NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX Výrobní č.: Štítek s výrobním č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX71014.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č."

Transkript

1 Model č. NTIVEX704.0 Výrobní č.: NÁVOD K POUŽITÍ Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká republika Tel.: Webové stránky: Pište na: ICON Health & Fitness, Ltd. c/o HI Group PLC Express Way Whitwood, West Yorkshire WF0 5QJ Spojené království UPOZORNĚNÍ Před použitím tohoto zařízení si prostudujte všechna bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce. Tuto příručku si uschovejte pro budoucí nahlédnutí. Navštivte naše internetové stránky

2 OBSAH UMÍSTĚNÍ VAROVNÉHO ŠTÍTKU DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEŽ ZAČNETE MONTÁŽ NÁVOD K OBSLUZE KOLA NÁVOD K MĚŘENÍ PULZU VLASTNOSTI KONZOLY ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ POKYNY KE CVIČENÍ ROZLOŽENÉ VÝKRESY SEZNAM SOUČÁSTÍ OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ Poslední stránka UMÍSTĚNÍ VAROVNÉHO ŠTÍTKU Tento výkres ukazuje umístění varovných štítků. Pokud určitý štítek chybí nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo uvedené na přední straně této příručky a zažádejte zdarma o náhradní štítek. Štítek umístěte na uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být znázorněny ve skutečné velikosti. ENGLISH 5 Kg 5 Kg

3 DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika vážného zranění si před použitím kola prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varování uvedená na kole. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s předchozími zdravotními problémy.. Toto kolo používejte pouze v souladu s touto příručkou. 3. Povinností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé kola byli dostatečně informováni o všech opatřeních. 4. Toto kolo je určeno pouze pro domácí použití. Toto kolo nepoužívejte v komerčních, pronajatých nebo ústavních prostorech. 5. Kolo uschovejte v interiéru, mimo dosah vlhkosti a prachu. Kolo umístěte na rovný povrch a vespod umístěte podložku pro ochranu podlahy nebo koberce. Zajistěte, aby před a za kolem bylo vždy nejméně 0,9 m a po stranách musí být vždy nejméně 0,6 m. 6. Všechny součásti pravidelně kontrolujte a řádně utahujte. Opotřebované součásti ihned vyměňte. 7. Děti ve věku do let a domácí zvířata vždy udržujte mimo dosah kola. 8. Kolo by neměly používat osoby s hmotností vyšší než 5 kg. 9. Během cvičení noste vhodný oděv; nenoste volný oděv, který by se mohl zachytit v kole. Pro ochranu nohou vždy noste při cvičení vhodnou atletickou obuv. 0. Při nasedání, sesedání nebo cvičení na kole držte držadla nebo horní madla.. Snímač pulzu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mají vliv různé faktory. Snímač pulzu je určen pouze jako cvičební pomůcka k obecnému zjištění trendů srdeční frekvence.. Při používání kola mějte záda rovná; neohýbejte je. 3. Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Při pocitech slabosti nebo bolesti cvičení ihned přerušte a odpočiňte si. 3

4 NEŽ ZAČNETE Děkujeme vám, že jste si zakoupili rotoped NordicTrack GX5.0. Kolo poskytuje řadu funkcí, které jsou určeny k efektivnějším a zábavnějším cvičením doma. Pro vlastní prospěch si před použitím kola pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud budete mít po přečtení této příručky další dotazy, podívejte se na její přední stranu. Abychom vám mohli pomoci, poznačte si číslo modelu a výrobní číslo, než se na nás obrátíte. Číslo modelu je NTIVEX704.0 a umístění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední straně této příručky. 4

5 MONTÁŽ K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Všechny součásti rotopedu umístěte na uklizené místo a odstraňte obalové materiály. Obalové materiály až do dokončení montáže nelikvidujte. Kromě obsaženého nářadí je k montáži zapotřebí křížový šroubovák francouzský klíč. a Při montáži rotopedu postupujte podle níže uvedených obrázků, které vám pomohou rozeznat malé součásti. Číslo v závorkách pod každým obrázkem je klíčové číslo dílu ze SEZNAMU SOUČÁSTÍ v závěru této příručky. Číslo za závorkou je množství nutné pro montáž. Poznámka: Pokud určitá součást není v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda již není namontována. NTIVEX704 NO 9* NO 9* NO 7* NO 4*4 NO 5*6 NO 6*6 NO 70* NO 0* NO * NO 44*4 NO:73* NO:7* 5

6 KROK. Připevněte přední stabilizátor (68) na hlavní rám (69) pomocí šroubů (44).. Připevněte zadní stabilizátor (43) na hlavní rám (69) pomocí šroubů (44) KROK. Našroubujte pravý pedál (3R) na pravou kliku. POZNÁMKA: Směr šroubování je ve směru hodinových ručiček. 3. Našroubujte levý pedál (3L) na levou kliku. POZNÁMKA: Směr šroubování je proti směru hodinových ručiček. KROK 3. Nasuňte sloupec řídítek () do hlavního rámu (69) přes držák počítače (0) a přední plastový kryt (60). Zapojte horní kabel počítače (7) a dolní kabel počítače (8). Nasaďte imbusový šroub (6), pružinovou podložku (5), podložku (4) a zvlněné podložky (70) a zarovnejte sloupec řídítek do roviny. Poté pevně utáhněte imbusové šrouby

7 KROK 4. Připevněte sedlovku () na hlavní rám (69) pomocí kolečka.. Upevněte sedlo (3) na posuvnou sadu (4) KROK 5 Nasaďte řídítka (3) na sloupec řídítek () pomocí šroubů (9) a šroubů (7). Plně utáhněte. (POZNÁMKA: Udržujte kabel pulzu mimo.)

8 KROK 6 Zapojte horní kabel počítače a dva kabely pulzu (6) ke kabelu na zadní straně počítače (). Upevněte počítač () do držáku a zajistěte pomocí 4 šroubů. KROK 7 Upevněte plastový kryt (0) na sloupec řídítek pomocí 4 šroubů (8), pak připevněte druhý KROK 8 Upevněte držák počítače (0) na řídítka (3) pomocí kolečka (). Plně utáhněte. Nyní je váš přístroj připraven k použití. 8

9 OVLÁDÁNÍ CYKLU CVIČENÍ NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY a boční polohy SEDLA Pro efektivní cvičení musí být sedadlo v patřičné výšce. Při šlapání byste měli mít při nejnižší poloze pedálů mírně pokrčená kolena. Chcete-li nastavit výšku sedla, povolte nejprve knoflík sedlovky. Pak zatáhněte za knoflík, vysuňte sedlovku nahoru nebo dolů do požadované polohy, pak knoflík uvolněte. Posuňte sedlovku nebo dolů, aby knoflík zapadl do jednoho z otvorů pro nastavení v sedlovce. Pak knoflík utáhněte. Chcete-li nastavit boční polohu sedla, povolte nejprve knoflík sedlovky o pár otoček. Pak posuňte sedlo dopředu nebo dozadu do požadované polohy a utáhněte pevně knoflík sedlovky. NASTAVENÍ ŘEMÍNKŮ PEDÁLŮ Chcete-li nastavit popruhy pedálů, zatáhněte za konce popruhů na zarážkách na pedálech. Upravte popruhy do požadované polohy, Pedál pak stiskněte konce popruhů do zarážek. Popruh JAK NASTAVIT ÚHEL ŘÍDÍTEK Chcete-li upravit úhel řídítek, povolte otočná řídítka, otočte řídítka do požadovaného úhlu a znovu utáhněte. Knoflík JAK MĚŘIT tepovou frekvenci Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Můžete měřit srdeční tep pomocí ručního snímače pulzu. Pokud jsou na kovových kontaktech plastové Kontakt prvky na ručním snímači pulzu sejměte plast. Navíc musíte mít čisté ruce. Chcete-li si změřit srdeční tep, přidržte snímač pulzu na řidítkách, dlaně opřete o kovové kontakty. Nepohybujte přitom rukama a nesvírejte kontakty příliš pevně. Když je pulz detekován, váš srdeční tep se zobrazí na displeji. Nejpřesnější údaje srdeční činnosti zajistíte tím, že přidržíte kontakty nejméně na 5 sekund. Pokud se váš tep nezobrazuje, ověřte, zda máte dlaně podle pokynů. Nepohybujte dlaněmi příliš a nesvírejte kovové kontakty příliš pevně. Pro optimální výkonnost vyčistěte kovové kontakty měkkým hadříkem; nikdy nepoužívejte líh, brusné nebo chemické prostředky na čištění kontaktů. 9

10 SCHÉMA KONZOLE USKUTEČNĚTE SVÉ FITNESS CÍLE S POMOCÍ IFIT.COM S vaším novým fitness vybavením kompatibilním s ifit můžete využít řady funkcí k uskutečnění vašich fitness cílů: Nahrajte své výsledky tréninku do ifit cloudu a sledujte své výkony. Nastavte si cíle vašich tréninků ohledně kalorií, času nebo vzdáleností. Trénujte kdekoli na světě s nastavitelnými Google Maps. Zvolte a nastavte si sady tréninků pro snižování hmotnosti. Nahrajte si tréninková cvičení navržená tak, aby vám pomohla dosáhnout vašich Juicy Více informací se dozvíte na ifit.com. osobních cílů. ELNE7794V Poměřte své výsledky v soutěži proti dalším uživatelům v ifit komunitě. NTEVEL7794 0

11 FUNKCE KONZOLE Pokročilá konzole poskytuje řadu funkcí, které jsou určeny k efektivnějším a zábavnějším cvičením doma. Při použití manuálního režimu můžete měnit odpor pedálů stiskem tlačítka. Během cvičení se na konzole zobrazí nepřetržitá zpětná vazba. Srdeční tep můžete měřit i pomocí monitoru srdečního tepu na řidítkách nebo volitelného monitoru srdečního tepu na hrudníku (informace o volitelném monitoru srdečního tepu na hrudníku viz strana ). Konzole nabízí i výběr tréninků. Každý trénink automaticky mění odpor pedálů, a tak vás provází efektivním cvičením. Můžete si nastavit i cíle ohledně kalorií, vzdálenosti i času. Konzole má i funkci ifit režimu, který konzoli umožňuje komunikovat s vaší bezdrátovou sítí prostřednictvím volitelného ifit modulu. Pomocí ifit režimu můžete nahrávat osobní tréninky, vytvářet vlastní tréninky, sledovat své vlastní výsledky tréninků, soutěžit s jinými uživateli ifit a mít přístup k mnoha dalším funkcím. Pro nákup ifit modulu kdykoli navštivte nebo zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky. Můžete dokonce připojit svůj MP3 přehrávač nebo CD přehrávač k zvukovému systému konzole a poslouchat při cvičení svou oblíbenou hudbu či audioknihy. Použití manuálního režimu, viz strana 5. Použití tréninku, viz strana 8. Použití tréninku se stanoveným cílem, viz strana 9. Použití ifit tréninku, viz strana 0. Použití zvukového systému, viz strana. Změna nastavení konzole, viz strana. Poznámka: Pokud je na displeji plastová fólie, sejměte ji. JAK POUŽÍVAT MANUÁLNÍ REŽIM. Začněte šlapat nebo zapněte konzoli stiskem jakéhokoli tlačítka na konzoli. Když zapnete konzoli, displej se rozsvítí. Konzole bude připravena k použití.. Volba manuálního režimu. Pro nastavení manuálního režimu stiskněte tlačítko HOME nebo tiskněte opakovaně tlačítko SPEED nebo tlačítko CALORIE. Není-li do konzole vložen bezdrátový ifit modul a připojen k ifit, nastaví se manuální režim automaticky. 3. Změna odporu pedálů podle potřeby. Během šlapání můžete měnit odpor pedálů stiskem tlačítek zvyšování a snižování odporu nebo stiskem některého z číslovaných tlačítek odporu. Poznámka: Po stisknutí tlačítek chvíli potrvá, než pedály dosáhnou zvolené hladiny odporu. 4. Na displeji můžete sledovat postup. Displej může zobrazit informace o cvičení: Calories (Kalorie) Zde se zobrazuje přibližný počet spálených kalorií. Calories per Hour (Kalorie/Hod) Zde se zobrazuje přibližný počet spálených kalorií za hodinu. Distance (Vzdálenost) Zde se zobrazuje ujetá vzdálenost v mílích nebo kilometrech. Pulse (Pulz) Zde se zobrazuje srdeční tep, používáte-li monitor srdečního tepu na řidítkách nebo volitelný monitor srdečního tepu na hrudníku (viz krok 5). Resistance (Odpor) Zde se po několik sekund zobrazí úroveň odporu pedálů při každé změně úrovně odporu. RPM (ot./min.) Zde se zobrazuje rychlost šlapání v otáčkách za minutu (ot/min). Stride (Krok) Zde se zobrazí celkový počet kroků, kolik jsme našlapali. Time (Čas) Při manuálním režimu se zde zobrazí uplynulý čas. Když zvolíte trénink, na displeji se zobrazí zbývající čas cvičení. Matrice nabízí mnoho tabulek displeje. Tiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY, dokud se nezobrazí požadovaná tabulka. Můžete rovněž tisknout tlačítka zvyšování a snižování vedle tlačítka ENTER. Speed (Rychlost) Tato tabulka zobrazuje profil nastavení rychlosti při tréninku. Na konci každé minuty se objeví nový segment. My Trail (Moje stopa) Tato tabulka zobrazuje stopu, která představuje 400 m. Při cvičení blikající obdélník ukáže váš pokrok. Tabulka My Trail rovněž zobrazuje počet kol, která jste ujeli. Calories (Kalorie) Tato tabulka zobrazuje přibližný počet spálených kalorií. Výška každého segmentu označuje počet kalorií spálených během každého segmentu.

12 Během cvičení vám lišta intenzity cvičení zobrazuje přibližnou úroveň intenzity vašeho cvičení. 6. Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Pokud se pedály několik sekund nepohybují, ozve se série tónů a konzole se pozastaví a na displeji bude blikat čas. Stiskem tlačítka HOME ukončíte cvičení a vrátíte se do standardního menu (nastavení standardního menu viz JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ KONZOLE na straně ). V případě potřeby znovu stiskněte tlačítko HOME. Je-li připojen bezdrátový ifit modul, bezdrátový symbol v horní části displeje zobrazuje sílu vašeho bezdrátového signálu. Čtyři oblouky znamenají plnou sílu signálu. Úroveň hlasitosti konzole můžete měnit stiskem tlačítek zvyšování a snižování hlasitosti. 5. Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Srdeční tep můžete měřit buď pomocí monitoru srdečního tepu na řidítkách nebo volitelného monitoru srdečního tepu na hrudníku (informace o volitelném monitoru srdečního tepu na hrudníku viz strana ). Poznámka: V případě použití obou monitorů srdečního tepu zároveň konzole nezobrazí váš srdeční tep správně. Pokud jsou na kovových kontaktech monitoru srdečního tepu na řídítkách plastové kryty, sejměte je. Chcete-li si změřit srdeční tep, přidržte monitor srdečního tepu na řidítkách, dlaně opřete o kontakty. Nepohybujte přitom rukama a nesvírejte kontakty příliš pevně. Pokud se pedály pár minut nepohybují, konzole se vypne a displej se vynuluje. Poznámka: Konzole má funkci režim demo displeje, který je určen k použití, je-li rotoped vystaven v obchodě. Po zapnutí režimu demo konzole zobrazí přednastavenou prezentaci. Pro vypnutí režimu demo viz JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ KONZOLE na straně. JAK POUŽÍT TRÉNINK. Začněte šlapat nebo zapněte konzoli stiskem jakéhokoli tlačítka na konzoli. Když zapnete konzoli, displej se rozsvítí. Konzole bude připravena k použití.. Zvolte trénink. Trénink zvolíte opakovaným stiskem tlačítka SPEED nebo CALORIE, dokud se na displeji neobjeví požadovaný trénink. Zvolíte-li trénink, na displeji se zobrazí délka tréninku a název tréninku. V matrici se objeví profil nastavení rychlosti tréninku. Na displeji se rovněž zobrazí maximální rychlost šlapání (ot/min) a maximální hladina odporu. 3. Na začátku tréninku začněte šlapat. Každý trénink je rozdělen do minutových segmentů. Pro každý segment je naprogramována jedna úroveň odporu a jedna cílová hodnota otáček (rychlost). Poznámka: Pro následující segmenty lze naprogramovat stejnou úroveň odporu a/nebo cílovou hodnotu otáček. V matrici se zobrazí úroveň odporu a cílová hodnota otáček pro první segment. Kontakty Když je pulz detekován, na displeji bude blikat ukazatel ve tvaru srdce při každém tepu a zobrazí se jedna či dvě pomlčky, a zobrazí se váš srdeční tep. Nejpřesnější údaje srdeční činnosti zajistíte tím, že přidržíte kontakty nejméně na 5 sekund. Pokud se váš srdeční tep nezobrazuje, ověřte, zda máte ruce položeny podle pokynů. Nepohybujte dlaněmi příliš a nesvírejte kontakty pevně. Pro optimální výkonnost vyčistěte kontakty měkkým hadříkem; nikdy nepoužívejte líh, brusné nebo chemické prostředky na čištění kontaktů. Během tréninku vám profil v tabulce rychlosti ukáže váš pokrok. Blikající segment profilu Profil představuje aktuální segment tréninku. Výška blikajícího segmentu zobrazuje cílovou hodnotu otáček aktuálního segmentu. Na konci každého segmentu tréninku zazní série tónů a začne blikat příští segment profilu. Je-li pro příští segment naprogramována odlišná úroveň odporu a/nebo hodnota otáček, úroveň odporu a/nebo cílová hodnota otáček se zobrazí na displeji na několik sekund, aby vás upozornily. Odpor pedálů se pak změní.

13 Při tréninku budete nabádán(a) k zachování rychlosti šlapání v blízkosti cílové hodnoty otáček pro aktuální segment. Zobrazí-li se na displeji šipka mířící vzhůru, zvyšte své tempo. Zobrazí-li se na displeji šipka mířící dolů, snižte své tempo. Nezobrazí-li se žádná šipka, zachovejte stávající tempo. DŮLEŽITÉ: Cílová hodnota otáček je určena pouze pro motivaci. Vaše rychlost šlapání může být nižší než cílová hodnota otáček. Šlapejte rychlostí, která je pro vás pohodlná. Je-li úroveň odporu aktuálního segmentu příliš vysoká či příliš nízká, můžete nastavení manuálně přeřídit stiskem tlačítek RESISTANCE. DŮLEŽITÉ: Na konci aktuálního segmentu tréninku se pedály automaticky upraví na úroveň odporu naprogramovanou pro další segment. Trénink bude takto pokračovat až do konce posledního segmentu. Chcete-li trénink kdykoli zastavit, přestaňte šlapat. Na displeji bude blikat čas. Chcete-li trénink obnovit, začněte prostě znovu šlapat. 4. Na displeji můžete sledovat postup. Viz krok 4 na straně Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Viz krok 5 na straně Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Viz krok 6 na straně 7. JAK POUŽÍT TRÉNINK SE STANOVENÝM CÍLEM. Začněte šlapat nebo zapněte konzoli stiskem jakéhokoli tlačítka na konzoli. Když zapnete konzoli, displej se rozsvítí. Konzole bude připravena k použití.. Nastavte si cíl ohledně kalorií, vzdálenosti či času. Cíl ohledně kalorií, vzdálenosti či času si nastavíte nejprve stiskem tlačítka SET A GOAL. Dále tiskněte tlačítka zvyšování a snižování vedle tlačítka ENTER, dokud se na displeji neobjeví název požadovaného cíle. Poté stiskněte tlačítko ENTER. 3. Na začátku tréninku začněte šlapat. Každý trénink je rozdělen do minutových segmentů. Během tréninku můžete podle potřeby měnit manuálně odpor pedálů stiskem tlačítek RESISTANCE. Poznámka: Změníte-li manuálně úroveň odporu tréninku s cílem kalorií, délka cvičení se automaticky upraví tak, aby se zajistilo, že dosáhnete svůj cíl kalorií. Poznámka: Cílem kalorií je odhadovaný počet kalorií spálených během tréninku. Skutečný počet spálených kalorií závisí na různých faktorech, jako je vaše hmotnost. Dále, pokud během tréninku manuálně změníte úroveň odporu, ovlivní to počet spálených kalorií. Trénink bude pokračovat tímto způsobem, dokud nebude dosažen cíl ohledně kalorií, vzdálenosti či času. Chcete-li trénink přerušit, přestaňte šlapat. Čas na displeji se pozastaví. Chcete-li trénink obnovit, začněte prostě znovu šlapat. 4. Na displeji můžete sledovat postup. Při tréninku se bude na displeji odečítat kalorie, čas či vzdálenost, dokud nebude dosaženo požadovaného cíle. Viz krok 4 na straně Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Viz krok 5 na straně Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Viz krok 6 na straně 7. Stiskněte tlačítko MAP, tlačítko TRAIN nebo tlačítko LOSE WT. a stáhněte si další trénink tohoto druhu do svého programu. Stiskem tlačítka COMPETE můžete absolvovat závod, který jste si předtím naplánovali. Stiskem tlačítka TRACK můžete opakovat nedávný trénink ifit ze svého programu. Pak stiskněte tlačítka zvýšení a snížení a zvolte požadovaný trénink. Nakonec stiskem tlačítka ENTER zahajte cvičení. Chcete-li použít trénink se stanoveným cílem, stiskněte tlačítko SET A GOAL (viz str. 9). Dále tiskněte tlačítka zvyšování a snižování vedle tlačítka ENTER a nastavte požadovaný cíl. 3

14 JAK POUŽÍT TRÉNINK IFIT Chcete-li používat trénink ifit, musíte mít modul ifit. Pro nákup ifit modulu kdykoli navštivte nebo zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky. Poznámka: Chcete-li použít modul ifit, musíte mít přístup k počítači s připojením na internet a s portem USB. Budete se muset i přihlásit k členství na ifit.com. Chcete-li používat bezdrátový modul ifit, musíte mít vlastní bezdrátovou síť včetně povoleného vysílání 80.b/g/n směrovače SSID (skryté sítě nejsou podporovány).. Začněte šlapat nebo zapněte konzoli stiskem jakéhokoli tlačítka na konzoli. Když zapnete konzoli, displej se rozsvítí. Konzole bude připravena k použití.. Zasuňte modul ifit do konzoly. Chcete-li použít trénink ifit, zkontrolujte, zda je modul ifit zasunutý do konzoly. DŮLEŽITÉ: Chcete-li splnit požadavky na shodu, anténa a vysílač v modulu ifit musejí být nejméně ve vzdálenosti 0 cm od všech osob a nesmějí být v blízkosti či napojeny na žádnou jinou anténu či vysílač. 3. Vyberte uživatele. Pokud je k vašemu účtu na ifit přihlášeno více uživatelů, můžete přepnout uživatele na hlavní obrazovce ifit. Stiskněte tlačítka zvyšování a snižování vedle tlačítka ENTER a zvolte uživatele. 4. Zvolte trénink ifit. Chcete-li zvolit trénink ifit, stiskněte některé z tlačítek ifit. Než se stáhnou některé tréninky, musíte je přidat do svého programu na stránce Stiskněte tlačítko MAP, tlačítko TRAIN nebo tlačítko LOSE WT. a stáhněte si další trénink tohoto druhu do svého programu. Zvolíte-li trénink ifit, na displeji se zobrazí délka tréninku přibližné množství kalorií, které spálíte. Na displeji se zobrazí i název tréninku. Pokud zvolíte závod jako trénink, na displeji se může objevit odpočítávání do začátku závodu. Poznámka: Tlačítka ifit mohou spouštět i ukázkové tréninky. Chcete-li použít ukázkové tréninky, vyjměte modul ifit z konzoly a stiskněte některé z tlačítek ifit. 5. Zahajte trénink. Viz krok 3 na straně 8. Během některých tréninků vás hlasové pokyny provedou celým tréninkem. Můžete zvolit nastavení hlasových pokynů (viz JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ KONZOLE na straně ). Chcete-li trénink kdykoli zastavit, přestaňte šlapat. Na displeji bude blikat čas. Chcete-li trénink obnovit, začněte prostě znovu šlapat. 6. Na displeji můžete sledovat postup. Viz krok 4 na straně 5. Na kartě My Trail (Moje stopa) se zobrazí mapa cesty nebo dráha a počet kol, která při závodu musíte ujet. Během závodu se na kartě Compete (Závod) zobrazí váš výkon v závodě. Během závodu se na horním řádku zobrazí, jakou část závodu jste již odjeli. Na ostatních řádcích se zobrazí další závodníci. Na konci se zobrazuje konec závodu. 7. Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Viz krok 5 na straně Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Viz krok 6 na straně 7. Další informace o režimu ifit najdete na stránce JAK POUŽÍVAT ZVUKOVÝ SYSTÉM Stiskem tlačítka COMPETE můžete absolvovat závod, který jste si předtím naplánovali. Stiskem tlačítka TRACK můžete opakovat nedávný trénink ifit ze svého programu. Pak stiskněte tlačítka zvýšení a snížení a zvolte požadovaný trénink. Nakonec stiskem tlačítka ENTER zahajte cvičení. Chcete-li použít trénink se stanoveným cílem, stiskněte tlačítko SET A GOAL (viz str. 9). Další informace o trénincích ifit najdete na stránce 4 Chcete-li přehrávat hudbu nebo audio knihy ze zvukového systému konzole během tréninku, zapojte do zdířky 3,5 mm konektor 3,5 mm audio kabelu (není součástí balení) na konzole a do svého MP3 přehrávače, CD přehrávače nebo jiného osobního přehrávače zvuku; zkontrolujte, zda je audio kabel zcela zapojen. Poznámka: Audio kabel zakoupíte v místním obchodě s elektronikou. Pak stiskněte tlačítko přehrávání na osobním audio přehrávači. Upravte hlasitost pomocí tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti na konzole nebo ovladač hlasitosti na osobním audio přehrávači.

15 VOLITELNÝ SNÍMAČ TEPOVÉ FREKVENCE Ať už je vaším cílem spálit tuk nebo posílit svůj kardiovaskulární systém, klíčem k dosažení nejlepších výsledků je dodržování správné tepové frekvence během celého tréninku. Volitelný monitor srdečního tepu na hrudníku vám umožní průběžně sledovat tepovou frekvenci během tréninku, což vám pomůže dosahovat osobních cílů. Chcete-li si zakoupit monitor srdečního tepu na hrudníku a přijímač, podívejte se na přední obal tohoto návodu. ZPŮSOB ZMĚNY NASTAVENÍ KONZOLY. Zvolte režim nastavení. Chcete-li zvolit režim nastavení, stiskněte a přidržte tlačítko SETTINGS, dokud se na displeji nezobrazí informace o nastaveních. Na displeji se zobrazí celkový počet hodin, kdy byl rotoped v provozu, a celková vzdálenost (v mílích či kilometrech), kterou jste na rotopedu ujeli. Pokud je ke konzole připojen modul ifit, na displeji se zobrazí údaj WIFI MODULE nebo USB MODULE. Není-li připojen žádný modul, na displeji se zobrazí NO IFIT MODULE. Pokud není připojen žádný modul, některé z možností nastavení nebudou k dispozici.. Pohyb v režimu nastavení. Když zvolíte režim nastavení, na displeji se zobrazí několik volitelných obrazovek. Stiskem tlačítka snížení vedle tlačítka ENTER můžete zvolit požadovanou volitelnou obrazovku. Dolní část displeje bude obsahovat pokyny ke zvolené obrazovce. Vždy je nezbytné dodržovat pokyny uvedené v dolní části displeje. 3. Změňte nastavení podle potřeby. Units (Jednotky) Momentálně zvolená jednotka měření se zobrazí na displeji. Chcete-li jednotky měření změnit, stiskněte opakovaně tlačítko ENTER. Chcete-li zobrazit vzdálenost v mílích, zvolte ENGLISH. Chcete-li zobrazit vzdálenost v kilometrech, zvolte METRIC. Demo (Ukázka) Konzole má funkci režim demo displeje, který je určen k použití, je-li rotoped vystaven v obchodě. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER můžete režim ukázky zapnout nebo vypnout. Contrast Level (Úroveň kontrastu) Momentálně zvolená úroveň kontrastu se zobrazí na displeji. Stiskem tlačítek zvýšení a snížení odporu upravíte úroveň kontrastu. Trainer Voice (Hlas trenéra) Momentálně zvolené nastavení hlasových pokynů se zobrazí na displeji. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER můžete hlasové pokyny zapnout nebo vypnout. Default Menu (Výchozí nabídka) Výchozí nabídka se zobrazí po stisknutí tlačítka HOME. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER zvolte ruční režim nebo nabídku ifit jako výchozí nabídku. Check Status (Kontrola stavu) Na displeji se zobrazí CHECK WIFI STATUS nebo CHECK USB STATUS. Stiskněte tlačítko ENTER. Po pár sekundách se na displeji zobrazí stav modulu ifit. Chcete-li tento displej opustit, stiskněte tlačítko SETTINGS. Send/Receive (Odeslat/Přijmout) Na displeji se zobrazí SEND/RECEIVE DATA. Stiskněte tlačítko ENTER. Konzola pak zkontroluje tréninky ifit a možnosti stahování firmwaru. 4. Konec režimu nastavení. Stiskem tlačítka SETTINGS ukončíte režim nastavení. ZPŮSOB ZMĚNY NASTAVENÍ KONZOLY. Zvolte režim nastavení. Chcete-li zvolit režim nastavení, stiskněte a přidržte tlačítko SETTINGS, dokud se na displeji nezobrazí informace o nastaveních. Na displeji se zobrazí celkový počet hodin, kdy byl rotoped v provozu, a celková vzdálenost (v mílích či kilometrech), kterou jste na rotopedu ujeli. Pokud je ke konzole připojen modul ifit, na displeji se zobrazí údaj WIFI MODULE nebo USB MODULE. Není-li připojen žádný modul, na displeji se zobrazí NO IFIT MODULE. Pokud není připojen žádný modul, některé z možností nastavení nebudou k dispozici.. Pohyb v režimu nastavení. Když zvolíte režim nastavení, na displeji se zobrazí několik volitelných obrazovek. Stiskem tlačítka snížení vedle tlačítka ENTER můžete zvolit požadovanou volitelnou obrazovku. Dolní část displeje bude obsahovat pokyny ke zvolené obrazovce. Vždy je nezbytné dodržovat pokyny uvedené v dolní části displeje. 5

16 3. Změňte nastavení podle potřeby. Units (Jednotky) Momentálně zvolená jednotka měření se zobrazí na displeji. Chcete-li jednotky měření změnit, stiskněte opakovaně tlačítko ENTER. Chcete-li zobrazit vzdálenost v mílích, zvolte ENGLISH. Chcete-li zobrazit vzdálenost v kilometrech, zvolte METRIC. Demo (Ukázka) Konzole má funkci režim demo displeje, který je určen k použití, je-li rotoped vystaven v obchodě. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER můžete režim ukázky zapnout nebo vypnout. Contrast Level (Úroveň kontrastu) Momentálně zvolená úroveň kontrastu se zobrazí na displeji. Stiskem tlačítek zvýšení a snížení odporu upravíte úroveň kontrastu. Trainer Voice (Hlas trenéra) Momentálně zvolené nastavení hlasových pokynů se zobrazí na displeji. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER můžete hlasové pokyny zapnout nebo vypnout. Default Menu (Výchozí nabídka) Výchozí nabídka se zobrazí po stisknutí tlačítka HOME. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER zvolte ruční režim nebo nabídku ifit jako výchozí nabídku. Check Status (Kontrola stavu) Na displeji se zobrazí CHECK WIFI STATUS nebo CHECK USB STATUS. Stiskněte tlačítko ENTER. Po pár sekundách se na displeji zobrazí stav modulu ifit. Chcete-li tento displej opustit, stiskněte tlačítko SETTINGS. Send/Receive (Odeslat/Přijmout) Na displeji se zobrazí SEND/RECEIVE DATA. Stiskněte tlačítko ENTER. Konzola pak zkontroluje tréninky ifit a možnosti stahování firmwaru. 4. Konec režimu nastavení. Stiskem tlačítka SETTINGS ukončíte režim nastavení. ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ Všechny součásti rotopedu pravidelně kontrolujte a utahujte. Opotřebované součásti ihned vyměňte. K čištění rotopedu použijte vlhkou tkaninu a malé množství mírného mýdla. DŮLEŽITÉ: Aby se zamezilo poškození konzole, udržujte kapaliny mimo konzoli a konzoli mimo dosah přímého slunečního záření. 6

17 POKYNY PRO CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením tohoto či jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s předchozími zdravotními problémy. Snímač pulzu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mají vliv různé faktory. Snímač pulzu je určen pouze jako cvičební pomůcka k obecnému zjištění trendů srdeční frekvence. Tyto pokyny vám pomohou naplánovat váš cvičební program. Pro přesné informace o cvičení si obstarejte důvěryhodný knižní zdroj nebo se poraďte se svým lékařem. Pamatujte na to, že pro úspěšné výsledky je nezbytná správná výživa a adekvátní odpočinek. INTENZITA CVIČENÍ Bez ohledu na to, zda usilujete o spálení tuků nebo posílení kardiovaskulárního systému, klíčem k dosažení výsledků je cvičení při správné intenzitě. Srdeční frekvenci můžete použít jako vodítko ke zjištění správné úrovně intenzity. Tabulka níže uvádí srdeční frekvence pro spalování tuků a aerobní cvičení. Spalování tuků Pro účinné spalování tuků musíte cvičit při nízké úrovni intenzity po delší dobu. Během prvních několika minut cvičení spotřebovává tělo k výrobě energie sacharidy. Až po prvních několika minutách cvičení začne tělo pro tvorbu energie využívat uložený tuk. Pokud usilujete o spálení tuků, nastavte intenzitu cvičení tak, aby se vaše srdeční frekvence blížila nejnižšímu číslu ve vašem tréninkovém pásmu. Pro maximální spalování tuků cvičte při srdeční frekvenci blízké střednímu číslu ve vaší oblasti cvičení. Aerobní cvičení Pokud usilujete o posílení vašeho kardiovaskulárního systému, musíte provádět aerobní cvičení, což je aktivita, která vyžaduje velké množství kyslíku po delší časové období. Pro aerobní cvičení nastavujte intenzitu vašeho cvičení, dokud vaše srdeční frekvence nebude blízká nejvyššímu číslu ve vaší oblasti cvičení. POKYNY KE CVIČENÍ Rozcvička Začněte 5 až 0 minutami protahování a lehkého cvičení. Rozcvička zvýší vaši tělesnou teplotu, srdeční frekvenci a oběh při přípravě na cvičení. Trénink v oblasti cvičení Cvičte 0 až 30 minut při srdeční frekvenci ve vaší oblasti cvičení. (Během prvních několika týdnů vašeho cvičebního programu neudržujte srdeční frekvenci ve vaší oblasti cvičení déle než 0 minut). Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka-nikdy nezadržujte dech. Odpočinek Cvičení zakončete 5 až 0 minutami protahování. Strečink zvyšuje pružnost vašich svalů a pomáhá zamezit potížím po cvičení. FREKVENCE CVIČENÍ Pro zjištění správné úrovně intenzity vyhledejte v dolní části tabulky váš věk (roky se zaokrouhlují na nejbližší desítky let). Tři čísla uvedená nad vaším věkem definují vaši oblast cvičení. Nejnižší číslo je srdeční frekvence pro spalování tuků, střední číslo je srdeční frekvence pro maximální spalování tuků, nejvyšší číslo je srdeční frekvence pro aerobní cvičení. Pro zachování nebo zlepšení vašeho stavu provádějte tři cvičení týdně s alespoň jedním dnem odpočinku mezi cvičeními. Po několika měsících pravidelného cvičení můžete podle přání provádět až pět cvičení každý týden. Pamatujte na to, že klíčem k úspěchu je učinit ze cvičení pravidelnou a radostnou část vašeho každodenního života. 7

18 ROZLOŽENÝ VÝKRES Č. modelu NTIVEX

19 SEZNAM SOUČÁSTÍ Č. modelu NTIVEX704.0 Součást Mn. Popis Součást Mn. Popis Počítač Koncová krytka Φ Řídítka Samořezný šroub M4*5 Kabel pulzu Podložky pulzu Šroub M4.*5 Imbusový šroub M8*5 Držák počítače Rychlý kolík M6*7 Sloupec řidítek Sedlo Posuvná sada sedadla Podložka Ф8*Ф6*.5T Nylonová matice M8 Malé trojúhelníkové navařené součásti Koncová krytka 38*38 Podložka Ф0*Ф5*3T Kolečko M0 Sedlovka Vnitřní plastový kryt Φ50 Rychlý kolík Podložka Ф8*Ф9*.5T Pružina Ф8 Imbusový šroub M8*0 Horní kabel počítače Dolní kabel počítače Snímač Šroub M5*5 Pedál L+P Klika L+P Šroub M5*0 Plastový kryt Kryt řetězu L+P Svorka C Ф5 Podložka Ф7*Ф*.0T Ložisko Krytka osy Plocha podložky mimo šestiboký šroub Zdířka a kabel hlavního adaptéru 650 mm Zadní krytka Zadní stabilizátor Imbusový šroub M8*55 Motor Kabel 400 mm Setrvačník Ф80*5 Nylonová matice M8 Podložka Ф8*Ф6*.5T Nylonová matice M0 Podložka Ф0*Ф9*.5T Distanční podložka trubice Ф0*Ф7*5mm Napínací kladka Pružina.0*8 Šroub M8*0 Šroub M0*40 Samořezný šroub M4,5*5 Plocha podložky mimo šestiboký šroub M8*5 Kryt kliky Plastový kryt Pás 40J6 Imbusový šroub M8* Svár Ф7*70mm Kolo pásu Φ60 J6 Zahnutá podložka Ф7.5*Ф*0.5T Podložka Ф7*Ф*.0T Přední krytka Přední stabilizátor Hlavní rám Zahnutá podložka Φ8*Ф9*.5T Šroub Φ0*79 Kombinovaný klíč Imbusový klíč Adaptér 9

20 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ Chcete-li si objednat náhradní díl, podívejte se na přední kryt tohoto návodu. Abychom vám mohli lépe pomoci, připravte si následující informace, než se na nás obrátíte: číslo modelu a sériové číslo výrobku (viz přední strana této příručky) jméno výrobku (viz přední strana této příručky) číslo klávesy a popis náhradních dílů (viz SEZNAM SOUČÁSTÍ a ROZLOŽENÝ VÝKRES na konci tohoto návodu) Důležité informace o recyklaci pro zákazníky z EU Tento elektronický výrobek se nesmí vhazovat do komunálního odpadu. Pro ochranu životního prostředí je nutné tento výrobek po skončení jeho životnosti podle požadavků zákona recyklovat. Využijte recyklační zařízení, které je oprávněno ke sběru tohoto typu odpadu ve vašem místě. Tímto počínáním pomůžete ochránit přírodní zdroje a zlepšit evropské standardy o ochraně životního prostředí. V případě žádosti o více informací o způsobech bezpečné a správné likvidace kontaktujte váš místní městský úřad nebo firmu, ve které jste si výrobek zakoupili. TECHNICKÉ ÚDAJE: Rozměr po otevření: (L x l x h):6*60*46 cm Hmotnost výrobku: 34 Kg Ref: M67 Tištěno v Číně 04 Icon Health & Fitness, Inc.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem (pod rámem) MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů

Více

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č.

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č. by WESLO EasyFit. by WESLO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model č 0WWLIVEL6300.0 Výrobní č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEL79908.4 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEL79908.4 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEL79908.4 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem (pod rámem) MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NTEVEL99812.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NTEVEL99812.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEL99812.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Magnetický bicykel číslo výrobku: 1278 CZ:

Magnetický bicykel číslo výrobku: 1278 CZ: Magnetický bicykel číslo výrobku: 1278 CZ: NÁVOD NA POUŽITÍ Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické udaje tohoto

Více

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130 Echowell PH 5 Výr. Číslo: 1130 Obsah Začíname 1. Obsah balení...01 2. Měření tepové frekvence před použitím PH5...01 3. Hrudní pás, snímač tepové frekvence a náramkové hodinky...01 Kapitola 1 režimy a

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Uživatelský manuál POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál uschovejte. www.fit-pro.

Uživatelský manuál POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál uschovejte. www.fit-pro. Model No. PFEX01311.2 Serial No. Poznačte si sem sériové číslo vašeho stroje. Uživatelský manuál Sériové číslo POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Cyklotrenažér Insportline GAMA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko:

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL474. Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod na použití MAG - MASTER IN 68

Návod na použití MAG - MASTER IN 68 Návod na použití MAG - MASTER IN 68 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 5750 Rotoped insportline Cepron

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 5750 Rotoped insportline Cepron UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5750 Rotoped insportline Cepron 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 OBSAH BALENÍ... 4 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 6 STABILIZACE PŘÍSTROJE... 9 NASTAVENÍ ZÁTĚŽE... 9 ÚDRŽBA... 9 OVLÁDACÍ

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FITNESS ZAŘÍZENÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FITNESS ZAŘÍZENÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL FITNESS ZAŘÍZENÍ POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny informace v tomto manuálu. Sériové číslo výrobku Telefon Tel:774803174 www.fit-pro.cz 1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big Návod na použití IN 1794 insportline Twist Stepper Big OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.... 2 POPIS PRODUKTU.... 3 ÚPRAVA PNUTÍ......3 INSTRUKCE PRO GUMOVÁ TÁHLA....4 INSTRUKCE PRO POSUVNÉ PEDÁLY...5

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 3535 Magnetický rotoped insportline Rapid SE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 3535 Magnetický rotoped insportline Rapid SE UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3535 Magnetický rotoped insportline Rapid SE 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UZPŮSOBENÍ PŘÍSTROJE... 3 OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE... 4 SEZNAM DÍLŮ... 7 SCHÉMA... 11 MONTÁŽ... 12 ÚDRŽBA...

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

.RPSDWLELOLWD: PC / PlayStation 3 Návod k ovládání 29/É'$&Ì 359.< 1. 8. 10. 11. 12. 6. 13.

.RPSDWLELOLWD: PC / PlayStation 3 Návod k ovládání 29/É'$&Ì 359.< 1. 8. 10. 11. 12. 6. 13. : PC / PlayStation 3 Návod k ovládání 1. ynová páka 2. USB konektor 3. USB přepínač mezi "PC" a "PS3" 4. vládání směrovky natáčením rukojeti 5. amykání funkce směrovky na rukojeti 6. tlačítko PRESET (pro

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více