5 Část II Nástroj pro údržbu S4S-JOB. 7 Část III Křížové tabulky. 9 Část IV Zboží a ceny. 11 Část V Kontakty. 14 Část VI Marketing a Operativa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Část II Nástroj pro údržbu S4S-JOB. 7 Část III Křížové tabulky. 9 Část IV Zboží a ceny. 11 Část V Kontakty. 14 Část VI Marketing a Operativa"

Transkript

1

2 2 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Obsah Kapitoly Část I Verze G5.48A 5 Část II Nástroj pro údržbu S4S-JOB 7 Část III Křížové tabulky 9 Část IV Zboží a ceny 11 Část V Kontakty 14 Část VI Marketing a Operativa 17 1 Spisová služba Požadavky Rozesílač PDF Dotazníky Část VII Nabídky 25 Část VIII Sklad 29 Část IX Zakázkový systém 32 1 Vystavené objednávky Vystavené faktury Přijaté faktury Servisní zásah Část X Logistika 43 Část XI Ekonomika 46 Část XII Výroba 49 MTJ Service, s.r.o.

3 Obsah Část XIII Další novinky Index 3 55

4 Verze G5.48A Část I

5 Verze G5.48A 1 5 Verze G5.48A Novinková dokumentace je zaměřena na popis nových funkcí a změn v nejnovějších verzích systému Soft-4-Sale. Zpracované verze: verze G5.48A byla vydaná v jazykových verzích: česká, slovenská a polská.

6 Nástroj pro údržbu S4S-JOB Část II

7 Nástroj pro údržbu S4S-JOB 2 7 Nástroj pro údržbu S4S-JOB S4S job.exe Do S4S job.exe byla přidána funkce NETUSE pro namapování disku do parametr je ve tvaru 'M: \\server\c' včetně kontroly, zda prochází automatická akce zvolená v S4S a to i jako nastavení v profilu. Zároveň došlo k redesignu vzhledu.

8 Křížové tabulky Část III

9 Křížové tabulky 3 9 Křížové tabulky Rozšíření křížových tabulek Křížové tabulky nyní nově umožňují porovnávat data různých období, např. roky, ve sloupcích kvartály nebo na řádcích týdny, ve sloupcích dny v týdnu. na řádcích

10 Zboží a ceny Část IV

11 Zboží a ceny 4 11 Zboží a ceny Výmaz ceníkové karty zboží Vymazání náhradního dílu z karty zboží - nově se zobrazí dotaz na promazání souvisejích záznamů v definici konstrukčních celků + marketingových výběrů. Při mazání ceníkové karty zboží dochází kromě mazání z Tabulky OBJECT, CENIK KALK, CENIK BONUS VARIANTY také k mazání záznamů v tabulkách KONSTRUKCE, SKLAD a CENIK SELECT (tyto záznamy musí být smazány, aby bylo možné smazat rekord z tbl CENIK, ovšem výmaz z tbl neproběhne pokud existují záznamy v pohybech). Přehled zboží Na přehledové sestavě zboží je nová funkce, která po stisku tlačítka Ukaž? umožní skok po vybraných položkách v pořadí v jakém byly vybrány. Pokud se ocitnu na poslední vybrané položce probíhá skákání opět od historicky první vybrané položky. Formulář "parametry tisku ceníku" Nyní je možné třídit v parametrech tisku ceníku dle všech deseti technických parametrů.

12 12 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A

13 Kontakty Část V

14 14 5 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Kontakty Marketingová karta firmy Marketingová karta firmy, záložka "Zakázky" zobrazuje nyní i takové zakázky, na kterých je firma uvedena jako "Uživatel. Takové zakázky jsou od přímých zakázek odlišeny negativním zobrazením čísla zakázky. Objednatel - černý text na bílém pozadí Uživatel - bílý text na černém pozadí. Nastavení "výchozích" tiskových sestav pro kontakt Do nastavení byla přidána i možnost konfigurace pro Vystavené objednávky. SMS - brána Řešení SMS brány bylo rozšířeno o možnost zasílat SMS nad servisním zásahem. Nyní lze do definovaných textů SMS zadat zástupné znaky, které pokud odpovídají poli na kartě nad kterou je SMS generována, budou nahrazeny hodnotami v poli zadanými. Definovaný text SMS zprávy zní např.: "Vážená firmo ~~FIRMA ID~~, obracíme se na Vás..."

15 Kontakty 15 Pokud bude SMS generována např. nad kartou kontaktu bude text ~~FIRMA ID~~ nahrazen příslušným názvem firmy (pole FIRMA ID). Jestliže se mají čerpat informace z pole, které je skryté nebo se na kartě nevyskytuje, bude zástupný text nahrazen podtržítkem " ". Názvy polí lze získat v kartě designera. CreditCheck pro Slovenko Do okna s nastavením kódu pro CreditCheck - proklik ze základní karty kontaktu (semafor) se dá nastavit stahování pro Českou republiku a nově i pro Slovenskou republiku. Při stahování v silent módu se stahuje pro všechny dostupné jazyky pravděpodobně naplánovaná úloha...při stahování bez tohoto režimu se stahuje dle nastavení.

16 Marketing a Operativa Část VI

17 Marketing a Operativa 6 17 Marketing a Operativa Kniha jízd na kartu vozidla bylo doplněno pole Vyřazeno z provozu: <datum>. Bude-li datum vyplněno, na kartě vozidla se zobrazí tučný červený text "Vyřazeno z provozu." rozbalovací pole na kartě "Jízda" lze omezit pouze na platná vozidla (nevyplněné datum "Vyřazeno z provozu") rozbalovací pole na Přehledu jízd, Karta jízdy a Tisku přehledu jízd bylo doplněno o informaci "vyřazeno" Pozor: Pozor při přepočítávání jízd u "kopírovaných" záznamů!! stav tachometru přepočítat samostatně (musí být správný, protože ostatní stavy z něj vychází) stav nádrže přepočítat samostatně (nejlépe s datem od posledního regulérního tankování - počítá se pomocí "skutečné spotřeby" na kartě vozidla) stav spotřeby přepočítat samostatně (vychází ze "současného stavu nádrže"!!! a přepočte se zadané období omezené poslední jízdou a datumem "přepočítat od"). Vhodné používat pro kratší období a v situaci, kdy je znám fyzicky současný stav nádrže (při dotankování "do plné"), aby se upravila hodnota skutečné spotřeby pro výpočty dalších jízd. Jestliže je však současně vybraná volba přepočítat stav nádrže i přepočítat spotřebu, dojde ke "zpětné úpravě" stavu nádrže tak, aby odpovídala vypočtené spotřebě za dané období a zároveň i současnému stavu nádrže!!! Je-li tato volba aplikována na dlouhé období, může dojít ke značnému zkreslení dat.

18 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Spisová služba Doplnění předchystaného textu do záznamu jednání Jestliže se jedná o "nové" jednání, je zachována původní funkčnost - vyplní se všechna pole podle připraveného vzoru (včetně případného RTF formátování obsahu jednání). Jestliže se jedná o "již uložené" jednání, pak po vybrání vzorového záznamu je uživatel dotázán, kam chce text vložit - na začátek, na konec nebo dosavadní text obsahu jednání přepsat textem vzorovým. Vždy se doplňuje nebo přepisuje jen text pole OBSAH JEDNÁNÍ!!! Pokud původní záznam z jednání (nebo i vzorový) obsahuje RTF formátování, bude toto po vložení "vzorového textu" odstraněno!!! (uživatel je na tuto skutečnost upozorněn s možností zrušení akce) a kompletní text jednání bude převeden na obyčejný text (formátování RTF tedy provádějte pokud možno až po finalizaci textu obsahu jednání).

19 Marketing a Operativa Požadavky Strukturované požadavky Firmy, které využívají normy ISO, jistě potěší novinka, která umožňuje evidovat, filtrovat a tisknout strukturované požadavky, a to v jednotlivých strukturovaných krocích (je možné evidovat, zadavatele, řešitele, termín dokončení, název, popis,...). Strukturovaný požadavek je zadáván pomocí tzv.vzorů, ve kterých jsou definovány jednotlivé oddíly a jejich pole, které se budou v daném požadavku zobrazovat. Pro definici jednotlivých polí a vzorů vznikly nové číselníky Číselník strukturovaných požadavků a Konfigurace vzorů strukturovaných požadavků, které je třeba nejprve naplnit. PŘEHLED STRUKTUROVANÝCH POŽADAVKŮ Pro nový typ strukturovaných požadavků je vytvořen nový přehled v menu Marketing-Požadavky-Přehled strukturovaných požadavků, v kterém je možnost základní filtrace požadavků. STRUKTUROVANÝ POŽADAVEK Nový strukturovaný požadavek je založen buď generátorem a nebo pomocí menu Marketing-Požadavky-Nový požadavek a následně použitím záložky Strukturovaný. Při otevření nového požadavku dojde k načtení výchozího vzoru strukturovaného požadavku jako výchozí musí (!) být označen jeden ze vzorů. V kartě požadavku lze pak výchozí vzor změnit za jiný definovaný vzor. Dále je třeba použít generátor pro doplnění Interního čísla požadavku, které je definováno ve formáu rr0001. Při použití generátoru

20 20 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A systém automaticky vygeneruje další požadové číslo. Nad kartou strukturovaného požadavku je definována sestava Řízení nápravných opatření. tisková sestava, např. tisková KONFIGURACE VZORŮ STRUKTUROVANÝCH POŽADAVKŮ Tato konfigurace je pro definici vzoru, který se uplatní v kartě strukturovaného požadavku

21 Marketing a Operativa 21 menu Marketing-Požadavky-Konfigurace-Konfigurace vzoru strukturovaných požadavků. Postup založení vzoru: Zadání názvu str.požadavku Zadání názvu vzoru str.požadavku Označit příp. jako výchozí vzor Použít tlačítko Uložit vzor Definice řádku označení řádku (pole Řádek: ), nastavení popisu řádku, názvu řádku a doplnění příslušných textů (krátký text, dlouhý text, datum), zobrazení oddílu Zapsal a + datum dokončení označení příznaku jako aktivní Po definici všech řádků použít tlačítko Uložit vzor ČÍSELNÍK STRUKTUROVANÝCH POŽADAVKŮ V číselníku strukturovaných požadavků (Marketing-Požadavky-Konfigurace-Číselník strukturovaných požadavků) se definují pole: POPIS ŘÁDKU text zobrazený vlevo pod číselným označení jako popis celého řádku NADPIS ŘÁDKU tučný nadpis celého řádku TEXT ŘÁDKU definice popisů krátkého textu, dlouhého textu i datumového pole

22 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Rozesílač PDF Možnost rozeslaní sestav PDF dle IČO Pro případ, že IČ má více provozoven, je možné v definici rozesílek PDF zvolit funkci "grupace podle IČO", která zamezí zasílání mailů pro každou provozovnu zvlášť. V Upozornění na pohledávky budou tedy k danému IČ všechny provozovny. Interní ový klient Na formulář odeslání u interním klientem bylo přidáno tlačítko texty, kterým je možné přidat předdefinovaný text.

23 Marketing a Operativa 23 Tlačítko "Vložit" - použitím tlačítka se nabídne seznam předdefinovaných textů (prvních 100 znaků), kliknutím na text se tento text vloží na místo kurzoru Texty se definují na záložce "Texty..." v konfiguraci ového klienta. Záložka je dostupná pouze při volbě "interní S4S klient." 6.4 Dotazníky Tisk dotazníku nad vzorovým dotazníkem Vznikla tisková sestava, která umoňuje tisknout dotazník. Sestava si mění počty sloupců podle toho co je navoleno na formuláři, obsahuje standardní hlavičku firmy a v zápatí je standardní s4s + číslo stránky. Pokud zadavatel formuláře má potřebu zapsat informaci sem vložit text, sem procenta je doporučeno použít pole poznámka.

24 Nabídky Část VII

25 Nabídky 7 25 Nabídky Generování více nabídek do jedné přijaté objednávky Na přehled nabídek bylo přidáno zaškrtávací pole, které zajišťuje vyfiltrování pouze vybraných nabídek. Nově byla přidána možnost generovat jednu přijatou objednávku z více (vyfiltrovaných) nabídek. Do nové přijaté objednávky se přenáší veškeré řádky nabídek. V hlavičce se vyplní pouze firma, je-li shodná ve všech nabídkách. Úprava hlavičky je tedy ponechána na uživateli. V souvisejících dokumentech se zobrazují informace jak ze strany nabídky, tak ze strany přijaté objednávky. Nová filtrace v Poptávkách Do křížových tabulek zboží v poptávkách a křižových tabulek poptávek, přehledu poptávek, přehledu zboží v poptávkách byla přidána filtrace na datum realizece a datum termínu poptávky. Nový řádek v Poptávce V poptávce lze stejně jako v jiných dokumentech přidat nový řádek pravým kliknutím myši mezi již dva existující. Sleva s mezisoučty Nově najdete nástroj na doplnění tří řádků vyjadřující slevu jedním tlačítkem (cena před slevou, hodnota slevy, cena po slevě). Počítejte s tím, že sleva se takto může poskytovat i na řádky OD - DO. Funkci najdete v nabídkách - Opravy/ Hromadná oprava nabídky/ Sleva s mezisoučty.

26 26 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Tiskové sestavy ve Slovenštině Formulář Nabidka Set PrintForm byl rozšířen o tiskové sestavy ve Slovenčtině pro nové volby v zahr měně, v zahr měně se slevou, formát tabulky, formát tabulky s DPH.

27 Nabídky 27

28 Sklad Část VIII

29 Sklad 8 29 Sklad Nastavení min. a optim. množství na skladě V hromadném nastavení min. a optimálního množství na skladě je možné zvolit marketingový výběr zboží, který bude podléhat manipulaci s minimálním a optimálním stavem zásob. Daný marketingový výběr je možné otevřít dvojklikem. Rozšíření skladových dokladů o pole stav rozpracovanosti nové pole STAV POHYB rozšíření číselníku stavů rozpracovanosti o Sv (sklad-výdej); Sp (sklad-příjem); Spr (sklad-převod) možnost editace pole stav i po provedení skladového dokladu přidána filtrace na stav pohyb do tisku přehledů stavů pobybu přidána filtrace na stav křížových tabulek pohybu přidána filtrace na stav na přehledu výdejek a příjemek Do konfigurace povinných údajů uvedených agend je přidáno toto pole STAV. Pole stav naleznete i na všech přehledových sestavách výdejek, příjemek a převodek.

30 30 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A

31 Zakázkový systém Část IX

32 32 9 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Zakázkový systém Zálohové x zúčtovací x konečné faktury Pro generování konečných faktur ze zúčtovacích a to v případě, že částka zálohy je vysoká a zákazník má v této hodnotě odebírat jednotlivé kusy zboží ve více dílčích konečných fakturách v průběhu několika měsíců vzniklo následující řešení. Existuje zúčtovací faktura: 1. Vytvoříte si např. dvě dílčí konečné faktury (zatím bez vazby na fakturu zúčtovací) 2. Na zúčtovací faktuře, na záložce Zúčtováno je uvedeno číslo první konečné faktury, do které chcete zúčtovanou zálohu uplatnit, kliknete na nové tlačítko (vytvoření vztahů)

33 Zakázkový systém 33 S4S spojí zúčtovací fakturu FAV s vybranou konečnou FAV , zjistí celkovou částku konečné faktury (včetně DPH), vybuduje vztah a zapíše si do něj zúčtovanou částku maximálně však do výše celkové částky k úhradě na konečné faktuře. Nyní se vždy vztah mezi fakturami řeší metodou Optimum (tedy tak, aby konečná faktura vyšla 0,-), která bude i výchozí metodou v plně automatizované verzi. Po aplikaci všech funkcí přibude ještě metoda Maximum (v podstatě stávající stav do konečné faktury se promítne celá zúčtovací faktura a vznikne tak dobropis). Poslední bude metoda Ručně (uživatel určí částku, která se do připojené faktury použije). 3. Po promáčkutí tlačítka na konečné faktuře se zapíše Záloha. Tak jako dosud, avšak omezena částkou zjištěnou při budování vztahu.

34 34 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A 4. A znovu.. Na téže zúčtovací faktuře, na záložce Zúčtováno uvedete číslo další konečné faktury, do které chcete zúčtovanou zálohu také uplatnit a opět kliknete na tlačítko (vytvoření vztahů). Vytvoří se další vztah k další konečné faktuře obdobným způsobem, jak bylo popsáno výše. (V poli KONEČNÁ FAK: je tedy vidět vždy jen ta poslední připojovaná faktura). Existující vztahy jsou prozatím zjednodušeně vidět pod druhým novým tlačítkem (ukaž vztahy). Po upgrade bude možno z této tabulky jednotlivé faktury otevírat, případně upravovat výši částky, která se má v připojené faktuře uplatnit, měnit metodu vztahu.

35 Zakázkový systém 35 Se zúčtovací fakturou FAV s celkovou částkou ,- Kč jsou tedy nyní spojeny dvě konečné faktury. Do faktury FAV je uplatněno ,50 Kč a do faktury FAV je uplatněno ,60 Kč. (POZOR v tomto ručním zatím systém neumí hlídat, jestli už nebyla celková zúčtovaná částka celá použita!!!) Reklamace na tisku zakázky Na formuláři tisku zakázky je nyní možné zadat také reklamaci. Konfigurace výpočtu výnosů a nákladů zakázek V konfiguraci výpočtu výnosů a nákladů zakázek je možnost zadat více hodnot skladů a kódů pohybu a to pomocí následné hodnoty ((Listeq=.

36 36 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Konfigurace je stavěna jako jeden string oddělený středníkem. Pokud se do pole zadá např ((list=11;22 tak je při čtení považováno za dva parametry. Řešením je před uložením středník zaměnit na vlnku a při čtení zpět na středník. Zakázka x Rámcové objednávky Pokud se nad rámcovou objednávkou vygenerovala zakázka a posléze docházely objednávky dílčí, v plánovaných výnosech a nákladech se začínala duplikovat hodnota (v konečné fázi byla "dvojnásobná" oproti skutečnosti). Proto došlo k úpravě Výpočtu výnosů a nákladů zakázek tak, aby bylo možno rozhodnout, zda se v plánovaných hodnotách má zobrazovat hodnota rámcové objednávky, nebo hodnata součtu objednávek dílčích. POZOR Dílčí objednávkou se v tomto případě rozumí taková, která má vazbu na rámcovou objednávku!!

37 Zakázkový systém Vystavené objednávky Hromadná objednávka Do hromadné objednávky byla přidána filtrace zboží podle příznaku "výrobek". Aby bylo možno jako zdroj požadavků zvolit dle nedodaných přijatých objednávek a vybrat položky, které se "jen" přeprodávají a nevyrábí se (nyní se nabízejí k objednání i položky, které se vyrábět budou a pochopitelně nejsou skladem). Desetinná místa v řádku objednávky Pro případ, že máte v objednávce cenu za jednotku se třemi desetinnými místy, tak se nově faktura generuje bez zaokrouhlování ceny z řádku přijaté objednávky, aby se předešlo rozdílům, které při nezohlednění tisíciny vznikly.

38 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Vystavené faktury Převedení položek z více skladů Pokud přenáším zboží do FV ze skladu potřebuji mít možnost volby množství naskladněné. U varianty, že chci přenést do FV shodnou položku z více skladů, systém založí jednotlivé řádky a do každého řádku zapíše příslušný sklad (řádek FV obsahuje ID skladu). Pokud se řádky vyberou zeleným zaškrtávátkem, tak se zboží neseskupí, ale do pole sklad se zapíše identifikace skladu. Automatické úlohy - Generování Vystavených/Přijatých faktur podle plánu Nyní je možné ovlivnit jaké faktury se budou generovat, jestli budou provedené... nad generátorem lze udělat fotku s požadovaným nastevením a relativitou k datumu název pořadované fotky se vloží do konfigurace automatických akcí do pole parametr 1 a zvolí se uživatel pod kterým tato fotka byla vytvořena Doplnění fakturace Vznikl nový generátro "PlánF!", aby bylo možné přímo nad vystavenou fakturu v případě potřeby automaticky vygenerovat záznamy z plánu fakturace.

39 Zakázkový systém 39 Generátor "PlánF!" nad kartou vystavené faktury, přijaté faktury, vystavené zálohové, přijaté zálohové faktury. Při použití generátoru je uživatel dotázán na interval, den v rámci intervalu, datum startu, datum ukončení... Vygeneruje se tolik záznamy v plánu fakturace, kolik řádků má "zdrojová" faktura. Do záznamu plánu se přebírají všechna dostupná pole z karty zdrojové faktury. Generování jako automatická úloha 9.3 Přijaté faktury Označení přijatých faktur na přehledu V přehledu přijatých faktur byla doplněna možnost označení jednotlivých dokladů pomocí sloupce "?" (zeleně označený) + doplněna filtrace "označené". V poli pro nadpisy sloupečků je tlačítko "?", přes které je možné tyto výběry ovládat (Označ vše, Odznač vše, Inverze příznaku, Zpět ; stejná funkčnost jako na přehledu FV).

40 40 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Došlé faktury Na přijatou fakturu a přijatou zálohovou fakturu bylo přidáno pole SP. SYMBOL, které je automaticky vyplněno spec.symbolem z karty kontaktu po zadání dodavatele, příp. je možné spec.symbol zadat ručně. Do příkazu k úhradě se přenáší spec.symbol primárně z faktury, pokud na faktuře není, doplní se z karty kontaktu. 9.4 Servisní zásah Formulář servisního zásahu má nově kartu s dvěma záložkami 1) prvky s daty a příznaky 2) seznam výrobních čísel k položkám uvedených na dokladu Seznam výr. čísel se vytváří při každém otevření formuláře a je možné ho aktualizovat po použití tlačítka (vpravo vedle seznamu) s popiskem Akt. Servisní zásahy lze generovat i z opravy - máte možnost přenesení více výrobních čísel do SRV. Došlo k úpravě tiskových sestav, kde se vyskytují výrobní čísla zařízení. Jedná se o tyto tři tiskové sestavy: Servisní protokol, Odborné stanovisko, Reklamační protokol.

41 Zakázkový systém 41

42 Logistika Část X

43 Logistika Logistika Logistika - přehled zásilek Do přehledu zásilek byl přidán zelený výběrový sloupec a do přehledu jeho možnost filtrování. Reklamace Do funkce Generování faktury nad dodacím listem byla přidána volbu (příznak) "reklamované zboží" s výchozí volbou "ano". V případě volby "ne" se do generované faktury nepřenesou řádky z DL označeé příznakem "R" (reklamace).

44 44 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Tisk štítků pro Českou poštu V menu Logistika/Evidence zásilek/konfigurace zásilek je nyní nová záložka Česká pošta, která umožňuje jak export seznamu zásilek pro Českou poštu, tak tisk podacího archu nebo přímo podacích štítků.

45 Ekonomika Část XI

46 46 11 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Ekonomika Zaúčtování bankovních výpisů z účtu Raiffaisen Jelikož účet v Kč a EUR má stejné číslo, tak se vše účtuje na jeden stejný účet v účetnictví, což není v pořádku. Při převzetí bankovních účtů do ekonomiky se nyní zohledňuje nejen číslo účtu, ale i měna na něm uvedená při dohladávání v číselníku bank (tam je též měna uvedena). Rozvaha v plném rozsahu Vzhledem ke změnám v účetnictví vznikly 4 "nové" vzory rozvahy a výsledovky (obsahově se liší jen rozvaha v plném rozsahu,která má navíc řádky). Aktualizaci najdete v menu Ekonomika/Výkazy/Rozvaha(Výsledovka), kde po promáčknutí tlačítka "Vzorové..." natáhnete aktuální řádky. Vzhledem k tomu, že změny byly provedeny pouze v rozvaze v plném rozsahu, je třeba tento řádek otevřít a pomocí níže označeného tlačítka doplnit čísla řádků do účetní osnovy dle uvedeného seznamu.

47 Ekonomika 47

48 Výroba Část XII

49 Výroba Výroba Kontrola, zda nejsou doplňovány výrobní položky do "dokončené" zakázky Při zadávání položek z Výrobního rozpadu do Výroby kontrolovat, zda zakázka již není označena jako DOKONČENÁ. V případě, že ano = upozornění uživateli "Zakázka již je označena jako dokončená. Skutečně chcete přidávat další položky? Ano/Ne". V případě volby ANO je třeba odstranit datumy a příznaky z karty zakázky a související Přijaté objednávky (pole VYROBENO). Filtr - Dokončené zakázky V Přehledu výroby je nové filtrační pole Dokončené zakázky, které filtruje ne/dokončené výrobní zakázky. Proklik do přijaté objednávky Na kartě Výrobní zakázky je nyní možnost se prokliknout přes pole OBJEDNÁVKA do související Přijaté objednávky. Proklik na výrobní zakázku V přehledu výroby je nyní možné se prokliknout přímo na výrobní zakázku - poklepáním na číslo zakázky. Poklepání na řádek vyvolá otevření okna výrobní položky jako dosud. Odvádění výroby evidence zmetků V případě, že jsou zadány zmetky při odvádění výroby (na výrobním terminálu), zobrazí se automaticky formulář, kde je možné rozdělit (víceřádkově) zadaný počet ks zmetků k různým kódům neshody - na každém řádku bude uveden počet ks a kód neshody.

50 50 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Kódy neshody jsou definovány v číselníku kódů výroby jako záznamy s příznakem zmetek. Každý takto zadaný řádek se odvede jako samostatný řádek do výrobní položky zakázky s příznakem zmetek a s daným kódem neshody.

51 Výroba 51 Automatické navýšení ks ve výrobě V technologickém postupu výrobku lze zadat do pole "VYR. MN. +" hodnotu v %, podle které dojde při rozpadu objednávky do výrobních operací k automatickému navýšení počtu vyráběných ks.

52 52 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.48A Kalkulace ceny v konfigurátoru výrobku nové pole v řádku cenové kalkulaci (cena dodávky) má ten význam, že výsledná celková cena (množství x cena) se nepromítá do ceny výrobku v objednávce jako jednotková cena, ale jako cena pro celkové požadované množství (prakticky dojde k promítnutí do jednotkové ceny výrobku tak, že výsledná cena se dělí počtem kusů výrobků, pokud systém vypočte cenu 100 Kč pro celou dodáku a vyrábí se 500 ks, pak se cena výrobku navýší o 20 hal) kalkulace výrobku nemění číslo výrobku ani zadané množství, mění jen cenu potvrzenou a požadovanou v tuzemské měně do objednávky doplňuje řádky kalkulace typu 17 nebo řádky vůbec nedoplňuje: konfigurace je dotupná na kartě objednávky výrobku v záložce servisní "Cen.ř.konfigurace". Konfigurace je uživatelská a implictiní hodnota je s řádky typu 17 Doplnění nového typu pole do konfigurátoru výrobku: "combo cenik" - zboží s možností filtrace dle zadaných TP -> "combo TP" - nabízí číselník TP (možnost zadání kterého TP1 - TP10) Výrobní rozpad nad Nabídkou Výrobní rozpad nad Nabídkou včetně možnosti tisku (podklad pro výrobu) a filtrace dle Operací, Kooperací, Materiálů. Proces je následující: vytvoří se na pozadí fiktivní přijatá objednávka, která se následně použije pro realizaci výrobního rozpadu z tohoto rozpadu není možné odtud generovat Zakázku!! ani žádný jiný dokument!! po zavření okna rozpadu se odstraní i fiktivní přijatá objednávka Kontrola kapacit "lidských zdrojů"... Nástroj, který dokáže upozornit předem na situaci, kdy je naplánováno současně tolik práce, že ji pracovníci nejsou schopni pojmout a plánovač výroby se to dozvídá pozdě.

53 Výroba 53 Řešením je Křížová tabulka nad Přehledem výroby. Pomocí této křížové tabulky je možné sledovat požadavek na potenciální kapacitu jednotlivých strojů přes všechny výrobní položky (třeba i bez časového omezení směrem vepředu => všechno kam až vidím...) Využitím vlastností křížové tabulky lze pak definovat tak, že uživatele zajímají pouze takové "dny" kdy požadavek na kapacitu překračuje určitou mez... Pomocí "foťáčku" nebo "procesního panelu" si lze dopředu přichystat pohledy na opakující se situace (s časovou relativitou) "Výrobní rozpad" Nástroj pro výpočet skladové dostupnosti a sloupec se zobrazením skladové dostupnosti. popis: Funkce stejná jako na přehledu zboží v přijatých objednávkách. Prvky typu M a P seřadí podle plánovaného data výroby vzestupně. Při zjišťování dostupnosti se nejprve "uspokojí" komponenty, na které existuje BLOKACE, potom komponenty na které existuje REZERVACE a nakonec všechny zbývajíci Stav dostupnosti se zobrazí jako SKLADEM - dostupné skladem, nebo potvrzený termín vystavené objednávky, NEPOTVRZEN - existuje vystavená objednávka, ale nemá potvrzen termín, NEOBJEDNANO - neexistuje ani vystavená objednávka

54 Další novinky Část XIII

55 Další novinky Další novinky Přečíslování dokladů Pokud máte variantní nabídku rozdělenou na sekce (tj číslování a dále ), vložíte řádek 005a a nemůžete přečíslovat jen danou sekci. Proto pro Nabídky, Přij a Obj vznikla nová funkce, která Vám umožní přečíslovat pozice OD DO, tedy pouze pro souvislou oblast řádků na dokladu. Ekonomika - ekonomické výkazy Do tiskové sestavy rozvahy a výsledovky byla přidána na závěr tabulka s aktuálním datem, spolu s informací o formě podnikání a předmětu podnikatelské činnosti. Číselníky - nový uživatel Při založení nového uživatele se nabídne kromě možnosti nastavení uživatelských konfigurací také nastavení uživatelského menu podle vybraného vzoru uživatele. Replikace - fiktivní replikace Funkce tvorby fiktivní replikace pro data na MS SQL byla optimalizována pro běh nad SQL s více jak milionem řádků.

56 MTJ Service, s.r.o. Žilkova Brno