Zápis z konference Veřejná správa přívřtivá pro podnikatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z konference Veřejná správa přívřtivá pro podnikatele"

Transkript

1 Datum: Organizátor: Zpracováno: Kontakt: 29. října 2013, 9,15 17,00hod Evropská komise Generální ředitelství pro podniky a průmysl CEBRE V řadě členských států je neefektivní veřejná správa jednou z hlavních překážek průmyslové konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. Reforma veřejné správy byla jednou z pěti ekonomických priorit Komise za poslední dva roky. Konference měla za cíl umožnit všem zúčastněným stranám podělit se o poznatky a zkušenosti s reformami veřejné správy na národní úrovni a nastartováním hospodářského růstu. Úvodní řeř Na úvod konference vystoupil Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise, který má ve svém portfoliu průmysl a podnikání. Tajani zdůraznil, že kvalita veřejné správy má zásadní vliv na konkurenceschopnost podniků a vysoká kvalita veřejné správy je nezbytná pro re-industrializaci Evropy. Mezi nejdůležitější výzvy k dosažení tohoto cíle řadí snižování administrativní zátěže pro malé a střední podniky, zjednodušení legislativního rámce v jednotlivých členských státech a využití e-governmentu v podnicích. Aby podniky prosperovaly, potřebují efektivní, nákladově efektivní a vysoce kvalitní veřejné služby, kde jsou rozhodnutí činěna bez zbytečného odkladu, a kde je jistota a stabilita, pokud jde o zákony a délku řízení. Celkově však vládní efektivita v EU mírně klesla v roce 2012 oproti předchozímu roku. Třináct členských států buď zlepšilo, nebo si udrželo své postavení v porovnání s rokem 2011, zatímco dalších 15 členských států ve svém postavení kleslo. Čtyři členské státy, Itálie, Řecko, Bulharsko a Rumunsko si vedou velmi špatně. Rozdíly mezi členskými státy lze spatřit v délce a výši nákladů nutných k založení firmy až k počtu hodin potřebných ke splnění pravidel daňových přiznání. Na závěr svého vystoupení Tajani sdělil, že byrokracie je klíčovým bodem pro konkurenceschopnost, a že veřejná správa musí být schopná pomáhat podnikatelskému prostředí (ať už se jedná o oblasti výzkumu a vývoje, energetické politiky a další). Moderní průmyslová politika rovněž znamená, že veřejná správa je blízko malým a středním podnikům. Dalším vystupujícím v úvodní části konference byl litevský ministr vnitra, pan Dailis Alfonsas Barakauskas, který zmínil některé zkušenosti z reformy veřejné správy v Litvě a vyjádřil přesvědčení, že tato konference přispěje ke snahám o snížení zbytečné byrokracie a regulace pro evropský podnikatelský sektor. Cíle litevského předsednictví EU jsou v souladu s výše zmíněnými prioritami, které byly dále diskutovány v rámci konference. Panelová diskuse s ministry řlenských státř Panelovou diskusi moderovala novinářka paní Adriana Cerretelli. Prvním vystupujícím byl Stefan Attefall, švédský ministr pro veřejnou správu a bydlení. Švédská veřejná správa je považována za efektivní a dobře fungující. Od roku 2006 se vláda soustředí na snižování administrativních nákladů a nyní se rozhodla rozšířit působnost i na jiné typy nákladů vyplývajících z právních předpisů. Další oblastí, na kterou se švédská vláda zaměřila je snížení a zjednodušení požadavků na podávání zpráv. Ve Švédsku byla nedávno ustavena Rada pro základní hodnoty veřejné správy a program pro vztahy mezi veřejným a podnikatelským sektorem. Druhým vystupujícím v této panelové diskusi byl Kyriakos Mitsotakis, ministr pro reformu státní správy a e-government. Hlavním problémem Řecka je příliš velká a neefektivní veřejná správa. Hlavní výzvou je redukce velikosti státní správy. Tato reforma by měla být hotova do konce roku

2 2015, nicméně již nyní se podařilo snížit počty ve státní správě o zhruba 20 % za poslední čtyři roky. Za účelem vybudovat efektivní veřejnou správu je nezbytné nastavit nový základ, jak komunikovat s občany a s podnikateli. Velkou výzvou pro Řecko je rovněž e-government, neboť veřejné služby jsou jen velmi zřídka dostupné online. Navíc celkový výkon řecké státní správy je podle měření Světové banky pod průměrem EU. Technická pomoc EU přitom hraje velmi významnou roli při strukturálních reformách, nejen veřejné správy v Řecku. Posledním vystupujícím v této panelové diskusi byl Antonio Beteta, státní tajemník pro veřejnou správu Španělska. Klíčovým bodem strukturální reformy veřejné správy ve Španělsku jsou výdaje. Důležité je si uvědomit, že můžeme utratit jen tolik, kolik máme, neboť veřejný dluh je příliš velký. Přesto se podařilo ve Španělsku provést zásadní reformy, i když reformní proces není ani zdaleka dokončený. Dnes je možné založit společnost ve Španělsku za tři dny, navzdory složité administrativní struktuře. Velikost veřejné správy je příliš velká. Z různých úrovní bylo nashromážděno přes 200 doporučení, jak tento problém řešit. Jedním z přístupů, který se praktikuje již čtyři roky, je, že úředník, který jde do penze, není nahrazen, ale jeho práce je rozdělena mezi další pracovníky státní správy. V roce 2012 zahájilo Španělsko licenční expresní režim pro maloobchodní prodejny. To umožňuje maloobchodním podnikům až do 300 m2 začít pracovat bez jakéhokoliv lokálního povolení. Místo toho podniky pouze poskytnou podání a prohlášení potvrzující jejich shodu s příslušnými právními předpisy a požadavky. Vláda nyní plánuje rozšířit tento režim pro podniky do 500 m2. Projev předsedy Evropské komise V úvodu svého vystoupení předseda Evropské komise José Manuel Barroso poděkoval Antonio Tajanimu a litevskému ministru vnitra za uspořádání této konference. Předseda EK zmínil, že investice a inovace v digitální sféře bude klíčovou hybnou silou budoucího růstu, pracovních míst a konkurenceschopnosti. Dokončení jednotného digitálního trhu do roku 2015 a plnění našeho programu inovací jsou hlavní priority k naplnění naší strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Veřejný sektor představuje téměř polovinu evropského hrubého domácího produktu, zadávání veřejných zakázek 20 % evropského HDP a veřejný sektor se podílí více než 25 % na celkové zaměstnanosti v Evropské unii. To je důvod, proč vytvoření prostředí příznivého pro inovace je tak zásadní pro naše podniky a pro naše hospodářství. V letošním roce EK na evropské úrovni, stejně jako v předchozích letech, určila modernizaci veřejné správy jako prioritu. To znamená, podpora účinnosti opatření v celém veřejném sektoru, jako je větší využívání sdílených služeb a řešení v oblasti informačních technologií a zkrácení opožděných plateb dodavatelům. Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde můžeme zlepšit vztah mezi veřejnou správou a občany a podnikateli je právě ve zjednodušení daňových režimů, které jsou nesmírně složité, někdy s extrémně vysokými náklady. Významný krok byl rovněž učiněn se spuštěním programu EK zvaného REFIT, který je potřeba i nadále rozvíjet. Regulace hraje rozhodující roli při vytváření jednotného trhu práce a zachování vysokých standardů v oblastech, jako je životní prostředí či práva spotřebitelů například. Je důležité, aby bylo jasné pro naše občany, že potřebujeme evropskou regulaci, protože velmi často nařízení na rozdíl od směrnic jsou jediným způsobem, jak mít nezbytnou harmonizaci a podnikům zajistit vyrovnaný přístup na trhy ostatních zemí v EU. Nicméně Komise uznává to, že někdy naše právní úpravy nejsou tak jednoduché, jak by měly být, a dochází k vytváření nadbytečné zátěže. Proto byl také vytvořen program REFIT, za účelem inteligentní regulace a snížení zbytečné administrativní zátěže. Musíme mít méně regulace v některých oblastech, kde si myslíme, že přidaná hodnota právních předpisů na evropské úrovni nekompenzuje byrokratické postupy a administrativní poplatky. Tento postoj dnes prostupuje Komisí a je důležité si uvědomit, že ostatní orgány by měly

3 pracovat s tímto postojem, od Rady po Evropský parlament, a samozřejmě na národní úrovni. Neboť legislativa pocházející z Bruselu, je pak v průběhu transpozice a implementace překryta dalšími vrstvami správních postupů. Takže je to kolektivní úsilí, pokud chceme, aby Evropa byla konkurenceschopná. Na úrovni členských států jsou inovace ve veřejném sektoru klíčem ke snížení administrativní zátěže pro naše podnikání a vytvoření příznivějších podmínek. Máme již řadu úspěchů, které ukazují, co se dá dělat, jako například projekty e-governmentu v Estonsku nebo ve Finsku. Kromě učení se z osvědčených postupů, veřejné správy je třeba podporovat inovace a podporovat zaměstnance státní správy, aby k tomuto procesu přispěli. Strukturální reformy nejsou možné, jsou opravdu nezbytné. Musíme mít vyrovnané veřejné účty a konsolidovat strukturální reformy s cílem zajistit konkurenceschopnost Evropy. To je důvod, proč jsme zaměřili naše úsilí na finanční sektor ve službách reálné ekonomiky spolu s politikou podporující konkurenceschopnost a zdravé veřejné finance a usilujeme o skutečnou hospodářskou a měnovou unii, která zahrnuje bankovní posílení s posílením sociálního rozměru. Hodně je již hotovo, nicméně inovace ve veřejném sektoru jsou spíše výjimečné než důsledkem záměrného strategického úsilí. Jedná se o model, který jsme pozorovali v různých členských státech. Výkon naší strategie pro růst a zaměstnanost je příkladem pro reformy pro zdravé veřejné finance, jež slouží našim občanům. To jsou hlavní cíle, kterým inovace ve veřejném sektoru mohou pomoci dosáhnout. Komise je plně odhodlána k vytváření vhodného prostředí pro podnikání a vítá závazek členských států k práci tímto směrem. Panelová diskuse: Co dnes podniky ořekávají od moderní veřejné správy? Moderátorem této panelové diskuse byl pan Arnaldo Abruzzini, generální tajemník EUROCHAMBERS. První v tomto panelu vystoupil Loic Armand, předseda Výboru pro evropské záležitosti francouzské federace podniků a prezident společnosti L Oréal. Pro podniky je důležité méně legislativy a pravidel, což napomůže vytvořit jasnější rámec pro podnikání. Stejně tak důležitá je však lepší kvalita regulace. Jednoduchost jako režim pro řízení administrativy by měla být výchozím bodem a cílem. To by mělo být podpořeno tím, že veřejná správa bude pracovat v duchu důvěry vůči podnikatelům, nikoliv zaujatosti a vzájemného podezřívání. Veřejná správa by měla podporovat konkurenceschopnost. Důležitými aspekty by měly být soft law samoregulace, dialog se zúčastněnými stranami a audit. V pořadí druhým vystupujícím v rámci tohoto panelu byl Thomas Schleicher, prezident organizace Evropského stavebnictví, který vyzdvihl myšlenku, že by veřejná správa měla naslouchat podnikatelskému sektoru. Podniky očekávají od veřejné správy profesionalismus, spolehlivost a kompetentnost. Stejně jako jeho předřečník očekává jasný právní rámec (zejména pro oblast veřejných zakázek), vyvarovat se nadměrné byrokracie a spravedlivé a vyvážené smlouvy pro obě strany. Další v diskusi vystoupil Gaetano Maccaferri, viceprezident pro regionální politiku a zjednodušení z Confindustria. Ve svém vystoupení zdůraznil význam každodenního fungování veřejné správy. Chaotické změny legislativy v Itálii frustrují podniky. Itálie je velmi nízko v žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra, což by měl být impuls, na který musí odpovědět podniky ruku v ruce s veřejným sektorem. Za tímto účelem je důležité vylepšit administrativní kapacitu státní správy, především v oblasti digitalizace a snížení administrativní zátěže. Musí se rovněž pokračovat v projektech chytré (inteligentní) regulace, jež má za cíl zjednodušení pravidel a procesů.

4 Čtvrtým vystupujícím v této panelové diskusi byl Bernd Ehinger z Německé konfederace řemeslníků, který považuje za nejdůležitější cíl vytvoření příznivých podmínek pro malé a střední podniky a zejména pak snížení byrokracie. Důležité je, aby před přijetím každé nové legislativy byl zhodnocen dopad na řemeslníky a malé a střední podniky. Dalším důležitým bodem jsou sociální a environmentální standardy, které je velmi obtížné splnit (zejména pro malé a střední podniky). Naopak pozitivním krokem jsou elektronické veřejné zakázky, nicméně malé a střední podniky potřebují přechodné období k zavedení tohoto nástroje. Významným problémem je také otázka, které daňové předpisy by měly být uplatněny pro malé a střední podniky, které provozují činnost napříč státy. Palčivou otázkou zůstává rovněž vzdělávání v oblasti řemesel. Posledním řečníkem v této diskusi byl Priit Alamaë, generální ředitel firmy Nortal z Estonska. Klíčové pro podniky jsou transakční náklady, které musí být nízké pro efektivní podnikání (např. bankovní převody). Navíc vysoké transakční náklady posilují korupční prostředí. 3 pilíře podnikatelsky příznivé veřejné správy jsou: elektronický podpis (ověření), což omezuje papíry a dokumenty; snadnost komunikace s veřejnou správou (stejné rozhraní, použití); a transparentnost (snížením transakčních nákladů vede k transparentnějšímu utrácení ve veřejném sektoru). Podniky neočekávají od státní správy, že za ně bude dělat business, ale že pro ně vytvoří transparentní hřiště. V následující části vystoupil místopředseda Evropské komise zodpovědný za administrativu Maroš Šefčovič. V úvodu svého vystoupení zmínil, že zásadní úloha veřejné správy při pomoci podnikům plně využít potenciál jednotného trhu je široce uznávána. V této souvislosti orgány veřejné správy v celé Evropě vyvíjejí systematické úsilí ke splnění těchto očekávání v období značných škrtů ve veřejných výdajích. Přátelská veřejná správa je zakotvena dokonce ve smlouvách primárního práva EU, ale občas je obtížné splnit všechny požadavky. Významnou skutečností také je, že každá země má rozdílnou státní správu, a to jak na národní, regionální i lokální úrovni. Modernizace veřejné správy je tak jednou z top pěti priorit EU. Místopředseda EK rovněž sdělil, že je velkým podporovatelem e-governmentu. Za hlavní problém v této oblasti označil nekompatibilitu rozdílných systémů dokonce i v rámci jednoho státu. Interoperabilita by měla být řešením pro evropskou veřejnou správu a potažmo e-government. Další velkou výzvou je požadavek na štíhlejší administrativu, kdy došlo k dohodě o snížení stavu EK o pět procent. Zároveň probíhají diskuse s Evropským parlamentem zařadit všechny předpisy správního práva pod jeden dokument. Stejně jako předsedka EK zmínil Maroš Šefčovič rozvíjení programu REFIT a dále pak posilování registru transparentnosti. Úsilí členských států při modernizaci jejich správy v internetovém věku představuje riziko i příležitost: riziko "elektronických bariér" k fungování jednotného trhu a možnost vytvořit v kratším čase a za nižší cenu systémy, které umožní jednotný digitální trh uvést do reality. Na závěr svého vystoupení zmínil místopředseda EK několik zásadních bodů: Modernizace veřejné správy v Evropě povede k vytváření více a lepších digitálních služeb pro občany a podniky v celé Evropě, což povede k úsporám nákladů ve veřejném sektoru. Nové, interoperabilní služby a nástroje posílí podnikatele, obce a občany k vytváření kvalitativních veřejných statků a podpory hospodářského oživení. Evropská komise může poskytnout širokou škálu nástrojů pro modernizaci veřejné správy. Workshop: snižování administrativní zátřže a zlepšování kvality právních předpisř Moderátorem tohoto workshopu byl Carlo Pettinelli ředitel pro podniky a průmysl EK. První vystupující byla paní Mierta Caspaul z oddělení pro globální ukazatele a analýzy produktů

5 Světové banky. Ta hovořila o tom, že 11 zemí EU je v žebříčku top 30 zemí snadnosti podnikání. 114 zemí provedlo v období 2012/ reforem, což znamená nárůst o 18 % s ohledem k období 2011/2012. Dalším vystupujícím byl Alistair Steel, výkonný ředitel pro právní záležitosti z Evropské rady pro chemický průmysl. Zmínil, že je potřeba simplifikovat proces komplexního nařízení a snížení ceny REACH. Kvalita kontroly návrhů a pozměnění je potřebná a měla by se řídit zásadami inteligentní regulace. Při zavádění nových pravidel, se musí zvažovat různé alternativy. Firmy se musí vypořádat s velkým počtem regulací týkajících se chemického průmyslu (více než 100, které se týkají přímo tohoto sektoru vedle REACH a dalších 100 týkajících se životního prostředí). A další administrativní zátěž je přidána na národní úrovni. V pořadí třetím vystupujícím byla Gillian Kiy z Úřadu vlády Velké Británie. Spojené království pracuje na principu one-in, two-out, což znamená, že žádná nově přijatá legislativa nevytváří novou zátěž v podobě nákladů na podnikání a naopak ji odstraňuje. Navíc byl vytvořen veřejný web, na kterém mohou podnikatelé psát o zatěžujících předpisech, jímž čelí. Regulace je potřebná, jen je potřeba odstranit regulaci, která podnikatele zbytečně zatěžuje. Britská správa již obdržela přes komentářů a podání. A přezkoumala okolo předpisů a přijala rozhodnutí, že více než z nich bude odstraněno. Není to jen o tom, jaká je samotná regulace, ale o tom, jak je implementována a jak jsou společnosti vedeny k jejímu naplňování. Je potřeba rozumět praktickým záležitostem a konzultovat subjekty v přípravné fázi legislativy. Dalším vystupujícím byl Ladislav Prudký z Oddělení podnikatelského prostředí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 191 povinností bylo redukováno. První etapa byla dokončena a 140 povinností bylo zrušeno. Cílem bylo snížení regulace ve výši 25 % do roku Nyní ČR přezkoumává administrativní zátěž podnikatelů - aktuální povinnosti jsou ve 12 oblastech (1319 oznamovacích povinností). Uvedl rovněž několik příkladů snížení administrativní zátěže (například zrušení knihy jízd). Do roku 2014 se ČR bude snažit zrušit 54 povinností. Posledním vystupujícím tohoto workshopu byl Gabriel Corte-Real Carvalho Goucha, člen portugalského parlamentu a tzv. Stoiberovy skupiny. Stoiberova skupina byla zřízena v roce 2007 jako poradní orgán Komise. Doporučil některá z opatření VB jako společná data účinnosti. Když se sníží administrativní zátěž pro firmy, tak současně i pro veřejnou správu. Workshop: plné využití potenciálu informařních a komunikařních technologií při budování inteligentní a inovativní vlády Shrnutí: Není třeba snižování předpisů s cílem snížit regulační zátěž, stačí je digitalizovat. Informační technologie mohou řídit pouze efektivní modernizovanou správu za účelem optimalizovat stát. IT státní správa by měla být nejen příznivá pro podnikatele, ale i pro občany. Nicméně to vyžaduje potřebu pro efektivní rámec (ID, zabezpečení sítě), pro další investice atd. Workshop: podpora strategického managementu ve vládř Workshop moderoval ředitel pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování EK, Peter Stub Jorgensen. Prvním vystupujícím byl Dr. Geert Bouckaert, profesor z Institutu managementu Katolické univerzity v Lovani a prezident Mezinárodního institutu správních věd

6 v Belgii. Hovořil o dvou strategiích za účelem podpory strategického managementu. První je negativní strategie, představovaná například příslibem více dotací či méně kontrol. Druhou je pak pozitivní strategie, která spočívá v logice následků, tedy vylepšení některých částí administrativy. Jde zejména o tři body: 1) leadership (vnitřní strategie, zaměřená především na rozvíjení strategické kapacity, inovací a koordinace); 2) zaměření se na výsledky a 3) silná správa (města). Druhou vystupující byla Dr. Marga Pröhl, generální ředitelka Evropského institutu pro veřejnou správu v Nizozemsku, která řekla, že strategický managament není plán. Potřeby a očekávání jsou v centru (spokojenost podnikatelů, ale i zákazníků). Kvalitní management znamená zvyšování účinnosti a efektivity organizace. Významným pomocníkem je společný hodnotící rámec, ve kterém bylo k září 2013 registrováno uživatelů ze 48 zemí. Mezi doporučení řadí podporu společného hodnotícího rámce na evropské i mezinárodní úrovni, zvýšit administrativní kapacitu veřejné správy v Evropě veřejná správa potřebuje budovat kapacity pro inovace. Zároveň je nutné omezit bariéry k inovacím, což je zejména nedostatek vůle pracovat na nových řešeních a nedostatek koordinace. Nové způsoby navrhování řešení a služeb jsou nutné. Nezbytná je rovněž spolupráce s veřejnými správami dalších států. Dr. Pröhl také zmínila, že je členkou expertní skupiny Evropské komise pro inovaci veřejného sektoru, která má v listopadu 2013 zveřejnit doporučení pro posílení inovací ve veřejném sektoru. V pořadí třetím vystupujícím tohoto workshopu byl Filippo Cavassini, poradce pro veřejnou správu v OECD. Strategický přístup je klíčový pro posílení růstového potenciálu efektivní vlády (od strategických cílů k politikám a programům zaměřeným na výsledky). Důležitá je rovněž optimalizace lidských a finančních zdrojů. Dalšími důležitými body podpory strategického managementu jsou posuzování výkonnosti, reakce na měnící se potřeby a zvýšení transparentnosti a odpovědnosti. Výzvou pak zůstává propojení strategie a rozpočtu. Strategický management je rovněž o změnách kultury napříč vládami (řízením). Na institucích záleží. Dalším vystupujícím byl Pekka Lindroos, generální tajemník projektu Foresight 2030 z kanceláře ministerského předsedy Finska. Cílem tohoto projektu je určit pravděpodobné vývojové trendy a stanovit cíle a strategické směrnice pro práci vlády. Výstup bude sloužit jako operační strategie na podporu rozhodování různých aktérů ve společnosti na všech úrovních během funkčního období stávající vlády i později. Současné znění prognostické zprávy a podpora jejího uplatnění je založena na spolupráci mezi odborníky a zúčastněnými stranami. Rovněž občané jsou konzultováni. Výzkumný projekt provádí mezinárodní výzkumné skupiny analyzující změny ve světové ekonomice a způsoby, jak podpořit udržitelný růst. Poslední vystupující byla paní Rut Erdélyiová, poradkyně ministra vnitra Slovenské republiky, která podrobně popsala jednotlivá specifika reformy veřejné správy na Slovensku, včetně výzev, které se podařilo zvládnout a které se budou muset ještě uskutečnit v souvislosti s podporou strategického managementu.

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Company LOGO Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Obsah Úvod Zvyšování efektivity veřejné správy MV ČR a kvalita veřejné správy Spolupráce MV ČR a NSZM Různé Veřejná správa včr je primárně pojata

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 Ústí nad Labem, 5. 10. 2011 Program 1. Informace o Externí pracovní skupině pro přípravu programového období 2014 2020. 2.

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013

Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013 Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013 Jan Král Evropský semestr 2013 pohledem vlády ČR Roční analýza růstu 2013 (28.11.2013) Příprava Národního programu reforem ČR

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh e-sens Electronic Simple European Networked Services Jiří Průša; CZ.NIC, z. s. p. o. jiri.prusa@nic.cz e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh Digitální agenda pro Evropu Digitální agenda pro Evropu

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci

Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development,

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více