Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí"

Transkript

1 ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním cílem je průběžně zkvalitňovat v našem regionu budoucí potřeby sociální služby poskytované Je pro nás proto velice důležité a vědět, jakou případnou znát vaše současné podporu i byste uvítali Prosíme Vás o Vaše názory a zpětnou vazbu S Vaší pomocí bychom rádi aktualizovali komunitní plán rozvoje sociálních služeb Vaše odpovědi na následujících několik otázek následně zpracujeme vyhodnotíme 'Velice si vážíme Vaší ochoty a času a děkujeme zlepšování života v Novém Jičíně a přilehlých obcích Tým pracovníků komunitního Kornunítní plánováni rozvoje sociálních služeb Nový Jičin Vám za spolupráclna ~ plánování sociálních služeb a

2 sociální nfevropský, fond včr ** * * * * * * * EVROPSKÁ UNIE Dotazník Q1 Co se Vám vybaví jako první, když se řekne "sociální služby"? Vypište prosím Q2 Kterým skupinám obyvatel podle Vás sociální služby nejvíce pomáhají, komu jsou určeny především? (lze vybrat více odpovědí) Starší lidé (65 let a více) 1 Osoby se zdravotním postižením či jiným postižením 2 Osoby pečující (o zdravotně postižené dítě, o osobu se 3 zdravotním postižením) Rodiny s dětmi 4 Osoby bez přístřeší 6 Osoby bez příjmů 7 Jiné 8 Nevím 9 Q3 Dokázalja byste vyjmenovat některé sociální služby, které existují v Novém Jičíně a blízkém okolí? Vypište prosím Q4 Jak budete postupovat, když budete potřebovat řešit nepříznivou sociální situaci? ano ne a) Obrátím se na člověka, který se s podobným problémem setkal 1 O b) Kontaktuji organizaci, o které vím, že danou situaci umí řešit 1 O c) Vyhledám pomoc u přátel, v rodině 1 O d) Získám informace z internetu 1 O e) Získám informace od lékaře 1 O f) Zeptám se na sociálním odboru městského úřadu 1 O g) Jiné 1 O 2

3 IIf evropský sociálni fondvčr * * * EVROPSKÁ UNIE Q5 Domníváte se, že by ke zlepšení informovanosti přispělo kontaktní místo, kde by byly poskytovány veškeré informace z této oblasti? (i po telefonu) Ano 1 Ne 2 Nevím 3 Q6 Schází Vám v současné době v Novém Jičíně a okolí nějaká služba, aktivita nebo zařízení, kterou byste chtěl/a nebo někdo z Vašich blízkých využívat? Ano 1 POKRAČUJTE NA Q7 Ne 2 POKRAČUJTE NA Q8 Nevím 3 Q7 Víte o nějakém sociálním problému, který by mělo město (obec) pomoci svým občanům řešit? Vypište prosím Q8 Využil/a jste v uplynulých 5 letech (máme na mysli v období od roku 2008 do současnosti) alespoň jednou nějakou sociální službu/služby, ať už pro sebe, nebo pro své blízké? Ano, využívám 1 POKRAČUJTE NA Q9 Ano, využila, nyní nevyužívám 2 Ne 3 POKRAČUJTE NA Ql0 Nevím 4 Q9 Popište prosím, jaké služby a pro koho jste je využil/a Typ sociální služby Člověk, pro nějž byla služby určena Já sám Manžel/ Mé dítě Můj rodič Jiný blízký ka / děti /rodiče člověk Rodič/rodi če mého partnera a) Sociální poradenství při řešení nepříznivé sociální situace (občanská poradna, manželská poradna, poradna pro zdravotně postižené, úřad apod) 3

4 sociální ~ nfevropský fondvčr * * EVROPSKÁ UNIE b) Osobní asistence v běžných situacích (např doma, nákupy atd) c) Pečovatelská služba d) Denní, týdenní stacionáře e) Domovy pro osoby se zdravotním postižením f) Domov pro seniory g) Raná péče pro rodiny s dítětem do 7 let se zdravotním postižením h) Azylové domy, domy na půl cesty i) Služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo s chronickým psychickým onemocněním j) Jiné Q10 Domníváte se, že v následujících 5 letech budete Vy nebo někdo z Vašich blízkých potřebovat řešit některou z těchto potřeb? Potřeba Člověk, pro nějž bude služby určena Já sám Manžel/ Mé dítě Můj rodič Jiný ka / děti /rodiče blízký Rodič / člověk: rodiče mého partnera a) Zajištění a podání jídla b) Zajištění nákupů a léků c) Pomoc se zajištěním chodu domácnosti d) Pomoc při osobní hygieně, pomoc s pohybem e) Pomoc a podpora při obstarávání osobních záležitostí f) Sociálně-právní poradenství včetně pomoci při uplatňování práv g) Doprovod k lékaři, na úřad, do školy apod h) Zajištění a zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek (polohovací 4

5 sociálni nfevropský -r fond v ČR * * EVROPSKÁ UNIE postel, invalidní vozík apod) i) Společenský kontakt s jinými osobami j) Pomoc při péči o závislou (bezmocnou) osobu k) Zajištění bydlení v sociálně nepříznivé situaci (azylový dům, chráněné bydlení, bydlení sociálního typu) I) Jiné Ql Ql1 Představte si situaci, že se máte postarat o člověka, který utrpěl vážný úraz nohy Podstoupil operaci, ale bojí se zůstávat sám a vycházet z domu, aby znovu neupadl Pro kvalitu života je přitom zcela zásadní postavení se na nohy, návrat k fyzické aktivitě Jak byste tuto situaci řešil/a? (lze vybrat více odpovědí) Postaral/a bych se sám/sama 1 Postaral/a bych se ve spolupráci s dalšími lidmi (např příbuznými) 2 Využil bych některé ze sociálních služeb 3 Péči bych zajistil/a jinak 4 Nevím, jak bych postupoval/a 5 NYNí PRosíM UVEĎTE NĚKOLIK ZÁKLADNíCH INFORMACí O VÁS: Sl Jste: r-m - U Ž 1-1 I Žena 2 52 Váš věk: Do 18 let Nad 65 let 5 53 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Základní 1 Středoškolské bez maturity 2 Středoškolské s maturitou 3 VOŠ, vysokoškolské 4 5

6 *:: :: sociální * nfevropský ~ fond v ČR EVROPSKÁ UNIE 54 Můžete, prosím, uvést, jaké je Vaše pracovní či ekonomické zařazení? Zaměstnanec 1 Podnikatel se zaměstnanci, nebo OSVČ 2 Nezaměstnaný/á 3 Student/ka nebo v učení či na stáži 4 V důchodu 5 Trvale invalidní 6 Péče o děti 7 Péče o domácnost 8 SS Uveďte, prosím, obec, kde bydlíte Nový Jičín 1 Bernartice nad Odrou 2 Hodslavice 3 Jeseník nad Odrou 4 Kunín 5 Libhošť 6 Mořkov 7 Rybí 8 Starý Jičín 9 Suchdol nad Odrou 10 Jiná 11 6

7 evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁUNIE Vážení spoluobčané, naše obec je zapojena do projektu města Nový Jičín financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Nový Jičín - vstříc sociálním službám", který je zaměřen na vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně a okolí Jeho cílem je průběžné zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných v našem regionu, proto je pro nás potřebné znát Vaše současné i budoucí potřeby a vědět, jakou případnou podporu byste uvítali Prosíme Vás o vyplnění několika otázek, které následně zpracujeme, vyhodnotíme a s jejichž závěry budeme dále pracovat v rámci procesu plánování sociálních služeb Dotazníkové šetření Mapování sociálních potřeb občanů bude probíhat od do a zúčastníte se ho vyplněním dotazníku na odkazu umístěném na webových stránkách naší obce popř v písemné podobě, která bude k dispozici v sídle Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou, kde se nachází i sběrný box Moc Vám děkujeme za Vaši ochotu

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

PROBLÉMY A POTŘEBY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP KLATOVY

PROBLÉMY A POTŘEBY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012

Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Potřeba v obecně psychologickém významu může být definována jako stav nedostatku tělesného či psycho sociálního, kdy člověk prožívá rozdíl mezi stavem stávajícím

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Jednou z aktivit v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb Broumovska byla i realizace výzkumu zaměřeného na zjišťování specifických potřeb vybraných

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více