Ericsson Dialog 4220 Lite, 4222 Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ericsson Dialog 4220 Lite, 4222 Office"

Transkript

1 Ericsson Dialog 4220 Lite, 4222 Office Systémové telefony pro komunikačn systém MD110 Uživatelský návod

2 Damovo Česká republika s.r.o. 2004

3 Obsah Obsah strana Úvod Popis Free seating... 7 Přchoz volán... 8 Odchoz volán V průběhu hovoru Přesměrován hovorů Informace o nepřtomnosti Dalš užitečné funkce Nastaven Přslušenstv Instalace Dialog 4220 Lite / 4222 Office 3

4 Úvod Úvod Jsme rádi, že jste si vybral telefon Ericsson Dialog 4220 Lite nebo Dialog 4222 Office. V popisu funkc mohou být částečné rozdly ovlivněné softwarem ústředny (BC9, BC10, BC11 až verze roku 2004 podporujc IP telefonii, pro kterou jsou tyto telefony prioritně určeny) a hardwarem, na který jsou telefony připojeny v pobočkové ústředně. Upozorněn: Telefony Ericsson Dialog řady 4000 jsou systémové telefony. To znamená, že mohou být použity pouze v pobočkové ústředně Ericsson, která tento typ telefonů podporuje, a nelze je připojovat k veřejným telekomunikačnm stm. Copyright Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesm reprodukovat, ukládat v nahrávacch zařzench nebo vyslat v jakékoliv formě ani žádným zařzenm elektronickým, mechanickým, včetně fotokoprován a nahráván do jakéhokoliv systému pro ukládán, bez předchozho psemného souhlasu vydavatele s výjimkou a v souladu s následujcmi podmnkami: Žádná část této publikace nesm být změněna, upravena nebo využita pro komerčn účely. Damovo nezodpovdá za škody, které vzniknou v souvislosti s použitm změněné nebo upravené publikace. Záruka DAMOVO NEPOSKYTUJE NA TENTO MATERIÁL ŽÁDNOU ZÁRUKU, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, ZÁRUKY NA PRO- DEJNOST A VHODNOST PRO ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ. Damovo nezodpovdá za chyby a omyly v této publikaci, ani za náhodné nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s dodánm nebo použvánm tohoto materiálu. 4 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

5 Popis Popis Tóny Do vašeho mikrotelefonu nebo reproduktoru jsou z ústředny vyslány různé zvukové signály, jak je uvedeno dále. Intern oznamovac tón Zvláštn oznamovac tón (Signalizuje přesměrovanou pobočku) Vyzváněc tón (Vyzváněn u volaného účastnka) - opakován po 4 s Obsazovac tón (Volaný účastnk má obsazeno) Tón nedostupnosti (Congestion) Odkazovac tón (Čslo neexistuje, přp. chybná manipulace) Signál upozorněn na čekajc hovor (Zaťukán) Signál napojen do hovoru Konferenčn hovor (Odeslán všem účastnkům konference) - opakován po 15 s Potvrzovac tón Výstražný tón Dialog 4220 Lite / 4222 Office 5

6 Popis Vyzváněc signály Tři různé vyzváněc signály vás informuj o typu přchozho volán. Intern vyzváněc signál Extern vyzváněc signál - opakován po 4 s - opakován po 4 s Signál zpětného volán Indikačn kontrolky Kontrolky na telefonu pomoc různých signálů indikuj stav odchozho volán nebo funkc. Zhasnutá kontrolka Svt trvale Pomalu blikajc kontrolka Rychle blikajc kontrolka Svt s krátkými přestávkami Funkce nen aktivn. Funkce je aktivn. Linka (nebo funkce) je předána na vyčkáván. Přchoz volán nebo nevyzvednutý vzkaz. Probhajc volán. Poznámka: Displej (2 x 20 znaků) má k dispozici pouze Dialog 4222 Office. 6 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

7 Free seating Free seating Funkce Free Seating je určena pro osoby, které maj ve firmě svou účastnickou linku, ale nemaj vlastn telefonn přstroj. Napřklad flexibiln pracovnci, kteř většinu času pracuj mimo kancelář. Jako uživatel Free Seating a momentálně pracujc v kanceláři se mohu přihlásit na jakýkoliv volný telefonn přstroj, kterému bude dočasně přiřazeno čslo vaš pobočky včetně oprávněn. Jedná se o volitelnou funkci. *11* z* z# #11# Přihlášen Vložte váš autorizačn kód a stiskněte Vložte vaše telefonn čslo a stiskněte Nakonec stiskněte Na displeji se znázorn vaše telefonn čslo. Odhlášen Nakonec stiskněte Dialog 4220 Lite / 4222 Office 7

8 Přchoz volán Přchoz volán Vyzváněn a blikajc kontrolka indikuj přchoz volán. u Na linku 1 Hovor přijmáte obvykle na této lince. Zvedněte sluchátko Linka u Zvedněte sluchátko tlačtko blikajc linky Na jinou linku (tlačtko) Linka uz 8 S využitm handsfree (Jen u telefonu 4222 Office) tlačtko blikajc linky Jste spojeni přes intern reproduktor a mikrofon. pro ukončen handsfree hovoru Na jinou pobočku Můžete zodpovědět hovor na telefon v jiné kanceláři. Zavolejte vyzvánějc pobočku Poznámka: Můžete také stisknout tlačtko pro převzet hovoru nebo přmo 8, pokud jsou nadefinovány. 8 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

9 Přchoz volán Přjem dalšho volán během probhajcho hovoru Volno pro 2. volán Je-li na vašem telefonu naprogramována a aktivována funkce Volno pro 2. volán, můžete přijmout dalš hovor. Stisknutm aktivujete (svt) / deaktivujete Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Linka 2 Linka 1 Když je aktivn Volno pro 2. volán, kontrolka se rozsvt. Máte probhajc hovor na Lince 1, když tlačtko Linka 2 začne blikat a oznamuje nové přchoz volán: pro přjem volán Prvn hovor je zaparkován. pro přepnut zpět na prvn volán Druhý hovor je zaparkován. Jste spojen s prvnm volajcm. pro ukončen aktuálně spojeného hovoru Poznámka: Když volajc účastnk aktivoval Čekán na hovor, můžete přijmout druhé volán i když nen aktivováno Volno pro 2. volán. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 9

10 Odchoz volán Odchoz volán u Jedná se jak o intern, tak i o extern volán. Zvedněte telefonn sluchátko a postupujte dále podle typu volán: d nebo z 0 z z Intern volán Volte čslo pobočky Extern volán Volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku Oznamovac tón. Volte čslo externho účastnka Pro ukončen hovoru zavěste sluchátko nebo stiskněte uvedené tlačtko S využitm handsfree (Jen u telefonu 4222 Office) Vytočte čslo Jste spojeni přes intern reproduktor a mikrofon. pro ukončen handsfree hovoru Poznámka: Čslo můžete vytočit rychleji s využitm centrálnch zkrácených voleb, přpadně vámi naprogramovaných předvoleb. 10 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

11 Odchoz volán Opakován volby naposledy volaného externho čsla u *** Zvedněte sluchátko Vytočte uvedenou sekvenci pro opakován volby uloženého čsla Posledn extern čslo se automaticky vol znovu. Když voláte externho účastnka, systém automaticky ukládá do paměti všechny volené čslice bez ohledu na to, zda se hovor uskutečnil. Uložen externho čsla do paměti Když voláte externho účastnka, můžete jeho čslo uložit během hovoru do paměti. Dřve uložené čslo se přitom vymaže. Extern čslo Pro uložen čsla externho účastnka: dřve než ukončte hovor Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. u Extern čslo Opakován volby čsla Zvedněte telefonn sluchátko pro opakován volby čsla Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 11

12 Odchoz volán Obsazovac tón při odchozm volán 6 d u Automatické zpětné volán Když má volaná pobočka obsazeno a nebo se nehlás: Poznámka: Můžete také stisknout odpovdajc funkčn tlačtko (mus být předem naprogramováno). Obdržte potvrzovac tón. Zavěste sluchátko pro ukončen procedury Budete zavolán zpět, jakmile obsazená pobočka ukonč hovor. Zvedněte sluchátko, jakmile jste volán zpět Muste reagovat do osmi sekund, jinak se služba zpětného volán zruš. Systém zavolá požadovanou pobočku. Poznámka: Zpětné volán se může aktivovat na několika pobočkách zároveň. #37* z # #37# Zrušen jednotlivého zpětného volán Zadejte čslo pobočky uvedené tlačtko Zrušen všech zpětných volán 12 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

13 Odchoz volán 5 Aktivace funkce Čekajc hovor Když potřebujete naléhavě kontaktovat pobočku, která má obsazeno, můžete ji o tom uvědomit signálem. Držte sluchátko zvednuté. Jakmile se volaná linka uvoln, bude automaticky zavolána. 4 Napojen na obsazenou pobočku Můžete se napojit na volajc pobočku. Před napojenm je oběma hovořcm stranám vyslán výstražný tón. Vytvoř se trojstranné spojen doprovázené výstražným tónem. Poznámka: Použván obou funkc může být na vaš pobočce zablokováno. Programován Programován z Programován funkčnch tlačtek Při programován stiskněte uvedené tlačtko vybrané tlačtko a zadejte telefonn čslo nebo kód funkce Znovu stiskněte uvedené tlačtko Ukončete proceduru opětovným stiskem tlačtka Programován Programován Programován Dialog 4220 Lite / 4222 Office Ověřen a vymazán naprogramovaného čsla tlačtko Programován zvolené tlačtko U telefonu 4222 Office se vám uložené čslo znázorn na displeji. Pro vymazan stiskněte v uvedeném pořad Uložené čslo je smazané. opět tlačtko Programován 13

14 Odchoz volán Kód oprávněn (centráln) Je-li vám centrálně přiřazen tzv. autorizačn kód, můžete kterémukoliv telefonu (i neoprávněnému) v rámci ústředny dočasně změnit úroveň oprávněn na úroveň souvisejc s tmto kódem a uskutečnit jeden hovor. Druhou možnost je uzamknut telefonu (obvykle vašeho) jako ochrana proti neoprávněnému použit (a samozřejmě jeho opětovné odemknut). *72* z# z Použit pro jedno volán Vložte kód oprávněn a stiskněte Volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku a extern čslo #73* z# Odemknut pobočky Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. *73* z# Uzamknut pobočky Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. 14 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

15 Odchoz volán Kód oprávněn (individuáln) Je-li vám přidělen individuáln autorizačn kód, můžete zablokovat svoji pobočku, např. při odchodu z práce. Můžete dočasně změnit úroveň oprávněn jiného telefonu v rámci ústředny na úroveň vlastnho aparátu. Individuáln kód můžete změnit z vlastn pobočky. *76* z# Pro uzamknut vašeho telefonu Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. *75* z# z Použit uzamčeného telefonu pro jedno volán Vložte kód oprávněn a stiskněte Volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku a extern čslo #76* z# Pro odemknut vašeho telefonu Vložte kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. *74* z* z# Pro odemknut vašeho telefonu Vložte starý kód oprávněn a stiskněte Volte nový kód oprávněn a stiskněte Obdržte potvrzovac tón. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 15

16 V průběhu volán V průběhu volán Hlasitý přposlech Tato funkce umožňuje, aby ostatn osoby v mstnosti naslouchaly telefonickému rozhovoru. Mluvte do sluchátka a hlas druhého účastnka hovoru je slyšet z reproduktoru. Â V průběhu telefonického hovoru: pro přepnut mezi reproduktorem a mikrotelefonem Když se kontrolka v tlačtku rozsvt, je slyšet z reproduktoru hlas druhého účastnka. Poznámka: Můžete nastavit hlasitost. d uâ Přepnut z hlasitého přposlechu na handsfree (pouze u telefonu 4222 Office) Zavěste sluchátko Handsfree rozhovor. Přepnut z handsfree režimu na hlasitý přposlech (pouze u telefonu 4222 Office) Zvedněte sluchátko a stiskněte uvedené tlačtko Pro ukončen hovoru stiskněte uvedené tlačtko Âd Handsfree telefonován (pouze u telefonu 4222 Office) a zavěste mikrotelefon Telefonován bez držen sluchátka. pro ukončen hovoru 16 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

17 V průběhu volán u Přepnut z handsfree na telefonován se sluchátkem Zvedněte sluchátko Rozhovor pomoc telefonnho sluchátka. É Vypnut zvuku Stiskem zapněte nebo vypněte mikrofon Svt-li kontrolka, druhý účastnk neslyš hlasy na vaš straně. Zpětný dotaz Zpětný dotaz Telefonujete na Lince 1 a chcete se na něco dotázat jiného internho nebo externho účastnka. Účastnk na Lince 1 je zaparkován (kontrolka pomalu bliká). Linka 1 z Poznámka: Msto tohoto tlačtka lze také stisknout Linku 2. Zavolejte dalšho účastnka Když se dalš účastnk přihlás, můžete přepnat mezi oběma hovory, předat hovor, vytvořit konferenci a nebo ukončit jeden z hovorů. pro ukončen zpětného dotazu Spojen s druhým účastnkem je ukončeno. pro návrat k prvnmu účastnkovi Linka 1 Zpětný dotaz Dialog 4220 Lite / 4222 Office Přepnán mezi hovory Bliká kontrolka u zaparkovaného hovoru. pro zaparkován účastnka na Lince 2 Prvn účastnk (Linka 1) je spojen. pro předán prvnho účastnka na vyčkáván Druhý účastnk je spojen. pro ukončen aktivnho hovoru 17

18 V průběhu volán Zpětný dotaz z Předán Předán hovoru Chcete předat hovor dalšmu účastnkovi. Zavolejte druhého účastnka před nebo po přihlášen druhé strany Hovor je předán. Poznámka: Jestliže je zaparkováno vce hovorů, bude přepojen naposledy zaparkovaný hovor. Má-li volaná pobočka obsazeno nebo přepojen nen povoleno, váš telefon zazvon zpět. Konference Zpětný dotaz Při použit této procedury můžete začlenit až sedm účastnků do konference. Na konferenci upozorňuje každých 15 sekund tón. Vedete hovor a chcete vytvořit telefonickou konferenci. Stanete se vedoucm konference. z 3 Zavolejte druhého účastnka Počkejte, až se přihlás. pro vytvořen konference Poznámka: Můžete také stisknout Linku 2. Poznámka: Můžete také stisknout: Konference (předprogramované tlačtko). d Opakujte tento postup, chcete-li připojit dalš účastnky konference. Zavěšenm telefonnho sluchátka vystoupte z konference 18 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

19 Přesměrován hovorů Přesměrován hovorů Když nechcete být rušen anebo nebudete ve své kanceláři, můžete volán na svou pobočku přesměrovat na předem určený cl. Přesměrovaná pobočka se hlás zvláštnm oznamovacm tónem a kontrolka přesměrován indikuje, že je váš telefon přesměrován. Můžete však nadále sám telefonovat. Přesměrován Přesměrován *21# #21# Aktivace pevného přesměrován z vaš pobočky Hovor bude přesměrován na předdefinovaný cl. Zrušen pevného přesměrován z vaš pobočky Poznámka: Funkčn tlačtko je předem naprogramováno. Pro inicializaci přesměrován při zvednutém mikrotelefonu nebo aktivovaném reproduktoru stiskněte tlačtko přesměrován dvakrát. Můžete také použt postup popsaný dále. Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Můžete také použt postup popsaný dále. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 19

20 Přesměrován hovorů Intern přesměrován (follow me) Všechna volán budou přesměrována na vámi určenou pobočku. Přesměrovaná pobočka se hlás zvláštnm oznamovacm tónem a kontrolka přesměrován indikuje, že je váš telefon přesměrován. Můžete však nadále sám telefonovat. u z d Přesměrován Přesměrován Přesměrován *21* z #21# Aktivace z vaš vlastn pobočky Zvedněte telefonn sluchátko a zadejte clovou pobočku Poznámka: Funkčn tlačtko je předem naprogramováno. pro aktivaci funkce Zavěste telefonn sluchátko Poznámka: Můžete také použt postup popsaný dále. Vytočte uvedenou sekvenci a zadejte clovou pobočku Zrušen z vaš vlastn pobočky Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Můžete také použt postup popsaný dále. Vytočte uvedenou sekvenci a stiskněte 20 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

21 Přesměrován hovorů *21# *z Změna směrován z clové pobočky Jestliže se nacházte v jiné mstnosti, můžete přesměrovat ( přetáhnout si ) své hovory do msta, kde se nacházte. Vytočte uvedenou sekvenci a zadejte čslo vaš vlastn pobočky a zadejte čslo nové clové pobočky pro aktivaci změny Hovory jsou přesměrovány na nově určenou pobočku. Poznámka: Intern follow-me mus být před změnou směrován nejprve aktivováno z vaš vlastn pobočky. #21* z # Zrušen směrován z clové pobočky Vytočte uvedenou sekvenci a zadejte čslo vaš vlastn pobočky Extern přesměrován (follow me) Je-li povoleno extern follow-me, všechny přchoz hovory určené pro vás budou přesměrovány na zadané extern čslo. *22# z # Přesměrován #22# Dialog 4220 Lite / 4222 Office Aktivace a volte čslici nebo čslice pro přstup na extern linku a pak extern čslo Zrušen Poznámka: Můžete také použt postup popsaný dále. 21

22 Informace o nepřtomnosti Informace o nepřtomnosti Informuje volajc, proč jste nepřtomen a kdy se vrátte. Je to funkce doplňková. *23* *0915 # Aktivace Přklad: Budu zpět 15. zář (=0915) Vytočte uvedenou sekvenci Vložte kód nepřtomnosti Poznámka: Kódy nepřtomnosti tvoř jedna čslice. Každé variantě absence odpovdá jeden kód. Informujte se u vašeho správce systému, který vám sděl platné kódy. a vložte datum (MMDD) nebo čas (HHMM) vašeho návratu Poznámka: Nen-li třeba vkládat čas nebo datum návratu, je možné tento krok vynechat. Údaj datum nebo čas závis na typu nepřtomnosti. Na telefonu 4222 Office displej ukazuje důvod nepřtomnosti a pokud byly vloženy, datum a čas návratu. #23# Zrušen Vytočte uvedenou sekvenci Naprogramované údaje jsou vymazány. 22 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

23 Dalš užitečné funkce Dalš užitečné funkce Linka Linka *61* z# z *61* z# Kód účtu (volitelná funkce) Tato funkce se použvá pro směrován nákladů za hovor na definovaný kód zakázky (account). Kód zakázky může mt 1 až 15 čslic. Vytočte uvedenou sekvenci Vložte kód zakázky a stiskněte Obdržte intern oznamovac tón. Volte čslici (-ce) pro přstup na extern linku a pak extern čslo Probhajc extern volán Rovněž je možné tuto akci aktivovat v průběhu hovoru: tlačtko probhajcho hovoru (ten se zaparkuje) Vytočte uvedenou sekvenci Vložte kód zakázky a stiskněte Obdržte intern oznamovac tón. blikajc tlačtko zapark. hovoru (hovor pokračuje) #001# Dialog 4220 Lite / 4222 Office Všeobecná deaktivace Současně zruš následujc služby: Zpětné volán (všechna jsou zrušena). Přesměrován / Intern a Extern follow me. Čekán na zprávu. Informačn systém. Vytočte uvedenou sekvenci 23

24 Dalš užitečné funkce Okamžité hlasové spojen Telefon 4222 Office je možné nastavit pro automatický přjem hovoru bez zvednut nebo stisknut jakéhokoliv tlačtka. U telefonu 4220 Lite vás volajc může upozornit přes vestavěný reproduktor. Pro přjem hovoru muste zvednout sluchátko. Tato funkce může být trvale aktivn nebo se může aktivovat naprogramovaným funkčnm tlačtkem. Trvale aktivn Naprogramujte přslušný vyzváněc signál na přslušné Lince na Okamžité spojen hovoru po jednom zazvoněn - typ 6. Automatické přihlášen Aktivace tlačtkem funkce pro zapnut nebo vypnut Poznámka: Funkčn tlačtko předem naprogramováno. Přchoz hovor je signalizován jednm zazvoněnm. Když se rozsvt kontrolka, můžete tuto funkci použt. Přdavné čslo Na volných funkčnch tlačtkách vašeho telefonu můžete mt naprogramována dalš přdavná čsla. Obsluha hovorů je stejná jako v přpadě hlavn linky (Linka 1, Linka 2) s tm rozdlem, že po vyzvednut sluchátka muste stisknout přslušné funkčn tlačtko. Přdavné čslo u z Přklad: Hovor přes přdavnou linku Zvedněte telefonn sluchátko Poznámka: Funkčn tlačtko mus být předem naprogramováno. Volte čslo pobočky 24 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

25 Nastaven Nastaven Programován funkčnch tlačtek Často použvané funkce a telefonn čsla je možné z důvodu snazšho použit naprogramovat na tlačtka. Když potom budete chtt tuto funkci použt, stač pouze stisknout přslušné tlačtko. Některé funkce mus naprogramovat správce systému. Programován Programován z Naprogramován nebo změna funkce uvedené tlačtko požadované funkčn tlačtko Poznámka: Čslo nebo funkce se zobraz na displeji, je-li už tlačtko naprogramováno. Vložte telefonn čslo nebo kód funkce Poznámka: Vložte-li špatné čslo, stiskněte tlačtko Clear (C), aby se špatné čslo zrušilo a pak vložte znovu správné čslo. Znovu stiskněte vybrané funkčn tlačtko Na závěr zrcadlovým postupem opět stiskněte programovac tlačtko Programován Programován Ověřen naprogramovaného čsla nebo funkce (pouze u Dialogu 4222 Office) požadované funkčn tlačtko Zobraz se uložené čslo nebo funkce. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 25

26 Nastaven Programován vyzváněcch signálů Programován Linka 1 Linka 1 Programován Programován Linka 1 Programován V telefonu máte k dispozici 6 programovatelných vyzváněcch signálů. Pro přstupové linky je možné naprogramovat odlišné signály. programovac tlačtko tlačtko přslušné linky Na telefonu 4222 Office se na displeji zobraz čslo 0-6. Zvolte vyzváněc signál, který chcete použt, podle připojeného seznamu 0 = Ticho. 1 = Periodický vyzváněc signál. 2 = Zpožděný periodický vyzváněc signál. 3 = Jedno tlumené zvoněn, dále blikán. 4 = Nejdřve blikán, pak jedno zpožděné tlumené zvoněn. 5 = Okamžité hovorové spojen s jednm zvoněnm funkčnm tlačtkem. 6 = Okamžité hovorové spojen s jednm zazvoněnm. pro ukončen programován Ověřen vyzváněcho signálu (pouze u telefonu 4222 Office) tlačtko přslušné linky Na displeji se ukáže čslice (0-6). pro ukončen 26 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

27 Nastaven Programován tónů vyzváněcch signálů Programován Programován Váš telefon má 10 programovatelných tónů vyzváněcch signálů, které odpovdaj čslicm 0 až 9. U telefonu 4222 Office se kód aktuálnho tónu zobraz na displeji. přslušnou čslici (0-9) Telefon vyzván zvoleným tónem. pro ukončen programován Výběr jazyka (volitelná funkce) Pro zobrazován informac na vašem telefonu je možné zvolit jeden z jazyků uvedených dále. Čslice 0-9 = kód jazyka: 0 anglicky 1 francouzsky 2 německy 3 španělsky 4 italsky 5 česky Poznámka: Standardně jsou kódy 5-9 naprogramovány na angličtinu. Mohou být lokálně změněny na jiný jazyk. *08* # Výběr jazyka Vložte kód jazyka Dialog 4220 Lite / 4222 Office 27

28 Nastaven Hlasitost sluchátka a reproduktoru ì Pomoc tlačtek pro regulaci hlasitosti se může měnit úroveň hlasitosti v telefonnm sluchátku a reproduktoru v průběhu hovoru. Úroveň poslechu ve sluchátku se reguluje během vyzvednut sluchátka, úroveň v reproduktoru během oznamovacho tónu nebo u 4222 office rovněž během handsfree hovoru. pro změnu hlasitosti Úroveň hlasitosti si telefon zapamatuje. d ì uâ *5 Linka 1 # Úprava hlasitosti během hlasitého přposlechu. Zavěste sluchátko tlačtko ke změně hlasitosti Úroveň hlasitosti si telefon zapamatuje. Zvedněte sluchátko a stiskněte Pro lidi se snženou slyšitelnost může být úroveň hlasitosti ve sluchátku výrazně zeslena. Změna úrovně: současně na dobu nejméně 1 sekundy Uslyšte výrazný tón a na displeji telefonu 4222 office se zobraz Setting mode (režim nastaven). tlačtko k přestavěn úrovně hlasitosti Svtc kontrolka indikuje zeslen úrovně hlasitosti, zhasnutá indikuje standardn úroveň. k ukončen nastavován Po ukončen operace kontrolka u Linky 1 zhasne. 28 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

29 Nastaven Hlasitost vyzváněcho signálu ì Pomoc tlačtek pro regulaci hlasitosti se může měnit úroveň vyzváněcho signálu, když je telefon v klidovém stavu nebo vyzván. Nastaven hlasitosti se ulož do paměti. pro změnu hlasitosti Vypnut vyzváněn Můžete potlačit vyzváněn u přchozho hovoru. Poznámka: Váš telefon podporuje tuto funkci, jestliže se při stisknut uvedeného tlačtka v klidovém stavu telefonu rozsvt u tohoto tlačtka kontrolka. pro vypnut vyzváněn Vyzváněc tón se potlač i během aktuálnho vyzváněn. É *7 Melodické vyzváněn (pouze u telefonu 4222 office) Chcete-li mt svou vlastn melodii vyzváněn, můžete si naprogramovat jednu melodii pro intern hovory, druhou melodii pro extern hovory a třet melodii např. pro zpětné volán. Poznámka: Váš telefon podporuje tuto funkci, jestliže se při stisknut uvedené kombinace kláves v klidovém stavu telefonu objev na displeji tato informace: a držte současně až do vstupu do melody modu # Dialog 4220 Lite / 4222 Office V režimu nastaven melodie můžete: programovat nové melodie opravovat nebo mazat uložené melodie aktivovat a deaktivovat uložené melodie pro ukončen melody modu Poznámka: Nestisknete-li jakékoliv tlačtko během 30 sekund, režim nastaven melodie se automaticky zruš. 29

30 Nastaven Programován Programován nové, oprava nebo vymazán stávajc melodie Linka 1 Linka 1 Zpětný dotaz ì pro požadovaný typ hovoru Pokud máte uloženou nějakou melodii, melodie zazn a poslednch 19 not se zobraz na displeji. pro intern hovor pro extern hovor pro zpětné volán (Callback) Oprava aktuáln melodie: Posunujte kurzor doprava (+) nebo doleva (-) Zastavte se vpravo od pozice, kterou chcete editovat k vymazán noty nalevo od kurzoru Držte-li stále, vymažou se všechny noty nalevo od kurzoru. Vložen nové melodie - viz dále. Linka Programován Uložen aktuáln melodie: blikajc kontrolku (Linka 1, Linka 2 nebo Zpětný dotaz) Melodie je uložena. Poznámka: Melodie nen aktivována. Aktivace a deaktivace - viz dále. 30 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

31 Nastaven Linka Programován Vymazán aktuáln melodie a podržte stisknuté dokud se nevymažou všechny noty blikajc kontrolku (Linka 1, Linka 2 nebo Zpětný dotaz) Aktivace / deaktivace uložené melodie Uložená melodie mus být aktivována v režimu nastaven melodie, aby byla slyšet při přchozm volán. Linka Aktivovat (v melody modu - režim melodie): tlačtko pro požadovaný typ volán (Linka 1, Linka 2 nebo Zpětný dotaz) Připojen k odpovdajc kontrolce: Linka 1 = intern volán Linka 2 = extern volán Zpětný dotaz = zpětné volán Poznámka: Pokud se chcete vrátit ke standardnmu vyzváněn, ale mt melodii uloženou, stiskněte znovu tlačtko pro požadovaný typ volán. Když kontrolka nesvt, uložená melodie nen aktivn. pro ukončen režimu nastaven melodie Dialog 4220 Lite / 4222 Office 31

32 Nastaven Vložen not V režimu nastaven melodie se klávesnice použvá k zápisu tónů, pauz atd. Pro přchoz volán může být naprogramováno maximálně 40 tónů a 20 tónů pro opakované volán. * 0 # ì Â Zde je vidět, jak lze jednotlivá tlačtka použt: pro vložen not (1-9) Poznámka: Krátkým stiskem vkládáte nzké tóny, dlouhým stiskem dlouhé tóny (jsou znázorněny velkým psmenem), + c, + d znamenaj vyšš oktávu. k vložen krátké pauzy (p) Přidržte a vytvoř se dlouhá pauza (P). Opakovánm dostanete delš pauzu (pp p) k dosažen vyšš oktávy pro vkládaný tón A+ před notou indikuje vyšš o oktávu. pro zvýšen nebo snžen výšky vkládaného tónu Stisk jednou: vyšš, dvakrát: nižš, třikrát: normáln. Stiskem posuňte kurzor doleva nebo doprava Držte stisknuté pro posun na začátek nebo na konec. Stiskem si poslechnete vložené tóny Stiskem vymažete tóny, které jsou na levé straně od kurzoru Držte-li stále, vymažou se všechny noty nalevo od kurzoru. Přklad melodie: Melodie Jamese Bonda pro přchoz volán: CddDDppCCCC#d#d#D#DppDDD##AgppppGFG Vložte tóny Šedé čslice = Dlouhý stisk. Poznámka: Tlačtko # (k vytvořen vysokého a nzkého tónu) se stiskne za notou, ale zobrazené bude před n. Po vložen všech tónů displej zobrazuje pouze 19 poslednch tónů. 32 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

33 Přslušenstv Přslušenstv Náhlavn souprava (volitelné přslušenstv) (pouze u telefonu 4222 Office) Použit náhlavn soupravy: Ì Ìz u Přjem hovorů pro přjem Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Poznámka: Pokud je přednastaveno použit náhlavn soupravy, můžete pro přjem hovoru stisknout tlačtko blikajc linky. pro ukončen hovoru přes náhlavn soupravu Odchoz hovory a vytočte čslo Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Poznámka: Pokud je přednastaveno použit náhlavn soupravy, můžete také vytočit čslo přmo bez stisknut tlačtka náhlavn soupravy. pro ukončen hovoru Přechod z náhlavn soupravy na sluchátko Zvedněte telefonn sluchátko Dialog 4220 Lite / 4222 Office 33

34 Přslušenstv Ì d  Převzet ze sluchátka na náhlavn soupravu Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Zavěste telefonn sluchátko Náhlavn souprava s hlasitým přposlechem k přepnut na hlasitý přposlech Pokud kontrolka reproduktoru svt, je hlasitý poslech aktivován. Â Ì Ì Z náhlavn soupravy na handsfree Kontrolka reproduktoru se rozsvt. Z handsfree na náhlavn soupravu Kontrolka náhlavn soupravy se rozsvt. Přednastaven náhlavn soupravy jako prioritn Pokud přijmáte hovory bez zvednut sluchátka stisknutm tlačtka Linka, je telefon standardně přednastaven na hlasitý přposlech. Pokud použváte náhlavn soupravu, můžete změnit nastaven a přijmat hovory přmo přes náhlavn soupravu. 34 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

35 Přslušenstv Ì Aktivace předvolby náhlavn soupravy. a podržte na dobu nejméně 4 sekund Uslyšte krátký potvrzovac tón, a na několik sekund se na displeji zobraz Headset Preset. Â Zrušen předvolby náhlavn soupravy. a podržte na dobu nejméně 4 sekund Uslyšte krátký potvrzovac tón, a na několik sekund se na displeji zobraz Loudspeaker Preset. Linka 1 ì Kontrola aktuálnho nastaven Buď se rozsvt kontrolka reproduktoru nebo náhlavn soupravy. Regulace hlasitosti náhlavn soupravy Použitm tlačtek k regulaci hlasitosti změnte hlasitost náhlavn soupravy. Stiskem regulujte hlasitost Úroveň nastaven hlasitosti se ulož do paměti. Ì ì Ì Vyladěn hlasitosti během hlasitého přposlechu: ke změně hlasitosti Úroveň hlasitosti se ulož do paměti. Dialog 4220 Lite / 4222 Office 35

36 Instalace Instalace Připojen kabelů Kabel k mikrotelefonu vlevo Kabel k mikrotelefonu vpravo Můžete vložit kabel od sluchátka do drážky na spodn straně telefonu. Kabel od telefonn stě mus být zastrčen do zdřky LINE a kabel od sluchátka do zdřky HANDSET. Poznámka: Náhlavn soupravu lze použt pouze u telefonu Dialog 4222 Office. Výměna kabelů Použijte šroubovák k odemknut pojistky. 36 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

37 Instalace Instalace stojanu a nastaven telefonu Vysoko Nzko pro upevněn stojanu Uvolněte pro odstraněn stojanu Dialog 4220 Lite / 4222 Office 37

38 Poznámky 38 Dialog 4220 Lite / 4222 Office

39

40 Authorized Ericsson Representative

Aastra Dialog 4223 Professional

Aastra Dialog 4223 Professional Aastra Digitáln telefon pro komunikačn systémy MD110 a MX-ONE Uživatelská přručka Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 5 Free seating... 15 Přchoz volán... 16 Odchoz volán... 18 V průběhu hovoru... 24

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Translation Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 14

Více

Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod EN/LZTBS160 1320 R1A Ericsson Enterprise AB 2003 Obsah Obsah Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 12 Odchozí volání...

Více

Ericsson Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Ericsson Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Ericsson Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 18 Odchozí volání... 22 V průběhu volání...

Více

Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod 1 EN/LZTBS 160 1321 R1A Ericsson Enterprise AB 2003 2 Obsah Obsah Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 14

Více

Ericsson Dialog 4223 Professional / Dialog 3213

Ericsson Dialog 4223 Professional / Dialog 3213 Ericsson Dialog 4223 Professional / Dialog 3213 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Translation Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Obsah... 3 Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí

Více

Ericsson Dialog 4106 Basic Ericsson Dialog 4147 Medium

Ericsson Dialog 4106 Basic Ericsson Dialog 4147 Medium Ericsson Dialog 4106 Basic Ericsson Dialog 4147 Medium Analogové telefony Uživatelská příručka Damovo Česká republika s.r.o. 2005 Obsah Strana Všeobecné informace... 5 Popis... 6 Příchozí volání... 11

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

Aastra Dialog 4422 IP Office

Aastra Dialog 4422 IP Office Aastra Dialog 4422 IP Office IP telefon pro komunikační systémy MD110, MX-ONE a BusinessPhone Uživatelská příručka Obsah Úvod...4 Popis...6 Bezpečnostní pokyny...18 Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení...19

Více

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc Digitální videotelefon pro DUO systém PT562W Technická specifikace: Napájení přístroje Proudový odběr (pracovní) Proudový odběr (klidový) Zobrazení Čas náběhu Provozní teplota 0-50 C Max. vlhkost 90% RH

Více

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Dialog 4223 Professional Systémové telefony pro komunikační systém MD110 Návod k použití SYSTÉMOVÝ TELEFON DIALOG 4223 PROFESSIONAL NÁVOD K POUŽITÍ EN/LZT 103 61 R1A Copyright 2003. Ericsson Business Networks

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

Ericsson Dialog 4224 Operator / Dialog 3214. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod

Ericsson Dialog 4224 Operator / Dialog 3214. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod Ericsson Dialog 4224 Operator / Dialog 3214 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod 2 Obsah Obsah Úvod... 4 Popis... 6 Přítomnost na telefonu... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Aastra 6755i SIP. Návod k obsluze

Aastra 6755i SIP. Návod k obsluze SIP Návod k obsluze Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:...

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

Aastra Dialog 4425 IP Vision

Aastra Dialog 4425 IP Vision Aastra Dialog 4425 IP Vision IP telefon pro komunikační systémy MD110, MX-ONE a BusinessPhone Uživatelská příručka Obsah Úvod...4 Popis...6 Bezpečnostní pokyny...21 Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení...22

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Telefonní přístroje T3

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

Alcatel-Lucent OmniTouch 8082 My IC Phone

Alcatel-Lucent OmniTouch 8082 My IC Phone Alcatel-Lucent OmniTouch 8082 My IC Phone OmniPCX Office Rich Communication Edition Uživatelská příručka R300 8AL90835CSBDed01-1409 Úvod Děkujeme vám za vaši důvěru projevenou koupí telefonu Alcatel-Lucent

Více

Hicom 150 E optiset E entry

Hicom 150 E optiset E entry Hicom 150 E optiset E entry Návod k použití 2 Tento návod k použití popisuje všechny funkce a postupy. Dostupnost některých funkcí závisí na individuálním oprávnění telefonu a na konfiguraci systému. Při

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Aastra 6731i SIP. Návod k obsluze

Aastra 6731i SIP. Návod k obsluze SIP Návod k obsluze Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu... 5

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní přístroje

Více

Návod na používání digitálních telefonů řady DTS

Návod na používání digitálních telefonů řady DTS Návod na používání digitálních telefonů řady DTS DTS821- DIGITÁLNÍ TELEFON 4B+D DTS821-S - DIGITÁLNÍ TELEFON 4B+D DTS200-S - DIGITÁLNÍ TELEFON 4B+D INSTALACE A NÁVOD K OBSLUZE Před používáním vašeho nového

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní přístroje

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek MIDLAND G8 Děkujeme, že jste si vybrali Midland! Midland G8 je přenosná radiostanice, která se používá téměř v celé Evropě. Pro více informací doporučujeme projít si schéma omezení použití. Midland G8

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Návod k obsluze Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Částečná aktivace Deaktivace systému Utišení poplachu Plná aktivace podsystému Částečná aktivace podsystému Deaktivace podsystému

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K S 1 S 2 Servisní tlačítko Po stisknutí tohoto tlačítka se propojí svorka 12 se svorkou 18. Servisní tlačítko Po stisknutí

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus s.r.o., Třebíč, Smila Osovského 35, tel. 0618/21440 strana 0 OBSAH 1.0 Popis 1 2.0 Instalace

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Nyní uslyšíte několik pípnutí. Tlačítka jsou nyní zablokovaná. Stiskněte zelené tlačítko na 30 vteřin.

Nyní uslyšíte několik pípnutí. Tlačítka jsou nyní zablokovaná. Stiskněte zelené tlačítko na 30 vteřin. Petporte Smart Flap Přehled: FUNKCE Normální mód (nelze aktivovat při provozu na baterie) Mód veterinář Programovací mód Dětský zámek Vymazání všech naprogramovaných čipů Deaktivační mód TLAČÍTKO Tento

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Manuál 2N Mobility Extension Symbian

Manuál 2N Mobility Extension Symbian Manuál 2N Mobility Extension Symbian Aplikace 2N Mobility Extension umožňuje uživatelům mobilních telefonů pohodlné telefonování přes pobočkové ústředny či GSM brány fy 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Tato aplikace

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka:

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka: TELEFON ALcom TS-435 Funkce a tlačítka: Návod k použití! 16 MÍSTNÝ LCD DISPLEJ! TÓNOVÁ / PULSNÍ VOLBA! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK RYCHLÉ VOLBY! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK DVOUTLAČÍTKOVÉ VOLBY! SPEAKERPHONE S OVLÁDÁNÍM

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Popis telefonu... 6. Režimy telefonování...11

Popis telefonu... 6. Režimy telefonování...11 Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled...6 Navigační klávesy...8 LED přidružené k programovatelným klávesám...8 Alfanumerická klávesnice...9 Doplňky telefonu... 10 Standardní kódy... 10 Režimy telefonování...11

Více

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 Základní návod k obsluze - Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 - Externí volání Zadejte požadované číslo stiskněte

Více

Skype USB VoIP telefon s displejem LCD UT-817

Skype USB VoIP telefon s displejem LCD UT-817 Obrázek 33 Přidání ovladače HID: a. Klepněte pravým tlačítkem myši na vlastnosti SKYPE PHONE Interface a zvolte aktualizaci ovladače. Ze seznamu ovladačů zařízení vyberte USB human interface devices. b.

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

DIALOG 4222. Program Předání Zpětný dotaz Linka 2 Linka 1 Zmeškaná volání

DIALOG 4222. Program Předání Zpětný dotaz Linka 2 Linka 1 Zmeškaná volání DIALOG 4222 Linka 1 Zmeškaná volání 1) Přepojení : 1. zmáčknout (na starých polepkách Inquiry, Conference) 2. naťukat číslo linky, kam chceme hovor přesměrovat 3. zmáčkneme (transfer) (u telefonu 4223

Více