VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, Turnov, příspěvková organizace Š K O L A R O K U L I B E R E C K É H O K R A J E telefon - pevná linka: telefon mobilní - ředitel: zástupce: webová stránka: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Doubrava Mgr. Lenka Nováková Mgr. Lenka Nováková Předkládá: Mgr. Lenka Nováková kulaté razítko organizace V Turnově 31. říjen 2014

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (ŠK. ZAŘÍZENÍ) Organizace byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje na dobu neurčitou, č. usnesení 128/01/ZK ze dne Původní zřizovací listina ze dne vydaná pod č. j. SH-2170/2001 pozbyla platnosti vydáním nové zřizovací listiny č. j. ZL-82/03-Š ze dne , která nabyla účinnosti rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje č. usnesení 125/03/ZK ze dne Poslední aktualizace zřizovací listiny byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje pod č.j. ZL-2/10-Š dne s účinností od Zřizovatel organizace: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ zřizovatele: DIČ zřizovatele: CZ Název zřizované organizace: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Sídlo organizace: Turnov, 28. října 1390 IČ organizace: Právní forma: příspěvková organizace Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola Domov mládeže Zařízení školního stravování Ředitel organizace: Mgr. Lenka Nováková Statutární zástupce ředitele organizace: Mgr. Pavel Doubrava Školská rada: Mgr. Romana Bílková, Šárka Červinková - volení zástupci školy Pavla Strašíková, Denisa Folprechtová - volení zástupci rodičů a plnoletých žáků Bc. Eva Krejčí, Mgr. Jana Leitnerová - jmenovaní zástupci zřizovatele Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / , se mění zařazení v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od školy s názvem: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace. Identifikátor ředitelství: Škola sdružuje: 1. Střední zdravotnickou školu IZO Domov mládeže odloučené pracoviště (28. října 1872) IZO Školní jídelnu (28. října 1872) IZO Kapacita školy: 250 žáků Kapacita Domova mládeže: 130 lůžek Kapacita Školní jídelny se neuvádí 1

3 2. ORGANIZACE STUDIA (ČINNOSTÍ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLAVYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Škola měla na začátku uplynulého školního roku ve školském rejstříku zařazeny tyto obory vzdělání (podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání KKOV, v závorce JKOV): - obor M/01 (JKOV nepřidělen) Zdravotnický asistent, 4 leté denní vzdělávání pro absolventy ZŠ, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zakončené MZK - obor M/02 (JKOV nepřidělen) Zdravotnické lyceum, 4 leté denní vzdělávání pro absolventy ZŠ, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zakončené MZK - obor H/01 (JKOV nepřidělen) Ošetřovatel, 3 leté denní vzdělávání pro absolventy ZŠ, střední vzdělání s výučním listem, zakončené ZZK a výučním listem Ve škole probíhalo ve školním roce 2013/2014 vzdělávání ve všech výše uvedených oborech. Hlavním účelem činnosti organizace je poskytování vzdělání a výchovy žáků. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Dále je hlavním předmětem činnosti vykonávání činnosti domova mládeže a vykonávání činnosti zařízení školního stravování. Doplňkovou činností organizace je především hostinská činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, ubytovací služby a pronájem bytových a nebytových prostor. ZMĚNY V ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ V uplynulém školním roce rozhodnutím MŠMT ČR č. j. MSMT /2013 došlo ve školském rejstříku s účinností od k zápisu oboru: - obor M/01Sociální činnost, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky Důvodem změny byla žádost školy o zařazení výše uvedeného oboru, které bylo vyhověno. Škola měla rozšíření vzdělávací nabídky tímto směrem v dlouhodobém záměru, chtěla rozšířit nabídku zdravotnických oborů o obor sociální, který je svým zaměřením velmi blízký profilu a celkovému směřování zdravotnické školy. Již dříve došlo z rozhodnutí MŠMT ČR č. j / ze dne došlo ve školském rejstříku s účinností od k těmto změnám: - obor M/005 (JKOV nepřidělen) Zdravotnické lyceum - byl označen za dobíhající - obor H/002 (JKOV nepřidělen) Ošetřovatel - byl označen za dobíhající - obor M/04 (JKOV nepřidělen) Zdravotnické lyceum byl nově zapsán - obor H/01 (JKOV nepřidělen) Ošetřovatel byl nově zapsán Důvodem změn u oborů zdravotnické lyceum a ošetřovatel byla koncepční změna celé soustavy vzdělávání, při které došlo k přechodu od centrálně vydávané základní pedagogické dokumentace ke školním vzdělávacím programům. 2

4 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY (ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ) VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Ředitelkou školského zařízení je od Mgr. Lenka Nováková, absolventka FF UK Praha, oboru ošetřovatelství - pedagogika. Na pozici ředitele školy bylo vyhlášeno v roce 2012 výběrové řízení, ve kterém obhájila svoji činnost a byla Radou Libereckého kraje jmenována od 1. srpna 2012 na dalších 6 let do funkce ředitele příspěvkové organizace. Statutárním zástupcem je od Mgr. Pavel Doubrava, absolvent PF HK, oboru matematika - fyzika pro roč. Učitelkou řídící praktické vyučování je od odborná učitelka Mgr. Jana Neumannová, absolventka LF UK HK, obor všeobecná sestra a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava, obor ošetřovatelství. Vedoucí provozně-ekonomického úseku je od Bc. Lenka Sulková, absolventka FSE UJEP, oboru podnikové finance a ekonomika. PRACOVNÍCI ŠKOLY Na začátku školního roku se personální situace jevila relativně stabilizovaná. Učitelka CJL a OBN se vrátila v pololetí školního roku z MD. Učitelka, která ji po dobu MD zastupovala, nastoupila na pozici asistenta pedagoga na DM. Na MD nastoupila učitelka ANJ a další 2 učitelky na rodičovské dovolené opět porodily dalšího potomka a nastoupily na další MD. Ve sféře nepedagogických pracovníků nebyly žádné změny, pracovala vedoucí ekonomického úseku, účetní a hospodářka DM a mzdová účetní na částečný úvazek. Na úklidu školy se podílely 3 pracovnice na částečné úvazky. PRACOVNÍCI DOMOVA MLÁDEŽE Výchovná činnost probíhala pod vedením 3 skupinových vychovatelek, které řídila přímo ředitelka školy. Počet ubytovaných dosáhl počtu 82. Personální obsazení pozic asistentek se obměnilo v pololetí školního roku, kdy nastoupila učitelka, která zastupovala MD. Na chodu domova se neodmyslitelně podílely 3 pracovnice úklidu, z nichž dvě pracovaly na částečný úvazek také v kuchyni při výdeji jídla. U jedné pracovnice pokračovala rodičovská dovolená. O pracovnících DM vypovídá tabulka v příloze Přehled pracovníků DM. PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY Výdej jídla zajišťovaly trvale 4 pracovnice na částečný úvazek a na dohodu o provedení práce pomocná kuchařka zajišťovala výdej večeří. Správce budov samozřejmě pracuje na část úvazku i v provozu domova mládeže a školní jídelny. V uplynulém období na konci školního roku odešla do starobního důchodu jedna uklízečka. Na toto pracovní místo byla přijata žena v mladém, produktivním věku. Výměna nastala i na pozici správce budov, od počátku roku 2014 byl přijat mladý muž v produktivním věku a muž na částečný úvazek. Tuto změnu pociťuje organizace jako prospěšnou. Vnímáme pozitivně průměrný věk pedagogického sboru, který se nám jeví věkově rovnoměrně rozložený. Zastoupení mladších ročníků s sebou nese negativní jevy v souvislosti s odchody na MD resp. RD (aktuálně jsou to 3 učitelky a 1 pracovnice z jídelny). U zaměstnanců, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady, došlo ke konci školního roku k rozvázání pracovních poměrů. O personální práci v celém školském zařízení vypovídá následující tabulka. 3

5 Počty pracovníků školy a školských zařízení - přepočtené osoby k pracovníci Škola Domov mládeže Školní jídelna celkem celkem pedag. nepedag. celkem pedag. nepedag. Celkem pedag. nepedag. 35,0 25,8 22,1 3,7 8,0 4,6 3,4 1,2 0,0 1,2 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ředitelka školy v rámci svého sebevzdělávání absolvovala poradu Asociace ředitelů SZŠ a VOŠZ a několik jednodenních školení pro ředitele. Jedna učitelka odborného výcviku zahájila vzdělávání v bakalářském studijním programu. Jedna učitelka se během šk. roku vzdělávala v souvislosti s novou maturitní zkouškou jako předsedkyně maturitních komisí. Jednotliví učitelé dále absolvovali různá jednodenní školení vztahující se k pedagogice nebo jejich odbornosti. Vybraní pracovníci se též školili v souvislosti se zapojením do projektů. V návaznosti na účinnost zákona č. 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních) odborné učitelky "sbíraly kredity" pro budoucí obhajobu své registrace, aby mohly i nadále vykonávat zdravotnické povolání bez dohledu. Sumarizace: každý učitel absolvoval nejméně 1 jednodenní školení. Příspěvková organizace vyslala pedagogické pracovníky na vzdělávací akce, za které byly uhrazeny účastnické poplatky ve výši ,-Kč a proplaceny cestovní výlohy ve výši cca ,- Kč. Školí se také nepedagogičtí pracovníci, za jejichž školení byly uhrazeny účastnické poplatky ve výši 1.952,- Kč a proplaceny cestovní výlohy ve výši 1.932,- Kč. Rozsah a kvalita vzdělávání pedagogů vždy závisí na nabídce akreditovaných vzdělávacích akcí, na jejich ceně (stále významnější je možnost vzdělávání bez účastnického poplatku nebo zcela zdarma resp. hrazených z ESF) v kombinaci s finančními možnostmi organizace, na okamžité potřebě organizace, možnostech suplování a zastupování při účasti na vzdělávacích akcích a v neposlední řadě na ochotě pedagogů vzdělávat se, často i ve volném čase. 4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ ČLENĚNÍ OBORŮ, PROGRAMŮ, ČINNOSTÍ Celkový počet žáků poklesl na 208 (předchozí rok 214 žáků). Vzhledem k celkové situaci ve středním školství a trvající nedostatek absolventů základních škol vzhledem k počtu míst na středních školách, výsledek považujeme i přes pokles za vynikající a zájem o naši školu za stabilní. Počet žáků byl rozložen v deseti třídách tří různých oborů. Na domově mládeže byl počet ubytovaných žáků na začátku školního roku 82 (předchozí rok 76), což je nárůst oproti minulému šk. roku o 6 žáků. Naplněnost během každého školního roku klesá a na konci školního roku je podstatně nižší vzhledem k tomu, že čtvrté ročníky již odmaturovaly a třetí ročníky absolvují měsíční provozní praxi. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace. Celkem počet pravidelně stravovaných žáků dosáhl 178 (předchozí rok 164). Přesné počty žáků ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně jsou obsaženy v následujících tabulkách. 4

6 Počty žáků podle oborů a tříd Obor studia forma počet žáků třída studia k zdravot. lyceum denní 1.ZL 25 zdravot. asistent denní 1.ZA 21 zdravot. lyceum denní 2.ZL 23 zdravot. asistent denní 2.ZA 26 ošetřovatel denní 2.OS 16 zdravot. lyceum denní 3.ZL 25 zdravot. asistent denní 3.ZA 17 ošetřovatel denní 3.OS 11 zdravot. lyceum denní 4.ZL 21 zdravot. asistent denní 4.ZA 23 celkem 208 Počty žáků v domově mládeže Domov mládeže kapacita celková počet ubytovaných z toho žáků z toho studentů při SZŠ Turnov k k SŠ VOŠ 28. října Počty strávníků ve školní jídelně Školní jídelna kapacita celková počet stravovaných počet stravovaných počet stravovaných při SZŠ Turnov žáků k žáků - jen obědy žáků - celodenně 28. října 1872 neuvádí se ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení proběhlo pro obory zdravotnické lyceum, zdravotnický asistent a ošetřovatel. Přijímací řízení proběhlo ve 3 kolech vzhledem k nenaplnění plánovaných počtů přijatých žáků. V rámci kritérií přijímacího řízení byla stanovena pro oba maturitní obory povinnost doložit na přihlášce zdravotní stav umožňující vzděláván. Do hodnocení pak byl zahrnut prospěch na ZŠ v 8. třídě (bonus 0-10 bodů) a v 9. třídě (bonus 0 10 bodů), významné úspěchy ze soutěží a olympiád (bonus 0-10 bodů) a chování v 8. třídě (malus 0 10 bodů) a v 9. třídě (malus 0 10 bodů). Dále byl do hodnocení zahrnut v LK stanoveném poměru výsledek přijímacích testů SCIO z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů (bonus bodů). V tříletém oboru ošetřovatel přijímací řízení bylo realizováno formou pohovoru. Současný systém přijímacího řízení (s odevzdáváním zápisového lístku) kromě zvýšení byrokratické zátěže a finančních nároků přinesl navíc prodloužení doby celého řízení a nejistotu zaměstnanosti v příštím školním roce do řad pedagogických i provozních pracovníků. Ani odevzdání zápisových lístků není dokonalým řešením systému, protože žákům je vydán nový na základě prohlášení o jeho ztrátě či zničení. Pohyby ve stavech žáků na začátku šk. roku 2013/2014 naštěstí nebyly ve velkém rozsahu. Konečný stav byl k ve třídě zdravotnického lycea 25 žáků a ve třídě zdravotnického asistenta 21 žáků. Zájem o vzdělávání se nám přes klesající počty vycházejících žáků ze ZŠ daří udržet na úrovni nad 20 žáků ve třídě, což vzhledem k situaci na okolních školách považujeme za úspěch. O počtech vypovídá tabulka v příloze Údaje o přijímacím řízení. 5

7 VYDANÁ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ V uplynulém školním roce ředitelka školy vydala celkem 244 rozhodnutí, z toho bylo 122 rozhodnutí ve věci přijetí či nepřijetí ke vzdělávání, 82 přijatých k ubytování do domova mládeže (viz tabulka Údaje o přijímacím řízení) a 40 rozhodnutí v ostatních věcech, které jsou také shrnuty do přílohy (viz tabulka Rozhodnutí vydaná ředitelem školy). 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Maturitní zkoušky se konaly již počtvrté podle státního modelu. Výsledky maturitních zkoušek v minulých letech se jevily jako srovnatelné, u maturitních zkoušek v roce 2014 nastal nebývalý pokles úspěšnosti. Z žáků aktuálního ročníku po podzimním termínu zůstali 2 neúspěšní žáci z celkového počtu 43 přistoupivších k maturitní zkoušce, což je relativně stejně jako v minulých letech (vloni 3 z 50) napsali jsme v loňské výroční zprávě. Celkově shrnuto po podzimním termínu: ve třídě oboru zdravotnický asistent z počtu 17 žákyň neprospělo 7 žákyň; poslední pokus budou mít na jaře Dvě žákyně ukončily ročník později a k maturitní zkoušce se dostavily poprvé až v podzimním termínu (u kterého však také neuspěly). Ve třídě oboru zdravotnické lyceum z 25 žáků 21 žáků prospělo a prospělo s vyznamenáním. Další 3 žákyně neprospěly. Jedna žákyně poprvé maturovala v podzimním termínu a také ji čeká další pokus na jaře Závěrečné zkoušky v oboru ošetřovatel tento školní rok proběhly, třída v posledním ročníku vzdělávání uspěla velmi dobře, závěrečnou zkoušku složilo úspěšně všech 10 dívek. Celkově lze shrnout, že výsledky korespondují s průběžnými výsledky vzdělávání, se schopnostmi žáků a hlavně s celkovým přístupem žáků ke vzdělávání. Ve větším počtu se vyskytovali žáci nepřipuštění k maturitní zkoušce v jarním termínu a posléze ani v podzimním termínu, protože neukončili 4. ročník. Někteří dokonce pro nás nepochopitelně v této fázi opustili vzdělávání (1 žákyně zcela odešla, 2 žákyně přešly z oboru zdravotnický asistent do oboru ošetřovatel).viz tabulky v příloze - Úspěšnost žáků. PŘEHLED O UPLATNĚNÝCH VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍCH Ve výchovné oblasti zaznamenáváme celkové uvolnění v projevech žáků, žáci prvních ročníků přicházejí ze ZŠ málo ukáznění, málo zvyklí na systematickou práci při hodině, na přípravu na vyučování o přestávkách. O to víc jsou jejich projevy především vůči sobě navzájem hlučné, neurvalé, vulgární. Nejvíce lze vysledovat takové projevy u žáků v učebním oboru ošetřovatel, kde je tudíž výchovná práce nejnáročnější a i vzdělávání v takto narušeném prostředí je velmi obtížné. S některými z těchto problémových žáků jsme se rozloučili, protože ani jim péče školy nevyhovovala a ať už z jakýchkoliv důvodů došlo k přestupu na jinou školu. Z hlediska postihu se potom jednalo o přestupky proti školnímu řádu v oblasti omlouvání absence (neomluvená, pozdě omluvená), nepovolený odchod z vyučování bez omluvy, kouření v areálu školy, nepřezouvání, neplnění školních povinností, nevhodné chování obecně (k pracovníkům školy, k sobě navzájem). Tyto přestupky byly řešeny udělením výchovných opatření - napomenutím a důtkou třídního učitele. Důtky ředitelky školy byly uděleny jednak při opakovaných přestupcích po třídní důtce a jednak za neomluvené hodiny. Snížené známky z chování se vyskytly při výskytu neomluvených hodin a při vysokém počtu zápisů v třídní knize. V Domově mládeže jsme se ve výchovné činnosti potýkali s drobnými prohřešky proti řádu a režimu domova mládeže, a to často v bodech nedodržování nočního klidu, pozdní návrat z vycházky a návrat z vycházky v podnapilém stavu. Tyto přestupky byly řešeny napomenutím vychovatelkou a důtkami ředitelky školy. 6

8 Obecně lze říci, že chování žáků na DM se oproti minulým rokům zlepšilo. Výjimkou bylo chování jednoho žáka, který byl z DM vyloučen před koncem školního roku pro naprostou nespolupráci a nerespektování řádu DM. V příloze tuto část popisuje tabulka Uložená výchovná opatření. PŘEHLED O PROSPĚCHU ŽÁKŮ Studijní výsledky žáků celé školy se jeví jako průměrné, což víceméně odpovídá schopnostem žáků a náročnosti studia na zdravotnické škole, která vyžaduje nejenom teoretické znalosti, ale i manuální zručnost a psychickou odolnost. U žáků zdravotnického lycea se dařilo ve srovnání s obory zdravotnický asistent a všeobecná sestra udržet vyšší náročnost přípravy, i když v hodnocení známkami se statisticky významné rozdíly neobjevily. Vedení školy trvá na stanovených prioritách, ovšem současně nemá zájem zásobovat cizí školy u nás neúspěšnými žáky. Proto pracujeme v rámci možností kapacity oboru a školy s učňovským oborem, abychom ho mohli nabídnout žákům neúspěšným v oborech maturitních. Počet takových žáků se zvyšuje, uplatnění v oboru ošetřovatel je ve zdravotnických zařízeních bez problémů. Prospěch na škole znázorňuje následující tabulka. Přehled o prospěchu žáků Škola počet žáků - počet žáků - počet žáků - počet žáků - SZŠ Turnov konec šk. roku vyznamenání prospěli nepros./ nehod. v řádném termínu po opravných zk PŘEHLED O POČTU ZAMEŠKANÝCH HODIN A NEOMLUVENÝCH HODIN Vysoký počet neomluvených hodin ve třídě 4.ZA byl zaviněn 2 žákyněmi. Jedna žákyně opakující 4. ročník opět začala mít potíže se studiem, přestala postupně docházet do školy a nakonec vzdělávání zanechala. Její absence zůstala neomluvená. Druhá měla potíže podobného charakteru a záškoláctvím řešila své studijní problémy. Nakonec jí byl umožněn změna oboru na obor ošetřovatel, kde je vzhledem k nižším teoretickým nárokům větší šance, že vzdělávání ukončí. Ani v této třídě nebyla její docházka bezproblémová a do konce školního roku ve třídě 2.OS nastřádala opět další neomluvené hodiny. Vysoký počet neomluvených hodin u třídy 3.ZL byl zaviněn především 1 žákem, který nastoupil do lékařského zařízení k plánovanému zákroku, po kterém měla následovat cca 14 denní absence. Plnoletý žák se ani po uplynutí očekávané doby neozýval, dále nereagoval ani na písemné výzvy. Proto mu byla nakonec (po marných pokusech z naší strany vrátit žáka ke vzdělávání) docházka ukončena a hodiny zůstaly neomluvené. Část neomluvených hodin připadá na žákyni, která má zdravotní problémy psychického rázu a její špatná docházka pramení ze zdravotního stavu. Bohužel díky nepořádnosti a nesrovnalostem v omluvném listu zůstalo 33 hodin neomluveno. Vysoký počet neomluvených hodin u třídy 2. OS je zaviněn především jednou žákyní (176 h), která dovršila plnoletosti a opustila dětský domov. Tím ztratila nad sebou dohled a bohužel nebyla dostatečně zralá na to, aby převzala zodpovědnost za svůj život. Přestala docházet do školy, přednost dala nejistým partnerským vztahům a přes naše obrovské úsilí (jednalo se o žákyni do té doby velmi slušnou, pracovitou a šikovnou) její vzdělávání skončilo a hodiny zůstaly neomluveny. Zbytek neomluvených hodin je výsledkem dobré práce třídní učitelky v jejich odhalování. Ve třídě 2.ZL pokračovaly problémy s opakujícím žákem, který vršil problémy každodenního charakteru, nepořádky v omluvném listu vyústily ve většinu neomluvených 7

9 hodin této třídy, kázeňské tresty neměly účinnost a vše došlo až k vyloučení ze vzdělávání. Zbytek neomluvených hodin má na svědomí jedna žákyně, u které také navzdory spolupráci třídního učitele s rodiči nedošlo k nápravě. Důsledkem byla nejenom snížená známka z chování, ale i odchod pro neprospěch. Také ve třídě 2.ZA jde většina neomluvených hodin opět na vrub jedné žákyně (123 h), která opakovala ročník, ale od začátku školního roku byla její docházka sporadická, zanechala vzdělávání a její hodiny zůstaly neomluvené. Ostatní neomluvené hodiny měly charakter ojedinělých výstřelků v rozsahu 1 hodiny až 1 dne. Samozřejmě byla vždy realizována přiměřená kázeňská opatření od důtek po snížené známky z chování (viz příloha - tabulka Výchovná opatření). Obecně lze konstatovat trvající vysoký počet zameškaných hodin. Důvodem je především snižující se úroveň sebekázně žáků a ochoty dodržovat stanovená pravidla. Průměrný počet zameškaných hodin na žáka je s výjimkou jedné třídy nad 100 h à školní rok. Ve srovnání s loňskem je situace analogická - průměrná absence je ve 2 třídách nad 200 h a ve 2 dalších třídách jen těsně pod 200 h à školní rok. Tyto projevy mají celospolečenský základ, výchovné vzory jsou především v úzké rodině, mezi příbuznými a přáteli. Až na konci figurují vzdělávací instituce, které nemohou tyto trendy změnit, přestože se o to neustále snažíme. Počty zameškaných hodin přehledně znázorňuje tato tabulka. Přehled zameškaných hodin třída 1. ZL 1. ZA 2. ZL 2. ZA 2. OS 3. ZL 3. ZA 3. OS 4. ZL 4. ZA zam. h. - 1.pololetí zam. h. - 2.pololetí zam. h. - celkem z toho neomluvené půměr na žáka 132,76 117,14 243,30 154,92 254,13 176,80 153,71 173,64 128,81 135,61 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Po maturitě se naše žákyně hlásily ke studiu jak na vysokých školách, tak na vyšších odborných školách, především zdravotnických. Mnozí kombinovali podání přihlášky jak na vyšší, tak na vysoké školy. V evidenci úřadu práce jsou absolventi pouze krátkodobě po ukončení vzdělávání, po neúspěšném zakončení vzdělávání anebo v případě, že absolventi školy nemají zájem aktivně vyhledávat pracovní či studijní uplatnění. Pracovní uplatnění ve zdravotnictví totiž lze nalézt vzhledem k trvalému nedostatku pracovníku v tomto resortu. I v případě, že mají absolventi zvýšené nároky na finanční ohodnocení a hledají uplatnění mimo zdravotnictví, nemívají problémy s uplatněním. Dá se tedy říci, že naši absolventi jsou vesměs dobře připraveni na trh práce a flexibilně dokáží nabyté znalosti a dovednosti uplatnit. Dlouhodobě konstatujeme, že středním zdravotnickým personálem zásobujeme širokou spádovou oblast Libereckého kraje i krajů sousedních (Královéhradecký, Středočeský), neboť v Libereckém kraji je 8 státních nemocnic a bezpočet privátních zdravotnických zařízení, zatímco zdravotnické školy jsou v kraji pouze dvě. Zatím jsme nezaznamenali žádný trend, který by výše popsaný stav významně měnil. Někteří absolventi odcházejí také do zahraničí, a to jak s cílem studovat, tak i za prací. Škola nemá žádný oficiální mechanizmus k získání informací o faktické úspěšnosti žákyň při přijímacím řízení či ucházení se o zaměstnání. Neoficiální uplatnění absolventek z informací od třídních učitelů resp. od výchovného poradce znázorňuje následující tabulka. 8

10 Uplatnění absolventů obor SŠ/jazyk.Š/konz. studium VOŠ studium VŠ práce úřad práce není známo zdrav. lyceum zdrav. asistent ošetřovatel mateř. dov. 6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, RESP. CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ SZŠ Turnov se podílela jako partner projektu VCT Turnov "Vzděláním k pracovnímu zařazení pečovatelství a osobní asistence" na pokračování kurzu "Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči", který je kurzem rekvalifikačním. Celkem se uskutečnily 4 kurzy, účastníků bylo 25. SZŠ Turnov nově získala oprávnění ke kvalifikaci pro odbornou způsobilost v kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví. Kurz proběhl jednou se 17 účastníky. 7. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ SZŠ Turnov zapojila jako partner do nového projektu VCT Turnov Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání. SZŠ Turnov je nositelem projektu Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost. Projekt byl ukončen v červnu 2012 a nyní je ve fázi udržitelnosti. SZŠ Turnov je nositelem projektu Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích LK operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost. Byl sestaven realizační tým, byla realizována výběrová řízení na dodávku hardware a software. Tým lektorů a konzultantů byl opakovaně proškolen a pracoval na tvorbě textů pro lékaře a nelékařské profese. V uplynulém školním roce proběhla úspěšně výuka přihlášených účastníků z řad nelékařů i lékařů. V červnu 2014 byla uspořádána závěrečná konference k projektu. O hlavních prázdninách proběhl audit a byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva. SZŠ Turnov je nositelem projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost. Členové pedagogického sboru, vytvářeli chybějící DUMy a odpilotovali je ve výuce. Pedagogové také absolvovali školení. Projekt probíhal do března Dne 6. května by schválena závěrečná monitorovací zpráva. Dále byla SZŠ Turnov příjemcem dotace z grantového fondu LK a z rozpočtu LK v menších projektech: Aktivitou z ulity (aktivita DM) Moderní pomůcky pro zdravotní tělesnou výchovu V červnu 2013 škola předložila žádost o partnerství v projektu Libereckého kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v LK. SZŠ Turnov se žádostí uspěla, stala se jedním z 29 partnerů projektu. Ve školním roce byla realizována výběrová řízení na nákup nábytku a drobných učebních pomůcek. Samotná výuka začne probíhat v e školním roce 2014/2015 s ohledem na rekonstrukci učebny. 9

11 V květnu jsme podali žádost o partnerství v projektu Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti Okresní hospodářské komoře Liberec. Pokud budeme úspěšní, projekt začneme realizovat v dalším školním roce. 8. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Partnery Střední zdravotnické školy v Turnově jsou samozřejmě zdravotnická a sociální zařízení Libereckého kraje. Spolupráci jsme navázali i se zařízeními v Královehradeckém kraji a Středočeském kraji vzhledem k poloze Turnova a také k tomu, že žáci mají často trvalé bydliště právě v těchto lokalitách. V této oblasti jsme se v období uplynulého školního roku potýkali s organizační změnou, která nastala od u našeho hlavního sociálního partnera. Tím byla sousední Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., která zfúzovala s Krajskou nemocnicí Liberec a.s. Tuto zásadní změnu provázelo období nejistoty přechodné fáze. Museli jsme navázat nové vztahy s cateringem KNL pro zajištění stravování, najít nového partnera pro praní uniforem žáků resp. kontaminovaného prádla obecně, navázat vztahy s novým vedením KNL. Praxe žáků nebyla ohrožena, z tohoto pohledu docházíme do stále stejné budovy. Organizačně se ovšem jedná o nového partnera Krajskou nemocnici Liberec a.s., pracoviště Turnov. Vyučování předmětu Ošetřování nemocných ve 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent a předmětu Ošetřovatelská péče oboru Ošetřovatel ve 2. a 3. ročníku se tradičně odehrává v Panochově nemocnici, s.r.o. v Turnově. V menším rozsahu výuka případně probíhá i v Domově důchodců Pohoda v Turnově a v Dětském stacionáři Sluníčko v Turnově. Předmět Odborná praxe, jehož cílem je naučit žáky aplikovat získané odborné vědomosti, dovednosti a návyky a pracovat jako člen ošetřovatelského týmu, probíhá pak v různých zdravotnických zařízeních v Libereckém kraji a sousedních krajích (je to závislé na trvalém bydlišti žáka). Se všemi zdravotnickými a sociálními partnery spolupracujeme na základě smluvních vztahů. Jednotlivá pracoviště byla osobně navštívena před uzavřením smlouvy ředitelkou školy a učitelkou řídící praktické vyučování. Spolupráci se sociálními partnery lze označit za oboustranně korektní a vstřícnou. Spolupráce se stacionářem byla doplněna charitativní sbírkou, do Domova důchodců docházejí žáci v rámci dobrovolnictví. Absolventi školy nastupují často do zaměstnání právě u těchto výše jmenovaných organizací. Při osobních setkáních se informujeme na jejich úspěchy v pracovním životě a využíváme získané informace v další pedagogické práci. 9. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACE ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) NA VEŘEJNOSTI VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK Pro první ročníky odborné učitelky připravily soutěž v úpravě lůžek (upevnění manuálních dovedností). 2. ročníky si zasoutěžily mezi sebou v poskytování první pomoci na sportovně-turistickém kurzu. V říjnu jsme byli spřátelenou polskou školou v Jelení Hoře (PL) pozváni na již 4. rajd, kterého se zúčastnili žáci i učitelé. Smyslem tohoto projektu je nejen sbližování žáků pomocí jazyků, ale i poznávání Krkonoš jeho přírody a památek. V měsíci červnu škola uspořádala již 5. ročník mezinárodní soutěže v předlékařské první pomoci za aktivní účasti žáků partnerské školy v Nieskách (SRN). Kromě odborných znalostí a dovedností si žáci měli možnost prověřit také své jazykové kompetence. Třetí a čtvrté ročníky 10

12 uspořádaly ve spolupráci s odbornými učitelkami "Ošetřovatelské dny", kde prezentovaly svoje odborné a komunikační dovednosti v oboru ošetřovatelství. Výběry žáků naší školy se účastnily turnajů středních škol v atletice, házené, odbíjené, basketbalu, florbalu a futsalu, a to jak v kategorii děvčat tak i chlapců. Většinou se jednalo o okresní kola přeborů středních škol. Vyučující německého a anglického jazyka uspořádali školní kola olympiády v příslušných jazycích a v německém jazyce se zástupce účastnil i okresního kola. Vyučující psychologie se 2 žákyněmi postoupila do regionálního kola psychologické olympiády zdravotnických škol Libereckého a Ústeckého kraje. Regionální kolo se konalo v Ústí nad Labem, žákyně skončily na 4. místě. ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ Obor zdravotnický asistent zahájil výuku podle ŠVP v 1. ročníku od , takže od začala běžet poprvé výuka v inovovaném ŠVP. Současně probíhaly práce na inovaci školních vzdělávacích programů oborů zdravotnické lyceum a ošetřovatel, které na naší škole fungují od Od počínaje prvním ročníkem chceme i v těchto oborech začít pracovat podle inovovaných v pořadí druhých verzí ŠVP. Těžiště prací s ŠVP ovšem spočívalo a nejvíce práce bylo v uplynulém školním roce odvedeno při tvorbě zcela nového ŠVP oboru sociální činnost, který nám byl zařazen do školského rejstříku s účinností od Všichni vyučující stále častěji využívají při výuce moderní techniku, bez které se nelze obejít. Pro výuku se využívá interaktivní tabule, notebooky a dataprojektory umístěné ve všech učebnách školy. Jsou využívána výuková CD, DVD i prezentace vytvořené žáky. Ve škole běžela pátým rokem Adopce na dálku, do které byly formou školního vzdělávacího projektu zapojeny všechny třídy školy. Naše první adoptovaná Jeanett z Ugandy již skončila školu, a proto jsme vybírali formou ankety mezi studenty nového žáka. Tím se stal Albert Musonda z Zambie. Sbírky na podporu vzdělání nového žáka jsme organizovali především v předvánočním a velikonočním čase. Již několikátým rokem je provozována internetová studijní stránka - Moodle, jejímž prostřednictvím vyučující předávají žákům studijní materiály, zadávají domácí úkoly i testují žáky v rámci opakování a zkoušení. Žáci jsou více motivováni k vlastní tvorbě v malých projektech příprava odborných seminářů, vedení části hodiny, realizace anket či dotazníkových šetření, výstavky vytvořených produktů v prostorách třídy či školy. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V uplynulém roce se škola opět zapojila do doplňkové činnosti. Jednalo se především o pronajímání bytových a nebytových prostor domova mládeže celoročně (ordinace praktického lékaře, pedagogicko-psychologická poradna, Česká lékařská komora, Autoškola Jech, atd.). Český ráj je atraktivní oblastí, kde se v letních měsících koná řada akcí, kdy je třeba zajistit ubytování pro větší množství lidí, např. hudební škola, EXOD a další. Tato doplňková činnost, i když náročná pro naši organizaci, přináší zisk v roce 2013 částku ,- Kč. VLASTNÍ PREZENTACE ŠKOLY Škola se prezentovala směrem k veřejnosti různými akcemi. Zúčastnili jsme se Týdne mobility organizovaného Městským úřadem v Turnově a Dne Země, kdy žáci sbírali odpadky ve části města, kde leží budova školy. Naši žáci se tradičně zúčastnili velkého počtu akcí spojených se sbírkou pro různé subjekty a charitativní organizace, jako je např. ADRA a Projekt ŠANCE. Akce, do kterých jsme se zapojili, jsou známé pod názvy "Bílá pastelka", "Den s Emilem", "Květinový den" a "Život dětem (srdíčkový den)". Žákyně se jako 11

13 zdravotnické hlídky pravidelně podílely na zajištění sportovních akcí, které byly pořádány jinými subjekty na atletickém stadionu. V tomto školním roce byla také zahájena činnost Českého červeného kříže - místní skupina Turnov. Propagace školy za účelem získání žáků do přijímacího řízení probíhala na několika úrovních. Zástupci vedení SZŠ navštívili ty školy, kterými jsme byli pozváni na schůzku s rodiči vycházejících žáků. Dále jsme měli prezentaci na veletrzích vzdělávání v Jablonci nad Nisou, Jičíně a České Lípě. Rozsáhlejší expozici jsme měli na burze vlastního okresu Semily konanou na ISŠ v Turnově a v Liberci na veletrhu EDUCA, kde jsme inzerovali naše obory a "den otevřených dveří". Základní informace o škole byly samozřejmě zveřejněny v katalozích škol. Stále větší váhu při prezentaci školy hrají internetové stránky, které se snažíme udržovat v aktuálním stavu. Škola se prezentovala navenek uveřejňováním článků v regionálním a krajském tisku, které se týkaly různých akcí školy a publicity projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR. 10. ÚDAJE O PORADENSKÝCH SLUŽBÁCH ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLY V uplynulém školním roce byla problematika poradenství zajišťována jedním výchovným poradcem a jedním školním metodikem prevence sociálně patologických jevů. Výchovného poradenství se po návratu z mateřské dovolené ujala dřívější výchovná poradkyně a pracovala podle Plánu výchovného poradce pro školní rok 2013/2014. Pod záštitou výchovné poradkyně a předmětu úvod do světa práce navštívili žáci 4. ročníků maturitních oborů a žáci 3. ročníku oboru ošetřovatel Úřad práce v Semilech. Náplň přednášek se týkala možnosti a výběru dalšího studia, orientace na trhu práce, seznámení s povinnostmi vůči zdravotní pojišťovně. Výchovná poradkyně též během roku průběžně pracovala s absolventskými ročníky v rámci kariérního poradenství. Pro žáky 4. lycea byla v lednu uspořádána exkurze na Gaudeamus Praha. Pro seznámení žáků 1. ročníků byly uspořádány harmonizační dny. Výchovná poradkyně se zúčastnila tradičního setkání výchovných poradců okresu Semily, pořádaného pod záštitou Pedagogicko-psychologické poradny Semily. Pokračoval také projekt vedený VCT Turnov s názvem Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky. V rámci tohoto projektu fungoval 2-6 hodin za měsíc psycholog na škole, kterého navštěvovali žáci (návštěva byla možná i ze strany učitelů a rodičů). Jako každoročně proběhla přednáška Mgr. Blažkové S tebou o tobě, kterou pořádáme pro 1. ročníky. Výchovná poradkyně během školního roku řešila ve spolupráci s metodikem prevence, třídními učiteli a vedením školy několik individuálních případů vysoké absence, nevhodného chování, problémů s prospěchem či podezření na šikanu. PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ Na škole studovalo 5 žáků dle IVP a dalších 10 žáků v rámci CVP (na začátku školního roku 8, 2 přišli na školu během roku). Většina těchto žáků úspěšně ukončila studium nebo postoupila do vyšších ročníků. Dvě žákyně byly pro dlouhodobou absenci neklasifikovány z většiny předmětů a v novém školním roce přestoupily na jinou školu. PRÁCE S TALENTOVANÝMI ŽÁKY Ve škole jsou tradičně podporováni žáci s talentem ke sportu. Zúčastnili jsme se závodů v atletice, košíkové, odbíjené, futsalu, florbalu a plavání. Výrazný sportovní talent, který by vyžadoval IVP, byl v tomto školním roce jenom jeden parkurové jezdectví. 12

14 Talentované žáky motivuje ke studiu také SRPDŠ, které za vynikající prospěch uděluje v pololetí a na konci školního roku peněžitou odměnu. V únoru na škole proběhlo školní kolo 9. ročníku psychologické olympiády. Žákyně z prvních dvou míst reprezentovaly školu v regionálním kole SZŠ z Libereckého a Ústeckého kraje, konaného tentokrát v Mostě. Jedna ze žákyň se umístila na krásném 4. místě. Pět žáků 3.ZL se zúčastnilo recitační soutěže Poetika probíhající mezi turnovskými základními a středními školami. Jedna žákyně získala ocenění za autorskou tvorbu a zároveň ve své kategorii celou soutěž vyhrála. Další dvě žákyně se umístily na druhých a třetích místech. Žákyně 2.ZL reprezentovala školu v okresním kole olympiády z anglického jazyka. Pět žákyň 2.ZL se během školního roku účastnilo projektových aktivit pro nadané žáky (anglický jazyk, rétorika, biologie) pořádaných VCT Turnov v rámci projektu Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání. Kontakt na výchovného poradce Mgr. Helena Kučerová výchovný poradce školy Konzultační hodiny dle potřeby žáků a rozvrhu hodin VYHODNOCENÍ PLÁNU PREVENCE Základním nástrojem prevence SZŠ Turnov je Preventivní program. Prevence je prováděna systémově a každodenně. Zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s výskytem sociálně patologických jevů. Předmětem zájmu je výlučně primární prevence. Pokud situace vyžaduje intervenci na úrovni sekundární a terciární, odkážeme žáka na kompetentní odborné pracoviště. ZPRÁVA METODIKA PREVENCE - dobrá spolupráce na úrovni metodik výchovný poradce vedení školy - realizace prevent. programů stálá spolupráce s Maják, o.p.s návazně v každém ročníku 1. ročníky Závislosti 2. ročníky Partnerské vztahy 3. ročníky Kombinovaná přednáška (lektor Roman Kladivo) - spolupráce s PČR Semily besedy pro DM SZŠ Turnov (p. Kmínek) - spolupráce PPP Semily řešení třídního klimatu v některých třídách (2.OS) - J. Leitnerová - formování tř. kolektivu v rámci harmonizačních dnů (lektorky PPP) - řešení údajné šikany ve 2.OS Andrea Tomanová vs. spolužačky snaha o pomoc se minula účinkem, neochota matky žákyně akceptovat argumenty školy, výsledky sociometr. šetření neuznává, matka i dcera jsou problematické osobnostní typy, odchodem žákyně se situace stabilizovala - minimální preventivní program se daří víceméně naplňovat, problémové body jsou kouření u mladších ročníků, vztahy a chování v některých třídách (zejména v oboru Ošetřovatel). - spokojenost se spoluprací s detašovaným pracovištěm PPP Semily v Turnově (zj. s J. Leitnerovou) - spokojenost s nabízeným vzděláváním metodiků prevence ve spolupráci s PPP Semily Projekty v oblasti prevence - v současnosti žádné 13

15 Žádost o finanční prostředky na prevenci - ve šk. letech 2011/2012 a 2012/2013 škola podala žádosti na grantový fond Krajského úřadu v Liberci o finanční příspěvek na projekty (Ve zdravé škole zdravý duch, Kouření smrdí), ale příspěvky nebyly přiznány, aniž byly shledány resp. sděleny nedostatky v žádostech. Škola ve šk. roce 2013/2014 o příspěvek nežádala. Kontakt na metodika prevence Mgr. Dalibor Jandík školní metodik sociálně patologických jevů Konzultační hodiny dle potřeby žáků a rozvrhu hodin OBLAST PRÁCE S MLÁDEŽÍ VE VOLNÉM ČASE Oblast práce s mládeží ve volném čase se týká především domova mládeže. Naší snahou je nabídnout takové množství a sortiment aktivit, aby si každý mohl vybrat a volný čas strávil smysluplně. Běžná činnost probíhala ve třech výchovných skupinách. Společné akce je náročné koordinovat vzhledem k různorodosti ubytovaných (věk, pohlaví, škola),přesto se některé uskutečnily. DM realizoval přednášky na téma Trestná činnost mladistvých, Právo na každý den a Měsíc bezpečnosti, byla realizována beseda s psychologem. Byl uspořádán turnaj ve volejbalu s jiným DM, táborový oheň pro celý DM a orientační hra v přírodě. Žákům byla v uplynulém školním roce nabízena zájmová činnost ve sportovní oblasti cvičení v posilovně a cvičení jógy. Velkému zájmu se těšily výlety do okolí Turnova, např. na Valdštejn, Trosky, Hrubou Skálu, Hlavatici, Rotštejn, Dlaskův statek, do Sedmihorek. Nabízeli jsme (nejenom žákům DM) masérský kurz a autoškolu. Nedílnou součástí programu domova mládeže jsou i neformální "klubové večery" s poslechem hudby a videoprojekcemi. Uskutečnila se návštěva filmového představení, proběhly cestopisné přednášky. Žáci DM ve spolupráci s Městskou knihovnou pokračovali v oblasti autorské soutěže, která vyvrcholila autorským čtením Čtení pod lampou. Žáci DM se dále zapojili do tematických fotosoutěží. Velkému zájmu se těšila účast v programu sociální práce Dobrovolnictví, kdy vybraní jedinci na základě smlouvy dlouhodobě docházeli do domova důchodců Pohoda a věnovali se svěřeným seniorům. Práce 15 dobrovolníků získala ocenění v soutěži Dobrá půlka jako příklad dobré praxe v projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců KÚ LK. Projekt Aktivitou z ulity umožnil domovu mládeže rozšíření a zkvalitnění volnočasových aktivit. Sportovními činnostmi byli ubytovaní motivováni k aktivnímu odpočinku kondičnímu posilování, plavání, míčovým hrám, stolnímu tenisu. DM také organizoval vyjížďku na raftech po Jizeře. Vzdělávací aktivity zpestřily přednášky, např.: jak se učit, motivace, zátěžové situace, závislosti, neplnohodnotné rodinné soužití, vztahové problémy. Úspěšné byly přednášky první pomoci pro žáky DM OA, HŠ a SOŠ Turnov. Nadšení ubytovaných vyvolala přednáška na téma Toxiny se vracejí. DM se podílel na péči o zeleň, okolí budovy, bylinkovou zahrádku. Výsledkem snažení byly herbáře a aktivita Zelená lékárna, kde z vypěstovaných bylin připravili žáci ingredience do čajovny. K dalším prosociálním aktivitám patřila sbírka na psí útulek prostřednictvím Kulinária a Kavárničky. Výčet akcí je možné uzavřít estetickou výchovou, v rámci které proběhla fotosoutěž Turnov a jeho okolí očima žáků. Ve výtvarné dílně žáci při rukodělných aktivitách zhotovovali výrobky pro školní workshop a domov důchodců Pohoda v Turnově. 14

16 11. ÚDAJE O ŘÍZENÍ ŠKOLY REALIZACE HLAVNÍCH ÚKOLŮ - ŠKOLA Povědomí o existenci oboru zdravotnické lyceum (na naší škole jako na jediné škole v LK) velmi nízké a zajišťovat jeho propagaci je trvalý úkol pro školu. Věnovali jsme se propagaci oborů na základních školách a veletrzích vzdělávání. Velká pozornost byla zaměřena na hlavní cíl - výchovně vzdělávací proces. Ke splnění hlavního cíle směřovaly aktivity vyučujících v sebevzdělávání, kvalitní příprava na výuku, pestrost forem práce, zaměření pozornosti na individuální rozdíly mezi žáky, nabídka konzultačních hodin. Dlouhodobý úkol z minulých let, tj. snížení předčasných odchodů žáků, se nám podařil částečně plnit. Neúspěšným žákům v maturitních oborech jsme nabízeli změnu oboru na učňovský. Vytvoření kompaktní nabídky oborů pro všechny typy žáků, tj. od studijně velmi nadaných po průměrné, tak považujeme za velmi přínosné. Trvalým cílem je žáky udržet ve škole a dovést k úspěšnému ukončení studia. Je samozřejmé, že naplnění tohoto cíle neleží jednostranně na škole a učitelích. Z podstatné míry jde o vztah žáků ke studiu, docházku do školy a soustavnou přípravu. REALIZACE HLAVNÍCH ÚKOLŮ - DOMOV MLÁDEŽE Hlavním úkolem bylo i nadále udržet pro naši školu kapacitně předimenzovaný domov mládeže ekonomicky v kladných číslech. Opět jsme provozovali letní ubytování, abychom sanovali ztráty, které vznikají poklesem počtu žáků v průběhu šk. roku z různých důvodů (žáci a žákyně nejsou z takových dálek, často dojíždějí vlastním autem, nevyhovuje jim režim domova mládeže a jdou do privátního ubytování, každoroční odchod žáků 3. ročníku na provozní praxi a 4. ročníků, které odmaturují). Nadále jsme pokračovali ve zkulturňování prostředí pro ubytované, do pokojů jsme zakoupili matrace do lůžek, bylo vymalováno 2. podlaží. V okolí DM bylo vybudováno venkovní posezení. Oprava střechy byla provedena na jídelně a spojovacím krčku s DM. REALIZACE HLAVNÍCH ÚKOLŮ - ŠKOLNÍ JÍDELNA V interiéru jídelny došlo v minulých letech k vylepšení. Střecha jídelny, do které na mnoha místech zatékalo, byla opravena. Na výměnu čekají okna v jídelně a spojovacím krčku. Tam je třeba také opravit sociální zařízení. SPOLUPRÁCE S RADOU ŠKOLY, RODIČI, ŠKOLAMI A JINÝMI ORGANIZACEMI V předchozím období se Rada školy svolala, ale nesešla se v dostatečném počtu. Vzhledem k tomu, že zástupci rodičů a plnoletých žáků již nejsou žáky školy, je potřeba v nejbližší době uspořádat nové volby. Rada školy je z pohledu vedení školy formální organizací. Spolupráce s rodiči byla realizována prostřednictvím třídních učitelů, kteří s nimi komunikují individuálně, ať již osobní návštěvou, telefonicky nebo prostřednictvím omluvných listů žáka. Elektronická žákovská knížka, jejímž prostřednictvím jsou rodičům průběžně poskytovány výsledky vzdělávání žáků a případně další sdělení, pozvánky a informace o průběhu vzdělávání, se nadále využívá jako moderní komunikační prostředek ke spokojenosti většiny zúčastněných, její využití je funkční a praktické. E- žákovská nahradila papírové studijní průkazy, které poskytujeme žákům pouze na výslovnou žádost rodičů. Rodiče byli dvakrát ročně pozváni na schůzi "Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ)" a na třídní schůzky. SRPDŠ je pro školu významnou organizací, neboť přispívá žákům na exkurze, kurzy, turnaje, odměňuje nejlepší žáky a především organizuje se školou její ples. 15

17 Praktická výuka v předmětech "ošetřování nemocných" a odborný výcvik probíhala v Panochově nemocnici Turnov, s.r.o.( od r v Krajské nemocnici Liberec, a.s.) a v Domově důchodců Pohoda na základě uzavřených dohod. Odborná praxe 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent proběhla na základě uzavřených smluv v turnovské a okolních nemocnicích (Semily, Jičín, Jilemnice, Vrchlabí, Liberec, Jablonec n.n., Frýdlant, Trutnov, atd.) obvykle podle spádovosti bydliště žáků. Spolupráce se všemi zařízeními probíhala bez zásadních připomínek ke spokojenosti obou smluvních stran. Při přípravě odborných akcí pro žáky spolupracuje učitelka řídící praktické vyučování dlouhodobě s firmami působícími v oblasti zdravotnictví (např. Tyfloservis). Trvale jsme vstřícní k různým vysokým školám, jejichž studentům umožňujeme vykonávání pedagogických praxí a zadávání šetření. Dále pokračovala spolupráce s diakonií Emmaus v Nieskách (SRN). Jejich žáci v červnu přicestovali k nám na mezinárodní soutěž v první pomoci. Spolupracujeme také s odborem životního prostředí Městského úřadu Turnov, ať už při příležitosti Týdne mobility a Dne bez aut, nebo na Den Země. Pokračovala úspěšně spolupráce s ekonomicko-turistickou školou v polské Jelení Hoře. Naši žáci se zúčastnili 3. rajdu v Polsku a žáci i učitelé z Jelení Hory soutěže v První pomoci. Doufáme, že spolupráce s oběma zahraničními institucemi bude pokračovat a nadále se úspěšně rozvíjet. Protože došlo k fúzi nemocnic v Liberci a Turnově neuspořádali jsme 10. turnovské ošetřovatelské dny v turnovském kulturním centru Střelnice. Věříme, že po stabilizaci provozu opět na tradici navážeme. Kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví jsme poprvé akreditovali jako Střední zdravotnická škola. O kurz byl velký zájem. Pokračovala spolupráce se Vzdělávacím centrem Turnov, na jehož kurzech jsme se podíleli výukou odborných předmětů a v jehož projektech jsme byli zapojeni jako sociální partner. 12. ÚDAJE O DALŠÍCH ZÁMĚRECH ŠKOLY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ Přes nedostatek finančních prostředků na platy, moderní materiály, špičkovou medicínskou techniku atp. ve zdravotnictví přetrvává poptávka po kvalifikovaných zdravotnických pracovnících. Tím se toto odvětví z hlediska zaměstnanosti jeví stále jako perspektivní. Pošesté letos absolvovali žáci oboru zdravotnický asistent. Ve změněném oboru je další vzdělávání z pohledu absolventa téměř nutností, ale z pohledu praxe je nežádoucí. Za to jsou paradoxně zdravotnické školy kritizovány. Absolventi zdravotnických škol v praxi chybějí, ale svým počínáním jenom dokazují, že mají vlastně kvalitní vzdělání, protože nemají obvykle problém s dalším studiem, s nalezením zaměstnání mimo vystudovaný obor nebo dokonce v zahraničí. Tento problém naše škola ani žádná jiná zdravotnická škola nemůže vyřešit. Protože praxe požaduje samostatného pracovníka a stále se hovoří v odborných i politických kruzích o změně, očekáváme novelu zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících, která rozšíří kompetence našich absolventů a přiblíží je na úroveň bývalé všeobecné sestry. Posedmé letos absolvovali žáci oboru zdravotnické lyceum, kteří byli primárně připravování pro další studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Je obtížné dělat nějaké definitivní závěry, protože ať se to líbí nebo ne, vzdělávání má dlouhou 16

18 setrvačnost a trvá desítky let, než se nový obor vyladí a také dostane do povědomí veřejnosti. Zatím se zdá, že by mohl najít své místo ve vzdělávací nabídce. Na to ukazují neoficiální údaje o úspěšnosti absolventů. Obor ošetřovatel nebyl vyřazen z novelizovaného zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících. Protože by zcela chybělo v oblasti zdravotnictví vzdělávání učňovského stupně (na rozdíl od všech ostatních oborů), jeví se nám tyto snahy jako nesmyslné. Asociace ředitelů zdravotnických škol, jejímž zástupcem byla v Libereckém kraji zvolena ředitelka školy, se těmto tendencím bránila a dosáhla kladného výsledku. Obor ošetřovatel složil úspěšně v červnu závěrečnou zkoušku a jeho absolventky nastoupily k dalšímu vzdělávání nebo do praxe. VZDĚLÁVACÍ, VÝCHOVNÉ A INVESTIČNÍ ZÁMĚRY V naší práci pokračuje nadále úsilí směřující ke stabilizaci vzdělávací nabídky. Oborovou nabídku škola rozšíří do sociální oblasti nově zavedeným oborem M/01 sociální činnost. Počet uchazečů byl napoprvé 26, z nich bylo přijato ke vzdělávání ve školním roce 2014/2015 celkem 13 žákyň. O hlavních prázdninách 2013 proběhla v budově školy oprava parket ve třídách, oprava zárubní a výměna dveří ve 2. a 3. podlaží školy. Výmalba proběhla současně s těmito úpravami ve stejných prostorách. Vylepšení interiéru školy napomohla výměna svítidel, v kabinetech došlo k výměně kancelářských židlí a do jedné třídy byl zakoupen výškově stavitelný žákovský nábytek. Z hlediska rozvoje školy v dlouhodobém časovém horizontu zůstávají v platnosti priority stanovené v minulých letech. Po provedené výměně oken se nyní v rámci energetické úspory jedná především o zateplení budovy školy a DM. V programu máme také neustálou snahu o další projekty, které by pomohly organizaci získat finanční zdroje. 13. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL Na škole byla provedena kontrola České školní inspekce, Liberecký inspektorát. Protokol o kontrole čj. ČŠIL-359/14-L ve dnech 2. a 5. až Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytovanému vzdělávání, zaměřená na podmínky a průběh maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2013/2014. Závěr: ČŠI nezjistila porušení právních předpisů, které byly předmětem kontroly. Druhá kontrola byla zahájena dne Krajskou hygienickou stanicí LK se sídlem v Liberci. Kontrola se týkala budovy školy Protokol o kontrole čj. KHSLB 15574/2014. Nadále trvá úkol vybavit počítačovou učebnu novými, výškově stavitelnými židlemi. Pozemek č. 1336/36 je v majetku města Turnova, kterému jsme zaslali žádost o údržbu zeleně. Další část kontroly proběhla ve výdejně jídel Protokol o kontrole čj. KHSLB 15575/2014. Drobné nedostatky ve výdejně jídel byly odstraněny. Okresní správa sociálního zabezpečení Semily dne zahájila kontrolu. Výsledkem je Protokol o kontrole č. 553/14/667, č. j /014487/14/010/SK. Nebyly zjištěny nedostatky. Ministerstvo financí ČR pověřením č. 24/2014 přezkoumávalo hospodaření Libereckého kraje za rok Kontrola na místě byla na SZŠ Turnov zahájena a trvala do Kontrola dále na LK pokračuje, zápis zatím škola neobdržela. 17

19 14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (ŠKOL. ZAŘÍZENÍ) Hospodaření bylo popsáno v závěrečné zprávě za kalendářní rok 2013 a od jejího projednávání v ní nedošlo k žádné změně. PŘÍLOHY PŘEDEPSANÉ TABULKY - 12 LISTŮ PROTOKOLY Z KONTROL 4x POVĚŘENÍ K VÝKONU KONTROLY 1x Zpráva byla zveřejněna pro školskou radu a pracovníky školy na intranetu dne

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Identifikátor školy: 600 075 001 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43. Adresa: Na Šumavě 43, 466 02 Jablonec nad Nisou. Identifikátor školy: 600 078 388

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43. Adresa: Na Šumavě 43, 466 02 Jablonec nad Nisou. Identifikátor školy: 600 078 388 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43 Adresa: Na Šumavě 43, 466 02 Jablonec nad Nisou Identifikátor školy: 600 078 388 Termín konání

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více