1st international scientific konference on continual community care in childbirth in Eastern Europe 7. a 8. října 2014 (pá, so)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1st international scientific konference on continual community care in childbirth in Eastern Europe 7. a 8. října 2014 (pá, so)"

Transkript

1 Porod doma co o něm víme? Homebirth what do we know about it? 1. mezinárodní odborná konference na téma kontinuální komunitní péče v porodnictví ve Střední a Východní Evropě 1st international scientific konference on continual community care in childbirth in Eastern Europe 7. a 8. října 2014 (pá, so) 7th and 8th November 2014 (Fri, Sat) Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3, Česká republika Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3, Czech Republic pořádá Porodní dům U čápa, o. p. s. (www.pdcap.cz) Organized by Porodní dům U čápa, o. p. s. (Stork Birth House) organizační tým: Zuzana Štromerová, Ivan Štromer, Jitka Charvátová, Milena Dvořáková, Hana Chauffartová Organizing team: Zuzana Štromerová (president), Ivan Štromer, Jitka Charvátová, Milena Dvořáková, Hana Chauffartová akci simultánně a konsekutivně tlumočí studentky navazujícího magisterského studia na Ústavu translatologie Univerzity Karlovy v Praze Simultaneous and consecutive interpreting is provided by graduate students of Institute of Translation Studies, Charles University in Prague patronát nad akcí převzala Markéta Šichtařová, přední česká ekonomka a matka čtyř doma narozených dětí Held under the auspices of Markéta Šichtařová, a leading Czech economist and mother of four children born at home

2 Praktické informace Practical Information Registrace účastníků probíhá ve čtvrtek 6. listopadu ( ) u hotelové recepce a v pátek 7. listopadu ( ) u hotelové recepce. Registration of participants takes place in the hotel s lobby on Thursday, 6th November, (18.00 to 20.30) and on the on Friday, 7th November ( ). Každý účastník obdrží při registraci jmenovku. Vstup do prostor konference je možný výlučně s touto jmenovkou. Each participant will receive a name tag. Entrance to the venue is possible with the name tag exclusively. Novináři se prokáží platným novinářským průkazem. Media Vouchery získané při registraci jsou určeny pro dopolední a odpolední občerstvení. Podává se voda, svačina a teplý nápoj. Vouchers obtained during registration entitle the participant to mid-morning and mid-afternoon refreshments including water, snack and a warm beverage. Obědy lze zakoupit v restauraci hotelu. Lunches can be bought in the hotel restaurant. Po celou dobu konference bude účastníkům zajištěna šatna. Cloakroom is available for participants during conference hours. Hlídání dětí není zajištěno, zvažte proto prosím vhodnost jejich přítomnosti během přednášek a workshopů. Child minding is not available: the participants are therefore kindly asked to be considerate regarding children s presence in lectures and workshops. Vstupné na večerní party ve výši 500 Kč se hradí při registraci. Evening party fee of CZK 500/EUR 20 is paid at registration. Přednášky se konají v Přednáškovém sále a Sále č. 8. Lectures are held in Přednáškový sál (Lecture Hall) and Sál č. 8 (Hall 8). Workshopy probíhají v Salonku č. 6 a Salonku č. 9. Workshops take place in Salonek č. 6 (Room 6) and Salonek č. 9 (Room 9). Postery jsou umístěny na chodbách přiléhajících k sálům. Posters are placed in the adjoining hallways.

3 Obsah Table of Contents Úvodní slovo pořadatele 5 Organizer s Welcome 5 Přednášející 7 Lecturers 7 Vystavovatelé 51 Exhibitors 51 Poděkování 56 Acknowledgements 56 Modlitba Taizé 58 Prayer of Taizé 58

4

5 Úvodní slovo pořadatele Organizer s Welcome Milé maminky, duly, porodní asistentky, lékaři, milí přítomní, Dear mothers, doulas, midwives, doctors, participants, Welcome to the first homebirth conference in the Czech Republic, welcome to a conference of goodwill. How should one open a conference dealing with childbirth, which has been recently overwhelmed with technology, but which at the same time cannot do without ancient wisdom? I will use the words of the legendary Czech obstetrician Prof. Antonín Ostrčil from 1940: vítejte na historicky první konferenci o porodech v domácím prostředí v České republice, vítejte na konferenci dobré vůle. Jak uvést konferenci z porodnického prostředí, které je v poslední době zahlceno moderní technologií, ale bez dávné moudrosti se neobejde? Použiji slova legendárního českého porodníka profesora dr. Antonína Ostrčila z roku 1940: Nic na světě nemůže se zastaviti. Vše se vyvíjí dále a to stejné platí pro porodnictví a gynekologii, jako pro každý jiný vědní obor. Přitom však často se činí chyba, že na staré, osvědčené zkušenosti se zapomíná v překotném moderním života shonu. Účelná evoluce však znamená rozumnou dohodu mezi konzervatismem a modernismem. Čili jinými slovy vyjádřeno, je žádoucno vzhledem k pokroku budovati vše stále dále, ale na získaném a zděděném základu. Pro nové poznatky se nesmí zapomínati na staré a dobré zkušenosti a tyto se nesmí znova vynalézati, často v menší ceně. Porodnictví je vzácným uměním. Nesmíme připustiti, aby kleslo na řemeslo, k němuž je tlačeno některými cizími proudy, jež se snaží do něho vniknouti. Nothing in the world can stop. Everything is progressing and changing and the same is true for obstetrics and gynaecology as for any other scientific field. At the same time a mistake is often made in the precipitous rush of modern life, that of forgetting experience that has stood the test of time. However effective evolution means a wise agreement between conservatism and modernism. In other words it is desirable, regarding progress, to go on building and developing, but doing so on inherited foundations. Ancient and good experience must not be forgotten because of new discoveries and they should not be being invented again, very often in a form that has lower value. Obstetrics is a precious art. We must not succumb to the pressures from some quarters to infiltrate and turn it into a mere trade. Konference, na které se společně scházíme, spojuje ony staré a dobré zkušenosti s poznatky moderních výzkumů. Snad rozptýlí mraky strachu a předsudků a přinese světlo poznání a pochopení. This conference brings together that ancient and good experience and modern research. Let us hope that it will disperse the clouds of fear and prejudice, and will bring the light of knowledge and understanding. No woman must be left alone in childbirth. As long as there is a single woman in the world who does not want to leave her home during birth, homebirth midwives must not disappear. We must not leave that woman alone. Or do you want to call the police to take the woman to hospital? This conference does not advertise or push forward homebirth as such, but supports a free society and the free will of mothers to make their own informed choice about childbirth! Žádná žena při porodu nesmí zůstat opuštěná. Dokud bude na světě jediná žena, která nebude chtít opustit při porodu svůj domov, nesmí zmizet porodní asistentky, které jí pomohou. Nebo snad chcete na takovou ženu volat policii? Tato konference nepodporuje porod doma jako takový, ale svobodnou společnost a svobodnou vůli matky porodit tam, kde se cítí bezpečně. Ať se Vám u nás líbí. Vítejte! Enjoy the conference! Welcome! Zuzana Štromerová Zuzana Štromerová 5

6

7 Přednášející Lecturers Teresa Angerer, Rakousko Teresa Angerer, Austria porodní asistentka, vdaná, má dvě dcery midwife, married, two daughters porodní asistentkou od roku 1989 mezinárodně akreditovaná laktační poradkyně (IBCLC International Board Certified Lactation Consultant; od roku 2005) další vzdělání: homeopatie v porodnictví, laserová léčba po 16 letech praxe v nemocnici (asistovala u více než 1000 porodů) působí od r již jen jako soukromá porodní asistentka midwife (since 1989) internationally audited lactation consultant (IBCLC) since 2005 additional training: homeopathy in obstetrics, laser treatment after 16 years of hospital experience (over 1000 birth accompaniments) independent midwife since 2007 married, two daughters Lecture Freelance midwifery in Austria tel přednáška Samostatná porodní asistence v Rakousku 7

8 Rudite Bruvere, Lotyšsko porodní asistentka, matka devíti dětí, toho nejmladšího v pěstounské péči Rudite Bruvere na konci sovětské okupace založila v Lotyšsku první praxi nezávislé porodní asistentky. Ačkoliv se narodila a studovala v Německu, vždy chtěla žít v zemi, odkud pochází v Lotyšsku. Jakmile se tam v roce 1997 přestěhovala společně s většinou své rodiny, začala usilovat na osobní i politické úrovni o obnovení profese porodní asistentky mezi jejími vlastními lidmi. To je také hlavní bod její pozornosti. Účastní se fenoménu vzrůstajícího počtu domácích porodů (40 50/rok). Iniciovala sociální projekt Rodinná kolébka (The Family Cradle) a vybudovala malé porodní centrum místo, kde se prakticky vyučuje porod bez rizika mimo porodnici. Je zde mnoho možností pro vzdělávání porodních asistentek i dul. Kolébkový dům (Cradlehouse) a brzy i Přístřešek (Shelter House) otevřou své dveře i sociálně slabým těhotným dívkám a mladým matkám. Abstrakt Porod doma v Lotyšsku Domácí porody v Lotyšsku mají dávnou tradici a byly velmi dobře zavedené v první polovině minulého století až do počátku sovětské okupace v roce Od počátku devadesátých let se zavádělo všechno znovu. Bylo zde několik porodních asistentek a několik státních úředníků, kteří tuto myšlenku podporovali. Napřed vzniklo hnutí, poté systematická aktivita vedoucí k humanizaci porodů v Lotyšsku a směřující k maximálnímu rozšíření kompetencí porodní asistentky. Důležitá je politická práce; nástroje právní základ vycházející z konceptu lidských práv, sektorové direktivy EU pro porodní asistentky a Mnichovská deklarace: Zdravotní sestry a porodní asistentky: síla pro zdraví z roku 2000, podpora z EMA a kolegů z periodika Midwifery Today, partnerské vzdělávací projekty. Bylo nutné pracovat s lidským faktorem (např. dlouho etablovanou pozicí podřízenosti, nízkou sebeúctou, minimálními znalostmi o fyziologii porodu); nyní možnosti vzdělávání, znovunalezená sebedůvěra, spolupráce s kolegy a rodícími ženami; zpřístupnění reálných znalostí o porodu, matce a dítěti místní komunitě: uspokojivé zkušenosti s domácími porody a láskyplnou péčí důvěryhodných porodních asistentek. Rozšiřují poselství, že porod nesmí být provázen strachem, tato posilující zkušenost by neměla chybět sebedůvěra je obnovena. Časté publikování v různých druzích médií včetně knihy texty našich porodních asistentek pro naše ženy: Těhotenství a porod s radostí (2008, Linda Rozenbaha). nezisková organizace slouží k podpoře matky a dítěte a také přirozených porodů v domácím prostředí networking Úspěchy: Soukromá praxe porodních asistentek je od roku 2006 legální. Dvě samostatná porodní centra; zvyšuje se poptávka po domácích porodech/porodech mimo porodnici, ke škodě porodníkům; roste nová generace celostně uvažujících porodních asistentek; mnoho vzdělaných dul podporuje rodiny před, v průběhu i po porodu; vice kojících matek, v této souvislosti se i v porodnicích postupuje směrem k humanizaci porodů; neustále rostoucí skupina rodin připravených vzít zodpovědnost za své životy do svých rukou. Rodinná kolébka asociace porodních asistentek, rodičů rodících doma a sociálně cítících lidí slouží jako útočiště pro vzdělání a k porodům. Mateřské centrum je take místem k získání praktických znalostí o porodu bez rizika mimo porodnici. Velmi potřebný je tzv. Přístřešek pro sociálně slabé těhotné dívky a mladé matky. V rámci této instituce bude již brzy otevřen. Rudite Bruvere, Latvia midwife, mother of nine children, the youngest a foster child Rudite Bruvere started the first independent midwife s practice in Latvia after the end of the Soviet occupation. Though born and educated in Germany she always wanted to live in her country of origin Latvia. Since she moved there in 1997 with most of her family, she has worked on all levels the personal as well the political to help renew midwifery among her own people, in its original approach and scope of care. She attends a still growing number of homebirths (40 50 a year). She initiated the social project The Family Cradle and built there a small Birthing center a place also to teach safe out-of-hospital birth in practice. There are educational events for midwives and doulas at the Cradlehouse and soon a Shelter house for neglected pregnant girls and young mothers will open its doors. 8

9 Abstract Homebirth in Latvia Homebirth in Latvia has an ancient tradition and was well established in the first part of the last century until the Soviet occupation in Since the early 90s there were new beginnings a few midwives and some supporting officeholders first started a movement, then organized work towards humanizing birth and rebuilding true midwifery in Latvia towards its widest scope of practice. Important is political work; tools the legal base of the Human Rights, the EU sectorial Directives for Midwives and the 2000 Munich Declaration: Nurses & Midwives: a Force for Health, support from EMA and Midwifery Today colleagues, partner projects in education. Human factors (e.g. long-established submission, low self-esteem, limited knowledge about birth physiology) had to be overcome; the means education, rebuilding of lost confidence, co-working with colleagues and childbearing women; enlightenment of the community towards real knowledge about birth, the mother and the newborn: by satisfying experiences of homebirths and loving care by a trustworthy midwife families have effectively spread the message: birth must not be feared, this empowering experience should never be missed trust has been restored. frequent publications in different media, including a book our midwifery texts for our women: Pregnancy and Childbearing with Joy (2008, Linda Rozenbaha). NGO s serving the needs of mama&baby support also gentle births at home networking. 9 The gains: Independent midwife practices, since 2006 homebirth in Latvia is legal. Two freestanding birth centres; increasing want for homebirths/out of hospital births, despite obstacles; new generation of holistic midwives is growing; thoroughly educated doulas support families in before, during and after birth; more successfully breastfeeding mothers; corresponding to this development more respect for childbearing families inside hospitals hospital births some steps closer towards humanized birth; steadily growing group of families ready to acknowledge the responsibility for their own lives. The Family Cradle an association of midwives, homebirth parents and social minded supporters to serve the goals of Education-Birth-Shelter. The Maternity centre there is also a place to learn the practices of safe out-ofhospital births. An urgently needed Shelter house for neglected pregnant girls and new mothers will soon open in the Cradle-House.

10 Sheena Byrom, Velká Británie Sheena Byrom, Great Britain RM, MA, nezávislá porodní asistentka praktikující v Anglii MA, OBE, a practising midwife in England She worked within the NHS for more than 35 years. Sheena was one of the UK s first consultant midwives, and successfully helped to lead the development of three birth centres in East Lancashire. She is a member of the Royal College of Midwives Campaign Better Births initiative, and lectures nationally on midwifery and childbirth related topics. Whilst working as a community midwife. Sheena found herself at the centre of a 9 year long litigation case, following a complicated home birth. Sheena was awarded an OBE in 2011, for services to midwifery, and she actively lobbies for maternity service improvements through several social media channels. Sheena is the Patron of StudentMidwife.Net and a Trustee of the Iolanthe Midwifery Trust. Her midwifery memoirs, Catching Babies, is a Sunday Times bestseller, and her absolute passion is promoting normal birth, and a positive childbirth experience for all women. Sheena is currently an Independent Midwifery Advisor. Více než 35 let pracovala Sheena Byrom v rámci NHS (National Health Service státní zdravotní služba). Byla jednou z prvních konzultujících porodních asistentek ve Velké Británii a úspěšně pomáhala při vzniku a rozvoji tří porodních center v hrabství Lancashire. Je členkou Královské akademie porodních asistentek (Royal College of Midwives) a po celém Spojeném království přednáší o porodní asistenci a o tématech spojených s rozením dětí. Současně pracuje jako komunitní porodní asistentka. Po dobu devíti let čelila soudnímu sporu v souvislosti s komuplikovaným porodem doma. V roce 2011 byla oceněna Řádu britského impéria (OBE) za svůj přínos porodní asistenci. Prostřednictvím sociálních sítí se aktivně zasazuje o zvýšení úrovně péče o matku a dítě. Je patronkou serveru studentek porodní asistence StudentMidwife.Net a členkou předsednictva Iolan the Midwifery Trust. Vydala úspěšnou vzpomínkovou knihu s názvem Catching Babies (Chytání dětí). Je vášnivou zastánkyní normálního porodu a pozitivního porodního zážitku pro každou ženu. V současné době pracuje také jako poradkyně nezávislých porodních asistentek. Lecture Normal Birth Campaign tel přednáška Kampaň za normální porod 10

11 Zuzana Candigliota, Česká republika Zuzana Candigliota, Czech Republic Mgr., právnička Ligy lidských práv, se zabývá především zdravotnickým právem, právy žen a dětí v souvislosti s porodem a právy rodičů svobodně rozhodovat o očkování. Master s degree, lawyer of The League of Human Rights, engaged chiefly in medical law, the childbirth-related rights and parental rights to freely decide about vaccination She was a founder of the Férová nemocnice (Fair Hospital) project (www.ferovanemocnice.cz), which provides legal advice to patients. She pleads in cases of interventions during labor that took place against the will of women, acts on children against the will of their parents and in cases of interference with freedom and privacy. As a member of the legal team she is involved in the complaint against the Czech Republic for preventing women from using midwifery care during childbirth at home (case Dubská vs. Czech Republic). She is a protagonist of women s free choice regarding obstetric care based on objective information and liberalization of the health system. For further information on the topic of the rights of birthing woman and others see her blog Stála u zrodu projektu Férová nemocnice (www.ferovanemocnice.cz), který poskytuje právní poradenství pacientům. Zastupuje případy zákroků při porodu proti vůli žen, úkonů na dětech proti vůli rodičů a zásahů do svobody a soukromí. Jako členka právního týmu se podílí na stížnosti proti České republice za to, že brání ženám využít péče porodní asistentky při porodu doma (případ Dubská proti České republice). Je zastánkyní svobodné volby žen ohledně porodní péče založené na objektivních informacích a liberalizace systému zdravotnictví. Právům rodiček i jiným tématům se věnuje na svém blogu Abstracts Is homebirth legal in the Czech Republic? The lecture will explain the law situation and practice relating to home births in the Czech Republic. It will focus on the questions What are the rights and obligations of the birthing mother and the midwife?, What are the current legal risks of home birth?, What is the role of the government, the health insurance companies and the professional companies? and What kind of litigations are currently being lead to the issue of homebirth? And if at the time of the conference the decision of the European court of Human rights in the case Dubská and Krejzová vs. the Czech Republic will be known then What is the importance of this court proceeding and his decisions? Midwife in community care in terms of law The lecture will mainly address the following questions: How should a midwife proceed if she wants to work as an independent midwife in community care? What type of licence can she obtain? How can she minimalize legal risks? Is there a way for homebirth care to be legally provided? Abstrakty přednášek Je porod doma v České republice legální? Příspěvek vysvětlí právní úpravu i praxi týkající se domácích porodů v České republice. Zaměří se na otázky Jaká práva a povinnosti má rodička a porodní asistentka?, Jaká jsou současná právní rizika porodů doma?, Jakou roli hraje stát, zdravotní pojišťovny a odborné společnosti? a Jaké soudní spory se vedou k otázce porodů doma? A pokud v době konference bude již vyhlášeno rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice, tak Jaký význam má toto soudní řízení a rozhodnutí? Porodní asistentka v komunitní péči z hlediska práva Příspěvek zodpoví především tyto otázky: Jak by měla porodní asistentka postupovat, pokud chce pracovat jako soukromá porodní asistentka v komunitní péči? Jaký typ oprávnění může mít? Jak může minimalizovat právní rizika? Existuje možnost, jak legálně poskytovat péči u porodu doma? tel

12 Jette Aaroe Clausen, Dánsko Jette Aaroe Clausen, Denmark PhD, porodní asistentka, vedoucí výzkumu porodní asistence na Katedře porodní asistence na Metropolitní univerzitě v Kodani PhD, senior lecturer at Midwifery at Metropolitan University College, Department of Midwifery in Copenhagen Her areas of interest medicalization, iatrogenic effects, place of birth and woman s Involvement in decision making and legal issues. Jette is also engaged in international work on human rights issues in maternity care with a special focus on European maternity care practices. Jette completed her PhD in Science and Technology Studies (STS) at the Center for Studies, Faculty of Art, Aarhus University under the topic: How does materiality shape childbirth practices? An exploratory journey into evidence, childbirth practices and STS. The point of departure is a non-essentialist take on technology. She explored the relationship between technology in use in everyday birthing practices and the knowledge developed in randomized trials. She used consequence empirical studies, interview and field study as her methodology. Jette has also worked with quantitative research, i.e. Cochrane meta-analysis of planned hospital birth versus planned home birth. She is currently involved in research on the use of non-registered drugs in childbirth, particularly the use of misoprostol for induction of labour. Furthermore she is engaged in developing an on-line questionnaire that explores women s experience and the consequences of the use of the Kristeller maneuver (pressure on the stomach during birth) during birth. Ve své výzkumné práci se zaměřuje zejména na medikaci, iatrogenní poškození (způsobené lékařským zásahem), místo porodu a zapojení ženy do rozhodovacího procesu včetně právních aspektů. Jette se také podílí na mezinárodním úsilí v oblasti lidských práv v péči o těhotnou a rodící ženu se zaměřením na postupy péče aplikované v Evropě. Jette získala titul Ph.D. v oboru věda a technika ve Výzkumném ústavu filozofické fakulty univerzity v Aarhus disertační prací s názvem Jak materialismus ovlivňuje postupy porodní péče? Zkoumala v ní vztah mezi technologií používanou v každodenní porodní péči a vědomostmi získanými v randomizovaných studiích. Využila také empirické studie, rozhovory a výzkum v terénu. Jette se zabývala také kvantitativním výzkumem, konkrétně Cochranovou meta-analýzou plánovaných porodů v nemocnici vs. plánovaných porodů doma. Momentálně se zabývá výzkumem použití neregistrovaných léčiv při porodu, zejména užití misoprostolu k vyvolání porodu. Dále je zapojena do vývoje on-line dotazníku, který zkoumá zkušenosti žen a následky použití Kristellerovy exprese (tlak na břicho během porodu). Abstrakt Porod doma je jedinečnou příležitostí pro ženy, rodinu a společnost Vyjdu z Cochranovy databáze a budu hovořit o iatrogenních vlivech a prevenci zbytečných zásahů. Budu hovořit o různých druzích důkazů (studiích založených na pozorování). Budu hovořit o různých přístupech k porodu (lékařský model a model péče porodních asistentek). Zdůrazním, že docílit přirozeného porodu je v současné společnosti těžké. Budu hovořit o vlivu oxytocinu (doma je méně dohadů). Pohovořím o tom, jak můžeme pochopit, proč doma dochází k menšímu počtu zásahů. Domácí prostředí je prostředí, kde se snaží fyziologický porod přežít (výhodu z toho mají matky, ale je to také místo, kde se mohou odborníci hodně poučit o nekomplikovaném porodu). Co všechno potřebujeme pro bezpečný porod doma. Jak je to zařízeno v Dánsku? Abstract Homebirth is a unique source for women, families and societies I will use the Cochrane analysis and talk about iatrogenic effects and the possibility to prevent unnecessary interventions. I will talk about kinds of evidence (observational studies). Different perspectives on birth (the medical model vs. the midwifery model). I will highlight that physiological birth is difficult to obtain in today s society. I will also talk about the oxytocin producing room (less argumentation at home). I will mention how we might understand why environment results in fewer interventions at home. Home birth is a place where physiological birth strives (for the benefit of mothers but also a place where professionals can learn about uncomplicated birth). What does it take to make home birth safe how we organize it in Denmark. 12

13 Judy Slome Cohain, Izrael Judy Slome Cohain, Israel BS, BSN, MSc., americká certifikovaná a vysokoškolsky vzdělaná zdravotní sestra a porodní asistentka, posledních 30 let žijící a pracující v Izraeli; matka čtyř dětí. BS, BSN, MSc, American Certified Nurse Midwife living and working in Israel for the past 30 years; mother of 4 For the past 6 years has been searching for evidence of planned attended homebirths which would have had better outcomes if they had been planned hospital births. Her findings appear on Youtube under Why homebirth is 1000 times safer than hospital birth for low risk women. To date, she has attended 600 consecutive homebirths, all vaginal births with good outcomes. Her findings have been published in Midwifery Today, GreenMedInfo.com and appear on Youtube under Why homebirth is 1000 times safer than hospital birth for low risk women in the USA. V posledních šesti letech se zabývá hledáním důkazů o plánovaných domácích porodech, které by bývaly skončily lepšími výsledky, kdyby probíhaly v nemocnici. Výsledky svého bádání shrnula v prezentaci Proč je porod doma (v ČR) 500krát bezpečnější na YouTube. Do dnešního dne asistovala u 600 domácích porodů, vše vaginální porody s dobrými výsledky. Prosazuje vlastní tzv. 3,4,5 minutový postup pro vypuzení placenty (3 minuty po porodu volitelně přestřižení pupeční šňůry, 4 minuty po porodu jde matka do nízkého dřepu s patami na podlaze, do 5 minut matka vytlačí placentu). Tato metoda vede k nulovému výskytu poporodní krevní ztráty nad 1000 ml u těhotenství velkou i malou mírou rizika. Her current ambitions is to promote the use of Judy s 3,4,5 minute management of the delivery of the placenta (3 minutes cut the cord, 4 minutes into full squat with feet flat on floor, 5 minutes she pushes out the placenta) which results in zero incidence of PPH > 1000 cc in high and low risk pregnancies. Abstrakt přednášky Kdy je porod doma bezpečnější? Porod v porodnici je obecně považován za bezpečnější, než plánovaný domácí porod, a to jak pro rizikové, tak i pro nízkorizikové rodičky. Obecně propagovaný názor expertů je, že vzácně mohou při porodu nastat komplikace, které opravňují přednostní přípravy nemocničního porodu, tyto komplikace ale zároveň nikdo neumí vyčíslit. Čtyři vážné porodní komplikace, které se lépe řeší v nemocnicích, jsou prolaps pupečníku, ruptura dělohy, embolie plodovou vodou a předčasné odloučení placenty. Prolapsu pupečníku lze v průběhu porodu úspěšně předcházet, pokud se vynechá umělé protržení vaku blan a eliminují se vnitřní vyšetření. Všechny ostatní komplikace nastávají buďto při vysoce rizikových porodech nebo následkem nemocničnímu zásahu. Míra úmrtí při porodu ze zbytečných císařských řezů (1/5 000) dalece převažuje téměř nulové riziko vzniku embolie plodovou vodou při domácím porodu (1/ ). Abstract When is homebirth more safe? Hospital birth is commonly believed to be safer than planned homebirth for both high and low-risk women. A commonly promoted expert opinion is that there are rare complications which can arise at birth, that justify planning a hospital birth but they are never enumerated. The 4 serious birth complications which are better dealt with in hospital are Cord prolapse, Ruptured Uterus, AFE and Placental abruption (C.R.A.P). Cord prolapse can be prevented intrapartum by eliminating AROM and vaginal exams. The other complications occur in high risk births or due to hospital interventions. The rate of maternal death from unnecessary cesarean (1/5,000) far outweighs the miniscule risk of AFE at homebirth (1/500,000). workshop Minuta 3, 4, 5 podle Judy Workshop Judy s 3, 4, 5 13

14 Suzy Colebeck, Velká Británie Suzy Colebeck, Great Britain členka National Childbirth Trust, recenzentka odborných článků, konzultantka NCT antenatal teacher, reviewer and assessor, mentor Suzy Colebeck získala odbornou kvalifikaci National Childbirth Trust jako průvodkyně těhotenstvím (NCT antenatal teacher) od roku Pracovala se stovkami rodičů z celé Velké Británie. Působí také jako recenzentka odborných článků a hodnotí práci učitelů i studentů. V roce 2013 získala kvalifikaci jako konzultantka a nyní učí budoucí průvodkyně těhotenstvím v rámci kurzů akreditovaných při worcesterské univerzitě (Worcester University). Pomáhala zajišťovat denní semináře a workshopy, přednášela průvodkyním těhotenstvím o poporodní péči o starší děti, smíchu ve třídách, uplatnění učiva na témata Příprava na porod a období po něm a Výzva pro status quo. Z popudu NCT funguje jako zástupkyně hodnotící výzkumné projekty pro HTA z perspektivy uživatelů služeb a v širokém okruhu souvisejících témat. Nabízí přednášky studentům studujících obor porodní asistence, které se týkají očekávání žen v souvislosti s poskytovanou péčí. Zasedá ve výboru Řízení studijních plánů (Curriculum Management Committee) a ve Výběrové komisi porodních asistentek (Selection Committee for Midwifery) na Northumbrijské univerzitě (Northumbria University). Pracovala rovněž jako konzultantka pro učitele a studenty v Severovýchodní Anglii. Jako zástupkyně NCT se účastnila konferencí a přednášela mladým lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu. Vedla také třídenní workshop Příprava na porod. Přednášela také pro porodní asistentky, které workshopy hodnotily velmi pozitivně. Pro NCT napsala publikace a editovala části z ročenky NCT Váš porodní rok (2004). Suzy qualified with NCT in 2003 and has worked with hundreds of parents to be an antenatal teacher across the UK. She also qualified as an assessor and carries out reviews and assessments of teachers and students. In 2013 she qualified as a tutor and now teaches students how to become antenatal educators as they undertake a course accredited by Worcester University. She facilitated study days and workshop sessions on Group B Strep, Postnatal work for antenatal educators with older children, Laughter in classes, Applying the Preparation for Birth & Beyond curriculum to your practice and Challenging the status quo. She acts as a lay representative on behalf of NCT to assess research projects for the HTA from the perspective of service users on a range of relevant topics. She offers lectures to groups of student midwives about the expectations of women using maternity services. She sits on the Curriculum Management Committee and the Recruitment and Selection Committee for Midwifery at Northumbria University. Suzy acted as a Mentor to students and others teachers from the North East. She has attended conferences on behalf of the NCT and delivered sessions to junior doctors and other healthcare professionals including a 3 day Preparation for Birth and Beyond workshop to midwives which was hugely positively evaluated. She has written for NCT workers publications and edited sections of their book Your Birth Year (2004). Abstrakt přednášky National Childbirth Trust Organizace NCT podporuje ve Spojeném království ženy již více než 50 let a pomohla mnoha ženám získat sebevědomí k tomu, aby si zvolily porod v domácím prostředí stejně jako změnit postupy tak, aby byla zajištěna péče zaměřená na ženu. Přednáška uvede stručnou historii NCT, dále bude pokračovat diskusí na téma: Jak NCT podporuje ženy. Součástí přednášky budou také zkušenosti žen a nastínění budoucnosti domácích porodů ve Spojeném království. Abstract National Childbirth Trust NCT have been supporting women in the UK for over 50 years and have helped many women feel confident to choose home births as well as changing policies to ensure women centred care. The talk will give a brief history of NCT and move onto discuss how we have supported women, share the experiences of women and consider the future for home birth in the UK. 14

15 Betty-Anne Daviss, Kanada Betty-Anne Davis, Canada registrovaná porodní asistentka pracující v Montfort Hospital a v Ottawa Hospital registered midwife at the Montfort Hospital and The Ottawa Hospital and an Adjunct Professor in Women s Studies at Carleton University in Ottawa, Canada Je externí profesorkou Ženských studií v Carlton University v Ottawě. Jako porodní asistentka pracuje 39 let a v současnosti se věnuje výzkumu jak v oblasti klinické epidemiologie, tak v oblasti sociálních věd. U porodů doma začala asistovat v Guatemale v letech Zde se sbírala zkušenosti od místních tradičních porodních asistentek. V letech působila v jižní Alabamě v domorodé komunitě, kde ženy využívaly černé porodní babičky. Podílela se na přípravě legislativy upravující profesi porodních asistentek v Quebecu a v Ontariu v letech Je registrovanou porodní asistentkou v obou provinciích. Tato registrace ji opravňuje asistovat jak u porodů doma, tak v nemocnici. V letech byla vedoucí komise pro statistiku v organizaci MANA (Midwives Association of North America). Je spoluautorkou rozsáhlé prospektivní studie týkající se porodů doma v Severní Americe. Tato studie byla uveřejněna v BMJ Asistovala u porodů koncem pánevním v domácím prostředí, ale získala právo asistovat u porodů koncem pánevním i v nemocnici, kde v současné době doškoluje jak lékaře, tak porodní asistentky. Byla členkou kanadské pracovní skupiny, která revidovala literaturu týkající se porodů v domácím prostředí, a která přijala rezoluci, v níž je porod v domácím prostředí doporučován zdravým ženám s nízkým rizikem (viz She has been a midwife for 39 years and is a researcher in both clinical epidemiology and the social sciences. Her home birth experience started in Guatemala where she learned from the traditional midwives in , and in southern Alabama among the locals, including those using the black granny midwives She was involved in working toward legislation for midwives and home birth in Quebec and Ontario, Canada and became a registered midwife in both provinces, required by legislation to attend BOTH home and hospital births. She was the head of the MANA statistics and research committee and is co-author of the largest prospective study on home birth in North America published in a medical journal the BMJ (2005). She has been involved in reviews (both published and unofficial) of home birth studies since. She has a history of doing vaginal breech births at home but has won the right to attend vaginal breech births in hospital without a transfer to a physician where she is now re-skilling medical residents and midwives. She was recently on the Canadian task force that reviewed the home birth literature and adopted a resolution that recommends home birth for health, low-risk women (see přednáška a workshop Fyziologický porod koncem pánevním Lecture and Workshop Physiological breech birth 15

16 Daniela Drandić, Chorvatsko/Kanada Daniela Drandić, Croatia/Canada původem Chorvatka, která v roce 2003 odešla natrvalo do Kanady, avšak Chorvatsko stále nazývá svým domovem Canadian expat who has called Croatia home since 2003 She has been a member of Croatia s largest and most respected parents NGO, RODA Parents in Action, since she became a mother in RODA has been a pioneer in using the internet and new technologies to educate and unite parents and runs the premier parenting forum in the country and the largest independent, nonprofit parenting Facebook page. Od roku 2006, kdy se stala matkou, je členkou chorvatské nejuznávanější neziskové organizace sdružující rodiče s názvem RODA Rodiče v akci (Parents in action). RODA se stala průkopníkem ve využívání internetu a obecně moderních technologií ve vzdělávání a vzájemné podpoře rodičů. Provozuje rozsáhlé internetové rodičovské fórum a také nezávislou, neziskovou facebookovou stránku. V posledních čtyřech letech je Daniela Drandić vedoucí Programu pro těhotenství a porod pod záštitou RODA (RODA s Pregnancy and Birth Program), koordinujícím programy a iniciativy za účelem zlepšení péče o matku a dítě. Je členkou iniciativy a pracovní skupiny UNICEF Nemocnice přátelské k matkám (UNICEF s Mother-Friendly Hospital Initiative). Daniela Drandić has for the past four years been serving as head of RODA s Pregnancy and Birth Program, coordinating projects and initiatives to improve maternity services. She is a member of UNICEF s Mother-Friendly Hospital Initiative working group. Abstrakt přednášky Moderní rodičovství, moderní aktivismus sociální média a nové technologie ovlivňující změny Nová generace rodičů vyrůstá v éře internetu a sociálních médií. Jako vyučující a aktivisté musíme změnit naší komunikační taktiku tak, aby byla pro novodobé rodiče dosažitelnější a lépe jim sloužila. Tato přednáška bude věnována zkušenostem největší chorvatské rodičovské neziskové organizace s tím, jak zapojit uživatele sociálních médií a jak tato média využít jako prostředku pro zpětnou vazbu a prosazování změn. Abstract Modern Parents, Modern Activism Social Media and New Technologies in Affecting Change New generations of parents have grown up with internet technologies and social media. As educators and activists, we must adapt to our target groups and change our communications tactics to better reach and serve them. This talk will present the experience of Croatia s largest parents NGO, how to engage users on social media and use it as a vehicle to get feedback and advocate for change. 16

17 Zalka Drglin, Slovinsko Zalka Drglin, Slovenia PhD. v oboru ženská studia a teorie feminismu, Mgr. v oboru kulturní sociologie PhD in Women s studies and Feminist theory, Master s degree in Cultural Sociology Je výzkumnicí a vedoucí výzkumných projektů slovinského Národního institutu veřejného zdraví v Lublani. Mezi její hlavní pracovní obory patří péče o těhotnou a rodící ženu, psychické zdravotní potíže v těhotenství a po porodu, veřejné zdraví, zdraví žen, práva žen v souvislosti se zdravotní péčí, porodní asistence, kvalita péče o těhotnou a rodící, kultura porodu, kojení, komunikace a etika při poskytování péče. Koordinuje a vede rozličné výzkumné projekty; dříve v Institutu vzdělání a na Filozofické fakultě a v Národním institutu veřejného zdraví. She is researcher, leader of the projects on National Institute of Public Health, Ljubljana, Slovenia, her working topics are maternity care, mental health problems in pregnancy and postpartum, public health, women s health, women s (health) rights, midwifery, quality of maternity care, birth cultures, breastfeeding, communication and ethic of care. She is coordinator and leader of different research project; before at Institute of Education, on Faculty of Arts and now at National Institute of Public Health. Her poems and short stories are published in literary magazines and on Radio Slovenia. She practices as Transactional Analysis Consulter, working individually and in group consulting (post-traumatic stress syndrome, pre- and post-natal depression and anxiety, life-transitional problems). She writes papers in scientific journals and articles for users of healthcare, gives presentations on conferences and lectures to students, health professionals and pregnant women and others interested in maternity care. She is a member of the editorial board of the Delta, Slovenian journal for women s studies and feminist theory. She is dedicated to reconsideration of the essence of the very core of motherhood: of childbirth in the symbiosis of nature and culture; about the confluence of his/her-story and vision, traditional wisdom and modern science; about the actual need for integration of (bodily) skills of women and midwives, concise thinking and ethic towards excellent holistic maternity care worldwide. She is country representative of Midwifery Today and International MotherBaby Childbirth Organization. Publikuje básně a povídky v literárních časopisech a v rádiu Slovinsko. Provozuje praxi transakční analytičky, poskytuje individuální konzultace i skupinové terapie (syndrom post-traumatického stresu, před a po porodní deprese a úzkost, problémy související s životní změnou). Přispívá do vědeckých časopisů a píše články pro příjemce zdravotní péče, dělá prezentace na konferencích a přednáší studentům, zdravotníkům, těhotným ženám a všem, které péče o těhotnou a rodící ženu nějakým způsobem zajímá. Je členem redakční tabule DELTA, slovinského žurnálu publikujícího vědecké články s ženskou a feministickou tematikou. Je oddaná snaze o přehodnocení samotné podstaty mateřství: narození dítěte v souladu s přírodou a s kulturou; společný vliv příběhu každého jednotlivého dítěte a ženiných představ o porodu; tradiční moudrosti porodních asistentek ve spojení s nejnovějšími poznatky moderní vědy; o potřebě integrovat fyzické schopností žen a porodních asistentek; pregnantním myšlením a etikou vstříc k excelentní a celostní péči o těhotné a rodící ženy po celém světě. Reprezentuje svou zemi v organizacích Midwifery Today (Porodní asistence dnes) a International MotherBaby Childbirth Organization (Mezinárodní organizace pro porodnictví podporující jednotu matky a dítěte). Lecture Birthing spaces: choice of birthing place as key of excellence in maternity care Zalka Drglin National Institute of Public Health, Trubarjeva 2, SI 1000 Slovenia tel přednáška Prostor pro porod: výběr místa porodu jako klíč k nejvyšší kvalitě péče v mateřství 17

18 Jane Evans, Velká Británie Jane Evans, UK zdravotní sestra a porodní asistentka ve Velké Británii nurse and midwife in the United Kingdom She has been a midwife in clinical practice for more than 30 years. Her practice has been mainly community based supporting women having homebirths. Jane worked within the UK National Health Service for twenty years and has worked independently since She has developed extensive experience in helping women birth twins and babies presenting by the breech. Jane is the author of the AIMS booklet Breech Birth, What are my options? and has published various articles in the Midwifery press. She has lectured nationally and internationally and runs A Day at the Breech workshops. She has a particular interest in increasing the knowledge and awareness of basic Midwifery skills throughout the profession. Jane is the mother of four grown up children and has three grand-daughters, one of whom was born breech presentation. Porodní asistentkou byla více jak 30 let. Její praxe je zaměřena na komunitní péči o ženy rodící doma. Po dobu 20 let pracovala v instituci UK National Health Service. Od roku 1991 pracuje jako samostatná porodní asistentka. Získala rozsáhlé zkušenosti s porody dvojčat a porody koncem pánevním. Je autorkou brožury Breech Birth, What are my options? (Porod koncem pánevním, jaké jsou mé možnosti?), publikovala mnoho článků v odborných časopisech pro porodní asistentky. Pořádá na vnitrostátní i mezinárodní úrovni workshopy na téma Den porodu koncem pánevním (A Day at the Breech). Jejím největším zájmem je zvýšení znalostí a povědomí základních dovedností porodních asistentek. Jane je matkou 4 odrostlých dětí a má 3 vnučky, z nichž jedna se narodila koncem pánevním. přednáška a workshop Twins Lecture and Workshop Twins 18

19 Marjolein Faber, Nizozemí Marjolein Faber, Netherlands samostatná porodní asistentka na několika pracovištích porodních asistentek v Nizozemí freelance, independent midwife for several midwifery practices in the Netherlands Minulý rok úspěšně ukončila studium na Amsterdam Midwifery Academy (Akademie pro porodní asistentky) v Amsterdamu. Již jako zapálená studentka začala organizovat akce s názvem REDTENT, jejichž smyslem je zaplnit prázdné místo mezi akademickými znalostmi a zkušenostmi porodních asistentek přímo v praxi. Na tyto akce zve nizozemské i zahraniční odborníky, aby se se studentkami porodní asistence i dalšími zájemci podělili o své znalosti, zkušenosti i moudrost. Za tři a půl roku své existence se nadace REDTENT na základě více než čtyřiceti vzdělávacích akcí stala uznávanou neziskovou organizací, která mění vzdělávání nizozemských porodních asistentek, a inspiruje ke změnám i mnoho studentek, porodních asistentek, dul a lékařů. Kromě profese porodní asistentky a pořádání akcí nadace REDTENT také přednášela o svém pohledu na porodní asistenci a profesní přípravu porodních asistentek na několika domácích i mezinárodních konferencích a publikovala několik článků v periodikách pro porodní asistentky. Letos v létě prezentovala své názory na kongresu ICM v Praze, který ICM pořádá každé tři roky. Je jí velkou ctí, že se může do Prahy vrátit a přednášet zde o tak důležitém tématu, jakým je svobodná informovaná volby. She graduated from the Amsterdam Midwifery Academy last year. As a passionate student Marjolein started organizing REDTENT events, to fill a gap between what was thought at the midwifery academy and what valuable midwifery knowledge was out there in the world. She invited (national and international) professionals to come and share their knowledge, wisdom and experience with midwifery students and all others interested. After 3 and a half years and more than 40 events, the REDTENT events Foundation has become a wellknown non-profit organization making a change in Dutch midwifery education, inspiring many students, midwives, doula s and doctors to make a change. Besides working as a local midwife and organizing REDTENT events Marjolein also shares her view on midwifery and midwifery education at (inter)national conferences and articles published in midwifery magazines. Last summer she has presented her insights at the ICM Triennial Congress here in Prague. She is honored to be back and to address the important topic of Free Informed Choice. Abstrakt přednášky Možnost svobodné informované volby Informovaná volba je komplikovaná záležitost. Co je potřeba k tomu, aby bylo možné učinit svobodné informované rozhodnutí. Jak máme hodnotit získané informace a kde je získáme. Jak se tyto informace hodí nastávajícím rodičům. Abstract Free informed choice Informed choice is a complicated matter. What is needed to make a free informed choice? What do we count as information and where is the information obtained? And how does this information fit into the values of the expecting parents? Během přednášky zodpovím tyto otázky a také roli informovaného souhlasu v praxi porodních asistentek a výběr porodu v domácích podmínkách. During this talk we will explore this complexity and the role of informed consent in midwifery care and the choice to birth at home. 19

20 Lucie Groverová Suchá, Česká republika Lucie Groverová Suchá, Czech Republic matka pěti dětí, nezávislá publicistka mother of five, independent journalist designérka básnířka spisovatelka autorka knih Aby porod nebolel a Aby život nebolel lektorka workshopů vědomého porodu, lektorka sebepoznávacích seminářů, průkopnice prenatální komunikace prostřednictvím intuitivní kresby v ČR i v Evropě, propagátorka vědomého těhotenství, porodu, rodičovství, lidství. designer poet writer author of the Czech bestseller Painless Birth, which was aslo published in English in 2014 promoter of conscious pregnancy, birth, parenthood and humanity teacher at self-discovery workshops and courses pioneer of prenatal communication through painting both in the Czech Republic and Europe She and her husband educate their children at home. Spolu se svým mužem učí děti formou domácího vzdělávání. Workshop anotation Painless birth myth or reality? Singing through the birth. Prenatal communication through intuitive drawing Painless Birth. The Pregnancy and Birth as an Opportunity to Work on Ourselves (available in English). Is natural painless childbirth a myth or reality? The intent of the book is neither to give universal guidelines nor to compete with the work and methods of Midwives, doulas or other related professions. You won t even find recommendations concerning diet or physical exercise here. Those are pieces of information that you can read in books written by many outstanding authors. The purpose of the book is to pass on personal experience, to show a slightly different point of view and to introduce pregnancy and birth as the woman s work on her own personal development. We are all holding the birth pain as well as the whole experience of birth in our own hands. Based on personal experience and story. The book should be welcomed as a golden opportunity to reinforce the power modern physiology has to challenge thousands of years of cultural conditioning. It can help us to be aware of a sudden paradigm shift regarding our understanding of the birth process and particularly our interpretation of labour pain. From the foreword by Michel Odent, M.D. (author of 13 books including Birth Reborn, Chidbirth and the Future of Homo Sapiens). Anotace workshopu Porod bez bolesti utopie či přirozenost? Prozpívat se porodem. Prenatální komunikace prostřednictvím kresby Těhotenství a porod jako příležitost pracovat na sobě. Je přirozené porodit bez bolesti? Jedná se o mýtus, nebo realitu? Záměrem není podat univerzální návod ani doplněk práce porodních asistentek, dul a dalších souvisejících profesí. Nenaleznete zde ani nějaká zvláštní dietní opatření či fyzická cvičení. Těmto informacím se věnuje ve svých knihách spousta vynikajících autorů. Účelem workshopu je podat zprávu o osobní zkušenosti, ukázat nepatrně jiný úhel pohledu, uvést těhotenství a porod jako práci ženy na svém osobním rozvoji. Všechny držíme porodní bolesti stejně jako celou porodní zkušenost ve svých rukou. Vše je založeno na osobní zkušenosti a historii. Kniha [Aby porod nebolel] by měla být chápána jako dobrá příležitost k posílení moderní fyziologie, jako výzva tisíců let kulturního formování. Může nás varovat před náhlým posunem ohledně našeho porozumění porodního procesu a přesněji naší interpretace porodní bolesti. Z předmluvy Michela Odenta, M. D., (autor 13 knih, např. Znovuzrozený porod a Budoucnost Homo sapiens). 20

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH IN EASTERN EUROPE CONFERENCE

HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH IN EASTERN EUROPE CONFERENCE HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH IN EASTERN EUROPE CONFERENCE Z A G R E B, 1 6-17 A P R I L 2 0 1 5 P R E S E N T A T I O N OF T H E P R O J E C T J A K J I N A K ( C Z E C H R E P U B L I C ) M G R. N A T A

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory Datum: 27. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_312 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Kompetence sester z pohledu lékaře Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Vyhláška MZ č. 99/2012 o (minimálním!!!) personálním vybavení Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více