PROCE55 Scheduling. (Přehled)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROCE55 Scheduling. (Přehled)"

Transkript

1 (Přehled)

2 Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling... 5 Optimalizace výrobních procesů... 5 Řízení neočekávaných událostí... 5 Automatické a manuální plánování... 5 Variantní plánování... 5 Simulace... 5 Úzká místa ve výrobě...5 Vyhodnocování plánů...5 Propojení s ERP systémem...5 Technologie PROCE Flexibilita...6 Rychlá implementace...6 Jednoduchá obsluha...6 Výhodná licenční politika...6 Katalog řešení PROCE Příklady implementovaných řešení... 8 Kontakt East-Gate Strana 2

3 Představení PROCE55 Scheduling PROCE55 Scheduling je řešení pro operativní plánování výroby. Optimálně doplňuje ERP systémy, které se zaměřují zejména na dlouhodobé plánování a řízení materiálových zásob. Sestavení operativního plánu řazení výrobních operací (schedule) je pro ERP systémy velmi obtížné vzhledem na dynamické změny (výpadky strojů, prostoje, neshody, nedostatek příslušných pracovníků, apod.) masivně vznikající ve výrobním procesu. ERP systémy nedokážou snímat diskrétní události z výroby, a proto ani řídit související změny v řazení výrobních operací. Velkou výzvou je také optimální využití kapacit v případě existence alternativních výrobních postupů anebo linek. Pro nepružnost standardních ERP systémů velká část podniků operativně plánuje s využitím plánovacích tabulí anebo tabulkových procesorů (např. Excel). Vzhledem na to, že řazení operací má bezprostřední vliv na ziskovost výroby a ruční operativní plánování v komplexním výrobním procesu je suboptimální, je takový manuální způsob sestavování operativního plánu výroby nevhodný. PROCE55 Scheduling vytváří detailní plány na jednotlivé změny, linky a stroje. Podle požadavků zákazníka automatizuje a optimalizuje způsob sestavování a časového řazení výrobních operací tak, aby dosáhl maximální možnou ziskovost výroby. PROCE55 Scheduling nenahrazuje činnost ERP systému, který vytváří dlouhodobé optimální plány (např. procesy MRP, SCM, APS), ale rozšiřuje jeho funkčnost v kontextu krátkodobého řízení výrobních procesů. Přínosy řešení» Zkrácení výrobního cyklu» Snížení stavu rozpracované zásoby» Snížení a optimalizace časů nastavování a tím zvýšení ziskovosti» Optimalizace řízení velikosti výrobních dávek» Rychlá tvorba detailních plánů zohledňujících aktuální omezení výrobních kapacit» Možnost jednoduchých dodatečných změn v připravených plánech» Lepší rozdělení pracovníků na výrobní směny» Schopnost včasné předpovědi výjimečných situací zpožděné zakázky, přesčasy pracovníků» Zvýšení schopnosti pružně reagovat na požadavky zákazníka» Zvýšení dodavatelské spolehlivosti 2012 East-Gate Strana 3

4 Integrace POCE55 PROCE55 Manufacturing PROCE55 Scheduling je integrovaný se systémem řízení výroby, buď PROCE55 Manufacturing nebo jiným. PROCE55 Scheduling odesílá všechny relevantní informace ohledně výrobních zakázek do výroby. Zároveň přijímá aktuální informace o výrobních činnostech (zakázky ve zpracování, údaje o pracovnících, změny stavu zásob), které můžou mít vliv na další operativní změny v plánu. PROCE55 Maintenance PROCE55 Scheduling může být propojený se systémem řízení údržby, buď PROCE55 Maintenance nebo jiným. Takové propojení umožňuje při plánování výroby automaticky zohledňovat plán periodických údržbářských prací resp. oprav poruch. PROCE55 Warehouse PROCE55 Scheduling je integrovaný se systémem řízení logistiky a skladů, buď PROCE55 Warehouse nebo jiným. Integrace systémů umožňuje plánovat zásobování výroby ze skladu. Na rozdíl od ERP systémů umožňuje PROCE55 Scheduling plánovat výrobu také v případě, že potřebný materiál ještě není přijatý na sklad, ale očekává se jeho příjem East-Gate Strana 4

5 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling Optimalizace výrobních procesů PROCE55 Scheduling umožňuje optimální řazení výrobních operací. Zohledňuje velikost výrobních dávek a časy na nastavení stroje. Detailní časové plánování výrobních operací zohledňuje specifický plán změn, včetně rozdělení operací a vložení operací nenaplánovaných v ERP (např. údržba anebo opravy). Optimalizuje změny v procesu výroby (např. postupnost nanášení barev), co umožňuje výrazné úspory například ve fázi nastavení a čištění strojů. Umožňuje plánování síťových výrobních zakázek (collective orders). Řízení neočekávaných událostí PROCE55 Scheduling podporuje výrobní pracovníky při vytváření detailních plánů výrobních operací pro jednotlivé výrobní stroje, pracovníky a další výrobní zdroje. Plánování zohledňuje aktuální kapacity těchto zdrojů a umožňuje využívání alternativních zástupních zdrojů (stroje, linky, pracovníci). Vedle teoretického výkonu vstupuje do plánování také aktuální stav technologických, logistických a lidských omezujících podmínek (poruchy a opravy strojů, plánované odstávky, dlouhodobě dosahovaná výkonnost strojů, dostupnost nástrojů, forem, obalů, nutné technologické přestávky, přítomnost a dostupnost pracovníků apod.). Automatické a manuální plánování PROCE55 Scheduling se obvykle používá v poloautomatickém režimu. Návrh plánu anebo verze plánů dle různých kriterií automaticky navrhne systém a následně plán manuálně doladí a uvolní plánovač. Využívá přitom vizuální nástroje jako plánovací tabuli a Ganttův diagram. Variantní plánování Vzhledem na to, že určití odborníci (např. plánovači) můžou být k dispozici jen v omezeném čase (např. pouze v pracovní dny a jen přes denní směny), umožňuje PROCE55 Scheduling pracovat s různými verzemi plánů. Různé varianty plánu předpokládají neplánované stavy, na které je například přes víkend náročné vhodně reagovat poruchy, výpadky kapacit, strojů, nedostatek materiálu, chybějící lidé. Simulace PROCE55 Scheduling umožňuje zjistit, jestli je možné splnit zákaznické požadavky. Simulační funkce umožňuje zkontrolovat možnost realizace zakázky anebo její zpoždění v případě nedostatku materiálů, zdrojů nebo plánovacích míst. Úzká místa ve výrobě PROCE55 Scheduling umožňuje získat informace o úzkém místě ve výrobě s dostatečným předstihem. Plánování údržby plánovacích jednotek anebo výrobních zdrojů se realizuje s ohledem na splnění termínů zakázek. Vyhodnocování plánů Samozřejmostí je uchovávání a zpětné vyhodnocování plánů anebo jejich verzí. V případě použití řešení PROCE55 také na řízení a odhlašování výroby je možné vyhodnocovat odchylky mezi plánem a skutečností. Propojení s ERP systémem Typickým scénářem použití PROCE55 Scheduling je převzetí hrubého (např. týdenního anebo dvoutýdenního) plánu výroby z ERP systému a následný detailní scheduling na jednotlivé směny, linky, stroje v řešení PROCE East-Gate Strana 5

6 Technologie PROCE55 PROCE55 Scheduling je skupina předkonfigurovaných komponentů vyvinutých v East-Gate na BPM platformě PROCE55. Komponenty jsou zákazníkovi ušité na míru. Uživatele neobtěžuje funkcionalita, kterou nepotřebuje. Rozšiřování funkcionality a procesů je jednoduše možné přidáním příslušných komponentů. Flexibilita Řešení PROCE55 přináší aplikaci s funkcemi ušitými na míru dané firmě. Vývoj aplikací na bázi PROCE55, jako i jejich změny jsou extrémně rychlé. Flexibilita řešení je řádově vyšší než u balíkových aplikací, poskytuje plnohodnotnou podporu pro rychlé a náhlé změny procesů. Pokud firma částečně upravuje své procesy každý měsíc, řešení PROCE55 je připravené na tyto změny reagovat. Jednoduchá obsluha Uživatelské rozhraní je ušité na míru procesům a obsluze, zjednodušuje práci s aplikacemi a řízení procesů. Zaškolení uživatelů je rychlé, protože ovládání je přehledné a intuitivní. Výsledkem je minimální chybovost pracovníků a jejich vyšší jistota při používaní aplikace. Optimalizované rozhraní (human-machine interface) je významným přínosem ve srovnání s běžnými ERP systémy, kterých komplikované a nepřehledné uživatelské rozhraní vyžaduje často kvalifikovanou a zaškolenou obsluhu. Výhodná licenční politika Licenční a cenová politika East-Gate je výhodná ve srovnání s jinými řešeními. Řešení je poskytováno pod serverovou licencí. Počet uživatelů tím není nijak omezen. Rychlá implementace Pružnost řešení se odráží také na procesu implementace. Tu můžeme začít již na základě obecného zadání, není nutná detailní specifikace. Následně postupnými kroky nacházíme optimální řešení společně se zákazníkem. Implementace PROCE55 je méně o připravování zdlouhavých dokumentů se specifikacemi a více o neustálém dialogu se zákazníkem v průběhu samotné implementace East-Gate Strana 6

7 Katalog řešení PROCE55 Katalog řešení je souborem konfigurovatelných řešení, která slouží pro rychlý vývoj specifického řešení pro zákazníka. Katalog řešení v současnosti obsahuje:» PROCE55 Warehouse Řízení skladů a logistiky» PROCE55 Scheduling Operativní plánování výroby» PROCE55 Manufacturing Řízení výroby» PROCE55 Labs Řízení laboratoří» PROCE55 Quality Řízení kvality» PROCE55 Maintenance Řízení údržby» PROCE55 Mobile Řízení prací v terénu» DigiSWord Digitalizace dokumentů 2012 East-Gate Strana 7

8 Příklady implementovaných řešení Zde uvádíme příklady obrazovek realizovaných řešení. Obrazovky (human-machine-interface) jsou plně konfigurovatelné a optimalizované pro použití v konkrétním projektu East-Gate Strana 8

9 2012 East-Gate Strana 9

10 Kontakt Kontaktujte nás pro další informace o řešeních PROCE55:» » 2012 East Gate, a.s. Všechny práva vyhrazené. East-Gate, PROCE55 a ostatní produkty a služby East-Gate uvedené v tomto dokumentu, jako i jejich loga a ochranné známky jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti East Gate, a.s. na Slovensku a v jiných zemích. Všechny ostatní uvedené produkty a služby jsou ochrannými známkami těchto společností. Poslední úprava dokumentu: East-Gate Strana 10

PROCE55 Warehouse. Přehled

PROCE55 Warehouse. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Warehouse... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Maintenance... 4 PROCE55 Quality... 4 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse... 5 Flexibilní struktura

Více

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS :

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY www.unis.cz OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : SBĚR TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ A NAHRÁVÁNÍ ŘÍDICÍCH PROGRAMŮ ODVODY PRÁCE U VSTŘIKOLISŮ, VYUŽITÍ

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Principy pokročilého plánování výroby Autor BP: Ondřej Konvička Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

gris global Research Information System Solutions s.r.o.

gris global Research Information System Solutions s.r.o. gris global Research Information System Solutions s.r.o. Co je to gris? gris (global Research Information System) je komplexní systém, zajišťující podporu efektivního řízení procesů v průběhu celého životního

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PLANNING FOR EFFICIENCY Strana 2 PAPCEL podporuje růst nasazením technologií APS Společnost PAPCEL, a.s., český výrobce strojů a technologických zařízení

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více