How to Live Longer and Feel Better

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "How to Live Longer and Feel Better"

Transkript

1

2 P ř e l o ž i l To m á š H a k r How to Live Longer and Feel Better Argo, 2015 Copyright 1986, 2006 by Oregon State University Press. All rights reserved. Czech language translation rights arranged with Oregon State University Press. Translation Tomáš Hakr, 2015 Czech preface Stanislava Bannasová-Svojsíková, 2015 Cover photo Linus Pauling and Vitamin C, Profimedia.cz a.s. Jacket design Libor Batrla, 2015 ISBN

3 1 Dobrá výživa pro dobrý život Domnívám se, že při dodržování několika jednoduchých a levných pravidel můžete déle žít a prodloužit si svoje období životní pohody. Mým nejdůležitějším doporučením je, že byste měli denně užívat v optimálním množství vitaminy, abyste doplnili jejich množství přijímané ve stravě. Tato optimální množství jsou mnohem vyšší, než je minimální příjem v doplňcích stravy, jejž obvykle doporučují lékaři a odborníci na výživu, kteří vycházejí ze zastaralých poznatků. Doporučovaný příjem vitaminu C například není o mnoho vyšší než množství potřebné k prevenci onemocnění z jeho nedostatku v potravě, kurdějí. Moje doporučení, abyste užívali větší množství vitaminu C a dalších vitaminů, vychází z nových a lepších poznatků vysvětlujících roli těchto složek výživy (nejedná se o léčiva) v chemických reakcích v živých organismech. Skutečnost, že vyšší doplňkový příjem vitaminů doporučovaný na základě těchto poznatků je prospěšný, bez výjimky potvrzují provedené klinické zkoušky a první průkopnické studie v oboru nové epidemiologie zdraví. Jak se domnívám, pokud budete od mládí nebo středního věku užívat správné množství vitaminů a dalších živin a dodržovat několik dalších pravidel pro zdravý život, můžete si prodloužit život a období životní pohody o dvacet pět, nebo dokonce třicet pět let. Prodloužení období životní pohody je přínosné tím, že se v životě člověka prodlouží doba, kdy je šťastný. Mládí je nešťastným obdobím; mladí lidé, kteří se snaží najít svoje místo ve světě, žijí pod velkým stresem. V důsledku zhoršujícího se zdraví ve vyšším věku je doba před smrtí rovněž nešťastným obdobím. Je přitom zdokumentováno, že úmrtí ve vysokém věku je pro umírajícího člověka i jeho okolí méně nešťastné než úmrtí v nižším věku. 31

4 Z toho důvodu má smysl dodržovat v životě pravidla, která prodlouží období životní pohody a délku života. Pokud začnete užívat vitaminové doplňky ve správných množstvích a dodržovat další pravidla, která zlepší vaše zdraví, až ve vysokém věku, bude to mít na proces stárnutí menší vliv, může vám to ale stejně přidat patnáct nebo dvacet let. U většiny tvrzení v následujících kapitolách uvádím odkazy na zveřejněné články popisující výzkumy, z nichž tato tvrzení vycházejí. Nemohu nicméně stejným způsobem doložit svoje výše uvedené názory o prodloužení období životní pohody a délky života. Dospěl jsem k nim na základě svých znalostí o velkém množství pozorování týkajících se vlivu vitaminů v různých množstvích na zvířata a lidi v dobrém či špatném zdravotním stavu, včetně několika významných epidemiologických studií. Neexistuje však žádná studie, kterou bych mohl citovat, dokládající s vysokou statistickou významností, že přínosy jsou tak vysoké, jak se domnívám. Jednou z komplikací, rozebraných níže, je to, že lidé se od sebe navzájem liší; výrazně se vzájemně biochemicky odlišují. Je mnohem jednodušší získat spolehlivé informace o faktorech podmiňujících zdraví morčat nebo opic než lidí do určité míry proto vycházím ze studií provedených na těchto zvířatech i jiných druzích zvířat. Překvapuje mě například skutečnost, že Výbor pro krmení laboratorních zvířat (Committee on the Feeding of Laboratory Animals) Národní rady pro výzkum Národní akademie věd USA doporučuje pro opice mnohem více vitaminu C než Komise pro potraviny a výživu (Food and Nutrition Board) téže Národní rady pro výzkum doporučuje pro lidi. Jsem si jistý, že zmíněný Výbor věnoval mnoho úsilí nalezení optimální dávky vitaminu C pro opice, tedy dávky, při níž je jejich zdraví nejlepší. Zmíněná Komise se naopak nijak nesnažila nalézt optimální dávku vitaminu C nebo jakéhokoli jiného vitaminu pro americké občany. Jako doporučené denní dávky, které Komise zveřejnila a které se dostaly do povědomí veřejnosti do té míry, že na krabicích s cereáliemi se pro ně uvádí jen zkratka DDD, stanovila Komise taková množství jednotlivých vitaminů, která příliš nepřevyšují jejich minimální denní příjem nutný k prevenci chorob z jejich nedostatku. Žádné důkazy nevedou k závěru, že se minimální nutná dávka jakéhokoli vitaminu blíží dávce, která je optimální pro udržení dobrého 32

5 zdravotního stavu. V prvních kapitolách knihy uvádím, v jakém množství je dobré vitaminy jako doplněk stravy užívat a jak je nejlépe užívat, v následujících kapitolách pak rozebírám důvody, proč je užívat. Jak se dozvíte, domnívám se, že nejdůležitější je vitamin C, v tom smyslu, že zvýšení jeho příjmu nad úroveň, kterou přijímáte běžně ve stravě, má u něj větší význam než u vitaminů jiných. Ostatní vitaminy jsou však rovněž důležité. Když hovoříme o péči o zdraví, důležitou otázkou je, do jaké míry by měl být člověk závislý na svém lékaři. V současnosti je hlavním úkolem lékaře pokusit se vyléčit pacienta, který přijde do jeho ordinace s určitým onemocněním. Lékaři se obvykle příliš nesnaží provádět prevenci onemocnění, ani nestojí o to, aby se s nimi lidé radili, jak být co nejzdravější. V nedávné době (roku 1984) vyšla pozoruhodná kniha dr. Eugena D. Robina, profesora lékařství a fyziologie na Lékařské fakultě Stanfordské univerzity. Její název zní Matters of Life and Death: Risks vs. Benefits of Medical Care (Otázky života a smrti: rizika a přínosy zdravotní péče). Autor v ní rozebírá nedostatky i silné stránky dnešní medicíny. Jak tvrdí, základní postupy, jejichž pomocí se v lékařství zavádějí a používají diagnostická a terapeutická opatření, mají závažné nedostatky a pacienti, či potenciální pacienti, mohou snížit rizika a zvýšit přínosy zdravotní péče, která jim bude poskytována, pokud budou o těchto nedostatcích v lékařství vědět. Doktor Robin píše, že pokud dbáte na své vlastní zdraví a nepovažujete lékaře za Boha, můžete se vyhnout vážným chybám v péči o svou osobu. Podle jeho rad máte vyhledat lékaře jenom v případě, když se domníváte, že jste skutečně nemocní. Pokud omezíte svoje návštěvy u lékaře na ty, které jsou zcela nezbytné, vyhnete se rizikům, jež jsou nevyhnutelně spojena s většinou diagnostických a terapeutických postupů. Tato rada, jak uvádí dr. Robin, vede k omezení důležité funkce, kterou lékaři v naší společnosti získali: starat se o pacienty, jejichž hlavním problémem je nešťastný život. Máte právo vyhledat lékaře za tímto účelem, měli byste však vědět, že jen málo doktorů je úspěšných při léčení nešťastného života, takže pravděpodobnost, že vám lékař skutečně pomůže, je malá. Vaše návštěva u lékaře může navíc vést k řadě 33

6 potenciálně nebezpečných zdravotních testů a léčebných opatření. Pokud po přečtení této knihy pochopíte, že i pouhé rozhodnutí navštívit lékaře je závažné a potenciálně riskantní, že je při něm potřeba zvážit potenciální rizika a potenciální přínosy, nečetli jste knihu zbytečně. Upozorňuji vás, že byste se měli vyhnout hospitalizaci, kromě případů, kdy jste vážně nemocní a vybavení pro vaši léčbu je k dispozici pouze v nemocnici. Mnohé hospitalizace nejsou nutné. Nemocnice mohou být nebezpečným místem. Doktor Robin ve své knize nerozebírá úlohu vitaminů, což je pravděpodobně důsledkem toho, že nemá o vitaminech víc znalostí než většina ostatních lékařů. Pokud by toho o vitaminech věděl víc, možná by své čtenáře upozornil, aby si dávali pozor při poslouchání rad svého lékaře, týkajících se vitaminů a dalších otázek výživy, protože lékaři se o této problematice během studia medicíny většinou mnoho nedozví a po dokončení studia se setkávají s mnoha dezinformacemi. Je zejména důležité, aby vás lékař nepřiměl přestat užívat vaše vitaminové doplňky stravy v době hospitalizace. V té době je nejvíc potřebujete. V dubnu 1970 jsem napsal dopis, jehož adresátem byl dr. Albert Szent- -Györgyi, muž, který jako první izoloval kyselinu askorbovou (což je jen jiný název pro vitamin C) z rostlinných a živočišných tkání, v nichž se vyskytuje. Požádal jsem jej o jeho názor na vitamin C, zejména pokud jde o optimální výši příjmu tohoto vitaminu. Dovolil mi, abych ocitoval následující část jeho odpovědi: Pokud jde o kyselinu askorbovou, od samého začátku jsem cítil, že lékaři poskytují veřejnosti zavádějící informace. Pokud v potravě nepřijímáte kyselinu askorbovou, dostanete kurděje. Lékaři tedy říkali, že pokud nemáte kurděje, je všechno v pořádku. Domnívám se, že to je velmi vážný omyl. Kurděje nejsou prvním příznakem nedostatku vitaminu C, ale předsmrtným symptomem, a pro dosažení plného zdraví potřebujete vitaminu C o mnoho více, o velmi mnoho více. Já osobně užívám přibližně 1 g denně. To neznamená, že se jedná skutečně o optimální dávku, protože nevíme, co přesně rozumět pod výrazem plné zdraví, a jaké množství kyseliny askorbové je potřeba pro jeho dosažení. Mohu vám říci, že člověk může užívat jakékoli množství kyseliny askorbové, aniž by to představovalo sebemenší nebezpečí. 34

7 CHTĚLA BYCH TROCHU TOHO PREVENTIVNÍHO LÉKU, O KTERÉM JSEM TOLIK SLYŠELA. Lékaři a vlivné medicínské instituce a podniky v USA dbají na to, aby o sobě hovořili jako o zdravotnících, centrech zdraví a zdravotnických firmách. To je nesprávné pojmenování pro něco, co je ve skutečnosti průmyslem nemocí. Líbí se mi definice zdraví uvedená v Ústavě Světové zdravotnické organizace: Zdraví je stav úplné fyzické, mentální a sociální pohody, ne jenom nepřítomnost nemoci nebo poruchy. V Ústavě Světové zdravotnické organizace se dále uvádí: Dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví je jedním ze základních práv každého člověka bez ohledu na rasu, víru, politické názory a ekonomické a sociální podmínky. Je to ale právo, kterého může zatím využívat jen malá část lidí na světě. Je to právo, které mohou uplatňovat šťastní lidé v bohaté části světa, kteří mají materiální prostředky na to, aby je využili. Je to právo, které můžete uplatňovat vy. Jediná věc, kterou musíte udělat, abyste toto právo uplatňovali ve svém životě, je rozumně se chovat. A co víc, díky novým poznatkům v oboru výživy můžete znásobit přínosy zdravých návyků tím, že budete každý den užívat optimální množství nezbytných vitaminů. Nikdo nezná váš zdravotní stav lépe než vy sami. Je důležité myslet na svoje zdraví a jednat takovým způsobem, abychom ho zlepšovali. 35

8 2 Režim pro lepší zdraví Pravidla, která máte uplatňovat pro zlepšení svého zdraví a prodloužení svého života, by neměla být natolik obtížná a nepříjemná, že by vážně zhoršovala kvalitu vašeho života a že by pro vás bylo obtížné je dodržovat, každodenně a dlouhodobě. Trvalé dodržování pravidel je totiž velmi důležité. Režim popsaný v následujících odstavcích je sestaven tak, abyste byli schopni dodržovat jej trvale, každý den, po zbytek života. Tento režim nezahrnuje všechna opatření pro udržení zdraví, o kterých vím. Kromě toho nebere v úvahu zvláštní nutriční potřeby některých jednotlivců. Pro lidi se sklonem k artritidě by mohlo být například přínosné zvýšit příjem vitaminu C, niacinamidu a vitaminu B 6. Platí naopak, že tento režim je průměrný či základní, tak, aby představoval přínos téměř pro každého člověka. Změny provedené na základě biochemických zvláštností jednotlivých lidí mohou mít další přínosy. Režim sestává z následujících bodů: 1. Užívejte denně vitamin C 1 * v množství 6 až 18 g (6000 až mg) nebo více. Nevynechejte jediný den. 2. Užívejte denně vitamin E 2 v množství 400 IU, 800 IU nebo IU.** * Doplňující informace vztahující se k jednotlivým číselným symbolům najdete v poznámkách v doslovu knihy. Žádáme čtenáře, aby tyto poznámky brali v úvahu, protože často obsahují aktualizované informace. ** Zkratka IU znamená mezinárodní jednotka (International Unit) a udává množství vitaminů (nebo jiných látek) podle mezinárodní úmluvy přijaté Světovou zdravotnickou organizací. 36

9 3. Užívejte denně jednu nebo dvě tablety B-komplexu, abyste si zajistili příjem dostatečného množství vitaminů skupiny B. 4. Užívejte denně IU vitaminu A Užívejte denně jako doplněk stravy minerály, například jednu tabletu vitaminového a minerálního doplňku od firmy Bronson, která obsahuje 100 mg vápníku, 18 mg železa, 0,15 mg jodu, 1 mg mědi, 25 mg hořčíku, 3 mg manganu, 15 mg zinku, 0,015 mg molybdenu, 0,015 mg chromu a 0,015 mg selenu. 6. Udržujte svoji spotřebu cukru (sacharózy, nerafinovaného cukru, hnědého cukru, medu) na množství 23 kg za rok, což je polovina dnešní průměrné spotřeby v USA. Neslaďte čaj a kávu. Nejezte potraviny s vysokým obsahem cukru. Vyhněte se sladkým zákuskům. Nepijte limonády. 7. Kromě toho, že se budete vyhýbat cukru, jezte to, co máte rádi žádného konkrétního jídla ale nejezte příliš mnoho. Vejce a maso jsou dobré potraviny. Měli byste rovněž jíst zeleninu a ovoce. Nejezte tolik jídla, abyste ztloustli. 8. Pijte každý den hodně vody. 9. Buďte aktivní, cvičte. Nikdy se fyzicky nenamáhejte výrazně více, než jak jste zvyklí. 10. Alkoholické nápoje pijte jen střídmě. 11. NEKUŘTE. 12. Vyhýbejte se stresu. Dělejte práci, kterou máte rádi. Buďte spokojení se svou rodinou. Hlavním znakem tohoto režimu je užívání vitaminových doplňků. Jejich užívání nemusí být obtížné. Je snadné zvyknout si denně užívat vitaminy a je důležité, abychom si u sebe tento zvyk vytvořili. Ve srovnání s jinými nabízenými způsoby pro prodloužení života a zlepšení zdraví je velkou výhodou tohoto režimu skutečnost, že důsledně vychází z nového vědeckého přístupu k výživě, který vznikl až v posledních letech. Tento nový přístup se od starých nutričních pravidel nejvíce odlišuje tím, že uznává, že vitaminy přijímané v optimálních 37

10 množstvích jsou mnohem přínosnější, než pokud je lidé přijímají v obvykle doporučovaných malých množstvích, uvedených v tabulce níže. Kromě toho platí, že při optimálním příjmu vitaminových doplňků již není tolik nutné dbát na další pravidla týkající se složení stravy, jako je snížení příjmu živočišných tuků či požadavek nejíst vejce. Režim, který doporučuji, je možné snadno dodržovat každý den, celé roky. Pokud by byl režim obtížný nebo nepříjemný, mnoho lidí by jej nedodržovalo. Jestliže se člověk zbaví povinnosti dodržovat omezení týkající se stravy, zvýší se kvalita jeho života. Objev vitaminů před tři čtvrtě stoletím, spolu se zjištěním, že jsou zásadními složkami zdravé stavy, byl jedním z nejdůležitějších příspěvků k posílení zdraví, ke kterému v historii došlo. Doporučený denní příjem vitaminů pro dospělé DDD 4 Williams Allen* Leibovitz** tato kniha Vitamin C 60 mg 2500 mg 1500 mg 2500 mg mg Vitamin E 10 IU 400 IU 600 IU 300 IU 800 IU Vitamin A 5000 IU IU IU IU IU Vitamin K není 100 mg není není není stanoveno stanoveno stanoveno stanoveno Vitamin D 400 IU 400 IU 300 IU 800 IU 800 IU Thiamin, B 1 1,5 mg 20 mg 300 mg 100 mg mg Riboflavin, B 2 1,7 mg 20 mg 200 mg 100 mg mg Niacinamid, B 3 18 mg 200 mg 750 mg 300 mg mg Pyridoxin, B 6 2,2 mg 30 mg 350 mg 100 mg mg Kobalamin, B 12 0,003 mg 0,09 mg 1 mg 0,1 mg 0,1 0,2 mg Kyselina listová 0,4 mg 0,4 mg 0,4 mg 0,4 mg 0,4 0,8 mg Kyselina není 150 mg 500 mg 200 mg mg pantothenová stanoveno * Harrell a kol., 1981 ** Leibovitz,

Joel Fuhrmann, autor bestselleru Eat To Live

Joel Fuhrmann, autor bestselleru Eat To Live Chvála Čínské studie Čínská studie Dr. Campbella je nejen fascinujícím výkladem o výzkumu a lékařských důkazech, který podává rozhodující, život zachraňující, informace o výživě; je něčím mnohem více -

Více

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová Nové, doplněné vydání bestselleru o výživě pro fitness aktivity. Program Power Eating od Susan Kleinerové, určený všem sportovcům silových disciplín, vyznavačům fitness, výživovým poradcům a trenérům,

Více

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou CPress Brno 2014 Skoncujte s cukrovkou! Vědecky ověřená metoda pro prevenci a úplné vyléčení Joel Fuhrman, M.D. Překlad: Johana Martinová Odborná korektura: MUDr.

Více

Patrick Holford KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ. Deset ověřených způsobů jak si zlepšit náladu a najít motivaci

Patrick Holford KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ. Deset ověřených způsobů jak si zlepšit náladu a najít motivaci Patrick Holford KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ Deset ověřených způsobů jak si zlepšit náladu a najít motivaci Všechna práva vyhrazena. Tato publikace a všechny její části jsou chráněny autorskými právy. Žádná část

Více

JAK RADIKÁLNĚ PRODLOUŽIT SVŮJ ŽIVOT FANTASTICKÁ CESTA ŽIJTE TAK DLOUHO, ABYSTE MOHLI ŽÍT NAVŽDY RAY KURZWEIL TERRY GROSSMAN M.D.

JAK RADIKÁLNĚ PRODLOUŽIT SVŮJ ŽIVOT FANTASTICKÁ CESTA ŽIJTE TAK DLOUHO, ABYSTE MOHLI ŽÍT NAVŽDY RAY KURZWEIL TERRY GROSSMAN M.D. JAK RADIKÁLNĚ PRODLOUŽIT SVŮJ ŽIVOT FANTASTICKÁ CESTA ŽIJTE TAK DLOUHO, ABYSTE MOHLI ŽÍT NAVŽDY RAY KURZWEIL TERRY GROSSMAN M.D. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část knihy není dovoleno užít nebo jakýmkoli

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

jednoduchých věcí, které můžete udělat proti ALZHEIMEROVĚ NEMOCI a úbytku paměti

jednoduchých věcí, které můžete udělat proti ALZHEIMEROVĚ NEMOCI a úbytku paměti 100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti ALZHEIMEROVĚ NEMOCI a úbytku paměti 100 které můžete udělat proti jednoduchých věcí, Alzheimerově nemoci a úbytku paměti Jean Carperová V Y Š E H R A D

Více

HYPERTENZE Derek Johnston a Andrew Steptoe Kapitola 1 The Practice of Behavioural Medicine, BPS Books, Oxford, 1989 (ed. Shirley Pearce a Jane Wardle)

HYPERTENZE Derek Johnston a Andrew Steptoe Kapitola 1 The Practice of Behavioural Medicine, BPS Books, Oxford, 1989 (ed. Shirley Pearce a Jane Wardle) HYPERTENZE Derek Johnston a Andrew Steptoe Kapitola 1 The Practice of Behavioural Medicine, BPS Books, Oxford, 1989 (ed. Shirley Pearce a Jane Wardle) Kardiovaskulární systém slouží k přenosu látek, dodávajících

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B7505 Vychovatelství Studijní obor: 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

Všemocná medicína: Čí zdraví chrání?

Všemocná medicína: Čí zdraví chrání? 3 17. Všemocná medicína: Čí zdraví chrání? Dověděli jste se už od svého lékaře, jaké jídlo je pro vás vhodné a co by vám naopak mohlo uškodit? Patrně ještě ne. Většina Američanů se stane obětí tzv. chronických

Více

Stravovací režim dětí v mateřské škole

Stravovací režim dětí v mateřské škole UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÉ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY Darina Nešporová 3. ročník Obor: Učitelství pro mateřské školy Stravovací režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce vedoucí

Více

ŽIVOTNÍ STYL A DEPRESE

ŽIVOTNÍ STYL A DEPRESE ÈÍSLO 2 / BŘEZEN DUBEN 2006 ROÈNÍK XII / 28 Kè ŽIVOTNÍ STYL A DEPRESE Jakkoli důležitá je výživa při léčbě deprese, moje zkušenost hovoří o tom, že u většiny lidí trpících depresí (ale nejenom u nich,

Více

CO (ještě) NEVÍTE O VÝŽIVĚ

CO (ještě) NEVÍTE O VÝŽIVĚ CO (ještě) NEVÍTE O VÝŽIVĚ (i ve sportu) doplněno ukázkovými recepty RNDr. PETR FOŘT, CSc. OBSAH Slovo úvodem" 8 Úvod - Dobré zdraví? Trocha filozofie a fakt o přístupu lidí ke zdraví, o problémech medicíny,

Více

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka)

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka) SEMINÁŘE (kompletní nabídka) Středisko vzdělávání s.r.o. OBSAH Výživa, stravování, gastronomie... 4 Léčivé rostliny v běžném životě... 5 Strava se sníženým obsahem tuků, použití tuků v kuchyni... 5 Výživa

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

Naprosto rozumím tomu, že pro mnoho čtenářů představuje tento dietní plán

Naprosto rozumím tomu, že pro mnoho čtenářů představuje tento dietní plán Kapitola 11 Často kladené otázky Naprosto rozumím tomu, že pro mnoho čtenářů představuje tento dietní plán neobyčejně radikální změnu v dosavadním přístupu k stravování. Jsem si jistý, že máte spoustu

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

DÍTĚ V PŘECHODU Z OBSAHU:

DÍTĚ V PŘECHODU Z OBSAHU: ÈÍSLO 3 / KVĚTEN ČERVEN 2005 ROÈNÍK XI / 28 Kè DÍTĚ V PŘECHODU Teenager je dítě v přechodu, říká doktor Ross Campbell. Není to mladý dospělý. Jeho potřeby, včetně emocionálních potřeb, jsou potřebami dítěte.

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

prameny Co by měla žena o muži zdraví vědět 4/2012

prameny Co by měla žena o muži zdraví vědět 4/2012 4/2012 prameny Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha červenec srpen ročník XVIII. cena 32 Kč 1,69 zdraví Co by měla žena vědět o muži 18 8 10 14 24 Lepek každý desátý má problém Špenát a brukev

Více

najděte své IDEÁLNÍ ZDRAVÍ! DR. WAYNE SCOTT ANDERSEN

najděte své IDEÁLNÍ ZDRAVÍ! DR. WAYNE SCOTT ANDERSEN najděte své IDEÁLNÍ ZDRAVÍ! DR. WAYNE SCOTT ANDERSEN CPress, Brno 2014 Najděte své ideální zdraví! Jak spokojeně, šťastně a zdravě žít do 90 let či ještě déle Dr. Wayne Scott Andersen Překlad: Eva Kadlecová

Více

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy Vendula Vaculová Bakalářská práce 2006 53 stran 0 stran ABSTRAKT Bakalářská práce objasňuje rozdíly mezi tradiční a,,zdravou výživou z hlediska

Více

Alternativní medicína komplexní prevence a léčba přírodními prostředky. Jiří Janča

Alternativní medicína komplexní prevence a léčba přírodními prostředky. Jiří Janča Alternativní medicína komplexní prevence a léčba přírodními prostředky OBSAH Jiří Janča ÚVOD 8 I. ZÁSADY ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY Prostředky a metody alternativní medicíny 18 Postupy použitelné při samopomoci

Více

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK JAK LÉČIL EDGAR CAYCE nejslavnější americký léčitel a jasnovidec CESTA KE ZDRAVÍ POMOCÍ ZNÁMÝCH POTRAVIN A POZITIVNÍCH ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ Věnováno těm, kdož chtějí vykročit

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

prameny Pokusní králíci zdraví 1/2011 Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich organismů. Více na str.

prameny Pokusní králíci zdraví 1/2011 Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich organismů. Více na str. 1/2011 prameny Časopis o zdraví a harmonickém životním stylu leden únor ročník XVII. cena 32 Kč zdraví Pokusní králíci Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich

Více

Proč a jak se měří KVALITA. ve zdravotnictví?

Proč a jak se měří KVALITA. ve zdravotnictví? Proč a jak se měří KVALITA ve zdravotnictví? Předmluva Obsah Úvod 04 Dostává se vám do rukou brožurka, která má za cíl srozumitelným způsobem popsat současné možnosti hodnocení kvality zdravotních služeb.

Více