Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie"

Transkript

1 Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Blanka Pasteláková Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Praha Úvod Dutina ústní tvoří jen 1 % z plochy celého těla. 1 Přesto jsou úrazy této oblasti velmi časté, podle epidemiologických studií tvoří od 6 do 37 % všech zranění. 2,3 Na výskyt úrazů v orofaciální oblasti má vliv rasa i etnikum, socioekonomická situace, geografie i zvyky v jednotlivých zemích. 4 U pacientů dále nacházíme s frekvencí od 8 do 45 % opakované poškození zubů i okolních tvrdých i měkkých zubních tkání. 5, 6 Úrazy postihují především děti a adolescenty, léčení je často dlouhodobé, finančně i časově náročné a vyžaduje multidisciplinární terapii. 7 Pokud není pacient správně léčen, má to jednoznačně vliv na kvalitu jeho života. 8 Cílem našeho sdělení je popis terapie u dospělého pacienta, kdy jeho předchozí úraz v mládí byl podceněn, a nedošlo tak včas k jeho ošetření. Kazuistické sdělení V dubnu roku 2009 přišel na naši kliniku 18letý pacient po úrazu horní čelisti vlevo (ve 12 letech), kdy kromě defektu kosti musely být extrahovány zuby 14, 15 (obr. 1). Po ukončení léčení na maxilofaciální chirurgii nebyl stanoven žádný další léčebný plán vzhledem k vývoji horní i dolní čelisti. Výchozí fotografie ukazují důsledky předčasné ztráty stálých zubů, kdy se levá polovina čelisti bez stimulace vlastními zuby i ve spojitosti s defekty kosti nevyvíjela dostatečně (obr. 2). Výrazná je asymetrie pravé a levé strany, vertikálně se středy horních a dolních středních řezáků míjejí o 3 mm. I když se z okluzního pohledu (obr. 3) zdá, že v oblouku je prostor pro dva premoláry a postavení středů by mohlo souviset s kompresí v oblouku dolním (obr. 4), v bočních projekcích vidíme správně se vyvíjející pravou stranu (Angleova I. třída) (obr. 5), otevřený a zkřížený skus s trematy v levé části zubního oblouku (obr. 6). Závažný stav je ještě komplikován reinkluzí zubu 27 a retencí zubů 18, 28, 38, 48 (obr. 1). Pacientovi byla provedena ortodontická analýza chrupu (obr. 7, tabulka 1) a poté byla navržena multidisciplinární terapie: 1. ortodontická terapie s úpravou postavení horního a dolního zubního oblouku; 2. chirurgické extrakce 18, 27, 28, 38, 48 v celkové anestézii; 3. augmentace kosti a zavedení implantátů loco 24, 25; 4. protetická rekonstrukce chrupu CAD CAM technikou. Obr. 1 Ortopantomogram 18letého pacienta po úrazu horní čelisti vlevo Obr. 2 Asymetrie frontálního úseku chrupu vertikálně se středy horních a dolních středních řezáků míjejí o 3 mm Obr. 3 Okluzní pohled na horní čelist před terapií V Magazínu JPS najdete pouze jednu stranu studie, kompletní studii naleznete na nebo si ji stáhněte. 9

2 Ad 1. V červenci 2009 byly nasazeny kroužky na zuby 16, 26, byl odevzdán a aktivován Bi-Helix (obr. 8). Ten byl doplněn v prosinci roku 2009 horním fixním aparátem. V lednu 2010 byl Bi-Helix sejmut a v květnu 2010 byl nalepen dolní fixní aparát s cílem upravit postavení horního a dolního zubního oblouku se záměrem posunout horní střed o 3,5 mm vpravo (obr. 9). V červenci 2010 byla aplikována expanzní spirála k mezializaci loco 23. Ad 2. V únoru 2011 byla provedena extrakce reinkludovaného zubu 17 a zubů 18, 28, 38, 48 v celkové anestézii (obr. 10). Ad 3. Po konzultaci s implantologem a jeho zhodnocení kostního defektu spolu s místem plánovaného zavedení implantátů (obr. 11) bylo v květnu 2012 provedeno v premedikaci Augmentin (SmithKline Beecham Pharmaceuticals), Aescin (Teva) a v lokální anestezii (oblast 21 26) 6 ml 4% Supracainu (Zentiva), zavedení dvou implantátů loco 24 Astra 3,5 13 mm TX a v místě 25 Astra 4,0 13 mm TX (ASTRA TECH Implant System). Současně proběhla vertikální a horizontální augmentace alveolární kosti metodou řízené kostní regenerace s důrazem na doplnění chybějícího objemu zejména v oblasti vestibula a mezi implantáty. Byla aplikována směs autogenní kosti pacienta a kostního substituentu ve formě granulí Bio- -Oss Geistlich v poměru 1 : 1 a augmentovaná oblast byla překryta resorbovatelnou kolagenní membránou OsteoBiol (Tecnoss). Definitivní zátěž byla naplánována za 8 měsíců. Ad 4. V lednu 2013 byla provedena druhá fáze implantace, kdy byly zavedeny vhojovací válečky. Po protetické analýze prostoru pro definitivní tvar premolárů i vzhledem k formování budoucích pseudopapil jsme se rozhodli zhotovit nejdříve provizorní korunky (obr. 12), které umožnily optimálně dokončit ortodontickou léčbu s úpravou okluzní roviny (obr. 13). V lednu 2014 následovala definitivní protetická rekonstrukce loco 24, 25. Již při otiskování na definitivní CAD CAM konstrukci (Computer-aided design and computer-aided manufacturing) vidíme formování pseudopapil tlakem provizorních korunek (obr. 14). K rekonstrukci používáme technologii BioCAM (Lasak), která je založena na frézovací technice a která umožňuje obrábět klasické slitiny na bázi chrómkobaltu, titanu i zirkonu. Frézování v 5 osách pomůže vytvořit přesný homogenní předtvar budoucí konstrukce. Základem je snímání napreparovaného pilíře nebo implantátu (obr. 15), softwarově zhotovený wax up (obr. 16) a konstrukce, kterou zhotoví počítačově řízená fréza (obr. 17, 18). Korunky byly dokončeny v zubní laboratoři nanesením vrstvy keramiky, byly vyzkoušeny a odevzdány pacientovi, současně byla dokončena ortodontická léčba, byl aplikován fixní retainer a retenční dlaha (obr ). Závěr Co lze říci závěrem? Úrazy v dentální oblasti u dětí a dospívajících pacientů jsou poměrně časté. Podle mezinárodních statistik prodělá % hochů a % dívek ve věku 5 let let nějaký úraz v orofaciální oblasti. Ve 12 letech jsou chlapci postiženi úrazem v dentální oblasti v průměru v % a dívky ve 4 19 %. Nejvíce jsou mezi 2. až 4. rokem života zasaženy dočasné zuby a mezi 7. až 10. rokem zuby stálé, většinou v oblasti středních nebo postranních řezáků. 9 Rodiče, ale bohužel někdy také ošetřující stomatolog, celou situaci podcení a vhodně neléčí jak změny ve vývoji čelistí, tak i vlastních zubů. Pozdější terapie je samozřejmě možná, je však mnohem časově i finančně náročnější. Studie vznikla za podpory projektu IGA MZCR a (FN Motol). Obr. 4 Komprese v dolním zubním oblouku před léčbou Obr. 5 Správný vývoj pravé strany Angleova I. třída Obr. 6 Otevřený a zkřížený skus s trematy v levé části zubního oblouku Obr. 7 Telerentgenogram

3 Obr. 8 Bi-Helix in situ Obr. 9 Horní a dolní fixní aparát stav terapie v roce 2010 (cílem bylo posunout horní střed o 3,5 mm vpravo) Obr. 10 Ortopantomogram po extrakci reinkludovaného zubu 17 a zubů 18, 28, 38, 48 v celkové anestezii Obr. 11 Tvar horního zubního oblouku před implantací loco 24, 25 Obr. 12 Provizorní korunky 24, 25 Obr. 13 Úprava okluzní roviny za podpory provizorních korunek 24, 25 Obr. 14 Otisk na úrovni implantátu pro definitivní korunky 24, 25 s viditelným formováním budoucích pseudopapil Obr. 15 Scan předtvaru konstrukce budoucích korunek

4 Obr. 16 Computer-aided design CAD Obr. 17 Computer-aided manufacturing frézování korunek Obr. 18 Vyfrézované konstrukce 24, 25 Obr. 19 Stav po terapii z frontálního pohledu Obr. 20 Rekonstrukce pravé strany Obr. 21 Rehabilitace zubního oblouku vlevo Obr. 22 Ortopantomogram po léčení s viditelnými atypickými tvary korunek 24, 25

5 * HORIZONTAL SKELETAL * SNA (º) SNB (º) ANB (º) Maxillary Skeletal (A-Na Perp) (mm) Mand. Skeletal (Pg-Na Perp) (mm) Wits Appraisal (mm) * VERTICAL SKELETAL * FMA (MP-FH) (º) MP - SN (º) Palatal-Mand Angle (º) Palatal-Occ Plane (PP-OP) (º) Mand Plane to Occ Plane (º) Gonial/Jaw Angle (Ar-Go-Me) (º) Upper Gonial Angle (Ar-Go-Na) (º) Lower Gonial Angle (Na-Go-Me) (º) P-A Face Height (S-Go/N-Me) (%) * ANTERIOR DENTAL * U-Incisor Protrusion (U1-APo) (mm) L1 Protrusion (L1-APo) (mm) U1 - Palatal Plane (º) U1 - Occ Plane (º) L1 - Occ Plane (º) IMPA (º) Interincisal Angle (U1-L1) (º) U1 - SN (º) Tabulka 1: McLaughlinova analýza Literatura 1. Eilert-Petersson E, Andersson L, Sorensen S. Traumatic oral vs non-oral injuries. An epidemiological study during one year in a Swedish county. Swed Dent J 1997;21: Andersson L. Epidemiology of traumatic dental injuries. Pediatr Dent 2013;35: Andreasen JO, AndreasenFM, Andersson L, editors. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. Oxford: Blackwell Munksgaard; p Glendor U, Koucheki B, Halling A. Risk evaluation and type of treatment of multiple dental trauma episodes to permanent teeth. Endod Dent Traumatol 2000;16: Al-Jundi SH. Type of treatment, prognosis and estimation of time spent to manage dental trauma in late presentation cases at a dental teaching hospital: a longitudinal and retrospective study. Dent Traumatol 2004;20: Gungor HC. Management of crown-related fractures in children: an update review Dental Traumatology 2014; 30: Borum MK, Andreasen JO. Therapeutic and economic implications of traumatic dental injuries in Denmark: an estimate based on 7549 patients treated at a major trauma centre. Int J Paediatr Dent 2001;11: Ramos-Jorge ML, Bosco VL, Peres MA, Nunes AC. The impact of treatment of dental trauma on the quality of life of adolescents a casecontrol study in southern Brazil. Dent Traumatol 2007;23: Welbury RR, Duggal MS. Paediatric Dentistry, Third Edition, Oxford University Press, 2006, s

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení

Více

Sympozium DENTSPLY Implants

Sympozium DENTSPLY Implants Sympozium DENTSPLY Implants Praha 17. dubna 2015 Vítejte! Srdečně Vás zveme na sympozium Dentsply Implants v Praze 17. dubna 2015. Doufáme, že oceníte připravený vědecký program a příležitost seznámit

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Radiologická diagnostika retinovaneho stálého horního. Radiological diagnostics of impacted permanent

Radiologická diagnostika retinovaneho stálého horního. Radiological diagnostics of impacted permanent ročník 11 č. 3. 2002 Odborná práce ORTODONCIE Radiologická diagnostika retinovaneho stálého horního Špičáku I. část - typy rentgenových snímků Radiological diagnostics of impacted permanent maxillary canine

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4 Obsah (Contens): Společenská rubrika str. 5 Zprávy z

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1 ORTODONCIE ÍT20I7 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1 Obsah (Conte): Společeká rubrika str.

Více

Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO

Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. 00042 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE

Více

Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO

Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. 00042 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE

Více

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411 KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň

Více

Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje

Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2

Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č. 4. 2005 Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 MUDr. Jarmila Šulová, MUDr.Hana

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz www.kongrescos.cz DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIII. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. 9. 2012 LUHAČOVICE, Společenský dům Martin Kotas Prezident kongresu President of the Congress Vážené

Více

JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ

JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ V lidském těle najdeme 206 kostí a některé jsou v místech, kde se spolu setkávají, důmyslně pospojovány pohyblivými klouby. S jejich občasnou bolestí či únavou se setká

Více

reálné situace praktické kurzy Praktická Univerzita klinicky zaměřené pro každodenní praxi

reálné situace praktické kurzy Praktická Univerzita klinicky zaměřené pro každodenní praxi H u - F a Praktická Univerzita reálné situace praktické kurzy klinicky zaměřené pro každodenní praxi II. pololetí 2013 Úvod Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává nová brožura, která shrnuje veškeré naše

Více

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 4 Duben 1999 O B S A H Část metodická - Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 ( 53-10-6) Zubní technik - Učební osnova

Více

Z N O V U U P E V N Ě N Í & D O S T A V B A Z L O M E N Ý C H H O R N Í C H V E L K Ý C H Ř E Z Á K Ů

Z N O V U U P E V N Ě N Í & D O S T A V B A Z L O M E N Ý C H H O R N Í C H V E L K Ý C H Ř E Z Á K Ů Z N O V U U P E V N Ě N Í & D O S T A V B A Z L O M E N Ý C H H O R N Í C H V E L K Ý C H Ř E Z Á K Ů Irfan Ahmad, BDS The Ridgeway Dental Surgery 173 The Ridgeway North Harrow Middlesex, HA2 7DF UK www.irfanahmadtrds.co.uk

Více

Elektronický systém pro záznam dat a automatické stanovení diagnóz u onemocnění temporomandibulárního kloubu

Elektronický systém pro záznam dat a automatické stanovení diagnóz u onemocnění temporomandibulárního kloubu Původní práce cs11 Elektronický systém pro záznam dat a automatické stanovení diagnóz u onemocnění temporomandibulárního kloubu Radek Hippmann 1,2,4, Miroslav Nagy 2,3, Taťjana Dostálová 1,2, Jana Zvárová

Více

LÉČBA ONEMOCNĚNÍ ČELISTNÍHO KLOUBU

LÉČBA ONEMOCNĚNÍ ČELISTNÍHO KLOUBU MUDr. Vladimír Machoň a kolektiv LÉČBA ONEMOCNĚNÍ ČELISTNÍHO KLOUBU Pořadatel díla: MUDr. Vladimír Machoň Autorský kolektiv: MUDr.Vladimír Machoň Chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Na Homolce, Praha prim.

Více

Číselník VYKONY 874 (platnost od 1. 2. do 31. 3. 2012) 1/333

Číselník VYKONY 874 (platnost od 1. 2. do 31. 3. 2012) 1/333 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000

Více

Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci

Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci Diskusia Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci Yuliya Morozova, Miloš Špidlen, Ľuboš Harvan Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc, Česká republika Anotácia:

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 2

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 2 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 2 Obsah: Společenská rubrika Zprávy z výboru Zajímavosti v ortodoncii str. 3 str. 4 str. 10 Odborná práce str. 21 Ageneze dolních

Více

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 16.-17. 6.2006 v Olomouci Olomouc 2006 Za jazykovou správnost

Více

ročník 5, 1998, číslo 1 + 2

ročník 5, 1998, číslo 1 + 2 POHYBOVÉ ÚSTROJÍ ročník 5, 1998, číslo 1 + 2 REDAKČNÍ RADA VEDOUCÍ REDAKTOR: MUDr. Ivo Mařík, CSc. ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA: Doc. Ing. Zdeněk Sobotka, DrSc. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ: MUDr. Miloslav Kuklík,

Více

Konference. dětských urologů, nefrologů a pediatrů. Kurdějov, 29. až 31. května 2014

Konference. dětských urologů, nefrologů a pediatrů. Kurdějov, 29. až 31. května 2014 Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů Kurdějov, 9. až 3. května 04 ODBORNÝ PROGRAM Pátek 30. května 04 9.00 0.0 MEGAURETERY I. Ultrazvukové, scintigrafické a klinické nálezy u operovaných megaureterů

Více

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720 #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720 komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR KZT a ekonomika Pomoc zubním technikům, nebo byznys? Alexandra Seidlová Odborné články Laboratorní zhotovení aparátu

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROTRAUMATOLOGII 1. - 3. 4. 2009 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více