Humanitární pomoc a civilní ochrana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Humanitární pomoc a civilní ochrana"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Pomoc obětem přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů a ochrana ohrožených skupin obyvatelstva Humanitární pomoc a civilní ochrana Evropská humanitární pomoc má nepochybně obrovský význam pro životy tisíců lidí na celém světě. Ti si dobře uvědomují, že Evropa se zasazuje o univerzální hodnoty, bez nichž není možné změnit svět k lepšímu. Kristalina Georgievová, evropská komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí

2 Obsah Smysl humanitární pomoci a politiky civilní ochrany prevence utrpení a záchrana životů... 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla. Jak EU postupuje reakce na konkrétní potřeby... 7 Co EU dělá plnění závazků...10 Další směřování politiky naplnění potřeb...15 Další informace...16 Přehled doposud vydaných publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa 2020 evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální oblast Migrace a azyl Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Rozvoj a spolupráce Rybolov a námořní záležitosti Spotřebitelé Spravedlnost, občanství, základní práva Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Humanitární pomoc a civilní ochrana Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Publikace 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v únoru 2014 Fotografie na obálce a na straně 2: Jupiterimages 16 s ,7 cm ISBN doi: /30298 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 Evropská unie, 2014 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 3 Smysl humanitární pomoci a politiky civilní ochrany Prevence utrpení a záchrana životů Zprávy o nejrůznějších katastrofách a konfliktech plní den co den titulní strany novin i televizní obrazovky. Obětem takovýchto neštěstí se Evropská unie snaží co nejrychleji pomoci. V tom jí pomáhá Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO), které poskytuje pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou či ozbrojeným konfliktem kdekoli na světě a zároveň se snaží podobným humanitárním krizím předejít. Toto úsilí patří k prioritám EU. V souladu se základními hodnotami EU, jimiž jsou solidarita, úcta k lidské důstojnosti, rovnost a tolerance, Unie přispívá k ochraně lidských životů, k prevenci či zmírnění lidského utrpení a k ochraně důstojnosti života lidí v krizových situacích. Evropská unie se humanitární činnosti věnuje v krizových oblastech po celém světě například v Sýrii, Afghánistánu, okupovaném palestinském území, v regionu Sahelu a mnohých jiných částech Afriky, ve Střední a Jižní Americe a jihovýchodní Asii. Zároveň pomáhá v oblastech dlouhotrvajících, pozapomenutých krizí a poskytuje pomoc při obnovování stability zemí po válečném konfliktu. Pomáhat těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel je pro mezinárodní společenství morální povinností a Evropská komise pomoc obětem krizových situací považuje za svůj dlouhodobý závazek. Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) poskytuje pomoc přímo těm, kteří se v důsledku humanitární krize ocitli v krajní životní situaci. Neohlíží se přitom na státní příslušnost, vyznání, pohlaví či etnický původ těchto obětí. vypracovat vhodnou strategii při ukončování pomoci, která po skončení operace zajistí, aby byla postižená komunita bez problémů schopna převzít odpovědnost za řešení následků krize, posílit celkovou odolnost obyvatel, například provázáním záchranných akcí s nástroji pro dlouhodobou obnovu a rozvoj. EU zřídila mechanismus civilní ochrany, s jehož pomocí mohou země katastrofám předcházet, náležitě se na krizové situace připravit a sdílet snáze zdroje, které budou postiženým zemím k dispozici. Na rozdíl od humanitární pomoci EU, která je zaměřena na země mimo Unii, mohou být prostředky z uvedeného mechanismu civilní ochrany uvolněny v případě nouzové situace bez ohledu na to, kde nastala. Díky tomuto mechanismu dochází v otázkách civilní ochrany k prohloubení evropské spolupráce. Mechanismus podporuje snahy členských zemí na celostátní, regionální i místní úrovni tím, že jim dává k dispozici nástroje, s jejichž pomocí je možné přírodním či člověkem způsobeným katastrofám efektivně předcházet, připravit se na ně a případně na ně i náležitě reagovat. Činnost Evropské komise se neomezuje pouze na řešení bezprostředních důsledků přírodních katastrof či konfliktů. Věnuje se všem fázím katastrofy: od prevence přes připravenost, až po reakci a obnovu. Znamená to, že kromě samotné reakce na humanitární katastrofy musíme vyvíjet řadu dalších aktivit s cílem: snížit riziko vzniku katastrof, například prostřednictvím opatření v oblasti změny klimatu, zlepšit naši připravenost na katastrofy, například vytvářením systémů včasného varování, ACTED V Indii financuje EU humanitární pomoc od roku 1996.

4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 4 Společné úsilí Evropská unie patří k největším poskytovatelům humanitární pomoci na světě. Ta má pro postižené oblasti bez pochyby obrovský význam. Jen v roce 2012 pomohla EU 122 milionům lidí ve více než 90 nečlenských zemích. Ročně jde o více než 1 miliardu eur, která přispívá k pokrytí potřeb lidí v krizových situacích, a to díky účinné koordinaci na evropské úrovni. Jedná se přitom pouze o zlomek výdajů Unie: méně než 1 % ročního rozpočtu. Tato pomoc výrazně zlepšila životní situaci mnoha lidem nacházejícím se v postižených oblastech, ať již šlo o stabilizační operace na Haiti po zemětřesení v roce 2010, o ochranu civilistů po konfliktu v Libyi v roce 2011, o pomoc milionům hladovějících v oblasti Sahelu v roce 2012 či o snahu pomoci stovkám tisíců syrských uprchlíků, kteří chtějí uniknout eskalujícímu konfliktu v jejich zemi. Chceme li být schopni čelit novým globálním výzvám, je potřeba stávající rámec humanitární pomoci měnícím se podmínkám neustále přizpůsobovat. Za účelem efektivnější reakce na krizové situace se EU v roce 2010 rozhodla obě oblasti tedy humanitární pomoc a civilní ochranu spojit do jedné. Tentýž rok byla Kristalina Georgievová jmenována první evropskou komisařkou pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí. Tento sjednocený rámec umožňuje reakci členských zemí EU efektivněji koordinovat a lépe využívat zdroje. Solidarita společná hodnota Z průzkumu uskutečněného v roce 2012 vyplynulo, že s financováním humanitární pomoci EU souhlasí 90 % občanů EU. Tak tomu je i přes dopady hospodářské krize, což poukazuje na silné odhodlání Evropy se v této oblasti angažovat. Přes 80 % Evropanů navíc souhlasí s tím, že koordinované úsilí jednotlivých států EU v oblasti civilní ochrany a řešení krizí je mnohem účinnější, než kdyby země jednaly samostatně. Odpovědnost za poskytování humanitární pomoci tak členské země sdílejí s orgány EU, přičemž konkrétní pomoc je zprostředkována za spolupráce s mezinárodními a místními aktéry. Úloha EU pak spočívá v podpoře činností členských zemí v oblasti civilní ochrany, jejich koordinaci a případném doplnění. Díky této koordinační roli má Unie širší perspektivu a může využívat společných prostředků i know how. Tím se podařilo zvýšit pozitivní dopad humanitární pomoci a zajistit, že veškeré zásahy v krizí postižených oblastech vykazují vysoký standard kvality. Unie je tak schopna efektivně zareagovat i na krizi tak nebývalého rozsahu, jako byly záplavy v důsledku monzunových dešťů v Pákistánu v roce Ke zvládání dlouhodobého dopadu katastrof a zlepšení preventivních opatření a připravenosti musí být humanitární pomoc a zásahy v krizové situaci doplněny o činnosti v ostatních oblastech, jako je rozvojová spolupráce a ochrana životního prostředí. Koordinace těchto činností na úrovni EU je vzhledem k výše uvedenému požadavku naprosto nezbytná. Evropská unie Tato vysídlená rodina z Burundi se mohla díky podpoře EU vrátit domů.

5 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 5 Proč je třeba posilovat odolnost zranitelných skupin obyvatelstva? Každoročně trpí následkem sucha, záplav, sesuvů půdy, cyklonů, zemětřesení, tsunami, požárů a jiných katastrof miliony lidí. Odhaduje se, že k 97 % úmrtí v důsledku přírodních katastrof dochází v rozvojových zemích, přičemž obyvatelé těchto zemí se navíc musí vypořádávat s obrovskou ztrátou příležitostí k zajištění obživy. Jen v samotné Africe postihly od roku 2010 krize 31 milionů lidí v oblasti Afrického rohu a Sahelu. Proto musíme usilovat o zvýšení odolnosti zranitelných skupin obyvatelstva v rozvojových zemích, aby těmto situacím uměly lépe čelit. Jakou pomoc nabízí EU? Posilování odolnosti obyvatel spočívá v kombinaci humanitární a rozvojové pomoci. Evropská komise si tuto skutečnost plně uvědomila a zohlednila ji ve svém návrhu nové politiky, který předložila Evropskému parlamentu a Radě v roce V něm zdůrazňuje potřebu přizpůsobit rozvojovou a humanitární pomoc tak, aby dokázala zvyšovat odolnost lidí postižených katastrofami a snížit jejich zranitelnost. Tento návrh rovněž hovoří o deseti krocích, k nimž patří podpora zemí, u nichž existuje vyšší riziko katastrof, při vytváření jejich vlastních strategií pro odolnost, plánů řízení krizových situací vznikajících v důsledku katastrof a efektivních systémů včasného varování, a dále zavedení inovativních přístupů k řízení rizik (ve spolupráci se sektorem pojišťovnictví). Tato politika se opírá o slibné výsledky iniciativ na podporu odolnosti obyvatel, které Komise uplatňuje v oblasti Sahelu a Afrického rohu v souvislosti s krizí způsobenou extrémním suchem. Tyto iniciativy (tj. AGIR Sahel a SHARE) mají za cíl prolomit začarovaný kruh sucha, hladomoru a chudoby tím, že identifikují možné synergické účinky a prohlubují koordinaci mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Na iniciativu SHARE v oblasti Afrického rohu hodlá Evropská komise v letech věnovat 270 milionů eur. V případě iniciativy AGIR Sahel se v průběhu tří let počítá s mobilizací 750 milionů eur. Svou činností na podporu odolnosti obyvatel chce Evropská komise zachránit více životů, přispět ke snížení chudoby a zlepšit efektivitu vynakládaných prostředků a tím tak v konečném důsledku zvýšit účinek pomoci a podpořit udržitelný rozvoj. Společná reakce na stoupající počet hrozeb Evropská unie Děti na Vanuatu pomáhají vytvořit model sopky Mount Gharat, která je současně největší místní hrozbou. Rozsah i četnost humanitárních krizí ve světě každým rokem vzrůstá. Pouze počet přírodních katastrof stoupl ze 78 v roce 1975 na téměř 400 v roce Hlavními příčinami tohoto jevu jsou změna klimatu, růst světové populace a související tlak na přírodní zdroje, dále urbanizace, průmyslová činnost a zhoršující se stav životního prostředí. Problematický je kromě toho i rostoucí počet zemí, jimž hrozí nestabilita nebo v nichž probíhá občanská válka. Nemalý dopad má i hrozba teroristických útoků.

6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 6 Evropská unie se vždy snaží svou reakci uzpůsobit konkrétní rizikové situaci. Toto je nezbytné vzhledem k různé úrovni rozvoje zemí postižených krizí a rovněž z důvodu omezených zdrojů v důsledku současné finanční krize. Od roku 1992 Unie několikrát prokázala, že je schopna se s novými humanitárními výzvami vyrovnat. Její zásah ve válkou zmítané bývalé Jugoslávii v roce 1992 představoval největší humanitární operaci, kterou do té doby mezinárodní organizace na jednom území uskutečnila. Od vzniku mechanismu civilní ochrany EU v roce 2001 se za největší humanitární operaci považuje pomoc obětem tsunami v jihovýchodní Asii v roce Nejhorším rokem posledních několika desetiletí, co se přírodních katastrof týče, byl rok Evropská unie tehdy musela zmobilizovat i některé své nouzové rezervy. Tento trend pokračoval i v letech 2011 a Kapacity EU v oblasti humanitární pomoci se stále rozšiřují, aby bylo možné adekvátně reagovat na rostoucí nároky. Přizpůsobovat se měnící se situaci budou i nadále. Zmírňování následků katastrof souvisejících se změnou klimatu: případ souostroví Vanuatu Souostroví Vanuatu v Tichém oceánu, jedna z nejméně rozvinutých zemí na světě, je v důsledku klimatických změn častěji obětí přírodních katastrof, jako jsou cyklony a záplavy. Evropská unie místním obyvatelům pomáhá se s následky těchto přírodních jevů vyrovnat a snaží se je na podobné situace lépe připravit např. hodnocením rizik vzniku katastrof, plánováním nouzových zásahů a výstavbou krytů chránících před cyklony. V období bylo na opatření ke zvýšení připravenosti vynaloženo celkem 4,3 milionu eur a na pomoc postiženým komunitám v západním Tichomoří celkem 2,3 milionu eur. Trendy ve výskytu katastrof a jejich obětí Počet obětí (v milionech)* Počet hlášených katastrof Počet hlášených obětí (v milionech)* Počet hlášených katastrof *Oběti: Počet úmrtí a celkový počet zasažených osob. Zdroj: Středisko pro výzkum příčin vzniku a šíření katastrof (CRED).

7 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 7 Jak EU postupuje Reakce na konkrétní potřeby Evropská unie vyvinula strategie, s jejichž pomocí efektivně distribuuje své finanční zdroje obyvatelům zemí nacházejícím se v závažné humanitární krizi. Finanční prostředky EU pocházejí mimo jiné z příspěvků evropských daňových poplatníků. Před tím, než EU o financování rozhodne, danou situaci analyzuje, aby zjistila, jaký typ humanitární pomoci a v jakém objemu je třeba poskytnout. Tak zajistí správné přidělení pomoci ve správný čas. Za tímto účelem byly vyvinuty různé nástroje a k posouzení rozsahu potřebného humanitárního zásahu byla stanovena kritéria. Hodnotí se rozsah katastrofy a situace zasažených zemí a regionů. Evropská unie se věnuje zvláště těm krizovým situacím, od nichž se již často odvrátila pozornost mezinárodních médií a poskytovatelů pomoci, přestože ji postižené země stále potřebují. Za tímto účelem se u takových oblastí provádí zvláštní posouzení potřeb. Spíše než na přímé zásahy v terénu poskytuje EU finanční prostředky přibližně 200 partnerským organizacím, k nimž patří specializované agentury OSN, nevládní organizace, agentury a organizace členských zemí EU (např. Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní federace Červeného kříže a společnosti Červeného půlměsíce). Peníze jsou poskytovány na základě návrhů partnerských organizací ohledně toho, jak uspokojit humanitární potřeby oblastí postižených katastrofou. EU zavedla různé mechanismy, jimiž zajišťuje koordinaci využití finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu EU a peněz, jež daly k dispozici samy členské země a ostatní humanitární aktéři. V souvislosti s tím, že potřeba humanitární pomoci v současné době stoupá rychleji, než dostupnost zdrojů, zahájila EU iniciativu dobrovolné humanitární činnosti s názvem EU Aid Volunteers, jež má podporovat a doplňovat stávající mechanismy. Pomoc ve správný čas na správném místě Ze samé podstaty humanitární pomoci a civilní obrany vyplývá, že tyto zásahy se provádí za krajních okolností: pomoc se musí k lidem dostat velmi rychle a musí odpovídat jejich konkrétním potřebám. Dodání pomoci do krizové oblasti navíc často komplikují logistické a bezpečnostní problémy. Evropská unie má proto k dispozici několik monitorovacích a koordinačních systémů. Vytvořila síť specializovaných humanitárních pracovišť po celém světě. Ty pak v případě krize poskytují technickou podporu operacím financovaným Unií, monitorují zásahy a pomáhají koordinovat poskytování pomoci na místní úrovni. Zároveň se podílejí na vytváření intervenčních strategií a politik. V roce 2012 mělo ECHO po celém světě 44 takových pracovišť, v nichž bylo celkem zaměstnáno 145 odborníků na humanitární otázky a 293 místních pracovníků. Základní společné hodnoty Partneři EU v oblasti humanitární pomoci musí vyznávat základní humanitární zásady, jež jsou základem veškerých operací EU: Lidskost: utrpení si vyžaduje pomoc bez ohledu na to, kde k němu dochází, a pomáhat je třeba především těm nejzranitelnějším. Neutralita: pomoc se nesmí poskytovat přednostně některé skupině obyvatel. Nestrannost: při poskytování pomoci se musí vycházet pouze z potřeb, bez jakékoli diskriminace. Nezávislost: jediným důvodem pro poskytování humanitární pomoci je snížit utrpení lidí. Nesmí sloužit politickým, hospodářským či vojenským účelům.

8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 8 V terénu Účelem humanitární pomoci financované EU je pokrýt základní potřeby obětí katastrofy a přispět k ochraně prostředků obživy postižené komunity. Konkrétní podoba pomoci však může mít různou formu v závislosti na typu krizové situace a daných okolností obecně. Potravinová pomoc: poskytování základních potravin lidem v oblastech zasažených katastrofou, nebo finanční hotovost či poukázky, vysoce výživné potraviny pro akutně podvyživené děti, nebo osivo a hnojivo pro zemědělce v krizových oblastech. Zdravotní pomoc: například očkovací kampaně k prevenci epidemií, ošetření zraněných a zřízení klinik primární péče. Ostatní pomoc: dodání léků a nemocničního zařízení, vyškolení personálu, základní zdravotní péče se zaměřením na zranitelné skupiny osob, jako jsou těhotné ženy a děti. Další prioritou bývá zajistit v zasažených oblastech pitnou vodu a hygienická zařízení, aby nedocházelo k šíření nemocí. V rámci humanitární pomoci se Humanitární pomoc EU v roce 2012 (v milionech eur) Region/země Částka % Afrika Súdán a Čad 207 Střední Afrika 92 Africký roh 162 Jižní Afrika, Indický oceán 32 Západní Afrika 188 Střední východ, Středomoří Blízký a Střední východ 255 Středomořská oblast 10 Asie a Tichomoří Střední a jihozápadní Asie 110 Střední jižní Asie 32 Jihovýchodní Asie a Tichomoří 56 Latinská Amerika a Karibská oblast 68 5 Latinská Amerika 30 Karibská oblast 38 Světové katastrofy 19 1 Civilní ochrana 27 2 V rámci EU 21 Mimo EU 6 Celosvětová pomoc 86 6 CELKEM v takových případech například budují studny, vrty, latríny, vodovody, kanalizace, popř. se provádí osvěta v otázkách hygieny. Lidem, kteří přišli v důsledku katastrofy o střechu nad hlavou, je zajištěno alternativní obydlí, například stan či jiný typ přístřeší. Další pomoc může spočívat v opravě infrastruktury, odminování, zajištění psychologické pomoci a školní výuky apod. V rámci humanitárních operací je rovněž možné připravit místní obyvatele na další případnou krizovou situaci a naučit je, jak v takových případech jednat a jak snížit dopad daného neštěstí na danou komunitu. Zlepšení globální připravenosti na krize a katastrofy program DIPECHO Některá rizika či katastrofy nelze předvídat nebo jim zabránit. Proto je nezbytné obyvatelstvo na takové situace lépe připravit a zavést mechanismy, jimiž by bylo možné na krizové situace včas a odpovídajícím způsobem zareagovat. Právě tak lze často snížit jejich dopad. K tomuto účelu slouží program EU s názvem DIPECHO. Projekty, které jsou v jeho rámci realizovány, se zaměřují na školení, budování kapacit, zvyšování informovanosti obyvatel, zavádění nebo optimalizaci místních systémů včasného varování a na pohotovostní plánování. Jedná se tedy o jednoduchá přípravná opatření, která mohou být často realizována místními obyvateli bez vnější pomoci. Ti se ve většině případů na činnosti v rámci programu DIPECHO aktivně podílejí. Tyto projekty realizují agentury humanitární pomoci sídlící v Evropě a agentury OSN ve spolupráci s místními nevládními organizacemi a orgány. Program DIPECHO je určen pro osm rizikových regionů: Karibskou oblast, Střední Ameriku, Jižní Ameriku, střední Asii, jižní Asii, jihovýchodní Asii, jihovýchodní Afriku a oblast jihozápadního Indického oceánu a Tichomoří. Zdroj: Evropská komise.

9 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 9 Společné řešení krizí v EU i mimo ni Evropský mechanismus civilní ochrany se zaměřuje na celý průběh krizové události od prevence a připravenosti až po samotnou reakci. V současné době se mechanismu účastní 32 zemí: 28 členských zemí EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie. O pomoc z tohoto mechanismu může zažádat kterákoli země, jež byla zasažena přírodní katastrofou nebo se nachází v krizové situaci, kterou není schopna sama zvládnout, a to bez ohledu na to, zda je členskou zemí EU či nikoli. Katastrofickými událostmi se míní záplavy, lesní požáry, zemětřesení, tropické bouře, tsunami, ale rovněž teroristické útoky, technické havárie, jako např. únik radiace, a ekologické katastrofy, jako např. znečištění moře. Jakmile země o pomoc požádá, Středisko EU pro koordinaci reakce na mimořádné situace (ERCC) sdělí její specifické potřeby všem zemím, které jsou členy mechanismu civilní ochrany. Zúčastněné země poté nabídnou materiální či odbornou pomoc, jež se použije k řešení nouzové situace přímo na místě. Může se jednat o poskytnutí záchranných týmů a zdravotního personálu, dodání čističek vody, vysokokapacitních čerpadel a jiných zařízení tohoto typu. Jedním z úkolů Střediska ERCC je podporovat koordinaci evropské pomoci. Shromažďuje proto žádosti o pomoc i nabídky pomoci, dále usnadňuje a často spolufinancuje přepravu humanitární pomoci a v případě potřeby vysílá pracovníky, kteří situaci monitorují. Středisko ERCC je otevřeno 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Mechanismus civilní ochrany EU rovněž usiluje o lepší připravenost obyvatel zúčastněných zemí na krizové situace pořádá teoretická i praktická školení a zprostředkovává výměnu odborných pracovníků mezi jednotlivými zeměmi. Všechny tyto iniciativy tak pro pracovníky v oblasti civilní ochrany ze zúčastněných zemí představují příležitost získat nové znalosti a zkušenosti. Zároveň se tím urychluje a koordinuje poskytování pomoci, podporuje se sdílení znalostí a vznik sítí pro spolupráci. Finanční prostředky se rovněž poskytují na projekty v oblasti prevence a připravenosti. Jedná se například o podporu výzkumu přírodních katastrof, posílení systémů včasného varování či podporu organizace informačních kampaní pro širokou veřejnost. Mechanismus civilní obrany EU se zaměřuje na oblasti, kde může být společný evropský přístup obzvlášť přínosný, a propojuje civilní ochranu s ostatními oblastmi evropské politiky s cílem maximalizovat její účinek. Testování připravenosti V rámci cvičení Carpathex organizovaných v roce 2011 v Polsku proběhla simulace srážky mezi vlakem převážejícím fotbalové fanoušky a vlakem převážejícím nebezpečné látky. Díky tomuto cvičení měly záchranné týmy možnost připravit se na případnou reálnou krizovou situaci: testovalo se, jak by záchranáři byli schopni reagovat v případě, že by k podobné krizové situaci došlo během událostí, jako bylo například fotbalové mistrovství Evropy UEFA v roce Akceschopnost záchranných týmů se rovněž sledovala při simulaci lesního požáru způsobeného jiskrami, které odskočily od brzd vlaku, nebo při simulované záplavě vesnice v důsledku prolomení hráze nedaleké vodní nádrže. Cvičení tohoto typu jsou organizována každoročně za finančního přispění Evropské unie. Evropská unie Školení skupin dobrovolníků pro reakce na mimořádné situace v Tádžikistánu v rámci programu DIPECHO.

10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 10 Co EU dělá Plnění závazků Od roku 1992 již EU poskytla pomoc milionům obětí přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů po celém světě. Na zmírnění následků katastrof se jí za tu dobu podařilo zmobilizovat více než 15 miliard eur pro více než 140 zemí. Na podporu nejzranitelnějších skupin obyvatel po celém světě nyní EU poskytuje v průměru více než 1 miliardu eur ročně. Spolu s finančními prostředky, které poskytují jednotlivé členské země Unie, tak EU drží světové prvenství v poskytování humanitární pomoci na veškeré oficiální humanitární pomoci, která je ve světě poskytnuta, se podílí více než 50 %. Jen v roce 2012 obdrželo humanitární pomoc z EU přibližně 122 milionů lidí v 92 nečlenských zemích. Mechanismus civilní ochrany EU na pomoc v krizových situacích v EU i mimo ni byl při tom daný rok využit 21krát. Výsledky však nelze měřit pouze podle statistik akceschopnosti: úspěch, jehož se dosáhlo ve zvýšení připravenosti na krizové situace a v oblasti prevence, je sice méně viditelný, ale hraje při posuzování politiky humanitární pomoci a civilní ochrany EU stejně důležitou roli. Stávající rámec umožňuje zemím EU na těchto otázkách účinně spolupracovat a prosazovat dodržování mezinárodního humanitárního práva. Díky tomu bude v příštích letech možné dosahovat při prevenci lidského utrpení ještě lepších výsledků. Dvě desetiletí solidarity V roce 2012 oslavilo Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) své 20. výročí. Od svého vzniku ušlo velký kus cesty. O jeho založení rozhodlo 12 zemí, které byly v té době členy Unie, jelikož se ukazovalo, že vzhledem ke vzrůstajícímu rozsahu a stále větší rozmanitosti humanitárních krizí, k nimž v té době docházelo, není Evropa dostatečně schopná na krizové situace reagovat. Katastrofy obrovského rozsahu, jako byl válečný konflikt v bývalé Jugoslávii, cyklón v Bangladéši a hladomor v Somálsku, poukazovaly na potřebu zasáhnout rychleji a účinněji, a tudíž na nutnost zlepšit koordinaci na evropské úrovni. ECHO zpočátku zaměstnávalo přibližně 40 pracovníků, dnes je jich kolem 300 v bruselském ústředí a dalších více než 400 odborníků na humanitární pomoc pracuje ve 44 kancelářích, jež jsou umístěny v těch zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, které se nacházejí v nejzávažnější krizové situaci. EU svůj rámec pro humanitární činnost neustále upravuje, včetně jeho lidských a finančních zdrojů, aby odpovídal současným výzvám. V roce 2007 přijaly orgány EU spolu s 27 členskými zeměmi klíčový dokument této politiky s názvem Evropský konsensus o humanitární pomoci. Jeho vydáním se zdůraznilo, že humanitární pomoc EU není pouze politickým nástrojem. Znovu také potvrdil zásady humanitární pomoci (neutralita, lidskost, nezávislost a nestrannost). V dokumentu jsou dále jasně stanoveny role různých humanitárních aktérů v krizových oblastech, což posílilo akceschopnost EU. Lisabonskou smlouvou, která vstoupila v platnost 1. prosince roku 2009, získala humanitární pomoc EU i politika civilní ochrany právní základ. Smlouva Evropská unie Místní obyvatelé v Afghánistánu s nástroji, které dostali v rámci humanitární pomoci financované GŘ ECHO. Oblast postihlo katastrofální sucho, které vyústilo v hladomor a rozsáhlé přesuny obyvatelstva.

11 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 11 vymezuje roli, kterou EU sehrává v úsilí o zlepšení ochrany obyvatel před přírodními i jinými katastrofami a při jejich předcházení. Dále uvádí, že EU musí uplatňovat mezinárodní humanitární právo, včetně zásad nestrannosti a nediskriminace. Stále však v této oblasti existuje prostor ke zlepšení. V současné době se uvažuje o sestavení plánu k optimalizaci řízení reakcí EU v případě krizových situací. V těchto plánech se hovoří o přechodu od koordinace ad hoc k předvídatelnějšímu systému. Rychlá a účinná reakce Evropská unie již poskytla pomoc obrovskému počtu obětí mnoha katastrof v mnoha různých částech světa. Zde uvádíme výběr klíčových operací EU. Válka v bývalé Jugoslávii v roce 1992 po sobě zanechala stovky tisíců traumatizovaných lidí trpících hladem a bez možnosti návratu domů. EU těmto lidem zajistila tun potravin a další materiální pomoc (pokrývky, matrace, toaletní potřeby). Lidé prchající ze svých domovů po genocidě ve Rwandě v roce 1994 obdrželi od EU pomoc ve formě lékařské péče (rehydratace, očkování dětí). Ti, kteří se rozhodli se do zničených vesnic vrátit, získali materiální pomoc, která jim pomohla se opět usadit a začít znovu. Na devastující následky hurikánu Mitch ve státech Střední Ameriky v roce 1998 EU reagovala dodávkami pitné vody a opatřeními, jimiž se zabránilo šíření nemocí přenášených vodou. Od pádu talibanského režimu v Afghánistánu v roce 2001 poskytla EU na pokrytí základních potřeb místních obyvatel přes 483 milionů eur. Tsunami v Indickém oceánu způsobila v roce 2004 smrt více než lidí. Zprvu se EU soustředila na záchranné akce a omezení počtu obětí této katastrofy. Dlouhodobé projekty pak zahrnovaly výstavbu táborů pro lidi bez přístřeší, financování zdravotní péče a zakoupení rybářských lodí. Rekordní objem humanitární pomoci byl přidělen během v roce 2010 na operace v Súdánu a Pákistánu. Do Súdánu pomohla EU dodat humanitární pomoc 6 milionům lidí, kteří strádali v důsledku válečného konfliktu a sezónních záplav. V Pákistánu zajistila 12,5 milionu lidí postiženým záplavami střechu nad hlavou, potraviny, pitnou vodu, zdravotní péči a hygienická zařízení. Do Japonska dodala EU po devastujícím zemětřesení a tsunami v březnu 2011 téměř 400 tun materiální pomoci. Kromě toho do země vyslala tým evropských odborníků civilní ochrany se specializací na logistiku a radiologii. Finanční pomoc z EU se zaměřila na rodiny v nejvíce postižených provinciích. Ochranu a pomoc poskytla EU rovněž tisícům civilistů během konfliktu v Libyi v roce V roce 2012 pomohla Unie milionům hladovějících v oblasti Sahelu a humanitární pomoc poskytla i stovkám tisíců syrských uprchlíků, kteří se snažili utéci před konfliktem probíhajícím v jejich zemi. Lepší prevence zachraňuje životy Díky činnostem EU zaměřeným na předcházení katastrof a případnou minimalizaci jejich dopadů se podařilo zásadním způsobem zabránit lidskému utrpení i úmrtím. Tyto aktivity EU vyvíjí na svém území i v nečlenských zemích a jejich výsledkem je například efektivní společná koordinace činností jednotlivých členských zemí na úrovni EU či úspěšná školení místních odborníků v jiných částech světa. Od spuštění programu DIPECHO v roce 1996 EU investovala do zvyšování připravenosti na krizové situace celosvětově přes 255 milionů eur. Díky projektům financovaným v rámci tohoto programu se napomohlo omezit způsobené škody, zachránit lidské životy a zachovat příležitosti k obživě v dané komunitě. Od roku 2007 se EU zúčastnila spuštění několika systémů včasného varování, včetně on line platformy Meteoalarm a systému pro nepřetržité shromažďování údajů a zasílání upozornění s názvem Globální systém pro varování v případě katastrof a koordinaci souvisejících činností (Global Disaster Alerts and Coordination System). Unie rovněž investovala do systémů varování před záplavami, lesními požáry a tsunami. Na základě investic EU do technologií pro prevenci katastrof a zmírňování jejich dopadu a koordinace činností s ostatními partnery se podařilo spustit Evropský systém informací o lesních požárech a Evropský systém varování před povodněmi. Jen v roce 2010 se 873 osob zúčastnilo kurzů odborné přípravy pořádaných vybranými organizacemi civilní ochrany. V témže roce úspěšně proběhla čtyři cvičení, při nichž se testovala akceschopnost záchranných týmů v případě záplav, zemětřesení, úniku nebezpečných látek a teroristického útoku.

12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 12 PŘÍPADOVÁ STUDIE Haiti: od záchranných akcí k obnově V lednu 2010 postihlo Haiti zemětřesení nebývalého rozsahu, jemuž padlo za oběť lidí a v jehož důsledku zůstalo bez střechy nad hlavou téměř 1,7 milionu osob. Evropská unie poskytuje pomoc Haiti i na dále a podílí se tak na všech fázích obnovy. Krátce po zemětřesení uvolnila Unie přes 100 milionů eur na záchranné akce. Všech 25 států EU navíc poskytlo obyvatelům Haiti prostřednictvím mechanismu civilní ochrany materiální pomoc. V této fázi mělo z evropské podpory užitek kolem pěti milionů lidí. Pomoc byla využita na výstavbu obydlí, latrín a sprch, dále na zajištění pitné vody, potravin a jiných nezbytných potřeb, jako např. přikrývek, kuchyňských a hygienických potřeb. Zároveň se z ní financovala pomoc pro vysídlené osoby, které hledaly útočiště v jiných částech země. V důsledku nefungujícího zdravotnictví a nedostatečného přístupu k čisté vodě propukla na Haiti v roce 2010 epidemie cholery. Na léčbu cholery a prevence jejího šíření EU následně přispěla 22 miliony eur. Tyto prostředky pomohly přibližně třem milionům lidí. Během následujících dvou let Unie postupně začala zavádět opatření s cílem pomoci Haiti postavit se opět na vlastní nohy. Dlouhodobější pomoc jde ruku v ruce se strukturálními opatřeními, které se zaměřují na obnovu sociálních služeb a infrastruktury a efektivnější snižování rizika katastrof. Spojuje tak humanitární a rozvojovou pomoc. EU působí na Haiti jako největší poskytovatel humanitární pomoci doposud za tímto účelem vyčlenilo celkem miliard eur, které pocházejí z rozpočtů Evropské komise, členských zemí EU a Evropské investiční banky. EU hodlá Haiti v obnově a rozvoji výrazně pomáhat i v následujících letech. Evropská unie Na Haiti financovala EU v malých obcích, jako je Petit Goave, opravu základní infrastruktury vodovodní a kanalizační sítě.

13 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 13 PŘÍPADOVÁ STUDIE Pákistán: paralelní krize a reakce na ně V roce 2010 postihly Pákistán jedny z nejhorších záplav způsobených monzunovými dešti za posledních 80 let. V jejich důsledku přišlo o život více než osob a dopad měly na dalších 18 milionů lidí. Následující rok navíc propukly další záplavy. Situace byla o to horší, jelikož vinou ozbrojeného konfliktu v roce 2009 došlo k vysídlení téměř 3 milionů lidí. Zásah EU zahrnoval humanitární pomoc i opatření civilní ochrany a díky němu se podařilo zmírnit dopady této složité krizové situace, jež neměla v historii země obdoby. Evropská unie poskytla humanitární pomoc ve výši 150 milionů eur na pokrytí bezprostředních potřeb postiženého obyvatelstva. Dalších 70 milionů eur bylo vyčleněno na pomoc vysídleným osobám žijícím v táborech nebo hostitelských rodinách. Vzhledem k místním podmínkám se vyskytly problémy s vlastním dodáním pomoci. Evropské unii se nicméně podařilo situaci rychle a efektivně vyřešit díky tomu, že do operace včas zapojila odborníky na humanitární pomoc a poté tým civilní ochrany z EU. Ten byl do Pákistánu vyslán, aby zprostředkoval koordinaci dodávané pomoci a spolupráci s místními úřady a týmy OSN. Pákistánské úřady požádaly o pomoc prostřednictvím Střediska pro koordinaci reakce na mimořádné situace. Země účastnící se mechanismu civilní ochrany přispěly finančními prostředky o celkovém objemu 271 milionů eur. Dále byla poskytnuta materiální pomoc v podobě zařízení na čištění vody, přístřeší a zdravotních potřeb. Evropská unie rovněž spolufinancovala přepravu humanitární pomoci do Pákistánu. Riziko vzniku přírodních katastrof je v Pákistánu vysoké a nedávná krize zdůraznila potřebu zabývat se v rámci politiky humanitární pomoci i snižováním tohoto rizika. EU i nadále pomáhá při snižování zranitelnosti obyvatelstva a zvyšování jeho schopnosti se s podobnými neštěstími vyrovnat. Evropská unie Poskytování humanitární pomoci obyvatelům Pákistánu, jež v roce 2010 postihly záplavy v důsledku monzunových dešťů, bylo znesnadněno poničenou infrastrukturou.

14 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 14 PŘÍPADOVÁ STUDIE Sahel: obrátit pozornost světa k pozapomenuté krizi Oblast Sahelu se rozprostírá od západu na východ severní Afriky a patří k těm nejchudším regionům světa. V důsledku období sucha, pokulhávajícího rozvoje a z něho vyplývajících slabin v dodávce potravin mohou v této oblasti hladovět miliony lidí. EU na prohlubování této humanitární krize reaguje a zajišťuje pomoc. Od začátku roku 2012 se její objem zvýšil na 337 milionů eur. V rámci své činnosti v této oblasti se EU snaží posilovat odolnost obyvatel a zároveň poskytovat okamžitou pomoc v období nedostatku potravin a poté pracovat na obnově regionu. Díky humanitárním opatřením se podařilo zachránit mnoho lidských životů a snížil se i dopad krize na místní hospodářství. EU se rovněž zasadila o to, že se o krizové situaci v Sahelu opět začala zajímat mezinárodní média. Kromě poskytování nouzové pomoci se Unie rovněž snaží upozornit na to, že nedostatečné zajištění potravin je strukturální problém a že hraje klíčovou roli při potlačování chudoby. Za účelem potlačování hladomoru v oblasti Sahelu byla zorganizována kampaň s názvem Football against hunger, jíž se účastní fotbalové hvězdy Raúl González a Patrick Vieira. Jejím cílem je získat pro boj s hladomorem více politické vůle. Hladovění a podvýživa jsou problémy, jejichž výskyt na celém světě roste. V roce 2010 trpěla nedostatkem potravin ve světě více než 1 miliarda lidí. Období sucha v Sahelu a Africkém rohu zapříčinila akutní nedostatek potravin u milionů lidí. Nicméně podobně jsou na tom určité skupiny obyvatel i v jiných zemích, například Pákistánu a Jemenu. Potravinová pomoc tak zaujímá největší podíl v rozpočtu EU věnovaném na humanitární pomoc. V roce 2011 vynaložila EU v rámci humanitární potravinové pomoci celkem 509 milionů eur. FAO Fotbalista Raúl González na návštěvě Čadu v rámci kampaně Football against Hunger.

15 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 15 Další směřování politiky Naplnění potřeb Je nezbytné, aby zavedené mechanismy pro řešení mimořádných situací odpovídaly naléhavosti, s jakou na nás doléhají problémy současného stále zranitelnějšího světa. Evropská unie v současné době pracuje na systému, který bude spolehlivější a umožní krizové situace lépe předvídat. Tato plánovaná iniciativa Evropská kapacita pro reakci by zvýšila účinnost a soudržnost reakcí EU na mimořádné události tím, že by postupovala na základě předběžného plánování. Stejně tak je třeba dále zdokonalovat prevenci katastrof a řízení rizik. V praxi by se to projevilo tak, že by byl k dispozici dobrovolný sbor specializovaných týmů s náležitým vybavením, který by bylo možno v případě krize okamžitě povolat. Cílem iniciativy je také zefektivnit ustanovení o přepravě na místo určení, aby se pomoc EU dostala na místo co nejdříve. V rámci plánování reakcí na katastrofy mají být sestaveny referenční scénáře, zmapovány použitelné prostředky, jimiž členské státy EU disponují, a vypracovány pohotovostní plány. Dále se počítá se zvýšením investic do společných vzdělávacích akcí a přeshraničních cvičení, jakož i s vytvořením celoevropského přehledu rizik. Řízení nového systému bude svěřeno Středisku pro koordinaci reakce na mimořádné situace, které Unie buduje s cílem zefektivnit koordinaci činností zemí EU v případě mimořádných událostí. Středisko bude zajišťovat nepřetržitou službu a optimální tok informací. V rámci diskuse o budoucím financování Unie chce EU do své rozvojové politiky důsledněji začlenit připravenost a přechod od humanitární k rozvojové pomoci. Z rozpočtu EU na období budou podporována opatření na urychlení reakcí na krizové situace, na schopnost je lépe předvídat a na hladší přechod na rozvojovou činnost v dlouhodobějším horizontu následně po katastrofách. Iniciativa EU Aid Volunteers Evropská unie zřídila Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci, aby se mohli ke snahám EU v humanitární oblasti připojit i jednotlivci. Iniciativa Evropská unie Diana Toneaová z Rumunska, která na Haiti pracuje jako členka dobrovolnického sboru humanitární pomoci, o své zkušenosti říká, že je náročná a zároveň naplňující. EU Aid Volunteers je zakotvena v Lisabonské smlouvě. Dodává přidanou hodnotu humanitární pomoci ze strany EU a doplňuje její existující programy. V září 2012 Evropská komise předložila plány, které umožní zhruba jednotlivců zúčastnit se v období dobrovolné činnosti během humanitárních akcí po celém světě. Účastníky programu mohou být mladí lidé, kteří se následně hodlají tomuto oboru dále věnovat, nebo odborníci z humanitární oblasti. Dobrovolnický sbor zajistí, aby se dobrovolníci vysílali tam, kde je jich nejvíce zapotřebí a kde přispějí k posílení místních kapacit a dobrovolníků. Hlavní prioritou je při tom bezpečnost dobrovolníků. V rámci první řady pilotních projektů bylo již vysláno přes 200 Evropanů do více než 30 zemí, např. na Haiti, do Indonésie, Mosambiku nebo Tádžikistánu. Před odjezdem se dobrovolníci v rámci přípravy na práci v terénu účastní teoretických i praktických školení. Program bude v nadcházejících letech dále rozvíjen, a pokud bude mít úspěch, pomůže vychovat další generaci humanitárních odborníků na humanitární pomoc a zároveň dá mladým Evropanům příležitost projevit solidaritu s lidmi v nouzi.

16 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E EU věnuje prostředky získané v rámci Nobelovy ceny míru za rok 2012 na podporu nejmladších obětí konfliktů Evropské unii byla 10. prosince 2012 udělena Nobelova cenu míru. Její součástí je finanční částka 8 milionů švédských korun, tedy přibližně eur. EU tuto částku navýšila na 2 miliony eur. Nobelova cena míru je symbolem myšlenky celosvětového smíření. Finanční prostředky, které EU v rámci Nobelovy ceny získala, by měly posloužit na pomoc obětem ozbrojených konfliktů, a to nejen konfliktů budoucích, ale i současných a minulých konkrétně na pomoc dětem, kterým bylo v důsledku konfliktů a válek znemožněno vyrůstat v míru a naplnit příležitosti, které život nabízí. 16 V této souvislosti Evropská komise vyzvala partnerské humanitární organizace a agentury k tomu, aby předložily návrhy projektů, které by bylo záhodno financovat. Výsledkem bylo rozhodnutí, že peníze získané jako součást Nobelovy ceny půjdou na čtyři projekty v rámci iniciativy EU Children of Peace. Pomoc v podobě základního vzdělání a prostor vhodných pro děti získá v rámci těchto čtyř projektů více než dětí z Kolumbie, Demokratické republiky Kongo, Ekvádoru, Etiopie, Iráku a Pákistánu. Díky ní se jim poskytne ochrana a zajistí lepší vyhlídky do budoucna. NA CS-C V roce 2012 činili 90 % obětí konfliktů civilisté, z toho polovina byly děti. V důsledku konfliktů se 7 milionů dětí stalo uprchlíky a 12,4 milionu dětí postihl osud vysídlenců v rámci své vlastní země. Jedním z nejlepších způsobů, jak dětem sužovaným násilnými konflikty pomoci a ochránit je, je dát jim příležitost vrátit se do školy a získat vzdělání, protože v opačném případě bude jejich budoucnost ještě obtížnější. Z přibližně 75 milionů dětí (z toho 20 milionů dívek), které na celém světě nechodí do školy, se více než polovina nalézá v oblastech zasažených konfliktem. Díky škole mohou děti v krizových oblastech na válečný konflikt na chvíli zapomenout a být zase dětmi. EU za bezpečnost dětí ohrožených konflikty (http://ec.europa.eu/echo/eu4children/ index_en.htm) Další informace XX Humanitární pomoc a civilní ochrana EU: XX EU Aid Volunteers dobrovolníci EU: XX EU za bezpečnost dětí ohrožených konflikty XX Máte nějaké dotazy ohledně EU? Kontaktujte službu Europe Direct: ISBN doi: /30298

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 27/03/2014 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2014 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 13, 21, 22, 23, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014 EUR Z KAPITOLY 1305 Nástroj předvstupní pomoci Regionální rozvoj

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2010 KOM(2010) 722 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Posouzení v polovině období akčního plánu Evropského konsensu o humanitární pomoci

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE

Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE PREZENTACE 9.0. Cíl prezentace Přiblížit situace, ve kterých zasahuje. Osvětlit právní postavení instituce i ustanovení, z kterých vychází. 2 PREZENTACE

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

V ČÍSLECH «CHARITA ČR NA HAITI STAV V ROCE 2010

V ČÍSLECH «CHARITA ČR NA HAITI STAV V ROCE 2010 HAITI STAV V ROCE 2010 2010 V ČÍSLECH Zdroje: OCHA, WFP 78 % obyvatelstva žije s méně než 2 USD na den 2/3 obyvatelstva nemají stálé zaměstnání 94,5 % orné půdy není obděláváno udržitelným způsobem 85

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

(Sdělení) SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ RADA

(Sdělení) SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ RADA 30.1.2008 C 25/1 II (Sdělení) SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ RADA Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropském parlamentu a Evropské komisi (2008/C 25/01) EVROPSKÝ KONSENSUS

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Víte, která pomoc je nejvíce potřeba?

Víte, která pomoc je nejvíce potřeba? Víte, která pomoc je nejvíce potřeba? Přidejte se do Klubu přátel Člověka v tísni. Díky členům Klubu pravidelným dárcům můžeme třeba při zemětřesení nebo povodních pomáhat okamžitě. A rychlost často zachraňuje

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 Připravit se, Zůstat v bezpečí, Napravit škody V projektu přírodních živlů váš tým: Identifikuje komunitu, která by mohla být postižena přírodním živlem Popíše problém, který

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Alena Šteflová 22.duben 2014

Alena Šteflová 22.duben 2014 European Immunization Week 22-26 April 2014 Alena Šteflová 22.duben 2014 Proč European Immunization Week? Očkování učinilo mnoho infekčních onemocnění vzácnými nebo téměř se nevyskytujícími. Tento úspěch

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE Denisa Toboříková 4. A 22. 10. 2014 1 Hladomor v Africe 1) Obecná charakteristika pojmu hladomor a) Základní

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí)

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2011 KOM(2011) 154 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise (předložený Komisí) CS

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více