STUDIJNÍ KATALOG. Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská1404, Žatec IČ ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ KATALOG. Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská1404, 438 01 Žatec IČ 25124811, www.soazatec.cz"

Transkript

1 STUDIJNÍ KATALOG Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská1404, Žatec IČ ,

2 Co vám nabízíme? Vážení přátelé, Kurzy Zájmové kurzy Rekvalifikační kurzy Studium střední školy při zaměstnání v současném světě může úspěšně obstát pouze člověk, který si uvědomuje nutnost celoživotního vzdělávání. Víme, že je poměrně obtížné se orientovat v možnostech, které nám společnost nabízí. Pokusíme se Vám usnadnit výběr a předkládáme Vám naši různorodou nabídku. V ní možná naleznete to, co Vám bude vyhovovat a co Vám pomůže k lepšímu společenskému a profesnímu uplatnění. Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru a těšíme se na spolupráci s Vámi. Kolektiv učitelů Soukromé obchodní akademie, spol. s r. o. Maturitní zkouška z jednoho předmětu KONTAKTY Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, Žatec telefon: sekretariát asistentka dist. studia ředitelka školy zástupkyně ředitelky Dagmar Weigertová Kateřina Majtová Ing. Alice Iskerková Hana Holštajnová studijní oddělení ředitelka školy zástupkyně ředitelky Místo konání vzdělávacích akcí: Žatec, Praha, kladno Ukázka z práce jednoho z našich studentů

3 Podrobnosti o vzdělávacím programu úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitou (distanční forma) Co nabízíme? Čtyřleté vzdělávání, ukončené maturitou je určeno všem zájemcům. Je organizováno jako kombinace samostatného domácího studia (studujete doma z učebnic a materiálů, které Vám zašleme) a šesti soustředění ročně. Žáci se učí probíranou látku podle svých časových možností. Průběh vzdělávání Jakmile žák uhradí zápisné a první splátku školného, obdrží zásilku se všemi potřebnými učebnicemi a studijním průvodcem pro první měsíc studia. Žáci studují z nadstandardních textů (studijní průvodce) a z učebnic schválených MŠMT pro střední školy. Využíváme též e-learningových materiálů a testů. Učební látka je rozvržena tak, aby ji každý žák během měsíce zvládl. Ke každému předmětu jsou připraveny domácí úkoly, případně souhrnné testy, které žáci v souladu se vzdělávacím programem postupně vypracují a pošlou k opravě. Domácí úkoly slouží jak učitelům, tak žákům ke kontrole a ověření toho, zda byla probíraná látka správně pochopena. Poskytují rovněž příležitost pro eventuální dotazy pedagogovi. Počet povinných domácích úkolů a testů odpovídá obtížnosti i významu jednotlivých předmětů. Vypracované úkoly za příslušný měsíc pošle žák do školy, kde je učitelé opraví a odešlou zpět. Vypracování domácích úkolů je povinné. V době domácího studia je možné s učiteli komunikovat pomocí mailů a dalších forem internetového spojení. Kdo může být našim žákem? Zahájení studia Délka vzdělávání: Zaměření: Forma vzdělávání: Určeno: Školné: Školné pro žáky s handicapem: Ubytování: Způsob studia: Ukončení studia: Něco navíc: 1. září 4 roky Ekonomika a podnikáni Kombinovaná Pro zájemce s ukončeným základním vzděláním všech věkových kategorií 16900,- Kč ročně Kč zápisné (školné lze hradit v měsíčních splátkách) v ceně jsou zahrnuty studijní materiály, zapůjčení učebnic a ubytování ZP ,- Kč ročně ,- Kč zápisné (lze v měsíčních splátkách) ZTP a ztp/p 5000,- Kč ročně+ 1000,- Kč zápisné (lze v měsíčních splátkách) Zajištěno Speciálně upravené materiály nahrazují výklad učitele. Pro toto studium je určeno pět soustředění ročně. Soustředění v měsíci lednu a červnu jsou v délce 3 dnů ( pátek odpoledne až neděle ). Tato soustředění slouží především k vykonání zkoušek a doplnění klasifikace a k výkladu nepochopené látky. Zbylá soustředění probíhají pouze v sobotu a neděli. Na těchto jsou žákovi vysvětleny všechny nejasnosti. Výuka probíhá s podporou elektronických médií (e-learning). Maturitní zkouška V průběhu studia mají žáci možnost získat mezinárodní certifikát ECDL. Přihlásit se může každý zájemce, který ukončil základní školu. Věk žáků nerozhoduje. Uchazeči mladší 18 let potřebují souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. K přihlášce je nutné přiložit kopii posledního vysvědčení ze základní školy. Originál vysvědčení předloží žáci ke kontrole při prvním soustředění. Přijatí uchazeči obdrží smlouvu o výuce, splátkový kalendář, smlouvu o zapůjčení učebnic a složenku na úhradu zápisného a první splátky školného.

4 maturitní zkouška z jednoho předmetu profilová maturitní zkouška (nenahrazuje úplné střední vzdělání) Délka vzdělávání: Výběr předmětu: Určeno: Školné: Způsob studia: Podle možností žáka. Maturita se skládá v jarním či podzimním termínu, spolu se žáky kombinované a denní formy. Ekonomika Účetnictví Právo Pro všechny zájemce, věk a vzdělání nerozhoduje. Ekonomika 7 000,- Kč Účetnictví 9 500,- Kč Právo 6 200,- Kč Speciálně upravené materiály nahrazují výklad učitele. Žák bude na začátku studia seznámen s maturitními okruhy,tedy s požadavky na znalosti k maturitní zkoušce. Pro toto studium jsou určeny konzultační hodiny k vysvětlení nepochopené látky. Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce je: Vypracování a odeslání všech domácích úkolů učiteli, absolvování komisionální zkoušky prověření znalostí. Konzultační hodiny: Ekonomicka 30 hodin Učetnictví 30 hodin Právo Pro tyto konzultace bude možné využít pěti plánovaných víkendových termínů v každém školním roce Zájemci o vzdělávání, zakončené maturitní zkouškou z jednoho předmětu, nebo o rekvalifikační a ostatní kurzy vyplní tutu přihlášku. Zájemci o kombinovanou formu vzdělávání vyplní přihlášku ke vzdělávání studiu na střední škole, uvedenou na dalším listu. Tu naleznete rovněž na stránkách MŠMT či na našem školním webu. Přihláška do kurzu Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Místo narození: Adresa: Telefon: Nejvyšší dosažené vzdělání: Zaměstnavatel: *) Forma maturitní zkoušky: Ekonomika - ústní MZ z 20 maturitních otázek Učetnictví - praktická písemná práce a ústní MZ v rozsahu 20 maturitních otázek - práce je tvořena úlohami, které žák musí zpracovat v průběhu 7 hodin Právo ústní MZ v rozsahu 20 maturitních otázek Fakturační údaje Telefon: Přihlašuji se ke kurzu: Adresa: Typ kurzu: Název kurzu: IČ: Ukončení studia: Maturitní zkoušku z jednoho předmětu lze složit v jarním nebo podzimním zkušebním období. Termíny profilové části MZ se řídí vyhlášením MŠMT. Žák obdrží vysvědčení o jednotlivé maturitní zkoušce Datum Podpis uchazeče *) Vyplňte pouze v případě, že kurzovné hradí organizace.

5 0$ Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6 nabídka kurzů, pořádaných soukromou obchodní akademií v žatci A KLADNĚ Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu Typ kurzu Název kurzu, vzdělávacího programu Požadavky na vzdělání Cena kurzu Způsob studia Počet hodin výuky Studíjní materály Zakončení studia být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a Príprava k maturitě z jednoho předmětu - profilová čast MZ Účetníctví Ekonomika Právo min. ZŠ min. ZŠ min. ZŠ 9.500,- vč.komis a MZ 7 000,- vč.komis a MZ 6 200,- vč.komis a MZ E-learning s konzult. Koresp. s konzult. hodinami Koresp. s konzult. hodinami E-learning, testy příklady. Maturintní zkouška-ustní Maturintní zkouška-ustní Maturintní zkouška-ustní dovednosti záleží na typu rekvalifikace) být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese rekvalifikace musí být potřebná dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání. Zvolená rekvalifikace Zájmové kurzy a přednášky Kurzy Psaní na počítači příprava ke st.zkoušce ,- Prezenční 20 Kaligrafie ,- Koresp. - Učetníctví - PC ,- E-learning s konzult Možnost konzult. hodin s výtvarnikem Daň. evidence-pc ,- Prezenční Učetnictví a daň. evidence - PC ,- MZ není v ceně Prezenční 80 E-learning teorie, testy příklady Mzd. učetnictví ,- Prezenční *) Možnost zakončit maturitní zkouškou-ústní i praktickou Rekvalifikační kurzy Typ kurzu Název kurzu, vzdělávacího programu Požadavky na vzdělání Rekvalifikační kruzy Způsob studia Počet hodin výuky - - *) Zakončení studia Účetníctví SS Prezenční 120 o rekval. zk. Obchodní zástupce ZS Prezenční 110 o rekval. zk. Počitačová grafika SS Prezenční 120 o rekval. zk. Administratívní pracovník SS Prezenční 80 o rekval. zk. Mzdové účetnictví ( s využitím výpočetní techniky) SS Prezenční 120 o rekval. zk. Základy a obsluha osobního počítače ZS Prezenční 140 o rekval. zk. Účetnictví a daňová evidence ZS Prezenční 130 o rekval. zk. Počítačová gramotnost ECDL ZS Prezenční 40 o rekval. zk. Daňová evidence ZS Prezenční 60 o rekval. zk. Podle ustanovení 109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen zájemce o zvolenou rekvalifikaci ) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí: druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen Úřad práce ) svůj požadavek na formuláři Zájem o zvolenou rekvalifikaci část A (viz Formuláře pro občany). Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 14 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce potvrzením od příslušného rekvalifikačního zařízení (viz Formuláře pro občany). Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku Kč. Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace obdrží zájemce o zvolenou rekvalifikaci na Úřadu práce. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení. Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí. Náklady na případné lékařské vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám. Zájemce podepíše Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci část B formuláře Zájem o zvolenou rekvalifikaci (viz Formuláře pro občany) a Úřad práce podepsaný formulář založí k dokumentaci. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci má v době trvání rekvalifikace nárok na podporu v nezaměstnanosti

7 Nabídka kurzů, pořádaných SPŠE a ZDVPP v Žatci A KLADNĚ Vzdělávací program DVPP podle 22 odst. 1a nebo 1b zákona 563/2004Sb. Typ kurzu Název vzdělávacího programu Určeno pro: Požadavky na vzdělání Cena kurzu Způsob studia Počet hodin výuky Délka studia Zakončení studia Určení vzdělávacího programu a profil absolventa dvpp Příprava k maturitě z jednoho předmětu státní část MZ Studium pedagogiky podle 22 písm. 1a, zák. 563/2004 Sb. Studium pedagogiky podle 22 písm. 1b, zák. 563/2004 Sb. Český jazyk a literatura Matematika Učitele teoretických odborných předmětů a učitele praktického vyučování Učitele teoretických odborných předmětů a učitele praktického vyučování 8 900,- Vychovatelé VŠ,VOŠ 6 000,- ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ Denní Pá, So Denní Pá, So min. ZŠ 3 900,- Prezenční 40 min. ZS 3.900,- E-learning s konzult měsíců 6 měsíců výuka v sobotu po 4 hod. výuka v sobotu po 4 hod. s celostátní platností s celostátní platností Cermat Cermat Vzdělávací program je určen pro učitele, kteří nesplňují všechna ustanovení, daná 9, odstavce 2 a 3 zákona 563/2004 Sb. Ve smyslu tohoto zákona se jedná o studium pedagogiky a psychologie. Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka a umožní mu kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Struktura vzdělávacího programu pro učitele odborných předmětů a učitele praktického vyučování: Obecná a srovnávací pedagogika Obecná didaktika Obecná psychologie Práce s počítačem pro potřeby edukace Příprava k maturitě z jednoho předmětu -profilová část MZ Elektromechanika min. ZS 9.500,- Elektrotechnická měření min. ZS 9.500,- Prezenční v kombinaci s koresp. formou Prezenční v kombinaci s koresp. formou výuka v sobotu výuka v sobotu Maturitní zkouška Maturitní zkouška Pedagogická psychologie Sociální pedagogika Sociální psychologie Celkem 120 prezenčních hodin, doplněných samo z daných materiálů Strojírenský dělník min. ZS Hradí UP Denní 300hod- 11 týdnu Po - Pa o rekval.zk. Struktura vzdělávacího programu pro vychovatele a pedagogy volného času: Rekvalifikační kruzy Kurzy Správce počítačové sítě Tvorba webových stránek Vyhláška 50/1978Sb. Vyhláška 50/1978 Sb. Pro pracovníky s elektro kvalifikací Pro pracovníky s elelkto kvalifikací min. ZS Hradí UP Denní min. ZS Hradí UP Denní *) Hradí UP Denní *) Par ,- Kč Par ,- k Denní 80 hod. - 9 týdnů 80 hod. - 9 týdnů 14 hod. - 2 dny 14 hod. - 2 dny Po - Pa Po - Pa Kdykoliv v týdnu Kdykoliv v týdnu o rekval.zk. o rekval.zk. dle vyhl. 50 dle vyhl. 50 Základy obecné pedagogiky 10 hodin Pedagogická psychologie Sociální pedagogika Pro vychovatele: Teorie výchovy Pro pedagogy volného času: Pedagogika volného času Celkem 80 prezenčních hodin, doplněných samo z daných materiálů *) Požadavky na kvalifikaci a praxi jsou dány v kapitole II. této vyhlášky. Plné znění vyhlášky je ke stažení na webu školy: Na webu školy budou také pravidelně uváděny informace o zahájení kurzů a další podrobnosti. Odborným garantem vzdělávacích programů je zkušený specialista PaedDr. Václav Bartoš, který poskytuje záruku kvalitní a cílově směrované výuky.

8 Požadavky přijetí do vzdělávacího programu podle odstavce 1a 1. Ukončené odborné vysokoškolské vzdělání nepedagogického zaměření, nebo 2. Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a výuční list v oboru Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o. Svatováclavská 1404, Žatec IČ , Přihláška na kurz DVPP Doplnění odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona 563/2004 Sb., ve smyslu 22, odst. 1, písmeno a. nebo písmeno b. Příjmení: Jméno: Titul: Požadavky přijetí do vzdělávacího programu podle odstavce 1b Datum narození: Adresa: Telefon: Nejvyšší dosažené vzdělání: Místo narození: 1. Ukončené vysokoškolské vzdělání nepedagogického zaměření, nebo 2. Ukončené vyšší odborné vzdělání nepedagogického směru Předpokládá se, že žadatel neabsolvoval (nebo neukončil) studium pro získání potřebné pedagogické kvalifikace. Pedagogická praxe je výhodou, ale není podmínkou. Je možné ji zajistit i v našem zařízení. Způsob ukončení vzdělávacího programu Zaměstnavatel: *) Fakturační údaje Telefon: Přihlašuji se ke: Adresa: IČ: Studiu pedagogiky podle 22 písm. 1a, zák. 563/2004 Sb. pro učitele teoretických odborných předmětů a učitele praktického vyučování Nehodíci se škrtněte ANO Studiu pedagogiky podle 22 písm. 1b, zák. 563/2004 Sb. pro vychovatele ANO NE Délka trvání kurzu podle odst. 1a je 1. Cena kurzu je 8 900,- Kč. Délka trvání kurzu podle odst. 1b je 80 hodin. Cena kurzu je 6 000,- Kč. NE Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent OSVĚDČENÍ s celostátní platností. Datum Podpis uchazeče *) Vyplňte pouze v případě, že kurzovné hradí organizace.

9 KDE NÁS NAJDETE? PRAHA ŽATEC

Formy studia v naší škole

Formy studia v naší škole Studijní katalog i n ff o rr m a cc e o ss tt u d i u Maturitní studium obsah - Kombinované dvouleté on-line studium. - Distanční tří nebo čtyřleté on-line studium. - Jednopředmětové maturitní studium.

Více

akreditace MŠMT ČR Maturitní studium

akreditace MŠMT ČR Maturitní studium Studijní katalog i n ff o rr m a c e o s tt u d i u Maturitní studium akreditace MŠMT ČR - kombinované dvouleté on-line studium - dálkové tříleté - distanční tří nebo čtyřleté on-line studium - denní čtyřleté

Více

Nabízíme vám sezonní brigády i dlouhodobou práci v Itálii na pozicích kuchař, číšník, barista.

Nabízíme vám sezonní brigády i dlouhodobou práci v Itálii na pozicích kuchař, číšník, barista. 1. Vývoj a růst v oboru Proč je zapotřebí stále se zajímat o to, co nového se děje ve Vašem oboru/profesi (technologie, materiály, požadavky zákazníků)? Znáte nějaký odborný časopis nebo publikaci z Vašeho

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 11. února 2010 Částka: 11 O B S A H : Část I. Část II. 11. Pokyn generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika

Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: Výpočetní technika a automatizace Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 26-41-M/01 Elektrotechnika Motivační název Výpočetní

Více

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika školy 10

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce?

Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce? Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání Zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání Povinnosti uchazeče o zaměstnání Hmotné zabezpečení Zprostředkování zaměstnání Ukončení evidence uchazeče o zaměstnání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011

INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011 Úřad práce Karviná Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011 Publikace je určena na pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více