Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání"

Transkript

1 Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy (heterogenní třídy) můžeme vnímat jako svého druhu mikrokosmos, jako takové uspořádání světa, které bychom si přáli: kde různorodost jeho členů je chápána jako skutečná přednost, nikoli jako nedostatek. ( Mixed classes can be a microcosm of how we wish the world to be: where the diversity of its participants is truly seen as an asset, rather than a deficit. cit. dle Hofer, J. Larson, P překlad M.S. Proč nízkoprahový? Termín nízkoprahový byl přejat do oblasti jazykového vzdělávání z oblasti poskytování sociálních služeb a znamená překonávání nízkého, tj. skoro žádného prahu (ve smyslu bariéry) v kontaktu se službou či při vstupu do zařízení, také maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb (viz Doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) zařazuje jako jednu z klíčových kompetencí znalost nejen svého mateřského jazyka, ale i zvládání jazyků cizích jako něco, co umožňuje lepší zaměstnatelnost a flexibilitu na trhu práce. (Kompetence ve vzdělávání 2008:61) Aby se mohli cizinci sami začít uplatňovat na trhu práce, zařadit se plnohodnotně a rovnocenně na pracovní trh, je nutné, aby znali nejen jazyk země, ve které momentálně žijí,

2 ale aby mohli být sami za sebe zodpovědní a flexibilní. K tomu je nutné především aby byli schopni: komunikovat a kooperovat řešit problémy a být kreativní být samostatní a výkonní přijmout odpovědnost přemýšlet a učit se zdůvodňovat a hodnotit (Belz a Siegrist, 2001 cit. dle Kompetence ve vzdělávání 2008:46) Jedná se o tzv. klíčové kompetence, ty souvisejí uplatněním jednotlivce na trhu práce, s problematikou nezaměstnanosti a krizí v lidském životě nemají přímý vztah ke konkrétnímu pracovnímu místu, ale představují obecnější dovednosti bez ohledu na konkrétní pracovní místo. Klíčové kompetence jsou vnímány jako něco, co dává nový směr obsahu vzdělávání. Jde o schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty, které umožňují člověku adekvátně reagovat v různých pracovních a životních situacích. Aktivity, které k rozvíjení těchto kompetencí přispívají, jsou založeny především na aktivitách, nikoli na vědomostech. (Kompetence ve vzdělávání 2008:45). Všechny tyto doporučované kompetence rozvíjí Centrum pro integraci cizinců ve svých nízkoprahových kurzech. Kompetence rozvíjené v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince Centra pro integraci cizinců Kompetence komunikovat a kooperovat je vedený pouze v češtině hlavním a jediným komunikačním jazykem je čeština slouží nejen k výuce češtiny, prostřednictvím praktických aktivit také k osvojování sociokulturních dovedností, ale je také místem setkávání, získávání užitečných informací, kontaktů, navazování vztahů podporuje kooperativní přístup (); studenti přebírají od učitele automaticky roli asistentů, navzájem si pomáhají, ti, kteří zvládají

3 danou aktivitu lépe, rozvíjejí své jazykové dovednosti mimojiné tím, že vysvětlují ostatním nové jevy, hledají co nejjasnější a nejsrozumitelnější příklady Kompetence řešit problémy a být kreativní je praktický zaměřený na témata, která mohou účastníci využít v praktickém životě spíše než na získání konkrétních gramatických znalostí viz např. i je úzce propojen s poskytováním sociálních služeb sociální pracovníci spolupracují s lektory na stanovování témat, ale také nabízejí pomoc těm, kteří do kurzu chodí Kompetence být samostatný a výkonný umožňuje studentům rozvíjet schopnost nezávislé práce. vede účastníky k větší samostatnosti a k větší odpovědnosti za své učení účastníci jsou vedeni k využívání tzv. kompenzačních strategií pomáhá studentům rozvíjet organizační schopnosti a řízení učení umožňuje studentům, aby pracovali svým vlastním tempem Kompetence přijmout zodpovědnost studenti přebírají od učitele automaticky roli asistentů; navzájem si pomáhají mimojiné tím, že jedni vysvětlují druhým nové jevy způsob práce v kurzu zvyšuje studentovo sebevědomí a motivaci Charakteristika nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince (tak, jak ho chápe a provozuje Centrum pro integraci cizinců) Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince jsou inspirovány velkými víceúrovňovými kurzy jazyků určených pro imigranty, jsou ale modifikovány pro potřeby českého prostředí. Principy, na kterých kurzy stojí, jsou již několik let ověřovány v praxi a v poslední době i přejímány do prostředí jiných zemí (např. Slovensko):

4 je otevřený kdokoli bez omezení sociálního a právního statutu, země původu, kulturního pozadí, úrovně znalosti češtiny, dosaženého vzdělání, úrovně gramotnosti, znalosti latinky, jazykových znalostí, předchozích způsobů učení se může kdykoliv připojit a kdykoliv kurz také opustit nikdo se nemusí registrovat, nemusí si rezervovat dopředu své místo je modulární, nikoli lineární jednotlivé lekce jsou tvořeny samostatnými moduly, v kurzu nejde primárně o kontinuitu, ale o skládání mozaiky ; lekce nejsou provázány ani osobou lektora (lektoři se na lekcích v jednotlivých kurzech střídají, jsou zastupitelní), ani tematickou, gramatickou či jinou návazností, ani domácími úkoly; účastníci nejsou handikepováni tím, že nemohou chodit na kurz pravidelně, mohou si naopak volit návštěvu kurzu např. podle témat, svých časových možností je flexibilní plán lekce je přizpůsobován aktuálně konkrétnímu složení skupiny, úroveň aktivit není přednastavená, ale mění se v průběhu lekce záleží na tom, kterou dovednost si studenti osvojují (Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince :8); každá lekce má ovšem stanovené jisté znalostní minimum, které by měl po skončení hodiny ovládat každý účastník účastníci se nepodrobují žádnému vstupnímu ani výstupnímu testování za kurz se neplatí předem, platí se pouze za každou jednotlivou lekci nepracuje s jednou konkrétní učebnicí, pomocné materiály získává účastník kurzu na místě Vznik nízkoprahových kurzů Centrum pro integraci cizinců začalo v roce 2003 poskytovat poradenství azylantům a cizincům, zejména znevýhodněným zdravotním stavem a věkem. Jednou z kompetencí, kterou potřebují cizinci v nové zemi získat, je osvojení si místního jazyka a sociokulturních dovedností. Neznalost jazyka a společenských konvencí často způsobuje závislost cizinců na zprostředkovatelských agenturách, což je nevýhodné nejen pro cizince samotné, ale i pro českou společnost.

5 V roce 2004 se pracovníci Centra pro integraci cizinců rozhodli, že zkusí ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, o. p. s., a s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, připravit kurzy pro cizince se širším než jen jazykovým zaměřením. Prostředky poskytl projekt ESF (Akce 3 Programu Iniciativy Společenství EQUAL) nazvaný Pilotáž nízkoprahových kursů ČJ pro cizince ve vybraných regionech ČR. Projekt probíhal od února 2006 do ledna První nízkoprahový kurz byl otevřen v září Současnost a budoucnost Vzhledem k tomu, že výuka v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince probíhá již velmi úspěšně od roku 2006 a tento koncept je úspěšný buď ho již přebraly a realizují další evropské státy (Slovensko viz či o něm začínají vážně uvažovat (například Irsko, Holandsko). Odkazy na citovanou literaturu Veteška, J., Tureckiová, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada, Nosálová, B. a kol. Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince Praha : CIC, 2009.

Čeština do práce: audiovizuální kurz češtiny pro cizince Metodický manuál

Čeština do práce: audiovizuální kurz češtiny pro cizince Metodický manuál Čeština do práce: audiovizuální kurz češtiny pro cizince Metodický manuál (verze před grafickou úpravou) Tento manuál je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová Formy a metody vzdělávání dospělých Bc. Marcela Zacpalová Diplomová práce 2013 Anotace Diplomová práce se zabývá tématem vzdělávání dospělých, formami a metodami vzdělávání ve vybrané organizaci. Cílem

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE Analytická zpráva Petr Čáp, Monika Dokulilová, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MOJE ŠKOLA GYMNÁZIUM, BROUMOV, HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP G Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero 2 Část

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více