Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích"

Transkript

1 KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti návštěvy delegace firem z Hanoje. Setkání se zúčastnilo díky spojenému úsilí Svazu průmyslu a dopravy, poradenské firmy W.M.C. specializované na Vietnam a také nedávno založené Česko-vietnamské obchodní a průmyslové komory téměř 40 zástupců českých firem zajímajících se o tuto rychle se rozvíjející ekonomiku v jihovýchodní Asii. Během fóra podepsal viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Prior dohodu o spolupráci s partnerským Svazem mladých vietnamských podnikatelů. Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Obchodně ekonomickým úsekem ZÚ ČR v Madridu a španělskými partnery by rád vytipoval možnosti spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích. Domníváme se, že španělské firmy by mohly svým českým partnerům pomoci při průniku na pro ně tradiční a velice blízké trhy Latinské Ameriky. České firmy by naopak mohly kupříkladu využít spojení se španělskými partnery pro působení na trzích Střední a Východní Evropy. Vaše návrhy a připomínky uvítáme na adrese:ing. Petra Jiránková, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sekce vnějších vztahů, Mikulandská 7, Praha 1, Tel: , Fax , Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 21

2 Nová středoevropská iniciativa Směrem k většímu růstu a většímu počtu pracovních příležitostí Ve dnech 14. a 15. září 2005 se ve Vídni pod patronací Rakouského svazu průmyslu (IV) konal Den průmyslu, v jehož rámci byl 14. září na tiskové konferenci IV představen Středo- a východoevropský průmyslový manifest s podtitulem Směrem k většímu růstu a většímu počtu pracovních příležitostí. Tento manifest je společnou iniciativou partnerských organizací zaměstnavatelů a průmyslu regionu střední a východní Evropy federací z Rakouska (IV), České republiky (SP ČR), Slovenska (RÚZ), Slovinska (ZDS) a Maďarska (MGYOSZ). Cílem této společné iniciativy je dát významný pozitivní impuls pro hospodářský, sociální a politický rozvoj regionu, který těchto pět zemí zaujímá. Generální sekretář IV pan Markus Beyrer ve svém projevu konstatoval, že pět let po startu Lisabonské strategie, je na tom EU dobře v oblasti sociální a životního prostředí. Ovšem výrazně zaostává v konkurenceschopnosti, hospodářském růstu a nových pracovních příležitostech. Právě v těchto třech oblastech chce společná iniciativa zapůsobit s tím, že společným cílem je prosperující středo- a východoevropský region, EU a Evropa jako celek. Chceme využít dynamiku rozšíření ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Manifest obsahuje pět klíčových oblastí, jimiž jsou: - strategie růstu a zaměstnanosti - rozpočet EU volný pohyb pracovních sil - vnitřní trh služeb - infrastruktura. Dne byl Manifest prezentován za účasti zástupců národních svazů na veřejné části Valné hromady IV, jíž se za SP ČR zúčastnil pan vicepresident Pavel Prior. Protože Rakousko příští rok po Velké Británii přebírá předsednictví Rady EU, byl tento dokument nejvyššími představiteli Rakouského svazu průmyslu, prezidentem panem Veitem Sorgerem a generálním sekretářem panem Markusem Byererem, za přítomnosti zástupců České republiky, Slovenska a Maďarska 15. září na slavnostní recepci předán rakouskému kancléři Wolfgangu Schüsselovi. Recepce se zúčastnil i velvyslanec ČR ve Vídni pan Rudolf Jindrák. Plné znění dokumentu naleznete na Mezinárodní organizace a EU 22 sp 10/05 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

3 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 23

4 Partnerství SP ČR v projektu Phare 2003 Získej práci Projekt Získej práci Jedná se o novou službu zaměstnanosti pomocí systému analýzy pracovního potenciálu uchazečů, jejich porovnání s potřebami zaměstnavatelů včetně vytvoření podmínek pro mobilitu uchazeče. Takový způsob práce s uchazečem a forma jeho samotného zaměstnání se dá přirovnat k servisu typu All inclusive work. Trend, který je v Evropě i jiných zemích zcela běžný tedy stěhovat se sám či dokonce s celou rodinou za prací není obyvatelům České republiky příliš po chuti. Přesto budou muset Češi tuto variantu stále častěji volit, neboť je jedním z řešení zhruba desetiprocentní nezaměstnanosti v České republice. To znamená, že bez práce je zhruba půl milionu těch, kteří by pracovat mohli. Struktura nezaměstnanosti Počet lidí bez práce se v červnu 2005 snížil o osob. Úřady práce evidovaly celkem uchazečů o zaměstnání. Míra registrované nezaměstnanosti činila k ,6 % (květen ,6 % ) K činila míra registrované nezaměstnanosti 8,8 % (červenec ,2 %). Úřady práce registrovaly celkem , což je o osob více než ke konci předchozího měsíce. Z celkového počtu je tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání (jsou schopni okamžitě nastoupit do práce). Podle původní metodiky by byla míra registrované nezaměstnanosti k ,5 % (červen ,3 %, červenec ,1 %). Vyšší míra je v tomto období každoročním jevem. Na úřady práce přicházejí ve větším počtu čerství absolventi škol a učilišť a také pedagogičtí pracovníci, kteří měli uzavřený pracovní poměr na dobu určitou. Většinou se jedná o ženy, které zůstávají přes prázdniny doma s dětmi. Z nezaměstnaných, kontaktujících pracovníky agentury KAPPA People a.s., je plných 42 procent podle posledních výzkumů vyučených, čtvrtina má základní vzdělání a 29 procent těchto lidí ukončilo své vzdělání maturitou. V 57 procentech jsou uchazeči o práci muži, zbytek jsou příslušnice něžného pohlaví. Nejvíce se lidé zajímají o práci v administrativě, následuje zájem o manuální práce, z nichž nejvíce oblíbená je profese prodavačky, skladníka a svářeče. Přesně dvě třetiny lidí, kteří kontaktovali pracovníky agentury KAPPA People a.s., jsou registrováni na úřadech práce. A jaký je nejčastější důvod odmítnutí zaměstnání? Ten je v zemích českých a moravských již tradiční: neochota cestovat či se přestěhovat za prací do jiného regionu republiky. Hned poté následuje jiná nabídka práce a také nízká mzda v novém zaměstnání. Základním cílem je podpora mobility pracovní síly v rámci Moravskoslezského kraj, zejména s důrazem na přeliv pracovní síly z regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti do regionu s dostatkem volných pracovních míst v členění» Posílit aktivní politiku zaměstnanosti v tomto regionu» Podpořit vyšší mobilitu pracovní síly» Podpořit takzvanou inovativní formu zaměstnávání Cílovou skupinou jsou nezaměstnaní, lidé ohrožení propouštěním, osoby s nízkou kvalifikací, absolventi škol Realizátorem projektu je agentura KAPPA People a.s., se kterou již náš Svaz v minulosti spolupracoval na různých projektech. Partnery projektu jsou Společnost Trexima s.r.o, která vyvíjí a aplikuje systém pro personalisty a uchazeče o práci jako integrovaný systém typových pozic (ISTP). Ten si klade za úkol podpořit projekt mezi potenciálními zaměstnavateli v oblasti zaměstnavatelů. Svaz průmyslu a dopravy Úřady práce Moravskoslezského kraje KAPPA People a.s. je lídrem mezi pracovními agenturami v České republice a byla jednou z prvních, které Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR udělilo v listopadu 2004 povolení ke zprostředkování zaměstnání českých občanů a občanů Evropské unie na území České republiky a ke zprostředkování zaměstnání českých občanů v zahraničí (především ve Velké Britanii a v Irsku). KAPPA People a.s. se současně zasadila o prosazení licence pro pracovní agentury a tím alespoň částečně zlegalizování trhu pracovních agentur. V posledních týdnech přišla Kappa People a.s. pod křídly Evropské unie s další novinkou, která by měla významně řešit nezaměstnanost v České republice. Je jím ostravské Centrum služeb zaměstnanosti, které je podpořeno z fondu Phare a má za úkol snižovat nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji prostřednictvím zvýšení mobility pracovních sil. Základem projektu pod názvem Získej práci je posílit aktivní politiku zaměstnanosti, podpořit vyšší mobilitu pracovní síly 24 sp 10/05 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

5 a zároveň takzvanou inovativní formu zaměstnávání. A proč to? Pracovníci KAPPA People a.s. stále častěji narážejí na fakt, že tuzemská pracovní síla není příliš ochotna dojíždět, či dokonce se stěhovat za prací. Nezaměstnaný či uchazeč o práci projde v tomto centru především analýzou své pracovní síly. Na jejím základě mu budou nabízena odpovídající pracovní místa nejen v tomto regionu, ale po celé České republice. V ideálním případě pak může návštěvník centra ještě týž den odejít s pracovní smlouvou. A to není právě běžná praxe. Člověk hledající práci si ve zvláštním programu udělá analýzu a my mu na základě této analýzy doporučíme vhodná zaměstnání. Jestliže tato zaměstnání budou i v naší nabídce, pak je vlastně dosaženo cíle, říká o programu Alexandra Byrtusová z KAPPA People a.s. A pokud si uchazeč vybere zaměstnání v jiném regionu, než je jeho bydliště? Pak samozřejmě odjíždí do svého nového zaměstnání a bydliště vybaven jak řádně podepsanou pracovní smlouvou, tak i veškerými informacemi o místě svého nového pracovního pobytu, způsobu dopravy a ubytování. Odpadá tím nejen složité jednání se zaměstnavatelem, ale i zdlouhavé vyřizování nezbytných formalit. To vše zajistí pracovníci KAPPA People a.s. z jednoho místa. Přitom zájemcům o práci stačí mít u sebe jen občanský průkaz, potvrzení o dosažené kvalifikaci a kartičku zdravotního pojištění. Vedle tohoto centra má KAPPA People a.s. své pobočky jak na celém území České republiky, tak i na Slovensku. Ty pomáhají lidem bez práce nabídkou brigád či krátkodobých i dlouhodobých prací, které jsou určeny jak pro kvalifikované, tak nekvalifikované pracovníky. Práce s uchazeči o zaměstnání Hned na začátku realizace projektu kontaktovalo pracovníky agentury KAPPA People a.s., která tento projekt uvedla v život, osobně téměř 600 uchazečů o práci. Více než 700 dalších lidí bez práce se na centrum obrátilo telefonicky a téměř 25 tisíc zájemců o práci využilo nejmodernější prostředky komunikace, tedy internetové stránky Právě internet prožívá v poslední době při hledání práce nej- Bližší informace o projektu získáte na nebo na Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii uobhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány Evropské unie uinformuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru uškolí české podnikatele a manažery přímo v sídelním městě EU Bruselu uzastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských federací Zúčastněte se on-line průzkumu na FONDY A PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE Vstup České republiky do Evropské unie otevřel další možnosti pro zapojení českých firem do fondů a programů financovaných Evropskou unií. Firmy měly sice již dříve možnost účastnit se v omezené míře některých unijních programů, ale stavidla se plně otevřela až po vstupu ČR do EU. Podstatnou část projektových financí z EU přináší strukturální fondy, které spravují příslušná ministerstva, ale nemělo by se zapomínat na tzv. komunitární programy, jež jsou spravované centrálně, povětšinou Evropskou komisí v Bruselu. Máte ambice zapojit se do fondů a programů Evropské unie či již máte praktické zkušenosti z této oblasti? Zúčastněte se průzkumu CEBRE na toto téma a umožněte tak zmapovat potřeby a problémy českých firem. CEBRE Brusel, Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 25

6 Jednal pracovní tým RHSD pro EU Jednání pracovního týmu pro EU se uskutečnilo 29.září 2005 na MZV ČR. Na programu jednání byly následující body: 1. Evropský sociální model - definování a řešení pro jeho modernizaci a uchování - evropský sociální model jako téma pro neformální summit - diskuse 2. Směrnice o pracovní době informativní bod - aktuální stav projednávání směrnice v EU - pozice ČR - předpokládaný postup dalšího projednávání 3. Směrnice o službách informativní bod - aktuální stav projednávání směrnice v EU - pozice ČR - předpokládaný další postup projednávání 4. Různé Bod č. 1 představoval přípravu podkladu pro neformální setkání premiérů zemí EU ve Velké Británii. Tým se shodl na potřebě udržení evropského společenského modelu s tím, že je nezbytné rozvíjet Lisabonskou strategii směrem k podpoře růstu a zaměstnanosti a tím zajistit konkurenceschopnost evropského ekonomického modelu v světové hospodářské soutěži. Revidovaná lisabonská strategie zaměřená na růst a zaměstnanost nabízí možná řešení pro modernizaci a uchování Evropského sociálního modelu, zejména: a) uvolnění hospodářského růstu, bez něhož nelze efektivně financovat potřebné reformy (tzn. zajistit makroekonomickou stabilitu, vytvořit příznivé administrativní prostředí pro podnikání, podpořit výzkum a inovace, dokončení vnitřního trhu) b) vytváření nových pracovních míst pro dosažení plné zaměstnanosti (70% aktivního obyvatelstva), jelikož práce je nejefektivnějším prostředkem pro sociální začleňování a dovoluje financovat systémy sociální ochrany (tzn. vytvářet politiky pro zvyšování flexibility, adaptability pracovníků, celoživotní vzdělávání) c) vyrovnání se s demografickým stárnutím, jelikož s přibývajícím počtem starších osob bude ubývat lidí v aktivním věku (tzn. začlenit všechny skupiny na trh práce, včetně znevýhodněných, sladit profesní a rodinný život) d) modernizace penzijních a systémů tak, aby skloubily zároveň solidaritu a udržitelné financování a zdravotních systémů tak, aby zajistily kvalitu a dostupnost péče při neustálém zvyšování nákladů. V této souvislosti byly zdůrazněny role sociálního dialogu a její relativně dobrá úroveň v ČR ve srovnání s ostatními novými členy EU a rovněž přínos sociálního smíru v ČR pro současný a perspektivní ekonomický rozvoj. Bod č. 2 - Směrnice o pracovní době představoval shrnutí současného stavu jednání. Odrazem probíhající diskuse o Lisabonské strategii je i revize směrnice o pracovní době. V této diskusi se členské země EU snaží o nalezení kompromisu mezi požadavkem flexibility pracovní síly a požadavkem její dostatečné ochrany. Jedná se o důležitou problematiku, která významně zasahuje do pracovně právní legislativy a ovlivňuje fungování trhu práce jednotlivých členských států. Projednávání této směrnice ukázalo zásadní koncepční rozpory mezi členskými zeměmi a zdá se, že cesta k nalezení kompromisu nebude lehká. Návrh na revizi směrnice 2003/88/ES EP a Rady o některých aspektech úpravy pracovní doby předložila EK dne 22. září V této revizi návrh EK nabízí řešení pro tři hlavní problematické body: a) Problémy s definicí pracovní doby a doby odpočinku, zejména u profesí, kde existuje tzv. pohotovostní služba. Výsledkem rozhodnutí Evropského soudního dvora z r bylo, že pohotovostní služba, vyžaduje-li přítomnost lékaře na pracovišti, je pokládána za pracovní dobu nebo přesčas a je tak hodnocena. Ve svém aktuálním návrhu Komise zavádí definici pracovní pohotovosti na pracovišti a její tzv. neaktivní části. Jedná se o dobu, kdy pracovník, přestože je k dispozici na svém pracovišti, nevykonává své povinnosti. Tato doba nebude započítána do pracovní doby, nebude-li stanoveno jinak vnitrostátními předpisy nebo kolektivní smlouvou. b) Současná směrnice stanovuje referenční období pro výpočet průměrné délky týdenní pracovní doby na max. 4 měsíce, toto období se však může prodloužit až na 1 rok, pokud je toto prodloužení ustaveno na základě kolektivní smlouvy. V novém návrhu EK umožňuje prodloužit standardní referenční období až na 1 rok, a to nejen kolektivní smlouvou, ale i zákonem. c) Původní směrnice stanovuje možnost pro zaměstnance pracovat po dobu delší než maximálně stanovených 48 h týdně (včetně přesčasů), pokud s tím osobně a dobrovolně souhlasí (individuální výjimka - opt-out). Toto ustanovení zůstává zachováno, ovšem zpřísňují se podmínky pro jeho provádění. Předně je umožnění individuálního opt-outu podmíněno dohodou sociálních partnerů. Tam, kde takoví zástupci zaměstnanců neexistují, lze nadále aplikovat možnost individuálního opt- -outu za přísnějších podmínek : zaměstnavatel bude moci získat souhlas s touto výjimkou až po uplynutí zkušení doby, souhlas má omezenou časovou platnost (max. 1 rok) s možností obnovení, zaměstnanec bude moci svůj souhlas kdykoli odvolat. Zároveň se pro tuto výjimku navrhuje týdenní limit 65 hodin, zaměstnavatel má být povinen vést záznamy o skutečně odpracované pracovní době a poskytovat je na požádání inspekčním orgánům. Rada EU pro zaměstnanost, sociální otázky, zdraví a ochranu spotřebitele na svém zasedání dne 7. prosince 2004 nedosáhla politické dohody. Současné Lucemburské prezidentství proto zvolilo vyčkávací pozici s tím, že je třeba dát členským státům dostatečný časový prostor k eventuelnímu přehodnocení svých pozic. Mezitím bylo 11. května 2005 odhlasováno stanovisko v plénu EP. EP se na přípravě dané směrnice podílí v rámci spolurozhodovací procedury, jeho názor má tedy stejnou váhu jako stanovisko Rady. Pozměňovací návrhy EP mj. požadují, aby: byla zrušena možnost individuální výjimky (opt-out) do 36 měsíců od vstupu směrnice v platnost 26 sp 10/05 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

7 veškerá doba strávená na pracovní pohotovosti, včetně neaktivní části byla započítávána do pracovní doby s tím, že prostřednictvím kolektivní smlouvy, dohody sociálních partnerů nebo zákonem lze stanovit, že neaktivní část pracovní pohotovosti může být kalkulována specifickým způsobem byla doplněna a zpřesněna definice pracovní pohotovosti a neaktivní doby pracovní pohotovosti byl ponechán původní návrh EK o možnosti prodloužení referenčního období pro výpočet průměrné týdenní pracovní doby na 12 měsíců, ovšem za přísnějších podmínek (kolektivní smlouva nebo dohoda zaměstnavatele se zaměstnanci za respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) bylo výslovně stanoveno, že pracovní dobu pracovníka bude tvořit souhrn pracovních dob odpracovaných i v rámci více pracovních smluv byl položen větší důraz na organizaci práce v souladu s potřebami pracovníků na sladění práce a rodinného života (zaměstnanci mají mít právo požádat o změnu pracovní doby a organizace práce a zaměstnavatelé mají mít povinnost jejich žádost spravedlivě posoudit s ohledem na potřeby pružnosti zaměstnavatele a zaměstnance). V návaznosti na stanovisko EP vytvořila EK nový kompromisní návrh, který poprvé oficiálně představila na zasedání Coreperu 1. června 2005, tj. den před zasedáním Rady ministrů pro zaměstnanost. V novém návrhu EK mj. navrhuje, aby byl opt-out (max. týdenní doba práce zkrácena na 55 hodin) zrušen do 3 let od vstupu směrnice v platnost, avšak existovala by možnost požádat EK o prodloužení tohoto období. Mezi další nová ustanovení patří odkaz na sčítání pracovní doby v preambuli směrnice. Z tohoto ustanovení vyplývá povinnost sčítat pracovní dobu zaměstnance ve všech pracovních poměrech. Novým je i návrh, dle kterého by neaktivní doba pohotovosti nebyla považována ani za pracovní dobu ani za dobu odpočinku. Návrh na revizi směrnice předmětem diskuse Rady naposledy dne 2. června Na zasedání Rady probíhalo jednání k návrhu směrnice na uzavřeném pracovním obědě a týkalo se především problematiky opt-outu. Rada nedospěla k dohodě (mj. i pro krátký časový prostor pro důkladné prostudování návrhu), nicméně dala najevo, že je pro ní obtížné akceptovat zcela pozměňovací návrhy EP, u otázky opt-outu stále existují dvě skupiny zemí, přičemž pro jednu je opt-out stále zásadním prostředkem pro ekonomický růst (UK), zatímco druhá je toho názoru, že návrh směrnice již poskytuje dostatečnou flexibilitu členským státům na to, aby byl opt-out zrušen (FR a BE), je třeba explicitně vyřešit otázku několika souběžných pracovních poměrů, v případě, že by EK měla rozhodovat o tom, který stát bude moci opt-out využívat, je třeba stanovit objektivní kritéria, na jejichž základě bude EK žádost jednotlivých států posuzovat, je třeba dále pokračovat v jednání, aby se co nejrychleji zamezilo právní nejistotě spojené s rozsudky Evropského soudního dvora. Proto byl návrh opětovně postoupen Coreperu k další diskusi. Britské předsednictví uskutečnilo k návrhu směrnice bilaterální konzultace ve všech členských zemích EU. Během těchto konzultací britské předsednictví sdělilo, že se v projednávání směrnice na PS hodlá zaměřit především na všechny části směrnice kromě otázky opt-outu, kde bude usilovat nejprve o politické rozhodnutí na vyšší úrovni. Zatímco zástupce odborů považují původní návrh směrnice za narušení principů evropského sociálního modelu a podporují některé pozměňovací návrhy EP, zaměstnavatelé se přiklánějí k původnímu návrhu EK. Bod. č.3 Směrnice o službách byl informací pro účastníky jednání o pozici ČR a průběhu projednávání v EU. Česká republika patří k většinové skupině členských států, které podporují návrh směrnice o službách a jeho přijetí považují za nezbytné pro vytvoření plnohodnotného vnitřního trhu služeb. Návrh je v České republice vnímán jako zásadní dokument pro oblast konkurenceschopnosti a jednu z forem realizace Lisabonské strategie s očekávaným pozitivním hospodářským dopadem. Na rozdíl od některých starých členských států, jenž návrh v politickém kontextu někdy prezentují jako ohrožení, Česká republika jej vnímá jakožto příležitost, kterou je třeba využít s cílem dosáhnout vyšší zaměstnanosti, vyššího růstu produktivity a vyšších příjmů. Požadavky, které Česká republika uplatnila nebo uplatňuje na jednání pracovní skupiny G1 Rady pro konkurenceschopnost a růst, se vyvíjejí, stejně jako stanoviska ostatních členských států. Pozice České republiky je diskutována nejen v rámci státní správy, ale při tvorbě stanovisek České republiky jsou zahrnuti také ostatní partneři odbory, spotřebitelské a podnikatelské organizace, Parlament České republiky, europoslanci apod. Pokud jde o konkrétní připomínky České republiky, obecně lze konstatovat, že Česká republika má, stejně jako ostatní členské státy, nejvíce připomínek a pozměňovacích návrhů ke kapitole I, tj. k rozsahu působnosti směrnice a ke kapitole III, tj. k principu země původu. Navzdory příslibům některých zemí EU 15 stále ještě existuje nesčetné množství administrativních a legislativních bariér, které možnosti přeshraničního poskytování služeb do značné míry omezují. Tato situace nemůže být uspokojivě vyřešena bez přijetí a aplikování uvedené směrnice. To je hlavním důvodem, proč ČR přijetí zmíněné směrnice podporuje. Věříme, že Velká Británie ve druhé polovině letošního roku jako předsedající země EU otevře diskusi i ke kontroverznějším částem návrhu směrnice a učiní vše pro to, aby již v průběhu jejího předsednictví bylo dosaženo všeobecného konsensu nad takovým textem směrnice, v němž bude v maximální míře zachován liberální duch původního návrhu Evropské komise, a to zejména v otázkách rozsahu působnosti směrnice a principu země původu. V diskusi zazněla informace MPO o připravované Analýze ekonomických dopadů Směrnice o službách, která má být vypracována v říjnu Zástupci zaměstnavatelů navrhli projednání zmíněné analýzy jak v příslušné pracovní skupině, tak na příštím zasedání pracovního týmu pro EU. Jak zástupci MZV, tak odborů uvedený návrh podpořili. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 27

8 Mr. Lisabon a jeho Národní program reforem Na základě doporučení vycházejících ze zprávy Kokovy expertní skupiny zpracovala Evropská komise pro jarní zasedání Evropské rady v roce 2005 Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie, které se stalo východiskem pro zásadní změnu dosavadního pojetí této agendy. Ze závěrů jarní Evropské rady proto vyplynul pro jednotlivé členské státy EU požadavek předložit na podzim tohoto roku Evropské komisi a Radě tzv. národní lisabonské programy (národní programy reforem - NPR). Evropští zaměstnavatelé a podnikatelé sdružení pod hlavičkou UNICE přivítali závěry jarního summitu Rady a cíle vyplývající z revidované Lisabonské strategie vzaly za své. Ve svém společném prohlášení zdůraznili zejména tři momenty: ozdravení ekonomického pilíře strategie, vytvoření národních akčních plánů jako politických závazků národních vlád a posílení úlohy sociálních partnerů v procesu vytváření národních plánů a jejich implementace. Ke dni předložila Česká republika do Bruselu svůj Národní program reforem. Jde o stručný politický dokument o prioritách a opatřeních v České republice v makro- a mikroekonomické oblasti a v oblasti zaměstnanosti ve vztahu k Lisabonské strategii s cílem stimulovat hospodářský růst a zaměstnanost v nadcházejícím tříletém období. Jaký vlastně je ten český Lisabonský program? Při zpracování Národního programu reforem ČR byla využita Strategie hospodářského růstu, jejíž opatření na podporu růstu a zaměstnanosti jsou koncipována v dlouhodobějším horizontu let , a Strategie udržitelného růstu. Evropská komise byla s výsledky červnových přípravných jednání v Praze spokojena. Zdálo se, že Česká republika ví, čeho chce dosáhnout. Výsledný reformní program ČR je takový, jaký jen může být národní politický dokument rok před volbami málo ambiciosní. Neslibuje víc, než je již dohodnuto. Evropská komise očekává reálné a vyhodnotitelné programy Český národní program sice metodicky vychází z Integrovaných směrů pro růst a zaměstnanost, z jeho struktury však není patrná provázanost s 24 směry v oblasti hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti. Většina opatření v závěru jednotlivých kapitol nejsou adresná, kvantifikovaná a termínovaná. Chybí ambice v zapojení sociálních partnerů a zástupců občanské společnosti. RHSD a její pracovní týmy při tom nejsou jedinou cestou zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Společný program Evropských sociálních partnerů jasně vyjadřuje závazek a podporu sociálních lisabonských cílů v řadě oblastí na národních i evropské úrovni (vzdělávání, zaměstnanost, restrukturalizace, stárnutí pracovní síly). V obecné rovině však lze s opatřeními Národního programu reforem souhlasit. Svaz průmyslu a dopravy ČR již vyjádřil podporu Strategii hospodářského růstu, ze které program reforem vychází, a opatření definovaná v jednotlivých oblastech korespondují i s jeho vlastní Strategií a vytýčenými prioritami. Jaké byly připomínky k návrhu Národního programu reforem? V rámci zkráceného připomínkového řízení se v obecné rovině hovořilo o samotné struktuře programu, potřebě prioritizace cílů a jejich provázání s Integrovanými směry a úloze hospodářských a sociálních partnerů a občanské společnosti. Připomínky se týkaly minimální mzdy jako možné bariéry tvorby pracovních míst, dopadů snížení daňového zatížení nízkopříjmových skupin na jejich motivaci pracovat, efektivnosti prostředků vynakládaných na programy rekvalifikace a APZ, územní a profesní mobility, flexibility pracovních trhů, demografických změn a připravované důchodové reformy. Odbory opakovaně zpochybnily záměr vlády snížit nemzdové náklady práce a odkazy na nákladný sociální stát. Další připomínky se týkaly VaV a směřování veřejných prostředků především do aplikovaného výzkumu, využití obnovitelných zdrojů energie a konkretizace opatření v této oblasti, upřesnění konceptu ekologické daně, rozšíření editační povinnosti a respektování principů ochrany osobních údajů při zvyšování interoperability informačních systémů. Makroekonomická stabilita a udržitelný růst Dodržovat principy fiskálního cílení a posilovat střednědobé výdajové rámce státního rozpočtu Restrukturalizovat výdajovou stranu veřejných rozpočtů Pokračovat v restrukturalizaci daňového břemene Předcházet vzniku nepřímého zadlužování formou mimorozpočtových fiskálních rizik Provést strategická rozhodnutí pro stabilizaci důchodového systému a systému financování zdravotní péče Zvýšit míru participace práceschopného obyvatelstva 28 sp 10/05 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

9 Mikroekonomická část - Podnikatelské prostředí Provádět transparentní proces hodnocení dopadu nové legislativy Snížit administrativní zátěž podnikatelů minimálně o 20 % Zjednodušit administrativní postupy pro zakládání a rozvoj firem Zjednodušit vstup do podnikání zejména u činností, které nevyžadují splnění dalších kvalifikačních předpokladů Posílit roli věřitelů během procesu úpadku Zajistit efektivně fungující finanční trh Modernizovat a zvýšit efektivitu daňové správy Výzkum a vývoj, inovace Zvyšovat každoročně veřejné výdaje na výzkum a vývoj o 20 % až 25 % Změnit strukturu směřování veřejných výdajů na výzkum a vývoj Podporovat soukromé investice do výzkumu a vývoje prostřednictvím nástrojů nepřímé podpory Zvýšit intenzitu využívání nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví vědeckovýzkumnými institucemi a podniky Rozvíjet inovační infrastrukturu Zlepšit přístup inovačních firem k finančním zdrojům Udržitelné využívání zdrojů Maximalizovat energetickou a materiálovou efektivnost a racionální využívání zdrojů Podpora environmentální technologie Provést fiskálně neutrální ekologickou daňovou reformu Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí Modernizovat a rozvíjet dopravní sítě Zavádět systémy pro řízení dopravy a dopravního provozu Vytvořit konzistentní celorepublikovou vysokorychlostní ICT Podporovat rozvoj a efektivně využívat ICT Zajistit konvergenci sítí a služeb v rámci trhu elektronických komunikací Zajistit bezpečnost sítí a informací a interoperabilitu ICT služeb Flexibilita trhu práce Rozšířit smluvní volnost v pracovněprávních vztazích Snížit zákonné nemzdové náklady práce Zlepšit stimulační účinek přímých daní a dávek s cílem omezit nezaměstnanost a zvýšit pracovní motivaci nízkopříjmových skupin Zvýšit profesní a územní mobilitu Modernizovat správu služeb zaměstnanosti Začleňování do trhu práce Snížit nezaměstnanost mladých do 25 let Prosazovat rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce Zvýšit participaci starších osob (nad 54 let) na trhu práce Zjednodušit přístup cizinců na trh práce Zvýšit efektivitu systému rekvalifikací Vzdělávání Realizovat kurikulární reformu (reformu obsahu školního vzdělávání) Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělávání Zlepšit propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání Podporovat prostupnost mezi jednotlivými stupni terciálního vzdělávání Podporovat další vzdělávání ve firmách Zvýšit informační vzdělanost Mezinárodní organizace a EU Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 29

10 Akční plán pro státní podpory Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech (COM(2005)107 v konečném znění)l Akční plán pro státní podpory je konzultačním dokumentem, který má sloužit jako orientační plán pro reformu státní podpory v letech Komplexní reformu politiky státní podpory bude Komise provádět v úzké spolupráci s členskými státy a zúčastněnými subjekty. Právě nyní nastal čas k uskutečnění dalších kroků na cestě k tomu, aby pravidla týkající se státní podpory lépe přispívala k udržitelnému růstu, konkurenceschopnosti, sociální a regionální soudržnosti a ochraně životního prostředí. Nové výzvy pro politiku státní podpory ES Politika státní podpory právě stojí před novými výzvami, které volají po odpovídající akci. Jak se již jasně vyjádřila Evropská rada na svém zasedání v listopadu 2004, je zapotřebí tzv. lisabonské strategii dodat nové impulsy. Ve sdělení Komise z jarního zasedání Evropské rady v roce 2005 Společně k růstu a zaměstnanosti nový začátek lisabonské strategie již byl představen nový lisabonský akční program, ve kterém hraje důležitou roli kontrola státní podpory. Evropská Rada na svém zasedání konaném v březnu 2005 vyzvala členské státy, aby pokračovaly v snižování obecné úrovně státní podpory, přitom však přihlížely k případným selháním trhu. Tato tendence musí být doprovázena přesměrováním podpory ve prospěch některých horizontálních cílů, jako je výzkum a inovace, a co nejlepšího využití lidského kapitálu. Reforma regionální podpory by měla rovněž podpořit vysokou úroveň investic a zajistit snižování rozdílů v souladu s lisabonskými cíli. Politika státní podpoy chrání hospodářskou soutěž na jednotném trhu a je úzce propojena s řadou cílů společného zájmu, jako jsou služby obecného hospodářského zájmu, regionální a sociální soudržnost, zaměstnanost, výzkum a vývoj, ochrana životního prostředí a ochrana a podpora kulturní rozmanitosti. Musí jak sama o sobě, tak i posilováním ostatních politik, přispívat k tomu, aby se Evropa stala přitažlivějším místem pro investice a práci, aby se rozvíjely znalosti a inovace pro růst a vytvářela se lepší pracovní místa a jejich větší počet. Bezprecedentní rozšíření, k němuž došlo v roce 2004, zdůrazňuje potřebu přizpůsobit politiku státní podpory a lépe spravovat věci veřejné k zajištění účinné kontroly v rozšířené Unii. Záměrem Komise je v případě potřeby posilovat ekonomický přístup k analýze státní podpory. Ten je považován za nástroj lepšího zaměření a zacílení určité státní podpory směrem k cílům opětovně zahájené lisabonské strategie. Jeho rozsáhlejší využití má zajistit řádné a transparentnější hodnocení narušení hospodářské soutěže a obchodu, které souvisí s opatřeními státní podpory. Tento přístup může rovněž napomoci zjistit důvody, proč trh samotný není s to dosáhnout žádoucích cílů společného zájmu, a následně zhodnotit přínos opatření státní podpory při dosahování těchto cílů. Klíčový význam má analýza selhání trhu, jakými jsou externality, nedokonalé (asymetrické) informace nebo problémy v koordinaci, jež mohou být důvody, proč na trzích není dosahováno žádoucích cílů společného zájmu, zejména pokud jsou hospodářského charakteru. V uvedených případech pomůže zjištění příslušného tržního selhání lépe vyhodnotit, zda by státní podpora mohla být odůvodněná a přijatelná, zda by představovala nejvhodnější řešení a jak by měla být prováděna, aby se dosáhlo žádoucího cíle, aniž by byla narušena hospodářská soutěž a obchod v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. Akční plán Komise se zaměřuje na následujících osm klíčových priorit: 1. Inovace, výzkum a vývoj zaměřené na posílení znalostní společnosti S cílem posílit schopnost Evropy vytvářet a rozvíjet vysoce hodnotná inovativní odvětví založená na výzkumu Komise v roce 2005 přijme sdělení o státní podpoře a inovaci, které bude analyzovat, do jaké míry je potřebné a možné přizpůsobit existující pravidla za účelem vytvoření vhodných rámcových podmínek na podporu inovace v EU. Sdělení doplní rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci. Státní podpora může být odůvodněná, pokud je nezbytná pro zvýšení podbídky k inovaci a pokud nevede k vytlačení soukromých podnětů nebo ke vzniku nekalé hospodářské soutěže. Vademecum Komise o inovaci ukázalo, že již nyní existuje řada možností pro poskytování podpory zaměřené na selhání trhu, jež brání inovativním činnostem, ale že pravidla by nicméně mohla být zdokonalena. Budou zkoumány dodatečné možnosti, jak podchytit opatření, která mohou podporovat inovace ve společném zájmu. Komise dále ve světle cílů z Lisabonu a Barcelony změní rámec Společenství pro výzkum a vývoj s úsilím o podporu přeshraniční výzkumné spolupráce, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti výzkumu, šíření výsledků výzkumu a důležité výzkumné projekty společného evropského zájmu. Rámec by měl rovněž přihlédnout k rostoucímu významu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti výzkumu a vývoje. Komise rovněž zváží, zda by měla být rozšířena působnost rámce tak, aby zahrnoval druhy podpory ve prospěch některých inovativních činností, které ještě nejsou zahrnuty ve stávajících pokynech nebo nařízeních, čímž by se vytvořil rámec pro výzkum, vývoj a inovaci. Pokud by navíc Komise na základě zkušeností mohla vypracovat jasná a obecná kritéria slučitelnosti, budou některá opatření podpory osvobozena od oznamovací povinnosti vůči Komisi. 30 sp 10/05 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

11 2. Vytváření lepšího podnikatelského prostředí a podněcování podnikání Je třeba naléhavě učinit kroky ke zlepšení podnikatelského prostředí (snížením celkové administrativní zátěže, zjednodušením a zlepšením kvality právních předpisů, umožněním rychlejšího zakládání nových podniků a vytvořením takového prostředí, které bude více podporovat podnikání). Aby Komise usnadnila rychlé zahájení činnosti nových podniků, přezkoumá sdělení o rizikovém kapitálu. Komise se zejména zaměří na potřebu dále zvýšit pružnost pravidel tak, aby mohla být zohledněna rozmanitost opatření, zejména pokud jde o limity povolených investic, u kterých se předpokládá existence tzv. selhání trhu s rizikovým kapitálem ( equity gap ). 3. Investice do lidského kapitálu Dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti, udržitelného růstu a hospodářské a sociální soudržnosti jsou klíčovými cíli Společenství. Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ) podporuje vysokou úroveň zaměstnanosti společně s kvalifikovanou, vyškolenou a přizpůsobivou pracovní silou, což předpokládá podstatné investice do lidského kapitálu. Státní podpora by tudíž mohla být opodstatněná tehdy, pokud je nezbytná k poskytnutí správných pobídek pro zaměstnavatele, aby zaměstnávali více pracovníků, zejména takových, kteří mají problémy s přístupem k trhu práce a setrváním na něm, a aby pracovníkům poskytovali vhodné proškolení. Použitelnost nařízení o blokových výjimkách pro podpory na vzdělávání a zaměstnanost vyprší koncem roku Komise hodlá zjednodušit a konsolidovat tyto blokové výjimky v souvislosti s nařízením o obecné blokové výjimce. 4. Vysoce kvalitní služby obecného hospodářského zájmu Zajištění efektivních a vysoce kvalitních služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) je klíčovou složkou evropského sociálního státu. Vysoce kvalitní služby obecného hospodářského zájmu rovněž přispívají ke konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Členské státy mají při rozhodování, zda a jakým způsobem financovat poskytování služeb veřejného hospodářské zájmu, široký prostor pro vlastní uvážení. Aby se však zabránilo narušení hospodářské soutěže, mělo by poskytované vyrovnání umožnit výkon poslání veřejné služby tak, aniž by vedlo k nadměrným vyrovnávacím platbám a nepřiměřeným narušením hospodářské soutěže. 5. Jasnější stanovení priorit prostřednictvím zjednodušení a konsolidace Pro zajištění lepší kontroly a usnadnění poskytování podpor, které jsou jednoznačně slučitelné se Smlouvou, vydá Komise nařízení o obecné blokové výjimce, kterým budou určité kategorie podpory osvobozeny od oznamovací povinnosti vůči Komisi. Nařízení bude založeno na zásadě, že politika státní podpory by se měla zaměřit na typy podpor, které nejvíce narušují hospodářskou soutěž, a měla by stanovit jasné pozitivní a negativní priority. Rada Komisi prostřednictvím zmocňovacího nařízení oprávnila vyjmout určité oblasti, ve kterých Komise může definovat obecná kritéria slučitelnosti, která by měla vést k totožnému výkladu v různých členských státech. Za určitých okolností má Komise pravomoc vyjmout podpory týkající se malých a středních podniků, výzkumu a vývoje, životního prostředí, zaměstnanosti, vzdělávání a regionálního rozvoje. V obecné blokové výjimce Komise hodlá zjednodušit a konsolidovat existující blokové výjimky (vzdělávání, malé a střední podniky a zaměstnanost) a začlenit širší rozsah výjimek, zejména pokud jde o podporu malým a středním podnikům a výzkumu a vývoji. Kategorie podpory, které lze jasně definovat, mohou spadat do oblasti působnosti nařízení o blokové výjimce, zatímco pro některé formy podpory, které nelze předem přesně definovat, mohou mnohem pružnější nástroj představovat pokyny. Komise rovněž zváží začlenění některých kategorií podpory, např. regionální podpory, státní podpory na ochranu životního prostředí a podpory na záchranu malých a středních podniků, přičemž se bude věnovat problémům vzniklým kumulací různých druhů podpor. Komise rovněž zváží vynětí většího počtu podpor než v současnosti, a to na základě ekonomické analýzy a zkušeností. To však učiní pod podmínkou, že členské státy ponesou větší odpovědnost za soulad s pravidly a kritérii stanovenými blokovými výjimkami. Navíc bude zvýšen práh, do kterého mohou členské státy, aniž by byly splněny další specifické požadavky, poskytovat podporu de minimis, aby se tak zohlednil vývoj ekonomiky. 6. Cílenější politika regionální podpory Komise vnímá potřebu aktualizovat politiku v oblasti regionální podpory tak, aby se zohlednil vývoj za uplynulých sedm let od přijetí posledních pokynů. Komise zahájila přezkoumání pokynů Společenství pro regionální podporu a hodlá začlenit víceodvětvový rámec pro regionální podporu velkým investičním projektům. Vzhledem k tomu, že je nezbytné investiční podporu velkým podnikům používat střídmě, aby nadále účinně přispívala k podpoře celkové, dlouhodobé konkurenceschopnosti prostřednictvím snížení regionálních nerovností, mohl by se tento druh podpory soustředit hlavně na nejméně rozvinuté regiony. Regionální podporu je však třeba vidět v souvislosti s možnostmi pro poskytování podpory pro horizontální účely. Komise plánuje prověřit, jaké úrovně podpory mohou být odůvodněné pro jiné než nejméně rozvinuté regiony, jaké by měly být rozdíly v podporách, jaké kategorie podniků by měly být příjemci a pro jaké kategorie podpory. 7. Podpora udržitelného rozvoje s ohledem na životní prostředí Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí se použijí do roku V roce 2005 se Komise začne zamýšlet nad způsoby a prostředky, jak lépe řešit výzvy a využít příležitosti, které udržitelný rozvoj nabízí, jak je stanoveno v lisabonské strategii a ve strategii udržitelného rozvoje, zejména s cílem zajistit úplnou internalizaci nákladů na ochranu životního prostředí. Komise se v souladu s akčním plánem pro environmentální technologie pokusí povzbudit ekologické inovace a zvýšení produktivity prostřednictvím ekologické Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 31

12 účinnosti. Určitá opatření by rovněž mohla být v rámci obecné blokové výjimky osvobozena od povinnosti oznámit podporu. 8. Zavedení moderní infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií Členské státy se při výstavbě infrastruktury vzrůstající měrou opírají o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Proto je důležité, aby existovala jasná pravidla státní podpory pro posuzování veřejných zdrojů poskytovaných v rámci partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. V důsledku nedávného otevření trhů, jež byly dříve pod státní kontrolou, lze obecně říci, že veřejné subjekty vzrůstající měrou vstupují na celou řadu trhů. To může vyvolat problémy právní povahy ohledně použitelnosti pravidel státní podpory. Komise zváží potřebu vydání pokynů v tomto směru. Jakými směry se bude ubírat modernizace praktik a postupů v oblasti státní podpory? 1. Lepší řízení odpovědnost sdílená s členskými státy 2. Méně byrokracie a cílenější vynucování práva a kontrola 3. Přizpůsobení procesních pravidel rozšířené EU 4. Komplexní přezkum zbývajících dokumentů 5. Zavedení a zhodnocení nových postupů do budoucna Mezinárodní organizace a EU Komentář UNICE k Akčnímu plánu státní podpory UNICE vítá záměry Komise v oblasti reformy politiky státní podpory a její zaměření na podporu výzkumu, vývoje a inovací, ochrany životního prostředí, vytváření nových a lepších pracovních míst a regionální rozvoj. UNICE podporuje princip, že členské státy by měly přesměrovat pomoc směrem k horizontálním cílům obecného zájmu a zacílit ji na identifikovaná tržní selhání při současném snižování její celkové úrovně. UNICE připouští potřebu nových pravidel pro hodnocení opatření státní podpory, což by Komisi umožnilo soustředit pozornost na důležité případy. Je však důležité, aby navržená řešení nenarušila transparentní a efektivní kontrolu státní podpory na společném trhu. Aktuální nedostatek efektivní kontroly implementace pravidel blokových výjimek v oblasti státní podpory jednotlivými členskými zeměmi ze strany Společenství je pro UNICE již nyní znepokojující. UNICE potěšilo upozornění na určité nedostatky v praktikování a řízení politiky státní podpory Komisí, doporučuje tímto směrem zaměřit i Akční plán a věří, že podniky budou moci hrát větší roli ve zvyšování transparentnosti politiky státní podpory. UNICE s vědomím potřebnosti modernizované politiky státní podpory v kontextu Lisabonské strategie pro růst a pracovní příležitosti podporuje využívání ekonomických a právních analýz k určení, zda opatření je státní podporou a zda státní podpora může být označena za kompatibilní se zakládající Smlouvou. (Zajištění potřebných dokladů by bylo ponecháno na členských státech.) UNICE zvláště vítá záměr Komise posílit hospodářský přístup k analýzám státní podpory s tím, že klíčovým prvkem bude analýza tržních selhání, která bude provedena řádně a zcela transparentně. UNICE má současně obavy, pokud jde o decentralizaci kontroly státní podpory (vlastní hodnocení a monitoring členskými státy a podniky samotnými, přičemž primární odpovědnost za správnou implementaci pravidel blokových výjimek leží spíše na veřejných autoritách, než na společnostech). Ta by neměla odvést pozornost od jednotné aplikace práva státní podpory ES. Současně UNICE trvá na tom, že ekonomický přístup by neměl zvyšovat právní nejistotu či administrativní zátěž při schvalování plánů státní podpory. Pokud jde o zaměření státní podpory, v oblasti inovací a výzkumu a vývoj UNICE upozorňuje, že současná pravidla nejsou komplexní a dostatečně srozumitelná, že by měla být v této oblasti vytvořena jedna kategorie průmyslového výzkumu a vývoje. Z tohoto důvodu podporuje návrh Komise založit revizi rámce na přístupu lépe reflektujícím interaktivní proces průmyslových inovací, který by rovněž odrážel průběžnou zpětnou vazbu z trhu. Rámec by měl vzít v úvahu i rostoucí důležitost PPP v této oblasti. Pokud jde o vytváření lepších podmínek pro podnikání a jeho stimulování (prostřednictvím snižování celkové administrativní zátěže, zjednodušování a zlepšování kvality legislativy, umožnění rychlého zakládání nových podniků a vytváření prostředí více podporujícího podnikání) UNICE podporuje revidované Sdělení o rizikovém kapitálu. V případě investic do lidského kapitálu UNICE souhlasí, že státní podpora by měla být povolena v případě nutnosti k zajištění správných stimulů pro zaměstnavatele. Pokud jde o lepší stanovování priorit prostřednictvím zjednodušení a konsolidace existujících pravidel státní podpory UNICE by bylo pro zjednodušení a konsolidaci existujících pravidel státní pomoci a mohlo by podpořit vytvoření všeobecné úpravy blokových výjimek, která by zahrnovala již existující pravidla výjimek. Ovšem decentralizace kontroly státní podpory prostřednictvím regulace blokových výjimek jasně zvyšuje riziko právní nejistoty a rozdílných interpretací napříč EU. Je proto nutné, aby pravidla byla jasná, aby všechny relevantní informace o plánech blokově vyňaté podpory byly přístupné a aby Komise důkladně monitorovala jejich implementaci. Vynucování rozhodnutí Komise, zejména pokud jde o návrat ilegální a nekompatibilní podpory, je stále navzdory zvýšené pozornosti Komise problematická. Stále existují potíže s přenášením případů (zejména přeshraničních) na půdu národních soudů a s jejich využitím jako vynutitelů pravidel státní pomoci. UNICE proto velmi vítá návrhy Komise zlepšit vnitřní praxi a administrativu a zvýšit efektivitu, vynucování a monitorování. Mezinárodní organizace a EU Nový člen Svazu za měsíc září CELTIC TRADE ABILITY, s.r.o. C.T.A. 32 sp 10/05 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

13 UNICE: Připravenost Bulharska a Rumunska na vstup do EU z pohledu evropské podnikatelské komunity Počátkem září se obrátil generální tajemník UNICE pan Philippe de Buck na podnikatelské a zaměstnavatelské svazy z členských zemí EU v souvislosti s očekávaným vstupem Bulharska a Rumunska do EU podle stanoveného harmonogramu. UNICE vypracovalo dvě vlastní hodnotící zprávy, které jsou příspěvkem pro pravidelné monitorovací zprávy Evropské komise, očekávané 25. října 2005, a které hodnotí připravenost obou zemí z hlediska evropského byznysu. Zprávy byly zaslány komisaři pro rozšíření Oliemu Rehnovi. UNICE současně vyzývá členské svazy, aby vyjádřily podporu společné iniciativě a zaslaly oba dokumenty UNICE příslušným ministerstvům. Bulharsko Pravidelná zpráva Evropské komise o připravenosti Bulharska pro vstup do EU z roku 2004 je v plném souladu s názorem evropských podnikatelů. V souvislosti s přípravou Bulharska na vstup do EU zahájili evropští podnikatelé průzkum mezi průmyslovými podniky, poskytovateli služeb a obchodními organizacemi, které s touto zemí spolupracují. Výsledky se staly základem jak pro obecné hodnocení, tak pro specifická doporučení jednotlivých podniků. Na základě provedeného šetření podnikatelé doporučují vstup Bulharska do EU v roce 2007, neboť reformní úsilí nadále pokračuje. Všeobecné hodnocení evropského byznysu: Makroekonomická stabilita a pokrok v provádění strukturálních reforem stejně jako jasná perspektiva členství v EU zvýšila zájem podnikatelů o Bulharsko jako o místo pro podnikání. Mezi mnoha důvody pro své již existující nebo plánované aktivity v zemi podnikatelé uvádějí, že v souladu s očekávaným zlepšením právní jistoty ve střednědobém horizontu: mají lepší přístup na trh, který se v porovnání s průměrem EU vyvíjí dynamičtěji, se jim i díky finančním prostředkům proudícím z evropských prostředků otevírá řada příležitostí, pokud jde o obchod a investice, a mohou využít příležitost výhodných výrobních podmínek (dobrá flexibilita trhu práce, nízké náklady práce a daně). Podnikatelé vidí výhodu Bulharska jako lokality k podnikání především v její dobře kvalifikované a dostupné pracovní síle. Pozitivně je vnímán i lepší přístup k bankovním úvěrům a bulharský daňový systém s podnikovou daní ve výši 15 %. Kompletní zprávy jsou založeny v Sekci mezinárodních organizací a EU Rumunsko Východiskem je pravidelná zpráva Evropské komise o pokroku Rumunska v přípravě na vstup do EU z roku Podnikatelská komunita na základě vlastního šetření zdůrazňuje, že v Rumunsku bylo dosaženo pozitivních výsledků a všeobecné podnikatelské ovzduší se zlepšilo. Podnikatelé oceňují zvýšené úsilí nové vlády přistoupit k liberální regulatorní politice v ekonomické oblasti a zaujmout nekompromisní postoj v boji proti korupci. Šetření současně dokládá, že implementace acquis communautaire na národní, a zejména na místní úrovni zůstává problematická. Národní a místní správní orgány jsou velmi slabé, a to jak z hlediska omezených lidských zdrojů, tak z hlediska jejich profesní připravenosti. Pokud jde o obchod, je důležité, aby Rumunsko zaručilo přijetí všech forem environmentálních, zdravotních a normativních standardů. Rumunsko by mělo exportovat do EU jen takové výrobky, které vyhovují komunitárním standardům. Zboží, které těmto standardům nevyhovuje, by nemělo volně cirkulovat po EU. Podnikatelé rovněž zdůrazňují, že přístupová smlouva s EU obsahuje také speciální ochrannou klauzuli, která umožňuje odložit přijetí Rumunska do roku 2008, pokud bude takové rozhodnutí přijato kvalifikovanou většinou ČS na konci roku Toto opatření bude přijato zvláště tehdy, pokud nebude implementováno acquis zejména v oblasti státní pomoci, boje proti korupci a organizovaného zločinu. Podnikatelská komunita vítá tuto ochrannou klauzuli a s ní související monitorovací mechanismus, který přijala EK. Všeobecná doporučení: urychlit implementaci acquis v oblasti soutěžního práva; posílit volný pohyb zboží: odstranit ne-tarifní bariéry (dovozní licence, balení/značení, autorizace); usnadnit volný pohyb služeb a kapitálu; zlepšit fiskální prostředí; implementovat environmentální legislativu a vybudovat nezávislou reprezentaci podnikatelů: zvýšit kapacitu a nezávislost rumunských podnikatelských asociací reprezentujících průmyslový sektor. Sekce mezinárodních organizací a EU Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 33

14 Delegace OECD v Praze ve dnech Dne přijela do Prahy delegace OECD, jejímž cílem byla každoroční příprava Ekonomického přehledu o České republice Economic Outlook. Pracovní tým vedl Andreas Woergoetter, vedoucí divize V, ekonomické sekce OECD. Dalšími jeho členy byli Philip Hennings a Alessandro Goglio z oddělení pro Českou republiku. Delegace OECD navštívila orgány státní správy a do svého programu zahrnula i setkání se zástupci odborů a zaměstnavatelských svazů. Na Svazu průmyslu a dopravy ČR byli přijati dne a setkali se s Ing. Drbalovou, Ing. Koernerem a JUDr. Hejdukovou. V téměř dvouhodinové živé diskusi se členové delegace zaměřili především na tři okruhy problémů: současný ekonomický vývoj v ČR, na předloženou Hospodářskou strategii vlády a její podporu ze strany podnikatelské a zaměstnavatelské komunity v ČR, na pracovněprávní vztahy a stanovisko zaměstnavatelů k novému zákoníku práce. Dalšími tématy, o kterých obě strany jednaly, byl rozvoj lidských zdrojů a ekonomická migrace. V této souvislosti se členové delegace zajímali o strategii SP Průmysl a lidské zdroje a podporu dialogu mezi průmyslem a vysokými školami. Pokud jde o ekonomickou migraci, zajímala se delegace OECD o výsledky pilotního projektu MPSV ČR v této oblasti, jeho uplatnění a názor zaměstnavatelů v České republice. Mezinárodní organizace a EU Kaleidoskop událostí: Setkání evropských členů IOE Madrid, září 2005 Rok se s rokem sešel a ve španělském Madridu se ve dnech září 2005 sešli na pravidelném zasedání, tentokrát pod patronací Konfederace zaměstnavatelských organizací Španělska/Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)/, evropští členové IOE. Hlavní diskuse se soustředila na hospodářský a sociální dopad outsour-cingu a insourcingu. Na programu byla rovněž návštěva španělské společnosti Telefónica a posouzení jejího přístupu k CSR a panelová diskuse o mezinárodních pracovních vztazích a rámcových dohodách. Účastníci rovněž diskutovali o hlavních otázkách IOE a ILO s cílem definovat priority pro evropské členy. Hovořilo se tedy nejen o sociální situaci a stavu pracovního trhu ve Španělsku, ale také o nové strategii IOE do budoucna, o vztahu mezi podniky, ILO a IOE, o podnikání a debatě o CSR, o prioritách zaměstnavatelů v ILO a reformě Mezinárodní konference práce. Na setkání byli přítomni nejen vysocí představitelé CEOE a IOE, ale i ministr práce a sociálních věcí Španělska, zástupci OECD a ILO ACT/EMP. Svaz průmyslu a dopravy ČR byl zastoupen panem vicepresidentem ing. Pavlem Priorem. Mezinárodní organizace a EU eská manaerská asociace a Svaz pr myslu a dopravy R vás srde n zvou na 4. celostátní konferenci ZNALOSTNÍ EKONOMIKA realita nebo floskule (bezobsaná fráze)? která se uskute ní dne 24. listopadu 2005 od 9:00 do 15:00 hodin v Hotelu Olympik Praha, ul. Sokolovská 138, Praha 8 Cílem konference bude posouzení nejnov jích trend v rozvoji znalostní ekonomiky jako prostoru pro zhodnocení výsledk v dy a techniky, inova ních strategií, "u ících se" firem, celoivotního vzd lávání a prezentovat n které úsp né projekty v naich firmách. Na konferenci vystoupí: Ing. Martin Jahn, MBA., místop edseda vlády R pro ekonomiku Prof. Ing. Jan Trune ek, CSc., katedra managementu VE Praha Doc. Radim Valen ík, CSc., vedoucí katedry ekonomiky a mezinárodních vztah VFS, o.p.s. Ing. Ji í Majer, viceprezident MA, p edseda DDL, Manaer roku 2001 Ing. Ji í Stýblo, CSc., výkonný editel MA JUDr. Hana Procházková, personální editelka EPS, a.s. Ing. Zbyn k Eiselt, výkonný editel TietoEnator, a.s. Ing. Ji í Bro, editel TANEX Plasty, a.s. a dalí Partne i konference 34 sp 10/05 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

15 Informace Stálého zastoupení SPCR Brusel říjen» Pokus výboru EP pro životní prostředí o dosažení širokého konsensu ohledně návrhu chemické legislativy EU (REACH) vyvolal vlnu nevole jak u průmyslové lobby (hrozba ztráty pracovních míst), tak také od ochránců životního prostředí všeho druhu (hrozba toxické kontaminace). Výbor svým hlasováním podpořil zpravodaje Sacconiho v obhajobě zdravotních a environmentálních cílů návrhu, přičemž byla v návrhu ponechána původní pravidla pro registraci chemikálií vyráběných v objemu tun, což další výbory EP navrhovaly snížit. Nicméně výbor podpořil nižší požadavky na data ohledně substancí vyráběných nebo dovážených v rozsahu 1 10 tun,to s ohledem na MSP. Zpráva výboru pro ŽP bude teď předložena plénu EP a budou ji doprovázet také dodatky a pozměňovací návrhy dalších dvou výborů (pro průmysl a pro JVT). Tyto mohou projít plénem i přes to, že byly ve výboru pro ŽP zamítnuty. Mezitím budou pokračovat jednání mezi politickými skupinami v EP. Sága chemické legislativy EU tak prozatím pokračuje s tím, že ke konečnému schválení by mělo dojít v prvním čtvrtletí Více o situaci ve výborech EP viz: envi/envi_ _1500.htm» Evropská komise schválila začátkem října novou zprávu o průmyslové politice EU, která by měla přispět v vytvoření politického rámce pro větší konkurenceschopnost evropského zpracovatelského průmyslu. Jejímu zpracování předcházel screening 27 průmyslových odvětví a návrhy nových iniciativ se týkají 7 okruhů otázek týkajících se obecných problémů zpracovatelského průmyslu a možného využití synergií mezi nimi. Prezident Barroso a komisař Verheugen neopomínají zdůrazňovat, že nechtějí návrat k průmyslové politice 70 let a že nevěří ve francouzskou koncepci národních šampiónů. Vládní zásahy do tržního prostředí jsou ospravedlnitelné pouze tam, kde si to slabá místa trhu vyžadují, přičemž návrat k výběrovým intervencionistickým akcím údajně nehrozí. Více o obsahu materiálu EK viz: industry/index_en.htm» Komisař Piebalgs ve svém projevu v EP (28.9.) opětovně potvrdil své záměry na snížení poptávky po energiích a na urychlené využívání alternativních zdrojů energií. Akční plán EK v toto oblasti má čelit rostoucím cenám ropy a zahrnuje zvýšení energetické účinnosti, zvýšení podílu RES, zlepšení transparentnosti a předvídatelnosti ropných trhů a zvýšení dodávek ropy a plynu, jakož i zjednodušení pravidel pro udržování zásob ropy v EU. Poslanci EP na tomto zasedání schválili nezávaznou rezoluci požadující, aby se EU stala ekonomikou s nejvyšší energetickou účinností a nejnižší závislostí na pevných palivech do r Více viz volná příloha Piebalgsonoil..» Na slyšení EP podpořil orientaci na alternativní zdroje energie také komisař Verheugen (V.) s odvoláním na potřeby konkurenceschopnosti ekonomik EU. Kontext vystoupení se týkal automobilového průmyslu (CARS 21- skupina expertů na vysoké úrovni) a revize regulatorního rámce EU pro toto odvětví. Skupina předloží do konce roku návrhy na lepší výkon odvětví v oblasti konkurence, ochrany ŽP a silniční bezpečnosti. Za novum v práci EK označil V. koordinaci práce s dalšími dvěma komisaři (Piebalgs, Dimas) k dosažení vytyčeného cíle - oddělení hospodářského růstu od nároků na energie. Do konce roku mají být zveřejněny návrhy EK v oblasti biomasy a následovat má příslušná směrnice v této věci. Více o pokroku v práci CARS 21 viz: pagesbackground/competitiveness/cars21.htm» Dne schválil EP další nezávaznou výzvu týkající se připravované zprávy EK o obnovitelných zdrojích energie (RES), ve které požaduje snížení závislosti EU na pevných palivech cestou širšího využití RES včetně požadavku na stanovení náročných povinných cílů pro podíl RES v energetickém mixu EU po r. 2010; EP trvá na tom, že cíl 20 % podílu je splnitelný, přičemž hlavní úsilí EK by se mělo soustředit na topení a chlazení, férový přístup RES na trh, biomasu a R&D. Dílčí zpráva EK o RES bude zveřejněna v říjnu t. r. a konečná pak koncem prosince. Více viz: energy/res/index_en.htm Telegraficky:» Na konferenci zainteresovaných subjektů zahájí EK novou fázi plnění své strategie proti klimatickým změnám; půjde zároveň o přípravu EU na další kolo jednání COP-11 v Montrealu Více viz: EP schválil návrhy zaručující nezávislost auditorů ve vztahu k managementu společností (kótovaných na burzách); povinnost zřizování auditorských výborů však byla z návrhu vyjmuta. Příslušnou směrnici by měli formálně schválit ministři financí na schůzi své rady v listopadu t. r. Více viz: com2003_0286en01.pdf» Návrh směrnice o službách na JVT (tzv. Bolkesteinova směrnice) bude předložen k prvnímu klíčovému hlasování ve výboru EP (INCO); k návrhu bylo předloženo pozměňovacích návrhů. První čtení by pak v ideálním případě mělo následovat do konce října, pokus o konsensus v radě koncem listopadu.» Zpráva Světového ekonomického fóra o globální konkurenceschopnosti ukazuje, že největší státy EU v této oblasti ztrácejí, přičemž např. Finsko zůstává stále v čele následováno USA, Švédskem, Dánskem a Thaiwanem. UK a SRN se drží mezi prvními 15, Francie a Španělsko si pohoršily (29 a 30) a Itálie je až 47.Více viz: a také připomínka International MIT conference on innovation in Brussels Agoria, the Belgian multi-sector federation for the technology industry, and the MIT Industrial Liaison Program are jointly organizing a conference Achieving Growth through Strategic Innovation from November 2005 in Brussels. The conference provides one of the rare occasions in Europe to meet several leading MIT researchers and to obtain first-hand information about the US approach to innovation. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 35

16 Prezentace českých firem v zahraničí Z našich dosti bohatých zkušeností s prezentováním českých firem v zahraničí bohužel vyplývá ne zrovna optimistické konstatování: úroveň prezentace českých podnikatelských subjektů zejména na zahraničních veletrzích je stále nedostatečná, ve srovnání s nejnovějšími trendy ve vyspělých zemích dokonce v některých případech mizerná. Na druhé straně úroveň osobní prezentace zástupců firem na podnikatelských misích se zvyšuje, jsou lépe jazykově vybaveni, řada z nich umí sebevědomě prezentovat svou firmu a dát jasně najevo, že je globálním hráčem. Po listopadu 1989 se přes naše podniky přehnalo několik vln marketingových školení a kursů organizovaných převážně zahraničními agenturami. Částky vynaložené na účast příslušných pracovnků v nich jistě nebyly malé, ale dosažený efekt byl zřejmě pouze na straně oněch zahraničních agentur. Ač nerada, musím bohužel konstatovat, že ta část marketingových aktivit spočívající v prezentaci a propagaci, je stále ze strany českých firem podceňována. Je jasné, že malá nebo střední frima si těžko může dovolit vynakládat na reklamu a propagaci tolik jako velké společnosti. Pokud ale šetří příliš a nemá buď žádné nebo špatně zpracované informace o svých výrobcích, těžko může očekávat nějaký úspěch. Podle mého názoru není třeba si najímat drahé PR konzultanty. Stačí logicky vycházet z toho, co a komu chci nabídnout. Nebudu se zmiňovat o odstrašujících příkladech jako například nabídka zaslaná v češtině, případně firemní katalogy v češtině na veletrzích v zahraniči. To už doufám patří minulosti. I když ještě v lednu 2004 jsem firemní materiály v češtině a dokonce bez kontaktních údajů nejmenované významné české firmy se slovenským majoritním vlastníkem zažila na oficiální české účasti na veletrhu v Kuvajtu. Je třeba vždy brát v úvahu specifika země, na jejíž trhy firma hodlá proniknout. Tyto informace lze i bez vlastní zkušenosti získat na internetu ministerstva zahraničních věcí, CzechTrade nebo přímo na české ambasádě. Samozřejmě také v sekci vnějších vztahů Svazu průmyslu a dopravy. Angličtina je universální business jazyk, do arabských zemí je však optimální arabština, stejně jako pro Rusko a země SNS ruština. Totéž platí ještě v mnohem větší míře pro Čínu, kde anglicky nemluví zdaleka tolik lidí, jak si možná někdo u nás představuje. Výjimkou je samozřejmě Hongkong, ale ani v kosmopolitní Šanghaji či Kantonu nelze na znalosti angličtiny u místních obchodníků a podnikatelů příliš spoléhat. Některé české firmy volí v rámci úspor variantu universálního prospektu, tedy kombinaci češtiny a cizího jazyka, nejčastěji angličtiny, někdy dokonce i více jazyků. Pro domácí použití je tato varianta jistě vhodná, ale pro zahraničního potenciálního zákazníka rozhodně ne. Často pak vidime, jak návštěvník českého stánku na zahraničním veletrhu zmateně listuje katalogem a nakonec ho, pokud nezíská ústní informaci od personálu na stánku, otráveně vrátí zpět netuše, co vlastně tahle firma vyrábí a nabízí. Takový prospekt je nepřehledný a budí dojem, že firma se nezaměřuje na daný trh, ale zkouší to na více frontách v naději, že něco z toho vyjde. Na veletrzích v arabských zemích, v Asii, ale i ve Spojených státech se velmi vyplatí mít sebou vzorky zboží. Zdejší zákazníci to vyžadují, chtějí vidět nabízený produkt a přesvědčit se tak o jeho kvalitě a věrohodnoti nabídky. Bohužel často nevalné úrovně bývá také grafika firemních materiálů a také inzerátů, které jsou součástí různých tištěných materiálů určených k propagaci České republiky. Takové informace pak nemohou mít tu správnou vypovídací hodnotu - tedy prezentovat přesvědčivě produkty a služby a dovést potenciálného zákazníka k poznání,že za dobrou cenu získá kvalitu srovnatelnou s renomovanmi světovými značkami. V ideálním případě by firemní katalog měl přesvědčit o tom, že kvalita českého výrobku je ještě vyšší. Angažovat profesionála se rozhodně v tomto případě vyplatí. Většinou je na první pohled vidět, který prospekt či inzerát vyrobila firma vlastními silami na koleně a který vznikl v grafickém studiu. Podle našich dosavadních zkušeností se ale výrazně zlepšuje kvalita překladu. Odráží to zřejmě i skutečnost, že v řadě firem působí zahraniční vlastník, který si úroveň propagačních materiálů hlídá a je zvyklý na určitý standard. Nelze opomenout také prezenatci prostřednictvím internetu. Kdo nemá ve firemních materiálech uvedeny webové stránky, okamžitě ztrácí body. Pokud je webová prezentace pouze v češtině (a to bohužel není až tak výjímečné), případně v mizerné angličtině s chybami, je to například pro severoamerický trh konec všech nadějí. Svaz průmyslu a dopravy se snaží přispět ke zlepšování firemních prezentací jak při katalogových výstavách v zahraničí, tak i v rámci podnikatelských misí. V prvním případě se snažíme získat od firem maximum infomací o tom, který produkt chtějí na konkrétním veletrhu nejvíce propagovat a pro jaký typ zákazníků. Podle toho formulujeme požadavky na prospekty a katalogy, které budou na akci prostřednictvím našeho pracovníka prezentovány a snažíme se také upozorňovat na případné nedostatky. Na podnikatelských misích je to podobné snažíme se co nejpřesnějí formulovat požadavky na poskytnutí informací o záměrech firmy na misi a představách o partnerech. Poté, co se nám, někdy dost obtížně, podaří tato fakta shromáždit, pak připravujeme základní elektronickou prezentaci české podnikatelské delegace, kterou pak na 36 sp 10/05 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

17 Katalogová prezentace v Malajsii Ve spolupráci Svazu průmyslu a dopravy ČR, ZÚ Kuala Lumpur a agentury CzechTrade se v Kuala Lumpur uskutečnila katalogová prezentace českých firem se zájmem o export do Malajsie. Prezentace probíhala v rámci třídenního veletrhu malého a středního podnikání Global SMEs 2005 na výstavišti Putra World Trade Center v Kuala Lumpur ve dnech září Českou expozici seminářích a podnikatelských fórech doplňují sami představitelé firem. Jak jsem již zmínila, úroveň osobního prezentování českých firem na misích má rozhodně stoupající trend. Faktem je, že na cesty doprovázející ministry, premiéra nebo dokonce prezidenta republiky jezdí většinou členové managementu firem, kde se vysoká úroveň prezentačních dovedností i jazykových znalostí předpokládá a většinou i reálně existuje. Dá se říci, že i přístup k jednáním na misi je mnohem lepší, firmy se většinou snaží využít mamximálně všechny nabízené možnosti v rámci programu mise k jednáním s partnery, jsou aktivnější, stále více účastníků misí má předem dohodnuty schůzky nad rámec společného programu, při dvoustranných jednáních mnohem více využívají také vlastní elektronické prezentace v notebooku. Nejlepší metodou, jak se v prezentování své firmy stále zdokonalovat, je podle mého názoru praxe v terénu a snaha učit se od těch lepších. Základem ovšem je, aby povědomí o významu prezentace a propagace firmy jako účinné metody vedoucí k získávání nových trhů a zákazníků mělo své místo při vytváření dlouhodobých strategií a také ve finančím plánu firem. Ing. Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce vnějších vztahů SP ČR navštívila dne velvyslankyně ČR v Malajsii Dana Huňátová. Veletrh Global SMEs, který se v letošním roce uskutečnil již pošesté, tradičně nabízí informace o podnikatelském prostředí v Malajsii a ve světě. Veletrhu se pravidelně účastní obchodní úseky zastupitelských úřadů a zahraniční agentury na podporu obchodu, proto je veletrh vyhledáván také dovozci a distribučními společnostmi v Malajsii. Možnost nabízet na veletržních stáncích konkrétní výrobky však mohou pouze účastníci ze zahraničí. Souběžně s veletrhem Global SMEs 2005 se uskutečnily ve výstavních prostorách další dva veletrhy (Office World 2005 a Malaysia Premium 2005), které byly zaměřeny na kancelářskou techniku, kancelářský nábytek, kancelářské potřeby a reklamní dárkové a upomínkové předměty. Účastníci těchto dvou veletrhů zavítali současně do výstavních prostor Global SMEs Zahraniční vystavovatelé mohli v rámci Global SMEs 2005 vystavovat bez oborového omezení. Kromě jednotlivých zahraničních firem se veletrhu opět zúčastnily také obchodní úseky zastupitelských úřadů a agentury na podporu obchodu. Velmi početné zastoupení měla ČLR (blok stánků firem z provincie Guangzhou) a Korea (rovněž samostatná sekce s několika stánky). Valná většina zastupitelských úřadů se zúčastnila v minimálním rozsahu na stáncích o výměře 2x2 m. ZÚ Kuala Lumpur měl díky čerpání dotace z disponentury ODEV k dispozici více než dvojnásobnou výstavní plochu a mohl tak kromě vystavení zaslaných katalogů pozvat zájemce o dovoz českých výrobků přímo do výstavního stánku, kde mohli vyplnit krátký dotazník vypracovaný Svazem průmyslu a dopravy a současně měli příležitost ke krátkému jednání s pracovníky velvyslanectví. V rámci katalogové prezentace byl kromě českých firem představen Svaz průmyslu a dopravy ČR a agentura CzechTrade. O propagační materiály těchto dvou institucí a o informace týkající se jejich služeb byl mezi návštěvníky velký zájem. ZÚ Kuala Lumpur využil této proexportní propagační akce k představení turistických zajímavostí České republiky prostřednictvím propagačních materiálů agentury Czech Tourism. Návštěvníci českého stánku na Global SMEs 2005, kteří projevili zájem o vystavené katalogy, byli požádáni o vyplnění dotazníků, v nichž uváděli kontaktní údaje, informace o své firmě a upřesnili svůj zájem o dovoz výrobků z ČR. Vyplněné dotazníky byly zaslány k závěrečnému zpracování Svazu průmyslu a dopravy ČR. Návštěvníci stánku, kteří neměli zájem vyplňovat dotazníky, byli požádáni, aby přiložili svou visačku s magnetickou kartou ke čtečce umístěné na každém stánku. ZÚ Kuala Lumpur zaregistroval prostřednictvím elektronické čtečky a vyplněných dotazníků celkem 161 kontaktů. Podle odhadů navštívilo stánek dalších 200 návštěvníků veletrhu, kteří svůj kontakt nezanechali, avšak odnesli si propagační materiály a kontaktní údaje na české firmy. Český stánek navštívili mimo jiné zástupci administrativy severního Iráku, Ministerstva průmyslu Vietnamu a ASEAN Business Advisory Council. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 37

18 Svaz pr myslu a dopravy R a eská manaerská asociace si Vás dovolují pozvat na krajský odborný seminá ESKÝ PODNIKATEL JE DOMA V EU ur ený manaer m a podnikatel m firem kraje Vyso ina který se uskute ní pod zátitou hejtmana RNDr. Miloe Vystr ila 9. listopadu 2005 od 9:00 hod. na Krajském ú ad kraje Vyso ina ikova 57, Jihlava ve spolupráci s Krajskou hospodá skou komorou kraje Vyso ina generální partner partner a firmy kraje Vyso ina Na seminá i vystoupí reprezentanti: kraje Vyso ina Asociace malých a st edních podnik eské agentury na podporu obchodu CzechTrade eské manaerské asociace eské spo itelny, a.s. Krajské hospodá ské komory kraje Vyso ina Microsoftu, s.r.o. Svazu pr myslu a dopravy R 38 sp 10/05 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

19 Plán aktivit manažerského svazového fondu Měsíc Datum Akce místo Říjen 27. Krajský odborný seminář Plzeň: Český podnikatel je doma v EU. Plzeň Listopad 1. Setkání Klubu manažera roku. Hotel STEP Praha Mezinárodní konference Kvalita a inovace cesta k udržitelnému rozvoji v rámci akce Listopad - Měsíc kvality v ČR. Praha, Národní dům na Vinohradech 10. Krajský odborný seminář Vysočina: Český podnikatel je doma v EU. Jihlava Manažeři na rychlých kolech Autodrom Most konference ČMA a SPČR: Zhodnocení znalostí - podmínka úspěchu v globální ekonomice Hotel Olympik Praha Prosinec 1. Krajský odborný seminář pro Karlovarský kraj: Český podnikatel je doma v EU. Karlovy Vary 3. Manažerský tenisový turnaj. Hotel STEP Praha Manažeři v lázních. Luhačovice Leden MTJ aneb manažerské plesání. Hotel Olympik Praha Dobrá angličtina může být vaší konkurenční výhodou. Vaše slabá angličtina se stává výhodou konkurentů. Dokonalá angličtina znamená lepší komunikaci a více úspěchu. English Editorial Services vám v tom pomůže. Poskytujeme profesionální lingvistické služby v anglickém jazyce. Rádi vám představíme, co můžeme pro vaši společnost udělat. Pro více informací kontaktujte: Martin Kriak Dokumenty Rady EU Společnost Geac se účastní Invexu 2005 Společnost Geac, s.r.o. přední dodavatel informačních systémů v České republice a dalších zemích Střední a Východní Evropy se zúčastní veletrhu informačních technologií Invex 2005 konaném v týdnu od října v Brně. Bude zde prezentován na 240 m2 rozsáhlé expozici partnerské společnosti IBM, kde spolu s dalšími partnery představí svá řešení. Tato nepřehlédnutelná expozice se bude nacházet v centrální části pavilonu V stánku 65. Společnost Geac zde předvede svou produktovou jedničku Systém21 Aurora, která nabízí širokou škálu softwarových aplikací ERP, jež umožňují maximalizovat přínosy stávajících technologií a zároveň využít nejnovější možnosti elektronického podnikání. Základní produkty zajišťuje kanadská společnosti Geac Computer Corporation Ltd., která je dodavatelem klíčových aplikací a systémových řešení společnostem na celém světě. Další informace o Geac, s.r.o. a jejích službách a produktech získáte na nebo dotazem na ové adrese Kontakt:Marketingové oddělení Geac, s. r. o. Bělehradská 54, Praha 2 Tel.: Fax: /výběr v češtině/ Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 10 /05 39

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2017 (OR. en) 5734/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 5188/17 ECOFIN 50 UEM 14 SOC 51 EMPL

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006 Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády Výkon a nízká kvalita státní správy je příčinou drahého a neefektivního státu zatěžujícího občany i podnikatele a zároveň neumožňuje

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu hospodářského partnerství Španělska CS CS 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Příprava budoucího programového období JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava budoucího programového období JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj Příprava budoucího programového období 2014+ JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SČ 2011 Praha, 15. září 2011 Strategie Evropa 2020 - politická

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 503. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 62. schůze konané dne 18. února 2010 ke Sdělení Komise Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více