Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002"

Transkript

1 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN:

2 Obsah: Úvod 3 Poznámky5 Tabulková část Zdravotnictví hl m Prahy 6 Zdravotnictví městské části Praha 1 8 Zdravotnictví městské části Praha 2 10 Zdravotnictví městské části Praha 3 12 Zdravotnictví městské části Praha 4 14 Zdravotnictví městské části Praha 5 16 Zdravotnictví městské části Praha 6 18 Zdravotnictví městské části Praha 7 20 Zdravotnictví městské části Praha 8 22 Zdravotnictví městské části Praha 9 24 Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Financování zdravotnictví v ČR v roce Smluvní pracovníci podle kategorií 39 Grafy Počet živě narozených na 1000 obyvatel 40 Kojenecká úmrtnost na 1000 živě narozených 40 Úmrtnost na 1000 obyvatel 40 Potratovost na 1000 žen fertilního věku 40 Zkratky, definice pojmů 41 2

3 Úvod Zdravotnictví Hlavního města Prahy je přehled základních údajů o zdravotnictví v Praze a jednotlivých obvodech Od roku 2000 jsou údaje členěné na 15 obvodů Praha 4 se rozdělila na Prahu 4, 11 a 12, Praha 5 se rozdělila na Prahu 5 a 13, do Prahy 13 připadlo i část Prahy 6 (Řepy), Praha 9 se rozdělila na Prahu 9 a 14 a Praha 10 se rozdělila na Prahu 10 a 15 Některé údaje např o zdravotním stavu jsou i v roce 2002 členěny pouze do 10 obvodů, členění na 15 obvodů není k dispozici V roce 2002 jsou údaje uváděny za všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele Údaje se týkají obyvatelstva a jeho pohybu, sítě a činnosti ambulantních a lůžkových zařízení, lékáren, počtu lékařů, evidenčního počtu pracovníků, mzdových prostředků a vybraných ukazatelů zdravotního stavu populace Zdrojem dat je Národní zdravotnický informační systém a Český statistický úřad Pražská statistická kancelář Každý obvod je zpracován samostatně Organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví a organizace řízené Magistrátem Hl m Prahy jsou započítány do obvodů podle sídla zdravotnických zařízení Údaje za jednotlivá lůžková zařízení jsme publikovali pouze s jejich souhlasem V Praze jsou velká zdravotnická zařízení nerovnoměrně rozmístěna do jednotlivých obvodů, proto některé údaje za jednotlivé obvody nejsou zcela vypovídající Jedná se zejména o ukazatele o počtu zařízení, lékařů a pracovníků na obvodech a ukazatele vztahující se k počtu obyvatel daného obvodu Relativní ukazatele vztažené k počtu obyvatel na jednotlivých obvodech jsou tím deformovány, proto tyto údaje za jednotlivé obvody neuvádíme Relativní údaje za celou Prahu jsou ovlivněny tím, že zdravotnická zařízení na území Prahy poskytují péči i obyvatelům Středočeského kraje, některé specializované obory i obyvatelům dalších krajů Průměrná měsíční mzda je uvedena za organizace odměňované podle zákona 143/92 Sb, na obvodě Praha 3, 12, 14 a 15 není žádná taková organizace Standardizovaná úmrtnost je uvedena pouze za celou Prahu, údaje za jednotlivé obvody nejsou k dispozici Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje se týkají roku 2002 a jsou napočteny na obyvatelstvo k Údaje o obyvatelstvu podle věkových skupin jsou k Údaje za potraty jsou k dispozici pouze za 10 obvodů, relativní údaje o potratech jsou napočítány na počet žen příslušné věkové skupiny k podle 10 obvodů Údaje týkající se zdravotnických zařízení a pracovníků jsou uváděny k

4 V publikaci jsou uvedeny Poměrné náklady na 1 ošetřovací den Jde o údaj, který využívá data z ročního statistického výkazu E(MZ)612 (dále jen E612) o ekonomice zdravotnického zařízení (dále ZZ), které vede podvojné účetnictví a jeho Přílohy č 1 Poměrné náklady na 1 ošetřovací den jsou vypočítány podle následujícího vzorce: Poměrné náklady na 1 ošetřovací den = L*{1+(D+J+N)/(L+A)}/T, kde: L = náklady na lůžkovou zdravotní péči (viz výkaz E612, ř 30, sl 2) D = náklady na zdravotní dopravu (viz výkaz E612, ř 30, sl 4) J = náklady na jinou zdravotní péči (viz výkaz E612, ř 30, sl 5) N = náklady na výkony nezdravotní (viz výkaz E612, ř 30, sl 6) A = náklady na ambulantní péči (viz výkaz E612, ř 30, sl 3) T = počet ošetřovacích dnů (viz výkaz E612, Příloha 1, ř 33, sl 1)) Výpočet byl proveden za zdravotnická zařízení, u kterých byly k dispozici všechny dílčí údaje Tato metoda není zcela exaktní z hlediska ekonomů, ale poskytuje orientační hodnotu nákladů na 1 ošetřovací den, která v sobě zahrnuje podíly z nákladů, které není možné vyčlenit specificky pro lůžkovou část Zpracoval ÚZIS ČR Krajský odbor Hlavní město Praha Karlovo nám 5, Praha 2 tel 02/ http: // wwwuziscz 4

5 Poznámky : Tržby za léčiva a zdravotnické prostředky na 1 obyvatele (řádek 55) = za recepty a poukazy vč doplatků, volný prodej Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS) na 1 obyvatele (řádek 102, 103) = včetně vyšetření LSPP Syfilis, Gonokoková infekce (řádek 125, 126) = údaj bez cizinců a bezdomovců TBC celkem (řádek 127) = TBC nově zjištěná + recidivy, bakteriologicky ověřená i neověřená; údaj za kraj včetně cizinců a bezdomovců Zhoubné novotvary a novotvary in situ (řádek 129) = předběžné údaje za rok 2001; údaj za kraj včetně bezdomovců Živě narození s vrozenou vadou, Počet hlášených vrozených vad (řádek 131, 132) = živě narození s vrozenou vadou (resp počet hlášených vrozených vad) zjištěnou do 1 roku života Počet žen užívajících antikoncepci k 3112 (řádek 134) = počet žen užívajících antikoncepci hormonální i nitroděložní ^ ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas údaj není k dispozici x značí, že údaj nemá smysl v tabulce na místě čísla značí, že jev se nevyskytoval 5

6 Zdravotnictví Hl m Prahy 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 752,11 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 705,30 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 123,4 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození na 10 tis ob k ,9 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,4 61 LDN Zemřelí do 28 dnů léčebny TRN 14 na živě narozených 1,8 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,9 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,5 67 Lůžková péče celkem 1 755,68 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 1 608,35 20 nemoci oběhové LDN 26,51 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 802,6 71 psychiatrické léčebny 97,46 23 z toho: muži 1 020,1 72 lázeňské léčebny 24 ženy 649,3 73 ostatní lůžková zařízení 23,36 25 Potraty Ambulantní péče celkem 5 600,47 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,4 75 v tom: amb části nemocnic 1 879,30 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 42,40 28 na žen fertilního věku 11,5 77 samostatná amb zařízení celkem 3 678,77 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 521,02 30 na obyvatel 5,7 79 PL pro děti a dorost 236,50 31 Rozvody PL stomatolog 920,67 32 na obyvatel 3,3 81 PL gynekolog 184,68 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 1 038,22 34 Nemocnice SVLS 700,33 35 z toho: privátní 8 84 Ostatní zdravotnická zařízení 404,18 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 5 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem ,13 38 Psychiatrické léčebny 2 87 v tom: lékaři 7 765,24 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 785,84 40 Ostatní lůžková zařízení 8 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 409,52 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 3 (VŠ, SŠ vč dentistů) 1 734,22 43 Dětská centra a stacionáře 3 91 SZP ,62 44 Stacionáře pro dospělé 5 92 NZP 749,37 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní PZP 2 754,83 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 179,32 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků THP 4 046,51 48 Hygienická služba 7 96 dělníci a provozní pracovníci 3 270,66 49 Ostatní zdravotnická zařízení

7 Zdravotnictví Hl m Prahy 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Hl m Prahy 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,7 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,2 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 260,0 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 8,8 103 na 1 obyvatele 19,0 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 105 Zdravotní stav 106 Pracovní neschopnost 107 prům počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 69,1 110 průměrné trvání 1 případu 28,0 111 průměrné % pracovní neschopnosti 5, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

8 Zdravotnictví městské části Praha 1 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 72,88 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 64,71 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 160,5 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,0 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 3,7 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 7,4 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 14,5 67 Lůžková péče celkem 65,64 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 65,64 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 463,45 26 na žen fertilního věku (1549 let) 16,0 75 v tom: amb části nemocnic 44,56 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 12,9 77 samostatná amb zařízení celkem 418,89 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 38,50 30 na obyvatel 6,9 79 PL pro děti a dorost 6,00 31 Rozvody PL stomatolog 86,49 32 na obyvatel 4,5 81 PL gynekolog 22,00 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 138,21 34 Nemocnice 2 83 SVLS 29,55 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 43,07 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 2 620,01 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 581,67 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 74,05 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 27,49 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 135,13 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 1 138,53 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 46,98 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 93 PZP 141,47 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 5 95 THP 295,05 48 Hygienická služba 2 96 dělníci a provozní pracovníci 179,64 49 Ostatní zdravotnická zařízení

9 Zdravotnictví městské části Praha 1 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Milosrdných sester, P1 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 7,3 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,2 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 235,5 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 10,4 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 Nemocnice Na Františku, P1 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,1 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,7 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 262,6 109 na 100 pojištěnců 70,8 149 průměrná ošetřovací doba 10,4 110 průměrné trvání 1 případu 25,5 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 4, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) 118 akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) 121 epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

10 Zdravotnictví městské části Praha 2 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 85,54 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 78,34 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 163,2 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 1 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,5 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 4,8 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 14,7 67 Lůžková péče celkem 266,08 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 266,08 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 731,59 26 na žen fertilního věku (1549 let) 13,5 75 v tom: amb části nemocnic 490,17 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 11,8 77 samostatná amb zařízení celkem 241,42 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 25,75 30 na obyvatel 6,1 79 PL pro děti a dorost 10,00 31 Rozvody PL stomatolog 69,60 32 na obyvatel 3,2 81 PL gynekolog 14,00 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 73,16 34 Nemocnice 5 83 SVLS 133,56 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 24,40 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 6 425,51 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 1 043,17 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 90,51 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 185,39 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 198,54 43 Dětská centra a stacionáře 1 91 SZP 3 066,54 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 66,20 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 93 PZP 452,60 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 2 95 THP 845,30 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 477,26 49 Ostatní zdravotnická zařízení

11 Zdravotnictví městské části Praha 2 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Revmatologický ústav, P2 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 8,2 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,8 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 330,4 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 18,4 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 Ústav hematologie a krevtransfuze, P2 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 2,8 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 0,6 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 282,5 109 na 100 pojištěnců 71,3 149 průměrná ošetřovací doba 15,3 110 průměrné trvání 1 případu 24,2 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 4, Všeobecná fakultní nemocnice, P2 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných (A02) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,0 114 spála (A38) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,2 115 virová encefalitida přenklíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 249,6 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 9,1 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den ^ 118 akutní virová hepatitida A (B15) Nemocnice sv Alžběty, sro, P2 119 akutní virová hepatitida B (B16) počet lůžek k virová hepatitida ostatní (B1719) počet hospitalizovaných epidemický zánět příušnic (B26) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 23,4 122 infekční mononukleóza (B27) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,8 123 scabies svrab (B86) využití lůžek ve dnech 362,1 124 bakteriální meningitida (G00) průměrná ošetřovací doba 143,4 125 syfilis (A5053) náklady na 1 ošetřovací den gonokoková infekce (A54) Železniční nemocnice, P2 127 TBC celkem (A1519) počet lůžek k z toho: dýchacího ústrojí (A1516) počet hospitalizovaných zhoubné novotvary a nov in situ 170 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,8 (C0097)(D0009) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,1 130 Počet sebevražd (X6084) využití lůžek ve dnech 269,8 131 Živě narození s vrozenou vadou průměrná ošetřovací doba 12,0 132 Počet hlášených vrozených vad náklady na 1 ošetřovací den 133 Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

12 Zdravotnictví městské části Praha 3 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 43,70 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 33,79 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem 78 9 Index stáří 164,0 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,4 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,7 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,3 65 ostatní lůžková zařízení 6 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 14,0 67 Lůžková péče celkem 10,80 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 8,80 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 2,00 25 Potraty Ambulantní péče celkem 226,93 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,0 75 v tom: amb části nemocnic 8,90 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 11,2 77 samostatná amb zařízení celkem 218,03 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 33,40 30 na obyvatel 5,7 79 PL pro děti a dorost 13,00 31 Rozvody PL stomatolog 63,50 32 na obyvatel 3,1 81 PL gynekolog 8,00 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 71,94 34 Nemocnice 1 83 SVLS 8,40 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 2,80 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 814,84 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 240,53 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 41,90 40 Ostatní lůžková zařízení 1 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 6,37 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 20,25 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 407,48 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 9,60 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 2 93 PZP 20,44 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 3 95 THP 24,77 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 43,50 49 Ostatní zdravotnická zařízení

13 Zdravotnictví městské části Praha 3 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Na Žižkově S D I, P3 98 Celkem 136 počet lůžek k z toho: lékaři 137 počet hospitalizovaných SZP 138 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,0 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,6 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 265,7 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 10,6 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 105 Zdravotní stav 106 Pracovní neschopnost 107 prům počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 72,7 110 průměrné trvání 1 případu 32,4 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

14 Zdravotnictví městské části Praha 4 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 99,04 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 93,34 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 171,3 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 2 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 7,9 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,9 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 6 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 5,6 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 12,9 67 Lůžková péče celkem 317,97 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 313,97 20 nemoci oběhové LDN 4,00 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 757,05 26 na žen fertilního věku (1549 let) 13,7 75 v tom: amb části nemocnic 280,86 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 10,9 77 samostatná amb zařízení celkem 476,19 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 64,75 30 na obyvatel 5,5 79 PL pro děti a dorost 23,00 31 Rozvody PL stomatolog 115,97 32 na obyvatel 3,1 81 PL gynekolog 20,30 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 115,82 34 Nemocnice 5 83 SVLS 96,25 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 11,81 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 5 486,31 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 1 085,83 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 101,04 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 51,47 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 1 (VŠ, SŠ vč dentistů) 250,58 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 2 807,89 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 41,70 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 3 93 PZP 359,24 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 3 95 THP 450,30 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 338,26 49 Ostatní zdravotnická zařízení

15 Zdravotnictví městské části Praha 4 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Institut klin a experim mediciny, P4 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 2,6 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 0,7 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 294,4 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 7,5 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 Ústav pro péči o matku a dítě, P4 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 3,0 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 0,9 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 243,0 109 na 100 pojištěnců 82,4 149 průměrná ošetřovací doba 6,6 110 průměrné trvání 1 případu 26,4 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 5, FTNsP, P4 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných (A02) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,9 114 spála (A38) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 115 virová encefalitida přenklíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 240,5 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 8,0 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den akutní virová hepatitida A (B15) LDN FTNsP, P4 119 akutní virová hepatitida B (B16) počet lůžek k virová hepatitida ostatní (B1719) počet hospitalizovaných epidemický zánět příušnic (B26) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 29,1 122 infekční mononukleóza (B27) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,7 123 scabies svrab (B86) využití lůžek ve dnech 348,2 124 bakteriální meningitida (G00) průměrná ošetřovací doba 292,2 125 syfilis (A5053) náklady na 1 ošetřovací den 126 gonokoková infekce (A54) DTCHOSPITAL sro, P4 127 TBC celkem (A1519) počet lůžek k z toho: dýchacího ústrojí (A1516) počet hospitalizovaných zhoubné novotvary a nov in situ 170 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 23,8 (C0097)(D0009) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,4 130 Počet sebevražd (X6084) využití lůžek ve dnech 290,0 131 Živě narození s vrozenou vadou průměrná ošetřovací doba 44,5 132 Počet hlášených vrozených vad náklady na 1 ošetřovací den Počet léčených diabetiků k Nemocnice Vězeňské služby, P4 134 Počet žen užívajících antikoncepci k počet lůžek k počet hospitalizovaných prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,7 179 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,0 180 využití lůžek ve dnech 189,3 181 průměrná ošetřovací doba 14, náklady na 1 ošetřovací den 15

16 Zdravotnictví městské části Praha 5 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 85,39 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 82,61 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 98,6 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 2 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,1 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 4 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 4,5 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 5 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 5,6 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,6 67 Lůžková péče celkem 443,81 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 429,78 20 nemoci oběhové LDN 14,03 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 773,44 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,4 75 v tom: amb části nemocnic 487,08 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 10,8 77 samostatná amb zařízení celkem 286,36 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 44,55 30 na obyvatel 6,1 79 PL pro děti a dorost 25,00 31 Rozvody PL stomatolog 77,40 32 na obyvatel 3,2 81 PL gynekolog 13,33 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 91,53 34 Nemocnice 2 83 SVLS 135,79 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 9,25 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 7 477,12 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 1 221,40 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 86,19 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 33,90 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 1 (VŠ, SŠ vč dentistů) 167,64 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 3 647,20 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 150,37 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 5 93 PZP 592,14 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 8 95 THP 876,82 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 701,46 49 Ostatní zdravotnická zařízení

17 Zdravotnictví městské části Praha 5 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Na Homolce, P5 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 3,2 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 0,8 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 287,1 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 6,9 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 105 Zdravotní stav 106 Pracovní neschopnost 107 prům počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 52,1 110 průměrné trvání 1 případu 30,2 111 průměrné % pracovní neschopnosti 4, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

18 Zdravotnictví městské části Praha 6 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 61,65 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 55,65 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 185,6 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 3 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 7,5 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 2,4 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 2,4 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 14,2 67 Lůžková péče celkem 118,43 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 111,25 20 nemoci oběhové LDN 4,18 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 3,00 25 Potraty Ambulantní péče celkem 521,40 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,5 75 v tom: amb části nemocnic 133,35 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 18,61 28 na žen fertilního věku 11,1 77 samostatná amb zařízení celkem 369,44 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 56,64 30 na obyvatel 5,3 79 PL pro děti a dorost 25,40 31 Rozvody PL stomatolog 85,11 32 na obyvatel 3,0 81 PL gynekolog 11,30 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 111,92 34 Nemocnice 2 83 SVLS 78,43 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 31,90 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 3 167,81 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 655,13 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 67,60 40 Ostatní lůžková zařízení 1 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 19,20 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 102,39 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 1 558,03 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 76,44 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 3 93 PZP 203,03 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 0,50 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 3 95 THP 263,09 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 222,40 49 Ostatní zdravotnická zařízení

19 Zdravotnictví městské části Praha 6 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 LDN, Chitussiho 1, P6 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 22,8 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,1 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 348,3 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 251,5 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 INTERNA Co sro, P6 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 17,9 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 4,6 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 352,7 109 na 100 pojištěnců 75,1 149 průměrná ošetřovací doba 103,7 110 průměrné trvání 1 případu 26,8 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 5, Ústřední vojenská nemocnice, P6 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných (A02) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,5 114 spála (A38) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,1 115 virová encefalitida přenklíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 238,7 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 8,8 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den ^ 118 akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

20 Zdravotnictví městské části Praha 7 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 29,01 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 26,04 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem 9 Index stáří 154,6 58 v tom: nemocnice celkem 10 Mrtvě narození 1 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 8,4 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 1 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 2,9 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 15,0 67 Lůžková péče celkem 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 143,17 26 na žen fertilního věku (1549 let) 16,4 75 v tom: amb části nemocnic 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 12,9 77 samostatná amb zařízení celkem 143,17 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 16,10 30 na obyvatel 6,3 79 PL pro děti a dorost 6,00 31 Rozvody PL stomatolog 42,15 32 na obyvatel 2,9 81 PL gynekolog 5,50 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 23,56 34 Nemocnice 83 SVLS 6,92 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 3,95 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 553,14 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 147,12 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 33,01 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 4,00 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 19,50 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 267,55 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 14,80 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 1 93 PZP 24,58 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 1 95 THP 21,45 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 21,13 49 Ostatní zdravotnická zařízení

21 Zdravotnictví městské části Praha 7 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 98 Celkem z toho: lékaři SZP Doplňující ukazatele 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS) na 1 obyvatele x 104 Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 105 Zdravotní stav 106 Pracovní neschopnost 107 prům počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 75,0 110 průměrné trvání 1 případu 31,3 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

22 Zdravotnictví městské části Praha 8 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 49,49 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 51,30 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 124,3 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 1 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,1 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,0 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku 3 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,1 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 12,7 67 Lůžková péče celkem 277,41 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 166,29 20 nemoci oběhové LDN 1,00 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 97,46 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 12,66 25 Potraty Ambulantní péče celkem 430,89 26 na žen fertilního věku (1549 let) 15,9 75 v tom: amb části nemocnic 159,83 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 15,49 28 na žen fertilního věku 13,1 77 samostatná amb zařízení celkem 255,57 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 43,00 30 na obyvatel 6,2 79 PL pro děti a dorost 18,50 31 Rozvody PL stomatolog 68,40 32 na obyvatel 2,7 81 PL gynekolog 21,50 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 69,07 34 Nemocnice 1 83 SVLS 70,89 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 12,90 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 4 090,82 38 Psychiatrické léčebny 2 87 v tom: lékaři 721,20 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 56,30 40 Ostatní lůžková zařízení 3 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 16,50 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 209,12 43 Dětská centra a stacionáře 2 91 SZP 1 942,39 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 91,72 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 3 93 PZP 381,42 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 3 95 THP 341,44 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 330,73 49 Ostatní zdravotnická zařízení

23 Zdravotnictví městské části Praha 8 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Fakultní nemocnice Na Bulovce, P8 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,1 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 259,1 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 7,9 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 Psychiatrická léčebna, P8 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 14,8 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,5 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 335,0 109 na 100 pojištěnců 72,6 149 průměrná ošetřovací doba 71,0 110 průměrné trvání 1 případu 28,8 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 5, LDN Psychiatrická léčebna, P8 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných 78 (A02) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 59,7 114 spála (A38) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 4,2 115 virová encefalitida přenklíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 345,9 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 281,2 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den 118 akutní virová hepatitida A (B15) 159 Psychiatrické centrum, P8 119 akutní virová hepatitida B (B16) počet lůžek k virová hepatitida ostatní (B1719) počet hospitalizovaných epidemický zánět příušnic (B26) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 3,5 122 infekční mononukleóza (B27) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,7 123 scabies svrab (B86) využití lůžek ve dnech 301,3 124 bakteriální meningitida (G00) průměrná ošetřovací doba 32,5 125 syfilis (A5053) náklady na 1 ošetřovací den gonokoková infekce (A54) Gerontocentrum, P8 127 TBC celkem (A1519) počet lůžek k z toho: dýchacího ústrojí (A1516) počet hospitalizovaných zhoubné novotvary a nov in situ 170 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,0 (C0097)(D0009) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,0 130 Počet sebevražd (X6084) využití lůžek ve dnech 336,7 131 Živě narození s vrozenou vadou průměrná ošetřovací doba 30,6 132 Počet hlášených vrozených vad náklady na 1 ošetřovací den Počet léčených diabetiků k Hospic sv Lazara, P8 134 Počet žen užívajících antikoncepci k počet lůžek k počet hospitalizovaných prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 18,5 179 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,7 180 využití lůžek ve dnech 343,6 181 průměrná ošetřovací doba 56, náklady na 1 ošetřovací den 23

24 Zdravotnictví městské části Praha 9 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 42,31 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 46,53 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 114,9 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 4 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,9 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,6 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,2 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,5 67 Lůžková péče celkem 24,20 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 24,20 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 237,22 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,5 75 v tom: amb části nemocnic 37,03 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 11,9 77 samostatná amb zařízení celkem 200,19 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 31,40 30 na obyvatel 6,2 79 PL pro děti a dorost 10,00 31 Rozvody PL stomatolog 59,59 32 na obyvatel 3,8 81 PL gynekolog 10,10 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 49,62 34 Nemocnice 3 83 SVLS 14,96 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 1,65 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 1 081,41 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 263,07 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 42,26 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 7,50 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 16,87 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 526,45 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 14,00 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 93 PZP 73,11 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 0,50 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 1 95 THP 67,58 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 70,07 49 Ostatní zdravotnická zařízení

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2001

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2001 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801163 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví Jihočeského

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2002

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2002 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072802488 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví Jihočeského

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2001

Zdravotnictví Libereckého kraje 2001 Zdravotnictví Libereckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 807280121X 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 Jeseník Šumperk Bruntál Opava Karviná Ostrava Olomouc Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek Vsetín Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

ZDRAVOTNICTVÍ JIŽNÍ MORAVY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ JIŽNÍ MORAVY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ JIŽNÍ MORAVY 1999 Žďár n. Sázavou Blansko Prostějov Jihlava Třebíč Brno Brnovenkov Vyškov Kroměříž Zlín Znojmo Břeclav Hodonín Uherské hradiště Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 2000 Ústí nad Labem Děčín Most Teplice Chomutov Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2001

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2001 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801104 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Moravskoslezský

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2002

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2002 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802518 1 Obsah: Úvod...3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2002 Moravskoslezský

Více

Regionální odbor jižních Čech

Regionální odbor jižních Čech ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2007

Zdravotnictví Pardubického kraje 2007 Zdravotnictví Pardubického kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 Teplice Ústí n/labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec n/nisou Chomutov Most Litoměřice Louny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2000 Opava Bruntál Ostrava Karviná Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801228 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 Sokolov Karlovy Vary Cheb Tachov Plzeň - sever Plzeň Rokycany Plzeň - jih Domažlice Klatovy Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801201 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 10.7.2003 Gynekologická péče v Jihočeském kraji v roce 2002 Podkladem pro zmapování

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 127/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informační servis a jeho možnosti

Informační servis a jeho možnosti Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR 30. března 2016 Podpořeno projektem Rozvoj technologické platformy NZIS Informační servis a jeho možnosti Jan Mužík Evropský Operační

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 21. 6. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2012 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 7 11.8.2006 Psychiatrie vč. AT - návykových nemoci a sexuologie - činnost

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 16. 7. 2013 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2012 Activity

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Problematika úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Konference Jsou pečující osoby pro naší legislativu neviditelné? Co dělat aby tomu tak nebylo?

Problematika úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Konference Jsou pečující osoby pro naší legislativu neviditelné? Co dělat aby tomu tak nebylo? Problematika úhrad z veřejného zdravotního pojištění Konference Jsou pečující osoby pro naší legislativu neviditelné? Co dělat aby tomu tak nebylo? Kdo může poskytovat zdravotní služby Zákon č. 48/1997

Více

Očkování trendy infekcí v České republice

Očkování trendy infekcí v České republice Očkování trendy infekcí v České republice Březen 214 Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat Oddělení biostatistiky a informatiky Útvar ředitelky Státní zdravotní ústav v Praze Trendy

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 11. 5. 2007 Lázeňská v Jihočeském kraji v roce 2006 Balneologic Care in the

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v I. pololetí 2002

Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v I. pololetí 2002 Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13 5.11.2002 Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v 2002 Informace o mzdách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 13 1.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Libereckém

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: ictvi

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:  ictvi Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Oddíl II. Údaje o odborných zástupcích 5 : A. Odborný zástupce pro obory specializačního vzdělávání lékařů obec 6........ ulice...... č.p./č.o. /... D

Oddíl II. Údaje o odborných zástupcích 5 : A. Odborný zástupce pro obory specializačního vzdělávání lékařů obec 6........ ulice...... č.p./č.o. /... D Krajský úřad Zlínského kraje Odbor zdravotnictví tř. T. Bati 21 761 90 Zlín Identifikátor datové schránky: scsbwku Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb právnická osoba dle 121 odst.

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 1 20.5.2003 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení Zlínského kraje v roce 2002 Data o

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 27.6.2005 Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2004 (chirurgie vč.

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 17 16.6.2004 Transfúzní služba - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 3 1.10.2003 Nemocnice Libereckého kraje v 1. pololetí 2003 V Libereckém kraji poskytuje

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 7. 2014 10 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Ústeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 12 11.7.2005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

hypertenzní nemoci (I10 I15) ischemické nemoci srdeční (I20 I25) cévní nemoci mo zku (I60 I69) ve věku 65 a více 2009 2010 2011 2012 2013

hypertenzní nemoci (I10 I15) ischemické nemoci srdeční (I20 I25) cévní nemoci mo zku (I60 I69) ve věku 65 a více 2009 2010 2011 2012 2013 4. Zdravotní péče Zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrana duševního a fyzického zdraví využitím služeb zdravotního, ošetřujícího a pomocného personálu. Mezi zdravotnická

Více

Zemřelí 2010 2011 2012 2013 2014 Muži 54 150 54 141 54 550 55 098 53 740 Ženy 52 694 52 707 53 639 54 062 51 925

Zemřelí 2010 2011 2012 2013 2014 Muži 54 150 54 141 54 550 55 098 53 740 Ženy 52 694 52 707 53 639 54 062 51 925 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU 19 května 2016 ROČNĚ UMÍRÁ v ČR cca 100 tis. obyvatel, tj. cca 1 % obyvatelstva ČR. Ročně v ČR zemře počet obyvatel jednoho 100

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2005 ve statistických údajích Červenec 2006 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 14 15.9.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2005 Salaries in

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2004

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2004 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2003 ve statistických údajích Červenec 2004 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 15 3.11.2003 Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví Ústeckého

Více

Lékárny v roce 2008. Pharmacies in 2008

Lékárny v roce 2008. Pharmacies in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 47 Lékárny v roce 2008 Pharmacies in 2008 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Jihočeského kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Jihočeského kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

Lékárny v roce 2006. Pharmacies in 2006

Lékárny v roce 2006. Pharmacies in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 7. 2007 30 Lékárny v roce 2006 Pharmacies in 2006 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 9. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Ústeckém kraji

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Moravskoslezského kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Moravskoslezského kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Moravskoslezského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2005 Physicians, dentists and pharmacists 2005

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2005 Physicians, dentists and pharmacists 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.12.2006 60 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2005 Physicians, dentists and pharmacists 2005 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4 1.12.23 Činnost praktických lékařů ve Středočeském kraji v roce 22 Předložená informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 18.4.2002 Gynekologická péče o y v Jihomoravském kraji v roce 2001 Podkladem pro zpracování

Více

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 3 4 4 6 4 8 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 2 X 0 1 4 Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8 5.11.2002 Činnost odborných léčebných ústavů v roce 2001 K 31.12.2001 existovalo

Více

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA 2002 HEALTH STATISTICS YEARBOOK 2002 KRAJ REGION KARLOVARSKÝ Sokolov Karlovy Vary Cheb ÚZIS ČR 2003 Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpokladu

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Dětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o. Rybalkova 1400, Louny 440 01, IČ 00831034

Dětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o. Rybalkova 1400, Louny 440 01, IČ 00831034 Dětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o. Rybalkova 1, Louny 1, IČ 8313 R O Č N Í Z P R Á V A 15 Mgr. Pavel Kráčmer, DiS. ředitel Gabriela Hájková - ekonom Louny, březen 16 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Formuláře žádostí příloha č. 1 a 2

Formuláře žádostí příloha č. 1 a 2 Formuláře žádostí příloha č. 1 a 2 Žádost o zařazení služby do základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017 příloha č. 1 formulář pro služby aktualizující kapacity služby

Více

Lázeňská péče 2002. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lázeňská péče 2002. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lázeňská péče 2002 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962.

Více

Domácí zdravotní péče aktuální situace v segmentu. MUDr. Libor Svět, MBA 14.10.2009

Domácí zdravotní péče aktuální situace v segmentu. MUDr. Libor Svět, MBA 14.10.2009 Domácí zdravotní péče aktuální situace v segmentu MUDr. Libor Svět, MBA 14.10.2009 Domácí péče právní rámec dle ustanovení 22 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění : Hrazenou

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

XXVI. Izakovičov memoriál, 30. 9. 2. 10. 2015, Zemplínska Šírava. http://www.vrozene-vady.cz

XXVI. Izakovičov memoriál, 30. 9. 2. 10. 2015, Zemplínska Šírava. http://www.vrozene-vady.cz 1 1 Výsledky prenatální diagnostiky chromozomových aberací v ČR Vladimír Gregor 1,2, 3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 2,5, Jiří Horáček 2,6 Sanatorium Pronatal, Praha 1 Oddělení lékařské genetiky,

Více

Standard ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby s duševním onemocněním Obsah

Standard ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby s duševním onemocněním Obsah Standard ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby s duševním onemocněním Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Kontext... 2 1.2 Cílová skupina... 2 1.3 Dostupnost péče... 3 2. Standard ambulantní

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 122. Plenární schůzi RHSD ČR. Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 122. Plenární schůzi RHSD ČR. Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 122. Plenární schůzi RHSD ČR Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví Obsah 1 Úvod... 2 2 Vývoj mezd a platů mezi lety 2014

Více

Zpráva o činnosti SAK, o.p.s. v roce 2009

Zpráva o činnosti SAK, o.p.s. v roce 2009 Zpráva o činnosti SAK, o.p.s. v roce 2009 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO... - 2-2. AKREDITACE... - 3-3. KONZULTAČNÍ ČINNOST... - 5-4. AUDITOŘI A KONZULTANTI SAK... - 6-5. PUBLIKACE... - 7-6. KONFERENCE A VZDĚLÁVÁNÍ...

Více