Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Program Sledování péče 1. Úvod Uživatelská příručka Hlavní náplní programu Sledování péče je vytváření ošetřovatelských a sociálních plánů péče pro klienty/děti v zařízeních sociálních služeb, včetně sledování jednotlivých úkonů (intervencí) vedoucích k jejich plnění. Na základě porovnání vytvořeného plánu a provedených úkonů umožňuje program sledovat neprovedené úkony, poskytnutou péči dle zaměstnanců i klientů, denní záznamy či provést vyúčtování za poskytnutou péči klientům/dětem apod. Významnou funkcí je také možnost vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny. Program dále obsahuje veškerá data o uživatelích sociálních služeb jako např. osobní, operativní a zdravotní údaje. Program Sledování péče je plně kompatibilní s databázemi ostatních programů fy PREUS SOFTWARE. To znamená, že již veškerá existující data z těchto programů jsou automaticky využívána v programu Sledování péče a to ihned po jeho instalaci. Ovládání programu vychází ze zvyklostí zavedených v operačním systému Windows a v programech naší firmy. Při zadávání dat do programu nebo při jejich aktualizaci lze kromě myši použít pro přepínání mezi jednotlivými zadávacími poli klávesu TAB (tabulátor) nebo šipky (nahoru, dolu). V programu jsou použity standardní tlačítka, přepínače, zaškrtávací pole, memo boxy, zadávací pole, databázové tabulky a dialogová okna 1 právce, 2. ostatní uživatelé. Správce se nejprve pomocí tlačítka Přihlášení správce sítě/změna hesla přihlásí do programu, kde zadá své heslo. Po přihlášení se zaktivují všechna tlačítka v Přihlašovacím modulu. Pokud uživatel již pracuje s programy Klienti nebo Děti, zobrazí se kompletní seznam zaměstnanců. Zaměstnancům, kteří budou s programem pracovat, správce přidělí heslo pro přihlašování pomocí tlačítka Aktualizace uživatele (Obrázek 3 b). Následně se již při přihlašování ostatních uživatelů budou zobrazovat pouze zaměstnanci, kteří již mají přidělené heslo pro vstup. V případě, že uživatel v programu Klienti nebo Děti seznam zaměstnanců neměl vyplněný, je nutné tento seznam vytvořit pomocí tlačítka Vytvoření nového uživatele Správce může v Přihlašovacím modulu využít tyto funkce: ytvoření nového uživatele pomocí této funkce správce vytvoří nového uživatele. Takto vytvořený uživatel se automaticky zobrazuje v seznamu zaměstnanců v Základním modulu programu. Aktualizace uživatele tato funkce umožňuje aktualizovat údaje o jednotlivých uživatelích programu včetně zadávání či změny hesla. Oprávnění uživatele v síti vtéto funkci lze nastavit oprávnění jednotlivých uživatelů pro zadávání, aktualizaci a rušení dat včetně jejich zobrazení apod. (Obrázek 4). Zrušení uživatele tato funkce umožňuje uživatele odstranit. Zpětná obnova dat uživatelů tato funkce umožňuje zpětné nahrání dat oprávnění uživatelů a hesla správce sítě z archivu do databáze. Parametry databáze tato funkce umožňuje nastavit veškeré parametry databáze pro správnou funkci programu (Obrázek 2, kapitola 6.3). Ukončení bez přihlášení tato funkce slouží k ukončení Přihlašovacího modulu bez přihlášení.

2 Ostatní uživatelé mohou v Přihlašovacím modulu využít tyto funkce: Přihlášení tato funkce umožňuje po zadání hesla (nastaveného správcem sítě) vstup do programu. Parametry databáze tato funkce umožňuje nastavit veškeré parametry databáze pro správnou funkci programu (Obrázek 2). Změnu parametrů databáze by však měl provádět pouze správce sítě nebo jiný kvalifikovaný pracovník. Ukončení bez přihlášení tato funkce slouží k ukončení Přihlašovacího modulu bez přihlášení. 3. Základní modul Po úspěšném přihlášení uživatele v Přihlašovacím modulu, se zobrazí Základní modul. Základní modul můžeme rozdělit na tři základní části (Obrázek 5): 1. Základní nabídka skládající se z devíti funkcí. 2. Možnost volby zobrazení provedených úkonů. 3. Seznam provedených úkonů 3.1 Základní nabídka skládající se z devíti funkcí Uživatelé služeb Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam klientů nebo dětí. Ten může být vytvořen ručně nebo automaticky načtením z databáze programu Klienti/Děti. Při ručním zadávání využíváme tlačítka ve spodní části okna (Obrázek 6), která nám umožňují jak klienta/dítě vytvořit, aktualizovat nebo rušit, tak tisknout seznamy všech nebo výběrem vybraných klientů/dětí nebo jejich seznamů čárových kódů. Čárový kód lze také vytisknout jen pro jednoho klienta/dítě. Seznam klientů/dětí můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, jméno, příjmení ). Pokud setřiďujeme podle číselných položek, budou jednotlivé řádky přehledu klientů/dětí setříděny vzestupně od nejnižší hodnoty po nejvyšší, pokud setřiďujeme podle textových položek, budou řádky přehledu klientů/dětí setříděny podle abecedy od A do Z. Další možnost zobrazení klientů/dětí nabízí dvě rozbalovací nabídky v pravé horní části daného okna. Tyto rozbalovací nabídky umožňují zobrazit klienty/děti podle konkrétního oddělení a pokoje. Pro možnost rychlého vyhledávání klienta/dítěte lze využít v dolní části obrazovky vyhledávací řádek Hledej příjmení. Po zadání prvního písmene je automaticky nalezeno první odpovídající příjmení, po zadání druhého písmene se vyhledá abecedně nejbližší další příjmení atd. Pro každého klienta/dítě se v levé části daného okna zobrazuje Osobní karta, která obsahuje: 1. Základní údaje tato část slouží k evidování základních osobních údajů o klientovi/dítěti, rodinných příslušnících, ostatních kontaktech, včetně nástupního zdravotního stavu a poznámek. 2. Operativní údaje tato část umožňuje evidovat pobyty mimo zařízení, odhlášenou stravu, dietu, zjednodušený zdravotní plán, zjednodušený sociální plán, stížnosti, aktivity a poznámky.

3 3. Testy tato část se skládá ze čtyř druhů testů. Těmi jsou Test ošetřovatelské zátěže, Barthelův test, Test Northonové a Test rizik pádu. 4. Zdravotní karta tato část slouží k evidenci informací o anamnéze, ošetřujících lékařích, lékařských diagnózách, lékařských záznamech, užívaných lécích, poukazech ORP, plánu péče a výkazu péče. a) Anamnéza tato záložka slouží k zápisu zdravotní anamnézy pro konkrétního klienta/dítě. b) Ošetřující lékaři tato záložka slouží k evidenci ošetřujících lékařů konkrétního klienta/dítěte. Evidenci vytváříme pomocí tlačítek Nový (zadání nového lékaře), Aktualizace (aktualizace údajů o již zadaném lékaři) a Ruš (vymazání lékaře z evidence u konkrétního klienta/dítěte). c) Lékařské diagnózy tato záložka slouží k evidenci lékařských diagnóz konkrétního klienta/dítěte. V horní části zobrazovaného okna lze zadat aktuální čísla Základní a Ostatních diagnóz [(Obrázek 7) zadáváme vždy bez mezer a dalších znaků, např.: G456]. V této záložce též vedeme historii všech lékařských diagnóz konkrétního klienta/dítěte, kterou vytváříme a spravujeme pomocí tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš. Pro automatické převedení zákl. a ost. diagnóz do poukazu ORP je nutné stisknout tlačítko OK, v pravé spodní části obrazovky, pro uložení dat. d) Zdravotní záznamy tato záložka slouží k evidenci zdravotních záznamů konkrétního klienta/dítěte. e) Užívané léky tato záložka slouží k evidenci léků, které daný klient/dítě užívá nebo užíval(o). K vytvoření a správě evidence léků využíváme tlačítek Nový, Aktualizace, Ruš a Načtení léku ze seznamu. f) Poukaz ORP tato záložka slouží k vytváření poukazů ORP pro konkrétního klienta/dítě. Při práci s poukazem ORP využíváme tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš, dále tlačítka Tisk ORP A díl a Tisk ORP B díl. Pro tisk ORP je nutné: a) Vytisknout formulář pro ORP, který je standardně uložen na disku C ve složce Pece ve formátu.pdf (VZP- 6orp.pdf). Při tisku formuláře si zapamatovat zvětšení tištěného formuláře (Obrázek 21). b) Provést zkušební tisk údajů do formuláře ORP a popř. provést úpravu tisku ORP pomocí korekce v pravém horním rohu zobrazovaného okna (Obrázek 22). Případnou korekci provádíme změřením odchylky (v milimetrech) prvního tisknutého znaku (Kód pojišťovny) od požadovaného stavu a nastavením zvětšení, které jsme si zapamatovali při tisku formuláře (bod a). Korekci stačí provést pouze jednou, program si úpravu nastavení pamatuje i pro další tisky ORP. Tuto korekci lze také provést ve funkci Výstupní sestavy Vykazování výkonů na ZP. Pro správnost tisku ORP však stačí provedení korekce v jedné ze dvou jmenovaných možností. Při prvním vytvoření ORP pro konkrétního klienta/dítě musíme zadat údaje o mobilitě pacienta, smyslovém omezení atd. Při zadávání dalších ORP ustejného klienta/dítěte se nám automaticky zobrazí údaje, které jsme zadávali naposledy. Tyto údaje samozřejmě můžeme upravovat. Při vytváření poukazu ORP můžeme také využít tlačítko Kopírovat z karty užívané léky, s jehož pomocí se nám zkopírují aktuálně užívané léky konkrétního klienta/dítěte do vytvářeného poukazu ORP g) Plán péče tato záložka slouží pro vytvoření seznamu plánovaných zdravotních výkonů, které mají být vykonány ve prospěch konkrétního klienta/dítěte. Pro práci se seznamem výkonů využíváme tlačítka (Obrázek 6) pro vytvoření, aktualizaci, rušení výkonů či tisk čárových kódů plánovaných výkonů. Při zadávání nových (tlačítko Nový) či aktualizaci (tlačítko Aktualizace) stávajících zdravotních výkonů je možné ve spodní části obrazovky specifikovat konkrétní název zdravotního výkonu (tyto specifikace se následně tisknou jako názvy čárových kódů jednotlivých zdravotních výkonů) včetně vytvoření poznámky k danému výkonu (Obrázek 9). Tyto poznámky se následně automaticky zobrazují u provedených výkonů

4 (ve Výkazu péče, v Seznamu provedených úkonů ) pořízených čtečkou čárových kódů. Specifikace i poznámky, které již byly jednou zadané, se při zadávání nové specifikace (nového výkonu) nabízejí v rozbalovací nabídce. Výsledný individuální plán zdravotní péče lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk čárových kódů. h) Výkaz péče tato záložka slouží jako přehled již provedených výkonů u zvoleného klienta/dítěte za vybraný měsíc (změnu měsíce lze provést pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu zobrazovaného okna). Provedené výkony se mohou načíst automaticky ze čtečky čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5) nebo zapsat ručně pomocí tlačítka Nový. Při zadávání (načítání) zdravotních výkonů s přednastavenou dobou trvání program automaticky řadí tyto výkony tak, aby na sebe navazovali a nedošlo k časovému překryvu (tzn.: jeden zaměstnanec nemůže v jeden čas poskytnout zdravotní péči více klientům/dětem či více výkonů ve prospěch konkrétního klienta/dítěte). 5. Ošetřovatelská karta tato část slouží k evidování ošetřovatelských plánů, individuálního plánu péče a výkazu péče. a) Ošetřovatelský plán tato záložka slouží k vytváření a evidování ošetřovatelských diagnóz, které mohou být zapsány pomocí tlačítka Nový nebo tlačítka Načtení diagnózy ze seznamu, kde si vybereme příslušnou předem definovanou diagnózu. V případě využití možnosti Načtení diagnózy ze seznamu se v novém okně zobrazí Seznam diagnóz, kde po označení vybrané diagnózy stiskneme tlačítko Zápis aktuální diagnózy do ošetřovatelského plánu Poté dojde k načtení příslušné vzorové diagnózy (kterou je možné upravit pro konkrétního klienta/dítě) do Ošetřovatelského plánu včetně Ošetřovatelského cíle, Ošetřovatelských intervencí a Upozornění/Doplňujících informací. Ošetřovatelský plán lze též hodnotit využitím funkce Hodnocení cílů. b) Individuální plán péče tato záložka slouží pro vytvoření seznamu plánovaných úkonů, které mají být vykonány ve prospěch konkrétního klienta/dítěte, a to jak převodem z Ošetřovatelských plánů pomocí tlačítka Zápis intervencí do plánu péče nebo pomocí tlačítka Nový. Samozřejmě i zde existuje možnost zadané úkony aktualizovat a rušit. Výsledný individuální plán ošetřovatelské péče lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk čárových kódů. c) Výkaz péče tato záložka slouží jako přehled již provedených úkonů u zvoleného klienta/dítěte za vybraný měsíc (změnu měsíce lze provést pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu zobrazovaného okna). Provedené úkony se mohou načíst automaticky ze čtečky čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5) nebo zapsat ručně pomocí tlačítka Nový. 6. Sociální karta tato část slouží k evidování sociálního šetření, individuálních plánů, plánů péče a výkazu péče. a) Sociální šetření tato záložka umožňuje provádět sociální šetření pro konkrétního klienta/dítě dvěma způsoby (Obrázek 12). Prvním způsobem je využití rozbalovacích nabídek v záložce Standardní. Druhým způsobem je využití textového editoru v záložce Volitelné, kde lze vytvořit vlastní dokument, nebo libovolný (i naskenovaný) dokument načíst. b) Individuální plány tato záložka slouží k vytváření a evidování sociálních individuálních plánů. Tyto plány můžeme vytvářet pomocí tlačítka Nový, nebo načtením z plánů, již v minulosti zadaných, pomocí tlačítka Načtení ze zadaných plánů. Plány je možné hodnotit v kolonce Hodnocení, která se nachází ve spodní části zobrazovaného okna. c) Plán péče tato záložka slouží pro vytvoření seznamu úkonů (intervencí), které mají být provedeny ve prospěch konkrétního klienta/dítěte. Pro práci se seznamem úkonů využíváme již známá tlačítka (Obrázek 6) pro vytvoření, aktualizaci, rušení úkonů či tisk čárových kódů plánovaných úkonů. Výsledný individuální plán sociální péče lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk čárových kódů. d) Výkaz péče tato záložka slouží jako přehled již provedených úkonů u zvoleného klienta/dítěte za

5 vybraný měsíc (změnu měsíce lze provést pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu zobrazovaného okna). Provedené úkony se mohou načíst automaticky ze čtečky čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5) nebo zapsat ručně pomocí tlačítka Nový. 7. Plán rizik tato část umožňuje evidovat činnosti klienta/dítěte, při kterých existuje předpoklad vzniku rizika. 8. Denní záznamy tato část slouží k evidenci důležitých událostí v jednotlivých dnech pro každého klienta/dítě Zaměstnanci Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam zaměstnanců. Ten může být nově vytvořen nebo se zobrazí již vyplněný, pokud byl již dříve vytvořen v programech Klienti nebo Děti. Při zadávání zaměstnanců využíváme tlačítek ve spodní části okna, která nám umožňují zaměstnance vytvořit, aktualizovat, rušit, vytisknout seznam zaměstnanců, vyvolat osobní kartu a tisknout čárové kódy. Čárový kód lze také vytisknout jen pro jednoho zaměstnance. Po stisku tlačítka Osobní karta se pro vybraného zaměstnance zobrazí osobní karta se čtyřmi záložkami (Základní údaje, Pracovní pozice, Vzdělávání, Délka pracovního poměru v soc. službě). Data zde vyplněná slouží mimo jiné jako podklad pro vytvoření datového souboru pro IS OKslužby. Seznam zaměstnanců můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, kategorie, příjmení ). Další možnost zobrazení zaměstnanců nabízí rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje vybrat zaměstnance podle zvolené kategorie Seznamy Po vyvolání této funkce lze zvolit jeden ze čtyř přednastavených seznamů: 1. Úkony, 2. Ošetřovatelské diagnózy, 3. Lékařské diagnózy, 4. Léky Úkony Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam přednastavených úkonů. Seznam předdefinovaných úkonů je součástí dodávaného programu. Seznam dodaných předdefinovaných úkonů si lze načíst pomocí funkce Zpětné archivace (kapitola 3.1.7). Seznam můžeme upravovat za pomoci tlačítek, která slouží pro vytváření nových úkonů, jejich aktualizaci, rušení, tisk seznamu úkonů a tisk příslušných čárových kódů včetně možnosti tisku čárových kódů pouze pro vybranou skupinu, kategorii či jeden úkon. Pomocí tlačítka Doplnění názvů kategorií do poskyt. úkonů se provede aktualizace názvů kategorií již provedených úkonů podle tohoto seznamu. Pro zadání hodinové sazby pro všechny úkony nebo vybranou skupinu úkonů můžeme použít tlačítko Ocenění úkonů (Obrázek 13). Obrázek 13 Tlačítka pro práci s úkony Seznam úkonů můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: číslo, kategorie, kód ). Další možností pro zobrazení části úkonů jsou

6 rozbalovací nabídky v pravé horní části daného okna. Tyto rozbalovací nabídky umožňují vybrat úkony podle zvolené kategorie nebo podle toho, zda se jedná o zdravotnické, sociální či ošetřovatelské úkony Ošetřovatelské diagnózy Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam přednastavených vzorových ošetřovatelských diagnóz včetně příslušných ošetřovatelských cílů, intervencí a upozornění/doplňujících informací souvisejících se zvolenou diagnózou. Již předem vytvořený vzorový seznam předdefinovaných ošetřovatelských diagnóz je součástí dodávaného programu. Tento vzorový seznam byl vytvořen ve spolupráci s PhDr. MSc. Miladou Šanderovou, MBA., R.S. Dodané předdefinované ošetřovatelské diagnózy si lze načíst pomocí funkce Zpětné archivace (kapitola 3.1.7). Dodávaný vzorový seznam ošetřovatelských diagnóz je třeba chápat jen jako vodítko pro stanovování skutečných diagnóz konkrétních klientů/dětí s ohledem na jejich skutečný zdravotní stav a skutečnou potřebu ošetřovatelské péče. Tento seznam diagnóz si může uživatel, obdobně jako seznam úkonů dále upravovat dle konkrétních podmínek (např.: v přednastavené diagnóze je nastaveno, že se daný úkon má provádět denně uživatel si může podle konkrétních podmínek tuto diagnózu upravit tak, že se daný úkon bude provádět obden). Seznam diagnóz můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: pořadové číslo ) Lékařské diagnózy Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam přednastavených lékařských diagnóz. Přednastavené lékařské diagnózy si lze načíst pomocí funkce Zpětné archivace (kapitola 3.1.7). Uživatel si může seznam lékařských diagnóz upravovat pomocí tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš, která se nachází v levé spodní části obrazovky. Seznam lékařských diagnóz můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: číslo diagnózy ) Léky Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam přednastavených léků. Přednastavené léky si lze načíst pomocí funkce Zpětné archivace (kapitola 3.1.7). Uživatel si může seznam léků upravovat pomocí tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš, která se nachází v levé spodní části obrazovky. Seznam léků můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: pořadové číslo, kód léku ) Výstupní sestavy Po zvolení této volby lze volit jednu z následujících výstupních funkcí: 1. Denní záznamy tato sestava umožňuje zobrazit denní záznamy všech klientů/dětí za námi libovolně zvolené časové období (např.: ). 2. Ošetřovatelské individuální plány tato sestava poskytuje přehled o individuálních ošetřovatelských plánech za námi libovolně zvolené časové období, vybraného buď podle data zadání, nebo data ukončení plánů. Ošetřovatelské individuální plány můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, datum zadání ). Další možností zobrazení plánů nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit plány podle klíčového pracovníka. 3. Sociální individuální plány tato sestava poskytuje přehled o individuálních sociálních plánech za námi libovolně zvolené časové období, vybraného buď podle data zadání plánů, plánovaného data kontroly nebo data ukončení plánů.

7 Sociální individuální plány můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, datum zadání ). Další možností zobrazení plánů nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit plány podle klíčového pracovníka. 4. Poskytnutá péče dle zaměstnanců tato sestava poskytuje přehled o poskytnuté péči klientům/dětem dle zaměstnanců za námi libovolně zvolené časové období. Tuto sestavu můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: zaměstnanec, klient, kód úkonu ). Další možnost zobrazení sestavy nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit sestavu podle zaměstnance, který péči poskytl. V této sestavě můžeme využít tlačítko Suma (Obrázek 14), které slouží k zobrazení celkového času, ceny z PnP, fakultativních služeb, bezplatných služeb a celkové ceny poskytnuté péče jak všemi zaměstnanci, tak při provedeném výběru v horní části zobrazovaného okna konkrétním zaměstnancem. V sestavě je také možné po vybrání konkrétního zaměstnance v pravém horním rohu zobrazovaného okna využít tlačítko Tisk vyúčtování, které slouží pro tisk výkazu poskytnuté péče daným zaměstnancem. Další možnost, kterou lze v této sestavě využít je tlačítko Přecenění úkonů. Tato volba slouží pro přecenění již provedených úkonů, a to jak všech, tak pouze vybrané skupiny či kategorie úkonů. Toto přecenění se provede za období, pro které byla výstupní sestava vyvolána. 5. Poskytnutá péče dle klientů tato sestava poskytuje přehled o poskytnuté péči klientům/dětem za námi libovolně zvolené časové období. Tuto sestavu můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: klient, zaměstnanec ). Další možnost zobrazení sestavy nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit sestavu podle klienta/dítěte, v jehož prospěch byla péče poskytnuta. V této sestavě můžeme opět využít tlačítko Suma (Obrázek 14), které nám zobrazí celkový čas, cenu z PnP, fakultativních služeb, bezplatných služeb a celkovou cenu poskytnuté péče jak pro všechny klienty/děti, tak při provedeném výběru v horní části zobrazovaného okna pro konkrétního klienta/dítě. Obrázek 14 Sestava poskytnuté péče s vyvolanou funkcí Suma V sestavě je také možné po vybrání konkrétního klienta/dítěte v pravém horním rohu zobrazovaného okna využít tlačítko Tisk vyúčtování, které slouží pro tisk výkazu poskytnuté péče konkrétnímu klientovi/dítěti, např. pro potřeby doložení poskytnuté péče příbuzným klienta/dítěte apod. Další možnost, kterou lze v této sestavě využít je tlačítko Přecenění úkonů (Obrázek 15). Tato volba slouží pro přecenění již provedených úkonů, a to jak všech, tak pouze vybrané skupiny či kategorie úkonů. Toto přecenění se provede za období, pro které byla výstupní sestava vyvolána. 6. Vykazování výkonů na ZP tato sestava poskytuje přehled o výkonech vykazovaných na konkrétní ZP za námi libovolně zvolené časové období. Tuto sestavu můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, klient ). Další možnost zobrazení sestavy nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit sestavu pro zvoleného klienta/dítě, v jehož prospěch byla péče poskytnuta. V této sestavě můžeme využít tlačítko Suma, které slouží k zobrazení ceny práce, ceny materiálu, celkové

8 ceny a bodů vykazovaných výkonů jak pro všechny klienty/děti, tak při provedeném výběru v pravé horní části zobrazovaného okna pro konkrétního klienta/dítě. Sestava dále umožňuje tisk ORP, vytvoření dávky (diskety), tisk průvodky a faktury. Pro tisk ORP je nutné: c) Vytisknout formulář pro ORP, který je standardně uložen na disku C ve složce Pece ve formátu.pdf (VZP- 6orp.pdf). Při tisku formuláře si zapamatovat zvětšení tištěného formuláře (Obrázek 21). d) Provést zkušební tisk údajů do formuláře ORP a popř. provést úpravu tisku ORP pomocí korekce v pravém horním rohu zobrazovaného okna (Obrázek 22). Případnou korekci provádíme změřením odchylky (v milimetrech) prvního tisknutého znaku (Kód pojišťovny) od požadovaného stavu a nastavením zvětšení, které jsme si zapamatovali při tisku formuláře (bod a). Korekci stačí provést pouze jednou, program si úpravu nastavení pamatuje i pro další tisky ORP. Tuto korekci lze také provést ve funkci Uživatelé služeb Zdravotní karta Poukaz ORP. Pro správnost tisku ORP však stačí provedení korekce v jedné ze dvou jmenovaných možností. 7. Tisk záznamů o provedených výkonech dle zaměstnance tato sestava umožňuje tisk záznamu o provedených výkonech za námi libovolně zvolené časové období konkrétním zaměstnancem. Vytisknuté záznamy o provedených výkonech obsahují kolonky pro podpisy jednotlivých výkonů. 8. Tisk záznamů o provedených výkonech dle klienta tato sestava umožňuje tisk záznamu o provedených výkonech za námi libovolně zvolené časové období ve prospěch konkrétního klienta/dítěte. Vytisknuté záznamy o provedených výkonech obsahují kolonky pro podpisy jednotlivých výkonů. 9. Export dat klientů do IS OKslužby pomocí této sestavy lze vytvořit datový soubor klientů/dětí pro import do IS OKslužby za námi zvolený rok. Vytvořený soubor s názvem např. Klienti_OKslužby_2010_ xml lze uložit na libovolné místo v počítači (do různých adresářů, disků a také např. na jakékoliv zálohovací médium ). 10. Export dat zaměstnanců do IS OKslužby pomocí této sestavy lze vytvořit datový soubor zaměstnanců pro import do IS OKslužby za námi zvolený rok. Vytvořený soubor s názvem např. Zaměstnanci_OKslužby_2010_ xml lze uložit na libovolné místo v počítači (do různých adresářů, disků a také např. na jakékoliv zálohovací médium ). 11. Editor tiskových sestav pomocí této funkce lze vytvořit libovolný text tiskové sestavy (např.: smlouva s klientem/dítětem). Pro kontrolu výsledné podoby textu se využívá Tiskový náhled. Pro načítání a ukládání vytvořených textů lze využít následujících tlačítek umístěných ve stavovém pruhu: - uložení souboru Pomocí tlačítka Otevření souboru lze načíst libovolný textový soubor pomocí standardního dialogového okna pro otevírání souboru (s koncovkou.rtf) z libovolného místa v počítači (z různých adresářů, disků ). Pomocí tlačítka Uložení souboru lze uložit zobrazený text jako soubor pomocí standardního dialogového okna pro ukládání souboru (s koncovkou.rtf) na libovolné místo v počítači (do různých adresářů, disků ). Všechny uvedené výstupní sestavy respektují eventuální předchozí výběry a setřídění a lze je (kromě editorů a tiskových sestav) převádět do Excelu.

9 3.1.5 Nastav tisk Tato funkce umožňuje modifikovat všechny tiskové sestavy, které lze v daném programu tisknout kromě sestav vytvářených tiskovým editorem. Pomocí nastavení tisku lze: 1.Nastavit základní parametry tisku tj. normální velikost písma, horní a levý okraj stránky. Normální velikostí písma se myslí výchozí maximální velikost tištěných znaků za předpokladu, že tisknutá řádka se celá vejde na šířku zadaného papíru nebo je vypnuta funkce automatický formát dle formátu papíru. 2.Nastavit oddělovací čáry vodorovné nebo svislé. Tato funkce umožňuje nastavovat vodorovné nebo svislé oddělovací čáry v sestavách typu tabulka (např. tisk Seznamu provedených úkonů). Větším odstupem řádků lze získat přehlednější sestavy typu tabulka zařazením prázdného řádku za každý vytištěný řádek (tj. tisk obřádek). 3.Nastavit tiskárnu možnost nastavení konkrétní tiskárny, jejich parametrů, velikosti papíru, orientaci tisku, kvalitu tisku apod. 4.Nastavit režim tisku grafický nebo textový. Doporučuje se tisknout v grafickém režimu. Textový režim se volí pro zastaralé typy tiskáren, které buď grafický režim neumožňují, nebo v něm tisknou nekvalitně. 5.Nastavit písmo slabé nebo tučné. 6.Nastavit styl písma normální nebo kurzíva. 7.Nastavit formát tisku automatický formát dle formátu papíru a automatické posunutí k pravému okraji. Automatický formát dle formátu papíru automaticky zmenšuje nastavenou normální velikost písma tak, aby se tisknutý řádek celý vešel na šířku zadaného papíru. Automatické posunutí k pravému okraji provádí automatický posun celé tisknuté sestavy k pravému okraji, pokud je šíře tisknuté sestavy užší než šířka zadaného papíru Nastav Tato funkce obsahuje následující možnosti další volby: 1.Základní nastavení vtéto funkci lze nastavit rozměr (umožňuje znovu nastavit standardní velikosti jednotlivých modulů oken), barvy, parametry tiskárny a umístění záhlaví. 2.Časové intervaly pro R/O/N odpoledne (O) a noc (N). vtéto funkci lze nastavit časové intervaly pro ráno (R), 3.Účetní jednotka v této funkci lze zadat údaje o organizaci uživatele, tj. název, adresu, IČ a DIČ. Tyto údaje se pak tisknou v záhlaví ve všech důležitých tiskových sestavách. 4.Seznam zdravotních pojišťoven v této funkci lze vytvořit seznam zdravotních pojišťoven, na které jsou vykazovány zdravotní výkony. 5.Seznam pracovišť v této funkci lze zadávat údaje potřebné pro vykazování výkonů na ZP. 6.Načtení podobenek klientů/dětí v této funkci lze provést načtení fotografií klientů/dětí do příslušné databáze. V případě, že uživatel má již nainstalovaný program Klienti nebo Děti kde jsou již podobenky načteny, zobrazí se v programu Sledování péče zcela automaticky. V případě, že tomu tak není, postupuje uživatel takto:

10 a) Naskenování či načtení fotografií do PC v rozlišení cca 70 dpi (dot per inch bodů na palec). b) Uložení fotografie do adresáře programu (Pece) ve tvaru: Fx.bmp F kód pro klienty/děti x osobní číslo klienta/dítěte bez počátečních nul bmp koncovka PŘÍKLAD: Správný tvar pro klienta/dítě s osobním číslem tedy vypadá: F231.bmp c)provedení načtení podobenek klientů/dětí pomocí funkce Nastav Načtení podobenek klientů/dětí. 7. Načtení podobenek zaměstnanců viz Načtení podobenek klientů/dětí, s tím rozdílem, že místo F píšeme Z (např.: Z131.bmp). 8.Identifikátory sociálních služeb v této funkci lze k příslušným službám zadat specifický identifikátor. Po zadání identifikátorů k příslušným službám se již v kartách (osobní karta zaměstnanců, osobní údaje u klientů/dětí), kde se s názvy služeb pracuje, automaticky nabízejí pouze služby se zadaným identifikátorem. Identifikátory vyplněné v programu Sledování péče se automaticky kopírují do programů Klienti a Děti a naopak. 9. Odblokování databáze tuto funkci lze využít v případě, že z důvodu např. výpadku napájení nebo poruchy počítače dojde k zablokování jedné nebo i více osobních karet klientů/dětí. Tyto karty pak nelze otevřít buď vůbec, nebo jen otevřít pro čtení. Použitím uvedené volby Odblokování databáze dojde k odblokování nepřístupných karet a tak k vyřešení uvedeného problému. Volbu použijte jen v případě, že si budete zcela jisti, že s daným programem a programy Klienti a Děti nebude nikdo zároveň pracovat po síti! Archivace Tato funkce slouží pro nahrávání veškerých dat týkajících se dané agendy do záložního archivu a zpět.pozvolení funkce Archivace je potřeba určit z nabídky menu jednu z následujících možností směru přenosu dat: Nahrání dat z databáze do archivu. Zpětné nahrání dat z archivu do databáze. Pomocí volby Nahrání dat z databáze do archivu (Obrázek 16) lze uložit příslušnou databázi jako jediný archivní soubor pomocí standardního dialogového okna pro ukládání souboru (s koncovkou.gbk) na libovolné místo v počítači (do různých adresářů, disků a také např. na jakékoliv zálohovací médium (CD, DVD ). Takovýchto archivních souborů lze vytvořit libovolný počet, např. k určitému datu (konec měsíce, roku ). Pomocí volby Zpětné nahrání dat z archivu do databáze lze načíst libovolný archivní soubor pomocí standardního dialogového okna pro otevírání souboru (s koncovkou.gbk) z libovolného místa v počítači (z různých adresářů, disků a také např. z jakéhokoliv zálohovacího média). Archivovaná data jsou při archivaci kompresním programem komprimována a pak uložena na pevném disku nebo na jakémkoliv zálohovacím médiu. Při nahrávání dat zpět se pak provádí jejich dekomprimace. Při práci v síťovém režimu lze provádět archivace pouze do/z tzv. společného síťového archivu Nápověda Po zvolení této funkce se zobrazí uživatelská příručka programu Konec Volba pro ukončení práce s programem.

11 3.2 Možnost volby zobrazení (ne)provedených úkonů Tato část Základního modulu se skládá ze šesti funkcí (Obrázek 17), z nichž prvních pět ovlivňuje zobrazení provedených úkonů ve třetí části Základního modulu (Seznam provedených úkonů). V případě, že uživatel současně využívá programy Klienti a Děti, je nutné, aby v horní části zobrazovaného okna nejdříve zvolil, zda chce pracovat s Klienty či Dětmi (Obrázek 17), což je nutné z důvodu načtení příslušné databáze dat do programu Sledování péče. V případě, že uživatel používá pouze jeden z programů Klienti/Děti, bude v rozbalovací nabídce nabídnuta pouze odpovídající jedna volba. Druhá volba bude zobrazena pouze v případě, že je v Parametrech databáze v kolonce Umístění u daného programu (Klienti/Děti) zapsaná cesta (Obrázek 2).V pravém horním rohu této části Základního modulu může uživatel využít tlačítko Odhlásit (Obrázek 17), po jehož stisku se zobrazí Přihlašovací modul (Obrázek 3), ve kterém se do programu může přihlásit jiný uživatel. 1.Kalendář tato funkce umožňuje sledovat poskytovanou péči v jednotlivých zvolených dnech.výběr konkrétních dnů provádíme kliknutím myši na zvolený den (Obrázek 18 a). Přepnutí konkrétního měsíce může být provedeno dvěma způsoby. Prvním způsobem je využití šipek v horní části kalendáře, druhým je kliknutím myší přímo na název zobrazovaného měsíce, po kterém se zobrazí seznam měsíců (Obrázek 18 b), kde se opět po kliknutí myší na námi zvolený měsíc zobrazí dny v tomto měsíci. Výběr konkrétního roku můžeme provádět opět dvěma způsoby. Prvním způsobem je využití šipek v horní části kalendáře, druhým je kliknutím myší přímo na zobrazovaný rok, po kterém se zobrazí seznam let (Obrázek 18 c), kde se opět po kliknutí myší na námi zvolený rok zobrazí měsíce v tomto roce. Při kliknutí myší na letopočet se nám zobrazí seznam desetiletých období 2.Zdr./Ošet./Soc. tato funkce umožňuje volbu základní skupiny provedených úkonů. Provedené úkony mohou být zobrazovány jak pro vybranou skupinu úkonů, tak i pro všechny skupiny. Výběr požadované skupiny úkonů se provádí pomocí rozbalovací nabídky a volbou jen zvolená skupina. Kategorie úkonů tato funkce umožňuje volbu kategorie úkonů provedených úkonů. Provedené úkony mohou být zobrazovány jak pro vybranou kategorii úkonů, tak i pro všechny kategorie. Výběr požadované kategorie úkonů se provádí pomocí rozbalovací nabídky a volbou aktuální kategorie. Zaměstnanec tato funkce umožňuje zobrazit úkony provedené jak všemi zaměstnanci, tak jedním konkrétním zaměstnancem. Výběr zaměstnance se opět provádí v rozbalovací nabídce a volbou aktuálního zaměstnance. Uživatel má možnost využít tlačítko suma -, pomocí kterého se zobrazí kompletní seznam zaměstnanců. V případě, že si uživatel v nabídce vybere konkrétního zaměstnance a pomocí tlačítka - vyvolá kompletní seznam zaměstnanců, je jím vybraný zaměstnanec v seznamu zvýrazněn. Pokud následně ve vyvolaném seznamu uživatel vybere jiného zaměstnance a stiskne tlačítko OK, automaticky se tento výběr zpětně zobrazí jako vybraný zaměstnanec v rozbalovací nabídce. Klient/Dítě tato funkce umožňuje zobrazit úkony provedené jak ve prospěch všech klientů/dětí, tak ve prospěch jednoho konkrétního klienta/dítěte. Výběr klienta/dítěte se opět provádí v rozbalovací nabídce a volbou pro aktuálního klienta. Uživatel má možnost využít tlačítko suma -, pomocí kterého se zobrazí kompletní seznam klientů/dětí. V případě, že si uživatel v nabídce vybere konkrétního klienta/dítě a pomocí tlačítka suma - vyvolá kompletní seznam klientů/dětí, je jím vybraný klient/dítě v seznamu zvýrazněn. Pokud následně ve vyvolaném seznamu uživatel vybere jiného klienta/dítě a stiskne tlačítko OK, automaticky se tento výběr zpětně zobrazí jako vybraný klient/dítě rozbalovací nabídce. Neprovedené úkony tato funkce umožňuje zobrazit neprovedené úkony na základě porovnání plánů s provedenými úkony. Neprovedené úkony mohou být zobrazeny jak pro všechny klienty/děti, tak pro jednoho konkrétního klienta/dítě. Uživatel si může zvolit buď zobrazení všech neprovedených úkonů, nebo pouze úkonů, které měly být provedeny ráno, odpoledne nebo večer, a to pomocí tlačítek v pravé horní části zobrazovaného okna. Další možnost zobrazení neprovedených úkonů, nabízí rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit všechny neprovedené úkony, nebo podle zvolené základní skupiny úkonů - Zdr./Ošetř./Soc (Obrázek 19). V levé spodní části obrazovky může uživatel využít tlačítko Provedení plánovaného úkonu, které slouží pro

12 zapsání vybraného neprovedeného úkonu do provedených úkonů (Obrázek 19). Tuto funkci lze využít např. v případech kdy si je uživatel jist, že daný úkon provedl, ale nenačetl jej čtečkou čárových kódů nebo ručně nezadal. Pro využití této možnosti musí mít však uživatel přidělená příslušná práva (Přihlašovací modul Oprávnění uživatele v síti). Funkce 1 5 jsou na sobě závislé a je možné je mezi sebou libovolně kombinovat. V případě zvolení konkrétního volby, např. pro konkrétního klienta (Obrázek 20) se ve třetí části Základního modulu objeví pole s červeným nápisem Toto pole také slouží k zobrazení příslušného oddělení pro případ, že daný pracovník má přidělena práva pouze pro konkrétní oddělení (např.: A) 3.3 Seznam provedených úkonů Tato část Základního modulu slouží pro zobrazování provedených úkonů včetně podrobností. Provedené úkony lze do programu zadávat dvěma způsoby ručně a načítáním dat z čteček čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5). Při ručním zadávání provedených úkonů využíváme tlačítko Nový. Při zadávání (načítání) zdravotních výkonů program automaticky řadí tyto výkony tak, aby na sebe navazovali a nedošlo k časovému překryvu (tzn.: jeden zaměstnanec nemůže v jeden čas poskytnout zdravotní péči více klientům/dětem či více výkonů ve prospěch konkrétního klienta/dítěte). Zadání stejného úkonu více klientům/dětem provedeme pomocí tlačítka Hromadné úkony. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno se seznamem klientů/dětí, kde můžeme zvolit možnost ano pro klienty/děti, v jejichž prospěch byl úkon proveden a po stisknutí tlačítka OK se zobrazí okno pro zadání konkrétního úkonu. Provedené úkony lze pomocí již zmiňovaných tlačítek aktualizovat, rušit či tisknout. Pro možnost rychlého vyhledávání provedeného úkonu lze využít vyhledávací řádek Hledej úkon. Po zadání prvního písmene je automaticky nalezena první odpovídající položka, po zadání druhého písmene se vyhledá abecedně nejbližší další položka atd. Stavový pruh modulu Seznamu provedených úkonů - zobrazení kalkulátoru - zrušení výběru - setřídění podle data a času - setřídění podle abecedy - tisk Seznamu provedených úkonů - převod Seznamu provedených úkonů do Excelu - znovunačtení databáze. Funkci lze použít v síťovém režimu pro možnost získání aktuálních dat z databáze. - zvýraznění celého aktuálního řádku Seznamu provedených úkonů - zvýraznění určité položky aktuálního řádku Seznamu provedených úkonů - skok na první záznam (řádek) v Seznamu provedených úkonů - skok na poslední záznam (řádek) v Seznamu provedených úkonů 4. Vykazování výkonů na ZP Postup při vykazování výkonů na ZP je následující: 1. V základním nabídkovém menu ve funkci Nastav vyplníme Seznam zdravotních pojišťoven pomocí tlačítek Nový, Aktualizace, a Ruš. 2. V základním nabídkovém menu ve funkci Nastav vyplníme Seznam pracovišť. Zde vyplníme údaje o zařízení potřebné k vykazování výkonů na ZP (IČZ, adresa atd.) včetně stanovení ceny za bod jednotlivých pojišťoven.

13 3. V dalším kroku si můžeme vybrat ze dvou možností: a) Zařízení má přiděleno jedno IČP V základním nabídkovém menu ve funkci Zaměstnanci vyplníme pracovníkům, kteří poskytují vykazované výkony, přidělené IČP a event. variabilní symbol. Zaznamenávání výkonů pomocí čtečky čárových kódů v tomto případě bude probíhat standardním způsobem (viz kapitola 5.3 Popis práce se čtečkou čárových kódů). b) Zařízení má přiděleno více jak jedno IČP V tomto případě vytvoříme pro každé IČP tzv. nadpracovníka (opět ve funkci Zaměstnanci) s názvem např. Sestry1, Sestry2 atd. Tato IČP pak nesmí být vyplněna u konkrétních zaměstnanců. Při práci se čtečkou čárových kódů musíme nejprve načíst čárový kód nadpracovníka a dále postupujeme standardním způsobem (viz kapitola 5.3 Popis práce se čtečkou čárových kódů). 4. V základním nabídkovém menu ve funkci Uživatelé služeb vybereme konkrétního klienta/dítě a v jeho zdravotní kartě vytvoříme poukaz ORP. Při práci s poukazem ORP využíváme tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš, dále tlačítka Tisk ORP A díl a Tisk ORP B díl (hromadný tisk ORP viz níže bod 7). Pro tisk ORP je nutné: a) Vytisknout formulář pro ORP, který je standardně uložen na disku C ve složce Pece ve formátu.pdf (VZP-6orp.pdf). Při tisku formuláře si zapamatovat zvětšení tištěného formuláře (Obrázek 21). b) Provést zkušební tisk údajů do formuláře ORP a popř. provést úpravu tisku ORP pomocí korekce v pravém horním rohu zobrazovaného okna (Obrázek 22). Případnou korekci provádíme změřením odchylky (v milimetrech) prvního tisknutého znaku (Kód pojišťovny) od požadovaného stavu a nastavením zvětšení, které jsme si zapamatovali při tisku formuláře (bod a). Korekci stačí provést pouze jednou, program si úpravu nastavení pamatuje i pro další tisky ORP. Tuto korekci lze také provést v základním nabídkovém menu ve funkci Výstupní sestavy Vykazování výkonů na ZP. Pro správnost tisku ORP však stačí provedení korekce v jedné ze dvou jmenovaných možností. Při prvním vytvoření ORP pro konkrétního klienta/dítě musíme zadat údaje o mobilitě pacienta, smyslovém omezení atd. Při zadávání dalších ORP ustejného klienta/dítěte se nám automaticky zobrazí údaje, které jsme zadávali naposledy. Tyto údaje samozřejmě můžeme dále upravovat. Při vytváření poukazu ORP můžeme také využít tlačítko Kopírovat z karty užívané léky, s jehož pomocí se nám zkopírují aktuálně užívané léky konkrétního klienta/dítěte do vytvářeného poukazu ORP 5. Plánované zdravotní výkony pro konkrétního klienta/dítě vytváříme ve Zdravotní kartě v záložce Plán péče. Pro práci se seznamem výkonů využíváme tlačítka (Obrázek 6) pro vytvoření, aktualizaci, rušení výkonů a tisk čárových kódů plánovaných výkonů. Při zadávání nových či aktualizaci stávajících zdravotních výkonů je možné ve spodní části obrazovky specifikovat konkrétní název zdravotního výkonu (tyto specifikace se následně tisknou jako názvy čárových kódů jednotlivých zdravotních výkonů) včetně vytvoření poznámky k danému výkonu. Výsledný individuální plán zdravotní péče lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk čárových kódů. 6. Provedené výkony, které budou vykazovány na ZP, jsou evidovány ve Zdravotní kartě v záložce Výkaz péče. Tyto výkony se mohou načíst automaticky ze čtečky čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5) nebo zapsat ručně pomocí tlačítka Nový ve spodní části obrazovky. Při zadávání (načítání) zdravotních výkonů s přednastavenou dobou trvání program automaticky řadí tyto výkony tak, aby na sebe navazovali a nedošlo

14 k časovému překryvu (tzn.: jeden zaměstnanec nemůže v jeden čas poskytnout zdravotní péči více klientům/dětem či více výkonů ve prospěch konkrétního klienta/dítěte). Záznam provedených zdravotních výkonů lze vytisknout v základním nabídkovém menu ve funkci Výstupní sestavy, kde máme na výběr ze dvou možností: a) Tisk záznamů o provedených výkonech dle zaměstnance tato sestava umožňuje tisk záznamu o provedených výkonech za námi libovolně zvolené časové období konkrétním zaměstnancem. Vytisknuté záznamy o provedených výkonech obsahují kolonky pro podpis u jednotlivých výkonů b) Tisk záznamů o provedených výkonech dle klienta tato sestava umožňuje tisk záznamu o provedených výkonech za námi libovolně zvolené časové období ve prospěch konkrétního klienta/dítěte. Vytisknuté záznamy o provedených výkonech obsahují kolonky pro podpisy u jednotlivých výkonů. 7. V základním nabídkovém menu ve funkci Výstupní sestavy vybereme možnost Vykazování výkonů na ZP. Zde si zvolíme zdravotní pojišťovnu, IČP, období, oddělení a charakter dávky (původní či opravná). Následně se zobrazí sestava poskytující přehled o výkonech vykazovaných na ZP za námi libovolně zvolené časové období. Při výběru opravné dávky je nutné v zobrazené sestavě vybrat v posledním sloupci Klient započten, ty klienty/děti, pro které chceme opravnou dávku vytvořit. Sestavu Vykazování výkonů na ZP můžeme pomocí tlačítka Setřídění (neplatí pro opravnou dávku), které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, klient/dítě ).Další možnost zobrazení sestavy umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit sestavu pro zvoleného klienta/dítě, v jehož prospěch byla péče poskytnuta.v této sestavě můžeme využít tlačítko Suma, které slouží k zobrazení ceny práce, ceny materiálu, celkové ceny a bodů vykazovaných výkonů jak pro všechny klienty/děti, tak při provedeném výběru v pravé horní části zobrazovaného okna pro konkrétního klienta/dítě. Sestava dále umožňuje tisk ORP, vytvoření dávky (diskety), tisk průvodky a faktury. Vytvoření dávky na médium (disketa, CD, flash disk) provedeme pomocí tlačítka Vytvoření dávky, které se nachází ve spodní části zobrazovaného okna. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí okno, shrnující údaje k vytvářené dávce včetně možnosti změny čísla dávky. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí informativní hláška, která nás vyzývá k ujištění, zda máme disketu (CD) vloženou v disketové (diskové) mechanice, nebo zda máme flash disk připojen k USB portu počítače. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí okno (Obrázek 23), ve kterém vybereme umístění vytvořeného souboru (dávky). Zadávat zdravotní výkony lze zpětně do určitého dne pro konkrétního zaměstnance pouze tehdy, nebyl-li v následujících dnech zapsán žádný výkon, který provedl tento zaměstnanec. V případě, že by uživatel i přesto chtěl zadat výkony zpětně do jiných dnů, musí nejprve vložit výkon do aktuálního dne a následně pomocí tlačítka Aktualizace provést změnu data a času (při využití této možnosti již program neřadí tyto výkony tak, aby nedocházelo k jejich časovému překryvu v konkrétním dni!!!).

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

INSTALACE PROGRAMU. Při spuštění instalačního programu postupujte následovně:

INSTALACE PROGRAMU. Při spuštění instalačního programu postupujte následovně: OBSAH I. Instalace programu... 1 II. Počáteční nastavení programu... 3 III. Ovládací prvky programu... 5 IV. Help, Tahák... 6 a) Help... 6 b) Tahák... 7 V. Informace o produktu... 7 VI. Nadstandardy...

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

DOKUMENTACE K PROGRAMU

DOKUMENTACE K PROGRAMU Revize ze dne: 27.1.2015 OBSAH Obsah... 1 Informační systém SmartMEDIX... 15 Prostředí programu... 15 Menu programu... 15 Informační panel... 15 Pracovní plocha... 16 Ovládací panel okna... 16 Fráze...

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

EVIDENČNÍ SYSTÉM PRACANT

EVIDENČNÍ SYSTÉM PRACANT Agerit s.r.o. EVIDENČNÍ SYSTÉM PRACANT Uživatelský manuál O systému Evidenční systém PRACANT by Agerit s.r.o Evidenční systém Pracant j e program určený pro malé a střední podniky, které se zabývaj í zakázkovou

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0)

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0) AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí Optimalizace Krmných Směsí (verze 4.0) UŽIVATELSKÁ PŘ ÍRUČ KA VÝPOČ ET KRMNÝCH SMĚ SÍ Optimalizace krmných směsí AgroKonzulta Žamberk

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více