Státní podpora č. N 432/ Česká republika Opatření ve prospěch společnosti Boeing Česká s.r.o. a společnosti The Boeing Company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora č. N 432/2004 - Česká republika Opatření ve prospěch společnosti Boeing Česká s.r.o. a společnosti The Boeing Company"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 07.VI.2005 C(2005)1666 fin Věc: Státní podpora č. N 432/ Česká republika Opatření ve prospěch společnosti Boeing Česká s.r.o. a společnosti The Boeing Company Vážený pane ministře, 1. POSTUP Dopisem registrovaným dne 8. října 2004 české orgány oznámily Komisi Opatření ve prospěch společnosti Boeing Česká s.r.o. a společnosti The Boeing Company. Komise si vyžádala doplňující informace dopisy ze dne 11. listopadu 2004 a 11. února České orgány poskytly požadované informace Komisi v dopisech ze dne 7. ledna 2005, 11. ledna 2005 a 30. března 2005 registrovaných dne 7. ledna 2005, 12. ledna 2005 a 1. dubna České orgány uvádějí, že oznámené opatření nemá charakter státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES a bylo Komisi oznámeno z důvodu právní jistoty. 2. POPIS 2.1 Účel, organizace, struktura Oznámeným opatřením je smlouva o odškodnění, v níž se Česká republika nepřímo, prostřednictvím České konsolidační agentury (dále jen ČKA ), společnosti Letka a.s. a společnosti AERO Vodochody a.s. (dále jen AERO ) 1, zavazuje poskytnout za určitých podmínek osobám a subjektům spojených se společností The Boeing Company (dále jen Boeing ) odškodnění ve vztahu k určitým nárokům. Smlouva se týká nároků, které mohou v budoucnu vzniknout v důsledku účasti těchto subjektů ve společnosti AERO, a které může uplatnit přesně vymezená skupina oprávněných osob vůči osobám nebo subjektům spojeným se společností Boeing. 1 Všechny tři subjekty podléhají státní kontrole. JUDr. Cyril Svoboda Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha Česká republika Commission européenne/europese Commissie, B-1049 Brusel Belgie - Telefon:

2 Přestože byla oznámena pouze smlouva o odškodnění, tato smlouva je součástí celého souboru smluv, které upravují ukončení kapitálové účasti společnosti Boeing (prostřednictvím české dceřinné společnosti Boeing Česká s.r.o.) ve společnosti AERO. Celá obchodní transakce má následující strukturu: a) Smlouva o koupi akcií Společnost Boeing Česká s. r. o. prodává své akcie ČKA a společnosti Letka a.s. za symbolickou cenu dvakrát 1 Kč (0,03 eura) 2. b) Smlouva o zrušení akcionářské smlouvy Touto smlouvou se smluvní strany zprošťují závazků vzniklých z akcionářské smlouvy, která upravovala vztahy mezi akcionáři společnosti AERO v době trvání strategického partnerství se společností Boeing. Smlouva obsahuje ustanovení o zrušení závazků, vzdání se stávajících práv, dále ustanovení o bezpodmínečném a úplném narovnání všech sporných nároků vzniklých na základě akcionářské smlouvy a/nebo v důsledku účasti smluvních stran ve společnosti AERO. c) Smlouva o zrušení smlouvy o poskytování služeb Touto smlouvou se smluvní strany zprošťují závazků vzniklých ze smlouvy o poskytování služeb, na základě které byla společnost Boeing Česká s.r.o. povinna poskytovat společnosti AERO určité služby. Smlouva obsahuje ustanovení o zrušení závazků, vzdání se stávajících práv, dále úplné a bezpodmínečné narovnání všech sporných nároků vzniklých ze smlouvy o poskytování služeb a/nebo v důsledku účasti smluvních stran ve společnosti AERO. d) Smlouva o zrušení smlouvy o podmínkách převodů obchodních podílů a akcií Touto smlouvou se smluvní strany vyvazují z původní smlouvy, která upravovala podmínky převodů obchodních podílů a akcií státu na společnost Česká Boeing s.r.o. Smlouva obsahuje ustanovení o zrušení závazků, vzdání se stávajících práv a dále ustanovení o úplném a bezpodmínečném narovnání všech sporných nároků vzniklých ze smlouvy o podmínkách převodů a/nebo v důsledku účasti stran ve společnosti AERO. e) Smlouva o odškodnění Tato smlouva, jako jediná součást systému smluv, která je předmětem oznámení předloženého Komisi, bude podrobněji popsána níže v kapitole 2.4. Komise bere na vědomí že, smlouva byla oznámena jako opatření, které nepředstavuje státní podporu a bylo oznámeno z důvodu právní jistoty. Výše uvedené smlouvy byly uzavřeny dne 8. října Podle směnného kurzu 1 euro = 29,890 Kč, platného dne 12. dubna 2005 (Česká národní banka), stejný směnný kurz se používá v celém dokumentu. 2

3 2.2 Právní základ Struktura celé obchodní transakce byla schválena usnesením vlády ze dne 6. října 2004 č. 973, které představuje právní základ uvedeného opatření Faktické pozadí vývoj partnerství společností Boeing a AERO Kapitálová účast společnosti Boeing ve společnosti AERO Společnost AERO má vojenský výrobní program (vývoj, výroba a modernizace lehkých bojových a výcvikových letounů) a civilní výrobní program (vývoj a výroba malého osobního a nákladního letadla). Společnost dále sestavuje vrtulníky Sikorsky pro společnost Sikorsky Aircraft Corporation. V roce 1997 vybrala česká vláda společnost Boeing jako strategického partnera pro společnost AERO. Hlavním cílem tohoto strategického partnerství bylo, aby společnost Boeing podpořila prodej výrobků společnosti AERO (především nově vyvinutého lehkého bojového letounu L 159). 4 Společnost Boeing investovala do společnosti AERO 950 milionů Kč (31,8 milionu eur) a získala tak prostřednictvím společnosti Boeing Česká s.r.o (dceřinné společnosti založené společností Boeing podle českého právního řádu) 35,3 % jejích akcií. Zbývajícími akcionáři byly společnost Letka a.s. 5 (35,7 % akcií) a ČKA (29 % akcií). Řídící pravomoci Na základě akcionářské smlouvy přešlo řízení společnosti AERO na společnost Boeing Česká s.r.o. Tento minoritní akcionář ovládl jak představenstvo, tak dozorčí radu. Rozhodovací pravomoci byly původně v rukou tzv. provozního výboru, který byl také pod úplnou kontrolou společností Boeing Česká s.r.o. 6 Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 1. prosince 2003 byly pravomoci provozního výboru omezeny. Od té doby fungoval provozní výbor pouze poradní orgán představenstva Usnesení vlády České republiky ze dne 6. října 2004 č. 973 o řešení situace ve společnosti AERO Vodochody a.s. a podmínkách ukončení účasti společnosti The Boeing Company v této společnosti. Cíl strategického partnerství je uveden v akcionářské smlouvě (Úvodní ustanovení, bod C): "Výběr strategického partnera Vládou České republiky vycházel z předpokladu, že Strategický partner, kromě finančního vkladu, je schopen a ochoten přispět svými znalostmi a zkušenostmi i pozicí na světovém trhu a) k podpoře výroby vojenských a civilních letadel, jako základní součásti předmětu podnikání Aera, b) napomáhat Aeru při plnění jeho závazků vůči České republice pro potřeby Armády České republiky týkající se dodávek letounů L-159 i závazků v případě mobilizace státu, a c) k rychlému rozvoji Aera a k posílení jeho pozice jako výrobce letecké techniky na světovém trhu. České orgány uvádějí, že formulace těchto závazků je příliš obecná, a proto nelze tyto závazky považovat za právně vymahatelné. Společnost založená za zvláštním účelem Fondem národního majetku k zastupování jeho zájmů ve společnosti AERO. Tři členové provozního výboru byli jmenováni zástupci společnosti Boeing Česká s.r.o. v představenstvu, zástupci společnosti Letka a.s. a ČKA v představenstvu jmenovali každý po jednom členovi výboru. 3

4 Státní záruka V roce 1998 poskytla česká vláda 7 na základě desetiletého podnikatelského plánu společnosti AERO státní záruku v celkové výši 967 milionů amerických dolarů (745 milionů eur) 8. Státní záruka byla použita k získání finančních zdrojů na emitování dluhopisů ve výši 200 milionů amerických dolarů (154 milionů eur) a k získání revolvingového úvěru ve výši 300 milionů amerických dolarů (231 milionů eur). S ohledem na výši záporného vlastního kapitálu společnosti AERO (-2,65 miliardy Kč; -88,7 milionu eur), kapitálový vklad společnosti Boeing ve výši 950 milionů Kč (31,8 milionu eur) a schválený podnikatelský plán české orgány předpokládaly, že základní kapitál společnosti AERO bude postupně růst, a že od roku 2006 společnost již nebude potřebovat finanční zdroje garantované státem. Negativní vývoj Předpoklady desetiletého podnikatelského plánu byly naplněny pouze v roce K nejzásadnějšímu poklesu provozních výhosů došlo v roce 2002, kdy provozní výnosy společnosti AERO dosáhly pouze 1/3 plánované úrovně. V roce 2002 klesla hodnota základního kapitálu společnosti AERO na -5,63 miliardy Kč (-188,4 milionů eur). V letech společnost AERO neuzavřela žádnou mezinárodní smlouvu o prodeji lehkých bojových letounů L 159. Společnost navíc nezajistila včas dodávku 72 bojových letounů L 159 pro českou armádu a byla za porušení smlouvy penalizována. Podle českých orgánů nedošlo k naplnění cílů strategického partnerství a naopak krize společnosti se prohloubila. Ukončení strategického partnerství S ohledem na nepříznivý vývoj společnosti AERO se česká vláda rozhodla 9 ukončit financování společnosti AERO z revolvingového úvěru, mobilizovat státní záruku určenou ke krytí tohoto úvěru (společnost nebyla schopna plnit závazky plynoucí z tohoto úvěru) 10 a zahájit jednání o ukončení kapitálové účasti společnosti Boeing ve společnosti AERO. Vzhledem k tomu, že řídící pravomoci byly přeneseny na společnost Boeing, vyjednávací pozice českých orgánů byla velmi nevýhodná. Počáteční požadavky obou stran se výrazně lišily. Zástupci společnosti Boeing požadovali v různých fázích vyjednávání za 35,3 % akcií společnosti AERO 950 milionů Kč (31,8 milionu eur) až 1,2 miliardy Kč (40,1 milionů eur) s odvoláním na jejich nominální hodnotu. 11 České orgány argumentovaly, že obchodní hodnota akcií společnosti AERO je velmi nízká, vzhledem k výši zadlužení společnosti a k dalšímu propadu jejího již záporného základního kapitálu. Výsledkem jednání je následující řešení: Usnesení vlády ze dne 30. března 1998 č Podle směnného kurzu 1 euro = 1,2985 USD, platného ke dni 12. dubna 2005 (Evropská ústřední banka), v celém dokumentu je používán stejný směnný kurz. Usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č Společnost AERO vyčerpala z revolvingového úvěru částku 210 miliónů amerických dolarů (162 milionů eur). Nevyužité finanční prostředky, které byly čerpány z revolvingového úvěru se použily buď k přímému financování provozních nákladů (do výše 100 miliónů amerických dolarů 77 milionů eur) nebo se byly převedly na zvláštní bankovní účet (co se týká částky překračující 100 miliónů amerických dolarů). Posledně jmenovanou část je možné čerpat pouze se souhlasem ministra financí. Tržní hodnotu akcií nebylo možné stanovit, protože akcie nebyly obchodovány na kapitálových trzích. Nominální hodnota akcií společnosti AERO je Kč (90,1 milionu eur). Současná hodnota akcií není stanovena, protože se strany nedohodly na metodě výpočtu. 4

5 a) prodej 35,3 % akcií společnosti AERO za symbolickou cenu dvakrát 1 Kč (0,03 eura), b) oboustranné zproštění se závazků, vzdání se stávajících práv, úplné a bezpodmínečné narovnání všech sporných nároků a úplné a bezpodmínečné zrušení akcionářské smlouvy, smlouvy o poskytnutí služeb a smlouvy o podmínkách převodů obchodních podílů a akcií 12, c) uzavření smlouvy o odškodnění. Během meziresortního připomínkového řízení, které předcházelo uzavření smlouvy o odškodnění, české orgány ověřovaly, zda příslušné orgány mají informace o existenci případných nároků, které by bylo možné uplatnit vůči osobám nebo subjektům spojeným se společností Boeing a které by musely být následně odškodněny prostřednictvím subjektů zastupujících stát. Žádný takový nárok nebyl zjištěn. Další vývoj Ohledně budoucího vývoje společnosti AERO české orgány uvádějí, že existují vyhlídky pro účast společnosti AERO v offsetových programech probíhajících v souvislosti s obnovou leteckých sil Armády České republiky. Kapitálová účast společnosti Boeing ve společnosti AERO byla považována za hlavní překážku spolupráce mezi společností AERO a vybraným dodavatelem stíhaček. 2.4 Smlouva o odškodnění Stranami smlouvy o odškodnění jsou společnost Boeing Česká s.r.o., společnost Boeing, společnost Letka a.s., ČKA a společnost AERO. Tato smlouva dává právo odškodňovaným osobám (osobám a subjektům spojeným se společností Boeing) 13 požadovat odškodnění od odškodňujících stran (společnost Letka a.s., ČKA a společnost AERO) 14 za škodu vzniklou v důsledku uplatnění nároku vůči subjektům a osobám spojených se společností Boeing žalobcem (společnost Letka a.s., ČKA, společnost AERO, členové orgánů společnosti AERO, kteří nebyli jmenováni společností Boeing Česká s.r.o., orgány České republiky) Podrobně viz bod 2.1. b), c), d). Odškodňovanými osobami se rozumí kterýkoli člen představenstva společnosti AERO jmenovaný přímo nebo nepřímo společností Boeing Česká, kterýkoli člen dozorčí rady společnosti AERO jmenovaný přímo nebo nepřímo společností Boeing Česká, kterýkoli člen provozního výboru společnosti AERO jmenovaný přímo nebo nepřímo společností Boeing Česká, společnost Boeing a přidružené subjekty, zástupci společnosti Boeing a jejich případní právní nástupci. Odškodňujícími stranami se rozumí společnost AERO, společnost Letka a.s., ČKA a právní nástupci těchto subjektů, a to společně a nerozdílně. Žalobcem se rozumí kterýkoli člen představenstva společnosti AERO, který nebyl jmenován společností Boeing Česká, kterýkoli člen dozorčí rady společnosti AERO, který nebyl jmenován společností Boeing Česká, kterýkoli člen provozního výboru společnosti AERO, který byl jmenován přímo nebo nepřímo společností Boeing Česká, společnost Letka a.s., ČKA, společnost AERO nebo kterýkoli státní orgán České republiky nebo organizační složka České republiky a/nebo právnické osoby, které mají jurisdikci na základě pravomocí jim svěřených Českou republikou. 5

6 České orgány poukazují na to, že skupina odškodňovaných osob je velmi omezená, což zaručuje, že případně odškodněny budou pouze subjekty přímo spojené s ukončením kapitálové účasti společnosti Boeing ve společnosti AERO. Nárok 16, který může být případně vznesen vůči odškodňovaným osobám, musí mít spojitost s jejich působením ve společnosti AERO, tak jak je definováno ve smlouvě. Smlouva podrobně definuje i pojem škoda a určité specifické prvky ve vztahu k rozhodčímu řízení jsou z rozsahu její definice vyloučeny 17. Z povinnosti odškodnění je smlouvou vyjmuta škoda, která je následkem např.: nároků vznesených proti odškodňovaným před zahájením provádění smlouvy, kdy odškodňované osoby opomněly informovat odškodňující strany; nároků vznesených proti odškodňovaným osobám po více než deseti letech od vzniku škody způsobené odškodňovanou osobou; nároků vzniklých v důsledku zvláštní odpovědnosti (např. trestné činy); nároků vyvolaných odškodňovanou osobou. Dále nebude nahrazena ani škoda, o jejíž odškodnění nebylo požádáno do konce 180. měsíce od zahájení provádění smlouvy. 18 Škoda nebude rovněž nahrazena, pokud odškodňovaná osoba bez předchozího souhlasu společnosti AERO, společnosti Letka a.s. a ČKA vypořádala nárok a dále přímo nebo nepřímo a bez náležitého důvodu: - se nezúčastnila jednání před osobou rozhodující o nároku a toto pochybení vedlo ke konečnému a pravomocnému rozsudku pro zmeškání ve prospěch žalobce, - na žádost osoby rozhodující spor nepředložila prohlášení o nároku požadované právními předpisy a toto pochybení vedlo k vydání rozsudku pro uznání nebo k vydání rozhodčího nálezu ve prospěch žalobce (toto rozhodnutí je konečné, pravomocné nebo vykonatelné), - neuplatnila běžné odvolací prostředky dostupné podle příslušných právních předpisů Nároky se rozumí jakákoli stížnost, žaloba nebo jiný postup žalobce vznesený, uplatněný, zahájený ať úspěšně či neúspěšně, ať na v důsledku deliktu, smlouvy nebo znovunabytí kterýmkoliv žalobcem vůči kterékoliv odškodňované osobě v souvislosti s působením ve společnosti AERO. Škodou se rozumí jakákoli a všechny újmy, ztráty, výlohy, odpovědnosti, náklady nebo škody, včetně, ale ne pouze, výdajů v souvislosti s projednáváním před soudem, se správním nebo rozhodčím a řízením; za předpokladu, že pojem škoda nebude zahrnovat (i) částku přiznanou ve prospěch žalobce, a (ii) náklady a výdaje žalobce a odškodňované osoby, jestliže s přihlédnutím ke každému z výše uvedených bodů (i) a (ii) jsou tyto částky důsledkem rozhodčího řízení, v němž (i) alespoň jedna ze stran je fyzickou osobou a (ii) rozhodčí nález nebyl vydán v souladu s rozhodčími pravidly rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České Republiky a při Agrární komoře České republiky, UNCITRAL, ICC, Obchodní komory ve Stockholmu, Rakouské spolkové obchodní komory, AAA, ICDR a/nebo LCIA. Do běhu této lhůty se nezapočítává doba, po níž trvá řízení, ale celková délka však lhůty nesmí přesáhnout konec 300. měsíce od zahájení provádění smlouvy. 6

7 Smlouvy, které jsou součástí celé transakce 19 neobsahují (v výjimkou smlouvy o prodeji akcií) specifická ustanovení týkající se jejich neplatnosti ve vztahu k neplatnosti zbývajících smluv. Nicméně s ohledem na vzájemnou závislost těchto smluv vyjádřenou preambulích smluv, by bylo možné na základě aplikace obecných ustanovení českého Obchodního zákoníku dojít k závěru, že neplatnost jedné smlouvy vede k zániku i zbývajících smluv. Zvláštní pravidla obsahuje pouze smlouva o prodeji akcií. Tato se smlouva stane neplatnou, pokud nedojde k řádnému provádění některé z dalších smluv. Existuje také možnost odstoupení od smlouvy v případě, že Komise vydá konečné a pravomocné rozhodnutí, v němž konstatuje, že ujednání ve smlouvě o odškodnění představují neslučitelnou státní podporu nebo, že je nutné provést úpravu smlouvy nebo splnit dodatečné podmínky, aby byla zajištěna slučitelnost těchto ujednání s pravidly státní podpory. V souvislosti s posouzením rizik zvoleného smluvního přístupu zhodnotily české orgány různé skupiny žalobců z hlediska možnosti, že by tyto osoby a subjekty uplatnily nějaký nárok vůči odškodňovaným osobám (osobám a subjektům spojených se společností Boeing): a) Členové představenstva/dozorčí rady/provozního výboru společnosti AERO, kteří nebyli jmenováni společností Boeing Česká s.r.o. České orgány zaslaly v době příprav obchodní transakce bývalým členům představenstva, dozorčí rady a provozního výboru společnosti AERO, kteří nebyli jmenováni společností Boeing Česká s.r.o., písemný dotaz, zda mají nějaký nárok vůči odškodňovaným osobám a pokud ano, byli požádáni, aby se ho vzdali. Neodpověděly sice všechny dotázané osoby, ale žádná z oslovených osob neuvedla, že by vůči odškodňovaným osobám nějaký nárok měla. b) Společnost Letka a.s., ČKA a společnost AERO Tyto subjekty podléhající státní kontrole představují jak potenciální žalobce, tak odškodňující strany, které jsou společně a nerozdílně zavázány nahradit škodu odškodňovaným osobám. V době uzavření smlouvy o odškodnění nebyl těmto subjektům znám žádný nárok, který by mohl následně vést k odškodnění osob a subjektů spojených se společností Boeing. c) Státní orgány České republiky nebo organizační složky České republiky Do této kategorie potenciálních žalobců spadají subjekty představující stát nebo subjekty mu přímo podřízené. V průběhu meziresortních jednání, která předcházela uzavření smlouvy o náhradě škody, prověřovaly české orgány, zda příslušné orgány mají informace o existenci nároků, které by mohly být vzneseny proti osobám nebo subjektům spojených se společností Boeing. Žádný případný nárok, který by mohl být uplatněn vůči odškodňovaným osobám nebyl zjištěn. d) Právnické osoby vykonávající pravomoci svěřené jim státem České orgány zdůraznily, že tato kategorie potenciálních žadatelů představuje velmi úzce definovanou skupinu. České orgány dále uvádějí, že situace je zde buď podobná jako v případě žalobců uvedených pod body b), c) nebo, že pravděpodobnost, že tyto subjekty vznesou nárok, je velmi nízká. 19 Jak je uvedeno v bodě

8 3. POSOUZENÍ OPATŘENÍ Existence podpory ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES Opatření představuje státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES, pouze pokud jsou splněny čtyři kumulativní podmínky stanovené tímto článkem. Jednou z podmínek je existence hospodářské výhody. Pokud není možné zjistit přítomnost tohoto prvku, opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Při hodnocení smlouvy o odškodnění z hlediska přítomnosti či absence hospodářské výhody pro společnost Boeing, vzala Komise v úvahu v první řadě fakt, že český stát zůstal po celou dobu trvání partnerství se společností Boeing majoritním vlastníkem společnosti AERO (prostřednictvím ČKA a společnosti Letka a.s.). Jako takový měl k dispozici všechny informace o společnosti a jejím podnikání nezbytné pro zvážení případných rizik spojených s uzavřením smlouvy o odškodnění, tj. o existenci případných nároků, které by následně mohly vést k aktivaci odškodňovací povinnosti. Dále, před uzavřením smlouvy (v říjnu 2004) české orgány prověřily existenci případných nároků a požádaly osoby a subjekty definované smlouvou jako žalobci o informaci, zda-li mají nárok, který by mohl být případně uplatněn v budoucnu proti osobám a subjektům spojeným se společností Boeing. V době uzavření smlouvy nebyl žádný takový nárok zjištěn. V dopise ze dne 30. března 2005 české orgány potvrdily, že se situace, co se týká existence případných nároků do té doby nezměnila. S ohledem na skutečnost, že český stát ve své pozici majoritního akcionáře společnosti AERO neidentifikoval žádný případný nárok, který by mohl být uplatněn vůči osobám a subjektům spojeným se společností Boeing, Komise došla k závěru, že smlouva o odškodnění nepřináší společnosti Boeing hospodářskou výhodu a toto opatření proto nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Komise zdůrazňuje, že její posouzení opatření je založeno na informacích předložených českými orgány, které jsou na rozdíl od Komise v pozici, která jim umožňuje identifikovat možné nároky spadající pod smlouvu o odškodnění. V případě, že se tyto informace ukáží jako nesprávné, Komise může zrušit své rozhodnutí v souladu s článkem 9 nařízení Rady č. 659/1999 z 22. května, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES 20. Komise dále zdůrazňuje, že toto rozhodnutí se týká pouze smlouvy o odškodnění a nikoliv ostatních souvisejících smluv nebo opatření, které nebyly českými orgány oznámeny. 20 Úř. věst. L 83, , s. 1. 8

9 4. ZÁVĚR Komise se proto rozhodla nevznášet vůči oznámenému opatření námitky, protože nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Pokud by tento dopis obsahoval důvěrné informace, které by neměly být zveřejněny vůči třetím stranám, informujte o tom prosím Komisi ve lhůtě patnácti pracovních dní ode dne obdržení tohoto dopisu. Pokud Komise neobdrží ve stanovené lhůtě odůvodněnou žádost, bude mít za to, že souhlasíte se sdělením informací třetím osobám a se zveřejněním úplného znění dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce Tato žádost musí být poslána doporučeným dopisem nebo faxem na tuto adresu: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Fax No: (+32-2) S úctou, za Komisi Neelie KROES členka Komise 9

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis Účinnost od 1. 7. 2014 Revize: 12. 6. 2017 OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Kdy je

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o.

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315 Věc: Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí.

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SG-Grefře(2014) D/ 12. 06. 20U 7973 STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII Rue Caroly, 15 1050 BRUXELLES OZNÁMENI PODLE CLANKU 297 SFEU Věc: ROZHODNUTI KOMISE

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin Věc: Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU Pane ministře, 1. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 13. srpna

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 3. volební období 228 USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964 176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 3. srpna 1964 o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži Dne 21. dubna 1961 byla v Ženevě jménem Československé socialistické republiky podepsána s výhradou

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 30. DUBNA 2014 MATERIÁL č. 4b Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřená ve smyslu 59 a 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží EVROPSKÁ KOMISE Brussels, 10-VIII-2007 K (2007) 3935 Věc: Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží Vážený pane, 1. Postup Dopisem ze

Více

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury.

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.1.2009 K(2008) 8905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 307/2008 Česká republika Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1) Dne

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady MATERIÁL č. 3b Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu 59 a 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) (dále jen ZOK nebo zákon o obchodních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy 5, zn.: KO-0021 1 j.: 00217-8/2014-ERU v dne 29. 2014 R ZH DNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Řádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13

Řádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13 PODKLADY PRO AKCIONÁŘE Řádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13 dne 26.června 2013 v 10.30 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy společnosti

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 1989L0665 CS 17.04.2014 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany )

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany ) DOHODA O NAROVNÁNÍ A ÚPRAVĚ BUDOUCÍCH VZTAHŮ kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 10.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva o partnerství v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva nepojmenovaná dle 1746 odst. 2 NOZ závazek spolupráce Smluvní strany specifikované v čl. I této smlouvy se dohodly a svobodně rozhodly

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2002 3. volební období 1229/7 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení

Více