25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech"

Transkript

1 6/2005 Kde jsou hranice? V úterý a ve středu ráno se po Sušici objevily letáky (jinak se ta úprava opravdu nedá nazvat) imitující smuteční oznámení za poraženou jedli na sušickém náměstí. Nelze dost dobře odhadnout, jaký byl záměr autora/ů projevit smutek za strom, znevážit listinu, jakou je smuteční oznámení za zemřelé, poškodit jméno sušické starostky připsáním křestního jména za pozůstalé?! Drtivá většina těch, kteří dílo viděli, jej odsoudila a o člověku, který tímto způsobem vyjadřuje své názory, si myslela své. Nebudeme hovořit o obsahu až urážejícím, vždyť už mnohokrát bylo toto téma právě díky iniciativě občanů diskutováno, řešeno a jeho závěr je zcela v souladu s platnými rozhodnutími. Jen tak na okraj to že z náměstí zmizela jedle, která byla pokácena z důvodů, které všichni dobře známe, v úterý 8. března v ranních hodinách, nezaregistrovali ani mnozí z těch, kteří po náměstí denně několikrát projdou. V diskusích se dostává prostoru i neodbytným otázkám Kdo je autorem? Co je to za člověka? Pomineme-li mizivou úroveň tohoto literárního díla, podle níž snad ani nelze hodnotit morální rysy tvůrce, je vrcholem lidské drzosti a necitelnosti fakt, že si vůbec dovolil něco takového umístit do skříňky Pohřební služby, kam se vyvěšují smuteční oznámení o zemřelých spoluobčanech, a tím je, i toto místo, přinejmenším znevážil. Stejně tak jako v ostatních sférách, i svoboda projevu by měla mít jisté hranice a mezi základní pravidla patří respektovat hranice slušnosti u veřejného projevu. Autor nebo autoři tohoto dokumentu by si měli připomenout, že lacinými urážkami, nevhodným sarkasmem, bezdůvodným napadáním a osočováním se nikam nedostanou. A znáte ta hezká česká úsloví o tom, že na každého jednou dojde, nebo to o Božích mlýnech? as Přihlášky do tanečních Nový kurz taneční a společenské výchovy bude v letošním roce probíhat od pátku 9. září do pátku 2. prosince. Ve třinácti vyučovacích lekcích jsou zahrnuty dvě prodloužené a jedna závěrečná (věneček). Účastníci kurzu se stejně jako v loňském roce mohou také poučit o správném stolování, součástí vybraných lekcí je rovněž ukázka vazby květin k různým příležitostem, módní přehlídka nebo přehlídka účesové tvorby. Pořadatelem je Městské kulturní středisko v Sušici, které od 1. dubna 2005 přijímá přihlášky dívek a chlapců do letošního kurzu. red Zejména o svých zkušenostech v oblasti správy vodohospodářského majetku a o problémech, které v této oblasti v jednotlivých lokalitách zatím zůstávají bez řešení, diskutovali v pondělí 7. března představitelé státní správy a samosprávy bývalého Prácheňského regionu, pozvání přijal také hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Jejich hostitelem se tentokrát stal Městský úřad Sušice. Právě Sušice se ještě před několika lety před příchodem nového provozovatele vodohospodářského majetku, společnosti 25. března 2005 Cena 6,00 Kč Starostové Prácheňska diskutovali Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 23. února rozpočet města Sušice pro letošní rok. Návrh rozpočtu města projednal finanční výbor zastupitelstva města, který ho doporučil zastupitelstvu města ke schválení. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních celků: 1) příjmy ve výši tis. Kč, 2) výdaje ve výši tis. Kč, 3) financování ve výši tis. Kč. Příjmy i výdaje jsou dále členěny do tzv. organizací. Rozpis rozpočtu do těchto organizací 1. JVS, a. s., v roce 2000 potýkala s problémem dodávek pitné vody. S nástupem nového provozovatele se okamžitě začala hledat řešení, jak více než 100 let starý problém v Sušici řešit. Výsledkem je nová úpravna vody, která v sobě zahrnuje prvky nejmodernějších technologií a na jejíž pořízení jsme získali významnou dotaci z programu ministerstva zemědělství, říká starostka Sušice Jiřina Rippelová. Právě touto investicí podle ní Sušice dosáhla výrazného zlepšení kvality pitné vody. Obdobným způsobem byla řešena v Sušici také problematika čištění odpadních vod, dodala starostka Sušice. V diskusi se mj. hovořilo také o financování a rozvoji vodního hospodářství, například v souvislosti s projektem Čistá Vltava. Ten je připravován pod záštitou Jihočeského vodárenského svazu, a městům a obcím může pomoci získat finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Především starostové menších obcí ocenili informace o tom, jak se lze zapojit do programu získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie. red Peníze na byty i opravu ulic v rozpočtu jsou poskytuje přehled o příjmech a výdajích podle těchto logických celků. Příjmy města tvoří Daňové příjmy Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje kapitálového majetku Dotace Podstatnou část příjmů města tvoří zejména daňové výnosy, které zahrnují i místní poplatky. V roce 2005 se předpokládá příjem z kapitálového majetku jedná se zejména o prodej haly v areálu čistírny odpadních vod a o prodej akcií jatek. Příjmy z dotací se člení na dotace běžné a dotace investiční. Běžné dotace města jsou určeny na částečnou úhradu provozu základních škol, mateřských škol (1 221 Kč na žáka), na výkon státní správy a pro účely výdajů v oblasti sociální. Investiční dotace v roce 2005 budou využity na výstavbu 44 bytových jednotek v areálu bývalých kasáren (9 680 tis. Kč), na rekonstrukci kanalizace III. čtvrti ul. Hájkova (3 518 tis. Kč) a na rekonstrukci objektu v ul. Klostermannova sousedí s Finančním úřadem (4 674 tis. Kč). Výdaje jsou členěny na výdaje neinvestiční a investiční. Neinvestiční výdaje jsou určeny zejména na úhradu sociálních dávek, úhradu provozu úřadu, úhradu provozu příspěvkových organizací, hasičských sborů, správy a údržby města (bývalé technické služby), bytového hospodářství. Investiční výdaje jsou určeny na úhradu investičních akcí. V roce 2005 se jedná zejména o tyto investice: výstavba 44 bytových jednotek pokračování realizace rekonstrukce kanalizace III. čtvrti ul. Hájkova ulice 5. května přeložka kanalizace rekonstrukce objektu v ul. Klostermannova, kde vznikne poradenské centrum pro podnikatele rekonstrukce kanalizace III. čtvrť ul. Hluboká rekonstrukce kašny na náměstí pokračování realizace. Kromě těchto finančně nejnáročnějších akcí bude město v okolních obcích rekonstruovat komunikaci v Červených Dvorcích, Volšovech, Staňkově, opraví povrch komunikace na Pátečku, ve Chmelné a provede odvodnění v Albrechticích celkem za tis. Kč. Město v letošním roce poskytne účelově investiční příspěvek pro TJ Sušice na rekonstrukci kotelny v hale TJ ve výši 250 tis. Kč. Tato organizace obdrží také příspěvek na provoz ve výši Kč. pokračování na straně 2 Přečtěte si proč se kácí v Luhu jak jsme připraveni na velkou vodu ozbrojený útok v restauraci další ročník pěvecké soutěže Solasido přidělení grantů a příspěvků organizacím aktuality z jednání rady a zastupitelstva města pozvánky na akce v příštích dvou týdnech KD Sokolovna 26. března 2005 v 9 00 hod. Celostátní postupová soutěž ve společenském tanci latinsko- -americké i standardní tance 6. dubna 2005 v hod. Divadlo Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy 13. dubna 2005 v hod. D PARÁDA hraje Mistříňanka 14. dubna 2005 v hod. SOLASIDO finálový večer soutěžního pořadu pro mladé zpěváky 17. dubna 2005 ve hod. Hraje harmonikář Jan Vondrášek Rezervace vstupenek v MKS.

2 dokončení ze strany 1 strana 2 Peníze na byty i opravu ulic v rozpočtu jsou Město poskytne i v letošním roce investiční příspěvek pro Nemocnici v Sušici ve výši 5 mil. Kč. Tyto prostředky jsou účelově vázány na nákup přístrojového vybavení. Financování Pro rozpočet jako celek platí základní rovnice: příjmy výdaje = financování. Celkový rozpočet dokresluje oblast financování. Plusové částky tvoří konečný zůstatek minulého roku a nový úvěr. Minusovou položkou je pak splátka jistin úvěrů města. konečný zůstatek peněžních prostředků z roku 2004 činil tis. Kč celková výše splátky jistin úvěrů města činí tis. Kč nový úvěr ve výši 5 mil. Kč jeho použití se předpokládá na úhradu části výdajů největší investiční akce rekonstrukce ul. Hájkova ( tis. Kč). as, mu Z našich luhů a hájů LUH Už několikrát jsme byli dotazováni Co se děje v Luhu? Proč se tam kácí? Tedy krátce a výstižně: Protože Luh je les, tak tam také kácíme. Letošní těžba byla soustředěna hlavně na kalamitu a likvidaci nebývale rozmnoženého kůrovce z loňského roku a také jsme provedli tzv. bezpečnostní těžbu mýtných stromů západním směrem od nově postavené úpravny vody v Luhu. Tím jsme částečně vyloučili riziko poškození nového městského majetku z možného pádu stromů na tuto budovu od převážně západních bořivých větrů. Dále jsme provedli těžbu suchých a napadených stromů kůrovcem na Santosu tak, aby tato část Sušice byla vyčištěna před jarní sezonou a mohly se zde pořádat akce všeho druhu počínaje 30. dubnem. Dovolte ještě pár poznámek ke kácení jedle na náměstí. Toto odkácení provedla profesionální skupina těžařů, námi najatá, v úterý 8. března 2005 ráno. Důvodem takto včasného kácení byla bezpečnostní opatření nutná při kácení jakéhokoliv stromu, tj. dodržení zákazu vstupu do ohroženého prostoru. A právě ranní doba byla k tomuto nejvhodnější, protože zde neparkovala vozidla a bylo zde minimum osob. Pro statistiku možno uvést, že dle lesnických norem měl tento strom objem využitelného kmene 2,41 m 3 a váha celého stromu včetně větví byla kvalifikovaně odhadnuta na nejméně pět tun. A pro úplné historické údaje uvádím, že jedle byla skácena přesně v 5 hod 58 min SEČ a následně na to začal zvonit zvon z kostela sv. Václava oznamující šestou hodinu ranní. VÁCLAV TOMAN SOLASIDO 2005 MKS v Sušici ve spolupráci se studiem DETO Klatovy vyhlašují hudebně zábavnou populární soutěž SOLASIDO Jedná se o pěveckou soutěž, kde si děti ve věku od 6 do 15 let zazpívají svoji oblíbenou písničku za hudebního doprovodu, vždy sólově do mikrofonu. Děti si mohou písničky vybrat ze seznamu textů (najdete na ke kterým je již hudební podklad vyrobený, nebo se mohou poradit s hudebním dramaturgem na konkurzu. Pokud chtějí interpretovat píseň, která v seznamu není uvedena, je nutné s sebou na konkurz vzít originální audio nahrávku nebo kompletní notový záznam vybrané soutěžní písně s akordy. Konkurz se koná ve čtvrtek 7. dubna od 12 do 17 hodin v Husově sále Sokolovny. Vítězové konkurzu se zúčastní nahrávky v pondělí 11. dubna, kdy si písničky nacvičí a zároveň si mohou zakoupit vlastní CD a MC. Fandit svým favoritům můžete při večerní soutěži ve čtvrtek 14. dubna (začátek v hodin) v Sokolovně. Vyhodnocení nejlepších soutěžících v jednotlivých kategoriích provede porota, v níž letos zasednou členové hudebních skupin Turbo a Katapult. Vítězové se mohou těšit na pěkné ceny. Zpíváte rádi? Přijďte, počet soutěžících je omezený! red Pro děti i maminky Maminkám, které jsou doma se svými dětmi, nabízí Stálá divadelní scéna Klatovy příležitost, jak vyplnit volné chvilky. Mohou se svými ratolestmi navštěvovat pohádky, které se hrají v sušické Sokolovně pro děti z mateřských škol a z 1. až 3. tříd základních školy. V březnu jsme pro vás připravili pohádku Ivana Nesvedy Osamělý obr. Představení se koná ve čtvrtek 31. března od 10 hodin, vstupenky (40 Kč) lze zakoupit půl hodiny před začátkem přímo na místě. dk Zveme vás na BENEFIČNÍ VEČER pořádaný na podporu Sušického mechanického Betlému. Uskuteční se v pátek 22. dubna od hodin v Sokolovně. Podrobný program večera najdete v příštích Sušických novinách. Naposledy za loutkami Posledním představením v pátek 25. března se pro tuto sezónu rozloučí sušičtí loutkáři se svými malými diváky. Pohádku Červená Karkulka uvidíte jako vždy od hodin v Husově sále Sokolovny. Na další setkání s pohádkami se můžete těšit zase na podzim. red Lední revue Holiday on Ice Cestovní agentura MKS oznamuje svým zákazníkům, že si mohou vyzvednout objednané vstupenky. Odjezd autobusů je v hodin z nábřeží, začátek představení v hodin v Sazka aréně. Informace na tel K dispozici jsou poslední volná místa! red Policie ČR prošetřuje na území Sušicka další trestné činy. V noci z 5. na 6. března neznámý pachatel vnikl do řadové garáže a odcizil plechový kanystr s 20 litry benzínu. Poškozenému majiteli vznikla škoda Kč. Ve večerních hodinách ve čtvrtek 10. března šli po ul. Na Štěbetce dvě ženy a dva muži. Jeden z mužů ukradl ženě z ruky kabelku, následně oba muži z místa utekli. Poškozená 74letá žena přišla o kabelku s finanční hotovostí a klíči od bytu, způsobená škoda je Kč. V ulici Volšovská se v noci z 10. na 11. března vloupal do bytu zatím neznámý pachatel, který si odnesl kachlíková kamna, televizní anténu, audiokazety, skleničky, příbory, fotoaparát, dva mlýnky na maso, šest hrnců, občanský průkaz a rodný list na jméno poškozeného muže. Majiteli způsobil škodu za korun. V pátek odpoledne 11. března se do zaparkovaného vozu Mercedes na parkovišti u nemocnice v ul. Chmelenská vloupal neznámý pachatel. Zloděj si z auta vzal peníze, kalkulačku, firemní doklady, razítka a dodací listy, osobní doklady na jméno poškozeného muže a další věci. Druhému z poškozených pak ukradl mobilní telefon, peněženku s hotovostí, občanský průkaz, tašku Kaleidoskop Další útok se zbraní s ošacením a hygienickými potřebami. Oběma poškozeným vznikla škoda za téměř 155 tisíc korun. V úterý 15. března převzal osobně obvinění z trestného činu výtržnictví, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, od policejního komisaře 64letý muž ze Sušice. V úterý od 0 10 do 0 30 hodin v restauraci v Hrádecké ul. v podnapilém stavu vyhrožoval střelnou zbraní a slovně čtyřem přítomným osobám v restauraci: že je postřílí. Na místo byla přivolána hlídka policie, která proti muži zakročila a střelná zbraň, kterou muž ohrožoval přítomné, byla zajištěna. Jednalo se o legálně drženou pistoli ráže 6,35 mm. Ke zranění osob nedošlo. Prohřešky řidičů ve středu 9. března, v jednu hodinu po půlnoci, byl hlídkou policie kontrolován u obce Dolejší Krušec sedmadvacetiletý řidič z Prahy, který řídil osobní auto Š Favorit. Při kontrole se podrobil dechové zkoušce a alkoholtester zjistil 2,58 promile alkoholu v dechu. Souhlasil s lékařským vyšetřením a odběrem krve. Přestupek bude předán na příslušný MÚ k dalšímu opatření. V pondělí 14. března byl ve večerních hodinách na trase mezi Sušicí a Horažďovicemi kontrolován hlídkou policie 27letý ři- The Beatles Revival příjemní a milí Kdo v posledních letech nezažil plné kino, měl možnost ve středu 9. března 2005, kdy se tam kromě specifické projekce konal koncert. Ten ve spolupráci s MKS Sušice uspořádala agentura TBR, a jak již nejen tato zkratka napovídá, jeho objektem byla kladenská skupina The Beatles Revival. Revival znamená obrození, a ač mám s mnohými spolky podobného ražení víceméně nevyřešené dilema co do smysluplnosti jejich živobytí, The Beatles Revival mne přesvědčili, že jejich existence smysl má. Na rozdíl od uvažovaných spolků, které ve velkém procentu parazitují na žijících a běžně fungujících skupinách, miláčci a vzory čtyřky z Kladna, The Beatles již neexistují a nadto z jedné poloviny ani nežijí. Revivalové kvarteto patří mezi vůbec nejuznávanější kapely svého druhu na světě a v reprodukci svých ideálů jde od zásadních záležitostí, přes jen zdánlivě vedlejší, až do posledních detailů. Počínaje kupříkladu identickou aparaturou, přes dejme tomu několik druhů stylového dobového oblečení, konče pak třeba věrnou kopií popruhu ke kytaře. Co do dokonale ozvučené hudební složky, ani tady nezůstává čtveřice pozadu za originálem. Interpretace songů The Beatles je věrná jako pes. K tomu všemu nad hlavami muzikantů probíhá projekce dobových fotografií kapely jejich zájmu a vy tak máte možnost dalšího konkrétního srovnání. Chlapi jsou dokonalým stínem The Beatles úsměvní, odvázaní, nenucení. Že se berou vážně jen do jisté míry, jasně dokládá promlouvání mezi jednotlivými stěžejními songy, ve kterém si dělají legraci ze samotných Mistrů nebo vtipně reagují na aktuální politická témata či negativní lidské vlastnosti. Publikum se tak baví celé (dvě) hodiny a ještě se domáhá přídavků, na které se pochopitelně dostává. Příjemná a milá vzpomínka na The Beatles a důvod k oprášení starých vinylů (v mém případě zejména alba A Hard Day s Night). FBB [ ] dič ze Sušice, který seděl za volantem nákladního vozu MAN s přívěsem. Šetřením bylo zjištěno, že rozhodnutím MÚ Sušice má vysloven zákaz činnosti řízení motorových vozidel na dobu 16 měsíců, od loňského listopadu. V noci muž převzal ve zkráceném přípravném řízení sdělení podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Policisté zkontrolovali rovněž spolujezdce v nákladním voze jednalo se o 21letého muže, také ze Sušice, na něhož byl Okresním soudem v Klatovech vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž byl ještě v nočních hodinách převezen do věznice Plzeň Bory. P ČR dl, as Finanční úřad v Sušici oznamuje konání veřejné dražby nemovitostí podle ustanovení 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 336b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dražba se uskuteční dne 1. dubna 2005 v 9 30 hod. (zápis dražitelů od 9 00 do 9 30 ) v dražební místnosti Finančního úřadu v Sušici, Klostermannova 629, Sušice. Předmětem dražby je nemovitost v k. ú Sušice nad Otavou, na listu vlastnictví č. 4137: parcela č. 916/2 louky (trvalý travní porost) m 2 se všemi součástmi a příslušenstvím (zahrádkářská kolonie pod vodojemem odhadní cena Kč). Vyvolávací cena Kč. Podmínkou účasti v dražbě je prokazatelně složená dražební jistota ve výši Kč (účet č /0710 u ČNB v Plzni,variabilní symbol u fyzické osoby je RČ, u právnické osoby IČ). Bližší informace: Finanční úřad v Sušici, Klostermannova 629, Sušice, tel , , , mobil Sušické noviny jste mohli najít na veletrhu Reklama, Polygraf 2005, který se uskutečnil začátkem března v Praze v Průmyslovém paláci? Na veletrhu vystavovalo celkem 334 vystavovatelů a spoluvystavovatelů z 13 zemí světa Německa, Rakouska, Ukrajiny, Ruska, Polska, Španělska, Portugalska, Velké Británie, Hong Kongu, Číny, Francie, Království Saudské Arábie a Švýcarska. Veletrh probíhal na hrubé výstavní ploše m 2 a zhruba na m 2 čisté výstavní plochy a letošní více než dvacetiprocentní účast zahraničních vystavovatelů jej posunula k úrovni mezinárodního veletrhu. V jednotlivých pavilonech se laická i odborná veřejnost mohla seznámit s nabídkou předních tuzemských a zahraničních výrobců a dovozců materiálů, technologií, zařízení i konečných produktů ve výrobě reklamy, s moderním technologiemi ve fotografickém průmyslu, s novinkami v oboru reklamních a dárkových předmětů, prohlédnout si ekonomické, marketingové, reklamní a polygrafické tituly aj. Hlavní přístup k centrální hale sloužil k představení Sekce odborného tisku s 57 periodiky a občasníky, kde se právě prezentovaly i Sušické noviny. red

3 Aktuality strana 3 Šesté jednání rady města Sušice se uskutečnilo 7. března Rada přijala tato usnesení: RM Sušice souhlasila se stanovením termínů a hodin svatebních obřadů na II. pololetí RM Sušice nesouhlasila s prominutím pohledávky ve výši Kč Kč náklady řízení panu Zdeňku Zíbarovi bytem Hory Matky Boží. RM schválila návrh na přidělení prostředků z grantového systému města podle doporučení komise školství, mládeže a tělovýchovy a komise kultury a cestovního ruchu (viz tabulky Přidělení ). RM uložila odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu seznámit organizace s rozhodnutím rady o přidělení finančních prostředků a kontrolovat jejich vyúčtování. RM schválila pořádání akce Den Sušice 2005 před zahájením letní turistické sezóny ve dnech května RM schválila smlouvu o spolupráci s firmou RLA Stallion, s. r. o., Plzeň na zajištění této akce z prostředků fondu malých projektů Phare a z prostředků města získaných pronájmem části náměstí Svobody. RM nesouhlasila se zaslepením teplé užitkové vody TUV a zavedením vlastního elektrického zdroje k ohřevu TUV v domovnickém bytě č. 101, v Domě Penzion, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice. RM souhlasila s výměnou vany za sprchový kout na náklady nájemce p. Šilhána. Žadatel si musí zajistit patřičné povolení na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. RM nesouhlasila s opětovným zařazením p. Suché do seznamu žadatelů o byt 0+1. RM souhlasila s podáním návrhu na výkon rozhodnutí na p. Jaroslava Pavla. RM schválila předložené dodatky na valorizaci nájemného za pronájem nebytových prostor pro rok 2005 u nájemců Miroslava Adámka (areál pohřební služby v Sušici), Českého Telecomu, a. s., Praha (objekt č. 14 na st. p. č. 580/3 v Sušici), ZČE, a. s., Plzeň (objekt Penzion čp. 56/II v Sušici) a Jiřího Hraběte (areál PDA Sušice). RM souhlasila se záměrem pronájmů pozemků pro umístění předzahrádek na parcelách v majetku města Sušice a se zveřejněním těchto záměrů na Zasedání rady města Kdo své moudrosti užívá ve prospěch druhých, získá si důvěru a jeho jméno žije navěky Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní odhalení pamětní desky P. Františku Ferdovi k nedožitým 90. narozeninám dne 1. dubna 2005 v hod. na klášterním kostele sv. Felixe v Sušici. Program: hod. mše svatá koncelebrovaná českobudějovickým biskupem Msgre. Jiřím Paďourem, OFMCap Slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ, starostka Zasedání zastupitelstva města OZNÁMENÍ úřední desce. Příslušné smlouvy budou uzavřeny pouze za předpokladu dodání kladných stanovisek od Dopravního inspektorátu Klatovy. RM neschválila záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu rozhledny Svatobor na stpč. 2233/1 v k. ú. Sušice nad Otavou pro umístění anténního zařízení. RM neschválila žádost LTC Sušice o změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 444 na stpč. 1253/2 v k. ú. Sušice ze dne z doby neurčité na dobu určitou do a pověřila OMRM vypracováním dodatku ke smlouvě, ve kterém budou zohledněny sporné body z původní smlouvy (platba za turistickou ubytovnu). RM schválila ukončení činnosti Rozhodčí komise pro poskytování příspěvků na opravy z povodňového fondu města Sušice, ve složení František Kůs, Jan Květoň, Ing. Ivana Zemenová, Ing. Věra Marešová, zpětně k RM vzala na vědomí cenovou nabídku předloženou Mgr. Ing. arch. Karlem Jandou na dopracování dokumentace k územnímu řízení na akci: Stavební úpravy a přístavba chaty s rozhlednou na Svatoboru a odložila tento bod na příští jednání rady s tím, že bude projednáno se stavebním úřadem možné sloučení územního a stavebního řízení. RM souhlasila s návrhem na zadání veřejné zakázky dle přílohy č.1 pro akci: Ulice 5. května přeložka kanalizace a s výběrem vyzvaných firem a složením pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek. Firmy, které budou vyzvané k předložení cenové nabídky: Silnice Klatovy, a. s., provoz Dobršín, Swietelsky stavební, s. r. o., Sušice, Stavby vodovodů a kanalizací, s. r. o., Blovice, Gasspo Mimořádné 19. zasedání zastupitelstva města se konalo 9. března Zastupitelstvo města schválilo tato usnesení: ZM schválilo za účelem lepšího zhodnocení dočasně volných finančních prostředků nákup podílových listů Rodiny fondů Investiční kapitálové společnosti, které obhospodařuje Investiční kapitálová společnost Komerční banky, a. s., ve výši Kč. ZM schválilo při poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce tato pravidla: Výpočet náhrad se řídí platným zákonem o cestovních náhradách (č. 119/1992 Sb.). Pokud je v tomto zákonu uvedeno Město Sušice dává na vědomí občanům záměry města s níže uvedeným majetkem. Prodej neupotřebitelného inventáře z příspěvkových organizací Města Sušice: Mateřská škola Sušice, Smetanova ul. 1095/II Psací stroj 1 ks Zájemci si výše uvedený inventář mohou prohlédnout a zakoupit ve středu dne ve v kanceláři ředitelky MŠ. Inventář bude odprodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. Domov důchodců Sušice, Nábř. Jana Seitze 155/III Mlýnek na kávu 1 ks Knihovna tmavá 2 ks Skříň Gala 2 ks Elektrický sporák VE 40 1 ks Zájemci si výše uvedený inventář mohou prohlédnout a zakoupit ve středu dne ve v kanceláři ředitelky DD. Inventář bude odprodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. Městské kulturní středisko Sušice, T. G. M. 120/II PC komplet 1 ks Zájemci si výše uvedený inventář mohou prohlédnout a zakoupit ve středu dne ve v kanceláři ředitelky MěKS. Inventář bude odprodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. Klatovy, spol. s r. o., Stamoza, s. r. o., Cheb. Pracovní skupina pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Věra Marešová, Ing. Lubor Tomanec 1. JVS, a. s., České Budějovice, Václav Hrabý, Jan Květoň (člen kontrolního výboru). RM schválila podpoření vydání dalšího dílu publikace Obrázky ze Sušice ( ) v max. výši Kč v přibližné ceně 135 Kč/ks. RM neschválila příspěvek na vydání pohlednic s motivem města Sušice na návrh p. Eduarda Lískovce. RM schválila Dodatek č. 2 ke SOD ze dne mezi Městem Sušice a firmou M. Bögl a J. Krýsl, kom. spol., Dobřany na akci pod názvem Sušice Nuželická ul. 7. etapa ve smyslu termínu dokončení stavby. RM schválila Dodatek č. 2 ke SOD ze dne mezi Městem Sušice a firmou M. Bögl a J. Krýsl, kom. spol., Dobřany na akci pod názvem Sušice Nuželická ul. 11. etapa ve smyslu termínu dokončení stavby. RM schválila Dodatek č. 1 ke SOD ze dne mezi Městem Sušice a firmou M. Bögl a J. Krýsl, kom. spol., Dobřany na akci pod názvem Sušice Nuželická ul. 7. etapa rekonstrukce komunikace, včetně vodoteče ve smyslu termínu dokončení stavby. RM schválila Dodatek č. 1 ke SOD ze dne mezi Městem Sušice a firmou M. Bögl a J. Krýsl, kom. spol., Dobřany na akci pod názvem Sušice Nuželická ul. 11. etapa rekonstrukce komunikace ve smyslu termínu dokončení stavby. RM souhlasila s užitím znaku města na pamětní list Plzeňského kraje. RM schválila partnerskou smlouvu pro projekt Internetizace knihoven v Plzeňském kraji a pověřila starostku města jejím podpisem. as možné rozmezí náhrad, řídí se pravidly stanovenými pro zaměstnance Městského úřadu v Sušici. Kapesné při zahraniční pracovní cestě se stanovuje ve výši 40 % stravného určeného podle 13 zákona o cestovních náhradách. ZM rozhodlo o odprodeji ks akcií Sušických uzenin, a. s., firmě Ponnath GmbH. ZM neschválilo žádost p. Michala Tarnaje a nesouhlasilo se splátkami dluhu formou splátkového kalendáře a souhlasilo s podáním návrhu na výkon rozhodnutí. as Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice v roce 2005 se uskuteční: 13. dubna, 22. června, 14. září, 30. listopadu. Pravidelná zasedání rady města v roce 2005: 4. a 18. dubna, 2., 16. a 30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. prosince. Přidělení finančních prostředků pro organizace z grantového systému Města Sušice a finančních příspěvků na činnost organizací K termínu 15. února 2005 bylo v prvním kole přijato celkem 58 žádostí o grant na podporu projektů z oblasti kultury, sportu a volného času dětí, mládeže a zájmových organizací. Komise školství, mládeže a tělovýchovy a komise kultury a cestovního ruchu na své schůzi 24. února 2005 projednaly jednotlivé žádosti a předložily radě města návrh na přidělení finančních prostředků. Na základě usnesení rady města ze dne 7. března 2005 budou finanční prostředky rozděleny takto: ŽADATELÉ O GRANTY 1. kolo 2005 Název organizace projekt přiděleno Budo club Sušice Doplnění cvičebních pomůcek Český svaz bojovníků za svobodu Výroční a členské schůze; pokládání věnců Český svaz chovatelů ZO Sušice Výstava drobného zvířectva Český svaz včelařů ZO Sušice Propagace včelařství pro veřejnost a význam v národním hospodářství Holka Šikulka Keramika pro všechny Dům dětí a mládeže Sušice Modelářská soutěž Okrsková recitační soutěž Zlatá udice Gymnázium Sušice Tradiční slet ježibab a Majáles Klub českých turistů Přejezd Šumavy Rabštejn nad Střelou Klub vodních sportů Sušice (KVS) Podpora účasti v závodě pořádaném KVS Sušice a jeho zabezpečení v r Lawn Tennis Club Sušice Propagace Sušice; výchova a rozvoj tenisové mládeže a dětí v Sušici; mezinárodní sportovní spolupráce Mateřská škola Sušice, Smetanova 25. výročí školy Mateřské centrum Sušice Medvídek Vybavení mateřského centra Oblastní charita Sušice Zámecký slunovrat Petrklíč sdružení na pomoc postiženým dětem Poznáváme svět kolem nás Pěvecký sbor Svatobor Přijetí zahraničního pěveckého sboru Jak si hrát Pionýrská skupina Otava Sušice Jarní výprava Sušické kopce Pohádkový les Jarní koncert a festival v Českém Krumlově Sdružení přátel Sušického dětského sboru Pobyt partnerského slovenského sboru v Suš Výměnný zájezd SDS do Michalovců Ski Club Sušice Tour Svatobor 2005 závod horských kol Solovačka Sušice Mezinár. spolupráce v oblasti dechové hudby TK Fialka Celostátní postupová taneční soutěž s názvem O velkou cenu města Sušice Tělocvičná jednota Sokol Sušice Šibřinky; Běh Terryho Foxe; Vánoční turnaj neregistrovaných Běh podél Otavy Memoriál Jiřího Brabce turnaj přípravek v kop Tělovýchovná jednota Sušice Mezinár. mládež. turnaj v kopané Otava Cup Mezinár. turnaj st. žáků v ledním hokeji Mezinárodní turnaj v ledním hokeji Mládežnické halové turnaje v kopané Základní škola v Sušici, Komenského 59 Základní škola, Lerchova ul. Základní škola T. G. Masaryka Jaro se probouzí Jaro v kuchyni Kdyby stromy nebyly, my bychom tu nežili Přebor škol Sušicka ve vybíjené Sušice očima dětí Sušice očima dětí na PC Výstava výtvarných prací žáků II. stupně 0 Výchova ke zdravému životnímu stylu prevence sociálně patologických jevů ZO zdravotně postižených Sušice Kulturní akce ZUŠ Františka Stupky v Sušici Douzelage účast na mezinár. festivalu Sherb Spolupráce s dět. tan. souborem Usmiech ZUŠ Františka Stupky v Sušici Exkurze: Alš. Jihočeská galerie + střední uměleckoprůmyslová škola keramiky výtvarný odb Celkem Žádosti o příspěvky na pravidelnou činnost podalo celkem deset organizací a na základě projednání a doporučení komisí bylo radou města 7. března 2005 schváleno přidělení finančních prostředků následovně: ŽADATELÉ O PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST 2005 Název organizace přidělená částka Basket Club Sušice Curling Skid Club Sušice KOC Sušice, oddíl stolního tenisu Lawn Tennis Club Sušice Oblastní charita Sušice Pionýrská skupina Otava Sušice Sdružení přátel Sušického dětského sboru Tělocvičná jednota Sokol Sušice Celkem Celkem bylo navrženo k rozdělení z prostředků města v prvním kole 491 tisíc korun. Příspěvky na činnosti jsou určeny pro činnost během celého roku 2005, o finanční prostředky z grantového systému budou organizace žádat znovu k na akce ve druhém pololetí roku sz Nová telefonní čísla Upozorňujeme veřejnost na nová telefonní čísla společnosti Sušické technické služby, s. r. o. Areál SUTES provoz tel./fax: mobil: Budova SML vedení SUTES: SML:

4 strana 4 Vzpomínky Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte, jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte Dne 2. března 2005 uplynulo 16 let, kdy od nás odešel manžel, tatínek a dědeček, pan Miloslav Hrabě z Podmokel. Všem za vzpomínku děkuje manželka, dcera Božena, Marie a syn Miloslav s rodinou Dne 23. března 2005 uplynulo pět let, co nás po těžké nemoci opustila moje manželka, naše maminka, babička a prababička, paní Anna Janečková z Dlouhé Vsi. Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel a dcery s rodinami. Marně naše oči všude Tě hledají, marně po tvářích nám slzy stékají Dne 25. března 2005 si připomínáme 12. výročí úmrtí pana Zdeňka Míčky ze Sušice. Nikdy nezapomene dcera Mirka s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Kdo v srdcích žije neumírá. Dne 29. března 2005 uplyne 5 let od úmrtí pana Karla Rendla. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou. Měl jsem Vás rád a chtěl jsem s Vámi žít, vzpomeňte si na mě, já přeci nechtěl odejít. Již dva roky odvál čas a měsíc duben je tu zas. Vzpomínka na Tebe stále bolí a zapomenout nedovolí. Dne 5. dubna 2005 tomu budou dva roky, kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr a švagr, pan Jaroslav Kalný z Podmokel. Zároveň 8. května 2005 vzpomeneme jeho nedožitých 60 let. Za vzpomínku děkují manželka, dcery Marie a Jaroslava s rodinou, rodina Hrabětů, Čubova a ostatní příbuzní. Marně naše oči všude Tě hledají, marně po tvářích nám slzy stékají. Dne 7. dubna 2005 tomu bude pět let, co náhle odešel náš milovaný Zdeněk Fenzl z Rejštejna. S láskou vzpomínají maminka, babička, bratr s rodinou. Tolik jsi život milovala a chtěla s námi být, osud byl ale krutý a nenechal Tě žít. Dne 31. března 2005 uplynou čtyři roky, co nás navždy opustila paní Anna Tučková z Dražovic. Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Synové Pavel a Vašek, sestry s rodinami. Opustili nás František Šperl (1940), Božena Vališová (1920), Karel Kellermann (1949), Pavlína Studničková (1923), Karel Trojan (1929), Emanuel Žitník (1918), František Hammerbauer (1925), Václav Toucha (1929), Marie Švarcová (1915), Antonín Chmelík (1914) Vítáme nové občánky * Štěpán Hlavenka * Evelína Anna Holá * Martin Piller * Anna Přerostová * Klaudie Reschová * Kristina Sládková * Jana Šandová * David Šebelík * Anežka Herltová * Společenská kronika Milan Pokorný básník Sušicka a Pošumaví Jen málokteré z českých měst se může v současné době těšit výsadou, že v jeho středu žije člověk, který se tam narodil a prožil převážnou část života a přes mnohé životní peripetie svému rodišti vzdával a stále vzdává hold svou mimořádnou kulturní aktivitou. Takovým občanem žijícím v Sušici je Milan Pokorný, svým působením učitel, současně však i novinář, veřejný a osvětový pracovník, sběratel historických dokumentů, historik Pošumaví a především pak spisovatel s bohatou erudicí. S citem pro lokální kolorit popsal řadu zajímavých míst Sušice a jejího okolí a vytvořil soubory pověstí a pohádek s místním vztahem. Ve svém díle poukazuje na často nedoceňované přírodní zdroje (pošumavské studánky) a na zapomínané tradiční hodnoty společenské (poutní tradice), oživuje i vzpomínky na nelehký život pošumavských světáků muzikantů a cirkusáků. Položíme-li si logickou otázku, jak jeden člověk ve svém životě dokáže zvládnout tolikeré úkoly, pak vysvětlení lze hledat především v jeho vrozených dispozicích; stejně nepominutelným faktorem však mohly být i vnější podmínky samotného života, které k rozvinutí takových povahových rysů přispěly. A tady za neopominutelné pozitivní faktory označuje sám Milan Pokorný svou kvalitní školní výchovu, které se mu dostalo na školách v jeho rodišti (v Sušici absolvoval i pedagogickou školu, na níž maturoval v roce 1960), a dále pak na pedagogické fakultě v Plzni, kam následně přešel. Sám rád vzpomíná na své učitele českého jazyka (např. na učitelku R. Pátou, prof. E. Uhra, doc. T. Jílka, doc. Z. Macka, prof. V. Čepeláka aj.), kterým jako spisovatel údajně vděčí za mnohé podněty k jeho vlastnímu rozvíjejícímu se literárnímu stylu. Tvorbu Milana Pokorného po stránce tématické i obsahové dozajista ovlivnilo i jeho působení v různých místech Pošumaví (v Kašperských Horách, Dlouhé Vsi, Rabí a Petrovicích). Tam všude se propracovával k detailnímu poznání problémů, kterými žijí místní lidé, a k pochopení mnohého z toho, co bývá utajené těm, kteří nemají bezprostřední kontakt s místním prostředím. Z uvedených životních zkušeností vyvěrala i úspěšnost novinářského působení Milana Pokorného, který dlouhodobě působí jako dopi- Poděkování sovatel Sušických novin, Týdeníku Klatovska, časopisu českobudějovické diecéze Setkání Aktuality (zde vytvořil např. seriál Jihočeské věže aj.). Jako autor stále přispívá do různých sborníků (v Sušici do Muzea Šumavy) a do regionálních periodik (např. v Česticích vydávaného a krajově oblíbeného Čtení pro lidi). Spolupracuje s vydavatelem Šumavského kalendáře a prostřednictvím svých archivních materiálů (dobových pohlednic, fotografií a tiskovin) přispěl k vydání publikací, jako např. Stará Šumava (Vimperk, 1991), Album starých pohlednic Šumava (Liberec, 2003), Tenkrát na Šumavě (Plzeň, 2004). Tento výčet by však nebyl úplný, kdybychom pominuli fakt, že pracuje i jako kronikář obcí Podmokly (od r. 1993) a Dobršín (od r. 2000). Avšak co jménu Milana Pokorného přineslo největší veřejný ohlas, to jsou jeho publikace již vydané a vesměs i vyprodané, a jak lze předpokládat, stejně tak tomu bude u těch, které se teprve tisknou. Z početné skupiny Pokorného místopisných studií, jež představují významnou položku v jeho literární produkci, jsou jako příklady dále uvedeny a blíže charakterizovány alespoň dvě z nich: Rabí a okolí. Publikace vyšla v roce 1994 a člení se na kapitoly: O středním Pootaví Rabí Bojanovice Čepice Budětice Vlkonice Žichovice Nezamyslice. Autor popisuje u jednotlivých obcí nejen jejich stavební a přírodní zajímavosti, ale všímá si i místní kulturní tradice. Například připomíná pobyt šumavského spisovatele Karla Klostermanna, častou přítomnost malířů Bohumila Ullrycha a Aloise Moravce aj. Sto let Ústalče ( ). Publikace vyšla v roce 2000 a autor sám ji charakterizoval jako dějiny 20. století v jedné obci na Sušicku. Z jejích některých kapitol jsou dále uvedeny alespoň názvy: Kaple sv. Václava v Ústalči Z historie ústalečského hasičského sboru Krutěnický světoběžník První světová válka a pomník padlým Z dějin ústalečské školy Uranové dolování U nás bylo vždycky veselo. Připomenuté (a stejně tak i ostatní) publikace této skupiny žánrově patří do oblasti literatury faktu, přesto se v nich na mnoha místech setkáváme až s poetickou vroucností a citovostí autorova přístupu k dané tématice. Dovoluji si touto cestou vyslovit upřímné poděkování primáři chirurgického oddělení nemocnice MUDr. Voldřichovi a jeho zástupci MUDr. Vítovcovi, za vysoce profesionální provedení mé operace a celkový přístup. Stejně tak děkuji všem z JIP, sestřičkám z chirurgického oddělení i ostatnímu zdravotnickému personálu, za jejich obětavou práci a péči. V. Forster, SRN A nyní věnujme pozornost další tvůrčí oblasti Milana Pokorného, a to jeho pohádkovým příběhům. Tématicky se váží na jednotlivá povodí šumavských řek, čímž je dáno i jejich propojení s jednotlivými kraji Pošumaví. Patří k nim tato tři literární díla: Co vyprávěla Otava 1999, Co vyprávěla Pstružná řeka 2004 a Co vyprávěly Vydra s Křemelnou 2005 (v tisku). Triptych těchto publikací navazuje na místní tradiční i netradiční náměty týkající se událostí dávných, skutečných i neskutečných, z nichž vznikaly nejrůznější báje, mýty či pohádky. Uvedené publikace mají všechny atributy lidové fantastičnosti a jednotlivé příběhy okouzlují čtenáře jakéhokoliv věku. Přesto obecně snad nejznámější knihou Milana Pokorného je dílo Za tajemstvím zázračných studánek. Kniha vyšla opakovaně v letech 2000 a 2003 a setkala se s širokým ohlasem veřejnosti, psalo se o ní s uznáním v tisku aj. Čtenáře uchvacuje autorův zasvěcený přístup k těmto velkým darům přírody (řada pramenů vykazuje léčivé účinky) a ti starší si snad při ní zavzpomínají na svá školní léta, když přednášeli dávné verše: Dojmy z koncertu Dnes, ve čtvrtek 10. března, je už slunečno a mrazivo, včera však škopíčky padaly. Každý, kdo se snažil dojít či dojet až ke gymnáziu nebo na konkurenční koncert The Beatles Revival v kině, si to zažil na vlastní kůži. Přesto za námi přijel celý filharmonický orchestr i se svým uměleckým vedoucím a koncertním mistrem prof. Pavlem Prantlem (12 filharmoniků a jedna sólistka). V Sušických novinách jste se už dříve dočetli, že prof. Pavel Prantl je náš sušický rodák, žák profesorky Marty Citové Procházkové, který se výborně uplatnil až v daleké cizině. Jeho životní výsledky a úspěchy nám přiblížil Jaroslav Hamberger ve svém srdečném a humorném úvodu ke koncertu. Mile a důstojně navázal na tradici elegantních zahájení pana profesora Procházky. Kdo je zažil, jistě zapomenout nemůže! Zpět k samotnému koncertu kdo jste tam byl, snad se mnou budete souhlasit. Suita Leoše Janáčka, zahraná přesně, energicky a s hlubokým citem. Vždycky znovu se divím a žasnu nad bohatostí a zvláštností hudby Leoše Janáčka nikdy se jí není možno dost naposlouchat. Serenáda E dur op. 22 Antonína Dvořáka tu slýcháme často z rádia i na jiných koncertech. Byla zahrána tak zpěvně a dokonale, s takovým vcítěním, že jsem si znovu potvrdila: českou hudbu, Antonína Dvořáka zvlášť, hrají nejlépe čeští muzikanti. Josef Haydn Houslový koncert No. 1 in C se sólistkou mladičkou a velmi půvabnou houslistkou Barborou Kolářovou jistě ho mohu nazvat zlatým hřebem večera. Tři hudební věty, jedna krásnější než druhá, 2. věta Adagio nejkrásnější. Dvanáct hudebníků pozorně sekundovalo sólistce, jež hrála suverénně, vroucně a svěže, jako by ty hudební drahokamy tvořila právě teď, tady a pro nás! Všichni společně se z té krásy radovali, hlavně její učitel prof. Prantl, a my, posluchači, s nimi. Nebylo nás zrovna nejvíc, zhruba čtvrtina až třetina našeho Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les A zde si čtenář může říci: Básník zřejmě znal jedinou studánku, ale spisovatel Milan Pokorný jich zná desítky... Na závěr by pisatel tohoto článku rád uvedl jednu svou osobní životní zkušenost. Jako syn prvorepublikového spisovatele Josefa Pavla, dnes čestného občana města Horažďovic, v dobách totality však autora zcela opomíjeného, objevil jsem náhodně v Čs. bav. výhledech z roku 1994 otištěný článek, který otcovo literární dílo vysoce hodnotil způsobem do té doby nemyslitelným. Pocházel od tehdy mně zcela neznámého Milana Pokorného. Teprve po letech se mi podařilo autora článku nalézt, poznat se s ním a dodatečně mu poděkovat. A z tohoto setkání zůstal ve mně natrvalo pocit uspokojení z poznání člověka, jakých je dnes jen málo. O to víc proto přeji samotnému městu Sušice, i obyvatelům obcí v jejím okolí, aby si této skutečnosti byli též plně vědomi což bylo de fakto impulsem k sepsání tohoto krátkého medailonku. JIŘÍ PAVEL, Brno milého a důvěrně známého Smetanova sálu. Kdo tam v tom hudebním nebi nebyl, velice se ošidil. Je možné to napravit účastí na dalších koncertech programu Vivat Musica v roce 2005, který pro nás, Sušičany a milovníky hudby z okolí, připravuje Městské kulturní středisko a Gymnázium v Sušici s nemalou námahou a starostmi vždy na celý rok dopředu. My můžeme už jen usednout do měkkých modrých křesel v jemně růžovém sále, tlumeně zlatavě osvětleném a také příjemně vytopeném, a oddat se hudebním zážitkům, umocněným výtečnou akustikou bývalé gymnazijní kaple. Sál, zvlášť po nedávné generální opravě, září čistotou. Vstupné je naštěstí oproti Plzni či Praze výrazně nižší, přístupné důchodcům i studentům. Měla jsem možnost porovnat několikrát atmosféru i hudební dojmy z Concert Gebow v Amsterodamu. Ano, vše bylo rozhodně špičkové, jen např. zrovna symfonie Antonína Dvořáka (už nevím přesně opus), byla dokonale nijaká, jakási rozhrkaná. V sušickém Smetanově sále hudebníci hrají a zpívají bez trémy, pro radost svoji a především naši, takže vzniká jedinečný hudební prožitek. Stačí se jen hezky ustrojit, přijít včas a užít si, co máme na dosah také špičkový sál, i špičkovou hudbu v prostředí důvěrně známém od dětství. Jsem opravdu hrdá na to, že Městské kulturní středisko spolu s gymnáziem v Sušici navázalo na Procházkovskou tradici Klubu přátel hudby a je dobře, že město Sušice tyto koncerty v zájmu občanů finančně podporuje. Pokud by se město z finančních důvodů či pro malou návštěvnost občanů muselo vzdát tak dokonalého hudebního stánku, obávám se, že by se prof. Procházka v hrobě obracel a my všichni bychom se museli hanbou propadat. Doufám, že nejen v tomto roce, ale i v letech příštích budeme moci v kouzelném a něžném Smetanově sále prožívat tak krásné chvíle. MARIE HRDLIČKOVÁ

5 Do pradávné mystiky Kalov určitě patří i prvotní strážní význam skalního ostrohu nad Otavou, dnes s kaplí Andělů Strážných, podobně jako na jihovýchodní straně ležící starobylý podmokelský židovský hřbitov, mariánská mešní kaple na Roku, půvabná kaplička sv. Anny pod Rokem, výklenková kaplička u Vrabčova i obecní kaple ve Velké Chmelné a v Podmoklech. U posledně jmenovaných však jde již o víru ryze křesťanskou. Trocha kalovského zeměpisu. Nejvyšším bodem dosahují výšky poměrně úctyhodné, 727 metrů nadmořské výšky. Z kopců, obklopujících Sušici, konkuruje výškou pouze Svatobor. Na svazích se pěstovával chmel, však dvě obce svým jménem, podobně jako sušická příjmení Chmelenský nebo Chmelík toto připomínají. Veledůležitá plodina je uznávána od doby, kdy se v našich končinách uvařilo první pivo. Spotřeba chmele byla veliká. Nejdříve právovárečné domy sušické, později jimi pořízený první velký sušický pivovar, městský pivovar postavený městem ve Vrabčově, panské pivovárky v Žichovicích, Podmoklech, Žihobcích, Mačicích, Volšovech, Dlouhé Vsi, městský v Kašperských Horách, legendární Podzuklínský a další, to byla jistá a stálá místa pro odbyt chmele. Na vyvýšeném Šibeňáku, od roku 1924 Žižkově vrchu, dnes není po šibenici, mučícím kole a dalších instrumentech útrpného práva ani potuchy. Zato zde stojí právě od roku 1924 pomník (foto 1), skládající se z kamenného vysokého podstavce a litinového kalichu. Na jeho ulití padly městské moždíře, z nichž se při slávách střílívalo z Andělíčku. Po slávě je zase ostrostřelci uložili do malé komůrky v hradbě pod Andělíčkem a pečlivě uzamkli. Nevím, kdy naposled zahřměly, ale v klatovské slévárně u Schiffauerů z nich ulili velký kalich. Sušice novým pomníkem Čtenáři nám píší Ze Sušice do Sušice (kolem Sušice) Kalovy, Andělíček, Šibeňák, Rok a další místa pradávných mýtů II. vzdala hold 500. výročí úmrtí táborského hrdiny Jana Žižky a zdůraznila svou minulou věrnost Táboru a jeho revolučnímu ních cest. Všechny neomylně vedou buďto k vrstevnicové větší komunikaci, která obepíná prakticky celé Kalovy, nebo k hřebenovce, programu. Také na Šibeňák, Žižkův turisticky značené. Ze vrch, se svého času chodilo spíše oklikou, protože na svahu směrem k městu vyrostla kasárna. Prostor nad nimi pod Kalichem se stal vojenským cvičákem a z druhé strany zase nebyl povolen vstup kvůli zřízené střelnici. Zabývat se podrobněji dějinami všech obcí, ležících v kalovském pásmu, znamená ponořit se do hluboké minulosti. Podmokly jsou zmíněny již v roce 1045, další obce brzy po svém vzniku a trvalém osídlení místa se povětšinou staly majetkem města Sušice a městskými poplužními sušické části vrstevnicové cesty se tu a tam otevírají výhledy na město a kaple Andělíčku se najednou jeví jako skoro z leteckého pohledu. Z podmokelské části, k níž se dá snad nejlépe dojít z Velké Chmelné směrem vzhůru do lesa, se naopak otevírají kouzelné výhledy na šumavské Podlesí s věžičkami kostelíků v Žihobcích, Bukovníku či Albrechticích, s dominantním Sedlem, Kočím břehem nad Žichovicemi a Čimicemi, až po vzdálený Želenov, Žďánov a obzor uzavírající Javorník s vykukující věží dvory. Snadno vysvětlitelné jsou zvýšené Klostermannovy rozhledny. názvy, odvozené od podmoklé, mokré půdy, pěstování chmele, místa za luhem, nebo dvůr patřící snad nějakému Divišovi (koncovka ov je germanismem, od Hof, dvůr). Vrabčov dokonce název měnil vícekrát. Uvádí se např. Osek, Uračov podle majetku Voprchů Vrstevnicové cesty se dají bez větší námahy projet na kole. Podmokelská část končí na Roku, odkud je už jen kousek do Sušice nebo naopak Zaluží. Na kapličku sv. Anny pod Rokem ve směru k Sušici mám jednu vzpomínku ne zrovna vo- z Uračova, nebo ještě 1868 ňavou. Než byla péčí Pátera u Gabriela Vrabšov. Na začátku minulého století ještě ve Vrabčově žila téměř stovka obyvatel. Slávka Holého pěkně opravena, málem by byla zanikla. Zkoušel jsem se dostat dovnitř. Dveře byly Odborník přes sirkařství a pivovarnictví, pan učitel Tomáš Cihlář, věnoval vrabčovskému pivovaru velkou pozornost. V archivech našel i další názvy obce jako Brabcov, Brabčov, Brabčovy, Brabšov, i německy psané ekvivalenty Brabschow a Brabeschow. Uvádí, že název obec dostala od jistého Jakuba Vrabce. Město Sušice v roce 1604 tady zakoupilo poplužní dvůr a posléze Kalovská studánka na hřebeni, zřídilo městský pivovar, konkurenci právovárečnému. Pivovar k níž vede značená odbočka z turistické cesty. nebyl žádný krcálek. Na začátku 20. století, těsně před zrušením, vařil ročně 650 hl piva, v jedné várce vždy 18 hl. Kalovy stojí nejen za jednu či dvě procházky, ale důkladné prochození. Nástupními místy mohou být kterékoli začátky les- pouze narafičené, bez zaháknutí do pantů veřejí. Sotva zaskřípěly, poplašily mladičké drozdy v hnízdě uvnitř kapličky. Otvorem nad dveřmi vylétli vyděšení ven a pamětlivi přísloví, že žádný pták si nekálí do vlastního hnízda, Slavnost odhalení pomníku v roce pokropili mě u vchodu. Všichni, ani jediný nezapomněl. Jižjiž jsem si myslel, že kapličku zapíšu časem do seznamu zničených, ale ne. Dnes je opět okrasou polní cesty, zkracující přímým směrem putování do Sušice. Za další půvabnou kalovskou studánkou jsem si došel nad zahrádkářskou kolonii pod Rokem (foto 2). Při úpravách cesty tam chataři a zahrádkáři vztyčili po obou stranách mohutné ploché balvany. Vyfotografoval jsem si je. Později jsem si ověřil, jak se dá všechno logicky vysvětlit. Vyprávěl jsem o mystičnosti Kalov jednomu psychotronikovi, raději nebudu jmenovat. S úžasem vzal do rukou fotografii vztyčených placáků a tiše řekl: Menhiry, strážci města! Keltové! Vysvětlil jsem mu původ. Leč mýlil jsem se. Tyto kameny zde prý jako menhiry stávaly od keltské nepaměti a byly strážci kraje a pozdějšího města. Časem lehly a to, že je dobří lidé vztyčili, nebylo nějakým lidským nápadem, nýbrž vnuknutím daným pradávnými božstvy. Nevím, jak město chrání, ale dvěma povodním určitě nezabránily. Při kalovských výpravách k podmokelské části neopomenu se zastavit na židovském hřbitově nad obcí. Dokonce do knížky o zázračných pramenech a studánkách jsem napsal pověst o původu židovského osídlení Podmokel, pramenu na kraji obce a vzniku židovského hřbitova. Zhruba před třiceti léty jsem pomáhal zařizovat úpravu hřbitova, kterou tehdy vykácením náletových dřevin, trní a hloží provedli podmokelští. O hřbitov pečují myslivci ze sdružení Kalovy. Jednou jsem byl překvapen. Dozvěděl jsem se, že na tomto hřbitově prý byl pohřben sovětský partyzán! Je tam náhrobek s pěticípou hvězdou. Inu, náhrobek skutečně tam je, i s tou pěticípou hvězdou. Ovšem partyzán by musel mít ženské jméno, pocházet ze Žihobec a partyzánštit tady již před 1. světovou válkou pohřeb totiž byl v roce tuším Hřbitov má svou nostalgii a když večer zapadá za Sedlem slunce, prozlatí na podzim listí bříz a pohladí omšelé náhrobky hrobů lidí, po jejichž osudech se již jen marně můžeme ptát. Mešní mariánskou kapli v Roku a sušickou Andělů Strážných na vrchu Stráži spojil jeden společný úděl. Obě byly v josefinské době koncem 18. století odsvěceny. Naštěstí se dostaly do soukromých rukou a tak se zachránily. Po delší době obě kaple byly opět vysvěceny a církevně využívány. MILAN POKORNÝ Legenda o vajíčku Když Ježíš se svatým Petrem chodili po světě, přišli do jednoho statku a prosili hospodyni o skývu chleba. Ona však chléb doma neměla. Uslyšela ale kdákání slepice, a tak přinesla z kurníku vejce, které upekla v teplém popelu a pocestným ho dala. Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale s údivem si všimla, že se proměnily ve zlato. Od té doby nabídla vejce každému pocestnému; snad doufala, že se zázrak bude opakovat. A na výroční den návštěvy těch dvou poutníků začala rozdávat vejce. Vejce bylo odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách se v některých místech dávalo zemřelému do hrobu. Zvyk jíst o Velikonocích vejce souvisel také s předcházejícím půstem, při němž byla vejce zakázaná, a tak se pak stala žádanou pochoutkou. Vejce je symbolem životní síly a skořápka zase symbolizuje pocit bezpečí, domova. Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je ale skryt nový život je tedy symbolem Ježíšova zmrtvýchvstání. Barvíme vajíčka světlou cibulí vejce ovineme několika vrstvami cibulových slupek a ovážeme obinadlem, které ještě převážeme nití. Vejce vaříme asi pět minut a pak je necháme půl hodiny odstát. Až je zbavíme obalů, budou krásně žlutohnědá mramorovaná. červenou cibulí vejce ovineme slupkami z červené cibule a postupujeme stejně jako u světlé cibule. Výsledek je ještě hezčí než u světlé cibule, protože vajíčka se zbarví výrazněji. mladým obilím vejce ovážeme mladým obilím, přebalíme obinadlem, které opět upevníme nití. Postup vaření a odstátí vejce je stejný. Výsledná barva je svěží zelená pruhovaná. Kraslice Patrně nejrozšířenější technikou zdobení kraslic u nás je vosková batika: na vejce se nanesou několikrát po sobě včelí vosk a barvy. Po nanesení všech vrstev se vosk rozpustí a setře a na vajíčku zůstane barevný vzor. Nejpestřejší kraslice se složitými geometrickými vzory se malují na Moravě v okolí Vranova, Ostrožské Nové Vsi a Uherského Hradiště. Na jihovýchodní Moravě se vajíčko nabarvilo a pak se včelím voskem nanesly ornamenty. Kraslice se poté ponořily na několik hodin do kysaného zelí a všechna voskem nepokrytá místa se vyleptala. Na severní Moravě a také v Čechách se kraslice vyškrabují. Nejdříve se nabarví a pak se špičkou nože nebo špendlíkem vyškrabuje vzor. Na Hané se kraslice zdobí slámou, lepenou do geometrických vzorů. Křesťanské symboly Kříž kříž znali už staří Egypťané, Číňané a Kréťané a byl spojen s orientací v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí. Šlo o propojení božského (vertikální část) a lidského (horizontální část) světa. Dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Má řadu podob: ve tvaru písmen T, X strana 5 Svátky jara Velikonoce (kříž sv. Ondřeje), rovnoramenný kříž řecký, klasický kříž latinský s delší spodní částí. Velikonoční oheň zapálení svatého velikonočního ohně je pro křesťany o Velikonocích centrální událostí. Oheň se světí a zapaluje na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci (ze soboty na neděli). Od něho se zapálí velikonoční svíce, která se ve slavnostním průvodu vnese do temného kostela. Velikonoční svíce podle staré tradice se od svíce vnesené do temného kostela zapálí spousta dalších svící, což symbolizuje Kristovo vzkříšení, noc proměňující se v den. Svíce je většinou ozdobena křížem, nad nímž jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány a vyznačeno první a poslední písmeno řecké abecedy alfa a omega. Alfa je začátek, omega konec všeho. Jak slaví seveřané? Na škaredou středu zajišťovali seveřané svá obydlí a majetek před čarodějnicemi, které právě v tuto dobu pořádaly své rejdy. Nad všechny vchody se dehtem maloval černý kříž, který nechyběl ani na hřbetech dobytka. Nejvíce čarodějnice řádily na Zelený čtvrtek, tehdy byla jejich moc největší. V ten den se vůbec nevyházelo z domu. Dnes se z domů vychází, za čarodějnice se převlékají děti a ty pak obchází domy, zazvoní a podstrčí pod dveře velikonoční dopis. Pak čekají na odměnu většinou sladkosti. Zato slíbí, že nebudou domu škodit. Na velký pátek se ve skandinávských zemích mrská březovými metlami. Metly s barevnými peříčky jsou také neodmyslitelnou součástí velikonoční výzdoby. Na Bílou sobotu se zapalují ohně. Největší veselí nastává v neděli o Božím hodu velikonočním a na velikonoční pondělí. Severskou zvláštností jsou velikonoční krajiny, velmi podobné našim vánočním betlémům. Ty je možné ještě dnes vidět v mnoha domácnostech a zejména v kostelech. Pochutnáme si Kaizršmorn tradiční velikonoční jídlo, na které potřebujete: 2 lžíce krupice, 1 vejce, 1 lžíci másla, 1 lžíci rozinek, 1 lžíci cukru. 1 dl mléka, sůl. Nasucho opražíme krupici se špetkou soli. Pak ji zalijeme horkým mlékem. Mícháme, až všechno mléko vsákne. Přidáme cukr, rozinky a rozšlehané vejce. Opět mícháme, nakonec vlijeme rozpuštěné máslo a dáme na chvilku zapéct. Podáváme se smetanou nebo s mlékem. Vaječný sulc oblíbený po velikonoční pokrm zejména v rodinách s více chlapci a tudíž s větším počtem vykoledovaných vajíček. K přípravě potřebujeme: 5 natvrdo vařených vajec, 100 g šunky nebo salámu, 200 g majonézy, 350 g pikantní sterilované zeleniny, 2 lžíce želatiny, sůl, pepř, 150 ml vody. Želatinu namočíme na půl hodiny do studené vody. Do mísy dáme vejce, salám a zeleninu, vše nakrájené na kousky. Vmícháme majonézu, osolíme a opepříme. Želatinu rozpustíme na mírném ohni (nesmí se vařit) a když pak částečně zchladne, přidáme ji k ostatním surovinám. Vše dobře promícháme a nalijeme do formy. Po utuhnutí krájíme na plátky a podáváme. red

6 strana 6 Čtenáři nám píší Veterinář radí správná výživa štěňat velkých plemen Štěňata velkých plemen psů jsou v období růstu zatížena vysokým rizikem ortopedických problémů, které jsou ovlivnitelné třemi základními faktory: dědičnost, výživa, zátěž v období dospívání. Krmení by mělo zohledňovat dva základní cíle: zabránit nadměrně rychlému růstu a nadbytku vápníku v krmné dávce. Většina velkých plemen psů má sklon k rychlému růstu. To v určitém věku (5 6 měsíc) vede k nadměrné zátěži rostoucího podpůrného aparátu vazy a šlachy se nestihnou dostatečně zpevnit a výsledkem může být například dysplazie kyčelních kloubů, prošlapování tlapek, a jiné postojové abnormality. Druhým problémem je obsah vápníku v dietě. Štěňata mají schopnost v případě nedostatku zvýšit vstřebávání vápníku obsaženého v dietě na více než dvojnásobek. Z toho vyplývá, že krátkodobý nedostatek vápníku není problém. Naopak neexistuje žádná ochranná bariéra proti dlouhodobému nadbytku. Problém se stává aktuální zejména v posledním desetiletí, kdy byly zavedeny kompletní krmné směsi, ale chovatelé pro jistotu ještě přidávají různé domácí doplňky nebo zvlášť zakoupené minerální a vitaminové koncentráty. I mezi některými veterinárními lékaři je totiž paradoxně zakořeněn názor, že vysoké dávky vápníku jsou neškodné a naopak doporučují svým klientům jeho dotování. Dlouhodobě zvýšený příjem vápníku vede k nadměrné mineralizaci kostí, zejména některých částí, což může být někdy počátek ortopedických potíží v budoucnu. Kosti rostou do délky z tzv. růstových zón, které jsou chrupavčitého typu. Když tato chrupavka roste, kost se prodlužuje a růstová zóna na okrajích postupně mineralizuje. Při nadbytku vápníku mineralizuje zóna rychleji a tím se zpomaluje růst, zrání, remodelace kostí a zvyšuje se objem kostí. Když růstová zóna mineralizuje nepravidelně, vznikají různé postojové abnormality kosti rostou křivě, což je typické zejména pro přední končetiny. Zároveň se zužují otvory v kostech určené pro cévy a nervy, dochází k jejich kompresi a poruchám inervace a krvení. Příkladem je juvenilní eozinofilní panostitida střídavé kulhání na jednu nebo více končetin, nebo se při porušení krvení může část kosti, nebo velice často kloubní chrupavky ulomit, což vede k dalším zánětlivým a degenerativním změnám. Dalším extrémem může být výlučně masová dieta. Maso obsahuje vysoké množství fosforu, který působí v organismu proti vápníku. V zájmu udržení metabolické rovnováhy je z kostí odbouráván vápník a výsledkem jsou měkké, ohebné a lehce lámavé kosti, abnormální postoje, kulhání. Nemoc se nazývá sekundární nutriční hyperparathyreóza a ještě v nedávné minulosti byla v chovech psů zásadním problémem, tj. předtím než se na našem trhu objevily kvalitní i minerálně vybalancované krmné směsi pro psy. Tohle onemocnění bylo a často také pořád je zaměňováno za křivici (nedostatek vitaminu D), která se v našich chovech psů v podstatě nevyskytuje Opravdu jde o kůrovce? díky bohatým zdrojům vitamínu D v přirozené potravě. Jaká jsou tedy nutriční doporučení na závěr? Nevhodné je založit krmení rostoucích psů na doma připravené dietě s podílem masa. Nikdy nelze odhadnout aktuální množství energie, bílkovin, vitamínů a minerálů u doma připravené diety a přepočíst ji na hmotnost, věk a momentální zatížení psa. Doporučuje se krmit kompletní granulovanou krmnou směsí určenou pro juniory velkých plemen minimálně do 18 měsíců lépe však až do dvou let věku. Tato krmiva, pokud jsou kvalitní, mají tu výhodu, že obsahují všechny důležité živiny v ideálním poměru a dostatečném množství, takže není třeba už nic dodávat a poměrně snadno se dávkují dle momentální váhy a pohybové aktivity psa. Tato krmiva obvykle bývají za vyšší cenu, ale vynaložené peníze se vrátí v podobě lepšího zdraví a dobré kondice vašeho psího kamaráda. MVDr. LENKA ŠVEJDOVÁ, ZO ČSOP Zelená Šumava V Sušických novinách č. 3 jsem si přečetl článek Šumava je největším výrobcem kyslíku v Čechách. Protože se mi jeví jako neobjektivní, dovoluji si několik následujících poznámek. Musím ještě předeslat, že nejsem členem žádného sdružení zabývajícího se problematikou oblasti, ale vycházím ze svých zkušeností, které jsem v tomto pohoří získal vlastním pozorováním. Chodím tudy již 35 let a každoročně je to mnoho set kilometrů. Je již pochybné tvrzení o největším výrobci kyslíku. Je to spíš pohled autorů televizního pořadu. Zrovna tak je možné tvrdit, že to jsou např. Krušné hory, Českomoravská vrchovina a další oblasti. Zde je několik hledisek, která se mohou hodnotit a dostali bychom se pouze k mnoha pro a proti. V článku se zdůrazňuje pochybnost experimentu, který prosazuje vedení NP. Myslím si, že se nikdo nepokouší něco vytvářet, ale nechává skutečně vše přirozenému vývoji. Při pohledu na mapu České republiky zjistíte, jak malou část území zabírají Národní parky a je ostudné, že jsou jen čtyři. Tak i Šumava je pouze zlomkem, kde vládnou přírodní síly a tak by to mělo zůstat. Článek tvrdí, že se jedná o největší ekologickou katastrofu v dějinách Šumavy. Dovolím si tvrdit, že to není pravda. V tomto horstvu se v minulosti událo tolik proměn, že jejich shrnutí by zaplnilo velkou knihu. To co je popisováno je tak zanedbatelná událost, že by byla popsána několika řádky. Z mnoha událostí, které měnily ráz pohoří, předkládám 26. říjen Cituji z knihy»ze světa lesních samot«: Podlehl les po osmihodinovém boji s rozkaceným živlem, stromy ležely jako bojovníci, jež Morana zachvátila na poli bitvy, tu v řadách, tam v divé směsici přes sebe nakupeny. A o několik řádků dál: Když po dvou třech letech kůrovec se dal do mrtvol i do zbylých živoucích. Není, jen tak náhodou, příčina někde jinde? Osobně si myslím, ale nemusí to být pravdou, že šíření kůrovce je následkem silně znečištěného ovzduší, které natolik oslabuje především jehličnany, že mají velmi malou šanci brouku odolat. Podle literatury má kůrovec i velké množství nepřátel, jak v říši hmyzu, tak jej hubí i několik druhů ptáků. Kdepak to všechno je? Také nechápu, kdo připravuje občany o tolik potřebný kyslík. Vážený pane, občané této země se připravují o tento k životu důležitý plyn především sami, o tom snad nechcete diskutovat. Shrnutí je jednoduché, ne kůrovec, ani vedení NP, ale nezodpovědné jednání celého lidstva. Ještě několik slov k vedení parku. Vše co píšete, má spíše nádech pomluv a urážek. Asi jste nepochopil, jak velká odpovědnost leží na těchto lidech a jaká rozhodnutí musí provádět. Uchýlil jste se k tak neuváženému tvrzení o hrozbě zničení všech lesů kůrovcem ve snaze ovlivnit čtenáře, a to se nedělá! Osobně si velmi vážím nového ředitele NP a věřím, že v nastoupené cestě bude pokračovat. Kromě vašeho článku mám ještě před sebou letáček OS Šumava 21 a věřte mi, že z toho nemám dobrý pocit. Není mi totiž jasné, zda jde skutečně o zelenou Šumavu. Spíše nabývám dojmu, že jde o dřevní hmotu, kterou by bylo možné zpeněžit. Stále mi totiž chybí popis tolik proklamovaného aktivního přístupu k ochraně lesa proti kůrovci! Spočívá jeho provedení v nástupu dřevorubců a těžké těžební techniky do prostoru Březníku, Podroklaní, na svahy Trojmezné a Plechého? Tak to raději vidím uschlé stromy a pod nimi začínající nový život, než pařezy a technikou rozježděné svahy. Má víra v sílu přírody je daleko větší a dávám jí přednost před neprůhledností lidských úmyslů. Dovolím si také předložit čtenáři skutečnou událost, které jsem byl před několika lety svědkem v oblasti jezera Laka. Byla tam prováděna těžba s nasazením těžké techniky včetně vrtulníku. Jistě ještě dnes bychom zde našli stopy a následky. Co se tam tehdy dělo, se nedá nazvat těžbou, ale spíše drancováním. BOHUMÍR BOUŠKA Březen, za pec si vlezem duben, ještě tam budem Projedeme světa kraj Skandinávie Je to pravda už pár let, co jsme byli na vysněné dovolené v Norsku, nicméně některé věci zůstávají pořád stejné a jsou živé nejen ve vzpomínkách. Na cestu autem s přívěsem jsme se vydali na přelomu června a července. Ačkoliv u nás byla zima, že nám zuby drkotaly, mělo být na severu krásně. S obvyklými drobnými patáliemi (malá porucha na voze) jsme dorazili do Frederikshavenu v Dánsku a čekali na loď. Příjezd z moře do Göteborgu byl hezkým zážitkem. Zprvu nás vítalo hodně malých romantických ostrůvků, posléze kouzelný vjezd do města. Ještě očarováni výhledem z nejhořejší paluby lodi jsme vjeli do města a našli kempink. Soused nás hned potěšil tím, že uplynulé léto snad nebylo dne aby nepršelo Göteborg nám nabídl prohlídku továrny Volva, městské Tivoli, velký zábavní park a samozřejmě příležitosti k prvním fotkám. Cesta z Göteborgu po švédské riviéře byla prokládaná návštěvou známých měst na poloostrovech, obdivnými pohledy na vysoké a dlouhé mosty spojující ostrovy s pevninou, přístavní městečka a rybářské vesnice. Dojeli jsme do Osla, do hezkého kempu poblíž známého skokanského můstku Holmenkollen, po dvou dnech pak pokračovali dál. Naše cesta vedla přes nejhezčí a nejznámější místa jihozápadního Norska a věřte, bylo na co koukat a co prohlížet! Viděli jsme snad ty nejkrásnější části země fascinující vodopády, ledovce a jezera, která byla ještě v polovině července zmrzlá a kde Být na chvíli mezi nimi Když jsem si tehdy před třemi roky, jako budoucí technicko-administrativní pracovnice, vybrala pro místo výkonu své školní praxe právě Domov důchodců v Sušici, někteří mě od této volby zrazovali. Ubíjeli mě svými argumenty, v nichž domov důchodců figuroval jako místo, kam se chodí umírat. Předvídali mi, že dlouho nevydržím, že mi z toho rupnou nervy. Nestalo se naopak. Lidé sem nepřicházejí jen zemřít. Přicházejí sem v touze strávit zbytek svého života v klidu a s vědomím, že když se něco stane, je o ně postaráno. Někdy přichází bolaví na dušičce a s vděčností přijímají vlídná slova. Přesvědčila jsem se o tom, že existuje spousta lidí, kteří jsou připraveni pomoci v nouzi někomu cizímu. Zažívala jsem krásné pocity vnitřního štěstí, když jsem viděla i mírně sněžilo Hladina všech jezer i jezírek byla tak klidná, že se v ní hory mohly zhlížet jako v nejčistším zrcadle. Pestrá květena táhnoucí se od luk k fjordům až k hranici stromového růstu nás překvapovala i u silnice. K těm silnicím hlavní tratě jsou pohodlné, široké a rovné, ale ty ostatní? Aby se dvě auta bezpečně vyhnula, musí hodně zpomalit. Však jsme taky potkali několik karambolů, auto na střeše aj. Ohromná stoupání, hned zase prudké sešupy, prostě škola pro řidiče. A často široko daleko ani živáčka. Jen za každou pátou zatáčkou čarokrásné pohledy na fjord, do údolí, na horu nebo městečko. A to nervydrásající ticho! Léta jsme takové neslyšeli. Za zmínku stojí určitě návštěva Bergenu. Měli jsme štěstí a počasí nám přálo, a tak jsme mohli vychutnávat tu nádheru kolem sebe z kopce je možné vidět spoustu ostrůvků, zálivů a fjordů, než se otevře širé moře. Snad ani nelze vylíčit, co zvláštního nás upoutalo. Všechno bylo krásné, čisté snad skandinávské večery. Chytat ryby ve fjordu v půl dvanácté večer, za téměř denního světla to vás tady tedy nepotká! Jedna z nejhezčích částí Norska je okolí Geirangerského fjordu a pohled z náhorní plošiny je neopakovatelným zážitkem. Sever je krásný, záběry na fotografiích i dnes dovedou nadchnout. Má v sobě ale i něco navíc, za co stojí si jako správní tažní ptáci říct: být na severu dobré počasí, kašlem na žhavý jih. Skol! PAVEL SMÍŠEK, Böblingen poprvé šťastné úsměvy lidí, kteří jsou staří, neduhy sužují jejich těla a někdy i duše. Stárnutí není lehké, je plné ztrát a bolestí a pomoci lidem zapomenout na jejich problémy a bolístky je těžké, proto když vidím rozzářené tváře staroušků, zachvátí mě pocit naplnění a jsem šťastná i za ně. Nelituji svého rozhodnutí. Práce na tomto místě i pomohla uspořádat si vlastní žebříček hodnot, poznat lidi, kteří toho v životě tolik zažili, ale také naprosté profesionály, kteří se pro ně snaží udělat, co je v jejich silách. Chci tímto poděkovat těm, kteří mi dovolili alespoň na chvíli vstoupit mezi ně a zažít tyhle krásné pocity a okamžiky, na které budu vzpomínat, když mi bude nejhůř, a které ve mně zůstanou navždy. JANA ČERMÁKOVÁ, studentka SOŠ, SOU a OU Sušice Přestože toto přísloví, i když poněkud upravené, evokuje představu příjemného lenošení, ve školní družině na ZŠ Komenského nezahálíme. Jednoho listopadového dne jsme se rozhodli, že vyrobíme staročeskou pec. A ne ledajakou, ale přímo pohádkovou. Prohlédli jsme si obrázky a za vydatné pomoci pana školníka jsme upravili veliké krabice. Už samotná stavba vyvolala v dětech nadšení. Ještě jsme však netušili, jaká velká práce nás čeká. Starší děti naměřily a vystříhaly kachle, kterých bylo několik desítek. Po skupinkách jsme se střídali, svíčkami vytvářeli ornamenty, které jsme přemalovali inkoustem. Po několika dnech tvořivé práce, přikryly hotové kachle téměř celý koberec školní družiny. Děti byly na svá umělecká dílka náležitě hrdé. V dalších několika týdnech jsme pečlivě oblepili kachlemi celou pec a vymalovali temperovými barvami spáry. Pak už jen stačilo namalovat dvířka a přinést dřevěná polena, aby pec vypadala opravdově, jako ta Honzova pohádková. Všichni jsme se u našeho díla pobavili a pocítili uspokojení ze společné práce. Přestože pec je jenom papírová, topit se v ní nedá a v chladné zimě si ruce neohřejete, dokáže mnohem víc zahřát u srdíčka. A proto vás, vážení spoluobčané, chceme pozvat do naší školy, kdy během celého dne se i vy můžete potěšit z práce našich dětí. JITKA BRZÁKOVÁ Večer česko-slovenského přátelství Občanské sdružení Klub českého pohraničí v Sušici koná v pondělí 4. dubna 2005 v restauraci KD Sokolovna v 18 hodin Večer česko-slovenského přátelství. Zveme občany města, zvláště slovenské národnosti a původu i se členy rodin, kteří nalezli v našem městě na Otavě svůj nový domov. Všem přítomným bude dána možnost vyjádřit svůj názor na společně dějiny, současnost i budoucnost našich národů. Srdečně zve výbor KČP

7 Program kina Sušice Kultura Filmy, které musíte vidět Filmový klub strana 7 Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! 25. března (pátek) RRRrrrr!!! Prehistorická komedie o válce Mastnovlasých proti Čistovlasým, příběh dvou kmenů, které po staletí bojují o nový objev šampón. Nejlepší francouzská komedie roku Hrají: Gérard Depardieu, Alain Chabat aj., režie Alain Chabat (Asterix a Obelix). Francie titulky, 116 min., přístupný, vstupné 55 Kč. Nenechte si ujít, hrajeme naposledy! března (sobota neděle) Příliš dlouhé zásnuby/a Very Long Engagement * Příběh o dívce, která v zákopech první světové války i pařížských palácích neúnavně pátrá po svém zmizelém milém. Hrají Audrey Tautou, Gaspard Ulliel aj., režie Jean Pierre Jeunet. Francie/USA, titulky, 133 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! března (pondělí úterý) 5 2 * Příběh vztahu jedné obyčejné pařížské dvojice v pěti kapitolách provede diváka zpět od rozvodu až po začátek jejich lásky a hledá odpověď na to, kde se stala chyba. Hrají Valeria Bruni Tedeschi, Stéphane Freiss aj., režie Francois Ozon. Francie, titulky, 91 min., od 15 let, vstupné 55 Kč března (středa čtvrtek) Sametoví vrazi * Kriminální psychologický příběh inspirovaný tzv. Orlickými vraždami z let Hrají Michal Dlouhý, Richard Krajčo aj., režie Jiří Svoboda. ČR, titulky, 130 min., od 15 let, vstupné 55 Kč. Nenechte si ujít! 1. dubna (pátek) Holky to chtěj taky 2/Mädchen, Mädchen 2 Podruhé je to lepší než poprvé. Pokračování populární komedie. Hrají D. Amft, K. Herfurth aj., režie P. Gersina. Německo, český dabing, 88 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít, hrajeme naposledy! dubna (sobota neděle) Řada nešťastných příhod * Lemony Snicket s Series of Unfortunate Events Rodinná černá komedie o pozoruhodné cestě tří děti a jejich lstivého strýce Olafa. Hrají Jim Carrey, Meryl Streep, B. Conolly aj., režie B. Silberling. USA, titulky, přístupný,vstupné 55 Kč dubna (pondělí středa) Příběhy obyčejného šílenství * Smutná komedie o různých podobách lásky od kultovního režiséra a scénáristy P. Zelenky. Hrají I. Trojan, Z. Šulajová, Z. Bydžovská aj. ČR, 100 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! 7. dubna (čtvrtek) Filmový klub Život je zázrak * Komediální drama legendárního režiséra se odehrává v Bosně roku 1992 a je cestou do hlubin balkánské duše. Hrají Slavko Štimac, Nataša Šolaková aj., režie Emir Kusturica. Chorvatsko/Francie, titulky, 154 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! 9. dubna (sobota) Hrajeme od hodin Cesta kolem světa za 80 dní * Dobrodružná komedie. USA, český dabing, 120 min., přístupný, vstupné 60 Kč dubna (pátek sobota) Cesta kolem světa za 80 dní/around the World in 80 Days * Dobrodružná komedie inspirována románem Julese Verna. Hrají Steve Coogan, Jackie Chan, A. Schwarzenegger aj., režie F. Coraci. USA, český dabing, 120 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Příliš dlouhé zásnuby března Po úspěšné poetické komedii Amélie z Montmartru se režisér Jean Pierre Jeunet opět sešel s herečkou Audrey Tautouovou v netradičním válečném a milostném dramatu. Předlohou pro film se stal román spisovatele Sébastiena Japrisota. V roce 1917 bylo na frontě na Sommě odsouzeno na smrt pět francouzských vojáků a rozsudek byl vykonán tak, že byli deportováni do země nikoho mezi zákopy. Všech pět zde údajně najde smrt. Ale Mathilda, snoubenka jednoho z nich, věří své intuici a začne vytrvale pátrat po osudu svého milého. Na pozadí děsivých obrazů válečného utrpení se tak odkrývají tajemství, utrpěné křivdy i síla lásky. Časopis Cinema hodnotí 80 % super března Komorní snímek se zabývá vztahy mezi mužem a ženou, kteří se právě rozcházejí. Vyprávění začíná ve chvíli, kdy manželé svým podpisem stvrzují rozhodnutí o rozvodu a odvíjí se proti běhu času přes klíčové momenty jejich života. Matematický název filmu tak připomíná pět podstatných okamžiků v životě dvojice a režisérovi se podařilo citlivě zobrazit příběh jednoho vztahu od hořkého konce před soudem až k seznámení na břehu moře. Díky svému autorovi (Francois Ozon) je však snímek vzdálen tradičním romantickým příběhům má spíš povahu psychologické sondy. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Sametoví vrazi března Kriminální thriller vychází z proslulého případu tzv. Orlických vražd, který je dosud považován za největší kriminální případ polistopadového období. Skupina pachatelů zavraždila v letech pět osob. Tři těla vylovila policie z Orlické přehrady, dvě oběti byly v zavařených sudech s louhem. Zločinci byli v roce 1997 odsouzeni k vysokým trestům. Scénárista a režisér Jiří Svoboda se soustřeďuje zejména na vykreslení povah zločinců i prostředí, ve kterém se pohybují. V centru dění stojí bývalý příslušník elitní policejní jednotky, který začínal jako bodyguard gangstera a obchodníka se zbraněmi a výbušninami. Tvrdý muž, který uznává jen sílu a bezohledné užívání života, zabředá stále hlouběji do zločinného podsvětí. Ve spojenectví s brutálním vrahem a přihlouplým kamarádem se začnou zbavovat nepohodlných lidí. Příběh připomíná svým názvem odvrácenou tvář tzv. sametové revoluce. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Řada nešťastných příhod dubna Lemony Snicket napsal sérii dětských knížek (vychází i u nás), která soupeří ve čtenářské popularitě s příběhy Harryho Pottera. Hrdiny vyprávění jsou sourozenci, kteří přišli o rodiče i domov a jako dědicové velkého jmění se stávají oběťmi pronásledování ziskuchtivého zloducha, hraběte Olafa. Ten na ně útočí v různých převlecích nejen ve svém domě, ale také v okamžiku, kdy nacházejí útočiště u dalších příbuzných. V roli padoucha se vyřádí Jim Carrey a film své diváky určitě pobaví. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Příběhy obyčejného šílenství dubna První a velmi úspěšná hra scénáristy a režiséra Petra Zelenky měla na scéně Dejvického divadla premiéru před třemi lety a ještě pořád se hraje. Autor se ujal i filmového scénáře a režie zajímavého filmu, který se zabývá tématem těžko uchopitelné a definovatelné lidské vyšinutosti, jež se obvykle nejvýrazněji projevuje v oblasti milostných vztahů. Mezi herci exceluje Ivan Trojan, jehož nápady jsou většinou ztřeštěné, rozhodně však rozptylují nudu, a to také jeho dívka, kterou se snaží získat zpět, nakonec ocení. Kromě tohoto hrdiny trpí drobnými posedlostmi i jeho otec a matka. Pod tématem lidských úletů však divák rozpozná samotu, která člověka trápí tak, že často vede k jeho vybočení mimo oblast, kterou běžně nazýváme normální. V dalších rolích uvidíte Ninu Divíškovou, Karla Heřmánka, Zuzanu Bydžovskou a další oblíbené české herce. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Cesta kolem světa za 80 dní dubna V románu Julesa Vernea (v březnu uplyne sto let od jeho smrti) nacházejí filmaři vše, co si jen mohou přát dobrodružství, napětí, lásku, přátelství a exotiku. Tentokrát je zřejmé, že autor snímku, režisér Frank Coraci, se snažil oslovit především mladší diváky jeho snímek chce být především vtipný a akční. A tak je cestovatel Phileas Fogg spíš podivínem než vynálezcem a snímek je sledem epizod, v nichž se cestovatelé utkávají s nepřáteli. Film je výpravný a točil se z velké části v Thajsku a Německu. Zajímavosti Filmové cesty kolem světa v roce 1956 natočil Michael Anderson téměř tříhodinovou, nejznámější adaptaci románu. V jedné ze svých prvních rolí se tu objevila Shirley MacLaine a mihli se zde Buster Keaton a Marlene Ditrich. Z osmi nominací film nakonec získal 5 Oscarů. populární byl stejnojmenný televizní animovaný seriál z roku 1972 (v roce 1999 byl na stejné téma natočen animovaný film) v roce 1982 byla natočena další série, kde si Philease Fogga zahrál Pierce Brosnan sz Život je zázrak čtvrtek 7. dubna Píše se rok 1992 a svérázný vypravěč zavádí diváky do zvláštního světa, v němž se v rytmu temperamentních melodií mísí fantazie s realitou, láska s nenávistí a poezie s krutou brutalitou. Seznámíme se s příběhem inženýra Luka, který je známý pro svou technickou dovednost, ale také i kvůli své ženě Jadrance, talentované zpěvačce a synu Milošovi, posile místního fotbalového týmu. Luka prožívá blažené období po mnohaletém úsilí se mu podařilo otevřít vysněné železniční spojení se sousedním Srbskem, což by mohlo zajímavě zvýšit cestovní ruch. Místo hospodářského rozkvětu však přichází válka a všechno je jinak Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Komorní filharmonici excelovali Po delší době Sušice opět zažila jeden z vynikajících koncertů. Mám na mysli koncert Filharmonického komorního smyčcového orchestru bez dirigenta pod uměleckým vedením koncertního houslisty a sušického rodáka prof. Pavla Prantla. Koncert se uskutečnil ve Smetanově sále sušického gymnázia 9. března. Filharmonický komorní smyčcový soubor vznikl z podnětu P. Prantla již v roce 1978 a brzy získal světové jméno. S velkým úspěchem koncertoval v mnoha zemích světa. Po návratu prof. Prantla z exilu, v devadesátých letech, opět pod jeho vedením soubor pokračuje v dalších úspěších na domácích i zahraničních koncertních pódiích. První učitelkou prof. Prantla v Sušici byla rovněž výborná houslistka Marta Procházková Cittová. Po absolutoriu konzervatoře u prof. V. Snítila se Pavel Prantl jako jeden z nejmladších stal členem České filharmonie a zástupcem koncertního mistra. Z politických důvodů musel společně se svou ženou, klavíristkou Martinou Maixnerovou, v době normalizace odejít do exilu. Oba pak působili v Singapuru a v Hongkongu jako úspěšné pedagogové a sólisté. Nyní působí Pavel Prantl jako profesor houslové hry na plzeňské konzervatoři. také v roce 2005 sobota 23. dubna 2005 sobota 14. května 2005 sobota 28. května 2005 sobota 4. června 2005 sobota 9. července 2005 sobota 16. července 2005 SRN Regensburg, Walhalla SRN Legoland SRN Bavorský národní park Rakousko Vídeň Dvůr Králové Safari Toulky po západních Čechách Loket a Bečov nad Teplou Český Krumlov otáčivé hlediště Pro nadcházející divadelní sezónu v otáčivém hledišti v Českém Krumlově jsme pro vás připravili následující nabídku: pátek a pátek Babička klenot české literatury s hudbou a zpěvy pátek Rusalka romantická opera Program sušického koncertu byl s ohledem na smyčcový charakter souboru zvolen velmi dobře. Úvodem zazněla Janáčkova Suita pro smyčce, skladba z raného skladatelova období. V podání filharmoniků vynikla jedinečnou kulturou zvuku, vynikající instrumentální úrovní a dravou i sladkou muzikálností. Totéž lze říci i o závěrečné Serenádě E dur op. 22 Antonína Dvořáka, jejíž interpretace poskytla stejně nezapomenutelný zážitek. Uprostřed programu zazněl ještě Houslový koncert č. 1 C dur Josefa Haydna s mladou sólistkou Barborou Kolářovou, žákyní prof. Prantla a vítězkou mnoha mezinárodních houslových soutěží. Také její hra zaujala skvělou muzikálností, virtuozitou i stylovým podáním. Krásný zážitek z koncertu uzavřela, jako přídavek v podání celého souboru, Dvořákova Humoreska. Se stejným programem má vystoupit Filharmonický komorní orchestr v bavorském Deggendorfu a později v USA. Sušické obecenstvo, které se dostavilo ve slušném počtu, odměnilo svého významného rodáka i ostatní účinkující spontánním potleskem a vřelými ovacemi. Celý koncert s přehledem a zasvěceně uvedl Mgr. Jaroslav Hamberger. jk pátek Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) veselohra Pohádkové neděle Začátky vždy v hodin, vstupné 20 Kč. Představení jsou určena zejména pro děti do 10 let, ale budou se určitě líbit i rodičům. Doba ledová Animovaný film pro celou rodinu. Český dabing, 83 min. 27. března Nabízíme zajištění vstupenek na otáčivé hlediště pro pracovní kolektivy, školy a podniky podle přání i s dopravou vzhledem k vysokému zájmu o návštěvu tohoto evropského unikátu žádáme případné zájemce o včasné objednávky. Zájezdy si můžete vybírat už nyní, přihlášky v kanceláři MKS (Sokolovna 1. patro), nebo telefonicky na čísle Nové zájezdové katalogy s podrobnostmi a kompletní nabídkou jsou k dostání v CA MKS a v Městském informačním centru (budova radnice).

8 strana 8 Hokejové naděje Sušice Hokejisté hrající za čtvrté třídy: zleva stojící V. Mergl, J. Mařík, V. Chalupný, M. Fedor, J. Bureš, J. Skuhra, J. Miskowicz, D. Weinfurter; zleva klečící E. Vachoušek, M. Šafránek, P. Nauš, J. Chalupný, J. Kutil, vpředu leží J. Michna, A. Straka. Dnešní borci čtvrtých a pátých tříd zaručují, že hokej se v Sušici bude hrát i v dalších letech a to ve skvělé kvalitě. Hoši v zimní sezóně bojovali po celých jihozápadních Čechách a sváděli těžké souboje s hokejovými družstvy silných celků jako jsou České Budějovice, Tábor, Klatovy Naši chlapci, i když jsou v početní nevýhodě proti celkům velkých měst, jejichž základna čítá i přes dvacet členů, své Sušici ostudu rozhodně neudělali. Někdy i jen v devíti hráčích dokázali přehrát papírově silnějšího soupeře, bojovali jako lvi často až na pokraj svých sil, ale výsledek za celý rok odměnil čtvrťáky skvělým sedmým místem v konečné tabulce jihočeského mistrovského přeboru z celkových dvanácti mužstev! Blahopřejeme! Hokejoví čtvrťáci připravili pro své věrné fanoušky napínavé rozloučení se sezónou. Posledním soupeřem minulou sobotu jim totiž byl silný Tábor. Nikdo ani ve snu nedoufal, že v jedenácté minutě bude zápas rozhodnutý, a to ve prospěch domácích borců 3:2. Ručičky časomíry nestihly oběhnout ani první minutu, když benjamínek družstva Pavlík Nauš překonal táborského brankáře a během druhé minuty podruhé! Táborští přitvrdili hru a celý zápas dotahovali a snižovali skóre na rozdíl jediné branky. Poslední minuty zápasu nenechaly nikoho z diváků v klidu. Na sušické straně zvonila tyčka, ani jedno mužstvo nevyužilo několik přesilových her, ani vyložených šancí. Chlapci se obětavě vrhali do střel, které v závěru jen pršely na sušickou branku, domácí brankáři v brance kouzlili. Teprve až závěrečná siréna ohlásila triumf domácích borců. Tak skvělé rozloučení nikdo nečekal, vzduchem létaly rukavice, aplaus nebral konce. Hoši se poděkovali a jako praví profesionálové objížděli kolečka slávy za silných ovací ochozů. Takovou atmosféru jim mohou závidět i dospělí! Za sušické čtvrťáky chytá Antonín Straka, Jakub Michna, v útoku jsou kapitán Josef Bureš, Matyáš Fedor, Jiří Skuhra, Jakub Kutil, Pavel Nauš, Václav Chalupný, Jan Chalupný, Michal Šafránek, Erik Vachoušek. Modrou čáru střeží silní beci Jakub Mařík, Jakub Miskowicz, Dominik Weinfurter a Václav Mergl. Za páté třídy branku chrání René Vachoušek, Matěj Vrána, Tadeáš Ptášnik, útočné řady tvoří kapitán Václav Nauš, Lukáš Kodýdek, Michal Raitmaier, Jan Procházka, Daniel Motlík, Jan Mergl, Jiří Zelený, Jakub Kechner, Václav Černý, Jan Bartoš, v obraně hrají Jaroslav Jílek, Josef Juriga, Jiří Petera, Ladislav Šmrha, Martin Skuhra. PETRA MAŘÍKOVÁ foto: PETR MATEJZL Sport Zakončení sezóny BC Sušice V posledním utkání Krajského přeboru I. třídy mužů přivítal tým BC Sušice vedoucí a dosud neporažené mužstvo TJ Klatovy B. Sušičtí nastoupili ve velice oslabené sestavě, ale protože klatovským také chybělo několik klíčových hráčů, bylo utkání nad očekávání vyrovnané a k velkému překvapení nechybělo mnoho sobota BC Sušice TJ Klatovy B 56:57 (17:15, 29:33, 42:47) Začátek zápasu se lépe vydařil hostům, kteří si téměř celou první čtvrtinu udržovali mírný náskok. Již od úvodu bylo jasné, že v tomto zápase budou obrany převládat nad útokem, takže nepadalo příliš bodů. V závěru první části hry se sušičtí dokázali vzchopit a strhnout vedení na svoji stranu. I ve druhé čtvrtině se skóre přelévalo z jedné strany na druhou a žádný ze soupeřů nedokázal výrazněji odskočit. Klatovští se prosazovali zejména z prostoru pod košem, odkud zakončovali po povedených kombinacích. V poločase si tak vypracovali čtyřbodový náskok. Ovšem domácí se nechtěli vzdát a velkou bojovností se v průběhu třetí části hry opět dostali do vedení. Přeskupením obrany se podařilo zastavit nacvičené kombinace hostů, bohužel poslední minuta této části hry se sušickým vůbec nevydařila a hosté si opět vypracovali mírný náskok. Obraz hry se nezměnil ani v poslední čtvrtině, bojovalo se o každý kus palubovky. Sušičtí dokázali pět minut před koncem dotáhnout náskok klatovských a zápas vstoupil do velice dramatické koncovky. Ta byla tentokráte poněkud zvláštní, protože poslední koš padl více než dvě minuty před koncem. Poté se již žádný ze střelců nedokázal prosadit, takže hosté si ze Sušice odvezli nejtěsnější vítězství. Prohra velice mrzí, ale před zápasem by takový výsledek neočekával asi Družstvo Zápasy Skóre Body 1. TJ Klatovy B : Lokomotiva Plzeň B : Jiskra Domažlice B : Slavoj Plzeň : Lokomotiva Plzeň C : SKB Rokycany B : BC Sušice : BK Přeštice : SVA Holýšov A : Sn. Mariánské Lázně : V konečné tabulce Krajského přeboru se tým BC Sušice kvůli třem posledním prohrám propadl až na sedmé místo a nesplnil tedy předsezónní cíl postoupit do play off (první čtyři mužstva). K naplnění této mety chybělo velice málo, neboť tři zápasy prohráli sušičtí rozdílem jednoho nebo dvou bodů Příčinami byly zejména časté absence klíčových hráčů týmu nejlepší hráč Pavel Kalný hostoval v III. lize v Písku a v Sušici odehrál pouze osm utkání, celou nikdo, takže hráčům je třeba za předvedený výkon a bojovnost poděkovat. Body: Marek 19, Kožnar 15, Veselý 9, Vilček 6, Svoboda G. 3, Karásek 2, Svoboda O. 2 Křiváček 17, Mundl 13, Hrabík 11. Trojky: 4:1. Trestné hody: 12/6 (50 %):15/10 (66 %). Fauly: 14:18. Rozhodčí: Frána a Pytlík. sezónu chyběl kvůli zranění kolene M. Vávra, úvod sezóny musel kvůli zranění vynechat také T. Vohradský. Hodně důležitých zápasů nehrál tým v optimální sestavě a na výsledcích se to bohužel projevilo. Soutěž měla vyšší úroveň než v předchozích sezónách, v týmech soupeřů hrálo mnoho hráčů se zkušenostmi z II. nebo III. ligy. I proto se dá říci, že sušičtí vyloženě nezklamali a dokázali sehrát vyrovnané zápasy i s těmi nejlepšími soupeři. pm Hokejisté na domácím turnaji slavili prvenství V sobotu 5. března proběhl na sušickém zimním stadionu turnaj, který byl pro domácí A tým zároveň definitivní tečkou za sezónou 2004/05. V závěrečných zápasech roku se sušickým hokejistům dařilo a na konci náročného dne se hráči dokonce mohli radovat z celkového prvenství. Turnaje se zúčastnila 4 mužstva a nechyběla zde ani mezinárodní konkurence. Vedle domácí TJ Sušice si přijely zahrát týmy Aspera České Budějovice, Start Luby a švýcarský celek SC Uetendorf. Původně se počítalo i s účastí ESC Vilshofenu, ale tento tým nakonec kvůli poruše autobusu do Sušice nedorazil. Hrací plán byl velmi jednoduchý nejprve se mužstva utkala systémem každý s každým, poté dva nejúspěšnější celky postoupily do finále a na zbylé dva týmy zbylo utkání o třetí místo. Samotné zápasy probíhaly ve velmi uvolněné atmosféře a hráči se hokejem především bavili. Většina celků předváděla útočný hokej a díky tomu padalo vcelku dost branek. Diváci se tedy rozhodně měli na co dívat. Součástí programu turnaje byla i soutěž o nejlepšího bruslaře, ve které zvítězil Petr Malát z mužstva Start Luby. Sušičtí odstartovali své účinkování na turnaji proti týmu SC Uetendorf. Domácí již v tomto úvodním utkání turnaje potvrdili své kvality a vcelku bez problémů zvítězili 4:1. O branky Sušice se postarali Jůn, Murcko, Kalný a Ryšavý. V dalším utkání hokejisté Sušice narazili na jihočeský Aspera České Budějovice. Domácí celek díky výbornému výkonu všech hráčů přehrál svého soupeře 3:0. Do střelecké listiny se tentokrát dvakrát zapsal kapitán mužstva Jarek Murcko, třetí branku pak přidal obránce Kopp. V posledním zápase základní skupiny pak Sušice celkem bez problémů přehrála Start Luby 5:0 (Svoboda 2, Korál, Rendl, Kopp) a domácí hráči se tak mohli těšit na finálové utkání. V boji o celkové prvenství na ně čekal tým Aspera České Budějovice. Celek z jihočeské metropole v základní skupině sušickým podlehl a budějovičtí hokejisté chtěli svou porážku odčinit. To se jim však nepodařilo a Sušice po vítězství 4:1 (Kopp 2, Jůn, Lemberger) slavila zasloužené prvenství na turnaji. Za Českými Budějovicemi se pak umístilo mužstvo Start Luby, které v utkání o třetí místo zdolalo Uetendorf vysoko 10:3. Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje pak proběhlo při společné večeři všech zúčastněných týmů v restauraci U Vítovců. Cenu pro nejlepšího brankáře si odnesl domácí Šlais, nejlepším obráncem byl zvolen Res Nafzger z SC Uetendorf, nejlepším střelcem se pak stal lubský Petr Malát. Pro sušický celek tedy dopadl tento turnaj velice úspěšně a hráčům jistě zpříjemnil konec jinak ne příliš vydařené sezóny. Připomeňme si ještě vítěznou sestavu: Šlais Martin Kalný, Rendl, Lemberger, Kopp Svoboda, Jůn, Murcko, Ryšavý, Zahálka, Korál. jon Žáci hrající za páté třídy: zleva stojící J. Jílek, M. Skuhra, L. Kodýdek, J. Kechner; zleva klečící D. Motlík, J. Mergl, J. Procházka, V. Nauš, L. Šmrha, vpředu leží R. Vachoušek, M. Vrána. Bavili nás známí herci Minulý pátek občanské sdružení Aya, pomáhající postiženým dětem a jejich rodičům se vzděláváním těchto dětí v běžných základních i středních školách, navštívilo zábavný program v Praze Čeští Rain mani. Večerem provázel Petr Novotný, zpívali nám Tomáš Savka, Václav Neckář, Tereza Kerndlová, jako host tu byli pan Jiří Suchý, Pavel Kříž a další. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům, kteří přispěli na cestu do Prahy! Než nalezneme vhodnou kancelář, připomínáme telefoní číslo, na kterém vám rádi pomůžeme s vašimi starostmi: Za všechny členy MUDr. PETRA MAŘÍKOVÁ

9 Inzerce strana 9

10 strana 10 Inzerce

11 Keramika pro děti i dospělé Nová keramická dílna v Domě dětí a mládeže v Sušici ( za vodou ), zve k návštěvě děti i dospělé, kteří si chtějí vyzkoušet tvorbu vlastníma rukama. Provoz dílny bude zahájen 31. března, navštívit ji můžete každý čtvrtek (mimo ) a vždy první a třetí sobotu v měsíci. Pravidelné začátky Keramické dílny jsou od hodin (čtvrtky i soboty), poplatek je 20 Kč za osobu. Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky a pracovní oděv. Těšíme se na vás! ddm Informace Hrozí nám povodně? Jak je připraveno město? Obavy z prudkého oteplení a následných povodní vyvolaly řadu otázek. Tání samo o sobě není hrozbou. Avšak v kombinaci se srážkami může dojít ke vzedmutí hladin řek a možnosti záplav. Po zaplavení Sušice v roce 2002 byla navržena a provedena některá protipovodňová opatření. V roce 2003 bylo investováno do odstranění škod po povodních v r a na realizaci protipovodňových opatření ze studie ochrany města po povodních v r celkem Kč s účastí města ve výši Kč. Povodí Vltavy investovalo v roce celkem Kč do čištění koryta řeky a oprav břehů. V roce 2004 byla městem realizována protipovodňová opatření na Roušarce za Kč. V roce 2005 se počítá s protipovodňovými opatřeními na hrázi ve spodní části města za Kč. Všechna protipovodňová opatření ze studie z roku 1993 budou realizována v průběhu dalších tří až čtyř let. Cílem všech opatření bude snaha udržet vodu Otavy pokud možno v korytě, aby nenapáchala škody ve městě. Při hladině vyšší než 260 cm je to v současnosti téměř nemožné. Velké množství sněhu na Šumavě při rychlém oteplení a souběžných srážkách může prudce zvýšit hladinu vody ve Vydře a Otavě. Proto je vhodné se na tuto možnost připravit. Za povodňovou ochranu města odpovídá starostka města a povodňová komise. Za ochranu majetku si odpovídají majitelé sami. Kdo má co dělat? 1. Město, složky IZS a organizace podílející se na provádění povodňových opatření. Zabezpečují trvalé sledování situace na toku, v případě nebezpečí varují obyvatele před možnou povodní, realizují zabezpečovací práce na rizikových místech, realizují záchranné práce, evakuaci, náhradní ubytování, realizují pomoc při likvidaci následků škod. Jaká je realizace? pracoviště povodňové komise je na stanovišti městské policie tel , , (zde je možnost získat informace, hlásit důležité události, žádat o pomoc, žádat o náhradní ubytování při nařízené evakuaci ) varování a informace budou sdělovány městským rozhlasem, pojízdnými prostředky PČR a MP. SuTeS budou v součinnosti s dobrovolnými hasiči při hrozbě povodně plnit pytle pískem a rozvážet je na tři místa: náměstí, parkoviště u Daliborky, prostor u Rumpoldu. Pytle budou v omezeném počtu celkově cca 800 ks (jako doplňková pomoc občanům). HZS v součinnosti s SDHO, Jihozápadní dřevařskou, Obalovnou Dobršín a dalšími organizacemi bude připraven likvidovat překážky na toku, pomáhat při evakuaci a odstraňování případných následků (likvidace naplavenin, čerpání vody ). PČR a MP v součinnosti se Správou a údržbou silnic budou uzavírat zaplavené komunikace a dbát na veřejný pořádek Zajišťují opuštěný prostor a hlídají opuštěný majetek. po provedené rekonstrukci úpravny vody se nepředpokládá výpadek pitné vody v případě nutnosti se bude zřizovat Středisko humanitární pomoci na ZŠ Lerchova ve spolupráci s ČCK a Charitou Sušice 2. Občané: realizují přípravy na ochranu svého majetku (příprava vlastních pytlů s pískem nebo jiných těsnících materiálů a utěsnění všech možných prostupných míst, uzavření vypnutí hlavních přívodů energie, vystěhování cenných věcí do vyšších pater) zajišťují lehce odplavitelný materiál připraví se na možné opuštění prostoru při nařízené evakuaci (evakuační zavazadlo, cenné věci). dodržují všechny pokyny povodňové komise a výkonných orgánů PČR, MP a hasičů zejména Dárcům krve Transfúzní oddělení NsP Klatovy oznamuje odběry krve na stanovených místech, vždy v době od do hod Klatovy Horažďovice Klatovy Sušice Kašperské Hory Kolinec Sušice Velhartice Sušice Klatovy Sušice sanitární den k opuštění ohroženého prostoru, zákazu vstupu a vjezdu do uzavřených prostorů a zákaz pohybu v nich. aktivně se můžou zapojit v pomoci postiženým osobám buď přímo dohovorem s poškozenou osobou nebo přes povodňovou komisi. V přípravné fázi mohou nabídnout pomoc vedoucímu Su- TeS k plnění pytlů s pískem. V neposlední řadě se počítá s disciplinovaností občanů, minimálně s tím, že nebudou zbytečně zatěžovat záchranné složky a vystavovat je rizikům při záchraně zdraví a majetku. Kde mohou občané získat další informace? Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Městského úřadu Odbor životního prostředí protipovodňová ochrana. jh strana 11 Základní škola Sušice, Lerchova ulice vyhlašuje výtvarnou soutěž Sušice očima dětí pro MŠ, ZŠ a všechny ostatní zájemce ze Sušice (formát a technika libovolné) Příjem prací do v kanceláři školy Společná výstava květen, červen hala školy Vyhlášení nejlepších prací, předání cen středa 15. června v 15 hodin Pokračování výstavy červen, červenec výstavní prostory radnice Inf , vyhlašuje počítačovou soutěž Sušice očima dětí na PC pro žáky 8. a 9. tříd základních škol v Sušici Propozice soutěže zaslány em Termíny shodné s výtvarnou soutěží Inf , pořádá sportovní soutěž Přebor škol ve vybíjené pro žáky 1. stupně základních škol Sušicka Termín středa od 9 do 12 hodin Pravidla soutěže zaslána školám Přihlášky do Inf , Na vaši účast se těší učitelé a žáci z modré školy. Sušický rockový puls XLVII. (1/2005) HOLISTIX, CLIMATIZADO, BEZ PEŘÍ , Sušice, Tradiční kloub Původně jsem předpokládal, že z výše uvedeného trojkoncertu přinesu jen další mini reportáž v rámci novinek na webu Srpuls. CZ, ale vzhledem k faktu skutečně nevšedního zážitku a jisté prodlevy mezi loňským posledním a letošním prvním dílem, je tady 48. zářez v plné polní. Koncert, který proběhl na sklonku mrazivé soboty 5. března 2005, byl přede všemi pro zvané, ale kdo se úplně nezalekl nálepky soukromé narozeninové párty, mohl za slušné vstupné zhlédnout parádní koncert pozoruhodných rockových kapel. Tou první byla zcela nová skupina zdejší scény se zajímavým názvem HOLISTIX. Trio se skládá s nadsázkou z veteránů sušické rockové scény: frontmana, kytaristy a zpěváka Jana Březiny [ex Stinky Hole, Siny Star Stinky Hole Revival, The Lipposuckers], baskytaristy Martina Vlka [ex Jsme listín.y., Pomerančový džus] a nováčka, bubeníka Jiřího Pláničky. Věci jen trochu znalý nemůže netušit, že co do stylu, jde pochopitelně o nonkonformní grunge, kterak se pánové koneckonců sami zařadili. Holistix otevřeli večer ve 20 hodin a během půlhodinového vystoupení nabídli sedm vlastních skladeb. Pokud se po první rychlé a zajímavě vystavěné svezla posluchačova dolní čelist směrem k zemi, během dalších čtyř bez problémů nalezla své výchozí nastavení. Chci tím říci, že po tom úvodním další songy nezněly příliš původně, čemuž se pochopitelně nevzepřel ani anglický zpěv, avšak zde musím ocenit Honzův zajímavý a neobvyklý způsob frázování. Se závěrečnými dvěma songy v mateřštině však hodnotová křivka vylétla opět strmě nahoru, jako při první skladbě. V češtině totiž zní stejně zahraná muzika úplně jinak a najednou působí vcelku originálně. První koncert Holistix hodnotím rozhodně nadprůměrně a pokud kapela vydrží a bude své schopnosti rozvíjet ve všech směrech, mohla by vyrůst v něco víc než jen sušickou kapelu. Druzí se na pódiu i před ním zjevili plzeňští punko kovbojové CLIMATIZADO. Před koncertem je po Kloubu nedoprovázela dobrá pověst reagující na nedávné domácí předskakování celebritám Sunhine, které skončilo fiaskem a první sušický koncert, po kterém se tehdy i tento večer přítomní nezdráhali pronášet prohlášení, že dnes může kapela jen a pouze překvapit. Climatizado si pódium přestavěli po svém: strohou bicí soupravu, pořádné reproalmary či dvoje klávesy umístěné na normálních žehlících prknech obložili množstvím efektových krabiček a po krátkém nazvučování to celé ve 21:30 naplno stiskli. V Kloubu v tu ránu nebyla skulina nevyplněná masivním, pumpujícím a plným zvukem. Industriálně alternativní psychedelie z jiné planety. Přirozené živočišno a drive pepřily zajímavé nápady. Celou kakofonii dvojitě podtrhl vlastní zvuk ve formátu úplné špíny. Výše vzpomínané liché pověsti byly během dvaceti pěti minut zapomenuty a nad výkonem pokyvovali hlavami příznivci obou pohlaví a všech věkových kategorií. Silný hudební zážitek. Zdálo by se, že severočeská stálice sušické scény BEZ PEŘÍ bude mít co dělat, aby gradaci koncertního večera nepřerušila. Kapela však možná naproti očekávání začala pěkně zlehka, pomalu, a z jejího vystoupení se tak postupně stal samostatný stát ve státě. Bez peří jsou nejen Davidovi miláčci, jak jasně hlásal plakát styl skupiny, ale svých skutečných příznivců mají v Sušici hezký zástup. To dokazoval okamžitý a vytrvalý pohyb pod pódiem, vřelé a neutuchající ohlasy či bezprostřední přátelská komunikace s kapelou. Během snad dvouhodinového koncertu zazněla kompletně obě skvělá alba Jablečné pyré (mimochodem souběžně s tímto dílem zařazuji do příslušné sekce na web svoji dobovou recenzi), respektive Noční vidění. Pozitivní koncert doplnila řízná improvizace a v závěru několik nikoliv nevykřičených přídavků. Po tom všem se ptám, kde je chyba, že Bez peří nejsou ve společnosti kapel formátu Tata Bojs či Sunshine? Managementem? Nedostatkem štěstí? Hudbou rozhodně ne. Na druhou stranu, výše zmíněné hvězdy v Kloubu určitě nenavštívíte. A jsem-li u porovnávání, musím říci, že z trojice Sunshine, Tata Bojs a Bez peří (všechny tři kapely sleduji od raných nahrávek i koncertů), jsou pro mne v současné chvíli nejzajímavější poslední jmenovaní. A tímto koncertem, který byl dle mého archivu jejich již osmým sušickým (poprvé tu hráli téměř na den přesně před šesti lety), nejen mě opět dostali! Text a foto: FBB Severočeská stálice sušické rockové scény, BEZ PEŘÍ Sušický rockový puls online:

12 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 25. března do 8. dubna 2005 Sušice Společenská zábava sobota 26. března v 9 00 hod. Sokolovna Celostátní postupová soutěž ve společenském tanci standardní i latinsko-americké tance neděle 27. března od hod. Sokolovna Velikonoční zábava pořádá restaurace Sokolovna středa 6. dubna v hod. Sokolovna Divadlo Járy Cimrmana: Vyšetřování ztráty třídní knihy rezervace vstupenek v MKS připravujeme: středa 13. dubna v hod. Sokolovna D Paráda hraje Mistříňanka rezervace vstupenek v MKS čtvrtek 14. dubna v hod. Sokolovna Solasido finálový večer soutěže pro mladé zpěváky neděle 17. dubna ve hod. Sokolovna Pro dobrou náladu hraje Jan Vondrášek čtvrtek 21. dubna v hod. Smetanův sál Vivat Musica Galantní doteky francouzské hudby a poezie hudebně-literární pořad, účinkují Hana Kimelová cembalo, Robert Heger flétna, Jiří Hošek violoncello, Miroslav Kovářík recitace. pátek od hod. Husův sál Sokolovny Loutkové představení pro nejmenší 25. března Kašpárek přenocuje u Ježibaby Tradiční Kloub Sokolovna, tel pátek 25. března FRU FRU bicí komando s rytmickým kolibříkem, směs rocku, world music, jazzu, funku a taneční hudby sobota 2. dubna Deverova chyba bass&drum bass, Tábor C compost rock, Tábor každý pátek od hod. PDA Sušice diskotéka každý druhý čtvrtek v měsíci Dům Penzion pro důchodce Setkání s osobností pořádá ČKA, MO Sušice každou středu od hod. sál DDM Africké a orientální tance Tradiční orientální cvičení, cviky na klouby a páteř reflexní terapie, cvičí J. Adamcová Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax Stálá expozice sušické sirkařství, šumavské sklářství, sušický cínový poklad, regionální dějiny Sušický mechanický Betlém Do 31. března 2005 je betlém přístupný v pátek, sobotu a v neděli v 11 00, 12 00, a hod. Kapacita místnosti je maximálně 30 osob. Vzhledem k časovému nastavení pohybového mechanismu, lze betlém spouštět pouze v hodinových intervalech. Vstupné 10 a 6 Kč. Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek a hod. Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce tel hod. pondělí čtvrtek a hod. Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městské informační centrum budova radnice tel , nebo pondělí pátek a hod. Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel Informace Městské informační středisko, veřejná internetová stanice tel Kašperské Hory Společenská zábava aktuální informace o akcích na tel Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Muzeum Šumavy Tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). Galerie tel úterý sobota Informace hodin Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko veřejná internetová stanice, tel. kultura , informace , pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek a hod a hod a hod. Železná Ruda Muzeum Šumavy tel Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, šumavské hamernictví. tel Horažďovice Kino Otava (oba dny ve hod.) Bridget Jonesová: S rozumem v koncích Dokonalý přítel. Dokonalý život. Co by se mohlo podělat? Romantická komedie USA, titulky, od 12 let (oba dny ve hod.) Collateral V nesprávný čas na nesprávném místě. Thriller USA, titulky, od 12 let (oba dny ve hod.) Milenci a vrazi Vraždí, protože milují. Milují, aby vraždili. Skvělé herecké obsazení. Film ČR, přístupný (oba dny ve hod.) Protivný a sprostý holky Co dokážou holky, když se perou o kluka Komedie USA, titulky, od 12 let (pátek ve hod., sobota v a hod.) Snowboarďáci Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák. Film ČR (oba dny ve hod.) Perly a svině Komedie o teenagerech a pro teenagery do 12 let nevhodná. Finsko, titulky. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel neděle 27. března v hod. Posezení s písničkou hraje Jan Vondrášek úterý 29. března v hod. Láska v operetě a muzikálu Výběr nejznámějších melodií v podání Pavly Břínkové a Jana Ježka, klavírní doprovod J. Pazour. pátek 1. dubna v hod. The Beatles Performed by Brouci Koncert populárních Brouků, které exkluzivně zastupuje Pragokoncert Bohemia, a. s., Praha. Předprodej vstupenek v kině Otava. úterý 5. dubna v hod. Divadlo Járy Cimrmana: Vyšetřování ztráty třídní knihy předprodej vstupenek v kině Otava sobota 9. dubna ve hod. Kečup rocková zábava úterý 12. dubna v hod. Láska je láska divadelní představení v podání Docela velkého divadla z Litvínova Informace Informační centrum zámek (naproti muzeu) tel , úterý pátek hod. sobota hod. Městské muzeum tel celoročně badatelské služby dotazy možno em DDM Horažďovice pondělí 28. března v hod. Velikonoční běh Horažďovice Rabí start Na Lipkách čtvrtek 31. března Komu se nelení, tomu se zelení výroba keramické misky, zdobení hotových květináčů Loutkové divadlo Rolnička pátek v hod. sál DDM Jak švec ošidil čerta Klatovy Barokní lékárna tel návštěva pouze po předchozím tel. objednání pro skupinu min. 10 osob Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. tel , Prodej katalogů, pohledů a plakátů Václav SIKA / Opakování Krása a poezie přírody. Trvá do Anna Kocourková Fotografie Trvá do Vladimír Uhlík Duše prostoru Trvá do Galerie a Zámek Klatovy Klenová Janovice n. Úhlavou, tel Návštěva pouze po předchozím tel. objednání pro skupinu min. 10 osob Zámek Klenová stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové- -Kotrbové. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel , Stálá expozice Historie Klatovska do 1. dubna 2005 přednáškový sál muzea Jihoamerické Andy půlroční putování světem magických velehor, fotografie Martina Koláře a Jany Adáškové. do 1. dubna 2005 výstavní sál muzea Otloukej se píšťaličko slavnostní zahájení 2. února od hodin ve výstavním sále muzea To vajíčko malovaný Výstava kraslic ze sbírkového fondu muzea vitriny ve vstupní hale muzea 13. dubna 5. června výstavní sál muzea Zapomenutá řemesla 18. dubna 2005 Den památek volný vstup do všech expozic i výstav Vlastivědného muzea Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Chanovice Expozice lidové architektury v Chanovicích záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech volně přístupná exteriérová expozice osmi objektů. Pro hromadné výpravy osob po předchozím objednání na adrese s výkladem průvodce. Kulturní památky Hrad Rabí tel., fax , Hrad Velhartice tel , Hrad Kašperk tel , Hrad Švihov tel Telefonní čísla, která bychom měli znát Městský úřad (ústředna) lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, Úřad práce tel , fax pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. Referát státní sociální podpory (Nádražní ul.) tel , pondělí, středa hod. pátek hod. Notář (budova bývalé interny) pondělí hod. Katastrální úřad tel , fax pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel , Klostermannova ul. 629 (za bývalou divizí) pondělí, středa hod. Poruchy elektřiny, plynu, vody (nepřetržitá služba) Západočeská energetika Plzeň Zubní pohotovost hod. 26. a 27. března MUDr. Boltíková ( ) 28. března MUDr. Ildžová ( ) 2. a 3. dubna MUDr. Jandová ( ) 9. a 10. dubna MUDr. Volf ( ) jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel , IČ Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více