1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají."

Transkript

1 Leksjon Gjør om til negative konstateringer. Petr něco měl. Petr nic neměl. 1. Něco mám. 2. Události někoho překvapovaly. 3. Něco se děje. 4. Někdo pláče. 5. Něco jsem slyšel. 6. Někoho vidíme.7. Něco poslouchala. 8. Znají někoho. 1. Nic nemám. 2. Události nikoho nepřekvapovaly. 3. Nic se neděje. 4. Nikdo nepláče. 5. Nic jsem neslyšel. 6. Nikoho nevidíme.7. Nic neposlouchala. 8. Neznají nikoho Gjør om til positive konstateringer. Eva nic nemá. Eva něco má. 1. Nic neznám. 2. Neviděl jsem nic. 3. Nic se nedělo. 4. Lidi nic nepřekvapuje. 5. Nikdo neplakal. 6. Nikoho neslyším. 7. Nic neměla. 8. Nikoho neposlouchají. 1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají Antyd at du ikke insisterer på eller forventer et positivt svar. Máš peníze? Nemáš peníze? 1. Znáte Marii? 2. Viděl jsi Jana? 3. Máte slovník? 4. Děje se něco? 5. Pláčou děti? 6. Slyšela jste pláč? 7. Poslouchali jste přednášku? 8. Křičel někdo? 1. Neznáte Marii? 2. Neviděl jsi Jana? 3. Nemáte slovník? 4. Neděje se něco? 5. Nepláčou děti? 6. Neslyšela jste pláč? 7. Neposlouchali jste přednášku? 8. Nekřičel někdo? Gjør om til høflig, formell tiltale. Měla jsi peníze? Měla jste peníze? 1. Máš práci? 2. Slyšela jsi hluk? 3. Miluješ kočky? 4. Nenáviděl jsi Petra? 5. Znáš život? 6. Viděla jsi něco? 7. Měl jsi slovník? 8. Posloucháš hudbu? 1. Máte práci? 2. Slyšela jste hluk? 3. Milujete kočky? 4. Nenáviděl jste Petra? 5. Znáte život? 6. Viděla jste něco? 7. Měl jste slovník? 8. Posloucháte hudbu? Snakk til en gruppe. Měl jsi peníze? Měli jste peníze? 1. Máš byt? 2. Znal jsi Marii? 3. Slyšela jsi přednášku? 4. Vidíš lidi? 5. Miluješ život? 6. Nenáviděl jsi otázky? 7. Znáš číslo? 8. Poslouchal jsi učitele? 1. Máte byt? 2. Znali jste Marii? 3. Slyšely jste přednášku? / Slyšeli jste přednášku? 4. Vidíte lidi? 5. Milujete život? 6. Nenáviděli jste otázky? 7. Znáte číslo? 8. Poslouchali jste učitele? Gjør om til preteritum. Nemáme byt. Neměli jsme byt. 1. Studenti poslouchají učitele. 2. Nevidím nic. 3. Slyšíš něco? 4. Máte práci? 5. Kdo pláče? 6. Pavel nenávidí práci. 7. Nemiluje otázky. 8. Auto nemá číslo. 1. Studenti poslouchali učitele. 2. Neviděl jsem nic. / Neviděla jsem nic. 3. Slyšel jsi něco? / Slyšela jsi něco? 4. Měl jste práci? / Měla jste práci? / Měli jste práci? / Měly jste práci? / 5. Kdo plakal? 6. Pavel nenáviděl práci. 7. Nemiloval otázky. / Nemilovala otázky. / 8. Auto nemělo číslo Lag negative konstateringer. Budeme pracovat. Nebudeme pracovat. 1

2 1. Lidé se budou smát. 2. Dítě bude plakat. 3. Budu si pamatovat cestu. 4. Budeš mít čas. 5. Budete hledat práci. 6. Budeme řešit problémy. 7. Budu poslouchat hudbu. 8. Studenti budou opakovat odpovědi. 1. Lidé se nebudou smát. 2. Dítě nebude plakat. 3. Nebudu si pamatovat cestu. 4. Nebudeš mít čas. 5. Nebudete hledat práci. 6. Nebudeme řešit problémy. 7. Nebudu poslouchat hudbu. 8. Studenti nebudou opakovat odpovědi Gi et positivt svar. Budete pracovat? Budu. 1. Bude se někdo smát? 2. Budeš hledat důkazy? 3. Bude vláda řešit situaci? 4. Budete si pamatovat výsledky? 5. Bude se něco dít? 6. Budeš něco dělat? 7. Budou děti spát? 8. Bude svítit světlo? 1. Bude. 2. Budu. 3. Bude. 4. Budeme. / Budu. 5. Bude. 6. Budu. 7. Budou. 8. Bude Gi et negativt svar. Budeš pracovat? Nebudu. 1. Budete mlčet? 2. Budeš pít kávu? 3. Budeme mít čas? 4. Budou si děti hrát? 5. Bude otec číst noviny? 6. Budete stavět dům? 7. Budeš používat slovník? 8. Bude uhlí hořet? 1. Nebudeme. /Nebudu. 2. Nebudu. 3. Nebudeme. 4. Nebudou. 5. Nebude. 6. Nebudeme./Nebudu. 7. Budu. 8. Bude Snakk om deg selv i fremtid. Nespal jsem. Pracoval jsem. Nebudu spát. Budu pracovat. 1. Nemlčela jsem. Mluvila jsem. 2. Nepracoval jsem. Hrál jsem si. 3. Neopakoval jsem otázku. Četl jsem odpověď. 4. Nečetla jsem noviny. Psala jsem dopisy. 5. Nepila jsem kávu. Pila jsem čaj. 6. Nesmál jsem se. Mlčel jsem. 7. Neměl jsem čas. Měl jsem práci. 8. Nehledala jsem cestu. Pamatovala jsem si směr. 1. Nebudu mlčet. Budu mluvit. 2. Nebudu pracovat. Budu si hrát. 3. Nebudu opakovat otázku. Budu číst odpověď. 4. Nebudu číst noviny. Budu psát dopisy. 5. Nebudu pít kávu. Budu pít čaj. 6. Nebudu se smát. Budu mlčet. 7. Nebudu mít čas. Budu mít práci. 8. Nebudu hledat cestu. Budu si pamatovat Spør om din venns planer. Pracoval jsi? Budeš pracovat? 1. Navštěvoval jsi přátele? 2. Stavěl jsi dům? 3. Pil jsi čaj? 4. Neotvíral jsi okna? 5. Co jsi držel? 6. Seděl jsi? 7. Nebral jsi peníze? 8. Neviděl jsi Pavla? 1. Budeš navštěvovat přátele? 2. Budeš stavět dům? 3. Budeš pít čaj? 4. Nebudeš otvírat okna? 5. Co budeš držet? 6. Budeš sedět? 7. Nebudeš brát peníze? 8. Nebudeš vidět Pavla? Snakk om planene til en gruppe du er medlem av. Pracovali jsme. Budeme pracovat. 1. Poslouchali jsme přednášku. 2. Nic jsme neslyšeli. 3. Měli jsme psa a kočku. 4. Nedělali jsme plány. 5. Pamatovali jsme si směr. 6. Neznali jsme výsledky. 7. Neměli jsme čas. 8. Hledali jsme byt. 1. Budeme poslouchat přednášku. 2. Nebudeme nic slyšet. 3. Budeme mít psa a kočku. 4. Nebudeme dělat plány. 5. Budeme si pamatovat směr. 6. Nebudeme znát výsledky. 7. Nebudeme mít čas. 8. Budeme hledat byt Tiltal en gruppe personer i futurum. 2

3 Pracovali jste? Budete pracovat? 1. Viděli jste Petra? 2. Řešili jste situaci? 3. Stavěli jste školu? 4. Nesmáli jste se? 5. Zavírali jste dům? 6. Co jste dělali? 7. Pili jste kávu? 8. Zastavovali jste někoho? 1. Budete vidět Petra? 2. Budete řešit situaci? 3. Budete stavět školu? 4. Nebudete se smát? 5. Budete zavírat? 6. Co budete dělat? 7. Budete pít kávu? 8. Budete někoho zastavovat? Gjør om til futurum. Nepracujeme. Nebudeme pracovat. 1. Čtu knihu. 2. Kdo píše dopis? 3. Co jíš? 4. Kdo nepil víno? 5. Koho jste navštěvovali? 6. Uhlí hoří. 7. Co dělají studenti? 8. Co se děje? 1. Budu číst knihu. 2. Kdo bude psát dopis? 3. Co budeš jíst? 4. Kdo nebude pít víno? 5. Koho budete navštěvovat? 6. Uhlí bude hořet. 7. Co budou dělat studenti? 8. Co se bude dít? Gjør om til futurum. Pracuji. Budu pracovat. 1. Nepamatuji si cestu. 2. Hluk nikdo neslyší. 3. Situaci řeší vláda. 4. Učitel neopakuje otázky. 5. Nesmějeme se. 6. Stroje pracují. 7. Hledám důkazy. 8. Nikdo nezná výsledky. 1. Nebude si pamatovat cestu. 2. Hluk nebude nikdo slyšet. 3. Situaci bude řešit vláda. 4. Učitel nebude opakovat otázky. 5. Nebudeme se smát. 6. Stroje budou pracovat. 7. Budu hledat důkazy. 8. Nikdo nebude znát výsledky Gjør om til flertall. Přečetl jsem dopis. Přečetl jsem dopisy. 1. Pochopili jsme problém. 2. Zapomněl jsem výsledek. 3. Otevřeli knihu. 4. Vyrobili jsme stroj. 5. Prohlédli jsme si obraz. 6. Udělali jsme příklad. 7. Navštívili jsme továrnu. 8. Poznal jsem důkaz. 1. Pochopili jsme problémy. 2. Zapomněl jsem výsledky. 3. Otevřeli knihy. 4. Vyrobili jsme stroje. 5. Prohlédli jsme si obrazy. 6. Udělali jsme příklady. 7. Navštívili jsme továrny. 8. Poznal jsem důkazy Kombiner entall med et perfektivt verb. Dělali jsme chyby. Udělali jsme chybu. 1. Továrna vyráběla stroje. 2. Pes cítil kočky. 3. Studentka četla věty. 4. Otvírali jsme okna. 5. Vláda chápala problémy. 6. Zapomínal jsem čísla. 7. Prohlíželi jsme si domy. 8. Dělala jsem plány. 1. Továrna vyrobila stroj. 2. Pes ucítil kočku. 3. Studentka přečetla větu. 4. Otevřeli jsme okno. 5. Vláda pochopila problém. 6. Zapomněl jsem číslo. 7. Prohlédli jsme si dům. 8. Udělala jsem plán Gi et negativt svar. Četl jsi noviny? Nečetl. 1. Zapomínal jste slova? 2. Zapomněla jsi cestu? 3. Chápali jste něco? 4. Pochopili studenti příklady? 5. Otevřel někdo okna? 6. Otvírali jste dveře? 7. Prohlížel jsi si obrazy? 8. Prohlédli jste si město? 1. Nezapomínal. 2. Nezapomněla. 3. Nechápali. 4. Nepochopili. 5. Neotevřel. 6. Neotvírali. 7. Neprohlížel. 8. Neprohlédli Tilpass ved å bruke et imperfektivt verb. Vstali jsme. Vstávali jsme. 3

4 1. Přečetl jsem dopis. 2. Učitel napsal příklady. 3. Zapomněli jsme slova. 4. Lidé pochopili situaci. 5. Vědci poznali pravdu. 6. Někdo otevřel byt. 7. Prohlédli jsme si pokoj. 8. Pochopil jsem důkaz. 1. Četl jsem dopis. 2. Učitel psal příklady. 3. Zapomínali jsme slova. 4. Lidé chápali situaci. 5. Vědci znali pravdu. 6. Někdo otvíral byt. 7. Prohlíželi jsme si pokoj. 8. Chápal jsem důkaz Tilpass ved å bruke et imperfektivt verb. Nevstali jsme. Nevstávali jsme. 1. Neudělali jsme nic. 2. Nic se nestalo. 3. Nevypil jsem kávu. 4. Nikdo nevstal. 5. Pavel nikoho nenavštívil. 6. Továrna nic nevyrobila. 7. Pes kočku neucítil. 8. Nepřečetl jsem výsledky. 1. Nedělali jsme nic. 2. Nic se nedělo. 3. Nepil jsem kávu. 4. Nikdo nevstával. 5. Pavel nikoho nenavštěvoval. 6. Továrna nic nevyráběla. 7. Pes kočku necítil. 8. Nečetl jsem výsledky Tilpass ved å bruke et perfektivt verb. Pes cítil maso. Pes ucítil maso. 1. Psal jsem větu. 2. Četl jsi odpověď? 3. Pavel vstával. 4. Zapomínali jsme slova. 5. Lidé chápali situaci. 6. Vědci poznávali pravdu. 7. Kdo otvíral dveře? 8. Cítil jsem kávu. 1. Napsal jsem větu. 2. Přečetl jsi odpověď? 3. Pavel vstal. 4. Zapomněli jsme slova. 5. Lidé pochopili situaci. 6. Vědci poznali pravdu. 7. Kdo otevřel dveře? 8. Ucítil jsem kávu Tilpass ved å bruke et perfektivt verb. Pes necítil kočku. Pes neucítil kočku. 1. Neprohlíželi jsme si město. 2. Nedělal jsi nic. 3. Nic se nedělo. 4. Kdo nepil čaj? 5. Pavel nenavštěvoval rodiče. 6. Továrna nevyráběla stroje. 7. Nikdo nic nechápal. 8. Nepsal jsem výsledky. 1. Neprohlédli jsme si město. 2. Neudělal jsi nic. 3. Nic se nestalo. 4. Kdo neupil čaj? 5. Pavel nenavštivil rodiče. 6. Továrna nevyrobila stroje. 7. Nikdo nic nepochopil. 8. Nenapsal jsem výsledky Gjør om til presens. Zapomínali jsme slova. Zapomínáme slova. 1. Prohlíželi jsme si město. 2. Vědci řešili problém. 3. Plyn hořel. 4. Děti se probouzely. 5. Škola organizovala výlet. 6. Nepamatoval jsem si cestu. 7. Vařili jsme oběd. 8. Továrna vyráběla auta. 1. Prohlížeme si město. 2. Vědci řeší problém. 3. Plyn hoří. 4. Děti se probouzejí. / Děti se probouzí. 5. Škola organizuje výlet. 6. Nepamatuji si cestu. 7. Vaříme oběd. 8. Továrna vyrábí auta Gjør om til pluralis. Přečetl jsem dopis. Přečetl jsem dopisy. 1. Prohlédli jsme si obraz. 2. Vědci vyřešili problém. 3. Auto shořelo. 4. Zapamatoval jsem si příklad. 5. Dítě se probudilo. 6. Kdo organizoval výlet? 7. Uvařily oběd a večeři. 8. Škola organizovala přednášku. 1. Prohlédli jsme si obrazy. 2. Vědci vyřešili problémy. 3. Auta shořela. 4. Zapamatoval jsem si příklady. 5. Děti se probudily. 6. Kdo organizoval výlety? 7. Uvařily obědy a večeře. 8. Škola organizovala přednášky Kombiner entall med et perfektivt verb. 4

5 Dělali jsme chyby. Udělali jsme chybu. 1. Prohlíželi si byty. 2. Řešili jsme problémy. 3. Domy hořely. 4. Zvířata se probouzela. 5. Organizoval jsem cesty. 6. Nikdo si nepamatoval výsledky. 7. Maminka vařila obědy a večeře. 8. Dělali jsme programy. 1. Prohlédli si byt. 2. Vyřešili jsme problém. 3. Dům shořel. 4. Zvíře se probudilo. 5. Zorganizoval jsem cestu. 6. Nikdo si neupamatoval výsledku. 7. Maminka uvařila oběd a večeři. 8. Udělali jsme program Gi et positivt svar. Budeš vstávat? Budu. Vstaneš? Vstanu. 1. Bude plyn hořet? 2. Shoří dřevo? 3. Bude se něco dít? 4. Stane se něco? 5. Budeš si pamatovat směr? 6. Zapamatujete si cestu? 7. Budou otvírat okna? 8. Otevřou dveře? 1. Bude. 2. Shoří. 3. Bude. 4. Stane. 5. Budu. 6. Zapamatuji. / Zapamatujeme. 7. Budou. 8. Otevřou Gi et negativt svar. Budete vstávat? Nebudeme. Vstanete? Nevstaneme. 1. Budou děti dělat hluk? 2. Prohlédnete si město? 3. Budeš pít kávu? 4. Zorganizují výlet? 5. Probudíš se? 6. Bude uhlí hořet? 7. Nezapomeneš výsledek? 8. Vyřeší vláda situaci? 1. Nebudou. 2. Neprohlédneme. / Neprohlédnu. 3. Nebudu. 4. Nezorganizují. 5. Neprobudím? 6. Nebude. 7. Nezapomenu. 8. Nevyřeší Gjør om til futurum, men bevar aspektet. Psali jsme věty. Budeme psát věty. Napsal jsem odpověď. Napíšu odpověď. 1. Nevařila jsem oběd. 2. Nezapamatovali si cestu. 3. Škola organizovala výlet. 4. Děti se probudily. 5. Dřevo hořelo. 6. Vedoucí vyřešil situaci. 7. Prohlédl jsem si byt. 8. Nikdo nic neucítil. 1. Nebudu vařit oběd. 2. Nebudou si zapamatovat cestu. 3. Škola bude organizovat výlet. 4. Děti se probudí. 5. Dřevo bude hořet. 6. Vedoucí vyřeší situaci. 7. Prohlédnu si byt. 8. Nikdo nic neucítí Gjør om til futurum, bevar aspektet. Psal jsem věty. Budu psát věty. Napsala dopis. Napíše dopis. 1. Továrny vyráběly stroje. 2. Navštívili jsme Petra. 3. Co jsi dělal? 4. Stalo se něco? 5. Nikdo nevstal. 6. Poznávali jsme skutečnost. 7. Nepochopil jsem nic. 8. Otevřeli okna i dveře. 1. Továrny budou vyrábět stroje. 2. Navštivíme Petra. 3. Co budeš dělat? 4. Stane se něco? 5. Nikdo nevstane. 6. Budeme poznávat skutečnost. 7. Nepochopím nic. 8. Otevřou okna i dveře. Test kunnskapene dine. (A) Gjør om til futurum (endre ikke verbets aspekt). 1. Nemám čas. 2. Nemilují nikoho. 3. Lidé nenávidí vládu. 4. Otázky učitele nepřekvapují. 5. Nic se neděje. 6. Nepláčeme. 7. Hluk neslyšíš. 8. Posloucháme hudbu. 9. Nic nevidíte. 10. Nezná život. 11. Nikdo se nesměje. 12. Pamatuješ si směr? 13. Vláda řeší situaci. 14. Bratr hledá práci. 15. Píšu dopisy. 16. Nečtu noviny. 17. Vstáváte? 18. Pavel nic nechápe. 19. Zapomínáme slova. 20. Poznávají skutečnost. 21. Neotvírám dveře. 22. Prohlížíš si knihy? 23. Co děláte? 24. Pijeme 5

6 čaj. 25. Navštěvujeme přátele. 26. Továrna vyrábí auta. 27. Pes cítí kočku. 28. Vedoucí organizoval práci. 29. Nepamatuji si příklady. 30. Maminka vaří večeři. (B) Gjør om til futurum. 1. Napsal jsem dopis. 2. Přečetli výsledky. 3. Vstala jsi? 4. Nezapomněl jsi číslo? 5. Lidé pochopili situaci. 6. Nikdo nepoznal pravdu. 7. Otevřeli jsme okno. 8. Prohlédli jste si byt? 9. Co jsi udělal? 10. Nic se nestalo. 11. Vypil jsem kávu. 12. Navštívili jste bratra? 13. Stroje vyrobila továrna. 14. Pes kočku neucítil. 15. Prohlédla jste si město? 16. Vyřešili vědci problém? 17. Nic nehořelo. 18. Probudil jsi se? 19. Škola zorganizovala výlet. 20. Zapamatovala jste si výsledky? 21. Kdo uvařil oběd? (C) Gjør om til presens. 1. Poznáme pravdu. 2. Děti se probudí. 3. Dřevo shoří. 4. Navštívíme přátele. 5. Zapomeneme příklady. 6. Pochopím důkazy. 7. Studenti přečtou větu. 8. Nezapamatuje si nic. 9. Vedoucí zorganizuje práci. 10. Napíšeš dopis? 11. Nevstanu. 12. Nikdo neotevře dvere. 13. Lidé si prohlédnou obrazy. 14. Udělám program. 15. Továrna vyrobí stroje. 16. Co se stane? 17. Vypijeme kávu. 18. Pes ucítí lidi. 19. Vláda vyřeší situaci. 20. Uvaříš večeři? (D) Oversett til tsjekkisk. 1. Vi har ikke noen leilighet. 2. Rommene hadde ikke noe nummer. 3. Hun elsket livet. 4. Vi vil høre på musikken. 5. Hunder hater katter. 6. Begivenhetene overrasket ingen. 7. En eller annen gråt. 8. Vi hørte bråk og gråt. 9. Kjenner du resultatene? 10. Du har vel ikke en ordbok? 11. Har du sett bildene? 12. Jeg våknet og stod opp. 13. Vi skal på sightseeing i byen. 14. Regjeringen vil løse situasjonen. 15. Hva er det skjedd? 16. Vi lette etter noe ved. 17. Sjefen organiserer arbeidet. 18. Gassen brannt. 19. Vi lærer virkeligheten at kjenne. 20. Jeg holdt på å glemme ordene. 21. Vitenskapsfolkene lette etter beviser. 22. Skolen vil organisere en utflukt. 23. Vi kjennte ikke veien. 24. Skjønner du problemet? 25. Jeg kjenner sannheten. 26. Hun kunne ikke huske eksemplene. 27. Fabrikken fremstiller biler. 28. Vi hørte på forelesningen. 29. Kan du huske programmet? 6

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

1. Byl. 2. Byla. 3. Jsou. 4. Bude. 5. Byly. 6. Je. 7. Budou. 8. Byli.

1. Byl. 2. Byla. 3. Jsou. 4. Bude. 5. Byly. 6. Je. 7. Budou. 8. Byli. Leksjon 7 7.1.1. Gjør om til negative konstateringer. Tenhle dům je nový. Tenhle dům není nový. 1. Ten člověk je zlý. 2. Zahrada byla malá. 3. Ta barva je hezká. 4. Ti lidé byli staří. 5. Cesta bude dlouhá.

Více

1. Nestavějí. 2. Nenavštěvují. 3. Nedrželo. 4. Nevařila. 5. Nepila. 6. Nenesl. 7. Neotvírá. 8. Nepíšou.

1. Nestavějí. 2. Nenavštěvují. 3. Nedrželo. 4. Nevařila. 5. Nepila. 6. Nenesl. 7. Neotvírá. 8. Nepíšou. 2.1.1. Gjør om til presens. Otec četl dopis. Otec čte dopis. 1. Bratr nečetl knihu. 2. Sestra psala dopis. 3. Lidé jedli maso. 4. Chlapec nesl míč. 5. Jan otvíral okno. 6. Maminka nevařila večeři. 7. Kůň

Více

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí.

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí. Leksjon 4 4.1.1. Gjør om til negative konstateringer. Auto bylo na ulici. Auto nebylo na ulici. 1. Děti byly ve škole. 2. Byl jsem na nádraží. 3. Budou pracovat v továrně. 4. Mám na stole knihy. 5. Rodiče

Více

Leksjon 6 6.1.1. Gjør om på setningene: sett inn někdo .1.2. Gjør om til presens. .1.3. Gjør om på setningene: sett inn někde

Leksjon 6 6.1.1. Gjør om på setningene: sett inn někdo .1.2. Gjør om til presens. .1.3. Gjør om på setningene: sett inn někde Leksjon 6 6.1.1. Gjør om på setningene: sett inn někdo. Nahoře otevřeli okno. Nahoře někdo otevřel okno. 1. Mluvili uvnitř v pokoji. 2. Venku vykřikli. 3. Ve stínu pod stromem spali. 4. Procházejí se venku

Více

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten. Peníze jsem měl v té kapse. Peníze jsem měl v téhle kapse. 1. Narodil se v tom starém domě. 2. Okolo celé té zahrady bude zeď. 3. Leželi

Více

Lekce 3. Jana: Nei, takk, men jeg er litt tørst. Jana: Jeg vil heller ha et glass vann. Ola: Har du ikke lyst på vin? Jeg tar et glass rødvin.

Lekce 3. Jana: Nei, takk, men jeg er litt tørst. Jana: Jeg vil heller ha et glass vann. Ola: Har du ikke lyst på vin? Jeg tar et glass rødvin. [NORŠTINA - LEKCE 3] 1 Lekce 3 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Hjemme hos Ola Jana kommer på besøk til Ola. De sitter i stua og prater sammen. Jana: Du har

Více

Lekce 7. Jana: Bare ti dager, så jeg kan ikke dra altfor langt bort. Jana: Nja... Er det ikke for kaldt der oppe?

Lekce 7. Jana: Bare ti dager, så jeg kan ikke dra altfor langt bort. Jana: Nja... Er det ikke for kaldt der oppe? [NORŠTINA 7. LEKCE] 1 Lekce 7 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Ferie Jana har ferie. Hun har lyst til å reise litt rundt i Norge. Hva bør jeg se spør Jana.

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku.

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Lekce 8 Středisko 8.1 Struktury Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kde bydlíš? Bydlím ve středisku. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Vidím českého doktora. Vidím

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vesele do školy Číslo projektu: 5362-5/2015 Pracovní

Více

Lekce 15 Co jsi dělal včera?

Lekce 15 Co jsi dělal včera? Lekce 15 Co jsi dělal včera? 15.1 Struktury Byl/byla jsem ve škole. Dopoledne jsem četl/četla. Šel/šla jsem spát pozdě večer. Tady je patnáctá lekce. Je jaro. Dnes je 21. března. Čtu dopis od maminky.

Více

Lekce 9. Struktura: Dialog: Etter ferien [NORŠTINA 9. LEKCE] 1. Dialog. Ustálená spojení. Slovíčka. Gramatika. Cvičení. Víte, že?

Lekce 9. Struktura: Dialog: Etter ferien [NORŠTINA 9. LEKCE] 1. Dialog. Ustálená spojení. Slovíčka. Gramatika. Cvičení. Víte, že? [NORŠTINA 9. LEKCE] 1 Lekce 9 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Etter ferien Jana og Ola er tilbake hjemme. De sitter i sofaen og prater om ferien. Jana: Du,

Více

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovesa MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_01 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Zavolali lékaře, ale lékař nemohl přijít, protože právě králi aplikoval dvacet čtyři baněk. Nu, musíme počkat, řekl nejstarší ministr, a zatím budeme

Zavolali lékaře, ale lékař nemohl přijít, protože právě králi aplikoval dvacet čtyři baněk. Nu, musíme počkat, řekl nejstarší ministr, a zatím budeme Úvod Když jsem byl takový, jako na této fotografii, přál jsem si udělat všechno o čem tady píšu. Potom jsem na to zapomněl, a nyní jsem již starý. Nemám už čas, ani sílu, abych bojoval a cestoval ke kanibalům.

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

Lekce 8. Jana: Ser du det bratte fjellet der borte? Skal vi ikke dit? Ola: Nei da, det skal vi ikke. Hytta vår ligger bak den vakre fjorden.

Lekce 8. Jana: Ser du det bratte fjellet der borte? Skal vi ikke dit? Ola: Nei da, det skal vi ikke. Hytta vår ligger bak den vakre fjorden. [NORŠTINA 7. LEKCE] 1 Lekce 8 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: På fjellet Jana og Ola er på tur i Geilo. Det er en nydelig dag og været er fint. Jana peker

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 1 7

Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 1 7 Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 1 7 PRVNÍ LEKCE 1 LEKCE JEDNA 1. Översätt: 1. Vad är det? Det är en övning. 2. Här är övningen och här är svaret. 3. Vad finns (det) i klassrummet? Framme finns

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Skladba Anotace Pracovní listy k procvičení učiva o skladbě (podmět, přísudek) Autor Mgr. Iva Paděrová

Více

Lekce 14 Co budete dělat?

Lekce 14 Co budete dělat? Lekce 14 Co budete dělat? 14.1 Struktury Jedu vlakem. Sejdeme se v sobotu. Budeme mluvit česky. Přijdu za chvíli. Dívám se na televizi. Čekám na kamarádku. Čekám na tebe. Jak často máte češtinu? Dvakrát

Více

Lekce 5. Jana har vondt i ei tann. Hun må bestille time hos tannlegen. Sykepleier: God morgen! Tannlegen Johannessen. Hvordan kan jeg hjelpe deg?

Lekce 5. Jana har vondt i ei tann. Hun må bestille time hos tannlegen. Sykepleier: God morgen! Tannlegen Johannessen. Hvordan kan jeg hjelpe deg? [NORŠTINA 5. LEKCE] 1 Lekce 5 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Jana bestiller time hos tannlegen Jana har vondt i ei tann. Hun må bestille time hos tannlegen.

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Žádost o zaměstnání v Norsku

Žádost o zaměstnání v Norsku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o zaměstnání v Norsku Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní zprostředkovatelny Arbeidsmarketsetaten - přes soukromé zprostředkovatelny Vikarbyra Tisk

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Neštěstí a škola vnitřní zdroje, vnější podpora

Neštěstí a škola vnitřní zdroje, vnější podpora Neštěstí a škola vnitřní zdroje, vnější podpora Událost 28.1.2011 žákyně 7. třídy nezvládla jízdu na lyžích a v důsledku rychlé a nekontrolované jízdy vyjela ze sjezdovky, kde při pádu ze srázu narazila

Více

Lekce 4. Struktura: Dialog: I kiosken [NORŠTINA 4. LEKCE] 1. Dialog. Ustálená spojení. Slovíčka. Gramatika. Cvičení. Víte, že?

Lekce 4. Struktura: Dialog: I kiosken [NORŠTINA 4. LEKCE] 1. Dialog. Ustálená spojení. Slovíčka. Gramatika. Cvičení. Víte, že? [NORŠTINA 4. LEKCE] 1 Lekce 4 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: I kiosken I dag er det lørdag og Jana har fri. Hun går i kiosken og snakker med selgeren. Ola

Více

Str. 46/cv. 4 Studenti nemusí doplňovat celé jméno, stačí příjmení nebo zkratky (BN, TGM, EZ + DZ).

Str. 46/cv. 4 Studenti nemusí doplňovat celé jméno, stačí příjmení nebo zkratky (BN, TGM, EZ + DZ). Lekce 6 Komunikace: Studenti se naučí hovořit o minulých událostech. Gramatika: Studenti se naučí aktivně používat minulý čas. Postup výuky minulého času je takový, že nejdříve se učí pouze formy 3. osoby

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

5.číslo. si, že pes v hubě přinesl vzkaz. Vzal si ho a četl: Mohl byste mi poslat dvanáct párků a tři. po ulici s taškou

5.číslo. si, že pes v hubě přinesl vzkaz. Vzal si ho a četl: Mohl byste mi poslat dvanáct párků a tři. po ulici s taškou Duben 2015 5.číslo Zaměstnavatel ŠKOLÁČEK Nejdůležitější body: Celé číslo doprovází jarní květiny od žáků ze třetích tříd Řezník a pes Jeden řezník se věnoval své práci, když s překvapením zjistil, že

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 371 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 2.3.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ne-fejetónek /Předmluva/

Ne-fejetónek /Předmluva/ Ne-fejetónek /Předmluva/ Jsem moc rád, že tyto fejetony přišly na svět a jsem za ně rád. Trvalo mi to dlouho, než jsem ty písmenka dal na papír, ale už jsou tu. Často při psaní poslouchám hudbu, která

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1.1.1 Jak se budeme učit a proč

1.1.1 Jak se budeme učit a proč 1.1.1 Jak se budeme učit a proč Předpoklady: Pedagogická poznámka: Otázky v této hodině nepromítám, ale normálně pokládám. Nechávám žákům čas a chci, aby své návrhy psali do sešitu. Pedagogická poznámka:

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

PORG, přijímací zkoušky 2015 Čeština B Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2015 Čeština B Reg. číslo: Nejprve si pozorně přečti text. (Podtržených a tučně vytištěných slov si zatím nevšímej, vrátíš se k nim v průběhu testu.) Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé

Více

Vyjmenuj hlavní postavy z knihy: děda E děda A _ maminka J tatínek O _. Jak se jmenovala nemoc, kterou měl děda Eda? A

Vyjmenuj hlavní postavy z knihy: děda E děda A _ maminka J tatínek O _. Jak se jmenovala nemoc, kterou měl děda Eda? A Pracovní list 6 Březinová, Ivona. Lentilka pro dědu Edu. Úkoly pro děti, které četly celou knihu: Vyjmenuj hlavní postavy z knihy: H _ děda E děda A _ maminka J tatínek O _ Jaké bylo jejich příjmení? K

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Krbové vložky z Norska

Krbové vložky z Norska Krbové vložky z Norska Autorizovaný dovozce a distributor: Scandique s.r.o. Jøtul Praha Jeremiášova 1203/17a 155 00 Praha 5 Stodůlky Tel.: 235 522 132, fax: 235 513 41 E-mail: jotul@jotul.cz Prodejny:

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek.

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek. BYLINKY PRO ŠTĚSTÍ Každý krok v životě je krokem ke smrti pravil jeden francouzský dramatik. Stejná slova nyní zašeptal Richard do ticha nemocničního pokoje. Považoval je za výrok natolik kritický a reálný,

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Cvičení 1 Testuje se: poslech a porozumění. Za každou chybnou odpověď 1 bod.

Cvičení 1 Testuje se: poslech a porozumění. Za každou chybnou odpověď 1 bod. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je první ze série testů, které v Příručce pro učitele budete nacházet k volnému stažení a kopírování. Test 1 prověřuje znalosti studentů po třetí lekci učebnice NEW

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Pánem svého času Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pánem svého času Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně

Více

ÚVODNÍK. Filip Melichar, 9.A

ÚVODNÍK. Filip Melichar, 9.A ÚVODNÍK Milí čtenáři, do rukou se vám dostává letošní poslední vydání časopisu Ať se ví. V tomto květnovém vydání se dozvíte o úspěších našich žáků v recitačních, výtvarných i sportovních soutěžích například

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice.

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Lekce 7 Rodina 7.1 Struktury Mám bratra. Mám sestru. Můj bratr je ženatý. Moje sestra je vdaná. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Chybí mi rodina. Stýská se mi. Na co myslíš? Na koho myslíš?

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství O pavoucích a pavučinách Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) O pavoucích a pavučinách Stručná anotace učební jednotky Ze dvou

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. VYPRAVOVÁNÍ 2. PRVKY VYPRAVOVÁNÍ 3. VYPRAVOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: vyjmenují znaky vypravování a vytváří podle nich vlastní text, společně ve dvojici

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Ověření výukové trasy pro první stupeň ZŠ

Ověření výukové trasy pro první stupeň ZŠ Ověření výukové trasy pro první stupeň ZŠ Výuková trasa byla ověřena 07.04.2009 s žáky čtvrté a páté třídy ZŠ Lačnov. Termín byl stanoven tak, aby vyhovoval škole, mně a důležitou roli v rozhodování hrálo

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Ahoj, řekl Jeník. Ahoj, řekla Sylva. Sedli si vedle sebe na zídku před domem a klátili nohama.

Ahoj, řekl Jeník. Ahoj, řekla Sylva. Sedli si vedle sebe na zídku před domem a klátili nohama. táhlé brambory vyrobil vlka s rudýma očima a otevřenou tlamou. S loutkami pak hráli divadlo. A to bylo poprvé, co se Jendovi vyučování doopravdy líbilo. No jo, když je to do školy, vzdychl tatínek. Naložil

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+ Substantivum, nebo adjektivum? Rozdělte výrazy do tabulky. Přečtěte je nahlas a pečlivě vyslovujte koncovky -ný nebo -ní. Pak použijte tyto výrazy ve větách. 139/9 zastřelený znásilněný přepadení zatčení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825. Mgr. Eva Beranová. Pracovní list. Psací potřeby. 5. ročník

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825. Mgr. Eva Beranová. Pracovní list. Psací potřeby. 5. ročník VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Úvod do logiky (VL): 8. Negace výroků

Úvod do logiky (VL): 8. Negace výroků Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK) Úvod do logiky (VL): 8. Negace výroků doc. PhDr. Jiří Raclavský,

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky.

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky. 2 LEKCE 2 RODINA Popište obrázky. DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO 36 MINIDIALOGY 2 Poslouchejte, opakujte podle nahrávky a pak nahlas čtěte. MINIDIALOGY Minidialog 1 A: Dobrou chuť.

Více