StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2"

Transkript

1 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 Příručka 7EN /2013

2

3 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Bezečnostní informace Bezečnostní informace Důležité informace Před instalací, provozem nebo údržbou zařízení se pečlivě seznamte s těmito instukcemi a zařízením. Následující speciální hlášení se mohou objevit v této publikaci nebo na zařízení za účelem varování před potenciálním nebezpečím nebo pro upoutání pozornosti k informacím, které mohou zjednodušit postup. Doplnění popisku "Nebezpečí" nebo "Varování" symbolem značí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které při opomenutí instrukcí může mít za následek zranění obsluhy. Toto je symbol bezpečnostního varování. Slouží k varování před potenciálním nebezpečím zranění. Dbejte všech bezpečnostních sdělení následující za tímto symbolem pro vyvarování se možnému zranění nebo smrti. NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ indikuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci která, pokud jí nebude zabráněno, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ indikuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci která, pokud jí nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo vážné zranění. VÝSTRAHA VÝSTRAHA indikuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci která, pokud jí nebude zabráněno, může mít za následek malé nebo mírné zranění. POZNÁMKA POZNÁMKA slouží k popsání postupů nesouvisejících s fyzickým zraněním. Symbol bezpečnostního varování není používán společně s tímto slovem. Elektrická zařízení by měla být instalována, obsluhována, spravována a udržována poze kvalifikovanou obsluhou. Schneider Electric nenese žádnou zodpovědnost za následky plynoucí z použití tohoto manuálu. Kvalifikovaná osoba je taková, která má vědomosti a schopnosti spojené s kontrukcí, instalací a činností elektrického zařízení a podstoupila bezpečnostní školení za účelem schopnosti rozeznání a zabránění nebezpečným situacím. Strana 3 z 296

4 Bezpečnostní opatření StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Bezpečnostní opatření Během instalace nebo používaní tohoto softwaru dávejte pozor na všechny bezpečnostní zprávy, které se objeví v programu a jsou součástí dokumentace.následující bezpečností upozoronění platí pro celý tento sotfware. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ csoftware nepoužívejte pro kritickou kontrolu či ochranu aplikací, kde bezpečnost člověka závisí na provozu kontrolní akce. cnepoužívejte program pro řízení časové kritické funkce, jelikož může dojít k prodlevě kdy je řídící akce aplikována. csoftware nepoužívejte k řízení vzdáleného zařízení bez zajištění zabezpečeného autorizovaného přístupu a bez zahrnutí stavu objektu pro poskytnutí zpětné vazby ke stavu řídící operace. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt nebo vážné zranění. NEPŘESNÉ VÝSLEDKY DAT VAROVÁNÍ cvyvarujte se nesprávnému nastavení systému ; mohlo by to mít za následek nesprávé výsledky reportů a/nebo dat. cnestavte údržbu či servisní zásahy výhradně na zprávách a informacích zobrazených softwarem. cpři ověřování, zda systém funguje správně, nebo že splňuje všechny příslušné standardy a požadavky, se nespoléhejte pouze na reporty a softwarové zprávy. czvažte, prosím, důsledky neočekávaných zpoždění při přenosu či selhání komunikačních linek. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo trvalou ztrátu dat. Strana 4 z 296

5 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Obsah Bezečnostní informace 3 Bezpečnostní opatření 4 Kapitola 1: Úvod 13 Power Monitoring Expert Softwarové komponenty 14 Aplikace monitorování 14 Aplikace správy 14 Aplikace programování 15 ION Služby 16 Power Monitoring ExpertDatabáze 17 Začínáme 18 Spuštění komponenty Power Monitoring Expert 18 Přihlášení do komponenty 18 Ukončení relace 18 Dodatečné informace 19 Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní 20 Přizpůsobení zobrazení okna nebo dialogového okna 20 Ovládací prvky tabulky 20 Kapitola 2: Konzole pro správu 25 Konzole pro správu 26 Konzole pro správu Síťové komponenty 28 Nastavení sítě prostřednictvím Konzole pro správu 30 Přidání serveru 31 Nastavení zařízení pro přímou sériovou komunikaci 31 Nastavení zařízení pro komunikaci přes bránu Ethernetu 31 Přidání Ethernet zařízení 32 Nastavení zařízení pro OPC komunikaci 32 Přidání modemu 33 Editace síťové komponenty 34 Odstranění síťové komponenty 34 Přejmenování zařízení a skupin 34 Přejmenovaní zařízení 35 Změna názvu skupiny. 35 Úvahy při přejmenovávání zařízení či skupin 35 Vytváření spravovaných obvodů 36 Úvahy řízených obvodů 36 Přístup k měřícím zařízením s pokročilým zabezpečením 37 Konfigurace rozvrhů připojení 37 Zaznamenané události systému 39 Nastavení rozsáhlých systémů 40 Rozhraní Duplikovat a Konfigurovat 40 Vytvoření více kopií zařízení 41 Konfigurace více zařízení 44 Editace informací duplikovaného zařízení 46 Strana 5 z 296

6 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje 49 Úvod 50 Správce uživatelských účtů 51 Uživatelé 52 Skupiny 53 Správce licencí 54 Správce konfigurace reportování 55 Deaktivovat alarmy 56 Správce sledovače událostí 57 Vytvoření šablony 57 Přidání Sledovače událostí 59 Prohlížeč diagnostiky 59 Spuštění aplikace Prohlížeč diagnostiky 59 Diagnostika služby 60 Diagnostika komunikace 61 Dodatečné příkazy 62 Aktualizátor zařízení 64 Používání Aktualizátor zařízení 65 Chybové kódy aktualizace firmwaru 66 Editory logického zařízení 67 Úroveň přístupu pro editory 67 Použití Editor typu logického zařízení 68 Použití editoru logického zařízení 72 Vytvoření více logických zařízení 75 Správce hierarchie 78 Spuštění Správy Hierarchie 78 Nastavení vzdáleného modemu 78 Použití Nastavení vzdáleného modemu 78 Virtuální procesor nastavení 79 Modifikace globálních parametrů 79 Editoru doby použití 80 Přidání nebo úprava rozvrhu 81 Přidání nebo úprava podrozvrhu 82 Kofigurace období 83 Přidání speciálních dnů 84 Nastavení skupin dnů 85 Konfigurace TOU názvů a period 86 Kapitola 4: Vista 89 Rozhraní Vista 90 Vista uživatelské diagramy 92 Monitorování systému pomocí Vista 95 Zobrazení dat v reálném čase 98 Zobrazení dat prostřednictvím objektu Numerický 98 Zobrazení dat prostřednictvím objektu Stav 98 Zobrazení zaznamenaných dat 99 Použití Prohlížeče zaznamenaných dat 99 Strana 6 z 296

7 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Použití Prohlížeče zaznamenaných událostí a globálních událostí 101 Zobrazení Prohlížeče zaznamenaných globálních událostí 102 Potvrzení alarmů 103 Ovládání systémových funkcí 104 Zobrazení zaznamenaných dat 105 Rozhraní aplikace Log View Plotter 105 Zobrazení záložky Zobrazení grafu 107 Zobrazení záložkyanalýza harmonických složek 109 Zobrazení záložkyfázorový diagram 110 Zobrazení průběhů dat ze zařízení s vysokou vzorkovací frekvencí 112 Přidání parametrů do aplikace Log View Plotter 112 Přizpůsobení zobrazení aplikace 114 Překrývání křivek v Log View Plotter 117 Vytvoření a přizpůsobení uživatelského diagramu 118 Editace uživatelského diagramu 119 Možnost Povolit Zpět 120 Přidání objektu Diagram do uživatelského diagramu 120 Vyjmutí, kopírování a vložení objektu Diagram 121 Kopírování skupiny objektů Diagram a jejich vložení do frameworku 122 Úprava rozložení a velikosti objektu Diagram 122 Přizpůsobení objektu Diagram 124 Možnosti popisku 125 Možnosti textu 126 Upravit možnosti textu 126 Možnosti propojení 126 Query Server Možnosti 127 Možnosti zobrazení 127 Možnosti akcí 133 Možnosti Boxu 135 Možnosti oznámení 135 Propojení objektu diagram se zdrojem dat 136 Dotazování nad databází 137 Používání možností dotazu 138 Používání Průvodce dotazu 139 Přizpůsobení okna diagramu 143 Standardní font 144 Barva pozadí 144 Konfigurace vlastností okna 144 Kapitola 5: Návrhář 149 Začínáme s Návrhář 150 Diagramy uzlů a rozhraní Návrhář 151 Rozhraní Návrhář 151 Diagram uzlu 152 Režim editace vs režim zobrazení 154 Návrhář Zkratky 154 Návrhář ikony 155 Strana 7 z 296

8 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Návrhář Okna 160 Přehled ION modulů 160 Použití ION modulů 162 Přidání nového ION modulu 164 Odstranění nebo vyjmutí ION modulu 164 Zobrazení uzlu nebo modulu jako text 167 Vytvoření zkratky k ION modulu 168 Přidání Textboxu do diagramu uzlu 168 Propojení ION modulů 169 Grafické propojení ION modulů 170 Propojení ION Modulů ve stejném uzlu 171 Propojení ION Modulů v různých uzlech 172 Použití ION stromu pro spojování ION modulů 173 Vymazání spojů 174 Konfigurace ION modulů 175 Kopírování a vkládání ION modulů 180 Zobrazení výstupních registrů, nastavovacích registrů a vstupů 188 Zobrazení informací výstupního registru 189 Zobrazení informací nastavovacího registru 189 Zobrazení informací vstupů 190 Služba Virtuální procesor 190 Použití služby Virtuální procesor 191 Distribuované řízení 191 Běžné aplikace pro Virtuální procesor 194 Nastavení globálních parametrů 196 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows 199 Správce databáze 200 Manuální úlohy Připojit 202 Záloha 202 Defragmentovat 203 Odpojit 203 Export nastavení registru 204 Upravit Login 204 Nové ION databáze 204 Obnovit 205 SQL Editor 207 Ořezání 207 Aktualizovat statistiku 208 Aktualizovat databázi 208 Oznámení alarmu v instalaci SQL Server Express 209 Naplánované úlohy v Plánovači úloh systému Windows 210 Optimalizace času dotazování nad databází 212 Vkládač Logu 213 Přístup k ION databázi pomocí aplikací třetích stran 213 Strana 8 z 296

9 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus 215 Úvod 216 Popisy ION objektu 218 Managery 218 Moduly 219 Registry 219 Obrazovka hlavní konzole 220 Hlavní lišta 220 Nabídka Soubor 220 Nabídka Upravit 221 Nabídka Zobrazení 222 Nabídka nástrojů 223 Nabídka nastavení 225 Nabídka nápovědy 226 Tlačítko Konfigurace záznamu a výpočtu 226 Editace registru 226 Definované vlastnosti registru 226 Klávesové zkratky 230 Obecné klávesové zkratky 230 Režim rychlé editace registru 231 Informační panel ION Map 231 Informační panel Modbus registru 231 Dodatečné informace 232 Datové dormáty 232 Konfigurace záznamu a výpočtu 234 Přehled obrazovky 234 Konfigurace záznamů registru 236 Konfigurace spodních, horních a středních kalkulací a záznamu 236 Konfigurace nastavení zastaralých dat 236 Konfigurace funkcí downstream zařízení 237 Ukládání a ukončení 238 Kapitola 8: ION Monitoring poplachu 239 ION Monitoring poplachu 240 Nastavení ION Monitoring poplachu 241 Spuštění aplikace ION Monitoring poplachu 243 Kapitola 9: Asistent upstream zařízení 245 Detekce Downstream Zařízení 246 Asistent upstream zařízení základy 247 Spuštění aplikace Asistent upstream zařízení 247 Základní vs Pokročié zobrazení 247 Zobrazení fyzických zdrojů 249 Třídění dat 249 Asistent upstream zařízenímožnosti 250 Asistent upstream zařízení funkce 251 Přejmenování přiřazeného zdroje 251 Zrušení změn 252 Strana 9 z 296

10 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Změna mapování měření 252 Přidání mapování nového downstream zařízení 252 Pozdější aktualizace historických dat 253 Záznam aktivit 254 Asistent upstream zařízení Příkazy 254 Kapitola 10: Reporter 255 Úvod 256 Vytvoření reportu 256 Volba šablony. 257 Volba databází a zdrojů. 257 Nastavení možností reportu. 257 Náhled reportu 259 Vytvoření nového TOU rozvrhu 259 Generování reportu 260 Úprava hotového reportu 260 Typy standardních reportů 260 Vytváření reportu bez šablony 264 Automatické generování reportu 264 Použití Reporter na klientu 265 Odstraňování problémů 266 Appendix A: 268 Nastavení Exporteru PQDIF 268 Možnosti databáze 269 Výstupní složka 269 Možnosti logování zpráv 269 Nastavení služby Exporter 271 PT/CT měřítko 271 Hlavní okno PQDIF Exporter 272 Úlohy PQDIF Exporter 273 PQDIF šablony dat 273 Naplánované úlohy exportu 273 Úlohy ručního exportu 275 Úpravy PQDIF Exporter úloh 277 Duplikování PQDIF Exporter úloh 278 Povolování/zakazování PQDIF Exporter úloh. 278 Změna šířek sloupců 278 Sorting the PQDIF Exporter job list 278 Smazání exportních úloh PQDIF 278 Zavření okna Exporter PQDIF 279 Appendix B: 282 Volitelná licence OPC server 283 Typ OPC server 283 Podpora OPC server 283 Vytvoření/aktualizace výchozího mapování OPC 283 OPC Server asistent 284 Odhalení OPC měření skrznávrhář 284 Strana 10 z 296

11 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Odhalení OPC měření skrzimportér zařízení Modbus 285 Popis příkazů 285 Zobrazení OPC dat 285 Appendix C: Časová synchronizace pro ION měřící zařízení 287 Zapnout a nastavit časovou synchronizaci 287 Výpadek časové synchronizace 288 Změna výchozího nastavení výpadku. 289 Index 291 Strana 11 z 296

12 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Strana 12 z 296

13 Kapitola 1: Úvod Power Monitoring Expert software je řešení správy výkonu pro dodavatele a spotřebitele energie.umožňuje správu energetických informací z měřících a řídících zařízení instalovaných na pracovišti nebo vzdálených umístěních. Produkt nabízí možnosti řízení a srozumitelné analýzy kvality el. energie a spolehlivosti pro usnadnění snížení energetických nákladů. Produkt podporuje více komunikačních standardů a protokolů dostupných v různých inteligentních měřících zařízení. Je také možné připojit existující systémy monitorování výkonu prostřednictvím standardních průmyslových protokolů, jako je Modbus, OPC, DNP a XML. Produkt používá Microsoft SQL Server 2008 Standard, Enterprise, nebo Express edice.power Monitoring ExpertEdice SQL Server 2008 Standard nebo Enterprise je nutné nainstalovat před instalací. Express edice může být nainstalována jako část Standalone Server instalace.pokud používáte edici Express, maximální velikost databáze je 10GB. Podporované edice SQL Serveru: c32 a 64 bitové verze MicrosoftSQL Server 2008 R2 Express, SP2. c32 a 64-bitové edice Microsoft SQL Server 2008 Standard nebo Enterprise, SP3. c32 a 64-bitové edice Microsoft SQL Server 2008 Standard nebo Enterprise, SP2. Je možné použít instanci SQL Serveru těchto edic pro hostování databáze produktu. V této sekci Power Monitoring Expert Softwarové komponenty 14 ION Služby 16 Power Monitoring ExpertDatabáze 17 Začínáme 18 Dodatečné informace 19 Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní 20 Strana 13 z 296

14 Kapitola 1: Úvod StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Power Monitoring Expert Softwarové komponenty Tato sekce probírá softwarové komponenty Power Monitoring Expert a jejich použití pro vytvoření, monitorování, správu a přizpůsobení systému. Aplikace monitorování Následující aplikace jsou nevíce používány pro každodenní úlohy monitorování: Vista Komponenta "Vista" zobrazuje grafickou reprezentaci systému sledování výkonu. Vista zobrazuje data v reálném čase a historická data, vizuální objekty indikující aktuální stav systému, a interaktivní objekty, které je možné použít pro provedení určitých akcí, jako například reset čítače. V tomto dokumentu odkazuje Vista na Vista komponentu Power Monitoring Expert. Operační systém Microsoft Windows Vista je popisován jako Windows Vista. Webové aplikace Komponenta Webové aplikace obsahuje cpanely cdiagramy (dříve WebReach) ctabulky creporty (dříve Web Reporter). ReportyAplikace je dostupná pouze při použití podporované edice SQL Serveru Standard nebo Enterprise. calarmy obsahující alarmy i události. Viz online nápověda v komponentě Webové aplikace pro více informací. Aplikace správy Následující aplikace usnadňují nastavení a správu systému. Konzole pro správu Použijte komponentu "Konzole pro správu" pro přidání a konfiguraci síťových komponent, jako jsou servery, pracoviště (komunikční linky) a zařízení. Konzole pro správu také poskytuje přístup k systémovým a databázovým aplikacím, a nástrojům pro správu uživatelských účtů a softwarových licencí. Ty jsou popsány v následujících tématech: c"správce databáze a Plánovač úloh systému Windows" na stran 199 c"správce uživatelských účtů" na stran 51 c"správce licencí" na stran 54 Strana 14 z 296

15 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 1: Úvod Aplikace programování c"správce konfigurace reportování" na stran 55 c"deaktivovat alarmy" na stran 56 c"správce sledovače událostí " na stran 57 c"návrhář" na stran 149 c"prohlížeč diagnostiky" na stran 59 c"aktualizátor zařízení" na stran 64 c"editory logického zařízení" na stran 67 c"správce hierarchie" na stran 78 c"nastavení vzdáleného modemu" na stran 78 c"virtuální procesor nastavení" na stran 79 c"importér zařízení Modbus" na stran 215 c"editoru doby použití " na stran 80 PQDIF Exporter je také dostupný z nabídky Nástroje. Tato komponenta umožňuje exportovat data do formátu Power Quality Data Interchange Format (PQDIF) a nastavit plánované exporty s oznámenímiviz Nápověda PQDIF Exporter pro více informací. Volitelný OPC Server Asistent OPC Server Asistent kontroluje síť pro nové zdroje běžných nebo typických měření pro OPC Server. Po vypršení zkušební doby je toto přístupné pouze po aktivaci skz Schneider Electric Správce licencí. Dostupné pouze při aktivaci pomocí Správce licencí s volitelnou licencí OPC Serveru. Následující aplikace usnadňuje přizpůsobení prvků systému a konfiguraci zařízení třetích stran, aby je systém rozpoznat a používat: Návrhář Použijte komponentu "Návrhář" pro provedení širokého rozsahu funcí, od konfigurace nastavovacích registrů ION zařízení v síti po vytváření koplexních frameworků pomocí kombinace ION modulů z hardwarových nebo softwarových uzlů. Importér zařízení Modbus Použijte komponentu "Importér zařízení Modbus" pro integraci Modbus zařízení třetích stran do sítě. Nastavení rozsáhlého systému pomocí Konzole pro správu Použijte dialogová okna Duplikovat a Konfigurovat pro efektivní nastavení rozsáhlých systémů. Viz "Nastavení rozsáhlých systémů" na stran 40 pro více informací. Strana 15 z 296

16 Kapitola 1: Úvod StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide ION Služby Mnoho hlavních komponent produktu běží jako služby Windows. To umožňuje serveru pokračovat v monitorování systému správy výkonu, i když nejsou přihlášeni žádní uživatelé. V případě výpadku napájení systém automaticky obnoví sledování výkonu při jeho obnově. Tabulka níže shrnuje služby a uvádí, zda je služba nastavena na automatické nebo manuální spuštění. ION Služba Network Router má mnoho závislých služeb. Například Virtuální procesor, ION Služba Log Inserter a Služba ION Site nemohou být spuštěny a provozovány bez jeho spuštění. Název služby Popis Manuální/Automatické ION Monitoring poplachu ION Služba identifikátoru komponent ION Služba správce připojení ION Služba sledování událostí Průběžně kontroluje komunikační porty na přítomnost událostí s vysokou prioritou, k nimž dochází na vzdálených pracovištích. Pokud taková situace nastane, Monitor poplachu zahájí komunikaci se vzdáleným modemem pracoviště. Zjišťuje lokální a vzdálené komponenty produktu. Přestože je tato služba nastavena jako Manuální, je spuštěna při pokusu klienta o připojení. Určuje stav připojení pracovišť a zařízení v systému, a spravuje přidělování zdrojů, jako jsou modemy. Tato služba spravuje stav konektivity pracoviště a zařízení vůči systému. Pro vytvoření co nejvhodnějšího stavu pro systém je požadavek na každé připojení a odpojení vyhodnocován vůči celkovému stavu systému a dostupnosti komunikačních kanálů. Monitoruje systémové události pro stavy specifikované v Správce sledovače událostí (viz "Správce sledovače událostí " na stran 57). Manuální Manuální Manuální Automatický ION Služba Log Inserter Poskytuje kolekci historických data a jejich ukládání. Viz "Vkládač Logu" na stran 213. Automatický ION Služba Network Router Server ION OPC Data Access Směruje všechny informace mezi softwarovými komponentami, jako jsou klientské stanice a Vkládač Logu. Služba dynamicky detekuje změny v sí tové konfiguraci, včetně přidávání nových serverů; může také rozpoznat nových softwarových uzlů, jako Vista, that které jsou přidány k existujícímu serveru. Spravuje a zodpovídá přísun OPC dat klientským aplikacím. Přestože je tato služba nastavena jako Manuální, je spuštěna při pokusu klienta o připojení. Automatický Manuální ION Služba Periodicky zpracovává a agreguje nová data událostí kvality el. energie. Automatický ION Služba Exportu PQDIF ION Služba dotazů Služba Dat v reálném čase ION ION Služba Subskripcí reportů Služba ION Site ION Služba Virtuálního procesoru Překládá data z databáze do formátu PQDIF a spravuje plánované PQDIF exporty. Umožňuje získávání historických data Viz "Propojení Prohlížeče zaznamenaných událostí nebo dat" na stran 137 pro více informací o této službě. Psravuje a poskytuje přístup k datům v reálném čase ze systému sledování výkonu. Tato služba spravuje subskripce reportů v aplikaci Reporty. (Tato služba je dostupná pouze při použití podporované edice SQL Server 2008 Standard nebo Enterprise.) Spravuje komunikační linky do a z produktu. Služba ION Site zodpovídá za práci s komunikací paketů pro systémová zařízení a řízení přímé komunikace zařízení. Služba reaguje na změny v síťové konfiguraci: například, časté změny na určitých kanálech, parametrech konfigurace, portech, nebo parametrch zařízení mohou přerušit spojení. Je možné přidat, odstranit, nebo měnit kanály, parametry konfigurace, porty a zařízení bez nutnosti restartu Služba ION Site, ION Služba Network Router, a ION Služba správce připojení. Poskutuje uspořádanou kolekci dat, zoracování dat a řídící funkce pro skupinu měřících zařízení. Viz "Virtuální procesor nastavení" na stran 79 pro více informací o Virtuální procesor a funkčnosti. Manuální Automatický Automatický Automatický (zpožděný start) Automatický Automatický Strana 16 z 296

17 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 1: Úvod Název služby Popis Manuální/Automatické ION Služba XML subskripcí ION Služba XML ApplicationModules CoreServicesHost ApplicationModules DataServicesHost ApplicationModules ProviderEngineHost Spravuje subskripce XML dat pro Vista uživatelské diagramy. Tato služba je používána pouze aplikací Diagramy. Při otevření uživatelského diagramu Vista ve webovém prohlížeči vytvoří ION Služba XML subskripcí subskripci a dodá data v reálném čase ve formátu XML. Ukládá subskripce XML dat pro zařízení na síti. Tato služba je používána pouze aplikací Diagramy. Hostuje běžné webové služby používané komponent Webových aplikací. Hostuje webové služby poskytující nízkou úrpveň přístupu k systémovým datům pro komponentu Webové aplikace. Hostuje webové služby poskytující zpracování dat pro komponentu Webové aplikace. Power Monitoring ExpertDatabáze Automatický Automatický Automatický Automatický Automatický Databáze jsou nainstalovány na Databázový nebo Primární Server a běží v pozadí. Pro připojení k těmto databázím pužívá Power Monitoring Expert instanci SQL Serveru vytvořenou při instalaci produktu nebo konfiguraci SQL Serveru. Viz "Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows" na stran správě těchto databází. 199 pro informace o Databáze Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server je databázový engine spravující databáze produktu: ION databázi (ION_Data), databázi Síťové konfigurace(ion_síť), databázi Událostí systému (ION_ SystemLog), a databázi Aplikačních modulů (ApplicationModules). Produkt používá pro připojení k databázím instanci SQL serveru.instance je vytvořena při instalaci podporované verze SQL Server Standard nebo Enterprise, nebo při instalaci podporované edice SQL Server 2008 R2 Express. Během procesu instalace je možné specifikovat předchozí instanci. Databáze Síťové konfigurace Databáze síťové konfigurace ( ION_Síť ) ukládá informace o topologii sítě síťová spojení, počítače a všechna připojená zařízení, včetně modemů vytáčeného připojení. tyto informace jsou používány komunikačními službami (např. ION Služba Network Router, Služba ION Site ) a dalšími softwarovými komponentami pro správu dat a řízení požadavků zařízení a dalších komponent produktu (tj. Vista, Návrhář). Databáze událostí systému Databáze událostí systému ( ION_SystemLog ) ukládá data o událostech, ke kterým dojde během činnosti komponent. Například detaily události interakce služby komunikace se zařízeními, detaily o řízení pomocí Vista, a hlavní nebo alarmové události, ke kterým dochází v Virtuální procesor jsou všechny uloženy do Databáze událostí systému. Je možné je zobrazit pomocí kliknutí na ikonu Zaznamenané události systému Konzole pro správu nebo pomocí přístupu do databáze ION_Data prostřednictvím Vista (Prohlížeč zaznamenaných událostí). ION_SystemLog neni zálohováno. Některý obsah Systémového záznamu - Systémových událostí s prioritou 192 a vyšší - jsou automaticky uloženy do databáze ION_Data a je možné je zobrazit v Vista. ION databáze Strana 17 z 296

18 Kapitola 1: Úvod StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide ION databáze ( ION_Data ) obsahuje všechny infromace shromážděné ze zařízení se schopností zaznamenávat data a z komponent produktu. Tato databáze využívá ION Služba Log Inserter pro sběr dat ze všech dostupných zdrojů, která zpřístupňuje pro komponenty, jako je Vista (prostřednictvím ION Služba dotazů ) nebo Reporty (pomocí přímých dotazů). Databáze Aplikařních modulů Databáze Aplikačních modulů (ApplicationModules) obsahuje všechna konfigurační data pro aplikace Dashboardy a Tabulky v komponentě Webové aplikace. To zahrnuje položky jako uložené dashboardy, gadgety a tabulky. Začínáme Tato sekce popisuje jak spustit, příhlásit se a ukončit většinu komponent produktu Power Monitoring Expert. Spuštění komponenty Power Monitoring Expert Přihlášení do komponenty Použijte jeden z následujícíh způsobů pro spuštění hlavních komponent Konzole pro správu, Vista, nebo Webové aplikace: cpower Monitoring ExpertOtevřete složku umístěnou na ploše a dvakrát klikněte na ikonu programu, který chcete spustit. cklikněte na Start > Všechny Programy > Schneider Electric > StruxureWarePower Monitoring Expert a vyberte program, který chcete spustit. Většina programů Power Monitoring Expert vyžaduje přihlášení, než je do nich umožňen přístup. Při výzvě k přihlášení do programu zadejte uživatelské jméno a heslo do příslušného pole, poté klikněte na OK. Některé funkce mohou být zakázány některým uživatelům nebo skupinám podle toho, jak jim byla nastavena uživatelská práva. Viz "Správce uživatelských účtů" na stran 51 pro více detailů. Pokud nemáte uživatelské jméno a heslo, přihlaste se prostřednictvím režimu Pouze prohlížení s mezeným přístupem. Viz "Správce uživatelských účtů" na stran a změne hesla. 51 pro informace o nastavení uživatelských účtů Ukončení relace Po přihlášení se objeví rozhraní programu. Existují dvě možnosti ukončení relace v komponentě: codhlásit: pokud chcete ukončit relaci aktivního uživatele, ale nechcete ukončit běžící program, nebo cukončit: pokud chcete ukončit program kompletně. Strana 18 z 296

19 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 1: Úvod Některé komponenty nabízejí obě možnosti, některé pouze možnost Ukončit. Odhlašování 1. Zvolte Soubor > Odhlásit. Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení odhlášení. 2. Klikněte na Ano pro odhlášení nebo na Ne pro návrat do programu. Při pokusu o odhlášení bez předchozího uložení práce v programu Vás program vyzve k uložení změn. Klikněte na Ano pro uložení změn, na Ne pro ukončení bez uložení, nebo na Zrušit pro návrat do programu. Po odhlášení se zobrazí přihlašovací obrazovka ION Enterprise. Ukončnování 1. Zvolte Soubor > Ukončit. Dodatečné informace Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení ukončení aplikace. 2. Klikněte na Ano pro ukončení nebo na Ne pro návrat do programu. Při pokusu o ukončení bez předchozího uložení práce v programu Vás program vyzve k uložení změn. Klikněte na Ano pro uložení změn, na Ne pro ukončení bez uložení, nebo na Zrušit pro návrat do programu. Pro více inforací o komponentách Power Monitoring Expert, použití zařízení s produktem, a architektuře ION, navštivte pro získání následujících dokumentů: cpower Monitoring Expert Průvodce návrhem systému cpower Monitoring Expert Průvodce instalací cřešení problému sériové komunikace měřících zařízení v PowerLogic ION cřešení problémů zapojení měřícího zařízení cupgrade ION firmwaru zařízení (Upgrading Device Firmware) cion Reference Release notes and mapping spreadsheets for device drivers recently added to the product are included in the product's installation location in...\schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\doc\Device Support\. Release notes poskytují informace o firmwarových verzích, implementačních detailech, obrázcích Vista diagramů pro zařízení, a bezpečnostní upozornění. Mapování ovladače zařízení obsahuje detaily jako adresy modbusových registrů a korespondující adresy ION registrů (handly).informace o mapování registrů je též poskytována pro všechna zařízení používající PC logování. Pamatujte, že dokumentace k PQDIF Exporter a OPC Server Asistant byla obsažena do tohoto dokumentu.viz"" na stran 268 a "" na stran 282 pro další informace. Strana 19 z 296

20 Kapitola 1: Úvod StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní Následující sekce popisují způsoby přizpůsobení a ovládání obrazovek grafického rozhraní, dialogových oken a tabulek komponent Power Monitoring Expert. Ovládání stromového seznamu Informace jsou často zobrazovány pomocí stromové struktury. Klikněte na "+" pro rozvinutí seznamu nebo na "-" pro jeho svinutí. Volba více položek v tabulkách, stromových seznamech, diagramech a adresářích Pro výběr sousedících položek nejdříve zvolte první položku poté stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední požadovanou položku. Pro výběr položek nesousedících s vybranou položkou stiskněte a držte klávesu CTRL a kliknutím zvolte jednotlivé položky. Pro výběr sousedících položek ve Vista a Návrhář diagramech táhněte oblast výběru přes požadované položky. Všechny položky uvnitř oblasti výběru budou vybrány. Přizpůsobení zobrazení okna nebo dialogového okna Následující sekce piposuje změnu velikosti a skrytí nebo zviditelnění panelů. Změna velikosti panelů Ovládací prvky tabulky Pro změnu velikosti panelů uvnitř okna umístěte kurzor myši na hranici panelu. Když se objeví kurzor pro změnu velikosti, táhněte myší pro posun hranice panelu. Dokování (připnutí) nebo skrytí (odepnutí) panelu Některá rozhraní obsahují panely, které lze skrýt (dočasně viditelné) nebo zadokovat (stále viditelné). Pro skrytí či zadokování panelu klikněte na tlačítko Připnout/ Odepnout je panel skrytý, je minimalizován do formy tlačítka na okraji pracovní plochy. na panelu. Pokud Pro dočasné zviditelnění skrytého panelu umístěte kurzor myši nad tlačítko reprezentující skrytý panel. Při pohybu kurzoru myši na jiné místo bude panel opět skryt. Některá okna a utility ION Enterprise zobrazují informace prostřednictvím tabulek. Tyto tabulky mají specifické ovládací prvky pro úpravu zobrazení informací. Strana 20 z 296

21 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 1: Úvod Selektor sloupců Některé tabulky nabízejí možnost výběru sloupců, které v tabulce budou zobrazeny. 1. V Konzole pro správu umístěte kurzor myši nad záložku Column Selector v pravé části okna. V ostatních rozhraních klikněte na "Zvolit sloupce". 2. Zatrhněte pole u sloupců, které mají být obsaženy v tabulce. U sloupců, které nemají být obsaženy v tabulce, zrušte zatržení. Změna šířky sloupce Pro změnu šířky sloupce umístěte kurzor myši na jeho pravý okraj. Když se objeví kurzor pro změnu velikosti (dvojítá šipka), klikněte a táhněte myší pro změnu šířky sloupce. Pro změnu šířky sloupce tak, aby co nejlépe vyhovovala obsahu položek sloupce, umístěte kurzor myši na pravý okraj sloupce. Poté, co se objeví kurzor pro změnu velikosti, dvakrát klikněte. Optimální velikost Pro změnu šířky sloupce tak, aby co nejlépe vyhovovala obsahu sloupce: cpro jeden sloupec klikněte pravým tlačtkem na jeho záhlaví a zvolte Optimální velikost. cpro všechny sloupce klikněte pravým tlačítkem na oblast názvu a zvolte Optimální velikost (všechny sloupce). Uspořádat velikost Pro změnu pořadí sloupců klikněte na záhlaví sloupce a přesunutím ho umístěte na požadovanou pozici. Seskupit dle sloupce Pro setřídění dat podle obsahu určitého sloupce přesuňte záhlaví požadovaného sloupce do oblasti nad ním (označena Sem přesuňte záhlaví sloupce pro seskupení dle jeho dat ). Pro rozvinutí nebo svinutí skupiny klikněte na "-" nebo "-". Pro rozvinutí nebo svinutí všech skupin klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce v oblasti seskupit dle a zvolte Plně rozvinout nebo Plně svinout. Je též možné seskupovat dle více sloupců ve specifickém pořadí pomocí třídení a filtrování položek. Za tímto účelem přetáhněte každý ze sloupců do oblasti "seskupit dle" v pořadí, ve kterém mají být seskupeny. Pro oddělení sloupce od skupiny přetáhněte jeho zájlaví zpět na původní pozici (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a vyberte Zrušit seskupení). Pro zviditelnění nebo skrytí oblasti seskupit dle klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte nebo zrušte volbu Seskupit dle. Třídění dat ve sloupci Pro seřazení řádků sloupce dle jeho dat klikněte na záhlaví sloupce. Data je možné řadit vzestupně a sestupně (označeno sipkou směřující vzhůru nebo dolů). Pro zrušení řazení a návrat pořadí dat ve sloupci do originálního pořadí klikněte na sloupce pravým tlačítkem a zvolte Zrušit třídění. Strana 21 z 296

22 Kapitola 1: Úvod StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Filtrování dat ve sloupci Následující sekce popisují možnosti filtrování. Použití jednoduchého filtru sloupce Při umístění kurzoru myši nad záhlaví sloupce se v jeho pravém horním objeví ikona filtru. Klikněte na ní pro volbu jedné z možností fitrování a jejího použití pro data v daném sloupci. Viz (Vlastní) pro přidání jedné či dvou logických podmínek pro filtrování dat. ro zrušení filtrování a návratu dat ve sloupci do originálního stavu klikněte pravým tlačítkem na sloupce a zvolte Zrušit filtr. Použití dynamického filtru sloupce Některé tabulky mají navíc jeden řádek mezi záhlavím sloupce a daty tabulky. To je oblast dynamického filtru dat. Pro použití dynamického filtru dat začněte psát údaj, který chcete filtrovat, do řádku nad požadovaný sloupec.je možné použít hvězdičku (*) na začátku jako divoký znak. Poté, co získáte požadovaná data, přestaňte psát. Například pokud chcete odfiltrovat DST z disturbance v záznamu událostí systému, stačí naspat pouze di. Použití tvůrce filtrů Tvůrce filtrů je pokročilejší nástroj pro filtrování dat. Slouží k vytváření filtrů s větším množstvím podmnínek pro větší množství sloupců. Použití Tvůrce filtrů: 1. Pravý klik na sloupec a vyberte Editor filtrů pro otevření dialog Tvorba filtru. 2. Zadejte podmínky filtru. Prvky Tvůrce filtrů jsou: <Záhlaví sloupce> <Podmínka> <Hodnota> Klikněte na prvek pro zobrazení dostupných podmínek, poté klikněte na podmínku, kterou chcete použít. 3. Zvolte <Záhlaví sloupce> a <Podmínka>, kterou chcete použít. Zadejte <Hodnota>, pro kterou bude podmínka testována. 4. Pro přidání dalšího filtru klikněte na tlačítko "+" v horní části okna. 5. Vyberte logický výraz, který bude použit v tomto novém filtru (ve spojení s aktuálním filtrem). 6. Zopakujte krok Pro odstranění filtru klikněte na tlačítko "x" umístěné vedle něj. Strana 22 z 296

23 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 1: Úvod V následujícím příkladu najde filtr všechny položky, jejichž název obsahuje "FL1" a zároveň jejich typ začíná na "ION". Nalezená data vypadají následovně: A B Zakšrtněte toto políčko pro povolení filtru; zrušte zaškrtnutí pro jeho zakázání. Klikněte na "x" pro zrušení a opuštění módu filtrování. Klikněte na Upravit filtr pro úpravu vlastností filtru. Strana 23 z 296

24 Kapitola 1: Úvod StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Strana 24 z 296

25 Kapitola 2: Konzole pro správu Použijte Konzole pro správu pro přidání, odebrání nebo konfiguraci systémových komponent, jako jsou měřící zařízení, ve Vašem systému. Je možné vytvořit různé typy pracovišť (komunikačních linek jako Ethernet nebo sériová komunikace), a pro ně vytvořit rozvrhy připojení. Nabídky Konzole pro správunástroje poskytuje přístup ke konfiguračním, programovacím a servisním nástrojům systému a zařízení. Viz "Konzole pro správunástroje" na stran 49 pro podrobnosti. NEFUNKČNOST SÍTĚ POZNÁMKA cneprovádějte neoprávněné změny v konfiguraci sítě pomocí Konzole pro správu. cpouze uživatelé s úrovní přístupu Operátor nebo Supervizor mohou provádět změny v síti pomocí Konzole pro správu. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek nestabilitu nebo nepoužitelnost sítě. V této sekci Konzole pro správu 26 Konzole pro správu Síťové komponenty 28 Nastavení sítě prostřednictvím Konzole pro správu 30 Přejmenování zařízení a skupin 34 Vytváření spravovaných obvodů 36 Přístup k měřícím zařízením s pokročilým zabezpečením 37 Konfigurace rozvrhů připojení 37 Zaznamenané události systému 39 Nastavení rozsáhlých systémů 40 Strana 25 z 296

26 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Konzole pro správu Rozhraní A Panely a ikony nastavení systému B Indikátor třídění C E Selektor sloupce F Ikona připnout/odepnout Seskupit dle oblasti boxu D Indikátor filtru G Okno zobrazení 1 H Tlačítku upravení filtru I Aktuální filtr J Hover text K Zobrazit možnost historických zařízení 1 Tato oblast zobrazuje obsah zvolené ikony nastavení systému Titulek okna Titulek okna zobrazuje název programu a aktualního uživatele. Panel nastavení systému Ikony v panelu nastavení systému reprezentuje kategorie položek, které lze přidávat, odebírat, nastavovat a zobrazovat. Klikněte na ikonu pro přechod k příslušnému oknu zobrazení. Okno zobrazení1 Okno zobrazení ukazuje obsah právě zvolené položky v panelu nastavení systému. Strana 26 z 296

27 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu Obnovit Pro manuální obnovení Konzole pro správu a znovunahrání obsahu zvolte Zobrazení > Obnovit (nebo stiskněte F5). Možnosti Zvolte Nástroje > Možnosti pro otevření okna Možnosti. Použijte toto okno pro změnu nastavení zobrazení pro okno Zaznamenané události systému. Zvýraznění Zvýraznění určuje, jak jsou chybové události zobrazeny v okně Zaznamenaných událostí systému. Zatrhněte nebo zrušte zatržení pole Povolit zvýraznění pro jeho povolení nebo zakázání. Klikněte na Nastavit barvu zvýraznění pro změnu barvy zvýraznění kritických nebo chybových událostí v okně Zaznamenaných událostí systému. Události Sekce Události umožňuje kontrolovat, kolik záznamů bude zobrazeno v okně Zaznamenané události systému, a jak je dobrazen čas a datum. Přizpůsobení Konzole pro správu rozhraní Je možné přizpůsobit Konzole pro správu rozhraní a tabulky v oknech zobrazení: czvolte, které sloupce se objeví v tabulkách. cpoužijte filtrování, třídění a seskupení na data v tabulkách. Viz "Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní" na stran těchto funkcí. 20 pro informace o použití Nabídky zkratek Okna zobrazení Pro přístup k nabídkám zkratek Okna zobrazení klikněte na ikonu požadované položky Nastavení systému. Následně klikněte pravým tlačítkem do oblasti okna zobrazení nebo na síťovou komponentu pro zobrazení nabídku zkratky. Dostupné položky nabídky se liší v závislosti na zvolené síťové komponentě. cnový zobrazí možnosti pro přidání nových síťových položek. cduplikovat vytvoří jednu nebo více kopií zvolené položky. Po použití příkazu Duplikovat je nutné každou z kopií pro její konfiguraci otevřít samostatně. Duplikovat a konfigurovat umožňuje vytvořit a konfigurovat více zařízení současně. cduplikovat a konfigurovat umožňuje provádět hromadné klonování zařízení. Při výběru více zařízení a pravém kliknutí se tato zkratka změní na Konfigurovat zvolená zařízení, což umožňí provést funkce nastavení, jako je hromadné přejmenování zařízení. codstranit smaže zvolená zařízení. cpřipojit a Odpojit umožňuje manuálně připojit a odpojit zvolené pracoviště. Strana 27 z 296

28 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Není možné připojit nebo odpojit individuální sériové zařízení; je možné připojit nebo odpojit pouze pracoviště, kde se zařízení nachází. cpřipojit Ethernet a Odpojit ethernet umožňuje manuální připojení a odpojení od zvoleného Ethernet zařízení. czabezpečení zobrazí okno Nastavení zabezpečení měřícího zařízení. To slouží softwaru pro získání přístupu k zabezpečeným zařízením (např. ION8600 nebo ION7650); tato možnost je dostupná pro zkratkové menu panelu Zařízení. ckonfigurovat <síťová komponenta> otevře dialogové okno Konfigurace <síťová komponenta> (kde <síťová komponenta> je zvolená komponenta). Použijte toto okno pro provedení změn vlastností zvolené síťové komponenty. Konzole pro správu Síťové komponenty Tato sekce popisuje rozličné komponenty v Konzole pro správu: servery, místa v síti, zařízení, modemy odchozích spojení, plány připojení a záznam událostí systému. Viz "Nastavení sítě prostřednictvím Konzole pro správu" na stran přidávání výše uvedených komponent do sítě. 30 pro více informací o Servery Server je počítač v systému Power Monitoring Expert, na kterém je spuštěn administrativní software pro řízení přístupu k síti a jejím prostředkům, jako jsou měřící zařízení. Pracoviště Pracoviště je skupina zařízení v systému, která sdílí společnou komunikační linku. Místo v síti může mít následující podoby: přímé pracoviště - se sériovým přístupem, modemové pracoviště, pracoviště Ethernet gateway a OPC pracoviště. Přímé pracoviště Dochází k sériové komunikaci mezi počítačem a jedním nebo více měřícími zařízeními. Standardy najčasteji používané počítači jsou RS-232 (pro připojení jednoho zařízení) a RS- 485 (pro připojení až 32 zařízení). Při připojování k více než jednomu zařízení použijte konvertor z RE-232 na RS-485. Poznamenejte, že byste měli udržovat počet zařízení na minimu pro redukci zpoždění při read-time aktualizacích. Modemové pracoviště Dochází ke komunikaci mezi vzdáleným modemem a místním modemen (na serveru). Vzdálená místa v síti používající radio modemy nebo modemy s pronajatou linkou jsou konfigurována jako místa s přímým (sériovým) přístupem, ne jako skupina modemů. Strana 28 z 296

29 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu Může se skládat z běžných hardwarových modemů (jsou konfigurovány a řízeny prostřednictvím systému Power Monitoring Expert) nebo z WinModemů (Windows modemy). Při zapojení více modemů vybere systém Power Monitoring Expert pro navázání komunikace první dostupný označováno jako modem pooling ). Pracoviště Ethernet Gateway Brána Ethernetu (například EtherGate nebo Brána Modbus) se skládá z RS-485 řetezce zařízení, který komunikuje se sítí Ethernet prostřednictvím Ethernet zařízení. Ethernet zařízení pracuje jako brána, která přenáší data mezí sítí Ethernet a k ní, prostřednictvím RS- 485, připojeným zařízením. Brána konvertuje komunikaci RS-232/RS-485 do a ze sítě Ethernet. OPC Pracoviště OPC Pracoviště se skládá z OPC serveru, který komunikuje s OPC vyhovujícími zařízeními na síti. Zařízení Zařízení je měřidlo nebo jiná komponenta, která komunikuje a shromažďuje data, a je instalována v síti. Release notes and mapping spreadsheets for device drivers recently added to the product are included in the product's installation location in...\schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\doc\Device Support\. Release notes poskytují informace o firmwarových verzích, implementačních detailech, obrázcích Vista diagramů pro zařízení, a bezpečnostní upozornění. Mapování ovladače zařízení obsahuje detaily jako adresy modbusových registrů a korespondující adresy ION registrů (handly).informace o mapování registrů je též poskytována pro všechna zařízení používající PC logování. Sériová zařízení Sériová zařízení jsou součástí přímých pracovišť, modemových pracovišť nebo pracovišť Ethernet Gateway komunikují prostřednictvím modemu, RS-232, RS-485 nebo spojení brány Ethernet-Seriová linka. Před přidáním sériových zařízení je nutné nejprve nastavit příslušná místa v síti. Ethernetová zařízení Ethernet zařízení jsou přímo připojena do sítě přes rozhraní Ethernet. Je možné ručně připojit nebo odpojit Ethernet zařízení prostřednictvím Konzole pro správu. Logická zařízení Logická zařízení jsou kolekcí měření z fyzických a virtuálních zařízení seskupená do jednoho zdroje pro použití v systému. OPC Zařízení OPC zařízení reprezentují fyzická zařízení, se kterými systém komunikuje prostřednictvím OPC rozhraní. Strana 29 z 296

30 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Modemy vytáčeného spojení Jsou používány počítačem pro komunikaci se vzdáleným modemem. Použitý modem může být běžný hardwarový nebo softwarový, který využívá procesor počítače pro simulaci hardwarového modemu. Pokud skupina modemů potřebuje navázat komunikaci, zvolí modem ze seznamu pro toto místo v síti. Je možné přidávat hardwarové modemy a WinModemy do tohoto seznamu. WinModem je modem, který je řízen přímo operačním systémem počítače. Rozvrhy připojení Rozvrhy připojení jsou procesy pro server naprogramované tak, aby se pravidelně připojoval a odpojoval od míst v síti (a jejich zařízení) a Ethernet zařízení. Viz "Konfigurace rozvrhů připojení" na stran 37 pro více informací. Zaznamenané události systému Zobrazuje události v síti. Je možné nastavit, pro jaké komponenty, a z jakého časového úseku mají být události zobrazeny. Viz "Zaznamenané události systému" na stran 39 pro více informací. Nastavení sítě prostřednictvím Konzole pro správu Primární server obsahuje všechny programy Power Monitoring Expert a řídí celkový chod systému pro správu výkonu. Primární server je zobrazen na obrazovce serverů při prvním spuštění Konzole pro správu. Pro vybudování systému přidejte a nakonfigurujte zařízení a pracoviště. Přidávání síťových komponent Následující sekce popisují přidávání rozličných komponent.. Pro přidání síťové komponenty se držte níže uvedeného postupu: 1. V Panelu nastavení systému zvolte ikonu typu zařízení, které chcete přidat (např. místo v síti, zařízení nebo modem vytáčeného připojení). 2. Klikněte pravým tlačítkem do okna zobrazení, zvolte Nový a následně zvolte specifický typ síťové komponenty. Volby se liší v závislosti na zvolené ikoně nastavení systému. 3. Pro nastavení vlastností použijte příslušná pole a rozbalovací nabídky.povinné položky jso zvýrazněny červenou barvou. Pro nastavení pokročilých vlastností klikněte pravým tlačítkem do dialogového okna a zvolte Pokročilé vlastnosti. Více informací o možnostech nabídky zkratek je uvedeno níže v sekci "Nastavení nabídek zkratek dialogového okna". 4. Klikněte na OK pro přidání komponenty. Strana 30 z 296

31 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu Přidání serveru Nastavení nabídek zkratek dialogového okna Klikněte pravým tlačítkem na dialogové okno nastavení pro přístup k následujícím možnostem nabídek zkratek: cdetaily vlastnosti: Otevře okno obsahující informace o zvolené vlastnosti, včetně minimálních a maximálních povolených hodnot, pokud je možné je použít. cpokročilé vlastnosti: Zviditelní všechna pole vlastností, která jsou skryta při standardním (základním) zobrazení. Pro další informace o možnosti časové synchronizace, viz "Časová synchronizace pro ION měřící zařízení" na stran další informace. cobnovit vše na výchozí hodnoty: Vrátí všechna nastavení na původní hodnoty. Klikněte na ikonu Servery, klikněte pravým tlačítkem do okna zobrazení a zvolte Nový > Počítač. Vyplňte povinné pole Název. Nastavení zařízení pro přímou sériovou komunikaci 287 pro Pro nastavení zařízení pro RS 232 nebo RS 485 komunikaci na přímé sériové smyčce nejprve přidejte místo v síti se sériovým přístupem prostřednictvím Konzole pro správu a nastavte port počítače pro sériovou komunikaci. Krok 1: Přidání přímého pracoviště Klikněte na ikonu Pracoviště. Klikněte pravým tlačítkem do okna zobrazení a zvolte Nový > Přímé pracoviště. Vyplňte položky Název a Sériový port. Ostatní pole nastavte dle vlastních požadavků. Krok 2: Přidání zařízení k přímému pracovišti Klikněte na ikonu Zařízení. Klikněte pravým tlačítkem do okna zobrazení a zvolte Nový > Sériové zařízení v Přímé pracoviště. Vyplňte následující pole: cskupina: Napiště jméno skupiny nebo vyberte existující skupinu ze seznamu. cnázev: Napiště jméno, kterým chcete zařízení pojmenovat. ctyp zařízení: Vyberte typ zařízení. cid jednotky: Zadejte identifikační číslo zařízení; rozsah je pro ION zařízení nebo pro zařízení Modbus RTU. cpracoviště: Zvolte dříve nastavené přímé pracoviště. Ostatní pole nastavte dla vlastních požadavků. Nastavení zařízení pro komunikaci přes bránu Ethernetu Pro nastavení zařízení pro komunikaci přes bránu Ethernetu nejprve přidejte a nakonfigurujte bránu Ethernetu, která bude použita. Brány Ethernetu, které je možné použít, jsou buď jednoduché konvertory Ethernet-Serial, nebo jakékoliv koncentrátory dat poskytující Strana 31 z 296

32 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide ModbusTCP komunikaci. Krok 1: Přidání brány Ethernetu Klikněte na ikonu Pracoviště. Klikněte pravým tlačítkem v okně zobrazení a zvoltenový > Pracoviště Ethernet Gateway. Vyplňte pole Název, TCP/IP Adresa a TCP/IP Port. TCP/IP Port určuje, jaký komunikační port je použit pro připojení k sériovým zařízením. Použitý port závisí na bráně Ethernetu, kterou chcete nastavit (např. port 7801 pro bránu přes COM1 nebo port 502 pro bránu Modbus). Ostatní pole nastavte dle vlastních požadavků. Krok 2: Přidání zařízení Klikněte na ikonu Zařízení. Klikněte pravým tlačítkem v okně zobrazení a zvoltenový > Sériové zařízení na pracoviště Ethernet Gateway. Vyplňte následující pole: cskupina: Napiště jméno skupiny nebo vyberte existující skupinu ze seznamu. cnázev: Napiště jméno, kterým chcete zařízení pojmenovat. ctyp zařízení: Vyberte typ zařízení. cid jednotky: Zadejte identifikační číslo zařízení; rozsah je pro ION zařízení nebo pro zařízení Modbus. cpracoviště: Zvolte dříve nastavené pracoviště Ethernet Gateway. Ostatní pole nastavte dle vlastních požadavků. Přidání Ethernet zařízení Klikněte na ikonu Zařízení. Klikněte pravým tlačítkem v okně zobrazení a zvoltenový > Ethernet zařízení. Vyplňte pole Skupina, Název, Typ zařízení a TCP/IP Adresa. Ostatní pole nastavte dle vlastních požadavků. Při konfigurací Ethernet zařízení nebo brány Ethernetu je v poli TCP/IP Adresa možné nastavit hostname jméno hostitele nebo IP adresu. Nastavení zařízení pro OPC komunikaci Pro nastavení zařízení pro OPC komunikaci nejprve přidejte OPC místo v síti. Krok 1: Přidání OPC pracoviště Klikněte na ikonu Pracoviště. Klikněte pravým tlačítkem do okna zobrazení a zvolte Nový > OPC pracoviště. Vyplňte položky Název a Adresa. Ostatní pole nastavte dle vlastních požadavků. Strana 32 z 296

33 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu Ujistěte se, že při psaní adresy OPC místa v síti dodržujete přesnou syntaxi. Zvolte poleadresa pro příklad adresy v sekci popisu vlastnosti (vespod oknakonfigurace OPC pracoviště). Krok 2: Přidání zařízení k OPC pracovišti Nejméně jeden typ zařízení OPC musí být předkonfigurován před tím, než bude prostřednictvím Konzole pro správu vytvořeno OPC zařízení. Pro pomoc kontaktujte Technická podpora. Klikněte na ikonu Zařízení. Klikněte pravým tlačítkem do okna zobrazení a zvolte Nový > OPC zařízení. Vyplňte pole Skupina, Název, Typ zařízení a Pracoviště (zvolte dříve nastavené OPC pracoviště). Ostatní pole nastavte dle vlastních požadavků. Přidání modemu 1. Klikněte na ikonu Modemy vytáčeného spojení, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Nový, poté zvolte Sériový modem (hardwarový) nebo WinModem (modem Windows). 2. Vyplňte povinná pole: cpro Sériový modem zvolte typ modemu ze seznamu. Pokud není modem v seznamu, zvolte "Generický ION Modem - Jiný". Zvolte Sériový port, ke kterému je modem připojen. cpro WinModemy zvolte jméno modemu ze seznamu. Ostatní pole nastavte dle vlastních požadavků. 3. Klikněte na OK. Poznámky k instalaci WinModem Před použitím WinModemu je nutné jej nainstalovat na Váš počítač (řiďte se instrukcemi přiložené k WinModemu). Po restartu počítače nastavte WinModem: 1. V Microsoft Windows klikněte na Start > Nastavení > Ovládací panely, následně dvakrát kliněte na Telefon a Modem. 2. Klikněte na záložku Modemy, zvolte WinModem a následně klikněte na Vlastnosti. 3. Klikněte na záložku Podrobnosti a následně na Změnit výchozí předvolby. 4. Nastavte Rychlost tak, aby se shodovala s přenosovu rychlostí použitou na druhém konci spojení (oba modemy musí mít nastavenou shodnou přenosovou rychlost). 5. Nastavte Řízení toku na Žádné. 6. Klikněte na OK pro uložení změn. Pro provedení změn může být třeba restart počítače, aby se změny v nastavení projevily. Strana 33 z 296

34 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Editace síťové komponenty 1. V panelu Nastavení systému klikněte na ikonu séťové komponenty, jejíž nastavení chcete změnit. 2. V okně zobrazení klikněte pravým tlačítkem na síťovou komponentu, jejíž nastavení chcete změnit a zvoltekonfigurovat <Síťová komponenta> (<Síťová komponenta> je typ komponenty pro konfiguraci). Můžete přejmenovat zařízení nebo skupiny zobrazené v panelu Zařízení bez vybrání možnosti Konfigurovat.Viz"Přejmenování zařízení a skupin" na stran 34 pro další informace. Pokud přejmenujete skupinu nebo zařízení, data která jsou uložena v databázi jsou asociována s novým názvem skupiny nebo zařízení.nová data budou do databáze přidávána pod novým jménem zařízení či skupiny. 3. Proveďte požadované změny. ro zobrazení všech nastavitelných polí klikněte pravým tlačítkem do oknakonfigurace a zvolte Pokročilé vlastnosti. 4. Klikněte na OK pro uložení změn. Odstranění síťové komponenty 1. Klikněte na ikonu komponenty, kterou chcete odebrat. 2. V okně zobrazení klikněte pravým tlačítkem na komponentu, kterou chcete odebrat a zvolte Odebrat (nebo vyberte položku a stiskněte klávesu DELETE). 3. Pro potvrzení klikněte na Ano, pro zrušení na Ne. Při odebrání místa v síti nebo serveru jsou automaticky odebrána i všechna zařízení s ním spojená. Přejmenování zařízení a skupin Můžete změnit zobrazovaná jména zařízení a skupin bez ztráty jakýchkoli předchozích nebo současných dat se zařízením asociovaných. Implementace této přejmenovávací funkce vyústily v následující změny v panelu zařízení v Konzole pro správu. cskupina a Název jsou odlišné sloupce. csloupec Název je zobrazen vždy. csloupec Skupina je zobrazen ve výchozím nastavení, ale můžete použít Výběr sloupce pro odstranění sloupce z zobrazení.můžete nyní přetáhnout a pustit sloupec Skupina do oblasti Seskupit podle boxu pro zobrazení zařízení organizovaných v každé skupině. Strana 34 z 296

35 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu Přejmenovaní zařízení csystémový Název a Dostupnost Dat jsou nové sloupce, které můžete vybrat pro inkluzi v zobrazovací oblasti. csystémový Název zobrazí interní název ve formátu group.name. cdostupnost Dat značí Vše pro zařízení, která jsou aktivní a mají současná a historická data, a Pouze historická pro zařízení, která byla vymazána a pouze poskytují historická data.historické zařízení jsou obsaženy v zařízeních zobrazených když vyberete Zobrazit historická zařízení. cmožnost Zobrazit historická zařízení zobrazuje zařízení, které již byly odstraněny.protože data pro tato zařízení ještě v systému existují, mohou být zobrazena při výběru této možnosti. Pro změnu zobrazení názvu zařízení dokončete následující kroky.vnitřní název systému není zasažen touto změnou. 1. Pravý klik na název zařízení v panelu Zařízení v Konzole pro správu a vyberte Přejmenovat pro otevření dialogu Přejmenovat zařízení. 2. Zadejte nové jméno pro zařízení. Zobrazení vykřičníku Změna názvu skupiny. napravo od pole indikuje, že se zařízením je asociována chyba.najeďte nad ikonu pro zobrazení textu a vykonejte příslušnou akci. 3. Pro přejmenování zařízení klikněte na OK. Následujícím způsobem změňte název skupiny: 1. Pravý klik na jméno jedné skupiny nebo více skupin v panelu zařízení Konzole pro správu a vyberte Změnit skupinu v menu pro otevření dialogu Změnit skupinu. (Také můžete vybrat zažízení a kliknout možnost Změnit Skupinu v menu Upravit.) 2. Zadejte název nové skupiny nebo vyberte název skupiny ze seznamu skupin současně používaných v systému. Zobrazení vykřičníku napravo od pole indikuje, že se jménem skupiny je asociována chyba.najdeďte nad ikonu pro zobrazení textu a vykonejte príslušnou akci. 3. Pro změnu názvu skupiny klikněte na OK. Úvahy při přejmenovávání zařízení či skupin Při přejmenovaní zařízení nebo skupiny poznamenjte následující: cpřed změnou názvů dokončete jakékoli probíhající úlohy nastavení, jako je práce v Návrhář. cpo změně názvu nebo skupiny restartujte otevřené komponenty jako Vista, Návrhář, nebo Webové aplikace pro aktualizaci názvů v zobrazených v komponentách. cpo změně názvů skupin nebo uskupení vygenerujte znovu Vista síťový diagram pro aktualizaci. Strana 35 z 296

36 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide caktualizujte OPC mapování dat po přejmenování zařízení vybráním možnosti Aktualizovat OPC Server v menu Konzole pro správunástroje > System.Poté můžete aktualizovat OPC klienty novými daty. csystémové (interní) názvy, nikoli zobrazované názvy se budou nadále objevovat v Událostech System Logu v Konzole pro správu.pro zobrazení systémového jména zařízení vyberte Název systému v Výběr sloupců v panelu zařízení, Vytváření spravovaných obvodů Úvahy řízených obvodů Funkce spravovaných obvodů Konzole pro správu Vám umožnuje autmaticky vytvořit zařízení představující obvody více-obvodých zařízení, jako např. zařízení BCPM a PM5350, takže se můžete ke každému obvodu chovat jako ke zdroji jak real-time, tak historických dat v systému. Tyto zdroje představují fyzickou strukturu v systému.pro informace o orgranizovaní těchto obvodů a dalších měřícíh bodů do hierarchického pohledu, viz "Správce hierarchie" na stran 78 a také online pomoc ve Správci hierarchie. Prvním krokem ve vytvoření spravovaného obvodu je přidat více-obvodé zařízení do Konzole pro správu a zkontrolovat, že komunikuje. Jakmile je toto dokončeno, můžete vytvořit spravované obvody jako položky zdrojů následujícím způsobem: 1. Pravý klik na více-obvodé zařízení přidané v Konzole pro správu pro otevření vyskakovacího menu a klikněte Konfigurace spravovaných obvodů. 2. Pro pokračování klikněte v potvrzovacím okně na OK. Dialog Nastavení Řízených Obvodů otevře zobrazení ukazatele průběhu, jakmile jsou obvody vytvořeny. Počet vytvořených obvodů je zobrazen pod polem progress baru. 3. Po dokončení procesu klikněte na OK. Více-obvodé zařízení má nyní rozšířené ovládání (symbol plus) na tomto řádku. 4. Klikněte na + pro rozšíření vstupu a zobrazení obvodů, které jsou nyní přidruženy k víceobvodovému zařízení. Protože jsou spravované obvody spřízněné s více-obvodým zařízením a jsou nastaveny jako část tohoto zařízení, nelze změnit název jednotlivých spravovaných obvodů, odstraňovat jednotlivé spravované obvody nebo měnit asociovaná měření s daným spravovaným obvodem. Avšak, můžete udržet konfiguraci aktualizovanou skrz změny v konfiguraci více-obvodého zařízení a poté znovuspuštění procesu konfigurace spravovaných obvodů pro aktualizace spravovaných obvodů.všechny obvody které se nezměnily nezměněné zůstanou.všechny obvody které byly odstraněny ve více-obvodém zařízení jsou odstraněny jako spravované obvody.všechny nové obvody budou vytvořeny jako spravované obvody. Strana 36 z 296

37 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu Mapováním spravovaných obvodů do hierarchie můžete nastavit lépe rozpoznatelná jména a organizovat je do pohledů, které odpovídají zařízení nebo budově. Pokud přejmenujete název zařízení nebo skupiny pro více-obvodá zařízení, změna jména je aplikována též na spravované obvody asociované se zařízením.viz"přejmenování zařízení a skupin" na stran 34. Pokud odstraníte více-obvodové zařízení, dialogová zpráva indikuje že spravované obvody asociované s více-obvodovým zařízením budou také odstraněny. Pokud máte více více-obvodových zařízení nakonfigurovaných různými způsoby a chcete vidět, která měření se aplikují na daný spravovaný obvod, dvakrát klikněte na daný spravovaný obvod v Konzoli správy pro otevření okna Vlastnosti spravovaného obvodu. Poskytuje: informace o řízených obvodech, jejich mateřských zařízeních, názvu skupiny a měřeních spojených s tímto obvodem. Můžete použít možnost Duplikovat a konfigurovat v Konzole pro správu pro vytvoření více zařízení a přidání ID pro každé zařízení.(viz "Nastavení rozsáhlých systémů" na stran 40 pro další informace.) Po vytvoření několika více-obvodých zařízení je můžete vybrat v Konzole pro správu, pravý klik pro vyskakovací menu a kliknout Nakonfigurovat spravované obvody. V systémech s mnoha více-obvodými zařízeními proces tvorby nového spravovaného obvodu trvá nějaký čas, ale progress bar poskytuje zpětnou vazbu o stavu. Přístup k měřícím zařízením s pokročilým zabezpečením Pokud je v síti připojeno měřící zařízení s pokročilým zabezpečením, použijte Konzole pro správu pro povolení přístupu ka zařízení ze strany služeb ION: 1. Pravý klik na zařízení, které má zapnutou Pokročilou bezpečnost a vyberte Bezpečnost pro otevření Bezpečnostní nastavení měřícího zaříznení. 2. Z rozvinovacího menu Softwarový přístup vyberte uživatele (nastaveno na zařízení prostřednictvím aplikace Návrhář nebo ION Nastavení), který má práva přístupu taková, jaká chcete nastavit pro služby a komponenty. 3. Klikněte na Match Password napiště heslo daného uživatele do pole Heslo a znovu ho zadejte do pole Potvrdit heslo. 4. Zatrhněte pole, pokud chcete, aby software posílal měřícímu zařízení zabezpečené signály pro synchronizaci času. Zrušte zatržení pole, pokud tuto možnost chcete zakázat. 5. Klikněte na OK. Konfigurace rozvrhů připojení Je možné naplánovat časy, kdy se server připojí k místu v síti nebo Ethernet zařízení. Strana 37 z 296

38 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Přidání rozvrhu připoení Klikněte na ikonu Plány Připojení, klikněte pravým tlačítkem na okno zobrazení, poté vyberte Nový > Plán Připojení pro otevření dialogu Plánovaná Síť Připojení. Následující sekce popisují dostupné záložky a jejich nastavení. Záložka obecných nastavení Na záložce Obecná nastavení: cdo pole Název zapište jméno rozvrhu připojení (např. Denní čtení ). cpokud je to požadováno, zapište popis rozvrhu připojení. cpro povolení rozvrhu připojení musí být zvolena volba Povoleno. czvolte datum, od kterého bude rozvrh připojení platný. Záložka pracovišť Na záložce Pracoviště: czatrhněte pole vedle těch pracovišť a zařízení, která chcete zahrnout do rozvrhu připojení. Vedle zařízení se zobrazí zatržení indikující, že je zařízení zahrnuto v rozvrhu připojení. cproveďte Nastavení připojení pracoviště.pro zadání minimální a maximální doby připojení, zadejte časový údaj do příslušných polí, nebo použijte navigační šipky pro změnu času. cnastavte prioritu připojení. Čím je číslo vyšší, tím vyšší má rozvrh prioritu, pokud existuje více současných požadavků na připojení. Záložka Rozvrh Na záložce Rozvrh: cnastavte frekvenci spouštění rozvrhu připojení (standardně Denně). Nastavení rozvrhu připojení se liší v závislosti na zvoleném typu rozvrhu. cdenně: ke spuštění dochází každý den ctýdně: Spouštění ve zvolený den s opakováním (počet týdnů) a se zvolenou dobou trvání. Například, pokud nastavíte Frekvenci na 2, Den v týdnu na Neděle a Doba trvání na 2, spojení bude navázáno každou druhou neděli a zůstane aktivní dva dny. cměsíčně - Den v týdnu: Spouštění ve zvolený den a týden s opakováním (počet měsíců) a se zvolenou dobou trvání. Například, pokud nastavíte Frekvence na 3, Den v měsíci na 2. a Neděle a Doba trvání na 1, dojde k navázání spojení každou druhou neděli každý třetí měsíc a zůstane aktivní jeden den. cměsíčně - Den v měsíci: Spouštění s opakování (měsíce), ve zvolené datum v měsíci a se zvolenou dobou trvání. Například, pokud nastavíte Frekvence na 2, Den v měsíci na 15. a Doba trvání na 1, dojde k navázaní spojení patnáctý den každý druhý měsíc a zůstane aktivní dva dny. cčasový úsek platnosti spojení určete počátečním a koncovým časem. V polích Počáteční čas a Koncový čas napiště čas nebo použijte navigační šipky pro změnu času. Strana 38 z 296

39 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu Pokud nastavujete celodenní rozvrh (tj. 24 hodin), ujistěte se, že necháte dostatečně dlouhý časový úsek mezi koncem a začátkem dalšího plánu, aby se zabránilo problémům se spojením. Například pro přidání dvouminutové prodlevy do 24 hodinového rozvrhu nastavte Počáteční čas na 0:00:00 a Koncový čas na 23:58:00. Zaznamenané události systému Záznam událostí systému zaznaménává události systémových komponent. Tyto informace pocházejí z databáze ION_SystemLog. Tip Viz "Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní" na stran filtrování a třídění sloupců a přizpůsobení zobrazení. 20 pro více informací o Zobrazení zaznamenaných událostí systému Pro zobrazení zaznamenaných událostí systému: 1. Zvolte Zaznamenané události systému v Panelu Nastavení. 2. V oblasti Zobrazit zatrhněte pole pro všechny systémové komponenty, jejichž události chcete zobrazit (tj. servery, pracoviště, zařízení). Pokud pro danou systémovou komponentu nejsou dostupné žádné události, není tuto komponentu možné zvolit. 3. Nastavte minimální prioritu událostí, které mají být zobrazeny, ze seznamu Minimální úroveň priority (informace o úrovních priority jsou uvedeny níže). 4. Klikněte na Upravit pro změnu filtru den/čas použitého pro zobrazení Zaznamenaných událostí systému. Viz "Nastavení filtru záznam systému" na stran Pro zobrazení detailů události dvakrát klikněte na požadovaný záznam. Priorita Priorita označuje typ události, ke které došlo. Hodnota odpovídá závažnosti události: čím vyšší hodnota, tím závažnější událost. Priorita je zahrnuta v databázi ION_SystemLog jako číslo. Při zobrazení událostí systému má priorita formu textového řetězce. Čísla priorit jsou přidružena k textovým řetězcům následujícím způsobem: Diagnostika 0-5 Informace 6-20 Varování Chyba Kritické Standardně je nastavovací registr Cutoff modulu System Log Controller aplikace Vkládač Logu nastaven na 192. To znamená, že události systému s prioritu nižší než 192 nejsou přenášeny do databáze ION_Data a nebudou moci být zobrazeny prostřednictvím komponenty Vista pomocí Prohlížeče zaznamenaných globálních událostí.pokud chcete Strana 39 z 296

40 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide zobrazit v komponentě Vista, události s nižší prioritou, použijte výše uvedené přidružení priority jako návod pro konfiguraci nastavovacího registru Cutoff na nižší hodnotu (za použití aplikace Návrhář). Nastavení filtru záznam systému Okno nastavení filtru umožňuje změnu data a času filtru použitého pro zobrazení Zaznamenaných událostí systému. 1. Klikněte na Upravit pro zobrazení okna Nastavení filtru záznamu systému. 2. Z rozbalovacího menu zvolte časový rozsah, podle kterého chcete filtrovat data. Pro nastavení vlastního filtru zvolte Vlastní rozsah datumů, poté použijte rozbalovací nabídky a šipky v okně Zvolit rozsah datumů pro specifikaci začářku a konce rozsahu. 3. Klikněte na OK. Nastavení rozsáhlých systémů Pro provedení síťového nastavení skupiny zařízení nejdříve v Konzole pro správu (viz "Přidávání síťových komponent " na stran 30) za pomocí logického schématu pojmenování. Po vytvoření prvního zařízení je možné ho použít k vytvoření jeho kopií a nastavení jejich parametrů. Rozhraní Duplikovat a Konfigurovat Poznámky Funkce Duplikovat a Konfigurovat vždy ovlivňuje všechna zařízení viditelná v tabulce. Pokud jsou řádky filtrovány v nástroji Duplikovat a Konfigurovat, změny provedené pomocí editoru v horním panelu okna budou mít vliv pouze na zařízení viditelná v Oblasti tabulky. Pokud chcete změny použít na všechna zařízení, nejdříve vypněte filtr. Funkci Duplikovat a Konfigurovat nelze použít s logickými zařízeními. Viz "Vytvoření více logických zařízení" na stran 75 pro informace o vytváření více než jednoho log. zařízení. Oblast Duplikovat a Konfigurovat Tato oblast obsahuje rozdílné sekce v závislosti na zařízení zvoleném pro duplikaci. Ethernet zařízení mají následující sekce: ckonfigurovat jména: Slouží k vytvoření duplikátů. cnastavi TCP/IP adresy: Slouží k vytvoření sekvence IP adres a jejich přiřazení duplikovaným zařízením. ckonfigurovat TCP/IP: Číslo portu použité v originálním zařízení je automaticky přiřazeno všem jeho duplikátům. V této sekci lze všem zařízením zobrazeným v Oblasti tabulky přiřadit jiný port (změny provedené v této oblasti budou použity na všechna zařízení, včetně originálního). Strana 40 z 296

41 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu ckonfigurovat ID zařízení: Tato sekce je standardně nedostupná, neboť ID zařízení není standardně pro Ethernet zařízení použito. (Pro zpřístupnění této sekce je nutné nejdříve nastavit oblast tabulky tak, že je sloupec "ID jednotky" viditelný). Sériová zařízení mají následující sekce: ckonfigurovat jména: Slouží k vytvoření duplikátů. ckonfigurovat ID zařízení: Slouží k vytvoření sekvence ID zařízení a jejich přiřazení duplikovaným zařízením. ckonfigurovat sériová pracoviště: Sériové pracoviště použité v originálním zařízení je automaticky přiřazeno všem jeho duplikátům. V této sekci lze všem zařízením zobrazeným v Oblasti tabulky přiřadit jiné sériové pracoviště (změny provedené v této oblasti budou použity na všechna zařízení, včetně originálního). OPC zařízení mají následující sekce: ckonfigurovat jména: Slouží k vytvoření duplikátů. ckonfigurovat OPC adresu: Slouží k vytvoření sekvence adres a jejich přiřazení duplikovaným zařízením. ckonfigurovat OPC pracoviště: OPC pracoviště použité v originálním zařízení je automaticky přiřazeno všem jeho duplikátům. V této sekci lze všem zařízením zobrazeným v Oblasti tabulky přiřadit jiné OPC pracoviště (změny provedené v této oblasti budou použity na všechna zařízení, včetně originálního). Oblast editace tabulky : Při provádění změn v konfiguraci pomocí rozhraní "Duplikovat a Konfigurovat" jsou tyto změny použity pouze pro řádky viditelné v Oblasti tabulky. Viz "Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní" na stran třídění dat v tabulce. 20 pro informace o filtrování a Vytvoření více kopií zařízení Pro zrušení změn provedených od posledního uložení klikněte na Zpět. Je také možné stisknout CTRL+Z pro vrácení posledního provedeného úkonu. Pro znovuprovedení posledního úkonu stiskněte SHIFT+CTRL+Z. Je možné vrátit pouze poslední provedený úkon. Tato sekce popisuje jak duplikovat a konfigurovat zařízení. Krok 1: Nastavení prvního zařízení 1. Přidání prvního zařízení za použití logického schématu jmenování. Například je možné použít následující schéma: FL1_PNL1A.CCT01 pro zařízení instalované v 1. podlaží budovy, elektrický panel 1A, a jistič #1. Napiště FL1_ PNL1A jako jméno skupiny a CCT01 jako jméno zařízení při konfiguraci prvního Strana 41 z 296

42 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide zařízení. 2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení, které chcete duplikovat a zvolte Duplikovat a konfigurovat. Zobrazí se rozhraní Duplikovat a Konfigurovat Krok 2:Konfigurace jmen V oblasti Nastavení jmen je zobrazeno jméno zařízení. Každé číslo a písmeno jména je zvolitelné. Skupina čísel je považována za jednotný objekt.například ve jméně MY8600 je možné zvolit následjící objekty: M, Y a Je také podporována počáteční nula, je tedy možné nastvit sekvence jako 01, 02, 03 nebo 001, 002, Zvolte písmeno nebo číslo ve jméně zařízení. Pole Začátek zobrazí zvolené číslo/písmeno, které je počáteční hodnotou. Použijte šipky pro změnu obsahu pole, nebo hodnotu do pole přímo napište. 2. Použijte šipky pole Konec pro úpravu rozsahu, nebo koncovou hodotu do pole přímo napište. Pro odstranění rozsahu klikněte na Odstranit parametry. 3. Zvolte Velká písmena nebo Malá písmena, pro velká nebo malá písmena. 4. Nastavte výjmku pro individuální hodnoty nebo rozsahy hodnot. Výjimky omezují počet vytvořených jmen (tj. celkem vygenerová jména mínus výjimky).viz "Nastavení výjimek vygenerovaným sekvencím" na stran 43. Po dokončení nastavení jmen je možné zařízení duplikovat. Viz "Krok 3: Duplikování zařízení" níže pro více informací. Příklad Například, pokud nejdříve zvolíte 1 ze vzorového jmenovacího schématu a pole Konec nastavíte na 2, budou vygenerována dvě jména (originál a jeden duplikát). Pokud vyberete písmeno a pole Začátek nastavíte na A a pole konec na C, budou vygenerována tři jména (originál a dva duplikáty). Celkový počet vygenrovaných jmen je výsledkem prvního rozsahu vynásobeného dalším a tak dále až k poslednímu rozsahu, jak je vyzbačeno na následujícím obrázku. Strana 42 z 296

43 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu A Celkový počet vygenerovaných jmen je součinem: [2 X 3 X 10] = 60 Nastavení výjimek vygenerovaným sekvencím Volba Výjimky se vztahuje pouze na sekce Konfigurovat jména a Konfigurovat TCP/IP adresy. 1. Pro nastavení výimek rozsahu vygenerovaných hodnot klikněte na Upravit (toto tlačítko je nedostupné, dokud není změněn název hodnoty IP). A Seznam aktuálních výjímek 2. Použijte Přidat číslo nebo Přidat znak pro nastavení hodnoty, která nemá být zahrnuta v daném rozsahu, poté klikněte na Přidat. Pro přidání dalších hodnot opakujte předchozí krok. Pro nastavení rozsahu hodnot, které nemají být obsaženy, zvoltepřidat číselný rozsah nebo Přidat znakový rozsah, a následně použijte Začátek a konec pro nastavení výjimky datumu. Klikněte na Přidat. Pro přidání dalšího rozsahu opakujte předcházející krok. Strana 43 z 296

44 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Konfigurace více zařízení Do seznamu výjimek nelze vícekrát přidat stejnou hodnotu nebo znak. Pokud je tlačítko Přidat nedostupné, zkontrolujte, zda požadované hodnoty nebo znaky již nejsou obsaženy v listu výjimek v horní části okna. 3. Použijte Odebrat číslo nebo Odebrat znak pro odebrání výjimky nastavení pro danou hodnotu (tj. její nastavení zpět na přípustnou hodnotu). Použije Odstranit číselný rozsah nebo Odstranit rozsah znaků pro odstranění výjimky nastavené pro rozsah hodnot. Klikněte na Odebrat. Krok 3: Duplikování zařízení Po dokončení nastavení jmen je možné duplikovat zařízení. Klikněte na Duplikovat. Duplikovaná zařízení se objeví v Oblasti tabulky. První zařízení v seznamu je originální zařízení. Zbývající zařízení jsou duplikáty. Hvězdička vedle ména zařízení indikuje nevyřízené změny, které ještě nebyly uloženy. Klikněte na Použít pro uložení změn a pokračování v editaci zařízení. Klikněte na OK pro uložení změn a návrat do Konzole pro správu, nebo klikněte na Zpět pro zrušení neuložených změn. Konzole pro správu jsou duplikovná zařízení po přidání vždy zakázána. Krok 4: Konfigurace duplikovaných zařízení Viz následující sekce "Konfigurace více zařízení" pro instrukce týkající se ostatních vlastností více zařízení. Po dokončení duplikace zařízení je možné nastavit všechna zařízení nebo jakékoliv z nich samostatně. 1. Pokud jste ukončili rozhraní Duplikovat a Konfigurovat, zvolte zařízení, která chcete konfigurovat v okně Zařízení v. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte Konfigurovat zvolená zařízení (tato volba je dostupná, pouze pokud je vybráno více zařízení). Zobrazí se okno Konfigurovat zvolená zařízení. Toto rozhraní má stejné rozložení a ovládání jako rozhraní Duplikovat a Konfigurovat ; viz"rozhraní Duplikovat a Konfigurovat" na stran 40 pro informace. Zařízení, na kterých se projeví změna nastavení (která nebyla uložena), jsou označena hvězdičkou v prvním sloupci Oblasti tabulky. Strana 44 z 296

45 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu 2. Použijte posun vpravo pro zobrazení oblasti Duplikovat a Konfigurovat pro nastavení TCP/IP adres, ID zařízení, portů a míst v síti rozhraní (v závislosti na typu konfigurovaného zařízení). Pokud se počet položek v této oblasti neshoduje s počtem položek v oblasti úpravy tabulky, bude zobrazeno hlášení s červeně zvýrazněným textem. Pokud se počet shoduje, je text zobrazen černě. Nastavte tyto parametry podle sekce "Nastavení adres, portů, ID zařízení a pracovišť" na stran 45 a následně klikněte na Konfigurovat ve spodní části příslušné sekce rozhraní. Změny nastavení mají vliv pouze na zařízení, která jsou zobrazena v Oblasti tabulky. Použijte třídění a filtrování sloupců, posané v "Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní" na stran 20 pro nastavení, jaká zařízení jsou v tabulce zobrazena. Pokud chcete změny použít na všechna zařízení, zruště před jejich provedením filtrování. 3. Klikněte na Použít pro uložení změn a pokračování v práci, nebo klikněte na OK pro uložení změn a návrat do Konzole pro správu. Pokud bylo změněno jméno jednoho nebo více zařízení, zobrazí se varovné hlášení se seznamem zařízení, která budou přejmenována. Pokud již v databázi ION_Data existují data pro zařízení s těmito jmény a zařízení přesto budeou přejmenována, dojde ke ztrátě těchto dat. Klikněte na Pokračovat pro pokračování nebo na Zrušit pro návrat a změnu nastavení zařízení. 4. Po dokončení klikněte na OK pro uložení změn a návrat do Konzole pro správu, nebo klikněte na Zrušit pro zrušení provedených změn. Pokud kliknete na Zrušit, a budou existovat dosud neuložené změny, obejví se dialogové okno. Klikněte na Ano pro zrušení provedených neuložených změn a návrat do Konzole pro správu, nebo na Ne pro návrat do aplikace a pokračování v editaci. Pokud jsou nalezeny chybné hodnoty (jako shodné jméno pro dvě různá zařízení), je zobrazena chybová zpráva s detaily. Změny v konfiguraci nelze uložit dříve, než jsou chybné hodnoty opraveny. Nastavení adres, portů, ID zařízení a pracovišť Následující sekce popisuje, jak nastavit adresy, porty a ID zařízení. Konfigurace TCP/IP Adres 1. Zvolte část IP adresy, kterou chcete nastavit. Pole Začátek zobrazí zvolené číslo/písmeno, které je počáteční hodnotou. Použijte šipky pro změnu obsahu pole, nebo hodnotu do pole přímo napište. 2. Použijte šipky pole Konec pro úpravu rozsahu, nebo koncovou hodotu do pole přímo napište. Pro odstranění rozsahu klikněte na Odstranit parametry. 3. Nastavte výjmku pro individuální hodnoty nebo rozsahy hodnot. Výjimky omezují počet vytvořených adres (tj. celkem vygenerové adresy mínus výjimky).viz "Nastavení výjimek vygenerovaným sekvencím" na stran Klikněte na Konfigurovat ve spodní části sekce Konfigurovat TCP/IP Adresy. Strana 45 z 296

46 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Konfigurace ID zařízení Následující instrukce se vztahují k sériovým zařízením (a Ethernet zařízením, která vyžadují ID). 1. Použijte šipky pole Začátek pro změnu počáteční hodnoty, nebo hodnotu zapište přímo do pole. 2. Použijte šipky pole Konec pro úpravu rozsahu, nebo koncovou hodotu do pole přímo napište. 3. Klikněte na Konfigurovat ve spodní části sekce Konfigurovat ID zařízení. Pro upravení ID Ethernet zařízení je nutné nejdříve do Oblasti tabulky přidat sloupec ID zařízení. Konfigurace pracovišť 1. Z rozvinovací nabídky zvolte místo v síti, které chcete použít pro sériová nebo OPC zařízení. 2. Klikněte na Konfigurovat ve spodní části této sekce. Konfigurace portů 1. Z rozvinovací nabídky zvolte port, který chcete použít pro zvolená Ethernet zařízení. 2. Klikněte na Konfigurovat ve spodní části sekce Konfigurace pracovišť. Editace informací duplikovaného zařízení Následující sekce popisují, jak rychle upravit vlastnosti duplikovaných zařízení v Opbasti tabulky. Kopírování informací zařízení z tabulky Někdy se jména zařízení nemůsí řídit žádným schématem jmenování. V takovém případě je možné použít funkci kopírovat/vložit pro použití změn v nastavení přímo v Oblasti tabulky. Nejdříve je nutné vytvořit nové zařízení v Konzole pro správu, a poté vytvořit tolik duplikátů zařízení, jaké je množství položek, které vkládáte. Pokud máte k dispozici tabulku Microsoft Excel, které obsahuje seznam zařízení, která budou přidána do Konzole pro správu, je možné použít oblast Konfigurace názvů pro vytvoření duplikátů daného typu zařízení. Poté použijte Oblast tabulky pro zkopírování a vložení vlastností zařízení z tabulky Excel. Příklad:Zkopírování a vložení 20 Ethernet zařízení z Excelu 1. Ujistěte se, že jména v tabulce Excel odpovídají jmenovací konvenci [Skupina]. [JménoZařízení]. Strana 46 z 296

47 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 2: Konzole pro správu 2. Přidejte první zařízení a nastavte jeho vlastnosti v Konzole pro správu. Konzoli pro správu. Je možné zařízení přiřadit jednoduché jméno, jako například A.B1, neboť bude přepsáno při kopírování hodnot z tabulky Excel. Nastavte položku Povoleno na Ne (to zajistí, že se Konzole pro správu nebude snažit o připojení k zařízení). 3. Klikněte na OK pro přidání zařízení. 4. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a zvolte Duplikovat a Konfigurovat. 5. Zvolte 1 v poli Konfigurovat názvy, poté použijte pole Konec pro nastavení hodnoty V oblasti Skrýt/Zobrazit sloupce odstraňte zatržení u všech needitovatelných sloupců pro skrytí těch, které obsahují vystínované hodnoty. Také skryjte ty sloupce, do kterých nechcete kopírovat žádné hodnoty, nebo které nejsou obsaženy v tabulce Excel. 7. V tabulce Excel uspořádejte sloupce tak, aby jejich pořadí odpovídalo pořadí sloupců v Oblasti tabulky. V tabulce Excel skryjte všechny sloupce kromě těch, které se shodují se sloupci v Oblasti tabulky. 8. Vyberte buňky v tabulce Excela zkopírujte je (CTRL+C). 9. V Oblasti tabulky klikněte na první buňku pod položkou Název pro její zvolení, poté vložte zkopírovaný obsah z tabulky Excel (CTRL+V). 10. Klikněte na Použít pro uložení změn, nebo klikněte na OK pro uložení změn a návrat do Konzole pro správu. Použití funkce Najít a Nahradit pro úpravu informací zařízení Funkce Najít a Nahradit umožňuje měnit odpovídající znaky v jméně zařízení nebo v jakémkoliv jiném editovatelném sloupci v tabulce zařízení. Funkce Najít a Nahradit není dostupná pro sloupce, které jsou určené pouze pro čtení. 1. Klikněte pravým tlačítkem do tabulky a zvolte Najít a Nahradit (nebo stiskněte CTRL+H). 2. Do pole Najít napište znaky, které chcete najít. Nepoužívejte zástupné znaky ("*"). Při vyhledávání jsou rozlišována malá a velká písmena. 3. Nalézt ve sloupci zobrazí všechny dostupné sloupce. Zvolte sloupec, ve kterém chcete hledat. 4. Do pole Nahradit napište znaky, kterými chcete nahradit znaky napsané v poli Najít. Pokud chcete nalezené znaky z buňky tabulky odebrat, nechte pole Nahradit prázdné. 5. Klikněte na Náhled pro zobrazení výsledků v tabulce. Sloupec Nahradit pomocí zobrazuje nové jméno nebo hodnotu vyplívající z použití funkce Najít a Nahradit. 6. Použijte zaškrtávací tlačítko ve sloupci Zvolit pro výběr řádků, ve kterých chcte hodnoty změnit. Kliněte na Vybrat vše pro výběr všech položek nebo na Zrušit výběr pro zrušení výběru všech položek. 7. Klikněte na Použít pro uložení změn nebo na Zrušit pro jejich zrušení. 8. Klikněte na OK pro uložení změn a zavření dialogového okna. Strana 47 z 296

48 Kapitola 2: Konzole pro správu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Strana 48 z 296

49 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Nástroje Konzole pro správu jsou dodatečné programy, pomáhající se správou sítě Power Monitoring Expert. V této sekci Úvod 50 Správce uživatelských účtů 51 Správce licencí 54 Správce konfigurace reportování 55 Deaktivovat alarmy 56 Správce sledovače událostí 57 Prohlížeč diagnostiky 59 Aktualizátor zařízení 64 Editory logického zařízení 67 Správce hierarchie 78 Nastavení vzdáleného modemu 78 Virtuální procesor nastavení 79 Editoru doby použití 80 Strana 49 z 296

50 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Úvod Následující, v produktu dostupné, aplikace je možné spustit prostřednictvím nabídky nástrojů Konzole pro správu: csprávce uživatelských účtů umožňuje konfigurovat přihlašovací jméne, úrovně přístupu a hesla.viz "Správce uživatelských účtů" na stran 51. csprávce licencí umožňuje upgrade softwarové licence pro přidání dalších dodatečné podpory zařízení, klientů a softwaru. Viz "Správce licencí" na stran 54. csprávce konfigurace reportování umožňuje nastavit možnosti pro Diagramy a volitelnou webovou aplikaci Reporty. Viz "Správce konfigurace reportování" na stran 55. csprávce databáze umožňuje provádět úlohy údržby databází. Viz "Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows" na stran 199. cimportovat logické zařízení umožňuje importovat CSV soubor obsahující konfigurační data pro více logických zařízení. Viz "Vytvoření více logických zařízení" na stran 75. cdeaktivovat alarmy umožňuje trvale deaktivovat všechny aktivní alarmy. Viz "Deaktivovat alarmy" na stran 56. cnávrhář umožňuje konfigurovat zařízení a přidat jim další funkce. Viz "Návrhář" na stran 149. cprohlížeč diagnostiky poskytuje detailná záznam všech systémových a síťových událostí, stejně jako stavy a problémy komunikace. Viz "Prohlížeč diagnostiky" na stran 59. caktualizátor zařízení umožňuje nahrát nový firmware na síťová měřiče a zařízení. Viz "Aktualizátor zařízení" na stran 64. ceditory logických zařízení umožňuje přidat, editovat nebo odebrat typy logických zařízení a logická zařízení pro nastavení monitorování WAGES zařízení. Viz "Editory logického zařízení" na stran 67 csprávce hierarchie Vám umožňuje organizovat zařízení definováním jejich vztahů a zobrazením těchto vztahů v rozpoznatelné organizaci.viz "Správce hierarchie" na stran 78. cnastavení vzdáleného modemu umožńuje konfigurovat modemy vytáčeného spojení, které jsou použity pro vzdálené sítě správy výkonu. Viz "Nastavení vzdáleného modemu" na stran 78. cion Virtuální procesor nastavení umožňuje konfiguraci ION Služba Virtuálního procesoru za účelem uživatelem definované funkcionality. Viz"Virtuální procesor nastavení" na stran 79. cimportér zařízení Modbus umožňuje přidat Modbus zařízení do sítě Power Monitoring Expert; viz "Importér zařízení Modbus" na stran 215. csprávce sledovače událostí umožňuje nastavit podmínky udílosti pro reportování a spojení podmínek se zařízeními. (Tato aplikace je dostupná pouze při použití podporované edice SQL Serveru Standard nebo Enterprise) Viz "Správce sledovače událostí " na stran 57. Strana 50 z 296

51 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje ceditoru doby použití umožňuje definovat rozvrh doby použití sloužící vybraným reportům, jako Energie nebo Odběr. (Tato aplikace je dostupná pouze při použití podporované edice SQL Serveru Standard nebo Enterprise) Viz "Editoru doby použití " na stran 80. cpqdif Exporte umožňuje exportovat data do formátu Power Quality Data Interchange Format (PQDIF) a nastavit plánované exporty s oznámeními. Viz dokumentace PQDIF Exporter pro více informací o této komponentě. Příkaz pro OPC Server asistent cpžíkazy Aktualizovat OPC Server se objeví v nabídce Nástroje, pokud je tato volitelná komponenta obsažena v produktu. Příkazy Aktualizovat OPC Server se objeví pouze v případě, že byl OPC Server aktivován pomocí Správce licencí s licencí OPC Server. Viz dokumentace OPC Server Asistent pro více informace o této vlastnosti. Správce uživatelských účtů Správce uživatelských účtů umožňuje přidávat uživatele a editovat uživatelské informace, jako například heslo, úroveň přístupu a organizační informace. Správce uživatelských účtů také možné použít pro vytvoření uživatelských skupin pro použití pro subskripce aplikace Reporty. Power Monitoring ExpertUživatel s touto úrovní přístupu může dle potřeby přiřazovat uživaleům stejné oprávnění. Přidělování úrovně přístupu Supervizor by však mělo být kontrolováno pro zabránění neoprávněnému přístupu k dalším komponentám produktu. Pro přístup ke Správce uživatelských účtů je nutné mít úroveň přístupu Supervisor. V opačném případě nebude položka v nabídce přístupná. Úrovně přístupu Standardně povolený typ operace Pozorovatel/pouze prohlížení (1) Úroveň přístupu Uživatel (2) Kontrolor (3) Operátor (4) Supervizor (5) Zobrazení Vista nebo Návrhář diagramů ANO ANO ANO ANO ANO Potvrzení alarmů 1 (pomocí Alarmy v komponentě Webové aplikace) ANO ANO ANO Spouštění událostí 1 ANO ANO ANO Připojování/Odpojování pracovišť ANO ANO ANO Úprava síťové konfigurace pomocí Konzole pro správu ANO ANO Úprava Vista nebo Návrhář diagramů Administrace zabezpečení softwaru (tj. přidávání uživatelů) ANO 1 Uživatelé s úrovní přístupu Supervisor mohou konfigurovat objekty komponenty Vista tj. řídit objekty nebo zobrazení záznamůglobálních událostí) pro umožnění provádět na různých úrovních přístupu různé akce (tj. spuštění událostí nebo potvrzování alarmů). Viz "Přizpůsobení objektu Diagram" na stran 124 po informace o konfiguraci úrovní přístupu pro objekty Vista. Spouštění Správce uživatelských účtů 1. Spusťte Konzole pro správu. Přihlašte se pomocí uživatelského účtu s úrovní přístupu Supervisor. 2. Zvolte Nástroje > Správce uživatelských účtů. ANO Strana 51 z 296

52 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Tip Je možné přizpůsobit zobrazení Správce uživatelských účtů prostředníctvím třídení a filtrování obsahu. Viz "Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní" na stran 20 pro informace o použití těchto funkcí. Symboly zobrazení ve sloupci Aktualizováno Následující symboly jsou použity ve sloupci Aktualizováno pro zobrazení stavu informací v řádku: * Informace v řádku byla od posledního uložení změněna.! Informace v řádku je nesprávná nebo nekompletní. + Řádek byl vytvořen nově, nebyl dosud uložen. Uživatelé Použijte záložku Uživatelé pro zobrazení, přidávání a editaci inforamcí o uživatelích. Informace, která je vyžadována ale chybí, nebo je nesprávná, je označena vykřičníkem. Přidávání uživatelů 1. Klikněte na Nový. Objeví se nový řádek v seznamu uživatelů a buňky v sekci Upravit uživatelský účet jsou prázdné. 2. Zadejte informace o uživateli (je požadováno uživatelské jméno a heslo; ostatní informace jsou nepovinné): cuživatel: napište jméno nového uživatele (maximální délka: 50 znak; mezery nejsou povoleny). cheslo:napište heslo nového uživatele (maximální délka: 50 znaků; mezery nejsou povoleny). czadejte heslo znovu:pro potvrzení znovu napište heslo, které jste zadali do předchozího pole. Pokud se nebudou hesla shodovat, zobrazí se vedle pole vykřičník. cúroveň přístupu: zvolte úroveň přístupu pro nového uživatele. Viz "Úrovně přístupu" na stran 51 pro přehled úrovní přístupu a jejich oprávnění. ckřestní jméno:zadejte křestní jméno uživatele. cpříjmení: Zadejte příjmění uživatele. coraganizace: Zadejte organizaci uživatele, cobchodní Zadejte obchodní uživatele. cmobilní Zadejte mobilní uživatele 3. Klikněte na OK pro uložení změn a ukončení Správce uživatelských účtů. Změna uživatelských informací 1. Zvolte uživatelské jméno, pro které chcete provést změny. Strana 52 z 296

53 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje 2. Do sekce Upravit uživatelské informace na záložce Uživatelé napište nové informace. Poté, co provedete změny v informacích o uživateli, objeví se vedle uživatelského jména v seznamu uživatelů hvězdička a nezmizí, dokud nekliknete na OK pro uložení změn. 3. Klikněte na OK pro uložení změn a ukončení Správce uživatelských účtů. Odstranění uživatele 1. Zvolte uživatelské jméno uživatele, kterého chcete odstranit a klikněte na Odstranit. Požadovaný řádek bude ze seznamu uživatelů odstraněn. Není možné odstranit účet uživatele, který je právě přihlášen tlačítko Delete nebude aktivní. Po odstranění uživatele není možné použít tlačítko Vrátit pro vrácení změn. Pro zrušení odstranění uživatele klikněte na Zrušit pro ukončení Správce uživatelských účtů bez uložení změn. 2. Klikněte na OK pro uložení změn a ukončení Správce uživatelských účtů. Skupiny Použijte záložku Skupiny v okně Správce uživatelských účtů pro definici uživatelských skupin. Skupiny lze použít k řízení přístupu k reportům aplikace Reporty. Informace, která je vyžadována ale chybí, je označena vykřičníkem. Definice skupin 1. Na záložce Skupiny klikněte na Nový. V seznamu skupin bude vytvořen nový řádek. 2. V sekci Upravit uživatelské skupiny zadejte jméno (povinné) a popis skupiny (volitelné). 3. Pro přidání uživatele do zvolené skupiny vyberte uživatelské jméno ze seznamu uživatelů a klikněte na tlačítko. 4. Pro odebrání uživatele ze zvolené skupiny vyberte uživatelské jméno ze seznamu členů skupiny a klikněte na tlačítko. 5. Klikněte na OK pro uložení změn a ukončení Správce uživatelských účtů. Změna informací o skupine 1. Vyberte skupinu, jejíž informace chcete změnit. 2. Nové informace napište do sekce Upravit uživatelské skupiny na záložce Skupiny. Pro přidání a odebrání uživatelů ze skupin použihte k tomu určená tlačítka se šipkami.po editaci jména nebo popsiu skupiny se vedle skupiny zobrazí hvězdička, která zmizí až po kliknutí na OK a uložení změn. 3. Klikněte na OK pro uložení změn a ukončení Správce uživatelských účtů. Odstranění skupin Pro odstranění skupiny požadované skupiny vyberte skupinu ze seznamu a klikněte na Odstranit. Strana 53 z 296

54 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Správce licencí Po odstranění uživatele není možné použít tlačítko Vrátit pro vrácení změn. Pro zrušení odstranění uživatele klikněte na Zrušit pro ukončení Správce uživatelských účtů bez uložení změn. Schneider Electric Správa Licence nebo Schneider Electric Správa Floating License (závisející na typu Vaší licence) Vám umožňuje aktivaci Vašich licencí. Nainstalovaný produkt obsahuje 90ti denní zkušební licenci pro všechny funkce produktu. Během těchto 90 dnů je nutné aktivovat zakoupené licence, v opačném případě budou některé funkce programu zablokovány. ZTRÁTA KOMUNIKACE POZNÁMKA caktivujte prosím licence pro produkt a komponenty před tím než vyprší zkušební licence. cujistěte se, že aktivujete dostatek licencí pro servery a zařízení ve Vašem systému. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek nevratnou ztrátu dat. Je potřeba zakoupit a aktivovat licence pro následující funkce programu: Komunikační Server - požaduje licence Serveru a Zařízení. Vista/Návrhář potřebuje licenci Engineering Client license. OPC Server - požaduje OPC DA Server licenci. Účtovací modul - požaduje Billing Report Module licenci. Webový klienti - požadují licence Web Client licence. Po vyřízení Vaší objednávky, softwarová licence Entitlement Certificate Vám bude zaslána na z (Může být nutno změnit nastavení ve Vaší ové aplikaci pro zajištění, že přijde do Vaší schránky a nebude oznámen jako spam.) Pro aktivaci Vašich softwarových licencí: 1. Najděte Váš s certifikací oprávnění. 2. Následujte instrukce v u pro aktivaci vašich licencí. a. Otevřete Schneider Electric Správce licencí nebo Schneider Electric Správce plovoucích licencí (jak je uvedeno v u) z Nabídka Start > Všechny programy > Schneider Electric. b. Klikněte Aktivovat pro otevření dialogu Metoda aktivace. c. Vyberte jednu z dostupných aktivačních metod a následujte detailní instrukce Strana 54 z 296

55 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje poskytnuté v dialogu. Pamatujte, že sotwareové licence pro Power Monitoring Expert mohou být aktivovány přes internet nebo .aktivace přes telefon není možná. d. Následujte instrukce na stránce Aktivace ID dialogu a poté zadejte Aktivační ID odkazované ve Vašem Entitlement Certificate u. e. KlikněteDokončit pro dokončení procesu. Pro sekundární komunikační servery nebo Engineering klienty mohou být nutné další kroky před tím, než software rozpozná licence.k dokončení těchto kroků je doporučeno kontaktovat Technickou Podporu pro bližší instrukce. Při problémech s aktivování Vaší softwarové licence kontaktujte, prosím, Centrum Registrování Softwaru.Klikněte Nápověda > Podpora ve Schneider Electric Správce licencí nebo Schneider Electric Správce plovoucích licencí pro kontaktní informace. Odkažte se prosím na online nápovědu v Schneider Electric Správce licencí pro další informace. Správce konfigurace reportování Použijte možnost Správce konfigurace reportování v nabídce nástrojů pro konfiguraci možností pro Reporty, jako je databáze pro reportování, možnosti doručení subskripce, a regionální nastavení. 1. Otevřete Konzole pro správu a zvolte Nástroje > Konfigurace reportování > Správce konfigurace reportování pro otevření dialogu. 2. Zvolte záložku Reporty pro konfiguraci obecných možností reportování: cze seznamu v sekci Databáze reportů zvolte databázi, na které chcete generovat reporty. Jsou zobrazeny pouze databáze kompatibilní s Reporty. cpoužijte posuvník v sekci Časový limit reportu pro nastavení času (s), po jehož uplynutí zastaví aplikace Reporty pokusy o vygenerování reportu. 3. Zvolte záložku Subskripce pro konfiguraci nastavení vztahujících se k subskripcím reportů: csmtp Server: Zadejte název síťového serveru, ze kterého jsou em posílány subskripce reportů. cjméno "Od": Zadejte jméno, které se mé objevit v poli "Od" ve vygenerovaném reportu. c ová adresa "Od":Zadejte ovou adresu, která se mé objevit v poli "Od" ve vygenerovaném reportu. cvýchozí nastavení "Přepsat existující soubor": Zvolte tuto možnost pro nastavení standardní volby pro pole "Přepsat existující soubor" v dialogu Subskripce při volbě Sdílení souboru rpo Režim doručení subskripce. Pokud zatrhnete toto pole, bude existující report standardně přepsán. Pokud zatržení tohoto pole zrušíte, dostane nový report unikátní jméno a existující report nebude přepsán. Strana 55 z 296

56 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Deaktivovat alarmy 4. Zvolte záložku Regionální formátování pro volbu nastavení pro datum, čas a měnu, které se objeví na vygenerovaných reportech. cregionální nastavení pro formátování datumů, časů a čísel: Zvolte jazyk a zemi ze seznamu pro použití regionálního formátování na datumy, časy a čísla. csymbol měny: Zvolte symbol měny ze seznamu. 5. Klikněte na OK pro uložení změn. Aktivní alarmy mohou být dále zobrazeny v prohlížeči Alarmy, pokud, například, nebylo nastaveno vypnutí alarmu, nebo bylo odebráno ze sítě zařízení po spuštění alarmu. V takových případech je možné použít utilitu Deaktivovat alarmy pro odstranění těchto stále aktivních alarmů z prohlížeče Alarmy. NEPŘESNÉ VÝSLEDKY DAT VAROVÁNÍ cvyvarujte se nesprávnému nastavení systému ; mohlo by to mít za následek nesprávné výsledky reportů a/nebo dat. cpři ověřování, zda systém funguje správně, nebo že splňuje všechny příslušné standardy, se nespoléhejte pouze na reporty nebo výsledky dat. cnepoužívejte reporty nebo výsledky dat jako náhradu za řádné pracovní postupy nebo údržbu zařízení; jedná se pouze o doplněk. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Pro použití utility Deaktivovat alarmy: 1. Otevřete Konzole pro správu a zvolte Nástroje > Deaktivovat alarmy pro otevření dialogu. 2. Zvolte alarmy, které mají být nastaveny do neaktivního stavu. 3. Klikněte na Nastavit zvolené alarmy jako neaktivní. Sloupec Aktivní Zobrazuje N pro všechny alarmy v neaktivním stavu. 4. Klikněte na Hotovo pro zavčení dialogu Deaktivovat alarmy a následně zavřete Konzole pro správu. Při opětovném přihlášení do Konzole pro správu a otevření dialogu Deaktivovat alarmy se shoduje počet alarmů zobrazený v Zobrazeno alarmů s počtem Zobrazeno alarmů v zobrazení Všechny aktivní alarmy v aplikaci Alarmy. (Aplikace Alarmy je dostupná v komponentě Webové aplikace.) Strana 56 z 296

57 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Správce sledovače událostí Správce sledovače událostí definuje události v sekci Při události v sekci subskripcí reportů. Viz Vytváření subskripcí reportů v online nápovedě pro Reporty v komponentě Webové aplikace pro více informací o subskripcích reportu). Správce sledovače událostí je dostupný pouze při použití podporované edice SQL Server Standard nebo Enterprise. Rozhraní Správce sledovače událostí se skládá ze dvou záložek: csledovače událostí: Sledování událostí propojí zařízení nebo skupinu zařízení s událostmi definovanými v šabloně. cšablony: Šablona definuje podmínky pro spuštění událostí. Tip Viz "Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní" na stran 20 pro informace o použití filtrování, třídění, volby sloupce a připnutí odepnutí za účelem přizpůsobení Správce sledovače událostí. Otevření Správce sledovače událostí Pro přístup do Správce sledovače událostí zvolte Nástroje > Konfigurace reportu > Správce sledovače událostí v Konzole pro správu. Symboly zobrazení ve sloupci Aktualizováno Následující symboly jsou použity ve sloupci Aktualizováno pro zobrazení stavu informací v řádku: * Informace v řádku byla od posledního uložení změněna.! Informace v řádku je nesprávná nebo nekompletní. + Řádek byl vytvořen nově, nebyl dosud uložen. Vytvoření šablony Před přidáním sledovače událostí je nutné vytvořit šablonu, která definuje podmínky, které je nutné sledovat. Je možné použít již předdefinovanou šablonu nebo vytvořit vlastní. Pro definování a úpravu šablon použijte záložku Šablony. Správce sledovače událostí má předdefinované šablony, které lze upravit pro specifická zařízení. Jakékoliv změny ve standardní šabloně otestujte, abyste se ujistili, že jsou události dostupné pro výběr pro subskripce reportů. Pokud předdefinované šablony neposkytují potřebná nstavení, je možné vytvořit šablonu vlastní. Pro definici vlastní šablony: 1. Klikněte na Nový v pravém horním rohu záložky. Bude vytvořen nový řádek v tabulce pro novou šablonu. 2. Napište název a popis nové šablony. Strana 57 z 296

58 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 3. Použijte sekci Podmínky šablony pro nastavení podmínek, které mají být sledovány. Viz "Použití sekce Podmínky šablony" níže. 4. Klikněte na Použít pro uložení změn, klikněte na OK pro uložení změn a ukončení Správce sledovače událostí, nebo klikněte na záložku Sledovače událostí pro nastavení sledovače událostí. Použití sekce Podmínky šablony Tato sekce rozhraní slouží pro nastavení podmínek, které mají být sledovány. 1. Pro přidání podmínky: cpro přidání podmínky z logu událostí, klikněte Vybrat z logu událostí pro otevření dialogu Vybrat řádky eventu logů.pro zvolení události klikněte na zaškrtávací tlačítko v levé části tabulky. Opětovné kliknutí na tlačítko zruší jeho zatržení. Klikněte na OK pro návrat na záložku Šablony. cpro přidání podmínky bez jejího výběru ze záznamu událostí klikněte na Nový. Bude vytvořen nový řádek v tabulce pro novou podmínku. Je doporučené použití Zvolit ze záznamu událostí pro přidání podmínek. To ulehčuje zajištění správnosti syntaxe. Pokud není syntaxe správná, nebude sledování událostí fungovat. Podmínky se v záznamu událostí objeví teprve poté, co k nim došlo v systému. 2. Zvolte parametry, které chcete zahrnout do podmínky zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tlačítka pod tabulkou Podmínky šablony. Dostupné parametry jsou: Priorita, příčina, hodnota příčiny, efekt, hodnota efektu. Je nutné zadat alespoň jeden parametr. Při volbě více parametrů, je sledovač událostí aktivován, pouze pokud jsou kritéria parametrů splněna. Logika podmínek šablony Parametry v řádku tabulky Podmínky šablony musí být všechny splněny, aby byla splněna celková podmínka. Například, pokud existuje řádek s Priorita 220 a vyšší a Hodnota efektu Rušení, musí být splněny oba tyto parametry, aby byla splněna podmínka. Pokud podmínka obsahuje parametry ve více řádcích, je podmínka splněna, pokud jsou splněny parametry v jakémkoliv řádku. Například, pokud existuje řádek s Priorita vyšší než 220 a řádek s Hodnota efektu Rušení, musí být splněn alespoň jeden z parametrů pro splnění podmínky. Odstranění a vrácení ro odstranění podmínky ze šablony vyberte podmínku z tabulky Podmínka šablony a klikněte na tlačítko Odstranit v sekci Upravit <Šablona>. Pro odstranění šablony zvolte šablonu z hlavní tabulky a klikněte na tlačítko Odstranit v pravém horním rohu okna. Pro vrácení změn klikněte na Vrátit (revert). Strana 58 z 296

59 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Přidání Sledovače událostí Pro přidání Sledovače událostí je potřeba šablona. Je možné použít jednu z předdefinovaných šablon nebo vytvořit vlastní (viz "Vytvoření šablony " na stran 57). Použijte záložku Sledovače událostí pro definici a úpravu sledovačů událostí. 1. Klikněte na Nový pro přidání nového sledovače událostí. Bude vytvořen nový řádek v tabulce pro novou událost. Použijte Oblast úprav sledovače událostí pro definici nového Sledovače událostí. 2. Zadejte požadovaný název. 3. Ze seznamu zvolte šablonu, kterou chcete použít. 4. Je možné zadat popis Sledovače událostí. 5. Ze seznamu zařízení zvolte ta, která chcete zahrnout do Sledovače událostí. Zatrhněte, nebo zrušte zatržení pole vlevo od zařízení, pro jeho zvolení nebo nebo zrušení volby. Zatržením Zvolit vše budou vybrány všechny instance Query Server, Vkládač Logu nebo Virtuální procesor v systému. To také zahrnuje jakákoliv zařízení nebo softwarové uzly přidané v budoucnu. 6. Klikněte na Použít pro uložení změn, klikněte na OK pro uložení změn a ukončení Správce sledovače událostí, nebo klikněte na záložku Šablony pro nastavení šablon. Odstranění a vrácení Prohlížeč diagnostiky Pro odstranění Sledovače událostí vyberte Sledovač událostí ze seznamu a klikněte na Odstranit. Pro vrácení změn klikněte na Vrátit (revert). Prohlížeč diagnostiky je nástrojem pro řešení problémů se sítí a síťovou komunikací. Spuštění aplikace Prohlížeč diagnostiky 1. Spusťte Konzole pro správu a přihlašte se. 2. Klikněte na Nástroje > Systém > Prohlížeč diagnostiky. Tip Viz "Přizpůsobení a ovládání grafického rozhraní" na stran filtrování, třídění, volby sloupce a připnutí odepnutí. 20 pro informace o použití Strana 59 z 296

60 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Diagnostika služby Navigační panel Diagnostické inforamce jsou seskupeny následovně: cdiagnostika serverů: Obsahuje diagnostické informace o určitých službách (ION Služba Network Router, Služba ION Site a ION Služba Log Inserter ). cdiagnostika komunikace: Obsahuje diagnostické informace o místech v síti, hardwarových zařízeních a softwarových uzlech. V navigačním panelu zvolte zařízení, pro které chcete zobrazit diagnostické informace. Při přidání nového zařízení v Konzole pro správu, když je Prohlížeč diagnostiky otevřeno, je možné obnovit stromový seznam pro zobrazení nového zařízení pomocí svinutí a rozvinutí kořenového uzlu stromu. Informační panel diagnostiky Informační panel diagnostiky zobrazuje detailní informace o stavu systému pro správu výkonu a o stavu zařízení. Diagnostika služeb zaznamenává problémy s komunikací a podobné události, k nimž dochází v softwarových komponentách. Diagnostika komunikačního serveru Informace o komunikačních serverech jsou uspořádány do následujícíh záložek: czprávy konzole zobrazuje všechny zprávy konzole ION Služba Network Router a Služba ION Site pro aktuální relaci. Tip Prázdné místo pod záhlavím sloupce Popis je oblast dynamického filtru. Použijte znak divoké karty před textem, který chcete hledat (např. pro zobrazení zpráv s předponou WARNING, zadejte *warning). Informační panel diagnostiky automaticky zobrazí pouze záznamy, které se shodují s hledaným textem. cstav připojení zobrazuje stav softwarových komponent připojených k síťovému routeru. cstavy stromu zobrazuje stav stromu všech uzlů (hardwarová zařízení a softwarové uzly). Vkládač LoguDiagnostika Informační panel diagnostiky Vkládač Logu je rozdělen do dvou sekcí. Horní sekce (panel Zvolit uzly) obsahuje dostupné uzly, zatímco spodní sekce obsahuje deatilní informace o zvolených uzlech. Volba uzlu pro zobrazení V panelu Zvolit uzly zatrhněte pole vedle uzlu pro zobrazení jeho diagnostických informací. Zrušte zatržení pole pro skrytí diagnostických informací daného uzlu. Strana 60 z 296

61 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Tip Pokud chcete zobrazit pouze pár z mnoha uzlů, klikněte pravým tlačítkem na oblast Zvolit uzly a zvoltezrušit výběr. Zvolte pouze uzly, které chcete zobrazit. Pro znovuzobrazení všech uzlů klikněte na oblast Zvolit uzly a zvolte Vybrat vše. Detaily uzly atailní informace o uzlu jsou uskupeny do následujícíh záložek: cinformace uzlu zobrazue statistiku Vkládač Logu pro daný uzel. cvýkon uzlu zobrazuje statistiku všech agregovaných záznamů výkonu zvoleného uzlu. czáznam výkonu zobrazuej statistiku záznamu výkonu každého záznamu zvoleného uzlu. Diagnostika komunikace Diagnostika komunikace poskytuje informace o místech v síti a zařízeních připojených k pracovním stanicím. Přehled pracoviště Diagnostické informace o pracovištích jsou uspořádány do následujících záložek: cshrnutí pracoviště zobrazuje statistiky komunikace pro každé pracoviště. cstav NetUser zobrazuje počet programů ION čekajících ve frontě služby ION Služba Network Router (čekají na zpracování) a celkový počed programů ION již zpracovaných. Požadavky a odpovědi přenášené mezi komponentami ION Enterprise jsou označovány jako programy ION. Diagnostika pracoviště/zařízení Diagnostické informace pro místa v síti a zařízení jsou shrnuta v následujících záložkách: cstav komunikace zobrazuje statistiku frekvence výskytu chyb a spojení pro zvolení zařízení nebo místo v síti. Následující informace jsou dostupné ze záložky Stav komunikace: Sloupec Uzel Požadavky Odpovědi Celkové chyby Poměr celkových chyb Progrsivní poměr chyb Průměrná doba odpovědi Doba poslední odpovědi Vypršení čas. limitu Popis Jméno zařízení (nebo softwarového uzlu) Počet požadavků o komunikaci vyslaných k měřícímu zařízení. Počet úspěšně přijatých odpovědí. Celkové číslo komunikačních chyb. Poměr cekových chyb a požadavků. Poměr chyb na posledních 64 požadavků. Může siganlizovat trend v komunikaci. Průměrná doba (s) odpovědi měřícího zařízení. Doba poslední odpovědi (s) měřícího zařízení. Počet vypršení časového limitu. K vypršení časového limitudojde, pokud při odpovědi na požadavek nejsou přijata žádná data. Strana 61 z 296

62 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Sloupec Nesprávné kontrolní součty Chyby přerušeného spojení Nekompletní rámce Nesprávné rámce Hardwarové chyby Různé chyby Popis Počet chybných přijatých paketů, tj. ty, které neprošly kontrolním součtem pro detekci chyb. Počet ztracených spojení s měřícím zařízením. Počet neúplných přijatých paketů. (ty, které neměly předpokládanou velikost) Počet přijatých paketů s interní chybou. Počet chyb nahlášených komunikačním hardwarem počítače. Počet chyb, které nepatří do žádné z výše uvedených kategorií. cstav pracoviště zobrazuje statistiky místa v síti (např.: stav spojení). cstav "pollingu" zobrazuje počet programů čekajících ve frontě služby Služba ION Site (čekají na zpracování) a celkový počed programů již zpracovaných. Stav komunikace vs. Stav pracoviště Tato sekce popisuje rozdíl mezi statistikami pro záložky Stav komunikace a pro Stav pracoviště. "Celkové chyby" v záložce Stav komunikace je statistika odvozená od Služba ION Site, zatímco Nesprávné odpovědi v záložce Stav pracoviště je statistika odvozená od klientů. Pro objasnění tohoto rozdílu je nutné zvážit situaci, kde v místě v síti se sériovým přístupem dochází k vypršení časového limitu. K pokusům o komunikaci se zařízením dochází na základě dvou parametrů: Pokusy o připojení (pokročilá vlastnost pracoviště v Konzole pro správu) Maximální počet připojení (pokročilá vlastnost zařízení v Konzole pro správu). Vynásobením těchto dvou hodnot dostaneme výsledný počet pokusů, provedených pro obnovení spojení se zařízením. Například, pokud je parametr Pokusy o připojení nastaven na 1 a Maximální počet pokusů na 3, bude zařízení ve stavu offline po 3 pokuse (1 x 3). Statistika "Celkové chyby" zvýšená o 1 pokaždé, kdy Služba ION Site dotekuje vypršení časového limitu.. Statistika Nesprávné odpovědi však oznámí problém, pouze pokud se zařízení přepne do offline režimu (tj. pokud jsou překročeny hodnoty Pokusy o připojení a Maximální počet pokusů). Při použítí výše uvedeného příkladu je nutné vzít v úvahu případ, kdy čtyřikrát došlo k vypršení časového limitu a zařízení se přeplo do offline režimu. V tomto případě se Celkové chyby se zvýší o 4, zatímco Nesprávné odpovědi se zvýší pouze o 1. Pokud dojde pouze ke dvěma vypršením časového limitu, Celkové chyby se zvýší o 2, zatímco Nesprávné odpovědi se nezmění. Dodatečné příkazy Následující sekce popisuje dodatečné možnosti zobrazení a nabídky zkratek dostupných v Prohlížeč diagnostiky. Detaily diagnostiky V záložkách informačního panelu diagnostiky dvakrát klikněte na řádek pro zobrazení jeho okna Detaily diagnostiky. Budou zobrazeny pouze informace o zvolené položce. Strana 62 z 296

63 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Použijte tlačítka Předchozí a Další pro zobrazení detailních informací dalších řádků. Pro zkopírování informací zvolte řádek, který chcete kopírovat a stiskněte CTRL+C. Nastavení nabídek zkratek v informačním panelu diagnostiky Klikněte pravým tlačítkem na informační panel pro zobrazení nabídky zkratek. Prohlížeč diagnostikynásledující tabulka zahrnuje dostupné příkazy (přesto však ne všechny obrazovky poskytují všechny níže uvedené příkazy): Strana 63 z 296

64 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Možnost po kliknutí pravým tlačítkem Obnovit Reset Kopírovat vše Auto scroll Možnosti Obnoví informace v tabulce. Popis Resetuje informace v tabulce diagnostiky (nedostupné pro Diagnostiku komunikačního serveru). Zkopíruje všechny informace. Standardně povoleno. Tato možnost je dostupná pouze v záložce Zprávy konzole v okně Diagnostika komunikačního serveru. Tato možnost automaticky roluje obrazovku a najde poslední zprávu konzole Prohlížeč diagnostikyzakažte tuto možnost pro zobrazování starších zpráv konzole bez přeskakování na nejnovější z nich poté, co dojde k obnovení. Zobrazí okno Možnosti, kde je možné zvolit frekvenci obnovování daignostiky. Změna této hodnoty může ovlivnit výkon systému. Aktualizátor zařízení Použijte Aktualizátor zařízení k aktualizaci firmwaru na jednom nebo více ION měřících zařízeních stejného typu v jedné relaci. Pro upgrade zařízení je nutná uroveň přístupu Supervizor. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ Nepoužívejte digitální výstupy měřidla pro jakékoli bezpečnostně kritické aplikace vzhledem k možným neočekáváným změnám stavu během výpadku napájení, výpadků proudu nebo aktualizací firmware. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Pro snížení rizika výskytu chyb během aktualizace se ujistěte, napájení počítače je stále zapnuté a není aktivován spořič obrazovky. Při použití laptopu, připojte externí napájení a nastavte napájení na "žádní akce" při zavření víka laptopu. ZTRÁTA DAT POZNÁMKA Před aktualizací firmwaru měřícího zařízení zálohujte jeho data. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek nevratnou ztrátu dat. Aktualizace firmwaru smaže data uložená v paměti měřícího zařízení. Tyto data zahrnují průběhy, data rekordéry, min a max hodnoty, a hodnoty integrátoru (např. kwh). Před provedením aktualizace proveďte nahrání nebo uložení data, který si přejete uchovat. Strana 64 z 296

65 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Používání Aktualizátor zařízení Než začnete Pokud plánujete aktualizaci firmwaru Ethernetových zařízení, je možné zkrátit dobu aktualizace použitím následujícího postupu. 1. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení v Konzole pro správu a klikněte na konfigurovat zařízení pro otevření okna Konfigurace Ethernet zařázení. 2. Klikněte pravým tlačítkem v okně a klikněte na Pokročilé vlastnosti. 3. Nastavte Zpoždění přenosu na 0 a Použít potvrzení na Ne. Po dokončení aktualizace firmwaru nezpomeňte tato nastavení resetovat. Aktualizace firmwaru měřícího zařízení Proveďte následující kroky pro aktualizaci firmwaru ION měřícího zařízení: 1. Získejte vhodný souboru pro upgrade (.upg) pro vaše zařízení na webových stránkách nebo od Technická podpora. 2. Soubory uložte do přístupného adresáře v počítači. 3. Před pokračováním zavřete Vista a zastavte ION Služba Log Inserter a ION Služba Virtuálního procesoru. 4. Spusťte Konzole pro správu. 5. Klikněte na Nástroje > Systém > Aktualizátor zařízení. Při přihlašování zadejte přihlašovací jméno a heslo. Zobrazí se dialogové okno s doporučeními a varováními k akci aktualizace. Po přečtení doporučení a varování klikněte na OK pro otevření Aktualizátor zařízení. Pokud je nutné provést jakékoliv změny na základě doporučení a varování, ukončete Aktualizátor zařízení, proveďte změny, opět spusťte Aktualizátor zařízení a pokračujte. 6. Zvolte typ zařízení, u něhož chcete upgrade provést ze seznamu Zobrazit zařízení typu. 7. Zvolte jméno zařízení, u něhož chcete upgrade provést z okna Zvolit zařízení pro upgrade box. 8. V sekci Zvolit revizi klikněte na Zvolit soubor. yhledejte a zvolte soubor pro upgrade (.upg), který byl uložen v kroku č. 2, poté klikněte na Otevřít. 9. Zatrhněte nebo zrušte zatržení pole Uložit/Obnovit framework (standardně zatrženo). Pokud je pole zatrženo, bude šablona frameworku během upgradu uchována. Po dokončení aktualizace firmwaru Aktualizátor zařízení obnoví šablonu frameworku. Aktualizátor zařízení nahraje nový firmware měřícího zařízení, který neobsahuje žádné framework šablony. Pokud chcete zachovat nastavení, provedené v šablonách zařízení, ujistěte se, že je zvoleno Uložit/Obnovit framework. Pokud však chcete stávající nastavení smazat, ponechte tuto volbu nezvolenou. 10. Při aktualizacei firmawaru více zařízení najednou specifikujte v oblasti Pokusy, jak bude Aktualizátor zařízení reagovat na neúspěšný upgrade: Strana 65 z 296

66 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide czvolte Zastavit po, poté do pole zadejte číslo, určující, kolik pokusů o aktualizace má Aktualizátor zařízení provést před ukončením a nahlášením neúspěšné aktualizace. Stadardně je nastaven jeden pokus před neúspěšnou aktualizací. czvolte Ignore Unsuccessful pro pokus o aktualizaci zvolených zařízení bez ohledu na zařízení, u nichž došlo k neúspěšné aktualizaci. 11. Klikněte na Upgrade pro aktualizaci firmwaru u zvolených zařízení. Pole Stav upgradu (aktualizace) zobrazuje jednotlivé kroky procesu upgradu. Ukazatel průběhu Hotovo zobrazuje, kolik procent z celkového procesu aktualizace je hotovo. Každý dokončený upgrade je přidán do seznamu Stav upgradu. 12. Restartujte ION Služba Log Inserter a ION Služba Virtuálního procesoru. Chybové kódy aktualizace firmwaru Následující tabulka popisuje rozličné kódy chyb, ke kterým může dojít během aktualizace firmwaru zařízení. Kód chyby 0,1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, or ,102, 103, 104, , Popis Indikuje negativní odpověďna požadavek. Pro pomoc kontaktujte Technická podpora. Během downloadu firmwaru došlo k vypršení časového limitu. Pravděpodobné příčiny: a) špatná komunikace nebo b) zařízení přestalo pracovat. Indikuje nesprávnou odpověďna požadavek. Pro pomoc kontaktujte Technická podpora. Aktualizátor zařízení nebyl schopen připravit zařízení pro přijetí nového firmwaru. Pokuste se o pětovnou aktualizaci. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Technická podpora. Aktualizátor zařízení nebyl schopen verifikovat nový firmware. Pokuste se o pětovnou aktualizaci. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte Technická podpora. Aktualizátor zařízení nebyl schoopen stáhnout paket firmwaru. Pokuste se o pětovnou aktualizaci. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte Technická podpora. Aktualizátor zařízení nebyl schopen zjistit framework zařízení. Pravděpodobné příčiny: a) vypršní časového limitu nebo b) zařízení nefunguje. Aktualizátor zařízení nebyl schopen zjistit revizi firmwaru zařízení. Pravěpodobné příčiny: a) vypršení časového limitu, b) zařízení není funkční, nebo c) není možné přistoupit k registru revize firmwaru zařízení. Aktualizátor zařízení nemůže uložit framework zařízení do souboru <jméno_ zařízení>.conf. Ujistěte se, že existuje adresář...\power Monitoring Expert\config\upgrade, a že vlastníte práva pro zapisování dat. Aktualizátor zařízení nebyl schopen provést upgrade zařízení a zanechal soubor <jméno_ zařízení>.conf. Pravděpodobná příčina: snažíte se aktualizovat firmware jiného zařízení, než u kterého při předchozím pokusu došlo k chybě. Informace v souboru <jméno_zařízení>.conf jsou poškozené nebo pomocí Aktualizátor zařízenínerozpoznatelné. Pro pomoc kontaktujte Technická podpora. Aktualizátor zařízení nebyl schopen obnovit nastavení zařízení. Pravděpodobné příčiny: a) vypršení časového limitu b) zařízení není funkční. Aktualizátor zařízení nebyl schopen zcela obnovit framework zařízení do souboru <jméno_ zařízení>.conf. Tato chyba je většinou způsobena nedostatkem místa na pevném disku. Strana 66 z 296

67 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Editory logického zařízení Funkčnost logického zařízení umožňuje přiřazovat logická jméno výstupním registrům na fyzických zařízeních a asociovat generické vstupy se standardními měřeními, včetně neelektrických WAGES měření. Než je možné vytovřit logické zařízení, je v Konzole pro správu nutné vytvořit fyzické zařízené, na které odkazuje. Je možné vytvořit jedno nebo více logických zařízení z jednoho fyzického zařízení, nebo je také možné vytvořit jedno logické zařízení z více fyzických zařízení. Po vytvoření logického zařízení je možné zobrazit jeho data v reálním čase v následujících komponentách: cvista. capliakce Diagramy (dříve WebReach) v komponentě Webové aplikace. caplikacetabulky v komponentě Webové aplikace. NEPŘESNÉ VÝSLEDKY DAT VÝSTRAHA cvyvarujte se nesprávnému nastavení logických zařízení; mohlo by to mít za následek nesprávné výsledky reportů a/nebo dat. cpři ověřování, zda systém funguje správně, nebo že splňuje všechny příslušné standardy, se nespoléhejte pouze na reporty. cnepoužívejte reporty nebo výsledky dat jako náhradu za řádné pracovní postupy nebo údržbu zařízení; jedná se pouze o doplněk. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek zranění nebo poškození zařízení. Každé logické zařízení má svůj asiciovaný typ logického zařízení. Každý typ logického zařízení je definován kolekcí výstupních měření. Měření definovaná typem logického zařízení se stávají výstupními měřeními pro instance daného typu zařízení, tedy pro logická zařízení. Pro vytvoření typu logického zařízení je možné použít Editor typu logického zařízení. Viz "Použití Editor typu logického zařízení" na stran 68 pro informace o zobrazení, vytvoření, úpravě a odstranění logických zařízení. Úroveň přístupu pro editory Editor logického zařízení v Konzole pro správu umožňuje konfigurovat specifická logická zařízení mapováním vstupních registrů na výstupní měření, která jsou definována v asociovaném typu zařízení. Viz "Použití editoru logického zařízení" na stran 72 pro informace o zobrazení, vytvoření, konfiguraci, úpravě a odstranění logických zařízení. Je nutné mít úrpveň přístupu supervizor pro možnost definování typů logických zařízení a vytváření logických zařízení v editorech. Strana 67 z 296

68 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Viz "Správce uživatelských účtů" na stran skupin a pro nastavení úrovní přístupu. 51 pro další informace o vytváření uživatelů a Použití Editor typu logického zařízení Použijte Editor typu logického zařízení pro definici kolekce výstupních měření pro každý typ logického zařízení. typy logického zařízení vytvořené tímto editorem jsou dostupné k výběru v Editor logického zařízení,kde je možné namapovat vstupní registry na výstupní měření. Otevřete Editor typu logického zařízení 1. Spusťte Konzole pro správu a přihlašte se pomocí supervizor uživatelského účtu. 2. Zvolte Nístroje > Systém > Editor typu logického zařízení. Horní část editoru obsahuje mřížku zobrazení typu logického zařízení zobrazující definované typy. Spodní část je oblast úprav, kde je možné modifikovat existující typy zařízení a jejich měření, nebo vytvořit nové. Strana 68 z 296

69 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje A Oblast mřížky B Oblast úrav - oblast shrnutí C Oblast úprav - záložka měření Oblast zobrazení mřížky Sloupec Modifikováno zobrazuje jeden z následujících znaků, který indikuje změnu stavu záznamu: + (plus) - nový záznam. * (hvězdička) - existující záznam byl modifikován.! (vykřičník) - záznam je chybný. Sloupe Název typ obsahuje názvy definovaných typů zařízení. Název typu musí být unikátní. Sloupce Systémová měření a Vlastní měření zobrazují počet měření, která byla definována pro každý typ zařízení. Oblast úprav Pokud je typ zařízení vybrán v mřížce, jsou jeho aktuální informace zobrazeny v oblasti úprav. Oblast úprav obsahuje záložku Shrnutí a Měření. Záložka Shrnutí obsahuje následující: cpole Název typu zobrazující název typu zařízení, které je zvoleno v mřížce nahoře. cv oblasti Měření rozbalte Systém a Vlastní pro zobrazení měření definovaných pro tyto kategorie. Je možné rozbalit každý ze seznamů pro zobrazení všech měření, která byla definována pro zvolený typ zařízení. cpole Poznámky slouží k popisu typu zařízení. Záložka Měření obsahuje následující: cmožnosti indikující, zda mají být měření zobrazena s deskriptivními nebo inženýrskými názvy. Strana 69 z 296

70 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide cseznam Dostupná měření obsahuje názvy kategorií měření, jako jsou Vzduch, Proud a Napětí. Při volbě jedné z těchto kategorií se v mřížce zobrazí pouze měření spojená se zvolenou kategorií. Výchozí volba seznamu Vše zobrazí všechny kategorie a jejich měření. czešedlá měření indikují, že byla přidána ke zvolenému typu zařízení. Kliknutím na Nový se otevře dialog pro definici nového měření. X ve sloupci Vlastní identifikuje měření jako vlastní. Odkazy Upravit a Odstranit umožňují modifikovat nebo odstranit pouze vlastní měření. Přidání nového upraveného měření je doporučeno pouze pokud není postačující existující měření.výrobně definované systémové měření obsahuje mnoho informací o typech a jejich využití, které jsou poté použity napříč celým systémem a poskytují inteligentní asistenci v Dashboardu a výběru reportů.protože vlastní měření nemají tuto informaci, jejich použití nemusí poskytovat očekávané výsledky. cmřížka Měření pro zobrazuje měření obsahující zvolený typ zařízení. Použijte tlačítko >> pro přidání zvoleného měření ze seznamu dostupných měření do seznamu Měření pro typ zařízení. Měření zvolená pro typ zařízení jsou zešedlá, což indikuje jeji přiřazení k typu zařízení. Použijte tlačítko << pro odstranění zbplených měření z Měření pro. Odstraněná měření nejsou dále zešedlá v seznamu dostupných měření a jsou dostupné pro vybrání. Poud se pokusíte o odstranění vlastního měření, které bylo namapováno na logické zařízení, zobrazí se zpráva, indikující nemožnost odstranění měření. Je nutné zrušit mapování vlastního měření z logického zařízení, než je možné ho odstranit. Ve všech mřížkách: ckaždý ze sloupců je možné třídít ve vzestupném a sestupném pořadí pomocí kliknutí na záhlaví sloupce. cpři umístění kurzoru na záhlaví sloupce se na pravé straně záhlaví objeví ikona filtru. Klikněte na tuto ikonu pro otevření seznamu položek dostupných pro filtrování, Klikněte na požadovanou položku. následně se na levé straně stavové oblasti v dolní straně mřížky zobrazí podmínky filtrování. Klikněte na X pro yvpnutí filtru. cprázdná oblast pod záhlavám sloupce slouží k zadání textu pro filtrování. Například pro vyfiltrování specifického názvu ho zadejte do této oblasti ve sloupci Název pro automatické filtrování záznamů. cpro úpravu řazení sloupců je možné je přetáhnou za záhlaví Vytvoření nového typu logického zařízení Proveďte následující kroky pro vytvoření nového typ logického zařízení: 1. Klikněte na Nový vpravo nahoře. To vymaže obsah polí Název typu a provede reset Systémová měření a Vlastní měření na 0 (nula) v záložce Shrnutí. Vše je standardně zvoleno v seznamu Dostupná měření na záložce Měření. 2. Zadejte název typu zařízení v poli Název typu. Strana 70 z 296

71 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Název se objeví v mřížce zobrazení typu logického zařízení a! (vykřičník) se objeví ve sloupci Upraveno pro indikaci nekompletnosti záznamu typu zařízení. 3. Klikněte na Měření pro přechod na seznam měření, která jsou dostupnák výběru. 4. Nalezněte a klikněte na požadované dostupné měření, které chcete asociovat s typem zařízení a klikněte na >> pro eho přidání do seznamu Měření pro. Opakujte tento krok pro všechna požadovaná měření. 5. Pro odstranění typu zařízení klikněte na typ zařízení v mřížce zobrazení a klikněta Odstranit vpravo nahoře. Odstranit je zakázáno, pokud jsou s typem logického zařízení asociována nějaká logická zařízení. Vlastní měření Následující sekce popisují jak vytvořit, upravit nebo odstranit vlastní měření.výchozí tovární nastavení Systémových měření obsahuje mnoho informací o jejich typu a použítí, proto by se vlastní měření měla vytvářet pouze za velmi vyjímečných okolností a pouze s porozumněním očekávaných výsledků jejich použítí. NEPŘESNÉ VÝSLEDKY DAT VÝSTRAHA cvyvarujte se nesprávnému nastavení logických zařízení; mohlo by to mít za následek nesprávné výsledky reportů a/nebo dat. cpři ověřování, zda systém funguje správně, nebo že splňuje všechny příslušné standardy, se nespoléhejte pouze na reporty. cnepoužívejte reporty nebo výsledky dat jako náhradu za řádné pracovní postupy nebo údržbu zařízení; jedná se pouze o doplněk. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek zranění nebo poškození zařízení. Vytvoření nového vlastního měření proveďte následující kroky pro vytvoření nového vlastního měření, 1. Klikněte na Nový vedle seznamu Dostupná měření pro otevření dialogu Nové měření. (Nové vlastní měření je také možné upravit kliknutím na Upravit a úpravou jeho záznamů.) 2. Zadejte deskriptivní a inženýrské jméno pro nové měření. Například Nízké napětí A- B je deskriptiní jméno a Vll ab níz je inženýrské jméno. 3. Zvolte jednotky měření ze seznamu Jednotky nebo přidejte vlastní jednotky jejich zadáním do pole Jednotky. kombinace desktiptivného a inženýrského jména a jendotky měření musí být unikátní pro každé měření. 4. Zvolte typ měřené informace ze seznamu Veličina. 5. Klikněte na OK pro přidání měření. Nové měření je přidáno jako dostupné do mřížky a X ve sloupci Vlastní indikuje, že se jedná o vlastní měření. Strana 71 z 296

72 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Je nutné zvolit Vše nebo Vlastní v seznamu Dostupná měření pro zobrazení vlastních měření. Úprava nebo odstranění vlastního měření Proveďte následující kroky pro úpravu vlastního měření. Není možné modifikovat nebo odstranit systémová měření. 1. Jděte na záložku Měření v Editor typu logického zařízení. 2. Zvolte vlastní měření, které chcete modifikovat nebo odstranit. Vlastní měření, která byla asociována s typem logického zařízení mohou být upravena, ne však odstraněna. Volba Odstranit má za následek zobrazení zprávy indikující, že vlastní měření nemůže být odstraněno, jelikož je namapováno buď na typ logického zařízení nebo na logické zařízení, které zaznamenává data. 3. Pro úpravu vlastního měření klikněte na Upravit pro otevření dialogu Upravit měření, proveďte potřebné změny, a klikněte na OK pro použití změn. 4. Pro odstranění vlastního měření klikněte na Odstranit. Zpráva potvrdí vymazání. Poud se pokusíte o odstranění vlastního měření, které bylo asociováno s logickým zařízením, zobrazí se zpráva, indikující nemožnost odstranění měření. Použití editoru logického zařízení Použijte editor logického zařízení pro mapování měření z fyzickách zařízení na měření poskytnutí typem logického zařízení, které je asociované s logickým zařízením. Otevřete Editor logického zařízení 1. Spusťte Konzole pro správu a přihlašte se pomocí supervizor uživatelského účtu. 2. Klikněte na ikonu Zařízení, klikněte pravým tlačítkem do okna zobrazení a zvolte Nový > Logické zařízení. zařízení definovaná v Konzole pro správu jou zobrazena v oblasti Vstupní zařízení v Editor logického zařízení. Horní část editoru obahuje oblast záhlaví s instrukcemi, seznamy výběru a vstupními políčky. Spodní část editoru je oblast mapování umožňující namapovat vstupní registry fyzického zařízení na seznam měření poskytnutých asciovaným typem zařízení. Strana 72 z 296

73 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje A Oblast záhlaví B Oblast mapování Oblast záhlaví Instrukce indikují kroky požadované pro vytvoření logického zařízení. Pole Skupina je kombinací vstupního pole a vysouvacího seznamu, Je možné buď zadat název skupiny nebo skupinu vybrat ze seznamu. Pole Název identifikuje název definovaného logického zařízení. Do pole zadejte název logického zařízen. Seznam Typ logického zařízení obsahuje názvy typů logických zařízení dostupných k výběru. Oblast mapování Mřížka Vstupní zařízení zobrazuje zařízení v systému. Po výběru zařízení jsou jeho výstupní registry zobrazeny v oblasti Registry vstupního zařízení. Mřížka Mapování registru obsahuje výstupní měření definovaná typem logického zařízení zvoleným v Typ logického zařízení. Jsou zobrazena pod generickým štítkem Název zařízení vyřizujícím jejich mapování na specifikované logické zařízení. Přesuňte záznam ze seznamu Registry vstupního zařízení na výstupní měření v mřížce Mapování registru pro namapování těchto dvou hodnot. Definice logického zařízení 1. Zvolte typ logického zařízení ze seznamu Typ logického zařízení. Strana 73 z 296

74 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Výstupní měření definovaná pro zvolené typy logického zařízení jsou zobrazena ve sloupci Výstupní měření v oblasti Mapování registru. 2. Zvolte existující název skupiny ze seznamu Skupina nebo zadejte její název do pole. 3. Do pole Název zadejte název nového logického zařízení. 4. Zvolte jedno ze vstupních zařízení v oblasti Vstupní zařízení. Registry zvoleného vstupního zařízení se obeví v oblasti Registry vstupního zařízení. Pokud zvolíte zobrazení registrů pro vstupní zařízení ve formátu ION stromu, může dojít k prodlevě v zobrazení pro zařízení s velkým množstvím registrů. 5. Namapujte registr vstupního zařízení na výstupní měření jeho přetažením na výstupní měření zobrazené v oblasti mapování registru. Registry vstupního zařízení budou zobrazeny tučně, pokud jsou namapovány na výstupní měření. 6. Klikněte na OK pro uložení konfigurace logického zařízení Konzole pro správu. Nenamapovaná měření jsou zobrazena červeně. 7. Pro úpravu logického zařízení v panelu Zařízení v Konzole pro správu dvakrát klikněte na název zařízení nebo klikněte pravým tlačítkem na název zařízení a zvolte Konfigurovat zařízení pro otevření Editor logického zařízení, nebo klikněte na zařízení a zvolte Upravit > Konfigurovat zařízení. : cpokud zvolíte upravit konfiguraci logického zařízení, může dojít k prodlevám při zobrazování registrů pro zařízení, která jich obsahují mnoho. cduplikovat a Duplikovat a Konfigurova v Konzole pro správu nabídce Upravit nelze použít pro logická zařízení. Viz "Vytvoření více logických zařízení" na stran 75 pro informace o vytváření více než jednoho log. zařízení. pokyny ohledně logických zařízení a historických dat Při konfiguraci logického zařízení jsou historická data pro výstupní registr na fyzickém zařízení automaticky vedena do odpovídajícího výstupního měření na logickém zařízení. Při konfiguraci logického zařízení jsou historická data zaznamenávána do logického zařízení a ne souvislého fyzického zařízení. Pokud více logických zařízení obsahue stejné vstupní měření ze stjeného fyzického zařízení, jsou historická data ze vstupního měření vedena do logického zařízení, které bylo konfigurováno jako poslední. Odstranění fyzického zařízení namapovaného na logické zařízení Pokud je fyzické zařízení namapované na logické zařízení odstraněno, mapování vstupních měření logických zařízení nemůže být vyřešeno. Objeví se zpráva indikující následek akce odstranění a zeptá se, zda chcete pokračovat. Strana 74 z 296

75 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Pokud kliknete pravým tlačítkem na logické zařízení v Konzole pro správu a zvolíte Konfigurovat zařízení pro otevření Editor logického zařízení po vymazání fyzického zařízení, objeví se zpráva indikující dřívější smazání zařízení. Mřížka Mapování registru pro logické zařízení zobrazuje odstraněná fyzická zařízení/ion handle ve sloupci Vstupní registr. Pokud znovu vytvoříte fyzické zařízení, je mapování vstupního měření automaticky obnoveno. Přejmenování fyzického zařízení namapovaného na logické zařízení Pokud je přejmenováno logické zařízení, které je namapované, objeví se zpráva indikující následek přejmenování a zeptá se, zda chcete pokračovat. Pokud kliknete pravým tlačítkem na logické zařízení v Konzole pro správu a zvolíte Konfigurovat zařízení pro otevření Editor logického zařízení po přejmenování fyzického zařízení, zobrazí mřížka Mapování registru pro logické zařízení přejmenované fyzické zařízení ve sloupci Název zařízení. Odstranění pracoviště s fyzickým zařízení namapovaným na logické zařízení pokud je pracoviště s fyzickým zařízením namapovaným na logické zaříze odstraněno, je odsstraněno také fyzické zařízení a mapování vstupních měření pro logická zařízení nemlže být vyřešeno. Pokud kliknete pravým tlačítkem na logické zařízení v Konzole pro správu a zvolíte Konfigurovat zařízení pro otevření Editor logického zařízení po vymazání pracoviště, objeví se zpráva indikující dřívější smazání fyzického zařízení. Mřížka Mapování registru pro logické zařízení zobrazuje odstraněná fyzická zařízení/ion handle ve sloupci Vstupní registr. Vytvoření více logických zařízení Vytvoření více logických zařízení je možné pomocí: cexportování konfigurace logického zařízení do souboru (CSV). cmodifikací CSV souboru pro přidání konfigurace více logických zařízení založených na konfiguracích originálních zařízení. cimportováním CSV souboru v Konzole pro správu pro přidání logických zařízení do systému. Export konfigurace logického zařízení Proveďte následující kroky pro export konfigurace jednoho nebo více logických zařízení do CSV souboru. 1. Použijte Editor logického zařízení pro vytvoření alespoň jednoho logického zařízení v oblasti Zařízení Konzole pro správu. 2. Zvolte jedno nebo více logických zařízení, klikněte na Export pro otevření okna Stav exportu. Strana 75 z 296

76 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Pokud zvolíte export registrů pro logické zařízení, může dojít k prodlevě v procesu exportu pro logická zařízení s velkým množstvím nakonfigurovaných registrů. 3. Klikněte na tlačítko procházení vpravo od pole Vybraný soubor pro otevření dialogu Uložit jako. 4. Najděte umístění, kam chcete uložit soubor a zadejte název souboru do pole Název souboru. Textové soubory (*.csv) je předvoleno v poli Uložit jako. 5. klikněte na Uložit pro návrat k dialogu Stav exportu. Pole Vybraný soubor je vyplněno umístěním souboru a zadaným názvem. 6. Klikněte na Export. Sloupec Stav v oblasti mřížky dialogu indikuje Exportováno pro dokončenou operaci exportu. Pokud není proces exportu úspěšný, například pokud nelze vstupní registry pro exportovaná logická zařízení nelze získat, je to indikováno ve sloupci Stav. Klikněte na link pro otevření souboru záznamu pro zobrazení dalších informací. Informace konfigurace pro všechna zvolená logická zařízení jsou exportovány do souboru CSV. Vytvoření více záznamů v souboru CSV Použijte Microsoft Excel nebo podpný tabulkový editor pro otevření CSV souboru. Záhlaví sloupců jsou pojmenována následovně: cnázev logického zařízení ctyp logického zařízení cnázev fyzického zařízení ctyp fyzického zařízení cvstupní registr cvýstupní měření chandle - tento sloupce je požadován, avšak záznamy nejsou nutné, pokud neexistují duplicitní štítky: vstupní registry se stejným názvem ale odlišnou ION handle. V takovém případě je vyžadována ION handle. ION handles lze zobrazit exportováním vstupních měření z Editor typu logického zařízení. Nadpis sloupce zůstává v anglickém jazyce i pro lokalizované verze produktu.toto je požadováno pro účely zpracování souborů CSV. Pro vytvoření více záznamů pro konfiguraci logického zařízení použite funkci kopírovat a vložit programu Excel. Je doporučeno, aby více záznamů vytvářeli pouze uživatelé s úrovní přístupu Supervizor. 1. Zvolte řádky, které chcete duplikovat a stiskněte Ctrl+C pro jejich kopírování. 2. Umístěte kurzor do buňky nejvíce vlevo prvního prázdného řádku a stiskněte Ctrl+V pro vložení kopiíí do zvolených řádků. 3. Pokračujte ve vkládání pro všechny konfigurace logických zařízení, které chcete vytvořit. Strana 76 z 296

77 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje 4. Po dokončení operace se ujistěte, že používáte unikátní názvy zařízení. Je možné také exportovat všechny názvy registrů fyzických zařízení, stejně jako názvy všech měření typu logického zařízení. To poskytuje možnost použití těchto dodatečných CSV souborů pro kopírování a vložení přídavných názvů registrů a názvů měření do souboru CSV, který používáte pro vytvoření více logických zařízení. Pro export všech názvů registrů fyzického zařízení: 1. Otevřete Editor logického zařízení a zvolte fyzické zařízení. 2. Klikněte pravým tlačítkem kamkoliv do seznamu registrů v oblasti Vstupní registry zařízení pro otevření nabídky a zvolte Exportovat vstupní registry zařízení. 3. Zadejte název souboru a klikněte na OK. Pro export všech názvů měření typu logického zařízení: 1. Otevřete Konzole pro správu a zvolte Nástrojes > Systém > Editor typu logického zařízení. 2. Zvolte typ logického zařízení v oblasti typů logického zařízení editoru. 3. Klikněte na záložku Měření. 4. Klikněte pravým tlačítkem kamkoliv v mřížce pod Měření pro a zvolte Exportovat měření. 5. Zadejte název souboru a klikněte na OK. Import více konfigurací logických zařízení Proveďte následující kroky pro import konfigurace jednoho nebo více logických zařízení z CSV souboru. Je doporučeno, aby konfigurace logických zařízení importovali pouze uživatelé s úrovní přístupu Supervizor. 1. Otevřete Konzole pro správu a zvolte Nástroje > importovat logické zařízení v panelu ZařízeníKonzole pro správu pro otevření okna Import logického zařízení z. Import logického zařízení z je dostupné pouze z panelu Zařízení v Konzole pro správu, 2. Použijte tlačítko procházení pro nalezení a zvolení CSV souboru pro import. 3. Zbolte Přepsat existující zařízením, pokud chcete přepsat dříve vytvořená logická zařízení se stejným názvem. Logická zařízení se stejným názvem se mohou objevit následkem předchozího importu. 4. Klikněte na Import pro přidání více logických zařízení do oblasti Zařízení v Konzole pro správu. Systém provede ověření dat konfigurace během operace importu. Pokud během importu dojde k chybě: csloupec Stav v oblasti mřížky indikuje Selhalo pro kterékoliv logické zařízení, jehož import selhal. Klikněte na Selhalo pro zobrazení detailů neúspěšného importu. clogická zařízení jsou vytvořena pro všechny korektní záznamy v CSV souboru. Neplatné záznamy logických zařízení nejsou v Konzole pro správu vytvořeny. Strana 77 z 296

78 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Správce hierarchie Spuštění Správy Hierarchie V závislosti na počtu aktuálně monitorovaných zařízení může být organizování dat přicházející z těchto zařízení obtížným úkolem.funkce Správce Hierarchie Vám umožnuje organizovat zařízení v Power Monitoring Expert definováním jejich vztahů a jejich zobrazením v jednoduše pochopitelné formě.jakmile jsou tyto vztahy vytvořeny, data energie mohou být seskupeny a sjednoceny a použity ostatními komponentami Power Monitoring Expert. Pro použití funkce Správce Hierarchie: 1. Otevřete Konzoli správyobjeví se obrazovka přihlášení: 2. Poskytněte přístupové jméno a heslo pro vyšší úroveň oprávnění.klikněte na OK. 3. Vyberte Nástroje > Správa Hierarchie. Objeví se okno pro přihlášení do Správce hierarchie. 4. Poskytněte přístupové jméno a heslo pro vyšší úroveň oprávnění.klikněte na OK. Nyní se objeví právě načtená šablona hierarchie načtená v Power Monitoring Expert.Proces tvorby hierarchie je závislý na současné šabloně.pro více informací o této funkci navštivte prosím online nápovědu Správce Hierarchie.Pro přístup k funkci nápovědy klikněte na odkaz Nápověda v pravém horním rohu šablony hierarchie. Nastavení vzdáleného modemu Nastavení vzdáleného modemu slouží pro přenastavení modemů, které budou připojeny k měřícím zařízením ve vzdálených pracovištích. Jsou podporovány běžné hardwarové i softwarové (WinModems) modemy. Nastavení vzdáleného modemu poskytuje přístup k databázi, která obsahuje data s konfigurací pro různé druhy modemů, ze kterých je možné si vybrat. Nastavení vzdáleného modemu oskytuje také přímý přístup k modemu, takže je možné editovat nastavení a přímo odstraňovat závady. Předběžné nastavení Postupujte dle instrukcí uvedených v manuálu k použitému modemu pro nastavení a připojení modemu k jednomu ze sériových portů počítače. Zvolte port, který není nepoužívá Power Monitoring Expert Komunikační server. Použití Nastavení vzdáleného modemu 1. Spusťte Konzole pro správu. 2. Klikněte na Nástroje > Systém > Nastavení vzdáleného modemu pro otevření dialogu Nastavení vzdáleného modemu. Strana 78 z 296

79 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje 3. Nastavte port pro sériovou komunikaci s počítačem. Nastavte přenosovou rychlost stejnou, jako je přenosová rychlost modemu. Pro snížení rizika vzniku problémůnastavte přenosovou rychlost počítače, modemůa měřících zařízení na stejnou hodnotu. 4. Nastavte následující vlastnosti modemu: cz kolonky Typ zvolte typ modemu. cnastavte Přenosovu rychlost pracoviště. cpro nastavení modemu na odpověď po určitém počtu zazvonění zvolte Automatická odpověď, následně zadete příslušné číslo do boxu Počet kruhů. cpro uložení nastavení modemu do jeho integroavené paměti zvolte Uložit profil. To nabízí možnost návratu k uloženému nastavení při výpadku napájení. Pro zakázání této možnosti, ponechte volbu Uložit profil nezvolenou. cpro zapnutí interního reproduktoru modemu zvolte Reproduktor zapnut, poté zvolte nastavení ze seznamu Hlasitost. Zrušte zatržení Reproduktor zapnut pro zakázání této možnosti. 5. Klikněte na Odeslat pro uložení nastavení do modemu. okud je nutné nastavit DIP spínač na právě konfigurovaném modemu, zobrazí se hlášení s instrukcemi, jaké spínače mají být sepnuty nebo rozepnuty. Dle těchto instrukcí nastavte DIP spínače. Modem je nyní připraven k použití. Virtuální procesor nastavení Virtuální procesor (VIP) je služba Power Monitoring Expert ( ION Služba Virtuálního procesoru )které poskytuje uspořádané informace a uskupení, kontrolu a matematickou analýzu dat měřících zařízení a podobných inteligentních zařízení v systému monitoringu systému. Použijte Nastavení Virtuální procesor pro nastavení služby Virtuální procesor Modbus pro definici míst v síti a zařízení v síti Modbus, a pro nastavení příslušných komunikačních portů. Nastavení Virtuální procesor je také možné použít pro zvýšení výkonu služby ION Služba Virtuálního procesoru prostřednictvím modifikace jejích globálních parametrů. Viz " Služba Virtuální procesor" na stran 190 pro ukázky použití Virtuální procesor. Modifikace globálních parametrů Většinou není nutné měnit standardní Globální parametry pro Virtuální procesor. Nastavení v následující tabulce však mohou být změněna za účelem pokusu o optimalizování výkonu systému. Pro zobrazení a zvolení nastavení rozviňte položku Globální parametry. Strana 79 z 296

80 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Glabální parametr Rozsah hodnoty Popis Poznámky Perioda aktualizace modulu Perioda konfigurace serveru Perioda pollingu klienta Perioda pollingu serveru 50 až 1000 ms 10 až 600 s 500 až ms 200 až ms Interval, po kterém jsou ION moduly pro Virtuální procesor aktualizovány. Interval, po kterém Virtuální procesor zapisuje svoji konfiguraci na pevný disk pracovní stanice. Interval, po kterém Virtuální procesor obdrží informace od ostatních uzlů v síti (např. další Virtuální procesor nebo zařízení). Interval, po kterém Virtuální procesor odpoví na požadavek na informaci od klientských uzlů, jako Vista nebo Vkládač Logu. Časté aktualizace modulů více zatěžuje procesor pracovní stanice. Zvýšením intervalu snížíte počet spuštění modulu v daném časovém intervalu. Zvýšení intervalu výrazně sníží zátěž procesoru při ukládání velkého konfiguračního souboru. Je možné zvýšit interval pro méně kritické aplikace pro Virtuální procesor a snížit ho pro pro více kritické aplikace. Snížení této hodnoty zvýší frekveci odesílání odpovědí. To však může mít za následek vyšší zatížení sítě. Editoru doby použití Rozvrhy Doby použití (TOU) vytvořené v Editoru doby použití jsou určeny pro použití s aplikací Reporty. Při použití rozvrhu TOU v reportu jsou data prezentována na základě informací nastavených v rozvrhu. Viz Definice reportu v online nápovědě pro Reporty v komponentě Webové aplikace pro informace o reportu Energetické náklady. Typický TOU rozvrh obsahuje periody Ve špičce, Mimo špičku a Rameno špičky. Jelikož rozvrhy sazeb se liší nejen dle dne a týdne, ale také dle ročního období, je možné nastavit TOU rozvrhy tak, aby přesně vyhovovaly vašim požadavkům. Otevírání Editoru doby použití Pro přístup k Editoru doby použití zvolte Nástroje > Systém > Editoru doby použití v Konzole pro správu. Použijte navigační panel pro pohyb mezi rozvrhy, pravým tlačítkem otevřete nabídku plánů a sub-rozvrhů a vyberte položku, o níž chcete zobrazit přehled v panelu záložek. Přehled: Vytvoření TOU rozvrhu Pro vytvoření TOU rozvrhu je nutné: 1. Přidat rozvrh. Viz "Přidání nebo úprava rozvrhu" na stran Přidejte sub-rozvrh, pokud potřebujete více než jeden sub-rozvrh. Viz "Přidání nebo úprava podrozvrhu" na stran Přidejte sezónu, pokud potřebuje více než jednu. Viz "Kofigurace období" na stran Nastavte speciální dny (tj. prázdniny). Viz "Přidání speciálních dnů" na stran řidejte skupiny dnů, pokud potřebujete jiné skupiny než standardní. Viz "Nastavení skupin dnů" na stran Přidejte TOU jména, pokud potřebujete jména jiná než standardní. Viz "Definice TOU jmen" na stran Přiřaďte TOU intervaly k TOU jménům. Viz "Definice TOU period" na stran 87. Strana 80 z 296

81 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje Pro zobrazení vzorového rozvrhu klikněte pravým tlačítkem do navigačního panelu a zvolte Importovat rozvrh. Zvolte SampleSchedule.tou z adresáře...\power Monitoring Expert\system\etc a klikněte na Open. Přidání nebo úprava rozvrhu Tato sekce popisuje přidání prázdného rozvrhu a import nebo kopírování existujícího rozvrhu. Přidání prázdného rozvrhu 1. Vyberte Soubor > Nový plán pro otevření dialogu Přidat plán. 2. Zadejte název a popis rozvrhu. Klikněte na šipku vedle platného data pro zobrazení kalendáře, kde je možné změnit datum platnosti rozvrhu. 3. Klikněte na OK. Jméno nového rozvrhu se objeví v seznamu v navigačním panelu. Kopírování existujícího rozvrhu 1. V navigačním panelu klikněte pravým tlačítkem na rozvrhu, který chcete zkopírovat. 2. Pro otevření dialogu Uložit jako Nový Plán vyberte Uložit jako Nový Plán. 3. Zadejte název a popis pro nový rozvrh. 4. Klikněte na OK. Nový rozrvrh se objeví v navigačním panelu s atributy zkopírovaného rozvrhu. Import rozvrhu 1. Rozvrh, který chcete importovat, umístěte do složky přístupné z počítače. 2. V navigačním panelu klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo a zvolte Importovat rozvrh. 3. Vyberte plán z daného umístění a klikněte na Otevřít. Rozvrh je importován s koncovkou _imported (_importován). Napříkla rozvrh ScheduleA se změní na ScheduleA_imported. Export rozvrhu Export rozvrhu pro jeho použití v jiné instalaci TOU: 1. Pravým tlačítkem klikněte na rozvrh v navigačním panelu, který chcete exportovat Klikněte Exportovat pro otevření dialogu Uložit jako. 2. Zvolte adresář, do kterého chcete plán uložit. 3. Zadejte jméno rozvrhu do pole Název souboru. 4. Klikněte na Uložit. Rozvrh je uložen s koncovkou.tou. Njapříklad ScheduleB se změní na ScheduleB.tou. Strana 81 z 296

82 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Úprava existující rozvrhu Pro editaci jména nebo popisu rozvrhu: 1. Z navigačního panelu klikněte pravým tlačítkem na název plánu a poté klikněte Upravit plán pro otevření dialogu Upravit plán. 2. Změňte jméno nebo popis rozvrhu. Pro změnu data platnosti rozvrhu je nutné udělat změnu v sub-rozvrhu. Viz nastavení "Upravení efektivního data podrozvrhu" na stran Klikněte na OK. Odstranění rozvrhu Pro odstranění rozvrhu klikněte pravým tlačítkem na jméno rozvrhu v navigačním panelu a zvolte Smazat rozvrh. To vymaže celý rozvrh včetně sub-rozvrhů. Přidání nebo úprava podrozvrhu Hlavní rozvrh obsahuje jeden sub-rozvrh s datem platnosti (datum začátku), které bylo zadáno v hlavním rozvrhu. Pro přidání dalších sub-rozvrhů s alternativními daty platnosti se řiďte instrukcemi v následujících sekcích. Rozviňte rozvrh pro zobrazení jeho sub-rozvrhu. Sub-rozvrhy jsou seřazeny dle jejich data platnosti. Tip Pokud chcete mít více než jeden podrozvrh se stejnými obdobími, skupinami dnů, TOU intervaly, atd., nastavte první podrozvrh, poté na něj klikněte pravým tlačítkem a zvolte Uložit jako nový podrozvrh. Přidání prázdného podrozvrhu 1. Pravý klik na jméno plánu a vyberte Nový podplán pro otevření dialogu Nový podplán. 2. Klikněte na šipku vedle data platnosti pro zobrazení kalendáře, ve kterém je možné vybrat datum platnosti pro nový podrozvrh. 3. Klikněte na OK. Podrozvrh se objeví v navigačním panelu. Pokračujte v nastavení podrozvrhu přidáváním období a skupin dnů. Viz "Kopírování existujícího podrozvrhu" níže pro přidání nového podrozvrhu, který má stejná nastavení, jako existující podrozvrh. Kopírování existujícího podrozvrhu 1. Pravý klik na podplán který chcete kopírovat a vyberte Uložit jako nový podlán pro otevření dialogu Nový podplán. Strana 82 z 296

83 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje 2. Klikněte na šipku vedle data platnosti pro zobrazení kalendáře, ve kterém je možné vybrat datum platnosti pro nový podrozvrh. 3. Klikněte na OK. Nový podrozvrh se objeví v navigačním panelu se stejnými nastaveními (kromě data platnosti), jako má podrozvrh, který byl zkopírován. Upravení efektivního data podrozvrhu 1. Pravý klik na podplán, ve kterém chcete změnit efektivní datum a poté vyberte Upravit efektivní datum pro otevření dialogu Upravit efektivní datum podplánu. 2. Klikněte na šipku vedle data platnosti pro zobrazení kalendáře, ve kterém je možné vybrat datum platnosti pro nový podrozvrh. 3. Klikněte na OK. Odstranění podrozvrhu Pro odstranění podrozvrhu klikněte pravým tlačítkem na jméno podrozvrhu v navigačním panelu a zvolte Odstranit. To odstraní také všechna období v daném podrozvrhu (také všechny skupiny dnů, mimořádné dny, atd.). Kofigurace období Časová období slouží k vytvořeí časových rámců pro prezentaci dat v reportech. Nově vytvořený rozvrh má pouze jedno časové období, nazvané Celý rok. Rozviňte podrozvrh pro zobrazení jeho časových období. Pokud potřebujete pouze jedno časové období (Celý rok - All Year), je možné přeskočit níže uvedené kroky a přejít rovnou k nastavení mimořádných dnů. Kofigurace období Použijte záložku Nastavit období/sezónu pro nastavení čaového rozpětí každého z období. Datumy v jednotlivých časových obdobích se nesmějí překrývat. 1. V navigačním panelu zvolte podrozvrh, ke kterému časové období patří. 2. V panelu záložek zvolte záložku Nastavit období. Po přidání podrozvrhu bude zobrazeno jedno období (All Year), které zahrnuje celý rok. Časové období je zobrazeno ve vrchní části záložky a kalendář zobrazující dny a měsíce patřící do časového období je zcela vyplněn. Pro uvolnění místa a přidání dalších časových období je nutné editovat období All Year - Celý rok. 3. Vyberte Celý rok ze záložky Vybrat sezónu a klikněte Upravit pro otevření dialogu Upravit sezónu. 4. Do pole Jméno období napište jméno časového období, které chcete definovat (například Léto). 5. Nastavte Datum začátku a Datum konce období. Je možné nastavit fixní data (např. 12/31), nebo relativní data (např. poslední sobota v říjnu). Strana 83 z 296

84 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Fixní datum: klikněte na měsíce nebo den, a buď zadejte nové datum, nebo použijte šipky pro nastavení datumu. Relativní datum: Z rozvinovacích nabídek zvolte den a měsíc. Pro datum konce období zvolte Denní dobu, kdy období končí. Pokud zvolíte Začátek dne, období končí ve 12:00:00 AM (00:00:00) zvoleného dne; pokud zvolíte Konec dne, období končí ve 12:00:00 AM (00:00:00) následujícího dne. Při použití relativních datumů se může stát, že dojde k nastavení rozvrhu, který v budoucnu přestane být platný. Proto tedy při nastavení rozvrhu dejte pozor, aby nedošlo k překryvu nebo vynechání dnů v budoucích letech. Například, namísto naplánování konce jednoho období na první neděli v červnu a začátek dalšího na první pondělí v červnu, je lepší nastavit konec prvního období na první neděli v červnu a začátek dalšího období také na první neděli v červnu. 6. Pokud chcete období rozdělit (vytvořit časovou mezeru mezi dvěma částmi období), zatrhněte pole Rozdělit období a zadejte druhý soubor datumů.například zima je období typické pro rozdělení, neboť se vyskytuje v prvních a posledních měsících roku. 7. Klikněte na OK. Kalendář na záložce Nastavit období nyní zobrazuje jedno období s nepřiřazeným zbytkem roku. 8. Klikněte na Přidat pro vytvoření dalších období. Pro pojmenování období a definici datumů počátku a konce opakujte kroky 4 až 6. Nenechávajte žádné datumy nepřiřazeny. Nebyly by započítávány v reportech. Editace časového období 1. Na záložce Definovat sezónu vyberte sezónu, kterou chcete upravit a klikněte Upravit pro otevření dialogu Upravit sezónu. 2. Proveďte požadovené změny a klikněte na OK. Odstranění období Pro odstranění období zvolte požadované období na záložce Nastavit období a klikněte na Odstranit. To odebere také skupiny dnů a TOU intervaly nastavené pro dané časové období. Přidání speciálních dnů Po definování podrozvrhu je třeba nastavit prázdniny, volné dny, svátky a další mimořádné dny. Tyto dny je možné nastavit na jeden den, který se opakuje každý rok, nebo jako interval (třetí čtvrtek v listopadu). Je také možné nastavit mimořádné dny, jako například inventura, ke kterým může docházet pravidelně a mohou vyžadovat zvláštní pozornost v reportech. Použijte záložku Definovat speciální dny pro nastavení prádznin a dalších volných dnů: 1. V navigačním panelu zvolte podrozvrh, pro který chcete nastavit mimořádné dny. 2. V panelu záložek zvolte záložku Definovat speciální dny. Strana 84 z 296

85 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje 3. Klikněte Otevřít pro otevření dialogu Přidat vyjímečný den. 4. Zadejte název dne do pole Název. 5. Zvolte frekvenci: cpouze jednou: zadejte datum pro den, který se v budoucnu nebude opakovat. copakovat ročně: Zadejte datum pro událost, která se opakuje každý rok, například prázdniny. copakovat: vyplňe pole v sekci Opakovat pro nastavení, kdy se příslušný den opakuje a v jakých měsících se vyskytuje. Zvolte, zda se opakuje při specifickém datumu ve zvoleném měsíci(ích)(den), nebo zda se jedná o relativní datum (např. poslední pátek) ve zvoleném měsíci(ích). 6. Pro přidání dalších mimořádných dnů opakujte kroky 3 až Klikněte na OK pro uložení změn a návrat na záložku Definovat speciální dny. Viz "Nastavení skupin dnů" na stran podrozvrh. 85 pro infomrace o nastavení speciálních dnů pro Nastavení skupin dnů Odstranění speciálního dne Pro odstranění mimořádných dnů zvolte den v záložce Definovat speciální den a klikněte na Odstranit. Skupiny dnů definují rozdělení dnů a týdnů do skupin. Skupiny dnů mohou obsahovat: cdny v týdnu cmimořádné dny, jako jsou prázdniny, svátky atd. Standardně jsou nastaveny dny v týdnu (pondělí až pátek) a víkendy (soboty a neděle), je však možné nastavit další skupiny. V jednom období může existovat maximálně 47 skupin dnů. Ujistěte se, že všechny dny byly zařazeny do skupin, neboť nezařazené dny nebudou obsaženy v reportech. Přidání skupiny dnů Před přidáním nové skupiny dnů se ujistěte, že jste správně nadefinovali období a mimořádné dny pro podrozvrh. 1. V navigačním panelu zvolte časové období, pro které chcete definovat skupiny dnů. V panelu záložek se objeví záložka Definovat skupiny dnů. 2. Klikněte Přidat pro otevření dialogu Přidat denní skupinu. Pokud není tlačítko Přidat k dispozici, nesjou k dispozici žádné volné dny, které by bylo možné přidat do nové skupiny. Jeden den může patřit pouze do jedné skupiny. Pro přidání další skupiny dnů je nutné nejdříve odstranit požadované dny ze stávající skupiny. Strana 85 z 296

86 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 3. Napište jméno nové skupiny dnů. 4. Zvolte jednu z následujících možností: cden v týdnu: zaškrtněte rámeček(ky) pro den(dny), které chcete zahrnout do skupiny. Jeden den může být obsažen pouze v jedné skupině; pokud není požadovaný den k dispozici, je jíž začleněn v jiné skupině dnů. Pokud není k dispozici žádný den, je možné do nové skupiny začlenit pouze mimořádné dny, pokud ostatní požadované dny neodeberete z jejich aktuálních skupin. cpouze speciální dny: zvolte mimořádný den v seznamu Zahrnout speciální dny a klikněte pro vybrání nebu zrušení příslušného dne. Dny se zatržením budou obsaženy v dané skupině dnů. Speciální den lze zahrnout pouze do jedné skupiny. 5. Klikněte na OK. Název je přidán do seznamu skupiny dnů. Úprava skupiny dnů 1. Na záložce Definovat denní skupiny vyberte denní skupinu, kterou chcete změnit a klikněte Upravit pro otevření dialogu Upravit denní skupinu. 2. Proveďte požadovené změny a klikněte na OK. Odstranění skupiny dnů Pro odstranění skupiny dnů zvolte na záložce Definovat skupiny dnů skupinu, kterou chcete odstranit a klikněte na Odstranit. Při odstranění skupiny dnů dojde také k odstranění TOU intervalů nastavených pro danou skupinu. Po opětovném přidání skupiny bude nutné TOU intervaly nastavit znovu. Konfigurace TOU názvů a period Při spuštění reportů jsou data přepočítávána a zobrazována vzhledem k informacím zadným v záložkách Definovat TOU intervaly a Definovat TOU názvy. TOU jména a intervaly je nutné nastavit pro každý rozvrh zvlášť. TOU jméno je nutné aplikovat pro každé pole kaledáře. Nepřiřazené časové úseky způsobí zobrazení nepřesných informací v reportech. Definice TOU jmen TOU jméno je označení určené k rozlišení účtovacích sazeb. Tři TOU jména jsou již předdefinována: Ve Špičce, Mimo Špičku a Částečná špička. Tyto názvy je možné upravit nebo odstranit, nebo přidat nové. Definice TOU jmen 1. V navigačním panelu zvolte skupinu dnů, pro kterou chcete definovat TOU jména a zvolte záložku Definovat TOU jména. 2. Klikněte Přidat pro otevření dialogu Přidat TOU název dialog. Strana 86 z 296

87 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 3: Konzole pro správunástroje 3. Napište TOU jméno, které chcete přidat a klikněte na OK. TOU jméno je přidáno do seznamu TOU jmen. Editace existujícího TOU jména 1. Pro otevření dialogu Editovat název TOU vyberte název TOU v seznamu v tabulce Definovat názvy TOU a klikněte na Editovat. 2. Do pole TOU jméno napište nové jméné. 3. Klikněte na OK. Odstranění jména TOU Zvolte TOU jméno ze seznamu na záložce Definovat TOU jména a klikněte na Odstranit. Pokud odstraníte TOU jméno, TOU interval přiřazen k jménu bude nahrazen pomocí "Nepřiřazeno". Odstranění TOU jména v rozvrhu ovlivní také všechny podrozvrhy v daném rozvrhu. Definice TOU period TOU interval je časové rozpětí v 24 hodinovém časovém období, pro které je použito TOU jméno (jako 8:00 až 17:00 pro Ve špičce). Před přiřazením TOU jmen a TOU intervalů je nutné nejdříve TOU jména definovat. Dvě TOU jména jsou již předdefinována: Ve špičce a Mimo špičku. Tyto názvy je možné upravit nebo odstranit, nebo přidat nové. Pridání TOU period Zvolte skupiny dnů pro nastavení TOU intervalů pro danou skupinu. 1. V navigačním panelu zvolte skupinu dnů, pro kterou chcete definovat TOU periodu a zvolte záložku Definovat TOU periody. 2. Klikněte Přidat pro otevření dialogu Přidat časovou periodu. 3. Do pole Počáteční čas zapište začátek časového intervalu, nebo použijte šipky pro nastavení příslušného času. 4. Do pole Koncový čas zapište konec časového intervalu, nebo použijte šipky pro nastavení příslušného času. 5. Z rozvinovací nabídky Název doby použití zvolte TOU jméno, které bude přiřazeno k časovému intervalu. 6. Klikněte na OK. Pro rozdělení intervalu (např. interval s rozdělením od 19:00 do 6:00) je nutné přidat dva oddělené časové intervaly a přiřadit je ke stejnému TOU jménu. Pokud chcete rozšířit interval o časový úsek, který již patří do jiného intervalu, je nutné ho nejdříve z tohoto intervalu odebrat. Strana 87 z 296

88 Kapitola 3: Konzole pro správunástroje StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Pokračujte v přidávání intervalů, dokud není naplněn celý 24 hodinový časový úsek. Nepřiřazene časové bloky způsobí zobrazení nepřesných informací v reportech. Editace TOU period 1. Zvýrazněte periodu, kterou chcete editovat a klikněte Upravit pro oteveření dialogu Upravit Časovou periodu. 2. Proveďte požadované změny a klikněte na OK. Odstranění TOU period Pro odstranění intervalu zvýrazněte interval a klikněte na Odstranit. Strana 88 z 296

89 Kapitola 4: Vista Vista je komponenta Power Monitoring Expert zobrazující a řídící správu/monitorování výkonu. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ cnepoužívejte objekty pro časové kritické funkce, jelikož může dojít k prodlevě mezi inicializací a provedením řídící činnosti. cnevytvářejte vlastní objekty v Vista diagramu pro vzdálenou činnosti zařízení bez konfigurace příslušné úrovně přístupu a bez konfigurace stavového objektu pro indikaci stavu řídící činnosti. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Viz "Začínáme" na stran ukončení relace Vista. 18 pro více informací o začátku a přihlášení do Vista nebo V této sekci Rozhraní Vista 90 Vista uživatelské diagramy 92 Monitorování systému pomocí Vista 95 Zobrazení dat v reálném čase 98 Zobrazení zaznamenaných dat 99 Ovládání systémových funkcí 104 Zobrazení zaznamenaných dat 105 Rozhraní aplikace Log View Plotter 105 Vytvoření a přizpůsobení uživatelského diagramu 118 Editace uživatelského diagramu 119 Přizpůsobení objektu Diagram 124 Propojení objektu diagram se zdrojem dat 136 Dotazování nad databází 137 Přizpůsobení okna diagramu 143 Strana 89 z 296

90 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Rozhraní Vista Rozhraní komponenty Vista se skládá z hlavní obrazovky s lišotu názvu, lištou nabídek, lištou nástrojů, pracovní plochou, ukazatelem průběhu a (v editačním módu) sadou nástrojů. Viz "Generování, otevření a zavření uživatelského diagramu" na stran spuštění nebo vygenerování komponenty Vista. 94pro informace o Rozhraní komponenty Vista s uživatelským diagramem, zobrazujícím hodnoty v reálném čase. A Lišta nabídky B Lišta nástrojů C Pracoví plocha D Klikněte na záložku pro zobrazení dat E G Klikněte na objekt seskupení pro zobrazení dalšího okna, které zobrazuje více dat Lišta nástrojů Klikněte pro návrat na zobrazení Síťového diagramu F Stavový řádek H Sada nástrojů I Indikátor stavu příjmu/odesílání dat Lišta nástrojů umožňuje rychlý přístup k příkazům, které josu nejčastěji používány.každý příkaz na liště je také přístupný z nabídek. Strana 90 z 296

91 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista A Otevřít Vyjmout B Uložit H Kopírovat C Přiblížení I Vložit D Přizpůsobit oknu J Rozvržení E Obnovit na 100% K O úroveň výše F Data zvolená pro graf Přiblížení L Nápověda Zvolte Zobrazení > Zoom + nebo klikněte na tlačítko Zoom pro změnu ukazatela myši na kříž. Ten použijte na označení oblasti, kterou chcete zvětšit. Obnovit na 100% Zvolte Zobrazení > Obnovit na 100% Nebo klikněte na tlačítko Obnovit na 100% pro návrat k normálnímu zobrazení. Přizpůsobení oknu Zvolte Zobrazení > Přizpůsobení oknu nebo klikněte na tlačítko Přizpůsobení oknu pro přizpůsobení velikosti uživatelského diagramu aktuální velikosti okna. O úroveň výše ZvolteSoubor > O úroveň výše nebo klikněte na tlačítko O úroveň výše pro návrat k předchozímu oknu. Tato akce však také zavře aktuální okno. Pokud chcete, aby bylo při dosažení nejvyšší úrovně diagramu zobrazeno varovné hlášení, zvolte Možnosti > Procházení zavře aktivní okno. Pracovní plocha Hlavní část ve středu obrazovky Vista tvoří pracovní plocha. Pracovní plocha zobrazuje informace, jako uživatelské diagramy, data a události. Stavový řádek Stavový řádek zobrazuje: cstavový řádek, který popisuje jajékoliv aktivní procesy a poskytuje krátký popis právě zvoleného tlačítka v Liště nástrojů. caktuální čas pracovní stanice. cukazatel průběhu. cdva indikátory stavu komunikace. Sada nástrojů V módu úprav se na obrazovce objeví také Sada nástrojů, s jejíž pomocí lze do uživatelského diagramu přidávat objekty.viz "Vytvoření a přizpůsobení uživatelského diagramu " na stran 118 na straně 1 pro více informací o Sadě nástrojů v režimu editace. Strana 91 z 296

92 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Další možnosti zobrazení Komponenta Vista nabízí různé možnosti zobrazení, které usnadňují prohlíení uživatelských diagramů. Některá z nich jsou přístupná prostřednictvím nastavení Lišty nástrojů a nabídek (viz "Lišta nástrojů" na stran 90 na straně 1). Následující možnosti zobrazení jsou dostupné pouze prostřednictvím nastavení nabídek: Procházení zavře aktivní okno Zvolte Možnosti > Procházení zavře aktivní okno pro nahrazení každého stávajího okna oknem nově otevřeným. Tato možnost je standardně povolena. Tato možnost je standardně povolena. Pokud je tato možnost zakázána, všechna dříve otevřená okna zůstávají nadále otevřena. Uspořádat všechna okna Zvolte Okno > Uspořádat vše pro uspořádání všech oken pracovní plochy vedle sebe. Režim zobrazení a režim úprav Komponenta Vista má dva módy zobrazení, které ovlivňují ovladání uživatelského diagramu. Zobrazení nebo skrytí Sady nástrojů indikuje aktivní režim: pokud je Sada nástrojů zobrazena, je aktivní mód úprav; pokud je skryta, je aktivní mód zobrazení. crežim zobrazení umožňuje monitorování systému, zobrazení systémovách dat a řízení rozličných aspektů systému. V režimu zobrazení klikněte na objekt pro zobrazení jeho dat nebo provedení přidružené akce. crežim úprav umožňuje nastavení zobrazení a funkcí uživatelských diagramů a objektů diagramů. V režimu úprav dvakrát klikněte na objekty pro zobrazení jejich dat nebo provedení přidružených akcí. Pro zobrazení možností nastavení objektů na ně klikněte pravým tlačítkem. Viz "Vytvoření a přizpůsobení uživatelského diagramu " na stran 118 a "Přizpůsobení objektu Diagram" na stran 124 pro více informací. Pokud jste instruováni ke kliknutí na objekt Diagram, klikněte jednou nebo dvakrát, v závislosti na tom, v jakém režimu se právě nacházíte. Vista uživatelské diagramy Tato sekce vysvětluje, jak používat Vista uživatelské diagramy pro zobrazení dat v reálném čase a uložaná data ze systému monitorování. Informace získaní z Power Monitoring Expert sítě jsou graficky reprezentovány v uživatelském diagramu. Strana 92 z 296

93 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista VAROVÁNÍ NEPŘESNÉ VÝSLEDKY DAT cvyvarujte se nesprávnému nastavení systému ; mohlo by to mít za následek nesprávné výsledky reportů a/nebo dat. cpři ověřování, zda systém funguje správně, nebo že splňuje všechny příslušné standardy, se nespoléhejte pouze na reporty nebo výsledky dat. cnepoužívejte reporty nebo výsledky dat jako náhradu za řádné pracovní postupy nebo údržbu zařízení; jedná se pouze o doplněk. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Co je uživatelský diagram Uživatelský diagram je nastavitelná obrazovka, která se skládá ze dvou hlavních částí: cobjekty Diagram jsou konfigurovatelné grafické ikony zobrazující informace systému. Každý z těchto objektů zobrazuje samostatné informace z části sítě systému sledování výkonu. V některých případech se mohou diagramy skládat z více oken. cobjekt seskupení: V některých případech ukládá uživtelský diagram data do tohoto objektu. Pro zobrazení informací uložených v tomto objektu klikněte na jeho ikonu. Viz "Nastavení akce pro objekty Numerický, Stav nebo Seskupení" na stran informace o konfiguraci objektu Seskupení k otevření Okna seskupení. 133 pro csjednocená okna jsou typ složky nebo podokna, které obsahuje diagramy. Vista využívá seskupená okna pro logické uspořádání uživatelských diagramů. Seskupená okna jsou po zavření reprezentována ikonou objektu Seskupení Tip Pro otevření uživatelských diagramůje lepší použití objektu Seskupení než Seskupených oken. Velké množství Seskupených oken může mít za následek zpomalení činnosti komponenty Vista. Je možné vytvořit neomezené množství uživatelských diagramů a každý z nich editovat dle Vašich požadavků. Je možné sdílet uživatelské diagramy s dalšími uživateli na síti v reálném čase a uživatelé je mohou prohlížet současně a sdílet stejné informace. Viz "Vytvoření a přizpůsobení uživatelského diagramu " na stran 118 na straně1. Standardní uživatelské diagramy Komponenta Vista poskytuje soubor předkonfigurovaných didagramů, které lze použít pro zobrazení dat.. Tyto standardní diagramy poskytují standardní sadu nastavení, která lze použít pro přístup k nejčastěji požadovaným funkcím zařízení. Strana 93 z 296

94 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Standardní diagram zobrazuje data v reálném čase. Zahrnuje zjednodušené zobrazení systému, do kterého jsou zobrazena data v reálném čase, získaná ze zařízení. Generování, otevření a zavření uživatelského diagramu Uživatelský diagram je určen příponou.dgm. Uživatelské diagramy lze generovat, otevírat a zavírat dle potřeby. Generování síťového diagramu Síťový diagram zobrazuje celý systém monitorování výkonu propojením jednotlivých uživatelských diagramů, které zobrazují data z jednotlivých zařízení v systému. Po vygenerování uživatelského diagramu vyhledá komponenta Vista automaticky všechna zařízení v systému a zobrazí je. Takový diagram bude uložen pod standardní jménem network.dgm. 1. Zvolte Soubor > Generovat síťový diagram. Na pracovní ploše se objeví síťový digram s ikonami, reprezentujícími skupiny zařízení ve Vašem systému. 2. Klikněte na jeden z objektu Seskupení pro otvevření a zobrazení ikon obsažených uzlů. 3. Klikněte na ikonu uzlu pro zobrazení diagramu přidruženého zařízení. 4. Uložte síťový diagram. Aktualizace a uložení síťového diagramu přepíše dříve uložený soubor (network.dgm). Otevření uživatelského diagramu Pro otevření uživatelského diagramu: 1. Zvolte Soubor > Otevřít. 2. Najděte diagram, který chcete otevřít a v okně Otevřít diagram ho zvolte 3. Klikněte na Otevřít pro otevření zvoleného diagramu. Specifikace uživatelského diagramu, který se otevře denému uživatelir Pro nastavení specifické pracovní plochy komponenty Vista a sady diagramů, které se otebřeou, když se přihlásí daný uživatel: 1. Přihlašte se do komponenty Vista prostřednictvím přihlašovacích údajů příslušného uživatele. 2. Nastavte zobrazení komponenty Vista tak, jak chcete aby vapadala při spuštění. 3. Klikněte na Uložit a zavřete komponentu Vista. 4. oužijte Windows Explorer pro nalezení složky...\power Monitoring Expert\config\cfg\ud folder. 5. Najděte soubor.wsu pro uživatelský účet, který nastavujete (tj. <uživatelské_ jméno>.wsu). Klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti. 6. Zvolte atribut Pouze pro čtení a klikněte na OK. Strana 94 z 296

95 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Volbou atributu Read-only Pouze pro čtení chrání pracovní plocha informace před přepsáním, takže se komponenta Vista pro daného uživatele spustí pokaždé stejným způsobem.uživatel stále může upravovat a ukládat uživatelské diagramy (pokud to jejich úroveň přístupu dovoluje). Zavření uživatelského diagramu Pro zavření uživatelského diagramu: czvolte Soubor > Zavřít pro zavření aktuálního diagramu. czvolte Soubor > Zavřít vše pro zavření všech diagramů. Ovládání uživatelského diagramu Po otevření uživatelského diagramu je možné ho použít pro interakci se systémem pro sledování výkonu.každý uživatelský diagram zobrazje systémové informace prostřednictvím objektů, které lze použít pro sledování a řízení různých aspektů Vašeho systému. Monitorování systému pomocí Vista Použijte Vista uživatelské diagramy pro zobrazení dat v reálném čase a zaznamenaných dat, monitorování událostí a alarmů, a ovládání různých systémových funkcí. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ cnepoužívejte objekty pro časové kritické funkce, jelikož může dojít k prodlevě mezi inicializací a provedením řídící činnosti. cnevytvářejte vlastní objekty v Vista diagramu pro vzdálenou činnosti zařízení bez konfigurace příslušné úrovně přístupu a bez konfigurace stavového objektu pro indikaci stavu řídící činnosti. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Jak jsou data zobrazena Informace v uživatelském daigramu jsou zobrazeny prostřednictvím objektů diagramu. Každý objekt diagramu zobrazuje jednu informaci ze sítě monitorování výkonu; například, jeden objekt Numerický zobrazuje numerická data z jednoho zdroje. Existue sedm typů objektů diagramu: seskupení, text, numerický, stav, prohlížeč zaznamenaných dat, prohlížeč zaznamenaných událostí, a ovládání. Každý typ objektu má svojí specifickou funkci. Strana 95 z 296

96 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Ve většině případů je možné identifikovat pomocí štítku nebo označení, nebo obojího (objekt text nepoužívá označení ani štítek). cstandardně je označení umístěno pod objektem diagramu a identifikuje uzel, ke kterému je objekt připojen. Označení lze upravit dle vlastních požadavků. Viz "Možnosti popisku" na stran 125 pro více informací. cštítek je většinou zobrazen na jedné straně objektu diagram. Štítek standardně identifikuje registr (v uzlu), ke kterému je objekt diagramu připojen.štítek lze upravit dle vlastních požadavků. Viz "Možnosti textu" na stran 126 pro více informací. Tip Pro přepínání mezi standardními a vlastními štítky zatrhněte nebi zrušte zatržení pole Možnosti > Zobrazit standardní štítky. Objekt diagramu je možné identifikovat najetím na něj kurzorem myši. Typ objektu se objeví ve stavovém řádku. Identifikace zastaralých dat Data v reálném čase, která nebyla aktualizována, jsou považována za zastaralá. Vista detekuje zastaralá data a označí je barevným ohraničením. Standardně Vista identifikuje data jako zastaralá po 30 sekundách (pro diagramy měřících zařízení je standardní hodnota 60 sekund). Pro zobrazení Nápovědy, proč byla data označena za zastaralá, najeďte kurzorem myši na objekt. Nastavení zastaralých dat jsou konfigurovatelná vždy pro jeden diagram a každý s příslušnou úrovní přístup je může měnit. Změna nastavení zastaralých dat Pro změnu doby (v sekundách), kterou Vista používá pro identifikaci zastaralých dat: 1. Ujistěte se, že je otevřen Panel nástrojů (Možnosti > Zobrazit nástroje), klikněte pravým tlačítkem na pozadí diagramu a zvolte Vlastnosti. 2. Klikněte na záložku Aktualizace a změnte nastavení v sekci Zastaralá data. 3. Klikněte na OK. Změna nastavení indikátorů pro zastaralá data Pro změnu barvy indikátoru: 1. Klikněte na Možnosti > Barvy indikátorů. 2. Klikněte na Upravit pro změnu barvy příslušného indikátoru, zvolte novou barvu a klikněte na OK. Identifikace chyb v komunikaci Vista detekuje chyby (zakázané služby, omezení přístupu nebo chyby konfigurace) a identifikuje je pomocí barevného ohraničení objektu (standardně oranžové). Barvu ohraničení je možné upravit (viz předchozí sekce "Změna nastavení indikátorů pro zastaralá data"). Umístěte kurzor myši na objekt, u kterého Vista indikuje chybu, pro zobrazení vysvětlená chyby. Strana 96 z 296

97 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Zvyšování periody přestávky Vista dotazu Když Vista provádí dotazy nad ION_Data databází, může v případě velké databáze dojít k vypršení časového limitu dotazu. Pro zvýšení časového limitu Vista dotazu je nutné vytvořit nový záznam v registru ION_ SERVER a zvýšit Query Server časový limit připojení. POZNÁMKA NEVRATNÉ POŠKOZENÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU NEBO DAT cneupravujte záznamy registru bez potřebných znalostí nebo zkušeností s těmito úkony. cpřed prováděním jakýchkoliv změn v systémovém registru proveďte jeho zálohu do síťové složky nebo jiného bezpečného vzdáleného umístění. czískejte pomoc od kvalifikovaného personálu. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek nevratné škody v operačním systému počítače a jeho datech. Zvyšte časový limit Vista dotazu 1. Zvolte Start > Spustit a do okna Spustit zadejte regedit pro otevření okna registrů. 2. Navigujte do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\x.x, kde x.x je číslo verze. Pokud komponenta běží na 64-bitovém operačním systému, navigujte do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\x.x 3. Klikněte pravým ltačítkem na prázné místo v pravé straně panelu a zvoltenový > Hodnota DWORD. 4. Pojmenujte DWORD VistaQueryTimeout_s. 5. Klikněte pravým tlačítkem na VistaQueryTimeout_s a zvolte Upravit. 6. Zadejte hodnotu pro časový limit. Standardní hodnota je 60 sekund. Nejdříve můžete změnit hodnotu na 120. Pokud stále dochází k vypršení časového limitu, zvyště hodnotu na Zvolte Soubor > Konec pro ukončení editoru registru. Pokud instalace systému obsahuje klientské stanice s Vista, je nutné aktualizovat registry pro každou z nich. Zvyšte Query Server časový limit 1. Otevřete složku Power Monitoring Expert a dvakrát klikněte na ikonu Návrhář pro spuštění Návrhář. Strana 97 z 296

98 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 2. Zvolte Soubor > Otevřít > QUERYSERVER.host_name (kde host_name je jméno vaší pracovní stanice) pro otevření uzlu Query Server. 3. Dvakrát klikněte na objekt seskupení Moduly dotazu a následně klikněte pravým tlačítkem na modul dotazu pro otevření okna jeho nastavení. 4. Zvolte nastavovací registr Connection string (řetězec připojení) a klikněte na Upravit. 5. Změňte hodnotu Connect_Timeout z 60 na 120 (nebo 180 v případě nutnosti). 6. Uložte změny a restartujte službu Query Server. Zobrazení dat v reálném čase Komponenta Vista používá objekty Numerický a Stav pro zobrazení dat v reálném čase. Objekty Numerický zobrazují numerické hodnoty a objekty Stav zobrazují booleovské hodnoty (ON/OFF) v reálném čase. Zobrazení dat prostřednictvím objektu Numerický Vista používá objekty Numerický a Stav pro zobrazení dat v reálném čase. Tento typ objektu je schopný zobrazit velké množství typů dat, jako síťové napětí nebo proud, výkon nebo energetické hladiny, harmonické kmity nebo jiné požadované parametry. V závislosti na konfiguraci je možné zobrazení dat v různých formátech: alfanumericky, číselník, horizontální nebo vertikální graf, nebo posuvný graf. Viz "Přizpůsobení zobrazení objektu Numerický" na stran konfiguraci tohoto objektu. 128 pro více informací o Použití indikátorů u objektu Numerický V některých případech objekt Numerický může využívat indikátory pro signalizaci spodních a horních limitů zobrazovaných parametrů. Při použití s číselníkem se limit zobrazí jako barevná oblast na jeho koncích. Při použití na jiných typech zobrazení se změní barva pozadí v závislosti na tom, jaký z limitů byl překročen. Standardně má indikátor pro spodní limit modrou barvu, pro horní limit barvu červenou. Indikátory jsou uloženy v pracovní ploše pro každého uživatele zvlášť. Jsou konfiguroavtelné a každý, kdo vlastní nezbytnou úroveň přístupu, je může změnit.je možné nastavit následující parametry: barva indikátoru, spodní a horní limit. Viz "Možnosti zobrazení" na stran 127 na straně 1 pro více informací o nastavení indikátorů. Zobrazení dat prostřednictvím objektu Stav Komponenta Vista využívá objekty Stav pro zobrazení booleovských (ON/OFF) stavů v systému. Objekt Stav může zobrazovat stav digitálního výstupu (relé), digitálního vstupu, nebo nastavené hodnoty sytému. Strana 98 z 296

99 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Standardní objekt Stav je reprezentován jako indikátor měnící svoji barvu v závislosti na měnících se podmínkách. Šedá barva indikuje, že objekt Stav není propojen nebo nepřijímá data. Jako většina objektů typu Daigram, také objekt Stav může být modifikován jakýmkoliv uživatelem s příslušnou úrovní přístupu. V závislosti na konfiguraci objektu Stav se jeho zobrazení a funkce moho významně lišit od standardního nastavení. Objekt Stav, který byl přizpůsoben, může mít podobu alfanumerického displeje (například ZAPNUTO nebo VYPNUTO ) nebo obrázku (tři obrázky ZAPNUTO, VYPNUTO a NEPŘIPOJENO). Viz "Přizpůsobení zobrazení objektu Stav" na stran 130 pro více informací. V některých případech aktivní stav objektu Stav mohl být změnen (invertován) tak, že aktivní stav je zobrazen jako neaktivní a obráceně. Viz "Přizpůsobení objektu Diagram" na stran 124 pro více informací. Zobrazení zaznamenaných dat Data a události zaznamenané zařízeními v systému jsou pravidelně přenášena aplikací Vkládač Logu ze zařízení do databáze. Vista využívá ION Služba dotazů pro přenos těchto informací z databáze na pracovní stanici. Vista poskytuje dvě možnosti zobrazení zaznamenaných dat a událostí: Prohlížeč zaznamenaných dat a Prohlížeč zaznamenaných (globálních) událostí. c Prohlížeč zaznamenaných dat zobrazuje záznamy dat ze všech zařízení, která jsou zastoupena v aktivním uživatelském diagramu. Je také možné zobrazit křivků průběhu a vývoj dat v tabulce, nebo zvolit rozsah záznamů, a ten poté zobrazit graficky. c Prohlížeč zaznamenaných událostí zobrazuje události a varovná hlášení pro každé zařízení zastoupené v aktivním uživatelském diagramu. Je primárně určen k monitorování událostí s nzkou prioritou a varovných hlášení spojených s aktivním uživatelským diagramem. Každý Prohlížeč zaznamenaných událostí je spojen s jiným uživatelským diagramem. c Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí je speciální verzí Prohlížeče zaznamenaných událostí, primárně sloužící k zobrazení událostí a alarmů s vysokou prioritou pro celý systém. Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí není asociován se žádným uživatelským diagramem; zobrazené informace o události jsou společné, nebo globální, pro celý systém. Použití Prohlížeče zaznamenaných dat Použijte Prohlížeč zaznamenaných dat pro zobrazení systémových dat uložených v databázi. Prohlížeče zaznamenaných dat zobrazují historii vývoje dat (ze záznamů dat) a křivku průběhu dat (ze záznamů průběhu dat). Strana 99 z 296

100 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Prohlížečí zaznamenaných dat je možné zvolit libovolná data a zobrazit je jako graf nebo je zkopírovat do jiné aplikace (například Microsoft Excel), ve které je možné provést další výpočty nebo je zahrnout do reportu. Viz "Používání možností dotazu" na stran záznamů. 138 pro informace o konfiguraci Prohlížeče Zobrazení Prohlížeče zaznamenaných dat Klikněte na objekt Prohlížeč zaznamenaných dat v uživatelském diagramu pro jeho zobrazení. Každý z Prohlížečů zaznamenaných dat zobrazuje data v řádcích a sloupcích tabulky. Každý označený sloupec obsahuje data pouze jednoho typu a každý očíslovaný řádek reprezentuje samostatný datový záznam. Zobrazení rozsahu dat z Prohlížeče zaznamenaných dat 1. Zvýrazněte buňky tabulky, jejichž data chcete zobrazit. Rozsah dat lze zvolit třemi následujícími způsoby: cpro zobrazení vývoje všech parametrů v určitém časovém období vyberte skupinu řádků. cpro zobrazení vývoje jednoho parametru ze všech dostupných záznamů vyberte celý sloupec. cpro zobrazení více parametrů v určitém časovém období klikněte na první buňku požadovaného rozsahu a táhněte kurzorem myši až na poslední buňku. 2. Zvolte Upravit > Zobrazit zvpůená data nebo klikněte na ikonu. Obejví se okno aplikace Log View Plotter, které zobrazuje grafickou reprezentaci zvolených dat.. Viz "Zobrazení zaznamenaných dat" na stran 105 pro více informací. Tip Pro rychlé zobrazení jednoho průběhu dat dvakrát klikněte na symbol průběhu dat v Prohlížeči zaznamenaných dat. Kopírování vybraných záznamůdo jiné aplikace 1. Označte buňky s požadovanýmu daty pro zkopírování. 2. Zvolte Upravit > Kopírovat nebo klikněte na ikonu. Dojde ke zkopírování vybrané oblasti. Přepněte do jiné aplikace a vložte zkopírovaný obsah. Strana 100 z 296

101 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Použití Prohlížeče zaznamenaných událostí a globálních událostí Události a varovná hlášení, ke kterým dojde v systému, jsou zaznamenána a přenesena prostřednictvím aplikace Vkládač Logu do databáze. KomponentaVista nabízí dva způsoby zobrazení záznamů událostí uložených v databázi: cprohlížeč zanamenaných událostí zobrazuje události a varovná hlášení ze zařízení, která jsou zastoupena v aktivním uživatelském diagramu. Slouží k monitorování událostí s nízkou prioritou a varovných hlášení spojených s aktivním uživatelským diagramem. Jelikož jsou Prohlížeče zaznamenaných dat asociovány s jediným uživatelským diagramem, jsou alarmy aktualizovány, pouze pokud je otevřen. cprohlížeč zaznamenaných globálních událostí zobrazuje události a varovná hlášení celého systému. Slouží k monitorování událostí s vysokou prioritou a varovných hlášení celého systému. Pracuje nezávisle na jakémkoliv uživatelském diagramu. Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí nevyžaduje uživatelský diagram a je aktualizován při spuštění Vista. Viz "Používání možností dotazu" na stran záznamů. 138 pro informace o konfiguraci Prohlížeče Tip Pro rychlé zobrazení uživatelského diagramu pro jakékoliv zařízení zastoupeé v Prohlížeci zaznamenaných (globálních) událostí dvakrát klikněte na jméno uzlu (ve sloupci node) zařízení. Zobrazení Prohlížeče zaznamenaných událostí Klikněte na objekt Prohlížeč zaznamenaných událostí v uživatelském diagramu pro jeho otevření. Prohlížeč zaznamenaných událostí zobrazuje data ve sloupcích a řádcích. Každý označený sloupec obsahuje data pouze jednu kategorii nebo popis události a každý očíslovaný řádek reprezentuje samostatný záznam události. Prohlížeč zaznamenaných událostí typicky zobrazuje následující informace: cčasová značka: Indikuje datum a čas události. cpriorita: Určuje relativní důležitost události. Každý typ události má přiřazenou číslenou hodnotu reprezentující jeho relativní úroveň priroty. cpříčina: Označení a hodnota popisující příčinu události. Například, pokud je označení Setpoint #1 a hodnota je Aktivní,, byla událost způsobena setpoint #1 změnou do aktivního stavu. cefekt: Označení a hodnota popisující efekt události. Například, pokud je označení "Relé #1 a hodnota Nuceně zapnuto, potom byl efekt události vynucení sepnutí relé #1. cčas potvrzení: Datum a čas potvrzení alarmu. Strana 101 z 296

102 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Jelikož jsou Prohlížeče zaznamenaných událostí asociovány s jediným uživatelským diagramem, jsou aktualizovány pouze pokud je otevřen. Všechny Prohlížeče zaznamenaných událostí je nutné při zavření diagramu nebo vypnutí softwaru znovu otevřít. Zobrazení Prohlížeče zaznamenaných globálních událostí Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí zobrazuje data událost uložená v databázi. Obsahuje záznamy získané z měřícího zařízení a Virtuální procesor záznama událostí, stejně tak jako záznamy z databáze systémových záznamů. Uživatelé sdílejí jeden Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí, a zobrazená onformace je společná nebo globální pro celý systém. Je doporučené neodstraňovat Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí. Pokud je předkonfigurovaný prohlížeč odstraněn, je nutné vytvořit a nakonfigurovat nový. Při odstranění na jedné pracovní stanici je prohlížeč automaticky odstraněn také ze všech ostatních pracovních stanic. Prohlížeč může být odstraněn pouze uživatelem s úrovní přístupu Supervizor. S dostatečným oprávněním je možné přidat několik Prohlížečů zaznamenaných globálních událostí. Je možné změnit kritéria dotazování databáze každého prohlížeče pro události ze specifického uzlu nebo skupiny uzlů, nebo pro událostí s určitou prioritou. Přidání Zobrazení záznamů globálních událostí Zvolte Upravit > Přidat prohlížeč zaznamenaných globálních událostí pro otevření okna prohlížeče. Nový Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí je předkonfigurován se standardními informacemi o spojení a dotazování. Prohlížeč je však možné propojit s jiným serverem dle postupu popsaného v "Propojení Prohlížeče zaznamenaných událostí nebo dat" na stran 137. Pokud si přejet překonfigurovat Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí, ujistěte se, že jsou otevřeny Nástroje (Možnosti > Zobrazit Nástroje), následně klikněte pravým ltačítkem na okno prohlížeče pro zobrazení okna jeho nastavení. Je možné upravit možnosti jeho záhlaví, Query Server, dotazování a alarmu stejným způsobem, jakým lze editovat tyto možnosti na individuálním Prohlížeči zaznamenaných událostí. Viz "Přizpůsobení objektu Diagram" na stran 124 po informace o konfiguraci těchto možností. Při přidání Prohlížeče zaznamenaných globálních událostí na pracovní stanici je prohlížeč automaticky přidán na všechny pracovní stanice Vista v síti. Strana 102 z 296

103 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Zobrazení Prohlížeče zaznamenaných globálních událostí Pro otevření Prohlížeče Logování Globálních Událostí vyberte Okno > Prohlížeč Globálních Událostí. Tip Pro dočasné skrytí Prohlížeče zaznamenaných globálních událostí zrušte možnost Zobrazení > Zobrazení prohlížeče zaznamenaných globálních událostí. Potvrzení alarmů The alarm acknowledgement function is available in the Alarmy application in the Webové aplikace component. Viz online nápověda pro Alarmy pro více informací o potvrzování alarmů. Každý typ události má upřednostňovanou hodnotu identifikující její důležitost v rozmezí 0 (nula) až 255. Standardně Vista identifikuje jakoukoliv událost s prioritou 128 (standardní) nebo vyšší jako alarm. Strana 103 z 296

104 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Ovládání systémových funkcí Je možné použít řídící objekty pro posílání příkazů z Vista do uzlu. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ cnepoužívejte objekty pro časové kritické funkce, jelikož může dojít k prodlevě mezi inicializací a provedením řídící činnosti. cnevytvářejte vlastní objekty v Vista diagramu pro vzdálenou činnosti zařízení bez konfigurace příslušné úrovně přístupu a bez konfigurace stavového objektu pro indikaci stavu řídící činnosti. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Každý řídící objekt v uživatelském diagramu je nakonfigurován pro vyukonávání jedné funkce. Při kliknutí provede kontrolní objekt příslušnou funkci. Například je možné kliknout na kontrolní objekt pro vyprázdnění akumulátoru energie, sepnutí relé, vynulování čítače, nebo úpravu hodnota analogového výstupního zařízení. Standardní zobrazení řídícího objektu závisí na funkci, pro kterou byl nakonfigurován: Boolean Pulz Numerický Bez ohledu na vzhled jsou všechny kontrolní objekty použity stejným způsobem-pro jeho použití na něj klikněte. Viz "" na stran 134 a "Přizpůsobení zobrazení Řídícího objektu" na stran 132 pro informace o nastavení zprávy, vzhledu a úrovně přístupu pro řídící objekty. Při klinutí na řídící objekt, nastane jedna z následujících situací, v závislosti na konfiguraci řídícího objektu: cvista provede příslušnou akci okamžitě. cvista zobrazí potvrzovací zprávu. Klikněte na Ano pro pokračování nebo na Ne pro zrušení operace. cvista vyžaduje heslo. Zadejte přihlašovací heslo a klikněte na OK pro pokračování. V závislosti na funkci se může také otevřít dialog dotazující se na heslo měřiče.v tom případě zadejte heslo k zařízení a klikněte na OK pokračování. Strana 104 z 296

105 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Zobrazení zaznamenaných dat Tato sekce popisuje použití a přizpůsobení Log View Plotter pro grafické zobrazení dat. Použijte Log View Plotter pro grafické zobrazení trendů numerických dat, zobrazení zaznamenaných průběhů, fázorových diagramů a analýzu harmonických složek na datech průběhů. Je možné zobrazit taképoruchy poklesu/nárůstu napětí a porovnávat je se standardními napěťovými tolerančními křivkami (např. CBEMA/ITIC). Tip Je možné zkopírovat informace zobrazené Vista Zobrazovači záznamů do schránky Windows a vložit je do jiných aplikací Windows. Zobrazení zaznamenaných dat 1. Zvolte data z prohlížeče zaznamenaných dat: cpro zobrazení vývoje všech parametrů v určitém časovém období vyberte skupinu řádků. cpro zobrazení vývoje jednoho parametru ze všech dostupných záznamů vyberte celý sloupec. cpro zobrazení více parametrů v určitém časovém období klikněte na první buňku požadovaného rozsahu a táhněte kurzorem myši až na poslední buňku. 2. Zvolte Upravit > Zobrazit zvolená data nebo klikněte na ikonu. Vista zobrazuje data v okně Log View Plotter. Rozhraní aplikace Log View Plotter Aplikace Log View Plotter je okno komponenty Vista, které graficky prezentuje vybraná data. Standardně je zobrazena záložka Plot Display (Zobrazení grafu). V závislosti na typu vybraných dat ja také možné zobrazit záložky Analýza harmonických složek a Fázorový diagram. Ve všech případech nabízí aplikace Log View Plotter dodatečné informace ve dvou plovoucích oknech: Legenda a Okno výpočtů. Legenda Každý řádek nebo úsek grafu je zasoupen vzorkem stejné barvy v šabloně. Tip Klikněte na příklad křivky v legendě pro zvolení jejího ekvivalentu v grafu. Zobrazení legendy 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí okna aplikace Log View Plotter. 2. Vyberte Možnosti grafu ve vyskakovacím menu pro otevření dialogu Možnosti grafu. Strana 105 z 296

106 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 3. Zatrhněte pole Zobrazit legendu a klikněte na OK. Okno výpočtů Aplikace Log View Plotter přepočítává hodnoty pro každý řádek nebo úsek v grafu. Výsledky těchto výpočtů je možné zobrazit v Okně výpočtů. Okno výpočtů se obnovuje automaticky, přičemž zobrazuje rozsah vypočtených hodnot na základě zvoleného parametru. Standardně jsou všechny hodnoty zobrazené v Okně výpočtů vypočteny na základě prvního parametru. Pro zobrazení výpočtů na základě jiného parametru zvolte požadovaný řádek nebo úsek grafu. Například, pro zobrazení výpočtů pro křivku na záložce Zobrazení grafu klikněte na křivku v grafu nebo na její ekvivalent v legendě. Při kliknutí na jinou záložku zobrazí Okno výpočtů výpočty odpovídající aktivní záložce. Zobrazení okna výpočtů 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí okna aplikace Log View Plotter. 2. Vyberte Možnosti grafu z vyskakovacího menu pro otevření dialogu Možnosti grafu. 3. Zatrhněte pole Zobrazit výpočty a klikněte na OK. Změna možností grafu Při použití aplikace Log View Plotter je možné upravit nastavení grafu pro změnu názvu grafu nebo způsob zobrazení dat. 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu a zvolte Možnosti grafu. Objeví se okno Možnosti grafu. cdo pole Název zadejte název grafu. Tento název se objeví v horní liště okna aplikace Log View Plotter. Standardní název je Log View Plotter. czatrhněte nebo zrušte zatržení polí Zobrazit legendu a Zobrazit výpočty pro zobrazení nebo skrytí legendy a Okna výpočtů. czatrhněte políčko Zarovnat spuštění pro zarovnání časů spuštění všech průběhů v grafu. (Při zobrazování více průběhů nemusí časy vždy korelovat.) czvolte Oddělit křivky vertikálně pro zobrazení každé křivky zvlášť. Viz " Výpočet harmonických složek za použití více než jednoho cyklu" na stran 110 pro více informací o Systémové frekvenci # cyklů pro možnosti harmonických složek. 2. Klikněte na OK pro uložení změn. Zobrazení datové křivky v tabulce Po zobrazení dat v aplikaci Log View Plotter je možné vybrat křivku a zobrazit její data v tabulce. Tato možnost je dostupná pouze v záložkách Zobrazení grafu a Analýza harmonických složek. 1. Klikněte pravým tlačítke na křivku v záložkách Zobrazení grafu nebo Analýza harmonických složek a z nabídky zvolte Data. Strana 106 z 296

107 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista czáložka Zobrazit graf: jsou zobrazeny body křivky. Sloupec X zobrazuje souřadnice osy x a sloupec Y zobrazuje souřadnice osy y. První sloupec (#) přiřazuje číslo každé dvojici bodů. czáložka Analýza harmonických složek: okno zobrazuje číslo kmitu a jeho amplitudu vzhledem ke každému z parametrů. První sloupec udává čísla řádků. Sloupec X zobrazuje číslo kmitu a sloupce Y1, Y2, Y3, atd. zobrazují hodnoty kmit pro každý úsek v histogramu kmitů. Řádky, kde hodnota X není celé číslo (tj..5, 1.5, 2.25) obsahují subharmonické hodnoty. 2. Klikněte na Formát pro změnu počtu číslic zobrazených ve sloupcích X a Y, nebo pro upravení šířky těchto sloupců. cšířka představuje počet číslic, který je sloupec schopen zobrazit. cpřesnost definuje počet zobrazených číslic. 3. Klikněte na Kopírovat pro kopírování sloupců do schránky. To umožňuje vložit kopii dat do jiné aplikace, jako je textový soubor, nebo tabulka Microsoft Excel. Aplikace Log View Plotter nemůže zobrazot více tabulek najednou. Pokud chcete zobrazit tabulkové hodnoty jiné křivky, je nutné nejdříve zavřít aktuální otevřené okno. Zobrazení záložky Zobrazení grafu Záložka Zobrazení grafu Záložka Plot Display. Každý parametr je zobrazen jinou barvou. Legenda identifikuje každou z křivek barvou a jejím popisem. Klikněte na křivku pro její výběr nebo na ní klikněte pravým tlačítkem pro zobrazní dalších možností. Časová značka na vrchní straně záložky udává první bod zvolené křivky. Vertikální osa (osa y) reprezentuje nastavený rozsah; horizontální osa (osa x) reprezentuje čas. Vista automaticky přizpůsobuje měřítko os x a y nějvětšímu z parametrů v grafu. Klikněte pravým tlačítkem na jakoukoliv z os pro změnu jejího měřítka; Klikněte pravým tlačítkem na čísla osy pro změnu jejich formátu. ndikátor jednotky času v pravém dolním rohu označuje časové měřítko osy x (např. h znamená hodinové měřítko). Dostupná časová měřítka obsahují měsíce, dny, hodiny, minuty a sekundy. Přiblížení v záložce Zobrazení grafu Pro přiblížení v záložce Zobrazení grafu klikněte na tlačítko Zoom, poté označte táhnutím oblast, kterou chcete přiblížit. Pro zobrazení celého grafu klikněte na tlačítko Návrat ke 100% zobrazen. /arametry Okna výpočtu pro záložku Zobrazení grafu Oknu výpočtů je automaticky aktualizováno, přičemž zobrazuje následující hodnoty pro aktuálně vybranou křivku: Strana 107 z 296

108 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Hodnota Popis Kurzor 1 Časová značka a hodnota osy y zvolené křivky na kurzoru 1. Kurzor 2 Časová značka a hodnoty osy y zvolené křivky na kurzoru 2. Delta C Min Max dpeak Avg 1 RMS 1 Rozdíl mezi Cursor 1 a Cursor 2, a rozdílmezi hodnotami osy y mezi Cursor 1 a Cursor 2. Minimální hodnota na zvolené křivce mezi dvěma kurzory. Maximální hodnota na zvolené křivce mezi dvěma kurzory. Maximální hodnota rozkmitu na zvolené křice mezi dvěma kurzory (Max- Min). Průměrná hodnota na zvolené křivce mezi oběma kurzory. Střední kvadratická hodnota na zvolené křivce mezi dvěma kurzory Int(H) 1 Integrace zvolené křivky mezi dvěma kurzory vzhledem k času v hodinách (například, pokud křivka je v kw, zobrazené informace jsou v kwh.) 1 Poslední tři hodnoty (Avg, RMS, Int(H)) v Okně výpočtů jsou dostupné pouze v grafech, kde osa x reprezentuje čas. V ostatních grafech dostupné nejsou (například grafy CBEMA). Numerická data i průběhy dat je možné zobrazit v jednom grafu. V průběhu dat je čas spuštění reprezentován svislou červenou čarou. Použití linek kurzoru Na každém konci křivky v grafu se nachází kurzorová linka. Tyto linky definují počátek a konec oblasti použité Oknem výpočtů. Standardně je kurzor 1 umístěn co nejvíce vlevo na křivce a kurzor 2 co nejvíce vpravo. Pro definici nového počátečního bodu přetáhněte kurzor 1 po křivce do nového počátečního bodu. To samé proveďte s kurzor 2 pro definici nového koncového bodu. Pro posun aktivního kurzoru je také možné použít šipky na klávesnici. Aktivní kurzor je označen malým čtvercem, který se objeví v místě setkání kurzoru s křivkou. Použijte klávesu TAB pro přepínání mezi kurzory. Při pohybu kurzorové linky po křivce se zároveň aktualizují informace v Okně výpočtů. Nelze umístit kurzor 1 za kurzor 2 a obráceně. De-indexování parametrů a offsetosy y Při zobrazení více parametrů s různými amplitudami nemusí být menší amplitudy ve standardním grafu dobře viditelné. Vista umožňuje indexovat jakýkoliv parametr odlišné ose, jejíž měřítko a posunutí lze měnit nezávisle na ostatních osách. Měřítko nové osy se automaticky přizpůsobí zvolenému parametru. Tímto způsobem lze v jednom grafu zobrazit parametry z různými aplitudami. (jako například napětí a proud). De-indexování parametru nebo jeho offset na ose Y 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu pro zobrazení vyskakovací nabídky a zvolte křivku, kterou chcete upravit. Strana 108 z 296

109 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Objeví se podnabída křivky. (Podnabídku je také možné zpřístupnit kliknutí pravým tlačítkem na křivku v grafu nebo na její ekvivalent v legendě.) 2. Pro otevření dialogu Vyberte Možnosti from the sub-menu to open the Curve Option dialog. 3. Zvolte jednu ze čtyř možností os pro zvolený parametr. Osa je označena vertikálními značkami. Nastavte posun osy y, pokud je to nutné. To posune zvolený parametr nahoru po ose y (nebo dolů, pokud je zadána negativní hodnota) dle hodnoty, kterou zadáte. 4. Klikněte na OK. Objeví se nová osa se standardním názvem a měřítkem přiměřeným zvolenému parametru. Měřítko standarní osy může být také přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo zobrazení ostatních křivek. Pokud byl parametr posunut po ose, bude za ním v legendě zobrazena hvězdička. Opakujte výše uvedené kroky pro každý parametr, který chcete odindexovat od standardní osy. Jedné ose je možné přiřadit více parametrů a s každým novým parametrem se měřítko osy automaticky upraví. Například, pokud zobrazíte tři křivky napětí a tři křivky proudu, je možné každou z křivek proudu přiřadit jinou osu, zatímco křivky napětí budou sdíleto osu společnou. Zobrazení dat účiníku Při zobrazení účiníku v aplikaci Log View Plotter je možné zlepšit zobrazení pro předejití nespojitosti nastavením svislé osy pro zobrazení učiníku (-100,+100). Nastavení svislé osy pro zobrazení účiníku 1. Klikněte pravým tlačítkem na osu nebo na pozadí grafu a zvolte osu na které jsou zobrazena data učiníku. 2. Z vyskakovací nabídky zvolte Power Factor Display. Zvolená položka je označena zatržením. Je možné zobrazit data bez účiníku ve stejném grafu; neměla by všeak být zobrazena na stejné ose jako data účiníku. Nová data přeindexujte na samostatnou osu jak je popsáno v"de-indexování parametru nebo jeho offset na ose Y" na stran 108. Zobrazení záložkyanalýza harmonických složek Pokud je některý ze zobrazených parametrů průběhem dat, je možné zobrazit histogram obsahu harmonického signálu zvolením záložky Harmonické složky v okně aplikace Log View Plotter. Výsledný hostogram zobrazuje harmonické kmity pro všechny průběhy dat v grafu. Použitý cyklus je první úplný cyklus napravo od kurzoru 1 v záložce Zobrazení grafu. Hodnoty Celkového harmonického zkreslení (THD), K-faktoru a Crest faktoru (faktoru výkyvu) jsou zobrazeny v Okně výpočtů. Strana 109 z 296

110 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Pro zobrazení výpočtů pro jiný parametr klikněte v grafu na jeho křivku nebo na její ekvivalent v legendě. Okno výpočtů se aktualizuje automaticky. Aktuálně zvolený parametr je zobrazen nad výpočty. Výpočet harmonických složek za použití více než jednoho cyklu Standardně jsou harmonické kmity počítány pomocí jednoho cyklu. Počet cyklů je možné zvýšit násobkem dvou (tj. 2, 4, 8, 16, 32 nebo 64) a maximální počet cyklů, dostupný pro průběh dat. 1. Pravý klik na pozadí oblasti grafu a poté vyberte Možnosti grafu pro otevření dialogu Možnosti grafu. 2. Zvolte počet cyklů, pomocí kterých budou harmonické kmity spropočítány, ze seznamu # cyklů pro hamornické složky. 3. Zvolte příslušnou frekvenci ze seznamu Frekvence systému, pokud analyzovaný průběh dat přišel ze systému s frekvencí jinou než 50Hz nebo 60Hz. (Například, pokud byl průběh dat zaznamenán systémem o 400 Hz za použití 3710 ACM, zvolte v seznamu 400Hz.) Záložka Analýza harmonických složek je jediná záložka dostupná pro záznamy průběhu dat. Vista neprovádí analýzu harmonických kmitů pro vývoje dat nebo průběhy s méně než osmi vzorky na cyklus. Není možné zobrazit harmonické kmity pro více než 16 parametrů najednou. Zobrazení záložkyfázorový diagram Pokud byly zobrazeny všechny tři průběhy pro napětí a/nebo proudy systému, je možné tyto informace zobrazit jako fázorový diagram. Fázorový diagram graficky prezentuje tři fáze (napětí a/nebo proudy) a zobrazuje jejich relativní amplitudy a úhly. Fázorový diagram je možné použít pro vyhodnocení důležitých aspektů systému, jako je rovnováha napětí, zátěž na fázi, druh zátěže (nebo mód provozu generátoru). Fázorový diagram též poskytuje způsob identifikace PT nebo CT problémy spojení. Časová značka na horní straně záložky Fázorový diagram je založena na čase kurzoru 1 na záložce Zobrazení diagramu. Pro zobrazení fázorového diagramu zvolte záložku Fázorový v okně aplikace Log View Plotter. Fázorový diagram a výpočty jsou odvozeny z okna s jedním cyklem začínajícím na kurzoru 1 v záložce Zobrazení grafu. Amplituda a úhel zvolené fáze bude zobrazen v Okně výpočtů. Aplikace Log View Plotter se přizpůsobuje konvenci, kdy jsou všechny vektory zobrazeny s ohledem na V1 (vždy na 0 ) a rotují proti směru hodinových ručiček. Ve vyváženém systému by jednotlivé fáze měly mít rozestup 120 stupňů. Strana 110 z 296

111 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Pro úpravu vektoru zobrazeném ve fázorového diagramu klikněte pravým tlačítkem na parametr v legendě pro zobrazení vyskakovací nabídky, ve které lze měnit barvu vektoru nebo odstranit vektor z diagramu. Symetrické složky Aplikace Log View Plotter počítá symetrické kompomemty Vašeho systému - pozitivní, negativní a nulové fáze vzhledem k první fázi - pro zvolený cyklus. Pokud jsou zobrazeny tři průběhy pro napětí a/nebo proudy, je možné získat výpočty pro jejich symetrické komponenty. Pro vytvoření přesných symetrických komponent je nutné zobrazit průběhy ve správněm pořadí (například V1, V2, V3 ne V1, V3, V2). Analýza nevyváženého systému, jako určení následků systémové chyby, je snadněji proveditelná za použití symetrických komponent. Symetrické komponenty jsou matematickým nástrojem, který umožňuje zobrazit systém se třemi nevyváženými vektory jako tři vyvážené vektorové systémy. Celkvý proud a napětí v každé dázi je vyjádřen jako součet tří vyrovnaných třífázových komponent. Komponenty pozitivního sledu (1) - skládají se ze tří vektorů o stejné amplitudě, které jsou od sebe vzdáleny otočením o 120 a mají stejnou fázový sled jako originální vektory. Komponenty negativního sledu (2) - skládají se ze tří vektorů o stejné amplitudě, které jsou od sebe vzdáleny otočením o 120 a mají opačný sled fází než originální vektory. Komponenty nulového sledu (0) - skládají se ze tří vektorů o stejné amplitudě, které jsou od sebe vzdáleny otočením o 120 a nulové fázové posunutí. Pokud jsou originální vektory napětí Va, Vb, a Vc, symetrické komponenty budou následovné: cva = Va1 + Va2 + Va0 cvb = Vb1 + Vb2 + Vb0 cvc = Vc1 + Vc2 + Vc0 Funkce symetrických komponent implementovaná v měřících zařízeníchion je vhodná pro analýzu v klidovém stavu (nerovnováha), neboť zařízení jsou aktualizována každou sekundu. Při určování symetrické komponenty během chyby je však vyžadována analýza cyklů. Pro tento úkon nejsou potřeba data v reálném čase, neboť je důležitý pouze krátký časový úsek před, během a po systémové chybě.tato informace je obsažena v průbězích dat zaznamenaných při chybě. Zobrazení symetrických složek 1. Z průběhů v Prohlížeči zaznamenaných dat (jako Průběhy/sled událostí), zvolte tři fáze s chybou (napětí nebo proud). 2. Zvolte Upravit > Zobrazit zvolená data. 3. Posuňte kurzor do oblasti chyby. 4. Klikněte na záložku Fázorový diagram pro zobrazení symetrických komponent v Okně výpočtů. Strana 111 z 296

112 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Zobrazení průběhů dat ze zařízení s vysokou vzorkovací frekvencí Průběhy dat ze zařízení s vysokou vzorkovací frekvencí mohou mít značnou velikost. Tyto velké průběhy jsou při zobrazení v záznamu dat rozděleny na průběhy menší velikosti. Pro zobrazení všech sekcí průběhu v komponentě Vista, je nutné zvolit všechny řádky, které se vztahují k danému průběhu, dříve, než kliknete na tlačítko Zobrazit (Plot). Všechny řádky vztahující se k jendomu průběhu mají stejnou časovou značku. Při zobrazení průběhu dat může být třeba přiblížit určitou oblast. Pro přiblížení označte požadovanou oblast táhnutím kurzoru myši. Přidání parametrů do aplikace Log View Plotter Pokud jste vytvořili graf a okno Log View Plotter je viditelné, je možné přidat přidat další parametry jejich zkopírováním a vložením do grafu. Tyto parametry mohou být zkopírována z libovolného Prohlížeče zaznamenaných dat nebo z aplikace Windows, jako je například Microsoft Excel. Měřítko os x a y je automaticky přizpůsobeno novým parametrům. Při přidání průběhu dat do aplikace Log View Plotter je možné přiřadit všechny časy spuštění. Viz "Překrývání křivek v Log View Plotter" na stran 117 pro více informací. Přidání dat z Prohlížeče zaznamenaných dat Je možné přidat další parametry z libovolného Prohlížeče zaznamenaných dat nastaveného pro poskytnutí kompatibilních dat na základě časových ůdajů. Jakýkoliv přidaný parametr je zobrazen na stejné ose x, kterou používají stávající křivky. Pro zabránění záměně se ujistěte, že sloupec zvolený pro osu x v Prohlížeči zaznamenaných dat (ze kterého přidáváte data) obsahuje stejný parametr (typicky časovou značku) jako originální Prohlížeč zaznamenaných dat. Přidání dalších parametrů z Prohlížeče zaznamenaných dat 1. Zvolte rozsah buněk, které chcete zobrazit. Ujistěte se, že obashují stejný typ informací (časová značka) jako již dříve zobrazená data. 2. Zvolte Upravit > Kopírovat. 3. Klikněte na lištu názvu existujího okna aplikace Log View Plotter a zvolte Upravit > Vložit. Zvolené parametry budou přidány do grafu. Pokud chcete zobrazit průběhy dat ve stejném grafu jako historická data, historická data by měla pocházet z vysokorychlostních zaznamenávacích zařízení s malým časovým rozpětím, typicky poze s pár cykly (<1 sekunda). Přidání událostí z Prohlížeče zaznamenaných událostí Je možné přidat události k průběhu nebo vývoji dat. To je užitečné pro porovnávání anomálií tvaru křivky průběhu nebo vývoje dat s korespondujícími událostmi, ke kterým došlo ve stejném časovém období. Přidání událostí z Prohlížeče zaznamenaných událostí do Průběhu 1. Zvolte řádek (řádky), které chcete přidat do aplikace Event Log Viewer. Strana 112 z 296

113 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista 2. Zvolte Upravit > Kopírovat. 3. Klikněte na lištu názvu existujího okna aplikace Log View Plotter a zvolte Upravit > Vložit. Zkopírované záznamy událostí budou přidány do grafu. Každá událost je reprezentována v aplikaci Log View Plotter symbol kosočtverce. Kosočtverec je přidán do legendy a objeví se v příslušných oblastech podél horní části diagramu. Přesuňte kurzor nad symbol kosočtverce pro zobrazení popisu události ve stavovém řádku ve spodní části obrazovky. Přidání dat z tabulky nebo z textového souboru Je možné vybrat data z externího tabulkového nebo textového souboru a vložit je do existujícího grafu. To je užitečné pro srovnání vývojů dat z různých časových úseků, průběhů dat zobrazujících systémové události, a dalších analytických aplikací. Ujistěte se, že první sloupec dat v tabulce nebo textovém souboru je tejného typu jako data v prvním sloupci v Prohlížeči zaznamenaných událostí, ze kterého zobrazení záznamů vychází. Zvláště se ujistěte, že je kompletní časová značka obsažena v samostatném sloupci, a že používá stejný formát data a času jako ovládací panel operačního systému Windows. Pokud je část časové značky s datem v jednom sloupci a část s časem ve sloupci jiném, nebo pokud je jejich formát jakkoliv odlišný, nemohou být data vložena do aplikace Log View Plotter. Pokud jsou data vložena do grafu z tabulky i z textového souboru, aplikace Log View Plotter interpretuje první řádek dat jako nadpis. První řádek vybraných dat je použit jako označení parametru v legendě. Pokud tedy již není první řádek použit pro záhlaví sloupce, vložte nový řádek a do něj napište označení, které bude zobrazeno v okně Log View Plotter. Pro zkopírování dat z textového souboru musí být zvolený soubor správně naformátován. Každý sloupec v textovém souboru musí oddělen tabulátorem a konec každého řádku musí být natvrdo odřádkován. Přidání dat do grafu z tabulky nebo textového souboru 1. Otevřete tabulkový nebo textový soubor. 2. Zkopírujte rozsah hodnot, které chcete zobrazit, včetně prvního řádku a prvního sloupce. V případě potřeby zvolte další sloupce. 3. Klikněte na lištu názvu okna Log View Plotter a zvolte Upravit > Vložit. Zkopírované parametry jsou vloženy do grafu. Měřítka os jsou automaticky přizpůsobena novým datům. Je možné definovat spuštění záznamů průběhů dat, které obsahují časovou značku, při kopírování záznamů z jiných aplikací. Přidáním vykřičníku na konec časové značky ji označíte jako čas spuštění. Například vykřičník na konci časové značky PM! znamená, že v tomto čase došlo ke spuštění. Strana 113 z 296

114 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Přizpůsobení zobrazení aplikace Pro každou křivku lze nastavit mnoho atributů. Ve většině případů se po kliknutím pravým tlačítkem do oblasti grafu objeví vyskakovací nabídka nebo dialogové okno, obsahující dostupná nastavení. Pokud není uvedeno jinak, možnosti nastavené v okně Log View Plotter jsou uložena a znovu obnovena pokaždé, když budou zobrazována data z originálního Prohlížeče zaznamenaných dat. Pokud zobrazíte data z jiného Prohlížeče zaznamenaných dat, jeho graf má jiná dostupná nastavení. Přizpůsobení osy Po zobrazení dat v aplikaci Log View Plotter využijte následující postup pro přizpůsobení osy nebo dělících čar, změnu formátu názvu osy nebo přidání názvu osy, nebo změnu písma nebo barvy použité na všech osách. Je také možné změnit měřítko osy. Nastavení osy 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu pro zobrazení vyskakovací nabídky a zvolte křivku, kterou chcete upravit. V nabídce vyberte požadovanou osu pro zobrazení podnabídky. Je možné také kliknout pravým tlačítkem na požadovanou osu pro zobrazení podnabídky přímo. 2. Vyberte Vlastnosti osy z podmenu pro otevření dialogu z následujícími možnostmi. crozsah: proveďte změny v polích Od a Do pro nastavení rozsahu osy. cznačky: proveďte změny v polích Hlavní zančka a Vedlejší značka pro upravení frekvence střídání hlavních a vedlejších značek na ose. cmřížka: Zatrhněte nebo zrušte zatržení polí Hlavní a Vedlejší pro zapnutí a vypnutí linek mřížky. Klikněte na tlačítka Styl pro změnu stylu čar nebo šířky hlavních a vedlejších čar mřížky. clogaritmické měřítko: Zatrhněte toto pole pro povolení možnosti logaritmického měřítka. cčára: Klikněte na toto tlačítko pro zobrazení dialogového okna Parametry čáry a změnu stylu linky nebo šířky osy. 3. Klikněte na OK pro uložení změn. Rozsah osy a frekvence výskytu hlavních značek osy nejsou v diagramu uloženy, ale jsou přepočítávány při každém novém zobrazení. Změna barvy osy nebo čar mřížky 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu pro zobrazení vyskakovací nabídky a zvolte křivku, kterou chcete upravit. V nabídce vyberte požadovanou osu pro zobrazení podnabídky. Je možné také kliknout pravým tlačítkem na požadovanou osu pro zobrazení podnabídky přímo. 2. Z nabídky zvolte Barva osy, Hlavní barva mřížky nebo Vedlejší barva mřížky. 3. Zvolte požadovanou barvu nebo klikněte na Definovat vlastní barvu pro více možností. 4. Klikněte na OK pro uložení změn. Strana 114 z 296

115 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Osa nebo hlavní nebo vedlejší čáry mřížky změní svoji barvu na vámi zvolenou. Změna formátu označení osy nebo přidání názvu osy 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu pro zobrazení vyskakovací nabídky a zvolte křivku, kterou chcete upravit. V nabídce vyberte požadovanou osu pro zobrazení podnabídky. Pro její zobrazení je také možné kliknout na osu pravým tlačítkem přímo v grafu. 2. Vyberte Popisky os z podmenu pro otevření dialogu Popisky os. 3. Zvolte formát, ve kterém se mají označení osy zobrazovat. Standardně je použit desetinný formát (například.01,.02,.03). Pokud jsou však označní příliš malá nebo příliš velká, zvolte formát (1.0 x 10-2, 2.0 x 10-2, 3.0 x ) nebo Engineering (1m, 2m, 3m...). 4. Zvolte název osy: zvolte Žádný pro smazání názvu osy, nebo Text pro zadání vlastího názvu.. Pro grafy, založené na časových údajích je standardní název osy x s pro data s časovým rozpětím v sekundách, mn v minutách, h v hodinách, d ve dnech a m v měsících. (To se vztahuje pouze k záložce Zpbrazení grafu.) Pro ostatní grafy (CBEMA nebo harmonické kmity) je možné změnit název osy. Zvolte Text a název napište do pole upravit. Název nesmí být delší než devět znaků. 5. Klikněte na OK pro uložení změn. Pokud první sloupec zdrojových dat obsahuje mezeru nebo aplikace Log View Plotter přiřadí čas na vodorovnou osu a automaticky určí jednotky na základě informací časové značky. Název osy je aktualizován při každé aktualizaci okna. Změna fontu na všech osách 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu a zvolte Font grafu. 2. Určete font, styl, velikost, efekty a barvu písma. 3. Klikněte na OK pro uložení změn. Přizpůsobení sytlu křivky Při zobrazení více parametrů rozlišuje Vista parametry použitím různých barev. Každý z parametrů je uveden v legendě grafu za doprovodu vzorku příslušné křivky. Barvu křivky je možné jejím zobrazení v aplikaci Log View Plotter libovolně měnit. Pokud pouze odlišná barva není dostačující k vzájemnému odlišení křivek například, pokud plánujete graf vytisknout na černobílé tiskárně je možné křivky odlišit změnou jejich stylu. Výchozí: ckaždá křivka je zobrazena prostřednictvím tenké linky, která spojuje datové body. Je možné nezávisle přizpůsobit styl každé z křivek a zobrazit či skrýt souřadnice každého datového bodu. Strana 115 z 296

116 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide charmonické kmity jsou zobrazeny ve sloupcovém grafu. Jednotlivé parametry lze odlišit přizpůsobením stylu jejich zobrazení. Možnosti zobrazení obsahují typ sloupce, šrafování, šířku a barvu. Řiďte se následujícími intrukcemi pro přizpůsobení stylů křivky, sloupců a barev křivky. Změna stylu křivky v záložce Zobrazení grafu 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu pro zobrazení vyskakovací nabídky a zvolte křivku, kterou chcete upravit. V nabídce vyberte požadovanou křivku pro zobrazení podnabídky. Pro její zobrazení je také možné kliknout pravým tlačítkem na křivku parametru nebo na její ekvivalent v legendě. 2. Vyberte Vlastnosti křivky z podmenu pro otevření dialogu Styl křivky. czvolte typ požadované křivky ze seznamu Typ. Vista nabízí sedm typů křivek: linka (jednoduchá), se symboly, se značkami, vodorovné nebo svislé sloupce, nebo 3-D vodorovné nebo svislé sloupce. czvolte Splajn (dostupné pro typy Linka nebo Linka + Symbol), pokud chcete, aby křivka prochází každým bodem, byla hladká. Pokud zůstane tato možnost nezvolena, bude jednotlivé body spojovat rovná čára. czvolte Vybarvit oblast (dostupné pro linku) pro vyplnění oblasti pod křivkou barvou. Zrušte zatržení této volby pro ponechání této oblasti průhledné. csekce Značka je dostupná pro Linka + Symbol a linky se značkami. Upřesněte tvar, velikost a styl značek, určených pro body.volba Style se vztahuje pouze na geometrické obrazce (tj. kruhy, čtverce, kosočtverce, atd.). cpo všechny typy linek klikněte na Linka pro změnu šířky a stylu linky (tj. plná, tečkovaná, čárkovaná, atd.). U sloupcových grafů se zobrazí okno s možností výběru vzoru šrafování a úpravy šířky sloupců. 3. Klikněte na OK pro uložení změn. Změna stylu sloupcův grafu pro záložku Analýza harmonických složek 1. Pravý klik na mřížku (nebo na vzorek křivky v legendě) a vyberte Vlastnosti křivky pro otevření dialogu Konfigurace mřížky grafu. 2. Ze seznamu Typ zvolte požadovaný typ sloupce. Tat o volba se projeví na všech sloupcích v grafu. Jsou dostupné tři styly sloupců: cskupina sloupců: zobrazí sloupce vedle sebe cprostorové sloupce: zobrazí sloupce za sebou cskládané sloupce: zobrazí sloupce navrstvené verikálně na sebe 3. Zvolte styl šrafování pro zvolený sloupec ze seznamu Šrafování. Tat o volba se projeví jen na právě vybraném sloupci. 4. V poli Šířka nastavte požadovanou šířku sloupce.nastavená šířka se projeví na všech sloupcích v grafu. Standardní nastavení závisí na počtu parametrů. 5. Klikněte na OK pro uložení změn. Strana 116 z 296

117 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Změna barvy křivky 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu pro zobrazení vyskakovací nabídky a zvolte křivku, kterou chcete upravit. V nabídce vyberte požadovanou křivku pro zobrazení podnabídky. Pro její zobrazení je také možné kliknout pravým tlačítkem na křivku v diagramu nebo na její ekvivalent v legendě. 2. Vyberte Barva křivky z podmenu pro otevření dialogu Barva. 3. Zvolte požadovanou barvu nebo klikněte na Definovat vlastní barvu pro více možností. 4. Klikněte na OK. Barva křivky se změni na Vámi zvolenou. Přizpůsobení možností grafu a legendy Po zobrazení dat v aplikaci Log View Plotter je možné změnit barvu oblasti zobrazení grafu (a Legendy) a definovat font legendy. Změna barvy oblasti zobrazení grafu 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu a zvolte Barva pozadí. 2. Zvolte požadovanou barvu nebo klikněte na Definovat vlastní barvu pro více možností. 3. Klikněte na OK. Oblast zobrazní grafu změní barvu na Vámi specifikovanou. Změna fontu legendy 1. Pravý klik na pozadí legendy pro otevření dialogu Font. 2. Upřesněte font, styl, velikost, efekty a barvu textu. 3. Klikněte na OK pro uložení změn. Odstranění parametrů grafu Po zobrazení dat v aplikaci Log View Plotter je možné odebrat příslušné parametry z grafu. 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu pro zobrazení vyskakovací nabídky a zvolte křivku, kterou chcete upravit. Zvolte křivku, kterou chcete odstranit, pro zobrazení podnabídky. Pro její zobrazení je také možné kliknout pravým tlačítkem na požadovanou křivku v grafu nebo na její ekvivalent v legendě. 2. Z podnabídky zvolte Odstranit křivku. Křiva je odebrána bez dalších výzev. Překrývání křivek v Log View Plotter Po zobrazenní dat v aplikaci Log View Plotter je možné překrýt křivky v grafu pro lepší analýzu poklesu/růstu dat. To se vztahuje na zařízení, která měří rušení napětí a ukládají amplitudy a trvání těchto rušení. Pokud jsou tyto hodnoty vloženy do databáze ION_Data, poskytují soubor souřadnic, které je možné zobrazit na křivce toleranční křivce napětí. Toleranční křivka napětí je často používána pro určení závažnosti rušení napětí. Většina dotazův komponentě Vista je zobrazeno vzhledem k časovým značkám (časová značka jako osa x); avšak žádný dotaz, využívající modul ION Sag/Swell nesmí být zobrazen vzhledem k době trvání. Přo zobrazení poklesu/růstu dat zvolte Dobu trvání Strana 117 z 296

118 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide jako parametr X aplikace Log View Plotter. Vista poskytuje společné toleranční šablony pro křivky nebo napětí, které mohou sloužit jako překryvná vrstva v aplikaci Log View Plotter: ccbema/itic: Tyto křivky (popsané standardem IEEE pro CBEMA a IEEE pro ITIC) definují horní a dolní hranici pro rušení, která elektrická zařízení pravděpodobně tolerují. Zobrazují amplitudu a trvání rušení a udávají, v jakých bodech by mohlo dojít narušení nebo poškození zařízení. Body v blízkosti nebo za hranicemi tolerovaného rušení indikují události, které mohou narušit nebo poškodit elektrická zařízení. csemi F : Tat o specifikace definuje schopnost toleraovat klesající napětí, požadovanou pro polovodičová zpracovávací zařízení, ačkoliv nejsou použita v ostatním průmyslu. Podle specifikace musí zařízení tolerovat 50% pokles vzhledem k nominálnímu napětí po dobu do 200 milisekund, pokles o 70% nominálního napětí po dobu do 0.5 sekundy, a poklesy o 80% nomiálního napětí po dobu až do 1 sekundy. Body nad křivkou tolerance napětí indikují rušení, která přesahují tyto specifikace. Překrývání křivek zobrazených dat Pro překrytí jedné z křivek je třeba Prohlížeč zaznamenaných dat, který obsahuje hodnoty amplitud a trvání rušení poklesu/růstu. Sloupec Trvání musí být nastaven jako parametr X aplikace Log View Plotter bude zobrazen modře v tabulce dat (Viz "X-Parametr Log View Plotter" na stran 139 pro více informací o nastavení parmetru X pro Prohlížeče zaznamenaných dat). Hodnoty Amplituda mohou být v jakémkoliv z ostatních sloupců. 1. V Prohlížeči zaznamenaných dat zvolte rozsah buňek pro zobrazení. 2. Zvolte Upravit > Zobrazit zvolená data.objeví se okno Log View Plotter s parametrem Doba trvání na ose x a s parametrem Amplituda na ose y. 3. Pravý klik na graf a vyberte Křivka překrytí z vyskakovaího menu pro otevření dialogu Křivka překrytí. 4. Zvolte textový soubor obsahující data křivky, kterou chcete použít pro překrytí. (z adresáře...\power Monitoring Expert\config\lvp). 5. Klikněte na Otevřít.Zvolená křivka se objeví v grafu. Je možné prohlédnout každý z bodů a zjistit závislosti na křivce. Tento proces automaticky změní měřítko osy x na logaritmické. Vytvoření a přizpůsobení uživatelského diagramu Následující sekce popisuje: cpřizpůsobení existujícího uživatelského diagramu upravením podoby a funkcí objektu Diagram nebo okna diagramu. cjak vytvořit nový uživatelský diagram. Strana 118 z 296

119 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista crůzné typy objektu Diagram a použití každého z nich pro přidání funkcí do uživatelského daigramu. Poznámky Pro vytvoření nebo úpravu uživatelského diagramu je nutné mít příslušné bezpečnostní oprávnění. Pro zjištění, zda můžete upravovat diagram zvolte Možnosti > Zobrazit sadu nástrojů. Pokud můžete zobrazit tuto volbu, můžete upravovat diagram. Pokud potřebujete změnit Vaše bezpečnostní oprávnění, kontaktujte správce sítě. akékoliv změny provedené v diagramu ovlivní všechna ostatí zařízení, která používají stejný diagram. Vytvoření nového uživatelského diagramu Pro vytvoření nového uživatelského diagramu se přihlašte do komponenty Vista a zvolte and select Soubor > Nový. Objeví se nový (prázdný) uživatelský diagram. Nový uživatelský diagram je možné vytvořit pouze s úrovní přístupu Supervizor. Viz "Generování síťového diagramu " na stran 94 pro automatické vygenerování uživatelského diagramu na základě zařízení přidaných prostřednictvím Konzole pro správu. Ukládání uživatelského diagramu Pro uložení změn provedených v uživatelském diagramu: 1. Zvolte Soubor > Uložit tpro uložení nového nebo exitujícího uživatelského diagramu nebo zvolte Soubor > Uložit jako pro otevření okna Uložit nový diagram. 2. Napište jméno, pod kterým chcete diagram uložit do pole název souboru a klikněte na Uložit. Vista tandardně ukládá nové diagramy do adreséře \ud. Je však možné vytvořitnovou sloužku v tomto adresáři pro ukládání upravených diagramů. Poznámky Adresář \ud by se měl nacháze na síťovém disku, aby uživatelům poskytl přístup k uloženým uživatelským diagramům. Informujte uživatele aplikace Diagramy v komponentě Webové aplikace o umístění nového vlastního síťového diagramu, pokud ho chtějí použít místo automaticky vygenerovaného diagramu. Uživatelé aplikace Diagramy musí aktualizovat nastavení registru na svém počítači pro specifikaci umístění nového vlastního síťového diagramu. Viz "Nastavení vlastního síťového diagramu" v sekci Diagramy online nápovědy Webové aplikace. Editace uživatelského diagramu Pro editaci uživatelského diagramu musí být zobrazena sada nástrojů Objektů Diagram. Klikněte na Možnosti > Zobrazit panel nástrojů. Pokud je možnost Panel nástrojů zešedlá, nedisponujete příslušnými uživatelskými oprávněními; kontaktujte administrátora systému. Strana 119 z 296

120 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Možnost Povolit Zpět Možnost Povolit Zpět povoluje nebo zakazuje funkci Zpět v komponentě Vista. okud je tato volba aktivní, je možné třikrát použít funkci Zpět nebo krok zpět. Tato funkce je standardně povolena. Pokud tuto funkci zakážete, ztratíte možnost zrušení provedených změn. Nelze vracet změny provedené před povolením této funkce. Pokud je tato funkce povolena, objeví se vedle Povolit Zpět v nabídce Možnosti zatržení. Volba Zobrazit panel nástrojů musí být povolena, aby mohla být povolena volba Povolit Zpět. Přidání objektu Diagram do uživatelského diagramu Je možné přidat nový objekt Diagram do stávajícího uživatelského diagramu přetažením tohoto objektu ze sady nástrojů Objekty Diagram. Typy objektu Diagram Objekt diagram poskytuje rozhraní pro registry ION v síti. Každý objekt Diagram vykonává jednu funkci. Například, jeden objekt typu Numerický, vložený do uživatelského diagramu, zobrazuje numerická data pouze z jednoho zdroje. Existuje sedm typů objektu Diagram, které jsou dostupné v sadě nástrojů Objekty Diagram Objekt seskupení: Seskupuje více souvisejících obejktů v rámci okna seskupení. Pro zobrazení informací uložených v tomto objektu klikněte na jeho ikonu. Textové Pole: Zobrazuje nezávislé nadpisy, názvya a komentáře v uživatelském diagramu. Numerický objekt: zobrazuje numerické hodnoty v reálném čase, jako V, A nebo kw Objekt Stav: Zobrazuje booleovké hodnoty (On/Off, Yes/No, 1/0, atd.) pro indikaci stavu digitálního výstupu (relé), digitálního stupu (stavový vstup) nebo zadané hodnoty. Obrázek lze přizpůsobit a nastavit tak, aby bal animován. Prohlížeč zaznamenaných dat: Zobrazuje záznamy dat uložené v databázi ION_Data (včetně archivů z předchozí verze softwaru ION Enterprise), zobrazuje průběhy (zachycení průběhu, záznam průběhu) a vývoje dat (datarekordéry), a poskytuje data pro zobrazení. Prohlížeč zaznamenaných událostí: Zobrazuje záznamy událostí uložené v databázi ION_Data (včetně archivů z předchozí verze softwaru ION Enterprise), zobrazuje záznamy událostí ze zařízení a dalších komponent a zobrazuje alarmy. Řídící objekt: Posílá povely do zařízení na síti (například vybití akumulátoru, sepnutí relé, vynulování čítače, nebo úprava hodnoty na zařízení s analogovým výstupem). Pro přidání funkce do uživatelského diagramu, zvolte požadoavný typ objektu Diagram, táhnutím ho přesuňte do uživatelského diagramu a propojte ho s příslušným registrem v uzlu. Následující sekce popisuje, jak přidat a propojit objekt Diagram. Strana 120 z 296

121 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Viz "Monitorování systému pomocí Vista" na stran 95 pro více informací o funkci a základním použití jednotlivých typů objektu Diagram. Přidání objekktu Diagram douživatelského diagramu 1. Zvolte Možnosti > Zobrazit panel nástrojů pokud nejsou nástroje zobrazeny. Okno sady nástrojů bude zobrazeno na pracovní ploše. 2. Klikněte na požadovaný objekt Digram a přetažením ho přidejte do diagramu. Ve většině případů se objekt v okně zobrazí jako ikona ze sady nástrojů. Existují však dvě výjimky: cobjekt text box e v okně objeví jako obdélnékové okno zobrazující zprávu: Sem přijde Váš text. cobjekt Numerický se v okně objeví jako obdélníkové okno pouze s dvojtěčkou (:). To indikuje, že objekt zatím není propojen s uzlem. Nyní je objekt připraven na propojení se zdrojem se zaznamenanými daty, nebo daty v reálném čase. Viz "Propojení objektu diagram se zdrojem dat" na stran 136 pro detaily o propojení objektu se zdrojem dat. Pokud je diagram umístěn v okně, automaticky využívá stejný uzel jako okno. Pokud chcete změnit tento zdoj, buďpřelinkujte každý z objektů, nebo před přidáním objektů změňte propojení okna. Vyjmutí, kopírování a vložení objektu Diagram Použijte příkazy Vyjmout, Kopírovat a Vložit v nabídce Upravit pro vytvoření kopie objektu Diagram a jejího vložení do jiného okna nebo uživatelského diagramu. Kopii je možné vložit tolikrát, kolik verzí jednoho objektu chcete vytvořit. Každá kopie si ponechává všechny atributy a propojení originálního objektu. Vyjmutí nebo kopírování objektu Diagram 1. Zvolte objekt(y). 2. Proveďte jedno z následujících: cpro odebrání originálu zvolte Upravit > Vyjmout, poté klikněte na Ano pro potvrzení originálu nebo na No pro zrušení akce. cpro zachování originálu zvolte Upravit > Kopírovat. Zvolený objekt bude zkopírován do schránky Power Monitoring Expert. Schránka Power Monitoring Expert je dočasné úložiště, které uchovává veškeré zkopírované nebo vyjmuté informace, či objekty z komponenty Vista. Jedná se však o odlišný objekt, než je schránka Microsoft Windows. Po zkopírování objektu do skránky je možné ho vložit do aktivního okna. Strana 121 z 296

122 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Vložení objektu Diagram 1. Zvolte okno, do kterého chcete objekt vložit. 2. Zvolte Upravit > Vložit. Objekt bude zobrazenv aktivním okně. Kopírování skupiny objektů Diagram a jejich vložení do frameworku Framework komponenty Vista je šablona, kterou lze použít pro zaznamenání rozložení skupiny objektů Diagram. Pokud zvolíte Upravit > Kopírovat do frameworku, Vista uloží rozložení (včetně typu a umístění každého z objektů) jako soubor. Poté je možné použít příkaz Vložit z frameworku pro zkopírování a vložení rozložení do jiného diagramu nebo Okna sjednocení.to je užitečné pro replikaci jedné konfigurace na více pracovních stanic. Uložený framework můžete uložit po jiným jménem a kdykoliv ho obnovit. Kopírování skupiny objektů Diagram a jejich vložení do frameworku 1. Zvolte skupinu objektů, které chcete zkopírovat. 2. Vyberte Upravit > Kopírovat do frameworku pro otevření dialogu Kopírovat do frameworku. 3. Napište jméno frameworku do pole Název souboru a klikněte na Uložit. Přípona frameworku (.fwu) je přidána automaticky. Rozložení je uloženo jako framework. Po uložení skupiny objektů jako framework je možné ho vložit do jiného okna. Vložení skupiny objektů Diagram z frameworku 1. Zvolte okno, do kterého chcete objekt vložit. 2. Vyberte Upravit > Vložit z frameworku pro otevření dialogu Vložit z frameworku. 3. Najděte framework, který chcete vložit a kliněte na Otevřít. Volba frameworku se zobrazí v aktivním okně. Úprava rozložení a velikosti objektu Diagram Následující sekce popisuje posun, zarovnání a změnu velikosti objektů Diagram. Posun objektu Diagram Je možné pohybovat s jedním objektem Diagram nebo s celou skupinou objektů v rámci jednoho okna nebo mezi více okny. 1. Zvolte objekt(y), se kterými chcete pohybovat. 2. Přesuňte požadovaný objekt(y) na nové umístění. Pro pohyb zvoleného objektu Diagram je také možné použít šipky na klávesnici. Strana 122 z 296

123 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Pokud se objekty překrývají, použijte příkaz Odeslat do pozadí pro umístění aktivního objektu pod ostatní. Zvolte požadovaný objekt a poté zvolte Upravit > Odeslat do pozadí (nebo stiskněte CTRL+K). Změna velikosti objektu Diagram Je možné změnit velikost objektu Diagram zvětšením, zmenšením, horizotnálním nebo vetikálním roztažením. 1. Klikněte na požadovaný objekt Diagram pro jeho vybrání. 2. Proveďte jedno z následujících: cpro zvětšení nebo zmenšení objektu táhněte za roh okna. cpro horizontální nebo vertikální roztažení táhněte za příslušnou hranu okna. Změna velikosti objektu na standardní Záložka Velikost v okně Rozložení umožňuje automatickou změnu velikosti objektu Diagram nebo skupiny objektů na standardní rozměry. 1. Zvolte objekt Diagram, jehož velikost chcete změnit. 2. VyberteUpravt > Rozložení nebo klikněte pro otevření dialogu Rozložení. 3. Zvolte záložku Velikost. 4. Upravte šířku a výšku objektu, dle vlastních požadavků. czvolte Žádná změna pro uchování rozměrů beze změn. czvolte Nemenší nebo Největší pro úpravu šířky a/nebo výšky objektu tak aby se shodovala s rozměry nejmenšího nebo největšího objektu ve ve skupině vybraných objektů. czvolte Pixely pro zadání přesné šířky a výšky v pixelech. Je také možné kombinovat různé volby pro vertikální a horizontální rozměry. Například, pokud v pro horizontální rozměr zvolíte Nejmenší a pro vertikální 30 pixelů, bude šířka přizpůsobena šířce nejménšího objektu výběru a výška bude mít velikost 30 pixelů. 5. Klikněte na OK pro uložení změn. Zarovnání objektů Diagram vedle sebe Záložka Zarovnat v okně Rozložení umožňuje nastavit svislé a vodorovné zarovnání zvolených objektů. 1. Zvolte objekty Diagram, které chcete zarovnat. 2. VyberteUpravt > Rozložení nebo klikněte pro otevření dialogu Rozložení. 3. Zvolte záložku Rozložení pro upřesnění svislého a vodorovného zarovnání objektů. Možností v oblastech Horizontální a Vertikální určují kritéria, podle kterých je možné objekty zarovnat. Například, pokud zvolíte Levé strany v sekci Horizontální a Stejné rozestupy v sekci Vertikální, Vista zarovná všechny objekty ve výběru podle levé strany (s použitím objektu nejvíce nalevo jako referenci) a rozloží je rovnoměrně podél svislé osy. 4. Zvolte požadovanou možnost a klikněte na OK. Strana 123 z 296

124 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Zarování objekttůdiagram ke mřížce Záložka Mřížka v okně Layout umožňuje aktivovat a nastavit neviditelnou mřížku. Objekty umístěné na mřížce se automaticky přichytí k nejbližší lince mřížky pro lepší a rovnoměrné rozmístění objektů. Pro aktivaci nebo deaktivaci mřížky: 1. VyberteUpravt > Rozložení nebo klikněte pro otevření dialogu Rozložení. 2. Zvolte záložku Mřížka. 3. Zvolte jednu z následujícíh možností: cžádná mřížka mřížku vypne. cvelikost mřížky v pixelech mřížku aktivuje. Do pole "Velikost mřížky v pixelech" napište číslo pro upřesnění velikosti mřížky (rozestup mezi jednotlivými linkami). 4. Klikněte na OK pro uložení změn. Přizpůsobení objektu Diagram Po umístení a propojení objektu Diagram je možné ho přizpůsobit. V režimu úprav klikněte na objekt Diagram pravým tlačítkem pro zobrazení možností nastavení dostupných pro daný typ objektu. Přizpůsobení objektu Diagram 1. Pravý klik na objekt diagramu pro otevření dialogu <Objekt> Konfigurace (kde <objekt> je typ vybraného diagramového objektu). 2. Zvolte příslušnou záložku a proveďte požadované změny. Opakujte tento krok pro další záložky, dokud neprovedete všechny požadované změny. 3. Klikněte na OK pro uložení provedených změn. Dostupná nastavení se různí v závislosti na záložce a typu zvoleného objektu. Níže uvedená sekce uvádí detaily o nastaveních dostupných pro jednotlivé záložky a typy objektů. Záloža náhledu Použijte záložku Náhled pro náhled, jak Vámi provedené změny ovlivní diagram. U některých záložek jsou dialogová okna zobrazena prostřednictvím kliknutí pravým tlačítkem na obrázek v záložce Náhled (například záložka Zobrazení objektu Numerický). Více informací je uvedeno v následující příslušné sekci. Dostupné možnosti nastavení Následní tabulka zobrazuje různé možnosti nastavení dostupné pro různé typy objektů Diagram. Strana 124 z 296

125 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Dostupné záložky nastavení Objekt seskupení Objet Text Box Numerický objekt Objekty diagramu Objekt Stav Prohlížeč zaznamenaných dat Popisek x x x x x x Text x x x x Upravit text x Link (nebo uzel) 1 x x x x Dotazovaný server 2 x x x x x x Zobrazení x x x x Akce x x x x Box x x Oznámení Dotaz 3 x x x Prohlížeč zaznamenaných událostí Řídící objekt Alarm x 1 Uzel je záložka dostupná u objektů typu Seskupení. 2 Dotazovaný server je dostupný pouze u objektůtypu Seskupení, Numerický, Stav a Řídící objekt, pokud Akce je nastavena jinak, než na Žádný. 3 Viz "Dotazování nad databází" na stran 137 pro více informací o konfiguraci této možnosti. Možnosti popisku Pro zobrazení možností popisu klikněte pravým tlačítkem na objekt a zvolte záložku Popisek. Záložku Popisek použijte pro přidání vlastních textů do objektu Diagram. Záložka Popisek je dostupná pro následující typy objektu diagram: Seskupení, Numerický, Stav, Prohlížeč zaznamenaných dat, Prohlížeč zaznamenaných událostí a Řídící objekt. Záložka Popisek obsahuje tři sekce: Popisek, Font a Pozice. SekcePozice určuje, zda objekt Diagram zobrazuje textový komentář spolu s ikonou objektu Diagram. Tato sekce nabízí tři možnosti: czvolte Žádné pro skrytí popisku. czvolte Použít standardní pro zobrazení standardního popisku Vista (tj. název zařízení nebo zdroje dat). czvolte Použít vlastní pro zobrazení textu zadaného do příslušného pole. Sekce Font umožňuje změnit font popisku. Tato sekce nabízí dvě možnosti: czvolte Dědit z nadřazeného okna pro použití standardního fontu. czvolte Vlastní pro nastavení vlastního fontu. Klikněte nafont pro zonrazení boxu Font dialog a změnu font, velikost, styl a barvu. Sekce Pozice obsahuje dvě možnosti: czvolte Nahoře pro umístění popisku nad objekt Diagram. czvolte Dole pro umístení popisku pod objekt Diagram. Strana 125 z 296

126 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Možnosti textu Některé objekty Diagram mají označení integrované do okna. Pro úpravu podoby tohoto označení použijte nastavení dostupná na záložce Text. Záložka Text je dostupná pro následující objkty typu Diagram: Numerický, Stav, Řídící objekt a Textové pole. Je možné upravit text zobrazený v označení. Pro objekty Numerický, Stav, nebo Řídící objekt použijte sekci Štítek záložky Propojení. Pro objekt Textové pole použijte záložku Upravit text. Pro zobrazení možností textu klikněte pravým tlačítkem na požadovaný objekt a zvolte záložku Text. Záložka Text má dvě sekce: Font a Pozice. Sekce Font má dvě možnosti: czvolte Dědit z nadřazeného okna pro použití standardního fontu. czvolte Vlastní pro nastavení vlastního fontu. Klikněte nafont pro zonrazení boxu Font dialog a změnu font, velikost, styl a barvu. Sekce Position nabízí tři možnosti Vlevo, Střed a Vpravo pro nastavení zarovnání textu vůči objektu Diagram. Použijte oblast Náhled vedle záložky Text pro náhled změn. Upravit možnosti textu Pro zobrazení možností textu klikněte pravým tlačítkem na požadovaný objekt a zvolte záložku Upravit Text. Záložku Upravit Text použijte pro nastavení zprávy textového pole. Záložka Upravit Text je dotupná pouze pro objekt Textové pole. Záložka Upravit Text nabízí dvě možnosti: cpoužít standardní zobrazí informace o propojení okna (tj. uzel) cpoužít vlastní zobrazí Vámi nastavenou zprávu. Pro nastavení vlastní zprávu napište text do příslušného textového pole. Textové pole podporuje víceřádkový text. Pokud se zpráva zobrazí neúplná nebo zkomolená po zadání textu a kliknutí na OK, je možné upravit rozměry textového pole. Pro úpravu jeho velikosti ho vyberte a použijte jeho ovládací prvky. Font použitý v textovém poli je založen na standardním nastavení pro aktivní okno. Použijte záložku Text pro nastavení jiného fontu textového pole. Záložku Box použijte pro nastavení stylu ohraničení nebo barvy pozadí textového pole Možnosti propojení Pro zobrazení možností propojení klikněte pravým tlačítkem na požadovaný objekt a zvolte záložku Propojení. Strana 126 z 296

127 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Použijte záložku Propojení pro propojení objektu Diagram se zdrojem dat v reálném čase a nastavení nového označení. Záložka Propojení je dostupná pro následující typy objektu diagram: Numerický, Stav a Řídící objekt. Pro nastavení zdroje dat v reálném čase pro objekt Seskupení použijte záložku Uzel. Záložka Propojení obsahuje dvě sekce: Propojení a Štítek Sekci Propojení použijte pro nastavení zdroje dat v reálném čase pro objekt Diagram. Viz"Propojení objektů Numerický, Stav nebo Řídící" na stran 136 pro více informací. Sekci Štítek použijte pro změnu označení objektu. Sekce Štítek nabízí tři možnosti: czvolte Žádné pro skrytí štítku. czvolte Použít štítek uzlu pro zobrazení štítku registru uzlu. Toto je standardní nastavení. czvolte Vlastní pro zobrazení vlastního označení, které napíšete do příslušného textového pole. Vlastní označení jsou uložena do uživatelského diagramu a jsou přístupná pouze uživatelům, využívajícím daný diagram. Tip IONPokud byly nastaveny jiné štítky diagramu nebo měřícího zařízení, je možné kdykoliv zobrazit standardní štítky zvolením možnosti Zobrazit standardní štítky z nabídky Možnosti. Dojde k zobrazení standardní štítky zrdoje dat místo štítku přiřazeného v diagramu zařízení nebo uživatelském diagramu. Query Server Možnosti Možnosti zobrazení Použijte záložku Query Server pro připojení diagramu objektu k Query Server. Záložka Query Server je dostupná v obektech Prohlížeč zaznamenaných dat a událostí. Viz "Propojení Prohlížeče zaznamenaných událostí nebo dat" na stran 137 pro více informací o této službě. Záložka Query Server je také dostupná v pro objekty seskupení a objekty konfigurované pro otevírání okna seskupení nebo uživatelského diagramu. V tomto případě použijte záložku Query Server pro specifikaci standardní Query Server pro asociované okno seskupení nebo uživatelského diagramu. Viz "Query Server: setting a default Query Server for a window" na stran 146 pro více informací. Použijte záložku Zobrazení pro přizpůsobení zobrazení objektu Diagram.Záložka Zobrazení je dostupná pro následující typy objektu Diagram: Numerický, Stav, Řídící objekt a Seskupení. Záložka Zobrazení nabízí pro každý typ objektu diagram specifické možnosti nastavení. Pro zobrazení možností klikněte pravým tlačítkem na objekt Diagram a zvolte záložku Zobrazení. Strana 127 z 296

128 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Přizpůsobení zobrazení objektu Numerický Objekty Numerický zobrazují data v reálném čase v uživatelském diagramu. Standardní objekty Numerický jsou obdélníkové alfanumerické displeje s jedním desetinným místem a bez symbolu pro jednotky. Toto natavení je však možné upravit. Vista podporuje maximální 59 nealfanumerických objektů Numerický v jednom okně. Pro změnu způsobu zobrazení číslic (oddělovače tisícůa desetinná tečka) použijte možnost Regionální nastavení Ovládacích panelů Windows. Tuto možnost je možné použít pro upravení dormátu data a času. (Formát rok/měsíc/den lze modifikovat, a hodniny lze přensatavit z 12 hodinového na 24 hodinový formát.) Nastavení stylu zobrazení Okno Styl zobrazení umožňuje výběr nového stylu zobrazení ze seznamu dostupných možností. Jsou dostupné následující styly: calfanumerický: Standardní styl. Textový displej pro obecné použití. cčástečný číselník: Obecné použití - napětí, proud, harmonické zkreslení, atd. cplný číselník: účiník, obousměrný tok výkonu, atd. chorizontální sloupec: Obecné použití. cvertikální sloupec: Obecné použití. cposuvný graf: Obecné použití. Zobrazuje poslední záznamy na posuvném grafu. cobloukový displej: Obecné použití - napětí, proud, harmonické zkreslení, atd. czobrazení časové značky: Zobrazuje nodnotu a datum a čas, kdy byla hodnota zařízením napěřena. Užitečené pro min/max hodnoty. cpouze časová značka: Nezobrazuje hodnotu. Lze použít jako hodiny. cpc Časová značka: VistaZobrazuje hodnotu a datum a čas, kdy byla hodnota obdržena. Nastavení jednotek a rozlišení Použijte okno Jednotky pro zadání názvu jednotek naměřené hodnoty (tj. Volty nebo Ampéry). Tento název je zobrazen objektem Numerický. V určitý případech je naměřená velikost naměřené hodnoty upravena. Například, pokud název jednotky začíná na K, M nebo G (např. kv nebo MVolty), zobrazení hodnota je adekvátně upravena. Pokud však jednotka obsahuje určitá písmena (tj. kw nebo kva), je měřítko zmenšen o 1,000 (například, pokud jednotka začíná na K, není s hodnotou provedeno nic, a M je vynásobeno 1,000). Důvodem je, že většina zařízení poskytuje data již v upravené podobě. Použijte okno Rozlišení pro určení počtu desetinných míst pro objekt Numerický. Standardní hodnota je 1, lze ji však zvýšit pro dosažení mimořádně přesnosti zdrojových dat. Strana 128 z 296

129 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Nastavením vyššího rozlišení než je rozlišení daného zařízení nepovede k vyšší přesonosti dat. Nastavení možností fontu Použijte sekci Font štítků značek pro nastavení fontu (jako styl, velikost a barva) objektu Numerický. Tato sekce nabízí dvě možnosti: czvolte Dědit z nadřazeného okna pro použití standardního stylu. czvolte Vlastní pro nastavení vlastního stylu a následně klikněte na Font pro zobrazení okna Font a provedení požadovaných změn. Nastavení indikátorů Použijte tlačítko Indikátory pro zobrazení okna Normální pracovní rozsah. Toto okno použijte pro nastavení dolního a horního limitu a definici normální pracovní rozsah pro zobrazení v objektu Numerický. Po nastavení těchto parametů je možné indikátory použít pro určení, zda jsou získané údaje v normě. Následek nastavení těchto limitů záleží na nastavení zobrazení. Například, na Částečném číselníku, Plnohodnotném číselníku a Obloukovém číselníku se indikátory zobrazí jako barevné oblasti. Na ostatní typech objektu Numerický měnií idikátor barvu pozadí okna, kdykoliv dojde k překročení limitu. Barva spodního indikátoru je standardně modrá a horního indikátoru červená. Zvolte Možnosti > Barvy indikátorů pro zobrazení okna s možností barvy změnit. Indikátory použité v komponentě Vista nejsou propojeny s nastavenými hodnotami v měřících zařízeních ION. Jejich aktivita je automaticky zaznamenávána aplikací Vkládač Logu. Stav je možné sledovat prostřednictvím objektu Stav a/nebo Prohlížečem zaznamenaných dat. Další možnosti zobrazení pro vertikální a horizontální grafy V sekci Náhled na záložce Zobrazení vertikálního nebo horizontálního grafu: cklikněte pravým tlačítkem na označení osy pro zobrazení okna Názvy os. Zvolte Formát (Desetinný, Vědecký nebo Engineering) a určete Název osy (žádný nebo vlastní text). cklikněte pravým tlačítkem značky na ose pro zobrazení okna Vertilální nebo Horizontální osa. Nastavzte Rozsah, Značky a Styl mřížky. Zvolte Logaritmické měřítko pro aktivaci logaritmického měřítka. Další možnosti zobrazení pro Částečný číselník, Plnohodnotný číselník a Obloukový měřič Pro konfiguraci parametrů měřících zařízení na Částečném a Plnohodnotném číselníku a Obloukovém měřiči klikněte pravým tlačítkem v sekci Náhled na záložce Zobrazení. Nastavte Rozsah, Pozici oblouku, Značky a Pozici čísleníku. Pro částečné a Plnohodnotné čísleníky nastavte pozici označení na vnitřní nebo vnější. Klikněte na Atributy čáry pro nastavení styl a šířku číselníku. Strana 129 z 296

130 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Další možnosti zobrazení pro Posuvné grafy V sekci Náhled záložky Zobrazení: cklikněte pravým tlačítkem na značky svislé nebo vodorovné osy pro zobrazení oken Vertikální a Časová osa. Nastavte Rozsah a Značky, a (pro svislou osu) Styl mřížky. cklikněte pravým tlačítkem na označení vertikální osy pro zobrazení okna Štítky osy. Zvolte Formát (Desetinný, Vědecký nebo Engineering) a určete Název osy (žádný nebo vlastní text). cklikněte pravým tlačítkem na pozadí grafu pro zobrazení okna Posuvný graf, kde je možné nastavit Interval vzorkování a Relativní reset. Vzorkovací interval určuje rozlišení osy x v sekundách. Měl by být nastaven na hodnotu mezi jednou desetinou a jednou setinou rozsahu osy x; například, při rozšíření rozsahu na jednu hodinu (3600 sekund) by měl být vzorkovací interval nastaven přibližně na 60 sekund. Relativní reset je procentu určující posunutí grafu při naplnění oblasti zobrazení. (relativní reset 0.5 posune graf o 50%; relativní reset 0.99 posouvá graf nejhladšeji.) Přizpůsobení zobrazení objektu Stav Objekty Stav zobrazují stav booleovských podmínek on/off je jedním ze tří způsobů: světelný indikátor, alfanumerické pole, obrázek. Pro nastavení zobrazení objektu Stav klikněte pravým tlačítkem na požadovaný objekt a zvolte záložku Zobrazení. Pro invertování standardního barevného schématu zvolte Invertovat aktivní stav ze záložky Oznámení. Záložka Zobrazení nabízí tři možnosti: czvolte Standardní obrázek pro zobrazení standardního obrázku světelného indikátoru, který mění barvu vzhledem ke stavu: standardně indikuje zelená barva stav OFF, červená stav ON a šedá, že objekt Stav není propojen, nebo nepřijímá informace. czvolte Vlastní obrázky pro použití vlastních obrázků pro každý ze stavů. Vlastními obrázky mohou být animované soubory, vlastní tlačítka, varovná hlášení, atd. Do příslušného pole zadejte mázev souboru obrázku. (ZAPNUTO, VYPNUTO nebo Nepřipojeno). Pro skytí objektu Stav v daném stavu nechte příslušné pole prázdné. Aktuálně jsou podporovány následující grafické formáty: BMP, WMF (Windows Metafile), EMF a AVI (bez zvuku a komprese, nebo s RLE8 kompresí). Je možné použít tři odlišné soubory pro reprezentaci každého ze stavů (ZAPNUTO, VYPNUTO nebo Nepřipojeno) objektu Stav. Každý z těchto souborů může být odlišného typu. (např. BMP, AVI a WMF). Strana 130 z 296

131 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Vista již nevyužívá 6 snímkový bitmapový formát pro vlastní obrázky booleovských vztahů. Pokud však používáte starší verzi komponenty Vista a provedete upgrade, Vaše existující obrázky budou dále fungovat. Pokud je zatrženo políčko 6 snímková bitmapa, je možné použít jeden soubor pro všechny tři stavy.vista využívá první snímek pro stav Nepřipojeno, druhý snímek pro stav VYPNUTO a poslední snímek pro stav ZAPNUTO. Pokud pro daný stav není definován žádný soubor, nebude při přechodu objektu do daného stavu nic zobrazeno. czvolte Alfanumerický pro zobrazení indikátory booleovských vztahů uložených v zařízení a zvolte vlastní barvy pro vizuální indikaci příslušných stavů. Například, předpokládejme, že Běžící bylo uloženo v zařízení jako označení booleovského registru, který ukládá stav ZAPNUTO relé pohonu, a "Zastaveno" pro stav VYPNUTO. Je možné zobrazit štítek registru spolu se štítkem stavu prostředníctvím alfanumerického zobrazení. Štítky měřícího zařízení lze změnit v záložce Propojení. Klikněte na Barva ZAPNUTO a Barva VYPNUTO pro specifikaci barev spojených s příslušnými stavy. Přizpůsobení zobrazení objektu Seskupení Objekt seskupení je možné zobrazit jako standardní, vlastní nebo žádný obrázek. Zobrazení je možné upravit pro nastavení káždého z těchto elementů. Pro nastavení zobrazení objektu Seskupení klikněte pravým tlačítkem na požadovaný objekt a zvolte záložku Zobrazení. Záložka Zobrazení nabízí tři možnosti: czvolte Standardní obrázek pro použití standardního obrázku pro objekt Seskupení. cvlastní obrázek pro zobrazení vlastního obrázku. Zadejte název souboru obrázku, který chcete použít. Název souboru by měl obsahovat i příponu (například.bmp,.wmf,.emf nebo.avi). czvolte Žádný pro skrytí objektu Seskupení. Bez nastaveného obrázku je objekt Seskupení průhledný tak dlouho, dokud ho nevyberete (jsou zobrazeny ovládací prvky). Pokud přejedete myší přes průhledný objekt, stavový řádek zobrazí velikost a typ objektu (například 30x30:Grouping Object ve stavovém řádku znamená, že skrytý objekt je objekt Seskupení a jeho velikost je 30 pixelů na 30 pixelů). Skrytí objektu Seskupení je výhodné při použití vlastního obrázku pozadí; průhledné objekty je možné integrovat do obrázku jejich umístěním na určité části pozadí.uživatelé pak zobrazí příslušné informace prostřednictvím dvojitého kliknutí na příslušnou oblast na pozadí. Viz "Obrázek: Obrázek pozadí " na stran 145 pro informace o použití vlastního pozadí. Strana 131 z 296

132 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Přizpůsobení zobrazení Řídícího objektu Zobrazení řídícího objektu závisý na typu registru, se kterým je propojen. Na tom závísí také dostupná nastavení. Pro nastavení zobrazení Řídícího objektu klikněte pravým tlačítkem na objekt a zvolte záložku Zobrazení. Dostupné možnosti závisí typu Řídícího objektu. Externí numerický Řídící objekt propojený s Externím numerickým modulem bude zobrazen jako alfanuerické displej. Záložka Display má následující sekce: Ohraničení a Barva pozadí. V sekci Ohraničení zvolte Skrýt pro skrytí ohraničení okna, nebo Zobrazit pro jeho zviditelnění. Pokud zvolíte Zobrazit, je možné upřesnit šířku ohraničení v pixelech. Klikněte na Barva pro zvolení barvy ohraničení. V sekci Barva pozadí zvolte Transparentní pro průhlednost okna, nebo Vlastní a poté Barva pro nastavení barvy pozadí okna. Externí Pulz Řídící objekt propojený s Externím pulzním modulem bude zobrazen jako ikona tlačítka. Záložka Zobrazení nabízí tři možnosti: Standardní obrázek, Vlastní obrázek a Žádné. Zvolte Standardní obrázek pro zobrazení ikony tlačítka. Zvolte Vlastní obrázek a klikněte na Procházet pro vyhledání vlastního obrázku. Zvolte Žádné pro skrytí objektu (stále však bude fungovat). Externí Boolean Řídící objekt propojený s Externím booleovským modulem bude zobrazen jako ikona spínače. Záložka Zobrazení nabízí dvě možnosti: Standardní obrázek nebo Vlastní obrázky. Zvolte Standardní obrázek pro zobrazení ikony spínače. Zvolte Vlastní obrázky a klikněte na Procházet pro nastavení vlastních obrázků pro stavy ZAPNUTO, VYPNUTO a Nepřipojeno. Pro skrytí Řídícího objektu v daném stavu nechte příslušné políčko prázdné. Aktuálně jsou podporovány následující grafické formáty: BMP, WMF (Windows Metafile), EMF a AVI (bez zvuku a komprese, nebo s RLE8 kompresí). Strana 132 z 296

133 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Vista již nevyužívá 6 snímkový bitmapový formát pro vlastní obrázky booleovských vztahů. Pokud však používáte starší verzi komponenty Vista a provedete upgrade, Vaše existující obrázky budou dále fungovat. Pokud je zatrženo políčko 6 snímková bitmapa, je možné použít jeden soubor pro všechny tři stavy.vista využívá první snímek pro stav Nepřipojeno, druhý snímek pro stav VYPNUTO a poslední snímek pro stav ZAPNUTO. Pokud pro daný stav není definován žádný soubor, nebude při přechodu objektu do daného stavu nic zobrazeno. Možnosti akcí Pro zobrazení možností akce klikněte pravým tlačítkem na objekt a zvolte záložku Akce. Použijte záložku Akce pro nastavení reakce objektu Diagram při kliknutí (v režimu zobrazení) nebo při dvojitém kliknutí (v režimu editace). Záložka Akce je dostupná pro následující typy objektu diagram: Numerický, Stav a Řídící. V závislosti na tyu objektu Diagram zobrazuje záložka Akce jeden z následujících dvou souborů nastavení: cnastavení akce pro objekty Numerický, Stav nebo Seskupení cnastavení akce pro Řídící objekt Nastavení akce pro objekty Numerický, Stav nebo Seskupení Při změně akce pro objekt Seskupení, který je již spojen s Oknem seskupení, bude existující okno (s veškerými objekty, které obsahuje) vymazáno. Vista před tímto úkonem zobrazí varování. Při kliknutí pravým tlačítkem na objekt Numerický, Stav nebo Seskupení zobrazuje záložka Akce následující možnosti: czvolte Žádné, pokud nechcete, aby objekt podporoval jakoukolov akci. To je standardní nastavení pro objekty Numerický, Stav a Seskupení. czvolte Otevřít okno seskupení pro otevření Okna seskupení při kliknutí na objekt. Toto Okno seskupení je možné použít pro zobrazení dodatečných informací. Například, pokud objekt Numerický zobrazuje celkovou hodnotu (celkové kw), je možné zobrazit specifické informace (údaje o kw pro každou fázi) v příslušném Okně seskupení. cvolba Otevřít diagram pro šablonu měřícího zařízení je standardně použita pokaždé, když je vygenerován síťový diagram. Každá ikona měřícího zařízení v síťovém diagramu je nastavena pro otevření stadardních diagramů, které se shodují s konfigurací měřícího zařízení. czvolte Otevřít uživatelský diagram pro otevření uživatelského diagramu při kliknutí na objekt. Zadejte celou cestu k souboru do příslušného pole nebo klikněte na Procházet pro nalezení požadovaného diagramu. Použitím této akce je možné zvolit objekt Diagram, který zobrazuje vzorové údaje z nezávislého diagramu, a použít ho k otevření jiného diagramu kliknutím. Strana 133 z 296

134 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide czvolte Otevřít soubor pro otevření souboru kliknutím na objekt. Zadejte celou cestu k souboru do příslušného pole nebo klikněte na Procházet pro nalezení požadovaného souboru. Souboru může být programem třetí strany nebo jiný dolument; pokud je nastaven dokument, bude spuštěn program přidružený k příponě souboru a dokument bude spuštěn v tomto programu. czvolte Otevřít webovou stránku pro otevření požadované webové stránky ve vámi nastaveném webovém prohlížeči při kliknutí na objekt. Do příslušného pole zadejte kompletní adresu. Při jiné volbě než Žádné bude přidána záložka Query Server do okna konfigurace objektu. Tuto záložku je možné použít pro nastavení zdroje zaznamenaných dat pro nový uživatelský diagram neno Okno seskupení. Pokud do příslušného pole zadáte pouze jméno souboru, (bez upřesnění adresáře), Vistabude standardněhledat v adresáři...\power Monitoring Expert\config\diagrams\ud. Nastavení akce pro Řídící objekt Pro zobrazení možností nastavení Řídícího objektu klikněte pravým tlačítkem na Řídící objekt a zvolte záložku Akce. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ cnepoužívejte objekty pro časové kritické funkce, jelikož může dojít k prodlevě mezi inicializací a provedením řídící činnosti. cnevytvářejte vlastní objekty v Vista diagramu pro vzdálenou činnosti zařízení bez konfigurace příslušné úrovně přístupu a bez konfigurace stavového objektu pro indikaci stavu řídící činnosti. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Záložka Akce nabízí tři možnosti, které definují rekci Řídícího objektu při kliknutí: czvolte Žádné potvrzení pro skrytí potvrzující zprávy. czvolte Potvrzení oknem se zprávou pro zobrazení okna se zprávou při kliknutí na objekt. Okno vyžaduje kliknutí uživatele na OK nebo Zrušit. czvolte Potvrzení heslem pro požadavek na přihlašovací helso uživatele při kliknutí na objekt. Seznam Úroveň činnosti umožňuje nastavit úreveň přísupu potřebnou pro provedení akce. Viz "Správce uživatelských účtů" na stran 51 pro více informací o úrovních přístupu a jejich oprávněních. Strana 134 z 296

135 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Možnosti Boxu Pro zobrazení možností textu klikněte pravým tlačítkem na požadovaný objekt a zvolte záložku Box. Použijte záložku Box pro přidání ohraničení nebo barvy pozadí objektu Diagram. Záložka Box je dostupná pro následující typy objektu Diagram:Numerický, Textové pole a jakýkoliv objekt Stav, který byl nastaven jako alfanumerický displej. Záložka Box má dvě sekce: cohraničení umožňuje upravit šířku a barvu ohraničení. Zvolte Skrýt pro skrytí ohraničení nebo Zobrazit pro jeho zobrazení. Pokud zvolíte Zobrazit, klikněte na Barva pro nastavení barvy a do pole Šířka v pixelech napiště hodnotu pro nastavení šířky ohraničení v pixelech. cbarva pozadí umožňuje nastavit barvu pozadí objektu. Zvolte Transparentní pro použití barvy pozadí nadřazeného okna, nebo zvolte Vlastní a klikněte na Barva pro zvolení jiné barvy. Možnosti oznámení Pro zobrazení možností oznámení klikněte pravým tlačítkem na objekt Stav a zvolte záložku Oznámení. Použijte záložku Oznámení pro nastavení oznámení o změně stavu. Záložka Oznámení je dostupná pouze pro objekt Stav. Funkce oznámení vyžaduje, aby byl diagram objektu Stav zobrazen. Pokud je zavřen nebo minimalizován, funkce oznámení nefunguje. Záložka Oznámení obsahuje tři možnosti nastavující akci, kterou Vista provádí při přepnutí objektu do aktivního stavu: czvolte Příkazový řádek pro automatické spuštění jiné aplikace při změně stavu. Do příslušného pole napište příkaz pro spuštění aplikace (.exe) nabo klikněte na Procházet pro nalezení příslušného souboru. czvolte Okno se zprávou pro nastavení zprávy oznámení. Do příslušného pole napište požadovanou zprávu. První řádek textu zprávy bude zobrazen v záhlaví okna s oznámením. czvolte Invertovat aktivní stav pro změnu způsobu reakce objektu Stav na aktivní stav. Pokud je tato možnost zvolena, objekt Stav považuje aktivní stav za neaktivní a opačně. To je použitelné, například, pokud checte být upozorněni při přepnutí funkce (například větrák) do stavu off (vypnuto). Pokud zaškrtnete políčko Invert active state, budou invertovány i barvy objektu Stav. Strana 135 z 296

136 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Propojení objektu diagram se zdrojem dat Po umístění objektu do uživatelského diagramu je nutné objekt propojit se zdrojem dat. Některé typy diagramů vyžadují zdroje s daty v reálném čase, jiné vyžadují zdroje se zaznamenanými daty: cobjekty typu Numerický, Stav a Řídící objekt vyžadují zdroje s daty v reálném čase. Tyto objekty je možné propojit se zařízením. cprohlížeče zaznamenaých dat a událostí vyžadují zdroje se zaznamenanými daty. Tyto objekty je možné propojit s jakýmkoliv souborem záznamů v systému. Propojení objektů Numerický, Stav nebo Řídící Tato sekce popisuje propojení objektů Numerický, Stav nebo Řídící objekt s uzlem. Tyto objekty zobrazují data v reálném čase. Po umístění jednoho z těchto objektů do uživatelského diagramu by měl být objekt propojen se zdrojem dat v reálném čase. Objekt nemůže přijímat nebo zobrazovat informace, pokud není propojen se zdrojem dat. Nastavení propojení s uzlem s daty v reálném čas 1. Pravý klik na objekt diagramu, který chcete propojit pro otevření dialogu Konfigurace. 2. Zvolte záložku Propojení (Link). Záložka Propojení obsahuje dvě sekce: Propojení a ŠtítekPoužijte sekci Štítek pro nastavení označení objektu Diagram (viz "Možnosti propojení" na stran 126 pro informace o sekci Štítek) a použijte sekci Propojení pro volbu zdroje dat v reálném čase. 3. Zvolte jednu z následujících možností: cdědit z nadřazeného okna: zvolení objekt Diagram bude propojen se stejným uzlem jako nadřazené okno (okno, ve kterém je objekt umístěn). Je nutné nastavit registr uzlu, uzel samotný je však již přednastaven. cvlastní: umožňuje zvolit nový uzel. Zvolte ION pro výběr jiného uzlu, než který je použit nadřazeným oknem. 4. KlikněteUpravit propojení pro otevření dialogu Vytvořit propjení. 5. Určete uzel, manager, modul a výstupní registr: a. Dvakrát klikněte na uzel v okně Uzly, které obsahuje požadovaný zdroj dat. Pokud zvolíte možnost Dědit z nadřazeného okna v kroku 3, bude uzel přednastaven. b. Dvakrát klikněte na požadovaného správce (např. Power Meter moduly) v okně Managery. c. Dvakrát klikněte na požadovaný modul v okně Moduly (např. Power Meter). d. Dvakrát klikněte na požadovaný výstupní registr v okně Výstupní registry (např. Vll prům.) 6. Klikněte na OK v okně Vytvořit spojení pro uložení změn. Okno Vytvořit spojení zmizí a nové informace jsou zobrazeny podél spodní části okna Konfigurace. 7. Klikněte na OK v okně Konfigurace pro uložení nové konfigurace. Strana 136 z 296

137 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Propojení Prohlížeče zaznamenaných událostí nebo dat Prohlížeče zaznamenaných událostí a dat zobrazují zaznamenaná data. Po umístění objektu Prohlížeč zaznamenaných událostí nebo dat do uživatelského diagramu, je nutné ho propojit se službou ION Služba dotazů. Propojení objektu Diagram se službou ION Služba dotazů 1. Klikněte pravým tlačítkem na objekt Prohlížeč zaznamenaných dat nebo událostí, který chcete propojit. 2. Zvolte záložku Query Server v okně Konfigurace. Záložka Query Server nabízí dvě možnosti: czvolte Dědit z nadřazeného okna pro nastavení zvoleného objektu Diagram jako standardního pro stejný Query Server jako používá nadřazené okno (okno, ve kterém je objekt umístěn). Pokud zvolíte tuto možnost, klikněte na OK pro ukončení, přeskočení následujících kroků a pokračování s "Dotazování nad databází" na stran 137. czvolte Vlastní Query Server a klikněte na Upravit spojení pro zobrazení dialogového okna a zvolení nového Query Server spojení. 3. Vyberte Vlastní Query Server a klikněte Upravit odkaz pro otevření dialogu Vytvořít odkaz. Dvakrát klikněte na požadovaný Query Server v okně Uzly. Dvakrát klikněte na požadované Managery dotazu v okně Managery. Dvakrát klikněte na požadovaný Modul dotazu v okně Moduly. Dvakrát klikněte na požadovaný Registr dotazu v okně Výstupní registry. 4. Klikněte na OK v okně Vytvořit spojení pro uložení změn. Jméno zvolené služby ION Služba dotazů je zobrazeno jako Název skupiny na záložce Query Server v okně Konfigurace. 5. Klikněte na OK v okně Konfigurace pro přijetí nové konfigurace. Po propojení objektu Diagram se serverem se záznamy je třeba definovat dotaz pro určení typu zaznamenaných dat, která mají být zobrazena objektem. Viz "Dotazování nad databází" na stran 137 pro více informací. Dotazování nad databází Pokud má Query Server více modulů dotazů, které přistupují k více databázím, je nutné zvolit modul dotazu, který je propojený s databází s daty, která chcete zobrazit. Prohlížeč zaznamenaných dat, Prohlížeč zaznamenaných událostí a Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí se dotazují databázi, extrahují data a zobrazuje v Vista. Strana 137 z 296

138 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Dotaz je soubor instrukcí sloužící pro vyžádání určitých dat z databáze. Každý prohlížeč záznamů má svůj vlastní dotaz. Úprava tohoto dotazu změní, jaká data budou z databáze získána a způsob, jakým budou zobrazena. Klikněte pravým tlačítkem na data nebo objekt prohlížeče záznamů a zvolte záložku Dotaz pro zobrazení možností nebo spusťte Průvodce dotazem. Použijte možnosti dotazu pro definici způsobu, jakým prohlížeč zobrazí data a Průvodce dotazem pro úpravu dotazu. Při každém umístění a propojení nového Prohlížeče zaznamenaných dat nebo událostí je pro něj vytvožit dotaz. Dotaz je možné specifikovat pomocí Průvodce dotazem. Používání možností dotazu Pro definici způsobu zobrazení informací prohlížečem záznamů nakonfigurujte možnosti jeho dotazů. Pro zobrazení možností dotazu pro Prohlížeč záznamenaných dat, události a Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí klikněte pravým tlačítkem na objekt prohlížeče. Zvolte záložku Dotaz. Horní sekce záložky Dotaz obsahuje dvě tlačítka: cupravit dotaz spustí Průvodce dotazem, uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadnou editaci dotazu. cupravit SQL otevře SQL dotaz v Poznámkovém bloku Windows, kde je dotaz možné přímo upravit pomocí SQL. Při přímé editaci dotazu (SQL) nemusí být změny přístupné pomocí Průvodce dotazem. To není překážkou, dokud se nerozhodnete používat Průvodce dotazem zároveň. Sekce Možnosti záložky Dotaz nabízí následující možnosti: czáznamy nahrané najendou: Tato možnost určuje počet záznamů, které Vista nahraje do aktivní paměti (RAM) při prvním spuštění Prohlížeče zaznamenaných událostí nebo dat. Maximální hodnota ja Při procházení seznamem dolů nahraje Vista další záznamy dle potřeby. Tuto hodnotu lze změnit, naříklad, pokud chcete vybrat velké množství záznamů pro zobrazení bez nutnosti skrolování. caktualizovat automaticky: Tato možnost je standardně zakázána. Prohlížeč zaznamenaných dat nebo událostí nezorbazuje žádné nové záznamy; Prohlížeč záznamů na začátku nahraje příslušný počet záznamů (např. 100) a neaktualizuje je, dokud není ukončen a znovu otevřen. Pokud je tato možnost povolena, Prohlížeč událostí nepřetržitě přijímá a zobrazuje nové záznamy do celkového počtu 1000; kontrola přítomnosti nového záznamu probíhá každých 20 sekund. Aktualizace může zabrat velkou část výkonu CPU, zvláště pokud zůstane několik Prohlížečů záznamů otevřených naráz nebo dochází k nahrávání dat průběhů. Strana 138 z 296

139 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista csmazat dotaz při ukončení: Tato možnost je standardně povolena. Prohlížeč záznamů vymaže dočasné záznamy z aktivní paměti (RAM) běhe ukončování, akže při každém spuštění programu je databáze dotazována znovu a jsou zobrazeny všechny dostupné záznamy. (Tato možnost nijak neovlivní originální záznamy uložené v databázi.) Pokud je tato možnost zakázána, uloží Vista soubor záznamů do Prohlížeče záznamů, takže při zavření a znovuotevření programu budou záznamy načteny z paměti, ne z databáze. Jakýkoliv nový záznam vložený do databáze během doby počátečního spuštění Prohlížeče záznamů nebude zobrazen. Jelikož je doporučeno, aby volba Aktualizovat automaticky zůstala zakázána,kromě nejzávažnějších situací, ve většiné případů, je důležité, aby možnost Smazat dotaz při ukončení zůstala povolena. cpoužít nadřazený uzel: Pokud je tato možnost povolena, prohlížeč záznamů použije stejné linkování uzlu, jako nadžazené okno. Uzel je též předvolen v Průvodci dotazem - tato volba by neměla být povolena, pokud nemáte v úmyslu dotazovat více než jeden uzel nebo záznam globálních událostí. X-Parametr Log View Plotter X parametr je umístěn ve spodní části záložky Dotaz. Tuto sekci použijte pro specifikaci sloupc, který bude použit pro osu X.Tato sekce nabízí dvě možnosti: cstandardně je jako parametr X zvoleno Časová značka. V některých případech je nutné nastavit odlišný X parametr. Například, při zobrazení rušení je nutné zobrazit data vůči sloupci Trvání. cpoužít sloupec # umožňuje nastavit nový parametr x. Do příslušného pole zadejte číslo, které má být použito jako parametr X (např. 3). Při kliknutí na OK obrazovce Konfigurace Prohlížeče zaznamenaných dat se příslušný sloupec zbarví modře. Sloupec určený pro parametr X je zbarven modře pro snadnější identifikaci. Používání Průvodce dotazu Průvodce dotazem usnadňuje editaci existujícího nebo vytvořené nového dotazu pro Prohlížeč zaznamenaných dat, Prohlížeč zaznamenaných událostí, nebo Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí. 1. Klikněte pravým tlačítkem na prohlížeč záznamů, který chcete konfigurovat. 2. V okně Konfigurace zvolte záložku Dotaz. 3. Klikněte na Upravit dotaz. Objeví se Průvodce dotazem, Průvodce dotazem se skládá ze čtyř kroků určených k navigaci skrz proces editace dotazu. Tyto kroky jsou podrobněji popsány v následujících sekcích. cvolba uzlu(ů) pro dotazování. cspecifikace záznamů v rámci uzlu(ů). cspecifikace sloupců a filtrů. Strana 139 z 296

140 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide cvolba pořadí řazení. V závislosti na typu dotazu (nový nebo existující) se může lišit počet nutných kroků. Při spuštění se Průvodce dotazem automaticky otevře na příslušném kroku procesu. 4. Použitje čtyři tlačítka ve spodní části Průvodce dotazu pro pohyb v aplikaci nebo jení ukončení: cpoužijte tlačítka Zpět a Další pro navigaci mezi jednotlivými obrazovkami. cklikněte na Zrušit pro ukončení Průvodce dotazem a zahození provedených změn. cklikněte na Ukončit pro ukončení Průvodce dotazem a uložení provedených změn. 5. Po dokončení klikněte na OK pro uložení změn a zavření konfiguračního okna přohlížeče. Následující příklad popisuje každý krok v procesu vytváření typcického dotazu: konfigurace Prohlížeče zaznamenaných dat pro zobrazení půběhu pro tři fáze (V1, V2, V3). Krok 1:Volba uzlu(ů) Seznam Dostupné obsahuje dostupné uzly (zařízení nebo software) a seznam Zvolené obsahuje aktuálně vybrané uzly. Zvolte uzel (nebo uzly) pro Váš dotaz. Pokud je uzel již specifikován, nebo je zvoleno Použít nadřazený uzel na záložce Dotaz, postoupí Průvodce dotazem rovnou na Krok 2: Specifikace záznamů. 1. Klikněte na Upravit dotaz na záložce Dotaz v konfiguračním okně Prohlížeče záznamů pro spuštění Průvodce dotazem. 2. Zvýrazněte jméno požadovaného uzlu v seznamu Dostupné a klikněte na Přidat. Uzel se objeví v seznamu Zvolené. Tento krok opakujte pro všechny požadované uzly. Pro odebrání uzlu ze seznamu Zvolnené ho označte a klikněte na Odebrat. Uzel bude odebrán ze seznamu Zvolené. 3. Klikněte na Další pro pokračování Pokud chcete zobrazit nebo přímo upravit SQL dotaz uzlu, označte uzel v seznamu Zvolené a klikněte na tlačítko SQL. SQL dotaz příslušného uzlu se zobrazí v Poznámkovém bloku Windows. Krok 2:Specifikace záznamů Pro dotaz zvolte jeden nebo více záznamů dat. Pokud byl platný dotaz již specifikován, přeskočí Průvodce dotazem rovnou na Krok 3: Specifikace sloupců. Seznam dostupné obsahuje záznamy dostupné na určitém uzlu. Seznam Zvolené obsahuje aktuálně zvolené záznamy. 1. Zvýrazněte jméno požadovaného záznamu(ů) v seznamu Dostupné a klikněte na Přidat. Záznam(y) se objeví v seznamu Zvolené. Strana 140 z 296

141 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Pokud zvolíte více než jeden uzel v kroku 1, bude vyžadování specifikovat záznamy pro každý z nich. Každá ze záložek je pojmenována Uzel 1, Uzel 2, atd. a je označena v horní části záložky. Zvolte Pokročilé zobrazení záznamu pro přístup k jakymkoliv záznamům, jejichž konfigurace byla změněna. Toto zatrhávací pole umožňuje přístup ke starým konfiguracím snímkovým záznamům. 2. Klikněte na Další pro pokračování Krok 3: Specifikace sloupců a filtrů Použijte sekci Volba sloupců pro zobrazení v Prohlížeči záznamů pro přidání nebo odebrání sloupce z prohlížeče událostí a sekci Filtr pro zavedení rozsahu dotazu a odfiltrování nežádaných dat. Pokud v kroku 2 zvolíte více záznamu, bude toto okno obsahovat záložku pro každý z ních. Specifilkujte informace o sloupci a filtru pro každou ze záložek. Specifikace sloupců a pro zobrazení v Prohlížeči záznamů Seznam Dostupné obsahuje dostupné sloupce a seznam Zvolené obsahuje aktuálně vybrané sloupce. Seznam Zvolené obsahuje sloupce ve stejném pořadí (zleva doprava), v které budou zobrazeny v prohlížeči záznamů (shora dolů). Pro specifikaci sloupců zobrazených v Prohlížeči záznamů: 1. Zvýrazněte jméno požadovaného sloupce a klikněte na Přidat. Sloupec se objeví v seznamu Zvolené. Zvolte hvězdičku (*) v horní části seznamu Dostupné pro zvolení všech dostupných sloupců. Například, pokud chcete zvolit základní sloupce pro první záznam průběhu zvolený v posledním kroku, je možné zvolit "timestamp", uzel a V1 v seznamu Dostupné. Možnost * zobrazá všechny vstupy spojené s rekordérem pro Prohlížeče zaznamenaných dat. Použijte * například, pokud používáte framework a konfigurace záznamu dat je pro různá měřící zařízení odlišná. Možnost * je dostupná pouze, pokud je zvolena více než jedna tabulka, jako je uvedeno v příkladu. 2. Opakujte tento postup pro každý požadovaný sloupec (a záložku). 3. Upravte pořadí položek v seznnamu Zvolené označte jméno sloupce, který chcete přesunout v seznamu Zvolené (seřazené) a použijte šipky nahoru a dolů pro přesunutí. Sloupce jsou odshora dolů zobrazeny v pořadí, ve kterém budou zobrazeny zleva doprava. Například, pokud má být sloupec Timestamp (čas. značka) na prvním místě (nejvíce vlevo), označte timestamp v seznamu Zvolené (seřazené) a klikněte na šipku nahoru pro přesunutí na začátek seznamu. Po dokončení volby sloupců pokračujte k nastavení vlastností filtru. Strana 141 z 296

142 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Specifikace filtru Použijte sekci Filtr pro vytvoření jednoho nebo více filtrů pro prohlížeč záznamů. Filtry jsou užitečné pro omezení rozsahu dotazu nebo specifikaci prioritního rozsahu pro alarmy. Pro editaci existujícího filtru na něj dvakrát klikněte. Například, pokud chcete zobrazit data za poslední měsíc (včetně dnešních), je možné použít následující postup: 1. V prvním vysouvacím seznamu vlevo zvolte timestamp. 2. V druhém vysouvacím seznamu vpravo zvolte BETWEEN. 3. Ve třetím vysouvacím seznamu vpravo zvolte last_month_to_date(). 4. Ve čtvrtém vysouvacím seznamu zvolte today_12am(). 5. Klikněte na Vložit. Následující definice filtru se objeví v oblasti pod ovládacími prvky: timestamp BETWEEN last_month_to_date() and today_12am() Při nastavování priorit pro Prohlížeč zaznamenaných globálních událostí specifikujte vysoké priority pro zabránění zaplnění prohlížeče událostmi s nízkou prioritou. Pokud si přejete zobrazit pouze nepotvrzené alarmy, vytvořte filtr zobrazující pouze alarmy bez času potvrzení (ack-time). 1. V prvním boxu zvolte ack-time 2. Ve druhém zvolte IS NULL 3. Klikněte na Insert. Následující definice filtru se objeví v oblasti pod ovládacími prvky: ack_time IS NULL Během vytváření filtru se mění možnosti polí v závisloti na hodnotách nastavených v předchozích polích. Například, pokud v prním poli zvolíte priorita, ze třetího pole se stané textové, kam je možné zadat číselnou hodnotu; pokud v prvním poli zvolíte timestamp, třetí pole zobrazí časovou možnost (t.j. nyní, dnes 12h, včera, atd.). Časové funkce now_() Aktuální čas. today_12am() Dnes v 00:00:00. yesterday() Včera v 00:00:00. last_week() Před sedmi dny v 00:00:00. this_month() První den tohoto měsíce v 00:00:00. last_month_to_date() Stejný den v měsíci jeden kalendářní měsíc zpět v 00:00:00. last_month() První den minulého kalendářního měsíce v 00:00:00. last_quarter_to_date() První den v měsíci tři kalendářní měsíce zpět v 00:00:00. Strana 142 z 296

143 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Časové funkce vrací pouze jeden záznam. Pro získání všech záznamů pro časový úsek, je nutné zadat < today_12am(). Například, nastavení filtru =yesterday() vrátí pouze jeden záznam, alenastavení >=yesterday() AND <today_12am() vrátí všechny včerejší záznamy. Druhé polé nabízí standardní soubor operátorů. Data závislá na operátoru Pokud zvolíte operátor vyžadující dodatečné informace, zobrazí Vista doalogové okno, kam je požadovaná data možné zadat. Například, pokud zvolíte sloupce uzel v prvním sloupci a IN operátor v druhém sloupc, objeví se dialogové okno vyžadující určení požadovaného uzlu. Pokud specifikujete jiný sloupec než uzel a následně zvolíte IN, zobrazené okno bude vyžadovat zadání numerických hodnot. Po nastavení filtru klikněte na Další pro pokračování. Krok 4: Volba pořadí třídění Specifikujte pořadí třídění. Pořadí třídění je pořadí, v jaké budoum záznamy v prohlížeči zobrazeny. 1. Zvýrazněte jméno požadovaného skoupce v seznamu Dostupné sloupce a klikněte na Přidat. Sloupec se objeví v seznamu Pořadí třídění. Dostupné sloupce zobrazuje sloupce zvolené v kroku Dvakrát klikněte na sloupec v seznam Pořadí třídění pro zvolení sestuoného nebo vzestupného třídění. Seznam Pořadí třídění zobrazuje sloupce v pořadí, ve kterém jsou setříděny záznamy. 3. Klikněte na Dokončit pro uložení změn a ukončení Průvodce dotazem. 4. Klikněte na OK v okně Konfigurace pro uložení změn. Přizpůsobení okna diagramu Je možné přizpůsobit vzhled a nastavení jakéhokoliv okna v uživatelském diagramu. Je možné přizpůsobit font, barvu pozadí, obrázek na pozadí, propojení se zdroji zaznamenaných dat a dat v reálném čase, akci při dvojím kliknutí a nastavení zastaralých dat. Strana 143 z 296

144 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide mnoha případech využívá Vista nastavení nadřazeného okna jako standardní pro okna v něm obsažená. Změnou nastavení hlavního okna dojde automaticky ke změně nastavení všech poddružných oken a jakýchkoliv jiných objektů, které mají nastaveno dědění nastavení nadřazeného okna. To může být užitečné při přidávání více objektů propojených se stejným zdrojem. Pro zpřístupnění těchto nastavení klikněte pravým tlačítkem na pozadí uživatelského diagramu nebo okna, které chcete přizpůsobit. Kliknutím pravým tačítkem na pozadí okna nebo uživatelského diagramu zobrazí vyskakovací nabídku s dostupnými možnostmi; při kliknutím pravým tlačítkem na objekt (včetně průhledných objektů, jako jsou textová pole nebo Okna seskupení) v Edit módu však zobrazí možnosti nastavení daného objektu. Standardní font Zvolený font bude použit pro všechna označení a štítky okna. Změna standardního fontu 1. Pravý klik na pozadí uživatelského diagramu a vyberte Výchozí font pro otevření dialogu Font. 2. Nastavte font, styl, velikost, efekty, barvu a formát. 3. Klikněte na OK pro uložení změn. Barva pozadí Standardní barva pozadí okna je šedá. Každému oknu v uživatelském diagramu je však možné nastavit individuální plnou barvu pozadí. Změna barvy pozadí 1. Pravý klik na pozadí uživatelského diagramu a vyberte Barva pozadí pro otevření dialogu Barva. 2. Zvolte požadovanou barvu nebo klikněte na Definovat vlastní barvy pro více možností. 3. Klikněte na OK pro uložení změn. Konfigurace vlastností okna Pro zobrazení možností nastavení okna klikněte pravým tlačítkem na pozadí jakéhokoliv okna v uživatelském diagramu a zvolte Vlastnosti. Objeví se okno Konfigurace vlastností okna s pěti záložkami: Obrázek, Dotazovaná server, Uzel, Akce a Aktualizace. Strana 144 z 296

145 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista Obrázek: Obrázek pozadí Pro zobrazení nastavení obrázku zvolte záložku Obrázek tv okně Konfigurace vlastností okna. Záložku Obrázek použijte pro nastavení obrázku na pozadí aktivního diagramu nebo Okna seskupení. Záložka Obrázek nabízí dvě možnosti: czvolte Žádné pokud na pozadí nechcete zobrazit žádný obrázek, nebo pokud preferujete jako pozadí pnou barvu. czvolte Vlastní obrázek pro zobrazení vlastního obrázku. Zadejte cestu k souboru obrázku. Vista podporuje obrázky uložené v následujících formátech: Windows bitmap (.bmp), Windows metafile (.wmf) nebo Windows Enhanced metafile (.emf). Je možné vytvořit vlastní obrázek pro pozadí, například, z naskenované fotografie nebo vytvořením ve standardním grafickém programu. Příklady: cschéma instalace zobrazjící systém rozdělení výkonu a umístění klíčových elementů. cpřehledné schéma zapojení zobrazující síť distribuce výkonu nebo individuální komponenty zařízení. cletecká fotografie zařízení zobrazující přibližné umístění sledovacích zařízení. csatelitní snímek nebo mapa zobrazující přenosovou a rozvodnou síť. Následující vyobrazení zobrazje příklad pozadí komponenty Vista se skrytými objekty Diagram (na snímku jsou viditelné ovládácí prvky objektu, jelikož se nachází v režimu úprav): Objekty je možné začlenit do obrázku jejich umístěním na příslušné pozice v obrázku. Jednotlivé informace pak budou zobrazovány prostřednictvím kliknutí na příslušnou oblast obrázku. Strana 145 z 296

146 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Nastavení vlastního obrázku pozadí 1. Pravý klik na pozadí okna, které chcete upravit a vyberte Vlastnosti pro otevření dialogu Konfigurace vlastností okna. 2. Zvolte záložku Obrázek. 3. Zvolte vlastní obrázek a klikněte na Procházet. 4. Vyberte požadovaný obrázek a klikněte na Otevřít. 5. Klikněte na OK pro nasatvení daného obrázku na pozadí okna. Query Server: setting a default Query Server for a window Použijte záložku Query Server pro nastavení zdroje zaznamenaných dat pro libovolné okno v uživatelském diagramu. Zvolený Query Server poskytuje data pro všechny Prohlížeče zaznamenaných dat, událostí, nebo globálních událostí v okně. Nastavení výchozího Query Server pro okno 1. Klikněte pravým tlačítkem na pozadí okna a zvolte Vlastnosti. 2. Klikněte na záložku Query Server v okně Konfigurace vlastností okna. 3. Zvolte buď Dědit z nadřazené ikony nebo VlastníQuery Server. czvolte Dědit z nadřazené ikony pro zdědění nastavení stejného Query Server, který využívá nadřazená ikona. (objekt, na který jste klikli pro otevření tohoto okna) czvolte Vlastní Query Server a následně klikněte na Upravit link pro zobrazení okna, kde je možné zvolit nový link Query Server. Při kliknutí na tlačítko Upravit propojení se objeví dialogi Vytvořit propojení. Použijte okno Vytvořit propojení/link pro nastavení serveru: 1. Dvakrát klikněte na požadovaný Query Server v okně Uzly. 2. Dvakrát klikněte na požadované Managery dotazu v okně Managery. 3. Dvakrát klikněte na požadovaný Dotaz v okně Moduly. 4. Dvakrát klikněte na požadovaný Registr dotazu v okně Výstupní registry. 5. Klikněte na OK pro uložení změn. Jméno zvolené služby Query Server je zobrazeno jako Název skupiny na záložce Query Server v okně Konfigurace vlastností okna. Uzel: Nastavení výchozího uzlu okna Použijte záložku Uzel pro nastavení zdroje dat v reálném čase pro libovolné okno (nebo objekt Seskupení) v uživatelském diagramu. Zvolený uzel poskytuje data v reálném čase pro všechny objekty Numerický, Stav a Řídící objekty v okně. Je také nadřezeným uzlem pro všechny Prohlížeče zaznamenaných dat a událostí v okně. Nastavení výchozího uzlu pro okno 1. Pravý klik kamkoli do pozadí okna a vyberte Vlastnosti z vyskakovacího menu pro otevření dialogu Konfigurace vlastností okna. 2. Zvolte záložku Uzel. Strana 146 z 296

147 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 4: Vista 3. Proveďte jedno z následujících: czvolte Dědit z nadřazené ikony pro použití stejného uzlu jako nadřazená ikona (diagram, na který jste klikli pro otevření tohoto okna). czvolte Vlastní pro volbu jiného uzlu. Zvolte ION a klikněte na zvolit pro zobrazení okna Zvolit uzel. Z dostupných uzlů zvolte zdroj dat v reálném čase. 4. Klikněte na OK pro uložení změn. Akce: Specifikace akce pro okno Je možné nastavit akci, která bude komponentou Vista při otevření nebo zavření určitého okna. Například, pokud chcete, aby Vista automaticky spouštěla nástroj pro práci s modemem při každém otevření určitého Okna eskupení, je to možné nastavit jako akci okna. Nastavení akce pro Otevření nebo Zavření 1. Pravý klik na pozadí uživatelského diagramu nebo okna seskupení a vyberte Vlastnosti pro otevření dialogu Konfigurace vlastností okna. 2. Na záložkce Akce zvolte Příkazový řádek při otevření nebo Příkazový řádek při zavření. 3. Klikněte Prohledat pro otevření dialogu Prohledat, nalezněte požadovaný program, vyberte.exe a klikněte Open. Soubor a cesta k němu bude zobrazena v okně pod výběrem. 4. Klikněte na OK pro uložení změn. Pro odstranění akce odstraňte zatržení políčka vedle příslušné akce. Aktualizace: Nastavení časového intervalu Neaktualizovaná data jsou považována za Vista data zastaralá. Vista odhaluje zastaralá data a označuje je barevným ohraničením objektu Diagram (standardní barva je žlutá). V záložce Aktualizace je možné nastavit, v jakém časovém intervalu Vista aktualizuje zorazovaná data, a po jaké době budou data identifikována jako zastaralá. Záložka Aktualizace má dvě sekce: cperioda aktualizace umožňuje nastavit, jak často dochází k obnově dat v okně. czastaralá data umožňuje nastavit, zda budou data zvýrazněna a jak musí být data stará pro to, aby byla považována za zastaralá. Perioda aktualizace a Zastaralá data se vztahuí také na Diagramy. Změna nastavení Aktualizace a Zastaralá data 1. Pravý klik na pozadí okna a vyberte Vlastnosti pro otevření dialogu Konfigurace vlastností okna. 2. Zvolte záložku Aktualizace. Strana 147 z 296

148 Kapitola 4: Vista StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 3. Zadejte číselnou hodnotu v sekundách do polí Perioda aktualizace dat nebo Časový limit zastaralých dat pro nastavení časových intervalů. 4. Zatrhněte nebo zrušte zatržení políčka Zvýraznit zastaralá data pro povolení nebo zakázání funkce vyhledávání zastaralých dat. 5. Klikněte na OK pro uložení změn. Pro změnu barvy ohraničení zastaralých dat zavřete okno Konfigurace vlastností okna a zvolte Možnosti > Barvy indikátorů. Klikněte Upravit vedle Barva stavu vlajky pro otevření dialogu kde můžete vybrat jinou barvu. Strana 148 z 296

149 Kapitola 5: Návrhář NávrhářPoužijte pro konfiguraci uzlů v síti založených na architektuře. Uzel může být softwarová komponenta nebo hardwarové zařízení. Pouze uzly založené na architektuře lze konfigurovat prostřednictvím Návrhář. Grafické uživatelské rozhraní Návrhář usnadňuje vizualizovat konfiguraci uzlu. ION moduly je možné linkovat dohromady pro přizpůsobení uzlu určité aplikaci. Je možné také vyjmout, kopírovat a vložit funkce v rámci jednoho uzlu nebo mezi rozdílnými uzly. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ cion moduly a registry smějí být konfigurovány pouze obsluhou s dobrou znalostí architektury ION a sytému, ve kterém jsou měřící zařízení a sotware nainstalovány. cnepoužívejte ovládaný výstup pro jakékoli bezpečnostně kritické aplikace vzhledem k možným neočekáváným změnám stavu během výpadku napájení, výpadků proudu nebo aktualizací firmware. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Viz ION Reference pro více informací o architektuře, modulech nebo registrech. V této sekci Začínáme s Návrhář 150 Diagramy uzlů a rozhraní Návrhář 151 Přehled ION modulů 160 Použití ION modulů 162 Propojení ION modulů 169 Konfigurace ION modulů 175 Kopírování a vkládání ION modulů 180 Zobrazení výstupních registrů, nastavovacích registrů a vstupů 188 Služba Virtuální procesor 190 Strana 149 z 296

150 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Začínáme s Návrhář Návrhář je programovací nástroj určený pouze pro pokročilé uživatele. NávrhářSeznámení s architekturou je nezbytné, jelikož je založeno na architěktuře.. S funkcemi používanými pro tradiční monitorování výkonu je zacházeno jak s diskrétními modulárními objekty, které lze propojovat a upravovat. Tyto objekty, známé jako moduly, jsou základními stavebními bloky tvořící uzel. NávrhářION slouží k provedení změn v činnosti -kompatibilního uzlu. zařízení, Virtuální procesor a Vkládač Logu jsou všechna konfigurována pomocí Návrhář. Viz "Návrhář Zkratky" na stran seznámeni s Návrhář. 154 pro zobrazení nejvíce používaných příkazů, pokud jste Spuštění, záznam a ukončení Návrhář Pro spuštění Návrhář použijte jednu z metod popsaných v "Spuštění komponenty Power Monitoring Expert" na stran 18 nebo otevřete Konzole pro správu a zvolte Nástroje > Systém > Návrhář. Pro instrukce o přihlášení do Návrhář, viz "Přihlášení do komponenty" na stran 18. Pro informace o ukončení Návrhář, viz "Ukončení relace" na stran 18. Strana 150 z 296

151 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Diagramy uzlů a rozhraní Návrhář Tato sekce popisuje komponenty rozhraní Návrhář a diagramy uzlu. A Lišta nabídky B Sada nástrojů C Pracovné plocha s otevřeným diagramem uzlu. D Hlavní modul (označen dvojitým ohraničením) E Sada nástrojů F Stavová lišta G Objekt seskupení H Ikona zástupce I Link modulu J Ikona modulu K Zobrazení času L Ukazatel průběhu M Indikátory stavu komunikace Rozhraní Návrhář Rozhraní Návrhář sestává z hlavní obrazovky s lištami názvu, nabídky a nástrojů, pracovní plochy a lišty stavu.v editačním modu je také zobrazena sada nástrojů ION Modulů. Lišta názvu Lišta názvu zobrazuje název programu, jméno uživatele a název aktivního node diagramu. Lišta nabídky Pod lištou názvu je lišta nabídky. Kliknutím na název nabídky se ukáže seznam možných povelů. Strana 151 z 296

152 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Lišta nástrojů Lišta nástrojů umožňuje rychlý přístup k nejpoužívanějším příkazům. Každý příkaz nabízený v liště nástrojů je také přístupný z lišty nabídky. A Otevřít E Vyjmout B Uložit F Kopírovat C Reset G Vložit D Vytvořit link H Nápověda Když najedete kurzorem na tlačítko lišty, objeví se popis v liště stavu na spodku obrazovky a malý ToolTip vedle tlačítka. Pracovní plocha Hlavní oblast uprostřed obrazovky je pracovní plocha, kde se zobrazují a editují diagramy uzlu. Stavový řádek Stavový řádek zobrazuje informace o stavu. Komponenty (zleva doprava) jsou: cstavová lišta: popisuje všechny aktivní procesy a krátce popisuje právě vybraný povel nebo tlačítko lišty nástrojů. Např.: při přesunutí kurzoru nad tlačítko lišty nástrojů nebo kliknutí na jméno nabídky se objeví krátký popis v liště stavu. czobrazení času: zobrazuje čas na pracovní stanici. cukazatel průběhu: Zobrazuje postup právě probíhající akce cindikátory stavu komunikace:signalizují, pokud Návrhář právě příjímá nebo vysílá data v síti Power Monitoring Expert. Diagram uzlu diagram uzlu je grafické zobrazení uzlu kompatibilního s ION. Diagram uzlu zobrazuje aktuální konfiguraci uzlu. Ikony modulu reprezentují ION moduly v uzlu, zatímco spojnice mezi těmito ikonami modulů zobrazují propojení mezi ION moduly. V některých případech jsou skupiny modulů organizovány uvnitř seskupení oken.když je takové okno zavřené, jeví se jako objekt seskupení ( ikona, která vypadá jako složka). Klikněte na skupinový objekt a tím otevřete okno, které obsahuje ikony modulů. Použití diagramu uzlu Uzel je graficky zobrazen jako diagram uzlu v Návrhář. Diagram uzlu obsahuje několik ION modulů, které reprezentují současnou konfiguraci. Můžete jednoduše měnit konfiguraci nodu editací jeho diagramu. Např.: když vymažete modul z diagramu uzlu, modul je vyjmut jak z diagramu, tak z uzlu. Můžete přidávat, konfigurovat, propojovat a mazat moduly uzlu prováděním změn v diagramu uzlu korespodující s modulovými ikonami. Nastavovací registr modulu může být dosažitelný a změněn přes modulovou ikonu. Strana 152 z 296

153 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Použíjte Návrhář pro konfiguraci hardwarových uzlů (např, ION měřícíh zařízení) nebo softwarových uzlů (např., Virtuální procesor nebo Vkládač Logu). ZTRÁTA DAT POZNÁMKA Nezanechávejte uzly hardwaru či softwaru otevřené v Návrhář, protože to zastaví stahování protokolu ze zařízení. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek nevratnou ztrátu dat. Standardní diagramy uzlu v Návrhář Když je v měříč otevřen v Návrhář, automaticky se nahrají standardní diagramy pro odpovídající měření a standardní formuláře. Otevření diagramu uzlu 1. Vyberte Soubor > Otevřít pro otevření dialogu Vyberte uzel. 2. Zvolte požadovaný uzel a klikněte na OK. Když vyberete uzel ze seznamu, Návrhář komunikuje se specifikovaným uzlem a otevře příslušný diagram uzlu. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ POZNÁMKA Neotvírejte diagram uzlu pokud je uzel právě konfigurován z panelu. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek neplánované změny konfigurace. Když Návrhář nahraje diagram uzlu, porovná diagram s konfigurací uzlu. Pokud je nějaký nesoulad mezi diagramem a uzlem, Návrhářprovede aktualizaci diagramu, aby odpovídal uzlu: cpokud diagram zobrazuje modul, který neexistuje v uzlu, vymaže Návrhář ikonu modulu z diagramu. cpokud uzel obsahuje modul, který není popsán v diagramu, Návrhář přidá ikonu modulu do diagramu. cpokud spojení mezi moduly je odlišné pro uzel a digram, Návrhář upraví diagram tak, aby odpovídal uzlu. Diagram uzlu není typicky odlišný od správné konfigurace uzlu, ledaže by konfigurace uzlu byla změněna jinými způsoby ( např.: vzdálenou zobrazovací jednotkou). Uložení diagramu uzlu Uložení diagramu uzlu slouží ke dvěma účelům: uloží změny v diagramu a aplikuje změny do uzlu. cpro uložení aktivního diagramu uzlu zvolte Soubor > Odeslat & Uložit. Strana 153 z 296

154 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide cpro uložení všech otevřených diagramů uzlu vybertesoubor > Odeslat & Uložit vše. Zavření diagramu uzlu Pro zavření diagrmu uzlu: czvolte Soubor > Ukončit pro zavření aktivního diagramu, nebo czvolte Soubor > Ukončit vše pro zavření všech otevřených diagramů a oken. Pokud zkusíte uzavřít diagram bez uložení vašich změn, zobrazuje Návrhář upozornění se seznamem ovlivněných modulů. Poté můžete provést jednu z následujících možností: cklikněte na OK pro návrat do diagramu a uložení před uzavřením diagramu. cklikněte na Přesto ukončit pro zrušení jakýchkoliv neuložených změn a zavření diagramu. Pokud znovu otevřete diagram obsahující neuložené změny, Návrhář může sestavit seznam neuložených modulů jako offline moduly. Režim editace vs režim zobrazení V Návrhář jsou dvě možnosti zobrazení, které souvisí s tím, jakým způsobem procházíte diagram uzlu. To, zda je či není zobrazen toolbox indikuje, v jakém jste režinu: pokud je toolbox otevřen, jste v editačním režimu; pokud je uzavřen, jste v režimu zobrazení. Režim Zobrzení umožňuje náhled na diagram uzlu bez vytváření změn. Když procházíte diagramy uzlu, použijte tento režim pro zabránění náhodnému přesunu nebo vymazání modulu nebo propojení. V režimu zobrazení klikněte na objekt sjednocení pro otevření propojených seskupených oken. Režim editace umožňuje konfigurovat uzel a vzhled diagramu uzlu. V módu editace klikněte na objekty sjednocení pro otevření propojených oken sjednocení. Klikněte pravým tlačítkem na objekty nebo ikony pro zobrazení možností konfigurace. Viz "Použití sady nástrojů ION modulů" na stran 162 pro více informací o Sadě nástrojů. Návrhář Zkratky Návrhář poskytuje několik zkratek usnadňujících programování uzlů. A B Vstup Výstup Strana 154 z 296

155 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Následující tabulka vyjmenovává rozdílné kombinace pro klávesnici a myš, které lze provádět na vstupních a výstupních symbolech modulu a jejich souvisejících funkcích: Kliknutí na vstup Akce SHIFT + kliknutí ns vstup Kliknutí pravým tlačítkem na vstup SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem na výstup Klinutí na výstup SHIFT + klinutí na výstup CTRL + kliknutí na výstup SHIFT + CTRL + kliknutí na výstup Kliknutí pravým tlačítkem na výstup CTRL + kliknutí pravým tlačítkem na výstup Výsledek Objeví se sznam vstupů- můžete vybrat vstup a propojit ho s výstupním registrem jiného modulu Objeví se seznam vstupů se vstupními hodnotami zobrazenými v hranatých závorkách. Objeví se seznam vymazaných propojení - můžete přerušit spojení. Objeví se seznam vymazaných spojení, zobazující vstupy a jejich současné vstupní hodnoty v hranatých závorkách. Objeví se seznam výstupních registrů Objeví se seznam výstupních registrů se sučasnými hodnotami hodnotami registrův hranatých závorkách Objeví se seznam nastavených registrů - tyto registry mohou spojeny se vstupy jiných modulů Objeví se seznam nastavených registrů se současnými nastaveními zobrazenými v hranatých závorkách. Objeví se seznam přiřazení výstupního registru - můžete vybrat propojení z tohoto seznamu Objeví se seznam vlastníků registru - je možné přerušit spojení. Viz "Vytvoření zkratky k ION modulu" na stran ION modulu. 168 pro informace o vytvoření zkratky Návrhář ikony V každém disgramu uzlu, používá Návrhář ikony pro znázornění konfigurace uzlu. Jsou dva základní typy ikon: Ikony modulů a ikony skupin. Ikony modulů znázorňují ION moduly umístěné v uzlu. Ikony skupin zobrazují skupinu ikon modulů. Ikona modulu se symbolem v dolním rohu je zkratkou. Ikona modulu Všechny ikony modulu sdílejí čtyři společné elementy: štítek, grafiku, symbol vstupu a symbol výstupu. A Štítek C Grafika B Symbol vstupu D Symbol výstupu cštítek zobrazuje název modulu. cgrafika zobrazuje obrázek pro rozlišení typu modulu. Strana 155 z 296

156 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide csymboly vstup a výstup poskytují přístup ke vstupním a výstupním registrům modulu. Klikněte na levý symbol pro zobrazení seznamu vstupů; klikněte na pravý symbol pro zobrazení seznamu výstupních registrů. Viz "Propojení ION modulů" na stran 169 pro více informací. Ikony modulů s dvojitým ohraničením reprezentují hlavní moduly; ikony modulů s jednoduchým ohraničením reprezentují standardní moduly. Viz "Hlavní a standardní moduly" na stran 162 pro více informace o hlavních a standardních modulech. Sjednocení oken a ikon Sdružování ikon představuje sdružené okno. Klikněte na sdružování ikon (vlevo) pro otevření přiřazeného sdruženého okna (vpravo). Sdružené okno se chová jako složka nebo podokno, kde můžete uložit ikony, které můžete uložit ikony, které chcete mít společně. Např.: můžete použít sdružující okna pro sdružení skupiny ikon modulů podle aplikace jedno sdružující okno může obsahovat všechny ikony modulů požadovaných pro základní a rozšířené postupy nastavení. Sdružovací okno je možné používat stejné jako normální okno. Je možné vytvářet, přejmenovávat nebo mazat sdružující okno, můžete přemisťovat sdružující okno uvnitř diagramu a můžete přemisťovat modul do a ze sdružovacího okna. Poté, co ukončíte editování sdružovacího okna, zavřete jej, aby se minimalizovalo do odpovídající sdružovací ikony v diagramu uzlu. Otevření okna sjednocení Klikněte na ikonu sjednocení Zavření okna sjednocení Klikněte na tlařítkozavřít. Přesunutí ikon do okna sjednocení Pro přesunutí ikony ( nebo skupiny ikon) do nebo z otevřeného sdružovacího okna provede výběr a přetažení do nového místa. 1. Klikněte na sdružovací ikonu pro otevření sdružovacího okna. Přetahněte sdružovací okno za titulní lištu a umístěte ho tak, že uvidíte ikonu(y), které chcete přemístit. Strana 156 z 296

157 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář 2. Vyberte ikonu(y), které chcete přesunout, a přetáhněte výběr do sdružovacího okna. Poté, co přesunete propojenou ikonu modulu do sdružovacího okna, modul zůstává propojen, ale všechny čáry představující spoje z modulu mimo okno zmizí. Vytvoření nového okna seskupení Pro vytvoření nového sdružovacího okna přetáhněte sdužovací objekt diagramu uzlu. z okna nástrojů do Sada nástrojů ION modulů je soubor ION modulů a obecných nástrojů, které můžete přidat k diagramu uzlů. Pokud se sada nástrojů ION modulů nezobrazí, zvolte Options > Show Toolbox. Viz"Použití sady nástrojů ION modulů" na stran 162 pro více informací. Při najetí kurzorem na objekt v sadě nástrojů se zobrazí název objektu nápovědě. Nápovědu je možné použít k identifikaci objektu seskupení v sadě nástrojů. Přejmenování okna seskupení Když vytvoříte nové sdružovací okno, jeho defaultní jméno je stejné jako diagram uzlu. Pro změnu jména okna přejmenujte sdružovací ikonu: 1. Pravý klik na ikonu seskupení pro otevření dialogu Konfigurace seskupení objektu. 2. ZvoltePoužít vlastní ze sekce Titulek a zadejte nový název do textboxu. 3. Klikněte na OK. Změna fontu okna sjednocení Pro změnu fontu, stylu fontu a velikosti titulku: 1. Pravý klik na ikonu seskupení pro otevření dialogu Konfigurace objektu seskupení. 2. V sekci Font proveďte jedno z následujících: cpro použití fontu z nadřazeného okna zvolte Dědit z nadřazeného okna. cpro použití jiného fontu, vyberte Vlastnía poté klikněte Font pro otevření dialogu Font. Zvolte požadované možnosti fontu a klikněte na OK pro poračování. 3. Klikněte na OK. Změna pozice titulku Pro změnu pozice titulku: 1. Pravý klik na ikonu seskupení pro otevření dialogu Konfigurace seskupení objektu. 2. Zvolte buď Nahoře nebo Dole v sekci Pozice pro určení pozice titulku nad nebo pod ikonou seskupení. 3. Klikněte na OK. Odstranění okna seskupení Při odstranění okna seskupení budou odstraněny i v něm obsažené moduly. Návrhář zobrazí před odstraněním modulů zprávu. Viz "Odstranění nebo vyjmutí ION modulu" na stran 164 pro více informací o odstranění modulů. 1. Zvolte ikonu seskupení okna, které chcete odstranit. Strana 157 z 296

158 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 2. Stiskněte klávesu Odstranit. Pokud okno seskupení obsahuje moduly, zobrazí Návrhář seznam modulů, které budou odstraněny. Zobrazení standardních nebo vlastních štítků ikon Ikony modulů mohou zobrazovat dva typy štítků: Standardní (vlevo) a Vlastní (Vpravo). cstandardní štítek: Všechny moduly mají standardní štítky. Standardní štítek identifikuje typ modulu a číslo, pokud se k němu nějaké vztahuje. Je zobrazen v diagramu uzlů, uživatelských diagramech a záznamech událostí, pokud není dostupné vlastní označení. cvlastní štítek: Vlastní štítky jsou dostupné, pouze pokud byly předkonfigurovýny uživatelem. Vlastní štíte většinou identifikuje modul dle jeho funkce nebo účelu. Vlastní štítky jsou vhodné pro popis modulů, nastavovacích registrů, výstupních registrů a Booleovských ON/OFF podmínek,viz "Přizpůsobení vlastních štítků" na stran 178. Zobrazení standardních nebo vlastních štítků Zvolte Možnosti > Zobrazit standardní štítky pro povolení nebo zakázání možnosti. cpři zatržení volby Zobrazit standardní štítky je zobrazen standardní štítek. cpokud je volba Zobrazit standardní štítky zakázána, jsou zobrazeny vlastní štítky. Toto je globální nastavení a vztahuje se na všechny diagramy. Přesun ikon v diagaramu uzlu Je možné přesouvat moduly a seskupovat ikony kdekoliv v diagramu uzlu. To je výhodné pro organizaci diagramu (např.:dle funkce nebo typu), takže můžete snadno nalézt konkrétní modul nebo zobrazit činnosti konfigurace uzlu. Můžete přesunout jednu nebo více ikon v jednom diagramu uzlu nebo do okna sjednocení. Přemístění ikon v diagramu uzlu nemá vliv na funkci modulů nebo uzlu. Přesouvání ikon 1. Zvolte požadovanou ikonu(y). Pokud je vybrán objekt sjednocení, jsou všechny ikony v rámci okna sjednocení automaticky vybrány také. 2. Přetáhněte ikony na nové umístění. Lze vybrat jen ikony obsažené v kativním okně. Strana 158 z 296

159 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Uspořádání ikon v diagramu uzlu Můžete použít volby Zarovnat a Mřížka v okně výběru pro nastavení mezer a úpravy modulů sdružovacích ikon v diagramu uzlu. Použijte volbu Zarovnat pro určení horizontálního a vertikálního uspořádání vybraných ikon a volbu Mřížka pro aktivaci a konfiguraci neviditelných linek mřížky. Uspořádání ikon v diagramu uzlu nemá vliv na funkce modulů nebo uzlu. Změna pořadí navrstvených ikon Pokud se ikona objeví nad jinou ikonou, kterou chcete přenést do popředí, vyberte ikonu, která je navrchu a poté stiskněte CTRL+K (nebo klikněte na Upravit > Odeslat do pozadí). Zarovnání ikon Záložka Zarovnat v dialogovém okně Rozložení umožňuje specifikovat horizontální a vertikální zarovnání zvoleného objektu. Pro zarovnání objektu: 1. Vyberte požadované ikony. 2. VyberteUpravt > Rozložení pro otevření dialogu Rozložení. 3. Zvolte záložku Zarovnat a zvolte horizontální a vertikální zarovnání ikon. Možnost v každé oblasti určuje kritéria, podle kterých je možné zarovnat ikony. Např.: pokud vyberete Levé strany pod Horizontální a Pravidelný rozestup pod Vertikální, Návrhář uspořádá všechny vybrané objekty podle jejich levých stran (referenční je objekt nejvíce vlevo) a rozdělí je pravidelně podél vertikální osy. 4. Klikněte na OK. Použití mřížky Záložka Mřížka v okně Layout umožňuje aktivovat a nastavit neviditelnou mřížku. Objekty umístěné na mřížce se automaticky přichytí k nejbližší lince mřížky pro lepší a rovnoměrné rozmístění objektů. Pro aktivaci nebo deaktivaci mřížky: 1. VyberteUpravt > Rozložení pro otevření dialogu Rozložení. 2. Zvolte záložku Mřížka. 3. Zvolte jednu z následujícíh možností: cžádná mřížka mřížku vypne. cvelikost mřížky v pixelech mřížku aktivuje. Do pole "Velikost mřížky v pixelech" napište číslo pro upřesnění velikosti mřížky (rozestup mezi jednotlivými linkami). 4. Klikněte na OK pro uložení změn. Strana 159 z 296

160 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Návrhář Okna Pro vytvoření spojení mezi několika diagramy uzlů nebo sdružovacími okny je zapotřebí mít otevřené okno se všemi zúčastněnými moduly. Použijte nabídku okna pro organizaci otevřených oken na pracovní ploše. Uspořádání oken na pracovní ploše Pro uspořádání oken proveďte jedno z následujích: cpro umístění otevřeného okna a jeho přenesení do popředí vyberte v nabídce okna a vyberte jméno okna ze seznamu otevřených oken. cpro uspořádání všech otevřených oken na ploše zvolte Okno > Uspořádat vše. Změna barvy pozadí okna Standardně je barva pozadí všech oken v uzlu světle šedá. Pro volbu nové barvy pozadí okna: 1. Pravý klik na pozadí okna a vyberte Barva pozadí pro otevření dialogu Barva. 2. Zvolte požadovanou barvu nebo klikněte na Definovat vlastní barvu pro více možností. 3. Klikněte na OK. Při výběru barvy pozadí berte na zřetel, jaký vliv bude mít barva na viditelnost ikon a spojení. Spojení, zvýraznění a stínování používané pro znázornění různých stavů ION modulu se nemusí projevit na některých barvách pozadí. Z tohoto důvodu se vyvarujte použití některých barev, jako např.: bílá, tmavě šedá a černá. Změna standardního fontu okna Můžete specifikovat základní font pro ikony modulů, sdružovací ikony a textová pole v okně. 1. Pravý klik na pozadí okna a vyberte Výchozí font pro otevření dialogu Font. 2. Zvolte nový font, velikost a styl. 3. Klikněte na OK. Přehled ION modulů Fonty mohou být specifikovány zvlášť pro sdružovací okna a zvlášť pro textová pole. Viz "Změna fontu okna sjednocení" na stran 157 a "Změna fontu textboxu" na stran 169 pro více informací. Po otevření diagramu uzlů je možné zobrazit konfiguraci uzlu nebo ji upravit pomocí práce s ION moduly. Jak již bylo popsáno dříve, každý z modulů má svojí specifickou funkci. Pomocí Návrhář je možné přidat, odebrat nebo linkovat moduly dohromady pro úpravu funkce modulu. Strana 160 z 296

161 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Tato sekce popisuje přidávání a odebírání ION modulů z diagramu uzlů. Popisue základní typy modulů a vysvětluje, jak je možné organizovat diagram uzlů pomocé seskupování modulů, jejich uspořádání a označení. Viz ION Reference pro více informací o ION modulech a architektuře. Práce s ION moduly Následující sekce popisuje některé body, na které je při práci s ION moduly nutné brát ohled. Výstupní a nastavovací registr Registr je typ paměťové banky, která ukládá informace o linkování a nastavení modulu. Každý modul používá dvy druhy registrů: výstupní a nastavovací registry. Status Modulu: online a offline Termíny online a offline popisují, zda je zařízení právě aktivní nebo ne. Modul je online, pokud funguje normálně (monitoruje své vstupní a aktualizuje své výstupní registry). Modul ve stavu offline je neaktivní. Při každém odeslání a uložení změn do uzlu nastaví Návrhář dočasně příslušný modul do stavu offline a provede požadované změny v konfiguraci. Po aplikaci změn je modul přepnut zpět do režimu online. Běžně se jedná o rutinní činnost. Nicméně, některé okolnosti mohou způsobit, že modul zůstane v režimu offline. Například, pokud se uzel nemá potřebný výpočetní výkon pro práci s modulem, zůstane modul offline. Offline moduly je možné snadno identifikovat: všechny offline moduly jsou ohraničeny červenou barvou. Nvíc, při otevření deigramu uzlů zobrazí Návrhář seznam všech offline modulů v uzlu. Pokud se uzlu nachází offline moduly, je možné je nastavit do stavu online zvolením Soubor > Odeslat & Uložit. Status Modulu: programovaný vs. čekající. Termíny naprogramováno a nevyřízeno udávají, zda reprezentace uzlu v diagramu odpovídá skutečnému stavu uzlu. Naprogramováno Nevyřízeno cnaprogramováno: Naprogramovaný modul je takový, který je v diagramu uzlů i v uzlu samotném. Linky, popisky a hodnoty nastavovacího registru v diagramu uzlu se shodují s těmi na uzlu. Při prvním otevření diagramu uzlů jsou všechny uzly zobrazeny jako naprogramované, jelikož dochází jejich přímému čtení a následnému zobrazení v diagramu uzlů. Strana 161 z 296

162 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide cnevyřízeno: Nevyřízený modul je takový, na kterém byly provedeny změny v diagramu uzlů, ale nebyly ještě odeslány do uzlu, tkaže diagram neodpovídá uzlu. Nevyřízený uzel je ohraničen přerušovanou čárou. Pokud změníte modul v diagramu uzlů (například jeho přelinkováním neo změnou nastavovacích registrů), nebude se stav shodovat se skutečným uzlem, dokud nezvolíte Soubor > Odeslat & Uložit. Než je uložen, je upravovaný modul zobrazen jako nevyřízený pro indikaci, že se neshoduje s konfigurací uzlu. Při odeslání a uložení změn v uzlu je modul naprogramován. Hlavní a standardní moduly Existují dva standardní typy ION modulů: hlavní (vlevo) a standardní (vpravo). chlavní moduly jsou základní ION moduly nutné pro činnost uzlu. Není možné je přidávat nebo odebírat a v některých případech ani konfigurovat. Hlavní moduly jsou ohraničeny dvojitou čárou. Modul Power Meter je příkladem hlavního modulu. cstandardní moduly jsou znovupoužitelné ION moduly. Většina modulů v uzlu jsou standardní moduly. V případě nutnosti je možné standardní moduly přidávat či odstraňovat. Standardní moduly jsou identifikovány ohraničením jednou čárou. Modul Setpoint je příkladem standardního modulu. Trvalé moduly Použití ION modulů Podobně jako hlavní moduly nomohou být přidány ano odebrány, trvalé moduly jsou standrdní moduly převedené na hlavní moduly. Tyto moduly jsou továrně vytvořené a nelze je nikdy odebrat z framevorků měřících zařízení. Trvalé moduly jsou reprezentovány ikonami s jednoduchou čárou. Příkladem trvalého modulu je modul Externí Pulz #1 na měřícím zařízení ION8600. Tento modul vysílá pulz při stisknutí spínače Reset odběru na měřícím zařízení. Můžete změnit funkci uzlu editací vhodného modulu(ů) v diagramu uzůlu a propojení modulů. Tato sekce popisuje, jak umístit existující moduly, jak přidat nový modul a jak vymazat modul. Také vysvětluje, jak vytvořit zkratku modulu a jak zobrazit obsah modulu v textovém formátu. Poté, co jste umístili nebo přidali potřebný modul, můžete ho konfigurovat použitím postupu popsaném v "Propojení ION modulů" na stran 169. Použití sady nástrojů ION modulů Sada nástrojů ION modulů je soubor ION modulů a obecných nástrojů, které můžete přidat k diagramu uzlů. Pro zobrazení sady nástrojů ION modulů zvolte Možnosti > Zobrazit panel. Strana 162 z 296

163 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Typ a počet modulů nabízených v souboru nástrojů se mění v závislosti na typu uzlu, který konfigurujete; nicméně všeobecné nástroje (sdružovací a textové objekty ) jsou k dispozici pro všechny uzly. Pro identifikaci modulu v sadě nástrojů najeďte myší na modul a typ se zobrazí jako ToolTip na stavovém řádku v dolní části displeje. Pro přidání modulu do diagramu uzlu (a do uzlu samotného), přetahněte jeho ikonu ze souboru nástrojů do okna diagramu. Otevření sady nástrojů ION modulů Klikněte na Možnosti > Zobrazit panel nástrojů. Zavření sady nástrojů ION modulů Klikněte na Zavřít nebo zrušte možnost Možnosti > Zobrazit lištu nástrojů. Vyhledání existujícího ION modulu Před editací modulu je nutné nejprve umístit modul do diagramu uzlu. Pro nalezení modulu v diagramu uzlu je možné použít funkci lišty modulů v sadě nástrojů. Nalezení existujícího modulu pomocí lišty modulů 1. Pro zobrazení lišty modulů klikněte pravým tlačítkem na ikonu v sadě nástrojů pro požadovaný typ modulu, který chcete nalézt. Lišta modulů se objeví vedle sady nástrojů. Strana 163 z 296

164 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Lišta modulů zobrazuje spoje ke všem modulům tohoto typu, které jsou právě použiívány v uzlu např. v obrázku nahoře je osm modulů displejů, které jsou právě použity v uzlu. Pro identifikaci spoje v liště na něj najeďte myší název modulu se zobrazí ve stavovém řádku ve spondí části obrazovky. 2. Pro nalezení určitého modulu klikněte na jeho spoj v liště modulů. Návrhář umístí modul a zobrazí ho uprostřed pracovní plochy. Pokud je modul umístěn uvnitř sdružovacího okna, Návrhář otevře okno pro zobrazení modulu. Tip Pro uzavření lišty modulů klikněte na jakoukoliv ikonu modulu v sadě nástrojů. Přidání nového ION modulu Většina uzlů je továrně předprogramována pro zajištění většiny běžně požadovaných funkcí. Avšak, pokud jsou základní tovární konfigurace nedostačující pro vaši aplikaci, můžete přidat nový modul. Přidání nového modulu do uzlu Přetahněte ikonu modulu, kterou chcte přidat ze sady nástrojů do diagramu uzlu. Když přetahujete ikonu, kurzor změní tvar, což indikuje, že umisťujete objekt. Návrhář přidá modul a umístí ikonu nevyřízeného modulu do diagramu. Poté můžete propojit a konfigurovat modul. Viz "Propojení ION modulů" na stran 169 pro více informací o programování modulů. Odstranění nebo vyjmutí ION modulu Pro odstranění standardního modulu z uzlu vymažte jeho ikonu z diagramu uzlu. Odstraněním nepotřebných modulů z uzlu uvolníte zdroje pro použití jinde. Strana 164 z 296

165 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ POZNÁMKA Neodstraňujte žádné ION moduly, aniž byste věděli, jaké další moduly jsou na nich závislé. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek neočekávanou činnost zbývajících modulů. Pokaždé, když je vymazán modul, jsou rovněž vymazány jeho výstupní registry, nastavovací registry a vstupní spoje. Vyjmutí těchto informací z uzlu má vliv na činnost jahéhokoliv modulu závisejícího na vymazaném modulu. Z tohoto důvodu si je dobré mít povědomí o všech závislých modulech (známé také jako vlastníci), než colkoli vymažete. Kontrola závislých modulů Pokud jsou dva propojené moduly umístěny ve stejném okně, Návrhář zobrazí propoj jako čáru spojující výstupní registr jednoho a vstup druhého. Snadno můžete identifikovat závislý modul (nebo vlastník) dle spoje přicházejícího na jeho vstup. Pokud je však nějaký propojený modul umístěn v jiném okně, není vidět žádný spoj. Efektivnější způsob, jak zjistit závislé moduly, je zobrazení jejich registrů. Zobrazení vlastníků nastavovacích a výstupních registrů modulu Je možné zobrazit vlastníky registru pro rychlou identifikaci všech závislých modulů v uzlu. Můžete určit k jakému účelu moduly slouží, a potom se rozhodnout, zda je odstraníte. 1. Udělejte jedno z následujících pro otevření dialogu Vlastníci: cpro zobrazení vlastníků výstupních registrů modulu klikněte pravým tlačítkem na symbol výstupu. cpro zobrazení vlastníků nastavovacích registrů modulu stiskněte CTRL a klikněte pravým tlačítkem na symbol výstupu. Obsahuje seznam všech registrů modulu a všechny závislé moduly v uzlu (závislé moduly v jiných uzlech se nezobrazí ). 2. Klikněte na registr v seznamu Registry. Zobrazí se vlastníci tohoto registru v seznamu Vlastníci vpravo. Informace obsahuje název modulu a jeho příslušný vstup. 3. Pokud je to nutné, vymažte spoj mezi registrem a jedním z jeho vlastníků. Zvolte vlastníka ze seznamu Vlastníci a klikněte na Odpojit. (Viz "Vymazání spojů" na stran 174 pro více informací o odstraňování spojení modulů.) 4. Po dokončení zobrazení vlastníků registrů klikněte na OK. Zobrazení vlastníků v jiných uzlech Zobrazení vlasnítků registru modulu je efektivní způsob pro nalezení závislých modulů ve zvoleném uzlu, neukáže však žádné závislé moduly v jiném uzlu. Strana 165 z 296

166 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Pokud odstraníte modul se závislým modulem v jiném uzlu, nejsou vstupy závislého modulu resetovány. Budou nadále hledat odstraněný výstupní registr. Pokud si nejste jisti, zda je modul závislý na jiných modulech, konzultujte problém s osobou, která moduly naprogramovala pro ujištění, že nedojde k narušení činnosti některých modulu v uzlu. Pokud si stále přejete odstranit modul, můžete nejdříve požadovat přímé odstranění spojení v druhém uzlu. To zajistí, že modul se neúmyslně nepropojí k dalšímu modulu a obsadí místo odstraněného modulu. Odstranění nebo vyjmutí ION modulu Poté, co jste se rozhodli, že můžete bezpečně odstranit ION modul bez narušení ostatních funkcí, můžete použít dva způsoby odstranění : vymazat modul nebo ho vyjmout a vložit později jinam. V obou případech Návrhář okamžitě odebere ikonu z diagramu uzlu a vymaže modul z uzlu. Rozdíl je v tom, že použitím odstranit je modul ztracen, pokud použijete vymout, může být modul obnoven (vloblu Upravit > Vložit). Pro odstranění modulu není nutné zvolit Odeslat & Uložit změny. Návrhář okamžitě odstraní modul z diagramu i uzlu. Odstranění ION modulu z uzlu 1. Vyberte ikonu(y) modulu(ů), které chcete odstranit. 2. Proveďte jedno z následujících: cpro vyjmutí modul(ů) a jeho vložení do jiného umístění zvolte Upravit > Vyjmout. cpro úplné odstranění modulu stiskněte klávesu Delete. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ POZNÁMKA Neodstraňujte žádné ION moduly, aniž byste věděli, jaké další moduly jsou na nich závislé. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek neočekávanou činnost zbývajících modulů. Pokud má modul závislý modul v jiném uzlu, Návrhář NEZOBRAZÍ upozornění o závislosti při jeho odstraňování. Před odstraněním modulu se ujistěte, že víte o všech spojeních k modulům v jiných uzlech. Návrhář zobrazuje shrnutí navrhovaných změn. Shrnutí obsahuje všechny vybrané moduly a identifikuje ty, které mají být vymazány (včetně těch, které navazují na jiné moduly v tomto uzlu), a které ne. Vyberte modul z tohoto seznamu pro zobrazení dalších informací v dolní části dialogového okna. Strana 166 z 296

167 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář 3. Klikněte na OK pro odstranění vybraných modulů (nebo Zrušit pro zrušení akce). Návrhář odstraní ikonu modulu z diagramu uzlu a vymaže modul z uzlu. Pokud vymažete ikonu zkratky, na vlastní modul to nemá vliv. Avšak, pokud vymažete originální modul, všechny zkratky k tomuto modulu se též vymažou. Zobrazení uzlu nebo modulu jako text Příkaz Zobrazit text diagramu lze použít pro zobrazení pro textové zobrazení celého obsahu jednoho nebo více modulů, nebo celého uzlu. Použijte tuto možnost pro zobrazení specifických informací na obrazovce, kde je můžete třídit, provádět analýzy, vytvářet detailní záznamy konfigurace uzlu nebo je vytisknout. 1. Zvolte modul(y), které chcete zobrazit. Tip Pro výběr všech modulů z uzlu klikněte na pozadí okna hlavního uzlu. Vyvarujte se kliknutí na ikonu modulu. Pak zvolteupravit > Vybrat vše. 2. Zvolte Možnosti > Zobrazit text diagramu. Objeví se obrazovka Textové zobrazení. Text offline modulů bude zobrazen červeně. Obrazovka Textové zobrazení nabízí někoi způsobů pro zobrazení, třídění a nalezení informací: cv seznamu Zobrazení zvolte jeden ze dvou režimů zobrazení: cpoužijte Archiv pro zobrazeníto informací užitečných pro archivaci konfigurace uzlu. cpoužijte Diagnostika pro zobrazení informací diagnostiky zvoleného modulu. cv nabídce "Řadit dle" zvolte kritéria, dle kterých se data mají třídit: Zobrazení Zobrazení Archiv Diagnostika Výchozí Výchozí Štítek modulu Třída modulu Třída modulu Typ modulu Název modulu Název modulu Standardní štítek Stav modulu Perioda aktualizace modulu Třídění dle Zobrazuje offline a následně online moduly. Třídění dle abecedy v rámci každé skupiny. Nejprve zobrazí moduly dle události, pak neaktivní (neaktualizované) moduly, dále vysokorychlostní (aktualizované v jednom cyklu) a nakonec velmi přesné (aktualizované po jedné sekundě). Třídění dle abecedy v rámci každé skupiny. cv poli Najít zadejte textový řetězec a klikněte na Najít pro nalezení řetězce v datech. Pro reset textového zobrazení po provedení změny v konfiguraci klikněte na Obnovit. Pokud si přejete vytisknout kopii zobrazených textových informací, klikměte na Tisk. Po dokončení prohlížení informací v textovém zobrazení klikněte na Zavřít. Strana 167 z 296

168 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Vytvoření zkratky k ION modulu Pro úsporu času nutnou pro přepínání mezi moduly v různých oknech vytvořte ikonu zkratky v jednom okně, která představuje originální modul v jiném okně. Ikona zkratky je definována symbolem v dolním levém rohu ikony modulu. Vytvoření ikony zkratky Podržte stisknuté SHIFT+CTRL a poté přeáhněte ikonu modulu(ů) do okna, kde chcete umístit zkratku(y). Poté, co jste vytvořili ikonu zkratky ji můžete použít stejným způsobem jako ikonu originálního modulu. Obě ikony podporují stejné vlastnosti. Když však vymažete ikonu zkratky, originální ikona modulu se nevymaže; zatímco vymazáním ikony modulu vymažete i všechny zkratky. Nelze vytvořit více než jednu zkratku pro jedno okno a určitý modul. Přidání Textboxu do diagramu uzlu Textové okno můžete přidat kamkoliv do diagramu uzlu. a pokud je to potřeba, tak ho přesunout a změnit velikost. Textovým oknem můžete označit každý proces nebo funkci vašeho systému; např.: můžete označit jednotlivé komponenty systému nebo zobrazit blok popisného textu nebo instrukce. Přidání Textboxu 1. Přetáhněte objekt textového okna () z palety nástrojů do diagramu uzlu. Textové okno se objeví v diagramu se základní zprávou: Váš text zde. 2. Přepsání základní zprávy uděláte pravým klikem na textové okno a napsáním své zprávy. Objeví se dialogové okno Konfigurace textboxu. 3. Zvolte záložku Upravit text a proveďte jedno z následujících: cpro zobrazení názvu uzlu v textovém okně zvolte Použít standardní. cpro zobrazení vlastní zprávy zvolte Použít vlastní a zadejte text do příslušného pole. 4. Klikněte na OK. Textbox zobrazí Váš text. Změna velikosti textboxu Pro změnu velikosti textboxu: 1. Vyberte textové pole. 2. Proveďte jedno z následujících: cpro zvětšení nebo zmenšení objektu táhněte za roh okna. cpro horizontální nebo vertikální roztažení táhněte za příslušnou hranu okna. Strana 168 z 296

169 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Změna fontu textboxu Font, velikost a styl textu v textovém poli je dána základním nastavením pro aktivní okno. Pokud chcete použít jiný font, můžete ho specifikovat pro textové pole takto: 1. Pravý klik na text box pro otevření Text Box Configuration dialog. 2. Zvolte záložku Text. 3. V sekci Font proveďte jedno z následujících: cpro použití fontu z nadřazeného okna zvolte Dědit z nadřazeného okna. cpro použití jiného fontu, vyberte Vlastnía poté klikněte Font pro otevření dialogu Font. Specifikujte font, styl a velikost. Klikněte na OK pro pokračování. 4. Klikněte na OK. Změna pozice textu Pro změnu pozice textu v textovém okně: 1. Pravý klik na text box pro otevření dialogu Konfigurace text boxu. 2. Zvolte záložku Text. 3. V sekci Pozice zvolte Levá, střed nebo Pravá. 4. Klikněte na OK. Přidání ohraničení nebo barvy pozadí Textboxu Pro přidání ohraničení nebo změny barvy pozadí: 1. Pravý klik na text box pro otevření dialogunastavení text boxu. 2. Zvolte záložku Box. 3. Proveďte jedno nebo více z následujících: cpro přidání ohraničení vyberte Zobrazit v sekci Ohraničení a klikněte na Barva pro zvolení barvy ohraničení. cro nastavení šířky ohraničení zapište šířku ohraničení do pole Šířka v pixelech v sekci Ohraničení. cpro přidání barvy pozadí zvolte Vlastní v sekci Barva pozadí a klikněte na Barva pro volbu barvy pozadí. 4. Klikněte na OK. Propojení ION modulů Vzájemné propojení je základem programování ION uzlů v programu Power Monitoring Expert. Ačkoli jsou ION moduly funkční i samostatně, výkon a flexibilita architektury ION programu vzniká schopností vzájemného propojení modulů a výstavby mnohem sofistikovanějších funkcí. Strana 169 z 296

170 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Volba modulů pro propojení Prvním krokem je rozhodnutí, které moduly chcete použít. Poté máte dvě možnosti: můžete přidat a připojit nový modul nebo přepojit již existující modul. V některých případech nemůžete přidat nový modul. Např.: všechny moduly určitého typu jsou již používány a tak musíte použít některý stávající, který přepojíte a získáte novou funkci. Většina zařízení je již předkonfigurována z výroby tak, aby prováděla obecná měření a výpočty.pokud některý z továrně nastavených modulů není nutný pro vaši aplikaci, můžete ho přepojit a použít jinak. Plánujte dopředu, než přidáte nové moduly. Nepřipojené moduly jsou plýtváním zdrojů. Můžete najjít propojený modul, který můžete použít přidáním nového spoje pro zvýšení výkonu jeho funkce. Např.: když máte modul Setpoint, kteý spouští nahrávání tvaru křivky (sinusovky), tak jeho spouštěcí funkci ( trigger) také můžete použít k resetování čítače tak, že propojíte modul čítače s tímto modulem, který řídí modul Waveform Recorder (nahrávání tvaru křivky). Grafické propojení ION modulů Propojit moduly graficky znamená najet kurzorem na vstup modulu, kliknout a poté kliknout na výstupní registr jiného modulu (uvědomte si, že jak vstup tak výstupní registr musí být kompatibilní). Tuto metodu můžete použít pro spojení modulů ve stejném uzlu nebo vytvoření spojení přes uzly. Pro zrychlení spojování modulů můžete použít vlastnost autolinking (automatického spojování). Typicky propojování ION modulů vyžaduje spojení výstupního registru jednoho modulu se vstupem druhého. V mnoha případech má pouze jeden vstup modulu stejnou třídu registru jako vybraný výstupní registr. Pokud je povolena fce automatického propojení, pak Návrhář automaticky vybere vhodný výstup a provede spojení. Pokud je to nutné, přepíše se stávající spoj. To odstraňuje nutnost manuálního výběru vstupu a také předchází hledání, který vstup připojujete. V základním nastavení je funkce autopropojení vypnuta. Používejte tuto funkci, pouze pokud jste důkladně obeznámeni se všemi vstupy a výstupními registry modulů se kterými pracujete, aby jste neúmyslně nevytvořili nežádoucí propoje. Povolení automatického propojení Pro zapnutí této funkce zvolte Možnosti > Povolit Autolinking. Zkontrolujte, zda značka vedle volby indikuje povolení funkce. Zakázání automatického propojení Pro vypnutí této funkce zrušte Možnosti > Povolit Autolinking. Strana 170 z 296

171 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Propojení ION Modulů ve stejném uzlu Pokud je vybraný uzel měřidlem, tak jakoion7650, proces konfigurace uzlu vyžaduje primárně vytvoření propojů mezi moduly v tomto uzlu. Pro zrušení právěprobíhajícího propojování klikněte kdekoli na pozadí okna nebo stikněte klávesu ESC. Propojování modulů metodou Point&Click 1. Pro zobrazení seznamu výstupních modulů registru klikněte na symbol výstupu na pravé straně ikony modulu. Pro zobrazení seznamu nastavovacích registrů podržte CTRL a klikněte na symbol výstupu. Objeví se buď menu nebo, pokud má modul mnoho registrů, dialogové okno se seznamem registrů k dispozici. 2. Vyberte registr, který chcete spojit: cv menu klikněte na registr, který chcete vybrat. cv dialogovém okně dvakrát klikněte na registr (nebo klikněte a poté klikněte na Zvolit). 3. Posuňte kursor směrem k modulu, který chcete spojit. Kurzor se změní a následuje ho tečkovaná čára přes diagram uzlu. Ta indikuje, že vytváříte propojení a ukazuje, kde se spoj objeví v diagramu uzlu. Pokud spojujete modul, který je v jiném okně než původní modul (nebo v jiném diagramu uzlu nebo jiném seskupobacím okně), tečkovaná čára zmizí, ale kurzor stále indikuje, že spojování probíhá. Pokud vámi žádaný modul je zakrytý jiným oknem, klikněte na záhlaví okna obsahujícího modul. Tím posunete okno na popředí bez přerušení spojení. (Pokud kliknete na pozadí okna, spojení se zruší.) 4. Klikněte na vstupní symbol modulu, který chcete spojit. Zobrazí se vstupy modulu. Objeví se buď menu nebo dialogové okno se seznamem vstupů (v případě, že modul má více registrů). Pokud je vstup již zapojen, objeví se vedele něj název registru, ke kterému je zapojen. Pokud tento vstup vyberete, stávající spoj se přepíše. Vstupy, které jsou jiné třídy než vybraný výstupní registr, zešednou a tím indikují, že je nemůžete vybrat. 5. Vyberte vstup, který chcete spojit: cv menu klikněte na registr, který chcete vybrat. cv dialogovém okně dvakrát klikněte na registr (nebo klikněte a poté klikněte na Zvolit). 6. Zvolte Soubor > Odeslat & Uložit pro uložení změn do uzlu. Postup posaný výše může být také proveden obráceně. Můžete vybrat nejdříve vstup modulu a pak spojení na výstupní registr jiného modulu. Strana 171 z 296

172 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Spojování modulů s větším počtem vstupů Některé moduly jako AND/OR, Data Rekordér a Získání dat (Log Acquisition) mají různý počet vstupů. V těchto případech, když kliknete na symbol vstupu, vám vyskakovací menu nabídne jeden příklad proměnného vstupu a všechny pevné vstupy, které modul může mít. Když spojujete některý z těchto modulů, můžete vybrat položku NOVÝ Zdroj pro přidání nového spoje nebo můžete vybrat existující spoj a přepsat ho. Pokud jsou dva moduly ve stejném okně, spoj zástává na obrazovce a ukazuje spoj mezi těmito moduly když uložíte tyto změny v uzlu, tečnovaná čára se změní na tenkou plnou černou. To říká, že spoj je nyní v uzlu naprogramován. Propojení ION Modulů v různých uzlech Pokud je vybraný uzel softwarový, jako např. Virtuální procesor nebo Vkládač Logu mnoho vytvořených spojů bude s moduly v jiných uzlech. Když vytváříte spoje přes různé uzly, je důležité si pamatovat tyto spoje a poznačit si, které moduly jsou závislé na jiných. To pomůže zjistit co se stane, když budete chtít vymazat modul spojený s modulem v jiném uzlu. Nelze spojit moduly v různých zařízeních. Např. nelze spojit modul v ION7330 s modulem v jiném ION7330 nebo s modulem v jiném měřiči. 1. Otevřte diagram uzlu, který obsahuje moduly, které chcete propojit. 2. Umístěte digram na ploše tak, abyste viděli oba moduly, které chcete propojit. 3. V prvním diagramu uzlu klikněte na výstupní symbol ikony modulu. Objeví se vyskakovací menu nebo dialogové okno se seznamem výstupních registrů modulu. 4. V seznamu výstupních registrů klikněte na zvolený registr. V případě dialogového okna klikněte na registr a potom na Zvolit.) 5. Přetáhněte kurzor z jednoho diagramu uzlu na modul, který chcete spojit v druhém diagramu uzlu. Tečkovaná čára přestane následovat kurzor při překročení hranice okna, ale kurzor se změní a to indikuje, že spojování probíhá. 6. Klikněte na symbol vstupu ikony modulu v druhém diagramu uzlu. Objeví se menu nebo dialogové okno se seznamem vstupů modulu. Vstupy, které jsou jiné třídy než vybraný výstupní registr, zešednou a tím indikují, že je nemůžete vybrat. 7. Klikněte na zvolený vstup nebo v případě dialogového okna klikněte na vstup a poté na Zvolit. Návrhář nezobrazuje graficky spoje mezi moduly rozdílných uzlů a proto neuvidíte spoje mezi moduly. 8. Zvolte Soubor > Odeslat & Uložit pro uložení změn do uzlu. Tento postup může být proveden také v obráceném pořadí. Můžete vybrat nejdříve vstup modulu a pak spojení na výstupní registr jiného modulu. Strana 172 z 296

173 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Pokud je vstup již zapojen, objeví se vedele něj název registru, ke kterému je zapojen. Pokud tento vstup vyberete, stávající spoj se přepíše. k výkonu Když tvoříte propoje, můžete si všimnout, že tečka na konci kurzoru-šipky je někdy černá ( ). To indikuje, že Návrhář je v procesu získávání informací o modulu. Můžete nadále klikat na vstupy nebo výstupy modulů, ale Návrhářzruší původní požadavek. Proto, pokud chcete minimalizovat množství komunikací mezi aplikací Návrhář a připojenými uzly, vyhněte se zbytečnému klikání na symboly vstupů a výstupů. Pokud kliknete na několik položek za sebou, uvidíte menu pouze poslední položky. Avšak Návrhář vyvolává spoustu požadavků na informace, což může mít vliv na jeho výkon. Použití ION stromu pro spojování ION modulů V některých případech vytváření spojů můžete chtít použít ION strom pro výběr registru. ION strom je hierarchický seznam každého uzlu, manažera, modulu a registru v síti Power Monitoring Expert. Umožňuje výběr registru v uzlu bez nutnosti otevřít diagram uzlu.všeobecně řečeno, použijte ION strom pro spojování přes uzly. ION strom je také jedinou možností jak vybrat registry přístrojů, které nejsou v souladu s ION (a použít překladače pro přístup k datům), jako jsou měřiče řady Např. když programujete uzel Virtuální procesor a chcete dát dohromady data z několika přístrojů 3720 ACM, musíte pro přístup k registru 3720 ACM použít ION strom. Použití ION stromu je rychlejší než otevírání diagramu uzlu. Je to užitečné, pokud chcete propojit registr v uzlu, jehož diagram ještě nebyl otevřen. Také je to užitečné, když chcete propojit registr, ale nejste obeznámeni s konfigurací uzlu v němž sídlí. Můžete jít přímo do registru bez nutnosti procházet skrz neznámý diagram uzlu. Protože diagram může být přístupný současně jen jednomu uživateli, mužete též použít ION strom pro spojení s registrem v jiném uzlu, který jej již otevřen. Spojování modulůpoužitím ION stromu 1. Klikněte na symbol vstupu ikony modulu. Zobrazí se seznam vstupů modulu. 2. Vyberte ze seznamu vstup, který chcete spojit. 3. Klikněte na tlačítko na liště nástrojů. (Pro spojení se nastavovacím registrem modulu podržte CTRL a klikněte na toto tlačítko.) Objeví se dialogové okno Vytvořit spojení umožňující přístup k ION stromu. 4. Určete uzel, manager, modul a výstupní registr: dvakrát klikněte na uzel, který chcete mít v okně uzlů. Všechny managery z vybraného uzlu se objeví v okně Manager. Vybrat příslušného manageru můžete dvojklikem; stejně postupujte při výběru modulů a registrů. Strana 173 z 296

174 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Vymazání spojů 5. Klikněte na OK. Modul jehož vytup se změnil zešedne, čímž indikuje, že je nevyřizený. Pokud jsou oba moduly ve stejném okně stejného diagramu uzlu, objeví se spojovací čára. 6. Zvolte Soubor > Odeslat & Uložit. Nový spoj je uložen a modul se jeví jako naprogramovaný. Postup posaný výše může být také proveden obráceně. Můžete kliknout nejdříve na, vybrat výstupní registr a pak kliknout na vstupní symbol ikony modulu a vybrat jeden z jeho vstupů. Pokud chcete rozhodit skupinu propojených modulů a použít je pro jinou funkci, je lépe vymazat spojení mezi nimi než vymazat moduly. Návrhář umožňuje několik způsobů jak vymaza spojení. Pevná spojení Většina spojení mezi standardními moduly může být smazána. Avšak některé spoje mezi hlavními moduly jsou pevné a není je možné vymazat.tyto pevné spoje obsahují: cmodul Získání dat (Data Aquisition) a všechny moduly Power Meter cmodul Získání dat (Data Aquisition) a všechny FFT moduly cfft modul a všechny moduly Harmonics Analyzer cfft modul a všechny moduly Symmetrical Components (symetrické komponenty) Když se pokusíte vymazat pevný spoj, Návrhář vás bude informovat, že tento spoj nemůže být vymazán. Vymazání viditelných spojů Pokud jsou spojené moduly ve stejném okně, jednoduše klikněte na spoj a stiskněte klávesu Odstranit. To je nejjednoduší způsob, pokud víte, kterého výstupního registru a vstupu se tento případ týká. Např.: na obrázku dole je nejjednoduším způsobem smazání spoje kliknutí na čáru spojující Power Meter a modul Sliding Window Demand (jeho barva se změní - tím indikuje, že je vybrán) a stisknutím Odstranit. Pokud je několik spojů mezi těmito moduly, můžete použít metodu popsanou v "Odstraňování neviditelných spojení" níže. Odstraňování neviditelných spojení Pokud nemůžete vidět spoje mezi moduly (např.: pokud jsou v rozdílných oknech), nebo kteréch výstupních registrů a kterých vstupů se to týká, musíte použít dialogové okno pro vymazání spojů mezi moduly. Můžete se podívat buď na vlastníky registru výstupů prvního Strana 174 z 296

175 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář modulu nebo se podívat na vstupy druhého modulu a poté daný spoj smazat odsud. Odstraňování spojů na vstupech modulu Vymazání spojů, které jsou na vstupech modulu je obecně rychlejší než mazání spojů z výstupních registrů, protože Návrhář nemusí kontrolovat celý uzel. Na druhou stranu je v případě vstupních spojů k dispozici méně informací. Vidíte pouze informaci o výstupním registru, se kterým je spojen vstup. Pokud je to dostatečná informace, využijte tuto metodu; pokud není, mažte spoj z výstupního registru. Zobrazení spojů na vstupu modulu 1. Pravý klik na vstupní symbol ikony modulu pro otevření dialogu Odstranit odkazy. 2. V okně jsou zobrazeny všechny vstupy a názvy výstupních registrů, se kterými jsou spojeny. Pro vymazání jednoho nebo více těchto spojů vyberte vstup a klikněte na Odpojit. Název výstupního registru je nahrazen čárkovanou čárou. 3. Poté, co odstraníte všechny potřebné spoje, klikněte na OK. 4. Zvolte Odeslat & Uložit pro odpojení modulů v uzlu. Odstraňování spojů na výstupech modulu Mazání spojů můžete provést také z okna Vlastníci registrů. Tato metoda poskytuje většinu informací o spoji, který chcete mazat (název výstupního registru a vstup a název modulu, se kterým je spojen). Zobrazení spojů na výstupu modulu 1. Pravý klik na výstupní symbol ikonu modulu pro otevření dialogu Vlastníci registrů.(pro zobrazení seznamu nastavovacích registrů podržte CTRL a klikněte pravým tlačítkem na symbol.) 2. Ze sekce Registry vyberte výstupní registr. Sekce Vlastníci zobrazuje seznam všech vstupů, se kterými je zvolený registr spojen. 3. Pro vymazání jednoho nebovíce spojů vyberte vstup modulu v okně seznamu Vlastníci a klikněte na Odpojit. Název vstupu je nahrazen čárkovanou čárou. 4. Když jste vymazali všechny potřebné spoje, klikněte na OK. 5. Zvolte Odeslat & Uložit pro odpojení vstupů modulů v uzlu. Konfigurace ION modulů Vlastníci, kteří jsou v jiném uzlu se NEZOBRAZÍ v tomto okně. Pokud potřebujete smazat spoje mezi moduly v různých uzlech, použijte postup popsaný v "Odstraňování spojů na vstupech modulu" na stran 175. Po umístění modulu v diagramu uzlu můžete konfigurovat různé nastavovací parametry modulu. Není to nutné dělat před propojováním modulů, ale měli by jste si být jisti, že modul je správně nastaven předtím, než je jeho konfigurace přenesena do uzlu. Strana 175 z 296

176 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ cion moduly a registry smějí být konfigurovány pouze obsluhou s dobrou znalostí architektury ION a sytému, ve kterém jsou měřící zařízení a sotware nainstalovány. cnepoužívejte ovládaný výstup pro jakékoli bezpečnostně kritické aplikace vzhledem k možným neočekáváným změnám stavu během výpadku napájení, výpadků proudu nebo aktualizací firmware. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Nastavovací parametry modulu obsahují název (štítek) modulu, nastavovací registry, jejich názvy a hodnoty a názvy výstupních registrů. Zpřístupní se pravým klikem na symbol ve středu ikony modulu. Pro přístup k nim klikněte pravým tlačítkem na symbol ve středu ikony modulu. A Klikněte pravým tlačítkem pro přístup k parametrům nastavení modulu. Objeví se okno Nastavení ION modulu. Okno Nastavovací registry obsahuje seznam všech nastavovacích registrů modulu spolu s jejich současnými hodnotami nebo nastavenými hodnotami. Pro změnu nastavení nebo přiřazení vlastního popisu registru nastavení, vyberte registr a klikněte Upravit (nebo dvojtý klik na registr) pro otevření dialogu Upravit registr kde můžete upravit registr. Ve většině případů je nastavování registru jednoduché: vložení čísla, textu nebo výběr možnosti ze seznamu. ( Pro zjištění možností nebo možných rozsahů pro daný registr se podívejte do popisu modulu v ION Reference.) Poté, co dokončíte všechny změny v modulu, klikněte na OK pro návrat do diagramu uzlu. Objeví se ikona nevyřízeného modulu, dokud neuložíte změny. Modifikace registrů Vypočtený, Numerický Bounded a String Setup Poku je zvolený registr vypočtený, numerický bounden nebo string, zobrazí se po kliknutí na Upravit jedno z následujících oken: Vypočtené registry Pro upravení vypočteného registru zvolte možnost ze seznamu Možnosti. Strana 176 z 296

177 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Registry Numerický Bounded Pro modifikaci numerického bounded registru zadejte číslo do pole Hodnota. Povolená rozsah je zobrazen pod polem Hodnota; při zadání čísla mimo rozsah bude zobrazeno varování. Pro zadání formátované numerické hodnoty klikněte na Formát. V okněhodnota časového intervali je možné zadat číselnou hodnotu jako datum (offset oproti ) nebo časový interval. String registry Pro modifikaci string registru zadejte text do pole Řetězec. Při kliknutí na Upravit pro string registr, který slouží jako spojení k modulu Log Aquisition nebo Dotaz, objeví se okno Upravit vlastnosti připojení databáze. Úprava nastavovacích registrů kalendáře Modul ION Scheduler má speciální třídu nastavovacího registru s názvem registr kalendáře. Nastavení tohoto kalendářního registru je nutné pouze pro uzly, které modul Scheduler.Pro detailní informace, jak konfigurovat tento registr se podívejte na popis modulu Scheduler v ION Reference. Úprava nastavovacích registrů adresy Všechny distribuované moduly Numerický, Boolean a Pulz obsahují nastavovací registr adresy odkazující na jiný registr. Můžete specifikovat novou hodnotu nebo vynulovat existující hodnotu dle potřeby. (V současnosti je Virtuální procesor jediným uzlem, který nabízí tyto druhy modulů.) Aktuálně je možné spojit nastavovací registry adresy pouze s registry Externí Numerický, Externí Boolean a Externí Pulz. Úprava nastavovacího registru adresy 1. Pravý klik na Distribuované číslo, Distribuovaný Boolean nebo Distribuovaný pulz pro otevření dialogu Nastavení ION Modulu. 2. V sekci Registrů Nastavení, vyberte registr a klikněte Upravit pro otevření dialogu Upravit Adresový registr. 3. V okně Upravit adresový registr dvakrát klikněte na uzel, manager, modul a výstupní registr, který má být použit. Klikněte na OK pro pokračování. 4. Klikněte na OK v dialogu Nastavení Modulu ION. V nastavovacím registru adresy je možné vynulovat hodnotu. V okně Upravit adresový registr zatrhněte pole Resetovat hodnotu registru a klikněte na OK. Strana 177 z 296

178 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Nadřazený modul a sdílené nastavovací registry Nastavovací registry jsou obklopeny hvězdičkami (např.: **PM1 PT Sec** ), které indikují, že modul sdílí svůj nastavovací registr s jiným ( "nadřazeným") modulem. Příkladem je High- Speed Power Meter nebo modul Meter Units Power Meter ( HS Power Meter, MU Power Meter ). Ty sdílejí svůj nastavovací registr s nadřazeným modulem Power Meter. Při pokusu modifikovat sdílený nastavovací registr, objeví se upozornění na sdílený registr a uvede jméno nadřazeného modulu. Přejděte do nadřazeného modulu a změňte registr tam. Použití vlastních štítků Upravené štítky můžete přiřadit modulům, nastavovacím registrům, výstupním registrům a podmínkám Boolean ON/OFF. Všechny moduly a registry mají svůj základní název a ten je vidět v diagramu uzlu, uživatelských diagramech a záznamech událostí, dokud nespecifikujete upravený název. Vytvoření upraveného štítku umožní jasně popsat činnost modulu a jeho nastaveného registru. Avšak dejte pozor, kterým modulům a registrům může být změněn název. Je dán pevný počet názvů, ale jsou tisíce registrů, kterým mohou být přiřazeny. Pro mnoho registrů není vlastní štítek prospěšný. Např. většině nastavovacích registrů může být ponecháno jejich původní označení, protože jediné místo, kde se může objevit jejich název, je záznam události. Některá zařízení, jako ION7300 a ION7700, mají limit 15 znaků na štítek. Přizpůsobení vlastních štítků Okno Nastavení ION modulu umožňuje upravit štítek modulu. Štítek modulu je text, který se objeví přes horní část ikony modulu v diagramu uzlu. Je to také označení, které se použije v záznamech událostí a v okně pro ION strom. 1. V okně Nastavení ION proveďte jedno z následujících: cpro vytvoření vlastního štítku zvolte Použít vlastní štítek a do pole zdajete název. cpro použití standardního štítku zvolte Použít standardní štítek. 2. Klikněte na OK pro návrat k diagramu uzlů. Přizpůsobení štítku výstupního registru Upravením názvu výstupního registru můžete jasně identifikovat informace, které registr obsahuje. Např.: když zapojíte výstupní registr Vlna modulu Power Meter s modulem Thermal Demand a následně propojíte výstupní registr ThrmDemand s modulem Maximum, možná budete chtít pojmenovat výstupní registr modulu Maximum jako Va TD Maximum (místo použití standardního jména Maximum1 ). Strana 178 z 296

179 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář 1. V dialogu Nastavení ION Modulu vyberte výstupní registr v oblasti Výstpní Registry a klikněte Upravit pro otevření dialogu Upravit popis. 2. Proveďte jedno z následujících: cpro vytvoření vlastního štítku zvolte Použít vlastní štítek a do pole zdajete název. cpro použití standardního štítku zvolte Použít standardní štítek. 3. Klikněte na OK pro návrat k oknu Nastavení ION modulu. Přizpůsobení štítků Boolean ON/OFF Pokud jsou výstupní registry modulu Boolean, můžete vytvořit upravené názvy ve spojitosti se stavy ON a OFF v těchto registrech. Tyto názvy mohou jasně vysvětlit, co reprezentují stavy ON nebo OFF. Např. pokud Boolean výstupní registr je použit pro spínání ventilátoru (on a off), můžete vytvořit název Boolean stavu ON nazvaný Fan Running (ventilátor běží) a stavu OFF název Fan Not Running (ventilátor neběží). 1. V dialogunastavení ION Modulu vyberte Booleovský výstupní registr a klikněte Upravit pro otevření dialogu Upravit Booleovský registr. 2. Proveďte jedno z následujících: cpro vytvoření vlastních štítků zvolte Použít vlastní štítky a zadejte názvy pro štítky Registr, ON a OFF do příslušných polí. cpro použití standardních štítků zvolte Použít standardní štítky. 3. Klikněte na OK pro návrat k oknu Nastavení ION modulu. Přizpůsobení štítku nastavovacího registru 1. V okně Nastavení ION modulu zvolte nastavovací registr a klikněte na Upravit. 2. Proveďte jedno z následujících: cpro vytvoření vlastního štítku zvolte Použít vlastní štítek a do pole zdajete název. cpro použití standardního štítku zvolte Použít standardní štítek. 3. Klikněte na OK pro návrat k oknu Nastavení ION modulu. Reset ION Modulů v diagramu uzlu Návrhář možňuje vrátit určité změny, které jste provedli v diagramu uzlu od poslední změny v digramu uzlu a uložení do uzlu. To vrací ikony vybraných modulů, takže zobrazují to, co je aktuálně v uzlu. Vratné změny obsahují: czměnu hodnotu nastavovacího registru. czměna štítků modulu nebo registru. czměna spojení mezi moduly. Jelikož přidání a vymazání modulů se děje okamžitě v uzlu, belze vrátit zpět vymazání nebo vytvoření modulu. Pro reset ION modulů: 1. Zvolte požadovaé moduly pro reset. Strana 179 z 296

180 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 2. Zvolte Upravit > Reset. Všechny změny, provedené na příslušných modulech od posledního uložení v uzlu se zruší. Moduly, které nebyly vybrány zůstanou beze změny (to znamená, že nevyřízené změny zlstanou nevyřízené.) Rychlé propojení ION modulů v Vkládač Logu Při spojování modulů v Vkládač Logu můžete uspořit čas použitím nástroje Fast Linker. Fast Linker automatizuje velkou část propojovacího procesu a umožňuje rychle spojit různé kombinace záznamů událostí, dat a tvarů křivky. Pro přístup k funkcím Fast Linker stiskněte CTRL a klikněte na vstupy Vkládač Logu. Pro více informací o použití nástroje Fast Linker se podívejte na popis modulu Log Acquisition v ION Reference. Kopírování a vkládání ION modulů Umožňuje snadno vytvářet nové funkce v diagramu uzlu kopírováním a vkládáním modulů. Můžete kopírovat a vkládat jednotlivý modul, skupinu modulů, sdružovací ikony, textové objekty nebo celý uzel. Můžete kopírovat moduly z jednoho uzlu a ukládat je do jiného tak dlouho, dokud uzel, do kterého vkládáte, podporuje vybrané moduly a má dostačující zdroje. Při vkládání lze nahradit existující moduly a přidat nové. Můžete také kopírovat moduly a uložit je jako framework. Tento framework lze znovu použít v jiných uzlech. Ukládání konfigurace uzlu jako framework umožňuje rychlý a snadný způsob jak programovat velké množství uzlů najednou. Trvalé moduly nemohou být vymazány, ale mohou být přepsány během vkládání do frameworku. Přepisování neodstranitelného modulu účinně přepojí jeho výstupy a přepíše název, ale přitom jeho základní funkce zůstanou nedotčeny (např.: modul Master Reset může být přejmenován, ale výstupní pulsy tohoto modulu stále vyvolá master reset). Když vkládáte standardní framework do měřiče, použijte "uzamčné vložení" (lock-paste), aby jste se ujistili, že všechny trvalé moduly ve starém standardním frameworku jsou přepsatelné odpovídajícím trvalým modulem v novém standardním frameworku. Trvalé moduly jsou uvedeny v "Reference šablony ION zařízení". Kopírování modulů Návrhář nabízí dva způsoby vytváření kopií modulů: kopírování a vložení pomocí schránky ION Enterprise kopírování a vložení pomocí frameworku. Schránka Power Monitoring Expert je dočasné úložiště, které uchovává veškeré zkopírované nebo vyjmuté informace, či objekty z komponenty Návrhář. Jedná se však o odlišný objekt, než je schránka Microsoft Windows. Strana 180 z 296

181 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Při kopírování výběru ION modulů je možné použít Kopírovat, vyjmout nebo Kopírovat do Frameworku: ckopírovat ukládá výběr do schránky a ponechává originální modul(y) nedotčené. cvyjmout ukládá výběr do schránky a přemístí originální modul(y). ckopírovat do frameworku ukládá výběr jako složku a ponechává originální moduly nedotčené. Dále připadá v úvahu vkládání se zkratkami, moduly, které nemohou být vkládány a klonování uzlu (kopírování a vložení kompletního uzlu z jednoho diagramu uzlu do druhého). Vyjmutí nebo kopírování ION modulů do schránky Použijte příkaz Vyjmout nebo Kopírovat pro uložení dočasné kopie vybraných modulů do schránky. Poté můžete použít příkaz Vložit pro přenesení výběru ze schránky do jakéhokoliv diagramu uzlu. Každá kopie si uchovává hodnoty nastavovacího registru, upravené názvy, informace o spojení a dispozice originálu. Při vyjímání nebo kopírování vybraných lze též zahrnout i združovací ikony a textové objekty. Pokud vyberete sdružovací ikonu, všechny moduly ve skupině se zkopírují, zrovna tak jako všechny vložené združovací ikony. 1. Zvolte požadované moduly pro vyjmutí nebo kopírování. 2. Proveďte jedno z následujících: cpro vyjmutí výběru do schránky a přemístění originálu zvolte Upravit > Vyjmout. cpro kopírování výběru do schránky a zachování originálu zvolte Upravit > Kopírovat. Návrhář zkopíruje požadované informace do schránky. Poté, co překopírujete výběr do schránky, můžete zvolit Upravit > Vložit pro vložení do jakéhokoliv uživatelského diagramu. Kopírování ION modulů do frameworku Příkaz Kopírovat do frameworku můžete použít pro vytvoření frameworku z vybraných modulů. Framework je šablona, kterou můžete použít pro kopírování skupiny modulů. Na rozdíl od normálního kopírování a vkládání, je framework ukládán jako soubor, který může být vložen později. Když vyberete Upravit > Kopírovat do frameworku, zkopíruje Návrhář rozložení, informace o spojení a konfiguraci každého modulu ve vybrané skupině. Uloží framework jako soubor.fwn. Poté je možné použít příkaz Vložit z frameworku pro vložení skupiny do jiného diagramu. Frameworky lze použít pro zjednodušení programovacího procesu několika zařízení s podobnými konfiguracemi. Například, pokud chcete programovat jednu funkci do několika uzlů, naprogramujte první uzel a potom překopírujte konfiguraci do frameworku. Poté můžete rychle naprogramovat ostatní uzly tak, že otevřete jejich diagramy uzlu a vložíte vytvořený framework. Můžete též použít framework na programování celého uzlu najednou a značně uspořit čas potřebný pro nastavení velké instalace. Strana 181 z 296

182 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Předtím, než uložíte skupinu modulů jako framework, pečlivě zvažte, které moduly má obsahovat. Pokud do frameworku zahrnete i hlavní moduly, nebudete je moci vkládat, ledaže byste přepsali existující hlavní moduly, které odpovídají těm ve frameworku. Jiný přístup je vybrat downstream moduly hlavního modulu a uložit je jako framework. Potém, při vkládání frameworku do jiného diagramu uzlu, můžete použít funkci Zachovat externí vstupy pro zachování vašich propojů v originálních hlavních modulech. (Viz "Kopírování a vkládání ION modulů" na stran 180 pro více informací.) Uložený framework může být použit v jiném diagramu uzlu, pokud uzel podporuje moduly obsažené ve frameworku. Ačkoli je možné vytvořit framework z jednoho typu uzlu a použít ho s jiným typem uzlu, je doporučené omezit použití frameworků pro uzly stejného typu. Kopírování skupiny ION modulů do frameworku 1. Zvolte skupinu ikon modulu, které chcete zkopírovat. 2. Vyberte Upravit > Kopírovat do frameworku pro otevření dialogu Kopírovat do frameworku. 3. V boxu Název souboru napište název frameworku, klikněte na Uložit. Automaticky se přidá přípona souboru (.fwn) a výběr se uloží jako soubor framework. Poté, co jste překopírovali skupinu do frameworku, můžete zvolit Upravit > Vložit z Frameworku pro vložení do diagramu uzlu. Vkládání ION modulů Můžete vložit a uložit kopii jednoho či více modulů do jakéhokolivdiagramu uzlu. Návrhář nabízí dva způsoby vkládání modulů: cvložit vloží výběr, který byl umístěn ve schránce pomocé příkazů Vyjmout nebo Kopírovat cvložit z Frameworku vloží výběr, který byl uložen jako soubor. Vkládání modulů je složitější než jejich kopírování, jelikož postup přidávání modulů do uzlu může vyžadovat výměnu existujících modulů. NávrhářAť jste použili Vložit nebo Vložit z frameworku, zobrazí okno vložit shrnutí, které vysvětlí každou stránku doporučených změn. Můžete použít okno Vložit shrnutí pro definici, jak integrovat zdrojové moduly do cílových modulů. Například, pokud vkládáte zdrojový modul do cíle, který je již obsazen, můžete buď uzamknout vkládání nového modulu přes existující nebo volně vložit nový modul do nejbližšího volného vhodného cíle. Pokud vložíte výběr, který obsahuje zkratku, Návrhář může vložit zkratku jako modul. (Viz "Vkládání zkratek" na stran 186 pro více informací.) V některých případech Návrhář nemůže vložit každý modul z výběru. (Viz "Moduly, které nelze vložit" na stran 187 pro více informací.) Strana 182 z 296

183 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Vkládání ION modulu ze schránky nebo z frameworku První věcí při vkládání modulů, je výběr diagramu uzlu a okna, do kterých chcete moduly uložit. Pokud máte otevřeno více než jedno okno, klikněte na lištu názvu okna, které chcete mít aktivní. Je možné vložit moduly do stejného diagramu uzlu, ze kterého jste kopírovali, nebo do jiného. Můžete vkládat moduly ze dvou zdrojů : ze schránky nebo z frameworku. Když vložíte výběr z kteréhokoliv zdroje, Návrhář popíše doporučené změny v okně Vložit shrnutí. Okno Vložit shrnutí můžete použít pro zobrazení změn a provedení nezbytných modifikací. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ POZNÁMKA cnepoužívejte volbu "uzamčeného vložení" (lock paste) pro přepsání existujících umístění modulů. cpoužijte tuto možnost, pouze pokud jste pokročilý uživatel obeznámený s ION architekturou. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek změny v činnost požadovaných modulů. Volba lock paste přepíče existující modul, ale jeho vstupy jsou zachovány jako vstupy ostatních modulů. vinou toho nemusí modul pracovat dle očekávání, (Viz "Kopírování a vkládání ION modulů" na stran 180 pro více informací.) Vkládání ION modulů do diagramu uzlu 1. Otevřete okno tam, kam chcete umístit moduly. Klikněte na pozadí okna pro zrušení výběru modulů. 2. Proveďte jedno z následujících: cpro vložení výběru ze schránky zvolte Upravit > Vložit. cpro vložení výběru z frameworku zvolte Upravit > Vložit z frameworku. V boxu Vložit z frameworku zvolte požadovaný soubor a klikněte na Otevřít. 3. Objeví se okno Vložit shrnutí. Použijte okno Vložit shrnutí pro shlédnutí navržených změn (viz Použití okna Vložit shrnutí níže pro více informací). Pokud jste s přehledem spokojeni, klikněte na OK pro dokončení postupu. Výběr je uložen do aktivního okna. Veškerý výběr je automaticky vybrán, a tak ho můžete snadno přenést do prázdného místa v okně. Všechny ikony modulů ve výběru se jeví jako probíhající dokud nekliknete na Odeslat & Uložit pro uložení změn v uzlu. Strana 183 z 296

184 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Použití okna Vložit shrnutí NávrhářPředtím, než uloží výběr, zobrazí se dialogové okno Vložit shrnutí. Použijte toto okno pro kontrolu a modifikaci navržených změn do diagramu uzlu. Dialogové okno Paste Summary ukazuje seznam všech modulů, které mají být vloženy a ukazuje jejich umístění v uzlu. Pro každý modul ukazuje krátký přehled navržených změn a také detailnější popis, jak je modul vložen nebo proč nemůže být vložen. Následující sekce popisuje různé oblasti dialogového okna Vložit shrnutí. Zdroj Sloupec Zdroj obsahuje všechny moduly, které byly zkopírovány do schránky nebo frameworku. Každý zdrojový modul je v seznamu pod svým standardním názvem, ledaže by byl specifikován upravený název (v tomto případě se standardní název objeví v závorce za názvem). Vyberte modul v tomto sloupci pro zobrazení dalších informací v okně Detaily v dolní části dialogového okna. Umístění Sloupec Umístění označuje, kam bude umístěna kopie každého zdrojového modulu (diagram uzlu). Název modulu uvedený ve sloupci Umístění může nebo nemusí být totožný s názvem uvedeným ve sloupci Zdroj. (Pokud má být umístěný modul přepsán, je použit znovu. Jinak je použit další další volný modul.) Shrnutí Sloupec Shrnutí říká, zda je zdrojový modul kopírován do umístění jako nový modul nebo zda nahradí (přepíše) stávající modul. Tento sloupec také ukazuje, pokud modul nebude vložen. Strana 184 z 296

185 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Informace ve Shrnutí můžete seřadit abecedně dle Zdroje, Umístění, nebo důležitosti shrnutí. Kliknutím na záhlaví sloupce Zdroj, Umístění nebo Shrnutí seřadíte seznam dle požadovaného kriteria Detaily Okno Detaily umístěné dole v dialogovém okně ukazuje více podrobností než popis ve sloupci Shrnutí. Když kliknete na modul ve sloupci Zdroj, můžete si prohlédnout popis navrhované transakce v okně Detaily. Tento popis vysvětluje, jak je modul vložen nebo nabízí důvody, pro které nemůže být vložen. Tip Můžete vytvořit kopii informace zobrazené v sekci Detaily okna Vložit shrnutí. Pro kopírování použijte kurzor myši ke zvýraznění textu, poté klikněte pravým tlačítkem na výběr a zvolte Kopírovat. Poté můžete vložit tento výběr do textového editoru. Správa externích vstupů Kontrolní okno správa externích vstupů umožňuje vkládat výběr modulů s nedotčenými externími linky. Pokud je zatržní pole zrušeno, všechny externí linky (spoje na moduly mimo tento výběr) jsou smazány. Následující příklad znázorňuje externí linky k modulu Power Meter. A externí link Pokud kopírujete dva moduly vpravo, ale zapomenete vybrat i modul Power Meter, pak spojení na modul Power Meter bude externí. Po vložení výběru budou vnější spojení tohoto modulu ztraceny, pokud nevyberete Správa externích vstupů v okně Vložit shrnutí. Zatrhávací pole (Volné vložení/uzamčené vložení/žádné vložení) Zatrhávací pole vlevo od každého modulu indikují navrhovanou akci (jak bude modul vložen): czelené zatržení csymbol zámku indikuje volné vložení. indikuje uzamčené vložení. cčervený symbol X indikuje, že modul nebude vložen. csymbol X bez zatrhávacího pole identifikuje modul, který nelze vložit. Strana 185 z 296

186 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kliknutím na zatrhávací pole můžete změnit nabízenou akci. Například, pokud klikněte na symbol volné vložení nebo nebude vložen, změní se symbol "uzamčené vložení. Když změníte typ vkládání, popis ve sloupci Shrnutí a v okně Detaily se také změní a změní popis akce. (Viz "Kopírování a vkládání ION modulů" na stran informací.) Volné nebo Uzamčené vložení? 180 níže pro více Můžete použít funkce volné vložení a uzamčené vložení jako povely pro instruování Návrhář, jak reagovat na potenciální rozpor. Například, pokud chcete vožit modul Setpoint 1 do diagramu, ve kterém je již modul Setpoint 1 máte dvě možnosti. Můžete buď vložit nový modul pod novým jménem (např.: Setpoint 2 ), nebo můžete přepsat existující modul novým a použít starý název. První možnost v horním příkladu je volné vložení. Může být použit pro vložení nových modulů do diagramu bez vymazání jakéhokoliv existujícího modulu. Je to vhodné pro začlenění nových funkcí do uzlu bez narušení existující funkčnosti uzlu. Ačkoli to vypadá výhodně, nemusí to být vždy nejlepší volba. Ponecháním existujícího modulu neporušeným, může volné vložení způsobit zbytečnou duplikaci funkcí. Některé skupiny modulů jsou navíc nezávislé a mohou požadovat uzamčené vložení pro správnou funkci. Druhá volby uvedená výše je uzamčené vložení. Dává pokyny aplikaci Návrhář k přesnému obnovení zdrojových modulů, dokonce i pokud je požadováno od aplikace Návrhář přepsání existujících modulů v diagramu. Uzamčené vložení je účinná a rychlá alternativa záměny starých modulů za nové k časově náročnému způsobu vymazání modulu, přidání nového a jeho konfiguraci. Můžete požít kombinaci obou způsobů včetně jednoduchého způsobu vkládání. Můžete si předvybrat moduly pro Návrhář a pro opětovné použití při volném vkládání. V aktuálním diagramu, kam vkládáte výběr, stiskněte SHIFT a poté klikněte na jakoukoliv ikonu modulu, která je nežádaná. Když vkládáte nový výběr, můžete použít funkci aplikace Návrhář - nahrazení jakéhokoliv vybraného modulu novým. Přepsání modulu není stejné jako jeho vymazání a vložení jiného. Když je modul přepsán, zůstávají spojení jeho výstupů se vstupy jiných modulů. Pokud je modul vymazán, pak jeho jsou také vymazány a neexistují po vložení jiného modulu na toto místo. Vkládání zkratek Ikona zkratky reprezentována symbolem jiném okně. představuje ukonu modulu, která se nachízí v Můžete kopírovat zkratku stejným způsobem jako originální modul, ale když vkládáte zkratku, stane se jedna ze dvou věcí: je buď vložena jako zkratka existujícího modulu (pokud je nějaký k dispozici) nebo jako nový modul. V obou případech pokračuje ve výkonu své funkce, jako předtím. Strana 186 z 296

187 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář To je základní důvod pro výměnu zkratky s modulem: zkratka nemůže existovat v uzlu bez modulu, který reprezentuje. Když vložíte výběr obsahující i zkratku, Návrhář vyhledává jak výběr, který má být vložen, tak i umístění modulu, který je reprezentován zkratkou. Pokud je nalezen modul, vkládá se zkratka jako zkratka. Pokud modul není nalezen, je zkratka nahrazena kopií modulu. Tímto způsobem Návrhář zajistí, že vložený výběr je kompletní a nezávisí na modulu, který není k dispozici v umístění uzlu. Návrhář provádí tento proces automaticky; nevyžaduje zásah uživatele. Moduly, které nelze vložit Některé moduly nemohou být vkládány, protože jejich nastavení je nepřenosné mezi uzly. Všechny továrně nastavené, komunikační, a diagnostické moduly musí být konfigurovány individuálně pro každý uzel. Při vkládání výběru, který obsahuje továrně nastavené, komunikační nebo diagnostické, vloží Návrhář pouze umístění ikon klonování uzlu Klonováním uzlu lze rychle provést konfiguraci více uzlů. Klonování v podstatě vyžaduje kopírování kompletní konfigurace uzlu do frameworku a poté jeho vložení do jiného uzlu. Tímto způsobem se efektivně přeprogramovává uzel přejmutím frameworku jako přesné kopie originálu. Když vkládáte úplnou konfiguraci uzlu, tovární, komunikační a diagnostické moduly se nevloží, neboť mohou narušit použití komunikací zařízení. Pokud potřebujete změnit nastavení těchto modulů, můžete to udělat ručně. Kopírování kompletní konfigurace uzlu 1. Otevřete diagram toho uzlu, který chcete kopírovat. Ujistěte se, že jste v hlavním nebo kořenovém okně diagramu. 2. Zvolte Upravit > Vybrat vše. yberou se všechny jádrové moduly, standardní moduly, sdružovací okna a textové ikony. 3. Vyberte Upravit > Kopírovat do frameworku pro otevření dialogu Kopírovat do frameworku. 4. V boxu Název souboru napište název frameworku, klikněte na Uložit. Automaticky se přidá přípona souboru (.fwn) a celá konfigurace uzlu se uloží jako soubor frameworku. Poté, co jste uložili konfiguraci zdrojového uzlu jako framework, můžete ho vložit do jiného uzlu stejného typu. Tento soubor může sloužit jako záloha v případě, kdy budete chtít obnovit konfiguraci zdrojového uzlu. Vložení kompletní konfiguraceuzlu do jiného uzlu 1. Otevřete uzlový diagram uzlu, do chterého chcete vložit konfiguraci. Ujistěte se, že jste v hlavním nebo kořenovém okně diagramu. Strana 187 z 296

188 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 2. Zvolte Upravit > Vybrat vše. Stiskněte Delete pro odstranění existující konfigurace uzlu. Objeví se dialogové okno se seznamen standardních modulů, které budou vymazány a hlavních modlů, které nemohou být vymazány. Klikněte na OK pro pokračování. Standardní moduly a textové ikony se vymažou a jádrové moduly (a všechna skupinová okna obsahující jádrové moduly) zůstanou. 3. Zvolte Upravit > Vybrat vše pro výběr zůstavajících modulů (a sdružovacích) ikon. 4. VyberteUpravit > Vložit z frameworku pro otevření dialogu Vložit z frameworku, vyberte soubor framworku, který obsahuje konfiguraci nodu kterou chcete vložit a poté klikněte Otevřít. Objeví se okno Vložit shrnutí. (Viz "Kopírování a vkládání ION modulů" na stran 180 pro více informací.) 5. Vyberte všechny moduly ze seznamu (klikněte na poslední položku, podržte SHIFT, poté klikněte na první položku - celý seznam se zvýrazní). 6. Změňte typ vkládání na uzamčené vkládání (podržte SHIFT a klikněte na zatrhávací pole typu vložení, dokud se všechny moduly nenastaví jako uzamčené vložení ). 7. Klikněte na OK pro dokončení procesu. Zvlolený framework je vložen do diagramu uzlu. Všechny ikony modulů ve výběru se jeví jako nevyřízení, dokud nekliknete na Odeslat & Uložit pro uložení změn v uzlu. Zobrazení výstupních registrů, nastavovacích registrů a vstupů Každá ikona modulu obsahuje symbol vstupu a výstupu. Symbol vstupu (vlevo) poskytuje přístup ke vstupům modulu a symbol výstupu (vpravo) poskyutje přístup k výstupním a nastavovacím registrům modulu. A B Vstup Výstup Registr je typ paměťové banky, která ukládá informace o linkování a nastavení modulu. Každý modul využívá dva typy registrů: cvýstupní registry ukládají data zpracovaná modulem (číselné hodnoty, záznamy o událostech a data průběhů). cnastavovací registry ukládají informace o konfiguraci modulu. Oba typy registrů slouží jako úložný protor modulu. Strana 188 z 296

189 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Zobrazení informací výstupního registru Informace výstupních registrů zahrnuje dostupné výstupní registry modulu, jejich hodnoty v reálném čase a vlastníky výstupních registrů. Ke keždému z nich lze přistupovat pomocí symbolu výstupu umístěného na pravé straně ikony modulu. A Klikněte na symbol výstupu pro přístup k informacím výstupního registru modulu. Zorbazení dostupných výstupních registrů Klikněte na symbol výstupu. Zobrazení hodnot v reálném čase výstupních registrů Stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na symbol výstupu. Zobrazení vlastníků výstupních registrů Klikněte pravým tlačítkem na symbol výstupu. Dojde k zobrazení vlastníků výstupních registrů, takže je možné identifikovat všechny moduly závislé na uzlu a určit úlohu každého z nich. To je užitečné při určování následků odstranění modulu. Zobrazení informací nastavovacího registru Nastavovací registry modulu obsahují informace o jeho konfiguraci. Při zpracování dat manipuluje modul s daty dle postupů uložených v jeho nastavovacích registrech. Informace nastavoavcích registrů zahrnuje dostupné nastavovací registry modulu, jejich nastavení a vlasníky. Ke keždému z nich lze přistupovat pomocí symbolu výstupu umístěného na pravé straně ikony modulu. A B Klikněte pravým tlačítkem pro přístup k dialogu nastavení ION Modulu. Stiskněte CTRL a klikněte na symbol výstupu pro přístup k dialogu nastavení ION Modulu. Stiskněte CTRL+SHIFT a klikněte na symbol výstupu pro zobrazení dialogu nastavení ION Modulu a nastavení Nastavovacího registru. Stiskněte CTRL a pravým tlačítkem klikněte na symbol výstupu pro zobrazení vlastníků nastavovacích registrů. Zobrazení nastavovacích registrů Stiskněte CTRL a klikněte na symbol výstupu nebo klikněte pravým tlačítkem na grafický prvek uprostřed modulu pro zobrazení dialogové okno nastavení ION modulu. Strana 189 z 296

190 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Zobrazení nastavení nastavavovacích registrů Stiskněte CTRL+SHIFT a klikněte na symbol výstupu nebo klikněte pravým tlačítkem na grafický prvek uprostřed modulu pro zobrazení dialogové okno nastavení ION modulu. Zobrazení vlastníků nastavovacívh registrů Zobrazení informací vstupů Stiskněte klávesu CTRL a klikněte pravým tlačítkem na symbol výstupu. Informace o vstupu obsahují vstupy modulu a vzorek jeho vstupních hodnot v reálném čase. Ke každému z nich lze přistupovat pomocí ikony vstupu modulu. A Klikněte na symbol vstupu pro přístup k informacím vstupního registru modulu. Zobrazení vstupů Klikněte na symbol vstupu. Zobrazení vstupních hodnot v reálném čase Stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na symbol vstupu. Služba Virtuální procesor Virtuální procesor je služba, která pracuje na Power Monitoring Expert serveru, poskytuje koordinovaná sběr dat, zpracovává data a řídí funkce skupiny měřičů. To umožňuje distribuované akce, poskytuje řešení na míru pro rozdílné potřeby průmyslu, obchodu a energetiky. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ cnepoužívejte objekty pro časové kritické funkce, jelikož může dojít k prodlevě mezi inicializací a provedením řídící činnosti. cnevytvářejte vlastní objekty v Virtuální procesor diagramu pro vzdálenou činnosti zařízení bez konfigurace příslušné úrovně přístupu a bez konfigurace stavového objektu pro indikaci stavu řídící činnosti. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Virtuální procesor umožňuje shromažďovat informace dostupné ve vaší síti přístrojů energetického monitoringu a umožňuje třídění, manipulaci a/nebo úpravu dat před distribucí informací do různých oddělení společnosti. Virtuální procesor lze vnímat jako virtuální Strana 190 z 296

191 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář zařízení, schopné shromažďovat a zpracovat data z několika monitorovacích zařízení, analyzující informace a provádějící řídící funkce dle potřeby. Název Virtuální procesor naznačuje jeho vlastnosti: cvirtuální - Virtuální procesor běží v paměti vašeho PC, nejde o vzdálený přístroj. cprocesor - Virtuální procesor obsahuje širokou nabídku ION modulů, které používá pro zpracování informací. Použití služby Virtuální procesor Distribuované řízení Virtuální procesor není továrně nakonfigurován. Pro sběr a nalýzu dat, Modbus komunikaci nebo distribuované řízení musíte nejprve vytvořit frameworky ION modulu za použití Návrhář. Viz ION Reference pro informace o ION modulech. Konfigurace Virtuální procesor pomocí Návrhář Použijte Návrhář pro konfiguraci služby Virtuální procesor včetně přidání nových modulů, konfiguraci nastavovacích registrů a propojení vstupů a výstupů. Vytvoření druhého Virtuální procesor Vytvořte druhý ION Služba Virtuálního procesoru a spusťte ho pomocí následujících kroků: 1. Otevřete okno příkazového řádku. 2. Registrujte Virtuální procesor jako službu ze složky...\power Monitoring Expert\system\bin zadáním: vip.exe -Service -N<vlastní jméno Virtuální procesor> 3. Otevřete Ovládací panely > Administrativní nástroje > Služby a spusťte nově registrovaný Virtuální procesor. Zobrazení dat Virtuální procesor pomocí Vista Po použití Návrhář pro přidání a propojení modulů ve Virtuální procesor, je možné vytvořit uživatelský diagram v Vista a propojit ho s moduly v Virtuální procesor. Poté můžete použít váš uživatelský diagram pro zobrazení systémových dat, monitorování alarmů a základní řídící funkce v rámci frameworku Virtuální procesor. Konfigurace Virtuální procesor pro interaci s plochou 1. Otevřete Ovládací panely > Administrativní nástroje > Služby. 2. Pravým tlačítkem klikněte na ION Služba Virtuálního procesoru a zvolte Vlastnosti. 3. Zvolte záložku Přihlášení. 4. Zvolte "Povolit interakce služby s plochou" a klikněte na OK. 5. Zastavte a restartujte ION Služba Virtuálního procesoru. Moduly distribuovaného řízení Virtuální procesor jsou prostředky přenosu informací mezi různými přístroji v síti. Tyto moduly mohou být použity pro stavbu frameworků pro řízení procesů, jako je oznámení alarmu, řízení poptávky výroby, řízení účiníku, řízení zátěže, paging, a spínání generátoru. Strana 191 z 296

192 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Předtím, než se rozhodnete použít Virtuální procesor pro implementaci řídícího systému, je důležité porozumnět různým faktorům, které mají vliv na rychlost práce služby Virtuální procesor. Některé z těchto faktorů zahrnují provoz sítě, počet připojených přístrojů v síti, spolehlivost komunikační sítě a zatížení CPU pracovní stanice, na které běží Virtuální procesor. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VAROVÁNÍ cnepoužívejte objekty pro časové kritické funkce, jelikož může dojít k prodlevě mezi inicializací a provedením řídící činnosti. cnevytvářejte vlastní objekty v Virtuální procesor diagramu pro vzdálenou činnosti zařízení bez konfigurace příslušné úrovně přístupu a bez konfigurace stavového objektu pro indikaci stavu řídící činnosti. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. Informace předkládané v této sekci předpokládají, že jste obeznámeni s různými ION moduly a jejich funkcemi. Prostudujte si ION Reference pro více detailů o Distribuovaném řízení a dalších modulech. Moduly distribuovaného řízení Virtuální procesor používá čtyři moduly pro implementaci frameworků distribuovaného řízení. Tři typy jsou moduly distribuovaného řízení (Distribuovaný Boolean, Numerický, a Pulz), přijímající data z přístrojů nebo z ostatních Virtuální procesor v síti a ppřenášející tato data do adresy uzlu specifikované v nastavovacích registrech modulu. Modul monitorování dat je používán jako prostředek vyřazení řídícího modulu, pokud se data na zdrojovém vstupu (která jsou používána pro provádění řídícího rozhodnutí) stanou zastaralými. Nastavovací registry modulu distribuovaného řízení Všechny moduly distribuovaného řízení (Distribuovaný Boolean, Distribuovaný Numerický, a Distribuovaný Pulz) mají Zdrojový a Aktivní vstup. Aktivní vstup musí být propojen s jiným modulem a musí být zapnut pro práci modulu Distribuované řízení. Tyto moduly také obsahují nastavovací registr Umístění, který specifikuje uzel přijímající data. Distribuovaný modul Boolean Všechny moduly Distribuovaný Boolean mají jeden vstup, který musí být spojen s na výstupní registr externí Boolean. Kdykoliv tento regist změní svoji Boolean hodnotu, pošle se nová hodnota do uzlu definovaném v nastavovacím registru Umístění. Distribuovaný modul Numerický Vstup distribuovaného modulu Numerický musí být propojen s modulem Externí Numerický. Hodnota tohoto vstupu je poslána do uzlu specifikovanému v nastavovacím registru Umístění. Tento modul má navíc dva nastavovací registry, které jsou používány pro rozhodnutí kdy a jak často budou zaslána data do uzlu Umístění. Strana 192 z 296

193 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Distribuovaný modul Pulz Všechny distribuované moduly Pulz mají jeden vstup, který musí být připojen na modul Externí Pulz. Pulz tohoto modulu je poslán na uzel do nastavovacího registru Umístění. Modul Monitorování dat Virtuální procesormodul Monitorování dat poskytuje prostředky výstrahy na komunikační problémy, ke kterým může dojít mezi a jakýmkoliv uzlem ION uvedeným na Zdrojových vstupech modulu Monitorování dat. ION měřiče s pokročilou bezpečností neakceptují řídící příkazy z Virtuální procesor. V případě povolení těchto řídících operací je nutné pro použití této aplikace nastavit heslo v Konzole pro správu. Viz "Přístup k měřícím zařízením s pokročilým zabezpečením" na stran 37 pro informace o konfiguraci Pokročilé bezpečnosti. Výkon sítě distribuovaného řízení Je důležité maximalizovat rychlost přijímání dat do Virtuální procesor, podle nichž se provádí řídící rozhodnutí. Výkon Virtuální procesor používající Distribuované řízení je citlivý na faktory provozu sítě, celkové parametry Virtuální procesor, a využití CPU pracovní stanice. Následující sekce poskytuje doporučení pro zvýšení výkonu distribuovaného řízení. Konfigurace systému cminimalizujte počet zařízení na jednom místě pro zařízení obsahující zařízení použitá pro distribuované řízení. cminimalizujte počet aplikací (jako Vista), které vyžadují data z místa řízení. csnižte periodu přihlašování klienta Virtuální procesor. cmaximalizujte přenosovou rychlost. Výkon CPU cpoužijte jeden Virtuální procesor řídícím účelům; další Virtuální procesor může obstarávat méně kritické funkce. cnespouštějte náročné funkce na CPU stejné pracovní stanice jako je váš Virtuální procesor pro distribuované řízení.. Aplikace distribuovaného řízení Frameworky distribuovaného řízení Virtuální procesor mohou provádět různé řídící procesy; dva příklady jsou uvedeny níže. Ujistěte se, že jste se dobře seznámeni z výše uvedenými sekcemi předtím, než použijete některý z frameworků těchto modulů v řídícím systému. Strana 193 z 296

194 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Příklad: Tok hodnoty mezi zařízeními Následující příklad ukazuje, jak je číselný výstup z modulů Integrátoru v měřiči A poslán na modul externí Numerický v měřiči B. Povšimněte si, že distrubuovaný modul Numerický je blokován pokud modul Monitorování dat detekuje komunikační problém mezi měřičem A a Virtuální procesor (např.: vypršení časového limitu nebo pomalé spojení na síti). To pomáhá zajistit, že řídící akce jsou prováděny na základě čerstvých dat. Příklad: řízení zařízení Tento příklad je rámec monitorující celkové harmonické zkreslení (THD), které může způsobit přehřátí zařízení ( např.: transformátor). Když je dosaženo nastavené teploty, systém zašle zprávu po síti do pracovní stanice a zapne se ventilátor. Běžné aplikace pro Virtuální procesor Virtuální procesor může být použit pro vytváření mnoha analýz, záznamů a řídící funkce. Tato sekce popisuje tři obecné aplikace pro Virtuální procesor: cgenerování reportů na základě události s použitím aplikace Reporter Strana 194 z 296

195 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář cagregace dat czáznam dat z měřících zařízení Příklady zobrazené na následujících stanách předpokládají, že rozumíte funkcím a volbám používaným v různých modulech. Viz ION reference pro více detailů. Seznamte se s předchozí sekcí pro všobecné aplikace Modbus a Distribuované řízení. Příklad: Generování reportu na základěudálosti s použitím aplikacereporter Virtuální procesor může být použit společně se zařízením a Vkládač Logu pro generování reportů v odezvě na systémové události. V následujícím příkladě je automaticky generován report Kvality el. energie v případě rušení systému. Protože se přechodové jevy často vyskytují ve skupinách, umožňuje nastavení pětiminutového zpoždění v modulu One-Shot timer zachytit několik přechodových jevů a zobarzit je v jednom Power Quality reportu. Spouštěcí modul Virtuálního procesoru podporuje pouze neinteraktivní procesy. To je omezení operačního systému. Použití spouštěcího modulu Virtuální procesor může vyžadovat, aby Virtuální procesor běžel jako aplikace místo služby. Spouštět Virtuální procesor jako aplikaci nemusí fungovat ve všech případech. Kontaktujte Technická podpora pro více informací. Strana 195 z 296

196 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Příklad:Agregace dat V tomto příkladě měřiče monitorují průměrnou hodnotu proudu (I prům). Každý den a určitou dobu (danou v modulu Periodický časovač ), modul Data rekordér ukládá maximální průměrnou hodnotu proudu pro každý měřič. Příklad: Záznam dat z měřících zařízení Virtuální procesor může být použit pro záznam dat z měřičů, které namají Data rekordéry. V následujícím případě se zaznamenávají celkové kwh z modulu Integrátor měřiče každých 15 minut modulem Data rekordér pro Virtuální procesor. Virtuální procesor udrží pouze 100 záznamů najednou, to je přibližně jeden den 15 minutových dat. Pokud Virtuální procesor přestane pracovat, zastaví se i záznam dat. Nastavení globálních parametrů Globální operační parametry pro Virtuální procesor a nastavení sítě Modbus jsou konfigurovány použitím Virtuální procesor. Pro normální činnost není nutné globální parametry měnit. Virtuální procesor pracuje ve většině aplikacích normálně se standardními nastaveními. Viz "Modifikace globálních parametrů" na stran 79 pro detaily. Strana 196 z 296

197 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 5: Návrhář Pro nastavení sítě Modbus Virtuální procesor, viz "Virtuální procesor nastavení" na stran 79. ION Služba Virtuálního procesoru musí být restartován pro uplatnění jakýchkoliv změn, jelikož Virtuální procesor čte soubor vipsys.dat pouze jednou při spuštění. ION Služba Virtuálního procesoru lze restartovat pomocí okna Služby v appletu služeb Ovládacích panelů. Strana 197 z 296

198 Kapitola 5: Návrhář StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Strana 198 z 296

199 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows Použijte Správce databáze pro provedení manuální údržby na Power Monitoring Expert databázích.použijte Plánovač úloh systému Windows pro konfiguraci naplánovaných úloh pro operace jako je záloha a údržby. Správce Databáze nepovoluje ruční údržbu databáze na databázi Aplikačních Modulů.V případě nutnosti obnovení dat nebo po instruování technickou podporou je databázi Aplikačních modulů obnovit pomocí funkce Obnovy databáze v aplikaci SQL Server Management Studio. Viz "Obnovení Databáze aplikačních modulů" na stran 205 pro více informací o této operaci. ION databáze mohou být obnoveny za použití Správce databáze. V této sekci Správce databáze 200 Manuální úlohy 201 Oznámení alarmu v instalaci SQL Server Express 209 Naplánované úlohy v Plánovači úloh systému Windows 210 Optimalizace času dotazování nad databází 212 Vkládač Logu 213 Přístup k ION databázi pomocí aplikací třetích stran 213 Strana 199 z 296

200 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Správce databáze Přo přístup k Správce databáze spusťte Konzole pro správu a následně klikněte na Nástroje > Správce databáze. Pamatujte, že se musíte přihlasit na server jako uživatel s administrátorským oprávněním a také potřebujete oprávnění dozorce pokud se přihlašujete do Konzole pro správu. Pro spuštění Správce databáze v instalaci distribuovaných produktů se přihlašte k databázovému serveru jděte do složky...\schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\bin a dvakrát klikněte na DatabaseManager.exe. Expandujte tyto položky v navigačním stromu pro zobrazenídatabází pro každou instanci. Pamatujte, že naplánované úlohy jsou dostupné pouze v Plánovači úloh systému Windows.Pro další informace, viz "Naplánované úlohy v Plánovači úloh systému Windows" na stran 210. A Instance SQL Serveru B Databáze C Nabídka Možností D Zobrazit archivy Instance SQL Serveru Standardní instance SQL Serveru, kterou produkt používá pro své databáze je COMPUTERNAME\INSTANCE, kde COMPUTERNAME je jméno serveru, a INSTANCE je instance SQL Serveru používaná produktem. Strana 200 z 296

201 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows Manuální úlohy Databáze Sekce Databáze Vám umožnuje prohlédnou informace o databázích nebo provádět manuální akce na databázích. Pro informace o ručních akcích, které můžete provádět, viz "Manuální úlohy" na stran 201. Zobrazení vlastností databáze Pro zobrazení vlastností příslušné databáze na ni klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti. Vlastnosti jsou: cvelikost: aktuální velikost databáze cumístění primárního souboru: cesta k primárnímu souboru databáze (.mdf). cumístění záznamu transakce: cesta k souboru záznamu transakcí databáze (.ldf). cdatum vytvoření: datum a čas, kdy byla databáze vytvořena. cdatum poslední zálohy: Datum, kdy byla provedena poslední záloha. cdostupné místo na disku: dostupné místo na disku, na kterém je databáze uložena. cverze serveru: typ a verze instance SQL serveru hostujícího databázi. Zobrazit archivy Zatrhněte toto pole (levý dolní roh), pokud si přejete, aby v sekci Databáze byly spolu s používanými databázemi obsaženy také archivované databáze. Po zvolení Zobrazit archivy je možné provést jakokoliv z akcí dostupných pro používané ION databáze na archivované databázi (archivace, záloha, obnovení, připojení, odpojení, ořezání, v závislosti na typu databáze). Zrušte zatržení pole Zobrazit archivy pro skrytí archivovaných databází. To zároveň zabrání provedení akcí na archivovaných databázích. Následující sekce poskytuje informace o manuálních úlohách, které je možné použít pro správu Vašich databází. Pro manuální provedení akce proveďte jednu z následujících možností: cpravým tlačítkem klikněte na Databáze a zvolte akci z vyskakovacího menu, nebo cklikněte pravým tlačítkem na příslušnou databázi a z vyskakovacího menu zvolte požadovanou akci. Po kliknutím pravým tlačítkem na Databáze a volbě akce se objeví dialog specifický pro danou akci. Databáze uvedené v dialogu jsou ty, na které se akce vztahuje. Při kliknutí na databázi pravým tlačítkem se objeví pouze akce vztahující se k dané databázi a databáze standardně zvolena v dialogu pro danou akci. Archiv Strana 201 z 296

202 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Akce Archivovat vytvoří archiv zvolené databáze. Databáze pro archivaci zobrazuje pouze používané ION_Data databáze, pokud není zvoleno Zobrazit archivované. 1. klikněte pravým tlačítkem na Databáze nebo ION_Data a zvolte Archivovat pro otevření dialogu Archiv databáze. Pokud je to nutné, zvolte databázi pro archivaci. 2. KLikněte na tlačítko procházení pro zvolení umístění uloženého archivu. Adresář...\Power Monitoring Expert\config\cfg\Archives\Data je standardním umístění pro uložený archiv, je však mořné specifikovat jiný lokální adresář. 3. Zadejte název archivu. Po volbě umístění je souboru archivu přiděleno standardní jméno, je však možné ho přejmenovat dle vlastní konvence. 4. Zvolte datové typy pro archivaci. 5. Nastavte rozsah dat pro archivaci.pro Start zvolte Začátek databáze nebo zvolte Datum a zadejte datum a čas. zadejte datum a čas pro Konečné datum. 6. Pod Oříznout po archivaci zvolte, zda mají být archivovaná data odebrána z databáze. Přo zvolení počátečního data místo začátku databáze je možnost ořezání používané databáze zakázána, i přes zvolení této možnosti před nastavení rozsahu datumů. 7. Klikněte na OK. Pole Postup zobrazuje aktuální stav procesu archivace. Pokud je manuální archivace núspěšná, zobrazí se zpráva a dialog Archivace databáze zůstane otevřen s tlačítkem OK zešedlým zkontrolujte pole Postup pro zjištění, kde proces selhal. Pokud byl proces dokočen úspěšně, zavče se dialog automaticky. Připojit Akce Připojit znovu připojí odpojenou databázi. Viz "Odpojit" na stran informací. 203 pro více Záloha Akce Záloha vytvoří kompletní zálohu pro databáze ION_Data, ION_Síť, a ION_SystemLog. 1. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte Záloha pro otevření dialogu Záloha databáze a zvolte databázi, jejíž záloha má být vytvořena. Je možné také kliknout pravým tlačítkem na ION_Data na ION_Síť a zvolit Záloha pro otevření dialogu pro příslušnou databázi. Pokud je zvoleno Zobrazit archivy, je možné vytvořit také zálohu archivů. 2. KLikněte na tlačítko procházení pro zvolení umístění uložené zálohy. Zálohy jsou standardně ukládány do adresáře...\config\cfg\dbbackups\data\. Zálohu je možné uložit na pracovní stanici, v síti pomocí cesty Universal Naming Convention (UNC) nebo na mapovanou jednotku. Strana 202 z 296

203 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows 3. Je možné použít textové pole popis zálohy pro zadání onformací o povaze manuální zálohy. 4. Klikněte na OK. Defragmentovat Akce Defragmentovat provede defragmentaci zvolené databáze. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte Defragmentovat pro otevření dialogu Defragmentovat databázi. Zvolte databázi pro defragmentaci a klikněte na OK. Defragmentovat je možné databáze ION_Data, ION_Síť, nebo ION_SystemLog. Tyto databáze jsou defragmentovány v rámci naplánované správy, pokud je 10% a více fragmentováno.viz "Naplánované úlohy" na straně 1 pro více informací. Odpojit Akce Odpojit odpojí databázi od SQL Serveru, takže existující databázeové soubory nemohou být zkopírovány, což v případě nutnosti umožňuje připojit alternativní nebo standardní kopie těchto souborů. Pro odpojení databáze: 1. Zastavte všechny služby ION. 2. Jedním z následujících způsobů otevřete dialog Odpojit Databázi: cklikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte Odpojit pro otevření dialogu a zvolte databázi pro odpojení. cklikněte pravým tlačítkem na ION_Data, ION_Síť nebo ION_SystemLog a zvolte Odpojit. 3. Klikněte na Odstranit pro ujištění se, že neexistují žádná spojení k databázi. Pod možnosti odpojení zvolte, zda před odpojením chcete aktualizovat statistiky nebo ne. 4. Klikněte na OK pro odpojení databáze. Pro znovupřipojení databáze: 1. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte Připojit pro otevření dialogu Připojit databázi. 2. Klikněte na tlačítko procházet a nejděte požadovanou databázi pro připojení. Zadejte název do pole Připojit jako. 3. Klikněte na OK. 4. Restartujte všechny služby ION. Nepřesunujte databáze ION_Síť nebo ION_SystemLog, pokud to není absolutně nutné. Strana 203 z 296

204 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Export nastavení registru Export nastavení registru exportuje nastavení do souboru registru (.reg). To je užitečné, pokud je třeba nastavit klkientské stanice v systému, kde jsou nastavení databáze primárního serveru upravována (jméno instance serveru, jméno databáze, nebo heslo). Po dokončení exportu nastavení do souboru registru (.reg) je možné spustit tento soubor na klientském počítači. 1. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte Exportovat nastavení registru pro otevření dialogu Export klíče registru databáze. 2. Zadejte názve souboru a cestu k umístení nebo klikněte na tlačítko procházení pro nastavení umístění pro uložený soubor klíče registru. Adresář...\Power Monitoring Expert\config\cfg\ je standardním umístěním pro exportovaní klíče registru databáze. 3. Klikněte na OK. Upravit Login Akce Upravit login změní heslo SQL Serveru pro implicitní přihlašovací jméno ION. 1. Zastavte všechny služby Power Monitoring Expert. 2. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze, zvolte Upravit login pro otevření dialogu Upravit login. 3. Do pole Password zadejte heslo (musí to být SQL administrátorské heslo). Klikněte na OK. 4. Ze seznamu Přihlašovací jméno zvolte ION, pokud již není zvolené. Do pole Nové heslo a Potvrdit nové heslo zadejte nové heslo. Klikněte na OK. 5. Restartujte služby. Nové ION databáze Akce Nové ION databáze vytvoří novou, prázdnou verzi ION_Data databáze. 1. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte Nové ION databáze pro otevření dialogu Nová historickáion Enterprisedatabáze. 2. Zadejte jméno nové databáze. Nepoužívejte jméno ION_Data, to je standardním názvem pro existující ION Databázi. 3. KLikněte na tlačítko procházení pro zvolení umístění databáze. 4. Klikněte na OK. Strana 204 z 296

205 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows Obnovit Akce Obnovit obnoví databáze s výjimkou Databáze aplikačních modulů.viz "Obnovení Databáze aplikačních modulů" níže pro informace vztahující se k obnovení této databáze ze zálohy. 1. Zastavte všechny služby ION. 2. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte Obnovit pro otevření dialogu Obnovit databázi. 3. Pod Zvolte zálohu pro obnovení zvolte příslušnou databázi ze seznamu pro obnovení. Pro zobrazení vlastností zvolené databáze klikněte na Vlastnosti. V závislosti na obnovované databázi nahradí proces proces existující databázi ION_Síť, databázi ION_SystemLog, nebo databázi ION_Data databázi z příslušného souboru zálohy. Soubory zálohy jsou standardně umístěny v adresáři...\power Monitoring Expert\config\cfg\DBBackups\. Operace Zálohovat a Obnovit jsou upřednostňované pro obnovu databáze při kritické situaci nebo migraci databáze. Operace Připojit a Odpojit by měly být použity, pouze při nařízení Technickou podporou. 4. Klikněte na Odstranit pro ujištění se, že neexistují žádná spojení k databázi. 5. Upravte jméno databáze v poli Název obnovené databáze nebo ho zvolte ze seznamu. 6. Klikněte na tlačítko procházení vedle pole Umístění souboru databáze a najděte umístění, kam chcete uložit obnovenou databázi. 7. Restartujte všechny služby ION. V případě ztráty celé databáze nebo poškození, kontaktujte Technickou podporu pro asistence obnovy databáze. Obnovení Databáze aplikačních modulů V případě nutnosti obnovení dat nebo po instruování technickou podporou je databázi ION obnovit pomocí Správce databáze. Správce databáze aktuálně neumožňuje manuální údržbu Databáze Aplikačních modulů. Databázi aplikačních modulů je možné obnovit pomocí funkce Obnovit databázi v SQL Server Management Studio. Obnovení poslední Databáze aplikačních modulů Proveďte následující kroky pro pbnovení Databáze aplikačních modulů z poslední zálohy: 1. Zastavte všechny služby ION. 2. Klikněte na Start > Všechny programy, klikněta na Microsoft SQL Server 2008 R2, následně klikněte na SQL Server Management Studio, zadete heslo (pokud je požadováno) a klikněte na Připojit pro přístup k SQL Serveru. Strana 205 z 296

206 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 3. V panelu Prohlížeč objektu na levé straně rozbalte Databáze, klikněte pravým tlačítkem na ApplicationModules a klikněte na Úlohy > Obnovit > Databáze pro otevření dialogu Obnovit databázi. 4. Pod Zdroj pro obnovení zvolte Z databáze a klikněte na ApplicationModules ve vysouvacím menu. 5. Pod Zvolte zálohu pro obnovení zatrhněte políčko ve sloupci Obnovit pro databázi, která má být obnovena. 6. Klikněte na Možnosti v panelu Zvolit stranu vlevo. 7. Na straně Možnosti: cpod Možnosti obnovení zvolte Přepsat existující databázi (WITH REPLACE). cpod Obnovit jako nalezněte a zvolte umístění pro soubor obnovené databáze. cpod Stav obnovení zvolte Ponechat databázi připravenou k použití vrácením neprovedených transakcí. Další záznamy transakcí nelze obnovit (RESTORE WITH RECOVERY). 8. Klikněte na OK pro zahájení procesu obnovení. Úspěšné obnovení databáze indikuje zpráva. Pokud obnovení nebylo úspěšné, vrátí se databáze do svého původního stavu. 9. Restartujte všechny služby ION. Obnovení specifické Databáze aplikačních modulů Proveďte následující kroky pro pbnovení Databáze aplikačních modulů ze specifické zálohy: 1. Opakujte kroky 1 až 3 z "Obnovení poslední Databáze aplikačních modulů" výše. 2. Pod Zdroj pro obnovení zvolte Ze zařízení a klikněte na Procházet pro otevření dialogu Specifikovat zálohu. 3. Zvolte Soubor v seznamu Zálohovací média, pokud již není zvolen a klikněte na Přidat pro otevření dialogu Nalézt soubor zálohy. 4. Najděte a vyberte požadaovaný souboru zálohy a klikněte na OK. 5. Ověřte, že soubor uvedený v dialogu Specifikovat zálohu odpovídá vámi zvolenému a klikněte na OK pro návrat k dialogu Obnovit databázi. 6. Pod Zvolte zálohu pro obnovení zatrhněte políčko ve sloupci Obnovit pro databázi, která má být obnovena. 7. Klikněte na Možnosti v panelu Zvolit stranu vlevo. 8. Na straně Možnosti: cpod Možnosti obnovení zvolte Přepsat existující databázi (WITH REPLACE). cpod Obnovit jako nalezněte a zvolte umístění pro soubor obnovené databáze. cpod Stav obnovení zvolte Ponechat databázi připravenou k použití vrácením neprovedených transakcí. Další záznamy transakcí nelze obnovit (RESTORE WITH RECOVERY). 9. Klikněte na OK pro zahájení procesu obnovení. Strana 206 z 296

207 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows Úspěšné obnovení databáze indikuje zpráva. Pokud obnovení nebylo úspěšné, vrátí se databáze do svého původního stavu. 10.Restartujte všechny služby ION. SQL Editor Akce SQL Editor umožňuje následující: cexportovat informace o databázi pro účely řešení potíží. cvytváření vlastních dotaz pro získání libovolných dat. cimplementovat do databáze vlastní změny. Např. vykonat SQL skript poskytnutý Schneider Electric. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte SQL Editor pro otevření dialogu SQL Editor. ZTRÁTA DAT POZNÁMKA cneporvádětje neoprávněné změny v SQL nebo v Power Monitoring Expert databázích. czměny pomocí SQL Editoru provádějte, pouze pokud máte hlubší znalosti SQL a Power Monitoring Expert databází. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek nevratné změny v databázi. Poznámky Při otevření SQL editoru se objeví následující: "Změny provedené pomocá Editoru SQL dotazu mohou být nevratné." Klikněte na OK pro pokračování nebo na Zrušit pro ukončení. Před vykonáním SQL dotazu zvolte příslušnou databázi. Ořezání Akce Ořezání odstraňuje data z databáze. Při zvolení Zobrazit archivy je možné provést ořezání archivovaných databází. ZTRÁTA DAT POZNÁMKA Před ořezáním databáze proveďte zálohu nebo archivaci jejích dat. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek nevratnou ztrátu dat. 1. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze, ION_Data nebo ION_SystemLog a zvolte Ořezání pro otevření dialogu Ořezat databázi. 2. Ze seznamu Databáze na ořezání zvolte příslušnou databázi. Strana 207 z 296

208 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Aktualizovat statistiku Aktualizovat databázi 3. Pod Rozsah ořezání zadajte rozsah dat, která chcete ořezat (pro ION_Data databázi) nebo zadejte maximální stáří dat ve dnech (pro ION_SystemLog databázi). 4. Pro databázi ION_Data (nebo archiv) zvolte datové typy pro ořezání (Záznamy dat, Průběhy, Události) v sekci Datové typy. Pro ořezání je možné zvolit jakoukoliv kombinaci datových typů. 5. Klikněte na OK. Objeví se zpráva o tom, že zvolené datové typy budou odstraněny. Klikněte na Ano pro pokračování nebo na Ne pro zrušení. Akce Aktualizovat statistiku přepočítá statistiku na základě určitého počtu řádků a rozsahu poskytnutých klíčových hodnot.tuto informaci využívá SQL server pro určení nejefektivnějšího způsobu pro přístup k bázovým tabulkám, což umožňuje zlepšit výkon distribuovaných dotazů. 1. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte Aktualizovat statistiku pro otevření dialogu Aktualizovat statistiku. 2. Ze seznamu zvolte databázi pro aktualizaci a klikněte na OK. AKce Aktualizovat databázi aktualizuje zvolenou databázi pomocí posledního databázového schématu. 1. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze a zvolte Aktualizovat databázi pro otevření dialogu Aktualizace ION databáze. Instalátor Power Monitoring Expert automaticky aktualizuje databáze pomocí nových databázových schémat při onstalaci Power Monitoring Expert na existující server. Při instalaci polsední verze produktu na jiný server, takže je možné manuálně kopírovat soubory starých databází na nový počítač, je možné provést tuto akci pro starší databáze (pro databáze ION_Data, ION_SystemLog, a ION_Síť, a archivy) za účelem jejich aktualizace novým schématem. 2. Ze seznamu zvolte databázi pro aktualizaci a klikněte na OK. Strana 208 z 296

209 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows Oznámení alarmu v instalaci SQL Server Express Pro instalace produktu používající podporovanou verzi SQL Server 2008 R2 Express byly nastaveny výchozí notifikace takto: cpro potřeby alarmu je maximální velikost databáze nastavena na 9 GB. To umožňuje bufferu jednat před dosažením maximální hodnoty 10 GB, kdy databáze přestane zaznamenávat data. ZTRÁTA DAT POZNÁMKA SQL Server 2008 R2 ExpressNedovolte, aby databáze dosáhla velikosti 10 GB před tím, než je provedeno ořezání databáze. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek nefunkční databázi a ztrátu dat. cpři dosažení 85% z velikosti 9 GB je automaticky odesláno oznámení o tomto stavu. Při dosažení prahové hodnoty je do Systémového záznamu uložena zpráva a zároveň Kritická událost v Prohlížeči alarmu. (Můžete přistoupit k prohlížeči Alarmů v Webové aplikace komponentě produktu) V závislosti na objemu logování, jedna z těchto notifikační událostí je vygenerována (kde database_name je afektovaná databáze x je procentový strop pro notifikace událostí): cdatabáze database_name je z x% plná. Po zaplnění přestane databáze zaznamenávat data. Viz informace o "Ořezání" v online nápovědě Správce databáze. cdatabáze database_name je z x% plná. Je nutné okamžitě konat pro zabránění ztrátě dat. Po zaplnění přestane databáze zaznamenávat data. Viz informace o "Ořezání" v online nápovědě Správce databáze. Viz "Ořezání" na stran 207 pro informace o odstranění dat z databáze. Pokud si myslíte, že je potřeba procentuální hodnotu změnit, je možné to provést úpravením souboru Configuration.ps1 následujícím způsobem: 1. Použije Windows Explorer pro nalezení následujícího umístění v kořenovém adresáři programu:...\config\cfg\dbscheduledtasks\support 2. Pomocí textového editoru upravte Configuration.ps1 a změňte procentuální prahovou hodnotu na 85 v: $databasesizenotificationthresholdpercentage = Uložte změnu a zavřete textový editor. Strana 209 z 296

210 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Naplánované úlohy v Plánovači úloh systému Windows Power Monitoring Expert naplánuje následující přednastavené úlohy za použití Plánovače úloh systému Windows. Databáze Databáze aplikačních modulů (Application_Modules)1 ION databáze (ION_Data) Databáze síťové konfigurace (ION_ Network) Databáze systémových událostí (ION_ SystemLog) Plánovaná úloha Standardně povoleno Standardní čas Konfigurovatelné Záloha Ano Denně ve 1:30 Ano Údržba Ano Denně ve 2:30 Ano Oříznout Ano Denně ve 2:30 Ano Záloha Ano Týdně v 12:00 každý pátek Ano Údržba Ano Denně ve 2:00 Ano Oznámení o velikosti Ano Denně ve 3:00 Ano Záloha Ano Denně ve 1:00 Ano Údržba Ano Denně ve 7:30 Ano Údržba Ano Denně ve 7:05 Ano Oříznout Ano Denně ve 4:00 Ano Změna hesla pro ION Maintenance. Před provedením jakékoli úpravy na plánovaných úlohách nad databází je nutno resetovat heslo pro účet IONMaintenance, která je použita pro přístup do vlastností úloh. 1. Přihlaste se k Vašemu serveru jako uživatel s právy administrátora. 2. Klikněte na Start, následně pravým tlačítkem na Počítač a na Spravovat pro otevření dialogu Správa počítače. 3. Rozbalte Místní uživatelé a skupiny pod Systémové nástroje a klikněte na Uživatelé pro zobrazení seznamu uživatelů. 4. Klikněte pravým tlačítkem na IONMaintenance, zvolte Nastavit heslo a klikněte na Pokračovat v informačním okně pro otevření dialogu Nastavit heslo pro IONMaintenance. 5. Zadejte nové heslo v polích Nové heslo a Potvrdit heslo a klikněte na OK pro reset hesla. Objeví se okno oznamující, že heslo bylo nastaveno. 6. Klikněte na OK v okně potvrzení a zavřete okno Správa počítače. Otevření Plánovače úloh pro zobrazení naplánovaných událostí 1. Pro otevření Plánovače úloh: cve Windows 2008 klikněte na Start > Administrativní nástroje > Plánovač úloh (Task Scheduler). cve Windows 7 klikněte na Start > Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Plánovač úloh. Strana 210 z 296

211 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows 2. Klikněte na Knihovna plánovače úloh v levém panelu okna Plánovač úloh pro zobrazení plánovaných událostí pro databáze Application_Modules, ION_Data, ION_ Network a ION_SystemLog databases. Rozvrh pro každou z úloh databáze je zobrazen pod Aktivační události pro každou databázi. Vlastnosti každé úlohy databáze je možné zobrazi kliknutím na záložky ve spodní části okna. V instalaci používající podporovanou edici SQL Server Express můžete povolit historii všech databázových úloh kliknutím Povolit historii všech úloh v panelu Akce v pravé sekci dialogu Plánovač úloh. Editace naplánovaných úloh v Plánovači úloh Pro editace naplánované úlohy: 1. Klikněte pravým tlačítkem na úlohu databáze a zvolte Vlastnosti pro otevření okna Vlastnosti úlohy. 2. Klikněte na záložku Spouštěče událostí pro zobrazení aktuálního rozvrhu. 3. Klikněte na záznam rozvrhu a na Upravit pro otevření okna Upravit spouštěče událostí. 4. Proveďte požadované změny a klikněte na OK pro zavření okna Upravit spouštěče událostí. 5. Klikněte na OK pro zavření dialogu Vlastnosti úlohy. Otevře se okno hesla pro účet IONMaintenance 6. Zadejte heslo vytvořené pro IONMaintenance a klikněte na OK pro uplatnění změn pro úloze. Okno Vlastnosti úlohy se zavře. 7. Zavřete Plánovač úloh. Změna standardního umístění pro soubory zálohy Ve výchozím nastavení jsou zálohy databáze ukládány do složky cfg\dbbackups (v...\program Files\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\config\). Toto umístění je nastavené v souboru Konfigurace.ps1 jako: $locationforbackupfiles - "cfg\dbbackups\" Strana 211 z 296

212 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Pro změnu standardního umístění pro soubory zálohy: 1. Použijte průzkumník Windows pro vytvoření nové složky pro soubory zálohy Jméno souboru a umístění jsou použity v následujících krocích. 2. Vyhledejte následujícího umístění v kořenovém adresáři programu:...\config\cfg\dbscheduledtasks\support 3. Pomocí textového editoru upravte Konfigurace.ps1 a změňte cestu mezi uvozovkami pro specifikaci plné cesty nebo relaticní cesty souboru pro soubory zálohy. Například: cpokud byla vytvořena složka backupdirectory pod složkou config ve standardním umístění, změňte poslední řádek v souboru na $locationforbackupfiles - "backupdirectory" pro indikaci relativní cesty ve složce config pro umístění záloh. cpokud chcete pro zálohu souborů použít sekundární nebo externí disk, je nutné použít plnou cestu. 4. Uložte změny a zavřete textový editor. Nastavení oprávnění pro složku zálohy Proveďte následující kroky pro udělení účtu IONMaintenance povolení pro čtení a zápis do nové složky záloh: 1. V Průzkumníku Windows nejděte vytvořenou sloužku záloh, 2. Klikněte na ní pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti 3. Klikněte na záložku Zabezpečení a následně na Upravit pro otevření dialogu oprávnění souboru. 4. Klikněte na Přidat pro otevření okna Vybrat uživatele nebo skupiny. 5. Zadejte IONMaintenance jako jméno objektu. Pole Umístění by mělo obsahovat jméno serveru. Pokud ne, klikněte na Umístění a zvolte jméno serveru. 6. Klikněte na Kontrola názvů pro ověření jména objektu a klikněte na OK pro přidání IONMaintenance do seznamu uživatelských jmen v dialogu Ověření. 7. Klikněte na IONMaintenance pod Název skupiny nebo uživatelů, zvolte Číst a Zapisovat ve sloupci Povolit a klikněte na OK pro uplatnění změn a zavření okna. 8. Klikněte na OK pro zavření dialogu Vlastnosti. Optimalizace času dotazování nad databází Pro optimalizaci času dotazování nad databází je možné: cpoužít Správce databáze pro defragmentaci databáze. cpoužít Správce databáze pro aktualizaci statistiky dané databáze. cmít spuštěnou pouze jednu instanci SQL Server 2008 Standard nebo Enterprise Edition. Strana 212 z 296

213 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows Viz "Manuální úlohy" na stran Aktualizace statistiky. 201 pro instrukce k operacím Defragmentace a Vkládač Logu Omezení využití paměti SQL Server Standardně jsou SQL Server 2008 Standard a Enterprise Edition konfigurovány pro automatickou alokaci paměti na základě vlastních potřeb. Za určitých podmínek je možné, aby SQL Server používal tolik paměti, že to ovlivní celkový výkon systému. Pomocí nástrojů, jako je např. Microsoft SQL Server Management Studio je možné upravit množství rezervované paměti. Použití SQL Server 2008 Management Studio pro omezení využití paměti 1. V panelu Prohlížeč objektů klikněte pravým tlačítkem na instanci SQL Serveru odpovídající databázi Power Monitoring Expert (databáze na kořenové úrovni stromového seznamu) a zvolte Vlastnosti pro otevření dialogu Vlastnosti serveru. 2. V panelu Zvolit stranu zvolte Paměť. 3. Na straně Paměť použijte ovládací prvky pro změnu množství přidělené paměti. 4. Klikněte na OK. Komponenta Vkládač Logu se sama konfiguruje pro získávání dat z každého dostupného zařízení nebo Power Monitoring Expert softwarové komponenty a vloží tato data do databáze. Vkládač Logu typicky běží pouze na primární stanici. Většina systémů používá pouze jeden Vkládač Logu automaticky se konfigurující pro všechny požadované funkce záznamu. Na většině systémů funguje implicitní konfigurace. Situace vyžadující změny zahrnují systémy s velkým počtem zařízení se záznamy, systémy s primárními a sekundárními servery nebo případy, kdy je třeba kvůli novým datům monitorovat pouze určitá zařízení/záznamy. Pokud se na Váš systém vztahuje některá z těchto situací, kontaktujte Technická podpora pro více informací o činnosti Vkládač Logu, různých režimech a funkcích interních komponent. Přístup k ION databázi pomocí aplikací třetích stran Následující příklad používá Microsoft Excel 2007 pro získání dat z databáze ION_Data. Databáze používá koordinovaný světový čas (UTC). Při importu dat do aplikace Excel je pro příslušné měřící zařízení použit registr Časového posunu modulu Hodin. 1. Pro vytvoření dotazu nad databází v Excelu klikněte na Data > jiné zdroje > Z Microsoft Query. 2. Pro vytvoření nového zdroje dat zvolte <Nový zdroj dat> ze seznamu a klikněte na OK. Strana 213 z 296

214 Kapitola 6: Správce databáze a Plánovač úloh systému Windows StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 3. Zadejte název zdroje dat. Po zadání názvu se přístupní seznam ovladačů pro databázi. Ze seznamu zvolte <SQL Server>. Klikněte na Připojit. 4. Zvolte server ze seznamu. Zadejte LoginID a heslo a klikněte na OK. Zvolte implicitní tabulku pro Váš zdroj dat (volitelné). Klikněte na OK pro pokračování. 5. Zvolte název vytvořeného zdroje a klikněte na OK. 6. Po zvolení dat k zobrazení se otevře Query Wizard. Použitje tento filtr pro třídění dat. 7. Pro přidání dat do tabulky se řiďte kroky v Query Wizard. Strana 214 z 296

215 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Utilita Importér zařízení Modbus umožňuje softwaru Power Monitoring Expert rozpoznat a snadno integrovat Modbus zařízení třetích stran do sítě Power Monitoring Expert. V této sekci Úvod 216 Popisy ION objektu 218 Obrazovka hlavní konzole 220 Hlavní lišta 220 Editace registru 226 Klávesové zkratky 230 Dodatečné informace 232 Konfigurace záznamu a výpočtu 234 Strana 215 z 296

216 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Úvod Importér zařízení Modbus je nástroj pro pokročilé uživatele, který vytváří soubory a softwarovou podporu, potřebné pro zobrazení dat z jakéhokoliv zařízení Modbus za použití Vista. Uživatelské rozhraní Importér zařízení Modbus nastavuje všeobecné užitečné Modbus parametry jako standard, ale také umožňuje konfigurovat všechny parametry specifické pro Modbus a s ohledem na použitá zařízení. Importér zařízení Modbus má také vestavěnou kontrolu chyb pro potvrzení vytvořených souborů nebo souborů z jiných zdrojů. NEOČEKÁVANÁ REAKCE ZAŘÍZENÍ VÝSTRAHA cnepoužívejte objekty pro časové kritické funkce, jelikož může dojít k prodlevě mezi inicializací a provedením řídící činnosti. cnevytvářejte vlastní objekty v Importér zařízení Modbus diagramu pro vzdálenou činnosti zařízení bez konfigurace příslušné úrovně přístupu a bez konfigurace stavového objektu pro indikaci stavu řídící činnosti. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek zranění nebo poškození zařízení. Přehled postupu Vytvoření nového typu zařízení Modbus vyžaduje následující kroky: 1. Identifikujte typ nového zařízení ( název zařízení, název souboru, atd.) 2. vytvořte mapovací soubor Modbus pro typ zařízení: cidentifikujte Modbus registr, který má být přidán. cnajděte odpovídající registr pro namapování do ION stromu. cvyberte odpovídající formát dat, měřítka atd. 3. Nakonfigurujte další funkce zařízení Modbus (pokud je požadováno). 4. Zkontrolujte a potvrďte typ zařízení. 5. Přidejte nové zařízení Modbus do databáze ION_Síť. Poté, co jste definovali nové zařízení Modbus v databázi ION_Síť, je přístupné v Power Monitoring Expert jako každé jiné zařízení. Jednoduše vyberte typ zařízení Modbus z nabídkového seznamu. Standardní typy zařízení Modbus Power Monitoring Expert se dodává s několika předkonfigurovanými typy zařízení Modbus. Kompletní seznam naleznete v Nástroje > Zobrazeit typy aktuálního zařízení v hlavní konzoli Importér zařízení Modbus. Tyto předkonfigurované typy zařízení mohou být také modifikovány dle potřeby za použití Importér zařízení Modbus. Strana 216 z 296

217 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Soubor ION stromu Importér zařízení ModbusION_Síť vytváří a edituje soubory stromu ION (.ion) pro zařízení, která jsou poté uložena do, a umožňuje rozeznat a používat toto zařízení. Stromový soubor (tree file) definuje organizaci ION managerů, modulů a registrů. Soubor mapy modbusu Importér zařízení Modbus vytváří a edituje mapovací soubory pro zařízení, propojuje Modbus registry s ION registry. Modbus mapovací soubor je XML soubor, který musí odpovídat XML schematu definovanému v /.../ config/translators/modbus-schema.xml. Také definuje, jak konvertovat hodnotu registru modulu do hodnoty zobrazené v ION registru. Formát souboru mapy Každý odlišný typ zařízení Modbus device má svúj speciální rozsah adres a požaduje svůj vlastní Modbus mapový soubor. Například Vln avg, ION6200 ION6200, je umístěn v Pro každé jiné zařízení může být rozdílné umístění. V obou případech by měl být co nejlogičtěji namapován výstupní registr (0x5803) modulu Power Meter Vln avg ve standardním adresáři. Níže uvedené příklady mapových souborů ilustrují formát mapového souboru: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Created by Modbus Device Importer v at: 3/22/ :41:56 AM--> <ModbusMap xmlns="x-schema:modbus-schema.xml"> <DeviceInfo Type="Example Device" MultiplePresetSupported="0" GlobalNotAvailable="NotSpecified" MaxRequestRegisters="125" LowSpeedUpdateRate="30" HighSpeedUpdateRate="5"/> <ModbusInfo IONHandle=" " Name="Baud Rate" ModbusAddress="40001" RequestType="RW" Format="UINT16" Scale="1" Offset="0" Multiplier="1" DefaultEnumValue="Invalid Data"> <Enumeration Value="300 Baud"/> <Enumeration Value="2400 Baud"/> <Enumeration Value="9600 Baud"/> <Enumeration Value=" Baud"/> </ModbusInfo> <ModbusInfo IONHandle=" " ModbusAddress="40002" RequestType="R" Format="UINT16" Scale="1" Offset="0" Multiplier="1"/> Strana 217 z 296

218 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide <ModbusInfo IONHandle=" " ModbusAddress="40003" RequestType="R" Format="UINT16" Scale="1" Offset="0" Multiplier="1"/> <ModbusInfo IONHandle=" " ModbusAddress="40004" RequestType="R" Format="UINT16" Scale="1" Offset="0" Multiplier="1"/> <CalcInfo IONHandle=" " Name="Averaging 1" Function="Averaging_Module"/> <CalcInfo IONHandle=" " Name="Minimum 1" Function="Minimum_Module"/> <CalcInfo IONHandle=" " Name="Maximum 1" Function="Maximum_Module"/> <CalcInfo IONHandle=" " Name="Data Rec 1" Function="DataRecorder_ Module"/> <CalcInfo IONHandle=" " Name="Feedback 1" Function="Feedback_Module"/> <CalcInfo IONHandle=" " Name="Periodic Tmr 1" Function="PeriodicTimer_ Module"/> <CalcInfo IONHandle=" " Name="Diagnostics 1" Function="Diagnostics_ Module"/> </ModbusMap> Popisy ION objektu Managery ION objekty jsou softwarové položky, ktré rozeznává software Power Monitoring Expert. ION objekt se skládá z manažerů zařízení, modulů a registrů. Managery rozdělují rozdílné typy modulů a seskupují moduly stejného typu. Moduly seskupují registry do vhodných nebo logických skupin. Registry jsou objekty, které skutečně uchovávají informace Modbus registru. Pro více informací o ION architektuře se podívejte do ION Reference. Managery organizují Modbus mapový soubor do formátované struktury. Importér zařízení Modbus podporuje tři rozdílné typy managerů: cexternal Boolean Manager: uchovávají tegistry typu Boolean cexternal Numeric Manager: uchovávají registry typu Numerický cexternal Pulse Manager: uchovávají registry typu Pulz Můžete vytvořit až 127 managerů. Poté, co managera vytvoříte, již není možné změnit jeho typ. Strana 218 z 296

219 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Moduly Podobně jako managery, také moduly pomáhají organizovat strukturu mapového souboru. Můžete vytvořit až 4095 modulů uvnitř daného managera. Použijte moduly pro uspořádání registrů do logických seskupení nabo registrů podobného typu. Když pojmenováváte modul, použijte jméno, které odpovídá obsahu daného typu registru. Moduly dědí typ třídy od svého nadřazeného managera, a tak nemůžete změnit typ modulu poté, co byl vytvořen. Registry Registr je objekt, který může být spojen s fyzickým registrem na zařízení Modbus, odkud se data čtou a kam se zapisují. Můžete mapovat registry na Modbus adresy, poté použít komponentu Vista pro čtení a zápis dat do tohoto zařízení Modbus. Když vytvoříte registr, zdědí typ po svém nadřazeném modulu. Můžete vytvořit až 255 registrů v jednom modulu. Existují tři rozdílné typy registrů: Registry Boolean Boolean registry uchovávají Boolean data, tj. logické True nebo False (1 nebo 0). Na registr lze přidat štítek indikující stav ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Pokud je numerický registr namapován na Boolean register, hodnota 0 (nula) změní Boolean registr do stavu VYPNUTO, zatímco jakákoliv jiná hodnota překlopí Boolean register do ZAPNUTO (pokud není použita maska). Pokud je nastaven jakýkoliv bit exponovaný maskou, hodnota je interpretována jako True. Jinak je interpretována jako False. MaskedBool lze použít pro vytřídění jednotlivých registrů Boolean, které jsou uloženy jako seskupení bitů v Modbusu. Pokud není nastavena žádná maska, jsou všechny bity relevantní. Boolean registry mohou být dlouhé 16 nebo 32 bitů. Registry Numerický Numerické registry obsahují číselná data. Registry Pulz Pulsní registry se používají ve Vista pro zaslání pulsu na specifickou adresu. oužívají se konkrétně na zápis hodnoty do zařízení. Uživatel může určit přesnou hodnotu vyslanou jako puls pro každý registr. Pulsní registry mohou zapsat maximálně 16ti bitová data. Tovární registry Nelze přidávat nebo odebrat tovární objekty, ale je možné je editovat. Všechny tovární registry jsou zpočátku nastaveny na standardní konstantní hodnoty. Tyto hodnoty je možné změnit nebo tyto registry namatovat na platné adresy Modbus (viz "Editace registru" na stran 226). Existují čtyři uživatelsky definované factory registry, které můžete změnit, pokud požadované registry již nejsou přítomny na standardním seznamu. Strana 219 z 296

220 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Obrazovka hlavní konzole Pro otevření Importér zařízení Modbus spusťte Konzole pro správu a zvolte Nástroje > Systém > Importér zařízení Modbus. Objeví se obrazovka hlavní konzole: A Informační panel ION Map B Informační panel Modbus registru C Tlačítko Konfigurace záznamu a výpočtu Hlavní lišta Nabídka Soubor Hlavní konzole je místo, kde se provádí většina akcí a ovládají se objekty ION. Managery zařízení, moduly a registry se zobrazují v Informačním panelu ION Map na levé straně obrazovky. Informace specifické pro registry se zobrazují na pravé straně obrazovky v Informačním panelu Modbus registru. Když vyberete objekt ze stromu, všechny registry pod ním zobrazí své informace. Procházejte přes stromový adresář klikáním na určitý objekt nebo pomocí šipek na klávesnici. Když je aplikace spuštěna nebo je vybráno menu Soubor > Nový nahraje se standardní konfigurace. Jediný objekt obsažený ve standardní konfiguraci je tovární manager a připojené registry. Standardně nemůžete vidět tovární objekty, protože se zobrazí prázdná šablona. Zvolte Soubor na hlavní liště pro přístup k následujícím položkám menu: cnový: vytvoří nový, prázdný mapový soubor. cotevřít: Otevře existující mapový soubor. culožit: uloží současnou formu mapového souboru a odpovídající formu ION souboru adresáře. culožit jako: umožní uložit současnou formu do jiného umístění. ckonec: ukončí program. Strana 220 z 296

221 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Nabídka Upravit Souborové menu také zobrazuje naposledy otevřené šablony zařízení. Můžete přidávat nové objekty buď pravým kliknutím na okno ION Map nebo výběrem odpovídající volby z nabídky Upravit. Objekty jsou umístěny buď jako následovníci nebo sourozenci. Např.: je možné přidat nový manager k zařízení (sourozence k existujícímu manageru) nebo nový modul k existujícímu manageru (následníka manageru).stejný vztah se vztahuje na moduly a registry. cnový manager: Přidá nový manager. Přidání nového manageru 1. Klikněte Upravit > Nový správce pro otevření dialogu Přidat nového správce. 2. Zadejte název manageru. 3. Zvolte typ manageru z vysouvací nabídky: Externí Boolean Manager, Externí Numeric Manager, nebo Externí Pulse Manager. Typ vybraného manageru určuje parametry modulů a registrů pod ním. 4. Klikněte na OK. cnový modul: Přidá nový modul. Přidání nového modulu 1. Klikněte Upravit > Nový modul pro otevření dialogu Přidat nový modul. 2. Zadejte jméno modulu. Standardem je další dostupné číslo modulu tohoto typu v daném manažeru (např.: Ext Num 3). Název modulu určuje standardní názvy registrů pod ním. Název modulu může být později změněn, pokud je třeba. 3. Klikněte na OK. Duplicitní jména jsou povolena, ale ne doporučena. cnový registr: Přidá nový registr.viz "Editace registru" na stran používání tohoto dialogového okna. 226 pro více informací o cnový registr (rychlé): přidá nový registr s použitím všech standardních nastavení. S tímto povelem není spojeno žádné dialogové okno, pokud již neexistuje žádný registr v cílovém modulu ( v tom případě platí případ vytvoření nového registru s dialogovým oknem). Modbus adresa se automaticky přičte, jak je potřeba na základě typu registru a velikosti. Strana 221 z 296

222 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Nabídka Zobrazení Kopírování a vkládání objektů Je možné kopírovat a vkládat moduly a registry.po zkopírování objektu jej můžete vložit do jiného umístění ve stromovém seznamu.nelze vložit registry nebo moduly z jedné typové třídy do jiné (t.j. není možné kopírorovat registr Boolean a vložit ho do číselného modulu). ckopírovat: kopíruje výběr do schránky. Existují tři možnosti vložení: Vložit, Vložit klon a Vložit vícenásobně cvložit: vkláddání registrů standardně automaticky zvětší Modbus adresu na základě datového typu registru.v případě MaskedBool se zvětší maska bitů o jedna, dokud nedosáhne 0x8000, kdy se Modbus adresa zvětší o jednu a maska přeteče zpět na 0x0001. Nový štítek registru se zresetuje na standardní štítek jako Power Meter Module.0004". cvložit klon: je stejné jako normální vložení s vyjímkou, že Modbus adresa registru se nezvětší. To je užitečné pro vkládání několika registrů se stejnou Modbus adresou, ale s rozdílnou maskou. Nový štítek registru se zresetuje na standardní štítek jako Power Meter Module.0004". cvícenásobné vložení: násobné vložení kopií jednoduše provede normální vložení určeného počtu, každá kopie zvyšuje adresu na počet odpovídající počtu adres. Přesun objektů Je možné přemisťovat moduly i registry. To se provede výběrem objektu(ů) v okně Informačním panelu ION Map nebo Informačním panelu Modbus registru a poté podržením klávesy ALT.Je možné přemístit modul nebo registr do jakéhokoliv jiného objektu, ten musí být stejného datového typu. Editace objektů Pro editaci objektů v Importér zařízení Modbus na ně klikněte pravým tlačítkem a zvolte Pokročilé vlastnosti. Viz "Editace registru" na stran 226 pro více informací. Odstranění vybraného <type of object> Pro odstranění objektů v Importér zařízení Modbus na ně klikněte pravým tlačítkem a zvolte Odstranit zvolený <type of object>. Pokud odstraníte objekt, budou odstranění i všichní následovníci.pro odstranění více registrů najednou je zvolte v informačním panelu Modbus registru a klikněte na Odstranit zvolené registry. Pokročilé vlastnosti Tuto položku nabídky zvolte pro otevření okna Vlastnosti zařízení.toto dialogové okno je také možné otevřít pomocí Zobrazení > Vlastnosti zařízení. Viz "Nabídka Zobrazení" pro více informací o vlastnostech zařízení. Následující položky nabídky jsou dostupné kliknutím na Zobrazení v hlavní liště. cobnovit: obnoví obrazovku hlavní konzole. csbalit vše: sbalí stromovou strukturu. Strana 222 z 296

223 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Nabídka nástrojů cvlastnosti zařízení: Pro otevření dialogu Vlastnosti Zařízení klikněte na Zobrazit > Vlastnosti zařízení (nebo klikněte pravým tlačítkem na stromové zobrazení a vyberte Vlastnosti). Záložka Vlastnosti zařízení ctyp zařízení: Zadejte jméno typu zařízení coznačení standardní šablony diagramu: použijte, pokud má zařízení standardní Vista diagram.osloupnost vložená v tomto poli je interní identifikátor, použitý pouze, když je použita vlastnost Přidat podporu Generovat síťový diagram ; viz "Hlavní lišta" na stran 220 pro více informací. Zde provedené změny se neodrazí v ION Enterprise, dokud nepřidáte nebo neaktualizujete typ přístroje. Tato pole se používají pro identifikaci typu zařízení. Standardně jsou všechny hodnoty konstatní, ale pokud je potřeba, můžete je namapovat do Modbus registrů. Záložka Pokročilé cmaximální počet registrů pro jeden požadavek: maximální počet registrů požadovaných pro zařízení může být nastaven kdekoliv mezi 1 a 125. Doporučuje se neměnit toto nastavení, pokud určité zařízení nemá speciální požadavky. czatrhávací pole (Zápis více předvoleb) Multiple Preset Write: ujistěte se, že toto zatrhávací pole odpovídá typu zařízení. Vyberte zatrhávací pole, pokud typ přístroje podporuje Zápis více předvoleb (Multiple Preset Write) pro registry a smyčky; odstaňte zaškrtnutí, pokud podporuje jen Zápis jedn= předvolby (Single Preset Write). czatrhávací pole Zakázat -1 : Toto je speciální vlastnost pro ION měřící zařízení. ION měřící zařízení vrací -1, pokud je specifický registr nedostupný a systém hodnotu vyhodnotí jako řídící signál. Většina přístrojů používá hodnotu 1 jako platnou hodnotu dat, a tak je doporučeno, aby tato funkce byla vypnuta pro všechny přístroje, ION měřících zařízení. cvyžádaná perioda aktualizace pro vypočtená nastavení registrů: Zadejte číslo (v sekundách) určující, jak často bude fyzické zařízení Modbus dotazováno pro aktualizaci registrů použitých pro výpočty. Zvolte nabídku Nástroje na hlavní liště pro přístup k následujícím položkám nabídky: cpřidat typ zařízení: poté, co správně nakonfigurujete a uložíte zařízení, ho můžete přidat do databáze ION_Síť. Přidáním zařízení do databáze ION_Síť můžete nyní vytvořit nové zařízení toho typu v Konzole pro správu. Předtím než přidáte typ zařízení, musíte jít do Vlastnosti zařízení a konfigurovat zařízení "Nabídka Zobrazení" na stran 222). Pro přidání typu zařízení klikněte na Nástroje > Přidat typ zařízení. Poté, co je přidáno, objeví se nová obrazovka, která ukazuje současné typy zařízení v databázi ION_Síť (Viz Zobrazení aktuálních typů zařízení ). Ujistěte se, že typ zařízení, které jste přidali, je Strana 223 z 296

224 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide přítomno a konfigurace je v pořádku. caktualizovat typ zařízení: Když přidáte typ zařízení do databáze ION_Síť ale byly provedeny změny v šabloně, pak můžete provést aktualizaci databáze ION_Síť. Budete upozorněni, zda aktualizace proběhla úspěšně nebo ne. Pokud selže, musíte odebrat všechna zařízení specifikovaného typu z Konzole pro správu a poté je aktualizovat v databázi ION_Síť. Aktualizace databáze ION_Síť může selhat, pokud aktualizovaný typ zařízení je současně užíván v Konzole pro správu. Pokud se to stane, musíte vyjmout všechna zařízení daného typu než bude aktualizace úspěšná nebo kontaktovat Technická podpora. cpřidat podporu Vygenerovat síťový diagram : Pokud byl Vista diagram vytvořen pro typ zařízení, můžete ho nastavit jako standardní síťový diagram ve Vista. To umožňuje, aby všechna zařízení, která jsou nového typu zařízení měla standardní diagram ve Vista, když je použita možnost Vygenerovat síťový diagram. Doporučuje se, aby standardní Vista diagram byl vytvořen před spuštěním této možnosti. Musíte nakonfigurovat následující factory registry abytento program pracoval správně: cregistr typu zařízení FAC1 Registr musí mít konstantní hodnotu. Nastavuje se v okně Vlastnosti zařízení jakotyp zařízení. Použijte deskriptivní název, který snadno identifikuje zařízení. cregistr šablony FAC1 Registr musí mít konstantní hodnotu. Použijte něco specifického pro aktuální registr. Například, zařízení nazvané Test_Device může být Test_Device_Rev Šablona by měla odrážet typ zařízení a také současnou verzi, aby se předešlo budoucí záměně, když by bylo přidáno podobné zařízení. Oba tyto registry musí mít konstatní hodnoty. Importér zařízení Modbus nepodporuje funkci Přidat podporu Vygenerovat síťový diagram pro zařízení, která dostávají hodnoty obou těchto registrů dynamicky (tj. namapována na Modbus registr). Po vložení správné hodnoty registru, naleznete funkci Přidat podporu Vygenerovat síťový diagram v nabídce Nástroje. Tato funkce je velmi užitečná, poku dmáte několik verzí určitého typu zařízení. Tato funkce vytváří nezbytné klíče registrů a nastavuje požadované struktury adresáře pro generování síťového diagramu. Standardně je diagram prázdný. Musíte tento diagram upravit, aby odpovídal specifikovanému zařízení. culožit seznam ION Handle: Tento příkaz uloží seznam registrů společně s jejich odpovídajícími ION handles. Tento seznam můžete použít pro tvorbu Vista diagramu bez připojeného aktivního zařízení. Strana 224 z 296

225 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Seznam je uložen jako textový soubor v současné instalační složce Importér zařízení Modbus. Název textového souboru je ve formátu <currentdevicename>.csv. cověřit šablonu: Tento příkaz umožňuje potvrdit současnou konfiguraci. Tímto provedete různá potvrzení a testy integrity na současné konfiguraci objektů ION a Modbus. Vypíší se potenciální chyby, jako registry, které sdílí stejný Modbus adresový registr nebo registry, které mají konfliktní masky. Kontroly chyb, které jsou prováděny, lze vypnout a zapnout pomocí zatrhávacích polív dialogovém okně: všobecné problémy, adresní konflikty, handle konflikty, štítkové konflikty a konflikty názvů. Musíte ručněopravit každou chybu, jinak nemůžete přidat nebo aktualizovat typ zařízení. czobrazit aktuální typy zařízení: Tento příkaz umožňuje současné prohlížení typu zařízení v databázi ION_Síť. Odsud můžete vymazat staré typy zařízení, která nejsou používána. Berte na vědomí, že můžete vidět několik záznamů pro stejné fyzické zařízení v seznamu typu zařízení ( např.: 6200 RTU a 6200 ModTCP). Importér zařízení Modbus klasifikuje každý rozdílný protokol jako jiný typ zařízení. Nelze odstranit typ zařízení, které je současně užíváno v Konzole pro správu. ckalkulačka: Spustí standardní kalkulačku Windows. Nabídka nastavení Zvolte Nastavení na hlavní liště pro přístup k následujícím položkám menu: czměnit standardní cestu šablony: Standardní cesta šablony slouží k nahrání nové šablony. Použijte tento příkaz pro změnu cesty, pokud je to požadováno. cpovolit auto-validaci: standardně zvoleno. cspustit aplikaci maximalizovanou: Natstaví okno Importér zařízení Modbus na otevření v maximalizovaném stavu. czobrazit okno Vlastností při dvojkliku: umožňuje otevřít okno vlastností objektu, při dvojkliku na objekt v panelu ION Map Information. cautomatický výběr textu při editaci informací registru: umožňuje, aby pole, na které je kliknuto v okně Informace registru Modbus, bylo vybráno celé, když se otevře obrazovka úprav. To je užitečné, když potřebujete změnit celé pole. cpokročilé: můžete zpřístupnit dvě funkce, obsažené v této podnabídce: czobrazit tovární objekty: zviditelní tovární objekty v panelu ION Map Information. S touto povolenou funkcí můžete editovat vlastnosti továrních objektů. czobrazit offset Modbus v Hex formátu: když je povolena tato funkce, pak se všechny Modbus adresy v okně Informace Modbus registru zobrazí v hexadecimalním formátu. Strana 225 z 296

226 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Nabídka nápovědy Pokud je toto nastavení povoleno, nemohou být registry editovány v panelu Informace Modbus registru. Zvolte Nápověda na hlavní liště pro přístup k následujícím položkám menu: co programu: Poskytuje informace o verzi programu. cimportér zařízení ModbusNápověda: Otevře soubor nápovědy programu Tlačítko Konfigurace záznamu a výpočtu Editace registru Klikněte na toto tlačítko pro spuštění utility Konfigurace záznamu a výpočtu. Tato obrazovka umožňuje nastavení pokročilých funkcí Modbus zařízení, jako je povolení záznamu, a měla by být používána pouze pokročilými uživateli. Viz "Konfigurace záznamu a výpočtu" na stran 234 pro více informací. Pro úpravu registru klikněte pravým tlačítkem na registr v ION mapě a vyberte Pokročilé vlastnosti pro otevření dialogu s informacemi o registrech.v závislosti na typu registru, který má být editován, objeví se rozdílná datová pole. Je také možné dvakrát kliknout na registr v okně Informace Modbus registru pro jeho editaci. To je rychlejší cesta pro editaci vlastností základního registru. Po spuštění Režimu editace v okně informace Modbus registru se otevře vybraný registr v reřimu úprav: Pro procházení seznamu v režimu úprav použijte klávesy PAGE UP a PAGE DOWN. Po dokončení editace hodnot stiskněte ENTER pro uložení změn. Pokud použijete klávesy PAGE UP a PAGE DOWN, uloží se provedené změny stiskem klávesy ENTER. Pro zrušení všech změn stiskněte klávesu ESC. Definované vlastnosti registru Následující vlastnosti registru mohou být konfigurovány: Štítek registru Štítek je popis připojený k registru. Tuto hodnotu můžete změnit kdykoli, je to pouhý identifikátor registru. Strana 226 z 296

227 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Délka dat štítku registru má omezenou délku max. 50 znaků, včetně mezer. Berte to na vědomí zvláště při tvorbě štítku pro downstream zařízení, neboť tamohou požadovat dodatečné místo v názvu štítku. Nastavení konstantní hodnoty registru Pokud je toto políčko nezatržené, je ION registr namapován na Modbus registr a když se zobrazuje ve Vista, jsou zobrazeny reálné hodnoty z měřidla. Pokud je toto pole zatržení, pak je nastaveno na konstatntní hodnotu. Konstantní hodnotu je možné použít pro udržení dymaických konstantních hodnot, identifikací zařízení a dalších hodnot. ION nastavovací registr Jakýkoliv registr lze nakonfigurovat tak, aby byl ION nastavovacím registrem. Nastavovací registry se nezobrazují v Vista seznamu registrů, dokud nezvolíte zobrazení nastavovacích registrů. To nemá vliv na schopnost čtení/psaní platného Modbus registru; jedná se vlastnost specifickou pro Vista. Datový typ Tento datový typ se používá pro dekódování hodnot navrácených z měřidla. Zvolený fotmát typu dat musí odpopvídat formátu přicházejícího z přístroje. každý podporovaný typ dat je popsán v "Dodatečné informace" na stran 232. Typ registru Toto je vhodný způsob, jak jměnit typ Modbus registru. Změní se nejvíce důležité číslo v Modbus adrese, aby odpovídala specifikovanému typu registru. Tento typ registru musí odpovídat typu uvedenému v dokomentaci zařízení. Typ registru také určuje kód funkce Modbus použité pro komunikaci se zařízením. Modbus adresa Jedná se o fyzickou adresu určitého registru. Toto číslo naleznete v dokumentaci zařízení a vložíte ho v decimálním nebo hexadecimálním formátu. Rozsahy adres odpovídají typům registru následovně: COIL STATUS = 0xxxx INPUT STATUS = 1xxxx INPUT REGISTER = 3xxxx HOLDING REGISTER = 4xxxx Když zadávání hodnoty v hexadecimálním formátu je hodnota pouze offset registru a neobsahuje identifikaci typu registru. Strana 227 z 296

228 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Typ žádosti Říká systému, zda může nebo nemůže číst (read (R)), zapisovat (write (W)) nebo obojí (RW) do určeného registru. Maska registru Tato maska se aplikuje na nezpracovaná datapřijatá z registru. Tato maska se pomocí logického součinu AND. Příklad: je aplikována maska 0x4, pak zobrazená hodnota registru je nenulová, pokud 3. bit (na 4 pozici) registru je 1. Masku můžete použít na datové typy Numerický i Boolean. Pro použití vlastní masky vyberte ze seznamu Vlastní. Zadejte hodnotu ve decimalním, binárním nebo hexadecimálním formátu. Pro hodnoty integer odpovídá pořadí bitů masky pořadí bitů aktuálních dat a NE pořadí, ve kterém se byty reprezentující data vrací přes Modbus. Ta část paměti z 32 bitů, která je vyššího řádu je vybrána jako 0xf , nehleděnato, zda formát je U32_4321 nebo U32_2143. Také si uvědomte, že výsledná hodnota maskovaného integeru NENÍ posunutá o bit. Maska 0xf000 aplikovaná na 16-bit hodnotu 0x1234 dává výsledek 0x1000 (4096 decimálně) a NE 1. Rozsah a multiplikátor registru Specifikuje, jaký by měl být faktor rozsahu požadovaných dat. Rozsah může být nastaven pro jakoukoliv stálou decimální hodnotu v rozsahu E + 38 až E Pokud můžete získat rozsah pro specifický registr zařízení, můžete namapovat rozsah hodnoty do jiného registru. Rozsah lze namapovat pouze do registru již vytvořeného v Importér zařízení Modbus. Použitý namapovaný registr může být platný namapovaný Modbus registr nebo registr s konstatní hodnotou. Mapování rozsahu do konstantního registru je praktická vlastnost; můžete změnit rozsah mnoha registrů změnou konstantní hodnoty v jednom místě. Mapování faktoru rozsahu do jiného registru 1. Vyberte zaškrtávací pole Odkázat jiný registr pro škálu pro otevření dialogu Vyberte registr pro Referenci. 2. Použijte seznam pro přístup k požadovanému registru. Klikněte na OK. Použitý rozsah se objeví v poli Rozsah (měřtko) registru. Offset registru Offset registru se použivá, pokud se musí vrácená hodnota posunout. Rozsah lze nastavit pro jakoukoliv konstantní decimální hodnotu v rozsahu E + 38 až E Strana 228 z 296

229 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Pokud je zadáno 10, pak se 10 odečte od přijaté hodnoty. Pro přidání 10 vložte -10. Použitý rozsah/multiplikátor a offset: Modbus hodnota = rozsah * ION hodnota + offset / multiplikátor NEBO ION hodnota = (Modbus hodnota - offset) * multiplikátor / rozsah Pokud může být offset specifického registru získán ze zařízení, pak můžete tuto hodnotu offsetu namapovat do jiného registru. Můžete namapovat offset faktor pouze do registru již vytvořeného v Importér zařízení Modbus. Použitý namapovaný registr může být platný namapovaný Modbus registr nebo registr s konstatní hodnotou. Mapování offsetu do konstantního registru je praktická vlastnost; můžete změnit rozsah mnoha registrů změnou konstantní hodnoty v jednom místě. Mapování faktoru offsetu do iného registru 1. Zatrhněte pole Offset jiného registru jako reference. 2. Použijte seznam pro přístup k požadovanému registru. Klikněte na OK. Použitý offset se objeví v poli Offset registru. Hodnota nedostupného registru Pokud má registr hodnotu signálu pro indikaci, že je registr aktuálně nedostupný, lze nastavit tuto hodnotu zde. Hodnota musí odpovídat datům, která jsou přijímána z registru zařízení. Pokud přijatá hodnota odpovídá takovéto hodnotě, objeví se řádek "Nedostupné" při prohlížení registru ve Vista. Štítky Boolean Tato možnost je dostupná pouze pro registry Boolean. Umožňuje nastavit standardní štítky pro objekty Stav vevista. Hodnota pro odeslání jako Pulz Tato možnost je dostupná pouze pro registry Pulz. Umožňuje specifikovat přesnou hodnotu Modbus zaslanou do zařízení, když je pulsní registr aktivován ve Vista. Konstantní hodnota řetězce Kontstanta pro manipulaci s daty získanými ze zařízení. Počet registrů pro dotazování Tato možnost je dostupná jen pro data nastavená v ASCII, ASCII-Reverse nebo Packed BCD. Umožňuje specifikovat počet registrů zařízení, které chcete obeslat dotazem. Strana 229 z 296

230 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Přepočet Klávesové zkratky Obecné klávesové zkratky Přepočet je užitečná funkce pro převod numerické hodnoty do člověkem čitelných hodnot v řádcích. Například ji můžete použít pro registr Baud rate ( rychlost přenosu).hodnota je reprezentována číslem od 0 do 3, kde 0 = 300 Baud a 3 = Baud. Pomocí výpočtu lze namapovat hodnotu tak, aby odpovídala čitelnému formátu. V komponentě Vista, kde vidíte registr, se zobrazuje odpovídající čitelný formát hodnoty místo aktuální navrácené hodnoty. Tuto funkci můžete také použít pro generování měřítkem vzdálených hodnot pro ostatní registry. Např. Modbus scale registr (rozsah) vrací -2, -1, 0, +1 a +2, které indikují měřítko 10-2, 10-1, 1, 101 a 102..V tomto případě použijte hodnoty -2 až +2 pro přepočtené štítky 0.01 až 100. Přepočet registru je možno zpřístupnit z okna nastavení registru, z okna Režim editace a také z lišty nástrojů. Když je tato funkce vybrána, zobrazí se následující okno: Pro přidání nebo odebrání přepočtené hodnoty ji zvolte a klikněte na Přidat nový nebo Odstranit. Když jsou přidány nové přepočty, jsou přidány dolů na seznam a je jim dána následující pořadová hodnota. Můžete přemisťovat hodnoty nahoru a dolů příslušnými tlačítky. Pro změnu pořadí přepočtů klikněte dvakrát na seznam Hodnoty pořadí. Změna seřadí seznam vzestupně dle příslušných hodnot. Klávesy CTRL-N CTRL-O CTRL-S CTRL-A CTRL-D CTRL-U CTRL-G CTRL-P F5 F6 F11 Akce Otevře novou šablonu (po výzvěk uložení). Otevře existující šablonu (po výzvěk uložení). Rychlé uložení aktuálního šablony. Uloží aktuální šablonu do nového umístění Přidá zařízení do databáze ION_Síť. Aktualizace zařízení v databázi ION_Síť. Přidá podporu Síťového diagramu pro zařízení do systému. Otevře okno vlastností zařízení. Aktualizuje okno ION Map Information sbalením všech uzlů krom ěprávě zvoleného. Sbalí všechny uzly v pohledu na stromový seznam. Uloží aktuální seznam ION Handle. F12 Zobrazí aktuální typy zařízení v databázi ION_Síť. Strana 230 z 296

231 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Režim rychlé editace registru Klávesy TAB Enter Page Up Page Down Escape nebo klik tlačítkem myši Prochází skrz datová pole. Akce Uloží změny do aktuálního registru a opustí režim editace. Uloží změny do aktuálního registru a zobrazí režim editace pro registr nad aktuálním registrem. Uloží změny do aktuálního registru a zobrazí režim editace pro registr pod aktuálním registrem. Zruší změny v aktuálním registru a opustí režim editace. Informační panel ION Map Klávesy Pravá šipka Levá šipka Šipka nahoru Šipka dolů Kliknutí pravým tlačítkem Enter, mezerník nebo CTRL-X F1 F2 F3 F4 Vložit Smazat ALT + přetažení objektu CTRL-C CTRL-V CTRL-B CTRL-Z Akce Rozbalí uzel nebo vybere následníka, pokud jsou již následníci robaleni. Sbalí uzel nebo vybere nadřazený uzel, pokud nejsou rozbaleni následníci. Prochází nahoru seznamem uzlů. Prochází dolů seznamem uzlů. Vyvolá menu editace. Otevře okno vlastností vybraného objektu. Pokud je zvolen typ hlavního typu zařízen, vytvoří se nový manager a objeví se okno vlastností. Pokud je zvolen manager, vytvoří se nový modul a objeví se okno vlastností modulu. Pokud je zvolen modul, vytvoří se nový registr a objeví se okno vlastností registru. Pokud je zvolen modul, vytvoří se nový registr, ale neobjeví se okno vlastností. - Je to ekvivalent k F1, F2 nebo F3 v závislosti na aktuálně vybraném objektu. - Pokud je vybrán registr, pak se objeví okno přepočtu. - Pokud je vybrán manager, objeví se výzva na vymazání managera. - Pokud je vybrán modul, objeví se výzva na vymazání modulu. - Pokud je vybrán registr, objeví se výzva na vymazání registru. - Pokud je objektem modul, může být přetažen do jiného managera podobné třídy. - Pokud je objektem registr, může být přetažen do jiného modulu podobné třídy. - Pokud je vybrán modul, kopíruje se tento modul. - Pokud je vybrán registr, kopíruje se tento registr. - Pokud je vybrán manager a modul byl zkopírován, je vložen modul. - Pokud byl vybrán modul ajeden nebo více registrů bylo zkopírováno, jsou vloženy tyto registry. Pokud byl vybrán modul a jeden nebo více registrů bylo zkopírováno, jsou registry vloženy klonovaně. Pokud je vybrán modul a jeden nebo více registrů bylo zkopírováno, objeví se dotaz, kolik kopií se vloží. Informační panel Modbus registru Klávesy Šipka nahoru Akce Prochází nahoru seznamem registrů. Strana 231 z 296

232 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Klávesy Šipka dolů Kliknutí pravým tlačítkem Enter, mezerník nebo CTRL-X Insert nebo F3 F4 Smazat ALT + přetažení jednoho nebo více objektů Vložit Smazat Držení ALT během přetahování objektu CTRL-C CTRL-V CTRL-B CTRL-Z Prochází dolůseznamem registrů. Vyvolá menu editace. Akce Otevře okno rychlé editace pro vybraný registr. Je vytvořen nový registr v modulu aktuálně zvoleného registru a objeví se okno vlastností tohoto registru. Je vytvořen nový registr v modulu aktuálně zvoleného registru, ale nezobrazí se okno vlastností tohoto registru Objeví se požadavek potvrzení vymazání zvoleného registru. Vybraný registr může být přetažen do nového modulu podobné třídy v stromovém seznamu. Je to ekvivalent pro F1, F2 nebo F3 v závislosti na aktuálně vybraném objektu. Pokud je zvolen registr, objeví se okno přepočtu. - Pokud je vybrán manager, objeví se výzva na vymazání managera. - Pokud je vybrán modul, objeví se výzva na vymazání modulu. - Pokud je vybrán registr, objeví se výzva na vymazání registru. - Pokud je objektem modul, může být přetažen do jiného managera podobné třídy. - Pokud je objektem registr, může být přetažen do jiného modulu podobné třídy. Zkopírují se vybrané registry. Zkopírované registry se vloží do aktuálního modulu Zkopírované registry jsou vloženy jako klony do aktuálního modulu. Zkopírované registry se vloží několikrát do aktuálního modulu. Objeví se výzva s dotazem kolik kopií se uloží. Dodatečné informace Datové dormáty Typicky se Modbus data přenášejí ve formátu big ENDIAN (big end in), ale alternativy, ve kterých se přenášejí jednotlivá 16 bitová slova nejsou neobvyklé. Power Monitoring Expert7.2Formáty podporované jsou: Typ formátu SINT16 UINT16 SINT32 nebo S UINT32 nebo U S Popis 16 bitová znaménková hodnota ve formátu 2-1 (nebo big ENDIAN). Nejvýznamnější byte je na první pozici, nejméně významný byte na druhé. 16 bitová neznaménková hodnota ve formátu 2-1 (nebo big ENDIAN). Nejvýznamnější byte je na první pozici, nejméně významný byte na druhé. 32 bitová znaménková hodnota vrácená ve dvou za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Slovo s nejvýznamnějšími bity je v prvním registru, slovo s nejméně významnými registry je v druhém registru. 4 byty jsou vráceny ve formátu (nebo big ENDIAN). 32 bitová neznaménková hodnota vrácená ve dvou za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Slovo s nejvýznamnějšími bity je v prvním registru, slovo s nejméně významnými registry je v druhém registru. 4 byty jsou vráceny ve formátu (nebo big ENDIAN). 32 bitová znaménková hodnota vrácená ve dvou za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Oproti S32_4321 je slovo s nejvýznamnějšími bity vráceno v druhém registru a slovo s nejméně významnými bity v prvním registru. 4 byty jsou vráceny ve formátu Strana 232 z 296

233 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus U Typ formátu S32-MFP nebo S32-M10k-4321 U32-MFP nebo U32-M10k-4321 S32-M10k-2143 U32-M10k-2143 S48-M10k U48-M10k S64-M10k U64-M10k S U S U S IEEEFloat nebo F SwappedFloat nebo F MaskedBool nebo PackedBool PF-Nexus BCD (Binary Coded Decimal) Popis 32 bitová neznaménková hodnota vrácená ve dvou za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Oproti U32_4321 je slovo s nejvýznamnějšími bity vráceno v druhém registru a slovo s nejméně významnými bity v prvním registru. 4 byty jsou vráceny ve formátu bitová znaménková hodnota vrácená ve dvou za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Slovo uložené v prvním 16 bitovém registru je vynásobeno a přičteno ke slovu uloženém v druhém 16 bitovém registru. Známé také jako znaménkové Modulo bitová neznaménková hodnota vrácená ve dvou za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Slovo uložené v prvním 16 bitovém registru je vynásobeno a přičteno ke slovu uloženém v druhém 16 bitovém registru. Známé také jako neznaménkové Modulo nebo mod-10k. 32 bitová znaménková hodnota vrácená ve dvou za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Oproti S32_M10k_ 4321 je slovo uložené v druhém 16 bitovém registru vynásobeno a přičteno ke slovu uloženém v prvním 16 bitovém registru. 32 bitová neznaménková hodnota vrácená ve dvou za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Oproti U32_ M10k_4321 je slovo uložené v druhém 16 bitovém registru vynásobeno a přičteno ke slovu uloženém v prvním 16 bitovém registru. 48 bitová znaménková hodnota vrácená ve třech za sebou jdoucích 16 bitových registrech. R3*10,000^2 + R2*10,000 + R1, kde R3 je poslední registr a R1 je první registr. Rozsah každého registru je -9,999 až +9, bitová neznaménková hodnota vrácená ve třech za sebou jdoucích 16 bitových registrech. R3*10,000^2 + R2*10,000 + R1, kde R3 je poslední registr a R1 je první registr. Rozsah každého registru je 0 až +9, bitová znaménková hodnota vrácená ve čtyřech za sebou jdoucích 16 bitových registrech. R4*10,000^3 + R3*10,000^2 + R2*10,000 + R1, kde R4 je poslední registr a R1 je první registr. Rozsah každého registru je -9, 999 až +9, bitová neznaménková hodnota vrácená ve čtyřech za sebou jdoucích 16 bitových registrech. R4*10,000^3 + R3*10,000^2 + R2*10,000 + R1, kde R4 je poslední registr a R1 je první registr. Rozsah každého registru je 0 až +9, bitová znaménková hodnota vrácená ve čtyřech za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Slov s nejvýznamnějšími bity je vráceno v prvním registru, slovo s nejméně významnými bity ve čtvrtém.8 bytů je vráceno ve formátu (nebo big ENDIAN). 64 bitová neznaménková hodnota vrácená ve čtyřech za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Slov s nejvýznamnějšími bity je vráceno v prvním registru, slovo s nejméně významnými bity ve čtvrtém.8 bytů je vráceno ve formátu (nebo big ENDIAN). 64 bitová znaménková hodnota vrácená ve čtyřech za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Slov s nejvýznamnějšími bity je vráceno ve čtvrtém registru, slovo s nejméně významnými bity v prvním. 8 bytů je vráceno ve formátu (nebo little ENDIAN). 64 bitová neznaménková hodnota vrácená ve čtyřech za sebou jdoucích 16 bitových registrech. Slov s nejvýznamnějšími bity je vráceno ve čtvrtém registru, slovo s nejméně významnými bity v prvním. 8 bytů je vráceno ve formátu (nebo little ENDIAN). 16 bitová znaménková hodnota. Bity 1 až 15 jsou neznaménková data. Pokud je 16. bit 0, je hodnota kladná, pokud je 16 bit 1, je hodnota záporná. 32 bitová IEEE hodnota s plovoucí desetinnou čárkou vrácená ve dvou po sobě jdoucích 16 bitových registrech. Slovo s nejvýznamnějšími bity je v prvním registru, slovo s nejméně významnými registry je v druhém registru. 4 byty jsou vráceny ve formátu bitová IEEE hodnota s plovoucí desetinnou čárkou vrácená ve dvou po sobě jdoucích 16 bitových registrech. Oproti F32_4321 je slovo s nejvýznamnějšími bity vráceno v druhém registru a slovo s nejméně významnými bity v prvním registru. 4 byty jsou vráceny ve formátu bitová hodnota, která je interpretována dle šablony bitů popsané atributem Maska. Vymaskované bity lze číst nebo zapisovat bez vlivu na hodnoty ostatních bitů. Nvymaskované bity se při čtení jeví jako 0 a při čtení nejsou nijak ovlivněny. Nedeklarované bity masky jsou interpretovány jako nevymaskované (i.e., mask="0x7f" je interpretováno jako 0x007F). Čtená nebo zapisovaná hodnota je určena použitím čísel pořadí výpočtu, jak je popsáno níže. Při použití pro Boolean data určená puze ke čtení není přepočet nutný. Pokud není nastavena žádná maska, jsou všechny bity relevantní. 16 bitová neznaménková hodnota s rozsahem 0 až 3999, reprezentuící přesnost na 3 desetinná místa. Číslo je vyjádřeno jako sekvence decimálních číslic a každá z číslic je zakódována jako 8 bitové binární číslo. Například, 92 v decimální soustavě je zobrazeno jako v BCD. Následující datové typy mohou mát svoji délku specifikovanou nastavení "Počet registrů pro dotazování" Strana 233 z 296

234 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Typ formátu Packed BCD ASCII ASCII-Reverse Popis Číslo je vyjádřeno jako sekvence decimálních číslic a každá z číslic je zakódována jako 4 bitové binární číslo (nibble). Například, 92 v decimální soustavě je zobrazeno jako v Packed BCD. Sekvence bitů reprezentující sadu znaků ASCII. Každé slovo uchová dva ASCII znaky. Mezery na koncích řádků jsou odstraněny. Stejné jako ASCII, každý druhý znak je však v obráceném pořadí. Konfigurace záznamu a výpočtu Použijte utilitu Konfigurace záznamu a kalkulace pro provedení dalších konfigurací zařízení Modbus včetně: cpovolení záznamu registru včetně nastavení frekvence zápisu cpovolení záznamu a výpočtů nízkých (minimum), vysokých (maximum) a středních (průměrný) hodnot ckonfigurace nastavení zastaralých dat cpřipojení informací z downstream zařízení ke štítkům Pouze numerické výstupní registry mohou být počítány a zaznamenávány. Všechny ostatní typy registrů (například vypočtené) se nezobrazí na obrazovce Konfigurace záznamu a výpočtu. Přehled obrazovky Importér zařízení ModbusKlikněte na tlačítko Konfigurace záznamu a výpočtu na hlavní obrazovce pro otevření aplikace. Strana 234 z 296

235 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Objeví se následující obrazovka: A Zatrhněte toto pole pro zobrazení sloupců downstream zařízení. B Oblast editace předregistrů C Link zastaralých dat D Oblast nízkých hodnot E Oblast vysokých hodnot F Oblast středních hodnot G Link nápovědy H Oblast editace globálního registru. Použijte tuto oblast pro editaci všech řádků zvolených v horním panelu. Všechny informace registrů z hlavní obrazovky MDI jsou obsaženy v tabulce při otevření aplikace Zobrazit sloupce downstream zařízení: Tuto možnost zvolte pro zobrazení všech sloupců pro volbu a nastavení vlastností downstream zařízení pro registry. Oblast předregistrů: Použijte tuto oblast pro individuální konfiguraci registrů. Oblast nízkých hodnot: Použijte tuto oblast pro povolení výpočtů a nastavení záznamu nízkých hodnot. Oblast vysokých hodnot: Použijte tuto oblast pro povolení výpočtů a nastavení záznamu vysokých hodnot. Oblast středních hodnot: Použijte tuto oblast pro povolení výpočtů a nastavení záznamu středních hodnot. Oblast editace globálního registru: Použijte spodní polovinu obrazovky pro editaci individuálních registrl nebo více registrů po jejich výběru ze seznamu. Link nápovědy: Klikněte na tento link pro otevření Importér zařízení Modbus online nápovědy. Link zastaralých dat (Vše): Klikněte na tento link pro otevření okna Konfigurovat nastavení zastaralých dat. Strana 235 z 296

236 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Filtrování a třídění sloupců Viz "Třídění dat ve sloupci" na stran 21 a "" na stran 22 pro informace o filtrování a třídění. Konfigurace záznamů registru Pro individuální editaci registru zvolte řádek registru a upravte buňky v řádku nebo použijte editační nástroje v Globální oblasti. Pro editaci více než jednoho registru zvolte požadované řádky a použijte editační nástroje v Globální oblasti Záznam: Zvolte pro povolení záznamu registru. Interval: Hodnota určuje frekvenci záznamu registru. Tato hodnota řídí také interval resetu pro moduly min, max a prům., i přes to, že nejsou tyto kalkulace zaznamenávány. Platný rozsah je 1 až 4,000,000 s. Konfigurace spodních, horních a středních kalkulací a záznamu Pro úpravu přípony použité pro vysoké, nízké a střední klikněte na příslušný link. Například, pokud chcete změnit příponu na Maximum, VoltsA Vysoké se změní na VoltsA Maximum. Spodní Zvolte Spočítat pro povolení kalkulace nízkých (minimálních) hodnot registru. Zvolte Záznam pro povolení záznamu hodnoty. Vysoký Zvolte Spočítat pro povolení kalkulace vysokých (maximálních) hodnot registru. Zvolte Záznam pro povolení záznamu hodnoty. Střední Zvolte Spočítat pro povolení kalkulace středních (průměrých) hodnot registru. Zvolte Záznam pro povolení záznamu hodnoty. Konfigurace nastavení zastaralých dat Zastaralost dat je měřena pomocí času, kdy byla data naposledy čtena z fyzického zařízení. Klikněte na Vše (zastaralá data) pro otevření okna Konfigurace nastavení zastaralých dat. Označit data jako zastaralá po: Zadejte čas, po jehož uběhnutí budou data z příslušného registru označena v data rekordéru jako zastaralá. Platný rozsah je 0 až 7200 s. Strana 236 z 296

237 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 7: Importér zařízení Modbus Když jsou data zastaralá: Zvolte, jakým způsobem mají být zastaralá data zaznamenávána. Nastavení "zaznamenat prázdný řádek" zaznamená v data rekordéru prázdný řádek, zatímco "použít poslední známou hodnotu" zaznamenává poslední nezastaralou hodnotu do konce aktuálního intervalu. Nastavení zastaralých data jsou globální (platí pro všechny registry). Konfigurace funkcí downstream zařízení Je nutné zvolit možnost Zonrazit sloupce downstream zařízení v okně konfigurace záznamu a výpočtu před tím, neý bude možné editovat funkce downstream zařízení. Zobrazit sloupce downstream zařízení: Zatrhněte toto pole pro zobrazení sloupců downstream zařízení. Je downstream zařízení: Zvolte tuto možost pro indikaci, že registr náleží downstream zařízení. Název downstream zařízení: Zadejte název downstream zařízení do tohoto pole. Bude připojen štítek registru s tímto názvem. Například, pokud je název zařízení Meter01, bude štítek registru Použití této možnosti bez současného použití možnosti Obsahuje název instance zařízení způsobí zobrazení více zařízení jako jednoho. Nepoužívejte tuto možnost samostatně, pokud není v systému přítomna pouze jedna instance zařízení. Obsahuje název instance zařízení: zvolte tuto možnost pro připojení názvu reálné instace zařízení ke štítku registru. Rezervované místo!!názevzařízení!! je přidáno ke štítku název instance zařízení je vloženo po vytvoření v Konzole pro správu. Například, pokud je název instance zařízení Device01: je nahrazeno To umožňuje vytvoření unikátní názvy v rámci Power Monitoring Expert, stejně jako umožnění, aby každá z instancí byla zobrazena jako více virtuálních zařízení. Viz "Asistent upstream zařízení" na stran a konvencí názvů. 245 pro více informací o downstream zařízeních Strana 237 z 296

238 Kapitola 7: Importér zařízení Modbus StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Ukládání a ukončení Pro ukončení okna Konfigurace záznamu a výpočtu: cklikněte na OK pro uložení nastavení. cklikněte na Zrušit pro ukončení bez uložení. Budete vráceni na Hlavní obrazovku Importér zařízení Modbus konzole. 1. Klikněte na Soubor > Uložit pro uložení souborů šablony. 2. Klikněte na Nástroje > Aktualizovat typ zařízení pro odeslání změn šablon do databáze ION_Síť. Strana 238 z 296

239 Kapitola 8: ION Monitoring poplachu ION Monitoring poplachu získává zpracovává oznámení alarmů z modemem připojený měřících zařízení na vzdálených lokacích. V této sekci ION Monitoring poplachu 240 Nastavení ION Monitoring poplachu 241 Spuštění aplikace ION Monitoring poplachu 243 Strana 239 z 296

240 Kapitola 8: ION Monitoring poplachu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide ION Monitoring poplachu ION Monitoring poplachu je služba Windows ( ION Monitoring poplachu ) nahrazující program Alarm Server dostupný v ION Enterprise5.5 a starších (starý program alarmsrv.exe je stále funkční a k dispozici v...\system\bin folder). Monitor poplachu zůstavá na pracovní stanici, kde přijímá a zpracovává příchozí alarmy ze vzdáleného ION měřícího zařízení modulu poplachů. S implementací ION Monitoring poplachu je oznámení alarmu vylepšeno a zjednodušeno: cjelikož Monitor poplachu běží jako služba Windows, není uživatel nucen se přihlašovat za účelem spuštění sledování systému pro alarmující stavy. cmonitor poplachu umí pracovat s příchozími voláními na více komunikačních portů. cpři přijetí alarmu Monitor poplachu použije ION Služba správce připojení pro navázání modemového spojení místo použití příkazu conman.exe. cion Služba správce připojení umožňuje nastavit specifické vlastnosti požadavku na připojení modemu, jako např. min/max čas připojení, atd. Vlastnosti jsou nastaveny v konfiguračním souboru Monitor poplachu viz "Nastavení ION Monitoring poplachu" na stran 241. Monitor poplachu nepodporuje TAPI ovladače modemů pro Windows (WinModems). Jak to funguje ION Monitoring poplachu odpovídá na zprávy alarmu přicházející z modulu Alarm v měřícícm zařízení ION. Zpráva alarmu je inicializována jako výsledek události kvality el. energie: 1. IONAlarmový stav vyzve ION modul (t.j. Setpoint modul) k vyslání pulzního signálu na spuštěcí vstup modulu Alarm měřícího zařízení. Více informací je obsaženo v popisu modulu Alarm v ION Reference. 2. Modul Alarm zahajuje modemovou komunikaci a volá telefonní číslo nastavené v registru Umístění modulu Alarm. 3. Pracovní stanice Power Monitoring Expert odpovídá na volání modemu z měřícího zařízení ION a dokokčuje komunikaci. Měřící zařízení následně vyšle následující informace do Power Monitoring Expert: časovou značku indikující dobou alarmového stavu, jméno uzlu a zprávu (obsahu registru Zpráva modulu Alarm). 4. Monitor poplachu obdrží data alarmu a zařadí je pro zpracování. Po zpracování alarmu jsou vykonány příkazy specifikované v nastavení COM portu. Zároveň je odeslán požadavek o spojení na uzsel specifikovaný v datech alarmu. 5. Nový požadavek na spojení je obdržen a zařazen pro pracování. Pokud současně existuje jiný požadavek na spojení se stejným pracovištěm, je nový požadavek sloučen s ostatními. 6. ION Služba správce připojení zajistí spojení s měřícím zařízením, které vyvolalo alarm. Vkládač Logu následně stáhne záznamy a data všech výjimečných událostí. Strana 240 z 296

241 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 8: ION Monitoring poplachu ION Služba správce připojení používá modem (ze skupiny modemů) pro zajištění spojení se vzdáleným umístěním. 7. ION Služba správce připojení se odpojí po tom, co ION Služba Log Inserter dokončí stahování všech příslušných záznamů. Po dokončení této operace je pracoviště považováno za zachycené. Nastavení ION Monitoring poplachu Tato sekce je určena pro pokročilé uživatele. Kontaktujte Technická podpora v případě potřeby asistence. Konfigurace pro Monitor poplachu je uložena v konfiguračním souboru s názvem dle konvence {MachineName}.AlertMonitor.config. Vzorový konfigurační soubor je k dispozici ve složce...\power Monitoring Expert\config\AlertMonitor. XML schéma s názvem AlertMonitor-Schema.xml se nachází v té samé složce. Toto schéma lze použít pro ověření konfiguračního souboru pomocí XML validačních nástrojů. Použijte textový nebo XML editor pro vytvoření a úpravu konfiguračního souboru. Nezapomeňte přejmenovat konfigurační soubor tak, aby odpovídal názvu zařízení (např. pokud se primární server jmenuje ComputerOne, přejmenujte konfigurační soubor na ComputerOne.AlertMonitor.config ). Komponenty konfiguračního souboru Kanály definují komunikační port a modem používaný Monitor poplachu, zatímco Akce definuje příkazy vykonané jako odpovď na alarm. Kanál obsahuje definici modemu a nastavení portu. Následující tabulka uvádí atributy nastavitelné pro Kanál: Atribut kanálu Jméno Typ modemu Popis Jméno komunikačního portu, ke kterému je modem připojen. Standardní hodnota je COM1. Typ modemu. Zde zadaná hodnota se musí přesně shodovat s hodnotou zadanou v Typ modemu v dialogu Nastavení modemu vytáčeného spojení. Přenosová rachlost Přenosová rychlost modemu. Standardní hodnota je AlertMonitorNodeName NoLog NumTries Jméno uzlu, jak je zobrazeno ve zprávách záznamu systému. Zde uvedený text definuje hodnotupro parametr příkazu %a (popsáno níže). Standardní hodnota je AlertMonitor.[ComputerName] Řídí, zda budou všechny alarmy zaznamenávány do systémového záznamu produktu. Standardní hodnota je ANO (zaznamenávat všechny alarmy). Hodnota NE zakáže záznam. Udává, kolikrát má dojít k pokusu o navázání spojení při chybě spojení. Strana 241 z 296

242 Kapitola 8: ION Monitoring poplachu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Tip Otevřete vzorový soubor {MachineName}.AlertMonitor.config v textovém editoru a sledujte v něm reálné použití atributů v konfiguračním souboru ION Monitoring poplachu popsaných v této sekci. Akce jsou uskupeny v prvcích ActionSet, obsahující požadavky na připojení a/nebo příkazy, které se mají vykonat při přijetí alarmu. Specifikujte ConnectionRequest pro nastavení prvku ActionSet pro zaslání požadavku na spojení; specifikujte Příkaz pro nastavení ActionSet k vykonání příkazu při přijetí alarmu. Prvkům ActionSet je možné nastavovat parametry: cpokud je použit atribut Kanál v ActionSetu (např., <ActionSet Channel="COM1">), potom jsou akce (příkazy) zobrazené v ActionSetu vykonány pro všechny alarmy přicházející skrz komunikační port a modem specifikovaný pro daný Kanál (t.j., COM1 ). cpokud je v ActionSet použit atribut Umístění, akce (příkazy) uvedené v prvku ActionSet jsou vykonány pro všechny alarmy pocházející ze specifického Umístění (nezávisle na Kanálu). cpokud není specifikován žádný atribut, jsou akce (příkazy) uvedení v ActionSet vykonány pro všechny alarmy pocházející z jakéhokoliv komunikačního portu nebo umístění. Pokud existují dva prvky ActionSet (jeden udávající atribu Kanál, druhý atribut Umístění), má prioritu ten, který specifikuje Umístění. Hodnota atributu Umístění je specifikována v registru Umístění modulu Alarm pro měřící zařízení vysílající alarm. Detaily jsou popsány v popisu modulu Alarm v ION Reference. Příkazy obsažené v prvku ActionSet mohou obsahovat parametry vracející data, jak je popsáno v následující tabulce: Parametr příkazu Popis %U Světový čas: sekundy od %u Světový čas: RRRR-MM-DD HH:MM:SS.FFF %T Místní čas: sekundy od %t Místní čas: RRRR-MM-DD HH:MM:SS.FFF %n Název uzlu (např. název zařízení) %g Název brány (např. název sajty) %p Název priority %P Číslo priority %m Zpráva alarmu bez oddělovačů %M Zpráva alarmu s oddělovači %a Hodnota atributu AlertMonitorNodeName. Pokud tento atribut není použván, je jeho standardní hodnota AlertMonitor.[ComputerName]. Strana 242 z 296

243 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 8: ION Monitoring poplachu ConnectionRequest obsažený v prvku ActionSet obsahuje atributy definovatelné dle následující tabulky: Atribut ConnectionRequest MaxČasPřipojeníVsekundách MinČasPřipojeníVsekundách RequestLifetimeHours RequestPriority DisconnectOnCaughtUp Zařízení Umístění Popis Maximální čas (v sekundách), po který je udržováno spojení s pracovištěm. Standardní hodnota je 300 sekund. Minimální čas (v sekundách), po který je udržováno spojení s pracovištěm. Stadardní hodnota je 60 sekund. Definuje, kolik hodin zůstane požadavek na připojení platný před tím, než je vyřazen (i v případě, že jsou pokusy o připojení neúspěšné). Standardní hodnota je 0. Priorita požadavku na připojení v rozmezí 0 až Nejvyšší priorita je Standardní hodnota Nastavuje automatické odpojení od pracoviště poté, co Vkládač Logu dokončí stahování všech příslušných záznamů, včetně záznamů událostí a dat. Standardní hodnota je "Ne". Explicitně definuje spefické zařízení, které se připojí k pracovišti. Tento atribut přepíše data obsažená ve zprávě alarmu. Explicitně definuje, k jakému pracovišti se připojovat. Tento atribut přepíše data obsažená ve zprávě alarmu. Nastavení více stanic ION Monitoring poplachu je možné spustit na více než jedné stanici v systému Power Monitoring Expert. Knfigurační soubory však musí být uloženy na primárním server a být pojmenovány dle konvence ComputerName.AlertMonitor.config. Například, Monitor poplachu běžící na sekundárním serveru nazvaném ComputerTwo používá konfigurační soubor ComputerTwo.AlertMonitor.config umístěný na primárním serveru. Diagnostika Diagnostické a chybové zprávy jsou zaznamenávány do Power Monitoring Expert záznamu systému, se zdrojem Alert Monitor. Spuštění aplikace ION Monitoring poplachu Standardně je aplikace ION Monitoring poplachu zastavena a nastavena na Manuální spuštění. Pro automatické spuštění Monitor poplachu při startu Windows změňte nastavení spouštění této služby Windows na Automatické. Viz dokumentace Windows pro více podrobností. Strana 243 z 296

244 Kapitola 8: ION Monitoring poplachu StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Strana 244 z 296

245 Kapitola 9: Asistent upstream zařízení Asistent upstream zařízení umožňuje spravovat "downstream" zařízení. Pomocí tohoto nástroje je možné přejmenovávat "downstream" zrdoje, měnit přiřazení měření ke specifickým datům zdroje, a aplikovat tyto změny na dříve zaznamenaná data v ION_Data (databáze historických dat). Je také možné zobrazit a spravovat všechny fyzické zdroje (zařízení) v síti. Asistent upstream zařízení je pokročilá aplikace a měla by být používána pouze uživateli s pokročilými technickými znalostmi a znalostí interpretace a ukládání dat v databázích Power Monitoring Expert. V této sekci Detekce Downstream Zařízení 246 Asistent upstream zařízení základy 247 Asistent upstream zařízení funkce 251 Asistent upstream zařízení Příkazy 254 Strana 245 z 296

246 Kapitola 9: Asistent upstream zařízení StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Detekce Downstream Zařízení Downstream zařízení je zařízení, jehož data jsou zaznamenávána vzdáleným data rekordérem, například: cmodbus slave zařízení s výstupními registry zaznamenávanými zařízením s možností Modbus Mastering (viz schéma níže). cmodbus zařízení, jehož výstupy jsou zaznamenávány Virtuální procesor. cjakýkoliv ze zdrojů, ve kterém jsou stejná měření zaznamenávána jedním zařízením, např..rtu čítající kwh pulzy z různých zdrojů nebo zažízení monitorující jednu větev obvodu a sbírající proudová data z více obvodů. A Power Monitoring Expert server B Ethernet C kw D Data rekordér E Fyzický zdroj (Modbus Master) F RS-485 G Downstream Zařízení (Modbus Slave) Power Monitoring Expert automaticky detekuje downstream zařízení. Komponenta Vkládač Logu to provádí vyhledáváním zařízení ( fyzických zdrojů ), jkterá zaznamenávají nebo hostují data přicházející z různých downstream zařízení (např. měřící zařízení ION využívá modul Modbus Import pro zaslání dat pocházejících z downstream Modbus zařízení). Vkládač Logu dělí data ze všech downstream zařízení na příslušná měření (například Vll ab znamená měření Voltage Phases AB ). Pro data, která nelze rozdělit, vytvoří Vkládač Logu měření se jmény založenými na označení ION registrů. Vkládač Logu používá logické schéma přidělování jmen downstream zařízením. Například Modbus.34 je jméno přiřazené downstream Modbus zařízení se slave adresou 34. Strana 246 z 296

247 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 9: Asistent upstream zařízení Asistent upstream zařízení základy Použijte Asistent upstream zařízení pro úpravu jmen přiřazených downstream zařízením nebo pro přiřazení správného oznašení měření registru s nesprávným mapováním měření. DŮLEŽITÉ: Před použitím Asistent upstream zařízení uložte kopii databází ION_Síť a ION_ Data pro případ, že by bylo nutné vrátit původní konfiguraci databází. Spuštění aplikace Asistent upstream zařízení 1. Spusťte program DownstreamDevices.DownstreamAssistant.exe ve složce...\power Monitoring Expert\system\bin. 2. Přihlašte se pomocí Power Monitoring Expert přihlašovacích údajů. Objeví se hlášení připomínající vytvoření zálohy databází ION_Síť a ION_Data. Klikněte na OK pro pokračování. 3. Asistent upstream zařízení otevře Základní nebo Pokročilé zobrazení v závislosti na zobrzazení, které bylo použité jako poslední před ukončením. Při prvním spuštěná Asistent upstream zařízení se otevře Základní zobrazení. Základní vs Pokročié zobrazení Zobrazení určuje, jaké sloupce jsou dostupné, a zda je akce globální (aplikována na všechny řádky obsahující parametr) nebo specifická pro jeden řádek. Strana 247 z 296

248 Kapitola 9: Asistent upstream zařízení StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Název sloupce IsDownstream 1 Přiřazený zdroj Aktualizovaný přiřazený zdroj Fyzický zdroj 2 Měření Aktualizované měření Handle Zadáno Aktualizovat historickou databázi Popis sloupců Sloupce v Základním i Pokročilém zobrazení Popis Sloupec IsDownstream udává, jaká zařízení ve sloupci Přiřazený zdroj jsou downstream zařízení. Pokud je zvoleno IsDownstream, znamená to, že zařízení identifikované ve sloupci Přiřazený zdroj je downstream zařízením vůči fyzickému zařízení, jehož název je zobrazen ve sloupci Fyzický zdroj. Pokud je IsDownstream prázdné, je zařízení fyzickým zdrojem. Fyzické zařízení má standardně stejný název Přiřazená zdroj a Fyzický zdroj. Vkládač LoguToto je standardní jméno přiřazené downstream nebo fyzickému zařízení. For example, Modbus.109:MainFeed.PM7650 is the default name assigned for the downstream Modbus device with unit ID 109, whose measurements are being logged to a data recorder on a Modbus Master device named PM7650 that is part of the MainFeed site (group). Toto textové pole umožňuje změnit aktuální název přiřazený zdroj. V Základním zobrazení všechny řádky obsahující stejný název Přiřazený zdroj jsou automaticky aktualizovány novým názvem při jeho zadání do sloupce Aktualizovaný přiřazený zdroj. V Pokročilém zobrazení je možné zvolit jeden nebo více řádků a přejmenovat zdroj pomocí sloupce Aktualizovaný přiřazený zdroj, zatímco ostatní řádky zůstanou nezměněny. Viz "Přejmenování přiřazeného zdroje" na stran 251 pro více podrobností. Virtuální procesoridentifikuje název fyzického zařízení (něpř. Modbus Master zařízení nebo ), které zaznamenává data pro downstream zařízení. Tento sloupec zobrazuje buď ION označení (např. Vln prům ) nebo poisný název měření (e.g., Prům. fázové napětí ), v závislosti na nastavení v dialogovém okně Možnosti; viz "Asistent upstream zařízenímožnosti" na stran 250. Dodatečné sloupce v Pokročilém zobrazení Umožňuje předefinovat, co je aktuálně přiřazeno ve sloupci Měření. Klikněte na buňku pro zobrazení seznamu měření. V závislosti na nastavení v okně Možnosti je možné volit ze seznamu, obsahujícího pouze nejběžnější měření, nebo ze seznamu bšech dostupných měření; viz "Asistent upstream zařízenímožnosti" na stran 250. Tento sloupec zobrazuje registr handle měření buď v hexadeximální nebo decimálním formátu, v závislosti na nastavení v okně Možnosti; viz "Asistent upstream zařízenímožnosti" na stran 250. Zobrazuje, který uživatel provedl změnu v definici zdroj-měření. Zatrhávací pole Aktualizovat historickou databázi je automaticky zatrženo po provedeění změn v buňce Aktualizovaný přiřazený zdroj nebo Aktualizované měření. To znaměná, že všechny záznamy obsahující starý název Přiřazený zdroj nebo Měření budou aktualizovány novým názvem nebo měřením. Pokud si přejete ponechat existující data v databázi nezměněná, zrušte zatržení pole Aktualizovat historickou databázi před uložením změn. Vkládač Logu standardně automaticky spojuje měření s příslušnými daty v záznamu dat. Zatrhávací pole Manuální (viz poznámka Manuální by mělo být standardně ponecháno prázdné. Pokud si však přejete specificky změnit měření nebo níže) registr handle pomocí definice adresy, zatrhněte pole Manuální. To přepíše Vkládač Logu tak, že bude použito napování pomocí nové adresy (tj. Vkládač Logu se již nebude pokoušet vyřešit adresu). 1 Neměňte hodnotu "IsDownstream" při provádění změn v definicích zdroje/měření, jelikož je automaticky nastavována pomocí Asistent upstream zařízení 2 Nepoužívejte sloupec Fyzický zdroj pro modifikaci existujícího jména platného fyzického zařízené, jelikož Vkládač Logu používá toto jméno pro záznam dat. Nedoporučuje se zatržení pole Manuální. registr, pro který je zatrženo Manuální, bude rezervován pro příslušné měření. Toto mapování zůstáván aktivní, i když je zařízení překonfigurováno, takže je registr používán v jiném kontextu. To může mít za následek neočekávané chování ION_Data databáze. Tato možnost by měla být používána, pouze pokud jste si jistí, že zvolená konfigurace nebude změněna. Strana 248 z 296

249 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 9: Asistent upstream zařízení Základní zobrazení Pro přepnutí na základní zobrazení klikněte na Zobrazení > Možnosti. V sekci Pokročilé dialogového okna Možnosti zrušte zatržení pole povolit pokročilé vlastnosti. Klikněte na OK. V Základním zobrazení, při zadání nového názvu do sloupce Aktualizovaný přiřazená zdroj, budou všechny řádky obsahující stejný název Přiřazený zdroj automaticky aktualizovány novým názvem. Existující data v historické databázi (ION_Data) jsou také automaticky aktualizována. Pokročilé zobrazení Pro přepnutí na Pokročilé zobrazení klikněte na Zobrazení > Možnosti. V sekci Pokročilé dialogového okna Možnosti zatrhněte pole povolit pokročilé vlastnosti. Klikněte na OK. Oproti Základnímu zobrazení umožňue Pokročilé zobrazení zobrazit všechny sloupce pro editaci individuálních definic zdroj-měření (tj. Aktualizované měření, Handle, Zadáno, Aktualizovat historickou databázi a Manuální). V pokročilém zobrazené je možné: czvolit a provádět změny v určítém řádku bez ovlivněnní řádků ostatních. Například je možné změnit název zdroje pro určité měření se zachování plvodní název zdroje nezměněn pro všechna ostatní měření. czvolit odlišné měření pro to, které je nesprávně namapováno na specifickou registr handle. czvolit, zda aktualizovat historická data pro změněný název zdroje nebo definici měření pomocí zatržení nebo zrušení zatržení pole Aktualizovat historická data. Změna názvu nebo definice automaticky provede zatržení tohoto pole. czvolit, zda povolit, či nepovolit řešení registr handle pro určitý zdroj měření pomocí Vkládač Logu, zatržením nebo zrušením zatržení pole Manuální. Standardní nastavení je nezatržené pole (automatické řešení handle). Pokud si přejet, aby Vkládač Logu automaticky neřešil handle pro nové měření, zatrhněte pole Manuální. Zobrazení fyzických zdrojů Standardní zobrazení pro Asistent upstream zařízení zobrazuje pouze downstream zařízení. Pro zobrazení také fyzických zdrojů: 1. Klikněte na Zobrazení > Zvolit fyzická zařízení. 2. Zatrhněte pole vedle fyzických zdrojů, které chcete zobrazit. Zvolte Vybrat vše/zrušit výběr pro výběr všech fyzických zdrojů nebo zrušení výběru. Klikněte na OK. Po restartu Asistent upstream zařízení nejsou Fyzické zdroje zobrazeny. Standardně jsou při spuštění Asistent upstream zařízení zobrazena pouze downstream zařízení. Třídění dat Klikněte na záhlaví sloupce pro třídění záznamů ve vzestupném nebo sestupném abecedním pořadí. Strana 249 z 296

250 Kapitola 9: Asistent upstream zařízení StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Asistent upstream zařízenímožnosti Pro otevření dialogu Možnosti klikněte na Zobrazit > Možnosti. Dailogo obsahuje Měření, Historická data a Pokročilé možnosti. Některé možnosti zobrazení, jako zobrazit všechna měření a Handles jsou v Základním zobrazení zakázána. Pro jejich povolení přepněte do Pokročilého zobrazení (viz "Pokročilé" na stran 250). Měření ato sekce umožňuje zvolit, zda bude ve sloupci Měření zobrazeno standardní ION označení (e.g., Vln prům ) nebo celý popisný název měření (např. Průměrné fázové napětí ). Pouze v Pokročilém zobrazení je možné zvolit, zda zobrazit všechna dostupná měření, nebo pouze ta nejběžnější, při výběru měření ve sloupci Aktualizované měření. Zobrazení ION označení vs názvů měření Pro změnu nastavení: 1. Klikněte na Zobrazení > Možnosti. 2. V sekci Měření zvolte zobrazit ION označení nebo zobrazit názvy měření. V některých situacích, pokud je zvoleno "zobrazit ION oznašení", se nemusí zobrazené označení shodovat s označením na měřícím zařízení (například, pokud je použito vlastní označení). Místo toho je zobrazeno známě označení pro příslušné měření. Zobrazení sloupce Aktualizované měření Pro změnu nastavení: 1. Klikněte na Zobrazení > Možnosti a ujistěte se, že je zvoleno Pokročilé. 2. V sekci Měření, vyberte zobrazit všechna měření pro zobtrazení všech dostupných měření ve sloupci Aktualizovaná měření. Pro zobrazení nejběžnějších měření, odznačte zobrazit všechna měření. Historická data Pokud je zatržení pole zobrazit dialog spojení zrušeno, databáze ION_Data je automaticky nastavena jak Standardní spojení (pro historická data). Pokud si přejete zvolit jinou databázi zatrhněte pole zobrazit dialog spojení. Pokud je tato možnost povolena, bude dialogové okno připojení databáze zobrazeno při každém ukládání změn. Při otevření dialogového okna zvolte Vlastní připojení a nastavte dataily připojení databáze. Pokročilé Zatrhávací pole povolit pokročilé vlastnosti nastavuje Pokročilé zobrazení při zatržení a Základní zobrazení při zrušení zatržení. Strana 250 z 296

251 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 9: Asistent upstream zařízení Handle Tato možnost určuje, zda jsou registr hendles zobrazeny jako hexadecimální (s předponou 0x ) nebo decimální hodnota. Tato možnost je dosupná pouze v Pokročilém zobrazení. Pro změnu nastavení: 1. Klikněte na Zobrazení > Možnosti a ujistěte se, že je zvoleno Pokročilé. 2. V sekci Handles zvolte zobrazit hex pro zobrazení registr handle v hexadecimálním formátu nebo zobrazit decimálně. Pokud chcete manuálně vyřešit registr handle pro specifické měření, upravte hodnotu v buňce Handle a zatrhněte pole Manuální před uložením změn. Asistent upstream zařízení funkce Tato sekce popisuje různé funkce dostupné z Asistent upstream zařízení. Přejmenování přiřazeného zdroje Jeden z hlavních důvodů pro použití Asistent upstream zařízení je změna standardního názvu přiřazeného downstream zařízení pomocí Vkládač Logu. Například, místo Modbus.34, je možné přejmenovat zařízení na více srozumitelný název SM_Bldg2_ Boiler7. Přejmenování Přiřazeného zdroje se typicky vztahuje pouze na downstream zařízení. Přejmenování přiřazeného zdroje pro všechna jeho měření. 1. Přepněte na Základní zobrazení. 2. Zvolte zdroj pro přejmenování. Zadejte nové jméno do sloupc Aktualizovaný přiřazený zdroj. Všechny řádky s měřeními přiřazenými k přejmenovanému zdroji jsou automaticky aktualizovány. Pokud nechcete přiřadit existující data v databázi s novým názvem zdroje, nejdříve přepněte na Pokročilé zobrazení a následně zruště zatržení pole Aktualizovat historickou databázi pro všechny příslušné řádky. 3. Klikněte na Soubor > Uložit. 4. Otevře se dialog zobrazující sourhn změn.klikněte na Ano pro pokračování nebo na Ne pro zrušení. 5. Po dokončení operace klikněte na OK a následně na Zavřít. Přejmenování přiřazeného zdroje pro jedno nebo více měření 1. Přepněte na Pokročilé zobrazení. 2. Zvolte požadované řádky. Pro zvolení řádku klikněte do oblasti vlevo od prvního sloupce. Po zvolení je řádek zvýrazněn. 3. Klikněte na Upravit > Přejmenovat zdroj. Strana 251 z 296

252 Kapitola 9: Asistent upstream zařízení StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 4. V okně přejmenovat zdroj zadajte nový název pro downstream zařízení. Klikněte na OK. Pole Aktualizovat historickou databázi je standardně zatrženo pro všechny dotyčné řádky - to provede změnu existujících data v databázi. Pro změnu pouze těch dat, které budou do databáze ukládány v budoucnu zrušte zatržení pole Aktualizovat historickou databázi pro příslušné řádky. 5. Klikněte na Soubor > Uložit. Objeví se dialog obsahující souhrn změn. 6. Klikněte na Ano pro pokračování nebo na Ne pro zrušení. 7. Po dokončení operace klikněte na OK a následně na Zavřít. Zrušení změn 1. Pro vrácení všech nuložených změn: cklikněte na Upravit > Reset, nebo cklikněte na Zobrazení > Obnovit. 2. Klikněte na Ano pro potvrzení. Změna mapování měření Vkládač Logu automaticky přiřazuje zaznamenaná data k měřením pomocí vyhledávání mapování mezi označením a měřením. Avšak v případě, kdy neexistuje žádné mapování, vytvoří Vkládač Logu měření založené na označení registru. Pro manuální změnu tohoto mapování měření: 1. Přepněte na Pokročilé zobrazení. 2. Klikněte na požadovanou buňku Aktualizované měření a ze seznamu zvolte nové měřeníce, které chcete namapovat. 3. Zatrhněte pole Manuální. 4. Pole Aktualizovat historickou databázi je standardně zatrženo to se vztahuje na existující data v databázi (pokud, například, mapování zdroje a měření, které přidáváte, již existuje). Pro změnu pouze těch dat, které budou do databáze ukládány v budoucnu zrušte zatržení pole Aktualizovat historickou databázi. 5. Klikněte na Soubor > Uložit. Objeví se dialog obsahující souhrn změn.klikněte na Ano. 6. V dialogovém okně zvolte databázi pro aktualizaci. Klikněte na OK. Přidání mapování nového downstream zařízení Pro přidání nového mapování adresy, které spojuje zdroj a měření se specifickou zaznamenanou veličinou v databázi: 1. Skrolujte dolů na konce tabulky a klikněte na poslední řádek (označený hvězdičkou). 2. Vyplňte sloupce Aktualizovaný přiřazený zdroj a Fyzický zdroj. Pokud je zdroj fyzické zařízení (ne downstream), musí být do obou sloupců zadán přesně stejný název. 3. Klikněte na buňku Aktualizované měření a zvolte měření ze seznamu. Strana 252 z 296

253 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 9: Asistent upstream zařízení 4. V buňce Handle zadejte registr handle pro toto měření. 5. Pole Aktualizovat historickou databázi je standardně zatrženo to se vztahuje na existující data v databázi (pokud, například, mapování zdroje a měření, které přidáváte, již existuje). Pro změnu pouze těch dat, které budou do databáze ukládány v budoucnu zrušte zatržení pole Aktualizovat historickou databázi. 6. Klikněte na Soubor > Uložit. Objeví se dialog obsahující souhrn změn.klikněte na Ano. 7. V dialogovém okně zvolte databázi pro aktualizaci. Klikněte na OK. Pozdější aktualizace historických dat Při ukládání změn pomocí Asistent upstream zařízení je uložen soubor obsahující změny v definici zdroj-měření do složky :...\Power Monitoring Expert\config\Diagnostic\Asistent upstream zařízení\ s následujícím jménem: Definice downstream zařízeníyyyy-mm-dd_hh.mm.ss.csv kde YYYY-MM-DD_hh.mm.ss znamená aktuální ROK-MĚSÍC-DEN_ hodina.minuta.sekunda. Pokud jste zrušili zaškrtnutí pole Aktualizovat historickou databázi při prvním ukládání změn, je možné aktualizovat existující data v databázi později, pomocí tohoto csv souboru. Jak použítasistent upstream zařízení.csv soubor Pro aktualizaci exitujích dat v databázi pomocí změn vztahu zdroj-měření obsažených v csv souboru: 1. Klikněte na Upravit > Historická data: Objeví se okno Aktualizovat historická data. 2. Klikněte na Soubor > Importovat CSV. 3. Asistent upstream zařízení otevře soubor s csv soubory. Zvolte požadovaný soubor Definice downstream zařízení a klikněte na Otevřít. 4. Klikněte na Soubor > Aktualizovat historická data: 5. Okno Aktualizace historických dat zobrazí kolik dvojic zdroj-měření bude aktualizováno. Klikněte na Ano. 6. Klikněte na Ano v okně Aktualizace historických dat. 7. Po dokončení operace klikněte na OK a následně na Zavřít. Není možné aktualizovat více ION databází najednou. Pro zvolení jiné databáze se nejprve ujistěte, že je zetrženo pole zobrazit dialog spojení pod Zobrazení > Možnosti. Okno dialogu připojení je možné použít pro určení, jaká databáze bude aktualizována.. Strana 253 z 296

254 Kapitola 9: Asistent upstream zařízení StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Při aktualizaci definic adresy ovlivňující více databází bude automaticky aktualizována pouze první zvolená historická databáze. Pro aktualizaci zbývajících databází je nutné importovat definice adres pro každou z nich pomocí Upravit > Aktualizovat historická data. Záznam aktivit Změny uložené v Asistent upstream zařízení jsou uloženy v souboru Historické aktualizace downstream zařízeníyyyy-mm-dd_hh.mm.ss.txt, který obsahuje popis provedených aktivit při aktualizaci definic zdroj-měření pomocí Asistent upstream zařízení. Asistent upstream zařízení Příkazy Následující sekce shrnuje příkazy dostupné v Asistent upstream zařízení: csoubor > Uložit: Uloží provedené změny. Kopie provedených změn je uložena do datového souboru (.csv) do složky...\config\diagnostic\asistent upstream zařízení\. csoubor > Konec: Zavře Asistent upstream zařízení. cupravit > Reset: Odstraní úpravy provedené od posledního uložení. cupravit > Odstranit: Odstraní zvolené řádky. cupravit > Přejmenovat zdroj: Umožňí změnit název Přiřazeného zdroje. Viz "Přejmenování přiřazeného zdroje" na stran 251. cupravit > Aktualizovat historická data: Otevře okno Aktualizovat historická data umožňující otevřít dříve uložený soubor definic měření zdroje (s příponou.csv) pro potřeby aktualizace exitujících dat v databázi. Datové záznamy je možné vkládat, editovat, nebo mazat také ručně. Viz "Pozdější aktualizace historických dat" na stran 253. czobrazení > Obnovit: Nahraje aktuální downstream definice z databáze. Stejně jako Upravit > Reset tento příkaz odstraní úravy provedené od posledního uložení. czobrazení > Možnosti: Zobrazí dialog Možnosti, kde je možné měnit nastavení kontrolující úroveň detailů zobrazených pro definice měření zdroje. czobrazení > Zvolit fyzické zdroje: Zobrazí dialog Zvolit fyzické zdroje, kde je možné zvolit fyzická zařízení pro zobrazení v Asistent upstream zařízení. Strana 254 z 296

255 Kapitola 10: Reporter Aplikace Reporter umožňuje definovat, generovat a spravovat srozumitelné reporty založené na informacích obsažených v databázi. Reporter zpracovává zvolená data a generuje konečný report ve formátu Microsoft Excel. Microsoft Excel a Outlook verze 2007 nebo 2010 je požadována Reporter pro formátování a generování reportů, potažmo odesílání vygenerovaných reportů em. Web Reporter, nyní dostupný jako Reporty v koponentě Webové aplikace, nyní také může sloužit pro generování reportů. Viz online nápověda Reporty v komponentě Webové aplikace pro více informací. Aplikace Reporty (dříve Web Reporter) je dostupná k použití s instalacemi využívajícími podporovanou edici SQL Server Standard, Enterprise či Express. V této sekci Úvod 256 Vytvoření reportu 256 Generování reportu 260 Úprava hotového reportu 260 Typy standardních reportů 260 Automatické generování reportu 264 Použití Reporter na klientu 265 Odstraňování problémů 266 Strana 255 z 296

256 Kapitola 10: Reporter StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Úvod Reporter obsahuje průvodce skrz jednotlivé kroky procesu vytvoření reportu. Ten zahrnuje volbu šablony reportu a databáze, což průvodci umožní zobrazit zdroje v síti, obsahující typ dat, která jsou potřebná pro vytvoření reportu. Po vygenerování reportu získá Reporter data z databáze ION_Data, použije šablonu reportu pro zpracování dat a následně vytvoří report ve formátu Microsoft Excel. Šablony reportů jsou předkonfigurovány pro nejběžnější potřeby reportování. Obsaženy jsou následující čablony reportů. Viz "Typy standardních reportů" na stran 260 pro více informací o těchto reportech cenergie a odběr cprofil zátěže ckvalita el. energie Vytvoření reportu ccm_en50160_general ccm_en50160_summary cen50160_general cen50160_summary cen50160_mains_signal ciec _10min ciec _2hr ciec _3sec Spouštění Reporter Pro spuštění Reporter dvakrát klikněte na složku Power Monitoring Expert na pracovní ploše a následně dvakrát klikněte na ikonu Reporter ve složce. Reporter se spouští s přednastavenou možností Spravovat reporty nebo Generování reportů. Předvolená možnost je závislá na tom, zda již byly vytovřeny nějaké reporty. Nelze generovat reporty, dokud není alespoň jeden report vytvořen. Vytváření reportu zahrnuje následující kroky: 1. Volba šablony. 2. Volba databází a zdrojů. 3. Nastavení možností reportu. 4. Náhled reportu. Každý z kroků je detailněji popsán v následujích tématech. Pro zahájení vytváření reportu: Strana 256 z 296

257 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 10: Reporter Volba šablony. 1. Spusťte Reporter. 2. Zvolte Spravovat reporty a klikněte na Nový pro spuštěná wizarda nového reportu. 1. Zadejte název reportu do pole Název reportu. 2. Zvolte požadovanou šablonu ze seznamu Šablony reportu. 3. Klikněte na Další. Volba databází a zdrojů. 1. Specifikujte databázi (ION_Data je zvolena standardně). Pro připojení jiné databáze (např. archivované databáze) ji zvolte ze seznamu Databáze nebo klikněte na Více. 2. Zvolte jméno každého zdroje ( zařízení ), které má být v reportu zahrnuto. Zvolte Zobrazit detaily, pokud chcete zobrazit více podrobností o zařízeních. Zobrazit detaily je dostupné pouze, pokud je zvoleno Zobrazit pouze zdroje platné pro šablonu. 3. Pokud šablona reportu používá rozvrh Doby použití (TOU) (jako Energie a Odběr ), sekce Rozvrh TOU se objeví v dialogu. Zvolte TOU rozvrh ze seznamu nebo klikněte na Spravovat pro vytvoření nového. (Viz "Vytvoření nového TOU rozvrhu" na stran 259 pro více informací.) Nastavení možností reportu. Typický TOU rozvrh obsahuje periody Ve špičce, Mimo špičku a Rameno špičky. Šablona reportu Energie a Odběr vyžaduje TOU rozvrh. Pokud si nepřejete použít TOU rozvrh, vytvořte TOU rozvrh s jedno tarifní periodou. Možnosti reportu jsou organizivány v okně pomocí záložek Časové období, Distribuce, Ověření, Zobrazení a Poznámky. Časové období Zvolte požadovaný rozsah datumů pro report. cpožadavek na rozsah dautmů při vygenerování reportu vyzve k zadání časového období při spuštění reportu (interaktivní režim). cpřednastavený roszah datumů umožňuje zvolit specifickou periodu. Například, zvolte Poslední měsíc pro nastavení Reporter na spuštění reportu pomocí dat z předchozího měsíce. Zvolte Fixní rozsah pro nastavení počátečního a konečného data a času. Zvolte Vlastní relativní rozsah pro nastavení rozsahu datumů relativního vůči aktuálnímu času a datumu. Strana 257 z 296

258 Kapitola 10: Reporter StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide V aplikacích, kde je report generován na základě události kvality el. energie nebo podobné podmínky, může specifikace Vlastního relativního rozsahu obsahovat data, která ukazují, jak se systém choval před tím, než došlo k události. Distribuce Zvolte jakoukoliv možnost z Distribuce (je nutné zvolit alespoň jednu): czobrazit report na obrazovce je standardně zvoleno; zobrazí report na obrazovce při každém jeho vygenerování. Zruště tuto volbu pro zrušení zobrazování reportu. culožit Excel report do složky uloží report do složky specifikované pomocí tlačítka Procházet. culožit HTML report do složky uloží report do složky specifikované pomocí tlačítka Procházet. Některé prvky a chování v HTML reportu se mohou jevit odlišně než v Exel reportu. To je zapříčiněno HTML konverzí v Excelu. Viz nápovědu Microsoft pro více informací. codeslat report na tiskárnu vytiskne report po každém jeho vygenerování. Ze seznamu zvolte požadovanou tiskárnu. codeslat příjemcům odešle report (v Excel formátu) na ovou adresu pomocí Microsoft Outlook Klikněte na Nový pro přidání nové ové adresy nebo na Odstranit pro odstranění jedné z existujících ze seznamu. Ověření Vyberte Vybrat duplikáty a chybějící položky ve zdrojových datech pro zapnutí kontroly chyb. cpoužijte pole Hodiny, Minuty a Sekundy pro nastavení předpokládané časové periody mezi reporty. cvyberteukázat pouze duplikáty v informaci o stavu.pro odstranění nadbytečných záznamu z reportu klikněte na Nezobrazovat duplikáty v reportu. cpokud má Reporter automaticky doplnit chybějící záznamy, zvolte Nahradit chybějící záznamy pomocí, následně zvolte Hodnoty z předchozího řídku, Prázdný řádek nebo Nulová hodnota. Zobrazení Zvolte jednu z možností pro řízení, jak Reporter zpracovává tabulky hrubých dat v reportu (Zobrazit, Skrýt nebo Odstranit). Odstranit (tabulky hrubých dat) je úžitečné, pokud chcete zredukovat velikost souboru reportu (to se vztahuje zvláště na reporty obsahující významně velké množství dat). Mřížka Možnosti zobrazení zobrazuje seznam jiných možností které lze povolit a zakázat. Dvakrát klikněte na příslušný řádek pro povolení/zakázání možnosti. Strana 258 z 296

259 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 10: Reporter Náhled reportu Poznámky Použijte záložku Poznámky pro zadání detailů šablony reportů, jako je historie revizí. Pro vložení odřádkování podržte CTRL a stiskněte ENTER. Pro zobrazení náhledu reportu bez jeho uložení nebo distribuce klikněte na Náhled. Klikněte na Zpět na generování reportu pro návrat do hlavního okna Reporter. V případě nutnosti změňte nastavení. V opačeném případě klikněte na Dokončit pro uložení reportu a návrat na obrazovku Reporter. Vytvoření nového TOU rozvrhu Pro vytvoření nového TOU rozvrhu: 1. Pro otevření dialogu Plány TOU klikněte v sekci Plány TOU na Spravovat. 2. Pro otevření dialogu TOU Schedule Properties s čistým plánem TOU a jednotným tarifem klikněte na Nový. Použijte levý panel pro volbu položky, kterou chcete editovat, následně použijte pravý panel pro zadání, úpravu, nebo nastavení hodnot. Pokud se v seznamu objeví nakonfigurovaný TOU rozvrh, je možné ho použít jako šablonu pro vytvoření nového rozvrhu s podobnými periodami Ve špičce/mimo špičku. Viz "Kopírování existujícího TOU rozvrhu" na stran Zvolte Nový TOU rozvrh, následně použijte pole Název TOU rozvrhu pro jeho přejmenování (například 2007 TOU Rozvrh ). 4. Zvolte Tarif 1 pro zobrazení detailů tarifu v pravém panelu, následně použijte pole Název pro zadání jména (například Mimo špičku ). Použijte pole sazeb ($/kwh, $/kw, atd.) pro zadání jejich hodnot. 5. V levém panelu klikněte na + vedle tarifu pro jeho rozvinutí. Zvolte text po dní (Celý den, Každý den...) pro zobrazení polí Periody tarifu. Použijte Od a Do pro nastavení časového rozsahu pro periodu tarifu. Pro vytvoření jiné periody tarifu zvolte právě nakonfigurovanou periodu, klikněte na Nový pro přidání nového tarifu. Nastavte časový rozsah pro tuto novou periodu. 6. Pro vytvoření nové sazby (např. Mimo špičku) zvolte název sazby a klikněte na Nový. Opakujte výše uvedené kroky pro přejmenování tarifu, nastavení sazby a nastavení period tarifu Prázdniny 1. Zvolte jednu z period Mimo špičku a klikněte na Nový. 2. Přejmenujte tarif (např. Prázdniny)a klikněte na den a časy níže pro konfiguraci periodu tarifu. 3. Zvolte příslušné prázdniny ze seznamu. Strana 259 z 296

260 Kapitola 10: Reporter StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 4. Přidejte nebo odeberte příslušné dny dle potřeby. Generování reportu Ujistěte se, že neexistují žádné mězery nebo překrývající se data v TOU rozvrhu. Kopírování existujícího TOU rozvrhu Pro vytvoření TOU rozvrhu pomocí existujícího jako šablony ho vyberte a klikněte na Kopírovat. Přejmenujte kopii a upravte její vlastnosti dle potřeby. 1. Na hlavní Reporter obrazovce zvolte Generovat reporty. 2. Zvolte název reportu, který chcete spustit. Pokud chcete zobrazit nastavení jeho možností, klikněte na Shrnutí. Klikněte na OK pro zavření okna shrnutí. 3. Klikněte na Generovat. Okno zobrazuje stav generování reportu. 4. Klikněte na Zavřít pro zobrazení reportu. Úprava hotového reportu Pro úpravu prezentačního sešitu Microsoft Excel pro Váš report: 1. V hlavním okně Reporter zvolte požadovaný report a klikněte na Náhled. 2. Použijte Sešit prezentace pro vytvoření odkazů na prvky v listu záznamů, které chcete zahrnout do finálního reportu. Použijte nástroje analýzy a grafů aplikace Microsoft Excel pro zpracování informací z listů záznamů a následně přidejte příslušné odkazy k sešitu prezentace. Název společnosti, který se objeví v reportu je jméno "Společnost" zadané při instalaci Microsoft Excel. 3. Rozložte a naformátujte prvky tak, jak mají být zobrazeny v reportu. 4. Uložte provedené změny. Typy standardních reportů Tato sekce uvádí základní charakteristiku reportů Micrsoft Excel generovaných ze šablon Reporter. První záložka je vytvořena ze sešitu prezentace šablony reportu. Je možné upravit vzhled a funkčnost reportu pomocí editace sešitu prezentace. Viz "Vytvoření reportu" na stran 256 pro více detailů. Sešit prezentace obsahuje reference, které automaticky aktualizují data při každém vygenerování reportu. Vyvarujte se přepsání těchto referencí. Strana 260 z 296

261 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 10: Reporter Energie a Odběr Použijte definici reportu Energie a Odběr pro vytvoření reportu spotřeby energie a úrovní špičkového odběru za určitý časový úsek, setřízených dle doby použití. Rozvrhy TOU (Time Of Use) jsou typicky nastaveny tak, aby se shodovaly s rozvrhem sazeb poskytovatele energie. Šablona Energie a Odběr používá data ze záznamu Energie a Odběr (kwh, kvarh, kvah, kw odběr, kvar odběr, kva odběr) dostupného na většině zařízeních ION. TOU rozvrh Reporter vyžaduje rozvrh TOU během vytváření reportu pomocí šablony Energie a Odběr. Obsažená vzorový TOU rozvrh umožňuje definovt časové periody shodující se s časovými periodami v rozvrhu sazeb poskytovatele energie. Pokud nepotřebujete TOU rozvrh, jednoduše vytvořte nový TOU rozvrh s pouze jednou definovanou periodou. Záložka Agregovaná Energie & Odběr obsahuje shrnutí kombinovaných hodnot energie a odběru. Informace o energii a odběru z různých zdrojů jsou uloženy v oddělené záložce pracovního sešitu. Profil zátěže Použijte šablonu Profil zátěže pro vytvoření grafického znázornění odběru nebo úrovní zátěže za časový úsek. Profil znázorňuje špičkové zátěže jako body v oblastech grafu s vysokými špičkovými odběry. Šablona profilu zátěže je možné použít k analýze elektrických zátěží v době maximálního odběru. Tato informace vytváří příležitosti k vytvoření strategií zlepšení energetického managementu. Podobně jako šablona Energie a Odběr používá šablona Profil zátěže data ze záznamu energie a odběru (kw odběr, kvar odběr, kva odběr), nepoužívá však TOU rozvrh. Tabulka Zátěž obsahuje grafické znázornění využití výkonu v systému za časový úsek (celkový profil zátěže). Profily zátěže z různých zdrojů jsou uloženy v oddělené záložce pracovního sešitu. Kvalita elektrické energie Použijte šablonu Kvalita elektrické energie pro vytvoření reportu shrnujícího počet a vážnost poklesů, nárůstů a přechodových jevů napětí za určitou dobu. Úplný report také obsahuje grafickou prezentaci rušení a interaktivní výběr skupinových událostí. Šablona Kvalita el. energie používá data ze všech třech souborů záznamu Kvality el. energie, které se nacházejí v zařízeních se schopností detekce poklesu/nárůstu a přechodových jevů: czáznam Pokles/Nárůst czáznam Přechodový děj czáznam Průběh Strana 261 z 296

262 Kapitola 10: Reporter StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Záložka Shrnutí kvality el. energie zobrazuje graf identifikující nejhorší rušení na vedení a seznam incedentů propojený s jejich detaily. Incident je tvořen několika rušeními. Report Kvality el. energie zobrazuje fluktuace systémového vedení ve specifickém časovém rozsahu. Použite interaktivní nástrojovou lištu Kvality el. energie pro změnu časových intervalů mezi incidenty: Klikněte na časovou značku incidentu na záložce Průběhy pro zobrazení grafické reprezentace rušení. EN50160 EN50160 je sada standardů hodnocení elektrické energie využívaná dodavateli elektrické energie a spotřebiteli v evropských zemích. Následující šablony EN50160 jsou dostupné v Reporter: CM_EN50160_General Použijte šablonu CM_EN50160_General pro vytvoření reportu obsahující detailní analýzu všech dat kompatibilních s EN50160 zaznamenaých jedním zařízením pro monitorování obvodu. Data jsou zaznamenávána pro každou periodu pozorování. Pracovní sešit obsahuje procetuální hodnotu měření nekompatibilních s EN50160, jako je Síťový kmitočet, Amplituda napájecího napětí Flikr. CM_EN50160_Summary Použijte šablonu CM_EN50160_Summary pro vytvoření reportu obsahující srozumitelnou analýzu všech dat kompatibilních s EN50160 zaznamenaných více zařízeními pro monitorování obvodu. Shrnutí plnění požadavků je založené na limitech standardu EN50160 pro každou periodu pozorování: každé standardní EN50160 měření indikuje splnění nebo nesplnění podmínek pomocí Y (ano) nebo N (ne). Šablona CM_EN50160_Summary používá data ze stejného souboru záznamů jako šablona CM_EN50160_General. Tabulka pozorování je generována pro každou periodu pozorování; standardně je však skryta. Specifickou tabulku pozorování je možné zpřístupnit zobrazením tabulky pro vygenerovaný report v Microsoft Excel (Formát > List > Zobrazit > list pozorování ). EN50160_General Použijte šablonu EN50160_General pro vytvoření reportu obsahující detailní analýzu všech dat kompatibilních s EN50160 zaznamenaých jedním měřícím zařízením. Data jsou zaznamenávána pro každou periodu pozorování. Pracovní sešit obsahuje procetuální hodnotu měření nekompatibilních s EN50160, jako je Síťový kmitočet, Amplituda napájecího napětí Flikr. Šablona EN50160_General používá data z těchto čtrnácti souborů záznamů EN50160: cen50160 Vlt Dp1 až EN50160 Vlt Dp5 (poklesy napájecího napětí) cen50160 Ovrvlt1 a EN50160 Ovrvlt3 (dočasná přepětí) cen50160 Vunbal (nesouměrnost napájecího napětí) cen50160 Hrm Vlt (harmonické napětí) Strana 262 z 296

263 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 10: Reporter cen50160 Ihm Vlt (meziarmonické napětí) cen50160 Frq/Mg (frekvence a amplituda) cen50160 Flicker (flikr) cen50160 Intrp (krátko- a dlouhodobé rušení) EN50160_Summary Použijte šablonu EN50160_Summary pro vytvoření reportu obsahující srozumitelnou analýzu všech dat kompatibilních s EN50160 zaznamenaných více monitorovacími zařízeními. Shrnutí plnění požadavků je založené na limitech standardu EN50160 pro každou periodu pozorování: každé standardní EN50160 měření indikuje splnění nebo nesplnění podmínek pomocí Y (ano) nebo N (ne). Šablona EN50160_Summary používá data ze stejného souboru záznamů jako šablona EN50160_General. Tabulka pozorování je generována pro každou periodu pozorování; standardně je však skryta. Specifickou tabulku pozorování je možné zpřístupnit zobrazením tabulky pro vygenerovaný report v Microsoft Excel (Formát > List > Zobrazit > list pozorování ). EN50160_Mains_Signal Použijte šablonu EN50160_Mains_Signal pro vytvoření reportu pro statistiku frekvence signálního vedení jednoho měřícího zařízení, pro každou periodu pozorování. Šablona EN50160_Mains_Signal používá data ze záznamu EN50160 MSignal. IEC IEC jsou standardy kvality el. energie definující metody měření pro 50 Hz a 60 Hz zařízení na měření kvality el. energie. Tři šablony IEC jsou dostupné v Reporter: IEC _10Min Použijte tuto šablonu pro vytvoření reportu IEC založeného na 10 mintové vzorkovací periodě. IEC _2Hr Použijte tuto šablonu pro vytvoření reportu IEC založeného na 2 hodinové vzorkovací periodě. IEC _3Sec Použijte tuto šablonu pro vytvoření reportu IEC založeného na 3 sekundové vzorkovací periodě (tj. 150 cyklů pro 50 Hz; 180 cyklů pro 60 Hz). Průběhy Pro generování reportů ze záznamů obsahujících data průběhů napětí a proudu zvolte <žádná šablona> a nastavte Záznam na Průběhy. Viz "Vytváření reportu bez šablony" na stran 264 pro detaily. Po vygenerování reportu klikněte na příslušnou zálořku pro jeho zobrazení. Strana 263 z 296

264 Kapitola 10: Reporter StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Levý panel obsahue časové značky propojené s grafem průběhů v pravém panelu. Klikněte na časovou značku pro zobrazení průběhu. Pro zobrazení průběhů pro každou fázi proudu a napětí klikněte na Zobrazit kompletně v liště nástrojů Průběhy. Použijte ikony lupy pro přiblížení a oddálení. Vlastní šablony Kontaktujte Technická podpora v případě potřeby jiných specializovaných šablon reportů. Vytváření reportu bez šablony Reporter lze použít pro kopírování hrubých dat z databáze a jejich vložení do Microsoft Excel: 1. V hlavním okně Reporter zvolte Spravovat reporty a klikněte na Nový. 2. Vyplňte pole Název reportu, zvolte <žádná šablona> a klikněte na Další. 3. Klikněte na Nový pro vytvoření dotazu na zdroj/záznam pro report. Nastavte Vlastnosti dotazu: cnázev: Nové dorazy jsou automaticky jmenovány sekvenčně, je však je možné je přejmenovat dle potřeby. czdroj: Zvolte zdroj pro dotaz (např. měřící zařízení) czáznam: Zvolte záznam dat, ze kterého chcete kopírovat hrubá data. cdatabáze: ION_Data<SQL> je standardní nastavení. Pro změnu zdroje databáze zvolte zdroj ze seznamu nebo klikněte na Více. Pokud je vyžadován TOU rozvrh, zvolte Použít TOU rozvrh na dotazy databáze, následně ho zvolte ze seznamu, nebo klikněte na Spravovat pro jeho vytvoření. 4. Pro přidání dalšího dotazu klikněte na Nový, následně nastavte vlastnosti dotazu, jak je popsáno výše. 5. Po přidání a nakonfigurování všech požadovaných dotazů klikněte na Další. 6. Konfigurujte možnosti reportů, jak je popsáno v této sekci "Nastavení možností reportu." na stran 257. Automatické generování reportu Plánovač úloh Windows slouží ke generování reportů dle nastaveného rozvrhu: 1. Pro otevření Plánovače úloh: cve Windows Server 2008 klikněte na Start > Administrativní nástroje > Plánovač úloh (Task Scheduler). cve Windows 7 klikněte na Start > Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Plánovač úloh. 2. Klikněte na Plánovač úloh v levém panelu, následně klikněte na Vytvořit základní úlohu v panelu Akce na pravé straně pro otevření Průvodce vytvoření základní úlohy. Strana 264 z 296

265 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Kapitola 10: Reporter 3. Zadejte název nové úlohy na stránce Vytvořit základní úlohu. Použijte pole Popis pro popsání úlohy. Klikněte na Další. 4. Na stránce Aktivační událost specifikujte, jak často bude tato úloha prováděna a klikněte na Další. 5. Nastavte čas začátku a další relevatní data rozvrhu. Klikněte na Další. 6. Zvolte Spustit program na záložce Akce a klikněte na Další. 7. Na straně Spouštění programu klikněte Procházet a navigujte do...\program Files\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\bin a vyberte repgen.exe a klikněte otevřít. (V 64 bitovém operačním systému Windows je cesta následující...\program Files (x86)\...) Následně klikněte na Další v Průvodci vytvoření základního dotazu. 8. Zvolte Po kliknutí na tlačítko Dokončit otevřít dialogové okno Vlastnosti pro tuto úlohu na záložce Shrnutí, Následně klikněte na Dokončit. Otevře se okno Vlastnosti. 9. Zvolte Spustit pouze pokud je uživatel přihlášen pod Možnosti zabezpečení na záložce Obecné. 10. Klikněte na záložku Akce. Klikněte na záznam spustit program ve sloupci Akce a klikněte na Upravit pro otevření dialogu Upravit akci. Zadejte-rReportName do pole Přidat argumenty (kde ReportName je název reportu, který chcete spustit.) Klikněte na OK. Například, pokud je název reportu Rep1, zadejte -rrep1. V názvech reportů plánovaných pro automatické generování nejsou podporovány mezery. Reporter také podporuje generování více reportů. Názvy více reportů oddělte čárkou. Například pro reporty Rep1 a Rep2 zadajte do pole Přidat argumenty-rrep1, Rep Klikněte na Aktivační události pro ověření nastavení. Pro aktualizaci rozvrhů klikněte na určitý záznam ve sloupci Aktivace a zvolte Upravit. Upravte nastavení v okně Upravit aktivnační událost a klikněte na OK pro uložení změn. 12. Klikněte na OK pro zavření dialogu Vlastnosti. Zkontrolujte nastavení reportu pro ověření, že byl zadán správný rozsah datumů, a že volba Zobrazit report na obrazovce není vybrána. Použití Reporter na klientu Reporter je možné použít na klientské počítači pomocí instalace Reporter klienta. Viz Power Monitoring Expert Průvodce instalací pro další informace. Note that the Reporting Client computer needs to have read/write permissions set for the ION-Ent folder (typically the...\schneider Electric\Power Monitoring Expert folder) on the primary server to be able to generate reports. Strana 265 z 296

266 Kapitola 10: Reporter StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Odstraňování problémů Soubor Excel se při dvojkliku na ikonu neotevře K tomu může dojít, když je proces Microsoft Excel zastaven. Pro odstranění problému spusťte Excel a otevřete soubor (nebo vytvořte nový). Klikněte na Nástroje > Možnosti, následně v záložce obecné zrušte zatržení Ingnorovat ostatní aplikace. Zavřete a ukončete Excel. Pokud toto řešení nefunguje, zkuste restartovat počítač. Strana 266 z 296

267 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Strana 267 z 296

268 Appendix A: StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Appendix A: PQDIF Exportér PQDIF (Power Quality Data Interchange Format) je neproprietární způsob, jak vyměňovat data o kvalitě výkonu mezi různými měřícími zařízeními a programy. Vyvinuto dle pokynů IEEE P1159.3, PQDIF poskytuje společnou platformu, kde různí výrobci mohou exportovat či importovats pomocí datového formátu v souladu s definovaným standardem PQDIF. Power Monitoring Expert podporuje PQDIF skrz "PQDIF Exporter" add-on.pqdif Exporter bere data z Power Monitoring Expert SQL Server databáze, převádí je na PQDIF, a ukládá takto formátované informace pro zobrazení jakýmkoli programem, který dokáže zobrazit PQDIF data. PQDIF Exporter umožnuje nastavit pravidelné exporty ION dat do PQDIF, stejně jako vytvořit tyto exporty ručně. Tato nápověda poskytuje základní konfiguraci a operační instrukce pro PQDIF Exporter.Je předpokládáno, že uživatel má již znalost PQDIF. Pro detaily pro zobrazení PQDIF, navštivte prosím dokumentaci k Vašemu PQDIF.Pro detailní informace o PQDIF slecifikaci, navšivte IEEE webovou stránku. Nastavení Exporteru PQDIF Z Konzole pro správu, vyberte Nástroje > System > PQDIF Exporter. Po prvním spuštění PQDIF Exportertu se otevře PQDIF Exporter dialog s možnostmi provést základní konfigurační kroky.pro úpravu těchto nastavení vyberte Nastavení > Nastavení PQDIF Exporter. Také můžete upravit PT/CT měřítko použité pro zdroje v PQDIF Exporteru; vyberte Možnosti > PT/CT Měřítiko. Strana 268 z 296

269 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Appendix A: Možnosti databáze Dialog Možnosti Databáze Vám umožňuje provádět změny v nastavení připojení databáze (Vzdálenost serveru SQL, Uživatelské jméno a Heslo).Zadejte změny do příslušných polí. Ve většině případů není potřeba měnit tovární nastavení. Pro test připojení databáze klikněte na Testovat Toto Nastavení. Objeví se zpráva pro indikaci zda se připojení do databáze povedlo. Výstupní složka Pro změnu složky, kde jsou uloženy výstupní soubory Exportéru PDQIF klikněte na Výstupní Složka. Zadejte cílovou cestu nebo klikněte Prozkoumat pro navigaci a výběr složky (nebo vytvoření nové). Možnosti logování zpráv Pro změnu nastavení logování zpráv a ových notifikací klikněte na Možnosti Logování Zpráv. Možnosti dostupné pro konfiguraci Souboru logů, systémových logů a ových upozornění. Možnosti Logovacího souboru Pro specifikování oblasti Log File Options to specify the location for the log file and the logging level option. Strana 269 z 296

270 Appendix A: StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Oblast Pro změnu umístění souboru logů zadejte cestu ke složce nebo klikněte Prohledat a navigujte do příslušné složky. Úroveň logu Úroveň logu uvádí odlišné možnosti pro hloubku logu.vyberte požadovanou úroveň z rolovací nabídky: Nedostupné:V logovacím souboru nejsou uloženy žádné zprávy. Normal: Varování a zprávy chyb jsou zaznamenány do souboru logů. Detailní: Varování, chyby a informace jsou zaznamenány v souboru logů. Diagnostika:Varování, chyby, informace a zprávy diagnostiky jsou zaznamenány v souboru logů. Logovací soubor "Diagnostika" využívá velké množství systémových prostředků.tuto možnost vyberte pouze v nezbytně nutném případě. Možnosti System Logu Pro určení, zda zprávy jsou či nejsou uloženy v systémovém logu Power Monitoring Expert, klikněte na Možnosti Systémového Logu. Zvolte jednu z následujícíh možností: Nedostupné: V systémovém logu nejsou uloženy žádné zprávy. Normal: Varování a zprávy chyb jsou zaznamenány v systémovém logu. Možnosti u Klikněte Nastavení u pro nastavení ových notifikací z PQDIF Exporteru. Strana 270 z 296

271 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Appendix A: SMTP server pro nastavení ových zpráv Zadejte název SMTP serveru který bude PQDIF Exporter používat pro odesílání u. Pole "Od" v ové adresy pro použití v PQDIF Exporteru Zadejte ovou adresu, která se mé objevit v poli "Od" v u. Příjemci u Klikněte Přidatpro přidání ových příjemcu PQDIF Exrporter zpráv.pro odstranění ové adresy ze seznamu ji vyberte a klikněte Odstranit. Úroveň logu Úroveň logování zobrazuje různé možnosti pro množství informací, které jsou poslány v ové zprávě.pokud toto nastavení změníte, ovlivníte nastavení pro všechny mailové příjemce. Nedostupné: Nebyl odeslán žádný . Normal: ová varování a chybové zprávy Jakmile máte dokončeno nastavování možností u, klikněte Otestovat tato nastavení pro otestování ového připojení. Pokud je nastavení u správně, testovací zpráva je poslána do Vaší schránky. Nastavení služby Exporter Klikněte Možnosti služby Exporter pro specifikování jak často se restartuje služba PQDIF Exporter ze stavu nečinnosti pro ověření databáze pro data k exportování. Použijte šipky nahoru a dolu a rozbalovací seznam pro nastavení frekvence. Nastavení Frekvence služby Exporteru na sekundy potřebuje velmi mnoho systémových prostředků.tuto možnost vyberte pouze v nezbytně nutném případě. PT/CT měřítko Pro síť, kde PT/CT poměry na měřících zařízeních nejsou nastaveny na skutečné hodnoty (např, pokud jsou poměry nastaveny na 1:1 pro měřící účely), služba PQDIF Exporter může změnit měřítko hodnot pro opravení primárních měření když exportuje data. Pro nastavení PT/CT měřítka pro PQDIF Exporter: 1. Pro otevření dialogu Škálování PT/CT zobrazujícího současné Škálování PT/CT pro zdroje ve Vaší síti klikněte na Možnosti > Škálování PT/CT. 2. Pro otevření dialogu Editovat Poměry PT/CT vyberte zdroj (zdroje) a klikněte na Editovat měřítko PT/CT Scaling pro vybrané zdroje. Strana 271 z 296

272 Appendix A: StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 3. Zadejte multiplikátor požadovaný pro kovertování sekundárních hodnot na hodnoty primární (např. zadejte 1000 pro 5000:5 CT)Klikněte na OK. 4. Pro uložení změn klikněte na Uložit. Hlavní okno PQDIF Exporter Toto je hlavní uživatelské rozhraní pro nastavení rozvrhů pro PQDIF Exporter úloh nebo pro nastavení a spouštění úloh manuálně. Z Konzole pro správu, klikněte Nástroje > System > PQDIF Exporter. A Položky Hlavního menu B Status Exporteru Položky v Menu Všechny PQDIF Exporter příkazy jsou dostupné z hlavního menu.některé z těchto příkazů jsou také dostupné, pokud kliknete pravým tlačítkem na pozadí rozhraní či na práci. Spuštění/zastavení služby exporteru Pro spuštění PQDIF Exporter služby: VyberteMožnosti > Spustit službu Exporter, nebo Pravý klik na status bar a vyberte Spustit službu Pro zastavení služby: Vyberte Možnosti > Zastavit službu Exporter, nebo Pravý klik na status bar vyberte Zastavit službu Strana 272 z 296

273 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Appendix A: Úlohy PQDIF Exporter Menu Úlohy obsahuje příkazy, které Vám umožnují nastavit PQDIF Exporter úlohy, které se spouští automaticky, podle rozvrhu, který specifikujete.můžete také nastavit manuální práce pro sběr dat pro specifický datový roszah z SQL Server databáze pro converzi do PQDIF. PQDIF šablony dat PQDIF šablony dat jsou mapovací soubory pro převod ION dat do PQDIF. PQDIF Exporter extrahuje zaznamenaná data pro následující výchozí šablony: Flikr:Data o krátkodobých a dlouhodobých rušení kmitání na vstupech napětí. Pokles/Nárust: Data výkyvů napětí, obsahující minimum, maximum a průměr. Průběhy poklesu/nárustu: Průběh dat pro zvýšení/snížení napětí. Ustálený stav: Ustálený stav (RMS) pro datové trendy. Průběhy Ustáleného Stavu: Průběh dat pro data v ustáleném stavu. Pro šablonu pro průběhy ustáleného stavu musíte naprogramovat měřák na použití modulu Periodického Časovače pro periodické zaznamenání průběhu napětí a proudu.specifikovaný časový interval musí být násobkem 15 minut. Přechodné průběhy: Přechodné rušení dat pro napěťové vstupy. V přídavku k základním šablonám mohou být vytvořeny vlastní šablony - kontaktuje Technická podpora pokud požadujete vlastní datové šablony pro Vaši aplikaci. Naplánované úlohy exportu Můžete nastavit spouštění PQDIF Exporter ve specifický čas každý den nebo můžete vybrat jiný časový interval (např. každých 12 hodin nebo každých 7 dní)můžete vytvořit a uchovat více naplánovaných prací pro PDQIF Exporter. Vytvoření Plánované Úlohy Exportu 1. Klikněte Úlohy > Nová úloha > Naplánovaný export pro otevření dialogu Naplánovaný export. Strana 273 z 296

274 Appendix A: StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 2. Zadejte krátký a popisný název do pole Název úlohy.použijte pole Popis práce pro nastavení více informací o práci. 3. Vyberte zdroje pro export Vašich naplánovaných dat.klikněte na políčko vedle každého zdroje pro výběr či zrušení výběru. Klikněte Všechny zdroje pro vybrání všech dostupných zařízení, která logují typ dat specifikovaný v datových šablonách.když jsou tato logovaná data detekována pro nové zařízení, to zařízení je automaticky přidáno ke všem naplánovanýcm PQDIF Exporter pracím, které mají vybrány Všechny Zdroje. 4. Vyberte požadovanou Šablonu Dat, jakmile se spustí PDQIF Exporter.Klikněte na políčko vedle každé šablony pro výběr či zrušení výběru. Klikněte Všechny šablony pro vybrání všech dostupných datových šablon pro vybraná zařízení.když je přidána nová časová šablona, tato šablona je automaticky přidána do všech naplánovaných PQDIF prací, které mají vybráno Všechny Šablony. 5. Použijte sekci Čas exportu pro nastavení jak často má být PQDIF exporter spouštěn a také jeho čas startu a odříznutí.když je naplánovaná práce v PQDIF Exportertu spuštěna poprvé, posbírá historická data pro vytvoření PQDIF souborů tak, aby časové období pro tento export bylo konzistentní s časovými periodami všech dalších naplánovaných PQDIF exportů. Příklad 1: Pokud jste uložili naplánovanou úlohu (1) v 4:25 PM a Exporter je spouštěn každou půlnoc, první PQDIF soubor bude vygenerován o půlnoci (2) ve stejný den a obsahuje data od minulé půlnoci.pqdif Exporter se spustí opět příští půlnoc (3) a obsahuje data překlenující první naplánovaný export (2). Strana 274 z 296

275 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Appendix A: Příklad 2: Pokud má úloha spustit PQDIF Exporter každých 8 hodin, počínaje od 3:00 AM, poté první PQDIF soubor je vygenerován ve 3:00AM a bude obsahovat data posledních 8 hodin před tímto časem (tj, 7:00 PM)Další export začíná o 8 hodin později, v 11:00 AM, poté v 7:00 PM, poté v 3:00 AM a tak dále. Příklad 3: Pro spuštění PQDIF Exporteru jednou za týden v 6:00 AM, změňte Čas Exportu na "Exportovat každých 7 dní v 6:00 AM"V tomto příkladu obsahuje PQDIF soubor celý týden PQDIF dat. 6. Klikněte Přidat úlohu. Služba Exporter musí být spuštěna pro možnost spustit naplánované PQDIF Exporter úlohy.viz"hlavní okno PQDIF Exporter" na stran 272. Úlohy ručního exportu Ruční úlohy exportu Vám umožnují spustit PQDIF Exporter okamžitě.můžete vytvořit jinou manuální práci pro každý zdroj a/nebo šablonu nebo pro specifické skupiny zdrojů a/nebo šablon. Vytvoření manuální úlohy exportu 1. Klikněte Úlohy > Nova Úloha > Manuální export pro otevření dialogu Manuální export dat. Strana 275 z 296

276 Appendix A: StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide 2. Zadejte krátký a popisný název do pole Název úlohy.použijte pole Popis práce pro nastavení více informací o práci. 3. Vyberte zdroje pro export Vašich naplánovaných dat.klikněte na políčko vedle každého zdroje pro výběr či zrušení výběru. Pro vybrání všech dostupných zařízení, vyberte Všechny zdroje. 4. Vyberte požadovanou Šablonu Dat. Klikněte na políčko vedle každé šablony pro výběr či zrušení výběru. Pro vybrání všech šablon vyberte box Všechny šablony. 5. Použijte Exportovat rozsah boxy Od a Do pro nastavení datového rozsahu histroických dat které bude PQDIF exporter používat.výchozí formát času je lokální čas.pokud chcete použít Coordinated Universal Time formát, vyberte UTC. 6. Použijte možnosti Rozdělování souborů pro nastavení jak PQDIF Exporter exportuje data.výchozí metoda je vyexportovat data do jediného PQDIF souboru.můžete toto změnit tak, že data jsou rozděleny do různých PQDIF souborů - např. pokud chcete rozdělit data tak, aby každý PQDIF soubor obsahoval 12 hodin dat, nastavte Rozdělování souborů na "Exportovat do separátních souborů po každých 12 hodin dat" 7. Klikněte Exportovat nyní pro spuštění a uložení této ruční PQDIF Exporter úlohy nebo klikněte Přidat úlohu pro uložení úlohy bez spuštění. Strana 276 z 296

277 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Appendix A: Spouštění ručních úloh Po zadání ručních PQDIF Exporter úloh je můžete vybrat a spustit: 1. Na rozhraní PQDIF Exporter, vyberte ruční úlohy, které chcete spustit. 2. Pravý klik a vyberte Exportovat vybrané manuální úlohy. Objeví se okno zobrazující průběh exportu.při výzvě stiskněte RETURN (Enter) pro návrat do PQDIF Exporter rozhraní. Pro spuštění manuální úlohy, klikněte Úlohy > Exportovat všechny manuální úlohy. Úpravy PQDIF Exporter úloh Pro změnu naplánovaných nebo manuálních úloh: 1. Pro úpravu úlohy, otevřete Nastavení Exportu dialog jedním z následujících způsobů: Dvojklik na úlohu. Vyberte úlohu, poté klikněte na Úlohy > Editovat Vybranou Úlohu či Pravý klik na úlohu a vyberte Upravit vybranou úlohu. 2. Proveďte požadované změny a klikněte na Uložit. Strana 277 z 296

278 Appendix A: StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Duplikování PQDIF Exporter úloh Pokud vytváříte úlohy, které mají velmi podobné atributy (např úlohy, které využívají stejnou množinu zařízení, šablon a/nebo časových plánů), můžete nastavit první úlohu, duplikovat ji a poté jednoduše upravit kopii. 1. Vyberte úlohu (úlohy), kterou chcete duplikovat, poté klikněte na Úlohy > Duplikovat Vybrané Úlohy (nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte Duplikovat Vybrané Úlohy). 2. Dvojklik na kopii úlohy kterou chcete upravit, udělejte změny a klikněte Uložit. Povolování/zakazování PQDIF Exporter úloh. Pro povolení nebo zakázání naplánovaných nebo manuálních úloh: 1. Vyberte úlohu (úlohy), kterou chcete povolit či zakázat. 2. Pro povolení úloh, klikněte Úlohy > Povolit vybrané úlohy. Pro zakázání, klikněte Úlohy > Zakázat vybrané úlohy. Můžete také pravým tlačítkem kliknout na práce a vybrat Povolit Vybrané práce nebo Zakázat vybrané práce pro povolení nebo zakázání prací. Změna šířek sloupců Pro změnu šířky sloupce najďte myší na okraj nadpisu sloupce - myš se změní na ukazatel se dvěma šipkami - klikněte a táhněte pro úpravu šířky sloupce. Sorting the PQDIF Exporter job list Pro seřazení údajů dle záhlaví sloupce klikněte na název sloupce.objeví se šipka v titulku sloupce.klikněte znovu na název pro přepínání mezi řazením sestupným a vzestupným. Smazání exportních úloh PQDIF Pro trvalé odstranění úloh PQDIF Exporteru ze seznamu: 1. Vyberte úlohy, které chcete smazat a poté: Klikněte Úlohy > Odstranit, Stiskněte klávesu Delete nebo Pravý klik a vyberte Smazat vybrané úlohy. 2. Při vyzvání klikněte na Ano. Také můžete vypnout práci namísto odstranění jí (tzn., Povolit = "Ne")Tímto způsobem může být úloha povolena později, pokud je to požadováno. Strana 278 z 296

279 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Appendix A: Zavření okna Exporter PQDIF Pro zavření a ukončení PQDIF Exporteru, klikněte "X" v pravém horním rohu, nebo klikněte Soubor > Ukončit. Pokud je služba Exporter zastavena když se snažíte zavřít program, PQDIF Exporter se Vás zeptá, zda li chcete spustit službu v zájmu provedení naplánovaných úloh.pro spuštění Exportního Servisu klikněte na Ano. Strana 279 z 296

280 Appendix A: StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Strana 280 z 296

281 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Strana 281 z 296

282 Appendix B: StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Appendix B: OPC Server asistent OPC je soubor otevřených standardů pro kontektivitu a interoperabilitu průmyslové automatizace a podnikových systémů.opc poskytuje most mezi aplikacemi běžícími na Windows a procesy řídího hardwaru, takže eliminuje potřebu pro proprietární ad-hoc zařízení a ovladače pro různé datové typy a zdroje nacházejícími se ve Vaší korporátní síti.mít informace snadno dostupné v univerzálně poznávaném formátu může snížit cenu, zrychlit vývoj a zvýšit efektivnost operací.toto platí obzvláště pokud existuje mnoho různých aplikací, hardwaru a operačních systémů v korporátní síti a operačních sítích. NEPŘESNÉ VÝSLEDKY DAT VAROVÁNÍ cvyvarujte se nesprávnému nastavení serveru OPC ; mohlo by to mít za následek nesprávné výsledky dat. cnepoužívejte výsledné údaje jako náhradu za řádné pracovní postupy nebo údržbu zařízení; jedná se pouze o doplněk. Opomenutí těchto instrukcí může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení. OPC je podporováno zkrz implentaci Služba Dat v reálném čase ION, systému založeném na.net, který používá klasické register handle-based ION data převádí je na strukturované measurement-based data které jsou kompatibilní s otevřenými standardy jako je OPC. Služba Dat v reálném čase ION zajištuje překlad a ogranizaci dat v tomto novém měřícím systému klasifikace. Power Monitoring Expert podporuje OPC server a funkcionalitu OPC klienta.opc server překládá ION data na OPC data pro zobrazení a exportování v jiných OPC klientských systémech třetích stran.opc klient naopak vezme standardizované OPC měření a přeloží je do datového formátu, který může použít Power Monitoring Expert. Tento dokument poskytuje základní configuraci a operační instrukce pro komponentu OPC serveru k Power Monitoring Expert. OPC klient je dostupný ve všech Power Monitoring Expert instalacích.kvůli velkému počtu OPC-kompatibilních serverů třetích stran, stejně jako různých metod a syntaxí pro přípojení k těmto serverům a přístupu k jejich datům je vysoce doporučováno kontaktovat Technická podpora pro pomoc při konfiguraci OPC klienta. Strana 282 z 296

283 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Appendix B: Volitelná licence OPC server Power Monitoring Expert může být objednán s nebo bez volitelné OPC server licence.licenci k OPC serveru si můžete objednat až později.pokud jste zakoupili licenci na OPC server poté, co bylo nainstalováno Power Monitoring Expert, zprovozní funkcionalitu aktivováním OPC server licence za použití Správce licencí. Typ OPC server Podpora OPC server OPC server Power Monitoring Expert vyhovuje s "OPC Data Access Custom Interface Standard Version 2.05A". Třída dat, které je současná verze OPC Data Access serveru schopna poskytunout jsou pouze Read-Only data (tzn. řídící funkce zatím nejsou podporovány). Podpora OPC serveru pro Power Monitoring Expert Vám umožnuje jednouše převést data z ION zažízení a kompatibilních Modubs zařízení do OPC-kompatiblních datových formátů a poté zpřístupnit tyto měřící data všem OPC klientum skrz OPC server. Konzole pro správu má příkaz, který Vám umožní exportovat výchozí měření z kompatibilních zařízení na OPC server.dále Návrhář a Importér zařízení Modbus uživatelská rozhraní vám umožnují zobrazit a vybrat která OPC data měření checte odhalit pro OPC klienty. Vytvoření/aktualizace výchozího mapování OPC Power Monitoring Expert může nastavit výchozí ION-to-OPC data mapování založené na zařízeních obsažených v ION_Síť databázi. Základní mapování překládá nejpoužívanější ION data na OPC data a exportuje data na OPC server. 1. Spisťte Konzole pro správu. 2. Klikněte na Nástroje > Systém > Aktualizovat server OPC. 3. Pro vytvoření/aktualizaci serveru OPC klikněte na Ano. Je zobrazen souhrn konfiguračních detailů. 4. Klikněte na OK. Pokud přidáte nové zařízení do ION_Síť databáze požději, musíte opakovat výše zmíněnou proceduru pro mapování nových zdrojů zařízení do OPC serveru. Strana 283 z 296

284 Appendix B: StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide OPC Server asistent OPC Server Asistent je mechanismus, který Vám umožňuje vybrat které OPC měření chcete odhalit pro OPC server.vlastní štítky nejsou ve výchozím nastavení namapovány na server OPC a proto musejí být na server OPC exportovány ručně. OPC Server Asistent je přístupný přes Návrhář a Importér zařízení Modbus uživatelská rozhraní. A Nedostupné registry (Šedě) B Výstpuní registr C Nastavení Registrů Odhalení OPC měření skrznávrhář Pokud jste upravili výchozí šablonu ION zařízení (např vlastní názvy), tyto měření nebudou odhaleny OPC serveru v základním nastavení. Pro manuální export těchto měření na OPC server: 1. Spusťte Návrhář a otevřete uzel zařízení ION. 2. Navigujte do ION modulu, který obsahuje registr, který chcete odhalit pro OPC server.pravý klik pro zobrazení dialogu nastavení modulu. 3. Pro otevření Asistenta serveru OPC klikněte na OPC. 4. Zaškrtněte box bedle každé položky kterou chcete odhalit pro OPC server.odznačte box vedle každé položky, kterou nechcete odhalit pro OPC server. Šedé položky (jako "PF sign a" v modulu Power Meter) nemohou být vybrány nebo změněny.tyto registry nemohou být odstraněny za použití OPC Server asistenta. 5. Klikněte Soubor > Export. Pro uložení změn klikněte na Ano. Strana 284 z 296

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

APS Administrator.GT

APS Administrator.GT APS Administrator.GT Strážní služba v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 153 00,

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více