Ericsson Dialog 4220 Lite, 4222 Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ericsson Dialog 4220 Lite, 4222 Office"

Transkript

1 Ericsson Dialog 4220 Lite, 4222 Office Systémové telefony pro komunikačn systém MD110 Uživatelský návod

2 Damovo Česká republika s.r.o. 2004

3 Obsah Obsah strana Úvod Popis Free seating... 7 Přchoz volán... 8 Odchoz volán V průběhu hovoru Přesměrován hovorů Informace o nepřtomnosti Dalš užitečné funkce Nastaven Přslušenstv Instalace Dialog 4220 Lite / 4222 Office 3

4 Úvod Úvod Jsme rádi, že jste si vybral telefon Ericsson Dialog 4220 Lite nebo Dialog 4222 Office. V popisu funkc mohou být částečné rozdly ovlivněné softwarem ústředny (BC9, BC10, BC11 až verze roku 2004 podporujc IP telefonii, pro kterou jsou tyto telefony prioritně určeny) a hardwarem, na který jsou telefony připojeny v pobočkové ústředně. Upozorněn: Telefony Ericsson Dialog řady 4000 jsou systémové telefony. To znamená, že mohou být použity pouze v pobočkové ústředně Ericsson, která tento typ telefonů podporuje, a nelze je připojovat k veřejným telekomunikačnm stm. Copyright Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesm reprodukovat, ukládat v nahrávacch zařzench nebo vyslat v jakékoliv formě ani žádným zařzenm elektronickým, mechanickým, včetně fotokoprován a nahráván do jakéhokoliv systému pro ukládán, bez předchozho psemného souhlasu vydavatele s výjimkou a v souladu s následujcmi podmnkami: Žádná část této publikace nesm být změněna, upravena nebo využita pro komerčn účely. Damovo nezodpovdá za škody, které vzniknou v souvislosti s použitm změněné nebo upravené publikace. Záruka DAMOVO NEPOSKYTUJE NA TENTO MATERIÁL ŽÁDNOU ZÁRUKU, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, ZÁRUKY NA PRO- DEJNOST A VHODNOST PRO ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ. Damovo nezodpovdá za chyby a omyly v této publikaci, ani za náhodné nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s dodánm nebo použvánm tohoto materiálu. 4 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

5 Popis Popis Tóny Do vašeho mikrotelefonu nebo reproduktoru jsou z ústředny vyslány různé zvukové signály, jak je uvedeno dále. Intern oznamovac tón Zvláštn oznamovac tón (Signalizuje přesměrovanou pobočku) Vyzváněc tón (Vyzváněn u volaného účastnka) - opakován po 4 s Obsazovac tón (Volaný účastnk má obsazeno) Tón nedostupnosti (Congestion) Odkazovac tón (Čslo neexistuje, přp. chybná manipulace) Signál upozorněn na čekajc hovor (Zaťukán) Signál napojen do hovoru Konferenčn hovor (Odeslán všem účastnkům konference) - opakován po 15 s Potvrzovac tón Výstražný tón Dialog 4220 Lite / 4222 Office 5

6 Popis Vyzváněc signály Tři různé vyzváněc signály vás informuj o typu přchozho volán. Intern vyzváněc signál Extern vyzváněc signál - opakován po 4 s - opakován po 4 s Signál zpětného volán Indikačn kontrolky Kontrolky na telefonu pomoc různých signálů indikuj stav odchozho volán nebo funkc. Zhasnutá kontrolka Svt trvale Pomalu blikajc kontrolka Rychle blikajc kontrolka Svt s krátkými přestávkami Funkce nen aktivn. Funkce je aktivn. Linka (nebo funkce) je předána na vyčkáván. Přchoz volán nebo nevyzvednutý vzkaz. Probhajc volán. Poznámka: Displej (2 x 20 znaků) má k dispozici pouze Dialog 4222 Office. 6 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

7 Free seating Free seating Funkce Free Seating je určena pro osoby, které maj ve firmě svou účastnickou linku, ale nemaj vlastn telefonn přstroj. Napřklad flexibiln pracovnci, kteř většinu času pracuj mimo kancelář. Jako uživatel Free Seating a momentálně pracujc v kanceláři se mohu přihlásit na jakýkoliv volný telefonn přstroj, kterému bude dočasně přiřazeno čslo vaš pobočky včetně oprávněn. Jedná se o volitelnou funkci. *11* z* z# #11# Přihlášen Vložte váš autorizačn kód a stiskněte Vložte vaše telefonn čslo a stiskněte Nakonec stiskněte Na displeji se znázorn vaše telefonn čslo. Odhlášen Nakonec stiskněte Dialog 4220 Lite / 4222 Office 7

8 Přchoz volán Přchoz volán Vyzváněn a blikajc kontrolka indikuj přchoz volán. u Na linku 1 Hovor přijmáte obvykle na této lince. Zvedněte sluchátko Linka u Zvedněte sluchátko tlačtko blikajc linky Na jinou linku (tlačtko) Linka uz 8 S využitm handsfree (Jen u telefonu 4222 Office) tlačtko blikajc linky Jste spojeni přes intern reproduktor a mikrofon. pro ukončen handsfree hovoru Na jinou pobočku Můžete zodpovědět hovor na telefon v jiné kanceláři. Zavolejte vyzvánějc pobočku Poznámka: Můžete také stisknout tlačtko pro převzet hovoru nebo přmo 8, pokud jsou nadefinovány. 8 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

9 Přchoz volán Přjem dalšho volán během probhajcho hovoru Volno pro 2. volán Je-li na vašem telefonu naprogramována a aktivována funkce Volno pro 2. volán, můžete přijmout dalš hovor. Stisknutm aktivujete (svt) / deaktivujete Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Linka 2 Linka 1 Když je aktivn Volno pro 2. volán, kontrolka se rozsvt. Máte probhajc hovor na Lince 1, když tlačtko Linka 2 začne blikat a oznamuje nové přchoz volán: pro přjem volán Prvn hovor je zaparkován. pro přepnut zpět na prvn volán Druhý hovor je zaparkován. Jste spojen s prvnm volajcm. pro ukončen aktuálně spojeného hovoru Poznámka: Když volajc účastnk aktivoval Čekán na hovor, můžete přijmout druhé volán i když nen aktivováno Volno pro 2. volán. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 9

10 Odchoz volán Odchoz volán u Jedná se jak o intern, tak i o extern volán. Zvedněte telefonn sluchátko a postupujte dále podle typu volán: d nebo z 0 z z Intern volán Volte čslo pobočky Extern volán Volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku Oznamovac tón. Volte čslo externho účastnka Pro ukončen hovoru zavěste sluchátko nebo stiskněte uvedené tlačtko S využitm handsfree (Jen u telefonu 4222 Office) Vytočte čslo Jste spojeni přes intern reproduktor a mikrofon. pro ukončen handsfree hovoru Poznámka: Čslo můžete vytočit rychleji s využitm centrálnch zkrácených voleb, přpadně vámi naprogramovaných předvoleb. 10 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

11 Odchoz volán Opakován volby naposledy volaného externho čsla u *** Zvedněte sluchátko Vytočte uvedenou sekvenci pro opakován volby uloženého čsla Posledn extern čslo se automaticky vol znovu. Když voláte externho účastnka, systém automaticky ukládá do paměti všechny volené čslice bez ohledu na to, zda se hovor uskutečnil. Uložen externho čsla do paměti Když voláte externho účastnka, můžete jeho čslo uložit během hovoru do paměti. Dřve uložené čslo se přitom vymaže. Extern čslo Pro uložen čsla externho účastnka: dřve než ukončte hovor Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. u Extern čslo Opakován volby čsla Zvedněte telefonn sluchátko pro opakován volby čsla Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 11

12 Odchoz volán Obsazovac tón při odchozm volán 6 d u Automatické zpětné volán Když má volaná pobočka obsazeno a nebo se nehlás: Poznámka: Můžete také stisknout odpovdajc funkčn tlačtko (mus být předem naprogramováno). Obdržte potvrzovac tón. Zavěste sluchátko pro ukončen procedury Budete zavolán zpět, jakmile obsazená pobočka ukonč hovor. Zvedněte sluchátko, jakmile jste volán zpět Muste reagovat do osmi sekund, jinak se služba zpětného volán zruš. Systém zavolá požadovanou pobočku. Poznámka: Zpětné volán se může aktivovat na několika pobočkách zároveň. #37* z # #37# Zrušen jednotlivého zpětného volán Zadejte čslo pobočky uvedené tlačtko Zrušen všech zpětných volán 12 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

13 Odchoz volán 5 Aktivace funkce Čekajc hovor Když potřebujete naléhavě kontaktovat pobočku, která má obsazeno, můžete ji o tom uvědomit signálem. Držte sluchátko zvednuté. Jakmile se volaná linka uvoln, bude automaticky zavolána. 4 Napojen na obsazenou pobočku Můžete se napojit na volajc pobočku. Před napojenm je oběma hovořcm stranám vyslán výstražný tón. Vytvoř se trojstranné spojen doprovázené výstražným tónem. Poznámka: Použván obou funkc může být na vaš pobočce zablokováno. Programován Programován z Programován funkčnch tlačtek Při programován stiskněte uvedené tlačtko vybrané tlačtko a zadejte telefonn čslo nebo kód funkce Znovu stiskněte uvedené tlačtko Ukončete proceduru opětovným stiskem tlačtka Programován Programován Programován Dialog 4220 Lite / 4222 Office Ověřen a vymazán naprogramovaného čsla tlačtko Programován zvolené tlačtko U telefonu 4222 Office se vám uložené čslo znázorn na displeji. Pro vymazan stiskněte v uvedeném pořad Uložené čslo je smazané. opět tlačtko Programován 13

14 Odchoz volán Kód oprávněn (centráln) Je-li vám centrálně přiřazen tzv. autorizačn kód, můžete kterémukoliv telefonu (i neoprávněnému) v rámci ústředny dočasně změnit úroveň oprávněn na úroveň souvisejc s tmto kódem a uskutečnit jeden hovor. Druhou možnost je uzamknut telefonu (obvykle vašeho) jako ochrana proti neoprávněnému použit (a samozřejmě jeho opětovné odemknut). *72* z# z Použit pro jedno volán Vložte kód oprávněn a stiskněte Volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku a extern čslo #73* z# Odemknut pobočky Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. *73* z# Uzamknut pobočky Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. 14 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

15 Odchoz volán Kód oprávněn (individuáln) Je-li vám přidělen individuáln autorizačn kód, můžete zablokovat svoji pobočku, např. při odchodu z práce. Můžete dočasně změnit úroveň oprávněn jiného telefonu v rámci ústředny na úroveň vlastnho aparátu. Individuáln kód můžete změnit z vlastn pobočky. *76* z# Pro uzamknut vašeho telefonu Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. *75* z# z Použit uzamčeného telefonu pro jedno volán Vložte kód oprávněn a stiskněte Volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku a extern čslo #76* z# Pro odemknut vašeho telefonu Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. *74* z* z# Pro odemknut vašeho telefonu Vložte starý kód oprávněn a stiskněte Volte nový kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 15

16 V průběhu volán V průběhu volán Hlasitý přposlech Tato funkce umožňuje, aby ostatn osoby v mstnosti naslouchaly telefonickému rozhovoru. Mluvte do sluchátka a hlas druhého účastnka hovoru je slyšet z reproduktoru. Â V průběhu telefonického hovoru: pro přepnut mezi reproduktorem a mikrotelefonem Když se kontrolka v tlačtku rozsvt, je slyšet z reproduktoru hlas druhého účastnka. Poznámka: Můžete nastavit hlasitost. d uâ Přepnut z hlasitého přposlechu na handsfree (pouze u telefonu 4222 Office) Zavěste sluchátko Handsfree rozhovor. Přepnut z handsfree režimu na hlasitý přposlech (pouze u telefonu 4222 Office) Zvedněte sluchátko a stiskněte uvedené tlačtko Pro ukončen hovoru stiskněte uvedené tlačtko Âd Handsfree telefonován (pouze u telefonu 4222 Office) a zavěste mikrotelefon Telefonován bez držen sluchátka. pro ukončen hovoru 16 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

17 V průběhu volán u Přepnut z handsfree na telefonován se sluchátkem Zvedněte sluchátko Rozhovor pomoc telefonnho sluchátka. É Vypnut zvuku Stiskem zapněte nebo vypněte mikrofon Svt-li kontrolka, druhý účastnk neslyš hlasy na vaš straně. Zpětný dotaz Zpětný dotaz Telefonujete na Lince 1 a chcete se na něco dotázat jiného internho nebo externho účastnka. Účastnk na Lince 1 je zaparkován (kontrolka pomalu bliká). Linka 1 z Poznámka: Msto tohoto tlačtka lze také stisknout Linku 2. Zavolejte dalšho účastnka Když se dalš účastnk přihlás, můžete přepnat mezi oběma hovory, předat hovor, vytvořit konferenci a nebo ukončit jeden z hovorů. pro ukončen zpětného dotazu Spojen s druhým účastnkem je ukončeno. pro návrat k prvnmu účastnkovi Linka 1 Zpětný dotaz Dialog 4220 Lite / 4222 Office Přepnán mezi hovory Bliká kontrolka u zaparkovaného hovoru. pro zaparkován účastnka na Lince 2 Prvn účastnk (Linka 1) je spojen. pro předán prvnho účastnka na vyčkáván Druhý účastnk je spojen. pro ukončen aktivnho hovoru 17

18 V průběhu volán Zpětný dotaz z Předán Předán hovoru Chcete předat hovor dalšmu účastnkovi. Zavolejte druhého účastnka před nebo po přihlášen druhé strany Hovor je předán. Poznámka: Jestliže je zaparkováno vce hovorů, bude přepojen naposledy zaparkovaný hovor. Má-li volaná pobočka obsazeno nebo přepojen nen povoleno, váš telefon zazvon zpět. Konference Zpětný dotaz Při použit této procedury můžete začlenit až sedm účastnků do konference. Na konferenci upozorňuje každých 15 sekund tón. Vedete hovor a chcete vytvořit telefonickou konferenci. Stanete se vedoucm konference. z 3 Zavolejte druhého účastnka Počkejte, až se přihlás. pro vytvořen konference Poznámka: Můžete také stisknout Linku 2. Poznámka: Můžete také stisknout: Konference (předprogramované tlačtko). d Opakujte tento postup, chcete-li připojit dalš účastnky konference. Zavěšenm telefonnho sluchátka vystoupte z konference 18 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

19 Přesměrován hovorů Přesměrován hovorů Když nechcete být rušen anebo nebudete ve své kanceláři, můžete volán na svou pobočku přesměrovat na předem určený cl. Přesměrovaná pobočka se hlás zvláštnm oznamovacm tónem a kontrolka přesměrován indikuje, že je váš telefon přesměrován. Můžete však nadále sám telefonovat. Přesměrován Přesměrován *21# #21# Aktivace pevného přesměrován z vaš pobočky Hovor bude přesměrován na předdefinovaný cl. Zrušen pevného přesměrován z vaš pobočky Poznámka: Funkčn tlačtko je předem naprogramováno. Pro inicializaci přesměrován při zvednutém mikrotelefonu nebo aktivovaném reproduktoru stiskněte tlačtko přesměrován dvakrát. Můžete také použt postup popsaný dále. Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Můžete také použt postup popsaný dále. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 19

20 Přesměrován hovorů Intern přesměrován (follow me) Všechna volán budou přesměrována na vámi určenou pobočku. Přesměrovaná pobočka se hlás zvláštnm oznamovacm tónem a kontrolka přesměrován indikuje, že je váš telefon přesměrován. Můžete však nadále sám telefonovat. u z d Přesměrován Přesměrován Přesměrován *21* z #21# Aktivace z vaš vlastn pobočky Zvedněte telefonn sluchátko a zadejte clovou pobočku Poznámka: Funkčn tlačtko je předem naprogramováno. pro aktivaci funkce Zavěste telefonn sluchátko Poznámka: Můžete také použt postup popsaný dále. Vytočte uvedenou sekvenci a zadejte clovou pobočku Zrušen z vaš vlastn pobočky Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Můžete také použt postup popsaný dále. Vytočte uvedenou sekvenci a stiskněte 20 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

21 Přesměrován hovorů *21# *z Změna směrován z clové pobočky Jestliže se nacházte v jiné mstnosti, můžete přesměrovat ( přetáhnout si ) své hovory do msta, kde se nacházte. Vytočte uvedenou sekvenci a zadejte čslo vaš vlastn pobočky a zadejte čslo nové clové pobočky pro aktivaci změny Hovory jsou přesměrovány na nově určenou pobočku. Poznámka: Intern follow-me mus být před změnou směrován nejprve aktivováno z vaš vlastn pobočky. #21* z # Zrušen směrován z clové pobočky Vytočte uvedenou sekvenci a zadejte čslo vaš vlastn pobočky Extern přesměrován (follow me) Je-li povoleno extern follow-me, všechny přchoz hovory určené pro vás budou přesměrovány na zadané extern čslo. *22# z # Přesměrován #22# Dialog 4220 Lite / 4222 Office Aktivace a volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku a pak extern čslo Zrušen Poznámka: Můžete také použt postup popsaný dále. 21

22 Informace o nepřtomnosti Informace o nepřtomnosti Informuje volajc, proč jste nepřtomen a kdy se vrátte. Je to funkce doplňková. *23* *0915 # Aktivace Přklad: Budu zpět 15. zář (=0915) Vytočte uvedenou sekvenci Vložte kód nepřtomnosti Poznámka: Kódy nepřtomnosti tvoř jedna čslice. Každé variantě absence odpovdá jeden kód. Informujte se u vašeho správce systému, který vám sděl platné kódy. a vložte datum (MMDD) nebo čas (HHMM) vašeho návratu Poznámka: Nen-li třeba vkládat čas nebo datum návratu, je možné tento krok vynechat. Údaj datum nebo čas závis na typu nepřtomnosti. Na telefonu 4222 Office displej ukazuje důvod nepřtomnosti a pokud byly vloženy, datum a čas návratu. #23# Zrušen Vytočte uvedenou sekvenci Naprogramované údaje jsou vymazány. 22 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

23 Dalš užitečné funkce Dalš užitečné funkce Linka Linka *61* z# z *61* z# Kód účtu (volitelná funkce) Tato funkce se použvá pro směrován nákladů za hovor na definovaný kód zakázky (account). Kód zakázky může mt 1 až 15 čslic. Vytočte uvedenou sekvenci Vložte kód zakázky a stiskněte Obdržte intern oznamovac tón. Volte čslici (-ce) pro přstup na extern linku a pak extern čslo Probhajc extern volán Rovněž je možné tuto akci aktivovat v průběhu hovoru: tlačtko probhajcho hovoru (ten se zaparkuje) Vytočte uvedenou sekvenci Vložte kód zakázky a stiskněte Obdržte intern oznamovac tón. blikajc tlačtko zapark. hovoru (hovor pokračuje) #001# Dialog 4220 Lite / 4222 Office Všeobecná deaktivace Současně zruš následujc služby: Zpětné volán (všechna jsou zrušena). Přesměrován / Intern a Extern follow me. Čekán na zprávu. Informačn systém. Vytočte uvedenou sekvenci 23

24 Dalš užitečné funkce Okamžité hlasové spojen Telefon 4222 Office je možné nastavit pro automatický přjem hovoru bez zvednut nebo stisknut jakéhokoliv tlačtka. U telefonu 4220 Lite vás volajc může upozornit přes vestavěný reproduktor. Pro přjem hovoru muste zvednout sluchátko. Tato funkce může být trvale aktivn nebo se může aktivovat naprogramovaným funkčnm tlačtkem. Trvale aktivn Naprogramujte přslušný vyzváněc signál na přslušné Lince na Okamžité spojen hovoru po jednom zazvoněn - typ 6. Automatické přihlášen Aktivace tlačtkem funkce pro zapnut nebo vypnut Poznámka: Funkčn tlačtko předem naprogramováno. Přchoz hovor je signalizován jednm zazvoněnm. Když se rozsvt kontrolka, můžete tuto funkci použt. Přdavné čslo Na volných funkčnch tlačtkách vašeho telefonu můžete mt naprogramována dalš přdavná čsla. Obsluha hovorů je stejná jako v přpadě hlavn linky (Linka 1, Linka 2) s tm rozdlem, že po vyzvednut sluchátka muste stisknout přslušné funkčn tlačtko. Přdavné čslo u z Přklad: Hovor přes přdavnou linku Zvedněte telefonn sluchátko Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Volte čslo pobočky 24 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

25 Nastaven Nastaven Programován funkčnch tlačtek Často použvané funkce a telefonn čsla je možné z důvodu snazšho použit naprogramovat na tlačtka. Když potom budete chtt tuto funkci použt, stač pouze stisknout přslušné tlačtko. Některé funkce mus naprogramovat správce systému. Programován Programován z Naprogramován nebo změna funkce uvedené tlačtko požadované funkčn tlačtko Poznámka: Čslo nebo funkce se zobraz na displeji, je-li už tlačtko naprogramováno. Vložte telefonn čslo nebo kód funkce Poznámka: Vložte-li špatné čslo, stiskněte tlačtko Clear (C), aby se špatné čslo zrušilo a pak vložte znovu správné čslo. Znovu stiskněte vybrané funkčn tlačtko Na závěr zrcadlovým postupem opět stiskněte programovac tlačtko Programován Programován Ověřen naprogramovaného čsla nebo funkce (pouze u Dialogu 4222 Office) požadované funkčn tlačtko Zobraz se uložené čslo nebo funkce. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 25

26 Nastaven Programován vyzváněcch signálů Programován Linka 1 Linka 1 Programován Programován Linka 1 Programován V telefonu máte k dispozici 6 programovatelných vyzváněcch signálů. Pro přstupové linky je možné naprogramovat odlišné signály. programovac tlačtko tlačtko přslušné linky Na telefonu 4222 Office se na displeji zobraz čslo 0-6. Zvolte vyzváněc signál, který chcete použt, podle připojeného seznamu 0 = Ticho. 1 = Periodický vyzváněc signál. 2 = Zpožděný periodický vyzváněc signál. 3 = Jedno tlumené zvoněn, dále blikán. 4 = Nejdřve blikán, pak jedno zpožděné tlumené zvoněn. 5 = Okamžité hovorové spojen s jednm zvoněnm funkčnm tlačtkem. 6 = Okamžité hovorové spojen s jednm zazvoněnm. pro ukončen programován Ověřen vyzváněcho signálu (pouze u telefonu 4222 Office) tlačtko přslušné linky Na displeji se ukáže čslice (0-6). pro ukončen 26 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

27 Nastaven Programován tónů vyzváněcch signálů Programován Programován Váš telefon má 10 programovatelných tónů vyzváněcch signálů, které odpovdaj čslicm 0 až 9. U telefonu 4222 Office se kód aktuálnho tónu zobraz na displeji. přslušnou čslici (0-9) Telefon vyzván zvoleným tónem. pro ukončen programován Výběr jazyka (volitelná funkce) Pro zobrazován informac na vašem telefonu je možné zvolit jeden z jazyků uvedených dále. Čslice 0-9 = kód jazyka: 0 anglicky 1 francouzsky 2 německy 3 španělsky 4 italsky 5 česky Poznámka: Standardně jsou kódy 5-9 naprogramovány na angličtinu. Mohou být lokálně změněny na jiný jazyk. *08* # Výběr jazyka Vložte kód jazyka Dialog 4220 Lite / 4222 Office 27

28 Nastaven Hlasitost sluchátka a reproduktoru ì Pomoc tlačtek pro regulaci hlasitosti se může měnit úroveň hlasitosti v telefonnm sluchátku a reproduktoru v průběhu hovoru. Úroveň poslechu ve sluchátku se reguluje během vyzvednut sluchátka, úroveň v reproduktoru během oznamovacho tónu nebo u 4222 office rovněž během handsfree hovoru. pro změnu hlasitosti Úroveň hlasitosti si telefon zapamatuje. d ì uâ *5 Linka 1 # Úprava hlasitosti během hlasitého přposlechu. Zavěste sluchátko tlačtko ke změně hlasitosti Úroveň hlasitosti si telefon zapamatuje. Zvedněte sluchátko a stiskněte Pro lidi se snženou slyšitelnost může být úroveň hlasitosti ve sluchátku výrazně zeslena. Změna úrovně: současně na dobu nejméně 1 sekundy Uslyšte výrazný tón a na displeji telefonu 4222 office se zobraz Setting mode (režim nastaven). tlačtko k přestavěn úrovně hlasitosti Svtc kontrolka indikuje zeslen úrovně hlasitosti, zhasnutá indikuje standardn úroveň. k ukončen nastavován Po ukončen operace kontrolka u Linky 1 zhasne. 28 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

29 Nastaven Hlasitost vyzváněcho signálu ì Pomoc tlačtek pro regulaci hlasitosti se může měnit úroveň vyzváněcho signálu, když je telefon v klidovém stavu nebo vyzván. Nastaven hlasitosti se ulož do paměti. pro změnu hlasitosti Vypnut vyzváněn Můžete potlačit vyzváněn u přchozho hovoru. Poznámka: Váš telefon podporuje tuto funkci, jestliže se při stisknut uvedeného tlačtka v klidovém stavu telefonu rozsvt u tohoto tlačtka kontrolka. pro vypnut vyzváněn Vyzváněc tón se potlač i během aktuálnho vyzváněn. É *7 Melodické vyzváněn (pouze u telefonu 4222 office) Chcete-li mt svou vlastn melodii vyzváněn, můžete si naprogramovat jednu melodii pro intern hovory, druhou melodii pro extern hovory a třet melodii např. pro zpětné volán. Poznámka: Váš telefon podporuje tuto funkci, jestliže se při stisknut uvedené kombinace kláves v klidovém stavu telefonu objev na displeji tato informace: a držte současně až do vstupu do melody modu # Dialog 4220 Lite / 4222 Office V režimu nastaven melodie můžete: programovat nové melodie opravovat nebo mazat uložené melodie aktivovat a deaktivovat uložené melodie pro ukončen melody modu Poznámka: Nestisknete-li jakékoliv tlačtko během 30 sekund, režim nastaven melodie se automaticky zruš. 29

30 Nastaven Programován Programován nové, oprava nebo vymazán stávajc melodie Linka 1 Linka 1 Zpětný dotaz ì pro požadovaný typ hovoru Pokud máte uloženou nějakou melodii, melodie zazn a poslednch 19 not se zobraz na displeji. pro intern hovor pro extern hovor pro zpětné volán (Callback) Oprava aktuáln melodie: Posunujte kurzor doprava (+) nebo doleva (-) Zastavte se vpravo od pozice, kterou chcete editovat k vymazán noty nalevo od kurzoru Držte-li stále, vymažou se všechny noty nalevo od kurzoru. Vložen nové melodie - viz dále. Linka Programován Uložen aktuáln melodie: blikajc kontrolku (Linka 1, Linka 2 nebo Zpětný dotaz) Melodie je uložena. Poznámka: Melodie nen aktivována. Aktivace a deaktivace - viz dále. 30 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

31 Nastaven Linka Programován Vymazán aktuáln melodie a podržte stisknuté dokud se nevymažou všechny noty blikajc kontrolku (Linka 1, Linka 2 nebo Zpětný dotaz) Aktivace / deaktivace uložené melodie Uložená melodie mus být aktivována v režimu nastaven melodie, aby byla slyšet při přchozm volán. Linka Aktivovat (v melody modu - režim melodie): tlačtko pro požadovaný typ volán (Linka 1, Linka 2 nebo Zpětný dotaz) Připojen k odpovdajc kontrolce: Linka 1 = intern volán Linka 2 = extern volán Zpětný dotaz = zpětné volán Poznámka: Pokud se chcete vrátit ke standardnmu vyzváněn, ale mt melodii uloženou, stiskněte znovu tlačtko pro požadovaný typ volán. Když kontrolka nesvt, uložená melodie nen aktivn. pro ukončen režimu nastaven melodie Dialog 4220 Lite / 4222 Office 31

32 Nastaven Vložen not V režimu nastaven melodie se klávesnice použvá k zápisu tónů, pauz atd. Pro přchoz volán může být naprogramováno maximálně 40 tónů a 20 tónů pro opakované volán. * 0 # ì Â Zde je vidět, jak lze jednotlivá tlačtka použt: pro vložen not (1-9) Poznámka: Krátkým stiskem vkládáte nzké tóny, dlouhým stiskem dlouhé tóny (jsou znázorněny velkým psmenem), + c, + d znamenaj vyšš oktávu. k vložen krátké pauzy (p) Přidržte a vytvoř se dlouhá pauza (P). Opakovánm dostanete delš pauzu (pp p) k dosažen vyšš oktávy pro vkládaný tón A+ před notou indikuje vyšš o oktávu. pro zvýšen nebo snžen výšky vkládaného tónu Stisk jednou: vyšš, dvakrát: nižš, třikrát: normáln. Stiskem posuňte kurzor doleva nebo doprava Držte stisknuté pro posun na začátek nebo na konec. Stiskem si poslechnete vložené tóny Stiskem vymažete tóny, které jsou na levé straně od kurzoru Držte-li stále, vymažou se všechny noty nalevo od kurzoru. Přklad melodie: Melodie Jamese Bonda pro přchoz volán: CddDDppCCCC#d#d#D#DppDDD##AgppppGFG Vložte tóny Šedé čslice = Dlouhý stisk. Poznámka: Tlačtko # (k vytvořen vysokého a nzkého tónu) se stiskne za notou, ale zobrazené bude před n. Po vložen všech tónů displej zobrazuje pouze 19 poslednch tónů. 32 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

33 Přslušenstv Přslušenstv Náhlavn souprava (volitelné přslušenstv) (pouze u telefonu 4222 Office) Použit náhlavn soupravy: Ì Ìz u Přjem hovorů pro přjem Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Poznámka: Pokud je přednastaveno použit náhlavn soupravy, můžete pro přjem hovoru stisknout tlačtko blikajc linky. pro ukončen hovoru přes náhlavn soupravu Odchoz hovory a vytočte čslo Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Poznámka: Pokud je přednastaveno použit náhlavn soupravy, můžete také vytočit čslo přmo bez stisknut tlačtka náhlavn soupravy. pro ukončen hovoru Přechod z náhlavn soupravy na sluchátko Zvedněte telefonn sluchátko Dialog 4220 Lite / 4222 Office 33

34 Přslušenstv Ì d  Převzet ze sluchátka na náhlavn soupravu Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Zavěste telefonn sluchátko Náhlavn souprava s hlasitým přposlechem k přepnut na hlasitý přposlech Pokud kontrolka reproduktoru svt, je hlasitý poslech aktivován. Â Ì Ì Z náhlavn soupravy na handsfree Kontrolka reproduktoru se rozsvt. Z handsfree na náhlavn soupravu Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Přednastaven náhlavn soupravy jako prioritn Pokud přijmáte hovory bez zvednut sluchátka stisknutm tlačtka Linka, je telefon standardně přednastaven na hlasitý přposlech. Pokud použváte náhlavn soupravu, můžete změnit nastaven a přijmat hovory přmo přes náhlavn soupravu. 34 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

35 Přslušenstv Ì Aktivace předvolby náhlavn soupravy. a podržte na dobu nejméně 4 sekund Uslyšte krátký potvrzovac tón, a na několik sekund se na displeji zobraz Headset Preset. Â Zrušen předvolby náhlavn soupravy. a podržte na dobu nejméně 4 sekund Uslyšte krátký potvrzovac tón, a na několik sekund se na displeji zobraz Loudspeaker Preset. Linka 1 ì Kontrola aktuálnho nastaven Buď se rozsvt kontrolka reproduktoru nebo náhlavn soupravy. Regulace hlasitosti náhlavn soupravy Použitm tlačtek k regulaci hlasitosti změnte hlasitost náhlavn soupravy. Stiskem regulujte hlasitost Úroveň nastaven hlasitosti se ulož do paměti. Ì ì Ì Vyladěn hlasitosti během hlasitého přposlechu: ke změně hlasitosti Úroveň hlasitosti se ulož do paměti. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 35

36 Instalace Instalace Připojen kabelů Kabel k mikrotelefonu vlevo Kabel k mikrotelefonu vpravo Můžete vložit kabel od sluchátka do drážky na spodn straně telefonu. Kabel od telefonn stě mus být zastrčen do zdřky LINE a kabel od sluchátka do zdřky HANDSET. Poznámka: Náhlavn soupravu lze použt pouze u telefonu Dialog 4222 Office. Výměna kabelů Použijte šroubovák k odemknut pojistky. 36 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

37 Instalace Instalace stojanu a nastaven telefonu Vysoko Nzko pro upevněn stojanu Uvolněte pro odstraněn stojanu Dialog 4220 Lite / 4222 Office 37

38 Poznámky 38 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

39

40 Authorized Ericsson Representative

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Dialog 4223 Professional Systémové telefony pro komunikační systém MD110 Návod k použití SYSTÉMOVÝ TELEFON DIALOG 4223 PROFESSIONAL NÁVOD K POUŽITÍ EN/LZT 103 61 R1A Copyright 2003. Ericsson Business Networks

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Parrot MK6000 ČESKY 2

Parrot MK6000 ČESKY 2 27 ČESKY Obsah ÚVODEM... p 29 OBSAH BALENÍ... p 29 PRVNÍ POUŽITÍ... p 29 Instalace soupravy MK6000... p 29 Popis soupravy MK6000... p 32 Připojení telefonu/pda Bluetooth... p 33 FUNKCE... p 33 Telefonování...

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 1. Spuštění a přihlášení k vipilotu Upozornění: Funkčnost služeb viphone je závislá na typu poskytovaného tarifu. Je tedy možné, že některé z následujících služeb

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2N NetStar. Komunikační systém. Uživatelský manuál 3.1.0

2N NetStar. Komunikační systém. Uživatelský manuál 3.1.0 2N NetStar Komunikační systém Verze 3.1.0 Uživatelský manuál www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Smart Voip. eyebeam 1.11 Stručný návod

Smart Voip. eyebeam 1.11 Stručný návod eyebeam 1.11 Stručný návod Ovládání a nastavení eyebeamu verze Audio CounterPath Solutions, Inc. Floor 8, 100 West Pender St. Vancouver, BC CANADA V6B 1R8 Tel: 1.604.878.0440 sales@counterpath.com www.counterpath.com

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

IP telefon Cisco 7961G/7961G-GE a 7941G/7941G-GE pro systém Cisco CallManager 4.1(3)

IP telefon Cisco 7961G/7961G-GE a 7941G/7941G-GE pro systém Cisco CallManager 4.1(3) Příručka k telefonu IP telefon Cisco 7961G/7961G-GE a 7941G/7941G-GE pro systém Cisco CallManager 4.1(3) VČETNĚ LICENCE A ZÁRUKY Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

OBSAH. Pokročilé funkce

OBSAH. Pokročilé funkce 1 ÚVOD Bezdrátový telefon využívá bezdrátového spojení namísto telefoního kabelu, což umožňuje účastníkovi použít telefon kdekoliv v domě, bytě nebo kanceláři nezávisle na telefonní zásuvce. Bezdrátový

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Zkrácený návod na obsluhu 2009 Avaya Všechna práva vyhrazena 2 Seznamte se s Vaším telefonem

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více