VITAMINY A MIKROELEMENTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VITAMINY A MIKROELEMENTY"

Transkript

1 VITAMINY A MIKROELEMENTY Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA karenční stavy mikronutrienty stopové prvky vitaminy KEYWORDS deficiency stats micronutrients trace elements vitamins SOUHRN Suplementace přiměřenými dávkami vitaminů a stopových prvků je zcela nezbytná k prevenci rozvoje karenčních stavů. Nepřiměřený přívod může vést k závažným jevům (poruchy metabolismu, poškození volnými radikály, zpomalená reparace tkání atd.). Odpovídající příjem vitaminů je nutný jak u běžné populace, tak u rizikových skupin (děti, starší věkové skupiny) a u vážně nemocných, hospitalizovaných pacientů se zvýšenou spotřebou proteinů a energie. Všechny mikronutrienty (s výjimkou některých ve vodě rozpustných vitaminů) mohou být při vysokém příjmu toxické a neměly by být užívány bez indikace. ABSTRACT Provision of adequate amounts of vitamins and trace elements is indispensable for prevention of clinical deficiency states and simultaneously inadequate supply may lead to the important effects (metabolic disturbances, free radical damage, insufficient repair of tissue etc.). Adequate intake of vitamins and trace elements is necessary in general healthy population as well as in groups at the risk (elderly individuals, children) and in seriously ill patients in hospital with increased requirements for protein and energy. All essential micronutrients (except of the some water soluble vitamins) could be toxic at high levels of intake and patients or healthy subjects should not take nutrient supplements unless they are clinically indicated. VITAMINY RIBOFLAVIN VITAMIN B 6 VITAMINY THIAMIN VITAMIN B 12 VITAMINY Stárnutí je postupný a většinou dlouhodobý a zčásti ireverzibilní proces, který vede k výrazným změnám morfologie i funkce orgánových systémů. Populace ve stáří je mnohem různorodější než ostatní věkové skupiny a při stejném kalendářním věku bývá biologické stáří jednotlivců v mnoha případech velmi odlišné. Potřeba energie i proteinů se vzrůstajícím věkem lehce klesá a existují experimentální studie, které prokazují, že dieta s omezením příjmu energie a tuků zpomaluje proces stárnutí a prodlužuje život. Přitom však nesmí vzniknout výrazný deficit vitaminů a mikroelementů, jejichž potřeba ve stáří převážně stoupá. Například zvýšený přívod antioxidantů v dietě (kyselina askorbová, alfa tokoferol) může alespoň částečně potlačit nepříznivý účinek aktivních forem kyslíku (kyslíkových radikálů). Tento jev může zpomalit proces stárnutí a snížit frekvenci výskytu onemocnění vázaných na vysokou koncentraci aktivních forem kyslíku. Vlivem sníženého příjmu potravy je obvykle saturace starších jedinců vitaminy snížena, a navíc se v některých případech vyskytuje ve stáří zvýšená potřeba vitaminů, která nemusí být při sníženém příjmu potravy starších jedinců v dostatečném množství kryta. Potřeba vitaminů ve stáří vzhledem k hodnotě RDA (Recommended Dietary Allowances) vyjadřuje tab. 1. SPECIFICKÉ PROBLÉMY POTØEBY VITAMINÙ THIAMIN Pro starší věkovou populaci se potřeba thiaminu pohybuje kolem 1,2 mg na den pro muže a 1 mg pro ženy. Tato dávka však musí být korigována na energetickou potřebu, zejména pokud je kryta sacharidy. Na 1000 kcal je nutné, aby přívod thiaminu byl nejméně 0,5 mg na den. Ve stáří stoupá aktivita transketolázy v erytrocytech, což může ovlivnit potřebu thiaminu. Deficit thiaminu podporuje zvýšený příjem alkoholu. Ten se podílí jednak na zvýšené potřebě thiaminu, jednak velmi často způsobuje nedostatečný přívod thiaminu v dietě celkově zhoršeným stavem výživy alkoholiků. RIBOFLAVIN Deficit riboflavinu se projevuje změnou aktivity glutathionreduktázy v erytrocytech a snížením vylučování riboflavinu do moči. Znalosti o absorpci riboflavinu jsou velmi omezené. Denní potřeba riboflavinu pro starší jedince nad 50 let je 1,4 1,2 mg na den pro muže i pro ženy. VITAMIN B 6 (PYRIDOXIN) Vitamin B 6 je obsažen v mnoha potravinách, a proto je obtížné kalkulovat přesně jeho příjem. Z těchto důvodů mohou být odhady pro jeho potřebu nižší než skutečnost. Předpokládá se, že potřeba vitaminu B6 ve stáří se pohybuje kolem 2 mg na den pro muže a 1,6 mg na den pro ženy. U jedinců nad 70 let se ukazuje, že při poklesu přívodu vitaminu B6 pod 2 mg na den dochází k vzestupu plazmatických hladin homocysteinu jako ukazatele deficitu vitaminu B 6. VITAMIN B 12 Plazmatické hladiny vitaminu B 12 jsou ve stáří sníženy z důvodů malých zásob ve tkáních, především 12 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

2 TAB. 1. VITAMIN RDA PRO VÌK >50 LET PØÍÈINA ZMÌNÌNÉ POTØEBY Vitamin A µg zvýšená resorpce ve střevě snížené vychytání v játrech Vitamin D 5 µg snížená expozice slunci snížený počet receptorů ve střevní sliznici Vitamin E 8 10 mg snížená endogenní syntéza Vitamin K µg Thiamin 1 1,5 mg Riboflavin 1,2 1,4 mg Niacin mg Vitamin B6 1,6 2 mg vzestup homocysteinu při poklesu B6 pod 2,0 µg/den Kyselina listová µg vzestup homocysteinu při poklesu folátů pod 400 µg/den Vitamin B12 2 µg atrofická gastritis, dysmikrobie ve střevě Kyselina askorbová 60 mg Biotin µg Pantothenová kys. 4 7 mg v játrech. Příjem vitaminu B 12 z potravy je limitován jednak zhoršenou absorpcí živin, a tedy i vitaminů z gastrointestinálního traktu při atrofii žaludeční i střevní sliznice a snížené sekreci trávicích š áv. Dále se uplatňuje přerůstání bakterií v tenkém střevě, které je způsobeno změnou bakteriální flóry střeva při atrofické gastritidě. Přerůstající bakteriální flóra v tenkém střevě spotřebovává velkou část vitaminu B 12 a důsledkem je jeho snížená absorpce. Mimoto při atrofické gastritidě může být zčásti deficit B 12 způsoben nedostatkem vnitřního (intrinsic) faktoru. Dávka vitaminu B 12 pro osoby bez atrofické gastritidy se pohybuje kolem 2 µg na den, avšak toto množství může být nedostatečné u pacientů s dysmikrobií, atrofickou gastritidou a celkovými projevy malnutrice s dlouhodobým snížením zásob B 12. KYSELINA LISTOVÁ Staří jedinci žijící mimo ošetřovatelské ústavy zřídka trpí deficitem kyseliny listové. Dokonce i u jedinců trpících atrofickou gastritidou, která zhoršuje resorpci kyseliny listové z důvodů nízké acidity není výskyt deficitu kyseliny listové zcela běžný, protože přebujelá bakteriální flóra ve střevě produkuje kyselinu listovou, která je vstřebávána v tenkém střevě. RDA u starých jedinců je 200 µg kyseliny listové pro muže a 180 µg pro ženy. Jestliže dojde k poklesu kyseliny listové v dietě, dochází k vzestupu plazmatické hladiny homocysteinu. NIACIN (NIKOTINAMID) Hodnoty RDA pro niacin u starých jedinců se málo liší od mladé a střední generace. Potřeba se pohybuje kolem 15 mg na den pro muže a 13 mg na den pro ženy. Snížená exkrece methylnikotinamidu jako známka sníženého přívodu niacinu se objevuje většinou bu u velmi starých jedinců (starších 90 let) a dále u velmi těžce nemocných. Definovaná závislost zvýšené potřeby niacinu se stoupajícím věkem nebyla spolehlivě prokázána. KYSELINA ASKORBOVÁ (VITAMIN C) Deficit vitaminu C ve stáří je způsoben spíše všeobecně zhoršenou nutriční situací starých jedinců, sníženým příjmem potravy a nevhodným výběrem potravin, zejména snížením příjmu ovoce a zeleniny ve stáří. Uplatňuje se především důsledek velmi monotónního stravování starých a osaměle žijících jedinců. Nedostatek vitaminu C je zvýrazněn i vlivy zvyšujícími jeho spotřebu, jako je kouření, polypragmatická medikace, emoční stres, vliv toxických účinků zevního prostředí. Udržení koncentrace kyseliny askorbové v plazmě v normálních mezích vyžaduje denní přívod 75 mg kyseliny askorbové pro ženy a 150 mg na den pro muže. Hypovitaminóza C má pro staré jedince často žijící osaměle ve špatné finanční situaci nepříznivé důsledky. Vede k vyšší frekvenci vzniku infekcí a zhoršené rekonvalescenci po úrazech. Deficit kyseliny askorbové je spojován s předčasným vznikem šedého zákalu. VITAMIN A Vitamin A není příliš rozšířen v potravě, avšak jeho provitaminy beta-karoten a další karotenoidy jsou v mnoha potravinách obsaženy ve značném množství. Obsah karotenoidů v potravě však ještě neznamená, že příjem těchto potravin vhodně suplementuje potřebu vitaminu A. V některých potravinách, například v mrkvi je obsah karotenu vysoký, ale využitelnost u starých jedinců může být snížena. Ve stáří dochází spíše k riziku přetížení vitaminem A, které je způsobeno zpomaleným odsunem lipoproteinů bohatých na karotenoidy a retinylestery do jater. VITAMIN D Deficit vitaminu D ve stáří může mít více příčin. Je to jednak nedostatek slunečního záření u pacientů žijících v ústavních podmínkách ošetřovatelských ústavů, dále dieta osob staršího věku bývá chudá na zdroje vitaminu D a mimoto resorpce vitaminu D z gastrointestinálního traktu s věkem klesá (pokles počtu VITAMIN C KYSELINA LISTOVÁ VITAMIN A NIACIN VITAMIN D ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

3 VITAMIN E KALCIUM VITAMIN K ELEZO MIKROELEMENTY ZINEK receptorů pro vitamin D v gastrointestinálním traktu s postupujícím věkem). Nedostatek vitaminu D u starých jedinců lze zčásti odhalit změnami v kostní denzitě. U pacientů, kteří jsou málo pohybliví nebo nepohybliví a nejsou exponováni slunečnímu světlu se doporučuje dávka 10 µg vitaminu D (40 IU) na den. Podle novějších dat se doporučuje ve stáří suplementovat 10 µg cholekalciferolu pro osoby mezi 50 a 70 lety věku a 15 µg pro osoby starší. VITAMIN E (ALFA TOKOFEROL) Vitamin E je transportován v lipoproteinech, především ve frakci VLDL (Very Low Density Lipoproteins) a LDL (Low Density Lipoproteins). Z těchto důvodů je nezbytné pro přesnost vyjadřovat plazmatické hladiny tokoferolu v poměru k cholesterolu. Změny resorpce vitaminu E z diety se pravděpodobně s věkem významně nemění. Přísun vitaminu E může být ve stáří ovlivněn změnou dietních zvyklostí, omezením příjmu tuku v dietě i omezením některých dražších potravin obsahujících vitamin E. Denní potřeba, která je 10 mg alfa tokoferolu, se proto neliší od potřeby mladší populace. VITAMIN K Plazmatické hladiny fylochinonů jsou výrazně závislé na funkčním stavu organismu, pohlaví, věku a plazmatické hladině lipidů. Se stoupajícím věkem plazmatická hladina fylochinonů vztažená na 1 mmol triacylglycerolů klesá. Zatím není k dispozici uspokojivé vysvětlení tohoto jevu. Deplece vitaminu K vede k poruchám fluidokoagulační rovnováhy, které se vyvíjejí v této situaci mnohem snadněji u mladých jedinců, než u pacientů vyššího věku. Funkčně je fylochinon nezbytný pro karboxylaci proteinů a nové biochemické metody umožňují měřit i karboxylaci proteinů v kosti. Z těchto důvodů funkční test karboxylace vitamin K dependentního proteinu může být mnohem citlivější a spolehlivější pro diagnózu deficitu vitaminu K, než pouhé stanovení plazmatické hladiny fylochinonu v séru. Podle posledních studií potřeba vitaminu K ve stáří je 80 µg na den pro muže a 65 µg na den pro ženy. MIKROELEMENTY Stopové prvky mikroelementy látky minerálního charakteru jsou ve velmi malých množstvích nepostradatelné pro funkci některých enzymů a dalších biologických procesů. Dělí se na klasické mikroelementy, mezi něž patří například jód, železo, selen a další, a tzv. ultramikroelementy, jejichž úloha není dosud spolehlivě a jednoznačně prozkoumána, ale které v dávkách často menších než několik desítek nanogramů na gram diety jsou nezbytné pro normální životní funkce. Mezi ultramikroelementy patří arzén, bór, fluor, mangan, molybden, nikl, křemík, vanad. Další ultramikroelementy, jejichž role je z velké části založena zatím na teoretických úvahách, jsou aluminium, bróm, kadmium, germanium, lithium, rubidium a cín. Vzhledem k tomu, že ve stáří se velmi významně mění resorpce mnohých živin, celkový příjem potravy a u části starých jedinců se mění i složení stravy a dietní zvyklosti (někdy z důvodu změny chu ových vjemů, jindy ze sociálních a ekonomických důvodů), dá se předpokládat, že poruchy metabolismu mikroelementů a ultramikroelementů jsou u této skupiny pacientů časté. KALCIUM Přívod a rovnováha kalcia patří mezi zásadní vlivy, které ve stáří působí v patogenezi rozvoje osteoporózy. U mužů i u žen se absorpce kalcia snižuje s věkem a je ovlivněna jednak změnou přívodu vápníku změněnou dietou, dále zhoršenou absorpcí vápníku ve stáří při rozvoji achlorhydrie. Ve stáří také chybí schopnost adaptovat se metabolicky na snížený přívod vápníku dietou. Snížení absorpce a retence vápníku je výrazně ovlivněna nejen nedostatečným přívodem vápníku, ale též deficitem vitaminu D. Data z několika studií ukazují, že u osob s příjmem vápníku vyšším než 1 g za den se při srovnání s populací s nízkým příjmem vápníku (méně než 500 mg na den) nacházejí stejné hodnoty kostní denzity, ale počet fraktur, zejména krčku stehenní kosti, byl u jedinců s vysokým příjmem vápníku signifikantně nižší. Podle současných doporučení je optimální přívod vápníku pro dospělé muže a ženy před menopauzou mg kalcia na den a pro muže starší 65 let a postmenopauzální ženy mg na den. Doporučená dávka kalcia však nezaručuje jeho dostatečnou absorpci, která může být výrazně snížena interferencí s ostatními minerály, vlákninou a dalšími komponentami diety. ELEZO Deficit železa ve stáří patří mezi časté jevy. Příčinou bývá nedostatečný přívod železa, ztráta železa drobnými krevními ztrátami, například při chronickém používání analgetik a nesteroidních revmatik při revmatických onemocněních a artrózách. Další příčinou je sekundární zhoršení absorpce železa při hypochlorhydrii a achlorhydrii při atrofické gastritidě. Nedostatečná žaludeční sekrece, anacidita a atrofie žaludeční sliznice má za následek i změnu diety, například odmítání masa a masových výrobků, které působí nemocnému subjektivní obtíže. Tím se zhoršuje složení diety z hlediska obsahu železa v dietě. Doporučená denní dávka železa je 14 mg pro muže a 10 mg pro ženy. Ve vyšším věku může docházet k akumulaci železa v organismu, které se projevuje zvýšeným sérovým feritinem. Přetížení železem se nachází ve stáří asi u 0,2 % populace. ZINEK Absorpce zinku z potravy je zprostředkována pomocí specifických vazných proteinů, z nichž hlavní roli před- 14 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

4 TAB. 2. MINERÁL RDA PRO VÌK >50 LET DÙVOD PRO ZMÌNU RDA (DENNÍ DÁVKA) Kalcium 800 mg snížená absorpce ve stáří, snížení fraktur Železo 10 mg Zinek mg Mě 1,5 3 mg Selen mg Hořčík mg nízký přívod nevede k deficitu Chrom mg ve stáří potřeba snížena stavuje metalothionein. Jde o saturovatelný mechanismus, který je společný i pro další stopové prvky, například mě. Zvýšením přívodu zinku při podávání potravních doplňků obsahujících zinek, může dojít ke kompetici zinku s mědí. Důsledkem je nedostatečná absorpce mědi z potravy a časem se může vyvinout deplece zásob mědi v organismu. Zinek je nepostradatelnou složkou pro funkci celé řady enzymů, zvláště v proteosyntéze, může ovlivňovat imunitní reakce, hojení a reparaci tkání. Absorpce zinku podle izotopových studií klesá s věkem. Průkaz deficitu zinku je však obtížný, protože plazmatické koncentrace zinku neodrážejí jeho celotělové zásoby. Doporučená denní dávka zinku pro staré jedince činí 15 mg pro muže a 12 mg pro ženy. MÌÏ Absorpce a rovnováha mědi v organismu se ve stáří podstatně nemění. Účinnost absorpce mědi z diety je silně ovlivněna přítomností dalších mikroelementů, především zinku, ale také některých dalších komponent výživy, jako jsou fytáty a oxaláty. Deficit mědi se projevuje cupriprivní anémií, která nereaguje na přívod železa a kyseliny listové. Přívodem vyšších dávek železa se dokonce může tento typ anémie zhoršit. Dalšími projevy deficitu mědi je šedivění a změna struktury vlasů. Bilanční a izotopové studie ve stáří potvrzují, že denní doporučená dávka mědi ve stáří je 2 3 mg denně pro muže i ženy. SELEN Metabolická úloha selenu je soustředěna v ochranném antioxidačním systému. Je nezbytný pro regeneraci glutathionu a chrání polynesaturované mastné kyseliny před lipoperoxidací. Deficit selenu se vyvíjí endemicky a oblasti chudé na selen obvykle postrádají i dostatečné množství jódu. Denní doporučená dávka selenu pro dospělé je 70 µg na den pro muže, 55 µg na den pro ženy a s věkem tuto dávku není nutné zvyšovat. CHROM Funkce chromu se soustře uje na zvýšení aktivity inzulinu, zlepšení glukózové tolerance a ovlivňuje metabolismus lipoproteinů, především vzestup HDL cholesterolu. Tyto změny však nejsou specificky vyjádřeny v závislosti na věku a nejsou ve stáří výraznější. Současné nutriční studie navíc prokazují, že zlepšení parametrů metabolismu cukru a lipoproteinů je možné zaznamenat pouze u jedinců, kteří před suplementací chromu trpěli jeho karencí. Přesnější data o obsahu chromu v potravě chybějí, podle dostupných měření však přívod chromu ve stáří je s velkou pravděpodobností hluboko pod oficiálně doporučeným rozmezím. Doporučená denní dávka příjmu chromu je µg na den a toto množství by vyžadovalo příjem potravy relevantní kcal na den. Doporučená denní dávka chromu je pravděpodobně pro celou populaci a především pro starší věkové skupiny příliš vysoká a v budoucnu bude nutné ji revidovat. HOØÈÍK Deficit hořčíku je v průmyslově vyspělých zemích častým jevem u střední i starší populace. Dosud však není dostatek spolehlivých informací o vlivu věku na absorpci a metabolismus hořčíku. Denní doporučená dávka hořčíku pro obě pohlaví a bez závislosti na věku je 4,5 mg na kg tělesné hmotnosti. Nejnovější dostupná data však doporučují zvýšit RDA o 40 mg na den pro ženy a o 70 mg na den pro muže u populace starší než 51 roků. Přehled doporučených dávek RDA pro osoby starší 50 let uvádí tab. 2. ZÁVÌR Deficit vitaminů a stopových prvků ve stáří je častým fenoménem, která se vyskytuje u starších jedinců žijících osamoceně a ve špatných sociálních a finančních podmínkách. Projevy malnutrice a karence vitaminů se však objevují ve stáří i u populace, která žije v dobrých socio ekonomických podmínkách a bez finančních omezení. Nutriční konzultace s odborníkem a vzdělanou dietní sestrou je u jedinců starších věkových skupin nezbytnou součástí péče o jejich zdravotní stav, umožňuje zabránit vzniku četných komplikací spojených se stářím (infekce, cévní příhody, degenerativní onemocnění, katarakta). Zlepšení nutričního stavu a zejména odstranění vitaminových karencí a karencí mikroelementů tedy patří z hlediska cost effectivnes i z hlediska medicinského a etického k opatřením s vysokou medicinskou i ekonomickou hodnotou. LITERATURA 1. Bjornson LK, Kayden HJ, Miller E, Moshell AN. J Lipid Res 1976; 17: HOØÈÍK MÌÏ SELEN CHROM LITERATURA ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

5 2. Bunker VW, Lawson MS, Stansfield MF et al. Br J Nutr 1988; 59: Ferland G, Sadowski JA, O Brien ME. T Clin Invest 1993; 91: 1761 S. 4. Horwitt MK, Harvey CC, Hills OW et al. J Nutr 1950; 41: Knox TA, Kassar Z, Dawson Hughes B et al. Am J Clin Nutr 1991; 53: Marx JJM. Blood 1979; 53: Selhub J, Jacques PF, Wilson PWF. JAMA 1993; 270: Wood RJ, Suter PM, Russell RM. Am J Clin Nutr 1995; 62: PROF. MUDR. ZDENÌK ZADÁK, CSC. KLINIKA GERONTOLOGICKÁ A METABOLICKÁ, FN HRADCI KRÁLOVÉ PØEDNOSTA PROF. MUDR. ZDENÌK ZADÁK, CSC. PROF. MUDR. ZDENÌK ZADÁK, CSC. V roce 1961 promoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a poté pracoval do roku 1966 jako vojenský lékař ve Vojenských nemocnicích v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci. Od roku 1966 do roku 1971 studoval při zaměstnání na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, od roku 1967 do roku 1970 pracoval ve výzkumné izotopové laboratoři VLA v Hradci Králové. V roce 1970 nastoupil jako asistent na II. interní kliniku FN v Hradci Králové a na Katedru válečného vnitřního lékařství VLA v Hradci Králové, kde působil do roku V tomto roce začal na II. interní klinice zastávat místo samostatně pracujícího lékaře a vedoucího metabolické jednotky intenzivní péče. Od roku 1991 je přednostou nově vzniklé Kliniky gerontologické a metabolické FN HK. V roce 1994 byl jmenován profesorem, téma profesorské přednášky znělo Nutriční substráty s farmakologickým účinkem. Je členem tuzemských i zahraničních odborných společností, od roku 1986 do roku 2002 byl předsedou České společnosti parenterální a enterální výživy, je současným čestným předsedou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. V letech 1989 až 1994 byl členem Evropské společnosti parenterální a enterální výživy, v letech 1989 až 1995 členem výboru Evropské společnosti parenterální a enterální výživy a výboru České internistické společnosti, je členem výboru České společnosti pro aterosklerózu, pro rok 2000 až 2004 je Key Member Evropské společnosti parenterální a enterální výživy. Je členem redakčních rad domácích i zahraničních odborných titulů, např. Clinical nutrition London, Nutrition New York, je řešitelem četných grantů, stálým členem konzilia prezidenta republiky. Publikuje v domácím i zahraničním tisku, nejnovější publikací je Umělá výživa v intenzivní péči u nakladatelství Grada.

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly Ztráta tělesné hmotnosti a svalu Delší nemoc, úraz, operace, pobyt v nemocnici vede ke ztrátě

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza Vitaminy Vitaminy lidský organismus si je většinou v nedovede sám s vytvořit musí být přijp ijímány stravou Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor torů - součásti sti koenzymů, hormonů Antioxidační

Více

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Vitaminy Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Fyziologie výživy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Výživa i v t v ě t hote hot nst ns ví t M. Dastych

Výživa i v t v ě t hote hot nst ns ví t M. Dastych Výživa v těhotenství M. Dastych Plánování těhotenství kritické období z pohledu výživy 1-2 měsíce před koncepcí a 1. trimestr největší vulnerabilita plodu 8.-10.tg Alkohol, toxiny, léky, nutriční deficity

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich VI. Západoslovenské dni o osteoporóze Nitra 7. -8.2.2008 Osteoporóza je dětská nemoc (Kasper) Definice osteoporózy Osteoporóza je systémové

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Dietetická potravina pro zvláštní lékařské účely Informace pro pacienty Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Vážíme si Vašeho zdraví. Výrobce: Orthomol GmbH, Herzogstraβe 30, 40764 Langenfeld Německo www.orthomol.com

Více

SROVNÁNÍ PŘÍVODU VYBRANÝCH NUTRIENTŮ S DOPORUČENÍMI U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU

SROVNÁNÍ PŘÍVODU VYBRANÝCH NUTRIENTŮ S DOPORUČENÍMI U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU SROVNÁNÍ PŘÍVODU VYBRANÝCH NUTRIENTŮ S DOPORUČENÍMI U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU 1. Úvod V dětském věku jsou kladeny vyšší nároky na vyváženou stravu a dostatečný přívod živin, které jsou nezbytné pro zajištění

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod Téma: FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE V LÉKAŘSKÉ PRAXI ODBORNÝM GARANTEM LÉKAŘSKÉHO SYMPOZIA: Prof.

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Přehled výživových doporučení

Přehled výživových doporučení Přehled výživových doporučení Pavel Dlouhý Ústav výživy 3. LF UK Typy nutričních doporučení Referenční dávky Doporučení pro obyvatelstvo (dietary guidelines ) Doporučení na bázi potravin (food based dietary

Více

VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D)

VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D) VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D) P. TLÁSKAL FN MOTOL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU VÁPNÍK VÁPNÍK - jeho ionty jsou nezbytné pro život buněk

Více

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Výživa ve sportu Klára Daďová Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Proč je toto téma pro nás důležité? profesionálové z oblasti TVL mají odpovědnost v poradenství a edukaci sportovců

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Klinická enterální výživa

Klinická enterální výživa Klinická enterální výživa Sortiment přípravků 2013 NEW Abbott Nutrition Klinická enterální výživa sondová Základní Speciální Imunomodulační Jevity Jevity Plus HP Osmolite Osmolite HiCal Pulmocare Glucerna

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru.

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru. sp.zn. sukls130102/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma 50 mg / 250 g obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50 mg a cyanocobalaminum

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Výživu kůže nelze oddělit od výživy celého těla. Moderní nutriční doplňky nenahrazují výživu, ale doplňují ji. Primárním účelem kůže na tvořit bariéru na pomezí vnějšího prostředí a organizmu Kosmetické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE Komentář k výsledkům analýzy vlasů paní XY Strana 1 z 6 ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE V M e t a b o l i s m u s p a c i e n t a T y p r y c h l ý D ýsledky, které máte před sebou, jsou doplněním biochemických

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných ano či ne?

Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných ano či ne? Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných ano či ne? Z. Zadák Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové Energetická role glukózy Wolfe, R.R.

Více

Nemoci srdce a krevního oběhu jsou na 1. místě v příčinách. úmrtí

Nemoci srdce a krevního oběhu jsou na 1. místě v příčinách. úmrtí Nemoci srdce a krevního oběhu jsou na 1. místě v příčinách Každý rok: úmrtí Zemře miliony obyvatel na nemoci srdce a krevního oběhu Data: World Health Organization Nezdravé LDL Zdravé HDL Dva druhy cholesterolu

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Vladimír Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOLAB, Hradec Králové, 31. května

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

8FTFLRJ*jaaddd+ VITALITY drink

8FTFLRJ*jaaddd+ VITALITY drink příchuť hruška & jablko & skořice vitaminy, zinkem, slazený cukrem a sladidlem. DOPORUČENÉ DÁVKO- VÁNÍ: 15,6 g směsi na 1 l vody. 100 ML NÁPOJE PRŮMĚRNĚ OBSAHUJE (% DENNÍ DOPORUČENÉ DÁVKY): energetická

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.07 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Fremrová Vladimíra FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Fremrová Vladimíra Studijní

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

ČESKÁ NATUROPATICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ NATUROPATICKÁ SPOLEČNOST KURZ KLINICKÉ NUTRIČNÍ MEDICÍNY Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností

Více

Úvodní strana. Osnova: Látkové a energetické složení potravy Příjem potravy Základní složky potravy Přeměna energie. Třída: 2.B

Úvodní strana. Osnova: Látkové a energetické složení potravy Příjem potravy Základní složky potravy Přeměna energie. Třída: 2.B Úvodní strana Název: Jméno a Příjmení: ZDRAVÁ VÝŽIVA Hana Pavlíková Třída: 2.B Osnova: Látkové a energetické složení potravy Příjem potravy Základní složky potravy Přeměna energie SZŠ SZŠ a VOŠ VOŠ Zdravá

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

Minerální látky a stopové prvky

Minerální látky a stopové prvky Minerální látky a stopové prvky Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Fyziologie výživy. Autor přednášky:

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Papík Z.,Vítek J.,Bureš J. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Cholelitiáza patří mezi nejčastěji se vyskytující choroby

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Příčina Smrtí ve Světě

Příčina Smrtí ve Světě Příčina Smrtí ve Světě Sebevrařda MVA Vrařda Játra Venkovní Dýchací Mrtvice Infekce Zažívání Kardiovaskulární Rakovi na Data: World Health Organization PROČ SE O TO ZAJÍMAT? DNES SE TO TÝKÁ 5TI VĚCÍ Srdce

Více

Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Co je výživa 2. Lidská výživa 3. Výživa dříve narozených 4. Problémy ve výživě seniorů 5. Vhodné stravování ve vyšším věku 6. Příklad

Více