NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX Výrobní č.: Štítek s výrobním č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX71014.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č."

Transkript

1 Model č. NTIVEX704.0 Výrobní č.: NÁVOD K POUŽITÍ Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká republika Tel.: Webové stránky: Pište na: ICON Health & Fitness, Ltd. c/o HI Group PLC Express Way Whitwood, West Yorkshire WF0 5QJ Spojené království UPOZORNĚNÍ Před použitím tohoto zařízení si prostudujte všechna bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce. Tuto příručku si uschovejte pro budoucí nahlédnutí. Navštivte naše internetové stránky

2 OBSAH UMÍSTĚNÍ VAROVNÉHO ŠTÍTKU DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEŽ ZAČNETE MONTÁŽ NÁVOD K OBSLUZE KOLA NÁVOD K MĚŘENÍ PULZU VLASTNOSTI KONZOLY ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ POKYNY KE CVIČENÍ ROZLOŽENÉ VÝKRESY SEZNAM SOUČÁSTÍ OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ Poslední stránka UMÍSTĚNÍ VAROVNÉHO ŠTÍTKU Tento výkres ukazuje umístění varovných štítků. Pokud určitý štítek chybí nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo uvedené na přední straně této příručky a zažádejte zdarma o náhradní štítek. Štítek umístěte na uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být znázorněny ve skutečné velikosti. ENGLISH 5 Kg 5 Kg

3 DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika vážného zranění si před použitím kola prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varování uvedená na kole. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s předchozími zdravotními problémy.. Toto kolo používejte pouze v souladu s touto příručkou. 3. Povinností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé kola byli dostatečně informováni o všech opatřeních. 4. Toto kolo je určeno pouze pro domácí použití. Toto kolo nepoužívejte v komerčních, pronajatých nebo ústavních prostorech. 5. Kolo uschovejte v interiéru, mimo dosah vlhkosti a prachu. Kolo umístěte na rovný povrch a vespod umístěte podložku pro ochranu podlahy nebo koberce. Zajistěte, aby před a za kolem bylo vždy nejméně 0,9 m a po stranách musí být vždy nejméně 0,6 m. 6. Všechny součásti pravidelně kontrolujte a řádně utahujte. Opotřebované součásti ihned vyměňte. 7. Děti ve věku do let a domácí zvířata vždy udržujte mimo dosah kola. 8. Kolo by neměly používat osoby s hmotností vyšší než 5 kg. 9. Během cvičení noste vhodný oděv; nenoste volný oděv, který by se mohl zachytit v kole. Pro ochranu nohou vždy noste při cvičení vhodnou atletickou obuv. 0. Při nasedání, sesedání nebo cvičení na kole držte držadla nebo horní madla.. Snímač pulzu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mají vliv různé faktory. Snímač pulzu je určen pouze jako cvičební pomůcka k obecnému zjištění trendů srdeční frekvence.. Při používání kola mějte záda rovná; neohýbejte je. 3. Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Při pocitech slabosti nebo bolesti cvičení ihned přerušte a odpočiňte si. 3

4 NEŽ ZAČNETE Děkujeme vám, že jste si zakoupili rotoped NordicTrack GX5.0. Kolo poskytuje řadu funkcí, které jsou určeny k efektivnějším a zábavnějším cvičením doma. Pro vlastní prospěch si před použitím kola pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud budete mít po přečtení této příručky další dotazy, podívejte se na její přední stranu. Abychom vám mohli pomoci, poznačte si číslo modelu a výrobní číslo, než se na nás obrátíte. Číslo modelu je NTIVEX704.0 a umístění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední straně této příručky. 4

5 MONTÁŽ K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Všechny součásti rotopedu umístěte na uklizené místo a odstraňte obalové materiály. Obalové materiály až do dokončení montáže nelikvidujte. Kromě obsaženého nářadí je k montáži zapotřebí křížový šroubovák francouzský klíč. a Při montáži rotopedu postupujte podle níže uvedených obrázků, které vám pomohou rozeznat malé součásti. Číslo v závorkách pod každým obrázkem je klíčové číslo dílu ze SEZNAMU SOUČÁSTÍ v závěru této příručky. Číslo za závorkou je množství nutné pro montáž. Poznámka: Pokud určitá součást není v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda již není namontována. NTIVEX704 NO 9* NO 9* NO 7* NO 4*4 NO 5*6 NO 6*6 NO 70* NO 0* NO * NO 44*4 NO:73* NO:7* 5

6 KROK. Připevněte přední stabilizátor (68) na hlavní rám (69) pomocí šroubů (44).. Připevněte zadní stabilizátor (43) na hlavní rám (69) pomocí šroubů (44) KROK. Našroubujte pravý pedál (3R) na pravou kliku. POZNÁMKA: Směr šroubování je ve směru hodinových ručiček. 3. Našroubujte levý pedál (3L) na levou kliku. POZNÁMKA: Směr šroubování je proti směru hodinových ručiček. KROK 3. Nasuňte sloupec řídítek () do hlavního rámu (69) přes držák počítače (0) a přední plastový kryt (60). Zapojte horní kabel počítače (7) a dolní kabel počítače (8). Nasaďte imbusový šroub (6), pružinovou podložku (5), podložku (4) a zvlněné podložky (70) a zarovnejte sloupec řídítek do roviny. Poté pevně utáhněte imbusové šrouby

7 KROK 4. Připevněte sedlovku () na hlavní rám (69) pomocí kolečka.. Upevněte sedlo (3) na posuvnou sadu (4) KROK 5 Nasaďte řídítka (3) na sloupec řídítek () pomocí šroubů (9) a šroubů (7). Plně utáhněte. (POZNÁMKA: Udržujte kabel pulzu mimo.)

8 KROK 6 Zapojte horní kabel počítače a dva kabely pulzu (6) ke kabelu na zadní straně počítače (). Upevněte počítač () do držáku a zajistěte pomocí 4 šroubů. KROK 7 Upevněte plastový kryt (0) na sloupec řídítek pomocí 4 šroubů (8), pak připevněte druhý KROK 8 Upevněte držák počítače (0) na řídítka (3) pomocí kolečka (). Plně utáhněte. Nyní je váš přístroj připraven k použití. 8

9 OVLÁDÁNÍ CYKLU CVIČENÍ NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY a boční polohy SEDLA Pro efektivní cvičení musí být sedadlo v patřičné výšce. Při šlapání byste měli mít při nejnižší poloze pedálů mírně pokrčená kolena. Chcete-li nastavit výšku sedla, povolte nejprve knoflík sedlovky. Pak zatáhněte za knoflík, vysuňte sedlovku nahoru nebo dolů do požadované polohy, pak knoflík uvolněte. Posuňte sedlovku nebo dolů, aby knoflík zapadl do jednoho z otvorů pro nastavení v sedlovce. Pak knoflík utáhněte. Chcete-li nastavit boční polohu sedla, povolte nejprve knoflík sedlovky o pár otoček. Pak posuňte sedlo dopředu nebo dozadu do požadované polohy a utáhněte pevně knoflík sedlovky. NASTAVENÍ ŘEMÍNKŮ PEDÁLŮ Chcete-li nastavit popruhy pedálů, zatáhněte za konce popruhů na zarážkách na pedálech. Upravte popruhy do požadované polohy, Pedál pak stiskněte konce popruhů do zarážek. Popruh JAK NASTAVIT ÚHEL ŘÍDÍTEK Chcete-li upravit úhel řídítek, povolte otočná řídítka, otočte řídítka do požadovaného úhlu a znovu utáhněte. Knoflík JAK MĚŘIT tepovou frekvenci Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Můžete měřit srdeční tep pomocí ručního snímače pulzu. Pokud jsou na kovových kontaktech plastové Kontakt prvky na ručním snímači pulzu sejměte plast. Navíc musíte mít čisté ruce. Chcete-li si změřit srdeční tep, přidržte snímač pulzu na řidítkách, dlaně opřete o kovové kontakty. Nepohybujte přitom rukama a nesvírejte kontakty příliš pevně. Když je pulz detekován, váš srdeční tep se zobrazí na displeji. Nejpřesnější údaje srdeční činnosti zajistíte tím, že přidržíte kontakty nejméně na 5 sekund. Pokud se váš tep nezobrazuje, ověřte, zda máte dlaně podle pokynů. Nepohybujte dlaněmi příliš a nesvírejte kovové kontakty příliš pevně. Pro optimální výkonnost vyčistěte kovové kontakty měkkým hadříkem; nikdy nepoužívejte líh, brusné nebo chemické prostředky na čištění kontaktů. 9

10 SCHÉMA KONZOLE USKUTEČNĚTE SVÉ FITNESS CÍLE S POMOCÍ IFIT.COM S vaším novým fitness vybavením kompatibilním s ifit můžete využít řady funkcí k uskutečnění vašich fitness cílů: Nahrajte své výsledky tréninku do ifit cloudu a sledujte své výkony. Nastavte si cíle vašich tréninků ohledně kalorií, času nebo vzdáleností. Trénujte kdekoli na světě s nastavitelnými Google Maps. Zvolte a nastavte si sady tréninků pro snižování hmotnosti. Nahrajte si tréninková cvičení navržená tak, aby vám pomohla dosáhnout vašich Juicy Více informací se dozvíte na ifit.com. osobních cílů. ELNE7794V Poměřte své výsledky v soutěži proti dalším uživatelům v ifit komunitě. NTEVEL7794 0

11 FUNKCE KONZOLE Pokročilá konzole poskytuje řadu funkcí, které jsou určeny k efektivnějším a zábavnějším cvičením doma. Při použití manuálního režimu můžete měnit odpor pedálů stiskem tlačítka. Během cvičení se na konzole zobrazí nepřetržitá zpětná vazba. Srdeční tep můžete měřit i pomocí monitoru srdečního tepu na řidítkách nebo volitelného monitoru srdečního tepu na hrudníku (informace o volitelném monitoru srdečního tepu na hrudníku viz strana ). Konzole nabízí i výběr tréninků. Každý trénink automaticky mění odpor pedálů, a tak vás provází efektivním cvičením. Můžete si nastavit i cíle ohledně kalorií, vzdálenosti i času. Konzole má i funkci ifit režimu, který konzoli umožňuje komunikovat s vaší bezdrátovou sítí prostřednictvím volitelného ifit modulu. Pomocí ifit režimu můžete nahrávat osobní tréninky, vytvářet vlastní tréninky, sledovat své vlastní výsledky tréninků, soutěžit s jinými uživateli ifit a mít přístup k mnoha dalším funkcím. Pro nákup ifit modulu kdykoli navštivte nebo zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky. Můžete dokonce připojit svůj MP3 přehrávač nebo CD přehrávač k zvukovému systému konzole a poslouchat při cvičení svou oblíbenou hudbu či audioknihy. Použití manuálního režimu, viz strana 5. Použití tréninku, viz strana 8. Použití tréninku se stanoveným cílem, viz strana 9. Použití ifit tréninku, viz strana 0. Použití zvukového systému, viz strana. Změna nastavení konzole, viz strana. Poznámka: Pokud je na displeji plastová fólie, sejměte ji. JAK POUŽÍVAT MANUÁLNÍ REŽIM. Začněte šlapat nebo zapněte konzoli stiskem jakéhokoli tlačítka na konzoli. Když zapnete konzoli, displej se rozsvítí. Konzole bude připravena k použití.. Volba manuálního režimu. Pro nastavení manuálního režimu stiskněte tlačítko HOME nebo tiskněte opakovaně tlačítko SPEED nebo tlačítko CALORIE. Není-li do konzole vložen bezdrátový ifit modul a připojen k ifit, nastaví se manuální režim automaticky. 3. Změna odporu pedálů podle potřeby. Během šlapání můžete měnit odpor pedálů stiskem tlačítek zvyšování a snižování odporu nebo stiskem některého z číslovaných tlačítek odporu. Poznámka: Po stisknutí tlačítek chvíli potrvá, než pedály dosáhnou zvolené hladiny odporu. 4. Na displeji můžete sledovat postup. Displej může zobrazit informace o cvičení: Calories (Kalorie) Zde se zobrazuje přibližný počet spálených kalorií. Calories per Hour (Kalorie/Hod) Zde se zobrazuje přibližný počet spálených kalorií za hodinu. Distance (Vzdálenost) Zde se zobrazuje ujetá vzdálenost v mílích nebo kilometrech. Pulse (Pulz) Zde se zobrazuje srdeční tep, používáte-li monitor srdečního tepu na řidítkách nebo volitelný monitor srdečního tepu na hrudníku (viz krok 5). Resistance (Odpor) Zde se po několik sekund zobrazí úroveň odporu pedálů při každé změně úrovně odporu. RPM (ot./min.) Zde se zobrazuje rychlost šlapání v otáčkách za minutu (ot/min). Stride (Krok) Zde se zobrazí celkový počet kroků, kolik jsme našlapali. Time (Čas) Při manuálním režimu se zde zobrazí uplynulý čas. Když zvolíte trénink, na displeji se zobrazí zbývající čas cvičení. Matrice nabízí mnoho tabulek displeje. Tiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY, dokud se nezobrazí požadovaná tabulka. Můžete rovněž tisknout tlačítka zvyšování a snižování vedle tlačítka ENTER. Speed (Rychlost) Tato tabulka zobrazuje profil nastavení rychlosti při tréninku. Na konci každé minuty se objeví nový segment. My Trail (Moje stopa) Tato tabulka zobrazuje stopu, která představuje 400 m. Při cvičení blikající obdélník ukáže váš pokrok. Tabulka My Trail rovněž zobrazuje počet kol, která jste ujeli. Calories (Kalorie) Tato tabulka zobrazuje přibližný počet spálených kalorií. Výška každého segmentu označuje počet kalorií spálených během každého segmentu.

12 Během cvičení vám lišta intenzity cvičení zobrazuje přibližnou úroveň intenzity vašeho cvičení. 6. Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Pokud se pedály několik sekund nepohybují, ozve se série tónů a konzole se pozastaví a na displeji bude blikat čas. Stiskem tlačítka HOME ukončíte cvičení a vrátíte se do standardního menu (nastavení standardního menu viz JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ KONZOLE na straně ). V případě potřeby znovu stiskněte tlačítko HOME. Je-li připojen bezdrátový ifit modul, bezdrátový symbol v horní části displeje zobrazuje sílu vašeho bezdrátového signálu. Čtyři oblouky znamenají plnou sílu signálu. Úroveň hlasitosti konzole můžete měnit stiskem tlačítek zvyšování a snižování hlasitosti. 5. Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Srdeční tep můžete měřit buď pomocí monitoru srdečního tepu na řidítkách nebo volitelného monitoru srdečního tepu na hrudníku (informace o volitelném monitoru srdečního tepu na hrudníku viz strana ). Poznámka: V případě použití obou monitorů srdečního tepu zároveň konzole nezobrazí váš srdeční tep správně. Pokud jsou na kovových kontaktech monitoru srdečního tepu na řídítkách plastové kryty, sejměte je. Chcete-li si změřit srdeční tep, přidržte monitor srdečního tepu na řidítkách, dlaně opřete o kontakty. Nepohybujte přitom rukama a nesvírejte kontakty příliš pevně. Pokud se pedály pár minut nepohybují, konzole se vypne a displej se vynuluje. Poznámka: Konzole má funkci režim demo displeje, který je určen k použití, je-li rotoped vystaven v obchodě. Po zapnutí režimu demo konzole zobrazí přednastavenou prezentaci. Pro vypnutí režimu demo viz JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ KONZOLE na straně. JAK POUŽÍT TRÉNINK. Začněte šlapat nebo zapněte konzoli stiskem jakéhokoli tlačítka na konzoli. Když zapnete konzoli, displej se rozsvítí. Konzole bude připravena k použití.. Zvolte trénink. Trénink zvolíte opakovaným stiskem tlačítka SPEED nebo CALORIE, dokud se na displeji neobjeví požadovaný trénink. Zvolíte-li trénink, na displeji se zobrazí délka tréninku a název tréninku. V matrici se objeví profil nastavení rychlosti tréninku. Na displeji se rovněž zobrazí maximální rychlost šlapání (ot/min) a maximální hladina odporu. 3. Na začátku tréninku začněte šlapat. Každý trénink je rozdělen do minutových segmentů. Pro každý segment je naprogramována jedna úroveň odporu a jedna cílová hodnota otáček (rychlost). Poznámka: Pro následující segmenty lze naprogramovat stejnou úroveň odporu a/nebo cílovou hodnotu otáček. V matrici se zobrazí úroveň odporu a cílová hodnota otáček pro první segment. Kontakty Když je pulz detekován, na displeji bude blikat ukazatel ve tvaru srdce při každém tepu a zobrazí se jedna či dvě pomlčky, a zobrazí se váš srdeční tep. Nejpřesnější údaje srdeční činnosti zajistíte tím, že přidržíte kontakty nejméně na 5 sekund. Pokud se váš srdeční tep nezobrazuje, ověřte, zda máte ruce položeny podle pokynů. Nepohybujte dlaněmi příliš a nesvírejte kontakty pevně. Pro optimální výkonnost vyčistěte kontakty měkkým hadříkem; nikdy nepoužívejte líh, brusné nebo chemické prostředky na čištění kontaktů. Během tréninku vám profil v tabulce rychlosti ukáže váš pokrok. Blikající segment profilu Profil představuje aktuální segment tréninku. Výška blikajícího segmentu zobrazuje cílovou hodnotu otáček aktuálního segmentu. Na konci každého segmentu tréninku zazní série tónů a začne blikat příští segment profilu. Je-li pro příští segment naprogramována odlišná úroveň odporu a/nebo hodnota otáček, úroveň odporu a/nebo cílová hodnota otáček se zobrazí na displeji na několik sekund, aby vás upozornily. Odpor pedálů se pak změní.

13 Při tréninku budete nabádán(a) k zachování rychlosti šlapání v blízkosti cílové hodnoty otáček pro aktuální segment. Zobrazí-li se na displeji šipka mířící vzhůru, zvyšte své tempo. Zobrazí-li se na displeji šipka mířící dolů, snižte své tempo. Nezobrazí-li se žádná šipka, zachovejte stávající tempo. DŮLEŽITÉ: Cílová hodnota otáček je určena pouze pro motivaci. Vaše rychlost šlapání může být nižší než cílová hodnota otáček. Šlapejte rychlostí, která je pro vás pohodlná. Je-li úroveň odporu aktuálního segmentu příliš vysoká či příliš nízká, můžete nastavení manuálně přeřídit stiskem tlačítek RESISTANCE. DŮLEŽITÉ: Na konci aktuálního segmentu tréninku se pedály automaticky upraví na úroveň odporu naprogramovanou pro další segment. Trénink bude takto pokračovat až do konce posledního segmentu. Chcete-li trénink kdykoli zastavit, přestaňte šlapat. Na displeji bude blikat čas. Chcete-li trénink obnovit, začněte prostě znovu šlapat. 4. Na displeji můžete sledovat postup. Viz krok 4 na straně Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Viz krok 5 na straně Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Viz krok 6 na straně 7. JAK POUŽÍT TRÉNINK SE STANOVENÝM CÍLEM. Začněte šlapat nebo zapněte konzoli stiskem jakéhokoli tlačítka na konzoli. Když zapnete konzoli, displej se rozsvítí. Konzole bude připravena k použití.. Nastavte si cíl ohledně kalorií, vzdálenosti či času. Cíl ohledně kalorií, vzdálenosti či času si nastavíte nejprve stiskem tlačítka SET A GOAL. Dále tiskněte tlačítka zvyšování a snižování vedle tlačítka ENTER, dokud se na displeji neobjeví název požadovaného cíle. Poté stiskněte tlačítko ENTER. 3. Na začátku tréninku začněte šlapat. Každý trénink je rozdělen do minutových segmentů. Během tréninku můžete podle potřeby měnit manuálně odpor pedálů stiskem tlačítek RESISTANCE. Poznámka: Změníte-li manuálně úroveň odporu tréninku s cílem kalorií, délka cvičení se automaticky upraví tak, aby se zajistilo, že dosáhnete svůj cíl kalorií. Poznámka: Cílem kalorií je odhadovaný počet kalorií spálených během tréninku. Skutečný počet spálených kalorií závisí na různých faktorech, jako je vaše hmotnost. Dále, pokud během tréninku manuálně změníte úroveň odporu, ovlivní to počet spálených kalorií. Trénink bude pokračovat tímto způsobem, dokud nebude dosažen cíl ohledně kalorií, vzdálenosti či času. Chcete-li trénink přerušit, přestaňte šlapat. Čas na displeji se pozastaví. Chcete-li trénink obnovit, začněte prostě znovu šlapat. 4. Na displeji můžete sledovat postup. Při tréninku se bude na displeji odečítat kalorie, čas či vzdálenost, dokud nebude dosaženo požadovaného cíle. Viz krok 4 na straně Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Viz krok 5 na straně Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Viz krok 6 na straně 7. Stiskněte tlačítko MAP, tlačítko TRAIN nebo tlačítko LOSE WT. a stáhněte si další trénink tohoto druhu do svého programu. Stiskem tlačítka COMPETE můžete absolvovat závod, který jste si předtím naplánovali. Stiskem tlačítka TRACK můžete opakovat nedávný trénink ifit ze svého programu. Pak stiskněte tlačítka zvýšení a snížení a zvolte požadovaný trénink. Nakonec stiskem tlačítka ENTER zahajte cvičení. Chcete-li použít trénink se stanoveným cílem, stiskněte tlačítko SET A GOAL (viz str. 9). Dále tiskněte tlačítka zvyšování a snižování vedle tlačítka ENTER a nastavte požadovaný cíl. 3

14 JAK POUŽÍT TRÉNINK IFIT Chcete-li používat trénink ifit, musíte mít modul ifit. Pro nákup ifit modulu kdykoli navštivte nebo zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky. Poznámka: Chcete-li použít modul ifit, musíte mít přístup k počítači s připojením na internet a s portem USB. Budete se muset i přihlásit k členství na ifit.com. Chcete-li používat bezdrátový modul ifit, musíte mít vlastní bezdrátovou síť včetně povoleného vysílání 80.b/g/n směrovače SSID (skryté sítě nejsou podporovány).. Začněte šlapat nebo zapněte konzoli stiskem jakéhokoli tlačítka na konzoli. Když zapnete konzoli, displej se rozsvítí. Konzole bude připravena k použití.. Zasuňte modul ifit do konzoly. Chcete-li použít trénink ifit, zkontrolujte, zda je modul ifit zasunutý do konzoly. DŮLEŽITÉ: Chcete-li splnit požadavky na shodu, anténa a vysílač v modulu ifit musejí být nejméně ve vzdálenosti 0 cm od všech osob a nesmějí být v blízkosti či napojeny na žádnou jinou anténu či vysílač. 3. Vyberte uživatele. Pokud je k vašemu účtu na ifit přihlášeno více uživatelů, můžete přepnout uživatele na hlavní obrazovce ifit. Stiskněte tlačítka zvyšování a snižování vedle tlačítka ENTER a zvolte uživatele. 4. Zvolte trénink ifit. Chcete-li zvolit trénink ifit, stiskněte některé z tlačítek ifit. Než se stáhnou některé tréninky, musíte je přidat do svého programu na stránce Stiskněte tlačítko MAP, tlačítko TRAIN nebo tlačítko LOSE WT. a stáhněte si další trénink tohoto druhu do svého programu. Zvolíte-li trénink ifit, na displeji se zobrazí délka tréninku přibližné množství kalorií, které spálíte. Na displeji se zobrazí i název tréninku. Pokud zvolíte závod jako trénink, na displeji se může objevit odpočítávání do začátku závodu. Poznámka: Tlačítka ifit mohou spouštět i ukázkové tréninky. Chcete-li použít ukázkové tréninky, vyjměte modul ifit z konzoly a stiskněte některé z tlačítek ifit. 5. Zahajte trénink. Viz krok 3 na straně 8. Během některých tréninků vás hlasové pokyny provedou celým tréninkem. Můžete zvolit nastavení hlasových pokynů (viz JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ KONZOLE na straně ). Chcete-li trénink kdykoli zastavit, přestaňte šlapat. Na displeji bude blikat čas. Chcete-li trénink obnovit, začněte prostě znovu šlapat. 6. Na displeji můžete sledovat postup. Viz krok 4 na straně 5. Na kartě My Trail (Moje stopa) se zobrazí mapa cesty nebo dráha a počet kol, která při závodu musíte ujet. Během závodu se na kartě Compete (Závod) zobrazí váš výkon v závodě. Během závodu se na horním řádku zobrazí, jakou část závodu jste již odjeli. Na ostatních řádcích se zobrazí další závodníci. Na konci se zobrazuje konec závodu. 7. Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. Viz krok 5 na straně Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Viz krok 6 na straně 7. Další informace o režimu ifit najdete na stránce JAK POUŽÍVAT ZVUKOVÝ SYSTÉM Stiskem tlačítka COMPETE můžete absolvovat závod, který jste si předtím naplánovali. Stiskem tlačítka TRACK můžete opakovat nedávný trénink ifit ze svého programu. Pak stiskněte tlačítka zvýšení a snížení a zvolte požadovaný trénink. Nakonec stiskem tlačítka ENTER zahajte cvičení. Chcete-li použít trénink se stanoveným cílem, stiskněte tlačítko SET A GOAL (viz str. 9). Další informace o trénincích ifit najdete na stránce 4 Chcete-li přehrávat hudbu nebo audio knihy ze zvukového systému konzole během tréninku, zapojte do zdířky 3,5 mm konektor 3,5 mm audio kabelu (není součástí balení) na konzole a do svého MP3 přehrávače, CD přehrávače nebo jiného osobního přehrávače zvuku; zkontrolujte, zda je audio kabel zcela zapojen. Poznámka: Audio kabel zakoupíte v místním obchodě s elektronikou. Pak stiskněte tlačítko přehrávání na osobním audio přehrávači. Upravte hlasitost pomocí tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti na konzole nebo ovladač hlasitosti na osobním audio přehrávači.

15 VOLITELNÝ SNÍMAČ TEPOVÉ FREKVENCE Ať už je vaším cílem spálit tuk nebo posílit svůj kardiovaskulární systém, klíčem k dosažení nejlepších výsledků je dodržování správné tepové frekvence během celého tréninku. Volitelný monitor srdečního tepu na hrudníku vám umožní průběžně sledovat tepovou frekvenci během tréninku, což vám pomůže dosahovat osobních cílů. Chcete-li si zakoupit monitor srdečního tepu na hrudníku a přijímač, podívejte se na přední obal tohoto návodu. ZPŮSOB ZMĚNY NASTAVENÍ KONZOLY. Zvolte režim nastavení. Chcete-li zvolit režim nastavení, stiskněte a přidržte tlačítko SETTINGS, dokud se na displeji nezobrazí informace o nastaveních. Na displeji se zobrazí celkový počet hodin, kdy byl rotoped v provozu, a celková vzdálenost (v mílích či kilometrech), kterou jste na rotopedu ujeli. Pokud je ke konzole připojen modul ifit, na displeji se zobrazí údaj WIFI MODULE nebo USB MODULE. Není-li připojen žádný modul, na displeji se zobrazí NO IFIT MODULE. Pokud není připojen žádný modul, některé z možností nastavení nebudou k dispozici.. Pohyb v režimu nastavení. Když zvolíte režim nastavení, na displeji se zobrazí několik volitelných obrazovek. Stiskem tlačítka snížení vedle tlačítka ENTER můžete zvolit požadovanou volitelnou obrazovku. Dolní část displeje bude obsahovat pokyny ke zvolené obrazovce. Vždy je nezbytné dodržovat pokyny uvedené v dolní části displeje. 3. Změňte nastavení podle potřeby. Units (Jednotky) Momentálně zvolená jednotka měření se zobrazí na displeji. Chcete-li jednotky měření změnit, stiskněte opakovaně tlačítko ENTER. Chcete-li zobrazit vzdálenost v mílích, zvolte ENGLISH. Chcete-li zobrazit vzdálenost v kilometrech, zvolte METRIC. Demo (Ukázka) Konzole má funkci režim demo displeje, který je určen k použití, je-li rotoped vystaven v obchodě. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER můžete režim ukázky zapnout nebo vypnout. Contrast Level (Úroveň kontrastu) Momentálně zvolená úroveň kontrastu se zobrazí na displeji. Stiskem tlačítek zvýšení a snížení odporu upravíte úroveň kontrastu. Trainer Voice (Hlas trenéra) Momentálně zvolené nastavení hlasových pokynů se zobrazí na displeji. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER můžete hlasové pokyny zapnout nebo vypnout. Default Menu (Výchozí nabídka) Výchozí nabídka se zobrazí po stisknutí tlačítka HOME. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER zvolte ruční režim nebo nabídku ifit jako výchozí nabídku. Check Status (Kontrola stavu) Na displeji se zobrazí CHECK WIFI STATUS nebo CHECK USB STATUS. Stiskněte tlačítko ENTER. Po pár sekundách se na displeji zobrazí stav modulu ifit. Chcete-li tento displej opustit, stiskněte tlačítko SETTINGS. Send/Receive (Odeslat/Přijmout) Na displeji se zobrazí SEND/RECEIVE DATA. Stiskněte tlačítko ENTER. Konzola pak zkontroluje tréninky ifit a možnosti stahování firmwaru. 4. Konec režimu nastavení. Stiskem tlačítka SETTINGS ukončíte režim nastavení. ZPŮSOB ZMĚNY NASTAVENÍ KONZOLY. Zvolte režim nastavení. Chcete-li zvolit režim nastavení, stiskněte a přidržte tlačítko SETTINGS, dokud se na displeji nezobrazí informace o nastaveních. Na displeji se zobrazí celkový počet hodin, kdy byl rotoped v provozu, a celková vzdálenost (v mílích či kilometrech), kterou jste na rotopedu ujeli. Pokud je ke konzole připojen modul ifit, na displeji se zobrazí údaj WIFI MODULE nebo USB MODULE. Není-li připojen žádný modul, na displeji se zobrazí NO IFIT MODULE. Pokud není připojen žádný modul, některé z možností nastavení nebudou k dispozici.. Pohyb v režimu nastavení. Když zvolíte režim nastavení, na displeji se zobrazí několik volitelných obrazovek. Stiskem tlačítka snížení vedle tlačítka ENTER můžete zvolit požadovanou volitelnou obrazovku. Dolní část displeje bude obsahovat pokyny ke zvolené obrazovce. Vždy je nezbytné dodržovat pokyny uvedené v dolní části displeje. 5

16 3. Změňte nastavení podle potřeby. Units (Jednotky) Momentálně zvolená jednotka měření se zobrazí na displeji. Chcete-li jednotky měření změnit, stiskněte opakovaně tlačítko ENTER. Chcete-li zobrazit vzdálenost v mílích, zvolte ENGLISH. Chcete-li zobrazit vzdálenost v kilometrech, zvolte METRIC. Demo (Ukázka) Konzole má funkci režim demo displeje, který je určen k použití, je-li rotoped vystaven v obchodě. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER můžete režim ukázky zapnout nebo vypnout. Contrast Level (Úroveň kontrastu) Momentálně zvolená úroveň kontrastu se zobrazí na displeji. Stiskem tlačítek zvýšení a snížení odporu upravíte úroveň kontrastu. Trainer Voice (Hlas trenéra) Momentálně zvolené nastavení hlasových pokynů se zobrazí na displeji. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER můžete hlasové pokyny zapnout nebo vypnout. Default Menu (Výchozí nabídka) Výchozí nabídka se zobrazí po stisknutí tlačítka HOME. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER zvolte ruční režim nebo nabídku ifit jako výchozí nabídku. Check Status (Kontrola stavu) Na displeji se zobrazí CHECK WIFI STATUS nebo CHECK USB STATUS. Stiskněte tlačítko ENTER. Po pár sekundách se na displeji zobrazí stav modulu ifit. Chcete-li tento displej opustit, stiskněte tlačítko SETTINGS. Send/Receive (Odeslat/Přijmout) Na displeji se zobrazí SEND/RECEIVE DATA. Stiskněte tlačítko ENTER. Konzola pak zkontroluje tréninky ifit a možnosti stahování firmwaru. 4. Konec režimu nastavení. Stiskem tlačítka SETTINGS ukončíte režim nastavení. ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ Všechny součásti rotopedu pravidelně kontrolujte a utahujte. Opotřebované součásti ihned vyměňte. K čištění rotopedu použijte vlhkou tkaninu a malé množství mírného mýdla. DŮLEŽITÉ: Aby se zamezilo poškození konzole, udržujte kapaliny mimo konzoli a konzoli mimo dosah přímého slunečního záření. 6

17 POKYNY PRO CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením tohoto či jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s předchozími zdravotními problémy. Snímač pulzu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mají vliv různé faktory. Snímač pulzu je určen pouze jako cvičební pomůcka k obecnému zjištění trendů srdeční frekvence. Tyto pokyny vám pomohou naplánovat váš cvičební program. Pro přesné informace o cvičení si obstarejte důvěryhodný knižní zdroj nebo se poraďte se svým lékařem. Pamatujte na to, že pro úspěšné výsledky je nezbytná správná výživa a adekvátní odpočinek. INTENZITA CVIČENÍ Bez ohledu na to, zda usilujete o spálení tuků nebo posílení kardiovaskulárního systému, klíčem k dosažení výsledků je cvičení při správné intenzitě. Srdeční frekvenci můžete použít jako vodítko ke zjištění správné úrovně intenzity. Tabulka níže uvádí srdeční frekvence pro spalování tuků a aerobní cvičení. Spalování tuků Pro účinné spalování tuků musíte cvičit při nízké úrovni intenzity po delší dobu. Během prvních několika minut cvičení spotřebovává tělo k výrobě energie sacharidy. Až po prvních několika minutách cvičení začne tělo pro tvorbu energie využívat uložený tuk. Pokud usilujete o spálení tuků, nastavte intenzitu cvičení tak, aby se vaše srdeční frekvence blížila nejnižšímu číslu ve vašem tréninkovém pásmu. Pro maximální spalování tuků cvičte při srdeční frekvenci blízké střednímu číslu ve vaší oblasti cvičení. Aerobní cvičení Pokud usilujete o posílení vašeho kardiovaskulárního systému, musíte provádět aerobní cvičení, což je aktivita, která vyžaduje velké množství kyslíku po delší časové období. Pro aerobní cvičení nastavujte intenzitu vašeho cvičení, dokud vaše srdeční frekvence nebude blízká nejvyššímu číslu ve vaší oblasti cvičení. POKYNY KE CVIČENÍ Rozcvička Začněte 5 až 0 minutami protahování a lehkého cvičení. Rozcvička zvýší vaši tělesnou teplotu, srdeční frekvenci a oběh při přípravě na cvičení. Trénink v oblasti cvičení Cvičte 0 až 30 minut při srdeční frekvenci ve vaší oblasti cvičení. (Během prvních několika týdnů vašeho cvičebního programu neudržujte srdeční frekvenci ve vaší oblasti cvičení déle než 0 minut). Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka-nikdy nezadržujte dech. Odpočinek Cvičení zakončete 5 až 0 minutami protahování. Strečink zvyšuje pružnost vašich svalů a pomáhá zamezit potížím po cvičení. FREKVENCE CVIČENÍ Pro zjištění správné úrovně intenzity vyhledejte v dolní části tabulky váš věk (roky se zaokrouhlují na nejbližší desítky let). Tři čísla uvedená nad vaším věkem definují vaši oblast cvičení. Nejnižší číslo je srdeční frekvence pro spalování tuků, střední číslo je srdeční frekvence pro maximální spalování tuků, nejvyšší číslo je srdeční frekvence pro aerobní cvičení. Pro zachování nebo zlepšení vašeho stavu provádějte tři cvičení týdně s alespoň jedním dnem odpočinku mezi cvičeními. Po několika měsících pravidelného cvičení můžete podle přání provádět až pět cvičení každý týden. Pamatujte na to, že klíčem k úspěchu je učinit ze cvičení pravidelnou a radostnou část vašeho každodenního života. 7

18 ROZLOŽENÝ VÝKRES Č. modelu NTIVEX

19 SEZNAM SOUČÁSTÍ Č. modelu NTIVEX704.0 Součást Mn. Popis Součást Mn. Popis Počítač Koncová krytka Φ Řídítka Samořezný šroub M4*5 Kabel pulzu Podložky pulzu Šroub M4.*5 Imbusový šroub M8*5 Držák počítače Rychlý kolík M6*7 Sloupec řidítek Sedlo Posuvná sada sedadla Podložka Ф8*Ф6*.5T Nylonová matice M8 Malé trojúhelníkové navařené součásti Koncová krytka 38*38 Podložka Ф0*Ф5*3T Kolečko M0 Sedlovka Vnitřní plastový kryt Φ50 Rychlý kolík Podložka Ф8*Ф9*.5T Pružina Ф8 Imbusový šroub M8*0 Horní kabel počítače Dolní kabel počítače Snímač Šroub M5*5 Pedál L+P Klika L+P Šroub M5*0 Plastový kryt Kryt řetězu L+P Svorka C Ф5 Podložka Ф7*Ф*.0T Ložisko Krytka osy Plocha podložky mimo šestiboký šroub Zdířka a kabel hlavního adaptéru 650 mm Zadní krytka Zadní stabilizátor Imbusový šroub M8*55 Motor Kabel 400 mm Setrvačník Ф80*5 Nylonová matice M8 Podložka Ф8*Ф6*.5T Nylonová matice M0 Podložka Ф0*Ф9*.5T Distanční podložka trubice Ф0*Ф7*5mm Napínací kladka Pružina.0*8 Šroub M8*0 Šroub M0*40 Samořezný šroub M4,5*5 Plocha podložky mimo šestiboký šroub M8*5 Kryt kliky Plastový kryt Pás 40J6 Imbusový šroub M8* Svár Ф7*70mm Kolo pásu Φ60 J6 Zahnutá podložka Ф7.5*Ф*0.5T Podložka Ф7*Ф*.0T Přední krytka Přední stabilizátor Hlavní rám Zahnutá podložka Φ8*Ф9*.5T Šroub Φ0*79 Kombinovaný klíč Imbusový klíč Adaptér 9

20 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ Chcete-li si objednat náhradní díl, podívejte se na přední kryt tohoto návodu. Abychom vám mohli lépe pomoci, připravte si následující informace, než se na nás obrátíte: číslo modelu a sériové číslo výrobku (viz přední strana této příručky) jméno výrobku (viz přední strana této příručky) číslo klávesy a popis náhradních dílů (viz SEZNAM SOUČÁSTÍ a ROZLOŽENÝ VÝKRES na konci tohoto návodu) Důležité informace o recyklaci pro zákazníky z EU Tento elektronický výrobek se nesmí vhazovat do komunálního odpadu. Pro ochranu životního prostředí je nutné tento výrobek po skončení jeho životnosti podle požadavků zákona recyklovat. Využijte recyklační zařízení, které je oprávněno ke sběru tohoto typu odpadu ve vašem místě. Tímto počínáním pomůžete ochránit přírodní zdroje a zlepšit evropské standardy o ochraně životního prostředí. V případě žádosti o více informací o způsobech bezpečné a správné likvidace kontaktujte váš místní městský úřad nebo firmu, ve které jste si výrobek zakoupili. TECHNICKÉ ÚDAJE: Rozměr po otevření: (L x l x h):6*60*46 cm Hmotnost výrobku: 34 Kg Ref: M67 Tištěno v Číně 04 Icon Health & Fitness, Inc.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č.

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č. by WESLO EasyFit. by WESLO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model č 0WWLIVEL6300.0 Výrobní č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Edge 1000 Návod k obsluze

Edge 1000 Návod k obsluze Edge 1000 Návod k obsluze Březen 2014 190-01694-41_0A Vytištěno na Tchaj-wanu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část)

Více

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS FitLux 365 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu OBSAH DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.... POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.... SEZNAM SOUČÁSTEK... POKYNY K MONTÁŽI.... Str.. 1 Str..

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6958 Multifunkční posilovací věž Bio Force

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6958 Multifunkční posilovací věž Bio Force UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6958 Multifunkční posilovací věž Bio Force 1 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 4 ROZMĚRY A PŘEHLED DÍLŮ... 6 ŠTÍTKY S VAROVÁNÍM / VÝSTRAHOU... 7 POKYNY K SESTAVOVÁNÍ...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 5561 Recumbent insportline Rapid

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 5561 Recumbent insportline Rapid UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5561 Recumbent insportline Rapid 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UZPŮSOBENÍ PŘÍSTROJE... 3 OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE... 4 SEZNAM DÍLŮ... 7 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 8 NÁKRES... 9 NÁVOD NA

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka Polar FT60 Uživatelská příručka OBSAH ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT60... Začneme základním nastavením... Tlačítka a struktura Menu... Symboly na displeji... 3 3 3 4 4 PŘED

Více

Polar FT80. Uživatelská příručka

Polar FT80. Uživatelská příručka Polar FT80 Uživatelská příručka Obsah 1. ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT80... Tlačítka a struktura nabídky zápěstní jednotky... Symboly na displeji... Začněte základním nastavením...

Více

navi2coach Uživatelská příručka Čeština

navi2coach Uživatelská příručka Čeština navi2coach Uživatelská příručka Čeština Index 1 HLAVNÍ... 5 1.1 Obecné informace... 6 2 Rozsah dodávky... 6 2.1 Kompatibilní o- synce příslušenství ( volitelné)... 7 2.2 Jak používat kompatibilní příslušenství

Více

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Pro maximální užitek a bezpečnost při cvičení si, prosíme, přečtěte nejprve tento Návod k použití, prohlédněte si instruktážní

Více

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka POLAR RC3 GPS Uživatelská příručka OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. TRÉNINKOVÝ SYSTÉM "VŠECHNO V JEDNOM"... Součásti tréninkového počítače... Tréninkový software... Doplňky, které máte k dispozici... Funkce tlačítek...

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro 1 OBSAH 1. KONTROLA OBSAHU BALENÍ... 3 2. ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK... 4 2.1 Držák kabelu a síťový vypínač... 5 2.2 Běžecký pás a zdvihový mechanismus...

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

IN 1107 Body Solid G3S Návod k použití & Instrukce k montáži Obsah DVD k procvičení celého těla............. str. Schematické nákresy................. str. Bezpečnostní instrukce.................. str.

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Gratulujeme, vy a váš imac jste byli stvořeni jeden pro druhého.

Gratulujeme, vy a váš imac jste byli stvořeni jeden pro druhého. Gratulujeme, vy a váš imac jste byli stvořeni jeden pro druhého. Váš imac. Seznamte se. www.apple.com/imac Vestavěná HD kamera FaceTime Pro videohovory s uživateli nejnovějších ipadů, iphonů, ipodů touch

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 Návod k obsluze 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 0703 IM CZ.indd 1 20.02.14 11:48 0703 IM CZ.indd 2 20.02.14 11:48 ÚVOD Kidizoom Kid Connect je odolný a zábavný fotoaparát, který umožňuje dětem,

Více

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

Návod na použití MAG - MASTER IN 68

Návod na použití MAG - MASTER IN 68 Návod na použití MAG - MASTER IN 68 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více