Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením"

Transkript

1 Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s jiným Osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS Registrované odborné sociální poradenství Poradenství pro osoby se zrakovým Poradenství pro osoby se sluchovým Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých Svatoplukova 15, Svatoplukova 15, Registrované ambulantní a terénní služby sociální péče Osobní asistence Občanské sdružení pomocná ruka Školní 32, Osobní asistence Podané ruce, o.s.-projekt OsA Polišenského 4467/3, Pečovatelská služba Sociální služby, p.o. Pod Kosířem 27, Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé se zdravotním Charita, církevní organizace Občanské sdružení LIPKA Polišenského 1, Tetín 1, Denní stacionář Sociální služby, p.o. Pod Kosířem 27, Strana 1

2 Registrované pobytové služby sociální péče Odlehčovací služby Charita Daliborka 8 a 10, Odlehčovací služby Domovy pro osoby se zdravotním Domovy pro osoby se zdravotním Domovy pro osoby se zdravotním Domovy se zvláštním režimem pro ženy s chronickým duševním onemocněním Domov se zvláštním režimem Domov u zámku o.s. Tyršova 225, Ivanovice na Hané Domov u rybníka Víceměřice, p.o. Víceměřice 32 Domov Na zámku p.o., Nezamyslice Sociální služby Pačlavice, p.o. Pačlavice 6 Centrum sociálních služeb Domov u zámku o.s. nám.děk. Františka Kvapila 17, Nezamyslice u Lidická 86, Tyršova 225, Ivanovice na Hané Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Tovačov, p.o. Nádražní 94, Tovačov Chráněné bydlení Charita Daliborka 8 a 10, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ADP SANCO, Dům domácí péče Vrahovická 721/109, Registrované služby sociální prevence Tlumočnické služby Svaz neslyšících a nedoslýchavých Svatoplukova 15, Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým a seniory Sociálně aktivizační služby Sociální rehabilitace Svaz neslyšících a nedoslýchavých Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Regionální pracoviště TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Regionální pracoviště Svatoplukova 15, Svatoplukova 15, Kostelecká 17, Kostelecká 17, Strana 2

3 Sociální služby pro seniory Registrované ambulantní a terénní služby sociální péče Osobní asistence Osobní asistence Občanské sdružení pomocná ruka Podané ruce, o.s.-projekt OsA Školní 32, Polišenského 4467/3, Pečovatelská služba Sociální služby, p.o. Pod Kosířem 27, Centra denních služeb Charita Kojetín, Dům sv. Josefa Komenského nám. 49, Kojetín Registrované pobytové služby sociální péče Odlehčovací služby Sociální služby Pačlavice, p.o. Pačlavice 6 Domov u rybníka Víceměřice, p.o. Centrum sociálních služeb, p.o. Domov důchodců, p.o. Domov pro seniory Kostelec na Hané, p.o. Domov pro seniory Tovačov, p.o. Víceměřice 32 Lidická 86, Nerudova 1666/70, M.Ulického 822, Kostelec na Hané Nádražní 94, Tovačov Sociální služby Pačlavice, p.o. Pačlavice 6 Domov u zámku o.s. Tyršova 225, Ivanovice na Hané Domov u zámku o.s. Chválkovice na Hané Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ADP SANCO, Dům domácí péče Středomoravská nemocniční, a.s, Nemocnice Vrahovická 721/109, Mathonova 1, Strana 3

4 Registrované služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby pro seniory Domy s pečovatelskou službou DPS DPS Kojetín DPS - Chropyně DPS Morkovice-Slížany DPS Dřínov Občanské sdružení LIPKA Město Palackého nám. 3 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20 Město Chropyně Náměstí Svobody 29 Město Morkovice Slížany Náměstí 115 Obec Dřínov Dřínov 155 Tetín 1, Příkopy 620, - Nám.Dr.E.Beneše, Kojetín - Jana Peštuky 1322, Kojetín - Stan. Masara 1355, Kojetín - 6.května 1160, Kojetín - Náměstí Svobody 26, Chropyně - Náměstí Svobody 27, Chropyně - Hrázky 787, Chropyně - Hrázky 788, Chropyně Strana 4

5 Sociální služby pro rodinu, děti, mládež Rodiny s dětmi Pěstounské rodiny Osamělé matky, ženy v krizi Neorganizované děti a mládež Děti a mládež ohrožené delikvencí Registrované odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Bezručovo nám. 9, Registrované služby sociální prevence Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi - ADDAR Azylové centrum Určická 101, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Charita Kojetín Kroměřížská 198, Kojetín Kontaktní centra Sdružení podané ruce,o.s. Vrahovická 83, Intervenční centrum Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Bezručovo nám. 9, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sdružení podané ruce,o.s. Na příhoně 20, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Fond ohrožených dětí Člověk v tísni Občanské sdružení Romodrom Charita Kojetín, Rodinný klub Maria Kostelecká 4, Kostelecká 17, Vápenice 31, Kroměřížská 198, Kojetín Terénní programy Sdružení podané ruce,o.s. Na příhoně 20, Strana 5

6 Návazné služby Pedagogicko-psychologické poradenské služby v oblasti zdělávání a výchovy Školské poradenství pro děti a mládež s mentálním a souběžným s více vadami Vzdělávání Výchova Volnočasové aktivity Plné zaopatření dětí a mládeže Vzdělávání Volnočasové aktivity pro žáky s mentálním Vzdělávání Školní družina Mimoškolní aktivity pro děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami Podpora vzdělávání v rodinách Volnočasové aktivity Školní družina Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity Pedagogicko-psychologická poradna Speciálně pedagogické centrum Základní škola a Dětský domov,p.o. Střední škola, základní škola a mateřská škola,p.o. Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota, o.p.s. Člověk v tísni Základní škola, Dům dětí a mládeže ORION, Základní umělecká škola, Vrchlického 5, Lidická 86, Lidická 86, Komenského 10, Tetín 1, Kostelecká 17, Tyršova 360, Tyršova 360, Komenského náměstí 168, Strana 6

7 Sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v tísni Nezaměstnaní Oběti násilí Oběti trestné činnosti Osoby bez přístřeší Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoby po výkonu trestu Uživatelé drog a návykových látek Osoby v tísni nebo krizi Registrované služby sociální prevence Azylové domy Nízkoprahové denní centrum Noclehárny Terénní programy Azylové centrum Azylové centrum Azylové centrum Azylové centrum Určická 101, Určická 101, Určická 101, Určická 101, Terénní programy Člověk v tísni Kostelecká 17, Návazné služby Odborné poradenství pro osoby bez přístřeší Kariérní a pracovní poradenství Sociální asistence v trestním řízení Azylové centrum Člověk v tísni Určická 101, Kostelecká 17, Strana 7

8 Sociální služby pro příslušníky národnostních menšin Etnické menšiny Imigranti a azylanti Uprchlíci a běženci Registrované odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Žebřík, o.s., poradna pro cizince Vrahovická 83, Návazné služby Vzdělávací kurzy Multikulturní klub pro rodiče s dětmi Hlídání dětí cizinců Další služby-internet zdarma, levné volání do ciziny, křesťanská shromáždění Žebřík, o.s., poradna pro cizince Vrahovická 83, Strana 8