DEFINICE PODLE TZURIELA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEFINICE PODLE TZURIELA"

Transkript

1 DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ

2 DEFINICE PODLE TZURIELA způsob diagnostiky, jež se uskutečňuje prostřednictvím aktivního učení, sleduje vnímání dítěte, jeho učení, přemýšlení a řešení problémů Celý proces se zaměřuje na modifikaci kognitivních funkcí jedince a pozorování následných změn v procesu učení a řešení problémů, jež vycházejí z testové situace (Tzuriel, 2001).

3 STATICKÉ VS. DYNAMICKÉ TESTOVÁNÍ statické testování dynamické vyšetření srovnání s normou, vrstevníky; měří aktuální stav; cíl, účel testování zjišťování potenciálu, schopnosti učit se; zjišťování změny; zjišťování vhodné formy zprostředkování zadání testu standardním způsobem (vždy stejným) průběh, způsob interakce standardní zadání testu je doplněno přizpůsobením aktuálnímu stavu dítěte; rodiče a učitelé mohou sledovat průběh vyšetření jednotlivé otázky; obvykle se končí po 3 neúspěšných odpovědích charakteristika úkolů vzrůstající obtížnost obdobných úkolů; intervence po chybných odpovědích zadává test, nezasahuje; vyhodnocuje výsledky, porovnává s normou role examinátora a interpretace výsledků zprostředkovává, učí, řeší spolu s dítětem, pokud je to třeba, vstupuje do interakce; interpretuje změnu, sleduje proces

4 STATICKÉ TESTOVÁNÍ Argumenty obhájců (Kozulin & Falik, 1995) zjevná úroveň fungování dítěte víceméně ukazuje na jeho skryté schopnosti; samostatný výkon dítěte je nejlepším způsobem, jak testovat;

5 STATICKÉ TESTOVÁNÍ Výhody Různí examinátoři by měli dojít ke shodným výsledkům Nezávislé na osobě examinátora Normy provedené na velkém vzorku Nevýhody Neříká mnoho o potenciálu dítěte Nezjišťuje strategie myšlení, které dítě užívá Nezjišťuje, jak dítě funguje v interakci s dospělým Zaměření pouze na produkt, ne na proces

6 KRITIKA STATICKÝCH TESTŮ PODLE TZURIELA Problematické u při diagnostice minorit a dětí se speciálními potřebami. Při diagnostice vysoce ohrožených dětí je administrace a interpretace výsledků velmi náročná Nejsou brány v potaz motivační, emocionální a osobnostní proměnné. Neposkytují dostatečná doporučení pro reedukace, specifické formy intervence a vhodné výukové postupy.

7 DYNAMICKÉ TESTOVÁNÍ Výhody Odhaluje potenciál dítěte Zjišťuje strategie myšlení, reakci dítěte na intervenci, zprostředkování Zjišťuje, jak dítě funguje v interakci s dospělým Zaměřeno na proces, příčiny příp. neúspěchu Nevýhody Výsledky závisí na schopnosti examinátora zprostředkovávat Vyšetření trvá déle

8 KDY POUŽÍT DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ Tam, kde běžné testy ukazují nízké nebo hraniční výsledky Pokud vidíme rozdíl mezi výsledky testu a fungováním dítěte U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí U dětí emočně nevyrovnaných

9 NEJČASTĚJŠÍ PODOBA DYNAMICKÉHO TESTOVÁNÍ: Pre-test Intervence Post-test

10 TEORETICKÁ VÝCHODISKA Modifikovatelnost inteligence Vygotského teorie sociokulturního vývoje Zprostředkování kultury význam učitele Předávání kulturních nástrojů, např. forem komunikace; významu pojmů, které reprezentují skutečnost Zóna nejbližšího vývoje to, co dítě dokáže dnes s podporou, zvládne zítra samo ; ukazuje to možnosti jeho učení

11 DYNAMICKÉ TESTOVÁNÍ U NÁS ACFS (Application of Cognitive Function Scale) 3 5 let Carol Lidz CMB (Cognitive Modifiability Batery) předškolní děti 4. třída David Tzuriel LPAD (Learning Propensity Assessment Device) od 8 let Reuven Feuerstein

12 ACFS Zaměřeno na základní dovednosti potřebné pro vstup do školy Třídění Sekvenční sluchová paměť Krátkodobá vizuální paměť Doplňování sekvenčních vzorců (Přejímání perspektivy) (Verbální plánování) Pre-test intervence post-test

13 LPAD 1. Zjišťuje deficitní kognitivní funkce; 2. Identifikuje silné a slabé stránky jedince, které mají vliv na jeho školní úspěchy i běžný život; 3. Identifikuje způsoby učení a zprostředkování, které jsou u jedince nejefektivnější; 4. Zjišťuje, jak dítě rozumí pojmům, jaké užívá strategie myšlení 5. Definuje krátkodobé i dlouhodobé cíle pro dítě i jeho učitele;

14 ZAMĚŘENÍ INSTRUMENTŮ LPAD Percepčně-motorické schopnosti Plánování, organizace Grafický projev Paměť Pozornost, rozptýlená pozornost Vyšší myšlenkové procesy, abstraktní myšlení Učení

15 USPOŘÁDÁNÍ BODŮ Zpravidla 1. instrument Kognitivní funkce: identifikace objektu, jeho charakteristiky, verbální dovednosti, porovnávání, přesnost, vizuální přenos, konzervace tvaru a velikosti, plánování, omezení impulzivity Cvičná strana 1 a 2 a samotný test

16 RAVENOVY MATICE Kognitivní funkce: Znalost pojmů barva, tvar, počet, velikost, směr Percepce Orientace v prostoru Gestalt Vyšší mentální operace (porovnávání, analogie, vztahy mezi prvky)

17 VARIACE NA RAVENA Součástí testu 2 sešity Variací Schopnost transformace Vyjadřování Hypotetické myšlení Permutace

18 ANALOGIE TŘI MODALITY Modality: Obrazová (velikost; počet) Figurální (velikost; směr) Verbální (konkrétní; abstraktní) Kognitivní funkce: Transformace Kategorizace Analogie Vztahy, souvislosti Schopnost formulovat pravidlo

19 Figurální

20 REY-OSTERREITHOVA KOMPLEXNÍ FIGURA Impulsivita Vnímání celku x epizodické chápání reality Schopnost brát v úvahu více zdrojů informací Paměť Schopnost analýzy a syntézy Porovnávání

21 REY-OSTERREITHOVA KOMPLEXNÍ FIGURA kopie paměť intervence kopie paměť oddálená paměť

22 LITERATURA DEUTCH, R. and REYNOLDS, Y. (2000) The use of Dynamic Assessment by educational psychologists in the UK. Educational Psychology in Practice, 16 (3). pp ISSN Print: Online: Official URL: FEUERSTEIN, R.; FALIK, L.; RAND, Y. (2002) The Dynamic Assessment of Cognitive Modifiability:The Learning Propensity Assessment Device: Theory Instruments and Techniques. Jerusalem: ICELP Press, s. ISBN FRISBY, C. L., & BRADEN, J. P. (1992). Feuerstein's dynamic assessment approach: A semantic, logical, and empirical critique. Journal Of Special Education, 26(3), 281. ISSN KOZULIN, A. Instrumental Enrichment Research. The International Center for the Enhancement of Learning Potential. Jerusalem, Israel. citováno KOZULIN, A. a FALIK, L. (1995) Dynamic Cognitive Assessment of the Child. Current Directions in Psychological Science (Wiley-Blackwell). 1995, roč. 4, č. 6, s ISSN DOI: / ep LIDZ, C. S., & PENA, E. D. (1996). Dynamic assessment: The model, its relevance as a nonbiased approach, and its application to LatinoAmerican Preschool Children. Language, Speech & Hearing Services In Schools, 27(4), 367. Trvalý odkaz na tento záznam:

23 KONTAKTY

24 Daniela Pokorná

Způsob hodnocení učební kapacity schopnosti se učit (Systematické hodnocení potenciálu učení) (Learning Potential Assessment Device LPAD) Reuvena

Způsob hodnocení učební kapacity schopnosti se učit (Systematické hodnocení potenciálu učení) (Learning Potential Assessment Device LPAD) Reuvena Způsob hodnocení učební kapacity schopnosti se učit (Systematické hodnocení potenciálu učení) (Learning Potential Assessment Device LPAD) Reuvena Feuersteina Již v padesátých letech vystupuje R. Feuerstein

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 21.10. 2011 Zkušenost zprostředkovaného učení Intervenční program

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE WISC-III (WECHSLER, česká úprava KREJČÍŘOVÁ, BOSCHEK, DAN, Testcentrum, 2002) Věkové určení: 6 17 let Čas potřebný k administraci: 50 70 minut, při použití doplňkových

Více

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy

Více

SBORNÍK Využití metody Instrumentálního obohacování podle R. Feuersteina a výcviku v mediaci ve školské praxi

SBORNÍK Využití metody Instrumentálního obohacování podle R. Feuersteina a výcviku v mediaci ve školské praxi SBORNÍK Využití metody Instrumentálního obohacování podle R. Feuersteina a výcviku v mediaci ve školské praxi Reg. č. projektu: Název projektu: Zkrácený název: CZ.1.07/1.2.00/08.0131 Zkvalitnění systému

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Pedagogicko-psychologická diagnostika

Pedagogicko-psychologická diagnostika Pedagogicko-psychologická diagnostika PhDr. Richard Braun, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Stati. Úvod do problematiky

Stati. Úvod do problematiky Stati VYBRANÉ OKRUHY SPECIÁLNÉPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY V OBDOBÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ANEB CO BY MĚL VĚDĚT PEDAGOG, KTERÝ VZDĚLÁVÁ V RÁMCI INTEGRACE ŽÁKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dagmar Přinosilová Anotace:

Více

FONEMATICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ A JEHO ROLE VE VÝVOJI GRAMOTNOSTI 1,2

FONEMATICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ A JEHO ROLE VE VÝVOJI GRAMOTNOSTI 1,2 FONEMATICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ A JEHO ROLE VE VÝVOJI GRAMOTNOSTI 1,2 Eliška Kulhánková, Gabriela Málková Abstrakt Obecně se soudí, že dítě se začíná učit číst a psát tehdy, když nastoupí do první třídy. Nicméně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

Analýza diagnostických nástrojů. užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům

Analýza diagnostických nástrojů. užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2009 Výzkumné centrum integrace

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Předcházení problémům v chování žáků Dotazník pro žáky

Předcházení problémům v chování žáků Dotazník pro žáky Předcházení problémům v chování žáků Dotazník pro žáky Věra Vojtová, Petr Fučík 20 Předcházení problémům v chování žáků Dotazník pro žáky Věra Vojtová, Petr Fučík Předcházení problémům v chování žáků.

Více

Vzdělávání chemie na první nezávislé vysoké školy v Bratislavě od všeobecném vzdělávání klíčových kompetencí

Vzdělávání chemie na první nezávislé vysoké školy v Bratislavě od všeobecném vzdělávání klíčových kompetencí Vzdělávání chemie na první nezávislé vysoké školy v Bratislavě od všeobecném vzdělávání klíčových kompetencí Mária Smreková, Eva Jahelková 1. Nezávislá High School Bratislava / Slovensko esmrekova@1sg.sk

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

MUZIKOTERAPEUTICKÁ INTERVENCE U DĚTÍ S AUTISMEM

MUZIKOTERAPEUTICKÁ INTERVENCE U DĚTÍ S AUTISMEM Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 2, s. 79 95 MUZIKOTERAPEUTICKÁ INTERVENCE U DĚTÍ S AUTISMEM Zuzana Vlachová Abstrakt: Článek představuje projekt kvalitativního empirického šetření,

Více

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Mgr. Hana Čamborová Hranice 2011 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Metodické

Více

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem Bakalářská práce Andrea Smolíková Katedra: Jabok-27/ sociální pedagogiky Vedoucí práce:

Více

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Školský management SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY Teachers of infant school and primary school Závěrečná

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více