Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP"

Transkript

1 Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek. Zadavatel zakázky: Zpracovatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská rozvojová o.p.s. Harmonogram: Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek vychází z údajů v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který byl zřízen na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Údaje z registru byly doplněny především o informace z dotazníkového šetření (viz příloha č. 1), z jednání se zástupci poskytovatelů, případně z poskytnutých dokumentů (např. výroční zprávy apod.). Tam kde se nepodařilo údaje z dotazníkového šetření získat, byly použity údaje z Registru poskytovatelů nebo webových stránek poskytovatele. Dotazníkové šetření a osobní nebo telefonické rozhovory probíhaly od prosince 2013 do února Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 1

2 Obsah NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH POSKYTOVATELŮ NA ÚZEMÍ ORP PÍSEK... 3 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Krteček v Písku... 8 Centrum Martin o.p.s Diakonie ČCE - středisko Blanka Domicil aktivních seniorů o.p.s Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, pracoviště DUHA Písek Domov pro seniory Světlo Fokus-Písek, o.s HORIZONT, o.s INKANO Písek o.s Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., MESADA, občanské sdružení Město Protivín Nemocnice Písek, a.s Naděje, spolek Oblastní charita Písek Pečovatelská služba a jesle města Písku PORSL s.r.o PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA SANANIM o.s Seniorský dům Písek a.s Seniorský klub Písek o.p.s FINANČNÍ TOKY U POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MATERIÁLNÍ PROSTŘEDKY VYUŽITÍ KAPACITY REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OMEZENÍ V ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH OPTIMÁLNÍ ROZSAH DLE POSKYTOVATELŮ SPOLUPRÁCE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘEHLED TABULEK Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 2

3 Nabídka sociálních služeb registrovaných poskytovatelů na území ORP Písek Poskytovatelé na území ORP Písek nabízejí služby ve všech třech kategoriích sociálních služeb a pro všechny 4 definované cílové skupiny 1 : - Osoby v krizi - Senioři - Osoby se zdravotním postižením - Rodiny s dětmi Rozložení poskytovaných služeb je patrné z následujícího grafu s tabulkou, kde jsou znázorněny počty služeb jednotlivých kategorií pro definované cílové skupiny. Drtivá většina služeb je nabízena a poskytována na území města Písek a jeho nejbližší okolí. Graf 1 Počet sociálních služeb podle jednotlivých kategorií a cílových skupin (ORP Písek 2013) 1 Analýza záchytu nových uživatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 3

4 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. domovy pro osoby se zdravotním postižením pobytová 17. Listopadu 2444, Písek Telefon Fax denní stacionáře ambulantní Nádražní 506, Písek Zřizovatel zařízení / organizace NNO nestátní nezisková organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba denní stacionáře osoba 10-0 domovy pro osoby se zdravotním postižením osoba max. 1 měsíc Cílové skupiny: podíl v % senioři 65% osoby se zdravotním postižením 35% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Horizont, o.s. - sociálně terapeutické dílny - Občanské sdružení Krteček - Seniorký klub o.p.s. - Centrum Kultury Písek o.p.s., Výstavy a projekty ve Sladovně Písek, Promítání Kino Portyč Písek, Společenské a vzdělávací akce jiných poskytovatelů sociálních služeb Domov pro seniory Světlo, Keramická dílna Domov Chelčice, Snow-zelen a bazén Domov Petra Mačkov, Občanské sdružení divadlo POD ČAROU galerie, besedy, semináře, Polárka dětský domov vystoupení dětského sboru, Středočeský kraj výstava Senior, Magistrát hlavního města Prahy prodejní výstava výrobků seniorů, Inkano Písek o.s. komunitní plánování Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 4

5 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 není rozhodnuto* dtto změny 2014 ano** dtto změny 2016 * plánem poskytovatele je objekt specializovat jako apatickou jednotku; vzhledem k prostorovým omezeným možnostem objektu přestává být zařízení vhodné jako ubytovací prostor pro cílovou skupinu seniorů ** - plánem poskytovatele je objekt specializovat jako apalickou jednotku; vzhledem k prostorovým omezeným možnostem objektu přestává být zařízení vhodné jako ubytovací prostor pro cílovou skupinu seniorů - úprava prostor pro vhodnou manipulaci s imobilními osobami - investice na dovybavení zdravotnickými přístroji pro zajištění komplexní ošetřovatelské péče Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. je významným poskytovatelem v rámci ORP Písek, který saturuje potřeby území na pokrytí pobytových sociálních lůžek určených pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, osob s Alzheimerovým onemocněním či jiným typem demence a osob s kombinovaným postižením. Poskytovatel, ačkoliv má ve své péči většinu osob starších 65 let, poskytuje náročnou ošetřovatelskou péči seniorům, jejichž umístění není vhodné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu v klasických domovech pro seniory. Kapacita služby je vzhledem k velikosti objektu v současné době optimálně nastavena. Vzhledem k umístění v klidné části města je dosah ostatních služeb také optimální a dostupné je i vyžití v přírodě. Poskytovatel má v současné době nevýhodnou pozici z pohledu podpory financování ze strany obcí, krajů a MPSV. Je z dotačních programů vyřazován. Vzhledem k nenárokovatelnosti grantů je oproti ostatním poskytovatelům finančně omezován. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 5

6 Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Kontaktní centrum Arkáda kontaktní centra ambulantní Linka důvěry Program následné péče telefonická krizová pomoc služby následné péče terénní ambulantní Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, Písek Program Spolu Terénní program Arkáda sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní programy ambulantní, terénní terénní Telefon: Krizové centrum krizová pomoc ambulantní Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace spolek Působnost zařízení / organizace 2 celé území ORP Písek město Písek 85%, ostatní obce ORP 10% území mimo ORP obce: Milevsko podíl v % uživatelů mimo ORP: Obce mimo ORP 5% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba kontaktní centra osoba krizová pomoc kontakt 4 3,5 0 služby následné péče osoba max. 2 dny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodina max. 4 dny telefonická krizová pomoc kontakt 20 12,5 0 2 Působnost terénního programu - Písek, Protivín, Milevsko Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 6

7 Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba terénní programy osoba Cílové skupiny: podíl v % děti a mládež uživatelé drog aj. osoby ohrožené závislostmi 40 % rodiny s dětmi 3 7 % osoby v obtížené životní situaci 4 45 % osoby bez přístřeší 5 % Jiné oběti domácího násilí 3 % Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - OSPOD Písek a Milevsko - Občanská poradna - Inkano - Psychiatrická léčebna U Honzíčka Písek - Manželská poradna Písek Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku rekonstrukce podkroví - nové místo pro práci s rodinami a místo pro vzdělání Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. 3 Vztahové problémy, úmrtí nebo nemoc v rodině apod. 4 Závislost na drogách, alkoholu, prášcích, násilí, pokusy o sebevraždu apod. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 7

8 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Krteček v Písku Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Krteček v Písku odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ambulantní ambulantní, terénní Družstevní 61, Hradiště, Písek telefon telefon Registrované sociální služby: jednotka kapacita odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Intervence (min. 30 min.) osoby 500 Počet klientů ambulantní formy 50 Počet klientů terénní formy 1 Jednorázová kapacita - 20 Druh služby: odborné sociální poradenství Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením (od 3 let do 40 let) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením rodinám s dětmi se zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením bez omezení věku Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 8

9 Centrum Martin o.p.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Centrum Martin sociální rehabilitace ambulantní Adresa zařízení a kontaktní údaje: třída Národní svobody 32, Písek tel.: Zřizovatel zařízení / organizace NNO nestátní nezisková organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba sociální rehabilitace osoba Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: Mesada, Fokus Písek Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne není rozhodnuto není rozhodnuto není rozhodnuto Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Nový služba (od června 2013) - zaměření na kvalitu - zatím neplánují rozšíření nabídky služeb. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 9

10 Diakonie ČCE - středisko Blanka Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Domov pro seniory - Domovinka domovy pro seniory pobytová Jiráskovo nábřeží 2443, Písek, Telefon: Domov se zvláštním režimem - Vážka domovy se zvláštním režimem pobytová Jiráskovo nábřeží 2443, Písek, Telefon: Terénní pečovatelská služba pečovatelská služba terénní Jiráskovo nábřeží 2443, Písek, Telefon: Zřizovatel zařízení / organizace církevní organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek obce v ORP 95% část území ORP Písek obce: Pečovatelská služba - město Písek podíl v % uživatelů mimo ORP: obce mimo ORP 5% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba domovy pro seniory osoba /2 roku domovy se zvláštním režimem osoba rok terénní programy osoba 35 bez pořadníku Cílové skupiny: podíl senioři % osoby se zdravotním postižením 10% Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 10

11 Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Svaz neslyšících a nedoslýchavých - ZO neslyšících Tábor změny do konce roku 2014 rozšíření peč. služby mimo území města Písek (do vzdálenosti 25 km) změny do konce roku 2016 rozšíření Domova se zvláštním režimem, omezení kapacity Domova pro seniory, nová služba - podpora samostatného bydlení Popis plánovaných změn investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: - Kapacita domova pro seniory je dostačující - Nedostatečná kapacita domova se zvláštním režimem (potřeba bude stoupat i u mladších věkových kategorií) - Chybí odlehčovací služby (legislativní předpisy brání provozování této služby) - Chybí hospicová péče Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 11

12 Domicil aktivních seniorů o.p.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Pečovatelská služba DOMICILU SENIORŮ Olešná Domov se zvláštním režimem Domicil seniorů Olešná pečovatelská služba domovy se zvláštním režimem terénní pobytová Olešná 8, Olešná telefon , Registrované sociální služby: jednotka kapacita pečovatelská služba osoby 6 domovy se zvláštním režimem lůžka 40 Druh služby: pečovatelská služba Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením Senioři Osoby se zdravotním postižením: domovy se zvláštním režimem - osoby s chronickým duševním onemocněním - osoby s kombinovaným postižením Senioři Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 12

13 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, pracoviště DUHA Písek Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Denní stacionář Duha denní stacionáře ambulantní Chráněné bydlení Duha chráněné bydlení pobytová Týdenní stacionář Duha týdenní stacionáře pobytová Jana Mukařovského 2309, Budějovické Předměstí Písek Zřizovatel zařízení / organizace Jihočeský kraj Působnost zařízení / organizace podíl v % celé území ORP Písek 45% území mimo ORP obce: - podíl v % uživatelů mimo ORP: 55% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba denní stacionáře osoba chráněné bydlení osoba * 2 roky týdenní stacionáře osoba *datum registrace služby Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% z toho 13% děti Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: Mesada - podporované zaměstnávání Klub Krteček - sociálně aktivizační služba pro děti a mládež Dětský domov a speciální školy - školní docházka Centrum Martin - sociální rehabilitace Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 13

14 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne ano - rozšíření chráněného bydlení ne - Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Chráněné bydlení ve městě, lepší dostupnost, sociální začleňování Snížení kapacity DS Individuální přístup -> více pracovníků, ve vyhovujících prostorách Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 14

15 Domov pro seniory Světlo Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Domov pro seniory Světlo v Drhovli Domov pro seniory Světlo - Domov se zvláštním režimem, Drhovle domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem pobytová pobytová Drhovle Zámek 44, Drhovle telefon Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek domovy pro seniory pobytová Karla Čapka 2549, Budějovické Předměstí, Písek telefon Zřizovatel zařízení / organizace Jihočeský kraj Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek území mimo ORP podíl v % uživatelů mimo ORP: Obce v Jihočeském kraji Neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr čekací doba domovy pro seniory Písek osoba různá domovy pro seniory Zdrhovle osoba domovy se zvláštním režimem Zdrhovle osoba měsíc - 1 rok 1 měsíc - 1 rok Cílové skupiny: podíl v % senioři 100% Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 15

16 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 omezení kapacity DpS ve Zdrhovli Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Zařízení patří k největším poskytovatelům na Písecku, kde je velká nabídky poskytovatelů sociálních služeb. Proto je plánováno snížení kapacity zařízení ve Zdrhovli (změna dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové) a tím dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 16

17 Fokus-Písek, o.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: FOKUS Písek sociální rehabilitace Sociálně terapeutická dílna Klubko sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny Ambulantní, terénní ambulantní Kollárova Písek Tel.: , Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace zatím spolek - během roku 2014 transformace na ústav Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek podíl v % 40% území mimo ORP obce: ORP Strakonice, Sušice podíl v % uživatelů mimo ORP: 60% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita roční průměr čekací doba sociálně terapeutické dílny Osoba / kontakt 17 51/ sociální rehabilitace sociální rehabilitace ambulantní forma terénní forma Osoba / kontakt Osoba / kontakt / Cílové skupiny: podíl v % osoby s chronickým duševním onemocněním 100 % Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Mesada / klienti využívají aktuální projekty, - Inkano / poradenství Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 17

18 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 posílení terénních služeb vytvoření multidisciplinárního komunitního týmu dle žádostí o dotace a granty není rozhodnuto Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace - ambulantní forma sociální rehabilitace - terénní forma odpovídá poptávce zvýšení kapacity na 10 klientů denně - navýšení o 2 sociální pracovníky pro klienty z města Písek pracovníky pro oblast ORP Písek auta - tzn. navýšení kapacity na cca klientů denně chybí chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 18

19 HORIZONT, o.s. Doručovací adresa: K lomu 239, Protivín Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Centrum sociálních služeb HORIZONT Písek sociálně terapeutické dílny ambulantní Alšovo náměstí Písek tel: Centrum sociálních služeb HORIZONT Protivín sociálně terapeutické dílny ambulantní Masarykovo náměstí 21, Protivín, tel: Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace spolek Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek území mimo ORP obce: Okres Písek podíl v % uživatelů mimo ORP: Neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba sociálně terapeutické dílny Písek + Protivín osoba Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Mesada - Klub Krteček v Píseku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 19

20 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 pravděpodobně žádné není rozhodnuto - - Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: - Dostupnost i rozsah nabízených služeb jsou dostačující Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 20

21 INKANO Písek o.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Občanská poradna odborné sociální poradenství ambulantní Karlova 108/3, Vnitřní Město, Písek telefon Občanská poradna poskytuje poradenství v oblastech rodinného práva, pracovního práva, sociálních dávek, bydlení, ochrany spotřebitele apod. Registrované sociální služby: odborné sociální poradenství jednotka počet intervencí (30 min. jednání) kapacita 1051 Druh služby: Cílové skupiny: 5 imigranti a azylanti osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče odborné sociální poradenství osoby v krizi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách rodiny s dítětem/dětmi senioři etnické menšiny Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb. 5 Údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb (únor 2014) Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 21

22 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. pracoviště Písek odborné sociální poradenství ambulantní Palackého sady 185, Vnitřní Město Písek telefon telefon Zřizovatel zařízení / organizace Národní rada osob se zdravotním postižením Působnost zařízení / organizace podíl v % celé území ORP Písek území mimo ORP obce: bývalý okres Písek podíl v % uživatelů mimo ORP: neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba odborné sociální poradenství osoba 11 4, Cílové skupiny: podíl v % senioři 30% osoby se zdravotním postižením 70% Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne - nedostatek finančních prostředků ano - sociálně aktivizační služba ne - nedostatek finančních prostředků ano Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 22

23 MESADA, občanské sdružení Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: osobní asistence terénní Velké náměstí 119/13, Vnitřní Město, Písek MESADA, občanské sdružení sociální rehabilitace terénní telefon telefon Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace zatím spolek, do budoucna ústav Působnost zařízení / organizace sociální rehabilitace osobní asistence celé území ORP Písek Celé ORP - část území ORP Písek obce: - Písek území mimo ORP obce: - Milevsko podíl v % uživatelů mimo ORP: - neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba osobní asistence osoba měsíce sociální rehabilitace osoba měsíce Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Fokus / sociální rehabilitace - Centrum MARTIN / sociální rehabilitace - Inkano / občanská poradna Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 23

24 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne ne ne ne Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: - Rozsah služby je dostačující. - Rozvoji brání nejistá budoucnost: existence "z roku na rok". Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 24

25 Město Protivín Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Pečovatelská služba Protivín pečovatelská služba Terénní ambulantní Masarykovo nám. 21, Protivín telefon Působnost zařízení / organizace část území ORP Písek obce: Území obvodu města Protivín (Protivín, Chvaletice, Milenovice, Záboří, Těšínov, Krč, Myšenec, Maletice a Selibov) Registrované sociální služby: jednotka kapacita pečovatelská služba osoby 70 Druh služby: Cílové skupiny: 6 pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, webové stránky poskytovatele. 6 Údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb (únor 2014) Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 25

26 Nemocnice Písek, a.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Oddělení následné péče sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pobytová Karla Čapka 589, Písek Spojovatelka: Tel.sekretariát: Registrované sociální služby: jednotka kapacita sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče lůžko 20 Zdroj: webové stránky poskytovatele. Poskytovatel není uveden v Registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV ČR. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 26

27 Naděje, spolek Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Středisko Naděje Písek- Svatoplukova sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní Svatoplukova 1/211, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek-Nábřeží nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ambulantní Nábřeží 1. máje 1401, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek - U Sadů terénní programy terénní Fügnerovo nám. 48/14, Budějovické Předměstí, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek-Purkratice terénní programy terénní Purkratice 1, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ambulantní Ke Statku 1, Purkratice, Písek Zřizovatel zařízení / organizace NNO nestátní nezisková organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež osoba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi osoba ambulantní 15, terénní dny terénní programy - Purkratice 25 kontaktů terénní programy U sadů 15 kontaktů Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 27

28 Cílové skupiny: podíl v % děti a mládež 30% osoby v obtížené životní situaci (nezaměstnaní, osoby v krizi, lidé se závislostmi) 70% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: Mesada, Inkano Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ano - rozšíření * není rozhodnuto ano ** není rozhodnuto * rozšíření sociálně aktivizační služby o fakultativní službu ubytování, NZDM - rozšíření do vyloučené lokality Svatoplukova ** vybudování pobočky NZDM, nákup zařízení klubovny a kanceláře Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Rozšíření NZDM na území sídliště Portyč, minimálně terénní forma. Zřízení sociálního bydlení s podporou terénního sociálního pracovníka. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 28

29 Oblastní charita Písek Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Charitní pečovatelská služba Charitní poradna pečovatelská služba odborné sociální poradenství terénní ambulantní Bakaláře 43, Písek, Tel.: , Zřizovatel zařízení / organizace církevní organizace Působnost zařízení / organizace část území ORP Písek obce: neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba odborné sociální poradenství osoba pečovatelská služba osoba Cílové skupiny: podíl v % senioři 60% osoby se zdravotním postižením 2% osoby v obtížené životní situaci (nezaměstnaní, osoby v krizi, lidé se závislostmi) 20% osoby bez přístřeší 15% cizinci, národnostní a etnické menšiny 3% Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne - nedostatek financí ano - rozšíření peč. služby do okolních obcí ne není rozhodnuto Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 29

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory 34 35 Senioři Vymezení cílové skupiny Senioři: věková hranice od 65 let věku rodinní příslušníci vrstevníci a přátelé senior zdravotně postižený nad 65 let senior ohrožený sociálním vyloučením SWOT analýza

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji

Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji Zadavatel: Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 Zpracovatel: IVRO, v.o.s. Kollárova 731/21 397 01 Písek IČ: 26031035 Studie byla vytvořena

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

OBSAH CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ...3 I. NÁZOROVÁ ČÁST... 4 II. SOUHRN NÁZOROVÉ ČÁSTI... 17 III. MĚSTO PRACHATICE...19 IV. STATISTICKÁ ČÁST...

OBSAH CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ...3 I. NÁZOROVÁ ČÁST... 4 II. SOUHRN NÁZOROVÉ ČÁSTI... 17 III. MĚSTO PRACHATICE...19 IV. STATISTICKÁ ČÁST... Strana 1 OBSAH CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ...3 I. NÁZOROVÁ ČÁST... 4 II. SOUHRN NÁZOROVÉ ČÁSTI... 17 III. MĚSTO PRACHATICE...19 IV. STATISTICKÁ ČÁST...28 Strana 2 CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ Cíl osobních

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor 2011-2014 Seznam použitých zkratek AA AD ADHD DD DD DPC DPL DPS DS ESF EU JČK KP KPSS MMR MŠ MÚ (MěÚ)

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více