BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009"

Transkript

1 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie A, B INFORMACE A POKYNY PRO ORGANIZÁTORY AUTORSKÁ ŘEŠENÍ ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚKOLŮ Praha 2008

2 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A, B Informace a pokyny pro organizátory 2 Informace a pokyny Vážení kolegové, předkládáme Vám kompletní text zadání školního kola Biologické olympiády (BiO) pro soutěžící kategorie A a kategorie B, který v tomto roce není vydán v tištěné podobě, ale pouze v podobě elektronické. Informace týkající se proběhlého 42. ročníku a o chystaném 43. ročníku - propozice, kontakty na organizátory krajských kol a ostatní členy Ústřední komise a další informace o národní Biologické olympiádě a Mezinárodní biologické olympiádě najdete opět na Rádi bychom touto cestou vyjádřili své poděkování všem učitelům, kteří soutěžící pro BiO připravují a kteří se bezprostředně na organizování jednotlivých kol podílejí. Děkujeme. Olina Králíková za předsednictvo Ústřední komise BiO I. Informace a pokyny k 43. ročníku BiO Téma 43. ročníku Biologické olympiády kategorie A a B je Smrt jako součást života. Přibližný rozsah teoretických znalostí vychází z učiva středních škol. Pro úspěšné zvládnutí úloh předpokládáme širší rozhled v oblastech vymezených obsahem brožury přípravný text pro kategorie A, B Smrt jako součást života, která je již od začátku července zveřejněna na internetové stránce a v druhé polovině července 2008 byla v tištěné podobě rozeslána příslušným odborům krajských úřadů, případně z pověření krajských úřadů organizátorům BiO. II. Poznávání přírodnin Poznávání přírodnin bude součástí všech kol. Základem pro výběr objektů je Seznam přírodnin pro poznávačku, který byl na školy rozeslán v září 2002 a obsahuje podrobné pokyny k této části. Vzhledem k nejistotě při určování, kterou pro soutěžící znamená nový princip bodování, bylo pro školní a krajská kola zavedeno následující zjednodušení: V případě, že po soutěžících je požadována determinace vyššího taxonu (rod, čeleď ), měla by být požadovaná kategorie determinace u příslušného organismu uvedena. Tato úprava je platná od minulého ročníku BiO a nevztahuje se na ústřední kolo BiO kategorie A. III. Pokyny pro organizaci školního kola poznámky k teoretické části Podobně, jako v předchozích letech, mají testové otázky 1 nebo 2 správné odpovědi z variant a až d, nebo žádná z nich není správná a platná je varianta e. poznámky k praktické části Pro snížení časové náročnosti školních kol byl počet praktických úloh snížen na dvě (pouze pro školní kola). Úlohy v obou kategoriích mají stejnou praktickou část, abychom organizátorům zjednodušili přípravu na školní kola, dále jsou však kategorie obtížnostně rozlišené. Všichni soutěžící musí mít k plnění úkolů stejné podmínky a zároveň je nutno dodržet samostatnost každého při jejich řešení, a tím zajistit možnost diferenciace při hodnocení. IV. Pomůcky pro školní kola biologické olympiády kat. A a B Úloha č. 1 Využití mrtvých buněk organismy: listy pelargonie, žiletky (koupit nové, opravdu ostré!), podložní a krycí sklíčko, pinzeta či preparační jehla, kapátko, světelný mikroskop (pomůcky jsou stejné pro obě kategorie) Úloha č. 2 Masožravé rostliny (teoretická úloha bez pomůcek) V. Použitá a doporučená literatura Seznam literatury je uveden v přípravném textu pro kategorie A, B Smrt jako součást života.

3 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A Autorské řešení pro kategorii A Praktická úloha 1: Využití mrtvých buněk organismy 1 autorské řešení 1. a) za nákres, správné popisky a zvětšení za proporcionálně správný obrázek, nakreslený tužkou, uvedené zvětšení (pokud není nákres tužkou či neuvedeno zvětšení, tak strhnout 0,5 bodu za každý z prohřešků) požadované popisky: cévní svazek, část dřevní (xylem), část lýková (floem), epidermis, mezofylové buňky za každou správně označenou strukturu v obrázku 0,5 bodu, celkem max. 2 body Za 1. a) 3 body 1. b) vodivé pletivo (cévní svazek); cévy (tracheje), lze uznat i dřevní část (xylem), po 0,5 bodu Za 1. b) 1. c) buněčná stěna 0,5 bodu druhotné ztloustnutí b. stěny + impregnace ligninem + na styku dvou buněk nad sebou došlo k rozpuštění buněčné stěny (po celé ploše či jen částečně) (stačí zmínit podtržené skutečnosti) každá správná odpověď za 0,5 bodu, max Za 1. c) 1,5 bodu 1. d) len (Linum), jutovník (Corchorus), konopí (Cannabis), orobinec (Typha), agave (lze uznat i sisál) každý za 0,5 bodu, max Za 1. d) Celkem za otázku 1. 6,5 bodu 2. a) korkovina (suberin) 0,5 bodu (odpověď korek uznávat pouze za 0,25 bodu) (komentář: korek je vrstva buněk, kteéý obsahují suberin ve svých buněčných stěnách) Za 2. a) 0,5 bodu 2. b) Ochrana vnitřních částí rostliny (ochranná funkce ochrana i před herbivory), tepelná izolace, zabránění nekontrolovatelného úniku vody a některých plynů (resp. zajištění kontrolovaného příjmu vody a plynů), lze uznat i mechanickou oporu za každé vysvětlení v tomto smyslu 0,5 bodu Za 2. b) 2. c) dub korkový Za 2. c) 2. d) Jak strom (druhotně) tloustne, kmen se rozšiřuje a borka na jeho obvodu praská (lze uznat také vysvětlení, že v prasklinách se nacházejí lenticely, jež zajišťují výměnu vody a plynů) za zmínění praskání v důsledku tloustnutí kmene, nebo souvislosti s výměnou látek (stačí jedna možnost) Za 2. d) Celkem za otázku 2. 3,5 bodu 3. a) skupina obratlovců struktura na povrchu těla zárodečné listy ryby šupiny mesoderm* obojživelníci holá pokožka ektoderm hadi, ještěři šupiny ektoderm ptáci peří ektoderm + mesoderm savci chlupy (srst) ektoderm

4 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A autorské řešení * poznámka většina ryb (Teleostei) mají šupiny částečně přetažené epidermis, některé je v ní mají i kompletně zarostlé, takže lze uznat i kombinaci mesoderm-ektoderm za každý správně vyplněný řádek Za 3. a) 5 bodů 3. b) tělesná teplota je nezávislá na teplotě prostředí, je stálá 0,5 bodu homoiotermní organismy 0,5 bodu za správnou odpověď považovat i termín endotermní organismy tělesné teplo vyrábí cíleně na úkor spotřeby vlastních energetických zásob (tělesná teplota je obvykle vyšší než teplota okolí) odpověď teplokrevné organismy uznávat pouze za 0,25 bodu Za 3. b) 3. c) létání 0,5 bodu odlehčení těla pomocí pneumatizovaných kostí, zefektivnění dýchání plicními vaky pro pokrytí vysoce energeticky náročného procesu létání, posunutí těžiště těla ze středu těla více k hlavové části (libovolná z podtržených skutečností 0,5 bodu) Za 3. c) 3. d) hadi: svlékání pokožky v celku 0,5 bodu ještěři: svlékání po kouskách 0,5 bodu Za 3. d) 3. e) Obojživelníci pokožku svlékají, obvykle v celku (pro zajímavost: po svlečení ji ihned požírají). Za 3. e) Celkem za otázku aktivní imunizace (očkování, vakcinace) Celkem za otázku 4. Celkem za úlohu 1 Praktická úloha 2: Masožravé rostliny 7 bodů 20 bodů (není-li u úlohy uvedeno jinak, boduje se jedna správná odpověď a stačí, když soutěžící napíše jednu z možností navržených v autorském řešení) 1. a) odpověď a Za 1. a) 0,5 bodu 1. b) kutikula (exoskelet, vnější kostra) (0,5 bodu); chitin (0,5 bodu) Za 1. b) 1. c) tentakule (žlaznaté chlupy, žlaznaté trichomy, trichomy) Za 1. c) Celkem za otázku 1. 0,5 bodu 2 body 2. a) odpověď c (0,5 bodu) cytoplazmatická membrána (biologická membrána, plazmatická membrána, buněčná membrána, fosfolipidová dvojvrstva) (0,5 bodu); aktivně (0,5 bodu) akční (0,5 bodu) Za 2. a) 2 body 2. b) ochrana před zbytečným sklapnutím, nebo za uvedení příkladu (např. aby se past nezavřela, když na ni dopadne kapka vody apod.) Za 2. b) 2

5 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A 2. c) neurony (nervové buňky) Za 2. c) Celkem za otázku a) odpověď g (0,5 bodu) odpověď d (0,5 bodu) korýši, členovci zooplankton, drobní bezobratlí (0,5 bodu) Za 3. a) 3. b) kořen Za 3. b) 3. c) konvergence, paralelismus Za 3. c) Celkem za otázku 3. autorské řešení 0,5 bodu 3,5 bodu 1,5 bodu 0,5 bodu 0,5 bodu 2,5 bodu 4. odpověď b (0,5 bodu) jarní pasti jsou úzké, mají dobře vyvinuté asimilační křídlo, letní pasti jsou široké a mají asimilační křídlo redukované (0,5 bodu) (komentář: Na jaře ještě není vyvinut hustý porost a na rostlinu dopadá dostatek světla, jarní pasti jsou tedy lépe přizpůsobené k fotosyntéze. Naproti tomu v létě, kdy je rostlina zastíněna, bývá dostatek hmyzu, který se hromadí v široké pasti.) Celkem za otázku odpověď e (0,5 bodu) mravenci kradou tučnicím a rosnatkám kořist z pastí (mravenci také leptají povrch rosnatek kyselinou mravenčí) (0,5 bodu) Celkem za otázku a) odpověď f (neboduje se, protože je to poslední možnost z nabídky) Za 6. a) 6. b) obrázek za každou správně zakreslenou položku 0,5 bodu Pod víčkem a po okrajích otvoru láčky jsou nektaria, která lákají kořist. Ve střední části je láčka pokrytá vrstvičkou hladkého vosku, který znemožňuje kořisti dostat se zpět k otvoru. V dolní části láčky jsou žlázky, které vylučují trávicí látky, kořist díky gravitační síle a hladkosti voskové části dopadne na dno, kde je strávena. Bodování vysvětlení: za lákání na nektar u otvoru 0,5 bodu, za zamezení uniknutí z pasti ve voskové části 0,5 bodu, za trávení v dolní žlaznaté části 0,5 bodu 0 bodů Za 6. b) 6. c) kyselé ph Za 6. c) 6. d) jihovýchodní Asie Za 6. d) Celkem za otázku 6. 3 body 0,5 bodu 0,5 bodu 4 body 3

6 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A autorské řešení 7. tvar, barva, nektar, vůně či zápach, lesklé a třpytivé útvary nebo též: pasti podobné květu, pasti vonící po nahnilém ovoci, pasti páchnoucí po výkalech, pasti páchnoucí po mršinách, pasti s kapkami sekretu, (komentář: Některé podzemní pasti bublinatek dokonce lákají na vzduch v měchýřcích. Aerobní prostředí, které udržuje rostlina v měchýřku, je velice lákavé pro aerobní půdní edafon, kyslík je totiž často jedním z limitujících faktorů v půdě.) Za každou uvedenou možnost 0,5 bodu. Celkem za otázku 7. 1,5 bodu 8. a) pomoc při trávení kořisti (vylučování trávicí látky, enzymů, příp. exoenzymů mikroorganismy) 0,5 bodu (komentář: Mikroorganismy - hlavně bakterie a nižší houby - vylučují exoenzymy a tak pomáhají rostlině s trávením. Některé rody masožravých rostlin (Brocchinia, Byblis, Darlingtonia aj.) téměř nevylučují enzymy a jejich trávení je tak přímo závislé na mikroorganismech.) 8. b) poškození pasti mikroorganismy (příp. hnití, natrávení stěn pasti) 0,5 bodu (komentář: Pokud je kořist příliš velká a kolonie mikroorganismů se příliš rozbují, může se rostlině regulace trávení vymknout a hnilobný proces se může přenést z kořisti i na vlastní lapací orgán.) Celkem za otázku z listu Celkem za otázku podtržené: chudé tropické lesy (0,5 bodu), rašeliniště (0,5 bodu) Celkem za otázku 10. 0,5 bodu 11. a) rosnatka (Drosera), tučnice (Pinguicula), bublinatka (Utricularia), aldrovandka (Aldrovanda), (názvy rostlin stačí česky) za každou uvedenou rostlinu 0,5 bodu, maximálně 1,5 bodu (komentář: Aldrovandka je v současné době považována za vyhynulou, ale probíhají pokusy o její reintrodukci.) Za 11. a) 1,5 bodu 11. b) tučnice česká (P. bohemica) nebo též tučnice obecná česká (P. vulgaris subsp. bohemica), za uvedený rod tučnice 0,5 bodu Za 11. b) 0,5 bodu Celkem za otázku 11. Celkem za úlohu 2 Celkem za praktické úlohy 2 body 20 bodů 40 bodů Poznávání přírodnin Za úplné správné označení každého organismu Za neúplné označení Celkem za poznávání přírodnin 0,5 bodu 30 bodů Testové otázky Bodování testu: Pokud je správným řešením jen jedna z nabídnutých odpovědí, získá soutěžící za její zakroužkování ; za zakroužkování odpovědi nesprávné 0 bodů. Jsou-li dvě správné odpovědi, bodujeme takto: obě správně jedna správně, druhá neoznačená 0,5 bodů obě nesprávně nebo jedna správně a jedna nesprávně zakroužkovaná 0 bodů 4

7 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A autorské řešení Správné řešení testových otázek: 1.cd, 2.b, 3.bd, 4.b, 5.ab, 6.c, 7.b, 8.d, 9.c, 10.e, 11.d, 12.d, 13.a, 14.b, 15.bc, 16.d, 17.bd, 18.e, 19.e, 20.c, 21.a, 22.e, 23.b, 24.e, 25.ac, 26.ab, 27.e, 28.b, 29.cd, 30.bc Vysvětlení možností e): 10. Která látka převážně tvoří kutikulu hmyzu? a) tunicin b) škrob c) kutikulin d) keratin kutikulu tvoří převážně chitin 18. Žluté a červené zabarvení listů dřevin na podzim je způsobeno a) změnou úhlu dopadu světla, neboť slunce nevystupuje tak vysoko b) syntézou červené nebo žluté formy chlorofylu c) ukládáním barevných zásobních látek v listech před nadcházející zimou d) zvýšenou náchylností dřevin k napadení virem, který změnu barvy působí...červené a žluté jsou listy kvůli karotenoidům a xanthofylům (které jsou přitomny i v zdravém zeleném listu), jejichž barva po rozpadu zeleného chlorofylu převládne 19. U kterého našeho ptáka nejsou součástí potravy drobní obratlovci? a) káně lesní (Buteo buteo) b) čáp bílý (Ciconia ciconia) c) ťuhýk velký (Lanius excubitor) d) krahujec lesní (Accipiter gentilis) všichni tito ptáci jsou schopni lovit drobné obratlovce 22. Mezi nemoci, které nejsou způsobeny prvoky, patří a) spavá nemoc.trypanosoma b) malárie.plasmodium c) leishmanióza Leishmania d) toxoplasmóza Toxoplasma všichni původci se řadí mezi prvoky 24. Která z následujících nemocí se neprojevuje mimo jiné i průjmem? a) břišní tyfus b) cholera c) dysenterie (úplavice) d) salmonelóza při všech zmíněných onemocněních by vás průjem nejspíš neminul 27. Černé uhlí vznikalo v období, a) kdy ještě nebyli žádní obratlovci b) kdy se po Evropě procházeli srstnatí nosorožci c) kdy byla redukční atmosféra, díky tomu nezoxidovalo a zachovalo se d) kdy krytosemenné rostliny už měly dominantní postavení černé uhlí vznikalo převážně v prvohorách, kdy tu už byli obratlovci, v Evropě se nosorožci ještě neroháněli, atmosféra s kyslíkem byla a krytosemenné rostliny neměly ještě dominantní postavení Celkem za testové otázky CELKEM ZA ŠKOLNÍ KOLO KATEGORIE A 30 bodů 100 bodů 5

8 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie B Autorské řešení pro kategorii B Praktická úloha 1: Využití mrtvých buněk organismy 1 autorské řešení 1. a) za nákres, správné popisky a zvětšení za proporcionálně správný obrázek, nakreslený tužkou, uvedené zvětšení (pokud není nákres tužkou či neuvedeno zvětšení, tak strhnout 0,5 bodu za každý z prohřešků) požadované popisky: cévní svazek, část dřevní (xylem), část lýková (floem), epidermis, mezofylové buňky za každou správně označenou strukturu v obrázku 0,5 bodu, celkem max. 2 body Za 1. a) 3 body 1. b) vodivé pletivo (cévní svazek) ; cévy (tracheje) po 0,5 bodu Za 1. b) 1. c) vedou vodu s rozpuštěnými minerálními látkami (z kořenů do stonku a listů); rovněž má zpevňovací (mechanickou) funkci (stačí zmínit podtržené skutečnosti) po 0,5 bodu Za 1. c) 1. d) Buněčná stěna na styku dvou buněk může být u mrtvých buněk zcela rozpuštěna (tj. úplně chybí), což usnadňuje proudění tekutiny cévou, neboť ubude bariera, která jinak proudění významně omezuje. Při toku mrtvými buňkami rovněž není třeba překonávat ani plazmatickou membránu (která je jinak pouze polopropustná semipermeabilní, a naprosto nezbytná pro udržování stability živých buněk vůči vnějšímu prostředí, u mrtvých buněk už její funkce není potřeba) a transport je tak opět snazší a rychlejší. Navíc je tímto umožněno vytvářet souvislý vodní sloupec z kořenu do listu tahající vodu vzhůru (umožňující transpirační sání). Za 1. d) (odpověď v tomto smyslu) 1,5 bod Celkem za otázku 1. 6,5 bodu 2. sklerenchym; mechanická opora (po 0,5 bodu) Celkem za otázku a) výměna plynů s okolím, lze uznat i zjednodušující odpověď dýchání, případně i fotosyntézu, neboť i v tomto ději hraje výměna plynů důležitou roli () 3. b) lenticely (čočinky) () Celkem za otázku 3. 2 body 4. a) hyalocyty/hyalocysty () 4. b) poutání velkého množství vody, zásobárna vody, může sloužit i jako opora (strukturní funkce) (1 bod) Celkem za otázku 4. 2 body 5. a) například: nehty primáti; chlupy, vlasy savci; šupiny plazi i někteří savci (např. luskouni); kopyta kopytníci, kopýtka mají i hrabáči a sirény; drápy plazi, ptáci, savci, drápatky; bodliny ježci, bodlíni, ježura, paježura, ursoni, dikobrazi atd.; kostice kosticové velryby; roh nosorožce; rohovinové ústní terče pulců; část zobáku želv a ptáků bodovat stupňovaně dle následujícího klíče: 1 správná odpověd - 0,5 bodu; 2 správné odpovědi ; 3 správné odpovědi 2 body, 4 správné odpovědi 3,5 bodu Za 5. a) 3,5 bodu 5. b) Tyto útvary plní většinou důležitou funkci (např. ochranou, uzpůsobení k lovu kořisti ), avšak nejsou dostatečně odolné proti mechanickým vlivům a postupně se opotřebovávají (obrušují, ulamují, ). Pro zachování jejich funkce je tedy nutné je neustále obnovovat. Za 5. b) (odpověď ve smyslu opotřebovávání) 5. c) keratin; bílkovina (po u) Za 5. c) 2 body

9 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie B 5. d) kostice; filtrování planktonu z mořské vody, tj. zisk potravy (po u) Za 5. d) Celkem za otázku 5. Celkem za úlohu 1 Praktická úloha 2: Masožravé rostliny autorské řešení 2 body 7,5 bodu 20 bodů (není-li u úlohy uvedeno jinak, boduje se jedna správná odpověď a stačí, když soutěžící napíše jednu z možností navržených v autorském řešení) 1. obrázek: za každou správně zakreslenou šipku 0,25 bodu za každý správně zakreslený kroužek 0,25 bodu Celkem za otázku 1. 3,5 bodu 2. anorganické (0,5 bodu), organické (0,5 bodu); mixotrofní (mixotrofie) (0,5 bodu) Celkem za otázku 2. 1,5 bodu 3. a) odpověď a (0,5 bodu) 3. b) lepivost (přilnavost) () 3. c) trávicí látky (enzymy, příp. exoenzymy) () Celkem za otázku 3. 2,5 bodu 4. odpověď c Celkem za otázku odpověď g (0,5 bodu) vodním () Celkem za otázku odpověď e (0,5 bodu) pro příjem vody () Celkem za otázku odpověď b (0,5 bodu) opylování () Celkem za otázku 7. 0,5 bodu 8. a) odpověď d (0,5 bodu) 8. b) podtlak (nižší tlak než v okolním prostředí) (0,5 bodu) 8. c) označeno na obrázku k úloze 1 () 8. d) ve vodě, (ve vodním prostředí) () Celkem za otázku a) odpověď f (0,5 bodu) 9. b) z listu () 9. c) detrit (opad ze stromů, rostlinné a živočišné zbytky, neživá organická hmota ) () Celkem za otázku podtržené: chudé tropické lesy, rašeliniště (každé za 0,5 bodu) Celkem za otázku 10. 1,5 bodu 1,5 bodu 1,5 bodu 2,5 bodu 2,5 bodu 2

10 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie B autorské řešení 11. tvar, barva, nektar, vůně či zápach, lesklé a třpytivé útvary nebo též: pasti podobné květu, pasti vonící po nahnilém ovoci, pasti páchnoucí po výkalech, pasti páchnoucí po mršinách, pasti s kapkami sekretu, (komentář: Některé podzemní pasti bublinatek dokonce lákají na vzduch v měchýřcích. Aerobní prostředí, které udržuje rostlina v měchýřku, je velice lákavé pro aerobní půdní edafon, kyslík je totiž často jedním z limitujících faktorů v půdě.) Za každou uvedenou možnost 0,5 bodu, maximálně dvě správně uvedené možnosti Celkem za otázku 11. Celkem za úlohu 2 Celkem za praktické úlohy 20 bodů 40 bodů Poznávání přírodnin Za úplné správné označení každého organismu Za neúplné označení Celkem za poznávání přírodnin 0,5 bodu 30 bodů Testové otázky Bodování testu: Pokud je správným řešením jen jedna z nabídnutých odpovědí, získá soutěžící za její zakroužkování ; za zakroužkování odpovědi nesprávné 0 bodů. Jsou-li dvě správné odpovědi, bodujeme takto: obě správně jedna správně, druhá neoznačená 0,5 bodů obě nesprávně nebo jedna správně a jedna nesprávně zakroužkovaná 0 bodů Správné řešení testových otázek: 1.b, 2.bc, 3.bd, 4.d, 5.b, 6.a, 7.c, 8.b, 9.a, 10.bc, 11.a, 12.ad, 13.c, 14.ac, 15.d, 16.e, 17.e, 18.b, 19.b, 20.a, 21.c, 22.b, 23.c, 24.b, 25.a, 26.a, 27.a, 28.cd, 29.b, 30.a Vysvětlení možností e): 16. Který druh je v ČR původní? a) trnovník akát b) pstruh duhový c) šváb americký d) mýval severní všechny zmíněné organismy pocházejí z Ameriky 17. Vegetativního rozmnožování nejsou schopny a) živočišné houby b) zelené řasy c) nezmar d) vyšší rostliny všechny zmíněné organismy jsou schopny se rozmnožovat i nepohlavně Celkem za testové otázky CELKEM ZA ŠKOLNÍ KOLO KATEGORIE B 30 bodů 100 bodů 3

11 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího... Zadání soutěžních úkolů kategorie A 1. Využití mrtvých buněk organismy Časová náročnost: 60 minut U jednobuněčných organismů znamená smrt buňky zároveň zánik celého organismu. U mnohobuněčných organismů to však neplatí a odumřelé buňky mohou dokonce organismu dále sloužit. Mrtvé buňky mají pochopitelně jiné vlastnosti, než měly za živa, a mohou tak plnit některé funkce dokonce lépe než živé buňky. Řada organismů tedy záměrně a opakovaně produkuje buňky, které záhy odumřou a plní své specifické funkce až jako mrtvé. Na některé příklady takových buněk se podíváme v této úloze. 1. a) Jako první se zaměříme na to, jak využívají svých odumřelých buněk rostliny. Před sebou máte list pelargonie (lidově zvané muškát ). Pomocí žiletky si zhotovte přímo na podložním sklíčku pokud možno co nejtenčí příčný řez listem (doporučujeme připravit si najednou řezů více a až pod mikroskopem si vybrat ten nejlepší řez). Řez veďte v místě, kde bude přetínat alespoň jeden hlavní cévní svazek listu (tj. listovou žilku ). Takto zhotovený(é) řez(y) zakápněte kapkou vody, opatrně ze strany přiklopte krycím sklíčkem (moc netlačte, ať vzorek nerozmáčknete) a pozorujte v mikroskopu (postupujte od nejmenšího zvětšení k většímu). Obrázek zakreslete a popište. 1

12 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího b) Součástí jednoho typu pletiva, které jste mohli pozorovat na řezu listem, jsou i mrtvé buňky. Jak se toto pletivo obecně nazývá a jakou jeho konkrétní část tvoří už jen odumřelé buňky? typ pletiva: jeho konkrétní část: 1. c) Ještě před tím než tyto buňky odumřely, prodělaly určitou změnu ve své jedné povrchové struktuře, což bude mít zásadní vliv na funkci této části pletiva, až odumře. Ptáme se, o jakou strukturu se jedná a k jakým tvarovým a strukturálním změnám u ní došlo, jmenujte dva různé případy změn. struktura: 2 změny: 1. d) Mrtvé buňky přítomné v tomto pletivu vytvářejí provazce, které dodávají pevnost nadzemní části rostliny. Provazce některých rostlin jsou využívány v textilním průmyslu. Uveďte alespoň dvě takovéto rostliny (stačí rodové jméno). 2. Další částí rostlinného organismu, kterou tvoří mrtvé buňky, je borka na povrchu kmenů stromů. 2. a) Podstatná část borky je tvořena odumřelými buňkami se silně ztloustlými buněčnými stěnami, které jsou impregnovány jednou známou organickou látkou, která borce propůjčuje její charakteristické vlastnosti (například nepropustnost pro vodu a řadu plynů). Jak se tato látka nazývá (stačí její český název)? 2. b) Borka není jen masa odumřelých buněk, ale zastává v rostlinném těle řadu významných funkcí. Jmenujte alespoň dvě funkce borky. 2. c) Který strom je pro svou borku pěstován? Napovíme vám, že produkty tohoto stromu nalezly uplatnění i při výrobě některých alkoholických nápojů. 2

13 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího d) Proč vlastně není borka většiny stromů hladká, ale naopak je zbrázděná a rozpraskaná? 3. Také v živočišné říši lze najít mnoho využití odumřelých buněk. Asi nejčastějším případem jsou to buňky tvořící povrchové struktury těla. 3. a) Pro vybrané skupiny obratlovců vyplňte následující tabulku: skupina obratlovců ryby Jaká struktura je na povrchu těla? Z jakého/jakých zárodečných listů je odvozena tato struktura? obojživelníci hadi, ještěři ptáci savci 3. b) Povrchové struktury těl ptáků a savců hrají významnou úlohu při termoregulaci. Co je charakteristické pro teplotu těla savců a ptáků a jak odborně nazýváme živočichy s takovouto vlastností? 3. c) Charakter a struktura tělního pokryvu umožnily ptákům (doplňte) Pro tuto vlastnost se u ptáků objevila ještě celá řada dalších přizpůsobení. Uveďte ještě jedno z nich. 3. d) Odumřelé pokožkové buňky člověka se neustále odlučují jako velmi drobné šupinky, a tento proces proto není moc nápadný. Avšak u plazů jsou odlučování těchto buněk a obnova pokryvu těla často výrazné a dokonce charakteristické pro určité skupiny plazů. Zajímá nás tedy, jak tento proces probíhá konkrétně u hadů a ještěrů. 3

14 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího e) Obnovují svůj povrch těla i obojživelníci? Pokud ano, uveďte jakým způsobem; pokud ne, uveďte proč. 4. Na závěr se podíváme na využití mrtvých buněk z trochu jiného úhlu. Máme na mysli buňky patogenních bakterií a virové částice. K čemu se ve zdravotnictví využívají tyto mrtvé či oslabené mikroorganismy? 4

15 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího Masožravé rostliny Časová náročnost: 40 minut Smrt, téma letošní olympiády, nemůže být v přírodě chápána jen negativně. Smrt jednoho dává život druhému. Jednou z pozoruhodností, se kterou se v přírodě můžeme setkat, je fenomén masožravých rostlin. Masožravost je v rostlinné říši osvědčenou životní strategií, která se vyvinula hned několikrát nezávisle na sobě. Proto dnes známe mnoho různých loveckých taktik a jim přizpůsobených lapacích zařízení. V následující úloze se na některá z nich podíváme blíže. Nejprve si pozorně prohlédněte obrázek znázorňující rozličná lapací zařízení, která charakterizují různé skupiny masožravých rostlin. V následujících otázkách se vás budeme ptát na tyto jednotlivé skupiny podrobněji. Jedním z vašich úkolů bude přiřadit tyto pasti příslušným rostlinám do mezer za názvy rostlin proto vždy doplňujte příslušné písmenko typu lapací pasti z obrázku. Do ostatních vynechaných míst v textu doplňujte vhodná slova. 5

16 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího a) Rosnatky (Drosera) nejčastěji loví drobný hmyz. Po dokončení jeho trávení zůstávají na povrchu pasti nestravitelné zbytky. Která část hmyzího těla především tvoří tyto nestrávené zbytky? Jakou těžko stravitelnou organickou látku hlavně obsahuje? 1. b) Jak se nazývají pohyblivé žláznaté výrůstky na povrchu rosnatek? 2. a) Do stejné čeledi jako rosnatky řadíme i mucholapky (Dionaea), které opustily způsob lovu žláznatými chlupy a vyvinuly past sklapovací. Mucholapka je schopna ve své pasti uvěznit kořist během půl vteřiny. Signál ke sklapnutí, jednomu z nejrychlejších pohybů v rostlinné říši, probíhá elektrochemicky a v mnohých rysech připomíná vedení vzruchu, které známe u živočichů. Nejdříve dojde k podráždění receptoru kořistí, které vede ke změně propustnosti (doplňte název buněčné struktury). Klesne propustnost pro draselné (K + ) ionty, chloridové (Cl - ) ionty jsou (doplňte: aktivně/ pasivně) čerpány z buňky. Klidový elektrický potenciál se tím mění z původních -70 mv na tzv. potenciál o náboji +30 mv. Do dvou vteřin od prvního podráždění dojde k obnovení klidového elektrického potenciálu. Pokud pak dojde k opětovnému podráždění stejného nebo jiného receptoru, past se rychlým pohybem sklapne a kořist uvězní. 2. b) Mucholapky nesklapávají past hned při prvním podráždění. Aby past sklaply, musí dojít k podráždění jednoho receptoru vícekrát, nebo k podráždění několika receptorů. Jaký je důvod, který je k tomu vede? 2. c) Mechanismus šíření vzruchu je podobný šíření vzruchu v nervové soustavě živočichů. U rostlin se ale vzruch šíří prostřednictvím v zásadě normálních buněk, zatímco u živočichů se o přenos starají specializované buňky. Které? 3. a) Aldrovandky (Aldrovanda) a některé bublinatky (Utricularia) obývají vodní prostředí a ačkoli pocházejí z různých čeledí, jsou si v mnohém podobné. Bublinatka aktivně odsává ze své pasti vodu pomocí mikroskopických vnitřních žláz a tím vytváří v pasti podtlak. Pak jen stačí, aby kořist zavadila o citlivý aparát vně pasti, otevře se záklopka a oběť je vtažena dovnitř. Aldrovandka má svou sklapovací past opatřenou citlivými chlupovitými výrůstky a lemem, který ji umožňuje úspěšněji lapat kořist ve vodním prostředí. Nejčastější kořist obou rostlinných rodů představují drobní. 3. b) Aldrovandce a většině vodních bublinatek také chybí jeden základní rostlinný orgán, který ve svém prostředí v podstatě nepotřebují. O který orgán se jedná? 3. c) Jak se nazývá jev, kdy se u dvou relativně nepříbuzných skupin organismů vyvine nezávisle na sobě podobná adaptace na prostředí, ve kterém žijí? 4. Past špirlice (Sarracenia) je zcela nepohyblivá. Je tvořena kornoutovitě svinutým útvarem, který podélně vybíhá ve fotosyntetizující část, tzv. asimilační křídlo. Některé druhy špirlic vytvářejí nápadně odlišné jarní a letní pasti. Jedny jsou široké, s redukovaným asimilačním křídlem a druhé jsou úzké s asimilačním křídlem dobře vyvinutým. Které jsou které? Napovíme, že jde o souvislost se sezónními změnami v dostupnosti osvětlení a kořisti. 5. Pro tučnice (Pinguicula) a rosnatky tvoří drobný hmyz hlavní složku kořisti. Jedna skupina hmyzu, mravenci, ale mohou rostlinám škodit. Přišli byste na to jak? 6

17 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího a) Pasti láčkovek (Nepenthes), láčky, jsou dosti bizarní. Průřez jednou z nich je znázorněn na obrázku. Při pohledu zevnitř je patrné, že je past rozdělena na dva odlišné oddíly jeden je pokryt voskovou vrstvou, povrch druhé části je pokryt drobnými žlaznatými papilami. Kromě těchto papil jsou v jiné části láčky přítomny ještě další žlázy, které vylučují nektar. 6. b) Do obrázku označte písmeny: A žláznatou část láčky, B voskovou část láčky, C nektaria. Vysvětlete, proč jsou obě části (A a B) v láčce uspořádány tímto způsobem. A jaký je důvod umístění nektarových žláz (C)? 6. c) V trávicích orgánech udržují rostliny i živočichové podmínky vhodné k trávení. Jaké ph (kyselé, neutrální, zásadité) byste naměřili v láčce láčkovky? 6. d) Láčkovky jsou endemická skupina oblasti: (podtrhněte správnou odpověď) jižní Afrika, jihovýchodní Asie, Himálaje, Andy a Střední Amerika, Japonsko, Sibiř 7. Masožravé rostliny často svou kořist do pasti lákají. Lákadla a návnady mají různé vlastnosti, které jsou pro cílovou kořist přitažlivé. Uveďte alespoň tři možnosti, jakým způsobem může rostlina svou kořist lákat. 8. a) Mikroorganismy jsou v našem světě téměř všudypřítomné. Nacházejí se i v pastích masožravých rostlin. Několik rodů masožravek se bez nich dokonce neobejde. Proč? Co mikroorganismy pro rostliny dělají? 8. b) Jaké nebezpečí je pro rostliny s přítomností mikroorganismů v pasti spojené? 9. Ačkoli se to na první pohled nezdá, všechny typy pastí masožravých rostlin se vyvinuly z jednoho základního rostlinného orgánu. Z kterého? 10. Ve kterých z uvedených biotopů masožravé rostliny nejčastěji rostou? (podtrhněte správnou odpověď) pouště, přímořská slaniska, chudé tropické lesy, středomořské křoviny (macchie), stepi, rašeliniště, vápencové skály 11. a) Které původně se vyskytující, volně rostoucí rody masožravých rostlin byste mohli potkat v České republice? 11. b) Jeden rod je v České republice dokonce reprezentován endemickým zástupcem (hodnoceným jako druh či poddruh v závislosti na taxonomickém pojetí). O který rod se jedná? 7

18 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího... Poznávání přírodnin Poznej 15 předložených hub a rostlin a napiš jejich název:

19 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího... Poznej 15 předložených živočichů a napiš jejich název:

20 Biologická olympiáda , školní kolo kategorie A číslo soutěžícího... Testové otázky 1. Buk lesní (Fagus sylvatica) a) je u nás nepůvodní dřevinou pocházející z hor středního Balkánu b) je dřevinou raných sukcesních stádií (r- stratég) c) je konkurenčně velmi silnou dřevinou d) patří do stejné čeledi jako dub (Quercus) 2. Řetězec AATGCAGCC se může vyskytnout a) pouze v RNA b) pouze v DNA c) v RNA i DNA d) pouze v ribozomální RNA 3. Buňka bakterie Escherichia coli obsahuje a) chloroplasty b) cytoplazmu c) jádro obalené jaderným obalem d) ribozómy 4. Proč mšice vylučují medovici? a) uplácejí mravence, aby se nestaly jejich kořistí b) vylučují tak přebytečnou kapalinu získanou z potravy c) hlavním důvodem je vnitrodruhová komunikace, protože v medovici jsou obsaženy feromony d) v medovici jsou obsaženy látky, které narušují povrch rostliny, mšice pak má lepší přístup k potravě 5. V nadledvinách se tvoří a) kortisol b) adrenalin c) insulin d) melatonin 6. Jaký je rozdíl mezi vajíčkem a spermií obratlovců? a) vajíčko má dvojnásobný počet chromosomů než spermie b) vajíčko má chromosom X a spermie chromosom Y c) vajíčko je samo o sobě nepohyblivé, zatímco spermie se pohybuje pomocí bičíku d) vajíčko nemá mitochondrie, zatímco spermie ano 7. Pro květy opylované hmyzem je typické a) tvorba velkého množství drobných nenápadných květů b) tvorba nápadně zbarvených květů c) absence vůně d) tvorba dužnatých plodů 10

Moderní biologie na dosah ruky MASOŽRAVÉ ROSTLINY. Jaroslava Kubešová, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů

Moderní biologie na dosah ruky MASOŽRAVÉ ROSTLINY. Jaroslava Kubešová, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů MASOŽRAVÉ ROSTLINY Jaroslava Kubešová, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů Smrt nemůže být v přírodě chápána jen negativně. Smrt jednoho dává život druhému. Jednou

Více

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2.a 3.

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303 Otázka: Organismy a tělní pokryv Předmět: Biologie Přidal(a): snopy303 Význam: udržuje stálé prostředí organismu, chrání před škodlivými vlivy prostředí, tvoří bariéru proti vnikání cizorodých látek, udržování

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Fyziologické aspekty masožravosti u rostlin

Fyziologické aspekty masožravosti u rostlin Fyziologické aspekty masožravosti u rostlin - co a jak MR přijímají - zvlášní mechanismy uplatňující se v pastech rostlin - se zvláštním zřetelem na Dionaea muscipula - symbiózy a hemicarnivorie Co a jak

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 46. ročník školní rok 2011-2012 Autorská řešení soutěžních úloh školní kolo kategorií A a B Praha 2011 Biologická

Více

Srovnávací písemná práce 7. ročník

Srovnávací písemná práce 7. ročník Srovnávací písemná práce 7. ročník I. Rozmanitost polních ekosystémů 1. Na konkrétním příkladě vysvětli pojem společenstvo organismů 2. Čím je tvořen ekosystém? 3. Uveď dva základní typy ekosystémů. 4.

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27

Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27 Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a 1. Pletiva krycí (pokožková) rostlinné tělo vyšších rostlin kryje pokožka (epidermis) je tvořená dlaždicovitými buňkami těsně k sobě přiléhajícími, bez chlorofylu vnější

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

DŘEVO pracovní list II.

DŘEVO pracovní list II. DŘEVO pracovní list II. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů - doplňovačky, přivazovačku,výpočtovou

Více

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8.

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8. Šablona č.i, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Přírodopis Přírodopis Zoologie Buňka, jednobuněční Ročník 8. Anotace Materiál slouží pro ověření znalostí učiva o buňkách a

Více

Biologická olympiáda, 47. ročník, školní rok 2012 2013, okresní kolo kategorie C. a)... b)..

Biologická olympiáda, 47. ročník, školní rok 2012 2013, okresní kolo kategorie C. a)... b).. TEORETICKÁ ČÁST test 1. Vylušti rodové názvy rostlin plovoucích na hladině: a) EEHKOŘK.. b) CIKOTVE.. c) KAPUKALNE.. d) AKVIZÁT.. 2. Napiš rodový i druhový název rostliny, která vytváří dvě formy. Jedna

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_09

Více

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_03 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Autor: Pavlína Sedláková NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _ 09 Vzdělávací oblast:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_BUŇKA 2_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce VAKUOLY - voda v rostlinné buňce Úvod: O vakuole: Vakuola je membránová struktura, která je součástí většiny rostlinných buněk. Může zaujímat 30-90% objemu buňky. Vakuola plní v rostlinné buňce mnoho důležitých

Více

TEORETICKÁ ČÁST test. 4. Podtrhni 3 kořenové poloparazity: ochmet, světlík, černýš, kokotice, jmelí, raflézie, kokrhel, podbílek

TEORETICKÁ ČÁST test. 4. Podtrhni 3 kořenové poloparazity: ochmet, světlík, černýš, kokotice, jmelí, raflézie, kokrhel, podbílek TEORETICKÁ ČÁST test 1. Vyber příklad mimeze: a) delfín podobající se tvarem těla rybě b) skunk produkující v ohrožení páchnoucí výměšek c) strašilka napodobující větvičku d) kuňka s výrazně zbarvenou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Školská 4. ročník

Více

Název materiálu: Savci stavba těla

Název materiálu: Savci stavba těla Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Lapací zařízení vznikla přeměnou jednoho orgánu rostliny. Jde o orgánu).

Lapací zařízení vznikla přeměnou jednoho orgánu rostliny. Jde o orgánu). Ekologie rostlin praktické cvičení Materiál: stonek hluchavky, lodyha prustky, stonek rozchodníku, list rozchodníku, list divizny, list puškvorce, jehlice borovice, list břečťanu Pomůcky: mikroskop, lupa,

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 50. ročník školní rok 2015 2016 Zadání školního kola kategorie D Praha 2015 Teoretická část test V otázkách

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_002 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Buňka Vyučovací předmět: Základy ekologie

Více

K Na konci listů visí na úponkách nápadné pasti džbánečkovitého tvaru zvané láčky.

K Na konci listů visí na úponkách nápadné pasti džbánečkovitého tvaru zvané láčky. Některé druhy těchto masožravých rostlin vytvářejí pasti o objemu až 2 litry. G K Na konci listů visí na úponkách nápadné pasti džbánečkovitého tvaru zvané láčky. Její obvyklou kořistí je hmyz o velikosti

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce)

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-02 Předmět: přírodopis

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

BIOLOGIE-2015-03 Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra BIOLOGIE Ř E Š E N Í. Příjmení a jméno uchazeče:..

BIOLOGIE-2015-03 Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra BIOLOGIE Ř E Š E N Í. Příjmení a jméno uchazeče:.. Ř E Š E N Í Zadání písemné části přijímací zkoušky z BIOLOGIE Katedra BIOLOGIE Datum zkoušky:. Varianta: 03 Příjmení a jméno uchazeče:.. Datum narození: Číslo přihlášky: Předchozí studium:.. Bydliště:..

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 VODNÍ REŽIM ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 Význam vody pro rostlinu: Rozpouštědlo, transport látek. Účastní se fotosyntézy a dýchání. Termoregulační

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo TEORETICKÁ ČÁST test 1. Žlutočerně zbarvenou pestřenku obvykle predátoři neloví, protože: a) Její tělní tekutina obsahuje jedovatou látku. b) Má ţihadlo. c) Má ostrá kusadla. d) Ji povaţují za nebezpečnou

Více

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem Jednobuněčné organismy přijímají dýchací plyny celým povrchem těla z okolní vody Také někteří mnohobuněční vodní živočichové dýchají celým povrchem těla. Krev transportuje dýchací plyny mezi povrchem těla

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců.

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Otázka: Epitely, kůže obratlovců a její deriváty Předmět: Biologie Přidal(a): Don Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Epitely Tvoří k sobě těsně přiřazené

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1. Histologie pletiva - soubory buněk v rostlinách Pletiva = trvalé soubory buněk, které konají stejnou funkci a mají přibliţně stejný tvar a stavbu rozdělení podle vzniku: - pravá kdyţ se 1 buňka dělí dceřiné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: BIOLOGIE ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: porovná rozdíl v pozorování pouhým okem, lupou, mikroskopem pozoruje lupou, mikroskopem rozlišuje základní

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

PTÁCI před 1 5 1 0 5 0 miliony n y l et P izp z ůs ů obení n l etu t :

PTÁCI před 1 5 1 0 5 0 miliony n y l et P izp z ůs ů obení n l etu t : Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS - 11 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

Další fotografie k prezentovaným druhům a další informace naleznete na stránkách. http://flora.upol.cz/

Další fotografie k prezentovaným druhům a další informace naleznete na stránkách. http://flora.upol.cz/ Masožravé rostliny Další fotografie k prezentovaným druhům a další informace naleznete na stránkách http://flora.upol.cz/ Portál České Flóry edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269 Informační

Více

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-

Více

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu. Říše Prvoci (Protozoa) - Mikroorganismy - Jednobuněční - Jedná se o živočišnou buňku s dalšími (rozšiřujícími) strukturami Opora, ochrana - Pelikula - tuhá blanka na povrchu (nemají ji měňavky) - Schránka

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1. POPIŠ OBRÁZEK ZNÁZORŇUJÍCÍ PRŮBĚH FOTOSYNTÉZY. OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1 2. POPIŠ SLOŽENÍ SOUČASNÉ ATMOSFÉRY (uveď, který z plynů v současné atmosféře je znázorněn modrou, žlutou a černou

Více

Praktická cvičení z biologie na gymnáziu

Praktická cvičení z biologie na gymnáziu Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Praktická cvičení z biologie na gymnáziu Mgr. Jana Sítařová 1.Téma: Bezpečnost

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více