Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP"

Transkript

1 Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek. Zadavatel zakázky: Zpracovatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská rozvojová o.p.s. Harmonogram: Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek vychází z údajů v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který byl zřízen na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Údaje z registru byly doplněny především o informace z dotazníkového šetření (viz příloha č. 1), z jednání se zástupci poskytovatelů, případně z poskytnutých dokumentů (např. výroční zprávy apod.). Tam kde se nepodařilo údaje z dotazníkového šetření získat, byly použity údaje z Registru poskytovatelů nebo webových stránek poskytovatele. Dotazníkové šetření a osobní nebo telefonické rozhovory probíhaly od prosince 2013 do února Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 1

2 Obsah NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH POSKYTOVATELŮ NA ÚZEMÍ ORP PÍSEK... 3 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Krteček v Písku... 8 Centrum Martin o.p.s Diakonie ČCE - středisko Blanka Domicil aktivních seniorů o.p.s Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, pracoviště DUHA Písek Domov pro seniory Světlo Fokus-Písek, o.s HORIZONT, o.s INKANO Písek o.s Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., MESADA, občanské sdružení Město Protivín Nemocnice Písek, a.s Naděje, spolek Oblastní charita Písek Pečovatelská služba a jesle města Písku PORSL s.r.o PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA SANANIM o.s Seniorský dům Písek a.s Seniorský klub Písek o.p.s FINANČNÍ TOKY U POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MATERIÁLNÍ PROSTŘEDKY VYUŽITÍ KAPACITY REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OMEZENÍ V ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH OPTIMÁLNÍ ROZSAH DLE POSKYTOVATELŮ SPOLUPRÁCE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘEHLED TABULEK Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 2

3 Nabídka sociálních služeb registrovaných poskytovatelů na území ORP Písek Poskytovatelé na území ORP Písek nabízejí služby ve všech třech kategoriích sociálních služeb a pro všechny 4 definované cílové skupiny 1 : - Osoby v krizi - Senioři - Osoby se zdravotním postižením - Rodiny s dětmi Rozložení poskytovaných služeb je patrné z následujícího grafu s tabulkou, kde jsou znázorněny počty služeb jednotlivých kategorií pro definované cílové skupiny. Drtivá většina služeb je nabízena a poskytována na území města Písek a jeho nejbližší okolí. Graf 1 Počet sociálních služeb podle jednotlivých kategorií a cílových skupin (ORP Písek 2013) 1 Analýza záchytu nových uživatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 3

4 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. domovy pro osoby se zdravotním postižením pobytová 17. Listopadu 2444, Písek Telefon Fax denní stacionáře ambulantní Nádražní 506, Písek Zřizovatel zařízení / organizace NNO nestátní nezisková organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba denní stacionáře osoba 10-0 domovy pro osoby se zdravotním postižením osoba max. 1 měsíc Cílové skupiny: podíl v % senioři 65% osoby se zdravotním postižením 35% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Horizont, o.s. - sociálně terapeutické dílny - Občanské sdružení Krteček - Seniorký klub o.p.s. - Centrum Kultury Písek o.p.s., Výstavy a projekty ve Sladovně Písek, Promítání Kino Portyč Písek, Společenské a vzdělávací akce jiných poskytovatelů sociálních služeb Domov pro seniory Světlo, Keramická dílna Domov Chelčice, Snow-zelen a bazén Domov Petra Mačkov, Občanské sdružení divadlo POD ČAROU galerie, besedy, semináře, Polárka dětský domov vystoupení dětského sboru, Středočeský kraj výstava Senior, Magistrát hlavního města Prahy prodejní výstava výrobků seniorů, Inkano Písek o.s. komunitní plánování Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 4

5 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 není rozhodnuto* dtto změny 2014 ano** dtto změny 2016 * plánem poskytovatele je objekt specializovat jako apatickou jednotku; vzhledem k prostorovým omezeným možnostem objektu přestává být zařízení vhodné jako ubytovací prostor pro cílovou skupinu seniorů ** - plánem poskytovatele je objekt specializovat jako apalickou jednotku; vzhledem k prostorovým omezeným možnostem objektu přestává být zařízení vhodné jako ubytovací prostor pro cílovou skupinu seniorů - úprava prostor pro vhodnou manipulaci s imobilními osobami - investice na dovybavení zdravotnickými přístroji pro zajištění komplexní ošetřovatelské péče Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. je významným poskytovatelem v rámci ORP Písek, který saturuje potřeby území na pokrytí pobytových sociálních lůžek určených pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, osob s Alzheimerovým onemocněním či jiným typem demence a osob s kombinovaným postižením. Poskytovatel, ačkoliv má ve své péči většinu osob starších 65 let, poskytuje náročnou ošetřovatelskou péči seniorům, jejichž umístění není vhodné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu v klasických domovech pro seniory. Kapacita služby je vzhledem k velikosti objektu v současné době optimálně nastavena. Vzhledem k umístění v klidné části města je dosah ostatních služeb také optimální a dostupné je i vyžití v přírodě. Poskytovatel má v současné době nevýhodnou pozici z pohledu podpory financování ze strany obcí, krajů a MPSV. Je z dotačních programů vyřazován. Vzhledem k nenárokovatelnosti grantů je oproti ostatním poskytovatelům finančně omezován. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 5

6 Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Kontaktní centrum Arkáda kontaktní centra ambulantní Linka důvěry Program následné péče telefonická krizová pomoc služby následné péče terénní ambulantní Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, Písek Program Spolu Terénní program Arkáda sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní programy ambulantní, terénní terénní Telefon: Krizové centrum krizová pomoc ambulantní Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace spolek Působnost zařízení / organizace 2 celé území ORP Písek město Písek 85%, ostatní obce ORP 10% území mimo ORP obce: Milevsko podíl v % uživatelů mimo ORP: Obce mimo ORP 5% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba kontaktní centra osoba krizová pomoc kontakt 4 3,5 0 služby následné péče osoba max. 2 dny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodina max. 4 dny telefonická krizová pomoc kontakt 20 12,5 0 2 Působnost terénního programu - Písek, Protivín, Milevsko Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 6

7 Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba terénní programy osoba Cílové skupiny: podíl v % děti a mládež uživatelé drog aj. osoby ohrožené závislostmi 40 % rodiny s dětmi 3 7 % osoby v obtížené životní situaci 4 45 % osoby bez přístřeší 5 % Jiné oběti domácího násilí 3 % Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - OSPOD Písek a Milevsko - Občanská poradna - Inkano - Psychiatrická léčebna U Honzíčka Písek - Manželská poradna Písek Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku rekonstrukce podkroví - nové místo pro práci s rodinami a místo pro vzdělání Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. 3 Vztahové problémy, úmrtí nebo nemoc v rodině apod. 4 Závislost na drogách, alkoholu, prášcích, násilí, pokusy o sebevraždu apod. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 7

8 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Krteček v Písku Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Krteček v Písku odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ambulantní ambulantní, terénní Družstevní 61, Hradiště, Písek telefon telefon Registrované sociální služby: jednotka kapacita odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Intervence (min. 30 min.) osoby 500 Počet klientů ambulantní formy 50 Počet klientů terénní formy 1 Jednorázová kapacita - 20 Druh služby: odborné sociální poradenství Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením (od 3 let do 40 let) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením rodinám s dětmi se zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením bez omezení věku Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 8

9 Centrum Martin o.p.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Centrum Martin sociální rehabilitace ambulantní Adresa zařízení a kontaktní údaje: třída Národní svobody 32, Písek tel.: Zřizovatel zařízení / organizace NNO nestátní nezisková organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba sociální rehabilitace osoba Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: Mesada, Fokus Písek Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne není rozhodnuto není rozhodnuto není rozhodnuto Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Nový služba (od června 2013) - zaměření na kvalitu - zatím neplánují rozšíření nabídky služeb. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 9

10 Diakonie ČCE - středisko Blanka Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Domov pro seniory - Domovinka domovy pro seniory pobytová Jiráskovo nábřeží 2443, Písek, Telefon: Domov se zvláštním režimem - Vážka domovy se zvláštním režimem pobytová Jiráskovo nábřeží 2443, Písek, Telefon: Terénní pečovatelská služba pečovatelská služba terénní Jiráskovo nábřeží 2443, Písek, Telefon: Zřizovatel zařízení / organizace církevní organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek obce v ORP 95% část území ORP Písek obce: Pečovatelská služba - město Písek podíl v % uživatelů mimo ORP: obce mimo ORP 5% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba domovy pro seniory osoba /2 roku domovy se zvláštním režimem osoba rok terénní programy osoba 35 bez pořadníku Cílové skupiny: podíl senioři % osoby se zdravotním postižením 10% Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 10

11 Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Svaz neslyšících a nedoslýchavých - ZO neslyšících Tábor změny do konce roku 2014 rozšíření peč. služby mimo území města Písek (do vzdálenosti 25 km) změny do konce roku 2016 rozšíření Domova se zvláštním režimem, omezení kapacity Domova pro seniory, nová služba - podpora samostatného bydlení Popis plánovaných změn investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: - Kapacita domova pro seniory je dostačující - Nedostatečná kapacita domova se zvláštním režimem (potřeba bude stoupat i u mladších věkových kategorií) - Chybí odlehčovací služby (legislativní předpisy brání provozování této služby) - Chybí hospicová péče Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 11

12 Domicil aktivních seniorů o.p.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Pečovatelská služba DOMICILU SENIORŮ Olešná Domov se zvláštním režimem Domicil seniorů Olešná pečovatelská služba domovy se zvláštním režimem terénní pobytová Olešná 8, Olešná telefon , Registrované sociální služby: jednotka kapacita pečovatelská služba osoby 6 domovy se zvláštním režimem lůžka 40 Druh služby: pečovatelská služba Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením Senioři Osoby se zdravotním postižením: domovy se zvláštním režimem - osoby s chronickým duševním onemocněním - osoby s kombinovaným postižením Senioři Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 12

13 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, pracoviště DUHA Písek Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Denní stacionář Duha denní stacionáře ambulantní Chráněné bydlení Duha chráněné bydlení pobytová Týdenní stacionář Duha týdenní stacionáře pobytová Jana Mukařovského 2309, Budějovické Předměstí Písek Zřizovatel zařízení / organizace Jihočeský kraj Působnost zařízení / organizace podíl v % celé území ORP Písek 45% území mimo ORP obce: - podíl v % uživatelů mimo ORP: 55% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba denní stacionáře osoba chráněné bydlení osoba * 2 roky týdenní stacionáře osoba *datum registrace služby Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% z toho 13% děti Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: Mesada - podporované zaměstnávání Klub Krteček - sociálně aktivizační služba pro děti a mládež Dětský domov a speciální školy - školní docházka Centrum Martin - sociální rehabilitace Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 13

14 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne ano - rozšíření chráněného bydlení ne - Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Chráněné bydlení ve městě, lepší dostupnost, sociální začleňování Snížení kapacity DS Individuální přístup -> více pracovníků, ve vyhovujících prostorách Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 14

15 Domov pro seniory Světlo Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Domov pro seniory Světlo v Drhovli Domov pro seniory Světlo - Domov se zvláštním režimem, Drhovle domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem pobytová pobytová Drhovle Zámek 44, Drhovle telefon Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek domovy pro seniory pobytová Karla Čapka 2549, Budějovické Předměstí, Písek telefon Zřizovatel zařízení / organizace Jihočeský kraj Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek území mimo ORP podíl v % uživatelů mimo ORP: Obce v Jihočeském kraji Neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr čekací doba domovy pro seniory Písek osoba různá domovy pro seniory Zdrhovle osoba domovy se zvláštním režimem Zdrhovle osoba měsíc - 1 rok 1 měsíc - 1 rok Cílové skupiny: podíl v % senioři 100% Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 15

16 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 omezení kapacity DpS ve Zdrhovli Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Zařízení patří k největším poskytovatelům na Písecku, kde je velká nabídky poskytovatelů sociálních služeb. Proto je plánováno snížení kapacity zařízení ve Zdrhovli (změna dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové) a tím dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 16

17 Fokus-Písek, o.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: FOKUS Písek sociální rehabilitace Sociálně terapeutická dílna Klubko sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny Ambulantní, terénní ambulantní Kollárova Písek Tel.: , Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace zatím spolek - během roku 2014 transformace na ústav Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek podíl v % 40% území mimo ORP obce: ORP Strakonice, Sušice podíl v % uživatelů mimo ORP: 60% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita roční průměr čekací doba sociálně terapeutické dílny Osoba / kontakt 17 51/ sociální rehabilitace sociální rehabilitace ambulantní forma terénní forma Osoba / kontakt Osoba / kontakt / Cílové skupiny: podíl v % osoby s chronickým duševním onemocněním 100 % Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Mesada / klienti využívají aktuální projekty, - Inkano / poradenství Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 17

18 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 posílení terénních služeb vytvoření multidisciplinárního komunitního týmu dle žádostí o dotace a granty není rozhodnuto Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace - ambulantní forma sociální rehabilitace - terénní forma odpovídá poptávce zvýšení kapacity na 10 klientů denně - navýšení o 2 sociální pracovníky pro klienty z města Písek pracovníky pro oblast ORP Písek auta - tzn. navýšení kapacity na cca klientů denně chybí chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 18

19 HORIZONT, o.s. Doručovací adresa: K lomu 239, Protivín Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Centrum sociálních služeb HORIZONT Písek sociálně terapeutické dílny ambulantní Alšovo náměstí Písek tel: Centrum sociálních služeb HORIZONT Protivín sociálně terapeutické dílny ambulantní Masarykovo náměstí 21, Protivín, tel: Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace spolek Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek území mimo ORP obce: Okres Písek podíl v % uživatelů mimo ORP: Neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba sociálně terapeutické dílny Písek + Protivín osoba Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Mesada - Klub Krteček v Píseku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 19

20 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 pravděpodobně žádné není rozhodnuto - - Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: - Dostupnost i rozsah nabízených služeb jsou dostačující Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 20

21 INKANO Písek o.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Občanská poradna odborné sociální poradenství ambulantní Karlova 108/3, Vnitřní Město, Písek telefon Občanská poradna poskytuje poradenství v oblastech rodinného práva, pracovního práva, sociálních dávek, bydlení, ochrany spotřebitele apod. Registrované sociální služby: odborné sociální poradenství jednotka počet intervencí (30 min. jednání) kapacita 1051 Druh služby: Cílové skupiny: 5 imigranti a azylanti osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče odborné sociální poradenství osoby v krizi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách rodiny s dítětem/dětmi senioři etnické menšiny Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb. 5 Údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb (únor 2014) Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 21

22 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. pracoviště Písek odborné sociální poradenství ambulantní Palackého sady 185, Vnitřní Město Písek telefon telefon Zřizovatel zařízení / organizace Národní rada osob se zdravotním postižením Působnost zařízení / organizace podíl v % celé území ORP Písek území mimo ORP obce: bývalý okres Písek podíl v % uživatelů mimo ORP: neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba odborné sociální poradenství osoba 11 4, Cílové skupiny: podíl v % senioři 30% osoby se zdravotním postižením 70% Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne - nedostatek finančních prostředků ano - sociálně aktivizační služba ne - nedostatek finančních prostředků ano Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 22

23 MESADA, občanské sdružení Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: osobní asistence terénní Velké náměstí 119/13, Vnitřní Město, Písek MESADA, občanské sdružení sociální rehabilitace terénní telefon telefon Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace zatím spolek, do budoucna ústav Působnost zařízení / organizace sociální rehabilitace osobní asistence celé území ORP Písek Celé ORP - část území ORP Písek obce: - Písek území mimo ORP obce: - Milevsko podíl v % uživatelů mimo ORP: - neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba osobní asistence osoba měsíce sociální rehabilitace osoba měsíce Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Fokus / sociální rehabilitace - Centrum MARTIN / sociální rehabilitace - Inkano / občanská poradna Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 23

24 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne ne ne ne Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: - Rozsah služby je dostačující. - Rozvoji brání nejistá budoucnost: existence "z roku na rok". Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 24

25 Město Protivín Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Pečovatelská služba Protivín pečovatelská služba Terénní ambulantní Masarykovo nám. 21, Protivín telefon Působnost zařízení / organizace část území ORP Písek obce: Území obvodu města Protivín (Protivín, Chvaletice, Milenovice, Záboří, Těšínov, Krč, Myšenec, Maletice a Selibov) Registrované sociální služby: jednotka kapacita pečovatelská služba osoby 70 Druh služby: Cílové skupiny: 6 pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, webové stránky poskytovatele. 6 Údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb (únor 2014) Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 25

26 Nemocnice Písek, a.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Oddělení následné péče sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pobytová Karla Čapka 589, Písek Spojovatelka: Tel.sekretariát: Registrované sociální služby: jednotka kapacita sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče lůžko 20 Zdroj: webové stránky poskytovatele. Poskytovatel není uveden v Registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV ČR. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 26

27 Naděje, spolek Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Středisko Naděje Písek- Svatoplukova sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní Svatoplukova 1/211, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek-Nábřeží nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ambulantní Nábřeží 1. máje 1401, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek - U Sadů terénní programy terénní Fügnerovo nám. 48/14, Budějovické Předměstí, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek-Purkratice terénní programy terénní Purkratice 1, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ambulantní Ke Statku 1, Purkratice, Písek Zřizovatel zařízení / organizace NNO nestátní nezisková organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež osoba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi osoba ambulantní 15, terénní dny terénní programy - Purkratice 25 kontaktů terénní programy U sadů 15 kontaktů Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 27

28 Cílové skupiny: podíl v % děti a mládež 30% osoby v obtížené životní situaci (nezaměstnaní, osoby v krizi, lidé se závislostmi) 70% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: Mesada, Inkano Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ano - rozšíření * není rozhodnuto ano ** není rozhodnuto * rozšíření sociálně aktivizační služby o fakultativní službu ubytování, NZDM - rozšíření do vyloučené lokality Svatoplukova ** vybudování pobočky NZDM, nákup zařízení klubovny a kanceláře Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Rozšíření NZDM na území sídliště Portyč, minimálně terénní forma. Zřízení sociálního bydlení s podporou terénního sociálního pracovníka. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 28

29 Oblastní charita Písek Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Charitní pečovatelská služba Charitní poradna pečovatelská služba odborné sociální poradenství terénní ambulantní Bakaláře 43, Písek, Tel.: , Zřizovatel zařízení / organizace církevní organizace Působnost zařízení / organizace část území ORP Písek obce: neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba odborné sociální poradenství osoba pečovatelská služba osoba Cílové skupiny: podíl v % senioři 60% osoby se zdravotním postižením 2% osoby v obtížené životní situaci (nezaměstnaní, osoby v krizi, lidé se závislostmi) 20% osoby bez přístřeší 15% cizinci, národnostní a etnické menšiny 3% Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne - nedostatek financí ano - rozšíření peč. služby do okolních obcí ne není rozhodnuto Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 29

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Monitoring. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Písek za rok 2017

Monitoring. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Písek za rok 2017 Monitoring Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Písek za rok 2017 Projekt Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792 Podpora

Více

ID identifikátor služby. Druh služby

ID identifikátor služby. Druh služby Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni 29.2016) dotace v kole AC Facility, s.r.o. 24240931 7825745 domovy se zvláštním režimem 1

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek. rok 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek. rok 2018 Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek rok 2018 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 1291000 109000 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení6431239 pečovatelská služba 0 0 Není splněna podmínka

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID Pověření AC Facility, s.r.o. 24240931 domovy se zvláštním režimem 7825745 OSOV/190/ 21.1. 39 087 000 Kč AC Facility, s.r.o. 24240931 pečovatelská služba 6431239 OSOV/51/ 21.1. 5 021 000 Kč Alzheimercentrum

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Druh služby Stav žádosti

Druh služby Stav žádosti Druh Stav žádosti 1 3 28149599 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 2 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 3 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 402 101 255 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 4542627 domovy se zvláštním režimem 825 000

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek. rok 2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek. rok 2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek rok 2019 Projekt: Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529 Realizátor: SOS Šumavsko,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 2162000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 7446328 domovy pro osoby se zdravotní 2460000 Alzheimercentrum

Více

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ruče 7825745 domovy se zvláštním režimem 276 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšn 4542627 domovy se zvláštním režimem 190 000 APLA Jižní

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav na základě dotazování organizací poskytujících sociální služby na území města Mladá Boleslav uskutečněného v roce 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2015 ŽADATELÉ: Poř. 2 00246191 Město Vyšší Brod Obec, městská část hlavního města Prahy 4 70947571 Domov pro seniory Příspěvková Pohoda 5 26107287

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název : 1.2 Adresa sídla úřadu: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO Druh 1 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 2 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 3 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 4 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 5 26594463 Jihočeské centrum

Více

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Č. Příjemce dotace IČO příjemce Název sociální služby Schválená částka na

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZY OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH 3 Obsah SENIOŘI...7 RODINY S DĚTMI...17 OSOBYV KRIZI...21 OSOBY S POSTIŽENÍM...29...39

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM Název projektu: Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením 68 69 Osoby se zdravotním postižením Vymezení cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením: Mentálně postižení Kombinovaně postižení Osoby a děti s duševním onemocněním Tělesně postižení Smyslově postižení

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2019-2. aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 Příloha č. 2 CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLOVÁ SKUPINA (Pozn. ABAPO, s.r.o. 02672910 RZ_2019

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření,

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost.

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. 92 93 Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. Osoby v krizi Vymezení cílové skupiny Osoby v krizi: osoby bez přístřeší bezdomovci předlužení

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP Název ORP Počet odpovědí Chomutov 15 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika 1408443 A DOMA o.s. 27053679 osobní asistence Osobní asistence Čtyřlístek H 9 331,00 350 3 265 850 1 065 876 509 000 252 000 761 000 A DOMA o.s. 761 000 3009554 ACORUS, o.s. 67365256 krizová pomoc ACORUS

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO mikroregionu MOŠTĚNKA

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO mikroregionu MOŠTĚNKA ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO mikroregionu MOŠTĚNKA srpen 3 208 Zpracováno pro potřeby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v rámci projektu Komunitní plánování sociálních

Více

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v i 1. Minimální sítí sociálních služeb a služeb navazujících v i (dále také jen Minimální síť ) je rozuměn souhrn poskytovatelů a zařízení sociálních

Více

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Financování sociáln lních služeb v roce 2012 Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19.04.2012 Mgr. Taťána Nersesjan

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM IROP opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 27. 2. 2019 Představení opatření Alokace: 6 228 440 (= CZV = 100 %) 5 917 000

Více