BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK"

Transkript

1 BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC

2 KB-BLOK systém uvádí na trh novou řadu výplňového a nosného zdiva KLASIK XC. betonová cihla KB KLASIK XC Výrobky KB KLASIK XC nesou označení Certifikovaný výrobek. Tvarovky jsou certifikovány: - samostatně jako tvarovky - jako zdivo - jako zdivo s výbornými akustickými a požárními vlastnostmi - v ucelené skladbě zdivo-izolace-fasáda se systémem Caparol napojování kolmých stěn KB KLASIK XC x x 50 mm hmotnost: 13,07 kg barva: cihlová množství: 90 ks/paleta (v poměru 7: nedělitelné:dělitelné) m 2 zdiva na paletě:,1 m 3 zdiva na paletě: 1,23 KB KLASIK XC x x 50 mm hmotnost: 13,97 kg barva: cihlová množství: 80 ks/paleta m 2 zdiva na paletě: 8, Při dodatečném napojování příček nebo kolmých stěn zdi namaltujeme příčkové tvarovky i z boční strany a přitlačíme je k nosné stěně. Dále je nutné do každé druhé ložné spáry provést vyztužení plochou kotvou z nerezové oceli. Např. Želex kotva zdiva 270 x 22 x 0,5 mm. Dvě stěny tl. mm je možné napojit vzájemným provazováním (obr. A) nebo napojením (obr. B) a každou druhou ložnou spáru vyztužit plochými kotvami z nerezové oceli. obr. A Kotva se vkládá do malty již v průběhu zdění nosné stěny do místa budoucího napojení příčky. V případě, že příčka je z tvarovek tl. 160 mm, dávají se do jedné spáry dvě kotvy vedle sebe, u tl. mm jsou to 3 kotvy vedle sebe. obr. B KB KLASIK XC x x 50 mm hmotnost: 23,3 kg barva: cihlová množství: 56 ks/paleta m 2 zdiva na paletě: 6,2 m 3 zdiva na paletě: 0,99 KB KLASIK XC x x 50 mm hmotnost: 33,9 kg barva: cihlová množství: 30 ks/paleta m 2 zdiva na paletě:,9 m 3 zdiva na paletě: 0,93 Orientační spotřeba Speciální zdící směsi KB-BLOK (pytel 0 kg) KB KLASIK XC 80 - cca 28 ks/pytel KB KLASIK XC cca 16 ks/pytel KB KLASIK XC - cca ks/pytel zásady zdění s KB KLASIK XC Ke zdění tvarovek KB KLASIK XC se používá zásadně cementová malta. Doporučujeme Speciální zdicí směs KB-BLOK systém. Maltuje se pouze ložná spára, styčná spára je tvořena bezmaltovým stykem pero-drážka. Tvarovky se při zdění kladou dnem vzhůru, co usnadňuje nanášení malty. Malta se nanáší na celou šíři spáry a spára se zalícuje s povrchem zdiva. Tloušťka spáry se doporučuje 8- mm tak, aby byl dodržen výškový modul zdiva 250 mm. Tvarovky je možné ukládat i na stavební lepidlo, pak je ale nutné zohlednit rozdílný výškový modul zdiva (cca 22 mm). Některé tvarovky KB KLASIK XC 80 jsou opatřeny dělicí drážkou pro snazší půlení, např. zednickým kladívkem. Ostatní tvarovky KB KLASIK XC se dělí řezáním. Zdivo se omítá sádrovou omítkou a před omítáním se povrch doporučuje opatřit adhezním nátěrem pro zlepšení přilnavosti omítky ke zdivu. Dutiny ve tvarovkách se nevyplňují. Teplota prostředí při zdění a během tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod 5 C. Při zdění se nesmí použít zmrzlé bloky. Zdivo je třeba chránit před provlhnutím, vrchní povrchy zdiva se přikrývají nepropustnými fóliemi, aby se předešlo vniknutí srážkové vody do zdiva

3 vazba rohů Pro usnadnění montáže izolace, či pro snazší omítání, začínáme rohy zdít s drážkou. Vyjde-li ve skladbě rohu tvarovky s perem, lze pero odklepnout kladívkem. U řady tl. 80 mm je vhodné použít dělitelnou tvarovku - viz obr. KB KLASIK XC 80 XC 80 XC 160 Vlastnost / charakteristika Technická norma / Technické podmínky výrobce Deklarovaná hodnota N.mm -2 0,8 mm.m -1 5 ±% Skupina D1 12,6 kg 170 kg.m -3 ±% 0,15 N.mm -2 % až g.m -2.s cyklů A1 Vlastnost / charakteristika Technické podmínky výrobce Deklarovaná hodnota XC Spotřeba zdicích tvarovek Tepelný odpor zdiva Laboratorní vážená neprůzvučnost zdiva s omítkou Požární odolnost zdiva bez omítek 8,89 ks/m 2 111,11 ks/m 3 0,06 m 2.K.W (-1;-3) db E60 / EI5 / EW

4 KB KLASIK XC 160 KB KLASIK XC Vlastnost / charakteristika Technická norma / Technické podmínky výrobce Deklarovaná hodnota N.mm -2 0,8 mm.m -1 Vlastnost / charakteristika Technická norma / Technické podmínky výrobce Deklarovaná hodnota N.mm -2 0,8 mm.m -1 5 ±% Skupina D1 23,5 kg ±% 1350 kg.m -3 ±% 0,15 N.mm -2 % až g.m -2.s cyklů A1 5 ±% Skupina D1 32,5 kg ±% 1 kg.m -3 ±% 0,15 N.mm -2 % až g.m -2.s cyklů A1 Vlastnost / charakteristika Technické podmínky výrobce Deklarovaná hodnota Vlastnost / charakteristika Technické podmínky výrobce Deklarovaná hodnota Spotřeba zdicích tvarovek Pevnost zdiva v tlaku Tepelný odpor zdiva Laboratorní vážená neprůzvučnost zdiva s omítkou Požární odolnost zdiva s jednostrannou omítkou pro zatížení stanovené dle EC 6 ČSN/EN ,89 ks/m 2 55,56 ks/m 3 7,3 N.mm -2 0,21 m 2.K.W (0;-2) db REI180 Spotřeba zdicích tvarovek Pevnost zdiva v tlaku Tepelný odpor zdiva Laboratorní vážená neprůzvučnost zdiva s omítkou Požární odolnost zdiva s jednostrannou omítkou pro zatížení stanovené dle EC 6 ČSN/EN ,89 ks/m 2 37,0 ks/m 3 6,0 N.mm -2 0,53 m 2.K.W (-1;-2) db REI

5 KB nosný překlad XC KB STROP XC Výrobky KB STROP XC nesou označení Certifikovaný výrobek. Překlady se používají jako nosné stavební prvky nad okenní nebo dveřní otvory v nosném a příčkovém zdivu. Jsou ihned po uložení staticky účinné. Usazují se na maltové lože (nejlépe ze Speciální zdicí směsi KB-BLOK) tl. 12 mm. Jejich výška je 238 mm, což s tl. lože 12 mm odpovídá výškovému modulu tvarovek KB KLASIK XC (250 mm). Usazují se jednotlivě (např. na příčku z tvarovek KB KLASIK XC 80) nebo násobně. Proti překlopení se vzájemně spojí měkkým drátem, který se po zatvrdnutí malty odstraní. Minimální délka uložení překladů je uvedena v následující tabulce a je závislá na světlosti otvoru. Ukládají se zásadně na výšku, nikoli naplocho, vnitřní výztuž překladů je symetrická, proto je uložení na výšku libovolné. KB nosný překlad XC typ délka min. délka počet ks orientační označení překladu překladu uložení v balení hmotnost KB-překlad nosný XC 00 A 00x70x KB-překlad nosný XC 1250 A 1250x70x KB-překlad nosný XC 1500 A 1500x70x KB-překlad nosný XC 1750 B 1750x70x KB-překlad nosný XC 2000 B 2000x70x KB-překlad nosný XC 2250 B 2250x70x KB-překlad nosný XC 2500 C 2500x70x KB-překlad nosný XC 2750 C 2750x70x KB-překlad nosný XC 3000 D 3000x70x KB-překlad nosný XC 3250 D 3250x70x KB-překlad nosný XC 3500 D 3500x70x Tvarovka KB-STROP x 555 x 10 mm hmotnost: 22,07 kg množství: 8 ks/paleta (každá paleta obsahuje cca ks tvarovek s plným dnem) barva: cihlová Tvarovka KB-STROP x 555 x 190 mm hmotnost: 23,5 kg množství: 36 ks/paleta (všechny tvarovky s plným dnem) barva: cihlová Tvarovka KB-STROP x 555 x 220 mm hmotnost: 25,08 kg množství: 30 ks/paleta (všechny tvarovky s plným dnem) barva: cihlová Tvarovka KB-STROP hmotnost: množství: barva: 250 x 30 x 150 mm 17,2 kg 6 ks/paleta (každá paleta obsahuje cca ks tvarovek s plným dnem) cihlová Příklady použití Tvarovka KB-STROP x 30 x 190 mm hmotnost: 18,3 kg množství: 8 ks/paleta (každá paleta obsahuje cca 9 ks tvarovek s plným dnem) barva: cihlová Věncová tvarovka KB-STROP XC 190 x 390 x 190 mm hmotnost: 12,6 kg množství: 80 ks/paleta barva: přírodní Překlad v nosné stěně včetně napojení na stropní konstrukci Roletový překlad v nosné stěně včetně napojení na stropní konstrukci Stropní deska 190 x 390 x 65 mm hmotnost:,3 kg množství: 120 ks/paleta barva: přírodní Skládání stropních vložek KB-STROP XC musí být vždy prováděno na řádně podepřené stropní nosníky, a to dočasnými podporami dle výkresu skladby stropu. Pro usnadnění pokládky umístíme na oba konce nosníků jednu vložku, která nám zaručí přesnou osovou vzdálenost mezi nosníky. Stropní vložky pokládáme na nosníky postupně vedle sebe vždy zprava doleva nebo naopak. Nikdy nesmí dojít k osázení vložek do jednoho pole najednou! V místech, kde se stropní vložky budou dotýkat ztužujících věnců použijeme kusy, které mají plný bok, aby se ukládaný beton nedostal do prostoru dutiny vložky. Stropní vložky se mohou dle potřeby rozměrově upravovat přímo na stavbě pomocí rozbrusného kotouče. Úpravy se provádějí vždy ve vodorovném směru kolmo na vnitřní přepážku. Únosnost vložek KB-STROP XC je dostačující k pochozímu užívání na stavbě a k manipulaci s technikou potřebnou k vytvoření monolitické vrstvy betonu. Tvar stropních vložek umožňuje jejich snadné uchopení pro jednoduchou manipulaci

6 vlastnosti únosnost klasifikace reakce na oheň (u prvků nosných konstrukcí s požárním zatížením) nasákavost (u prvků u vnějších konstrukcí s neomítaným povrchem) nebezpečné látky zkušební postup únosnost dle ČSN část C 5.11 reakce na oheň dle EN nasákavost dle ČSN EN příloha G 5.2 rozměry a tolerance skupina D1 dle ČSN EN ZA.1 deklarované parametry min. 3 KN/1 ks třída A1 3-8 g/(m 2 s) hmotnostní nasákavost 5 - % délka, šířka, výška + 3 mm - 5 mm neobsahuje Schéma uložení nosníku na podpoře principu monolitického průvlaku Schéma uložení nosníku na podpoře principu skrytého průvlaku Svařované příhradoviny jsou standardně tvořeny: dvojitými diagonálami z prutů průměru 5 mm příčný řez Nadbetonávka min. 0 mm a výztuž dle statického návrhu, beton min. C20/ Nadbetonávka min. 0 mm a výztuž dle statického návrhu, beton min. C20/25 Tvarovka KB-STROP dvojicí prutů hlavní tažené spodní výztuže proměnného průměru jedním horním prutem průměru 8 mm výška příhradoviny je standardně 130 mm a celková výška nosníku je 150 mm šířka betonové patky je 122 mm délka nosníků 1,0 až 7,6 m hmotnost 1 m nosníku cca 13 kg , Tvarovka KB-STROP skladba KB STROP XC výhody Snadná montáž díky nízké hmotnosti vložek i nosníků Jednoduchý stavebnicový systém Vhodné pro libovolné stěnové systémy Komplexní dodávka až na stavbu Krátké dodací lhůty Technická podpora pro návrh a výpočet stropu včetně realizační dokumentace Nadbetonávka min. 0 mm a výztuž dle statického návrhu, beton min. C20/ Tvarovka KB-STROP označení typ délka doporučená výška orientační nosníku nosníku stropní vložky hmotnost KB-stropní nosník XC 00 A 00x122x KB-stropní nosník XC 1200 A 1200x122x KB-stropní nosník XC 100 A 100x122x KB-stropní nosník XC 1600 A 1600x122x KB-stropní nosník XC 1800 A 1800x122x KB-stropní nosník XC 2000 A 2000x122x KB-stropní nosník XC 2200 A 2200x122x KB-stropní nosník XC 0 A 0x122x KB-stropní nosník XC 2600 A 2600x122x KB-stropní nosník XC 2800 A 2800x122x KB-stropní nosník XC 3000 A 3000x122x KB-stropní nosník XC 3200 A 3200x122x KB-stropní nosník XC 300 A 300x122x KB-stropní nosník XC 3600 A 3600x122x KB-stropní nosník XC 3800 B 3800x122x KB-stropní nosník XC 000 B 000x122x KB-stropní nosník XC 200 B 200x122x označení typ délka doporučená výška orientační nosníku nosníku stropní vložky hmotnost KB-stropní nosník XC 00 B 00x122x KB-stropní nosník XC 600 B 600x122x KB-stropní nosník XC 800 C 800x122x KB-stropní nosník XC 5000 C 5000x122x KB-stropní nosník XC 5200 D 5200x122x KB-stropní nosník XC 500 D 500x122x KB-stropní nosník XC 5600 E 5600x122x KB-stropní nosník XC 5800 E 5800x122x KB-stropní nosník XC 6000 F 6000x122x KB-stropní nosník XC 6200 F 6200x122x KB-stropní nosník XC 600 F 600x122x KB-stropní nosník XC 6600 F 6600x122x KB-stropní nosník XC 6800 I 6800x122x KB-stropní nosník XC 7000 I 7000x122x KB-stropní nosník XC 7200 I 7200x122x KB-stropní nosník XC 700 I 700x122x KB-stropní nosník XC 7600 I 7600x122x

7 DETAIL OBVODOVÉHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 180 mm DETAIL OBVODOVÉHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 200 mm DETAIL VNITŘNÍHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 180 mm DETAIL VNITŘNÍHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 200 mm Bednění 180 Nabetonávka min 0 mm Bednění 200 Nabetonávka 60mm Nabetonávka min 0 mm Nabetonávka 60 mm Tvarovka KB-STROP Tvarovka KB-STROP Tvarovka KB-STROP Tvarovka KB-STROP KB KLASIK XC DETAIL OBVODOVÉHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 190 mm KB KLASIK XC DETAIL OBVODOVÉHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 2 mm KB KLASIK XC DETAIL VNITŘNÍHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 190 mm KB KLASIK XC DETAIL VNITŘNÍHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 2 mm Bednění Bednění KB KLASIK XC Nabetonávka min 0 mm Tvarovka KB-STROP DETAIL OBVODOVÉHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 230 mm Nabetonávka min 0 mm Bednění Bednění KB KLASIK XC Nabetonávka 60 mm Tvarovka KB-STROP DETAIL OBVODOVÉHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 250 mm Nabetonávka 60 mm KB KLASIK XC Nabetonávka min 0 mm Tvarovka KB-STROP DETAIL VNITŘNÍHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 230 mm Nabetonávka min 0 mm Nabetonávka 60 mm Tvarovka KB-STROP KB KLASIK XC DETAIL VNITŘNÍHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE - KB-STROP v = 250 mm Nabetonávka 60 mm Tvarovka KB-STROP Tvarovka KB-STROP Tvarovka KB-STROP Tvarovka KB-STROP KB KLASIK XC KB KLASIK XC KB KLASIK XC KB KLASIK XC 86 87

8 Příručka uživatele návrh a posouzení 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb. Mezní stav únosnosti smyk 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu Předkládané pomůcky pro návrh stropů s užitím spřažených železobetonových filigránových nosníků ve formě tabulek byly zpracovány podle pravidel a ustanovení soustavy evropských norem pro spolehlivost a navrhování konstrukcí, tzv. EUROKÓDů, tedy zejména ČSN EN 1990, ČSN EN a ČSN EN Výpočty byly tedy provedeny metodou dílčích součinitelů zavedenou právě Eurokódy. Posuzovanými konstrukcemi jsou obecně deskové prvky vzniklé spřažením prefabrikovaných nosných a výplňových prvků (tedy železobetonových nosníků a dutinových betonových vložek) pomocí zmonolitnění a přebetonování. Výsledná spřažená deska je pak uvažována jako pnutá v jednom směru, tabulky jsou konstruovány pro desky působící jako prosté nosníky. Tabelární část příručky obsahuje hodnoty mezní únosnosti desek, resp. nosníkových žeber, pro standardizované filigránové nosníky s daným vyztužením a pro vybrané a charakteristické celkové konstrukční tloušťky desek. Ty jsou dány vždy součtem výšky betonové vložky (150, 190 nebo 230 mm) a tloušťky přebetonované desky (0, 60, 80, 0 a 120 mm). Vyztužení nosníků, a tedy i výsledné konstrukce je dáno výrobním sortimentem nosníků. Svařované příhradoviny jsou standardně tvořeny dvojitými diagonálami z prutů průměru 5 mm, 2. Uvažované charakteristiky materiálů Pro statický výpočet provedený při konstrukci tabelárních podkladů byly uvažovány následující materiály a jejich vlastnosti: 5. Mezní stavy použitelnosti 6. Tabelární zpracování a využití pro návrh konstrukce 7. Nestandardní případy použití a postupy při nich 8. Užité podklady, normy a literatura svařovanými s dvojicí prutů hlavní tažené spodní výztuže proměnného průměru a s jedním horním prutem průměru 8 mm. Výška příhradoviny je standardně 130 mm a celková výška nosníku je 150 mm. Současně tabulky obsahují údaje o štíhlosti desek, tedy o poměru rozpětí a účinné výšky průřezu. Poměr l/d se využívá pro posouzení konstrukce v mezním stavu použitelnosti omezení průhybu. Při použití tabulek je nutné vycházet z faktu, že jsou zpracovány podle požadavků Eurokódů, a tedy že i výsledné hodnoty únosnosti je nutné takto interpretovat. Stropy z filigránových nosníků jsou primárně určeny pro použití v bytové, příp. občanské výstavbě. Hodnoty mezního výpočtového zatížení bez vlastní tíhy qd uvedenou v tabulkách je pak třeba porovnávat se zatížením určeným podle Eurokódu 1 pro zatížení (ostatní stálé a nahodilé užitné). Je tedy nutné uvažovat při posouzení podle EN jak velikosti zatížení, tak dílčí součinitele spolehlivosti zatížení. Ze způsobu použití vyplývají i požadavky na trvanlivost a souvisící vlastnosti nebo geometrické požadavky. Zásadně se uvažuje s užitím v budovách s nízkou vlhkostí vzduchu, stupeň vlivu prostředí lze tedy označit XC1 podle Tab..1 [1].. Mezní stav únosnosti smyk Výpočty ve všech případech jsou provedeny s užitím předpokladů a podle vztahů Kap. 6.2 EC 2. Při určení únosnosti ve smyku bez uvažování smykové výztuže se pro menší tloušťky nadbetonování vychází opět z analogie s průřezem tvaru T s konstantní šířkou žebra b w = 120 mm (pro šířku pásu rovnou osové vzdálenosti nosníků. Návrhová hodnota únosnosti ve smyku pro prvky bez smykové výztuže je podle vztahu (6.2.a): V Rd,c = [C Rd,c. k.(0.ρ 1.f ck ) 1/3 + k 1.σ cp ]. b w.d kde C Rd,c = 0,18/γ c k = 1 + (200/d) 1/2 < 2,0 ρ 1 = A sl /(b w. d) k 1 = 0,15 A sl plocha tažené výztuže zasahující za posuzovaný průřez k podpoře do vzdálenosti min. (l bd + d) σ cp napětí v ploše betonového průřezu od normálové síly nebo předpětí. V tomto případě je rovno 0. Spodní mez únosnosti je v tomto případě V Rd,c = v min. b w.d kde v min = 0,0035. k 3/2. f ck 1/2 Při větších tloušťkách nadbetonování, tedy více než 80 mm, přestává být analogie opodstatněná. Bylo by možné zjednodušeně uvažovat s deskovým chováním s příčnou redistribucí zatížení ve smyslu čl () EC 2, do uvedeného vztahu pak dosazovat za b w osovou vzdálenost filigránových nosníků (500 mm) a za d tloušťku nadbetonování. Pro nosníky (desky) vyžadující návrh smykové výztuže (tedy v případech, kdy nevyhovuje hodnota V Rd,c ) se postupuje podle vztahu pro prvky se skloněnou smykovou výztuží, kdy únosnost ve smyku je: V Rd,s = A sw. z. f ywd. sinα. (cotθ + cotα)/s kde A sw průřezová plocha smykové výztuže s osová vzdálenost třmínků (tažených diagonál svařované výztuže filigránového nosníku). Konstantní hodnota je s = 200 mm z rameno vnitřních sil uvažované hodnotou z = 0,9 d α úhel mezi smykovou výztuží a osou nosníku kolmou na posouvající sílu Θ... úhel mezi betonovými tlakovými diagonálami a osou nosníku kolmou na posouvající sílu. Při omezení 1 < cotθ < 2,5 se konzervativně uvažuje s hodnotou cotθ = 1 Hodnota V Rd,s se pak porovnává s mezní smykovou únosností V Rd,max podle vztahu (6.1). S ohledem na konstantní smykové vyztužení všech prvků svařovanou příhradovinou je hodnota únosnosti ve smyku proměnná pro různé nosníky v závislosti prakticky jen na výšce průřezu rameni vnitřních sil. Při výpočtu se uvažuje konstantní výztuž dvěma pruty průměru 5 mm skloněnými pod úhlem α = 50, a s konzervativní (bezpečnou) hodnotou cotθ = 1,0. Při určení maximálního rovnoměrného zatížení nosníku (deskového pásu šířky 500 mm) se využije pravidlo (5) č smykovou výztuž lze počítat na nejmenší hodnotu na přírůstku délky l = z. (cotθ + cotα). Beton C 20/25 podle ČSN EN s charakteristikami - f ck = 20 MPa charakteristická pevnost betonu v tlaku - f ckt0,05 = 1,5 MPa charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu - γ c = 1,5 dílčí součinitel betonu - λ = 0,8 součinitel definující účinnou výšku tlačené oblasti - η = 1,5 součinitel definující účinnou pevnost - α cc = 1,0 součinitel vyjadřující vliv dlouhodobého namáhání na pevnost v tlaku 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb Ocel 505 (R) podle ČSN s charakteristikami - f yk = 90 MPa charakteristická hodnota meze kluzu oceli - f ywd = 90 MPa návrhová mez kluzu smykové výztuže - γ s = 1,15 dílčí součinitel oceli Další vlastnosti betonu a oceli udává ČSN EN pro beton v Kap. 3.1, pro ocel v Kap. 3.2 a v informativní příloze C Pozn.: Pro účely výpočtu je beton třídy C 20/25 uvažován v celém objemu konstrukce. Vliv kvalitnějšího betonu filigránového prefabrikátu je zanedbatelný. 5. Mezní stavy použitelnosti Pro stropy realizované s použitím zmonolitněných filigránových nosníků se uvažují mezní stavy omezení trhlin a omezení průhybů. Vznik trhlin se připouští a musí být omezeny tak, aby nedošlo k narušení řádné funkce nebo trvanlivosti konstrukce, případně k nepříznivému ovlivnění jejího vzhledu. Vzhledem k tomu, že převážnou část konstrukce tvoří betonové skládané vložky, není ovlivnění vzhledu šířkou trhliny relevantní. Pro stupeň vlivu prostředí XC1 nemá šířka trhliny vliv na trvanlivost a doporučená hodnota w max = 0, mm může být i zvětšena viz ustanovení čl , Tab. 7.1N. Omezení průhybu se v převážné většině případů nemusí prokazovat výpočtem, lze použít ustanovení čl EC 2. Pokud jsou železobetonové desky dimenzovány tak, že splňují omezující hodnoty poměru rozpětí k účinné výšce podle tohoto článku, lze předpokládat, že průhyby nepřekročí mezní hodnoty podle 7..1 () a (5). Pro vzhled a obecnou použitelnost konstrukce se běžně uvažuje s mezní hodnotou průhybu 1/250 rozpětí. Mezní poměr rozpětí k účinné výšce se určí ze vztahů (7.16a) a (7.16b). Základní poměry rozpětí k účinné výšce udává Tab. 7.N EC 2. Pro prostě podepřený nosník a slabě namáhaný beton (při stupni vyztužení ρ = 0.5 %) udává tabulka hodnotu poměru 20. Jedná se o hodnotu určenou za předpokladů C 30 a σ s = 3 MPa. Upozorňuje se, že tato hodnota je obvykle konzervativní a výpočtem lze často prokázat, že jsou možné štíhlejší prvky. Výpočet je proveden podle předpokladů Kap. 6.1 [1], s obdélníkovým rozdělením napětí betonu v tlaku podle Obr. 3.5, čl Za těchto podmínek jsou použity následující základní vztahy: x = F s1 / (b. λ. η. f cd ) = A s1. f yk. γ c / (b. λ. η. γ s. f yk ) z = d 0,. x = (h - c min - Δc dev Φ/2) 0,. x a mezní ohybový moment je M Rd = F s1. z kde A s1 plocha tažené výztuže x výška tlačen oblasti průřezu z výpočtové rameno vnitřních sil c min minimální krycí vrstva (větší z hodnot průměr prutu a mm, určeno za předpokladů: třída konstrukce S návrhová životnost 50 let, stupeň vlivu prostředí XC1, maximální zrno kameniva < 32 mm) viz Kap...1 EC 2. Δc dev přídavek na návrhovou odchylku krytí (při uplatnění systému zajištění kvality v hodnotě 5 mm) viz čl Základní mezní ohybový moment (moment na mezi únosnosti) je pro každý počítaný případ určen při uvažování průřezu tvaru T s šířkou tlačené příruby 500 mm (osová vzdálenost nosníků). Omezující podmínka pro spolupůsobící šířku desky (5.7) článku EC 2 je vzhledem k malé vzájemné vzdálenosti nosníků a reálným rozpětím vždy splněna podotýká se, že pro tabulkové výpočty se uvažuje s tím, že zmonolitněné stropní desky působí jako prosté nosníky viz též Kap Tabelární zpracování a využití pro návrh konstrukce Souborem výpočtů s užitím uvedených vztahů a tabulkového procesoru (MS EXCEL) byly vytvořeny tabulky pro navrhování stropních konstrukcí s využitím filigránových nosníků. Tabulky mají sloužit jako podklad pro projektanty, stavebníky a jiné uživatele k rychlému a spolehlivému návrhu konstrukce bez přímého výpočtu. Podmínkou správného použití je dodržení následujících předpokladů: - výpočty jsou provedeny podle zásad Eurokódů, tedy metodou dílčích součinitelů, a všechny výstupy je tak třeba chápat a používat. Jedná se zejména o určení přípustného zatížení konstrukce, tedy ostatního stálého a nahodilého. Zde je nutné používat hodnoty dané EN , zejména objemové tíhy materiálů, velikosti nahodilých zatížení a součinitele spolehlivosti - tabulky jsou zpracovány pro nosníky (desky) prostě uložené, s užitím betonu C 20/25 pro zmonolitnění, pro vyztužení dané výrobním programem a konstantní výšku nosníků 150 mm (výška svařované výztužné příhradoviny 130 mm). Pro jakékoliv jiné charakteristiky nebo statické působení musí být zpracován individuální statický výpočet 88 89

9 Tabulky obsahují tyto základní údaje: A. tabulka vstupních hodnot - geometrické údaje - výška vložky, nadbetonávky a celková tloušťka desky - údaje o vyztužení průměr a počet vložek, stupeň vyztužení - výpočtové geometrické charakteristiky krytí, účinná výška průřezu, výška tlačené části průřezu, rameno vnitřních sil - mezní ohybová a smyková únosnost pro pás desky šířky 600 mm (jeden nosník) - M Rd,V Rd,c B. výsledková tabulka - geometrické údaje o konstrukci délka nosníku, světlé rozpětí pole, výška vložky a nadbetonávky, poměr rozpětí a výšky průřezu l/d - výpočtové údaje o únosnosti a to: - výpočtová zatížitelnost desky - hodnota g d,max [kn/m 2 ] extrémní výpočtová hodnota zatížení kromě vlastní tíhy konstrukce pro desku š. 1 m, tedy součet všech ostatních stálých a nahodilých (užitných) zatížení - mezní ohybový moment pro jeden nosník - pás desky šířky 500 mm - M Rd, [knm] - mezní smyková únosnost pro jeden nosník - pás desky šířky 500 mm bez započtení smykové výztuže - V Rd,c [kn] - mezní hodnota poměru (teoretického) rozpětí a účinné výšky průřezu (celkové tloušťky desky) l/d max Pro kombinace nosníků a výšky nadbetonování, kdy ve více případech není splněna podmínka mezního poměru rozpětí a účinné výšky, jsou doplněny sloupce pro modelové zatížení a modifikovaný mezní poměr. Běžný postup při užití tabulek: - na základě známé geometrie konstrukce (rozpětí desek, výškové požadavky, stavební řešení objektu atd.) a podle zatížení plynoucího z využití stavby (užitné nahodilé) a z dalších vestavěných prvků (podlahy, omítky, příčky apod.) se vybere odpovídající nosník podle výrobního sortimentu - porovná se výpočtová hodnota skutečně působících zatížení sumace ostatních stálých kromě vlastní tíhy a nahodilých zatížení) s tabulkovou hodnotou g d,max - posoudí se účinky smyku výpočtová hodnota posouvající síly V Rd se porovná s mezní smykovou únosností. Upozornění hodnoty V Rd,c a V Rd,s platí pro pás desky o šířce rovné osové vzdálenosti nosníků! - posoudí se skutečný poměr l/d ( štíhlost ) s mezní hodnotou l/d max. Pokud bude mezní poměr překročen (zejména u silně vyztužených nosníků a pro velká rozpětí), je třeba provést přesnější výpočet. V případě, že posouzení pro mezní stavy únosnosti nevyhoví, je nutné zvolit jiný průřez (větší výšku tloušťku nabetonování, příp. vložky, větší vyztužení), v případě smyku lze navrhnout doplňující vázanou výztuž pro přenesení smykových účinků, např. ve formě ohybů. V případech, kdy štíhlost navržené desky při splnění požadavků mezních stavů únosnosti překročí mezní tabulkovou hodnotu, provádí se podrobnější posouzení průhybů. V prvním kroku je možné vynásobit hodnoty mezního poměru (určené podle vztahu (7.16b EC 2) poměrem 3/σs, kde napětí ve výztuži σs v MPa se určí pro mezní stav použitelnosti s užitím charakteristických (normových) hodnot zatížení a pro kvazistálou kombinaci zatížení. Teprve pokud štíhlost nevyhoví ani takto upravené mezní hodnotě, bude proveden přesnější výpočet průhybu s užitím zásad a vztahů podle čl normy. Tabulky pro vyztužení a rozpony, kdy nevyhovuje štíhlost při porovnání základním mezním poměrem rozpětí k účinné výšce, uvádějí další sloupce a modifikované hodnoty mezního poměru pro modelový případ zatížení s lehkou podlahou v obytné místnosti viz následující tabulka. Ostatní zatížení kromě tl. γ q k γ f q d tíhy konstrukce: [m] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] omítka 0, ,36 1,35 0,9 bet. mazanina 0,03 2 0,72 1,35 0,97 plovoucí podlaha 0,25 1,35 0,3 Užitné (byt) 1,5 1,5 2,25 Ostatní zatížení celkem 2,83,05 Při kvazistálé kombinaci 1,83 Napětí ve výztuži je vypočteno lineární interpolací s užitím ohybového momentu na nosníku (desce) daného rozpětí při charakteristických hodnotách zatížení (tíhy konstrukce, tedy vložky, žebra a přebetonování, a veškerého ostatního). Podle výše uvedených zásad a vztahů EC 2 je pak určena modifikovaná hodnota mezní štíhlosti pro toto modelové zatížení. Graficky zvýrazněná pole ve sloupci l/d lim,mod značí, že v těchto případech požadavek omezení hodnoty poměru rozpětí k účinné výšce není splněn a je nutný buď přesnější výpočet průhybu nebo jiné tvarové řešení (vyšší vložka, vyšší nabetonování, silnější výztuž apod.). Při výpočtu ohybové únosnosti je pak nutné vycházet z předpokladu, že spodní tlačená část desky musí být uvažována v šířce dané pouze výrobní šířkou nosníků a jejich osovou vzdáleností /tedy běžně 120 mm po 500 mm). Upozorňuje se rovněž na to, že při kombinaci ohybu (záporného momentu s tahem u horního líce) a smyku je třeba individuálně řešit smykovou únosnost diagonály příhradoviny nejsou v tomto případě účinně zakotveny v tlačené nebo neutrální části průřezu. Doporučuje se doplnit v těchto případech i smykovou výztuž ve formě ohýbaných prutů. - skladba stropu využívající sdružování dvou a více nosníků. Za základ výpočtu je možné vzít hodnoty únosnosti pro jednotlivý nosník. Při určení mezního ohybového momentu se musí podle skutečné skladby ve výpočtu upravit šířka průřezu (tlačené oblasti) a to jak pro kladné, tak pro záporné ohybové momenty. Postupuje se pak standardně podle vztahů uvedených v Kap. 3 této příručky. Při posouzení smyku je možné jednoduše sčítat tabelární hodnoty smykové únosnosti jednotlivých nosníků podle jejich navrhovaného počtu. 8. Užité podklady, normy a literatura [1] ČSN EN :2006 ( ) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (idt EN :200) [2] ČSN EN (73 3) Beton. Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [3] ČSN EN 1990:200 ( ) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí - přítomnost větších lokálních účinků osamělých břemen v zatížení navrhované konstrukce vyvolává nutnost posoudit individuálně jak mezní ohybový moment, tak zvláště smykovou únosnost. V takovém případě nelze využít ustanovení o minimální hodnotě posouvající síly na přírůstku délky viz Kap. výše. Případná nutná smyková výztuž se posuzuje podle zásad Kap. a Kap. 6.2 normy. - individuální výpočet se požaduje i v případě možných použití nosníků jako tzv. výměn, tedy o větších prostupů, schodišť apod. Výpočet musí respektovat reálně navrhované geometrické vlastnosti (např. sdružování nosníků), způsob přenosu sil (lokální namáhání v hlavních podélných nosnících od účinků příčných výměn), skutečně působící zatížení (např. reakce schodišťových desek) i konstrukční požadavky na řešení detailů (např. nutnost zavedení poloviny hlavní nosné výztuže u spodního líce nosníku do podpory). [] ČSN EN :200 ( ) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-1: Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb [5] ČSN P ENV (73 0) Provádění betonových konstrukcí. Část 1: Společná ustanovení 7. Nestandardní případy použití a postupy při nich Filigránové nosníky je možné použít i pro řadu jiných statických uspořádání než standardně uvažovaný prostý nosník, případně pro místa s netypickou skladbou. V těchto případech se postupuje při statickém návrhu a posouzení individuálně. Níže uvádíme některé typické příklady a příslušné požadavky na postup při řešení. - jiná tloušťka nabetonované vrstvy nad vložkami. Kromě standardně uvažovaných tlouštěk je možné realizovat stropní konstrukce s prakticky libovolnou výškou a tedy i tloušťkou nabetonávky. Při výpočtu se postupuje podle běžných výše uvedených pravidel a vztahů. Obecně platí, že s rostoucí výškou roste zhruba lineárně únosnost. - užití jiné než standardní výztuže, případně doplnění dalších vložek neintegrovaných do filigránového nosníku. Možnost výroby s netypickým vyztužením nosníků musí být předem projednána s výrobcem. V případě pouze prosté změny integrovaných vložek (hlavních podélných prutů, případně diagonál smykové příhradové výztuže) se opět postupuje podle výše uvedených vztahů a provede se běžný individuální výpočet. Pokud se na stavbě vkládá další podélná vložka na horní líc betonového základu filigránu. Je třeba upravit výpočtové vztahy v souladu s pravidly čl. 6.1 EC 2 napětí v betonářské oceli jsou odvozena z návrhových diagramů v čl a 3.3 v závislosti na poměrném přetvoření s lineárním průběhem podle Obrázku 6.1 normy. Upozorňuje se na fakt, že výztuž umístěná dále od okraje průřezu, tedy dodatečně vkládané pruty, není plně a efektivně využita. - užití nosníků při vytváření desek spojitých nad podporami, případně vetknutých do podpor. Jde o běžná statická schémata, při nichž jsou tažené části průřezu v oblastech podpor u horního líce desek. Vždy je třeba doplnit výztuž u horního líce tak, aby byly tzv. záporné ohybové momenty spolehlivě vykryty. To je možné dosáhnout vložením výztuže vázané z jednotlivých prutových vložek, případně ze svažovaných sítí

10 92 93

11 9 95

12 BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK 96 w w w. k b - b l o k. c z 97

13 Zateplovací systém KB KLASIK XC Úspora energie je bezpochyby nejjistějším a nejekologičtějším druhem získávání energie. Nepodléhá inflaci ani nezahřívá atmosféru, je stejně hodnotná jako jiné zdroje a snadno dosažitelná. Zateplovací systém redukuje emise CO 2 a snižuje spotřebu primární energie. Zateplovací systém KB KLASIK XC BASIC nese označení Certifikovaný výrobek. Zateplovací systém KB KLASIK XC TOP Špičkový polystyrénový izolační systém TOP, využívá HiTech komponent. Dosahuje optimální izolační účinnosti pomocí nově vyvinutých izolačních desek. Extrémně odolný systém s elastickou armovací vrstvou. Vrchní omítka na bázi silikonové pryskyřice je vysoce prodyšná a výborně odpuzuje nečistoty. Složení skladby zateplovacího systému Nosná konstrukce Nosná konstrukce skladby zateplovacího systému je tvořena nosným zdivem KB KLASIK XC 160 nebo KB KLASIK XC. Lepicí tmel Lepicí hmota vytváří spojení mezi podkladem a izolačním materiálem. Pro každou variantu izolačního materiálu a podkladu existuje optimální lepidlo. Hmoždinky Jako doplněk lepení je potřebné mechanické upevnění. Toto závisí na daném podkladu. Armovací vrstva Tmel s uloženou výztužovou tkaninou ze skelných vláken má za úkol zabránit tvorbě trhlin v armovací vrstvě vlivem termicky podmíněných pnutí. 7 Zateplovací systém KB KLASIK XC MINERAL lepicí tmel 2 - izolační materiál - polystyrénová izolační deska s příměsí grafitu 3 - hmoždinky - armovací vrstva 6 - omítka 7 - ukončení soklu Izolační materiál Vhodně zvolený izolační materiál zabraňuje úniku tepelné energie. V rámci zateplovacích systémů je k dispozici několik variant izolačních desek, od ekonomicky výhodného pěnového polystyrénu až po ekologicky nejvhodnější variantu desek. Omítka Vrstva omítky chrání zateplovací systém proti povětrnostním vlivům a dodává fasádě vzhled podle naší volby. Díky individuálním barevným odstínům a strukturám propůjčuje omítka budově nezaměnitelnou podobu Nanejvýš kvalitní izolační systém MINERAL je extrémně difúzní, robustní, nehořlavý a má dlouhou životnost z důvodu použití výhradně minerálních složek izolačního materiálu z minerálních vláken, minerálních tmelů a šlechtěných omítek Tepelný odpor skladby: R T = 2,78 m 2.K.W -1 Součinitel prostupu tepla konstrukce: U N = 0,31 W.m -2.K -1 Zateplovací systém KB KLASIK XC BASIC Klasická varianta BASIC je tepelně izolační kombinovaný systém s bílým polystyrénem jako izolačním materiálem. Po desetiletí osvědčená varianta splňuje v ekonomickém a technickém ohledu veškeré požadavky izolací venkovních stěn lepicí tmel 2 - izolační materiál - izolační deska z minerálních vláken 3 - hmoždinky - armovací vrstva 5 - základní nátěr 6 - omítka 7 - ukončení soklu Tepelný odpor skladby: R T = 2,76 m 2.K.W -1 Zateplovací systém KB KLASIK XC ECO Součinitel prostupu tepla konstrukce: U N = 0,339 W.m -2.K Zateplovací systém ECO je izolační systém s výhradně biologickými a minerálními složkami. Izolační materiál ze stoprocentně obnovitelného zdroje, minerální tmely a minerální šlechtěné omítky zaručují izolaci vnějších stěn maximálně šetřící životní prostředí lepicí tmel 2 - izolační materiál - polystyrén 3 - hmoždinky - armovací vrstva 5 - základní nátěr 6 - omítka 7 - ukončení soklu lepicí tmel 2 - izolační materiál - desky z korku 3 - hmoždinky - armovací vrstva 5 - základní nátěr 6 - omítka 7 - ukončení soklu 98 99

14

15 zásady zdění s KB-BLOK systémem 1 Nejlepších výsledků při zdění s materiály KB-BLOK systému dosáhnete zděním na spáru. Šířka spáry je 8 mm. Pokud 7 Vložený beton se hutní, např. vpichy ocelovou tyčí. si nejste jisti přesností tloušťky malty, používejte raději zdicí přípravky z ocelové kulatiny o průřezu mm. 8 Některé zdicí tvarovky KB-BLOK systému mají provedení s dělící drážkou pro půlení dle potřeb skladby zdiva. Pro jiné rozměrové 2 3 Pro zdění používejte zásadně cementovou maltu. Doporučujeme naši Speciální zdicí směs KB-BLOK systém. Spárování provádějte průběžně při zdění. Dosáhnete tak nejlepších výsledků a eliminujete nebezpečí znečištění 9 úpravy je nejlepší tvarovky řezat nebo vrtat. Při zdění věnujte zvýšenou pozornost čistotě zdění tak, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění pohledové strany tvarovky. pohledového povrchu tvarovek při dodatečném spárování. 5 Při osazování tvarovky používejte gumovou nebo dřevěnou paličku. Dodržujte elementární technologické zásady s všeobecnou platností, jako je zdění a betonování výztuží při minimální Detail ukotvení vnější vrstvy sendvičové obezdívky s použitím kotevních lišt HALFEN teplotě +5 C a minimální teplotě betonové směsi +7 C. betonová cihla KB KLASIK Zdicí betonová cihla KB KLASIK je novou alternativou klasického režného zdění. Je vyráběna ve formátu klasické české cihly. Na trh přichází ve dvou variantách dutá tvarovka a plná tvarovka pro maximální zatížení. 6 Dutiny ve tvarovkách nejsou určeny pro výplň, pouze tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž konstrukce, na doporučení statika na základě projektové dokumentace. Pro výplň dutin betonových tvarovek používejte beton C16/20 měkké konzistence. Doporučujeme výplňový beton KB-BLOK systém. Velmi dobře se uplatní na fasádní zdivo, a to zejména pro vícevrstevné obvodové pláště, tzv. sendviče. Při výstavbě nových domů pozorujeme, že nejeden stavebník dává tomuto osvědčenému, estetickému a času nepodléhajícímu lícovému zdivu přednost před klasickou omítkou. Obvodové pláště z lícových cihel mají tradici prověřenou mnoha staletími. Své opodstatněné místo v architektuře mají i dnes a budou mít i v budoucnosti. Po estetické stránce tomuto systému nelze nic vytknout a i po stránce stavebnětechnické je lícové zdivo, ve své dvouplášťové podobě, vyhledávaným prvkem. Ale nejen jako lícové zdivo se naše betonová zdicí tvarovka KB KLASIK uplatní u našich stavebníků. K pěknému domu z naší tvarovky patří i pěkné oplocení se sloupky, podezdívkami či rozvaděči apod. Nezanedbatelné místo má i v zahradách, kde ji můžeme použít na okrasné zídky, chodníky a schody, obložení krbů a dalších doplňků. Výhodou tvarovky KB KLASIK v použití na lícové zdivo je jeho tradičnost a nadčasovost, nenáročnost na údržbu a opravy, vynikající tepelně izolační vlastnosti v použití dvouplášťového zdiva, její mrazuvzdornost, nízká nasákavost ( 6 %) a velká variabilita barev. betonová cihla KB KLASIK KB-BLOK systém přináší novou alternativu vůči klasickému cihelnému zdění. Uvádí na trh betonovou tvarovku KB KLASIK ve formátu klasické české cihly. KB KLASIK cihla plná betonová a KB KLASIK cihla plná pohledová se dodávají také v povrchovém provedení grind. technické údaje KB KLASIK cihla plná betonová 10 x 65 x 290 mm hmotnost: 6 kg barva: přírodní, barevná, bílá, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors 09 KB KLASIK cihla dutá betonová KB KLASIK cihla plná betonová KB KLASIK cihla plná betonová grind 10 x 65 x 290 mm hmotnost: 3,97 kg barva: přírodní, barevná, bílá KB KLASIK cihla plná pohledová KB KLASIK cihla dutá betonová 10 x 65 x 290 mm hmotnost: 5,9 kg barva: přírodní, barevná, bílá, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors 09 KB KLASIK cihla plná pohledová KB KLASIK cihla plná pohledová grind KB KLASIK VF cihla plná betonová 65 hmotnost: barva: 190 x 65 x 390 mm 11,1 kg přírodní KB KLASIK VF cihla plná betonová 2 3

16 5

17 obkladové pásky KB BLOK technické údaje Obkladový pásek KB KLASIK hladký 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,8 kg barva: přírodní, barevná, bílá, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors 09 Obkladový pásek KB KLASIK broušený 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,8 kg barva: přírodní, barevná, bílá, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors 09 Obkladový pásek KB KLASIK hladký GRIND 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,77 kg barva: přírodní, barevná, bílá, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors 09 Obkladový pásek KB KLASIK broušený GRIND 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,77 kg barva: přírodní, barevná, bílá, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors 09 Obkladový pásek KB KLASIK ANTIK 20 x 65 x 290 mm hmotnost: 0,8 kg barva: přírodní, barevná, bílá, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors

18 doplňkové tvarovky KB KLASIK KB KLASIK A-C 65 x 15 x 10 mm barva: přírodní, barevná, bílá příklady použití Fasádní systém budov: SENDVIČ KLASIK oplocení, sloupky, podezívky, rozvaděče... Použité tvarovky: - zdicí tvarovka KB KLASIK - broušená tvarovka KB 0-11 G - sloupová hlavice SH 39 KB KLASIK A-F barva: 65 x 290 x 10 mm přírodní, barevná, bílá KB KLASIK A-P 10 x 290 x 65 mm barva: přírodní, barevná, bílá Sendvičové zdění Nosné zdivo: tvarovka KB 1-20 A Izolace: 15 cm Obezdívka: tvarovka KLASIK barevné provedení KB KLASIK A-U 65 x 10 x 290 mm barva: přírodní, barevná, bílá KB KLASIK A-H 65 x 10 x 290 mm barva: přírodní, barevná, bílá KB KLASIK A-Y 65 x 10 x 290 mm barva: přírodní, barevná, bílá KB-BLOK systém přináší novou alternativu lícového zdiva v podobě zdicí tvarovky KB KLASIK. Její uvedení na trh přináší našim stavitelům naprosto jedinečnou možnost využití betonové tvarovky jako lícové, při zachování rozměrů české pálené cihly, v různých barevných odstínech. Přírodní Žlutá Černá zdicí směs KB-BLOK systém Speciální zdicí směs KB-BLOK systém je určena především pro zdění betonových zdicích tvarovek KB-BLOK systému. Je vhodná zejména pro zdění nosných zdí, příček, výplňového zdiva, opěrné zdi, plotové zdi apod. Jedná se o směs kameniva, cementu a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Speciální zdicí směs KB-BLOK systém se dodává v papírových pytlích po 0 kg na euro paletách 80 x 120 cm, krytých fólií. Na paletě je 35 pytlů směsi. Spotřeba: 1pytel/cca 16 ks Klasik XC160 sádrová omítka KB-BLOK systém Sádrová omítka je jednovrstvá omítka na stěny a stropy do vnitřního prostředí. Je určena pro ruční i strojní omítání. Sádrová omítka KB-BLOK systém se dodává v papírových pytlích po 0 kg na euro paletách 80 x 120 cm, krytých fólií. Na paletě je 35 pytlů směsi. Zrnitost: do 1,2 mm Vydatnost: 1 pytel (0 kg) = cca 2,6-3,3 m 2 omítky, tl. mm, závisí na podkladu Doba zrání: na každý 1 mm hotové omítky 1 den Spotřeba: 1,05 kg na 1 mm a m 2 Pevnost v tahu za ohybu: 3,5 N/mm 2 Objemová hmotnost: cca 1 0 kg/m 3 výplňový beton KB-BLOK systém Výplňový beton KB-BLOK systém je určen například pro výplň betonových plotových sloupků a pro výplň dutin ve tvarovkách tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž konstrukce, na doporučení statika na základě projektové dokumentace. Jedná se o mrazuvzdorný materiál. Výplňový beton KB- BLOK systém se dodává v papírových pytlích po 0 kg na euro paletách 80 x 120 cm, krytých fólií. Na paletě je 35 pytlů směsi. Pevnost v tlaku: C25/30 Vydatnost: cca kg/m 3 čerstvé malty jeden 0 kg pytel cca 21,6 l čerstvé malty (tj. 0,0216 m 3 čerstvé malty) Cihlově červená Hnědá Skořicová Pro tvarovky KB KLASIK a KB KLASIK ANTIK nabízíme také barevné provedení MULTICOLOR, COLORS 08, MULTICOLORS 08, COLORS 09, MULTICOLORS 09, BLUECOLORS 09. Katalog barev najdete na našich prodejnách, nebo Vám jej na vyžádání zašleme. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat. Bílá BETOKONTAKT - adhezní nátěr BETOKONTAKT je určen pro předběžnou úpravu tvarovek před nanesením sádrové omítky. Používá se pro zlepšení přilnavosti, slouží k venkovnímu i vnitřnímu použití. Spotřeba: 0,35 kg/1 m Balení: 5 kg, 20 kg 8 9

19 1 111

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění SUCHÁ STAVBA V PRAXI Odborné provádění 02 Obsah KDE CO NAJDETE 04 05 06 09 10 11 12 13 15 23 28 37 45 50 Siniat Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku Druhy desek a provedení hran

Více

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C Evropa izoluje nazeleno Styrodur C Tepelná izolace zdí 1 Tepelná izolace Styrodur C 3 2 Tepelné mosty 4 2.1 Geometrické tepelné mosty 5 2.2 Konstrukční a materiálové tepelné mosty 5 2.3 Nepříznivé vlivy

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

n í z k o e n e r g e t i c k é Montážní příručka

n í z k o e n e r g e t i c k é Montážní příručka s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é únor 2009 d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory 302 Liberec 25 Vesec

Více

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika FASÁDNÍ SYSTÉM NA DŘEVOSTAVBY Montážní návod V e l i m l e de n 2 0 12 1 . 2.8.1. EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika Montážní návod pro úpravu fasádního líce staveb na dřevité

Více

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu liapornews 3_2006 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Obytné komplexy Nová Harfa a Šafránka Tisíce bytů ze zdiva Liapor Relativně zastaralý bytový fond a nízká průměrná užitná plocha bytu na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

Akustika a design v interiéru. Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn

Akustika a design v interiéru. Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn Akustika a design v interiéru Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn 040-15_RIG_AKUSTIKA_podklady_pro_projektovani_v11.indd 1 9.3.2015 20:13:52 SLOVO ÚVODEM Právě se vám dostala

Více