Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moduly civilní ochrany TraumateamČR"

Transkript

1 Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení Brno

2 Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany vznikly na základě Rozhodnutí komise 2004/277/ES, Euratom, Rozhodnutí komise 2008/73/ES, Euratom a Rozhodnutí komise 2010/481/EU, Euratom, kterými se stanovila prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2001/792/ES, Euratom o vytvoření mechanismu Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany Moduly civilní ochrany i týmy pro technickou pomoc mohou být sestaveny ze zdrojů jednoho nebo několika členských států EU

3 Druhy modulů civilní ochrany Modul pro vysokokapacitní odčerpávání Modul pro čištění vody Modul pro vyhledávání a záchranné práce ve městech ve středně těžkých podmínkách Modul pro vyhledávání a záchranné práce ve městech v těžkých podmínkách Modul pro letecké hlášení lesních požárů s pomocí vrtulníků Modul pro letecké hlášení lesních požárů s pomocí letadel Předsunutá zdravotnická jednotka Předsunutá zdravotnická jednotka s chirurgií Polní nemocnice

4 Druhy modulů civilní ochrany Letecká evakuace obětí katastrofy Dočasné nouzové přístřeší Chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků (CBRN) Vyhledávání a záchranné práce v podmínkách CBRN Pozemní hašení lesních požárů Pozemní hašení lesních požárů s pomocí vozidel Kontrola šíření povodní Povodňové záchranné práce s pomocíčlunů

5 Druhy modulů civilní ochrany v ČR ČR v současné době nabízí prostřednictvím EU pro mezinárodní záchranné operace tyto moduly: 2 x střední USAR odřad (modul MUSAR) 1 x těžký USAR odřad (modul HUSAR) 1 x velkokapacitníčerpání vody (modul HCP) 1 x chemická, biologická, radiologická a nukleární detekce a odběr vzorků (modul CBRN) 1 x povodňové záchranné práce s pomocíčlunů (modul FRB) 1 x předsunutá zdravotnická jednotka (modul AMP)

6 Trauma team ČR při ÚNB Trauma team ČR při Úrazové nemocnici Brno vznikl v roce 1987 Mise: Nikaragua (1987), Arménie (1988), Rumunsko (1989), Írán (1990), Pákistán (2005). od roku 1997 zařazen v registru Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN v Ženevě (Register of Military and Civil Defence Assets (MCDA), Office for Coordination of Humanitarian Affairs), od roku 2004 zařazen mezi týmy Rady EU pro civilní krizové situace (Civil Protection Intervention Teams for Crisis Management), od roku 2005 zařazen do systému pohotovostních sil OSN v New Yorku (UN Standby Arrangements System).

7 Trauma team ČR při ÚNB Mise Pákistán: : účast: 8 lékařů 3 sálové sestry z ÚN Brno 5 vojenských zdravotníků 9 hasičů (logistické zázemí) tým byl nasazen ve městě Rawalakotu, působil zde 18 dní a pracoval denně 10 i více hodin celkem bylo ošetřeno 900 pacientů a provedeno 33 větších operací. Žádný z pacientů nezemřel a při kontrolách bylo vidět zlepšení jejich zdravotního stavu pomoc zdravotníků z ČR byla v Pákistánu velmi kladně přijata

8 Foto ÚNB Trauma team ČR při ÚNB

9 Základní údaje o Trauma teamu ČR nepředpokládá se vyhledávání a vyprošťování zraněných v terénu, jejich transport na místo ošetření ani dlouhá hospitalizační péče, v roce 2006 uzavřena dohoda mezi MV-GŘ HZS ČR a ÚNB o plánované pomoci na vyžádání, Trauma team ČR se stal složkou IZS, zákon č. 485/2008 Sb., o přechodu ÚNB - převedení státní příspěvkové organizace ÚNB na příspěvkovou organizaci statutárního města Brna, MZ vydává dodatek ke zřizovací listině ÚNB odejmutí správy TT ČR, od roku 2009 vedena pracovní jednání mezi MZ, FN Brno a FN Hradec Králové ve věci ustanovení nového správce TT ČR, jednání mezi MZ a MV-GŘ HZS ČR o výstavbě nového TT ČR a jeho zapojení do systému modulů CO.

10 Vytvoření TraumateamuČR při FN Brno MZ ustanovilo správcem TT ČR FN Brno budování TT ČR modul č. 7 - AMP 2013 modul č. 7 AMP Zařazen mezi moduly EU

11 Charakteristika Traumateamu v ČR mobilní posilový zdravotnický útvar, určený k poskytování chirurgické, traumatologické a resuscitační pomoci a pomoci při popáleninových úrazech na místě hromadného neštěstí a katastrof v rámci mezinárodní pomoci v zahraničí, v případě nasazení se stává reprezentantem ČR v oblasti poskytování zdravotní péče, aktivován na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví vysílán do zahraničí v rámci humanitární pomoci k likvidaci hromadného neštěstí nebo katastrofy personální složení a materiální vybavení odpovídá modulům CO zdravotnické a plné chirurgické ošetření zraněných osob přisunutých do místa rozvinutí TT ČR soběstačnost po dobu minimálně 96 hod. kompletní vybavení pro činnost na dobu 14 dní

12 Obecné požadavky na modul č. 7 Úkoly: třídění pacientů na místě pohromy, stabilizace stavu pacienta, příprava na přesun do ZZ ke konečnému ošetření Kapacity: roztřídit nejméně 20 pacientů za hodinu, schopnost stabilizovat 50 pacientů za 24 hodin práce rozdělené do 2 směn, způsobilost zajistit ošetření 100 pacientů s lehčími zraněními za 24 hodin Hlavní složky: 1 zdravotnický tým na 12 hodinovou směnu včetně pomocného logistického personálu ve složení: Třídění: 1 zdravotní sestra nebo 1 lékař Intenzivní péče: 1 lékař a 1 zdravotní sestra Vážná, ale život neohrožující zranění: 1 lékař a 2 zdravotní sestry Evakuace: 1 zdravotní sestra Specializovaný pomocný personál: 4 osoby

13 Obecné požadavky na modul č. 7 Stany: Propojené prostory pro třídění, lékařskou péči a evakuaci Stany pro personál Velitelské pracoviště Skladiště pro zdravotnické a logistické vybavení Soběstačnost: Ochrana před povětrnostními vlivy Zdroj elektrické energie a světla pokrývající potřebu operační základny a vybavení nutné ke splnění mise Hygienická zařízení určená pro personál modulu Dostupnost potravin a vody pro personál modulu Vyšší a střední zdravotnický personál, zdravotnická zařízení a vybavení pro personál modulu

14 Obecné požadavky na modul č. 7 Soběstačnost: Nasazení: Zařízení pro skladování a údržbu Vybavení pro komunikaci s příslušnými partnery Místní přeprava Logistika, vybavení a personál, které umožňují zřídit operační základnu a zahájit plnění mise bezprostředně po příjezdu na místo Připravenost k odjezdu nejpozději do 12 hodin po přijetí nabídky poskytnutí pomoci Schopnost zásahu 1 hodinu po příjezdu na místo

15 Financování TT ČR při FN Brno Porada vedení MZ v roce 2010 schválila vytvoření TT ČR ve FN Brno a uložila odboru BKŘ zabezpečit jeho věcné vybavení Požadované vybavení TT ČR zajištěno: z již existujících věcných zdrojů MZ (převod na FN Brno ze ZZKS, vybavení v celkové výši cca 7 mil. Kč) nákupem potřebného materiálně technického materiálu nákupem potřebného zdravotnického materiálu nákupem osobního vybavení pro členy TT ČR financováním cvičení, očkování, revizí, přepravy, vzdělávání a výcviku apod.

16 Financování TT ČR při FN Brno Investiční dotace: Kč - nákup chirurgických přístrojů a zdravotnických prostředků ( ) Kč - dokoupení přístrojů k poskytování chirurgické péče (2014) Neinvestiční dotace: Kč - pravidelná školeníčlenů TT ČR, nákup osobního vybavení (oděvy, boty, batohy atd.), přepravních beden, provedení pravidelného očkování, dovybavení modulu č. 7 potřebným materiálem, příprava a provedení secvičovacích nácviků, cvičení apod. ( ) Kč - budování modulu č. 8 (předsunutá zdravotnická jednotka s chirurgií), v roce 2014

17 Nahlášení TT ČR do CESIS logistické zázemí pro TT ČR zajišťuje HZS hl. m. Prahy - dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi smluvními stranami MV-GŘ HZS ČR, MZ a FN Brno 17. prosince 2012 požádáno MV o zařazení TT ČR (AMP) do databáze EU CESIS, do přehledu sil a prostředkůčs EU na základě splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí Komise 2008/73/ES, Euratom a Rozhodnutí Komise 2010/481/EU, Eauratom a na základě výsledků prověřovacích cvičení 4. ledna TT ČR nahlášen do databáze EU CESIS jako modul AMP 25. až 28. ledna 2013 Dánsko - 1. cvičení TT ČR MODEX FALCK v rámci evropského cvičení modulů civilní ochrany

18 Postup vyslání TraumateamuČR na mezinárodní záchrannou operaci Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 7 odst. 2 - MZV poskytuje humanitární pomoc do států mimo EU a Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě. Při rozhodování o poskytování materiální a záchranářské pomoci postupuje v součinnosti s MV 9 - MV poskytuje humanitární pomoc do členských států EU a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě. O poskytnutí humanitární pomoci informuje MZV.

19 Postup vyslání TraumateamuČR na mezinárodní záchrannou operaci Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 7 - MV plní úkoly v oblasti zapojeníčr do mezinárodních záchranných operací při MU v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s MZV; humanitární pomocí se rozumí opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému MU, v jejichž rámci se využívají lidské a materiální zdroje. MV organizuje záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s MZV, složkami IZS nebo ÚSÚ průběžně zajišťuje v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, funkci kontaktního místa pro vyžádání humanitární pomoci do zahraničí postiženým státem nebo mezinárodní organizací informuje příslušné mezinárodní organizace o silách a prostředcích ČR předurčených pro poskytování humanitární pomoci do zahraničí

20 Postup vyslání TraumateamuČR na mezinárodní záchrannou operaci Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 8 odst. 3 - MZ odpovídá v okruhu své působnosti za výběr a metodickéřízení přípravy zdravotnických pracovníků a za výběr prostředků pro mezinárodní záchranné operace a poskytování humanitární pomoci do zahraničí

21

22 Děkuji za pozornost

HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH REALIZOVANÁ POMOCÍ USAR TÝMŮ

HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH REALIZOVANÁ POMOCÍ USAR TÝMŮ HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH REALIZOVANÁ POMOCÍ USAR TÝMŮ THE HUMANITARIAN AID ABROAD AFTER NATURAL DISASTERS CARRIED OUT BY USAR TEAMS Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz

Více

Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno

Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Mechanizmus civilní ochrany ES Vytvoření mechanizmu civilní ochrany ES - rozhodnutí rady ES ze dne 8. listopadu 2007 Obecný

Více

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Výukový program) bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Šimková Ochrana

Více

ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU P R A H A 2 0 0 6 ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO

Více

A B S O L V E N T S K Á

A B S O L V E N T S K Á A B S O L V E N T S K Á P R Á C E 2007 ING. MARTIN ČERVENKA 5 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 6, BRNO 602 00 1.1.1.1 A B S O L V E N T S K Á p r á c e Jednotka Ministerstva vnitra České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003 Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Brno, prosinec 2003 OBSAH: 1. Úvod 2. Současný stav ochrany obyvatelstva

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Generální partner ZZS Jčk

Generální partner ZZS Jčk ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Jihočeského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Generální partner ZZS Jčk OBSAH Slovo úvodem 3 Profil Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 4 Vedení organizace 4 Základní

Více

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A HZS Středočeského kraje HZS hl. m. Prahy MV - GŘ HZS ČR Letecká služba Policie České republiky Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

KATALOGOVÝ SOUBOR TYPOVÉ ČINNOSTI LETECKÁ NEHODA STČ 04/IZS

KATALOGOVÝ SOUBOR TYPOVÉ ČINNOSTI LETECKÁ NEHODA STČ 04/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR TYPOVÉ ČINNOSTI Č.j. PO-1292-8/IZS-2005 Počet listů: 41 Typová činnost složek integrovaného záchranného systému LETECKÁ NEHODA Praha 2005 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR PO-1292-8/IZS-2005

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) OBSAH I. ÚVOD 3 II. IMPLEMENTACE MZP 2005 V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. 1. Kapacity požadované

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

ZÁKON. 239/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. 239/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění novel č. 320/2002 Sb., 20/2004 Sb., 186/2006 Sb., 267/2006 Sb., 306/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. Ing. Václav Fišer. Hana Vraspírová

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. Ing. Václav Fišer. Hana Vraspírová KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Václav Fišer Hana Vraspírová ABSTRAKT Vzdělávání a krizová připravenost jsou dva pojmy, které zcela jistě k sobě patří. Snahou autora je

Více

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva Nouzové přeţití Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva 2007 OBSAH 1 ORGANIZACE NOUZOVÉHO PŘEŢITÍ... 3 1.1 ÚVOD...

Více