Prezentace společnosti a její služby zákazníkům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace společnosti a její služby zákazníkům"

Transkript

1 Prezentace společnosti a její služby zákazníkům Kompletní služby v oblasti leteckého snímkování, geodetických a geologických prací Kontakt: IČ: DIČ: CZ

2 Firma Aerophoto CZ s.r.o. působí na trhu od roku V současné době poskytuje služby na území celé ČR se sídlem v Jižních Čechách České Budějovice. Základní činnosti naší společnosti: Axonometrické šikmé snímky Bodové kolmé snímky Fotogrammetrie-Ortofotomapy Digitální měřické výstupy 3D modely, animace a vizualizace Veškeré geodetické a geologické práce Snímkování a výstupy z termovizní kamery ThermaCAM P640 Snímkování a výstupy z kamerového systému UltraCam X Snímkování pomocí 10m teleskopického zařízení Převod dat do digitální podoby CD-DVD Převod dat do analogové podoby, tisk velkoplošných fotografií včetně zarámování Naše filozofie:» hlavním cílem je poskytnout zákazníkovi takovou službu, která bude naplno vyhovovat jeho požadavkům» náš zákazník a jeho požadavky jsou pro nás prioritou» chceme, aby náš zákazník měl z naší činnosti maximální užitek

3 Historie společnosti Aerophoto CZ s.r.o Založení firmy David Hellebrant Letecké snímkování Zahájení dodavatelské spolupráce s firmou ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o Spuštění firemních webových stránek Rozšíření služeb v oblasti leteckého snímkování, zpracování a výstupy s tím spojené 2007 Přechod z analogového snímkování na digitální a rozšíření služeb v oblasti zpracování 2009 Založení společnosti Aerophoto CZ s.r.o. Zahájení používání nového kamerového systému UltraCam X. Zajištění poskytování veškerých geodetických a geologických služeb 2010 Zahájení používaní termovizní kamery ThermaCAM P640 Rozšíření služeb o využívání teleskopického 10m zařízení pro pozemní focení

4 Základní informace o společnosti Sídlo společnosti Aerophoto CZ s.r.o (fakturační adresa) Riegrova České Budějovice Adresa provozovny Budova Geodezie - IV nadzemní podlaží Lidická České Budějovice IČO: DIČ: CZ Telefon: Internet:

5 Odvětví, kterým naše společnost poskytuje služby : Společnosti zabývající se povrchovou těžbou nerostných surovin Chemický průmysl Strojírenství Odpadové hospodářství Vodohospodářský průmysl Energetický průmysl Zemědělství a lesnictví Stavební průmysl Radiokomunikační a telekomunikační průmysl Městské a obecní úřady státní zpráva

6 TĚŽBA Kompletní služby pro zmapování terénu, výstupy a výpočty s tím spojené Vytvoření ortofotomapy až do II. tř. přesnosti s rozlišením od 2,5cm na obrazový bod s přesností až 0,10m při měřítku zvětšení až M1:250 s konečným zpracováním tak, aby výsledná ortofotomapa splňovala podmínky, které jsou dány vyhláškou č.199/1996 Sb. pro Geodetické a zeměměřické práce při měření touto metodou Vznik přesného digitálního modelu terénu pro aktualizaci a doplnění DMD Výpočet kubatur a propočet zásob s odchylkou do 5% od skutečného stavu na celém území Vytvoření 3D modelu a provést simulaci stavu pro plánování a postup těžby za dané časové období Vytvoření stavu po rekultivaci Zajišťujeme také geodetické práce v oblasti báňské a inženýrské geodezie a jiné speciální aplikace dle požadavků zákazníka Šikmé snímky určené k propagačním a reprezentativním účelům Konečná data dodáváme na CD-DVD a v tištěné podobě ve velikostech fotografií 50x50 cm až 150x300 cm včetně rámování profily Nielsen

7 PRŮMYSL Kompletní služby pro zmapování terénu, výstupy a výpočty s tím spojené Vytvoření ortofotomapy až do II. tř. přesnosti s rozlišením od 2,5cm na obrazový bod s přesností až 0,10m při měřítku zvětšení až M1:250 s konečným zpracováním tak, aby výsledná ortofotomapa splňovala podmínky, které jsou dány vyhláškou č.199/1996 Sb. pro Geodetické a zeměměřické práce při měření touto metodou Vyhledávání a zjišťování tepelných anomálií pomocí termální kamery Zjišťování stavu vegetace pomocí infračerveného filtru v kamerovém systému Aktualizace a vznik veškerých rastrových a vektorových map z přesného DMT Zaměřování sloupů vysokého napjetí, vysílačů, přijímačů aj. technických zařízení Zdokumentování průběhu výstavby, rekultivace a jiných stavebních a pozemkových změn 3D simulace jakýchkoliv stavů s požadovanými změnami týkajících se dané lokality Výpočty kubatur a veškeré propočty s odchylkou do 5% od skutečného stavu Zajišťujeme také inženýrské geodezie a jiné speciální aplikace dle požadavků zákazníka Šikmé snímky určené k propagačním a reprezentativním účelům

8 MĚSTA A OBCE poskytujeme městům a obcím kompletní servis v oblasti leteckého snímkování, veškerých geodetických prací v oblasti inženýrské geodezie a zpravování geografických informačních systémů. zdokumentování stavu budov a pozemků, pro snazší orientaci v terénu, nebo pro vytvoření přesného mapového díla. Snímkování k účelům propagace a prezentace s možností vytvoření 3D modelu a vizualizace dat. Aktualizace katastrálních a jiných rastrových map, aktualizace a vznik digitálních technických a vektorových map Simulace stavu výstavby v určité lokalitě-průmyslové a obchodní parky Vytvoření ortofotomapy obsahující polohopisné a výškopisné body v takové přesnosti, aby jí bylo možno použít k projektantské činnosti Zjišťování úniků tepla a veškerých tepelných anomálií pomocí termovizní kamery Šikmé snímky určené k propagačním a reprezentativním účelům Tisk pohlednic, velkoformátových fotografií a jiných propagačních materiálů

9 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Hlavní činností naší společnosti je poskytování přesných vizuálních informací a technických dat spojených s výpočty kubatur. Základem je Ortofotomap až do podoby II. třídy přesnosti a přesným DMT. Fotogrammetrické snímky jsou navázány na body v souřadnicovém systému JTSK. tak, aby výsledná ortofotomapa splňovala podmínky které jsou dány vyhláškou č.199/1996 Sb. pro Geodetické a zeměměřické práce při měření touto metodou. Nabízíme kombinace různých měřítek s rozlišením až 2,5 cm na obrazový bod s přesností až 4cm polohopisně a 5cm výškopisně při měřítku zvětšení až M1:250. Na základě vzniklého přesného digitálního modelu terénu, který je tvořen až z 10ti násobku bodů zaměřených pozemně, lze provést aktuální propočet kubatury, propočet zásob, zpětnou kontrolu navezeného odpadu, vrstevnicový plán aj. s odchylkou do 5% od skutečného stavu na celé území. Díky tomu jsou námi poskytovaná data přesnější a časově i finančně méně náročnější na jejich vznik, než při použití běžných metod. Rychlé vytvoření simulací stavů pro plánování a postup navážky odpadu za dané časové období, či vytvoření stavu po rekultivaci. Zajišťujeme také geodetické práce v oblasti inženýrské geodezie a kompletní softwarové služby dle požadavků zákazníka. Konečná data dodáváme na CD-DVD a v tištěné podobě ve velikosti fotografií 50x50 cm až 150x300 cm včetně adjustace a zarámování profily Nielsen.

10 Technologie a jejich využití Kamerovým systémem UltraCam X s rozlišením 136 Mpix. Snímky jsou standardně pořizovány v režimu RGB (základní barevné spektrum), Grayscale (ve stupních šedi), nebo CIR (infračerveném spektru-pro zjištění stavu vegetace a půdy). Termovizní kamera ThermaCAM P640 detekuje půdní zlomy, znečistění zdrojů podzemních vod, tepelné anomálie ve městech a obcích, tepelné anomálie v továrních halách, průběh vodovodu, anomálie teplovodu a zjištění jeho průběhu. Fotoaparát Nikon D700 s výměnou optikou, kdy podle ohniskové vzdálenosti rozlišujeme detailní, polo detailní, nebo celkové záběry na zvolený cíl zájmu Softwarový systém Atlas vytvořen primárně k veškerým výpočtům spojeným s hmotou. Přímá využitelnost v těžebním průmyslu, odpadovém hospodářství, zemědělství a lesnictví, při revitalizaci a regulaci vodních toků, pro projektování Softwarový systém MISYS umožňující zobrazovat veškerá rastrová a vektorová data s přímým propojením na na sebe

11 Letecké měřické kamery a ostatní snímací zařízení letecká měřická kamera ZEISS LMK 2015, letecká měřická kamera ZEISS LMK 15, velkoformátová digitální letecká měřická kamera VEXCEL UltraCam X, AISA EAGLE letecký hyperspektrální skener.

12 Termovizní kamera FLIR ThermaCAM S65 HS Parametry spektrální rozsah 7,5 13 mikrometrů, zorné pole 20 x 15 rozsah měření 40 C až C teplotní citlivost 0,05 C frekvence zápisu 25/30 Hz rozlišení 320 x 240 pixelů doba provozu 3 4 hod. Termovizní kamera FLIR ThermaCAM SC x 480 pixelů

13 FLIR ThermaCAM S65 HS + SM 2000 dynamická stabilizace kamery proti kývání, pasivní ochranu termovizní kamery proti chvění letounu automatická horizontace termovizní kamery kompenzace úhlu snosu letounu. Cessna 206 variabilita v rychlostech km/h stabilita při létání v nízkých výškách nízká cena letové hodiny

14 Obchodní činnost společnosti a zkušenosti: Zajišťujeme veškeré služby v oblasti leteckého snímkování Geodetické a geografické práce - Softwarové zázemí Zajištění propagačních materiálů spojených s leteckým snímkováním Pořizování video záznamů v průběhu letu Vedlejší činnosti vyhlídkové lety, výuka a seskoky padákem Podílení se na projektech výstavby silničního mostu u města V. Meziříčí, tvorbě 3D animace Vyšehradu, simulaci stavu 100leté vody na řece Svratka, soutisku ortofotomapy a 3D modelu města a okolí Třemošná, tvorbě digitálního 3D modelu centra města Kladno aj. Naše společnost spolupracovala již z městy jako jsou například Říčany, Kladno, Vimperk, Třemešná, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, ale také pro lomy a pískovny na území celé ČR pro společnosti KÁMEN A PÍSEK, SP BOHEMIA, Fonsus první těžební, Kamenolomy ČR, HANSON, Českomoravský štěrk, Lomy Mořina, nebo také pro firmy AVE, A.S.A., Magna Cartech, Bosch, ZČE, JČP. A mnoho jiných.

15 Závěr Společnost Aerophoto CZ s.r.o. se vždy snaží přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně a s maximální péčí. Staví na obchodní etice a rozvíjení přátelských vztahů. David Hellebrant jednatel společnosti Kontakt: Více informací o naší společnosti naleznete na

Prezentace společnosti a její služby zákazníkům

Prezentace společnosti a její služby zákazníkům Prezentace společnosti a její služby zákazníkům kompletní služby v oblasti foto-video dokumentace Kontakt: 00420 777 890 225 e-mail: info@aerophoto.cz IČ: 280 96 541 DIČ: CZ28096541 Firma Aerophoto CZ

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

UAS RPAS. Nová éra bezpilotního leteckého mapování pro GIS

UAS RPAS. Nová éra bezpilotního leteckého mapování pro GIS UAS RPAS Nová éra bezpilotního leteckého mapování pro GIS Bezpilotní letecký prostředek (UAV) je letecký prostředek bez posádky, který může být řízen na dálku nebo může létat samostatně pomocí předem naprogramovaných

Více

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška CO SE DOZVÍTE ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška představeni hlavní poskytovatelé prostorových dat veřejná i soukromá sféra představeny základní produkty obsah souřadnicový systém cena Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Více

Digitální modely terénu (2)

Digitální modely terénu (2) Digitální modely terénu (2) Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální modely terénu :

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr.

Více

AutoCAD Civil 3D X-krát jinak

AutoCAD Civil 3D X-krát jinak AutoCAD Civil 3D X-krát jinak AutoCAD Civil 3D AutoCAD Civil 3D přináší vlastnosti a nástroje, které slouží ke zrychlení komplexních úkolů, zlepšení přesnosti a sdílení centrálně uložených dat všech částí

Více

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014 Internetové aplikace Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript www.praha8.cz/mapovy-portal-mestske-casti-praha-8.html Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad P. O. Box 21, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 IČ: 60458500 CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ze dne 11. 8. 2015 Schválil ředitel úřadu Ing. Karel Brázdil, CSc., č j. ZÚ-

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE Mgr. Jaroslav BURIAN GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ RIGORÓZNÍ PRÁCE PRAHA 2009 Autorské

Více

DRUŽICOVÁ DATA A GEOGRAFICKÉ DATABÁZE

DRUŽICOVÁ DATA A GEOGRAFICKÉ DATABÁZE DRUŽICOVÁ DATA A GEOGRAFICKÉ DATABÁZE mjr. Ing. Vladimír Kovařík, MSc. Katedra vojenských informací o území Vojenská akademie v Brně, Česká republika 1. ÚVOD Geografické databáze jsou nedílnou součástí

Více

1. Geografické informační systémy v dopravě 1.1. Úvod do GIS Teorie geografických informačních systémů (zkráceně GIS) je poměrně mladá a nemá proto jednotné třídění ani terminologii. Označení GIS zavedl

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR GALL Jaroslav, Ing., PEŠŤÁK Jaroslav, Ing. ČVUT Praha, fa stavební, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice

Více

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF Obsah Metodický pokyn k založení spin off 3 Definice spin off 10 Případová studie Enantis 11 Elcom, a. s. 15 Průzkum pracovišť s komerčním potenciálem výstupu VaV 17

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více