Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP"

Transkript

1 Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek. Zadavatel zakázky: Zpracovatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská rozvojová o.p.s. Harmonogram: Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek vychází z údajů v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který byl zřízen na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Údaje z registru byly doplněny především o informace z dotazníkového šetření (viz příloha č. 1), z jednání se zástupci poskytovatelů, případně z poskytnutých dokumentů (např. výroční zprávy apod.). Tam kde se nepodařilo údaje z dotazníkového šetření získat, byly použity údaje z Registru poskytovatelů nebo webových stránek poskytovatele. Dotazníkové šetření a osobní nebo telefonické rozhovory probíhaly od prosince 2013 do února Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 1

2 Obsah NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH POSKYTOVATELŮ NA ÚZEMÍ ORP PÍSEK... 3 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Krteček v Písku... 8 Centrum Martin o.p.s Diakonie ČCE - středisko Blanka Domicil aktivních seniorů o.p.s Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, pracoviště DUHA Písek Domov pro seniory Světlo Fokus-Písek, o.s HORIZONT, o.s INKANO Písek o.s Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., MESADA, občanské sdružení Město Protivín Nemocnice Písek, a.s Naděje, spolek Oblastní charita Písek Pečovatelská služba a jesle města Písku PORSL s.r.o PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA SANANIM o.s Seniorský dům Písek a.s Seniorský klub Písek o.p.s FINANČNÍ TOKY U POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MATERIÁLNÍ PROSTŘEDKY VYUŽITÍ KAPACITY REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OMEZENÍ V ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH OPTIMÁLNÍ ROZSAH DLE POSKYTOVATELŮ SPOLUPRÁCE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘEHLED TABULEK Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 2

3 Nabídka sociálních služeb registrovaných poskytovatelů na území ORP Písek Poskytovatelé na území ORP Písek nabízejí služby ve všech třech kategoriích sociálních služeb a pro všechny 4 definované cílové skupiny 1 : - Osoby v krizi - Senioři - Osoby se zdravotním postižením - Rodiny s dětmi Rozložení poskytovaných služeb je patrné z následujícího grafu s tabulkou, kde jsou znázorněny počty služeb jednotlivých kategorií pro definované cílové skupiny. Drtivá většina služeb je nabízena a poskytována na území města Písek a jeho nejbližší okolí. Graf 1 Počet sociálních služeb podle jednotlivých kategorií a cílových skupin (ORP Písek 2013) 1 Analýza záchytu nových uživatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 3

4 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. domovy pro osoby se zdravotním postižením pobytová 17. Listopadu 2444, Písek Telefon Fax denní stacionáře ambulantní Nádražní 506, Písek Zřizovatel zařízení / organizace NNO nestátní nezisková organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba denní stacionáře osoba 10-0 domovy pro osoby se zdravotním postižením osoba max. 1 měsíc Cílové skupiny: podíl v % senioři 65% osoby se zdravotním postižením 35% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Horizont, o.s. - sociálně terapeutické dílny - Občanské sdružení Krteček - Seniorký klub o.p.s. - Centrum Kultury Písek o.p.s., Výstavy a projekty ve Sladovně Písek, Promítání Kino Portyč Písek, Společenské a vzdělávací akce jiných poskytovatelů sociálních služeb Domov pro seniory Světlo, Keramická dílna Domov Chelčice, Snow-zelen a bazén Domov Petra Mačkov, Občanské sdružení divadlo POD ČAROU galerie, besedy, semináře, Polárka dětský domov vystoupení dětského sboru, Středočeský kraj výstava Senior, Magistrát hlavního města Prahy prodejní výstava výrobků seniorů, Inkano Písek o.s. komunitní plánování Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 4

5 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 není rozhodnuto* dtto změny 2014 ano** dtto změny 2016 * plánem poskytovatele je objekt specializovat jako apatickou jednotku; vzhledem k prostorovým omezeným možnostem objektu přestává být zařízení vhodné jako ubytovací prostor pro cílovou skupinu seniorů ** - plánem poskytovatele je objekt specializovat jako apalickou jednotku; vzhledem k prostorovým omezeným možnostem objektu přestává být zařízení vhodné jako ubytovací prostor pro cílovou skupinu seniorů - úprava prostor pro vhodnou manipulaci s imobilními osobami - investice na dovybavení zdravotnickými přístroji pro zajištění komplexní ošetřovatelské péče Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. je významným poskytovatelem v rámci ORP Písek, který saturuje potřeby území na pokrytí pobytových sociálních lůžek určených pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, osob s Alzheimerovým onemocněním či jiným typem demence a osob s kombinovaným postižením. Poskytovatel, ačkoliv má ve své péči většinu osob starších 65 let, poskytuje náročnou ošetřovatelskou péči seniorům, jejichž umístění není vhodné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu v klasických domovech pro seniory. Kapacita služby je vzhledem k velikosti objektu v současné době optimálně nastavena. Vzhledem k umístění v klidné části města je dosah ostatních služeb také optimální a dostupné je i vyžití v přírodě. Poskytovatel má v současné době nevýhodnou pozici z pohledu podpory financování ze strany obcí, krajů a MPSV. Je z dotačních programů vyřazován. Vzhledem k nenárokovatelnosti grantů je oproti ostatním poskytovatelům finančně omezován. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 5

6 Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Kontaktní centrum Arkáda kontaktní centra ambulantní Linka důvěry Program následné péče telefonická krizová pomoc služby následné péče terénní ambulantní Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, Písek Program Spolu Terénní program Arkáda sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní programy ambulantní, terénní terénní Telefon: Krizové centrum krizová pomoc ambulantní Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace spolek Působnost zařízení / organizace 2 celé území ORP Písek město Písek 85%, ostatní obce ORP 10% území mimo ORP obce: Milevsko podíl v % uživatelů mimo ORP: Obce mimo ORP 5% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba kontaktní centra osoba krizová pomoc kontakt 4 3,5 0 služby následné péče osoba max. 2 dny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodina max. 4 dny telefonická krizová pomoc kontakt 20 12,5 0 2 Působnost terénního programu - Písek, Protivín, Milevsko Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 6

7 Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba terénní programy osoba Cílové skupiny: podíl v % děti a mládež uživatelé drog aj. osoby ohrožené závislostmi 40 % rodiny s dětmi 3 7 % osoby v obtížené životní situaci 4 45 % osoby bez přístřeší 5 % Jiné oběti domácího násilí 3 % Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - OSPOD Písek a Milevsko - Občanská poradna - Inkano - Psychiatrická léčebna U Honzíčka Písek - Manželská poradna Písek Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku rekonstrukce podkroví - nové místo pro práci s rodinami a místo pro vzdělání Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. 3 Vztahové problémy, úmrtí nebo nemoc v rodině apod. 4 Závislost na drogách, alkoholu, prášcích, násilí, pokusy o sebevraždu apod. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 7

8 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Krteček v Písku Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Krteček v Písku odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ambulantní ambulantní, terénní Družstevní 61, Hradiště, Písek telefon telefon Registrované sociální služby: jednotka kapacita odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Intervence (min. 30 min.) osoby 500 Počet klientů ambulantní formy 50 Počet klientů terénní formy 1 Jednorázová kapacita - 20 Druh služby: odborné sociální poradenství Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením (od 3 let do 40 let) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením rodinám s dětmi se zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením bez omezení věku Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 8

9 Centrum Martin o.p.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Centrum Martin sociální rehabilitace ambulantní Adresa zařízení a kontaktní údaje: třída Národní svobody 32, Písek tel.: Zřizovatel zařízení / organizace NNO nestátní nezisková organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba sociální rehabilitace osoba Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: Mesada, Fokus Písek Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne není rozhodnuto není rozhodnuto není rozhodnuto Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Nový služba (od června 2013) - zaměření na kvalitu - zatím neplánují rozšíření nabídky služeb. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 9

10 Diakonie ČCE - středisko Blanka Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Domov pro seniory - Domovinka domovy pro seniory pobytová Jiráskovo nábřeží 2443, Písek, Telefon: Domov se zvláštním režimem - Vážka domovy se zvláštním režimem pobytová Jiráskovo nábřeží 2443, Písek, Telefon: Terénní pečovatelská služba pečovatelská služba terénní Jiráskovo nábřeží 2443, Písek, Telefon: Zřizovatel zařízení / organizace církevní organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek obce v ORP 95% část území ORP Písek obce: Pečovatelská služba - město Písek podíl v % uživatelů mimo ORP: obce mimo ORP 5% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba domovy pro seniory osoba /2 roku domovy se zvláštním režimem osoba rok terénní programy osoba 35 bez pořadníku Cílové skupiny: podíl senioři % osoby se zdravotním postižením 10% Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 10

11 Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Svaz neslyšících a nedoslýchavých - ZO neslyšících Tábor změny do konce roku 2014 rozšíření peč. služby mimo území města Písek (do vzdálenosti 25 km) změny do konce roku 2016 rozšíření Domova se zvláštním režimem, omezení kapacity Domova pro seniory, nová služba - podpora samostatného bydlení Popis plánovaných změn investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: - Kapacita domova pro seniory je dostačující - Nedostatečná kapacita domova se zvláštním režimem (potřeba bude stoupat i u mladších věkových kategorií) - Chybí odlehčovací služby (legislativní předpisy brání provozování této služby) - Chybí hospicová péče Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 11

12 Domicil aktivních seniorů o.p.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Pečovatelská služba DOMICILU SENIORŮ Olešná Domov se zvláštním režimem Domicil seniorů Olešná pečovatelská služba domovy se zvláštním režimem terénní pobytová Olešná 8, Olešná telefon , Registrované sociální služby: jednotka kapacita pečovatelská služba osoby 6 domovy se zvláštním režimem lůžka 40 Druh služby: pečovatelská služba Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením Senioři Osoby se zdravotním postižením: domovy se zvláštním režimem - osoby s chronickým duševním onemocněním - osoby s kombinovaným postižením Senioři Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 12

13 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, pracoviště DUHA Písek Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Denní stacionář Duha denní stacionáře ambulantní Chráněné bydlení Duha chráněné bydlení pobytová Týdenní stacionář Duha týdenní stacionáře pobytová Jana Mukařovského 2309, Budějovické Předměstí Písek Zřizovatel zařízení / organizace Jihočeský kraj Působnost zařízení / organizace podíl v % celé území ORP Písek 45% území mimo ORP obce: - podíl v % uživatelů mimo ORP: 55% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba denní stacionáře osoba chráněné bydlení osoba * 2 roky týdenní stacionáře osoba *datum registrace služby Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% z toho 13% děti Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: Mesada - podporované zaměstnávání Klub Krteček - sociálně aktivizační služba pro děti a mládež Dětský domov a speciální školy - školní docházka Centrum Martin - sociální rehabilitace Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 13

14 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne ano - rozšíření chráněného bydlení ne - Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Chráněné bydlení ve městě, lepší dostupnost, sociální začleňování Snížení kapacity DS Individuální přístup -> více pracovníků, ve vyhovujících prostorách Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 14

15 Domov pro seniory Světlo Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Domov pro seniory Světlo v Drhovli Domov pro seniory Světlo - Domov se zvláštním režimem, Drhovle domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem pobytová pobytová Drhovle Zámek 44, Drhovle telefon Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek domovy pro seniory pobytová Karla Čapka 2549, Budějovické Předměstí, Písek telefon Zřizovatel zařízení / organizace Jihočeský kraj Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek území mimo ORP podíl v % uživatelů mimo ORP: Obce v Jihočeském kraji Neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr čekací doba domovy pro seniory Písek osoba různá domovy pro seniory Zdrhovle osoba domovy se zvláštním režimem Zdrhovle osoba měsíc - 1 rok 1 měsíc - 1 rok Cílové skupiny: podíl v % senioři 100% Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 15

16 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 omezení kapacity DpS ve Zdrhovli Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Zařízení patří k největším poskytovatelům na Písecku, kde je velká nabídky poskytovatelů sociálních služeb. Proto je plánováno snížení kapacity zařízení ve Zdrhovli (změna dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové) a tím dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 16

17 Fokus-Písek, o.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: FOKUS Písek sociální rehabilitace Sociálně terapeutická dílna Klubko sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny Ambulantní, terénní ambulantní Kollárova Písek Tel.: , Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace zatím spolek - během roku 2014 transformace na ústav Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek podíl v % 40% území mimo ORP obce: ORP Strakonice, Sušice podíl v % uživatelů mimo ORP: 60% Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita roční průměr čekací doba sociálně terapeutické dílny Osoba / kontakt 17 51/ sociální rehabilitace sociální rehabilitace ambulantní forma terénní forma Osoba / kontakt Osoba / kontakt / Cílové skupiny: podíl v % osoby s chronickým duševním onemocněním 100 % Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Mesada / klienti využívají aktuální projekty, - Inkano / poradenství Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 17

18 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 posílení terénních služeb vytvoření multidisciplinárního komunitního týmu dle žádostí o dotace a granty není rozhodnuto Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace - ambulantní forma sociální rehabilitace - terénní forma odpovídá poptávce zvýšení kapacity na 10 klientů denně - navýšení o 2 sociální pracovníky pro klienty z města Písek pracovníky pro oblast ORP Písek auta - tzn. navýšení kapacity na cca klientů denně chybí chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 18

19 HORIZONT, o.s. Doručovací adresa: K lomu 239, Protivín Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Centrum sociálních služeb HORIZONT Písek sociálně terapeutické dílny ambulantní Alšovo náměstí Písek tel: Centrum sociálních služeb HORIZONT Protivín sociálně terapeutické dílny ambulantní Masarykovo náměstí 21, Protivín, tel: Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace spolek Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek území mimo ORP obce: Okres Písek podíl v % uživatelů mimo ORP: Neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba sociálně terapeutické dílny Písek + Protivín osoba Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Mesada - Klub Krteček v Píseku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 19

20 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 pravděpodobně žádné není rozhodnuto - - Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: - Dostupnost i rozsah nabízených služeb jsou dostačující Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 20

21 INKANO Písek o.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Občanská poradna odborné sociální poradenství ambulantní Karlova 108/3, Vnitřní Město, Písek telefon Občanská poradna poskytuje poradenství v oblastech rodinného práva, pracovního práva, sociálních dávek, bydlení, ochrany spotřebitele apod. Registrované sociální služby: odborné sociální poradenství jednotka počet intervencí (30 min. jednání) kapacita 1051 Druh služby: Cílové skupiny: 5 imigranti a azylanti osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče odborné sociální poradenství osoby v krizi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách rodiny s dítětem/dětmi senioři etnické menšiny Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb. 5 Údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb (únor 2014) Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 21

22 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. pracoviště Písek odborné sociální poradenství ambulantní Palackého sady 185, Vnitřní Město Písek telefon telefon Zřizovatel zařízení / organizace Národní rada osob se zdravotním postižením Působnost zařízení / organizace podíl v % celé území ORP Písek území mimo ORP obce: bývalý okres Písek podíl v % uživatelů mimo ORP: neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba odborné sociální poradenství osoba 11 4, Cílové skupiny: podíl v % senioři 30% osoby se zdravotním postižením 70% Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne - nedostatek finančních prostředků ano - sociálně aktivizační služba ne - nedostatek finančních prostředků ano Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 22

23 MESADA, občanské sdružení Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: osobní asistence terénní Velké náměstí 119/13, Vnitřní Město, Písek MESADA, občanské sdružení sociální rehabilitace terénní telefon telefon Zřizovatel zařízení / organizace Právní forma o.s. po NNO nestátní nezisková organizace zatím spolek, do budoucna ústav Působnost zařízení / organizace sociální rehabilitace osobní asistence celé území ORP Písek Celé ORP - část území ORP Písek obce: - Písek území mimo ORP obce: - Milevsko podíl v % uživatelů mimo ORP: - neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba osobní asistence osoba měsíce sociální rehabilitace osoba měsíce Cílové skupiny: podíl v % osoby se zdravotním postižením 100% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: - Fokus / sociální rehabilitace - Centrum MARTIN / sociální rehabilitace - Inkano / občanská poradna Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 23

24 Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne ne ne ne Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: - Rozsah služby je dostačující. - Rozvoji brání nejistá budoucnost: existence "z roku na rok". Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 24

25 Město Protivín Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Pečovatelská služba Protivín pečovatelská služba Terénní ambulantní Masarykovo nám. 21, Protivín telefon Působnost zařízení / organizace část území ORP Písek obce: Území obvodu města Protivín (Protivín, Chvaletice, Milenovice, Záboří, Těšínov, Krč, Myšenec, Maletice a Selibov) Registrované sociální služby: jednotka kapacita pečovatelská služba osoby 70 Druh služby: Cílové skupiny: 6 pečovatelská služba osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, webové stránky poskytovatele. 6 Údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb (únor 2014) Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 25

26 Nemocnice Písek, a.s. Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Oddělení následné péče sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pobytová Karla Čapka 589, Písek Spojovatelka: Tel.sekretariát: Registrované sociální služby: jednotka kapacita sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče lůžko 20 Zdroj: webové stránky poskytovatele. Poskytovatel není uveden v Registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV ČR. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 26

27 Naděje, spolek Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Středisko Naděje Písek- Svatoplukova sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní Svatoplukova 1/211, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek-Nábřeží nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ambulantní Nábřeží 1. máje 1401, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek - U Sadů terénní programy terénní Fügnerovo nám. 48/14, Budějovické Předměstí, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek-Purkratice terénní programy terénní Purkratice 1, Písek Telefon: , Středisko Naděje Písek sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ambulantní Ke Statku 1, Purkratice, Písek Zřizovatel zařízení / organizace NNO nestátní nezisková organizace Působnost zařízení / organizace celé území ORP Písek Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež osoba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi osoba ambulantní 15, terénní dny terénní programy - Purkratice 25 kontaktů terénní programy U sadů 15 kontaktů Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 27

28 Cílové skupiny: podíl v % děti a mládež 30% osoby v obtížené životní situaci (nezaměstnaní, osoby v krizi, lidé se závislostmi) 70% Další služby nebo zařízení, které uživatelé využívají: Mesada, Inkano Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ano - rozšíření * není rozhodnuto ano ** není rozhodnuto * rozšíření sociálně aktivizační služby o fakultativní službu ubytování, NZDM - rozšíření do vyloučené lokality Svatoplukova ** vybudování pobočky NZDM, nákup zařízení klubovny a kanceláře Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: Rozšíření NZDM na území sídliště Portyč, minimálně terénní forma. Zřízení sociálního bydlení s podporou terénního sociálního pracovníka. Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 28

29 Oblastní charita Písek Zařízení / Služba Druh služby Forma poskytování sociálních služeb: Adresa zařízení a kontaktní údaje: Charitní pečovatelská služba Charitní poradna pečovatelská služba odborné sociální poradenství terénní ambulantní Bakaláře 43, Písek, Tel.: , Zřizovatel zařízení / organizace církevní organizace Působnost zařízení / organizace část území ORP Písek obce: neuvedeno Registrované sociální služby: jednotka denní kapacita denní průměr roční průměr čekací doba odborné sociální poradenství osoba pečovatelská služba osoba Cílové skupiny: podíl v % senioři 60% osoby se zdravotním postižením 2% osoby v obtížené životní situaci (nezaměstnaní, osoby v krizi, lidé se závislostmi) 20% osoby bez přístřeší 15% cizinci, národnostní a etnické menšiny 3% Popis plánovaných změn změny do konce roku 2014 změny do konce roku 2016 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2014 investice do rozvoje nabídky do konce roku 2016 ne - nedostatek financí ano - rozšíření peč. služby do okolních obcí ne není rozhodnuto Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek 29

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZY OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH 3 Obsah SENIOŘI...7 RODINY S DĚTMI...17 OSOBYV KRIZI...21 OSOBY S POSTIŽENÍM...29...39

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM Název projektu: Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením 68 69 Osoby se zdravotním postižením Vymezení cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením: Mentálně postižení Kombinovaně postižení Osoby a děti s duševním onemocněním Tělesně postižení Smyslově postižení

Více

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost.

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. 92 93 Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. Osoby v krizi Vymezení cílové skupiny Osoby v krizi: osoby bez přístřeší bezdomovci předlužení

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory 34 35 Senioři Vymezení cílové skupiny Senioři: věková hranice od 65 let věku rodinní příslušníci vrstevníci a přátelé senior zdravotně postižený nad 65 let senior ohrožený sociálním vyloučením SWOT analýza

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1. Distribuce ankety. Obsah vyhodnocení ankety

Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1. Distribuce ankety. Obsah vyhodnocení ankety Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1 Anketa Sociální služby na Písecku 2 slouží ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb a potřeb na Písecku. Anketa je podkladem

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více