Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Program Sledování péče 1. Úvod Uživatelská příručka Hlavní náplní programu Sledování péče je vytváření ošetřovatelských a sociálních plánů péče pro klienty/děti v zařízeních sociálních služeb, včetně sledování jednotlivých úkonů (intervencí) vedoucích k jejich plnění. Na základě porovnání vytvořeného plánu a provedených úkonů umožňuje program sledovat neprovedené úkony, poskytnutou péči dle zaměstnanců i klientů, denní záznamy či provést vyúčtování za poskytnutou péči klientům/dětem apod. Významnou funkcí je také možnost vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny. Program dále obsahuje veškerá data o uživatelích sociálních služeb jako např. osobní, operativní a zdravotní údaje. Program Sledování péče je plně kompatibilní s databázemi ostatních programů fy PREUS SOFTWARE. To znamená, že již veškerá existující data z těchto programů jsou automaticky využívána v programu Sledování péče a to ihned po jeho instalaci. Ovládání programu vychází ze zvyklostí zavedených v operačním systému Windows a v programech naší firmy. Při zadávání dat do programu nebo při jejich aktualizaci lze kromě myši použít pro přepínání mezi jednotlivými zadávacími poli klávesu TAB (tabulátor) nebo šipky (nahoru, dolu). V programu jsou použity standardní tlačítka, přepínače, zaškrtávací pole, memo boxy, zadávací pole, databázové tabulky a dialogová okna 1 právce, 2. ostatní uživatelé. Správce se nejprve pomocí tlačítka Přihlášení správce sítě/změna hesla přihlásí do programu, kde zadá své heslo. Po přihlášení se zaktivují všechna tlačítka v Přihlašovacím modulu. Pokud uživatel již pracuje s programy Klienti nebo Děti, zobrazí se kompletní seznam zaměstnanců. Zaměstnancům, kteří budou s programem pracovat, správce přidělí heslo pro přihlašování pomocí tlačítka Aktualizace uživatele (Obrázek 3 b). Následně se již při přihlašování ostatních uživatelů budou zobrazovat pouze zaměstnanci, kteří již mají přidělené heslo pro vstup. V případě, že uživatel v programu Klienti nebo Děti seznam zaměstnanců neměl vyplněný, je nutné tento seznam vytvořit pomocí tlačítka Vytvoření nového uživatele Správce může v Přihlašovacím modulu využít tyto funkce: ytvoření nového uživatele pomocí této funkce správce vytvoří nového uživatele. Takto vytvořený uživatel se automaticky zobrazuje v seznamu zaměstnanců v Základním modulu programu. Aktualizace uživatele tato funkce umožňuje aktualizovat údaje o jednotlivých uživatelích programu včetně zadávání či změny hesla. Oprávnění uživatele v síti vtéto funkci lze nastavit oprávnění jednotlivých uživatelů pro zadávání, aktualizaci a rušení dat včetně jejich zobrazení apod. (Obrázek 4). Zrušení uživatele tato funkce umožňuje uživatele odstranit. Zpětná obnova dat uživatelů tato funkce umožňuje zpětné nahrání dat oprávnění uživatelů a hesla správce sítě z archivu do databáze. Parametry databáze tato funkce umožňuje nastavit veškeré parametry databáze pro správnou funkci programu (Obrázek 2, kapitola 6.3). Ukončení bez přihlášení tato funkce slouží k ukončení Přihlašovacího modulu bez přihlášení.

2 Ostatní uživatelé mohou v Přihlašovacím modulu využít tyto funkce: Přihlášení tato funkce umožňuje po zadání hesla (nastaveného správcem sítě) vstup do programu. Parametry databáze tato funkce umožňuje nastavit veškeré parametry databáze pro správnou funkci programu (Obrázek 2). Změnu parametrů databáze by však měl provádět pouze správce sítě nebo jiný kvalifikovaný pracovník. Ukončení bez přihlášení tato funkce slouží k ukončení Přihlašovacího modulu bez přihlášení. 3. Základní modul Po úspěšném přihlášení uživatele v Přihlašovacím modulu, se zobrazí Základní modul. Základní modul můžeme rozdělit na tři základní části (Obrázek 5): 1. Základní nabídka skládající se z devíti funkcí. 2. Možnost volby zobrazení provedených úkonů. 3. Seznam provedených úkonů 3.1 Základní nabídka skládající se z devíti funkcí Uživatelé služeb Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam klientů nebo dětí. Ten může být vytvořen ručně nebo automaticky načtením z databáze programu Klienti/Děti. Při ručním zadávání využíváme tlačítka ve spodní části okna (Obrázek 6), která nám umožňují jak klienta/dítě vytvořit, aktualizovat nebo rušit, tak tisknout seznamy všech nebo výběrem vybraných klientů/dětí nebo jejich seznamů čárových kódů. Čárový kód lze také vytisknout jen pro jednoho klienta/dítě. Seznam klientů/dětí můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, jméno, příjmení ). Pokud setřiďujeme podle číselných položek, budou jednotlivé řádky přehledu klientů/dětí setříděny vzestupně od nejnižší hodnoty po nejvyšší, pokud setřiďujeme podle textových položek, budou řádky přehledu klientů/dětí setříděny podle abecedy od A do Z. Další možnost zobrazení klientů/dětí nabízí dvě rozbalovací nabídky v pravé horní části daného okna. Tyto rozbalovací nabídky umožňují zobrazit klienty/děti podle konkrétního oddělení a pokoje. Pro možnost rychlého vyhledávání klienta/dítěte lze využít v dolní části obrazovky vyhledávací řádek Hledej příjmení. Po zadání prvního písmene je automaticky nalezeno první odpovídající příjmení, po zadání druhého písmene se vyhledá abecedně nejbližší další příjmení atd. Pro každého klienta/dítě se v levé části daného okna zobrazuje Osobní karta, která obsahuje: 1. Základní údaje tato část slouží k evidování základních osobních údajů o klientovi/dítěti, rodinných příslušnících, ostatních kontaktech, včetně nástupního zdravotního stavu a poznámek. 2. Operativní údaje tato část umožňuje evidovat pobyty mimo zařízení, odhlášenou stravu, dietu, zjednodušený zdravotní plán, zjednodušený sociální plán, stížnosti, aktivity a poznámky.

3 3. Testy tato část se skládá ze čtyř druhů testů. Těmi jsou Test ošetřovatelské zátěže, Barthelův test, Test Northonové a Test rizik pádu. 4. Zdravotní karta tato část slouží k evidenci informací o anamnéze, ošetřujících lékařích, lékařských diagnózách, lékařských záznamech, užívaných lécích, poukazech ORP, plánu péče a výkazu péče. a) Anamnéza tato záložka slouží k zápisu zdravotní anamnézy pro konkrétního klienta/dítě. b) Ošetřující lékaři tato záložka slouží k evidenci ošetřujících lékařů konkrétního klienta/dítěte. Evidenci vytváříme pomocí tlačítek Nový (zadání nového lékaře), Aktualizace (aktualizace údajů o již zadaném lékaři) a Ruš (vymazání lékaře z evidence u konkrétního klienta/dítěte). c) Lékařské diagnózy tato záložka slouží k evidenci lékařských diagnóz konkrétního klienta/dítěte. V horní části zobrazovaného okna lze zadat aktuální čísla Základní a Ostatních diagnóz [(Obrázek 7) zadáváme vždy bez mezer a dalších znaků, např.: G456]. V této záložce též vedeme historii všech lékařských diagnóz konkrétního klienta/dítěte, kterou vytváříme a spravujeme pomocí tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš. Pro automatické převedení zákl. a ost. diagnóz do poukazu ORP je nutné stisknout tlačítko OK, v pravé spodní části obrazovky, pro uložení dat. d) Zdravotní záznamy tato záložka slouží k evidenci zdravotních záznamů konkrétního klienta/dítěte. e) Užívané léky tato záložka slouží k evidenci léků, které daný klient/dítě užívá nebo užíval(o). K vytvoření a správě evidence léků využíváme tlačítek Nový, Aktualizace, Ruš a Načtení léku ze seznamu. f) Poukaz ORP tato záložka slouží k vytváření poukazů ORP pro konkrétního klienta/dítě. Při práci s poukazem ORP využíváme tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš, dále tlačítka Tisk ORP A díl a Tisk ORP B díl. Pro tisk ORP je nutné: a) Vytisknout formulář pro ORP, který je standardně uložen na disku C ve složce Pece ve formátu.pdf (VZP- 6orp.pdf). Při tisku formuláře si zapamatovat zvětšení tištěného formuláře (Obrázek 21). b) Provést zkušební tisk údajů do formuláře ORP a popř. provést úpravu tisku ORP pomocí korekce v pravém horním rohu zobrazovaného okna (Obrázek 22). Případnou korekci provádíme změřením odchylky (v milimetrech) prvního tisknutého znaku (Kód pojišťovny) od požadovaného stavu a nastavením zvětšení, které jsme si zapamatovali při tisku formuláře (bod a). Korekci stačí provést pouze jednou, program si úpravu nastavení pamatuje i pro další tisky ORP. Tuto korekci lze také provést ve funkci Výstupní sestavy Vykazování výkonů na ZP. Pro správnost tisku ORP však stačí provedení korekce v jedné ze dvou jmenovaných možností. Při prvním vytvoření ORP pro konkrétního klienta/dítě musíme zadat údaje o mobilitě pacienta, smyslovém omezení atd. Při zadávání dalších ORP ustejného klienta/dítěte se nám automaticky zobrazí údaje, které jsme zadávali naposledy. Tyto údaje samozřejmě můžeme upravovat. Při vytváření poukazu ORP můžeme také využít tlačítko Kopírovat z karty užívané léky, s jehož pomocí se nám zkopírují aktuálně užívané léky konkrétního klienta/dítěte do vytvářeného poukazu ORP g) Plán péče tato záložka slouží pro vytvoření seznamu plánovaných zdravotních výkonů, které mají být vykonány ve prospěch konkrétního klienta/dítěte. Pro práci se seznamem výkonů využíváme tlačítka (Obrázek 6) pro vytvoření, aktualizaci, rušení výkonů či tisk čárových kódů plánovaných výkonů. Při zadávání nových (tlačítko Nový) či aktualizaci (tlačítko Aktualizace) stávajících zdravotních výkonů je možné ve spodní části obrazovky specifikovat konkrétní název zdravotního výkonu (tyto specifikace se následně tisknou jako názvy čárových kódů jednotlivých zdravotních výkonů) včetně vytvoření poznámky k danému výkonu (Obrázek 9). Tyto poznámky se následně automaticky zobrazují u provedených výkonů

4 (ve Výkazu péče, v Seznamu provedených úkonů ) pořízených čtečkou čárových kódů. Specifikace i poznámky, které již byly jednou zadané, se při zadávání nové specifikace (nového výkonu) nabízejí v rozbalovací nabídce. Výsledný individuální plán zdravotní péče lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk čárových kódů. h) Výkaz péče tato záložka slouží jako přehled již provedených výkonů u zvoleného klienta/dítěte za vybraný měsíc (změnu měsíce lze provést pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu zobrazovaného okna). Provedené výkony se mohou načíst automaticky ze čtečky čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5) nebo zapsat ručně pomocí tlačítka Nový. Při zadávání (načítání) zdravotních výkonů s přednastavenou dobou trvání program automaticky řadí tyto výkony tak, aby na sebe navazovali a nedošlo k časovému překryvu (tzn.: jeden zaměstnanec nemůže v jeden čas poskytnout zdravotní péči více klientům/dětem či více výkonů ve prospěch konkrétního klienta/dítěte). 5. Ošetřovatelská karta tato část slouží k evidování ošetřovatelských plánů, individuálního plánu péče a výkazu péče. a) Ošetřovatelský plán tato záložka slouží k vytváření a evidování ošetřovatelských diagnóz, které mohou být zapsány pomocí tlačítka Nový nebo tlačítka Načtení diagnózy ze seznamu, kde si vybereme příslušnou předem definovanou diagnózu. V případě využití možnosti Načtení diagnózy ze seznamu se v novém okně zobrazí Seznam diagnóz, kde po označení vybrané diagnózy stiskneme tlačítko Zápis aktuální diagnózy do ošetřovatelského plánu Poté dojde k načtení příslušné vzorové diagnózy (kterou je možné upravit pro konkrétního klienta/dítě) do Ošetřovatelského plánu včetně Ošetřovatelského cíle, Ošetřovatelských intervencí a Upozornění/Doplňujících informací. Ošetřovatelský plán lze též hodnotit využitím funkce Hodnocení cílů. b) Individuální plán péče tato záložka slouží pro vytvoření seznamu plánovaných úkonů, které mají být vykonány ve prospěch konkrétního klienta/dítěte, a to jak převodem z Ošetřovatelských plánů pomocí tlačítka Zápis intervencí do plánu péče nebo pomocí tlačítka Nový. Samozřejmě i zde existuje možnost zadané úkony aktualizovat a rušit. Výsledný individuální plán ošetřovatelské péče lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk čárových kódů. c) Výkaz péče tato záložka slouží jako přehled již provedených úkonů u zvoleného klienta/dítěte za vybraný měsíc (změnu měsíce lze provést pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu zobrazovaného okna). Provedené úkony se mohou načíst automaticky ze čtečky čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5) nebo zapsat ručně pomocí tlačítka Nový. 6. Sociální karta tato část slouží k evidování sociálního šetření, individuálních plánů, plánů péče a výkazu péče. a) Sociální šetření tato záložka umožňuje provádět sociální šetření pro konkrétního klienta/dítě dvěma způsoby (Obrázek 12). Prvním způsobem je využití rozbalovacích nabídek v záložce Standardní. Druhým způsobem je využití textového editoru v záložce Volitelné, kde lze vytvořit vlastní dokument, nebo libovolný (i naskenovaný) dokument načíst. b) Individuální plány tato záložka slouží k vytváření a evidování sociálních individuálních plánů. Tyto plány můžeme vytvářet pomocí tlačítka Nový, nebo načtením z plánů, již v minulosti zadaných, pomocí tlačítka Načtení ze zadaných plánů. Plány je možné hodnotit v kolonce Hodnocení, která se nachází ve spodní části zobrazovaného okna. c) Plán péče tato záložka slouží pro vytvoření seznamu úkonů (intervencí), které mají být provedeny ve prospěch konkrétního klienta/dítěte. Pro práci se seznamem úkonů využíváme již známá tlačítka (Obrázek 6) pro vytvoření, aktualizaci, rušení úkonů či tisk čárových kódů plánovaných úkonů. Výsledný individuální plán sociální péče lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk čárových kódů. d) Výkaz péče tato záložka slouží jako přehled již provedených úkonů u zvoleného klienta/dítěte za

5 vybraný měsíc (změnu měsíce lze provést pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu zobrazovaného okna). Provedené úkony se mohou načíst automaticky ze čtečky čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5) nebo zapsat ručně pomocí tlačítka Nový. 7. Plán rizik tato část umožňuje evidovat činnosti klienta/dítěte, při kterých existuje předpoklad vzniku rizika. 8. Denní záznamy tato část slouží k evidenci důležitých událostí v jednotlivých dnech pro každého klienta/dítě Zaměstnanci Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam zaměstnanců. Ten může být nově vytvořen nebo se zobrazí již vyplněný, pokud byl již dříve vytvořen v programech Klienti nebo Děti. Při zadávání zaměstnanců využíváme tlačítek ve spodní části okna, která nám umožňují zaměstnance vytvořit, aktualizovat, rušit, vytisknout seznam zaměstnanců, vyvolat osobní kartu a tisknout čárové kódy. Čárový kód lze také vytisknout jen pro jednoho zaměstnance. Po stisku tlačítka Osobní karta se pro vybraného zaměstnance zobrazí osobní karta se čtyřmi záložkami (Základní údaje, Pracovní pozice, Vzdělávání, Délka pracovního poměru v soc. službě). Data zde vyplněná slouží mimo jiné jako podklad pro vytvoření datového souboru pro IS OKslužby. Seznam zaměstnanců můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, kategorie, příjmení ). Další možnost zobrazení zaměstnanců nabízí rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje vybrat zaměstnance podle zvolené kategorie Seznamy Po vyvolání této funkce lze zvolit jeden ze čtyř přednastavených seznamů: 1. Úkony, 2. Ošetřovatelské diagnózy, 3. Lékařské diagnózy, 4. Léky Úkony Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam přednastavených úkonů. Seznam předdefinovaných úkonů je součástí dodávaného programu. Seznam dodaných předdefinovaných úkonů si lze načíst pomocí funkce Zpětné archivace (kapitola 3.1.7). Seznam můžeme upravovat za pomoci tlačítek, která slouží pro vytváření nových úkonů, jejich aktualizaci, rušení, tisk seznamu úkonů a tisk příslušných čárových kódů včetně možnosti tisku čárových kódů pouze pro vybranou skupinu, kategorii či jeden úkon. Pomocí tlačítka Doplnění názvů kategorií do poskyt. úkonů se provede aktualizace názvů kategorií již provedených úkonů podle tohoto seznamu. Pro zadání hodinové sazby pro všechny úkony nebo vybranou skupinu úkonů můžeme použít tlačítko Ocenění úkonů (Obrázek 13). Obrázek 13 Tlačítka pro práci s úkony Seznam úkonů můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: číslo, kategorie, kód ). Další možností pro zobrazení části úkonů jsou

6 rozbalovací nabídky v pravé horní části daného okna. Tyto rozbalovací nabídky umožňují vybrat úkony podle zvolené kategorie nebo podle toho, zda se jedná o zdravotnické, sociální či ošetřovatelské úkony Ošetřovatelské diagnózy Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam přednastavených vzorových ošetřovatelských diagnóz včetně příslušných ošetřovatelských cílů, intervencí a upozornění/doplňujících informací souvisejících se zvolenou diagnózou. Již předem vytvořený vzorový seznam předdefinovaných ošetřovatelských diagnóz je součástí dodávaného programu. Tento vzorový seznam byl vytvořen ve spolupráci s PhDr. MSc. Miladou Šanderovou, MBA., R.S. Dodané předdefinované ošetřovatelské diagnózy si lze načíst pomocí funkce Zpětné archivace (kapitola 3.1.7). Dodávaný vzorový seznam ošetřovatelských diagnóz je třeba chápat jen jako vodítko pro stanovování skutečných diagnóz konkrétních klientů/dětí s ohledem na jejich skutečný zdravotní stav a skutečnou potřebu ošetřovatelské péče. Tento seznam diagnóz si může uživatel, obdobně jako seznam úkonů dále upravovat dle konkrétních podmínek (např.: v přednastavené diagnóze je nastaveno, že se daný úkon má provádět denně uživatel si může podle konkrétních podmínek tuto diagnózu upravit tak, že se daný úkon bude provádět obden). Seznam diagnóz můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: pořadové číslo ) Lékařské diagnózy Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam přednastavených lékařských diagnóz. Přednastavené lékařské diagnózy si lze načíst pomocí funkce Zpětné archivace (kapitola 3.1.7). Uživatel si může seznam lékařských diagnóz upravovat pomocí tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš, která se nachází v levé spodní části obrazovky. Seznam lékařských diagnóz můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: číslo diagnózy ) Léky Po vyvolání této funkce se zobrazí seznam přednastavených léků. Přednastavené léky si lze načíst pomocí funkce Zpětné archivace (kapitola 3.1.7). Uživatel si může seznam léků upravovat pomocí tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš, která se nachází v levé spodní části obrazovky. Seznam léků můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: pořadové číslo, kód léku ) Výstupní sestavy Po zvolení této volby lze volit jednu z následujících výstupních funkcí: 1. Denní záznamy tato sestava umožňuje zobrazit denní záznamy všech klientů/dětí za námi libovolně zvolené časové období (např.: ). 2. Ošetřovatelské individuální plány tato sestava poskytuje přehled o individuálních ošetřovatelských plánech za námi libovolně zvolené časové období, vybraného buď podle data zadání, nebo data ukončení plánů. Ošetřovatelské individuální plány můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, datum zadání ). Další možností zobrazení plánů nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit plány podle klíčového pracovníka. 3. Sociální individuální plány tato sestava poskytuje přehled o individuálních sociálních plánech za námi libovolně zvolené časové období, vybraného buď podle data zadání plánů, plánovaného data kontroly nebo data ukončení plánů.

7 Sociální individuální plány můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, datum zadání ). Další možností zobrazení plánů nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit plány podle klíčového pracovníka. 4. Poskytnutá péče dle zaměstnanců tato sestava poskytuje přehled o poskytnuté péči klientům/dětem dle zaměstnanců za námi libovolně zvolené časové období. Tuto sestavu můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: zaměstnanec, klient, kód úkonu ). Další možnost zobrazení sestavy nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit sestavu podle zaměstnance, který péči poskytl. V této sestavě můžeme využít tlačítko Suma (Obrázek 14), které slouží k zobrazení celkového času, ceny z PnP, fakultativních služeb, bezplatných služeb a celkové ceny poskytnuté péče jak všemi zaměstnanci, tak při provedeném výběru v horní části zobrazovaného okna konkrétním zaměstnancem. V sestavě je také možné po vybrání konkrétního zaměstnance v pravém horním rohu zobrazovaného okna využít tlačítko Tisk vyúčtování, které slouží pro tisk výkazu poskytnuté péče daným zaměstnancem. Další možnost, kterou lze v této sestavě využít je tlačítko Přecenění úkonů. Tato volba slouží pro přecenění již provedených úkonů, a to jak všech, tak pouze vybrané skupiny či kategorie úkonů. Toto přecenění se provede za období, pro které byla výstupní sestava vyvolána. 5. Poskytnutá péče dle klientů tato sestava poskytuje přehled o poskytnuté péči klientům/dětem za námi libovolně zvolené časové období. Tuto sestavu můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: klient, zaměstnanec ). Další možnost zobrazení sestavy nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit sestavu podle klienta/dítěte, v jehož prospěch byla péče poskytnuta. V této sestavě můžeme opět využít tlačítko Suma (Obrázek 14), které nám zobrazí celkový čas, cenu z PnP, fakultativních služeb, bezplatných služeb a celkovou cenu poskytnuté péče jak pro všechny klienty/děti, tak při provedeném výběru v horní části zobrazovaného okna pro konkrétního klienta/dítě. Obrázek 14 Sestava poskytnuté péče s vyvolanou funkcí Suma V sestavě je také možné po vybrání konkrétního klienta/dítěte v pravém horním rohu zobrazovaného okna využít tlačítko Tisk vyúčtování, které slouží pro tisk výkazu poskytnuté péče konkrétnímu klientovi/dítěti, např. pro potřeby doložení poskytnuté péče příbuzným klienta/dítěte apod. Další možnost, kterou lze v této sestavě využít je tlačítko Přecenění úkonů (Obrázek 15). Tato volba slouží pro přecenění již provedených úkonů, a to jak všech, tak pouze vybrané skupiny či kategorie úkonů. Toto přecenění se provede za období, pro které byla výstupní sestava vyvolána. 6. Vykazování výkonů na ZP tato sestava poskytuje přehled o výkonech vykazovaných na konkrétní ZP za námi libovolně zvolené časové období. Tuto sestavu můžeme pomocí tlačítka Setřídění, které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, klient ). Další možnost zobrazení sestavy nám umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit sestavu pro zvoleného klienta/dítě, v jehož prospěch byla péče poskytnuta. V této sestavě můžeme využít tlačítko Suma, které slouží k zobrazení ceny práce, ceny materiálu, celkové

8 ceny a bodů vykazovaných výkonů jak pro všechny klienty/děti, tak při provedeném výběru v pravé horní části zobrazovaného okna pro konkrétního klienta/dítě. Sestava dále umožňuje tisk ORP, vytvoření dávky (diskety), tisk průvodky a faktury. Pro tisk ORP je nutné: c) Vytisknout formulář pro ORP, který je standardně uložen na disku C ve složce Pece ve formátu.pdf (VZP- 6orp.pdf). Při tisku formuláře si zapamatovat zvětšení tištěného formuláře (Obrázek 21). d) Provést zkušební tisk údajů do formuláře ORP a popř. provést úpravu tisku ORP pomocí korekce v pravém horním rohu zobrazovaného okna (Obrázek 22). Případnou korekci provádíme změřením odchylky (v milimetrech) prvního tisknutého znaku (Kód pojišťovny) od požadovaného stavu a nastavením zvětšení, které jsme si zapamatovali při tisku formuláře (bod a). Korekci stačí provést pouze jednou, program si úpravu nastavení pamatuje i pro další tisky ORP. Tuto korekci lze také provést ve funkci Uživatelé služeb Zdravotní karta Poukaz ORP. Pro správnost tisku ORP však stačí provedení korekce v jedné ze dvou jmenovaných možností. 7. Tisk záznamů o provedených výkonech dle zaměstnance tato sestava umožňuje tisk záznamu o provedených výkonech za námi libovolně zvolené časové období konkrétním zaměstnancem. Vytisknuté záznamy o provedených výkonech obsahují kolonky pro podpisy jednotlivých výkonů. 8. Tisk záznamů o provedených výkonech dle klienta tato sestava umožňuje tisk záznamu o provedených výkonech za námi libovolně zvolené časové období ve prospěch konkrétního klienta/dítěte. Vytisknuté záznamy o provedených výkonech obsahují kolonky pro podpisy jednotlivých výkonů. 9. Export dat klientů do IS OKslužby pomocí této sestavy lze vytvořit datový soubor klientů/dětí pro import do IS OKslužby za námi zvolený rok. Vytvořený soubor s názvem např. Klienti_OKslužby_2010_ xml lze uložit na libovolné místo v počítači (do různých adresářů, disků a také např. na jakékoliv zálohovací médium ). 10. Export dat zaměstnanců do IS OKslužby pomocí této sestavy lze vytvořit datový soubor zaměstnanců pro import do IS OKslužby za námi zvolený rok. Vytvořený soubor s názvem např. Zaměstnanci_OKslužby_2010_ xml lze uložit na libovolné místo v počítači (do různých adresářů, disků a také např. na jakékoliv zálohovací médium ). 11. Editor tiskových sestav pomocí této funkce lze vytvořit libovolný text tiskové sestavy (např.: smlouva s klientem/dítětem). Pro kontrolu výsledné podoby textu se využívá Tiskový náhled. Pro načítání a ukládání vytvořených textů lze využít následujících tlačítek umístěných ve stavovém pruhu: - uložení souboru Pomocí tlačítka Otevření souboru lze načíst libovolný textový soubor pomocí standardního dialogového okna pro otevírání souboru (s koncovkou.rtf) z libovolného místa v počítači (z různých adresářů, disků ). Pomocí tlačítka Uložení souboru lze uložit zobrazený text jako soubor pomocí standardního dialogového okna pro ukládání souboru (s koncovkou.rtf) na libovolné místo v počítači (do různých adresářů, disků ). Všechny uvedené výstupní sestavy respektují eventuální předchozí výběry a setřídění a lze je (kromě editorů a tiskových sestav) převádět do Excelu.

9 3.1.5 Nastav tisk Tato funkce umožňuje modifikovat všechny tiskové sestavy, které lze v daném programu tisknout kromě sestav vytvářených tiskovým editorem. Pomocí nastavení tisku lze: 1.Nastavit základní parametry tisku tj. normální velikost písma, horní a levý okraj stránky. Normální velikostí písma se myslí výchozí maximální velikost tištěných znaků za předpokladu, že tisknutá řádka se celá vejde na šířku zadaného papíru nebo je vypnuta funkce automatický formát dle formátu papíru. 2.Nastavit oddělovací čáry vodorovné nebo svislé. Tato funkce umožňuje nastavovat vodorovné nebo svislé oddělovací čáry v sestavách typu tabulka (např. tisk Seznamu provedených úkonů). Větším odstupem řádků lze získat přehlednější sestavy typu tabulka zařazením prázdného řádku za každý vytištěný řádek (tj. tisk obřádek). 3.Nastavit tiskárnu možnost nastavení konkrétní tiskárny, jejich parametrů, velikosti papíru, orientaci tisku, kvalitu tisku apod. 4.Nastavit režim tisku grafický nebo textový. Doporučuje se tisknout v grafickém režimu. Textový režim se volí pro zastaralé typy tiskáren, které buď grafický režim neumožňují, nebo v něm tisknou nekvalitně. 5.Nastavit písmo slabé nebo tučné. 6.Nastavit styl písma normální nebo kurzíva. 7.Nastavit formát tisku automatický formát dle formátu papíru a automatické posunutí k pravému okraji. Automatický formát dle formátu papíru automaticky zmenšuje nastavenou normální velikost písma tak, aby se tisknutý řádek celý vešel na šířku zadaného papíru. Automatické posunutí k pravému okraji provádí automatický posun celé tisknuté sestavy k pravému okraji, pokud je šíře tisknuté sestavy užší než šířka zadaného papíru Nastav Tato funkce obsahuje následující možnosti další volby: 1.Základní nastavení vtéto funkci lze nastavit rozměr (umožňuje znovu nastavit standardní velikosti jednotlivých modulů oken), barvy, parametry tiskárny a umístění záhlaví. 2.Časové intervaly pro R/O/N odpoledne (O) a noc (N). vtéto funkci lze nastavit časové intervaly pro ráno (R), 3.Účetní jednotka v této funkci lze zadat údaje o organizaci uživatele, tj. název, adresu, IČ a DIČ. Tyto údaje se pak tisknou v záhlaví ve všech důležitých tiskových sestavách. 4.Seznam zdravotních pojišťoven v této funkci lze vytvořit seznam zdravotních pojišťoven, na které jsou vykazovány zdravotní výkony. 5.Seznam pracovišť v této funkci lze zadávat údaje potřebné pro vykazování výkonů na ZP. 6.Načtení podobenek klientů/dětí v této funkci lze provést načtení fotografií klientů/dětí do příslušné databáze. V případě, že uživatel má již nainstalovaný program Klienti nebo Děti kde jsou již podobenky načteny, zobrazí se v programu Sledování péče zcela automaticky. V případě, že tomu tak není, postupuje uživatel takto:

10 a) Naskenování či načtení fotografií do PC v rozlišení cca 70 dpi (dot per inch bodů na palec). b) Uložení fotografie do adresáře programu (Pece) ve tvaru: Fx.bmp F kód pro klienty/děti x osobní číslo klienta/dítěte bez počátečních nul bmp koncovka PŘÍKLAD: Správný tvar pro klienta/dítě s osobním číslem tedy vypadá: F231.bmp c)provedení načtení podobenek klientů/dětí pomocí funkce Nastav Načtení podobenek klientů/dětí. 7. Načtení podobenek zaměstnanců viz Načtení podobenek klientů/dětí, s tím rozdílem, že místo F píšeme Z (např.: Z131.bmp). 8.Identifikátory sociálních služeb v této funkci lze k příslušným službám zadat specifický identifikátor. Po zadání identifikátorů k příslušným službám se již v kartách (osobní karta zaměstnanců, osobní údaje u klientů/dětí), kde se s názvy služeb pracuje, automaticky nabízejí pouze služby se zadaným identifikátorem. Identifikátory vyplněné v programu Sledování péče se automaticky kopírují do programů Klienti a Děti a naopak. 9. Odblokování databáze tuto funkci lze využít v případě, že z důvodu např. výpadku napájení nebo poruchy počítače dojde k zablokování jedné nebo i více osobních karet klientů/dětí. Tyto karty pak nelze otevřít buď vůbec, nebo jen otevřít pro čtení. Použitím uvedené volby Odblokování databáze dojde k odblokování nepřístupných karet a tak k vyřešení uvedeného problému. Volbu použijte jen v případě, že si budete zcela jisti, že s daným programem a programy Klienti a Děti nebude nikdo zároveň pracovat po síti! Archivace Tato funkce slouží pro nahrávání veškerých dat týkajících se dané agendy do záložního archivu a zpět.pozvolení funkce Archivace je potřeba určit z nabídky menu jednu z následujících možností směru přenosu dat: Nahrání dat z databáze do archivu. Zpětné nahrání dat z archivu do databáze. Pomocí volby Nahrání dat z databáze do archivu (Obrázek 16) lze uložit příslušnou databázi jako jediný archivní soubor pomocí standardního dialogového okna pro ukládání souboru (s koncovkou.gbk) na libovolné místo v počítači (do různých adresářů, disků a také např. na jakékoliv zálohovací médium (CD, DVD ). Takovýchto archivních souborů lze vytvořit libovolný počet, např. k určitému datu (konec měsíce, roku ). Pomocí volby Zpětné nahrání dat z archivu do databáze lze načíst libovolný archivní soubor pomocí standardního dialogového okna pro otevírání souboru (s koncovkou.gbk) z libovolného místa v počítači (z různých adresářů, disků a také např. z jakéhokoliv zálohovacího média). Archivovaná data jsou při archivaci kompresním programem komprimována a pak uložena na pevném disku nebo na jakémkoliv zálohovacím médiu. Při nahrávání dat zpět se pak provádí jejich dekomprimace. Při práci v síťovém režimu lze provádět archivace pouze do/z tzv. společného síťového archivu Nápověda Po zvolení této funkce se zobrazí uživatelská příručka programu Konec Volba pro ukončení práce s programem.

11 3.2 Možnost volby zobrazení (ne)provedených úkonů Tato část Základního modulu se skládá ze šesti funkcí (Obrázek 17), z nichž prvních pět ovlivňuje zobrazení provedených úkonů ve třetí části Základního modulu (Seznam provedených úkonů). V případě, že uživatel současně využívá programy Klienti a Děti, je nutné, aby v horní části zobrazovaného okna nejdříve zvolil, zda chce pracovat s Klienty či Dětmi (Obrázek 17), což je nutné z důvodu načtení příslušné databáze dat do programu Sledování péče. V případě, že uživatel používá pouze jeden z programů Klienti/Děti, bude v rozbalovací nabídce nabídnuta pouze odpovídající jedna volba. Druhá volba bude zobrazena pouze v případě, že je v Parametrech databáze v kolonce Umístění u daného programu (Klienti/Děti) zapsaná cesta (Obrázek 2).V pravém horním rohu této části Základního modulu může uživatel využít tlačítko Odhlásit (Obrázek 17), po jehož stisku se zobrazí Přihlašovací modul (Obrázek 3), ve kterém se do programu může přihlásit jiný uživatel. 1.Kalendář tato funkce umožňuje sledovat poskytovanou péči v jednotlivých zvolených dnech.výběr konkrétních dnů provádíme kliknutím myši na zvolený den (Obrázek 18 a). Přepnutí konkrétního měsíce může být provedeno dvěma způsoby. Prvním způsobem je využití šipek v horní části kalendáře, druhým je kliknutím myší přímo na název zobrazovaného měsíce, po kterém se zobrazí seznam měsíců (Obrázek 18 b), kde se opět po kliknutí myší na námi zvolený měsíc zobrazí dny v tomto měsíci. Výběr konkrétního roku můžeme provádět opět dvěma způsoby. Prvním způsobem je využití šipek v horní části kalendáře, druhým je kliknutím myší přímo na zobrazovaný rok, po kterém se zobrazí seznam let (Obrázek 18 c), kde se opět po kliknutí myší na námi zvolený rok zobrazí měsíce v tomto roce. Při kliknutí myší na letopočet se nám zobrazí seznam desetiletých období 2.Zdr./Ošet./Soc. tato funkce umožňuje volbu základní skupiny provedených úkonů. Provedené úkony mohou být zobrazovány jak pro vybranou skupinu úkonů, tak i pro všechny skupiny. Výběr požadované skupiny úkonů se provádí pomocí rozbalovací nabídky a volbou jen zvolená skupina. Kategorie úkonů tato funkce umožňuje volbu kategorie úkonů provedených úkonů. Provedené úkony mohou být zobrazovány jak pro vybranou kategorii úkonů, tak i pro všechny kategorie. Výběr požadované kategorie úkonů se provádí pomocí rozbalovací nabídky a volbou aktuální kategorie. Zaměstnanec tato funkce umožňuje zobrazit úkony provedené jak všemi zaměstnanci, tak jedním konkrétním zaměstnancem. Výběr zaměstnance se opět provádí v rozbalovací nabídce a volbou aktuálního zaměstnance. Uživatel má možnost využít tlačítko suma -, pomocí kterého se zobrazí kompletní seznam zaměstnanců. V případě, že si uživatel v nabídce vybere konkrétního zaměstnance a pomocí tlačítka - vyvolá kompletní seznam zaměstnanců, je jím vybraný zaměstnanec v seznamu zvýrazněn. Pokud následně ve vyvolaném seznamu uživatel vybere jiného zaměstnance a stiskne tlačítko OK, automaticky se tento výběr zpětně zobrazí jako vybraný zaměstnanec v rozbalovací nabídce. Klient/Dítě tato funkce umožňuje zobrazit úkony provedené jak ve prospěch všech klientů/dětí, tak ve prospěch jednoho konkrétního klienta/dítěte. Výběr klienta/dítěte se opět provádí v rozbalovací nabídce a volbou pro aktuálního klienta. Uživatel má možnost využít tlačítko suma -, pomocí kterého se zobrazí kompletní seznam klientů/dětí. V případě, že si uživatel v nabídce vybere konkrétního klienta/dítě a pomocí tlačítka suma - vyvolá kompletní seznam klientů/dětí, je jím vybraný klient/dítě v seznamu zvýrazněn. Pokud následně ve vyvolaném seznamu uživatel vybere jiného klienta/dítě a stiskne tlačítko OK, automaticky se tento výběr zpětně zobrazí jako vybraný klient/dítě rozbalovací nabídce. Neprovedené úkony tato funkce umožňuje zobrazit neprovedené úkony na základě porovnání plánů s provedenými úkony. Neprovedené úkony mohou být zobrazeny jak pro všechny klienty/děti, tak pro jednoho konkrétního klienta/dítě. Uživatel si může zvolit buď zobrazení všech neprovedených úkonů, nebo pouze úkonů, které měly být provedeny ráno, odpoledne nebo večer, a to pomocí tlačítek v pravé horní části zobrazovaného okna. Další možnost zobrazení neprovedených úkonů, nabízí rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit všechny neprovedené úkony, nebo podle zvolené základní skupiny úkonů - Zdr./Ošetř./Soc (Obrázek 19). V levé spodní části obrazovky může uživatel využít tlačítko Provedení plánovaného úkonu, které slouží pro

12 zapsání vybraného neprovedeného úkonu do provedených úkonů (Obrázek 19). Tuto funkci lze využít např. v případech kdy si je uživatel jist, že daný úkon provedl, ale nenačetl jej čtečkou čárových kódů nebo ručně nezadal. Pro využití této možnosti musí mít však uživatel přidělená příslušná práva (Přihlašovací modul Oprávnění uživatele v síti). Funkce 1 5 jsou na sobě závislé a je možné je mezi sebou libovolně kombinovat. V případě zvolení konkrétního volby, např. pro konkrétního klienta (Obrázek 20) se ve třetí části Základního modulu objeví pole s červeným nápisem Toto pole také slouží k zobrazení příslušného oddělení pro případ, že daný pracovník má přidělena práva pouze pro konkrétní oddělení (např.: A) 3.3 Seznam provedených úkonů Tato část Základního modulu slouží pro zobrazování provedených úkonů včetně podrobností. Provedené úkony lze do programu zadávat dvěma způsoby ručně a načítáním dat z čteček čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5). Při ručním zadávání provedených úkonů využíváme tlačítko Nový. Při zadávání (načítání) zdravotních výkonů program automaticky řadí tyto výkony tak, aby na sebe navazovali a nedošlo k časovému překryvu (tzn.: jeden zaměstnanec nemůže v jeden čas poskytnout zdravotní péči více klientům/dětem či více výkonů ve prospěch konkrétního klienta/dítěte). Zadání stejného úkonu více klientům/dětem provedeme pomocí tlačítka Hromadné úkony. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno se seznamem klientů/dětí, kde můžeme zvolit možnost ano pro klienty/děti, v jejichž prospěch byl úkon proveden a po stisknutí tlačítka OK se zobrazí okno pro zadání konkrétního úkonu. Provedené úkony lze pomocí již zmiňovaných tlačítek aktualizovat, rušit či tisknout. Pro možnost rychlého vyhledávání provedeného úkonu lze využít vyhledávací řádek Hledej úkon. Po zadání prvního písmene je automaticky nalezena první odpovídající položka, po zadání druhého písmene se vyhledá abecedně nejbližší další položka atd. Stavový pruh modulu Seznamu provedených úkonů - zobrazení kalkulátoru - zrušení výběru - setřídění podle data a času - setřídění podle abecedy - tisk Seznamu provedených úkonů - převod Seznamu provedených úkonů do Excelu - znovunačtení databáze. Funkci lze použít v síťovém režimu pro možnost získání aktuálních dat z databáze. - zvýraznění celého aktuálního řádku Seznamu provedených úkonů - zvýraznění určité položky aktuálního řádku Seznamu provedených úkonů - skok na první záznam (řádek) v Seznamu provedených úkonů - skok na poslední záznam (řádek) v Seznamu provedených úkonů 4. Vykazování výkonů na ZP Postup při vykazování výkonů na ZP je následující: 1. V základním nabídkovém menu ve funkci Nastav vyplníme Seznam zdravotních pojišťoven pomocí tlačítek Nový, Aktualizace, a Ruš. 2. V základním nabídkovém menu ve funkci Nastav vyplníme Seznam pracovišť. Zde vyplníme údaje o zařízení potřebné k vykazování výkonů na ZP (IČZ, adresa atd.) včetně stanovení ceny za bod jednotlivých pojišťoven.

13 3. V dalším kroku si můžeme vybrat ze dvou možností: a) Zařízení má přiděleno jedno IČP V základním nabídkovém menu ve funkci Zaměstnanci vyplníme pracovníkům, kteří poskytují vykazované výkony, přidělené IČP a event. variabilní symbol. Zaznamenávání výkonů pomocí čtečky čárových kódů v tomto případě bude probíhat standardním způsobem (viz kapitola 5.3 Popis práce se čtečkou čárových kódů). b) Zařízení má přiděleno více jak jedno IČP V tomto případě vytvoříme pro každé IČP tzv. nadpracovníka (opět ve funkci Zaměstnanci) s názvem např. Sestry1, Sestry2 atd. Tato IČP pak nesmí být vyplněna u konkrétních zaměstnanců. Při práci se čtečkou čárových kódů musíme nejprve načíst čárový kód nadpracovníka a dále postupujeme standardním způsobem (viz kapitola 5.3 Popis práce se čtečkou čárových kódů). 4. V základním nabídkovém menu ve funkci Uživatelé služeb vybereme konkrétního klienta/dítě a v jeho zdravotní kartě vytvoříme poukaz ORP. Při práci s poukazem ORP využíváme tlačítek Nový, Aktualizace a Ruš, dále tlačítka Tisk ORP A díl a Tisk ORP B díl (hromadný tisk ORP viz níže bod 7). Pro tisk ORP je nutné: a) Vytisknout formulář pro ORP, který je standardně uložen na disku C ve složce Pece ve formátu.pdf (VZP-6orp.pdf). Při tisku formuláře si zapamatovat zvětšení tištěného formuláře (Obrázek 21). b) Provést zkušební tisk údajů do formuláře ORP a popř. provést úpravu tisku ORP pomocí korekce v pravém horním rohu zobrazovaného okna (Obrázek 22). Případnou korekci provádíme změřením odchylky (v milimetrech) prvního tisknutého znaku (Kód pojišťovny) od požadovaného stavu a nastavením zvětšení, které jsme si zapamatovali při tisku formuláře (bod a). Korekci stačí provést pouze jednou, program si úpravu nastavení pamatuje i pro další tisky ORP. Tuto korekci lze také provést v základním nabídkovém menu ve funkci Výstupní sestavy Vykazování výkonů na ZP. Pro správnost tisku ORP však stačí provedení korekce v jedné ze dvou jmenovaných možností. Při prvním vytvoření ORP pro konkrétního klienta/dítě musíme zadat údaje o mobilitě pacienta, smyslovém omezení atd. Při zadávání dalších ORP ustejného klienta/dítěte se nám automaticky zobrazí údaje, které jsme zadávali naposledy. Tyto údaje samozřejmě můžeme dále upravovat. Při vytváření poukazu ORP můžeme také využít tlačítko Kopírovat z karty užívané léky, s jehož pomocí se nám zkopírují aktuálně užívané léky konkrétního klienta/dítěte do vytvářeného poukazu ORP 5. Plánované zdravotní výkony pro konkrétního klienta/dítě vytváříme ve Zdravotní kartě v záložce Plán péče. Pro práci se seznamem výkonů využíváme tlačítka (Obrázek 6) pro vytvoření, aktualizaci, rušení výkonů a tisk čárových kódů plánovaných výkonů. Při zadávání nových či aktualizaci stávajících zdravotních výkonů je možné ve spodní části obrazovky specifikovat konkrétní název zdravotního výkonu (tyto specifikace se následně tisknou jako názvy čárových kódů jednotlivých zdravotních výkonů) včetně vytvoření poznámky k danému výkonu. Výsledný individuální plán zdravotní péče lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk čárových kódů. 6. Provedené výkony, které budou vykazovány na ZP, jsou evidovány ve Zdravotní kartě v záložce Výkaz péče. Tyto výkony se mohou načíst automaticky ze čtečky čárových kódů (Obrázek 11, kapitola 5) nebo zapsat ručně pomocí tlačítka Nový ve spodní části obrazovky. Při zadávání (načítání) zdravotních výkonů s přednastavenou dobou trvání program automaticky řadí tyto výkony tak, aby na sebe navazovali a nedošlo

14 k časovému překryvu (tzn.: jeden zaměstnanec nemůže v jeden čas poskytnout zdravotní péči více klientům/dětem či více výkonů ve prospěch konkrétního klienta/dítěte). Záznam provedených zdravotních výkonů lze vytisknout v základním nabídkovém menu ve funkci Výstupní sestavy, kde máme na výběr ze dvou možností: a) Tisk záznamů o provedených výkonech dle zaměstnance tato sestava umožňuje tisk záznamu o provedených výkonech za námi libovolně zvolené časové období konkrétním zaměstnancem. Vytisknuté záznamy o provedených výkonech obsahují kolonky pro podpis u jednotlivých výkonů b) Tisk záznamů o provedených výkonech dle klienta tato sestava umožňuje tisk záznamu o provedených výkonech za námi libovolně zvolené časové období ve prospěch konkrétního klienta/dítěte. Vytisknuté záznamy o provedených výkonech obsahují kolonky pro podpisy u jednotlivých výkonů. 7. V základním nabídkovém menu ve funkci Výstupní sestavy vybereme možnost Vykazování výkonů na ZP. Zde si zvolíme zdravotní pojišťovnu, IČP, období, oddělení a charakter dávky (původní či opravná). Následně se zobrazí sestava poskytující přehled o výkonech vykazovaných na ZP za námi libovolně zvolené časové období. Při výběru opravné dávky je nutné v zobrazené sestavě vybrat v posledním sloupci Klient započten, ty klienty/děti, pro které chceme opravnou dávku vytvořit. Sestavu Vykazování výkonů na ZP můžeme pomocí tlačítka Setřídění (neplatí pro opravnou dávku), které se nachází v levém horním rohu daného okna, setřídit dle zvoleného kritéria (např.: osobní číslo, klient/dítě ).Další možnost zobrazení sestavy umožňuje rozbalovací nabídka v pravé horní části daného okna. Tato rozbalovací nabídka umožňuje zobrazit sestavu pro zvoleného klienta/dítě, v jehož prospěch byla péče poskytnuta.v této sestavě můžeme využít tlačítko Suma, které slouží k zobrazení ceny práce, ceny materiálu, celkové ceny a bodů vykazovaných výkonů jak pro všechny klienty/děti, tak při provedeném výběru v pravé horní části zobrazovaného okna pro konkrétního klienta/dítě. Sestava dále umožňuje tisk ORP, vytvoření dávky (diskety), tisk průvodky a faktury. Vytvoření dávky na médium (disketa, CD, flash disk) provedeme pomocí tlačítka Vytvoření dávky, které se nachází ve spodní části zobrazovaného okna. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí okno, shrnující údaje k vytvářené dávce včetně možnosti změny čísla dávky. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí informativní hláška, která nás vyzývá k ujištění, zda máme disketu (CD) vloženou v disketové (diskové) mechanice, nebo zda máme flash disk připojen k USB portu počítače. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí okno (Obrázek 23), ve kterém vybereme umístění vytvořeného souboru (dávky). Zadávat zdravotní výkony lze zpětně do určitého dne pro konkrétního zaměstnance pouze tehdy, nebyl-li v následujících dnech zapsán žádný výkon, který provedl tento zaměstnanec. V případě, že by uživatel i přesto chtěl zadat výkony zpětně do jiných dnů, musí nejprve vložit výkon do aktuálního dne a následně pomocí tlačítka Aktualizace provést změnu data a času (při využití této možnosti již program neřadí tyto výkony tak, aby nedocházelo k jejich časovému překryvu v konkrétním dni!!!).

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10 1 Úvod JAK TISKNOUT OSVĚDČENÍ S FOTOGRAFIEMI SVÁŘEČŮ? Ing. Jan Bureš Úprava programu vychází ze zásady, že svářeče budou fotografovat zkušební komisaři během zkoušky. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více