srovnávací zkoušky ukázka z testů Obecné studijní předpoklady Zkouška se skládá ze tří částí: verbální (35-45 úloh), analytické (20-30 úloh) a kvantitativní (28-35 úloh). Na každou z částí má řešitel

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6.

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. ROČNÍK Zadání úloh Autorka úloh: Mgr. Lucie Filipenská Katedra didaktiky

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení MTEMTIK 5 M5PZD15C0T01 DIDKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Obecné studijní předpoklady TEST 1

Obecné studijní předpoklady TEST 1 Obecné studijní předpoklady TEST 1 A.) Text k první sérii otázek ( porozumění textu ) Před 2,5 až 2 miliardami let se začala tvářnost Země výrazně měnit. Mnoho radioaktivních prvků přítomných při vzniku

Více

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP Doc. PhDr. Marta Volfová, CSc., Katedra matematiky Název úloh byl zvolen podle významného německého matematika G. L. Dirichleta (1805 59). Dirichletův princip pomáhá

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014 MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Vítáme vás u přijímacích zkoušek z matematiky a přejeme hodně úspěchů při řešení zadaných úloh. Příklady můžete řešit v libovolném pořadí.

Více

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 5. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny:

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 5. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY pro žáky 5. tříd základní školy Jméno a příjmení žáka: Třída: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: pro vyznačování vybraných odpovědí používej měkkou tužku vygumováním

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Kombinatorika, základní kombinatorická pravidla, pravidlo součtu, pravidlo součinu

Kombinatorika, základní kombinatorická pravidla, pravidlo součtu, pravidlo součinu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce)

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 15. září

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom.

Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom. @213 17. Speciální funkce Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom. Nyní si řekneme něco o třech

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

6. NEJVĚTŠÍ a) malý b) prťavý c) menší d) nejmenší e) miniaturní

6. NEJVĚTŠÍ a) malý b) prťavý c) menší d) nejmenší e) miniaturní Přijímací test - IBACO OSP VERZE CVIČNÁ V následujících úlohách vyberte z nabízených možností slovo či dvojici slov, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 1. Při napadení je člověk

Více

V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání.

V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 1. Kvůli riziku lavin záchranáři služby v terénu. (A) zhoršenému zahájili

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAHZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

SOUBOR OTÁZEK. 6.ročník

SOUBOR OTÁZEK. 6.ročník 2015 SOUBOR OTÁZEK 6.ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotlivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Test studijních předpokladů osmileté studium. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání.

Test studijních předpokladů osmileté studium. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. Test studijních předpokladů osmileté studium V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 1. TLUMENĚ (A) nahlášeně (C) otevřeně (E) slabě 2. ROZVÁŽNOST

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax:

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVD11C0T04 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový

Více

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 9. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny:

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 9. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY pro žáky 9. tříd základní školy Jméno a příjmení žáka: Třída: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: pro vyznačování vybraných odpovědí používej měkkou tužku vygumováním

Více

Finále SOUBOR OTÁZEK. ročník

Finále SOUBOR OTÁZEK. ročník Finále SOUBOR OTÁZEK 6. ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotllivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

Test studijních předpokladů Varianta B2 FEM UO, Brno 2014 1

Test studijních předpokladů Varianta B2 FEM UO, Brno 2014 1 Test studijních předpokladů Varianta B2 FEM UO, Brno 2014 1 Příklad 1. Z uvedených možností vyerte tu, která odpovídá dané větě (je s danou větou ekvivalentní): Jestliže v sootu neude pěkně, koncert se

Více

Tř. Svobody 16, 771 31 Olomouc za něhož jedná Mgr. Ivana Manipulační, 123 Co označeného soudu. nezl Ondřej, nar. 9.9.1999, bytem Olomouc, Maminčina 9

Tř. Svobody 16, 771 31 Olomouc za něhož jedná Mgr. Ivana Manipulační, 123 Co označeného soudu. nezl Ondřej, nar. 9.9.1999, bytem Olomouc, Maminčina 9 JUDr.... advokát advokátní kancelář se sídlem Mirka Dušína č. 9, 779 00 Olomouc, tel./zám./fax 888 013 579 osvědčení 9753, IČ 363639, bankovní spojení ČS as. pobočka Olomouc 01357975310 / 0300 Ústavnímu

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

PŘÍKLADY ÚLOH TESTU STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

PŘÍKLADY ÚLOH TESTU STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘÍKLADY ÚLOH TESTU STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO UCHAZEČE Z 9. ROČNÍKU ZŠ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MATT A HURRY, O. S. Střelničná 5 8 00 PRAHA 8 KOBYLISY Občanské sdružení MATT a HURRY, o.s., 0 ODDÍL : VERBÁLNÍ

Více

DOVEDNOSTI V MATEMATICE

DOVEDNOSTI V MATEMATICE Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ 2006 MA1ACZZ906DT DOVEDNOSTI V MATEMATICE didaktický test A Testový sešit obsahuje 13 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Všechny odpovědi pište do záznamového

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Jevy A a B jsou nezávislé, jestliže uskutečnění jednoho jevu nemá vliv na uskutečnění nebo neuskutečnění jevu druhého

Jevy A a B jsou nezávislé, jestliže uskutečnění jednoho jevu nemá vliv na uskutečnění nebo neuskutečnění jevu druhého 8. Základy teorie pravděpodobnosti 8. ročník 8. Základy teorie pravděpodobnosti Pravděpodobnost se zabývá matematickými zákonitostmi, které se projevují v náhodných pokusech. Tyto zákonitosti mají opodstatnění

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Výrok je každá oznamovací věta (sdělení), u níž dává smysl, když uvažujeme, zda je buď pravdivá, nebo nepravdivá.

Výrok je každá oznamovací věta (sdělení), u níž dává smysl, když uvažujeme, zda je buď pravdivá, nebo nepravdivá. Výroková logika I Výroková logika se zabývá výroky. (Kdo by to byl řekl. :-)) Výrok je každá oznamovací věta (sdělení), u níž dává smysl, když uvažujeme, zda je buď pravdivá, nebo nepravdivá. U výroku

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika Elementární teorie čísel Ročník 1. Datum tvorby

Více

PRAVDĚPODOBNOST A JEJÍ UŽITÍ

PRAVDĚPODOBNOST A JEJÍ UŽITÍ PRAVDĚPODOBNOST A JEJÍ UŽITÍ Základním pojmem teorie pravděpodobnosti je náhodný jev. náhodný jev : výsledek nějaké činnosti nebo pokusu, o němž má smysl prohlásit že nastal nebo ne. Náhodné jevy se označují

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVDC0T03 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový limit

Více

Netradiční/nestandardní úlohy

Netradiční/nestandardní úlohy Netradiční/nestandardní úlohy Soubor vytvořených pracovních listů s netradičními/nestandardními úlohami se může stát vhodným doplňkovým materiálem pro učitele. Nestandardní aplikační úlohy a problémy se

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: 1. Toník se dopravuje ze školy domů autobusem číslo 176, který jezdí vždy v celou hodinu a pak dále po každých 15 minutách. Dnes dorazil Toník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 67 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 16. 4. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Test studijních předpokladů Varianta A2 FEM UO, Brno 2013. 1

Test studijních předpokladů Varianta A2 FEM UO, Brno 2013. 1 Test studijních předpokladů Varianta A2 FEM UO, Brno 2013. 1 Příklad 1. Z uvedených možností vyberte tu, která odpovídá dané větě (je s danou větou ekvivalentní): V týmu není Pavel nebo není Václav. A:

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary vyhlašuje 2. kolo

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

I. kolo kategorie Z5

I. kolo kategorie Z5 Z5 I 1 64. ročník Matematické olympiády I. kolo kategorie Z5 Chlapcimezisebouměniliznámky,kuličkyamíčky.Za8kuličekje10známek,za 4 míčky je 15 známek. Kolik kuliček je za jeden míček? (M. Krejčová) Z5 I

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY V široce otevřených úlohách 2 7 zapisujte celý postup řešení. 1 Vypočtěte, kolikrát kratší je časový interval sekund oproti časovému intervalu minuty. úzce otevřená 6krát

Více

N Z ( N je podmnožinou Z ).

N Z ( N je podmnožinou Z ). ARIP3 v 9 elá čísla, početní výkony s celými čísly Příklady: 1. Určete, za jakých podmínek je rozdíl a b dvou přirozených čísel a, bčíslo přirozené. Zavedeme obor celých čísel - jsou to například čísla:.,-3,

Více

Řešení. Příklad 1: zkouška: odpověď: Turisté ušli první den 10 km, druhý den 20 km a třetí den 15 km. Příklad 2:

Řešení. Příklad 1: zkouška: odpověď: Turisté ušli první den 10 km, druhý den 20 km a třetí den 15 km. Příklad 2: Řešení Příklad 1: Turisté ušli za tři dny 45 km. Druhý den ušli dvakrát více než první den. Třetí den o pět km méně než druhý den. Kolik ušli turisté první, druhý a třetí den? zkouška: odpověď: Turisté

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Kategorie: U 1 pro žáky 1. ročníků učebních oborů

Kategorie: U 1 pro žáky 1. ročníků učebních oborů Kategorie: U 1 pro žáky 1. ročníků učebních oborů 1) Řešte rovnici, určete podmínky řešení a proveďte zkoušku: 1 1 1 1 1 ) Ze dvou podobných trojúhelníků má jeden obvod 48 cm, strany druhého jsou po řadě

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh s celými čísly Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh s celými čísly Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Matematika 5. ročník

Matematika 5. ročník Matematika 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: EFPNGSXL) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Slovní úlohy / Geometrie / Počítání s čísly / 0/10 0/7 0/9 Obecná

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M. Přípravný kurz - Matematika Téma: Slovní úlohy Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.Hetmerová 12 19 9:02 Jak pracovat

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Pololetní práce 7. třída

Pololetní práce 7. třída Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pololetní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA0Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI A Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

V Mostě dne 28. ledna 2014. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015

V Mostě dne 28. ledna 2014. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015 PODKRUŠNOHORSKÉ GYMNÁZIUM, MOST, příspěvková organizace pracoviště Most: Čs. armády 1530, 434 46 Most, tel. 476 441 974 gymmost@gymmost.cz http://www.gymmost.cz pracoviště Bílina: Břežánská 9, 418 34 Bílina,

Více

(1) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08. Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění

(1) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08. Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění Příjem pacienta Po přihlášení uživatele je CareCenter nastaveno pro práci s daty pacienta s aktuální epizodou. Zavřete tabulku pro výběr dat pacienta

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2012 JAZYKY (SPRÁVNÉ ODPOVĚDI JSOU NA KONCI)

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2012 JAZYKY (SPRÁVNÉ ODPOVĚDI JSOU NA KONCI) UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2012 JAZYKY (SPRÁVNÉ ODPOVĚDI JSOU NA KONCI) Němčina Angličtina Ruština Francouzština Španělština Ot. A2 B5 A8 B3 B7 C3 A2 A1 A2 A3 1 D D D D D B D

Více