ZADÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY"

Transkript

1 ZADÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY Třída: 8. D, 8.E Předmět: Český jazyk Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová Zadání platí pro období: Milí osmáci, tady je další zadání práce z češtiny. Doufám, že se máte dobře. Zdraví vás a hezké dny vám přeje paní učitelka Jarolímová Jazyk 1. Určování větných členů. V zadání na teams najdete oskenovaný list s myšlenkovou mapou na téma rozvíjející větné členy. Znovu si připomeňte, jak se na jednotlivé větné členy ptáme. Komu chybí zápis větných členů ve školním sešitě, tak si ho prosím doplňte. 2. Na stránkách najdete online cvičení na určování větných členů. Zapište svůj výsledek: /10 3. Přepište pozorně uvedená přejatá slova. Podtrhněte ta, kde si myslíte, že byste mohli udělat pravopisnou chybu. Nechte si pak všechna slova od někoho z rodiny nadiktovat, ať se procvičíte v jejich pravopisu. cyklus skladeb, příspěvek do diskuze (i diskuse), starověká filozofie, briliant je vybroušený diamant, ničivý cyklón, diplom z Karlovy univerzity, minulá olympiáda, zkušený kriminalista, závodní motocykl, hypnotický spánek, historická zkušenost

2 4. Podíváme se na původ slova slot, které patří mezi nová slova ve slovní zásobě našeho jazyka. Dozvíte se o něm formou poslechu s porozuměním. Mějte prosím trpělivost s neobvyklým hlasem i tempem projevu, trvá to jen 3 minuty. Najdete ho zde: Odpovězte prosím na tyto otázky: 1. Zaznamenejte vývoj vyznamu slova slot. a) původně znamenalo b) pak c) dnes 2. Které tvrzení se blíží nejvíce pravdě?_ V češtině přibývá ročně: a) 20 až 50 nových slov b) 400 až 600 nových slov c) 1200 až 4000 nových slov 3. Staré české slovo slota původně neznamenalo: a) darebák b) plískanice c) zámek d) špatné počasí 4. Anglické slovo slot pochází původně a) ze staročeštiny b) z latiny c) ze starogermánštiny 5. Rozhodni, zda je, či není pravdivé následující tvrzení. Slovo slot je významově blízké s německým slovem zámek ( der Schloss) ANO/NE

3 Práce navíc - nabídka pro zájemce: 1. PS str. 35 cv. 11 (oprava chyb) 2. PS str. 22 cv. 9, 10, 11, 12 Literatura Posílejte zápisy četby. Termín odevzdání je prodloužen do pátku Znovu připomínám možnost poslechu audioknihy Bylo nás pět, kterou najdete na odkazu Tento poslech doporučuji všem. Zápis poslechu audioknihy do čtenářského deníku platí jako zápis z četby knihy.

4 Předmět: Matematika Třída: 8.DE Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill Zadání platí pro období: Téma: Druhá mocnina a odmocnina Učebnice: nastudovat stranu Shlédnout videa: Pracovní sešit: cvičení dělat bez kalkulačky str /cvičení: A1, A2, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, B21, B23, C24 str / cvičení: A1, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B24, B25; str. 65/cv. 4, 5 Odevzdat: do do Zadání Mocniny a odmocniny

5 Třída: 8.DE (skupina 3A8S) Předmět: Anglický jazyk Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková Zadání platí pro období: Online výuka: úterý 12:00 12:30; čtvrtek 10:00 10:30 5 Culture, English across the curriculum, Revision Pro zopakování můžete využít tabulku s tvořením předpřítomného času a pro jeho použití odkaz: Použití předpřítomného času vs minulého času prostého Zdroj: google.com/picture Prosím o vypracování níže uvedených úkolů dle zadání.

6 Učebnice (Student s book) 1) Připravte si k diskusi odpovědi na cv. 4, str. 64 (na 3/11) (a)uveďte příklady slavných soch národních hrdinů / hrdinek (b) uveďte příklady soch nebo mist pojmenovaných po slavných lidech ve vašem městě (c) Proč si připomínáme vámi uvedené osobnosti? 2) Promyslete si odpovědi k tématu: safety on the net (bezpečnost na internetu) (na 3/11) a) Why is it very important not to give out personal information on the Internet? b) Many sites require you to have ID's and passwords. Why do we need to keep these safe? c) If you give personal information to a Website do you think that they will always keep this private? Sometimes they sell this information. Is this a good or bad thing? Pracovní sešit (Workbook) 1) cv.1, str. 52 Vyberte správné slovo z každé řádky.(na 5/11) Předmět: Německý jazyk (1N8D a 3N8S) Třída: 8.DE Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová Zadání platí pro období: Opakovat slovní zásobu do 5. lekce a učit se 6. lekci 2. Opakovat si šedivý rámeček z PS s Opsat si do školního sešitu text viz níže (opakování členů ve 4.p.) einen = keinen = meinen = deinen, Př.: Ich habe keinen Hund. Nemám (žádného) psa. eine = keine = meine = deine, Př.: Ich habe eine Schlange. Mám hada. ein = kein = mein = dein, Př.: Ich habe dein Pferd. Mám tvého koně. 4. Do školního sešitu vypracovat cvičení: Učebnice s. 61, cv. 3 (tam kde není podmět ani sloveso, vymyslíte sami) s. 62, cv. 7 (celými větami), cv. 9 V pracovním sešitě vypracovat: s. 53, cv. 6 s. 54, cv. 9, Hotová cvičení mi nezasílejte, zkontrolujeme si společně během online hodin 6. Sledovat Teams, účastnit se online výuky

7 Předmět: Dějepis Třída: 8. D Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová Zadání platí pro období: Tento týden se budeme věnovat kapitolám Panovníci svícení rozumem a Marie Terezie a Josef II. Vypracování Nové kapitoly vypracujte následujícím způsobem: 1. Práce s učebnicí Nejprve si přečtěte uvedené kapitoly v učebnici na stranách Zároveň si prohlédněte a pročtěte doplňující ukázky. 2. Zápis do sešitu Zápis do sešitu najdete na následující straně dokumentu. Zápis si do svého sešitu přepište nebo vytiskněte a nalepte. 3. Upevňování nového učiva Novou látku se naučte. Své znalosti si ověřte zodpovězením otázek 1 a 2 v učebnici na straně 35 a zodpovězením otázek 1 a 2 v učebnici na straně 37. Doufám, že se vám samostatná práce bude dařit. Děkuji vám za spolupráci a těším se na naše další online setkání ve čtvrtek

8 PANOVNÍCI OSVÍCENÍ ROZUMEM Někteří evropští panovníci se v 18. století snažili odstranit zaostalost svých států zaváděním reforem. K řešení problémů využívali osvícenských zásad. Zavedli některé svobody, ale sami si udrželi neomezenou moc. Tento způsob vlády bývá označován jako osvícenský absolutismus. Prusko Fridrich II. - podpora náboženské tolerance - budování armády -) získal velká území Rusko Kateřina II. - války s Osmanskou říší - získala přístup k Černému moři Anglie - moc v rukou krále a parlamentu spojení Anglie a Skotska -) Spojené království Velké Británie připojeno Irsko MARIE TEREZIE A JOSEF II. MATKA A SYN REFORMUJÍ MONARCHII Karel VI. ( ) 1713 Pragmatická sankce (Podle tohoto dokumentu měla být vláda na celém území habsburské monarchie soustředěna vždy v rukou jednoho panovníka a jeho bezprostředních dědiců. To platilo i pro potomky v ženské linii.) Habsburská monarchie v 18. století ve svém vývoji zaostávala za ostatními evropskými zeměmi. Marie Terezie a Josef II. se snažili tuto situaci změnit rozsáhlými reformami v duchu osvícenského absolutismu. Marie Terezie ( ) - musela hájit své dědické nároky - války o Slezsko -) bylo odstoupeno Prusku

9 Reformy - státní správy - vojenské - finanční - hospodářské - soudní - školské centralizace upevnění panovnické moci a jednoty říše, ústřední úřady Vídeň, podpora NJ jako úředního jazyka, byrokracie centralizace = soustředění do jednoho místa všeobecná vojenská povinnost tereziánský katastr soupis domů, obyvatel, pozemkového majetku od 1754 sčítání lidu odborné soudnictví povinná školní docházka od 1774 povstání na venkově - ) robotní patent Josef II. ( ) - pokračoval v zahájených reformách 1781 toleranční patent (zrušil výsadní postavení katolické církve, povoleny církve luteránská, kalvínská a pravoslavná církev) tolerance = respektování cizího přesvědčení, snášenlivost Byla zrušena řada obřadů, také byly rušeny kláštery, které se nezabývaly vyučováním nebo péčí o nemocné patent o zrušení nevolnictví (zlepšilo se osobní postavení poddaného)

10 Předmět: Zeměpis Třída: 8.DE Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová Zadání platí pro období: Opakovat si předešlé poznámky a opakovat si vytvořené slepé mapy 2. V Teams Soubory do školního sešitu vypsat poznámky obyvatelstvo Evropy 3. Sledovat Teams, účastnit se online výuky Předmět: Fyzika Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip Zadání platí pro období: Předmět: Přírodopis Třída: 8. D a 8. E Jméno vyučujícího: Jan Straka Zadání platí do období: Kontakt: Pokyny Vše, co naleznete z Př níže, je stejné jako na TEAMS. Zdravím., V průběhu tohoto týdne si komplet zopakujte celou pohybovou soustavu, tedy látku 6 (opěrná a pohybová soustava) až látku č 9 (kostra končetin). Pohybová soustava je poměrně obsáhlé téma, proto Vám přidávám týden k nastudování. Během konference, látky projdeme a probereme to, co vám není jasné. Každý jste měl možnost, vyzkoušet si cvičný test Forms přes vaše Teams. 8.E Příští pondělí budeme psát test z látek 4 až 6 (lidská plemena až kostra obecně). Test se bude psát od 8:05 do 8:20!!! 8.D Příští pondělí budeme psát test z látek 4 až 6 (lidská plemena až kostra obecně). Test se bude psát od 9:00 do 9:20!!

11 Třída: 8. D a 8. E Chemie 8. ročník Jméno vyučujícího: Jan Straka Zadání platí do období: Kontakt: Pokyny Vše, co naleznete z Ch níže, je stejné jako na TEAMS. Zdravím, V průběhu tohoto týdne si nastudujte látku 10 (atom) a část látky 11 (PSP). Během konference, látky projdeme a probereme to, co vám není jasné. Každý jste měl možnost, vyzkoušet si cvičný test Forms přes vaše Teams. 8.E Ve čtvrtek budeme psát test z látek 4 až 6 (mimořádné události až dělení složek směsí) od 8:05 do 8:20!!! 8.D V úterý budeme psát test z látek 4 až 6 (mimořádné události až dělení složek směsí) od 10:05 do 10:20!!! 10. Atom = Základní stavební jednotka hmoty Vše kolem nás je z atomů Nejmenší hmotná, dále nedělitelná částice Velmi malé nejsou pozorovatelné ani okem ani mikroskopem Stavba atomu 1) Jádro Velmi malé Udává hmotnost atomu Má kladný náboj Obsahuje: A) Proton p + Částice kladným nábojem Má hmotnost Počet protonů vyjadřujeme protonovým číslem Protonové číslo se značí Z Píše se vlevo dolu před značku prvku např.: 1H; 7N; 16S

12 Podle rostoucího protonového číslo jsou uspořádány prvky v periodické soustavě prvků (PSP) B) Neutron n 0 Částice bez náboje Má hmotnost V jádře může být různý počet neutronů Další důležité pojmy: Nukleony = společné označení pro protony a neutrony Prvek = chemická látka složená z atomů se stejným protonovým číslem!!! 2) Elektronový obal Větší než jádro Má zanedbatelnou hmotnost Má záporný náboj Obsahuje elektrony Elektron e Částice se záporným nábojem Má nulovou hmotnost V elektronovém obalu jsou elektrony uspořádány ve slupkách Atomy mohou mít 1 až 7 slupek Počet slupek elektronového obalu je shodný s číslem periody, ve které daný prvek leží (periody viz později) Poslední vrstva (slupka) elektronového obalu se nazývá valenční vrstva a je nejdůležitější z pro chemické reakce prvku o Elektrony v poslední valenční vrstvě nazýváme valenční elektrony Atom je elektroneutrální částice = nemá žádný náboj Náboj elektronu i náboj protonu jsou přibližně stejně velké Počet protonů v jádře vždy odpovídá počtu elektronů v obalu atomu náboje se vzájemně ruší. Opsat příklad z tabule

13 11. Periodická soustava prvků (PSP) Prvek = chemická látka složená z atomů se stejným protonovým číslem viz látka č. 10 Označení prvků Každý chemický prvek má: Protonové číslo Český název Latinský název Chemickou značku Všechny prvky jsou uspořádány v PSP V druhé polovině 19. století Ruský chemik D. I. Mendělejev uspořádal prvky do tabulky vznikla dnešní PSP Mendělejev formuloval periodický zákon: Vlastnosti prvků se periodicky (pravidelně) mění v závislosti na vzrůstajícím protonovém čísle prvku Prvky jsou tedy v PSP řazeny podle vzrůstajícího Z Stavba PSP viz PSP učebnice zadní strana desek Periody PSP obsahuje 7 period (vodorovné řádky tabulky) Periody se označují čísly 1-7 Číslo periody udává, kolik vrstev má elektronový obal atomu Skupiny Svislé sloupce Prvky ležící ve stejné skupině se, se při chemických reakcích chovají velmi podobně. Označení skupin: A) Římskými číslicemi a písmeny: I. A VIII. A; I. B VIII. B U prvků ležících v I. A VIII. A skupině odpovídá číslo skupiny počtu valenčních elektronů B) Arabskými číslicemi: 1 18 Prvky PSP Podle vlastností rozdělujeme prvky v PSP do tří oddělení: 1) Kovy Většina prvků Za běžných podmínek mají: pevné skupenství, kovový lesk, vedou teplo a el. proud.

14 2) Nekovy v pravé části PSP Za běžných podmínek mají: pevné, kapalné nebo plynné skupenství; jsou křehké, nevedou teplo ani el. proud. 3) Polokovy Prvky tvořící přechod mezi kovy a nekovy Vzhledem se podobají kovům ale vlastnostmi nekovům

15 Předmět: Občanská výchova Třída: 8.DE Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová Zadání platí pro období: Opsat/vytisknout poznámky do školního sešitu, průběžně opakovat předešlou i novou látku 2. Každý si vybere jedno společenskovědní téma, na které vytvoří dle platných podmínek referát a hotový referát odprezentuje během online hodiny 3. Sledujte Teams Poznámky i zde: - Pokračujeme v tématu Osobnost minulá hodina byla o tématu Charakter, dnešní téma hodiny je Schopnosti, dovednosti 3) SCHOPNOSTI - přirozené nebo získané vlastnosti, které jedinci umožňují naučit se a úspěšně vykonávat určité činnosti - vyvíjejí se učením, popřípadě výcvikem na základě vloh Stupně schopnosti: 1. NADÁNÍ dobře rozvinuté schopnosti, umožňují nadprůměrné výkony (hudba, studium, sport) 2. TALENT vysoce rozvinuté schopnosti, umožňují dosáhnout vynikajících výkonů (v umění, technice, ve sportu) 3. GENIALITA mimořádně rozvinuté schopnosti, umožňující nadprůměrné výkony (nejvyšší úroveň intelektových nebo tvůrčích schopností) = génius Dovednost -na základě vrozených vloh se rozvíjí naše schopnosti a ty jsou předpokladem pro získání dovedností -dovednosti jsou cvičením a učením získané dispozice správně vykonávat určité praktické činnosti Do školního sešitu popište, v čem máte Vy konkrétně dobře/vysoce/mimořádně rozvinuté schopnosti jaká je to činnost, jak dlouho se ji věnujete, jak ji rozvíjíte apod.

16 Předmět: Hudební výchova Třída: 8.DE Jméno vyučujícího: Mgr. Štěpánka Suchanová Zadání platí pro období: Učivo: Středověká hudba Gregoriánský chorál vznikl na konci 6. století našeho letopočtu, kdy papež Řehoř ( cizím slovem Gregor ) nazval latinské duchovní texty chorálem. V gregoriánském chorálu se často na jednu slabiku textu zpívá více not, zpěv zní ozdobně. Vedle duchovní hudby existovala mezi 10. až 13. stoletím také hudba světská tedy dnes řečeno lidová. Šlo o jokulátory, kteří vystupovali na jarmarcích a různých slavnostech, trubadúři a truvéři ve Francii rytířský zpěv. Minnesengři Německo, šlo o šansony. Přečti si, napiš do sešitu a pamatuj. Děkuji. Třída: 8. D Předmět: Pracovní činnosti Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill Zadání platí pro období: Téma: Hardware PC - základní jednotka V Teamu klikni na: Pracovní činnost 8.D soubory hardware 06 Hardware ZJ 1cast Opiš si do sešitu poznámky: Počítač, Základní jednotka, Základní deska Shlédni toto video: Rodinná výchova 8.ročník Vyučující Mgr. Jana Kovářová Kontakt STRAVOVÁNÍ NEMOCNÝCH, ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA UČ. Strana Přečíst, zapsat shrnutí do sešitu. Napiš svůj osobní zážitek nebo zkušenost. Pošli do Rozsah 200 slov

17 Předmět: Výtvarná výchova Třída: 8D, 8E Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová Zadání platí pro období: Zadání bude též na Teams i s pokyny, co dále s prací dělat Vyber si jedno téma, vypracuj práci: 1, Podzimní dekorace při procházce lze nasbírat mnoho podzimních přírodnin, za kterých potom můžeš doma udělat zajímavé dekorace, mamince tím určitě uděláš velkou radost. Pro inspiraci přikládám pár obrázků :

18 2,Čínské znaky: V Číně nemají abecedu jako my, píší slova po slabikách. Zahraj si na čínského písaře. V odkazu, který přikládám, si vyhledej své jméno a pokus se ho výtvarně zpracovat. Jako pozadí použij barvy, které máš rád. Odkaz na čínská jména: Pro inspiraci: zdroj obrázků: Pinterest

19 Předmět: Tělesná výchova Třída: 8.D Jméno vyučujícího: Jitka Polívková Zadání platí pro období : Zadání bude také na Teams. Dívky i hoši Tento týden si procvičíme v tělesné výchově i angličtinu (vše je názorně ukázáno, takže se nemáš čeho bát). Co potřebuješ? švihadlo prostor 2 x 2 m Odkaz na video zde:

20 Třída: 8.D Předmět: Sportovní hry Jméno vyučujícího: Jitka Polívková Zadání platí pro období : Kruhový trénink 25 s cvičení/ 25 s pauza opakuješ 3krát 8 různých cviků (dle videa) Co potřebuješ? podložku nebo ručník nějaké překážky (např. knížky), větší překážka (např. krabice) Odkaz na video zde: Předmět: Konverzace v anglickém jazyce volitelný předmět Třída: 7. C, 7. D, 8. D, 8. E, 9. C Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová Zadání platí pro období: Tento týden si připravte krátkou promluvu na téma BOOKS AND MAGAZINES. Vycházejte ze zadaných otázek. 1 Do you like reading? 2 Do you prefer reading books or magazines? 3 What is your favourite book? 4 Who is your favourite writer? 5 What is your favourite magazine? 6 What do you think of comics? 7 Do you like poetry? Why? 8 Do you read every day? 9 Where do you buy books? 10 Have you ever ordered a book on the Internet? Připravené povídání mi předvedete po návratu do školy. Děkuji vám za spolupráci.

21 Předmět: Společenskovědní seminář volitelný předmět Třída: 8.D, 9.C Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová Zadání platí pro období: Každá skupina/jednotlivec dokončí své práce tak, aby mi je nejpozději mohli zaslat na či do Teams. V období samostudia budou Vaše práce bez prezentací před ostatními. Po návratu do školy se k nim vrátíme. Promyslete si další témata, která budete chtít zpracovávat v týdnu od a své návrhy mi zasílejte do na či do Teams. Jméno vyučujícího: Jan Straka Zadání platí do období: Kontakt: Seminář z Př předmětů Pokyny Vše, co naleznete ze SzP níže, je stejné jako na TEAMS. Zdravím, Zadání na distanční výuku až : V průběhu tohoto týdne se snažte na internetu dohledat další zajímavé body k našemu projektu. Zaměřte se především na body pod hladinou moře, těch máme velmi málo. Pro SzP žádné konference nebudou.

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ PERIODICKÝ ZÁKON VY_32_INOVACE_03_3_06_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Dmitrij

Více

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Chemické repetitorium. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Chemické repetitorium Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 1 Anorganická a obecná chemie Stavba atomu Atom je nejmenší částice hmoty, která obsahuje jádro (složené

Více

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO Máte před sebou PRACOVNÍ LIST Č. 3 TÉMA : STAVBA ATOMU Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující

Více

Periodický zákon, periodická soustava prvků Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Periodický zákon, periodická soustava prvků Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_11

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Periodická soustava prvků - opakování Druh učebního materiálu: Křížovka, pracovní listy Časová náročnost:

Periodická soustava prvků - opakování Druh učebního materiálu: Křížovka, pracovní listy Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH89FL_14_02_18

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Chemie. Atom a jeho elementární částice - Pracovní list. Ročník 1.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Chemie. Atom a jeho elementární částice - Pracovní list. Ročník 1. Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Chemie Tematický okruh Téma Ročník 1. Autor Obecná chemie Datum výroby

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální STAVBA ATOMU Výukový materiál pro základní školy (prezentace). Zpracováno v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012. Ročník: osmý

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012. Ročník: osmý ATOM Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Charakteristika seminářů 2019/ ročník

Charakteristika seminářů 2019/ ročník Charakteristika seminářů 2019/2020 3. ročník Seminář z anglického jazyka tematická a strategická příprava pro maturitní zkoušku rozšiřování slovní zásoby a prohlubování znalostí frazeologie prohlubování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 6 + 4 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Války o dědictví španělské

Války o dědictví španělské Války o dědictví španělské r. 1700 vymírá španělská větev Habsburků následují války o dědictví španělské mezi rakouskými Habsburky a francouzskými Bourbony (o španělský trůn) vítězem a španělským králem

Více

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku Stavba jádra atomu Protonové Z - udává protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku Neutronové N - udává neutronů v jádře atomu Nukleonové A = Z + N, udává nukleonů (protony + neutrony)

Více

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vzdělávací obory (oblasti) 8. ROČ. 9. ROČ. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 4 3+1 Anglický jazyk 3 3+1 Cvičení z českého

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. VYPRACOVAT DO 14.2.

Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. VYPRACOVAT DO 14.2. Máte před sebou PRACOVNÍ LIST Č. 3 TÉMA : STAVBA ATOMU Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Atom a jeho elementární částice [1]

Atom a jeho elementární částice [1] Atom a jeho elementární částice [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov CHEMIE Tematický okruh Téma Obecná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace tel.: 257 710 131, 257 711 241, e-mail: reditelna@skolavsenory.cz IČO 72052635, www.skolavsenory.cz Karla Majera 370, 252

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Minimální počet známek z jednotlivých předmětů za pololetí včetně jejich vah:

Minimální počet známek z jednotlivých předmětů za pololetí včetně jejich vah: Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Edvarda Valenty 3970/52, 796 03 Prostějov Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Elektronická žákovská knížka váhy známek Váhy známek 1.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Plán na 13. týden ( listopadu 2018)

Plán na 13. týden ( listopadu 2018) Plán na 13. týden (26. 30. listopadu 2018) Český jazyk str. 37-39 Čtení str. 50, 58 Psaní str. 24-25 Matematika str. 20-23, 19 dokončení. Prvouka str. 13-14 Plán na 12. týden (19. 23. listopadu 2018) Český

Více

Stavba atomu. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Stavba atomu. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. Stavba atomu Atom je v chemii základní stavební částice, jeho průměr je přibližně 10-10 m. Je složen z jádra a obalu. Atomové jádro obsahuje protony p + (kladný náboj) a neutrony n 0 (neutrální částice).

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_142 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 3. ročník

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 3. ročník VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 3. ročník Školní rok: 2017 2018 Předměty: 1. Blok zaměřený na matematiku, fyziku a IVT - matematický - z fyziky a informatiky 2. Blok společenskovědních předmětů - dějepisný - společenskovědní

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah 1/7 Identifikační údaje I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její historie Úplnost,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13)

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1 EVROPA PO 30. LETÉ VÁLCE Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1. 2. 3. V důsledku válečných útrap i vyhnání z Čech a Moravy výrazně obyvatelstva. V

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Organizace 6. tříd. žáci budou pokračovat ve 3 nebo 4 třídách minimálně 21/22 žáků na třídu rozdělení třídních kolektivů závisí na

Organizace 6. tříd. žáci budou pokračovat ve 3 nebo 4 třídách minimálně 21/22 žáků na třídu rozdělení třídních kolektivů závisí na Organizace 6. tříd žáci budou pokračovat ve 3 nebo 4 třídách minimálně 21/22 žáků na třídu rozdělení třídních kolektivů závisí na přijetí žáků na jiné školy (víceletá gymnázia, sportovní třídy) počtu žáků

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 OBORY VZDĚLÁNÍ: a) 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 m. Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Plán práce pro 2. ročník na 15. školní týden ( ) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Samohlásky. Blahopřejeme!

Plán práce pro 2. ročník na 15. školní týden ( ) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Samohlásky. Blahopřejeme! Plán práce pro 2. ročník na 15. školní týden (10. 12. - 14. 12. 2018) ČJ Psaní Samohlásky Samohlásky (krátké, dlouhé) (krátké, dlouhé) ČJ str. 40, 41 společně PS str. 35 41/1 část DÚ: ČJ str. 41/1 dokonči

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Obecná chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Látkové množství, molární hmotnost VY_32_INOVACE_01.pdf

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 215/16 zpracováno dne: 8. 9. 216 1.A 1.B 1.C Chv Chování 55 - - - - 55 1. Cj Český jazyk a literatura 53 2 - - - 55 1.36 M Matematika 53 2 - - - 55 1.36 Hv

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole... FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso... 2 2_Vlastnosti látek... 3 3_Vzájemné působení těles... 4 4_Gravitační síla... 4 Gravitační pole... 5 5_Měření síly... 5 6_Látky jsou složeny z částic... 6 7_Uspořádání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/5 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu 5.2 Anglický jazyk Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen do výuky v prvním až čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Organická chemie. uhlíku. Realizace na PC s připojením k internetu. Určeno pro práci jednotlivců. úložiště či odešle na určený e-mail.

Organická chemie. uhlíku. Realizace na PC s připojením k internetu. Určeno pro práci jednotlivců. úložiště či odešle na určený e-mail. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlík Ročník 8. Aktivita slouží pro zlepšení dovednosti práce s informacemi vyhledávání,

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 1.A 1.B 1 2 3 4 5 S Chv Chování 51 - - - - - Cj Český jazyk a literatura 47 3 - - - 1 5 1.6 M Matematika 48 1 1 - - 1 5 1.6 Hv Hudební výchova 51 - - - - - Vv Výtvarná výchova 51 - -

Více

HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE A JOSEF II.

HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE A JOSEF II. HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE A JOSEF II. MARIE TEREZIE 1740 1780 - osvícenské reformy - války - válka HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSKÉHO ABSOLUTISMU JOSEF II. 1780 1790 - toleranční patent

Více

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Elektrování těles Model atomu Podstata elektrování těles 1 1. Vyučovací hodina ELEKTROVÁNÍ TĚLES 2 Připravte si list papíru, polyethylenový sáček, polyethylenový proužek a proveďte

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3) 1 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (7) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Němčina druhý jazyk

Němčina druhý jazyk 5.1.3 5.1.3 Němčina druhý jazyk DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK 7. ročník 5.1.3/01 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí významu výuky cizích jazyků v současnosti MKV 25., GM 16. rozumí otázkám a pokynů,

Více

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Získání elektronické knihy: Elektronická učebnice eškola je primárně určena k práci na tabletu. Na tabletu s operačním systémem

Více