Státní podpora č. N 432/ Česká republika Opatření ve prospěch společnosti Boeing Česká s.r.o. a společnosti The Boeing Company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora č. N 432/2004 - Česká republika Opatření ve prospěch společnosti Boeing Česká s.r.o. a společnosti The Boeing Company"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 07.VI.2005 C(2005)1666 fin Věc: Státní podpora č. N 432/ Česká republika Opatření ve prospěch společnosti Boeing Česká s.r.o. a společnosti The Boeing Company Vážený pane ministře, 1. POSTUP Dopisem registrovaným dne 8. října 2004 české orgány oznámily Komisi Opatření ve prospěch společnosti Boeing Česká s.r.o. a společnosti The Boeing Company. Komise si vyžádala doplňující informace dopisy ze dne 11. listopadu 2004 a 11. února České orgány poskytly požadované informace Komisi v dopisech ze dne 7. ledna 2005, 11. ledna 2005 a 30. března 2005 registrovaných dne 7. ledna 2005, 12. ledna 2005 a 1. dubna České orgány uvádějí, že oznámené opatření nemá charakter státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES a bylo Komisi oznámeno z důvodu právní jistoty. 2. POPIS 2.1 Účel, organizace, struktura Oznámeným opatřením je smlouva o odškodnění, v níž se Česká republika nepřímo, prostřednictvím České konsolidační agentury (dále jen ČKA ), společnosti Letka a.s. a společnosti AERO Vodochody a.s. (dále jen AERO ) 1, zavazuje poskytnout za určitých podmínek osobám a subjektům spojených se společností The Boeing Company (dále jen Boeing ) odškodnění ve vztahu k určitým nárokům. Smlouva se týká nároků, které mohou v budoucnu vzniknout v důsledku účasti těchto subjektů ve společnosti AERO, a které může uplatnit přesně vymezená skupina oprávněných osob vůči osobám nebo subjektům spojeným se společností Boeing. 1 Všechny tři subjekty podléhají státní kontrole. JUDr. Cyril Svoboda Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha Česká republika Commission européenne/europese Commissie, B-1049 Brusel Belgie - Telefon:

2 Přestože byla oznámena pouze smlouva o odškodnění, tato smlouva je součástí celého souboru smluv, které upravují ukončení kapitálové účasti společnosti Boeing (prostřednictvím české dceřinné společnosti Boeing Česká s.r.o.) ve společnosti AERO. Celá obchodní transakce má následující strukturu: a) Smlouva o koupi akcií Společnost Boeing Česká s. r. o. prodává své akcie ČKA a společnosti Letka a.s. za symbolickou cenu dvakrát 1 Kč (0,03 eura) 2. b) Smlouva o zrušení akcionářské smlouvy Touto smlouvou se smluvní strany zprošťují závazků vzniklých z akcionářské smlouvy, která upravovala vztahy mezi akcionáři společnosti AERO v době trvání strategického partnerství se společností Boeing. Smlouva obsahuje ustanovení o zrušení závazků, vzdání se stávajících práv, dále ustanovení o bezpodmínečném a úplném narovnání všech sporných nároků vzniklých na základě akcionářské smlouvy a/nebo v důsledku účasti smluvních stran ve společnosti AERO. c) Smlouva o zrušení smlouvy o poskytování služeb Touto smlouvou se smluvní strany zprošťují závazků vzniklých ze smlouvy o poskytování služeb, na základě které byla společnost Boeing Česká s.r.o. povinna poskytovat společnosti AERO určité služby. Smlouva obsahuje ustanovení o zrušení závazků, vzdání se stávajících práv, dále úplné a bezpodmínečné narovnání všech sporných nároků vzniklých ze smlouvy o poskytování služeb a/nebo v důsledku účasti smluvních stran ve společnosti AERO. d) Smlouva o zrušení smlouvy o podmínkách převodů obchodních podílů a akcií Touto smlouvou se smluvní strany vyvazují z původní smlouvy, která upravovala podmínky převodů obchodních podílů a akcií státu na společnost Česká Boeing s.r.o. Smlouva obsahuje ustanovení o zrušení závazků, vzdání se stávajících práv a dále ustanovení o úplném a bezpodmínečném narovnání všech sporných nároků vzniklých ze smlouvy o podmínkách převodů a/nebo v důsledku účasti stran ve společnosti AERO. e) Smlouva o odškodnění Tato smlouva, jako jediná součást systému smluv, která je předmětem oznámení předloženého Komisi, bude podrobněji popsána níže v kapitole 2.4. Komise bere na vědomí že, smlouva byla oznámena jako opatření, které nepředstavuje státní podporu a bylo oznámeno z důvodu právní jistoty. Výše uvedené smlouvy byly uzavřeny dne 8. října Podle směnného kurzu 1 euro = 29,890 Kč, platného dne 12. dubna 2005 (Česká národní banka), stejný směnný kurz se používá v celém dokumentu. 2

3 2.2 Právní základ Struktura celé obchodní transakce byla schválena usnesením vlády ze dne 6. října 2004 č. 973, které představuje právní základ uvedeného opatření Faktické pozadí vývoj partnerství společností Boeing a AERO Kapitálová účast společnosti Boeing ve společnosti AERO Společnost AERO má vojenský výrobní program (vývoj, výroba a modernizace lehkých bojových a výcvikových letounů) a civilní výrobní program (vývoj a výroba malého osobního a nákladního letadla). Společnost dále sestavuje vrtulníky Sikorsky pro společnost Sikorsky Aircraft Corporation. V roce 1997 vybrala česká vláda společnost Boeing jako strategického partnera pro společnost AERO. Hlavním cílem tohoto strategického partnerství bylo, aby společnost Boeing podpořila prodej výrobků společnosti AERO (především nově vyvinutého lehkého bojového letounu L 159). 4 Společnost Boeing investovala do společnosti AERO 950 milionů Kč (31,8 milionu eur) a získala tak prostřednictvím společnosti Boeing Česká s.r.o (dceřinné společnosti založené společností Boeing podle českého právního řádu) 35,3 % jejích akcií. Zbývajícími akcionáři byly společnost Letka a.s. 5 (35,7 % akcií) a ČKA (29 % akcií). Řídící pravomoci Na základě akcionářské smlouvy přešlo řízení společnosti AERO na společnost Boeing Česká s.r.o. Tento minoritní akcionář ovládl jak představenstvo, tak dozorčí radu. Rozhodovací pravomoci byly původně v rukou tzv. provozního výboru, který byl také pod úplnou kontrolou společností Boeing Česká s.r.o. 6 Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 1. prosince 2003 byly pravomoci provozního výboru omezeny. Od té doby fungoval provozní výbor pouze poradní orgán představenstva Usnesení vlády České republiky ze dne 6. října 2004 č. 973 o řešení situace ve společnosti AERO Vodochody a.s. a podmínkách ukončení účasti společnosti The Boeing Company v této společnosti. Cíl strategického partnerství je uveden v akcionářské smlouvě (Úvodní ustanovení, bod C): "Výběr strategického partnera Vládou České republiky vycházel z předpokladu, že Strategický partner, kromě finančního vkladu, je schopen a ochoten přispět svými znalostmi a zkušenostmi i pozicí na světovém trhu a) k podpoře výroby vojenských a civilních letadel, jako základní součásti předmětu podnikání Aera, b) napomáhat Aeru při plnění jeho závazků vůči České republice pro potřeby Armády České republiky týkající se dodávek letounů L-159 i závazků v případě mobilizace státu, a c) k rychlému rozvoji Aera a k posílení jeho pozice jako výrobce letecké techniky na světovém trhu. České orgány uvádějí, že formulace těchto závazků je příliš obecná, a proto nelze tyto závazky považovat za právně vymahatelné. Společnost založená za zvláštním účelem Fondem národního majetku k zastupování jeho zájmů ve společnosti AERO. Tři členové provozního výboru byli jmenováni zástupci společnosti Boeing Česká s.r.o. v představenstvu, zástupci společnosti Letka a.s. a ČKA v představenstvu jmenovali každý po jednom členovi výboru. 3

4 Státní záruka V roce 1998 poskytla česká vláda 7 na základě desetiletého podnikatelského plánu společnosti AERO státní záruku v celkové výši 967 milionů amerických dolarů (745 milionů eur) 8. Státní záruka byla použita k získání finančních zdrojů na emitování dluhopisů ve výši 200 milionů amerických dolarů (154 milionů eur) a k získání revolvingového úvěru ve výši 300 milionů amerických dolarů (231 milionů eur). S ohledem na výši záporného vlastního kapitálu společnosti AERO (-2,65 miliardy Kč; -88,7 milionu eur), kapitálový vklad společnosti Boeing ve výši 950 milionů Kč (31,8 milionu eur) a schválený podnikatelský plán české orgány předpokládaly, že základní kapitál společnosti AERO bude postupně růst, a že od roku 2006 společnost již nebude potřebovat finanční zdroje garantované státem. Negativní vývoj Předpoklady desetiletého podnikatelského plánu byly naplněny pouze v roce K nejzásadnějšímu poklesu provozních výhosů došlo v roce 2002, kdy provozní výnosy společnosti AERO dosáhly pouze 1/3 plánované úrovně. V roce 2002 klesla hodnota základního kapitálu společnosti AERO na -5,63 miliardy Kč (-188,4 milionů eur). V letech společnost AERO neuzavřela žádnou mezinárodní smlouvu o prodeji lehkých bojových letounů L 159. Společnost navíc nezajistila včas dodávku 72 bojových letounů L 159 pro českou armádu a byla za porušení smlouvy penalizována. Podle českých orgánů nedošlo k naplnění cílů strategického partnerství a naopak krize společnosti se prohloubila. Ukončení strategického partnerství S ohledem na nepříznivý vývoj společnosti AERO se česká vláda rozhodla 9 ukončit financování společnosti AERO z revolvingového úvěru, mobilizovat státní záruku určenou ke krytí tohoto úvěru (společnost nebyla schopna plnit závazky plynoucí z tohoto úvěru) 10 a zahájit jednání o ukončení kapitálové účasti společnosti Boeing ve společnosti AERO. Vzhledem k tomu, že řídící pravomoci byly přeneseny na společnost Boeing, vyjednávací pozice českých orgánů byla velmi nevýhodná. Počáteční požadavky obou stran se výrazně lišily. Zástupci společnosti Boeing požadovali v různých fázích vyjednávání za 35,3 % akcií společnosti AERO 950 milionů Kč (31,8 milionu eur) až 1,2 miliardy Kč (40,1 milionů eur) s odvoláním na jejich nominální hodnotu. 11 České orgány argumentovaly, že obchodní hodnota akcií společnosti AERO je velmi nízká, vzhledem k výši zadlužení společnosti a k dalšímu propadu jejího již záporného základního kapitálu. Výsledkem jednání je následující řešení: Usnesení vlády ze dne 30. března 1998 č Podle směnného kurzu 1 euro = 1,2985 USD, platného ke dni 12. dubna 2005 (Evropská ústřední banka), v celém dokumentu je používán stejný směnný kurz. Usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č Společnost AERO vyčerpala z revolvingového úvěru částku 210 miliónů amerických dolarů (162 milionů eur). Nevyužité finanční prostředky, které byly čerpány z revolvingového úvěru se použily buď k přímému financování provozních nákladů (do výše 100 miliónů amerických dolarů 77 milionů eur) nebo se byly převedly na zvláštní bankovní účet (co se týká částky překračující 100 miliónů amerických dolarů). Posledně jmenovanou část je možné čerpat pouze se souhlasem ministra financí. Tržní hodnotu akcií nebylo možné stanovit, protože akcie nebyly obchodovány na kapitálových trzích. Nominální hodnota akcií společnosti AERO je Kč (90,1 milionu eur). Současná hodnota akcií není stanovena, protože se strany nedohodly na metodě výpočtu. 4

5 a) prodej 35,3 % akcií společnosti AERO za symbolickou cenu dvakrát 1 Kč (0,03 eura), b) oboustranné zproštění se závazků, vzdání se stávajících práv, úplné a bezpodmínečné narovnání všech sporných nároků a úplné a bezpodmínečné zrušení akcionářské smlouvy, smlouvy o poskytnutí služeb a smlouvy o podmínkách převodů obchodních podílů a akcií 12, c) uzavření smlouvy o odškodnění. Během meziresortního připomínkového řízení, které předcházelo uzavření smlouvy o odškodnění, české orgány ověřovaly, zda příslušné orgány mají informace o existenci případných nároků, které by bylo možné uplatnit vůči osobám nebo subjektům spojeným se společností Boeing a které by musely být následně odškodněny prostřednictvím subjektů zastupujících stát. Žádný takový nárok nebyl zjištěn. Další vývoj Ohledně budoucího vývoje společnosti AERO české orgány uvádějí, že existují vyhlídky pro účast společnosti AERO v offsetových programech probíhajících v souvislosti s obnovou leteckých sil Armády České republiky. Kapitálová účast společnosti Boeing ve společnosti AERO byla považována za hlavní překážku spolupráce mezi společností AERO a vybraným dodavatelem stíhaček. 2.4 Smlouva o odškodnění Stranami smlouvy o odškodnění jsou společnost Boeing Česká s.r.o., společnost Boeing, společnost Letka a.s., ČKA a společnost AERO. Tato smlouva dává právo odškodňovaným osobám (osobám a subjektům spojeným se společností Boeing) 13 požadovat odškodnění od odškodňujících stran (společnost Letka a.s., ČKA a společnost AERO) 14 za škodu vzniklou v důsledku uplatnění nároku vůči subjektům a osobám spojených se společností Boeing žalobcem (společnost Letka a.s., ČKA, společnost AERO, členové orgánů společnosti AERO, kteří nebyli jmenováni společností Boeing Česká s.r.o., orgány České republiky) Podrobně viz bod 2.1. b), c), d). Odškodňovanými osobami se rozumí kterýkoli člen představenstva společnosti AERO jmenovaný přímo nebo nepřímo společností Boeing Česká, kterýkoli člen dozorčí rady společnosti AERO jmenovaný přímo nebo nepřímo společností Boeing Česká, kterýkoli člen provozního výboru společnosti AERO jmenovaný přímo nebo nepřímo společností Boeing Česká, společnost Boeing a přidružené subjekty, zástupci společnosti Boeing a jejich případní právní nástupci. Odškodňujícími stranami se rozumí společnost AERO, společnost Letka a.s., ČKA a právní nástupci těchto subjektů, a to společně a nerozdílně. Žalobcem se rozumí kterýkoli člen představenstva společnosti AERO, který nebyl jmenován společností Boeing Česká, kterýkoli člen dozorčí rady společnosti AERO, který nebyl jmenován společností Boeing Česká, kterýkoli člen provozního výboru společnosti AERO, který byl jmenován přímo nebo nepřímo společností Boeing Česká, společnost Letka a.s., ČKA, společnost AERO nebo kterýkoli státní orgán České republiky nebo organizační složka České republiky a/nebo právnické osoby, které mají jurisdikci na základě pravomocí jim svěřených Českou republikou. 5

6 České orgány poukazují na to, že skupina odškodňovaných osob je velmi omezená, což zaručuje, že případně odškodněny budou pouze subjekty přímo spojené s ukončením kapitálové účasti společnosti Boeing ve společnosti AERO. Nárok 16, který může být případně vznesen vůči odškodňovaným osobám, musí mít spojitost s jejich působením ve společnosti AERO, tak jak je definováno ve smlouvě. Smlouva podrobně definuje i pojem škoda a určité specifické prvky ve vztahu k rozhodčímu řízení jsou z rozsahu její definice vyloučeny 17. Z povinnosti odškodnění je smlouvou vyjmuta škoda, která je následkem např.: nároků vznesených proti odškodňovaným před zahájením provádění smlouvy, kdy odškodňované osoby opomněly informovat odškodňující strany; nároků vznesených proti odškodňovaným osobám po více než deseti letech od vzniku škody způsobené odškodňovanou osobou; nároků vzniklých v důsledku zvláštní odpovědnosti (např. trestné činy); nároků vyvolaných odškodňovanou osobou. Dále nebude nahrazena ani škoda, o jejíž odškodnění nebylo požádáno do konce 180. měsíce od zahájení provádění smlouvy. 18 Škoda nebude rovněž nahrazena, pokud odškodňovaná osoba bez předchozího souhlasu společnosti AERO, společnosti Letka a.s. a ČKA vypořádala nárok a dále přímo nebo nepřímo a bez náležitého důvodu: - se nezúčastnila jednání před osobou rozhodující o nároku a toto pochybení vedlo ke konečnému a pravomocnému rozsudku pro zmeškání ve prospěch žalobce, - na žádost osoby rozhodující spor nepředložila prohlášení o nároku požadované právními předpisy a toto pochybení vedlo k vydání rozsudku pro uznání nebo k vydání rozhodčího nálezu ve prospěch žalobce (toto rozhodnutí je konečné, pravomocné nebo vykonatelné), - neuplatnila běžné odvolací prostředky dostupné podle příslušných právních předpisů Nároky se rozumí jakákoli stížnost, žaloba nebo jiný postup žalobce vznesený, uplatněný, zahájený ať úspěšně či neúspěšně, ať na v důsledku deliktu, smlouvy nebo znovunabytí kterýmkoliv žalobcem vůči kterékoliv odškodňované osobě v souvislosti s působením ve společnosti AERO. Škodou se rozumí jakákoli a všechny újmy, ztráty, výlohy, odpovědnosti, náklady nebo škody, včetně, ale ne pouze, výdajů v souvislosti s projednáváním před soudem, se správním nebo rozhodčím a řízením; za předpokladu, že pojem škoda nebude zahrnovat (i) částku přiznanou ve prospěch žalobce, a (ii) náklady a výdaje žalobce a odškodňované osoby, jestliže s přihlédnutím ke každému z výše uvedených bodů (i) a (ii) jsou tyto částky důsledkem rozhodčího řízení, v němž (i) alespoň jedna ze stran je fyzickou osobou a (ii) rozhodčí nález nebyl vydán v souladu s rozhodčími pravidly rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České Republiky a při Agrární komoře České republiky, UNCITRAL, ICC, Obchodní komory ve Stockholmu, Rakouské spolkové obchodní komory, AAA, ICDR a/nebo LCIA. Do běhu této lhůty se nezapočítává doba, po níž trvá řízení, ale celková délka však lhůty nesmí přesáhnout konec 300. měsíce od zahájení provádění smlouvy. 6

7 Smlouvy, které jsou součástí celé transakce 19 neobsahují (v výjimkou smlouvy o prodeji akcií) specifická ustanovení týkající se jejich neplatnosti ve vztahu k neplatnosti zbývajících smluv. Nicméně s ohledem na vzájemnou závislost těchto smluv vyjádřenou preambulích smluv, by bylo možné na základě aplikace obecných ustanovení českého Obchodního zákoníku dojít k závěru, že neplatnost jedné smlouvy vede k zániku i zbývajících smluv. Zvláštní pravidla obsahuje pouze smlouva o prodeji akcií. Tato se smlouva stane neplatnou, pokud nedojde k řádnému provádění některé z dalších smluv. Existuje také možnost odstoupení od smlouvy v případě, že Komise vydá konečné a pravomocné rozhodnutí, v němž konstatuje, že ujednání ve smlouvě o odškodnění představují neslučitelnou státní podporu nebo, že je nutné provést úpravu smlouvy nebo splnit dodatečné podmínky, aby byla zajištěna slučitelnost těchto ujednání s pravidly státní podpory. V souvislosti s posouzením rizik zvoleného smluvního přístupu zhodnotily české orgány různé skupiny žalobců z hlediska možnosti, že by tyto osoby a subjekty uplatnily nějaký nárok vůči odškodňovaným osobám (osobám a subjektům spojených se společností Boeing): a) Členové představenstva/dozorčí rady/provozního výboru společnosti AERO, kteří nebyli jmenováni společností Boeing Česká s.r.o. České orgány zaslaly v době příprav obchodní transakce bývalým členům představenstva, dozorčí rady a provozního výboru společnosti AERO, kteří nebyli jmenováni společností Boeing Česká s.r.o., písemný dotaz, zda mají nějaký nárok vůči odškodňovaným osobám a pokud ano, byli požádáni, aby se ho vzdali. Neodpověděly sice všechny dotázané osoby, ale žádná z oslovených osob neuvedla, že by vůči odškodňovaným osobám nějaký nárok měla. b) Společnost Letka a.s., ČKA a společnost AERO Tyto subjekty podléhající státní kontrole představují jak potenciální žalobce, tak odškodňující strany, které jsou společně a nerozdílně zavázány nahradit škodu odškodňovaným osobám. V době uzavření smlouvy o odškodnění nebyl těmto subjektům znám žádný nárok, který by mohl následně vést k odškodnění osob a subjektů spojených se společností Boeing. c) Státní orgány České republiky nebo organizační složky České republiky Do této kategorie potenciálních žalobců spadají subjekty představující stát nebo subjekty mu přímo podřízené. V průběhu meziresortních jednání, která předcházela uzavření smlouvy o náhradě škody, prověřovaly české orgány, zda příslušné orgány mají informace o existenci nároků, které by mohly být vzneseny proti osobám nebo subjektům spojených se společností Boeing. Žádný případný nárok, který by mohl být uplatněn vůči odškodňovaným osobám nebyl zjištěn. d) Právnické osoby vykonávající pravomoci svěřené jim státem České orgány zdůraznily, že tato kategorie potenciálních žadatelů představuje velmi úzce definovanou skupinu. České orgány dále uvádějí, že situace je zde buď podobná jako v případě žalobců uvedených pod body b), c) nebo, že pravděpodobnost, že tyto subjekty vznesou nárok, je velmi nízká. 19 Jak je uvedeno v bodě

8 3. POSOUZENÍ OPATŘENÍ Existence podpory ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES Opatření představuje státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES, pouze pokud jsou splněny čtyři kumulativní podmínky stanovené tímto článkem. Jednou z podmínek je existence hospodářské výhody. Pokud není možné zjistit přítomnost tohoto prvku, opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Při hodnocení smlouvy o odškodnění z hlediska přítomnosti či absence hospodářské výhody pro společnost Boeing, vzala Komise v úvahu v první řadě fakt, že český stát zůstal po celou dobu trvání partnerství se společností Boeing majoritním vlastníkem společnosti AERO (prostřednictvím ČKA a společnosti Letka a.s.). Jako takový měl k dispozici všechny informace o společnosti a jejím podnikání nezbytné pro zvážení případných rizik spojených s uzavřením smlouvy o odškodnění, tj. o existenci případných nároků, které by následně mohly vést k aktivaci odškodňovací povinnosti. Dále, před uzavřením smlouvy (v říjnu 2004) české orgány prověřily existenci případných nároků a požádaly osoby a subjekty definované smlouvou jako žalobci o informaci, zda-li mají nárok, který by mohl být případně uplatněn v budoucnu proti osobám a subjektům spojeným se společností Boeing. V době uzavření smlouvy nebyl žádný takový nárok zjištěn. V dopise ze dne 30. března 2005 české orgány potvrdily, že se situace, co se týká existence případných nároků do té doby nezměnila. S ohledem na skutečnost, že český stát ve své pozici majoritního akcionáře společnosti AERO neidentifikoval žádný případný nárok, který by mohl být uplatněn vůči osobám a subjektům spojeným se společností Boeing, Komise došla k závěru, že smlouva o odškodnění nepřináší společnosti Boeing hospodářskou výhodu a toto opatření proto nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Komise zdůrazňuje, že její posouzení opatření je založeno na informacích předložených českými orgány, které jsou na rozdíl od Komise v pozici, která jim umožňuje identifikovat možné nároky spadající pod smlouvu o odškodnění. V případě, že se tyto informace ukáží jako nesprávné, Komise může zrušit své rozhodnutí v souladu s článkem 9 nařízení Rady č. 659/1999 z 22. května, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES 20. Komise dále zdůrazňuje, že toto rozhodnutí se týká pouze smlouvy o odškodnění a nikoliv ostatních souvisejících smluv nebo opatření, které nebyly českými orgány oznámeny. 20 Úř. věst. L 83, , s. 1. 8

9 4. ZÁVĚR Komise se proto rozhodla nevznášet vůči oznámenému opatření námitky, protože nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Pokud by tento dopis obsahoval důvěrné informace, které by neměly být zveřejněny vůči třetím stranám, informujte o tom prosím Komisi ve lhůtě patnácti pracovních dní ode dne obdržení tohoto dopisu. Pokud Komise neobdrží ve stanovené lhůtě odůvodněnou žádost, bude mít za to, že souhlasíte se sdělením informací třetím osobám a se zveřejněním úplného znění dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce Tato žádost musí být poslána doporučeným dopisem nebo faxem na tuto adresu: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Fax No: (+32-2) S úctou, za Komisi Neelie KROES členka Komise 9

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany )

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany ) DOHODA O NAROVNÁNÍ A ÚPRAVĚ BUDOUCÍCH VZTAHŮ kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o.

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315 Věc: Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin Věc: Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU Pane ministře, 1. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 13. srpna

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ uzavřená ve smyslu 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí.

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SG-Grefře(2014) D/ 12. 06. 20U 7973 STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII Rue Caroly, 15 1050 BRUXELLES OZNÁMENI PODLE CLANKU 297 SFEU Věc: ROZHODNUTI KOMISE

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury.

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.1.2009 K(2008) 8905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 307/2008 Česká republika Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1) Dne

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Strana 1946 Sbírka mezinárodních smluv č. 128 / 2000 Částka 52 DOHODA. mezi

Strana 1946 Sbírka mezinárodních smluv č. 128 / 2000 Částka 52 DOHODA. mezi Strana 1946 Sbírka mezinárodních smluv č. 128 / 2000 Částka 52 DOHODA mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné' ochraně investic Česká republika a Moldavská republika (dále jen

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží EVROPSKÁ KOMISE Brussels, 10-VIII-2007 K (2007) 3935 Věc: Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží Vážený pane, 1. Postup Dopisem ze

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více