Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002"

Transkript

1 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN:

2 Obsah: Úvod 3 Poznámky5 Tabulková část Zdravotnictví hl m Prahy 6 Zdravotnictví městské části Praha 1 8 Zdravotnictví městské části Praha 2 10 Zdravotnictví městské části Praha 3 12 Zdravotnictví městské části Praha 4 14 Zdravotnictví městské části Praha 5 16 Zdravotnictví městské části Praha 6 18 Zdravotnictví městské části Praha 7 20 Zdravotnictví městské části Praha 8 22 Zdravotnictví městské části Praha 9 24 Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Financování zdravotnictví v ČR v roce Smluvní pracovníci podle kategorií 39 Grafy Počet živě narozených na 1000 obyvatel 40 Kojenecká úmrtnost na 1000 živě narozených 40 Úmrtnost na 1000 obyvatel 40 Potratovost na 1000 žen fertilního věku 40 Zkratky, definice pojmů 41 2

3 Úvod Zdravotnictví Hlavního města Prahy je přehled základních údajů o zdravotnictví v Praze a jednotlivých obvodech Od roku 2000 jsou údaje členěné na 15 obvodů Praha 4 se rozdělila na Prahu 4, 11 a 12, Praha 5 se rozdělila na Prahu 5 a 13, do Prahy 13 připadlo i část Prahy 6 (Řepy), Praha 9 se rozdělila na Prahu 9 a 14 a Praha 10 se rozdělila na Prahu 10 a 15 Některé údaje např o zdravotním stavu jsou i v roce 2002 členěny pouze do 10 obvodů, členění na 15 obvodů není k dispozici V roce 2002 jsou údaje uváděny za všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele Údaje se týkají obyvatelstva a jeho pohybu, sítě a činnosti ambulantních a lůžkových zařízení, lékáren, počtu lékařů, evidenčního počtu pracovníků, mzdových prostředků a vybraných ukazatelů zdravotního stavu populace Zdrojem dat je Národní zdravotnický informační systém a Český statistický úřad Pražská statistická kancelář Každý obvod je zpracován samostatně Organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví a organizace řízené Magistrátem Hl m Prahy jsou započítány do obvodů podle sídla zdravotnických zařízení Údaje za jednotlivá lůžková zařízení jsme publikovali pouze s jejich souhlasem V Praze jsou velká zdravotnická zařízení nerovnoměrně rozmístěna do jednotlivých obvodů, proto některé údaje za jednotlivé obvody nejsou zcela vypovídající Jedná se zejména o ukazatele o počtu zařízení, lékařů a pracovníků na obvodech a ukazatele vztahující se k počtu obyvatel daného obvodu Relativní ukazatele vztažené k počtu obyvatel na jednotlivých obvodech jsou tím deformovány, proto tyto údaje za jednotlivé obvody neuvádíme Relativní údaje za celou Prahu jsou ovlivněny tím, že zdravotnická zařízení na území Prahy poskytují péči i obyvatelům Středočeského kraje, některé specializované obory i obyvatelům dalších krajů Průměrná měsíční mzda je uvedena za organizace odměňované podle zákona 143/92 Sb, na obvodě Praha 3, 12, 14 a 15 není žádná taková organizace Standardizovaná úmrtnost je uvedena pouze za celou Prahu, údaje za jednotlivé obvody nejsou k dispozici Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje se týkají roku 2002 a jsou napočteny na obyvatelstvo k Údaje o obyvatelstvu podle věkových skupin jsou k Údaje za potraty jsou k dispozici pouze za 10 obvodů, relativní údaje o potratech jsou napočítány na počet žen příslušné věkové skupiny k podle 10 obvodů Údaje týkající se zdravotnických zařízení a pracovníků jsou uváděny k

4 V publikaci jsou uvedeny Poměrné náklady na 1 ošetřovací den Jde o údaj, který využívá data z ročního statistického výkazu E(MZ)612 (dále jen E612) o ekonomice zdravotnického zařízení (dále ZZ), které vede podvojné účetnictví a jeho Přílohy č 1 Poměrné náklady na 1 ošetřovací den jsou vypočítány podle následujícího vzorce: Poměrné náklady na 1 ošetřovací den = L*{1+(D+J+N)/(L+A)}/T, kde: L = náklady na lůžkovou zdravotní péči (viz výkaz E612, ř 30, sl 2) D = náklady na zdravotní dopravu (viz výkaz E612, ř 30, sl 4) J = náklady na jinou zdravotní péči (viz výkaz E612, ř 30, sl 5) N = náklady na výkony nezdravotní (viz výkaz E612, ř 30, sl 6) A = náklady na ambulantní péči (viz výkaz E612, ř 30, sl 3) T = počet ošetřovacích dnů (viz výkaz E612, Příloha 1, ř 33, sl 1)) Výpočet byl proveden za zdravotnická zařízení, u kterých byly k dispozici všechny dílčí údaje Tato metoda není zcela exaktní z hlediska ekonomů, ale poskytuje orientační hodnotu nákladů na 1 ošetřovací den, která v sobě zahrnuje podíly z nákladů, které není možné vyčlenit specificky pro lůžkovou část Zpracoval ÚZIS ČR Krajský odbor Hlavní město Praha Karlovo nám 5, Praha 2 tel 02/ http: // wwwuziscz 4

5 Poznámky : Tržby za léčiva a zdravotnické prostředky na 1 obyvatele (řádek 55) = za recepty a poukazy vč doplatků, volný prodej Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS) na 1 obyvatele (řádek 102, 103) = včetně vyšetření LSPP Syfilis, Gonokoková infekce (řádek 125, 126) = údaj bez cizinců a bezdomovců TBC celkem (řádek 127) = TBC nově zjištěná + recidivy, bakteriologicky ověřená i neověřená; údaj za kraj včetně cizinců a bezdomovců Zhoubné novotvary a novotvary in situ (řádek 129) = předběžné údaje za rok 2001; údaj za kraj včetně bezdomovců Živě narození s vrozenou vadou, Počet hlášených vrozených vad (řádek 131, 132) = živě narození s vrozenou vadou (resp počet hlášených vrozených vad) zjištěnou do 1 roku života Počet žen užívajících antikoncepci k 3112 (řádek 134) = počet žen užívajících antikoncepci hormonální i nitroděložní ^ ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas údaj není k dispozici x značí, že údaj nemá smysl v tabulce na místě čísla značí, že jev se nevyskytoval 5

6 Zdravotnictví Hl m Prahy 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 752,11 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 705,30 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 123,4 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození na 10 tis ob k ,9 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,4 61 LDN Zemřelí do 28 dnů léčebny TRN 14 na živě narozených 1,8 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,9 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,5 67 Lůžková péče celkem 1 755,68 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 1 608,35 20 nemoci oběhové LDN 26,51 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 802,6 71 psychiatrické léčebny 97,46 23 z toho: muži 1 020,1 72 lázeňské léčebny 24 ženy 649,3 73 ostatní lůžková zařízení 23,36 25 Potraty Ambulantní péče celkem 5 600,47 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,4 75 v tom: amb části nemocnic 1 879,30 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 42,40 28 na žen fertilního věku 11,5 77 samostatná amb zařízení celkem 3 678,77 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 521,02 30 na obyvatel 5,7 79 PL pro děti a dorost 236,50 31 Rozvody PL stomatolog 920,67 32 na obyvatel 3,3 81 PL gynekolog 184,68 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 1 038,22 34 Nemocnice SVLS 700,33 35 z toho: privátní 8 84 Ostatní zdravotnická zařízení 404,18 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 5 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem ,13 38 Psychiatrické léčebny 2 87 v tom: lékaři 7 765,24 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 785,84 40 Ostatní lůžková zařízení 8 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 409,52 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 3 (VŠ, SŠ vč dentistů) 1 734,22 43 Dětská centra a stacionáře 3 91 SZP ,62 44 Stacionáře pro dospělé 5 92 NZP 749,37 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní PZP 2 754,83 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 179,32 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků THP 4 046,51 48 Hygienická služba 7 96 dělníci a provozní pracovníci 3 270,66 49 Ostatní zdravotnická zařízení

7 Zdravotnictví Hl m Prahy 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Hl m Prahy 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,7 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,2 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 260,0 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 8,8 103 na 1 obyvatele 19,0 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 105 Zdravotní stav 106 Pracovní neschopnost 107 prům počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 69,1 110 průměrné trvání 1 případu 28,0 111 průměrné % pracovní neschopnosti 5, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

8 Zdravotnictví městské části Praha 1 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 72,88 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 64,71 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 160,5 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,0 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 3,7 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 7,4 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 14,5 67 Lůžková péče celkem 65,64 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 65,64 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 463,45 26 na žen fertilního věku (1549 let) 16,0 75 v tom: amb části nemocnic 44,56 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 12,9 77 samostatná amb zařízení celkem 418,89 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 38,50 30 na obyvatel 6,9 79 PL pro děti a dorost 6,00 31 Rozvody PL stomatolog 86,49 32 na obyvatel 4,5 81 PL gynekolog 22,00 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 138,21 34 Nemocnice 2 83 SVLS 29,55 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 43,07 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 2 620,01 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 581,67 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 74,05 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 27,49 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 135,13 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 1 138,53 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 46,98 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 93 PZP 141,47 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 5 95 THP 295,05 48 Hygienická služba 2 96 dělníci a provozní pracovníci 179,64 49 Ostatní zdravotnická zařízení

9 Zdravotnictví městské části Praha 1 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Milosrdných sester, P1 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 7,3 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,2 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 235,5 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 10,4 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 Nemocnice Na Františku, P1 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,1 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,7 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 262,6 109 na 100 pojištěnců 70,8 149 průměrná ošetřovací doba 10,4 110 průměrné trvání 1 případu 25,5 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 4, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) 118 akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) 121 epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

10 Zdravotnictví městské části Praha 2 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 85,54 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 78,34 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 163,2 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 1 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,5 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 4,8 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 14,7 67 Lůžková péče celkem 266,08 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 266,08 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 731,59 26 na žen fertilního věku (1549 let) 13,5 75 v tom: amb části nemocnic 490,17 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 11,8 77 samostatná amb zařízení celkem 241,42 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 25,75 30 na obyvatel 6,1 79 PL pro děti a dorost 10,00 31 Rozvody PL stomatolog 69,60 32 na obyvatel 3,2 81 PL gynekolog 14,00 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 73,16 34 Nemocnice 5 83 SVLS 133,56 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 24,40 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 6 425,51 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 1 043,17 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 90,51 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 185,39 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 198,54 43 Dětská centra a stacionáře 1 91 SZP 3 066,54 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 66,20 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 93 PZP 452,60 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 2 95 THP 845,30 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 477,26 49 Ostatní zdravotnická zařízení

11 Zdravotnictví městské části Praha 2 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Revmatologický ústav, P2 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 8,2 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,8 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 330,4 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 18,4 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 Ústav hematologie a krevtransfuze, P2 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 2,8 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 0,6 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 282,5 109 na 100 pojištěnců 71,3 149 průměrná ošetřovací doba 15,3 110 průměrné trvání 1 případu 24,2 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 4, Všeobecná fakultní nemocnice, P2 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných (A02) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,0 114 spála (A38) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,2 115 virová encefalitida přenklíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 249,6 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 9,1 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den ^ 118 akutní virová hepatitida A (B15) Nemocnice sv Alžběty, sro, P2 119 akutní virová hepatitida B (B16) počet lůžek k virová hepatitida ostatní (B1719) počet hospitalizovaných epidemický zánět příušnic (B26) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 23,4 122 infekční mononukleóza (B27) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,8 123 scabies svrab (B86) využití lůžek ve dnech 362,1 124 bakteriální meningitida (G00) průměrná ošetřovací doba 143,4 125 syfilis (A5053) náklady na 1 ošetřovací den gonokoková infekce (A54) Železniční nemocnice, P2 127 TBC celkem (A1519) počet lůžek k z toho: dýchacího ústrojí (A1516) počet hospitalizovaných zhoubné novotvary a nov in situ 170 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,8 (C0097)(D0009) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,1 130 Počet sebevražd (X6084) využití lůžek ve dnech 269,8 131 Živě narození s vrozenou vadou průměrná ošetřovací doba 12,0 132 Počet hlášených vrozených vad náklady na 1 ošetřovací den 133 Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

12 Zdravotnictví městské části Praha 3 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 43,70 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 33,79 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem 78 9 Index stáří 164,0 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,4 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,7 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,3 65 ostatní lůžková zařízení 6 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 14,0 67 Lůžková péče celkem 10,80 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 8,80 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 2,00 25 Potraty Ambulantní péče celkem 226,93 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,0 75 v tom: amb části nemocnic 8,90 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 11,2 77 samostatná amb zařízení celkem 218,03 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 33,40 30 na obyvatel 5,7 79 PL pro děti a dorost 13,00 31 Rozvody PL stomatolog 63,50 32 na obyvatel 3,1 81 PL gynekolog 8,00 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 71,94 34 Nemocnice 1 83 SVLS 8,40 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 2,80 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 814,84 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 240,53 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 41,90 40 Ostatní lůžková zařízení 1 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 6,37 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 20,25 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 407,48 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 9,60 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 2 93 PZP 20,44 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 3 95 THP 24,77 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 43,50 49 Ostatní zdravotnická zařízení

13 Zdravotnictví městské části Praha 3 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Na Žižkově S D I, P3 98 Celkem 136 počet lůžek k z toho: lékaři 137 počet hospitalizovaných SZP 138 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,0 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,6 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 265,7 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 10,6 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 105 Zdravotní stav 106 Pracovní neschopnost 107 prům počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 72,7 110 průměrné trvání 1 případu 32,4 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

14 Zdravotnictví městské části Praha 4 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 99,04 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 93,34 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 171,3 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 2 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 7,9 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,9 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 6 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 5,6 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 12,9 67 Lůžková péče celkem 317,97 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 313,97 20 nemoci oběhové LDN 4,00 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 757,05 26 na žen fertilního věku (1549 let) 13,7 75 v tom: amb části nemocnic 280,86 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 10,9 77 samostatná amb zařízení celkem 476,19 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 64,75 30 na obyvatel 5,5 79 PL pro děti a dorost 23,00 31 Rozvody PL stomatolog 115,97 32 na obyvatel 3,1 81 PL gynekolog 20,30 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 115,82 34 Nemocnice 5 83 SVLS 96,25 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 11,81 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 5 486,31 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 1 085,83 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 101,04 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 51,47 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 1 (VŠ, SŠ vč dentistů) 250,58 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 2 807,89 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 41,70 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 3 93 PZP 359,24 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 3 95 THP 450,30 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 338,26 49 Ostatní zdravotnická zařízení

15 Zdravotnictví městské části Praha 4 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Institut klin a experim mediciny, P4 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 2,6 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 0,7 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 294,4 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 7,5 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 Ústav pro péči o matku a dítě, P4 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 3,0 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 0,9 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 243,0 109 na 100 pojištěnců 82,4 149 průměrná ošetřovací doba 6,6 110 průměrné trvání 1 případu 26,4 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 5, FTNsP, P4 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných (A02) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,9 114 spála (A38) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 115 virová encefalitida přenklíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 240,5 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 8,0 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den akutní virová hepatitida A (B15) LDN FTNsP, P4 119 akutní virová hepatitida B (B16) počet lůžek k virová hepatitida ostatní (B1719) počet hospitalizovaných epidemický zánět příušnic (B26) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 29,1 122 infekční mononukleóza (B27) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,7 123 scabies svrab (B86) využití lůžek ve dnech 348,2 124 bakteriální meningitida (G00) průměrná ošetřovací doba 292,2 125 syfilis (A5053) náklady na 1 ošetřovací den 126 gonokoková infekce (A54) DTCHOSPITAL sro, P4 127 TBC celkem (A1519) počet lůžek k z toho: dýchacího ústrojí (A1516) počet hospitalizovaných zhoubné novotvary a nov in situ 170 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 23,8 (C0097)(D0009) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,4 130 Počet sebevražd (X6084) využití lůžek ve dnech 290,0 131 Živě narození s vrozenou vadou průměrná ošetřovací doba 44,5 132 Počet hlášených vrozených vad náklady na 1 ošetřovací den Počet léčených diabetiků k Nemocnice Vězeňské služby, P4 134 Počet žen užívajících antikoncepci k počet lůžek k počet hospitalizovaných prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,7 179 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,0 180 využití lůžek ve dnech 189,3 181 průměrná ošetřovací doba 14, náklady na 1 ošetřovací den 15

16 Zdravotnictví městské části Praha 5 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 85,39 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 82,61 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 98,6 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 2 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,1 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 4 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 4,5 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 5 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 5,6 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,6 67 Lůžková péče celkem 443,81 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 429,78 20 nemoci oběhové LDN 14,03 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 773,44 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,4 75 v tom: amb části nemocnic 487,08 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 10,8 77 samostatná amb zařízení celkem 286,36 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 44,55 30 na obyvatel 6,1 79 PL pro děti a dorost 25,00 31 Rozvody PL stomatolog 77,40 32 na obyvatel 3,2 81 PL gynekolog 13,33 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 91,53 34 Nemocnice 2 83 SVLS 135,79 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 9,25 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 7 477,12 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 1 221,40 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 86,19 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 33,90 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 1 (VŠ, SŠ vč dentistů) 167,64 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 3 647,20 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 150,37 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 5 93 PZP 592,14 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 8 95 THP 876,82 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 701,46 49 Ostatní zdravotnická zařízení

17 Zdravotnictví městské části Praha 5 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Na Homolce, P5 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 3,2 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 0,8 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 287,1 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 6,9 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 105 Zdravotní stav 106 Pracovní neschopnost 107 prům počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 52,1 110 průměrné trvání 1 případu 30,2 111 průměrné % pracovní neschopnosti 4, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

18 Zdravotnictví městské části Praha 6 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 61,65 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 55,65 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 185,6 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 3 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 7,5 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 2,4 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 2,4 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 14,2 67 Lůžková péče celkem 118,43 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 111,25 20 nemoci oběhové LDN 4,18 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 3,00 25 Potraty Ambulantní péče celkem 521,40 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,5 75 v tom: amb části nemocnic 133,35 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 18,61 28 na žen fertilního věku 11,1 77 samostatná amb zařízení celkem 369,44 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 56,64 30 na obyvatel 5,3 79 PL pro děti a dorost 25,40 31 Rozvody PL stomatolog 85,11 32 na obyvatel 3,0 81 PL gynekolog 11,30 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 111,92 34 Nemocnice 2 83 SVLS 78,43 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 31,90 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 3 167,81 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 655,13 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 67,60 40 Ostatní lůžková zařízení 1 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 19,20 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 102,39 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 1 558,03 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 76,44 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 3 93 PZP 203,03 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 0,50 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 3 95 THP 263,09 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 222,40 49 Ostatní zdravotnická zařízení

19 Zdravotnictví městské části Praha 6 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 LDN, Chitussiho 1, P6 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 22,8 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,1 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 348,3 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 251,5 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 INTERNA Co sro, P6 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 17,9 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 4,6 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 352,7 109 na 100 pojištěnců 75,1 149 průměrná ošetřovací doba 103,7 110 průměrné trvání 1 případu 26,8 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 5, Ústřední vojenská nemocnice, P6 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných (A02) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 4,5 114 spála (A38) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,1 115 virová encefalitida přenklíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 238,7 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 8,8 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den ^ 118 akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

20 Zdravotnictví městské části Praha 7 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 29,01 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 26,04 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem 9 Index stáří 154,6 58 v tom: nemocnice celkem 10 Mrtvě narození 1 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 8,4 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 1 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 2,9 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 15,0 67 Lůžková péče celkem 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 143,17 26 na žen fertilního věku (1549 let) 16,4 75 v tom: amb části nemocnic 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 12,9 77 samostatná amb zařízení celkem 143,17 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 16,10 30 na obyvatel 6,3 79 PL pro děti a dorost 6,00 31 Rozvody PL stomatolog 42,15 32 na obyvatel 2,9 81 PL gynekolog 5,50 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 23,56 34 Nemocnice 83 SVLS 6,92 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 3,95 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 553,14 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 147,12 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 33,01 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 4,00 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 19,50 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 267,55 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 14,80 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 1 93 PZP 24,58 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 1 95 THP 21,45 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 21,13 49 Ostatní zdravotnická zařízení

21 Zdravotnictví městské části Praha 7 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 98 Celkem z toho: lékaři SZP Doplňující ukazatele 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS) na 1 obyvatele x 104 Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 105 Zdravotní stav 106 Pracovní neschopnost 107 prům počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 75,0 110 průměrné trvání 1 případu 31,3 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přenklíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) zhoubné novotvary a nov in situ (C0097)(D0009) Počet sebevražd (X6084) Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k Počet žen užívajících antikoncepci k

22 Zdravotnictví městské části Praha 8 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 49,49 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 51,30 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 124,3 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 1 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,1 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,0 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku 3 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,1 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 12,7 67 Lůžková péče celkem 277,41 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 166,29 20 nemoci oběhové LDN 1,00 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 97,46 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 12,66 25 Potraty Ambulantní péče celkem 430,89 26 na žen fertilního věku (1549 let) 15,9 75 v tom: amb části nemocnic 159,83 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 15,49 28 na žen fertilního věku 13,1 77 samostatná amb zařízení celkem 255,57 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 43,00 30 na obyvatel 6,2 79 PL pro děti a dorost 18,50 31 Rozvody PL stomatolog 68,40 32 na obyvatel 2,7 81 PL gynekolog 21,50 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 69,07 34 Nemocnice 1 83 SVLS 70,89 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 12,90 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 4 090,82 38 Psychiatrické léčebny 2 87 v tom: lékaři 721,20 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 56,30 40 Ostatní lůžková zařízení 3 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 16,50 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 209,12 43 Dětská centra a stacionáře 2 91 SZP 1 942,39 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 91,72 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 3 93 PZP 381,42 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 3 95 THP 341,44 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 330,73 49 Ostatní zdravotnická zařízení

23 Zdravotnictví městské části Praha 8 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Fakultní nemocnice Na Bulovce, P8 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,1 101 Doplňující ukazatele 139 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 102 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 259,1 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 7,9 103 na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce 143 Psychiatrická léčebna, P8 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 14,8 107 prům počet nemocensky pojištěných prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,5 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 335,0 109 na 100 pojištěnců 72,6 149 průměrná ošetřovací doba 71,0 110 průměrné trvání 1 případu 28,8 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 5, LDN Psychiatrická léčebna, P8 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných 78 (A02) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 59,7 114 spála (A38) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 4,2 115 virová encefalitida přenklíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 345,9 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 281,2 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den 118 akutní virová hepatitida A (B15) 159 Psychiatrické centrum, P8 119 akutní virová hepatitida B (B16) počet lůžek k virová hepatitida ostatní (B1719) počet hospitalizovaných epidemický zánět příušnic (B26) prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 3,5 122 infekční mononukleóza (B27) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,7 123 scabies svrab (B86) využití lůžek ve dnech 301,3 124 bakteriální meningitida (G00) průměrná ošetřovací doba 32,5 125 syfilis (A5053) náklady na 1 ošetřovací den gonokoková infekce (A54) Gerontocentrum, P8 127 TBC celkem (A1519) počet lůžek k z toho: dýchacího ústrojí (A1516) počet hospitalizovaných zhoubné novotvary a nov in situ 170 prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,0 (C0097)(D0009) prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,0 130 Počet sebevražd (X6084) využití lůžek ve dnech 336,7 131 Živě narození s vrozenou vadou průměrná ošetřovací doba 30,6 132 Počet hlášených vrozených vad náklady na 1 ošetřovací den Počet léčených diabetiků k Hospic sv Lazara, P8 134 Počet žen užívajících antikoncepci k počet lůžek k počet hospitalizovaných prům obs lůžka na 1 úvazek lékaře/den 18,5 179 prům obs lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,7 180 využití lůžek ve dnech 343,6 181 průměrná ošetřovací doba 56, náklady na 1 ošetřovací den 23

24 Zdravotnictví městské části Praha 9 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 42,31 4 Počet obyvatel k Farmaceut laboranti (PP) 46,53 5 z toho: ženy celkem Počet exped receptů a poukazů z toho ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdrav prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 114,9 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 4 59 na 10 tis ob k 3112 x 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,9 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,6 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,2 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,5 67 Lůžková péče celkem 24,20 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 24,20 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 237,22 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,5 75 v tom: amb části nemocnic 37,03 27 z toho: UPT amb části ost lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 11,9 77 samostatná amb zařízení celkem 200,19 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 31,40 30 na obyvatel 6,2 79 PL pro děti a dorost 10,00 31 Rozvody PL stomatolog 59,59 32 na obyvatel 3,8 81 PL gynekolog 10,10 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost special(bezsvls) 49,62 34 Nemocnice 3 83 SVLS 14,96 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 1,65 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci celkem 1 081,41 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 263,07 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 42,26 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav prac s jiným VŠ vzděl 7,50 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč dentistů) 16,87 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 526,45 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 14,00 45 Zvláštní zdrav zařízení ostatní 93 PZP 73,11 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 0,50 47 Výdejny léků a zdravotnických prostředků 1 95 THP 67,58 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 70,07 49 Ostatní zdravotnická zařízení

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě. Kurz IPVZ 19.února 2009

Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě. Kurz IPVZ 19.února 2009 Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě Kurz IPVZ 19.února 2009 Primární péče Péče prvního kontaktu osoby se zdravotním problémem či potřebou kontaktu se zdravotnickým zařízením. Nemoc,

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2000

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2000 Výroční zpráva 2001 V roce 2001 poskytovala NsP Česká Lípa služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou, statutem a předpisy upravujícími poskytování a financování zdravotní péče. Financování poskytnuté

Více

Síť zdravotnických zařízení 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011 Síť zdravotnických zařízení 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Síť zdravotnických zařízení K dispozici

Více

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky 202 Obsah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 10) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2005 rozvahový den 31. 12. 2005 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva 2002

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva 2002 1910 Původní plán stavby městské nemocnice 1923 Hlavní vjezd do areálu nemocnice Hlavní vjezd do areálu nemocnice dnes 2002 Významní sponzoři a dárci Finanční dary Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé,

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí Registrační číslo projektu: MMR WD-44-07-1 Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří Závěrečná

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2014

R O Č N Í Z P R Á V A 2014 R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Změny od 1.1.- výkony a regul.poplatky 2015 Mechanismy úhrady ambulantní péče Mechanismy úhrady lůžkové péče Limity pro rok 2015 Smlouvy se ZP Chyby

Změny od 1.1.- výkony a regul.poplatky 2015 Mechanismy úhrady ambulantní péče Mechanismy úhrady lůžkové péče Limity pro rok 2015 Smlouvy se ZP Chyby I.Vítová, vedoucí AZP, kl. 416 9.1.2015 Změny od 1.1.- výkony a regul.poplatky 2015 Mechanismy úhrady ambulantní péče Mechanismy úhrady lůžkové péče Limity pro rok 2015 Smlouvy se ZP Chyby při vykazování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků Naše zdravotnictví je kvalitnější než jak vypadá jeho obraz v mediálním zrcadle!

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

I. Souhrnná textová informace 2

I. Souhrnná textová informace 2 Zpráva o lázeňské léčebně rehabilitační péči poskytované pacientům v Karlových Varech v roce 2014 zpracovaná na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky Obsah: strana I. Souhrnná textová

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina závěrečná zpráva Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina říjen 2013 EUROPEAN UNION European Regional

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t

Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t II/ Specifikace konkrétních pramenů údajů za okresy (obce), podle jednotlivých úseků statistiky. A. Publikováno: Statistická ročenka Ústeckého kraje (roční údaje) 1. Území 1.1. podle okresů stav k 31.12.

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2014 Brno, únor 2015 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let:

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: 1 of 5 12.02.2013 19:59 Vzdělání 2001 Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: Relativní zastoupení v regionech (Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde je největší

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Ing. Giljan Pavlovová Libereckého kraje se sídlem vedoucí

Více