Ericsson Dialog 4220 Lite, 4222 Office

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ericsson Dialog 4220 Lite, 4222 Office"

Transkript

1 Ericsson Dialog 4220 Lite, 4222 Office Systémové telefony pro komunikačn systém MD110 Uživatelský návod

2 Damovo Česká republika s.r.o. 2004

3 Obsah Obsah strana Úvod Popis Free seating... 7 Přchoz volán... 8 Odchoz volán V průběhu hovoru Přesměrován hovorů Informace o nepřtomnosti Dalš užitečné funkce Nastaven Přslušenstv Instalace Dialog 4220 Lite / 4222 Office 3

4 Úvod Úvod Jsme rádi, že jste si vybral telefon Ericsson Dialog 4220 Lite nebo Dialog 4222 Office. V popisu funkc mohou být částečné rozdly ovlivněné softwarem ústředny (BC9, BC10, BC11 až verze roku 2004 podporujc IP telefonii, pro kterou jsou tyto telefony prioritně určeny) a hardwarem, na který jsou telefony připojeny v pobočkové ústředně. Upozorněn: Telefony Ericsson Dialog řady 4000 jsou systémové telefony. To znamená, že mohou být použity pouze v pobočkové ústředně Ericsson, která tento typ telefonů podporuje, a nelze je připojovat k veřejným telekomunikačnm stm. Copyright Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesm reprodukovat, ukládat v nahrávacch zařzench nebo vyslat v jakékoliv formě ani žádným zařzenm elektronickým, mechanickým, včetně fotokoprován a nahráván do jakéhokoliv systému pro ukládán, bez předchozho psemného souhlasu vydavatele s výjimkou a v souladu s následujcmi podmnkami: Žádná část této publikace nesm být změněna, upravena nebo využita pro komerčn účely. Damovo nezodpovdá za škody, které vzniknou v souvislosti s použitm změněné nebo upravené publikace. Záruka DAMOVO NEPOSKYTUJE NA TENTO MATERIÁL ŽÁDNOU ZÁRUKU, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, ZÁRUKY NA PRO- DEJNOST A VHODNOST PRO ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ. Damovo nezodpovdá za chyby a omyly v této publikaci, ani za náhodné nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s dodánm nebo použvánm tohoto materiálu. 4 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

5 Popis Popis Tóny Do vašeho mikrotelefonu nebo reproduktoru jsou z ústředny vyslány různé zvukové signály, jak je uvedeno dále. Intern oznamovac tón Zvláštn oznamovac tón (Signalizuje přesměrovanou pobočku) Vyzváněc tón (Vyzváněn u volaného účastnka) - opakován po 4 s Obsazovac tón (Volaný účastnk má obsazeno) Tón nedostupnosti (Congestion) Odkazovac tón (Čslo neexistuje, přp. chybná manipulace) Signál upozorněn na čekajc hovor (Zaťukán) Signál napojen do hovoru Konferenčn hovor (Odeslán všem účastnkům konference) - opakován po 15 s Potvrzovac tón Výstražný tón Dialog 4220 Lite / 4222 Office 5

6 Popis Vyzváněc signály Tři různé vyzváněc signály vás informuj o typu přchozho volán. Intern vyzváněc signál Extern vyzváněc signál - opakován po 4 s - opakován po 4 s Signál zpětného volán Indikačn kontrolky Kontrolky na telefonu pomoc různých signálů indikuj stav odchozho volán nebo funkc. Zhasnutá kontrolka Svt trvale Pomalu blikajc kontrolka Rychle blikajc kontrolka Svt s krátkými přestávkami Funkce nen aktivn. Funkce je aktivn. Linka (nebo funkce) je předána na vyčkáván. Přchoz volán nebo nevyzvednutý vzkaz. Probhajc volán. Poznámka: Displej (2 x 20 znaků) má k dispozici pouze Dialog 4222 Office. 6 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

7 Free seating Free seating Funkce Free Seating je určena pro osoby, které maj ve firmě svou účastnickou linku, ale nemaj vlastn telefonn přstroj. Napřklad flexibiln pracovnci, kteř většinu času pracuj mimo kancelář. Jako uživatel Free Seating a momentálně pracujc v kanceláři se mohu přihlásit na jakýkoliv volný telefonn přstroj, kterému bude dočasně přiřazeno čslo vaš pobočky včetně oprávněn. Jedná se o volitelnou funkci. *11* z* z# #11# Přihlášen Vložte váš autorizačn kód a stiskněte Vložte vaše telefonn čslo a stiskněte Nakonec stiskněte Na displeji se znázorn vaše telefonn čslo. Odhlášen Nakonec stiskněte Dialog 4220 Lite / 4222 Office 7

8 Přchoz volán Přchoz volán Vyzváněn a blikajc kontrolka indikuj přchoz volán. u Na linku 1 Hovor přijmáte obvykle na této lince. Zvedněte sluchátko Linka u Zvedněte sluchátko tlačtko blikajc linky Na jinou linku (tlačtko) Linka uz 8 S využitm handsfree (Jen u telefonu 4222 Office) tlačtko blikajc linky Jste spojeni přes intern reproduktor a mikrofon. pro ukončen handsfree hovoru Na jinou pobočku Můžete zodpovědět hovor na telefon v jiné kanceláři. Zavolejte vyzvánějc pobočku Poznámka: Můžete také stisknout tlačtko pro převzet hovoru nebo přmo 8, pokud jsou nadefinovány. 8 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

9 Přchoz volán Přjem dalšho volán během probhajcho hovoru Volno pro 2. volán Je-li na vašem telefonu naprogramována a aktivována funkce Volno pro 2. volán, můžete přijmout dalš hovor. Stisknutm aktivujete (svt) / deaktivujete Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Linka 2 Linka 1 Když je aktivn Volno pro 2. volán, kontrolka se rozsvt. Máte probhajc hovor na Lince 1, když tlačtko Linka 2 začne blikat a oznamuje nové přchoz volán: pro přjem volán Prvn hovor je zaparkován. pro přepnut zpět na prvn volán Druhý hovor je zaparkován. Jste spojen s prvnm volajcm. pro ukončen aktuálně spojeného hovoru Poznámka: Když volajc účastnk aktivoval Čekán na hovor, můžete přijmout druhé volán i když nen aktivováno Volno pro 2. volán. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 9

10 Odchoz volán Odchoz volán u Jedná se jak o intern, tak i o extern volán. Zvedněte telefonn sluchátko a postupujte dále podle typu volán: d nebo z 0 z z Intern volán Volte čslo pobočky Extern volán Volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku Oznamovac tón. Volte čslo externho účastnka Pro ukončen hovoru zavěste sluchátko nebo stiskněte uvedené tlačtko S využitm handsfree (Jen u telefonu 4222 Office) Vytočte čslo Jste spojeni přes intern reproduktor a mikrofon. pro ukončen handsfree hovoru Poznámka: Čslo můžete vytočit rychleji s využitm centrálnch zkrácených voleb, přpadně vámi naprogramovaných předvoleb. 10 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

11 Odchoz volán Opakován volby naposledy volaného externho čsla u *** Zvedněte sluchátko Vytočte uvedenou sekvenci pro opakován volby uloženého čsla Posledn extern čslo se automaticky vol znovu. Když voláte externho účastnka, systém automaticky ukládá do paměti všechny volené čslice bez ohledu na to, zda se hovor uskutečnil. Uložen externho čsla do paměti Když voláte externho účastnka, můžete jeho čslo uložit během hovoru do paměti. Dřve uložené čslo se přitom vymaže. Extern čslo Pro uložen čsla externho účastnka: dřve než ukončte hovor Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. u Extern čslo Opakován volby čsla Zvedněte telefonn sluchátko pro opakován volby čsla Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 11

12 Odchoz volán Obsazovac tón při odchozm volán 6 d u Automatické zpětné volán Když má volaná pobočka obsazeno a nebo se nehlás: Poznámka: Můžete také stisknout odpovdajc funkčn tlačtko (mus být předem naprogramováno). Obdržte potvrzovac tón. Zavěste sluchátko pro ukončen procedury Budete zavolán zpět, jakmile obsazená pobočka ukonč hovor. Zvedněte sluchátko, jakmile jste volán zpět Muste reagovat do osmi sekund, jinak se služba zpětného volán zruš. Systém zavolá požadovanou pobočku. Poznámka: Zpětné volán se může aktivovat na několika pobočkách zároveň. #37* z # #37# Zrušen jednotlivého zpětného volán Zadejte čslo pobočky uvedené tlačtko Zrušen všech zpětných volán 12 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

13 Odchoz volán 5 Aktivace funkce Čekajc hovor Když potřebujete naléhavě kontaktovat pobočku, která má obsazeno, můžete ji o tom uvědomit signálem. Držte sluchátko zvednuté. Jakmile se volaná linka uvoln, bude automaticky zavolána. 4 Napojen na obsazenou pobočku Můžete se napojit na volajc pobočku. Před napojenm je oběma hovořcm stranám vyslán výstražný tón. Vytvoř se trojstranné spojen doprovázené výstražným tónem. Poznámka: Použván obou funkc může být na vaš pobočce zablokováno. Programován Programován z Programován funkčnch tlačtek Při programován stiskněte uvedené tlačtko vybrané tlačtko a zadejte telefonn čslo nebo kód funkce Znovu stiskněte uvedené tlačtko Ukončete proceduru opětovným stiskem tlačtka Programován Programován Programován Dialog 4220 Lite / 4222 Office Ověřen a vymazán naprogramovaného čsla tlačtko Programován zvolené tlačtko U telefonu 4222 Office se vám uložené čslo znázorn na displeji. Pro vymazan stiskněte v uvedeném pořad Uložené čslo je smazané. opět tlačtko Programován 13

14 Odchoz volán Kód oprávněn (centráln) Je-li vám centrálně přiřazen tzv. autorizačn kód, můžete kterémukoliv telefonu (i neoprávněnému) v rámci ústředny dočasně změnit úroveň oprávněn na úroveň souvisejc s tmto kódem a uskutečnit jeden hovor. Druhou možnost je uzamknut telefonu (obvykle vašeho) jako ochrana proti neoprávněnému použit (a samozřejmě jeho opětovné odemknut). *72* z# z Použit pro jedno volán Vložte kód oprávněn a stiskněte Volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku a extern čslo #73* z# Odemknut pobočky Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. *73* z# Uzamknut pobočky Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. 14 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

15 Odchoz volán Kód oprávněn (individuáln) Je-li vám přidělen individuáln autorizačn kód, můžete zablokovat svoji pobočku, např. při odchodu z práce. Můžete dočasně změnit úroveň oprávněn jiného telefonu v rámci ústředny na úroveň vlastnho aparátu. Individuáln kód můžete změnit z vlastn pobočky. *76* z# Pro uzamknut vašeho telefonu Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. *75* z# z Použit uzamčeného telefonu pro jedno volán Vložte kód oprávněn a stiskněte Volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku a extern čslo #76* z# Pro odemknut vašeho telefonu Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. *74* z* z# Pro odemknut vašeho telefonu Vložte starý kód oprávněn a stiskněte Volte nový kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 15

16 V průběhu volán V průběhu volán Hlasitý přposlech Tato funkce umožňuje, aby ostatn osoby v mstnosti naslouchaly telefonickému rozhovoru. Mluvte do sluchátka a hlas druhého účastnka hovoru je slyšet z reproduktoru. Â V průběhu telefonického hovoru: pro přepnut mezi reproduktorem a mikrotelefonem Když se kontrolka v tlačtku rozsvt, je slyšet z reproduktoru hlas druhého účastnka. Poznámka: Můžete nastavit hlasitost. d uâ Přepnut z hlasitého přposlechu na handsfree (pouze u telefonu 4222 Office) Zavěste sluchátko Handsfree rozhovor. Přepnut z handsfree režimu na hlasitý přposlech (pouze u telefonu 4222 Office) Zvedněte sluchátko a stiskněte uvedené tlačtko Pro ukončen hovoru stiskněte uvedené tlačtko Âd Handsfree telefonován (pouze u telefonu 4222 Office) a zavěste mikrotelefon Telefonován bez držen sluchátka. pro ukončen hovoru 16 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

17 V průběhu volán u Přepnut z handsfree na telefonován se sluchátkem Zvedněte sluchátko Rozhovor pomoc telefonnho sluchátka. É Vypnut zvuku Stiskem zapněte nebo vypněte mikrofon Svt-li kontrolka, druhý účastnk neslyš hlasy na vaš straně. Zpětný dotaz Zpětný dotaz Telefonujete na Lince 1 a chcete se na něco dotázat jiného internho nebo externho účastnka. Účastnk na Lince 1 je zaparkován (kontrolka pomalu bliká). Linka 1 z Poznámka: Msto tohoto tlačtka lze také stisknout Linku 2. Zavolejte dalšho účastnka Když se dalš účastnk přihlás, můžete přepnat mezi oběma hovory, předat hovor, vytvořit konferenci a nebo ukončit jeden z hovorů. pro ukončen zpětného dotazu Spojen s druhým účastnkem je ukončeno. pro návrat k prvnmu účastnkovi Linka 1 Zpětný dotaz Dialog 4220 Lite / 4222 Office Přepnán mezi hovory Bliká kontrolka u zaparkovaného hovoru. pro zaparkován účastnka na Lince 2 Prvn účastnk (Linka 1) je spojen. pro předán prvnho účastnka na vyčkáván Druhý účastnk je spojen. pro ukončen aktivnho hovoru 17

18 V průběhu volán Zpětný dotaz z Předán Předán hovoru Chcete předat hovor dalšmu účastnkovi. Zavolejte druhého účastnka před nebo po přihlášen druhé strany Hovor je předán. Poznámka: Jestliže je zaparkováno vce hovorů, bude přepojen naposledy zaparkovaný hovor. Má-li volaná pobočka obsazeno nebo přepojen nen povoleno, váš telefon zazvon zpět. Konference Zpětný dotaz Při použit této procedury můžete začlenit až sedm účastnků do konference. Na konferenci upozorňuje každých 15 sekund tón. Vedete hovor a chcete vytvořit telefonickou konferenci. Stanete se vedoucm konference. z 3 Zavolejte druhého účastnka Počkejte, až se přihlás. pro vytvořen konference Poznámka: Můžete také stisknout Linku 2. Poznámka: Můžete také stisknout: Konference (předprogramované tlačtko). d Opakujte tento postup, chcete-li připojit dalš účastnky konference. Zavěšenm telefonnho sluchátka vystoupte z konference 18 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

19 Přesměrován hovorů Přesměrován hovorů Když nechcete být rušen anebo nebudete ve své kanceláři, můžete volán na svou pobočku přesměrovat na předem určený cl. Přesměrovaná pobočka se hlás zvláštnm oznamovacm tónem a kontrolka přesměrován indikuje, že je váš telefon přesměrován. Můžete však nadále sám telefonovat. Přesměrován Přesměrován *21# #21# Aktivace pevného přesměrován z vaš pobočky Hovor bude přesměrován na předdefinovaný cl. Zrušen pevného přesměrován z vaš pobočky Poznámka: Funkčn tlačtko je předem naprogramováno. Pro inicializaci přesměrován při zvednutém mikrotelefonu nebo aktivovaném reproduktoru stiskněte tlačtko přesměrován dvakrát. Můžete také použt postup popsaný dále. Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Můžete také použt postup popsaný dále. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 19

20 Přesměrován hovorů Intern přesměrován (follow me) Všechna volán budou přesměrována na vámi určenou pobočku. Přesměrovaná pobočka se hlás zvláštnm oznamovacm tónem a kontrolka přesměrován indikuje, že je váš telefon přesměrován. Můžete však nadále sám telefonovat. u z d Přesměrován Přesměrován Přesměrován *21* z #21# Aktivace z vaš vlastn pobočky Zvedněte telefonn sluchátko a zadejte clovou pobočku Poznámka: Funkčn tlačtko je předem naprogramováno. pro aktivaci funkce Zavěste telefonn sluchátko Poznámka: Můžete také použt postup popsaný dále. Vytočte uvedenou sekvenci a zadejte clovou pobočku Zrušen z vaš vlastn pobočky Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Můžete také použt postup popsaný dále. Vytočte uvedenou sekvenci a stiskněte 20 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

21 Přesměrován hovorů *21# *z Změna směrován z clové pobočky Jestliže se nacházte v jiné mstnosti, můžete přesměrovat ( přetáhnout si ) své hovory do msta, kde se nacházte. Vytočte uvedenou sekvenci a zadejte čslo vaš vlastn pobočky a zadejte čslo nové clové pobočky pro aktivaci změny Hovory jsou přesměrovány na nově určenou pobočku. Poznámka: Intern follow-me mus být před změnou směrován nejprve aktivováno z vaš vlastn pobočky. #21* z # Zrušen směrován z clové pobočky Vytočte uvedenou sekvenci a zadejte čslo vaš vlastn pobočky Extern přesměrován (follow me) Je-li povoleno extern follow-me, všechny přchoz hovory určené pro vás budou přesměrovány na zadané extern čslo. *22# z # Přesměrován #22# Dialog 4220 Lite / 4222 Office Aktivace a volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku a pak extern čslo Zrušen Poznámka: Můžete také použt postup popsaný dále. 21

22 Informace o nepřtomnosti Informace o nepřtomnosti Informuje volajc, proč jste nepřtomen a kdy se vrátte. Je to funkce doplňková. *23* *0915 # Aktivace Přklad: Budu zpět 15. zář (=0915) Vytočte uvedenou sekvenci Vložte kód nepřtomnosti Poznámka: Kódy nepřtomnosti tvoř jedna čslice. Každé variantě absence odpovdá jeden kód. Informujte se u vašeho správce systému, který vám sděl platné kódy. a vložte datum (MMDD) nebo čas (HHMM) vašeho návratu Poznámka: Nen-li třeba vkládat čas nebo datum návratu, je možné tento krok vynechat. Údaj datum nebo čas závis na typu nepřtomnosti. Na telefonu 4222 Office displej ukazuje důvod nepřtomnosti a pokud byly vloženy, datum a čas návratu. #23# Zrušen Vytočte uvedenou sekvenci Naprogramované údaje jsou vymazány. 22 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

23 Dalš užitečné funkce Dalš užitečné funkce Linka Linka *61* z# z *61* z# Kód účtu (volitelná funkce) Tato funkce se použvá pro směrován nákladů za hovor na definovaný kód zakázky (account). Kód zakázky může mt 1 až 15 čslic. Vytočte uvedenou sekvenci Vložte kód zakázky a stiskněte Obdržte intern oznamovac tón. Volte čslici (-ce) pro přstup na extern linku a pak extern čslo Probhajc extern volán Rovněž je možné tuto akci aktivovat v průběhu hovoru: tlačtko probhajcho hovoru (ten se zaparkuje) Vytočte uvedenou sekvenci Vložte kód zakázky a stiskněte Obdržte intern oznamovac tón. blikajc tlačtko zapark. hovoru (hovor pokračuje) #001# Dialog 4220 Lite / 4222 Office Všeobecná deaktivace Současně zruš následujc služby: Zpětné volán (všechna jsou zrušena). Přesměrován / Intern a Extern follow me. Čekán na zprávu. Informačn systém. Vytočte uvedenou sekvenci 23

24 Dalš užitečné funkce Okamžité hlasové spojen Telefon 4222 Office je možné nastavit pro automatický přjem hovoru bez zvednut nebo stisknut jakéhokoliv tlačtka. U telefonu 4220 Lite vás volajc může upozornit přes vestavěný reproduktor. Pro přjem hovoru muste zvednout sluchátko. Tato funkce může být trvale aktivn nebo se může aktivovat naprogramovaným funkčnm tlačtkem. Trvale aktivn Naprogramujte přslušný vyzváněc signál na přslušné Lince na Okamžité spojen hovoru po jednom zazvoněn - typ 6. Automatické přihlášen Aktivace tlačtkem funkce pro zapnut nebo vypnut Poznámka: Funkčn tlačtko předem naprogramováno. Přchoz hovor je signalizován jednm zazvoněnm. Když se rozsvt kontrolka, můžete tuto funkci použt. Přdavné čslo Na volných funkčnch tlačtkách vašeho telefonu můžete mt naprogramována dalš přdavná čsla. Obsluha hovorů je stejná jako v přpadě hlavn linky (Linka 1, Linka 2) s tm rozdlem, že po vyzvednut sluchátka muste stisknout přslušné funkčn tlačtko. Přdavné čslo u z Přklad: Hovor přes přdavnou linku Zvedněte telefonn sluchátko Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Volte čslo pobočky 24 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

25 Nastaven Nastaven Programován funkčnch tlačtek Často použvané funkce a telefonn čsla je možné z důvodu snazšho použit naprogramovat na tlačtka. Když potom budete chtt tuto funkci použt, stač pouze stisknout přslušné tlačtko. Některé funkce mus naprogramovat správce systému. Programován Programován z Naprogramován nebo změna funkce uvedené tlačtko požadované funkčn tlačtko Poznámka: Čslo nebo funkce se zobraz na displeji, je-li už tlačtko naprogramováno. Vložte telefonn čslo nebo kód funkce Poznámka: Vložte-li špatné čslo, stiskněte tlačtko Clear (C), aby se špatné čslo zrušilo a pak vložte znovu správné čslo. Znovu stiskněte vybrané funkčn tlačtko Na závěr zrcadlovým postupem opět stiskněte programovac tlačtko Programován Programován Ověřen naprogramovaného čsla nebo funkce (pouze u Dialogu 4222 Office) požadované funkčn tlačtko Zobraz se uložené čslo nebo funkce. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 25

26 Nastaven Programován vyzváněcch signálů Programován Linka 1 Linka 1 Programován Programován Linka 1 Programován V telefonu máte k dispozici 6 programovatelných vyzváněcch signálů. Pro přstupové linky je možné naprogramovat odlišné signály. programovac tlačtko tlačtko přslušné linky Na telefonu 4222 Office se na displeji zobraz čslo 0-6. Zvolte vyzváněc signál, který chcete použt, podle připojeného seznamu 0 = Ticho. 1 = Periodický vyzváněc signál. 2 = Zpožděný periodický vyzváněc signál. 3 = Jedno tlumené zvoněn, dále blikán. 4 = Nejdřve blikán, pak jedno zpožděné tlumené zvoněn. 5 = Okamžité hovorové spojen s jednm zvoněnm funkčnm tlačtkem. 6 = Okamžité hovorové spojen s jednm zazvoněnm. pro ukončen programován Ověřen vyzváněcho signálu (pouze u telefonu 4222 Office) tlačtko přslušné linky Na displeji se ukáže čslice (0-6). pro ukončen 26 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

27 Nastaven Programován tónů vyzváněcch signálů Programován Programován Váš telefon má 10 programovatelných tónů vyzváněcch signálů, které odpovdaj čslicm 0 až 9. U telefonu 4222 Office se kód aktuálnho tónu zobraz na displeji. přslušnou čslici (0-9) Telefon vyzván zvoleným tónem. pro ukončen programován Výběr jazyka (volitelná funkce) Pro zobrazován informac na vašem telefonu je možné zvolit jeden z jazyků uvedených dále. Čslice 0-9 = kód jazyka: 0 anglicky 1 francouzsky 2 německy 3 španělsky 4 italsky 5 česky Poznámka: Standardně jsou kódy 5-9 naprogramovány na angličtinu. Mohou být lokálně změněny na jiný jazyk. *08* # Výběr jazyka Vložte kód jazyka Dialog 4220 Lite / 4222 Office 27

28 Nastaven Hlasitost sluchátka a reproduktoru ì Pomoc tlačtek pro regulaci hlasitosti se může měnit úroveň hlasitosti v telefonnm sluchátku a reproduktoru v průběhu hovoru. Úroveň poslechu ve sluchátku se reguluje během vyzvednut sluchátka, úroveň v reproduktoru během oznamovacho tónu nebo u 4222 office rovněž během handsfree hovoru. pro změnu hlasitosti Úroveň hlasitosti si telefon zapamatuje. d ì uâ *5 Linka 1 # Úprava hlasitosti během hlasitého přposlechu. Zavěste sluchátko tlačtko ke změně hlasitosti Úroveň hlasitosti si telefon zapamatuje. Zvedněte sluchátko a stiskněte Pro lidi se snženou slyšitelnost může být úroveň hlasitosti ve sluchátku výrazně zeslena. Změna úrovně: současně na dobu nejméně 1 sekundy Uslyšte výrazný tón a na displeji telefonu 4222 office se zobraz Setting mode (režim nastaven). tlačtko k přestavěn úrovně hlasitosti Svtc kontrolka indikuje zeslen úrovně hlasitosti, zhasnutá indikuje standardn úroveň. k ukončen nastavován Po ukončen operace kontrolka u Linky 1 zhasne. 28 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

29 Nastaven Hlasitost vyzváněcho signálu ì Pomoc tlačtek pro regulaci hlasitosti se může měnit úroveň vyzváněcho signálu, když je telefon v klidovém stavu nebo vyzván. Nastaven hlasitosti se ulož do paměti. pro změnu hlasitosti Vypnut vyzváněn Můžete potlačit vyzváněn u přchozho hovoru. Poznámka: Váš telefon podporuje tuto funkci, jestliže se při stisknut uvedeného tlačtka v klidovém stavu telefonu rozsvt u tohoto tlačtka kontrolka. pro vypnut vyzváněn Vyzváněc tón se potlač i během aktuálnho vyzváněn. É *7 Melodické vyzváněn (pouze u telefonu 4222 office) Chcete-li mt svou vlastn melodii vyzváněn, můžete si naprogramovat jednu melodii pro intern hovory, druhou melodii pro extern hovory a třet melodii např. pro zpětné volán. Poznámka: Váš telefon podporuje tuto funkci, jestliže se při stisknut uvedené kombinace kláves v klidovém stavu telefonu objev na displeji tato informace: a držte současně až do vstupu do melody modu # Dialog 4220 Lite / 4222 Office V režimu nastaven melodie můžete: programovat nové melodie opravovat nebo mazat uložené melodie aktivovat a deaktivovat uložené melodie pro ukončen melody modu Poznámka: Nestisknete-li jakékoliv tlačtko během 30 sekund, režim nastaven melodie se automaticky zruš. 29

30 Nastaven Programován Programován nové, oprava nebo vymazán stávajc melodie Linka 1 Linka 1 Zpětný dotaz ì pro požadovaný typ hovoru Pokud máte uloženou nějakou melodii, melodie zazn a poslednch 19 not se zobraz na displeji. pro intern hovor pro extern hovor pro zpětné volán (Callback) Oprava aktuáln melodie: Posunujte kurzor doprava (+) nebo doleva (-) Zastavte se vpravo od pozice, kterou chcete editovat k vymazán noty nalevo od kurzoru Držte-li stále, vymažou se všechny noty nalevo od kurzoru. Vložen nové melodie - viz dále. Linka Programován Uložen aktuáln melodie: blikajc kontrolku (Linka 1, Linka 2 nebo Zpětný dotaz) Melodie je uložena. Poznámka: Melodie nen aktivována. Aktivace a deaktivace - viz dále. 30 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

31 Nastaven Linka Programován Vymazán aktuáln melodie a podržte stisknuté dokud se nevymažou všechny noty blikajc kontrolku (Linka 1, Linka 2 nebo Zpětný dotaz) Aktivace / deaktivace uložené melodie Uložená melodie mus být aktivována v režimu nastaven melodie, aby byla slyšet při přchozm volán. Linka Aktivovat (v melody modu - režim melodie): tlačtko pro požadovaný typ volán (Linka 1, Linka 2 nebo Zpětný dotaz) Připojen k odpovdajc kontrolce: Linka 1 = intern volán Linka 2 = extern volán Zpětný dotaz = zpětné volán Poznámka: Pokud se chcete vrátit ke standardnmu vyzváněn, ale mt melodii uloženou, stiskněte znovu tlačtko pro požadovaný typ volán. Když kontrolka nesvt, uložená melodie nen aktivn. pro ukončen režimu nastaven melodie Dialog 4220 Lite / 4222 Office 31

32 Nastaven Vložen not V režimu nastaven melodie se klávesnice použvá k zápisu tónů, pauz atd. Pro přchoz volán může být naprogramováno maximálně 40 tónů a 20 tónů pro opakované volán. * 0 # ì Â Zde je vidět, jak lze jednotlivá tlačtka použt: pro vložen not (1-9) Poznámka: Krátkým stiskem vkládáte nzké tóny, dlouhým stiskem dlouhé tóny (jsou znázorněny velkým psmenem), + c, + d znamenaj vyšš oktávu. k vložen krátké pauzy (p) Přidržte a vytvoř se dlouhá pauza (P). Opakovánm dostanete delš pauzu (pp p) k dosažen vyšš oktávy pro vkládaný tón A+ před notou indikuje vyšš o oktávu. pro zvýšen nebo snžen výšky vkládaného tónu Stisk jednou: vyšš, dvakrát: nižš, třikrát: normáln. Stiskem posuňte kurzor doleva nebo doprava Držte stisknuté pro posun na začátek nebo na konec. Stiskem si poslechnete vložené tóny Stiskem vymažete tóny, které jsou na levé straně od kurzoru Držte-li stále, vymažou se všechny noty nalevo od kurzoru. Přklad melodie: Melodie Jamese Bonda pro přchoz volán: CddDDppCCCC#d#d#D#DppDDD##AgppppGFG Vložte tóny Šedé čslice = Dlouhý stisk. Poznámka: Tlačtko # (k vytvořen vysokého a nzkého tónu) se stiskne za notou, ale zobrazené bude před n. Po vložen všech tónů displej zobrazuje pouze 19 poslednch tónů. 32 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

33 Přslušenstv Přslušenstv Náhlavn souprava (volitelné přslušenstv) (pouze u telefonu 4222 Office) Použit náhlavn soupravy: Ì Ìz u Přjem hovorů pro přjem Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Poznámka: Pokud je přednastaveno použit náhlavn soupravy, můžete pro přjem hovoru stisknout tlačtko blikajc linky. pro ukončen hovoru přes náhlavn soupravu Odchoz hovory a vytočte čslo Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Poznámka: Pokud je přednastaveno použit náhlavn soupravy, můžete také vytočit čslo přmo bez stisknut tlačtka náhlavn soupravy. pro ukončen hovoru Přechod z náhlavn soupravy na sluchátko Zvedněte telefonn sluchátko Dialog 4220 Lite / 4222 Office 33

34 Přslušenstv Ì d  Převzet ze sluchátka na náhlavn soupravu Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Zavěste telefonn sluchátko Náhlavn souprava s hlasitým přposlechem k přepnut na hlasitý přposlech Pokud kontrolka reproduktoru svt, je hlasitý poslech aktivován. Â Ì Ì Z náhlavn soupravy na handsfree Kontrolka reproduktoru se rozsvt. Z handsfree na náhlavn soupravu Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Přednastaven náhlavn soupravy jako prioritn Pokud přijmáte hovory bez zvednut sluchátka stisknutm tlačtka Linka, je telefon standardně přednastaven na hlasitý přposlech. Pokud použváte náhlavn soupravu, můžete změnit nastaven a přijmat hovory přmo přes náhlavn soupravu. 34 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

35 Přslušenstv Ì Aktivace předvolby náhlavn soupravy. a podržte na dobu nejméně 4 sekund Uslyšte krátký potvrzovac tón, a na několik sekund se na displeji zobraz Headset Preset. Â Zrušen předvolby náhlavn soupravy. a podržte na dobu nejméně 4 sekund Uslyšte krátký potvrzovac tón, a na několik sekund se na displeji zobraz Loudspeaker Preset. Linka 1 ì Kontrola aktuálnho nastaven Buď se rozsvt kontrolka reproduktoru nebo náhlavn soupravy. Regulace hlasitosti náhlavn soupravy Použitm tlačtek k regulaci hlasitosti změnte hlasitost náhlavn soupravy. Stiskem regulujte hlasitost Úroveň nastaven hlasitosti se ulož do paměti. Ì ì Ì Vyladěn hlasitosti během hlasitého přposlechu: ke změně hlasitosti Úroveň hlasitosti se ulož do paměti. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 35

36 Instalace Instalace Připojen kabelů Kabel k mikrotelefonu vlevo Kabel k mikrotelefonu vpravo Můžete vložit kabel od sluchátka do drážky na spodn straně telefonu. Kabel od telefonn stě mus být zastrčen do zdřky LINE a kabel od sluchátka do zdřky HANDSET. Poznámka: Náhlavn soupravu lze použt pouze u telefonu Dialog 4222 Office. Výměna kabelů Použijte šroubovák k odemknut pojistky. 36 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

37 Instalace Instalace stojanu a nastaven telefonu Vysoko Nzko pro upevněn stojanu Uvolněte pro odstraněn stojanu Dialog 4220 Lite / 4222 Office 37

38 Poznámky 38 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

39

40 Authorized Ericsson Representative

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Dialog 4223 Professional Systémové telefony pro komunikační systém MD110 Návod k použití SYSTÉMOVÝ TELEFON DIALOG 4223 PROFESSIONAL NÁVOD K POUŽITÍ EN/LZT 103 61 R1A Copyright 2003. Ericsson Business Networks

Více

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Translation Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 14

Více

Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod EN/LZTBS160 1320 R1A Ericsson Enterprise AB 2003 Obsah Obsah Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 12 Odchozí volání...

Více

Aastra Dialog 4422 IP Office

Aastra Dialog 4422 IP Office Aastra Dialog 4422 IP Office IP telefon pro komunikační systémy MD110, MX-ONE a BusinessPhone Uživatelská příručka Obsah Úvod...4 Popis...6 Bezpečnostní pokyny...18 Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení...19

Více

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Více

Aastra 6755i SIP. Návod k obsluze

Aastra 6755i SIP. Návod k obsluze SIP Návod k obsluze Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:...

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

HiPath 3000, HiPath 500

HiPath 3000, HiPath 500 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

2N OpenStage 30T, 15T, 10T

2N OpenStage 30T, 15T, 10T 2N OpenStage 30T, 15T, 10T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

User s Guide Mobile Phone R310s

User s Guide Mobile Phone R310s User s Guide Mobile Phone R310s Obsah Příprava telefonu k používání 3 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Informace na displeji a funkce tlačítek 14 Volání a přijímání hovorů 18 Během hovoru 21 Používání systému

Více

Návod k použití digitální telefonní ústředny M6501/02/04

Návod k použití digitální telefonní ústředny M6501/02/04 Návod k použití digitální telefonní ústředny M6501/02/04 z digitálních aparátů s interaktivním ovládáním pro instalaci JIHOČESKÁ UNIVERSITA České Budějovice MATRACOM 6504 I. Digitální telefony... 3 1.

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

OBSAH OBSAH. BusinessPhone 250 - Basic Telephone BusinessPhone 50 - Basic Telephone

OBSAH OBSAH. BusinessPhone 250 - Basic Telephone BusinessPhone 50 - Basic Telephone OBSAH OBSAH strana Popis...4 Příchozí hovory...6 Odchozí hovory...7 V průběhu hovorů...9 Směrování hovorů...14 Informace...18 Interní vzkazy...22 Systém poštovní schránky...24 Zkrácená čísla...28 Skupinové

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

GDP 02 GSM stolní telefon

GDP 02 GSM stolní telefon GDP 02 GSM stolní telefon Obsah Základní funkce Vašeho telefonu...2 Začínáme...2 Kontaktujte Vašeho mobilního operátora...2 Jak vložit SIM kartu...2 První zapojení telefonu...3 Zapnutí a vypnutí telefonu...3

Více

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S645 Siemens

Více

Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410

Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410 Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění... 8 Rozbalení... 10 Váš telefon... 11 Popis telefonu... 11 Displej... 14 Servisní světlo... 17 Fotoaparát... 17 Začínáme... 18 Vložení

Více

Našim cílem je Vaše spokojenost...

Našim cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Našim cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme vám, že jste se rozhodli pro nákup pobočkové ústředny nové řady ATEUS - OMEGA od výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně vás prosíme, abyste

Více

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více

Návod na používání digitálních telefonů řady DTS

Návod na používání digitálních telefonů řady DTS Návod na používání digitálních telefonů řady DTS DTS821- DIGITÁLNÍ TELEFON 4B+D DTS821-S - DIGITÁLNÍ TELEFON 4B+D DTS200-S - DIGITÁLNÍ TELEFON 4B+D INSTALACE A NÁVOD K OBSLUZE Před používáním vašeho nového

Více

Model č. KX-TCD420CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD420CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 420CX_C.book Page Friday, June 27, 2003 4:29 PM Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9 Hovory... 0 ID volajícího... Odpověď

Více

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Obsah Popis a instalace... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Vybalení a umístění telefonu... 3 Připojení telefonu (ISDN a mikrotelefon)... 3 Piktogramy... 5 Místní nastavení...

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Cisco IP telefon 7905G/7912G Návod k obsluze

Cisco IP telefon 7905G/7912G Návod k obsluze Cisco IP telefon 7905G/7912G Návod k obsluze Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o. V Celnici 10, Praha 1, 117 21 Tel: + 420 221 435 111 Emal: czech-marketing@cisco.com Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o

Více