USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 1012/ /2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 1012/ /2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 1012/2014 Částečná revokace usnesení č. 703/2013 ze dne úprava přílohy č. 2 zásad pro pronájem bytů města ČL částečně revokuje usnesení č. 703/2013 ze dne Zásady, které stanoví závazný postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města Česká Lípa dle důvodové zprávy a ruší stávající přílohu č. 2 Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví města Česká Lípa schvaluje novou přílohu č. 2 Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví města Česká Lípa v předloženém znění Č. usnesení 1013/2014 Výpověď smlouvy evidence dopravních agend schvaluje výpověď licenční smlouvy pro programové produkty fy Yamaco Software produkt Evidence dopravních agend uzavřenou dne s firmou Ing. Karel Janeček, YAMACO Software, Prostějovičky 79, Plumlov, IČ dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1014/2014 Aktualizace nájemních smluv dle NOZ č. 89/2012 Sb. schvaluje úpravu smluv dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., u všech smluv o nájmu bytu a nájmu nebytových prostor uzavřených před dle důvodové zprávy. 1

2 Č. usnesení 1015/A/2014 Darovací smlouva - BusLine a.s. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká Lípa a společností BusLine a.s., sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, Semily, IČ , ve znění dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1015/B/2014 Smlouva o poskytnutí dotace na Zlatý oříšek schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt Zlatý oříšek Libereckého kraje - Česká Lípa 2014 v předloženém znění. Č. usnesení 1015/C/2014 Smlouva o pronájmu a instalaci výpočetní techniky vč. programového vybavení a proškolení v něm za účelem zpracování výsledků hlasování voleb Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje uzavření "Smlouvy o pronájmu a instalaci výpočetní techniky vč. programového vybavení a proškolení v něm za účelem zpracování výsledků hlasování voleb" se společností Českolipská informační, spol. s r. o., ve výši Kč vč. DPH v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ zajistit podpis smlouvy. Č. usnesení 1015/D/2014 Schválení smlouvy darovací - přijetí věcného daru pro ZŠ 28. října schvaluje Základní škole, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace přijetí věcného daru dle darovací smlouvy v celkové hodnotě 5.400,-- Kč od Mgr. Zuzany Šídlové, Skalice 445. Č. usnesení 1016/2014 Příloha č. 2 ke smlouvě o výpůjčce MŠ Špičák schvaluje přílohu č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s Mateřskou školou Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace v předloženém znění. 2

3 Č. usnesení 1017/A/2014 Výměna bytu Dubická ul výjimka ze zásad o pronájem bytů neschvaluje udělení výjimky ze zásad o pronájem bytu pro paní Silvii Gorolovou dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1017/B/2014 Přidělení bytu výjimka ze zásad o pronájem bytů neschvaluje udělení výjimky ze zásad o pronájem bytu pro pana Ing. Viktora Gabriela dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1018/2014 Pronájem uvolněných bytů v České Lípě schvaluje následující pronájem obecních bytů v lokalitě Dubická, Mánesova těmto žadatelům: - byt č. 5, č.p. 934, ul. Dubická, vel. 2+1 v České Lípě paní Lucii Kratochvílové, RČ / byt č. 6, č.p. 935, ul. Dubická, vel. 2+1 v České Lípě paní Elišce Pithartové, RČ / byt č. 9, č.p. 936, ul. Dubická, vel. 1+1 v České Lípě panu Ladislavu Fischerovi, RČ /034 - byt č. 11, č.p. 937, ul. Mánesova, vel. 1+1 v České Lípě paní Zdeně Dankové, RČ / byt č. 16, č.p. 937, ul. Mánesova, vel. 1+1 v České Lípě paní Nikole Červené, RČ /1127 Č. usnesení 1019/2014 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení, rok 2014 schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení Ústecká 2855, Česká Lípa, paní Běle Kafkové, bytem Okružní 2208, Česká Lípa a Stanislavu Coufalovi, bytem Zahrádky 160, Zahrádky. 3

4 Č. usnesení 1020/2014 Výjimka z Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád neschvaluje výjimku z Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád pro stánek se zmrzlinou ve vlastnictví Ing. Sandry Koudelkové, IČ , u obchodního domu Kaufland od příslušného kalendářního roku dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1021/2014 Změna přílohy k Nařízení města Česká Lípa č. 3/2013 schvaluje změnu přílohy k Nařízení města Česká Lípa č. 3/2013 o placeném stání motorových vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich úsecích ve vlastnictví města Česká Lípa na území města Česká Lípa dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1022/A/2014 Pověření k zadání a zadávací podmínky veřejné zakázky - Nákup techniky na údržbu hřišť ve správě příspěvkové organizace Sport Česká Lípa pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Mgr. Ivetu Žižkovou realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup techniky pro údržbu hřišť s podmínkou, že členem hodnotící komise bude zástupce města Česká Lípa pověřený starostkou města schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na uvedenou veřejnou zakázku dle důvodové zprávy ukládá odboru rozvoje, majetku a investic MěÚ Česká Lípa poskytnout příspěvkové organizaci Sport potřebnou součinnost při administraci zadávacího řízení. Č. usnesení 1022/B/2014 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Komunikace ul. Wedrichova, Česká Lípa" schvaluje zadávací podmínky pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Komunikace ul. Wedrichova, Česká Lípa" dle důvodové zprávy a pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek. 4

5 Č. usnesení 1023/A/2014 Přidělení veřejné zakázky "ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679, Česká Lípa - výměna oken, II. etapa" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679, Česká Lípa - výměna oken, II. etapa" dodavateli J PLUS L group, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena za stavební práce činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně 21 % DPH. Č. usnesení 1023/B/2014 Přidělení veřejné zakázky Rekonstrukce toalety ve 2. NP radnice, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce toalety ve 2. NP radnice, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa dodavateli VERSANA s. r. o., Kytlice 11, , IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- včetně DPH. Č. usnesení 1023/C/2014 Přidělení veřejné zakázky Výměna oken MŠ Eliášova, Česká Lípa II. etapa souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken MŠ Eliášova, Česká Lípa II. etapa dodavateli Tredo s. r. o., Libušská 190/100, Praha 4 Písnice, IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- včetně DPH. Č. usnesení 1023/D/2014 Přidělení veřejné zakázky Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pátova, Česká Lípa souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pátova, Česká Lípa dodavateli Baroch okna s. r. o., Přívozní 1054/2, Praha 7 - Holešovice, IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč ,- bez DPH, tj. Kč ,- včetně DPH. 5

6 Č. usnesení 1023/E/2014 Přidělení veřejné zakázky ZŠ Šluknovská 2904 výměna oken a MIV, III. etapa souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Šluknovská 2904 výměna oken a MIV, III. etapa dodavateli J PLUS L group s. r. o., Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč ,- bez DPH. Č. usnesení 1023/F/2014 Přidělení veřejné zakázky Oprava boční fasády budovy č. p. 159, Česká Lípa souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava boční fasády budovy č. p. 159, Česká Lípa dodavateli Ing. Jiří Kobosil, Na Vyhlídce 2743, Česká Lípa, IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena činí Kč bez DPH, tj. Kč ,- včetně DPH. Č. usnesení 1023/G/2014 Zpracování grafického manuálu loga města Česká Lípa - přidělení veřejné zakázky Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, zastupitelka Kočandrle Jiří, I. místostarosta města schvaluje po zapracování připomínek z veřejné ankety jako konečnou podobu nového loga města Česká Lípa variantu 1. schvaluje mimořádné přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zpracování grafického manuálu pro nové logo města Česká Lípa z důvodů uvedených v důvodové zprávě dodavateli Tomáš Červenka, K Okrouhlíku 3/2041, 182 Praha 8, IČ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za cenu ve výši 100 tis. Kč. Č. usnesení 1024/A/2014 Pozemek p. č. 5825/153 v k. ú. Česká Lípa - nájem schvaluje nájem části pozemku p. č. 5825/153 v k. ú. Česká Lípa o celkové výměře 39 m 2 Bui Thi Hai Yen a Le Xuan Toan, oba bytem Okružní 2719, Česká Lípa, za účelem vybudování odstavné manipulační plochy k budově budoucí prodejny potravin umístěné na p. č. 5825/109 v k. ú. Česká Lípa. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za roční cenu nájemného ve výši 6

7 3.900,- Kč bez DPH + valorizace a za podmínek dle důvodové zprávy. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 1024/B/2014 Pozemek p. č. 5825/604 v k. ú. Česká Lípa - nájem schvaluje nájem části pozemku p. č. 5825/604 v k. ú. Česká Lípa o celkové výměře 12 m 2 firmě Market Invest CZ s.r.o., Praha, IČ: , za účelem umístění gabionové stěny v rámci realizace stavebních prací na stavbě "Porucha parkoviště u SPAR Česká Lípa - Sanace poruch svahu". Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za roční cenu nájemného ve výši 600,- Kč bez DPH + valorizace a za dalších podmínek dle důvodové zprávy. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 1024/C/2014 Pozemky p. č. 5682/3, p. č. 5682/8, p. č. 5682/9, p. č. 2523/2, p. č. 2523/11, p. č. 2523/1, p. č a p. č. 5682/1 v k. ú. Česká Lípa - nájem schvaluje nájem (pacht) celých pozemků p. č. 5682/3, p. č. 5682/8, p. č. 5682/9, p. č. 2523/2, p. č. 2523/11 a částí pozemků p. č. 2523/1, p. č a p. č. 5682/1, vše v k. ú. Česká Lípa o celkové výměře 9000 m 2, firmě Českolipská psí akademie, o.s., Česká Lípa, IČ: , za účelem provozování kynologické činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu nájemného (pachtovného) na dobu 1 roku v roční výši ,- Kč bez DPH + valorizace. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 1024/D/2014 Pronájem částí pozemků pod dvěma mostky v obci Písečná u Dobranova od Lesů ČR, s.p. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na části pozemků p.č. 157 a 51 v k.ú. Písečná u Dobranova s Lesy České republiky, s.p. za účelem provedení rekonstrukce dvou mostků, dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1025/A/2014 Příspěvek z fondu rady města Jan Ryšlavý schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu rady města panu Janu Ryšlavému, 7

8 bytem Pod Holým vrchem 1693, Česká Lípa, na výdaje spojené se sportovní činností v roce 2014 závodní tanec, ve výši 12 tis. Kč na dopravu. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1025/B/2014 Příspěvek z fondu rady města Ondřej Bučko schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu rady města panu Ondřeji Bučkovi, bytem Dubická 1354, Česká Lípa, na výdaje spojené se sportovní činností v roce 2014 kulturistika, ve výši 5 tis. Kč (permanentky, vstupy, sport. vybavení, doplňky výživy). schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1025/C/2014 Příspěvek z fondu rady města Tour de Ralsko schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu rady města občanskému sdružení Tour de Ralsko, sídlem Ralská 432, Mimoň, IČ : , na výdaje spojené s realizací akce Tour de Ralsko 2014 ve výši 10 tis. Kč (výroba start. čísel, věcné ceny, propagace) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1025/D/2014 Příspěvek z fondu rady města - Mimoňští Sršni schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu rady města občanskému sdružení Mimoňští Sršni, o.s., sídlem Střelnice 2277, Česká Lípa, IČ , na výdaje spojené s realizací akce Hornettlon ve výši 20 tis. Kč (věcné ceny, zdravotní dozor a hasiči, pojištění). schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1025/E/2014 Žádost Okresního sdružení hasičů o příspěvek z fondu rady schvaluje a) Okresnímu sdružení hasičů ČMS Česká Lípa, sídlo Mariánská 215/4, Česká Lípa, IČ příspěvek z fondu rady města ve výši Kč na festival přípravky a celoroční činnost Mladých hasičů a dorostu (medaile-poháry, pamětní listy, diplomy); b) smlouvu o poskytnutí příspěvku z fondu rady města v upraveném znění. 8

9 Č. usnesení 1025/F/2014 Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu Rady města na sociální automobil schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu Rady města ve výši 5 tis. Kč pro Dětský domov Česká Lípa, p. o., Mariánská 570, Česká Lípa, IČ: na sociální automobil pro Dětský domov Česká Lípa a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Č. usnesení 1025/G/2014 Příspěvek z fondu rady města - Neumann Vítězslav schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu rady města panu Vítězslavu Neumannovi, bytem Vlčí Důl 68, Česká Lípa, na výdaje spojené s realizací akce Velikonoční taneční zábava osadního výboru Vlčí Důl - Vítkov - Dobranov ve výši Kč (poplatky OSA, oprava, údržba, úklid místností a zařízení) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM v upraveném znění. Č. usnesení 1026/2014 Odpis nedobytných pohledávek Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, zastupitelka schvaluje odpis 23 nedobytných pohledávek z titulu náhrady nákladů na přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v celkové výši 6900 Kč a 5 nedobytných pohledávek z titulu náhrady škody v celkové výši ,70 Kč za fyzickými osobami dle důvodové zprávy. Č. usnesení 1027/A/2014 Změna odpisového plánu pro rok Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053 schvaluje změnu odpisového plánu pro Základní školu, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace na rok navýšení o ,-- Kč Č. usnesení 1027/B/2014 Odpisové plány příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu na rok 2014 schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací Městská knihovna Česká Lípa, 9

10 Kultura Česká Lípa, Lipý Česká Lípa a Sport Česká Lípa na rok 2014 ve výši uvedené v důvodové zprávě. Č. usnesení 1028/2014 Aktualizace Zásad RM - řízení neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou schvaluje aktualizaci "Zásad č.1/2012 Řízení neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou" v předloženém znění. Č. usnesení 1029/2014 Klíčové úkoly ředitelů školských příspěvkových organizací schvaluje ředitelům školských příspěvkových organizací klíčové úkoly pro rok 2014 dle tabulky v příloze. Č. usnesení 1030/2014 Inspekční zpráva ZŠ 28. října bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIL-793/13-L a protokol o kontrole čj. ČŠIL-794/13-L. Č. usnesení 1031/2014 Žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 a)/ schvaluje 1) výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro Rockový festiválek pořádaný firmou Irena Bergerová se sídlem Dobranov č. p. 22, IČ Rockový festiválek se bude konat v areálu pensionu a restaurace Na Konci v Dobranově dne od hodin do hodiny ranní. 2) výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro akci taneční zábavy v zahrádkářské osadě č. 8 v ulici Boženy Němcové v České Lípě ve dnech , 14. a , 12. a , 09. a , 6. a a 4. a od do hodin. Žadatel Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Česká Lípa, IČ , zast. JUDr. K. Bubeníkem, předsedou ZO ČZS Č. Lípa. 10

11 3)výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pálení čarodějnic a hudební projekci pořádanou Svatavou Návojovou, Restaurace "NEPTUN", Česká Lípa, Dubice 34, IČ Pálení čarodějnic a hudební produkce se bude konat v areálu restaurace NEPTUN v Dubici dne od hodin do hodiny ranní. 4)výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro konání svatební hostiny, která se bude konat dne od hodin do hodiny ranní v areálu penzion Na Konci v Dobranově čp. 22. Žadatel Martina Bergerová, Dobranov 22. 5) výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro akci konání pálení čarodějnic, která se bude konat dne od hodin do hodiny ranní v areálu restaurace U Kerama v Žizníkově čp Žadatel Petr Marek, IČ , DIČ ) výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro akci konání pálení čarodějnic, která se bude konat dne od hodin do hodiny ranní v areálu restaurace Svárov, Partyzánská 1083, Česká Lípa. Žadatel Jiří Svatoň, Bulharská 1454/3, Česká Lípa, IČ ) výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro akci Libertinský Majáles, který se bude konat dne od 10 do 23 hodin na Vodním hradě Lipý, žadatel Dům dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, IČ b)/ ukládá Mgr. Tomášovi Vlčkovi, II. místostarostovi města, oznámit usnesení rady žadateli, městské policii a Policii ČR. Č. usnesení 1032/2014 Stížnosti, podněty a petice za rok 2013 bere na vědomí centrální evidenci stížností, podnětů a peticí evidovaných na Městském úřadě Česká Lípa za rok Č. usnesení 1033/2014 Petice č. 1/ realizace kamerového systému na sídlišti Slovanka, Česká Lípa - zápis z jednání s petenty. a)/ bere na vědomí zápis z jednání s petenty ze dne petice č. 1/2014 občanů České Lípy realizace kamerového systému na sídlišti Slovanka, který by pokryl okolí bytových domů a parkovišť. 11

12 b)/ ukládá Mgr. Tomáši Vlčkovi, místostarostovi města, zaslat zápis petentům, MP Česká Lípa a Policii ČR Česká Lípa. Č. usnesení 1034/A/2014 Zápisy z jednání Komise prevence kriminality Předkládá: Mgr. Policer Jan, předseda komise prevence kriminality bere na vědomí předložené Zápisy z jednání Komise prevence kriminality ze dne a Č. usnesení 1034/B/2014 Zápisy z Komise pro komunikaci s veřejností Předkládá: Hudec Tomáš, předseda komise pro komunikaci s veřejností bere na vědomí zápisy z 33. a 34. zasedání Komise pro komunikaci s veřejností konané dne a Č. usnesení 1035/2014 Informační materiál bere na vědomí informační materiály uvedené v příloze. Mgr. Hana Moudrá, starostka Jiří Kočandrle, místostarosta 12

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program:

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 140. jednání Rady města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více