Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012"

Transkript

1

2 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická 2

3 Obsah 1. ÚVOD CHARAKTER VÝZKUMU Dotazník Cílová skupina dotazníku VÝSLEDKY VÝZKUMU Počet a struktura respondentů Vyhodnocení dílčích otázek Účast na konferenci Účast na jiné konferenci barcamp Jak se dozvěděli o konferenci Spokojenost s průběhem konference Očekávání od konference Videa k pozdějšímu zhlédnutí Neúčast na konferenci Barcamp Brno Připomínky a komentáře Testování hypotéz SOUHRN A ZÁVĚR

4 1. ÚVOD Dotazník byl stejně jako v roce 2011 vytvořen za účelem získání zpětné reakce na konferenci Barcamp Brno. 2. CHARAKTER VÝZKUMU Ke sběru dat byl opět použit nástroj Survio (dříve Ana Survey), díky kterému bylo možno připravit dotazník s velkým počtem otázek i logickými přeskoky dle vybraných odpovědí respondentů. Oproti roku 2011 byli respondenti požádáni o vyplnění dotazníku prostřednictvím webového portálu srazy.cz, přes který probíhalo zjišťování zájmu o konferenci a přihlašování na ni. S žádostí o vyplnění dotazníku tedy byli osloveni všichni, jež o konferenci projevili zájem (v dokumentu dále také označování jako příznivci konference). V důsledku této skutečnosti a počtu získaných dat jsem si dovolila vybrané výsledky zobecněnit na všechny příznivce či účastníky konference Barcamp Brno. 2.1 Dotazník Sběr dat proběhl v termínu od (den konání konference) do Dotazník se skládal z 9 zjišťovacích otázek, týkajících se konference, prostoru pro připomínky, 2 otázek partnerů akce a 6 identifikačních otázek. Celkem bylo sebráno 279 odpovědí ke dni ukončení sběru dat, po jejich první kontrole a analýze bylo vyřazeno 8 formulářů. 2.2 Cílová skupina dotazníku Cílovou skupinou pro dotazník byli účastníci konference Barcamp Brno 2012 (celkem 800 zúčastněných) a 330 příznivců této konference, kteří projevili zájem o účast na ní, případně se i přihlásili, ale nakonec se nezúčastnili. Důvody neúčasti byly v rámci dotazníkového šetření zjišťovány. Vyhodnocení byly podrobeny odpovědi od celkem 271 respondentů, 247 těch, kteří se zúčastnili konference, a 24 těch, kteří se konference nezúčastnili. 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU Vyhodnocovány byly nejprve, stejně jako v roce 2011, dílčí otázky; následně byly zjišťovány závislosti mezi vybranými proměnnými. 3.1 Počet a struktura respondentů Celkový počet všech respondentů, kteří se do výzkumu zapojili, byl 271; z toho 247 respondentů se zúčastnilo konference a 24 se na konferenci přihlásilo, ale z nějakého důvodu se jí nezúčastnili. Podrobněji o jednotlivých důvodech dále v dokumentu. 4

5 Většina respondentů byli muži, celých 87 % (236 osob), zbylých 13 % (35 osob) pak byly ženy. Průměrný věk respondentů byl o 1 rok vyšší než v roce let oproti 25 rokům. Typickým věkem příznivce konference bylo 23 let. Nejmladší příznivec konference měl 16 let, nejstarší 53. Více o věkové struktuře příznivců konference Barcamp Brno přibližuje graf č. 1 níže. Graf č. 1: Věková struktura příznivců konference Barcamp Brno 5% 7% 15% 31% 42% Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Příznivci konference měli nejčastěji střední vzdělání s maturitou (39 %), dále pak základní (26 %) a vysokoškolské vzdělání s titulem Ing./Mgr. (25 %). Nejméně bylo respondentů se středním vzděláním s výučním listem, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním a titulem Ph.D. Ve všech případech se jednalo o 2 % z celkového počtu respondentů. Více ilustruje graf č. 2. S rizikem 0,05 můžeme tvrdit, že bez ohledu na to, jak velké skupiny příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, bude mít středoškolské vzdělání s maturitou minimálně 33 % a maximálně 45 % z nich. 5

6 Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání příznivců konference Barcamp Brno 4% 2% 2% 25% 26% 39% Základní vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské Bc. Vysokoškolské doktorské Vysokoškolské Ing., Mgr. 2% Příznivci konference byli nejčastěji studenti (35 %) a OSVČ/podnikatelé (34 %). 30 % respondentů byli zaměstnanci a pouze 1 % respondentů bylo ekonomicky neaktivní (nezaměstnaní, na mateřské dovolené apod.). Z grafu č. 3 je možné si povšimnout, že 75 % respondentů se středním vzděláním s výučním listem podniká, respondenti se základním vzděláním z 83 % dále studují a respondenti s vyšším odborným vzděláním (60 %), vysokoškolským vzděláním a titulem Ph.D. (80 %) a Ing./Mgr. (57 %) pracují jako zaměstnanci. Graf č. 3: Ekonomická aktivita respondentů Počet respondetů ZŠ SŠ s výučním listem SŠ s maturito u VOŠ VŠ Bc. VŠ Ph.D. VŠ Ing./Mgr. Zaměstnanec 25% % 8 57% OSVČ, podnikatel 17% 75% 32% 2 35% 2 38% Student 83% 47% 2 46% 4% Jinak ekonomicky neaktivní 1% 1% 6

7 S pravděpodobností 95 % lze říci, že bez ohledu na to, kolika příznivců konference se zeptáme, bude nejméně 29 % z nich studentů, maximálně pak 41 %. Stejně jako v roce 2011 byla většina respondentů z Jihomoravského kraje (51 % v roce 2012 oproti 47 % v roce 2011), Moravskoslezského kraje (10 % oproti 13 % v roce 2011) a Prahy (13 % oproti 11 % v roce 2011). Nejmenší počet respondentů byl z Královéhradeckého kraje (pouze 1 respondent). Více o místě bydliště respondentů ilustruje graf č. 4. Graf č. 4: Místo bydliště příznivců konference 2% 1% 2% 6% 1% Jihočeský Jihomoravský Jiné 13% Kralovehradecky Moravskoslezský 1% 3% 4% 51% Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha 1 Středočeský 1% 5% Ústecký Vysočina S rizikem 5 % bude počet příznivců konference vždy minimálně ve 49 % z Jihomoravského kraje, maximálně pak v 53 %. Nejčastější obor zájmu/práce/podnikání je obor IT, který vybralo 65 % respondentů. Druhým a třetím nejčastějším oborem zájmu/práce/podnikání jsou marketing, média a PR (17 %) a grafika (6 %). Hodnoty jsou téměř totožné s hodnotami v roce 2011 rozdíl 2 %, 2 % a -1 %. 7

8 Graf č. 5: Hlavní obor zájmu/práce/podnikání 17% 1% 6% 5% 2% 2% 2% 65% IT Marketing, Média, PR Obchod, podnikání Administrativa Grafika HR Kultura projektový manažment v IT Strojírenství Věda a výzkum Vzdělání Jiné Nejméně byly jako hlavní obor zájmu/práce/podnikání vybrány obory HR, kultura a strojírenství po jednom respondentovi u každého oboru. V roce 2011 se jednalo o obor administrativa. Obor IT bude s 95 % pravděpodobností hlavním oborem zájmu u nejméně 59 % příznivců konference, nejvíce pak u 71 % bez ohledu na to, kolika příznivců se zeptáme. 3.2 Vyhodnocení dílčích otázek V této kapitole budou vyhodnoceny dílčí otázky ohledně konference Barcamp Brno a partnerské otázky pro rok Účast na konferenci Dotazník byl vyplněn 271 respondenty, z toho 91 % z nich se zúčastnilo konference. Nebyl zjištěn žádný výrazný rozdíl mezi strukturou účastníků konference a strukturou jejích příznivců, kteří se konference z nějakého důvodu nezúčastnili. V obou případech se jednalo většinou o muže (87 % zúčastněných, 89 % nezúčastněných) se středoškolským vzděláním s maturitou (40 % zúčastněných, 41 % nezúčastněných) a dále studující (35 % v případě zúčastněných i nezúčastněných). Průměrný věk byl v obou případech 26 let. Typický věk se lišil o jeden rok, kdy v případě účastníka konference byl nejčastější věk 23 let, v případě respondenta, který se konference nezúčastnil, 22 let. 8

9 3.2.2 Účast na jiné konferenci barcamp Oproti roku 2011 došlo ke snížení počtu těch, kteří se ještě nezúčastnili žádné barcamp konference (53 % oproti 59 % v roku 2011) a došlo k nárůstu těch, kteří se obdobného typu konference zúčastnili více než jednou (28 % oproti 22 % v roce 2011). Graf č. 6: Účast na jiné barcamp konferenci 19% Ano, jednou. 53% 28% Ano, více než jednou. Ne. Zjištěna byla jen velmi malá závislost mezi věkem respondentů a počtem jejich účastní na barcamp konferencích. Blíže jednotlivé proměnné ilustruje graf č. 7. Graf č. 7: Účast na jiné barcamp konferenci s ohledem na věk respondentů Počer respondentů v % Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Ano, jednou. 32% 19% 19% 17% 14% Ano, více než jednou. 21% 25% 25% 39% 36% Ne. 47% 55% 55% 44% 5 V grafu je možné si povšimnout, že počet těch, kteří se zúčastnili konference typu barcamp pouze jednou s narůstajícím věkem klesá, naopak počet těch, kteří se konference typu barcamp zúčastnili více než jednou, s narůstajícím věkem roste. 9

10 3.2.3 Jak se dozvěděli o konferenci Respondenti se stejně jako v roce 2011 dozvěděli o konferenci zejména prostřednictvím sociálních sítí, jejich počet se však snížil z 65 % v roce 2011 na 48 % v roce 2012; 35 % respondentů uvedlo, že se o konání dané akce dozvědělo osobně od svých známých a blízkých. Webové stránky, ať již přímo stránky Barcamp Brno či jiné, byly hlavním informačním kanálem v souvislosti s konáním konference v pouhých 15 % odpovědí oproti 26 % v roce Více o informačních kanálech v souvislosti s konferencí Barcamp Brno ukazuje graf č. 8. Graf č. 8: Hlavní informační kanál o konání konference 1% 35% 7% 9% 48% Z webových stránek projektu Barcamp. Z jiných webových stránek než stránek projektu Barcamp. Ze sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn...). Osobně od známých, přátel či kolegů ze zaměstnání. Jiné Sociální sítě byly hlavním informačním kanálem bez ohledu na ekonomickou aktivitu respondentů a jejich věk kromě těch ve věku od 25 do 30. Respondenti v této věkové kategorii se o konferenci dozvěděli nejčastěji osobně od svých blízkých a známých (47 % z nich). Mezi ekonomickou aktivitou a způsobem, jakým se respondenti o konferenci dozvěděli, byla zjištěna jen mírná závislost, stejně jako mezi hlavním informačním kanálem a vzděláním respondentů. Bez ohledu na to, kolika příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, budou s rizikem 0,05 hlavním informačním kanálem o konání konference sociální sítě nejméně u 42 % z nich, nejvíce pak u 54 % Spokojenost s průběhem konference Účastníci byli s průběhem konference spokojeni. Přihlašování shledalo snadným 93 % všech respondentů, tedy včetně těch, kteří se na konferenci přihlásili, ale nezúčastnili se jí. 74 % z nich uvedlo, že přihlašování na konferenci bylo snadné, 18 % pak, že bylo spíše snadné. Pouze 3 % respondentů uvedlo, že přihlašování bylo spíše nesnadné. Viz graf č

11 Graf č. 9: Přihlašování na konferenci bylo snadné 3% 5% 18% 74% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/netýká se Neuvedeno Přihlašování na konferenci považovali respondenti za snadné bez ohledu na věk, vzdělání či ekonomickou aktivitu. Avšak oproti roku 2011, kdy za nejsnadnější považovali přihlášení respondenti s oborem zájmu/práce/podnikání administrativa, byli v letošním roce právě oni ti nejméně nespokojení (50 % spíše snadné, 50 % spíše nesnadné), viz graf č. 10. Graf č. 10: Přihlašování na konferenci bylo snadné 10 8 Počet odpovědí v 6 % 4 2 Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/ne týká se Administrativa Grafika 92.31% % HR IT 77.22% 17.09% % 3.16% Kultura Marketing, Média, PR 73.33% 22.22% 2.22% % Obchod, podnikání 72.73% 18.18% 9.09% Strojírenství Věda a výzkum Vzdělání Jiné

12 Mezi tím, jak respondenti hodnotili obtížnost přihlašování na konferenci, a oborem studia byla zjištěna mírná závislost. Obor studia tak jen velmi malý vliv na to, jak obtížné či naopak snadné bylo přihlašování na konferenci pro jednotlivé respondenty. Bez ohledu na to kolika příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, bude s rizikem 0,05 počet těch, kterým připadalo přihlášení na konference snadné, nejméně 68 % z nich, nejvíce pak 78 %. Spokojenost s dopravní dostupností místa konání, prostorami konání konference, technickým vybavením, délkou prezentace, prostorem pro diskusi a občerstvením přibližují grafy v tabulce č. 1. Z jednotlivých grafů vyplývá, že účastníci konference byli, stejně jako v roce 2011, s danými atribut y konference spokojeni. 12

13 Tabulka č. 1: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s průběhem konference Barcamp Brno Místo konání bylo dobře dopravně dostupné Prostory byly vhodné 3% 21% Ano Spíše ano 6% Ano Spíše ano Spíše ne 76% 94% Technické vybavení bylo vyhovující 2% 13% 85% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 1% 35% Délka prezentací byla přijatelná 8% 1% 55% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/netýká se Prostor pro diskusi byl dostatečný Občerstvení bylo vyhovující 3% 1% 18% 38% Ano Spíše ano 7% 16% 7% 4 Ano Spíše ano Spíše ne 4 Spíše ne 3 Ne Nevím/netýká se Nespokojenost s délkou prezentace projevilo 24 respondentů, kteří se konference zúčastnili, z toho 21 uvedlo, že je nespokojeno spíše, 3 pak byli nespokojeni zcela. Nejméně byli spokojeni respondenti ve věku 25 až 30, kdy se pro možnost Spíše jsem nebyl/a spokojena vyjádřilo 11 % z nich; nejvíce spokojeni pak byli respondenti ve věku 30 až 35 let. Mezi věkem a spokojeností s délkou prezentace nebyla zjištěná žádná závislost. 13

14 S prostorem k diskusi byli nejméně spokojeni respondenti ve věku 30 až 35 a starší 35 let (vždy 50 %). Jako nejvíce dostačující pak prostor pro diskusi připadal účastníkům ve věku 20 až 25, kdy se pro možnost Ano a Spíše ano přiklonilo celých 55 % respondentů. S pravděpodobností 95 % bude nejméně 49 % účastníků konference zcela spokojeno s délkou prezentace, nejvíce pak 61 %, a to bez ohledu na to, kolika účastníků konference se zeptáme Očekávání od konference Nejčastěji účastníci konference očekávali získání nových poznatků ze svého oboru zájmu (40 %), dále pak setkání se zajímavými lidmi networking (25 %) a motivaci pro další rozvoj (22 %), viz graf č. 11. Graf č. 11: Hlavní očekávání od konference 25% 4 Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Motivaci pro můj další rozvoj 22% 13% Setkání se zajímavými lidmi - networking Jiné Získání nových poznatků v oboru zájmu bylo hlavním očekáváním u účastníků konference ve věku do 30 let. U starších respondentů bylo hlavním očekáváním setkání se zajímavými lidmi. Nové poznatky byly hlavním očekáváním respondentů také ve většině oborů zájmu/podnikání/studia. Nebylo tomu tak pouze v případě těch respondentů, kteří při výběru oboru zájmu/podnikání/studia vybrali možnost Jiné. S rizikem 0,05 bude počet těch, kteří očekávali zejména nové poznatky ze svého oboru, minimálně 34 %, maximálně 46 %, a to bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali. Nové poznatky byly také hlavním očekáváním u všech úrovní vzdělání respondentů kromě těch vysokoškolsky vzdělaných s titulem Ph.D. Pro ty bylo hlavním očekáváním setkání s novými lidmi, kdy se pro danou odpověď rozhodlo 50 % z nich (graf č. 12). 14

15 Počet odpovědí v % Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno Graf č. 12: Očekávání od konference s ohledem na vzdělání respondentů Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Setkání se zajímavými lidmi - networking Motivaci pro můj další rozvoj Základní vzdělání 43% 29% 29% Střední vzdělání s výučním listem 5 25% 25% Střední vzdělání s maturitou 49% 8% 2 22% Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské Bc. 4 13% 28% 18% Vysokoškolské Ing., Mgr. 29% 19% 24% 26% 2% Vysokoškolské doktorské 25% 5 25% Jiné Mezi vzděláním a očekáváním od konference byla zjištěna jen velmi malá závislost. Konference splnila očekávání účastníků konference z 80 %, nesplnila je v 19 %, což ukazuje podrobněji graf č. 13. Graf č. 13: Splnění hlavních očekávání od konference 4% 2% 15% 32% Ano Spíš ano Spíše ne Ne Nevím, nedokáži určít 47% Očekávání byla splněna téměř ve všech případech bez ohledu na to, co bylo daným očekáváním. V rámci každého očekávání bylo vždy minimálně 70 % respondentů spokojeno. 15

16 S pravděpodobností 95 % bude počet těch účastníků konference, jejichž očekávání byla zcela uspokojena, nejméně 27 %, nejvíce 37% bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali Videa k pozdějšímu zhlédnutí Videa k pozdějšímu zhlédnutí vítá 98 % všech respondentů, včetně těch, kteří se na konferenci přihlásili nebo o ni projevili zájem, nakonec se jí však z jistých důvodů nezúčastnili (graf č. 14). Graf č. 14: Jak videa potěší příznivce konference, kteří se nemohli zúčastnit 1% 1% 9% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 89% Neúčast na konferenci Nejčastějším důvodem pro neúčast na konferenci bylo selhání dopravy, kdy 33 % respondentů uvedlo, že se na konferenci nemělo jak dopravit, 21 % respondentů mělo v daném termínu jinou, pro ně zajímavější či důležitější akci a 17 % přiznalo, že se jim nechtělo. Podrobněji jednotlivé důvody neúčasti na konferenci přibližuje graf č. 15. Graf č. 15: Důvody neúčasti na konferenci 8% 13% 21% Konference kolidovala s jinou, pro mě zajímavější akcí. Nechtělo se mi. 8% 17% Neměl/a jsem se jak dopravit. Nevešel/a jsem se do kapacity. 33% Témata přednášek, výběr přednášejících mě nezaujal. Jiné 16

17 Respondenty to, že se konference nezúčastnili, ve většině případů nemrzelo bez ohledu na věk, vzdělání či ekonomickou aktivitu. Byla však zjištěna střední závislost mezi věkem respondentů a tím, zda je neúčast na konferenci mrzela či nikoliv. Jednotlivé proměnné přibližuje graf č. 16. Graf č. 16: Koho a jak mrzelo, že se nemohl účastnit s ohledem na věk 10 8 Počet odpovědív % Velmi Spíše ano Průměrně Spíše ne Ne Méně než <20-25) <25-30) 25% 25% 5 <30-35) a více 33% 33% 33% Barcamp Brno 2012 Oproti roku 2011 došlo k nárůstu počtu těch, kteří uvedli, že pokud budou moci, tak se zúčastní příští Barcamp konference (93 % v roce 2012 oproti 76 % v roce 2011). Možnost účasti na příští Barcamp konferenci zavrhlo pouze 5 % respondentů, viz graf č. 17. S rizikem 5 % by účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo nejméně 63 %, maximálně pak 75 % všech příznivců konference bez ohledu na to, kolika bychom se zeptali. Graf č. 17: Účast na příští konferenci Barcamp Brno 1% 2% 4% 24% 69% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 17

18 Počet odpovědí v % Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno Respondenti, kteří se konference zúčastnili, uvedli oproti těm, jež se jí nezúčastnili, v celých 15 % více, že se příští konference Barcamp Brno rádi zúčastní, pokud to bude možné. S účastí na příští konference Barcamp Brno počítají zejména příznivci se středoškolským vzděláním s výučním listem, se středoškolským vzděláním a maturitou a s vysokoškolským vzděláním a titulem Bc. Mezi tím, zda se respondenti plánují zúčastnit příští konference Barcamp Brno, a tím, jaké je jejich nejvyšší dosažené vzdělání, byla zjištěna pouze mírná závislost oproti střední závislosti v roce Více graf č. 18. Graf č. 18: Přislíbení účasti na příští Barcamp konferenci s ohledem na vzdělání Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím Základní vzdělání 67% 17% 17% Střední vzdělání s výučním listem 75% 25% Střední vzdělání s maturitou 73% 2 3% 1% 3% Vyšší odborné vzdělání 4 6 Vysokoškolské Bc. 69% 27% 3% 1% Vysokoškolské Ing., Mgr. 68% 25% 4% 3% Vysokoškolské doktorské Do budoucna by respondenty zajímalo zejména téma technologie (24 % respondentů), obchod/podnikání (19 %) a marketing (19 %). Zájem o tyto i další témata ilustruje graf č. 19. Graf č. 19: Témata, která by respondenty nejvíce zajímala 3 25% 24% 2 19% 19% 15% 1 8% 1 8% 5% 5% 4% 3% 18

19 3.2.9 Připomínky a komentáře Připomínky a komentáře se týkaly následujícího: Přidat označení pro koho je přednáška určena pro jakou úroveň znalostí. Zvážit zavedení vstupného, jakožto jednu z možností jak snížit velký počet propagačních přednášek. Lépe informovat o změně programu. Chybějící přednášky by mohly být nahrazeny jinými. Nebylo možné sehnat vodu a kávu. Chybělo závěrečné slovo, projev, které by uzavřel celou akci. Přednášky by mohly být kratší, případně by mohly být delší přednášky proloženy několika kratšími. Některé přednášky by naopak mohly být delší než 45 minut. Možnost stažení slidů z jednotlivých přednášek. 3.3 Testování hypotéz a) 60 % příznivců Barcamp Brno se již v minulosti účastnilo konference typu barcamp. Hypotéza je zároveň nulovou hypotézou a při hladině významnosti 5 % ji zamítáme. Výsledek testování: Počet příznivců konference Barcamp Brno, kteří se v minulosti účastnili již nějaké konference typu barcamp, je jiný než 60 %. b) Více jak 60 % příznivců konference Barcamp Brno se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí. Nulová hypotéza: 60 % příznivců konference Barcamp Brno se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí. Výsledek testování: Při hladině významnosti 5 % zamítáme nulovou hypotézu, platí tedy, že o konferenci Barcamp Brno se dozvědělo ze sociálních sítí více jak 60 % jejich příznivců. c) Více jak 60 % návštěvníků konference očekávalo nové poznatky ze svého oboru. Nulová hypotéza: 60 % návštěvníků konference očekávalo nové poznatky ze svého oboru. Výsledky testování: Při hladině významnosti 5 % zamítáme nulovou hypotézu. Platí tedy alternativní hypotéza, a to, že nové poznatky ze svého oboru očekávalo od konference více než 60 % jejích účastníků. 4. SOUHRN A ZÁVĚR Typickým účastníkem konference Barcamp Brno 2012 je stejný jako v roce 2011, tedy: pohlaví: muž, věk: 23, vzdělání: středoškolské vzdělání s maturitou, ekonomická aktivita: student, obor zájmu: IT, místo bydliště: Jihomoravský kraj. 19

20 53 % respondentů se doposud neúčastnilo žádné konference typu barcamp (oproti 59 % z roku 2011), 28 % se konference typu barcamp zúčastnilo již více než jednou (oproti 22 % z rou 2011). 48 % respondentů se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí (47 % OSVČ a podnikatelů, 49 % zaměstnanců, 47 % studentů a 100 % jinak ekonomicky neaktivních respondentů) a 35 % od známých, kamarádů či kolegů ze zaměstnání. S průběhem konference byla většina respondentů spokojena, ať už se jednalo o přihlašování na ni, dopravní dostupnost místa jejího konání, technického vybavení, délky prezentací a prostoru na diskusi či občerstvení. Stejně jako v roce 2011, tak také letos očekávali účastníci konference nejčastěji nové poznatky ze svého oboru zájmu (40 % oproti 41 % v roce 2011) a setkání se zajímavými lidmi networking (25 % oproti 23 % v roce 2011). Třetím nejčastějším očekáváním však oproti Novým poznatkům v jiných oborech než obor zájmu roku 2011 byla Motivace pro další rozvoj (22 %). Očekávání byla splněna zcela či spíše u 79 % respondentů, což je pokles o 11 % oproti roku V roce 2011 tak 42 % respondentů uvedlo, že jejich očekávání byla zcela uspokojena, v roce 2012 jich bylo již pouze 32 %. V případě těch, u kterých byla očekávání splněna spíše, byl rozdíl 1 % (48 % v roce 2011 oproti 47 % v roce 2012). S pravděpodobností 95 % bude počet těch účastníků konference, jejichž očekávání byla zcela uspokojena, nejméně 27 %, nejvíce 37 % bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali. Videa k pozdějšímu zhlédnutí potěší 96 % respondentů, což je stejný počet jako v roce 2011, došlo však k nárůstu těch, které videa potěší zcela určitě z 80 % v roce 2011 na 89 % v roce Účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo 93 % respondentů, což je o 17 % více než v roce 2011, a uvítali by zejména přednášky týkající se IT, obchodu/podnikání a marketingu, médií a PR (stejně jako v roce 2011). Jako nejčastěji využívané způsoby při hledání zaměstnání byly respondenty vybrány pracovní portály (36 % respondentů), doporučení známých (31 %) a kariérní stránky firem (17 %). O soutěži o ipad Kentico neslyšelo 60 % respondentů a ti, kteří o ní slyšeli, ji v 52 % shledali jako ucházející, 27 % z nich se soutěž líbila. 20

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Úvod Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit postoje gayů k již schválenému zákonu o registrovaném partrství (dále RP), zda jej respondenti považují za důležitou zákonnou normu,

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ Vědunka Kopečná (FDV) Markéta Nekolová (FDV) Martin Nekola (FSV UK) Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Obecné informace o stážích pracovní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 1 Zjištění... 4 1.1 Školní rok 2012/2013... 4 1.1.1 Nově diagnostikovaní klienti... 4 1.1.2 Kontrolní vyšetření klientů s

Více

1 Tři respondenti pak neuvedli své pracovní zařazení (odtud součet v kategorii jiná 13 jedinců).

1 Tři respondenti pak neuvedli své pracovní zařazení (odtud součet v kategorii jiná 13 jedinců). Výsledky anket realizovaných v roce 2009 na regionálních konferencích projektu Cesta ke kvalitě Zpracoval: Mgr. Karel Černý Leden 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Popis vzorku škol 3. Analýzy 3.1. Hodnocení přístupu

Více

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Z VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ JOBCHALLENGE 2012 OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ struktura respondentů pohlaví aktuální stav účastníků dle zaměstnání či studií studenti

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva Ústav pro studium totalitních režimů 25. června 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohody mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a firmou Factum Invenio

Více

Průzkum pro potřeby projektu TIME. Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

Průzkum pro potřeby projektu TIME. Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Průzkum pro potřeby projektu TIME Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 3, příspěvková organizace Průzkum pro potřeby projektu TIME, SŠE Ostrava 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Oslovené školy:...

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Podnikavost studentů UTB

Podnikavost studentů UTB Vyhodnocení dotazníku Podnikavost studentů UTB Zadavatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Zhotovitel: ADbridge (zodpovědná osoba Ondřej Ploch) Datum: 20. 12. 2011, ve Zlíně Metodika: Šetření bylo

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více