ENTRY výběr z novinek verze 1/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENTRY výběr z novinek verze 1/2015"

Transkript

1 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Možnost spouštění uživatelských modulů prostřednictvím nových ikon v dlaždicovém stylu (ve Vrcholovém modulu v menu Nástroje - Změnit styl lze nastavit používání těchto nových ikon nebo zachování původního stylu s ikonami v řadě). Grafika V souvislosti s novým logem ENTRY jsou upraveny grafické prvky jako jsou např. ikony, formuláře či pozadí modulů (to lze nastavit v modulu Správce v Obecném nastavení na záložce Plocha). Tiskové výstupy Seznam sestav Ve formuláři Seznam sestav (aktivuje se tlačítkem Seznam ve formuláři Tiskové výstupy ) lze definovat výchozí sestavu v závislosti na hodnotě údaje obsaženého v tiskových datech (např. různé formuláře faktur pro jednotlivé odběratele). Tiskové výstupy Počet kopií tisku Defaultně se nabízí k tisku počet kopií dle jejich počtu při minulém tisku. Nově lze toto chování programu vypnout pomocí parametru v Obecném nastavení, aby se stále nabízela hodnota 1. Tiskové výstupy Šikmé popisky V Editoru tiskových výstupů lze nově vkládat šikmou popisku pomocí nového tlačítka Popiska, které obsahuje možnost využití údaje Natočení. Datové zprávy z ENTRY Při hledání subjektu adresáta datové zprávy do datové schránky lze nově využít hledání dle údajů Ulice a Obec. Dokumenty v aktualizacích Nové možnosti vkládání dokladů do aktualizací pomocí voleb Přidat, Skenovat a přetažením z jiného formuláře Windows (volba názvu souboru, změna cílové cesty, ). Změna serveru Ve Vrcholovém modulu je v akci Seznam databází nové tlačítko Změnit server, které umožňuje změnit název serveru v cestě na soubor databáze v seznamu databází (tabulka Databaze ve společné databázi). Akci lze použít např. po přenosu databází na jiný server. Datové schránky V programu je připravena možnost odesílání datových zpráv přímo z ENTRY bez použití prostředí datových schránek. Tímto způsobem bude možné odesílat datovou zprávu obsahující např. XML soubory přiznání k daním (v modulech Účetnictví a Daňové evidence) nebo jakékoli PDF soubory z Tiskových výstupů (v praxi může být použito např. pro zasílání faktur nebo účetních výkazů).

2 strana 2 Skenování dokumentů Na záložce Dokumenty je k dispozici nové tlačítko pro skenování dokumentů, pomocí něhož může uživatel na připojeném skeneru naskenovat dokument, prohlédnout si jej a přímo přiložit ke konkrétnímu dokladu, což může být vhodné pro jakékoli dokumenty doručené v papírové podobě (např. faktury došlé lze takto přiložit k závazku). Update adresáře Speciální samostatný program Update adresáře (služba Windows) sloužící k automatickému pravidelnému, na uživatelské obsluze nezávislému, stahování aktuálních informací z registru plátců Dph (nespolehlivý plátce aj.), ze systémů hodnocení firem a z insolvenčního rejstříku, byl doplněn o možnost stahování údajů z insolvenčního rejstříku pro evidované zaměstnance dle jejich RČ. Adresář firem Ve formuláři Firmy Listování byla přidána do lišty filtrovacích editů možnost rychlého nastavení filtrů dle Dodavatele / Odběratele a Vyřazené / Nevyřazené firmy. Modul Účetnictví Sazby Dph V souladu s novelou zákona o Dph, kdy je k datu zavedena druhá snížená sazba ve výši 10%, program při update databáze přidá do tabulek sazeb Dph a kódů Dph novou sérii G (obsahuje sazby ve výši 21%, 15% a 10%) a zároveň doplní, v případě jejich neexistence, účtovou osnovu a předkontace novými záznamy, umožňujícími práci s novou sazbou Dph. Zadání Přiznání k Dph Program obsahuje doplněné zadání přiznání k Dph série 8 v souvislosti s novou sérií G kódů Dph, platnou od a obsahující nové kódy Dph pro druhou sníženou sazbu 10%. Přiznání k Dph Program řeší Přiznání k dani z přidané hodnoty, platné od vzor č. 19. Daň z příjmu právnických osob Program řeší Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2014 včetně exportu přiznání do XML souboru pro jeho následnou možnost odeslání elektronickým způsobem. Daň silniční - Program řeší Přiznání k silniční dani za rok 2014 a výpočet záloh v roce Nově je naprogramována možnost tvorby XML souboru pro odeslání přiznání elektronickým způsobem (při zapnuté licenci modulu Tvorba XML souborů ). Varování při platbě na nezveřejněný účet Jelikož došlo ke se snížením částky omezující platby v hotovosti ze ,- na ,- Kč, došlo i ke snížení částky úhrady na nezveřejněný účet dodavatele na ,-, od které příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň. Na tuto legislativní změnu reaguje program (viz. Nastavení adresáře - Obecné - parametr "Varování při platbě na nezveřejněný účet"). Závazky - Rozpis reverse charge Operace Rozpis reverse charge lze nově aktivovat přímo při ukládání záznamu z výběrového formuláře, který uživatele informuje o potřebě provedení rozpisu. Rozpouštění úhrady z banky Rozpouštět úhradu lze nově i na salda se záporným dluhem (dobropisy). Neprovedené příkazy k úhradě Při kopírování příkazů k úhradě ze závazků lze pomocí tlačítka Neprovedené příkazy zobrazit seznam závazků na něž byl vystaven příkaz, ale úhrada dosud nebyla zaúčtována. Účetní výkazy V reakci na letošní nové zákony NOZ a ZOK byly připraveny výstupy účetních výkazů s novým zadáním platným od , obsaženým v nové sérii výkazů, označených pořadovým číslem 6. Současně s novými výkazy obsahuje modul novou akci Rozdíly zadání sérií výkazů v menu Číselníky Zadání výkazů, která zjistí a zobrazí uživatelům rozdíly v zadání výkazů oproti minulé sérii (jednak chybějící účty a jednak posuny účtů v řádcích). Přiznání k DPH V tvorbě přiznání k DPH na záložce Zaúčtování byla naprogramována změna účtování interního dokladu a

3 strana 3 závazku. Lze zadat účet pro zaokrouhlení, díky čemuž je následně vygenerován závazek na stejnou zaokrouhlenou částku, na jakou zní vlastní přiznání k Dph. Dále lze zadat v případě používání krácení daně na vstupu koeficientem tzv. dočasný účet pro neuplatněné DPH z titulu krácení a tím také sjednotit účtování s vlastním přiznáním. Evidence pro účely DPH V evidenci dle 100 (Záznamní povinnost) je při zaškrtnutém Včetně textů a DIČ doprogramováno dotahování DIČ u pokladních a interních dokladů přednostně dle kódu firmy z detailních řádků. Bankovní výpisy Při párování plateb nedochází k automatickému spárování, pokud je částka úhrady vyšší než zbývající dluh salda a uživatel má následně v rámci zpracování řádku k dispozici nové tlačítko Rozpad platby, které nabídne rozpad platby na více pohledávek / závazků. Modul Daňová evidence Sazby Dph V souladu s novelou zákona o Dph, kdy je k datu zavedena druhá snížená sazba ve výši 10%, program při update databáze přidá do tabulek sazeb Dph a kódů Dph novou sérii G (obsahuje sazby ve výši 21%, 15% a 10%) a zároveň doplní, v případě jejich neexistence, účtovou osnovu a předkontace novými záznamy, umožňujícími práci s novou sazbou Dph. Zadání Přiznání k Dph Program obsahuje doplněné zadání přiznání k Dph série 8 v souvislosti s novou sérií G kódů Dph, platnou od a obsahující nové kódy Dph pro druhou sníženou sazbu 10%. Přiznání k Dph Program řeší Přiznání k dani z přidané hodnoty, platné od vzor č.19. Daň z příjmu fyzických osob Program řeší Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 včetně exportu přiznání do XML souboru pro jeho následnou možnost odeslání elektronickým způsobem. Daň z příjmu fyzických osob Program nově řeší možnost podání Dodatečného přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Přehledy pro OSSZ a ZP Program řeší Přehledy pro OSSZ a ZP za rok Daň silniční Program řeší Přiznání k silniční dani za rok 2014 a výpočet záloh v roce Nově je naprogramována možnost tvorby XML souboru pro odeslání přiznání elektronickým způsobem (při zapnuté licenci modulu Tvorba XML souborů ). Varování při platbě na nezveřejněný účet - Jelikož došlo ke se snížením částky omezující platby v hotovosti ze ,- na ,- Kč, došlo i ke snížení částky úhrady na nezveřejněný účet dodavatele na ,-, od které příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň. Na tuto legislativní změnu reaguje program (viz. Nastavení adresáře - Obecné - parametr Varování při platbě na nezveřejněný účet ).

4 strana 4 Závazky - Rozpis reverse charge operace Rozpis reverse charge lze nově aktivovat přímo při ukládání záznamu z výběrového formuláře, který uživatele informuje o potřebě provedení rozpisu. Rozpouštění úhrady z banky Rozpouštět úhradu lze nově i na salda se záporným dluhem (dobropisy). Neprovedené příkazy k úhradě Při kopírování příkazů k úhradě ze závazků lze pomocí tlačítka Neprovedené příkazy zobrazit seznam závazků na něž byl vystaven příkaz, ale úhrada dosud nebyla zaúčtována. Řešení základní slevy na dani u starobních důchodců Možnost tvorby dodatečného přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Evidence pro účely DPH V evidenci dle 100 (Záznamní povinnost) je při zaškrtnutém Včetně textů a DIČ doprogramováno dotahování DIČ u pokladních a interních dokladů přednostně dle kódu firmy z detailních řádků. Bankovní výpisy Pro hromadné párování plateb si může uživatel nově nastavit, zda v případě, kdy se shoduje pouze variabilní symbol, ale neshoduje se částka úhrady s dluhem, má dojít k automatickému spárování či ne. Bankovní výpisy Při párování plateb nedochází k automatickému spárování, pokud je částka úhrady vyšší než zbývající dluh salda a uživatel má následně v rámci zpracování řádku k dispozici nové tlačítko Rozpad platby, které nabídne rozpad platby na více pohledávek / závazků. Pohledávky Z formuláře Pohledávky detail lze tisknout Kontační lístek obdobně jako v závazcích. Modul Majetek Údaj Středisko v majetku Možnost samostatného nastavení práce s údajem Středisko v aktualizacích majetku (parametr v nastavení modulu Majetek). Evidence dokumentů k majetku V aktualizacích majetku byla přidána záložka Dokumenty, ve které může uživatel k dané kartě majetku zadávat odkazy na související dokumenty. Inventura dlouhodobého majetku Dosud byla možná pouze inventura drobného dlouhodobého majetku. Nyní program umožňuje spustit inventury jak dlouhodobého, tak drobného dlouhodobého majetku, a to buď dohromady, nebo každou zvlášť. U položek, kde byl nalezen rozdíl, je možno zadat, zda má změnu na kartě provést automaticky program (při ukončení inventury), nebo zda změnu provede uživatel sám ručně. Program dokáže automaticky změnit umístění majetku (změnit Pracoviště) a u drobného dlouhodobého majetku dokáže provést vyřazení. Ve spolupráci s doplňkovým modulem je možné provádět inventuru majetku pomocí Terminálu snímáním čárových kódů jednotlivých kusů majetku (tomu předchází export podkladových dat do Terminálu a po nasnímání ČK následuje Načtení inventurních stavů z dávky z Terminálu). Modul Prodej Výchozí výstup faktur vydaných a zálohových faktur V adresáři firem lze předdefinovat možnost zasílání faktur odběrateli jako Datových zpráv a následně při výstupu faktury tzv. Výchozím výstupem lze z ENTRY odeslat datovou zprávu, v jejíž příloze je faktura ve formě PDF souboru. Faktury vydané Změna adresy prodejky Nově lze nastavit změnu odběratele prodejky dle opravovaného odběratele

5 strana 5 faktury, a to po nastavení nového parametru v Nastavení modulu Prodej - záložka Prodej Měnit adresu odběratele prodejky dle ukládané faktury. Faktury vydané Splatnost Nově lze v adresáři firem nastavit výpočet data splatnosti faktury na poslední den měsíce, do kterého spadá datum splatnosti, vypočítané dle počtu zadaných dnů splatnosti. Zálohové faktury Nový tiskový formulář zálohové faktury. Export faktur Podpůrný program pro tvorbu elektronické faktury ve formátu ISDOC. Faktury vydané Ve výstupu faktur vydaných lze používat tzv. QR- kódy, které obsahují platební informace, sloužící příjemci faktury pro jejich načtení do aplikace bankovního klienta a následnou rychlou úhradu, a to bez rizika přepisu údajů jako při jejich ručním zadávání. Faktury vydané V prodejkách a fakturách vydaných je zákonná formulace Daň odvede zákazník automaticky přednastavena pouze u typů prodeje E Dodání zboží poskytnutí služby do EU plátci a I Tuzemské reverse charge. Prodejky V prodejce v cizí měně lze změnit kurz i v případě, kdy je již vyfakturována, s tím, že při uložení dokladu dojde k přepočtu částek v základní měně jak prodejky tak faktury. Modul Nákup Výchozí výstup objednávek vydaných V adresáři firem lze předdefinovat možnost zasílání objednávek dodavateli jako Datových zpráv a následně při výstupu objednávky tzv. Výchozím výstupem lze z ENTRY odeslat datovou zprávu, v jejíž příloze je objednávka ve formě PDF souboru. Tisk příjemek V tiskových výstupech modulu Nákup přibyla akce pro Hromadný tisk příjemek. Tiskové výstupy objednávek vydaných V tiskových výstupech objednávek vydaných dle detailních řádků i dle dokladů přibyly nové sestavy a nové údaje v datech pro sestavy. Příjemky na sklad V Nastavení modulu Nákup došlo k rozšíření počtu desetinných míst ceny v nákupu parametricky až na 6 desetinných míst. Modul Sklad Omezení počtu záznamů v zásobách Ve formuláři Přehled zásob byl přidán ve filtrační liště údaj, umožňující nastavit maximální počet zobrazených záznamů v přehledu. Daný údaj lze přednastavit parametrem v Nastavení modulu Sklad (např. na hodnotu 200), což zásadním způsobem urychlí otevírání Přehledu zásob, a to i ze všech skladových aktualizací, neboť se při otevření formuláře načte pouze omezené množství záznamů. Pevná cena v katalogu položek V katalogu položek lze nově zadat měnu pevné ceny a pevnou cenu v měně, která je následně nabízena v příjemce v dané cizí měně (je- li nastaveno nabízení pevné ceny). Volitelné údaje v katalogu položek Při zapnutí parametru Přepisovat údaje se obsah volitelných údajů při opravě v katalogu položek přepisuje do volitelných údajů v zásobách.

6 strana 6 Kontrola konzistence zásob Bylo provedeno přeprogramování akce Kontrola konzistence zásob a dosaženo tak jejího zásadního zrychlení. Skladová uzávěrka Bylo provedeno přeprogramování akce Skladová uzávěrka a dosaženo tak jejího zrychlení. Skladová uzávěrka Nově je prováděno přeceňování storno (tj. záporné) výdejky. Hromadná změna skladové ceny při přechodu na plátce Dph V modulu Správce v menu Funkce Sklad je nová akce Změna skladové ceny, která umožní při přechodu subjektu na režim plátce Dph vytvořit výdejový doklad, který odčerpá ze skladové ceny jednotlivých zásob částky odpovídající hodnotě Dph. Inventura skladových zásob Nová varianta inventury, tzv. Smíšená, předpokládající pořizování sortimentu pomocí čárových kódů, nedotahuje do inventurního seznamu vyřazené položky. Regleta Do tiskových dat pro výstup reglety je u skladových pohybů dotahován kromě údaje kód firmy i údaj pobočka. Modul Zakázky Nedokončená výroba Bylo provedeno přeprogramování akcí Výstupy nedokončené výroby a Výpočet % vyvedení z NV a dosaženo tak jejich zrychlení. Modul Výroba Pracovní lístek Omezení počtu záznamů Ve formuláři Pracovní lístky - Listování lze pro urychlení otevírání formuláře i pořizování pracovních lístků nastavit filtraci dle data na Aktuální období či Aktuální datum (příp. i osobní číslo) a tento filtr lze přednastavit v nastavení modulu Výroba. Historie kooperačního a materiálového statusu Při změně statusu se do tabulky historie ukládají další údaje pro následný tisk protokolu. Postupy V kooperačních operacích lze pro daný kód firmy nově zvolit i pobočku firmy. Modul Mzdy Parametry Do číselníku byly přidány nové zákonné parametry pro rok Jako každý rok se nepatrně zvýšily redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, snížily se normativní náklady na bydlení a hlavně došlo k odstupňování daňového zvýhodnění dle počtu dětí. Dále dochází k navýšení minimální a tedy i zaručené mzdy. Daňové zvýhodnění odstupňované dle počtu dětí V souvislosti s odstupňováním daňového zvýhodnění došlo ke změně formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti - vzor č. 24 (dále jen Prohlášení ). Nový sloupec

7 strana 7 Uplatňuji nárok z tabulky 3. Prohlášení budete uvádět do nové položky Pozice. V rámci upgrade byla ukončena platnost současného záznamu o uplatňování daňového zvýhodnění a byl přidán záznam nový s platností od 1/2015. Pozice byla stanovena dle pořadí, v jakém jsou děti na záložce Rodina navedeny (poplatník si sám stanoví, na které dítě chce nárok v jaké výši uplatnit a hodnoty je tedy třeba dle Prohlášení aktualizovat). Kromě hodnot 1, 2, 3 a N vám program umožní v položce Pozice zadat ještě hodnotu X (nejde o vyživované dítě). Tisk Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Tisk naleznete přímo na záložce Rodina nebo v menu Mzdová data / Tiskové výstupy / Potvrzení. Je umožněn i hromadný tisk pro více poplatníků. Děti, které již nejsou vyživované (s Pozicí X) se na Potvrzení neuvádí. Roční zúčtování daně K dispozici je zpracování RZD za rok Pro výpočet daně a daňového zvýhodnění byl vydán nový formulář. Je rozšířen o novou slevu, a to o slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné). Nově je možné provést RZD i u poplatníka, u kterého byly zálohy na daň zvýšeny o solidární zvýšení daně. Pokud se ale celková daň za rok 2014 zvyšuje o solidární zvýšení daně, pak je poplatník povinen podat daňové přiznání. Aktualizované formuláře (pro r. 2015) Přehled o výši pojistného (pro ČSSZ) a Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech. Změny ve zdravotním pojištění Vyměřovací základ se již v případě pracovního volna bez náhrady příjmu, ale ani při neomluvené absenci, NENAVYŠUJE. Změny ve zdravotním pojištění Osoba činná na základě dohody o provedení práce, která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu Kč, se pro účely zdravotního pojištění nepovažuje za zaměstnance, z tohoto příjmu se tedy neodvádí pojistné. Do roku 2014 se vyhodnocovala každá dohoda zvlášť, od roku 2015 se bere úhrn všech takových dohod u jednoho zaměstnavatele. Totéž platí u dohod o pracovní činnosti (tam se pojistné neodvádí, pokud úhrn dohod nepřesáhne Kč). Roční vyúčtování za rok Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Vyúčtování daně vybírané srážkou - Vyúčtování pojistného na důchodové spoření - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Účtování mezd do jiné databáze Určeno pro ty, kteří nemají Účetnictví a Mzdy v jedné databázi, a okruh mzdových účtů mají saldokontní. Lékařské prohlídky Evidence lékařských prohlídek (záložka Lékařské prohlídky v Personálních datech / Zaměstnanci není- li zobrazena, zpřístupněte si ji přes menu Zobrazit) byla rozšířena o několik položek popisující pracovní podmínky, na základě kterých se stanovuje, s jakou periodou mají být prohlídky prováděny. Je možno vytisknout formulář Žádost o prohlídku. Lze nastavit sledování ukončení platnosti lékařských prohlídek v Avízech (Nástroje / Avízo nastavení). Číselník států Do číselníku států byla přidána položka A- 2 dle CZEM. Jde o dvoumístný kód státu, tak jak jej používá OSSZ nebo FÚ. Pokud máte cizince, zkontrolujte, prosím, zda údaj je pro daný stát správně vyplněn.

8 strana 8 Doplňující informace v sestavě Daně a odvody SP a ZP - V případě, kdy zaměstnanec neodvádí SP nebo ZP, je u něj uvedena informace, proč tomu tak je (DPP, odstupné). Kontrola zaručené mzdy Akce pro porovnání dosažené mzdy zaměstnance se zaručenou mzdou danou zákonem. Ne tedy se zaručenou mzdou sjednanou v kolektivní smlouvě. Sazba zaručené mzdy je dána Skupinou prací. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnost plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou Jde o příjmy dle 6 odst.4 zákona č. 586/1992 SB., o daních z příjmů ZDP. Toto potvrzení se vystavuje na žádost těm, kteří měli příjem z dohody o provedení práce zdaněný srážkovou daní (tj. bez podepsaného prohlášení k dani). 36 odst. 7 ZDP umožňuje započíst daň sraženou podle 6 odst. 4 v daňovém přiznání. Vyplacení odměn v zadaných měsících Možnost zadání měsíců, ve kterých má být odměna vyplacena.

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.2.15 s update modulem, jenž umí konvertovat

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Rozdílová

Více

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ Školení leden 2015 ÚVOD k nové verzi IMES 2015 1. Datum verze v záhlaví musí být z 01/2015 2. Nápověda, změny verze průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES 3. Otevření období - menu OBDOBÍ/ZMĚNA

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1 Novinky a změny v Účtu 2015 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD...1 2 UPGRADE...2 2.1 CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?...2 2.2 KDY INSTALOVAT UPGRADE?...2 2.3 INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT...3 2.4 DODATEČNÝ PŘEVOD

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy...

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy... O B S A H 1. Úvodní informace... 2 1.1 Instalace... 2 1.2 Spuštění programu... 2 1.3 Aktualizace (update)... 2 1.4 Demoverze, plná verze... 2 1.5 Výbava počítače... 3 2. Úvodní obrazovka... 4 2.1 Založení/zrušení

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006

MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006 MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006 Vážení uživatelé Money S3, v rámci předplacené služby Aktualizace 2006 zasíláme jejím předplatitelům spolu s tímto magazínem i aktualizační CD s novou verzí Money

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více