ve společnosti TOSHULIN CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte IFS blíže Řešení Upgrade IFS Aplikací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve společnosti TOSHULIN CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com IFS blíže Řešení Upgrade IFS Aplikací"

Transkript

1 1/2013 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte IFS blíže k zákazníkům Řešení portletů v LMC Upgrade IFS Aplikací ve společnosti TOSHULIN

2 IFS v roce 2013 Vážení zákazníci, obchodní partneři, přátelé, je mou příjemnou povinností moci již poněkolikáté v řadě označit minulý rok za úspěšný pro obě naše společnosti IFS Czech i IFS Slovakia. S nelehkými vnějšími vlivy na trhu, které stále brzdí přirozený rozvoj (nejen) v oblasti informačních technologií a v důsledku nichž dochází k vynucené potřebě zvětšujícího se rozsahu poskytovaných služeb, jsme se vypořádali se ctí. Přijali jsme je jako příležitost, výzvu a motivaci k zavádění nových služeb a postupů. Produkt a vztahy se zákazníky Aktivity v této oblasti byly, jsou a budou rozhodující pro spokojenost našich zákazníků. V minulém roce jsme proto věnovali značnou pozornost představení nové verze našeho vlajkového produktu, IFS Aplikací. Jedná se již o verzi 8, která je dodávaná plně na technologické platformě.net, což s sebou přináší vysoký stupeň stability, uživatelské přívětivosti a technologické vyspělosti. Snadná implementace našeho ERP řešení a především jeho jednoduchá a intuitivní obsluha jsou prvky, které tato verze dále zdokonaluje a prohlubuje. Významným počinem minulého roku je také získání doposud největšího počtu nových zákazníků a objemu nových zakázek v jednom roce v ČR a SR. Obecně stále užší a intenzivnější je spolupráce s naším dlouholetým partnerem, společností ALTEC, díky níž se nám daří zvyšovat profesionalitu našich konzultantů a zlepšovat kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. V oblasti HelpDesku jsme sice těsně nedosáhli na jeden z vytyčených ambiciózních cílů zkrácení délky odezvy na podnět zaslaný na HelpDesk ale úsilím o jeho dosažení byly zlepšeny nejen standardně poskytované služby, ale i rozvoj dalších potřebných tzv. dodatkových služeb, poskytujících našim zákazníkům širší žádané portfolio služeb pro provoz informačního systému ať už formou kompletního outsourcingu či jiných s provozem spojených dílčích aktivit. Ekonomické výsledky V rámci IFS Czech stejně jako její sesterské společnosti IFS Slovakia jsme dosáhli v minulém roce velmi pozitivních výsledků, a to nejen v absolutní hodnotě ekonomického výsledku, ale i ve srovnání s jinými zeměmi celé IFS korporace. Ve srovnání s rokem 2011 se nám podařilo navýšit obrat o 1/3 při dodržení stejného procentuálního zisku. Svůj provoz financujeme výhradně z vlastních zdrojů, tzn. bez čerpání úvěru a řádně a včas plníme i své závazky vůči státu, zaměstnancům i obchodním partnerům. Kvalita a efektivita interních procesů Oproti minulému roku jsme opět posílili obchodní tým. Tato dnes již plně funkční a ucelená jednotka úzce spolupracuje nejen s naším partnerem ALTEC, ale i s ostatními obchodními týmy v rámci IFS korporace. Vytyčení a dosahování postupných měřitelných cílů jak v oblasti poskytované podpory, tak i v oblastech implementace a vývoje jsou již zavedenými nástroji a nedílnými součástmi jednotlivých interních procesů. Kvalita našich procesů byla opakovaně prověřena i auditem kvality a prodloužením certifikátu ISO 9001:2008 na další období. Dlouhodobé pozitivní výsledky a schopnost řešit vznikající situace jsou naší devizou a předpokladem pozitivního vývoje a splnění stanovených cílů nejen pro letošní rok Zdeněk Fous výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku 2

3 OBSAH Aktuality str. 4 IFS Aplikace zvyšují efektivitu výroby ve společnosti COBA str. 6 IFS blíže k zákazníkům str. 8 Ověření bonity firem v IFS Aplikacích str. 10 Řešení portletů se zákazníkem LMC str. 12 Upgrade IFS Aplikací ve společnosti TOSHULIN str. 14 Mobilní řešení pro servis a údržbu str. 16 IFS Innovation Award str. 17 Helpdesk nejčastější otázky a odpovědi str. 18 Novinky v legislativě str IFS CZECH s.r.o. Czech Republic Hvĕzdova 1716/2b Praha

4 A K T U A L I T Y IFS WORLD CONFERENCE 2012 V říjnu loňského roku se ve švédském Göteborgu uskutečnila celosvětová konference IFS World, která byla zaměřena na významné inovace ve světě podnikového softwaru a na jejich využití v jednotlivých průmyslových odvětvích. Hlavním tématem třídenního setkání zákazníků a partnerů společnosti IFS se staly především technologické inovace, jejich uplatnění v praxi a podpora řízení společností ve všech hlavních oborech podnikání. Návštěvníci konference získali nejen nové poznatky o moderních technologiích, ale i příležitost ke zlepšení svých podnikatelských výsledků prostřednictvím inovací a osvědčených pracovních postupů. Konference IFS World 2012 poskytla účastníkům příležitost setkat se s odborníky a top manažery společnosti IFS stejně jako se zástupci jejich partnerů. Účastníci měli rovněž možnost seznámit se se zkušenostmi při zavádění inovací, jejichž cílem je například zkrácení doby vstupu na trh, zlepšení návratnosti investic či nižší celkové náklady na vlastnictví podnikového softwaru. Během konference IFS World 2012 byla také prezentována technologie, na které v současné době pracuje IFS Labs. V průběhu 3 dnů měli účastníci možnost navštívit více než 80 setkání, kde probíhala školení k novým funkcím IFS Aplikací. UŽIVATELÉ SE SEZNÁMILI S NOVOU GENERACÍ IFS APLIKACÍ, VERZÍ 8 Společnost IFS Czech uspořádala ve spolupráci se svým významným implementačním partnerem, společností ALTEC, další ročník tradičního Setkání uživatelů IFS Aplikací. Akce se konala ve dnech října 2012 v Hotelu SKI v Novém Městě na Moravě. První den setkání byl věnován nové generaci IFS Aplikací, verzi 8, kterou představil Zdeněk Fous, ředitel společnosti IFS Czech, a František Čulík, ředitel společnosti ALTEC. Zákazníci se poté dozvěděli konkrétní novinky z oblastí Financí, Distribuce, Výroby, HR a Projektového řízení. Nechyběly ani informace technologického rázu. Celý den byl ukončen společenským večerem s bohatým rautem, kde byla příležitost k neformální diskuzi a výměně zkušeností se systémem IFS Aplikace. O zábavu se postarala kapela Las Vegas se svou hudební a kostýmovou show. Druhý den se ke slovu dostali i zákazníci a partneři společnosti 4 IFS Czech. Účastníci akce tak měli možnost vidět například řešení modelů 2c8 ve společnosti ARMATURY Group nebo integraci IFS Aplikací na ARES a insolvenční rejstřík. Příspěvek přednesl také zástupce společnosti Alcan Strojmetal Aluminium Forging, který ukázal propojení komunikace EDI s IFS Aplikacemi, a se zajímavým portálovým řešením vystoupila společnost LMC. Vytěžování dokumentů představil zástupce společnosti PosAm Praha a ve spolupráci se společností 3E Praha Engeneering byla připravena a představena dokonalá souhra IFS Aplikací a CAD systémů. Partner akce, společnost Oracle, pak účastníkům setkání představila své technologické a produktové novinky. Přínosy spolupráce v oblasti PR v závěru vyhodnotila agentura PRCOM. Setkání bylo jako vždy vítanou příležitostí k výměně zkušeností, sdílení a předávání informací, seznámení se s novinkami a konzultaci s odborníky z IFS. Důkazem spokojenosti účastníků s průběhem setkání je mimo jiné i vyjádření pana Miroslava Martinusíka ze společnosti Coba Automotive který po setkání uvedl: Letošní setkání bylo velmi přínosné a poskytlo nám informace, které jistě v budoucnosti využijeme. Ředitel obchodu a podpory společnosti IFS Czech, Pavel Bláhovec, pak uzavřel celou akci slovy: Letošní ročník Setkání uživatelů IFS Aplikací byl nejzdařilejším v historii. Svědčí o tom i rekordní počet účastníků.

5 A K T U A L I T Y NovĚ UZAvŘeNÉ obchody v roce 2012 ArMATUrY Group a. s. Společnost ARMATURY Group vznikla fúzí 3 subjektů v roce Společnost zajišťující vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových armatur, dodávky čerpadel a hutního materiálu úspěšně dokončila upgrade na IFS Aplikace 7.5 CPS5 a rozšířila moduly o CALL CENTRUM. Implementované řešení: Finance, Projektové řízení, Řízení lidských zdrojů, Prodej, Nákup, Správa dokumentů, Business Analytics Počet uživatelů: 400 ProJeKTY ToSHULIN, a.s. Jedna z předních strojírenských fi rem, která působí dlouhodobě na trhu obráběcích strojů, úspěšně realizovala upgrade na IFS Aplikace 7.5. Implementované řešení: Výroba, Distribuce, Finance, Údržba, CRM, Řízení jakosti, Správa dokumentů, Podnikové modelování Počet uživatelů: 100 DoDAvATeLSKÝ ŘeTĚZec SLUŽBY A MAJeTeK Frentech Aerospace s.r.o. Společnost Frentech Aerospace je kvalifi kovaným dodavatelem přesné mechaniky především pro letecký a vesmírný průmysl, mikroelektroniku, lékařskou techniku, vakuovou a přístrojovou techniku, mikrovlnné radarové a rádiové systémy. Je 100% exportérem především do zemí EU, USA a Asie. Implementované řešení: Výroba, Distribce, Finance, Prodej, Projektové řízení, Řízení kvality, Řízení lidských zdrojů, Správa dokumentů Počet uživatelů: 20 výroba viadrus a.s. a MS UTILITIeS & ServIceS a.s Společnost VIADRUS patří k předním českým výrobcům kotlů, litinových radiátorů, litinových odlitků a dalších výrobků z oblasti topenářské techniky. Společnost MS UTILITIES & SERVICES podniká v oblasti výroby a distribuce energetických médií a zabývá se dále poskytováním služeb v oblasti odpadového hospodářství, dopravy, informačních a telekomunikačních systémů. Implementované řešení: Výroba, Distribuce, Finance, Prodej & služby, Údržba, Řízení kvality, Projektové řízení, Správa dokumentů, Lidské zdroje Počet uživatelů: 100 5

6 DÍKY IFS APLIKACÍM ZVÝŠILA COBA PLASTICS VÝKONNOST A EFEKTIVITU VÝROBY Společnost Coba Plastics, výrobce plastových komponent, implementovala moderní systém správy podnikových činností založený na řešení IFS Aplikace. Nový systém přinesl zlepšení na všech úrovních, zejména pak při dosahování vyšší efektivity v oblasti řízení financí, prodeje a výroby. NÁVRATNOST INVESTIC Stejně jako pro většinu společností, je i pro nás prioritou návratnost investic. V případě investice do IFS Aplikací bylo tuto prioritu snadné naplnit, říká Mark Goodwin, group IT ředitel společnosti COBA. Jako součást implementace IFS Aplikací zavedla totiž společnost Coba Plastics kompletní pilotní řešení u všech výrobních linek. Pilotní studie okamžitě odhalila konkrétní nedostatky ve využívání pracovního kapitálu, dostupnosti zásob i celkové produktivitě. Řešení IFS Aplikace nám umožnilo analyzovat tok materiálu v jednotlivých fázích výroby. Také nám pomohlo zlepšit výkonnost prostřednictvím zvýšení kapacity sledování. Dokonce ještě před 6 plným zavedením systému jsme získávali sestavy, které jsme potřebovali, vysvětluje Mark Goodwin a pokračuje: Tento software nám poskytl důkazy, které potřebujeme k ospravedlnění kapitálových investic před komisí. KVALITNĚJŠÍ INFORMACE Jeden z okamžitých přínosů systému spočívá ve zvýšení kvality informací používaných k podpoře strategického rozhodování. Příkladem může být zavedení strukturovanějšího návrhu systému nákladů v databázi IFS, což je mnohem elegantnější řešení než dříve používané tabulkové editory. Řešení od společnosti IFS nám umožnilo vytvořit a zavést vynikající nákladový model s podrobným znázorněním všech nákladových složek dokonce včetně energie spotřebované při výrobě produktu. Díky této analýze můžeme vyhodnocovat skutečné výrobní náklady na kterýkoli výrobek. Nyní máme jasný přehled o našich základních operacích. A co je ještě důležitější, máme také informace, které potřebujeme k posouzení tvorby cen pro všechny naše zákazníky, uvádí dále Mark Goodwin. Díky lepším kalkulacím nákladů může nyní společnost Coba Plastics nabídnout konkurenceschopné ceny a současně zachovat marže. S růstem naší společnosti se vyvíjejí i podnikové procesy, které kladou vysoké nároky na tok, shromáždění a zpracovávaní údajů. Řešení IFS Aplikací nám umožňuje zpracovávat tyto údaje efektivně

7 a jsou velkým přínosem pro kvalitu práce v podnikovém prostředí, dodává Miroslav Martinusík, IT oddělení společnosti Coba Automotive, Slovensko. VYVAŽOVÁNÍ SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI Hlavní část výroby ve společnosti Coba Plastics představují zakázkové dodávky realizované dle just-in-time harmonogramů zákazníka. Ty se však mohou velmi rychle měnit a je nutné na tyto změny umět pružně a především efektivně reagovat.výroba tisícovky profilů zabere sice na vytlačovacím stroji jen několik minut, ale seřízení a nastavení stroje pro takovou zakázku může trvat až tři hodiny. Je proto vždy potřeba dohodnout ekonomicky rozumné množství dávek a brát přitom v úvahu nastavení výroby při jednotlivých množstvích. To společnosti Coba Plastics umožňuje nákladový a cenový model obsažený v IFS Aplikacích. V případě potřeby může společnost dokonce zastavit výrobu na vytlačovacím stroji a splnit urgentní požadavky, které by mohly ovlivnit efektivitu výroby. Řešení od společnosti IFS nabízí funkce optimalizované pro efektivnější řešení těchto situací, a proto minimalizuje narušení plánované výroby. Zavedení lepšího plánování výroby prostřednictvím řešení IFS Aplikace počítá i s předvídanou poptávkou zákazníka, dobou realizace a prioritami, aby bylo možné vytvořit co nejhospodárnější výrobní plány. Nyní můžeme uspokojit větší část poptávky zákazníků přímo ze skladu, což se dříve bez zvýšení úrovně skladových zásob tolik nedařilo. IFS nám pomáhá odhalit veškerá slabá místa, chválí Mark Goodwin. KRATŠÍ DOBA REALIZACE A LEPŠÍ PRODEJE IFS Aplikace nabízí všechny řídicí funkce na jednom místě a v jediném integrovaném systému, s jehož pomocí se mohou pracovníci společnosti Coba Plastics snáze vypořádat s problémy souvisejícími s dostupností či zásobováním. Prodejní tým má v reálném čase k dispozici data z výroby, a proto může v nabídkách uvádět přesné časy realizace. Zákazníci navíc mohou objednávku během celého výrobního procesu sledovat. Zásluhou hlavní plánovací komponenty můžeme výrazně snížit úroveň skladových zásob, a přitom uspokojit větší objem opakovaných objednávek přímo ze skladu, říká Mark Goodwin. Když si společnost Coba Plastic vybírala IFS, hrály výrobní požadavky velmi důležitou roli. Operátoři strojů používají dotykové obrazovky pro přístup k pracovním postupům, výkresům a záznamovým listům týkajícím se nastavení. Pracovní objednávky jsou řešeny prostřednictvím terminálu a operátor má všechny potřebné informace ohledně konkrétního procesu. Po dokončení úkolu jsou množství dávek a stav v systému aktualizovány. V některých případech jsou použity také čtečky čárových kódů, které zajišťují sledování pohybu materiálu. Mezi vylepšení realizovaná ve skladu patří nový systém označování štítky spojený s řešením IFS Aplikace. Při zadávání čísla pracovní objednávky systém S růstem naší společnosti se vyvíjejí i podnikové procesy, které kladou vysoké nároky na tok, shromáždění a zpracovávání údajů. Řešení IFS Aplikací nám umožňuje zpracovávat tyto údaje efektivně a jsou velkým přínosem pro kvalitu práce v podnikovém prostředí. Miroslav Martinusík, IT oddělení společnosti coba Automotive, Slovensko načte všechny údaje týkající se dodávky zákazníka a vypočítá, kolik štítků bude pro daný úkol potřeba. Mark Goodwin dodává: Otevřená architektura a technologická vyspělost IFS Aplikací tvoří systém, s nímž společnost Coba Plastics bude moci růst, ovšem nikdy jej nepřeroste. Vzhledem k široké zákaznické základně po celém světě je internet stále důležitějším marketingovým nástrojem. E-commerce a realizace obchodních transakcí přes internet budou díky funkcím řešení IFS jednodušší. Navíc předpokládáme, že plánované instalace v celé Evropě proběhnou bez jakýchkoli problémů, neboť již máme zkušenosti s konfigurací IFS na míru různým typům podnikání a závodů, uzavírá Mark Goodwin. o SPoLečNoSTI coba PLASTIcS Společnost Coba Plastic se specializuje na výrobu termoplastových výtlačků dle normy QS 9000, zejména pro automobilový průmysl. Jako jeden z hlavních dodavatelů poskytuje společnost Coba největší výběr plastových čepů v Evropě. Mezi další výrobky patří celá řada standardních a zakázkových komponent používaných pro sedadla, těsnicí systémy, airbagy a mechanismy stěračů čelního skla. Společnost Coba Plastics zaměstnává ve svém provozu v britském Fleckney přibližně 165 lidí. Zastoupení má mimo jiné i na Slovensku. 7

8 Pozorne počúvame požiadavky zákazníkov vame požiadavky zákazníkov jom odvetví vo vedúcom postavení, preto si dobre uvedomujú konkurenčné výhody, ktoré na riadenie podnikových zdrojov. S Jozefom Kovačikom, riaditeľom slovenskej dcéry rozprávali aj o tom, ako možno ušetriť nemalé náklady na implementáciu podnikového v r medzi popredsti riadenia podnikových pila na Slovensko a aké republiku vzniklo v roku S vstúpila na český trh. ie, ktoré bolo pripravené y, pričom našou úlohou ka legislatívy Slovenskej istou skupinou zákaznívali, pričom táto skupina ií vo svete podnikových Českej republike. Vďaka ia našej spoločnosti sme zaujímavých zákazníkov, nými verziami produktov ad potravinárska spoločonálneho obsadenia sme zamerali na odborné kaspoločnosti IFS na území dobudovali na základe tnancov pri nástupe boli a samostatnosť. niekoľko silných hráčov mi na koncových zákazlíšiť riešenia IFS od tých názvom IFS Aplikácie. spoločnosti viac ako pecialistov na softvérové äčšiny dnešných dodávapráve tým, že sa striktne i ktoré patrí najmä jedno denie, prevádzku a udru. V jednej zmluve sme, ktoré zákazník v súčasčného systému očakáva. e orientovanej na služby ovaným riešením zaisťuje ať všetku potrebnú funkuje. Preto sme reálnou enia, pri ktorých zákaznalitu, ktorú v momente ju nebude ani využívať. nikoch len ťažko hľadajú investíciu do produktov šajú zákazníkovi z dlhorať, možno kvantifikovať omto ukazovateli sa ukrý-, ale aj náklady na jeho produktu. Naša spoločmienky, ktoré ho po nejalého systému. Je to dané ivosť o celý životný cyklus ť zákazníkom určitú priionality, ale aj generovafinovali vo vzťahu k tzv. e zákazníka najpodstatoskytujeme zákazníkovi, ratnosti investície. Je to om sa na to nedá pozerať len z hľadiska nákladov na obstaranie podnikového informačného systému, ale treba vidieť najmä to, čo takýto systém môže reálne priniesť ohľadom výnosov, zlepšenia kvality a pod. Našou hlavnou ideou je zvyšovať konkurencieschopnosť podniku spolu s dodržiavaním nášho hesla Bližšie k zákazníkovi. Jozef Kovačik, riaditeľ IFS Slovakia, spol. s r. o. Veľa zákazníkov spoločnosti IFS je vo svojom odvetví vo vedúcom postavení, Jozef Kovačik, riaditeľ IFS Slovakia, spol. s r. o. preto si dobre uvedomujú konkurenčné Stále sa vyskytujúcim problém pri prevádzke viacerých informačných systémov v podniku je ich neschopnosť vzájomnej spolupráce a komunikácie. Táto neschopnosť je tým vyššia, čím vzdialenejšie systémy v pyramídovej architektúre výhody, ktoré treba prepojiť (napr. im ERP prinášajú osvedčené so systémami na riadenie výroby). Aké možnosti poskytujú v tomto smere IFS Aplikácie? postupy IFS Aplikácie spolupracujú s ostatnými softvéru systémami prostredníctvom na riadenie podnikových vlastného modulu, ktorý nesie obchodné označenie IFS Connect. Uvedený modul je integrovaný v základnom jadre IFS Aplikácií, t. j. netreba ho dokupovať zvlášť. Umožňuje využívať napríklad rôzne webové služby, ako aj správu súborov prostredníctvom formátu zdrojov. S Jozefom Kovačikom, riaditeľom Interview slovenskej dcéry tejto nadnárodnej spoločnosti, sme sa porozprávali aj o tom, ako možno ušetriť nemalé náklady na implementáciu podnikového informačného systému. Spoločnosť IFS patrí od svojho založenia v r medzi popredných svetových dodávateľov riešení v oblasti riadenia podnikových procesov. Kedy spoločnosť prvýkrát vstúpila na Slovensko a aké boli tieto začiatky? Zastúpenie spoločnosti IFS pre Slovenskú republiku vzniklo v roku 2001, krátko po tom, ako spoločnosť IFS vstúpila na český trh. V tom čase sme mali k dispozícii riešenie, ktoré bolo pripravené pre krajiny strednej a východnej Európy, pričom našou úlohou bola lokalizácia daného produktu z hľadiska legislatívy Slovenskej republiky. Už od začiatku sme pracovali s istou skupinou zákazníkov, ktorí riešenia našej spoločnosti používali, pričom táto skupina tvorila základ presadenia sa IFS Aplikácií vo svete podnikových informačných systémov na Slovensku a v Českej republike. Vďaka vysokému nasadeniu obchodného oddelenia našej spoločnosti sme už v začiatkoch získali aj niekoľko nových zaujímavých zákazníkov, ktorí už mali možnosť pracovať s lokalizovanými verziami produktov spoločnosti IFS. Patrila medzi ne napríklad potravinárska spoločnosť I.D.C. Holding, a. s. Z hľadiska personálneho obsadenia sme sa na začiatku našej činnosti na Slovensku zamerali na odborné kapacity, ktoré boli po niekoľkých akvizíciách spoločnosti IFS na území Slovenska k dispozícii, a následne sme tím dobudovali na základe výberových konaní. Požiadavky 8 na zamestnancov pri nástupe boli jasné v prvom rade analytické myslenie a samostatnosť. V segmente trhu, kde pôsobí aj IFS, je niekoľko silných hráčov s dlhoročnou tradíciou a so silnými väzbami na koncových zákazníkov. Ktoré hlavné prednosti dokázali odlíšiť riešenia IFS od tých konkurenčných? Spoločnosť IFS je autorom riešenia pod názvom IFS Aplikácie. Na jeho vývoji participuje v centrále spoločnosti viac ako 200 programátorov, analytikov a ďalších špecialistov na softvérové aplikácie. Naša spoločnosť sa odlišuje od väčšiny dnešných dodávateľov podnikových informačných systémov práve tým, že sa striktne orientuje na požiadavky zákazníkov, medzi ktoré patrí najmä jedno kontaktné miesto, jeden partner na zavedenie, prevádzku a udržiavanie podnikového informačného systému. V jednej zmluve sme schopní garantovať všetky potrebné služby, ktoré zákazník v súčasnosti od dodávateľa podnikového informačného systému očakáva. IFS Aplikácie sú postavené na architektúre orientovanej na služby (SOA), ktorá spolu s komponentovo orientovaným riešením zaisťuje zákazníkovi možnosť postupne si dokupovať všetku potrebnú funkcionalitu, ktorú pri svojom rozvoji potrebuje. Preto sme reálnou alternatívou pre mnohé konkurenčné riešenia, pri ktorých zákazník často za svoje peniaze získava funkcionalitu, ktorú v momente inštalácie systému ani nepotrebuje a tým ju nebude ani využívať. V súčasnej ekonomickej situácii sa v podnikoch len ťažko hľadajú investície na rozvoj. Čím možno obhájiť investíciu do produktov a riešení typu ERP? Čo tieto riešenia prinášajú zákazníkovi z dlhodobého hľadiska? Každý systém, ktorý si chce podnik obstarať, možno kvantifikovať tzv. celkovými nákladmi na vlastníctvo. V tomto ukazovateli sa ukrývajú nielen náklady na zakúpenie systému, ale aj náklady na jeho inštaláciu a údržbu počas celej životnosti produktu. Naša spoločnosť sa snaží zákazníkovi vytvoriť také podmienky, ktoré ho po nejakom čase nenútia opakovať investíciu do celého systému. Je to dané tým, ako naša spoločnosť realizuje starostlivosť o celý životný cyklus IFS Aplikácií. Ten nám umožňuje prinášať zákazníkom určitú pridanú hodnotu, teda nielen pokrytie funkcionality, ale aj generovanie istých prínosov. Prínosy sme vždy definovali vo vzťahu k tzv. hodnototvorným procesom, ktoré sú pre zákazníka najpodstatnejšie. Podklady, ktoré v tejto súvislosti poskytujeme zákazníkovi, často obsahujú aj presnú špecifikáciu návratnosti investície. Je to vždy vec pohľadu na výnosy a náklady, pričom sa na to nedá pozerať len z hľadiska nákladov na obstaranie podnikového informačného systému, ale treba vidieť najmä to, čo takýto systém môže reálne priniesť ohľadom výnosov, zlepšenia kvality a pod. Našou hlavnou ideou je zvyšovať konkurencieschopnosť podniku spolu s dodržiavaním nášho hesla Bližšie k zákazníkovi. Jozef Kovačik, riaditeľ IFS Slovakia, spol. s r. o.

9 Stále sa vyskytujúcim problém pri prevádzke viacerých informačných systémov v podniku je ich neschopnosť vzájomnej spolupráce a komunikácie. Táto neschopnosť je tým vyššia, čím vzdialenejšie systémy v pyramídovej architektúre treba prepojiť (napr. ERP so systémami na riadenie výroby). Aké možnosti poskytujú v tomto smere IFS Aplikácie? IFS Aplikácie spolupracujú s ostatnými systémami prostredníctvom vlastného modulu, ktorý nesie obchodné označenie IFS Connect. Uvedený modul je integrovaný v základnom jadre IFS Aplikácií, t. j. netreba ho dokupovať zvlášť. Umožňuje využívať napríklad rôzne webové služby, ako aj správu súborov prostredníctvom formátu Interview 10/ xml a tiež zabezpečuje prepojenie na systémy na úrovni prevádzky prostredníctvom protokolov OPC. IFS Aplikácie umožňujú veľmi jednoducho a rýchlo nakonfigurovať komunikačné rozhrania, a to až do takej miery, že táto činnosť vyžaduje minimálnu alebo takmer žiadnu súčinnosť dodávateľa IFS Aplikácie. Ako praktický príklad môžem v tejto súvislosti uviesť prepojenie váhových systémov s IFS Aplikáciami, kde sa vyžadujú vstupné informácie o navážených dávkach (bližšie informácie si môžu čitatelia prečítať v článku Integrácia ERP aplikácií v potravinárskej výrobe, ktorý bol uverejnený v ATP Journali č. 8/2012, pozn. red.). Podobne sa využívajú prepojenia na komunikáciu cez rozhranie EDI, ktoré využíva štandardizované EDI správy, ako aj informácie v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, ako sú potvrdenia objednávok, elektronické dodacie listy a pod. Rozhranie IFS Connect sa využíva aj na posielanie SMS a ových správ, pričom ich dokáže nielen posielať, ale po prijatí ich aj interpretovať. IFS Aplikácie sú modulárny systém, ktorý zohľadňuje požiadavky koncových používateľov takmer všetkých veľkostí. Ktoré podnikové procesy možno riešiť pri nasadení IFS Aplikácií? Ako funguje ich modularita? IFS Aplikácie fungujú na spoločnom jadre, ktoré je pre všetky moduly rovnaké. Jadro obsahuje základné funkcie na komunikáciu na báze architektúry SOA vnútri jednotlivých funkčných celkov tohto produktu. To znamená, že komponenty, ktoré dodávame, sú schopné samostatnej existencie, sú schopné samostatne komunikovať s ostatnými komponentmi IFS Aplikácií aj s komponentmi tretích strán. Príkladom môže byť situácia, keď bude mzdový, finančný či logistický systém od iného dodávateľa a napriek tomu budú komponenty IFS Aplikácií, ktoré sa využívajú na riadenie projektov či údržby, bez problémov s týmito systémami tretích strán komunikovať a spolupracovať. Základom úspešného prepojenia takýchto rôznorodých systémov je splnenie minimálnych požiadaviek na štandardizáciu komunikácie. IFS Aplikácie obsahujú tzv. vrstvu spoločne využívateľných komponentov, ktoré zabezpečujú prítomnosť určitých funkcií pre každý komponent IFS Aplikácií. Jedným z takýchto príkladov môže byť dokument manažment, ktorý vo forme spinky známej aj z Outlooku umožňuje pripojenie rôznych typov súborov na ľubovoľnom mieste a v ľubovoľnom okne. Ďalším príkladom je riadenie kvality. Komponenty IFS Aplikácií sú postavené do tzv. Application Towers, pričom tento názov sme lokalizovali pre naše podmienky ako švédsky stôl. Je to grafický model veží predstavujúcich jednotlivé funkčné oblasti, ktoré IFS Aplikácie pokrývajú. Tými základnými sú financie, ľudské zdroje, predaj, servis, inžiniering, projekty, výroba, distribúcia, údržba a zlepšovanie podnikových zdrojov. Každá z týchto veží obsahuje niekoľko desiatok komponentov, z ktorýchkaždý plní nejakú konkrétnu funkciu. Okrem dodávky samotného ERP systému si zákazníci čoraz viac žiadajú ako štandardnú službu aj zaškolenie a dlhodobú servisnú a technickú podporu. Aké možnosti ponúka v tomto smere spoločnosť IFS svojim zákazníkom na Slovensku? IFS Aplikácie sú riešením, ktoré vyžaduje zo strany jeho používateľa len minimálnu údržbu. Okrem štandardných služieb a podpory si môže zákazník zvoliť aj ďalšie nadštandardné služby. Ak má zákazník objednanú službu Help Desk, má automaticky možnosť zaobstarania si vyššej verzie produktu. Okrem toho poskytujeme aj HotLine službu, kde môže zákazník v určených hodinách definovaných v zmluve kontaktovať našich odborníkov a riešiť prípadné problémy súvisiace s používaním IFS Aplikácií. Implementácia IFS Aplikácií sa riadi vlastnou metodikou našej firmy, ktorá obsahuje postupy nielen na implementáciu nového produktu, ale aj na vykonávanie prechodu na vyššiu verziu či rozširovanie rozsahu existujúceho riešenia. Celý proces obsahuje tzv. kvalifikačné míľniky, na základe ktorých sa projektový tím uisťuje, že boli dosiahnuté kvalifikačné ciele a v projekte možno ďalej pokračovať. Dnes je už obvyklé, že súčasťou metodiky implementácie takýchto typov podnikových informačných systémov sa stávajú aj tzv. akcelerátory. Tie zahŕňajú najlepšie skúsenosti v danej oblasti, ktoré pomáhajú prednastaviť systém pre konkrétne oblasti priemyslu či typy aplikácií tak, aby sa ušetril celkový čas pri analýze procesov zákazníka. Takéto akcelerátory sú súčasťou implementácie aj v prípade IFS Aplikácií. Vďaka tomu možno ušetriť nemalé prostriedky týkajúce sa implementačných služieb, ktoré môžu v niektorých prípadoch dosiahnuť až 70 % úspory nákladov štandardnej metódy implementácie podnikového informačného systému. Snažíme sa teda nevenovať energiu tomu, čo už je vymyslené, sústreďujeme sa na pridanú hodnotu riešenia pre zákazníka. Globalizácia ekonomiky a schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov nútia výrobné firmy čoraz viac prispôsobovať svoje vnútorné procesy. Sú riešenia IFS pripravené na tieto nové trendy? Ako vidíte budúcnosť vývoja produktu IFS Aplikácie? Od roku 2000 sa produkt IFS Aplikácie sústreďuje na rozvoj tzv. e-business aplikácií. To už napr. v súčasnosti znamená pripravenosť IFS Aplikácií pre cloudové riešenia, ktoré sú výhodné najmä pre globálne pôsobiace spoločnosti. IFS Aplikácie majú zabudované funkcie nazývané MULTI-EVERYTHING, ktoré integrujú všetky informácie takýchto spoločností do riadenia ich zdrojov. Vývoju venujeme veľkú pozornosť a podľa posledných štúdií spoločnosti Gartner sme jedným z lídrov v segmente podnikových informačných systémov. Z hľadiska dostupnosti sa v poslednom čase zameriavame na ponuku riešení pre mobilné aplikácie iphone, ipad a pod. IFS Aplikácie sú takisto pripravené aj na uchovávanie informácií súvisiacich so sociálnym faktorom daného podniku. To znamená, že aj keď informácie nenesú číslo nejakého dokladu, z hľadiska riadenia podniku či zachovania know-how sú významné. Prakticky si to možno predstaviť tak, že s odchodom zamestnanca z podniku sa zvyčajne strácajú aj vedomosti a znalosti, ktoré má. Vďaka IFS Aplikáciám možno aj tento typ informácií ukladať a v prípade potreby využiť. Ďakujeme za rozhovor. Interview ATP Journal 10/2012 9

10 N O V I N K Y INFORMAČNÍ REJSTŘÍKY PROVĚŘENÍ BONITY FIREM PŘÍMO V IFS APLIKACÍCH Pavel Bláhovec, ředitel obchodu a podpory IFS Czech Propojení IFS Aplikací s informačními rejstříky přináší našim uživatelům celou škálu zásadních výhod. V první řadě je to možnost kontroly správnosti vložených registračních údajů o zákaznících a obchodních partnerech. Neméně důležitá je také kontrola jejich kredibility. Systém dále umožňuje rychlé vložení zákazníka a dodavatele průvodcem, přičemž nabízí možnost automatických kontrol on-line nebo na pozadí. Předností je také flexibilita nastavení kontrol dle potřeb uživatelů. A jak to celé funguje? V informačním systému je realizováno propojení a kontroly s následujícími rejstříky: INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK Jedná se o informační systém veřejné správy jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný s výjimkou některých údajů (ustanovení 422 a 423 insolvenčního zákona), a každý má právo do tohoto rejstříku nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy. EVIDENCE ÚPADCŮ Databáze úpadců byla vytvořena Ministerstvem spravedlnosti České republiky, umožňuje vyhledávání subjektů v evidenci. Výsledkem vyhledávání jsou spisová značka, obchodní jméno, IČO, bydliště (popř. sídlo) či správce. Účelem provozování aplikace je poskytnout rychlé a obecně dostupné základní informace o nově prohlášených konkursech a o případných změnách v konkursním řízení. K tomuto účelu není pro běžného uživatele přístup k informacím na WWW serveru omezen. OBCHODNÍ REJSTŘÍK Obchodní rejstřík je zdrojem základních identifikačních údajů o obchodních společnostech, jejich vlastnících a statutárních zástupcích. Z pohledu credit risk managementu je však důležitý i pro vytěžování informací například o exekucích na společnost nebo na obchodní podíly ve společnosti, nesplacené základní jmění apod. Obr. 1 Ověření bonity firem s příznakem nedůvěryhodnosti 10 ARES Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). Účelem www aplikace ARES Ministerstva financí České republiky je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech. Součástí informačního systému ARES je i XML rozhraní pro

11 N O V I N K Y vyhledání subjektu a zpřístupnění jeho veřejných údajů ze zdrojových registrů. VIES Tento informační rejstřík umístěný na stránkách Evropské komise umožňuje ověřit registraci firmy nebo registraci společnosti jako plátce DPH v rámci celé Evropské unie. Vyhledávání je prováděno na základě členského státu a DIČ. Systém Evropské komise Vás bude informovat o tom, zda je dané číslo platným číslem plátce DPH či nikoliv. NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE Kdo neplatí DPH, je označen takto v databázi finančního úřadu. Takovýto subjekt je potencionálně rizikovým partnerem. Nemusí vám zaplatit za dodávky, ale stejně tak nemusí dokončit zakázku, kterou jste mu dodali. BANKOVNÍ ÚČTY PLÁTCŮ DPH Podle nové legislativy je nutné kontrolovat účty, na které platíte svým dodavatelům. Pokud nebudou registrovány, pak společnost odpovídá za platbu DPH svého dodavatele. SLUŽBA CREDITCHECK Jedná se o credit risk databázi společnosti Credit Check. Je zaměřena na sběr a hodnocení informací o bonitě českých firem. Společnost má připraveno 185 kontrol, které v datech odhalují potenciálně rizikové faktory pro bonitu firmy. Kontroly jsou 24 hodin denně aplikovány na celou databázi českých firem. Při hodnocení společnosti není posuzována jen firma samotná a její aktuální situace, ale i situace vlastníků, dceřiných firem, statutárních zástupců, a to i z hlediska nedávné minulosti. Kontroly tak v datech odhalují potenciálně rizikové faktory pro bonitu firmy. V rámci služby IFS CreditCheck probíhá sběr dat z relevantních informačních zdrojů (z insolvenčního rejstříku, dlužnické databáze, katastru nemovitostí...). Tato data jsou analyzována pomocí až 185 kontrol, které v datech odhalují potenciálně rizikové faktory pro bonitu firmy. Díky tomu je možno každou českou firmu označit zeleným, oranžovým nebo červeným semaforem a nabídnout toto hodnocení spolehlivě, rychle a zdarma. Tato služba funguje ve třech základních krocích: I. SBĚR DAT Systémy neúnavně sbírají data z více než 10 informačních zdrojů (např. z insolvenčního rejstříku, obchodního či živnostenského rejstříku, zdravotní pojišťovny, registru ekonomických subjektů ČSÚ, evidence plátců DPH MF ČR, katastru nemovitostí a dalších ). Data jsou pořizována 24 hodin denně, 365 dní v roce a v rozsahu přes dokumentů denně. II. VYHODNOCENÍ DAT Nad takto získanými daty probíhá, opět nepřetržitě, až 185 credit risk kontrol pro každou firmu. Ví se přesně, na co se v záplavě dat zaměřit a kde najít relevantní informace odhalující potenciálně rizikové faktory pro bonitu firmy. Příklady takovýchto kontrolních pravidel mohou vypadat takto: Závažné omezení vlastnického práva k nemovitosti. Probíhá insolvenční řízení před rozhodnutím o úpadku. Dluh u VZP. Adresa sídla firmy je používána pro umístění virtuálního sídla nebo kanceláře. Ukončeno oprávnění podnikat na základě živnostenského zákona. Díky těmto kontrolám je možné každou českou firmu označit zeleným, oranžovým nebo červeným semaforem. Při vyhodnocování dat se zároveň nebere v potaz pouze firma samotná nebo pouze její aktuální situace. Za neméně důležité je považováno vždy vyhodnotit i situaci vlastníků, dceřiných firem, statutárních zástupců, a to i z hlediska nedávné minulosti. Tento přístup se nazývá 3D pohledem. III. ZOBRAZENÍ HODNOCENÍ: U formy zobrazení výsledků hodnocení je kladen maximální důraz na přehlednost a efektivitu vynaloženého času. Výsledkem je bezplatné závěrečné hodnocení ve formě semaforu, případně základní údaje o hodnocené firmě. Obr. 2 Ověření bonity firem s kladným výsledkem HLAVNÍ PŘÍNOSY IFS CREDITCHECK: Méně rizik při obchodování kontrola kredibility zákazníků a obchodních partnerů. Dostupnost informací propojení s fakturačními systémy umožňuje automaticky se dostat k důležitým creditrisk informacím (například během vystavování faktury). Úspora času pro ověření rizikovosti obchodního partnera se nemusí dlouhé minuty pročítat velké množství dat. Barevný semafor je zobrazen během několika sekund. 3D pohled (firma, vlastníci, okolí) při hodnocení firmy systém vždy zároveň vyhodnotí i situaci vlastníků, dceřiných firem, statutárních zástupců, a to i z hlediska nedávné minulosti. Pan Tamchyna, interní auditor a manažer kvality CSPSD, k tomu dodává: Jsme organizační složka státu a jako takoví jsme ze zákona povinni kontrolovat a prověřovat své odběratele a dodavatele. Ročně zúčtujeme více jak ks vydaných faktur a více jak ks přijatých faktur. Automatizovaný systém kontrol nám umožňuje tento zákonný požadavek splnit a to daleko rychleji a produktivněji než v minulosti a navíc automaticky nezávisle na požadavcích uživatele systému. 11

12 Z E Ž I V O T A P A R T N E R Ů ŘEŠENÍ PORTLETŮ VE SPOLEČNOSTI LMC Zdeněk Haman, programátor ALTEC IFS Personal Portal lze považovat za vstupní bod do IFS Aplikací. Umožňuje uživatelům vytvářet personalizované pohledy na data v IFS Aplikacích. Cílem je vytvořit snadno srozumitelnou stránku s mixem informací a funkcionality. Portlety si lze představit jako malé boxy v portálu, mohou být také považovány za samostatné stránky (aplikace) zobrazované v rámci webové stránky. IFS portlety jsou vyvíjeny v jazyce Java, zkompilované do Java tříd a nainstalované na aplikační server. Jakmile je portlet jednou nainstalován na aplikačním serveru, uživatelé jej mohou (samozřejmě s ohledem na nastavení přístupových práv) použít a umístit si jej na své portálové stránce. Hlavní důvody, proč se společnost LMC rozhodla využít řešení portálů a web aplikace: Snadný přístup bez nutnosti instalace klienta Rychlý on-line přístup k informacím Jednoduché ovládání pro uživatele, kteří s IFS Aplikacemi nepracují denně Portlety slouží primárně jako přehled libovolných informací. Obecně můžeme říci, že lze zobrazovat textová data, která lze vyhledat dotazem SQL. Jestliže složitost zdrojových dat neumožňuje jejich získání jednoduchým dotazem, lze v rámci uživatelské úpravy naprogramovat funkcionalitu, která data předpřipraví do podoby použitelné pro SQL dotaz. Pro společnost LMC byl takto vytvořen např. portlet Rozpočet vs. Skutečnost, zobrazující pohled na finanční data po jednotlivých kvartálech, seskupená podle účtů do uživatelsky definovatelných skupin. Obr. 1 - Portlet v kombinaci se standardním web řešením IFS Aplikací 12

13 Z E Ž I V O T A P A R T N E R Ů Ačkoliv jsou portlety primárně určeny pouze pro čtení a nelze v nich upravovat data, je možné je použít i pro jednoduché operace, např. schválení objednávky. V LMC jsou takto řešeny např. nákupní objednávky a dodavatelské faktury. Přihlášenému uživateli se v portletech vytvořených dle požadavků LMC zobrazují pouze nákupní objednávky a faktury, které jsou určeny k autorizaci. Jedním kliknutím si uživatel může otevřít web client formulář příslušné objednávky nebo faktury, jiným kliknutím může provést příslušnou autorizaci. Portlety lze konfigurovat tak, aby měl např. manažer k dispozici přesně ty informace, které potřebuje. Ve společnosti LMC je odezva uživatelů na portlety velmi dobrá. Jsou zde uživatelé, kteří nepracují s IFS Aplikacemi denně a tento jednodušší přístup k informačnímu systému je pro ně snadnější a ve většině případů i dostačující. Používané portlety mohou být v rámci IFS Personal Portal pro lepší přehlednost členěny do záložek, např. podle oblasti. To je plně v možnostech uživatele. Jak již bylo řečeno, portlety lze kombinovat i se standardním web řešením IFS Aplikací ve formě odskoků na web client formuláře. Samozřejmostí je načtení konkrétního záznamu ze zdrojového portletu ve formuláři. Toto je používáno pro získání detailnějších informací či k zadávání/úpravě dat. Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli v naší společnosti využívat portály, je především rychlý on line přístup k informacím a jednoduché ovládání pro uživatele, kteří s IFS Aplikacemi nepracují denně. Ondřej Kozák, koordinátor IFS ve společnosti LMC Užitečnou vlastností však je i možnost samostatné adresace konkrétních portletů. To se používá např. u ových notifikací autorizace nákupní objednávky. Autorizátor na základě události obdrží se základními informacemi o objednávce a zároveň odkaz na samostatně adresovaný portlet, který mu zobrazí objednávky k autorizaci. Nemusí tak neustále na portálu sledovat, zdali se objevilo něco nového. Ve společnosti LMC je také používán portlet Moji podřízení, který ve zjednodušené podobě nabízí přehled podřízených zaměstnanců, vztahující se k aktuálně přihlášenému uživateli. Ten- to portlet umožňuje i vyhledávání dle jména anebo příjmení podřízeného zaměstnance, což je užitečné u výše postavených manažerů. Portlet samozřejmě nabízí i možnost odskoku na web client formulář konkrétního zaměstnance i možnost obecného otevření formuláře pro hromadné zadávání hodnocení. Pan Ondřej Kozák ze společnosti LMC k řešení dodává: Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli v naší společnosti využívat portály, je především rychlý on line přístup k informacím a jednoduché ovládání pro uživatele, kteří s IFS Aplikacemi nepracují denně. Obr. 2 - Portál - rychlý on-line přístup k informacím z IFS Aplikací 13

14 TOSHULIN ZVYŠUJE PRODUKTIVITU DÍKY IFS APLIKACÍM Společnost TOSHULIN úspěšně realizovala upgrade stávajícího informačního systému IFS Aplikace. Implementací nové verze 7.5 získal TOSHULIN systém, který je inovovaný jak rozsahem funkcionality, tak technologicky. Upgrade byl proveden ve využívaných modulech pro řízení výroby, distribuce, financí, údržby, kvality a projektů. Software s komponentovou architekturou od švédské společnosti IFS tak dále pomáhá společnosti TOSHULIN zvyšovat produktivitu, zlepšovat plánování zakázek a zjednodušovat výrobní procesy. KOMPLEXNÍ VÝROBA ETO VYŽADUJE FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ Společnost TOSHULIN vyrábí v režimu ETO (Engineer to Order = Projekt na zakázku). Ačkoli je produkce založena na standardních návrzích a komponentách, stroje jsou často přizpůsobovány někdy až ze 60 % požadavkům zákazníků. Dlouhé výrobní cykly 6 14 měsíců znamenají, že změny v zákaznické specifikaci jsou zcela běžné. Někdy se stane, že při podepsání smlouvy hlásí zákazník pouze několik požadavků s detailními 14 specifikacemi, které později rozpracuje ve spolupráci s konstrukčním oddělením TOSHULIN. V důsledku toho se pracovní zatížení v podniku hodně mění. Každý obráběcí stroj vyžaduje individuální dodávky materiálu a komponent i specifické výrobní kapacity. Přestože k řízení výrobního procesu společnost využívala IT nástroje, zvláštní potřeby výrobních procesů firmy, řízení výroby, plánování dodávek a optimalizace kapacity se ukázaly jako složité a ne vždy plně pokryté dosavadním systémem. Návrhy zpracování prokázaly, že navzdory skutečnosti, že technici používají počítačové nástroje a podstatné části dokumentace jsou již dostupné elektronickou cestou, je podpora konstrukčních prací nejobtížnější kapitolou používání IT. Každý projekt je koncepční práce, která vyžaduje, aby problémy byly identifikovány a řešeny. Časté změny v projektech způsobené očekáváním zákazníka nebo technickými problémy navíc ztěžují vývoj přesného harmonogramu pro projektové práce. V důsledku

15 toho pracuje výrobní oddělení pod neustálým tlakem. celkový PoHLeD ZJISTIL, Že IFS JSoU NeJvHoDNĚJŠÍ APLIKAcÍ Společnost TOSHULIN používá informační systém dodaný společností ALTEC, implementačním partnerem IFS, již od roku 1994, kdy byl mezi oběma společnostmi podepsán první kontrakt na dodávku IS DIALOG. Ten byl v r nahrazen systémem IFS Aplikace od švédské společnosti IFS, jednoho z vedoucích světových výrobců podnikového softwaru. Ve spolupráci s konzultanty společností IFS a AL- TEC předcházelo implementaci nového informačního systému vymezené, detailní posouzení výrobní struktury v TOSHULIN. Výsledky odhalily dvě úzká místa trh, kvůli vysoce specializované povaze produktu a nepředvídatelným trendům, a konstrukční oddělení, kde jsou koordinovány požadavky na zákaznické změny a řešení technických problémů. TOSHULIN se proto rozhodl pro řízení výroby aplikovat řešení založené na IFS Aplikacích a modelu Seiban pro zpracování dynamické objednávky (DOP), kde všechny činnosti související s objednávkou jsou přiřazeny k jednomu záhlaví DOP (Seiban). To zjednodušuje vytvoření stromové struktury objednávky a provedení změn, sledování výkonnosti a řízení kontroly nad výrobním procesem. Podle původního posouzení byl celý výrobní proces přebudován tak, aby vyhovoval požadavkům konstrukčního oddělení. Plánování s omezenými zdroji bylo ukončeno a více pozornosti se věnuje řízení termínů v konstrukčním oddělení. Milníky a kontrolní body ve výrobním procesu byly modifikovány. Metoda plánování zakázek se také změnila. Kromě modulů IFS Výroba a IFS Distribuce společnost implementovala také modul IFS Údržba a IFS Finance. Hlavní změny jsou v plánování a procesech, shrnuje Martin Kvapilík. NIŽŠÍ PrŮBĚŽNÉ DoBY výroby Přebudováním výrobního procesu a implementací řešení pro výrobu se průběžné doby pro určité objednávky DOP snížily asi o 50 %. Systém je pro nás jedno velké školení. Způsob myšlení, jak řídit věci to nás učí mnoho, komentuje tuto skutečnost Martin Kvapilík. Řešení výroby založené na IFS Aplikacích má v současné době 180 uživatelů. To zahrnuje téměř 700 modelů Seiban a objednávek DOP a uchovává v paměti technologických postupů a položek. Z těchto položek je vyráběno přímo v podniku, zatímco zbývajících je nakupováno od externích dodavatelů. Systémový archiv obsahuje více než dokumentů. Všechny tyto úspěchy ale neomezují možnosti IFS Aplikací. Často říkám svým kolegům, že systém je rozsáhlý a pokud chceme plně využívat jeho možností, musíme růst, uvádí k tomu Martin Kvapilík. rozšíření SYSTÉMU IFS APLIKAce Na sklonku roku 2011 byl ve společnosti TOSHULIN dokončen upgrade informačního systému IFS Aplikace na verzi 7.5. Součástí upgradu vlastního systému a implementovaných zákaznických úprav byla především aktualizace vazby se mzdovým a personálním systémem (PERMIS) a aplikací pro odpis práce odvedených časů ve výrobě pomocí čárových kódů. Implementace nové verze 7.5 IFS Aplikací ve společnosti TOSHULIN je tak v pořadí již třetí velkou inovací informačního systému v této společnosti, realizovanou společností ALTEC. IFS nám pomáhá postupně zlepšovat produktivitu v dlouhodobém měřítku. Martin Kvapilík, ředitel vnitřního auditu společnosti ToSHULIN HLAvNÍ PŘÍNoSY Lepší řízení průběžné doby výroby Snížení výrobního času pro danou objednávku DOP až o 50 % Lepší plánování zakázek Jednodušší výrobní procesy Zdokonalení výroby IMPLeMeNTovANÉ ŘeŠeNÍ IFS Finance IFS Výroba IFS Distribuce IFS Údržba IFS Prodej a marketing (CRM) IFS Řízení jakosti IFS Správa dokumentů IFS Podnikové modelování o SPoLečNoSTI ToSHULIN TOSHULIN, a.s. patří mezi strojírenské firmy, které dlouhodobě působí na trhu obráběcích strojů a v průběhu let dokazují svou schopnost přizpůsobit se nejen měnícím se podmínkám trhu, ale především zvyšujícím se nárokům zákazníků na kvalitu, přesnost a spolehlivost dodávaných strojů. Invence odborníků konstrukčního a technického oddělení, užití moderních výrobních a montážních technologií spolu s kvalitní distribucí ve světové prodejní síti umožnilo firmě TOSHULIN uspět na průmyslově vyspělých trzích. Za dobu své existence firma dodala přes obráběcích strojů do 60 zemí světa a jejím cílem je i nadále zachovat a rozvíjet spolupráci s tuzemskými a zahraničními zákazníky. Za úspěchem společnosti stojí její schopnost vyhovět rostoucímu tlaku uživatelů obráběcích strojů na dodávky investičně náročných technologických celků s vysokou měrou úprav nutných k dosažení požadavků odběratele. Výrobní program společnosti představují svislé soustruhy a svislá soustružnická centra několika typových řad. Soustruhy jsou nabízeny s průměrem upínací desky od 800 do 5000 mm a jsou vybaveny špičkovými elektronickými komponenty, které jsou spolu s tradičně vysoce přesnými mechanickými díly zárukou vysokého výkonu, spolehlivosti a přesnosti obrábění. Všechny uvedené typy strojů pracují v náročných a složitých průmyslových aplikacích. 15

16 N O V I N K Y Mobilní řešení pro servis a údržbu Eva Říčařová, Marketing Manager IFS Czech Čtvrtá generace mobilního klienta pro servis a údržbu je na světě. Klient běží na smartphonech a tabletech se systémem Android a řešení přináší robustní funkce pro správu servisu, podporuje režim práce off-line a nabízí intuitivní uživatelské rozhraní. Nové řešení využívá prvotřídní mobilní technologii Metrix Mobile pro systém Android určenou pro práci v terénu, kterou společnost IFS získala akvizicí společnosti Metrix v roce Toto řešení je integrováno do IFS Aplikací a představuje kompletní mobilní řešení pro správu údržby a servisu v terénu. Vzhledem k tomu, že je optimalizováno pro systém Android, rozšiřuje stávající mobilní řešení společnosti IFS určená pro platformu Microsoft Windows Mobile. DÍKY TOMU JE TO SNADNÉ 16 Metrix Mobile se podařilo velmi rychle začlenit do IFS Aplikací. Pouhých pět měsíců po akvizici představujeme beta verzi obsahující obě řešení, říká Zdeněk Fous, ředitel IFS Czech, a dodává: Toto řešení je velmi intuitivní, skvěle vypadá a pohodlně a snadno se používá. Především jej však lze jednoduše nakonfigurovat tak, aby reflektovalo postup práce uživatele. Naši zákazníci mohou toto řešení začít okamžitě využívat coby standardní funkci. Uvedením tohoto řešení se nám rovněž daří plnit cíl stát se globálním lídrem trhu v oblasti mobilní správy údržby a servisu. Řešení si poradí s celým procesem údržby či servisu od okamžiku přijetí objednávky technikem až po její vykázání a odeslání zpět na server z mobilního zařízení. Aktualizace stavu práce jsou zaznamenávány do pracovní objednávky a okamžitě odesílány do dispečinku. Technik v terénu může pořizovat fotografie, využívat navigaci včetně mapy a dokončit úlohu vyplněním informací o čase, materiálu a nákladech. Prostřednictvím funkce řešení dotazů lze veškerá data pořízená v terénu od pokynů týkajících se pracovní bezpečnosti až po data související s péčí o zákazníka snadno konfigurovat pro každého zákazníka a typ pracovního procesu zvlášť. Správa zaměstnanců v terénu je upřednostňovanou sférou a současně jednou z oblastí, do kterých společnost IFS v průběhu uplynulých let výrazně investovala. Nové řešení je současně milníkem v historii produktů společnosti IFS, neboť kombinuje ERP infrastrukturu IFS Aplikací s předními funkcemi pro organizaci zdrojů modulu IFS 360 Scheduling a prvotřídními funkcemi řešení Metrix Mobile. V konečném důsledku se tak podařilo vytvořit kompletní řešení pro správu zaměstnanců v terénu, které je charakteristické bezkonkurenční synergií jednotlivých částí. Během uplynulých let jsme vytvořili celou řadu řešení pro rychle se rozrůstající počet pracovníků v terénu, prohlásil Dan Matthews, technický ředitel ve společnosti IFS, a dodal: Patří sem například mobilní řešení IFS Enterprise Explorer s rozhraním optimalizovaným pro dotykové ovládání nebo série cloudových aplikací pro smartphony IFS Touch Apps. Nyní jsme hrdi na to, že můžeme na tento seznam přidat již čtvrtou generaci mobilních řešení pro profesionální pracovníky servisu a údržby. Mobilita zůstane i v budoucnu strategickou oblastí investic společnosti IFS.

17 OCENĚNÍ IFS INNOVATION AWARD PUTUJE DO ČESKÉ REPUBLIKY Společnost IFS vyzvala na počátku roku 2012 podnikatele, studenty, inovátory a další zájemce z celého světa, aby se zúčastnili prvního ročníku soutěže IFS Innovation Award od nápadu k obchodní hodnotě. Uspět mohl každý koncepční nápad, který ukáže, jak lze novým a inovativním způsobem uplatnit v praxi informační technologie, a dosáhnout tak zvýšení obchodní hodnoty ve všech oblastech podnikání. Vítězný projekt vybírala porota, ve které zasedali Alastair Sorbie, CEO společnosti IFS, Joe Barkai, viceprezident výzkumu a strategie produktového životního cyklu pro IDS Manufacturing, Magnus Höij, šéfredaktor časopisu IDG Internetworld, Cindy Jaudon, prezidentka a CEO společnosti IFS Americas, Dan Matthews, vedoucí laboratoří IFS, a Thomas Säld, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje společnosti IFS. Porota hodnotila zejména následující kritéria: originalita návrhu dopad návrhu praktická stránka vývoje návrhu možnost měřit přínosy návrhu Vítězem celosvětové soutěže se stal Martin Kvapilík ze společnosti TOSHULIN, která je dlouholetým zákazníkem společnosti ALTEC a IFS Aplikace používá již od roku Po- rota ocenila jeho nápad založit inovační klub s využitím zdrojů od návštěvníků klubu ve všech kritériích, jako je originalita, vliv na obchod, praktické využití a měřitelnost. Ocenění převzal Martin Kvapilík na celosvětové konferenci IFS World 2012 v Göteborgu. Vítězná aplikace Klub inovací je de facto převodem staré myšlenky schránky na nápady na online diskusi členů klubu a vkládání kreativních nápadů a myšlenek prostřednictvím sociálních sítí a mobilních aplikací. Velkým přínosem tohoto nápadu je možnost diskuse s aktivními zájemci a uživateli moderních technologií napříč všemi průmyslovými odvětvími. Řešení Martina Kvapilíka je zcela v souladu s inovační filozofií IFS. Těšíme se na naši spolupráci na projektu v IFS Labs, uvedl při předávání vítězného ocenění soutěže Innovation Award předseda poroty a CEO IFS Alastair Sorbie Vítězství v soutěži IFS Innovation Award je pro mě velkou ctí, říká Martin Kvapilík. Moje řešení je založeno na jednoduchém nápadu: spolupráce přináší inovace. Těším se na to, až se nápad převede do plně funkčního produktu. Členství v inovačním klubu je časově omezené a setrvání v klubu je podmíněno přispíváním nových nápadů a poskytnutím komentářů a připomínek k nápadům ostatních. Nečlenové mohou pro zajímavost sledovat zlepšovací návrhy a v případě zájmu se do klubu připojit i prostřednictvím mobilní aplikace na svém chytrém telefonu. Vždy hledáme inteligentní řešení, která podnikům nebo uživatelům zjednoduší pracovní proces. I když naší ambicí nikdy nebylo vytvářet nové trendy, neustále hledáme inovativní způsoby, jak zkombinovat stávající nápady tak, aby přinesly skutečnou obchodní hodnotu. Ptáme se sami sebe: Jak může tato technologie přispět uživatelům? Pokud odpověď zní: Nemůže, ponecháme takovou technologii stranou. Pokud v daném nápadu vidíme skutečný potenciál, začleníme jej do našeho portfolia, dodává Dan Matthews, CTO společnosti IFS. 17

18 HeLPDeSK vy Se PTÁTe, MY odpovídáme PEtr KatErinEc, SEnior Konzultant altec co dělat v případě, že nelze vykázat práci? Zpravidla se jedná o uživatelský nedostatek. Je-li pro Pracovní objednávku nastavena předkontace, například pro ID skupiny, a uživatel zapomene při zakládání Pracovní objednávky vložit údaj do příslušného pole předkontace, nelze pak vložit výkaz práce. Po uložení Pracovní objednávky se uloží také účtovací řetězce a není možné je již změnit, tím pádem ani doplnit předkontaci. V takovém případě je potřeba u Pracovní objednávky již vydaný materiál vrátit na sklad, stornovat Výdaje a uzavřít. Následně vytvořit novou Pracovní objednávku s úplnou předkontací. Mám potíže s uzavřením Pracovní objednávky. Jak to mohu vyřešit? Většinou se jedná o uživatelský problém. Při kontrole uživatele je zjištěno, že materiálové požadavky i nákupní požadavky mají stav Uzavřeno, přesto však není možné Pracovní objednávku uzavřít. V takovém případě je nutno provést kontrolu ještě všech Nákupních objednávek vázaných na konkrétní Pracovní objednávku. Pokud i jen jedna Nákupní objednávka není uzavřena, nelze Pracovní objednávku uzavřít. Jak mohu odstranit problémy v grafické struktuře objektů? Problematika se týká množství podřízených objektů pod jedním nadřízeným objektem. Z hlediska technických parametrů existuje určité omezení výstavby struktury. Při extrémně velkém počtu podřízených objektů dochází ke značně dlouhé odezvě, než se data načtou. Doporučení dodavatele: V případě, že počet podřízených objektů pod jedním nadřízeným objektem dosáhne počtu asi 2000, je výhodné založit další nadřízený objekt, pod který je možné zase připojit asi 2000 podřízených objektů. existuje možnost zavedení evidence a kontroly přenosného nářadí a drobných spotřebičů? Vzhledem k tomu, že proces Pracovní objednávky je ve vztahu k specializovaným softwarům pro tuto činnost značně rozsáhlý, někteří zákaznici odmítají tuto agendu převést do IFS Aplikací. Řešením této problematiky je provedení zákaznické úpravy přidáním záložky přímo na objektu údržby. Úprava zahrnuje mimo jiné i výpočet termínu příští kontroly podle ČSN Do úpravy je možné zahrnout i místní požadavky zákazníka. NovINKY v LeGISLATIvĚ ANDREA STEJSKALOVÁ / ÚČETNÍ SPECIALISTA IFS CZECH 18 Milí čtenáři, dovolte mi upozornit na některé z mnoha legislativních novinek roku Zákon o DPH Zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. Zavedení institutu nespolehlivého plátce, za kterého finanční úřad označí plátce, který závažně poruší své povinnosti ke správě daní. Ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem, pokud bude plnění uhrazeno bezhotovostně na účet, který nebude dodavatelem zveřejněn na internetu ČDS. Plátci bankovní účty určené ke zveřejnění oznámí finančnímu úřadu do konce února Měsíční zdaňovací období bude základním zdaňovacím obdobím pro všechny plátce. Nový plátce může provést přechod na čtvrtletní zdaňovací období teprve od třetího roku, pokud má obrat pod 10 mil. Kč a není-li nespolehlivým plátcem. Nová úprava pravidel pro vystavování daňových dokladů a jejich náležitostí. Větší benevolence k daňovým dokladům vystavovaným elektronicky. Lhůta pro osvobození převodu nemovitostí prodloužena z 3 na 5 let. Zároveň mají plátci možnost se osvobození vzdát a považovat je za zdanitelné. Převody nemovitostí, které nejsou dlouhodobým majetkem, podléhají vyrovnání odpočtu i po 3 letech. Od roku 2014 mají být veškerá podání vůči správci učiněna elektronicky. Výjimkou mají být fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Ostatní změny Změna struktury daňové správy. 14 nových finančních úřadů se sídlem v krajských městech plus Specializovaný finanční úřad a dále územní pracoviště příslušných krajských finančních úřadů. Solidární daň (v letech ) zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy. Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce (v letech ). Zvýšení srážkové daně z příjmů z 15% na 35% pro daňové rezidenty těch států, s nimiž nemá ČR uzavřenou žádnou mezinárodní dohodu týkají se výměny informací či daní. Zvýšení daně z převodu nemovitostí z 3% na 4%. Zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění, tj. max. vyměřovacího základu pro roky Maximální doba splatnosti pohledávek mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní moci standardně maximálně 30 dnů s účinností od

19 VÁŠ INFORMAČNÍ SVĚT TVOŘÍME JIŽ 20 LET Společnost ALTEC se řadí mezi přední dodavatele ERP systémů v České republice. Jako česká akciová společnost se základním kapitálem více než 10 mil. Kč působí na trhu s informačními technologiemi od roku Jejím hlavním zaměřením je vývoj a dodávky podnikových informačních systémů včetně jejich implementace a servisu. Tým společnosti tvoří více než 55 vysoce kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi. ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a financí, mezd, personalistiky, systémy pro podporu rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a implementačním partnerem dalších významných světových výrobců IT technologií a podnikových informačních systémů, společností IFS, Oracle a DCC. Více informací naleznete na

20

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com GSM: 731 126 Creditinfo 291 Solutions, s.r.o. 1 Úvěrový vztah s klientem Akvizice Úvěrová smlouva Vymáhání Náklady / výnosy čas Creditinfo

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

VoltTerra základní informace

VoltTerra základní informace VoltTerra základní informace VoltTerra je operační systém pro elektromobilitu - Nabízí veškeré softwarové end-to-end funkcionality pro e- mobilitu - Realizuje v jednotlivých dobíjecích bodech různé obchodní

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

Národní bločková loterie

Národní bločková loterie Případová studie Národní bločková loterie Národní bločková loterie vzdělává občany Slovenska a eliminuje podvody při výběru DPH Národní bločková loterie Loterie je absolutní úspěch. Peter Kažimír ministr

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Přínosy zjištěné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Vítejte. Přednášející:

Vítejte. Přednášející: Vítejte Přednášející: Martin Voslář Asseco Solutions, a.s. Pavel Vošahlík HELIOS Open (ALDOR s.r.o.) Program workshopu HELIOS Mini a Mobile Představení HELIOS Mini Představení HELIOS Mobile Ukázka modelových

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds Case Study google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds KDO JE HLDS Hradecká lesní a dřevařská společnost se od roku 1994 zabývá velkoobchodem se dřevem. Hledá, nakupuje a následně prodává

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david. Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.pertl Microsoft Dynamics CRM Online Přihlašovací údaje Otevřete si stránku

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Přehled Země: Česká republika Odvětví: Výroba, prodej Profil zákazníka Společnost HAWLE

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Logo partnera Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Agenda Ciele prezentácie prípadovej štúdie

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více