AutoCAD Nové funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AutoCAD 2008. Nové funkce"

Transkript

1 AutoCAD 2008 Nové funkce Leden 2007

2 Copyright 2007 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato publikace ani její část nesmí být reprodukovány v žádné podobě, žádným způsobem a pro žádný účel. SPOLEČNOST AUTODESK, INC. NEPOSKYTUJE K TĚMTO MATERIÁLŮM ŽÁDNÉ SKRYTÉ ANI VÝSLOVNÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST AUTODESK, INC. ZEJMÉNA NEZARUČUJE PRODEJNOST A VHODNOST TĚCHTO MATERIÁLŮ PRO DANÝ ÚČEL A ZPŘÍSTUPŇUJE TYTO MATERIÁLY, JAK STOJÍ A LEŽÍ. SPOLEČNOST AUTODESK, INC. NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA MIMOŘÁDNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S KOUPÍ NEBO UŽITÍM TĚCHTO MATERIÁLŮ NEBO V DŮSLEDKU KOUPĚ NEBO UŽITÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST AUTODESK, INC. PONESE ODPOVĚDNOST POUZE A VÝHRADNĚ DO VÝŠE NEPŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU ZDE POPSANÝCH MATERIÁLŮ, A TO BEZ OHLEDU NA TO, JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE POŽADAVEK NA NÁHRADU ŠKODY VZNESEN. Společnost Autodesk, Inc. si vyhrazuje právo na revizi a vylepšení svých produktů, jak uzná za vhodné. Tato publikace popisuje stav produktu v době jejího vydání a nemusí odrážet stav produktu v budoucnosti. Ochranné známky společnosti Autodesk Následující označení jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Autodesk, Inc. ve Spojených státech amerických a jiných zemích: 3DEC (design/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, ActiveShapes, Actrix, ADI, Alias, Alias (swirl design/logo), AliasStudio, Alias Wavefront (design/logo), ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Envision, Autodesk Insight, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk Map, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backdraft, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Can You Imagine, Character Studio, Cinestream, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Create>what's>Next> (design/logo), Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Studio (design/logo), Design Your World, Design Your World (design/logo), DWF, DWG, DWG (logo), DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, EditDV, Education by Design, Extending the Design Team, FBX, Filmbox, FMDesktop, GDX Driver, Gmax, Heads-up Design, Heidi, HOOPS, HumanIK, i-drop, imout, Incinerator, IntroDV, Kaydara, Kaydara (design/logo), LocationLogic, Lustre, Maya, Mechanical Desktop, MotionBuilder, ObjectARX, ObjectDBX, Open Reality, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProjectPoint, Reactor, RealDWG, Real-time Roto, Render Queue, Revit, Showcase, SketchBook, StudioTools, Topobase, Toxik, Visual, Visual Bridge, Visual Construction, Visual Drainage, Visual Hydro, Visual Landscape, Visual Roads, Visual Survey, Visual Syllabus, Visual Toolbox, Visual Tugboat, Visual LISP, Voice Reality, Volo a Wiretap. Následující označení jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Autodesk Canada Co. v USA a/nebo Kanadě a dalších zemích: Backburner, Discreet, Fire, Flame, Flint, Frost, Inferno, Multi-Master Editing, River, Smoke, Sparks, Stone, Wire. Práva třetích osob k softwarovým programům ACIS Copyright Spatial Corp. Copyright The Apache Software Foundation. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt obsahuje software vyvinutý společností Apache Software Foundation (http://www.apache.org) a podléhající licenčním podmínkám (http://xml.apache.org/dist/license.txt). Písma z knihovny písem společnosti Bitstream copyright HLM Copyright D-Cubed Ltd HLM je ochranná známka společnosti D-Cubed Ltd. AutoCAD 2008 a AutoCAD LT 2008 je vytvořen na základě licence dat odvozených z programu DIC Color Guide společnosti Dainippon Ink and Chemicals, Inc. Copyright Dainippon Ink and Chemicals, Inc. Všechna práva vyhrazena. DIC a DIC Color Guide jsou registrované ochranné známky společnosti Dainippon Ink and Chemicals, Inc. Části tohoto softwaru vychází z práce skupiny Independent JPEG Group. Active Delivery Inner Media, Inc. Všechna práva vyhrazena. ISYS a logo ISYS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti ISYS Search Software Inc Copyright Sam Leffler. Copyright Silicon Graphics, Inc. Copyright Lingea s.r.o Funkce Co je nového obsahuje software přehrávače Macromedia Flash společnosti Macromedia, Inc. Copyright Macromedia, Inc. Všechna práva vyhrazena. Macromedia a Flash jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech nebo jiných zemích. Copyright Macrovision Corporation. Všechna práva vyhrazena. Copyright Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena Copyright 2002 Joseph M. O'Leary.

3 Barvy PANTONE Colors zobrazené v softwarové aplikaci nebo v uživatelské dokumentaci nemusí odpovídat standardům PANTONE. Přesné barvy naleznete v aktuálních publikacích PANTONE Color Publications. Ochranné známky PANTONE a další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou majetkem společnosti Pantone, Inc. Pantone, Inc., Pantone, Inc. je vlastníkem copyrightu k údajům o barvách a/nebo softwaru. Společnost Autodesk, Inc. má licenci k jejich užití pouze v kombinaci s určitými produkty společnosti Autodesk. PANTONE Color Data a/nebo Software nesmí být kopírovány na jiný disk nebo do paměti, pokud to není v souvislosti s použitím tohoto softwarového produktu společnosti Autodesk. Písma od společnosti Payne Loving Trust 1992, Všechna práva vyhrazena. RAL DESIGN RAL, Sankt Augustin, RAL CLASSIC RAL, Sankt Augustin, Barvy RAL Colors jsou použity se souhlasem institutu RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.v. (RAL Německý institut pro kontrolu kvality a certifikaci, re. Assoc.), D Sankt Augustin. Tento produkt obsahuje kód licencovaný společností RSA Security, Inc. Některé části licencované společností IBM jsou k dispozici zde: The Sentry Spelling-Checker Engine Copyright Wintertree Software, Inc. Součásti tohoto softwaru obsahují jednu nebo několik knihoven Boost. Používání knihoven Boost podléhá následujícímu licenčnímu ujednání

4

5 Obsah Úvod a nastavení Vylepšení kót Návrh a vizualizace verandy ve 3D Automatické rozteče a zarovnání kót Přemístění textu kóty Přerušení kótovacích čar Vylepšení odkazu Tvorba objektu multiodkazu Použití uzlů s multiodkazy Přidání a odebrání odkazových čar Zarovnání šipek Použití stylů multiodkazu Tvorba referenčních popisků (bublin) Uspořádání multiodkazů Vylepšení víceřádkového textu Řízení formátování víceřádkového textu Určení řádkování odstavce Určení odsazení řádků Kontrola pravopisu

6 vi Obsah Vylepšení tabulek a datová spojení Import tabulky Úprava tabulky Prvky rozhraní Testování datového spojení Styly buněk Vylepšení zobrazení hladin Předefinování vlastností hladin ve výřezech rozvržení Řízení hladin v podložení DWF Řízení útlumu hladin Automatické přizpůsobování poznámek Vytvoření poznámky v modelovém prostoru Nastavení měřítek pro poznámkové objekty Úprava poznámkových objektů Nastavení existujících objektů jako poznámkových objektů Co dělat dál? Nové a změněné příkazy a systémové proměnné Příkazy Systémové proměnné

7 Úvod a nastavení Vítá vás produkt AutoCAD Lidé po celém světě instalují program AutoCAD 2008 a seznamují se s jeho funkcemi. Abychom vám tento proces co nejvíce zjednodušili, sestavili jsme tuto příručku, která nabízí přehled hlavních nových funkcí, okamžité vyzkoušení, realistické soubory užitečné pro další experimentování, kapitoly, které stihnete prostudovat během jedné přestávky na oběd, odkazy pro další studium. Nastavení Nastavte pracovní prostor AutoCAD Classic. Výukové soubory, které budete používat, jsou umístěny ve složce: \Program Files\AutoCAD 2008\Help\newfeatures Pouze pro použití s příručkou Co je nového AutoCAD Reprodukování tohoto obrázku je zakázáno Buckminster Fuller Institute a Jim Knighton. Software pro transformace souřadnic vytvořil Robert W. Gray a upravil Jim Knighton. Na rozdíl od populární Mercatorovy projekce nevykazuje mapa Buckminstera FulleraDymaxion žádné viditelné zkreslení. Vynález není převratný v tom, že se skládá do pravidelného dvacetistěnu, ale v tom, že jej lze rozložit do roviny. Tuto mapu a další informace o práci Buckminstera Fullera naleznete na webové stránce na adrese Poznámka Pokud program AutoCAD používáte poprvé, nejprve si projděte cvičení v příručce AutoCAD 2008 Začínáme, kterou najdete ve formátu PDF na disku CD dodaném s produktem.

8

9 Vylepšení kót Návrh verandy poskytl Dieter Schlaepfer

10 4 Vylepšení kót Návrh a vizualizace verandy ve 3D 1 Otevřete výkres 01 Deck Solid.dwg. Úvod Před sestavením byla veranda na obrázku navržena pomocí funkcí modelování 3D těles v programu AutoCAD. 3D model byl poté převeden do 2D výkresu pomocí nástroje FLATTEN Express Tool. Případně mohl být použit také příkaz PLOŠSNÍMEK. 2 V nabídce Zobrazit klepněte na položky Orbit > Vynucený orbit. 3 Klepnutím a přetažením můžete verandu zobrazit ve 3D. Pomocí 3D modelu a 2D výkresu si může zhotovitel snadno představit návrh, naplánovat kostru a zjistit, jaké komplikace by mohly nastat. Další studium... 4 Zavřete soubor. Chcete-li se podrobněji seznámit s možnostmi modelování 3D těles, projděte si soubor PDF Vytvořte si svůj svět dodaný na instalačním médiu.

11 Automatické rozteče a zarovnání kót 5 Automatické rozteče a zarovnání kót 1 Otevřete výkres 01 Deck Plan.dwg. Rozteče kót Toto je půdorys verandy bez krytu. Ve výkresu je použito několik typů kót, které potřebují pro účely tohoto cvičení jisté úpravy. 2 Přibližte si pravou stranu verandy, abyste viděli kóty od základny. Jak vidíte, kót od základny je příliš mnoho, a kdybychom je chtěli upravit ručně, trvalo by to několik minut. Rozteč kót od vybrané základní kóty vytvoříte v zadané vzdálenosti automaticky. 3 V nabídce Kóta klepněte na Kótovací prostor.

12 6 Vylepšení kót 4 Po výzvě klepněte na kótu, kterou chcete použít jako referenční. Vyberte zbývající kóty pomocí výběru křížením a stiskněte klávesu ENTER. Základní kóta, kterou zvolíte, zůstane na místě. Poznámka Po zvolení základní kóty budete vyzváni k výběru kót, které mají být upraveny. Nestiskněte klávesu ENTER ihned po výběru základní kóty. 5 Zadejte vzdálenost rozteče v jednotkách výkresu: V tomto případě zadejte 15. Možnost Auto použije automatické nastavení rozteče podle aktuální hodnoty systémové proměnné DIMDLI. Výsledkem je rovnoměrně rozmístěná sada kót od základny. Vyzkoušejte Vraťte zpět předchozí operaci a zkuste jako základní kótu použít několik různých kót. Poté zkuste použít možnost Auto.

13 Automatické rozteče a zarovnání kót 7 1 Použijte funkci Zoom maximálně a zobrazte levou dolní oblast plánu verandy, jak vidíte na obrázku. Zarovnání kót Lze také rychle zarovnat řetězové kóty. Jak vidíte, lineární kóty nejsou zarovnané, a kdybychom je chtěli upravit ručně, trvalo by to několik minut. Kdo vůbec dělal v tomhle výkresu kóty? 2 V nabídce Kóta klepněte na Kótovací prostor. 3 Po výzvě klepněte na kótu, kterou chcete použít jako referenční. Vyberte zbývající kóty pomocí výběru křížením a stiskněte klávesu ENTER. Automaticky vytvoříte rozteč kót od vybrané základní kóty ve vzdálenosti 0. Všechny vybrané kóty jsou nyní v jedné řadě. Ale stále to není dokonalé... 4 Zadejte vzdálenost rozteče v jednotkách výkresu: V tomto případě zadejte 0.

14 8 Vylepšení kót 1 Podle obrázku vyberte překrývající se kóty. Konečné vyčištění Není to nová funkce, ale nenecháte přece překrytý text kóty být. Nastavení systémové proměnné DIMTMOVE můžete pro zvolené kóty změnit přímo v paletě Vlastnosti. 2 Na paletě Vlastnosti klepněte pod kategorií Přizpůsobení na volbu Přesun textu. V rozevíracím seznamu vyberte položku Posunout text, přidat odkaz. Zavřete nebo skryjte paletu Vlastnosti. 3 Podle obrázku pomocí uzlů přetáhněte text kóty na místo. Vaše kótovací standardy se sice pravděpodobně budou lišit od těch, které jsme použili v tomto cvičení, můžete si však udělat představu o možnostech nových funkcí kótování v aplikaci AutoCAD. Vyzkoušejte Revidujte kóty pomocí vlastních kótovacích stylů.

15 Přemístění textu kóty 9 Přemístění textu kóty 1 Odstraňte úhlovou kótu. 2 V nabídce Kóta klepněte na položku Úhlová. 3 Podle obrázku klepněte na dvě přímky, zadejte K (kvadrant) a klepněte na kvadrant. Úhlové kóty Byla přidána nová volba pro vytváření úhlových kót. Volba Kvadrant umožňuje vybrat úhel, který chcete kótovat. Tímto způsobem můžete text kóty umístit kamkoli. 4 Podle obrázku posuňte kurzor doleva a klepněte na umístění textu kóty. Klepnutím zvolíte umístění textu kóty i délku prodloužené kótovací čáry. Vyzkoušejte Prodloužené kótovací čáry jsou dostupné také u radiálních kót. Kdekoli ve výkresu vytvořte oblouk, poté vytvořte kótu poloměru nebo průměru a posuňte umístění textu kóty za konec vybraného oblouku.

16 10 Vylepšení kót Přerušení kótovacích čar 1 Použijte funkci Zoom maximálně a zobrazte pravou dolní oblast plánu verandy. Křížení kót Křížení kót nebo prodloužených čar není sice považováno za dobrý postup, ale v některých výkresech se používá. 2 V nabídce Kóta klepněte na Přerušení kóty. 3 Po výzvě zadejte n (násobně) a podle obrázku určete výběr křížením. Místo rozbalení a úprav geometrie kóty pro ruční přerušení můžete v případě potřeby ušetřit spoustu času vytvořením automatických zalomení. Výběr kót po jedné není tak rychlý, ale umožňuje větší kontrolu nad tím, co se má přerušit.

17 Přerušení kótovacích čar 11 4 Po výzvě dvakrát stiskněte klávesu ENTER. Všechny objekty, které protínají zvolené kóty, představují místa, kde se vytvoří přerušení. Výsledná přerušení jsou dynamická a změní se při přesunutí kóty nebo objektu. 5 Vyberte diagonální kótu. Podle obrázku klepněte na uzel a posuňte jej do nového umístění. Všimněte si, jak se přerušení změní, když kótu protáhnete. Vyzkoušejte Vytvořte přerušení v dalších kótách ve výkresu. Všimněte si, že když se vynášecí čáry dvou kót překrývají, je třeba přerušit obě kóty, aby se přerušení zobrazilo na jejich společných vynášecích čarách. Opakujte operaci Přerušení kót, ale tentokrát vyberte kóty jednotlivě a vyzkoušejte všechny možnosti.

18 12 Vylepšení kót 1 Proveďte v plánu verandy Zoom maximálně. Podle obrázku upravte uzly text kóty a přibližte pravou horní oblast verandy. Zalomené kóty Při kótování velkých objektů může být zapotřebí vytvořit zalomená přerušení v lineárních kótovacích čarách. 2 V nabídce Kóta klepněte na položku Zalomená lineární. Vyberte kótu a klepněte na kótovací čáru nalevo od textu kóty. Vyzkoušejte V nabídce Kóta odstraňte zalomení pomocí položky Zalomená lineární. Další studium... 3 Vyberte zalomenou lineární kótu a pomocí uzlu na zalomení ji přesuňte. 4 Zavřete soubor bez uložení změn. Projděte si v systému nápovědy tyto příkazy a související témata v Uživatelské příručce: KÓTMEZERA PŘERUŠKÓTU LOMKÓTČÁRA KÓTAKONTROL

19 Vylepšení odkazu Dřevěné hodiny Hawaiian Time poskytl Clayton Boyer (klepněte na odkaz Clayton Boyer s Clocks). Pouze pro použití s příručkou Co je nového AutoCAD Reprodukování tohoto obrázku je zakázáno.

20 14 Vylepšení odkazu Tvorba objektu multiodkazu 1 Otevřete výkres 02 Clock p5.dwg. 2 Klepněte pravým tlačítkem na libovolný panel nástrojů a z místní nabídky vyberte položku Multiodkaz. Zobrazí se panel nástrojů Multiodkaz. Objekty multiodkazu V listu z plánů dřevěných hodin můžete prozkoumat několik funkcí nového výkonnějšího objektu odkazu, které šetří čas. V tomto výkresu je obsažen soubor typů odkazů a bublin. 3 Odstraňte odkaz Kožená zátka. Poznámka Pro účely tohoto cvičení byl list oproti originálu značně upraven. Všimněte si červených referenčních popisků, kterým se říká různě. To jsou také multiodkazy; budete je vytvářet později. 4 V panelu nástrojů Multiodkaz klepněte na tlačítko Multiodkaz. 5 Klepnutím zadejte umístění šipky. Dalším klepnutím zadejte umístění posledního bodu, který bude počátkem prodloužení. 6 Zadejte text Kožená zátka a klepněte na tlačítko OK. Délka prodloužení je určena nastavením ve stylu multiodkazu. Je-li tato hodnota větší než nula, určuje maximální šířku textu multiodkazu.

21 Použití uzlů s multiodkazy 15 Použití uzlů s multiodkazy 1 Klepnutím na multiodkaz zobrazte jeho uzly. Všimněte si, že odkaz je jediný objekt a má pět uzlů. Pro režim protažení: A určuje umístění šipky, B určuje protilehlý konec odkazu, C určuje délku prodloužení, D určuje umístění celého multiodkazu, 2 Klepněte na každý uzel a pomocí myši upravte jeho umístění. Přidání a odebrání odkazových čar 1 V panelu nástrojů Multiodkaz klepněte na položku Přidat odkaz a vyberte stejný multiodkaz. E určuje zarovnání textu multiodkazu. Přidání odkazových čar Až pohnete kurzorem pro umístění hlavičky nové odkazové čáry, všimněte si, že ji můžete umístit na obě strany textu odkazu. 2 Klepněte na umístění nové odkazové čáry. Vyzkoušejte Přidejte další odkazové čáry, ale nepřidávejte jich příliš mnoho.

22 16 Vylepšení odkazu Zarovnání šipek Dobře, je to trochu přehnané... Ale když teď máme větší množství odkazových čar, můžeme k jejich zarovnání použít chytrý trik. 1 V případě potřeby zapněte trasování uchopení objektů. 2 Vyberte multiodkaz a klepněte na uzel na jedné ze šipek. Pravděpodobně k zarovnání objektů a koncových bodů používáte trasování uchopení objektů. Tato funkce je užitečná také při zarovnání šipek multiodkazů.

23 Zarovnání šipek 17 3 Posuňte uzel šipky z pozice 1 na uzel na pozici 2, dolů na pozici 3 a klepněte. Zarovnání šipek Kromě uzlů můžete při zapnutém uchopení objektů odkazovat na jakékoli umístění objektu. 4 Stejným způsobem zarovnejte i ostatní šipky. 5 V panelu nástrojů Multiodkaz klepněte na položku Odstranit odkaz a odstraňte většinu zbývajících odkazových čar. Odstranění odkazových čar Po zarovnání šipek můžete také chtít odstranit některé přebývající odkazové čáry. Vyzkoušejte Odstraňte všechny odkazové čáry. Poté pomocí tlačítka Přidat odkaz znovu vytvořte odkaz v jakémkoli umístění.

24 18 Vylepšení odkazu Použití stylů multiodkazu 1 V panelu nástrojů Multiodkaz klepněte na tlačítko Styly multiodkazů. 2 V nástroji Správce stylů multiodkazu klepněte na tlačítko Upravit. 3 Na kartě Formát odkazu změňte typ odkazu na Spline. Klepnutím na tlačítko OK a poté na tlačítko Zavřít potvrďte změny. Multiodkazy používají styly podobné kótovacím stylům. Jestliže si v souborech výkresových šablon (DWT) vytvoříte několik stylů multiodkazů, můžete je pak používat jako knihovnu předdefinovaných multiodkazů. Použití křivkových odkazů Chcete-li určit typ odkazu vurčitých objektech multiodkazu, můžete použít volbu Typ v příkazu MODKAZ nebo změnit typ pomocí palety Vlastnosti. Všimněte si, že všechny multiodkazy ve výkresu nyní používají zakřivené odkazové čáry. Stejně jako u kót důrazně doporučujeme organizovat výkresy pomocí stylů. Vyzkoušejte Otevřete Správce stylů multiodkazů a projděte si nastavení na jednotlivých kartách.

25 Tvorba referenčních popisků (bublin) 19 Tvorba referenčních popisků (bublin) 1 Zavřete a znovu otevřete výkres 02 Clock p5.dwg. 2 Otevřete Správce stylů multiodkazů a klepněte na tlačítko Nový. 3 V dialogu Vytvoření nového stylu multiodkazu v části Název nového stylu zadejte Bublina a klepněte na tlačítko Pokračovat. Určení bloku Ve výkresu už byl definován blok s názvem BUBLINA. Pro multiodkazy, které používají bloky, se běžně používá několik různých názvů. 4 Na kartě Obsah v části Typ multiodkazu klepněte na položku Blok. Poté v poli Zdrojový blok klepněte na Uživatelský blok. V seznamu se zobrazuje několik předdefinovaných bloků, ale pravděpodobně budete potřebovat vytvořit bloky odpovídající vašim standardům. Vyzkoušejte Zkuste použít několik předdefinovaných bloků.

26 20 Vylepšení odkazu 5 V dialogu Vyberte blok uživatelského obsahu klepněte na položku BUBLINA a poté na tlačítko OK. Vytvoření nového stylu multiodkazu Plánujete vytvořit několik nových stylů multiodkazů pro své projekty. 6 Zavřete Správce stylů multiodkazů. Nástroj Multiodkaz se aktualizuje. Styl Bublina je nyní aktuální. Nyní můžete snadno změnit styly multiodkazů podle toho, zda chcete vytvořit poznámku s odkazem nebo bublinu. 7 V panelu nástrojů Multiodkaz klepněte na tlačítko Multiodkaz a vytvořte novou bublinu. 8 Znovu klepněte na Multiodkaz, ale tentokrát v příkazovém řádku zadejte volbu Od obsahu. Vytvořte několik nových multiodkazů. 9 Klepněte na multiodkaz v dolní části výkresu a pomocí uzlů změňte jeho umístění, jak vidíte na obrázku. V závislosti na vašem způsobu práce může být tato možnost užitečnější. Multiodkazy s bloky mohou mít také více odkazových čar a lze je snadno upravovat.

27 Uspořádání multiodkazů 21 Uspořádání multiodkazů 1 Přibližte horní část výkresu. Zarovnání multiodkazů Po umístění do výkresu můžete multiodkazy snadno zarovnat. 2 Klepněte na položku Zarovnat multiodkazy. 3 Vyberte multiodkazy pomocí výběru křížením a stiskněte klávesu ENTER. Zarovnat můžete všechny typy multiodkazů. Nyní zarovnáme bubliny. 4 Pří výzvě Vyberte multiodkaz klepněte na horní bublinu. 5 Posuňte kurzor dolů podél cesty trasování uchopení objektů. Multiodkaz, který vyberete, zarovná ostatní vertikálně vzhledem k sobě, ale horizontální rozestupy ponechá beze změny.

28 22 Vylepšení odkazu Zadání rozteče Volby v příkazu Multiodkaz Zarovnat nabízejí několik způsobů změny horizontální rozteče mezi odkazy. 6 Klepněte na umístění, kde je cesta zarovnání vertikální. Vyzkoušejte 7 Zavřete soubor bez uložení změn. Vytvořte několik dalších typů multiodkazů a zarovnejte je pomocí různých voleb. Pomocí příkazu Multiodkaz Shromáždit spojte všechny související multiodkazy s jedním odkazem. Další studium... Projděte si v systému nápovědy tyto příkazy a související témata v Uživatelské příručce: MODKAZ MODKAZSROVNEJ SOUHRNMODKAZ MODKAZEDIT MODKAZSTYL

29 Vylepšení víceřádkového textu Zelená vlajka v Indianapolis 500 Fotografie IMS: Dan Helrigel Pouze pro použití s příručkou Co je nového AutoCAD Reprodukování tohoto obrázku je zakázáno.

30 24 Vylepšení víceřádkového textu Řízení formátování víceřádkového textu 1 Otevřete výkres 03 Indy500.dwg. 2 Otevřete textový soubor 03 Indy500.rtf v aplikaci WordPad nebo Microsoft Word. 3 Označte text a zkopírujte jej do schránky Windows (CTRL+C). 4 V aplikaci AutoCAD pomocí příkazu MTEXT definujte textové pole o stejné velikosti, jako je prázdný obdélník. Poté vložte obsah schránky do textového pole (CTRL+V). Změňte velikost textu na 0,25 palce. Úvod Jestliže pospícháte s dokončením projektu, nové funkce formátování dostupné pro víceřádkový text jsou opravdu užitečné. Jen pozor: Text musí být ve dvou sloupcích pro snadnější čtení. 5 Poklepejte na text. Na panelu nástrojů Formátování textu klepněte na tlačítko Sloupec a zadejte 2 statické sloupce. Dynamické sloupce mění počet sloupců v závislosti na šířce objektu MTEXT. Pro statické sloupce je třeba zadat počet sloupců, který se má použít. Pro začátek použijte statické sloupce.

31 Řízení formátování víceřádkového textu 25 6 Upravte šířku víceřádkového textu posunutím upravení šířky na pravé straně pravítka (1), posunutím upravení oddělení mezi dvěma sloupci (2) a posunutím upravení délky sloupce (3). Tento postup opakujte podle potřeby. Úpravy sloupců Máte-li myš s kolečkem nebo podobné vstupní zařízení, při úpravách textu nebo změnách sloupců si zobrazení podle potřeby přibližujte a oddalujte. Můžete upravit délku, šířku a oddělení sloupců a text se automaticky přizpůsobí. 7 Posuňte objekt víceřádkového textu tak, aby byl ve středu obdélníku. Vzdálenosti sloupců můžete také změnit pomocí uzlů, ale editor víceřádkového textu poskytuje více možností. Vyzkoušejte Na panelu nástrojů Formátování textu zadejte 3 statické sloupce a proveďte potřebné úpravy.

32 26 Vylepšení víceřádkového textu 8 Otevřete dialog Nastavení sloupce. Použití přesnosti S funkcí více sloupců nejste omezeni jen na vizuální úpravy. Pro šířku, rozestupy sloupců a další úpravy můžete zadat také přesné vzdálenosti. 9 V tomto dialogu zadejte zaokrouhlené hodnoty pro jednotlivé vzdálenosti. Zadejte například 9 jako šířku sloupce a poté 1 jako šířku rozestupu. Všimněte si, že změna jedné hodnoty v dialogu může automaticky ovlivnit ostatní. 10 Opakujte s různými hodnotami a klepněte na tlačítko OK. Vyzkoušejte Změny různých čísel a typů sloupců jsou také velmi plynulé. Zkuste zadat dynamické sloupce a klepněte na tlačítko OK. Poté upravte na pravítku šířku sloupců.

33 Určení řádkování odstavce 27 Určení řádkování odstavce 1 Klepněte na libovolnou řádku s odrážkou nebo ji pro větší přehlednost označte. Další formátování Co když potřebujete další prostor mezi jednotlivými odrážkami v pravém sloupci? 2 Na panelu nástrojů Formátování textu klepněte na položku Odstavec. S odrážkami se nakládá jako s jedním odstavcem. 3 V dialogu Odstavec klepněte na Řádkování odstavce a v části Potom zadejte 0,25. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialog Odstavec. Všimněte si, že ve výsledku jsou řádkovány odrážky, nikoli každý řádek každé odrážky. Vyzkoušejte Zkuste upravit různá nastavení, abyste se lépe seznámili s jejich účinky.

34 28 Vylepšení víceřádkového textu Určení odsazení řádků 1 Klepněte na kterékoli místo v levém dolním odstavci. Další formátování Co když potřebujete mezi jednotlivými řádky v odstavci další prostor? 2 Na panelu nástrojů Formátování textu klepněte na položku Řádkování a poté na položku 1,5x. Všimněte si, že výsledky jsou použity pouze na jednotlivé řádky v aktuálním odstavci, nikoli na celý objekt víceřádkového textu. Vyzkoušejte Klepněte na odstavec. Na panelu nástrojů Formátování textu klepněte na tlačítko Distribuovat. Potom klepněte na tlačítko Zarovnání. 3 Klepnutím na tlačítko OK v dialogu panelu Formátování textu potvrďte výsledky. Nastavte na pravítku několik tabulátorů. Klepnutím na ikonu tabulátoru otevřete další typy tabulátorů.

35 Kontrola pravopisu 29 Kontrola pravopisu 1 Klepněte pravým tlačítkem na libovolný panel nástrojů a poté vyberte z místní nabídky položku Text. Označení a přiblížení Kontrola pravopisu byla značně vylepšena. 2 Klepněte na tlačítko Pravopis. V dialogu Pravopis klepněte na položku Start. Všimněte si, že všechna slova, ve kterých je chyba nebo která nejsou v aktuálním slovníku, jsou označena a daný text je přiblížen. Poznámka Funkce kontroly pravopisu podporuje 19 slovníků, ale nepodporuje v tuto chvíli asijské jazyky. Může však přesto být užitečná v asijských jazycích v situacích, kdy je pro spolupráci zapotřebí více jazyků. 3 Pokračujte klepnutím na tlačítko Ignorovat a prohlédněte si další slova, ve kterých může být chyba. Vyzkoušejte Přidejte do textu několik chybně napsaných slov. Pomocí kontroly pravopisu je najděte a opravte.

36 30 Vylepšení víceřádkového textu 4 Klepnutím na položku Nastavení zobrazte dialog Nastavení kontroly pravopisu. Projděte si nové možnosti kontroly. Řízení kontroly pravopisu Díky nastavením kontroly pravopisu můžete zabránit tomu, aby proběhla kontrola pravopisu na stovkách irelevantních slov. 5 Klepněte na tlačítko Storno a zavřete výkres. Vyzkoušejte Zaškrtněte nebo zrušte několik voleb v dialogu Nastavení kontroly pravopisu. Vložte do výkresu další text a zkontrolujte pravopis. Další studium... Projděte si v systému nápovědy tyto příkazy a související témata v Uživatelské příručce: MTEXT PRAVOPIS

37 Vylepšení tabulek a datová spojení Rozvržení koupelnových dlaždiček poskytl Dieter Schlaepfer

38 32 Vylepšení tabulek a datová spojení Import tabulky 1 Otevřete a prohlédněte si výkres 04 Bath Tiles.dwg. Úvod Data tabulky použitá v projektu bude možná zapotřebí zobrazit v tabulce aplikace AutoCAD. Tento projekt koupelnových dlaždiček vyžadoval vizuální návrh a naplánování v aplikaci AutoCAD a dále data týkající se materiálu, množství a nákladech v aplikaci Microsoft Excel. Zdi jsou rozložené do roviny. 2 Otevřete a prohlédněte si soubor tabulky 04 Bath Tiles.dwg. Do tabulky aplikace AutoCAD můžete importovat celý list tabulky nebo jeho část. Data jsou spojena s listem tabulky a lze je kdykoli oběma směry aktualizovat. Tak lze importovat data z listu tabulky do výkresu, nebo exportovat z výkresu do listu tabulky. 3 V nabídce Kreslit klepněte na tlačítko Tabulka. Vyberte položku Vytvoření datového spojení a poté klepněte na tlačítko Správce datových spojení.

39 Import tabulky 33 4 Klepněte na tlačítko Vytvořit nové datové spojení s aplikací Microsoft Excel. 5 Zadejte jako název datového spojení Dlaždice. Klepněte na tlačítko OK. Vytvoření datového spojení Datové spojení je pojmenovaná cesta k externímu datovému souboru pro referenci v aplikaci AutoCAD. Existuje několik způsobů vytvoření spojení výkresu AutoCAD s listem tabulky. V této kapitole si probereme jeden z nich. V této chvíli je možné provést datové spojení pouze s aplikací Excel. 6 Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte list tabulky 04 Tiles.xls.

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti Začínáme Leden 2008 2008 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk nepovolila jinak, nesmí být tato publikace ani její části reprodukovány v žádné podobě, žádným způsobem a pro

Více

AutoCAD LT 2012. Příručka uživatelských úprav

AutoCAD LT 2012. Příručka uživatelských úprav AutoCAD LT 2012 Příručka uživatelských úprav Únor 2011 2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced

Více

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31 Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 ZwCAD a další software...2 Porovnání ZwCADu a CAD systému s ručním kreslením...4 Práce s dalšími daty a programy...11 Použití pokročilých CAD funkcí...13 Získání dalších informací...13

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

AutoCAD LT 2012. Příručka licence

AutoCAD LT 2012. Příručka licence AutoCAD LT 2012 Příručka licence 2011 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk neschválila jinak, tato publikace ani její části nesmějí být reprodukovány v žádné podobě, žádným

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky v SolidWorks 2010...x Právní ustanovení...12 1 Správa systému...15 Zlepšení instalace...15 SolidWorks Rx...16 Diagnostika

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako

2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako Příručka uživatele 2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

MicroStation Stručný úvod

MicroStation Stručný úvod MicroStation Stručný úvod DAA038970-C/0002 MicroStation V8i (SELECTseries 2) Ochranné známky AccuDraw, Bentley, B Bentley logo, MDL, MicroStation a SmartLine jsou registrované obchodní známky; PopSet a

Více