ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012

2 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala ve školním roce 2011/2012 podle Školního vzdělávacího programu s názvem ROK PLNÝ POHÁDEK, který byl nadále rozvíjen a obohacován o činnosti a hry, které podporují tvořivost, fantazii a samostatnost dětí. ŠVP splňuje požadavky RVP PV. Rámcový program upřednostňuje prvky environmentální výchovy a podporuje tak rozvoj pozitivních vztahů dětí k přírodě. 2. Personální zajištění 2.1 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace Marie Petrošová SPGŠ, studující VŠ - učitelství pro MŠ vedoucí učitelka MŠ L Jarmila Gajdošová SPGŠ, studující VŠ speciální pedagogika učitelka Renata Krasová učitelství MŠ zástup za mat.dovolenou Romana Botková kuchař kuchařka, školnice Personální zajištění MŠ v Liptani je stabilní. Odbornou pedagogickou činnost vykonávají paní učitelky, které si doplňují požadovanou kvalifikaci studiem na vysoké škole učitelství pro MŠ a speciální pedagogiku.

3 3. Počty dětí 3.1 Počty dětí ve školním roce 2011/2012 zapsáno 5. denní 4. hodinové celodenní předškoláci odklad odhlášeni celkem Dětem byly nabízeny aktivity upevňující jejich prožitkové učení, bylo využíváno spontánních nápadů a činností dětí. Předškolním dětem byl věnován čas v době odpočinku pro nejrozmanitější činnosti připravující děti na vstup do základní školy. Spontánní a řízené činnosti byly vyvážené, denní řád upravován podle potřeb dětí. Dětem předškolního věku je vyhrazen čas po obědě, kdy ostatní děti spí. V tomto čase jsou především připravovány na vstup do školy. Činnosti zahrnují uvolňovací cvičení, nácvik psaní, rozvoj trpělivosti a pečlivosti. Učitelky se mohou dětem individuálně věnovat. Jsou respektovány potřeby dětí a umožněno i dětem mladším, které mají menší potřebu spánku, účastnit se klidných her u stolečku na místo odpočinku. Naše MŠ spolupracovala s logopedickou ambulancí v Krnově, kdy MUDr. Stodůlková navštívila na počátku školního roku naše zařízení. Rodičům dětí s řečovými nedostatky nabídla odbornou pomoc v blízké ZŠ Město Albrechtice nebo ve své krnovské ordinaci.

4 4.1 Spolupráce s MŠ v Třemešné 4. Spolupráce Jako každoročně, tak i letos pokračuje vzájemná spolupráce s mateřskou školou v Třemešné - vzájemné návštěvy dětí na divadelních a naučných vystoupeních, poznávací vycházky, společné hry, výlet na závěr škol.roku, porady pedagogických pracovníků.

5 3.1 Spolupráce se ZŠ Třemešná Se ZŠ v Třemešné jsme se účastnili společenských akcí, vzájemné návštěvy, spolupráce ve sběru odpadového materiálu a jeho třídění, poznávání prostředí a okolí ZŠ, zveřejňování akcí konaných v MŠ na společných internetových stránkách.

6 4. Akce mateřské školy Mateřská škola v Liptani uskutečnila a účastnila se následujících akcí: akce - Úvodní schůzka pro rodiče, následující schůzky dle potřeb MŠ nebo rodičů - Plstění vlny pod vedením maminky Veroniky Dvořákové rodičům se akce líbila, účastnila se polovina rodičů. - Hledání ztraceného světýlka pohybové, prožitkové a prosociální hry uskutečněné na ŠZ. Akce společná s knihovnou, vedoucí knihovny se neúčastnila. - Bazárek použitých hraček a oblečení nejprve v budově MŠ, následně na sále OÚ ve spolupráci s obcí a knihovnou. - Tvoření mýdel, svíček a enkaustika v MŠ pod vedením lektorky paní Soni Janošíkové rodičům se akce moc líbí, dětem také. Mnoho rodičů se neúčastnilo (průměrně 7 dospělých) z důvodu potřeby zajistit tyto akce finančně. - Adventní a vánoční tvoření ve spolupráci s knihovnou a následné vánoční trhy v jindřichovském zámku a při vánočních trzích obce Liptaň. - Vánoční besídka pro rodiče - Výlet s předškoláky do Krnova do SVČ Méďa předání ceny získané v soutěži Stroj času. - Maškarní ples pro celou obec Liptaň ve spolupráci s knihovnou obě strany nespokojené s výsledkem spolupráce, rozhodnuto o ukončení - Masopust v MŠ - Výlet do ZŠ Třemešná, do MŠ Třemešná, na promítání do kina v Třemešné vždy autobusem - Pásmo ke dni matek - Vystoupení pro seniory (tanečky, písničky i básničky doba trvání 30 minut) - Společný výlet s MŠ Třemešná na hrad Bouzov - Výlet historickým vláčkem do Osoblahy - Slavnostní vyřazování školáků

7 Výtvarná tvořivost a estetická činnost dětí byla realizována dle potřeb dětí pod vedením učitelek. Děti měly možnost zapojit se do výtvarných soutěží. Učitelky nabízely dětem dostatek činností a aktivit, které rozvíjejí jejich sebevědomí, spolupráci a možnosti ovlivnit vlastním rozhodnutím situaci ve třídě. Další aktivity spočívají v pořádání akcí s účastí dětí, rodičů a občanů obce. Pokusili jsme se spolupracovat s obecní knihovnou. Tato spolupráce byla po krátké době ukončena. Nebyla pro MŠ přínosná. Naše mateřská škola spolupracuje také s MŠ v Třemešné. 5. Zapojení se do projektů Na počátku školního roku byl zahájen plánovaný roční projekt Malí kosmonauti seznamující děti s okolním světem, planetou Zemí a vesmírem. Poskytující mnoho zážitků, experimentů a tvořivé práce. Projekt jsme plánovali ukončit na konci školního roku, ale budeme pokračovat i v roce příštím.

8 6. Zhodnocení a závěr Práce učitelek v mateřské škole navazuje na činnost a zkušenosti získaných z dřívějších let. Učitelky se snaží nabízet dětem kladné vzory chování, vztahy mezi dospělými na pracovišti jsou založeny na důvěře, spolupráci a přátelství. Učitelky ke všem dětem přistupují stejně, žádné dítě není zvýhodňováno. Děti jsou vedeny ke spolupráci, pomoci ostatním a respektování pravidel společného soužití. S ohledem na finanční možnosti jsou zřizovány nové prostředky, zejména výchovné pomůcky, výtvarný materiál apod. Z dotazníků rodičů vyplývá, že jsou rodiče s činností MŠ spokojeni, počet akcí považují za přiměřený, vztah učitelek a dětí spíše za kamarádský. Negativně je rodiči hodnocen nábytek MŠ. V předešlých letech jsme zřídili pro děti výškově nastavitelné židle a nové stoly do herny i jídelny. Plánujeme pořídit šatny a skříňky na hračky. MŠ má pro výchovné působení potřebné podmínky a k dispozici je školní zahrada. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Třemešná paní Mgr. Jana Brodová vytváří podmínky pro vzdělávání učitelek. Respektuje názor učitelek a umožňuje se vyjadřovat k otázkám týkajících se ŠVP. Zpracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy Marie Petrošová, vedoucí učitelka MŠ v Liptani

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2009 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace 0 Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KOZMICE 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy MŠ Kozmice byl projednán na pedagogické radě 28. 8. 2014. Zdroje

Více

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Rozdělovník Výtisk číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání HRAJEME SI CELÝ DEN Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod 1 / 20 1. Identifikační údaje školy název a sídlo školy Základní škola a Mateřská

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou. Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice. Identifikátor školy: 600 130 177

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou. Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice. Identifikátor školy: 600 130 177 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice Identifikátor školy: 600 130 177 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 126, 763 61 Pohořelice, IČO 75024268 Školka pilných včeliček IDENTIFIKAČNÍ

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tuchlovice, okres Kladno. Školní 578, 273 02 Tuchlovice. Identifikátor školy: 600 043 941

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tuchlovice, okres Kladno. Školní 578, 273 02 Tuchlovice. Identifikátor školy: 600 043 941 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Tuchlovice, okres Kladno Školní 578, 273 02 Tuchlovice Identifikátor školy: 600 043 941 Termín konání inspekce: 19. a 20. březen

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o mateřské školy Školní rok: 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Hubálková, vedoucí učitelka MŠ 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Dražice Název programu: U nás nejsi nikdy sám Zřizovatel: obec Dražice Zpracovala: Věra Packová, Bc. Markéta Vojnarovičová Ředitelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 259 384 72 Celý rok z pohádky do pohádky Schváleno: na pedagogické radě 23.9.2014 : Platnost od 23.09.2014 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5 SMÍCHOV U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 2629 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZKRÁCENÁ VERZE 1. Úvod 2. Identifikační údaje o MŠ 3. Obecná charakteristika MŠ 4. Podmínky

Více

Výroční zpráva školy za rok 2010 2011

Výroční zpráva školy za rok 2010 2011 Výroční zpráva školy za rok 2010 2011 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí Sídlo : ZŠ Cotkytle 104 MŠ Cotkytle 210 Telefon : ZŠ 465 382

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121 MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121 Hodnocení školního roku 2013-2014 Zpracovala: Ing. Andrea Procházková Dne: 29.7.2014 1 Obsah 1. Charakteristika mateřské školy:...

Více