1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají."

Transkript

1 Leksjon Gjør om til negative konstateringer. Petr něco měl. Petr nic neměl. 1. Něco mám. 2. Události někoho překvapovaly. 3. Něco se děje. 4. Někdo pláče. 5. Něco jsem slyšel. 6. Někoho vidíme.7. Něco poslouchala. 8. Znají někoho. 1. Nic nemám. 2. Události nikoho nepřekvapovaly. 3. Nic se neděje. 4. Nikdo nepláče. 5. Nic jsem neslyšel. 6. Nikoho nevidíme.7. Nic neposlouchala. 8. Neznají nikoho Gjør om til positive konstateringer. Eva nic nemá. Eva něco má. 1. Nic neznám. 2. Neviděl jsem nic. 3. Nic se nedělo. 4. Lidi nic nepřekvapuje. 5. Nikdo neplakal. 6. Nikoho neslyším. 7. Nic neměla. 8. Nikoho neposlouchají. 1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají Antyd at du ikke insisterer på eller forventer et positivt svar. Máš peníze? Nemáš peníze? 1. Znáte Marii? 2. Viděl jsi Jana? 3. Máte slovník? 4. Děje se něco? 5. Pláčou děti? 6. Slyšela jste pláč? 7. Poslouchali jste přednášku? 8. Křičel někdo? 1. Neznáte Marii? 2. Neviděl jsi Jana? 3. Nemáte slovník? 4. Neděje se něco? 5. Nepláčou děti? 6. Neslyšela jste pláč? 7. Neposlouchali jste přednášku? 8. Nekřičel někdo? Gjør om til høflig, formell tiltale. Měla jsi peníze? Měla jste peníze? 1. Máš práci? 2. Slyšela jsi hluk? 3. Miluješ kočky? 4. Nenáviděl jsi Petra? 5. Znáš život? 6. Viděla jsi něco? 7. Měl jsi slovník? 8. Posloucháš hudbu? 1. Máte práci? 2. Slyšela jste hluk? 3. Milujete kočky? 4. Nenáviděl jste Petra? 5. Znáte život? 6. Viděla jste něco? 7. Měl jste slovník? 8. Posloucháte hudbu? Snakk til en gruppe. Měl jsi peníze? Měli jste peníze? 1. Máš byt? 2. Znal jsi Marii? 3. Slyšela jsi přednášku? 4. Vidíš lidi? 5. Miluješ život? 6. Nenáviděl jsi otázky? 7. Znáš číslo? 8. Poslouchal jsi učitele? 1. Máte byt? 2. Znali jste Marii? 3. Slyšely jste přednášku? / Slyšeli jste přednášku? 4. Vidíte lidi? 5. Milujete život? 6. Nenáviděli jste otázky? 7. Znáte číslo? 8. Poslouchali jste učitele? Gjør om til preteritum. Nemáme byt. Neměli jsme byt. 1. Studenti poslouchají učitele. 2. Nevidím nic. 3. Slyšíš něco? 4. Máte práci? 5. Kdo pláče? 6. Pavel nenávidí práci. 7. Nemiluje otázky. 8. Auto nemá číslo. 1. Studenti poslouchali učitele. 2. Neviděl jsem nic. / Neviděla jsem nic. 3. Slyšel jsi něco? / Slyšela jsi něco? 4. Měl jste práci? / Měla jste práci? / Měli jste práci? / Měly jste práci? / 5. Kdo plakal? 6. Pavel nenáviděl práci. 7. Nemiloval otázky. / Nemilovala otázky. / 8. Auto nemělo číslo Lag negative konstateringer. Budeme pracovat. Nebudeme pracovat. 1

2 1. Lidé se budou smát. 2. Dítě bude plakat. 3. Budu si pamatovat cestu. 4. Budeš mít čas. 5. Budete hledat práci. 6. Budeme řešit problémy. 7. Budu poslouchat hudbu. 8. Studenti budou opakovat odpovědi. 1. Lidé se nebudou smát. 2. Dítě nebude plakat. 3. Nebudu si pamatovat cestu. 4. Nebudeš mít čas. 5. Nebudete hledat práci. 6. Nebudeme řešit problémy. 7. Nebudu poslouchat hudbu. 8. Studenti nebudou opakovat odpovědi Gi et positivt svar. Budete pracovat? Budu. 1. Bude se někdo smát? 2. Budeš hledat důkazy? 3. Bude vláda řešit situaci? 4. Budete si pamatovat výsledky? 5. Bude se něco dít? 6. Budeš něco dělat? 7. Budou děti spát? 8. Bude svítit světlo? 1. Bude. 2. Budu. 3. Bude. 4. Budeme. / Budu. 5. Bude. 6. Budu. 7. Budou. 8. Bude Gi et negativt svar. Budeš pracovat? Nebudu. 1. Budete mlčet? 2. Budeš pít kávu? 3. Budeme mít čas? 4. Budou si děti hrát? 5. Bude otec číst noviny? 6. Budete stavět dům? 7. Budeš používat slovník? 8. Bude uhlí hořet? 1. Nebudeme. /Nebudu. 2. Nebudu. 3. Nebudeme. 4. Nebudou. 5. Nebude. 6. Nebudeme./Nebudu. 7. Budu. 8. Bude Snakk om deg selv i fremtid. Nespal jsem. Pracoval jsem. Nebudu spát. Budu pracovat. 1. Nemlčela jsem. Mluvila jsem. 2. Nepracoval jsem. Hrál jsem si. 3. Neopakoval jsem otázku. Četl jsem odpověď. 4. Nečetla jsem noviny. Psala jsem dopisy. 5. Nepila jsem kávu. Pila jsem čaj. 6. Nesmál jsem se. Mlčel jsem. 7. Neměl jsem čas. Měl jsem práci. 8. Nehledala jsem cestu. Pamatovala jsem si směr. 1. Nebudu mlčet. Budu mluvit. 2. Nebudu pracovat. Budu si hrát. 3. Nebudu opakovat otázku. Budu číst odpověď. 4. Nebudu číst noviny. Budu psát dopisy. 5. Nebudu pít kávu. Budu pít čaj. 6. Nebudu se smát. Budu mlčet. 7. Nebudu mít čas. Budu mít práci. 8. Nebudu hledat cestu. Budu si pamatovat Spør om din venns planer. Pracoval jsi? Budeš pracovat? 1. Navštěvoval jsi přátele? 2. Stavěl jsi dům? 3. Pil jsi čaj? 4. Neotvíral jsi okna? 5. Co jsi držel? 6. Seděl jsi? 7. Nebral jsi peníze? 8. Neviděl jsi Pavla? 1. Budeš navštěvovat přátele? 2. Budeš stavět dům? 3. Budeš pít čaj? 4. Nebudeš otvírat okna? 5. Co budeš držet? 6. Budeš sedět? 7. Nebudeš brát peníze? 8. Nebudeš vidět Pavla? Snakk om planene til en gruppe du er medlem av. Pracovali jsme. Budeme pracovat. 1. Poslouchali jsme přednášku. 2. Nic jsme neslyšeli. 3. Měli jsme psa a kočku. 4. Nedělali jsme plány. 5. Pamatovali jsme si směr. 6. Neznali jsme výsledky. 7. Neměli jsme čas. 8. Hledali jsme byt. 1. Budeme poslouchat přednášku. 2. Nebudeme nic slyšet. 3. Budeme mít psa a kočku. 4. Nebudeme dělat plány. 5. Budeme si pamatovat směr. 6. Nebudeme znát výsledky. 7. Nebudeme mít čas. 8. Budeme hledat byt Tiltal en gruppe personer i futurum. 2

3 Pracovali jste? Budete pracovat? 1. Viděli jste Petra? 2. Řešili jste situaci? 3. Stavěli jste školu? 4. Nesmáli jste se? 5. Zavírali jste dům? 6. Co jste dělali? 7. Pili jste kávu? 8. Zastavovali jste někoho? 1. Budete vidět Petra? 2. Budete řešit situaci? 3. Budete stavět školu? 4. Nebudete se smát? 5. Budete zavírat? 6. Co budete dělat? 7. Budete pít kávu? 8. Budete někoho zastavovat? Gjør om til futurum. Nepracujeme. Nebudeme pracovat. 1. Čtu knihu. 2. Kdo píše dopis? 3. Co jíš? 4. Kdo nepil víno? 5. Koho jste navštěvovali? 6. Uhlí hoří. 7. Co dělají studenti? 8. Co se děje? 1. Budu číst knihu. 2. Kdo bude psát dopis? 3. Co budeš jíst? 4. Kdo nebude pít víno? 5. Koho budete navštěvovat? 6. Uhlí bude hořet. 7. Co budou dělat studenti? 8. Co se bude dít? Gjør om til futurum. Pracuji. Budu pracovat. 1. Nepamatuji si cestu. 2. Hluk nikdo neslyší. 3. Situaci řeší vláda. 4. Učitel neopakuje otázky. 5. Nesmějeme se. 6. Stroje pracují. 7. Hledám důkazy. 8. Nikdo nezná výsledky. 1. Nebude si pamatovat cestu. 2. Hluk nebude nikdo slyšet. 3. Situaci bude řešit vláda. 4. Učitel nebude opakovat otázky. 5. Nebudeme se smát. 6. Stroje budou pracovat. 7. Budu hledat důkazy. 8. Nikdo nebude znát výsledky Gjør om til flertall. Přečetl jsem dopis. Přečetl jsem dopisy. 1. Pochopili jsme problém. 2. Zapomněl jsem výsledek. 3. Otevřeli knihu. 4. Vyrobili jsme stroj. 5. Prohlédli jsme si obraz. 6. Udělali jsme příklad. 7. Navštívili jsme továrnu. 8. Poznal jsem důkaz. 1. Pochopili jsme problémy. 2. Zapomněl jsem výsledky. 3. Otevřeli knihy. 4. Vyrobili jsme stroje. 5. Prohlédli jsme si obrazy. 6. Udělali jsme příklady. 7. Navštívili jsme továrny. 8. Poznal jsem důkazy Kombiner entall med et perfektivt verb. Dělali jsme chyby. Udělali jsme chybu. 1. Továrna vyráběla stroje. 2. Pes cítil kočky. 3. Studentka četla věty. 4. Otvírali jsme okna. 5. Vláda chápala problémy. 6. Zapomínal jsem čísla. 7. Prohlíželi jsme si domy. 8. Dělala jsem plány. 1. Továrna vyrobila stroj. 2. Pes ucítil kočku. 3. Studentka přečetla větu. 4. Otevřeli jsme okno. 5. Vláda pochopila problém. 6. Zapomněl jsem číslo. 7. Prohlédli jsme si dům. 8. Udělala jsem plán Gi et negativt svar. Četl jsi noviny? Nečetl. 1. Zapomínal jste slova? 2. Zapomněla jsi cestu? 3. Chápali jste něco? 4. Pochopili studenti příklady? 5. Otevřel někdo okna? 6. Otvírali jste dveře? 7. Prohlížel jsi si obrazy? 8. Prohlédli jste si město? 1. Nezapomínal. 2. Nezapomněla. 3. Nechápali. 4. Nepochopili. 5. Neotevřel. 6. Neotvírali. 7. Neprohlížel. 8. Neprohlédli Tilpass ved å bruke et imperfektivt verb. Vstali jsme. Vstávali jsme. 3

4 1. Přečetl jsem dopis. 2. Učitel napsal příklady. 3. Zapomněli jsme slova. 4. Lidé pochopili situaci. 5. Vědci poznali pravdu. 6. Někdo otevřel byt. 7. Prohlédli jsme si pokoj. 8. Pochopil jsem důkaz. 1. Četl jsem dopis. 2. Učitel psal příklady. 3. Zapomínali jsme slova. 4. Lidé chápali situaci. 5. Vědci znali pravdu. 6. Někdo otvíral byt. 7. Prohlíželi jsme si pokoj. 8. Chápal jsem důkaz Tilpass ved å bruke et imperfektivt verb. Nevstali jsme. Nevstávali jsme. 1. Neudělali jsme nic. 2. Nic se nestalo. 3. Nevypil jsem kávu. 4. Nikdo nevstal. 5. Pavel nikoho nenavštívil. 6. Továrna nic nevyrobila. 7. Pes kočku neucítil. 8. Nepřečetl jsem výsledky. 1. Nedělali jsme nic. 2. Nic se nedělo. 3. Nepil jsem kávu. 4. Nikdo nevstával. 5. Pavel nikoho nenavštěvoval. 6. Továrna nic nevyráběla. 7. Pes kočku necítil. 8. Nečetl jsem výsledky Tilpass ved å bruke et perfektivt verb. Pes cítil maso. Pes ucítil maso. 1. Psal jsem větu. 2. Četl jsi odpověď? 3. Pavel vstával. 4. Zapomínali jsme slova. 5. Lidé chápali situaci. 6. Vědci poznávali pravdu. 7. Kdo otvíral dveře? 8. Cítil jsem kávu. 1. Napsal jsem větu. 2. Přečetl jsi odpověď? 3. Pavel vstal. 4. Zapomněli jsme slova. 5. Lidé pochopili situaci. 6. Vědci poznali pravdu. 7. Kdo otevřel dveře? 8. Ucítil jsem kávu Tilpass ved å bruke et perfektivt verb. Pes necítil kočku. Pes neucítil kočku. 1. Neprohlíželi jsme si město. 2. Nedělal jsi nic. 3. Nic se nedělo. 4. Kdo nepil čaj? 5. Pavel nenavštěvoval rodiče. 6. Továrna nevyráběla stroje. 7. Nikdo nic nechápal. 8. Nepsal jsem výsledky. 1. Neprohlédli jsme si město. 2. Neudělal jsi nic. 3. Nic se nestalo. 4. Kdo neupil čaj? 5. Pavel nenavštivil rodiče. 6. Továrna nevyrobila stroje. 7. Nikdo nic nepochopil. 8. Nenapsal jsem výsledky Gjør om til presens. Zapomínali jsme slova. Zapomínáme slova. 1. Prohlíželi jsme si město. 2. Vědci řešili problém. 3. Plyn hořel. 4. Děti se probouzely. 5. Škola organizovala výlet. 6. Nepamatoval jsem si cestu. 7. Vařili jsme oběd. 8. Továrna vyráběla auta. 1. Prohlížeme si město. 2. Vědci řeší problém. 3. Plyn hoří. 4. Děti se probouzejí. / Děti se probouzí. 5. Škola organizuje výlet. 6. Nepamatuji si cestu. 7. Vaříme oběd. 8. Továrna vyrábí auta Gjør om til pluralis. Přečetl jsem dopis. Přečetl jsem dopisy. 1. Prohlédli jsme si obraz. 2. Vědci vyřešili problém. 3. Auto shořelo. 4. Zapamatoval jsem si příklad. 5. Dítě se probudilo. 6. Kdo organizoval výlet? 7. Uvařily oběd a večeři. 8. Škola organizovala přednášku. 1. Prohlédli jsme si obrazy. 2. Vědci vyřešili problémy. 3. Auta shořela. 4. Zapamatoval jsem si příklady. 5. Děti se probudily. 6. Kdo organizoval výlety? 7. Uvařily obědy a večeře. 8. Škola organizovala přednášky Kombiner entall med et perfektivt verb. 4

5 Dělali jsme chyby. Udělali jsme chybu. 1. Prohlíželi si byty. 2. Řešili jsme problémy. 3. Domy hořely. 4. Zvířata se probouzela. 5. Organizoval jsem cesty. 6. Nikdo si nepamatoval výsledky. 7. Maminka vařila obědy a večeře. 8. Dělali jsme programy. 1. Prohlédli si byt. 2. Vyřešili jsme problém. 3. Dům shořel. 4. Zvíře se probudilo. 5. Zorganizoval jsem cestu. 6. Nikdo si neupamatoval výsledku. 7. Maminka uvařila oběd a večeři. 8. Udělali jsme program Gi et positivt svar. Budeš vstávat? Budu. Vstaneš? Vstanu. 1. Bude plyn hořet? 2. Shoří dřevo? 3. Bude se něco dít? 4. Stane se něco? 5. Budeš si pamatovat směr? 6. Zapamatujete si cestu? 7. Budou otvírat okna? 8. Otevřou dveře? 1. Bude. 2. Shoří. 3. Bude. 4. Stane. 5. Budu. 6. Zapamatuji. / Zapamatujeme. 7. Budou. 8. Otevřou Gi et negativt svar. Budete vstávat? Nebudeme. Vstanete? Nevstaneme. 1. Budou děti dělat hluk? 2. Prohlédnete si město? 3. Budeš pít kávu? 4. Zorganizují výlet? 5. Probudíš se? 6. Bude uhlí hořet? 7. Nezapomeneš výsledek? 8. Vyřeší vláda situaci? 1. Nebudou. 2. Neprohlédneme. / Neprohlédnu. 3. Nebudu. 4. Nezorganizují. 5. Neprobudím? 6. Nebude. 7. Nezapomenu. 8. Nevyřeší Gjør om til futurum, men bevar aspektet. Psali jsme věty. Budeme psát věty. Napsal jsem odpověď. Napíšu odpověď. 1. Nevařila jsem oběd. 2. Nezapamatovali si cestu. 3. Škola organizovala výlet. 4. Děti se probudily. 5. Dřevo hořelo. 6. Vedoucí vyřešil situaci. 7. Prohlédl jsem si byt. 8. Nikdo nic neucítil. 1. Nebudu vařit oběd. 2. Nebudou si zapamatovat cestu. 3. Škola bude organizovat výlet. 4. Děti se probudí. 5. Dřevo bude hořet. 6. Vedoucí vyřeší situaci. 7. Prohlédnu si byt. 8. Nikdo nic neucítí Gjør om til futurum, bevar aspektet. Psal jsem věty. Budu psát věty. Napsala dopis. Napíše dopis. 1. Továrny vyráběly stroje. 2. Navštívili jsme Petra. 3. Co jsi dělal? 4. Stalo se něco? 5. Nikdo nevstal. 6. Poznávali jsme skutečnost. 7. Nepochopil jsem nic. 8. Otevřeli okna i dveře. 1. Továrny budou vyrábět stroje. 2. Navštivíme Petra. 3. Co budeš dělat? 4. Stane se něco? 5. Nikdo nevstane. 6. Budeme poznávat skutečnost. 7. Nepochopím nic. 8. Otevřou okna i dveře. Test kunnskapene dine. (A) Gjør om til futurum (endre ikke verbets aspekt). 1. Nemám čas. 2. Nemilují nikoho. 3. Lidé nenávidí vládu. 4. Otázky učitele nepřekvapují. 5. Nic se neděje. 6. Nepláčeme. 7. Hluk neslyšíš. 8. Posloucháme hudbu. 9. Nic nevidíte. 10. Nezná život. 11. Nikdo se nesměje. 12. Pamatuješ si směr? 13. Vláda řeší situaci. 14. Bratr hledá práci. 15. Píšu dopisy. 16. Nečtu noviny. 17. Vstáváte? 18. Pavel nic nechápe. 19. Zapomínáme slova. 20. Poznávají skutečnost. 21. Neotvírám dveře. 22. Prohlížíš si knihy? 23. Co děláte? 24. Pijeme 5

6 čaj. 25. Navštěvujeme přátele. 26. Továrna vyrábí auta. 27. Pes cítí kočku. 28. Vedoucí organizoval práci. 29. Nepamatuji si příklady. 30. Maminka vaří večeři. (B) Gjør om til futurum. 1. Napsal jsem dopis. 2. Přečetli výsledky. 3. Vstala jsi? 4. Nezapomněl jsi číslo? 5. Lidé pochopili situaci. 6. Nikdo nepoznal pravdu. 7. Otevřeli jsme okno. 8. Prohlédli jste si byt? 9. Co jsi udělal? 10. Nic se nestalo. 11. Vypil jsem kávu. 12. Navštívili jste bratra? 13. Stroje vyrobila továrna. 14. Pes kočku neucítil. 15. Prohlédla jste si město? 16. Vyřešili vědci problém? 17. Nic nehořelo. 18. Probudil jsi se? 19. Škola zorganizovala výlet. 20. Zapamatovala jste si výsledky? 21. Kdo uvařil oběd? (C) Gjør om til presens. 1. Poznáme pravdu. 2. Děti se probudí. 3. Dřevo shoří. 4. Navštívíme přátele. 5. Zapomeneme příklady. 6. Pochopím důkazy. 7. Studenti přečtou větu. 8. Nezapamatuje si nic. 9. Vedoucí zorganizuje práci. 10. Napíšeš dopis? 11. Nevstanu. 12. Nikdo neotevře dvere. 13. Lidé si prohlédnou obrazy. 14. Udělám program. 15. Továrna vyrobí stroje. 16. Co se stane? 17. Vypijeme kávu. 18. Pes ucítí lidi. 19. Vláda vyřeší situaci. 20. Uvaříš večeři? (D) Oversett til tsjekkisk. 1. Vi har ikke noen leilighet. 2. Rommene hadde ikke noe nummer. 3. Hun elsket livet. 4. Vi vil høre på musikken. 5. Hunder hater katter. 6. Begivenhetene overrasket ingen. 7. En eller annen gråt. 8. Vi hørte bråk og gråt. 9. Kjenner du resultatene? 10. Du har vel ikke en ordbok? 11. Har du sett bildene? 12. Jeg våknet og stod opp. 13. Vi skal på sightseeing i byen. 14. Regjeringen vil løse situasjonen. 15. Hva er det skjedd? 16. Vi lette etter noe ved. 17. Sjefen organiserer arbeidet. 18. Gassen brannt. 19. Vi lærer virkeligheten at kjenne. 20. Jeg holdt på å glemme ordene. 21. Vitenskapsfolkene lette etter beviser. 22. Skolen vil organisere en utflukt. 23. Vi kjennte ikke veien. 24. Skjønner du problemet? 25. Jeg kjenner sannheten. 26. Hun kunne ikke huske eksemplene. 27. Fabrikken fremstiller biler. 28. Vi hørte på forelesningen. 29. Kan du huske programmet? 6

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten. Peníze jsem měl v té kapse. Peníze jsem měl v téhle kapse. 1. Narodil se v tom starém domě. 2. Okolo celé té zahrady bude zeď. 3. Leželi

Více

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí.

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí. Leksjon 4 4.1.1. Gjør om til negative konstateringer. Auto bylo na ulici. Auto nebylo na ulici. 1. Děti byly ve škole. 2. Byl jsem na nádraží. 3. Budou pracovat v továrně. 4. Mám na stole knihy. 5. Rodiče

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun.

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun. JSEM SPECIÁLNÍ PEDAGOG A PRACUJI S FILÍPKEM, KTERÉMU JE ŠEST LET Je to jemný a citlivý chlapec, ale v malém okamžiku se dokáže proměnit ve velkého rošťáka. Jeho kukadlům se nedá odolat. Když se mi zrovna

Více

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Výsledková listina I. kategorie (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Pořadí Autor příspěvku Rok nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku

Více

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková Čeština pro cizince a azylanty Marie Hádková 2006 Obsah: Lekce 31 Telefonujeme... 5 Lekce 32 Blahopřejeme Vám... 10 Lekce 33 Zvířata kolem nás... 14 Lekce 34 Máme (v bytě) problém 10 krizových situací

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

MANUÁL K TÁBOROVÉ HŘ E BRUČ KO -manuál podle knihy Bručko pro křesťanský desetidenní tábor-

MANUÁL K TÁBOROVÉ HŘ E BRUČ KO -manuál podle knihy Bručko pro křesťanský desetidenní tábor- MANUÁL K TÁBOROVÉ HŘ E BRUČ KO -manuál podle knihy Bručko pro křesťanský desetidenní tábor- Obsah: 1. Setkání Bručka s Bohem a povolání k službě indiánům do Jižní Ameriky. DEN SETKÁNÍ 2. První kontakt

Více

Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 8 11

Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 8 11 Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 8 11 OSMÁ LEKCE 8 LEKCE OSM 6. Översätt till tjeckiska 1. mapa Německa 2. auto jeho otce 3. konec týdne 4. přítelkyně jeho sestry 5. opera Leoše Janáčka 6.

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 Jakub Horák vydalo nakladatelství Radost ilustrace Obadiah J. Watkinson věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 KAPITOLA 1 Ztroskotání 21. 8. Moře je klidné, plavba pokračuje podle

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové

Více

Menšiny mezi námi 2009

Menšiny mezi námi 2009 Menšiny mezi námi 2009 Obsah Editorial předsedkyně ROMEA, o. s. 2 Předmluva koordinátora projektu 3 Výtvarná část kategorie do 10 let Zuzana Gorolová, Jan Kica, Kateřina Bačová, Eva Horváthová, Mario

Více

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole Legrace ve škole O tom, jestli je ve škole legrace, nemusíte přemýšlet moc dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a tím myslím doprava nebo před sebe a pro některé i k učitelskému stolu. Každou chvíli se

Více

Str. 46/cv. 4 Studenti nemusí doplňovat celé jméno, stačí příjmení nebo zkratky (BN, TGM, EZ + DZ).

Str. 46/cv. 4 Studenti nemusí doplňovat celé jméno, stačí příjmení nebo zkratky (BN, TGM, EZ + DZ). Lekce 6 Komunikace: Studenti se naučí hovořit o minulých událostech. Gramatika: Studenti se naučí aktivně používat minulý čas. Postup výuky minulého času je takový, že nejdříve se učí pouze formy 3. osoby

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů Katalog pobytových služeb z hlediska klientů ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje Zpracoval:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Seminární práce z anglického jazyka wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Svědectví z kázání Davida Hogana.

Svědectví z kázání Davida Hogana. FUEGO DE DIOS Svědectví z kázání Davida Hogana. Dočtete se o mocném probuzení mezi horskými kmeny v Mexiku, které trvá dodnes. Také se dočtete, že toto probuzení je výsledkem vytrvalého hledání Božího

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

FILADELFSKÉ OBDOBÍ CÍRKVE

FILADELFSKÉ OBDOBÍ CÍRKVE Mluvené Slovo skrze Williama Branhama FILADELFSKÉ OBDOBÍ CÍRKVE kázáno 10. prosince 1960 v Jeffersonville, Indiana USA Page 1 of 22 Filadelfské období církve 10. 12. 1960 v Jeffersonville Jeden bratr mi

Více

IMPRIMATUR pro původní slovenské vydání z roku 1990. arcibiskup-metropolita Slovenska Trnava 2. 5. 1990. Pár slov k prvému českému vydaniu

IMPRIMATUR pro původní slovenské vydání z roku 1990. arcibiskup-metropolita Slovenska Trnava 2. 5. 1990. Pár slov k prvému českému vydaniu Nebojte se života - 80 katechezí pro mladší školní děti. Napsala: Victoria Montana (Mária Muráňová) Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím, citaci

Více

O bsah. Irena Zemanová. T jako trojice 3 Awana - velký třesk 4 Pro předškoláky 5 Postava - pro detektivy 6 Zdraví Štěpán 7 Velcí svědkové Augustin 8

O bsah. Irena Zemanová. T jako trojice 3 Awana - velký třesk 4 Pro předškoláky 5 Postava - pro detektivy 6 Zdraví Štěpán 7 Velcí svědkové Augustin 8 Ročník 2007, číslo 3, Cena 35 Kč Š kola končí, zvonek zvoní, po schodech se běží - známe z jedné písničky. Školákům opravdu škola končí a před nimi jsou dva měsíce prázdnin. Pro někoho velmi krátké, pro

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více