Test internetových obchodů 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test internetových obchodů 2006"

Transkript

1 SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÉ REPUBLIKY Consumers Defence Association of the Czech Republic Novákových 8, Praha 8 Poradenská linka tel.: (8 Kč/min) fax: Test internetových obchodů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Průzkum internetových obchodů byl realizován za podpory Evropské unie v rámci programu Transition Facility spravovaném Nadací rozvoje občanské společnosti. Děkujeme za podporu. Registrováno: Ministerstvem vnitra ČR IČ: Bankovní spojení: ebanka, a. s. dne pod č. VSC/ /93-R DIČ: CZ č. účtu: /2400

2 1. Úvod Sdružení obrany spotřebitelů ČR provedlo další ze série pravidelných Testů internetových obchodů. Průzkum realizovaný v průběhu října letošního roku byl zaměřen především na plnění základních předběžných informačních povinností internetových obchodů ve vztahu ke spotřebiteli v souladu s 53 a 53a občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb, v platném znění OZ) a požadavky zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), dále poskytnutí správné informace o délce záruční doby v souladu s 620 a 626 občanského zákoníku a také na průzkum obchodníky poskytovaných informací o některých spotřebitelských právech souvisejících s reklamacemi vad, jako je uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle 616 OZ, nebo bezplatné vyřízení reklamace. Sdružení obrany spotřebitelů již tradičně provádí průzkumy plnění informačních povinností internetovými obchody, neboť při tomto způsobu nakupování je spotřebitel do značné míry odkázán na informace poskytnuté obchodníkem. I s ohledem na povahu nákupu přes internet, kdy spotřebitel nemá před uzavřením smlouvy možnost výrobek skutečně vidět nebo se ujistit o charakteru poskytované služby, musí obchodník zákazníkovi poskytnout některé povinné informace. I s přispěním tohoto testu internetových obchodů bychom rádi rozšířili mezi spotřebitele a obchodníky povědomí o dosud ne zcela zažitých specifikách nákupu přes internet a přispěli tak ke zvýšení důvěry veřejnosti k tomuto způsobu nakupování. V jeho rámci bychom také rádi upozornili jak spotřebitele, tak prodávající na některá práva a povinnosti spojené s reklamacemi vad zboží, u nichž často bývá v praxi uplatňován nesprávný postup. SOS, podobně jako v předchozích letech, testovalo plnění vybraných informačních povinností vyplývajících ze zákona č. 367/2000 Sb., který implementuje ustanovení evropské směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Povinné informace, které musí spotřebitel obdržet ještě před uzavřením smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. přes internet, teleshopping, katalog, reklamu v tisku s objednávkovým tiskopisem aj.) jsou v občanském zákoníku vymezeny zejména v 53 odst. 4. V testu jsme se zaměřili na ty vybrané informace, o kterých se domníváme, že mají z hlediska spotřebitele největší praktický význam. Testovali jsme, zda obchody chybně neinformují o délce záruční doby, která s účinností od musí být podle zákona č. 136/2002 Sb. na všechno spotřební zboží minimálně 24 měsíců. V rámci naší činnosti se nezřídka setkáváme s některými podmínkami, které v rozporu 627 odst. 3 občanského zákoníku omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady, a které jdou nad rámec zákonné úpravy. Mezi takové podmínky patří například i požadavek na zpoplatnění vyřízení reklamace paušální nebo pohyblivou částkou v případě jejího zamítnutí. Na základě těchto zkušeností bylo do našeho testu zařazeno kritérium bezplatného vyřízení reklamace. Dále bylo předmětem tohoto průzkumu poskytnutí správné informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle 616 OZ, který je taktéž výsledkem implementace evropského práva, a to směrnice 99/44/ES (o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží). Možnost uplatnění rozporu s kupní smlouvou významně posiluje postavení spotřebitele v prvních 6 měsících záruční doby, kdy je právě jemu v případě reklamace vady poskytnuta volba mezi opravou, nebo výměnou zboží (pokud prodávající neprokáže, že rozpor s kupní smlouvou neexistoval při převzetí věci kupujícím). Správnost informace o podmínkách uplatnění odpovědnosti za vady, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou je rovněž předmětem kontrolní činnosti České obchodní inspekce a příslušných živnostenských úřadů. Uvedená povinnost řádně informovat spotřebitele o podmínkách uplatnění rozporu s kupní smlouvou je prodávajícímu uložena naším právním řádem poměrně nově, k jejímu explicitnímu začlenění mezi 2

3 informační povinnosti stanovené 13 zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) došlo teprve v tomto roce, a to zákonem č. 229/2006 Sb., s účinností od Proto bylo toto kriterium posuzováno odděleně od ostatních a nemělo vliv na celkový výsledek testu. 2. Metodika testu 2.1. Výběr testovaných obchodů Celkem bylo testováno 100 internetových obchodů. Jejich výběr byl v letošním testu ovlivněn požadavkem srovnání obchodů, které jsou členy Asociace pro elektronickou komerci APEK a obchodů, které jejími členy nejsou. V kategorii členů APEK bylo otestováno 25 obchodů různých oborů, s tím, že byly testovány pouze takové obchody, které nejsou zařazeny do programu kvality - Certifikovaný obchod. Dalších 75 obchodů bylo rozděleno do 15 kategorií podle oboru jejich činnosti: Auto-moto Dětské zboží Domácí spotřebiče a elektro Foto-kino Klenoty a hodinky Mobilní telefony Oděvy a obuv Sportovní potřeby Výpočetní technika Knihy CD a DVD Drogerie a kosmetika Nábytek Železářství nářadí Ostatní Z každé uvedené kategorie bylo vybráno 5 internetových obchodů v sekci Obchody katalogu portálu Seznam.cz. Výběr se blížil v nejvyšší možné míře běžnému spotřebitelskému výběru zohledněn byl název obchodu, atraktivnost popisku obchodu a jeho domény. Pokud bylo zřejmé, že obchod je určen jen k velkoobchodnímu prodeji, nebyl testován. Od každého obchodníka byl testován maximálně jeden obchod Zaměření testu Test byl zaměřen na obsah internetových stránek (zejm. kontaktní údaje, obchodní podmínky či reklamační řády) vybraných dodavatelů ve smyslu 52 odst. 2 OZ (osob, které při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) nabízejících zboží či služby prostřednictvím internetu. Internetové stránky těchto podnikatelů byly podrobeny zkoumání z hlediska čtyř základních kritérií: Nejprve bylo sledováno splnění informační povinnosti, týkající se identifikace dodavatele. Ten je povinen na stránkách internetového obchodu spotřebitele seznámit před uzavřením smlouvy s následujícími informacemi: obchodní firma (příp. jméno a příjmení), sídlo event. bydliště, identifikační číslo a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu a telefonní číslo. 3

4 Dále bylo posuzováno, zda není obchodníkem v rozporu s 620 občanského zákoníku a 13 zákona o ochraně spotřebitele zveřejňována kratší záruční doba na spotřební zboží než 24 měsíců. Již tradičním kriteriem se stalo splnění informační povinnosti dodavatele, spočívající v poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (dle 53 odst. 7 OZ), včetně podmínek, za kterých toho právo lze uplatnit. Test byl dále zaměřen na práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady, a to ze dvou hledisek: - je-li reklamace vyřízena bezplatně, a to zejména v případě, že je zamítnuta - je-li spotřebitel řádně informován o podmínkách uplatnění rozporu s kupní smlouvou dle 616 OZ. Toto kriterium bylo však z výše uvedených důvodů hodnoceno zvlášť jako nepovinné Průběh testu Realizátoři testu procházeli internetové stránky obchodu a vyhledávali vybrané informace (kontaktní údaje, obchodní podmínky, reklamační řády, aj.). Procházení stránek každého obchodu bylo věnováno maximálně 15 minut pro zohlednění toho, že běžný spotřebitel obvykle není připraven prohledávat celý obsah stránek, aby zjistil určitou informaci (při rozsáhlosti některých obchodů to ani není prakticky možné.). Zároveň je nutné, aby poskytnuté informace byly spotřebiteli sděleny jasnou a srozumitelnou formou. Výsledky testu každého obchodu byly zaneseny do tabulky v tabulkovém kalkulátoru, včetně stručného odůvodnění v případě nesplnění některého kriteria. Testovaná kritéria byla považována za splněná, pokud spotřebitel měl možnost získat informace ještě před odesláním objednávky v plném rozsahu a v souladu se zákonem (zejména 53 odst. 4 OZ). Scházel-li některý z povinných údajů o totožnosti podnikatele (např. sídlo, identifikační číslo), bylo-li zákonné právo na odstoupení od smlouvy, či uplatnění odpovědnosti za vady omezováno dodatečnými podmínkami, pokud byly informace sděleny až po odeslání objednávky či informace nebyly sděleny vůbec, bylo to hodnoceno jako nesplnění kritéria. Pokud testovaný obchod uváděl ve svých podmínkách kratší záruční dobu u spotřebního zboží než 24 měsíců, bylo toto kritérium hodnoceno rovněž jako nesplněné, stejně tak byla-li záruční doba omezena v případě výměny zboží po uplatnění vady. Neuváděl-li obchodník žádnou konkrétní informaci o délce záruční doby, což bylo časté, bylo to hodnoceno jako splnění kritéria. V tomto případě se nejedná o informaci obchodníkem povinně poskytovanou, postupuje se automaticky dle ustanovení občanského zákoníku o délce záruční doby ( 620, 626 odst. 3 OZ) Použitá kritéria a způsob jejich hodnocení A před odesláním objednávky měl spotřebitel možnost se na stránkách obchodu seznámit s informací o totožnosti dodavatele (podnikatele) obchodní firma, případně jméno a příjmení podnikatele, adresa jeho sídla, případně bydliště, identifikační číslo. Přesto, že ze zákona pro dodavatele vyplývá povinnost uvést i údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci (živnostenský rejstřík), včetně spisové značky, nemělo její nesplnění vliv na posuzování tohoto kritéria, pouze bylo na tuto skutečnost poukázáno. 4

5 B na internetových stránkách obchodu nebyla uvedena u spotřebního zboží záruční doba kratší než 24 měsíců. U tohoto kritéria byly posouzeny jako vyhovující i stránky, které informaci o délce záruční doby neuváděly, případně odkazovaly na znění platného občanského zákoníku (informování o délce záruční doby na internetových stránkách není povinné). Za nesplnění tohoto kriteria však byla považována i ustanovení obchodních podmínek, která vylučovala novou záruční dobu v případě výměny zboží po uplatnění jeho vady ( 627 odst. 2 OZ). C před odesláním objednávky byl spotřebitel správně poučen o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez stanovení omezujících či vylučujících podmínek nad rámec zákona; zde správně informovali všichni podnikatelé, kteří v souladu s 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku poskytli na svých stránkách informaci o možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V souvislosti s touto informační povinností, není možné právo na odstoupení od smlouvy podnikatelem zkracovat stanovením dodatečných podmínek, které odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele mají omezit či vyloučit (nejčastěji požadavek na vrácení zboží v neporušeném obalu, vyloučení odstoupení od smlouvy v případě osobního odběru zboží, nebo v případě koupě tzv. spotřebního zboží apod.). Současně upozorňujeme na skutečnost, že spotřebitel se ani souhlasem s obchodními podmínkami podnikatele, které neinformují vůbec či informují nesprávně, nemůže zbavit svých práv garantovaných ustanoveními OZ. Je-li uvedena informace, že od smlouvy je možné minimálně do 14 dnů odstoupit a není-li to v rozporu se zákonem nějak omezeno, je uvedeno ano; při existenci protizákonných omezení je uvedeno ne. Totéž platí, není-li informace o odstoupení uvedena vůbec. D nezpoplatnění vyřízení reklamace. Spotřebitel má právo na uplatnění reklamace vady, kdy prodávající je povinen ji vyřídit (bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů) a nelze toto jeho právo omezovat tím, že by v případě zamítnuté reklamace byl povinen hradit prodávajícímu jakékoliv náklady. Taková podmínka hraje významnou roli při rozhodování spotřebitele, zda k reklamaci vady vůbec přikročí má tedy odrazující účinek. Za splnění tohoto kriteria bylo považováno i neuvedení žádné informace o reklamacích zboží, příp. pouhý odkaz na příslušné právní předpisy. Za jeho nesplnění pak jakékoliv ustanovení, které vyřízení reklamace zpoplatňuje. X na stránkách obchodu byla uvedena správná informace o možnosti a postupu při uplatnění tzv. rozporu s kupní smlouvou podle 616 občanského zákoníku. Konkrétně to znamená, že spotřebitel by měl být informován o skutečnosti, že v prvních šesti měsících po převzetí zboží se má za to, že vzniklá vada nebo jiný nesoulad s kupní smlouvou existoval již při koupi zboží. Důkazní břemeno ohledně prokázání rozporu s kupní smlouvou leží po dobu prvních šesti měsících na prodejci, následně přechází na spotřebitele. V této souvislosti spotřebitel může při vyřízení reklamace zvolit mezi opravou nebo výměnou věci a pokud by to nebylo možné, může požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Vzhledem k tomu, že tato informace většinou na internetových stránkách obchodů chybí, byla jako vyhovující posouzena i informace neúplná a na tuto skutečnost bylo opět poukázáno. Povinnost řádně informovat spotřebitele o podmínkách uplatnění rozporu s kupní smlouvou je prodávajícímu uložena naším právním řádem poměrně nově, k jejímu začlenění mezi informační povinnosti stanovené 13 zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) došlo teprve v tomto roce, a to zákonem č. 229/2006 Sb., s účinností od Proto bylo toto kriterium posuzováno odděleně od ostatních a nemělo vliv na celkový výsledek testu. 5

6 3. Výsledky testu 3.1. Výsledky jednotlivých testovaných obchodů V následující tabulce jsou uvedeny výsledky všech 100 obchodů tak, jak splňovaly v době realizace testu (říjen 2006) kritéria uvedená výše v metodice testu. Tato kritéria jsou v následující tabulce označena jako A, B, C, D, X. V pořadí prvních 25 obchodů jsou členové Asociace pro elektronickou komerci APEK, následují obchody po 5 z každé výše uvedené kategorie podle oboru činnosti. č. Obchod A B C D X 1 ANO ANO ANO ANO ANO 2 ANO ANO ANO ANO NE 3 ANO ANO NE NE NE 4 ANO NE NE ANO NE 5 ANO ANO ANO ANO NE 6 ANO* ANO ANO ANO NE 7 ANO* ANO ANO ANO NE 8 ANO* ANO ANO ANO NE 9 NE ANO NE ANO NE 10 ANO* NE ANO ANO NE 11 ANO ANO NE ANO NE 12 ANO ANO ANO ANO NE 13 NE ANO ANO ANO NE 14 ANO ANO ANO ANO NE 15 ANO NE NE ANO ANO 16 ANO ANO ANO ANO NE 17 ANO* ANO NE ANO NE 18 ANO* ANO NE ANO NE 19 ANO ANO ANO NE ANO** 20 ANO ANO NE ANO NE 21 ANO* ANO ANO ANO NE 22 ANO ANO NE NE NE 23 ANO NE ANO NE NE 24 ANO* ANO NE NE NE 25 ANO ANO ANO ANO NE 26 ANO* ANO ANO ANO NE 27 ANO ANO ANO ANO NE 28 ANO* ANO ANO ANO NE 29 NE ANO NE ANO NE 30 ANO* ANO ANO ANO NE 31 NE ANO ANO ANO NE 32 ANO* ANO ANO ANO NE 33 ANO* ANO ANO ANO NE 34 ANO* NE ANO ANO NE 35 ANO* ANO ANO ANO NE 36 ANO ANO ANO ANO ANO 37 ANO* ANO NE ANO ANO 38 ANO ANO NE ANO NE 39 ANO ANO NE NE NE 40 NE NE ANO NE NE 6

7 41 ANO* ANO ANO ANO NE 42 ANO NE ANO NE NE 43 NE ANO NE NE NE 44 ANO NE NE NE ANO** 45 ANO* ANO NE ANO NE 46 ANO* NE ANO ANO NE 47 ANO ANO ANO ANO NE 48 ANO* ANO NE ANO NE 49 ANO* ANO ANO ANO NE 50 ANO* ANO ANO ANO NE 51 ANO* ANO NE ANO NE 52 ANO ANO ANO ANO ANO 53 ANO ANO NE NE NE 54 ANO ANO NE NE NE 55 ANO ANO NE ANO NE 56 ANO* ANO ANO ANO NE 57 ANO ANO ANO ANO NE 58 ANO* ANO NE ANO NE 59 ANO* NE ANO ANO NE 60 ANO* ANO NE ANO ANO 61 ANO* ANO ANO ANO NE 62 ANO* NE ANO ANO NE 63 ANO* NE ANO NE NE 64 ANO ANO NE ANO NE 65 ANO* ANO NE ANO NE 66 ANO ANO NE ANO NE 67 ANO ANO NE ANO NE 68 ANO* NE ANO NE NE 69 ANO* NE NE NE NE 70 ANO NE NE NE NE 71 ANO ANO ANO ANO NE 72 NE ANO NE ANO NE 73 ANO* ANO ANO ANO NE 74 ANO* ANO ANO ANO NE 75 ANO* NE NE ANO NE 76 ANO* ANO NE ANO NE 77 ANO* ANO NE ANO NE 78 NE ANO ANO ANO NE 79 ANO* ANO NE ANO NE 80 ANO* NE ANO ANO NE 81 ANO ANO NE ANO NE 82 ANO* ANO ANO ANO NE 83 ANO* ANO ANO ANO NE 84 ANO NE NE NE NE 85 ANO* ANO ANO ANO NE 86 ANO* NE ANO ANO NE 87 ANO* ANO ANO ANO NE 88 ANO* ANO NE NE ANO** 89 ANO* ANO NE NE NE 90 ANO ANO ANO NE ANO** 91 ANO* ANO NE ANO NE 7

8 92 NE ANO NE ANO NE 93 ANO* ANO NE ANO NE 94 ANO* ANO ANO ANO NE 95 ANO* ANO NE ANO NE 96 ANO* ANO NE ANO NE 97 ANO* ANO ANO ANO NE 98 ANO* ANO NE ANO NE 99 ANO NE NE NE NE 100 ANO ANO ANO ANO NE * Chybí údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci. ** Informace je zveřejněna, ale není zcela bezchybná Celkové výsledky Kriterium A řádné informace o totožnosti dodavatele splnilo 91% testovaných internetových obchodů. Kriterium B poskytnutí zákonné 24 měsíční záruční lhůty, bez jakýchkoli omezujících podmínek splnilo 80% testovaných internetových obchodů. Kriterium C správná informace o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu splnilo 54% testovaných internetových obchodů. Správné informování o tomto právu spotřebitele tudíž i nadále zůstává velice problematickým, přestože tuto povinnost prodávající mají již od roku 2001, kdy byl realizován první průzkum. Kriterium D nezpoplatnění vyřízení reklamace, zejména v případě jejího zamítnutí splnilo 79% testovaných internetových obchodů. Kriterium X správná informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle 616 občanského zákoníku splnilo 10% testovaných internetových obchodů V případě tohoto kritéria jde o novinku v zákoně o ochraně spotřebitele, kam povinné informování bylo zaneseno až v letošním roce a lze předpokládat, že v jiných sektorech by výsledek byl podobně tristní. Průměrný výsledek všech obchodů v testu bez započítání kriteria X je 76% splněných kriterií. Průměrný výsledek všech obchodů v testu se započítáním kriteria X je 63% splněných kriterií. Do testu bylo zařazeno pro srovnání úrovně ochrany spotřebitelských práv a plnění zákonných informačních povinností 25 internetových obchodů, které jsou členy Asociace pro elektronickou komerci - APEK, nejedná se ovšem o obchody vedené touto asociací v rámci programu Certifikovaný obchod. Průměrný výsledek obchodů členů APEK bez započítání kriteria X je 79% splněných kriterií, zatímco u obchodů, které členem APEK nejsou je tento výsledek 75%. Průměrný výsledek obchodů členů APEK včetně kriteria X je 66% splněných kriterií, zatímco u obchodů, které členem APEK nejsou je tento výsledek 62% Statistika Ze 100 testovaných obchodů jsme nezaznamenali ani jeden, který by nesplnil žádné z kriterií. Bez započítání kriteria X Včetně kriteria X 8

9 Výsledek počet obchodů výsledek počet obchodů 100% % 3 75% 37 80% 38 50% 19 60% 35 25% 7 40% 18 0% 0 20% 6 0% 0 Všechna 4 kriteria splnilo celkem 37% testovaných internetových obchodů. Včetně kriteria X ovšem uspěly na 100% pouze 3 obchody. Abychom předešli možným problémům podnikatelů v důsledku pro nás ukryté informace na stránkách obchodu, či vinou lidského faktoru při zpracování testu, byly všechny testované obchody před zveřejněním výsledků testu osloveny k získání vyjádření s výzvou k případné opravné reakci. Celkem se k výsledkům testu vyjádřilo 37 obchodů, z nichž 16 k dnešnímu dni již provedlo buď dílčí nebo celkové úpravy svých obchodních podmínek a dalších sekcí svých internetových stránek tak, aby vyhovovaly kriteriím tohoto testu. Ostatní obchody takovéto změny přislíbily, nebo alespoň zůstávají v komunikaci s naším sdružením ohledně výsledků provedeného testu. Ve stanovené lhůtě reagovaly tyto obchody, se kterými byla zahájena diskuze o úpravě jimi zveřejňovaných informací

10 4. Výsledky SOS dříve realizovaných testů internetových obchodů V březnu 2001 Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) provedlo komplexní test internetových obchodů. V jeho rámci bylo v 27 elektronických obchodech zakoupeno zboží, které bylo následně vráceno. Test byl zaměřen zejména na plnění informační povinnosti podnikatelů a současně na využití možnosti odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V rámci tohoto testu byly zjištěny zásadní nedostatky zejména v plnění zákonných informačních povinností obchodů na internetu celých 96 % internetových obchodů v březnu 2001 neplnilo svou informační povinnost v souladu s 53 OZ. V rámci následného testu provedeného v září 2001 bylo otestováno 80 obchodů již jen na plnění základní informační povinnosti poskytnutí identifikačních údajů (adresa a IČ) a poučení spotřebitele o jeho právu na odstoupení. Své povinnosti zde nesplnilo 79 % obchodů. V červenci 2003 byl proveden další test zaměřený na plnění informační povinnosti, ve kterém bylo využito poněkud odlišné metodiky výběru testovaných obchodů. Ty byly vybírány na principu náhodných čísel ze všech obchodů zaregistrovaných v katalogu Seznam.cz. Tudíž byla testována i řada nepříliš udržovaných obchodů, přesto nabízejících své služby spotřebitelům. Výsledkem bylo, že uspělo pouze 11 % z testovaných obchodů. V březnu 2004 bylo dle popularity spotřebitelů vybráno a testováno 100 internetových obchodů. Test byl zaměřený zejména na označení podnikatele, plnění informační povinnosti o odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (dle 53 odst. 7 OZ) a dále na poskytování správné informace o délce záruční doby, po novele OZ účinné od Ve všech sledovaných kritériích zde uspělo 44% obchodů. Zatím poslední test internetových obchodů proběhl v srpnu roku 2005, s obdobným zaměřením jako test předchozí. 100 obchodů bylo testováno na plnění informační povinnosti zejména totožnost podnikatele, jeho identifikační číslo, informování o možnosti odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a správná informace o délce záruční doby. Samostatně bylo posuzováno, není-li právo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu vyloučeno při osobním odběru zboží. Všem kriteriím vyhovělo 29% testovaných obchodů. Bližší informace o testech internetových obchodů realizovaných SOS v minulosti jsou k dispozici na webových stránkách SOS 5. Závěr Letošní test internetových obchodů potvrdil, že nejproblematičtější otázkou spojenou s nákupem přes internet je stále právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů. V tomto kriteriu dopadl test nejméně úspěšně a tendence ze strany prodejců toto spotřebitelské právo určitým způsobem zužovat stále trvá. Ve srovnání s minulým testem z r je ale v této oblasti patrné zlepšení. Z výsledku testu je zřejmé, že aktuálním problémem je nově zavedená povinnost všech (a to nejen internetových) prodejců řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou. V zásadě se dá tento test shrnout jako pozitivní, neboť celkové výsledky byly opět příznivější než v loňském roce (byť s ohledem na částečně upravená kritéria není možné provést přímé srovnání). Sdružení obrany spotřebitelů bude i nadále působit v této oblasti směrem ke zvýšení důvěryhodnosti a odstranění obav z tohoto způsobu nakupování. 10

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. REKLAMACE REKLAMACE PODLE SOZ 626 (1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. (2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 DUBNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Češi utratí v e-shopech kolem 50 miliard ročně. Od ledna jsou nákupy bezpečnější PRAHA, 9. dubna 2014

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o.

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Certifikát pro internetové obchody APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Obsah 1. Úvodní část... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Průběh certifikace... 2 1.3 Přehled dosažených výsledků... 3 Legislativní

Více

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část 1 Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv seznámit s informacemi o dodavateli prostřednictvím srozumitelného odkazu. 2 Úplná obchodní firma dodavatele APEK - Certifikovaný obchod Spotřebitel musí mít

Více

Nakupování po internetu a spotřebitelská práva v EU. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Nakupování po internetu a spotřebitelská práva v EU. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Nakupování po internetu a spotřebitelská práva v EU Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ REKLAMAČNÍ ŘÁD Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě na adrese www.happyk.cz. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky Koupelnove-baterie.cz

Obchodní podmínky Koupelnove-baterie.cz Obchodní podmínky Koupelnove-baterie.cz Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti TOJA s.r.o., se sídlem Horné Rakovce 1395/25, 039 01 Turčianske Teplice, Slovensko, identifikační

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 247 87 426 se sídlem Praha 10, U Tvrze č. 65, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchodní a dodací podmínky - Platnost do 1.1.2014 1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK I. Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek e-shopu TECHNOPARK provozovaného obchodní společností TECHNOPARK CZ s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím Ivanem Pajtašem, se sídlem Slovenská 2134A, Sokolov, PSČ: 35601, IČ: 64842126, dále jen "prodávající",

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ing. Zdeňka Chmelařová - Zdekor se sídlem Nad Humny 685,76001 Zlín identifikační

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Přechod na nový občanský zákoník komplikuje zdravotnictví. Nízký počet pitev dělá problémy očním chirurgům

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

Obchodní podmínky. platnost od 01.01.2014. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. platnost od 01.01.2014. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky platnost od 01.01.2014 Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Spotřebitelský reklamační a záruční řád (ve znění platném a účinném od 1.1.2014)

Spotřebitelský reklamační a záruční řád (ve znění platném a účinném od 1.1.2014) Spotřebitelský reklamační a záruční řád (ve znění platném a účinném od 1.1.2014) I. Preambule 1) Tento Spotřebitelský reklamační a záruční řád (dále jen Spotřebitelský řád ), na který odkazují Všeobecné

Více