Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu"

Transkript

1 Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o.

2 Obsah 1 Kontakty Obecné Nespolehliví plátci, zveřejňované účty Globální konfigurace Číselník organizací Bankovní spojení Druhy dokladů pohybu zboží Druhy účetních dokladů Tuzemské platební příkazy Log použití Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2

3 1 Kontakty Hotline Vzhledem k vytíženosti našich konzultantů vám nabízíme službu naší hotline. Jelikož z praxe víme, že ne vždy se vám mohou naši konzultanti plně a okamžitě věnovat, použijte prosím naši bezplatnou telefonickou linku nebo . Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 7.00 do hodin. Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 3

4 2 Obecné Účelem tohoto dokumentu je popsat základní použití modulu Mzdy v IS Helios Orange. Může sloužit jako základní příručka pro nové zaměstnance, popř. pro zastupující kolegy, kteří jednotlivé činnosti nedělají rutinně. Detailní nápovědu najdete přímo v Heliosu. Na záložce nápověda, otevřete odkaz Příručka na webu. V této příručce najdete podrobné informace k jednotlivým modulům, včetně nastavení a příkladů. Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 4

5 3 Nespolehliví plátci, zveřejňované účty V Helios Orange se řeší oblast nespolehlivých plátců a evidence účtů zveřejněných správcem daně. Dále je zapracováno do programu upozornění v případě, že se na vybraných dokladech zadá nespolehlivý plátce nebo nezveřejněný účet. Je možno zapnout i logování použití nespolehlivých plátců nebo nezveřejněných účtů. Ve výchozím nastavení Helios Orange není funkcionalita sledování nespolehlivých plátců a zveřejňovaných účtů nastavena, popis nastavení je uveden dále. Funkcionalita je rozdělena do několika částí: Režim označování: o nespolehlivých plátců o zveřejněných bankovních účtů Použití na dokladech: o nespolehlivých plátců o nezveřejněných bankovních účtů Použití nezveřejněných bankovních účtů na tuzemském platebním příkazu 3.1 Globální konfigurace Konfigurace/správa systému - DPH - záložka Zajištění DPH V nabídce lze nastavit režim sledování nespolehlivých plátců a nezveřejněných účtů. Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 5

6 Povolit sledování nespolehlivých plátců a bankovních účtů - nastavení, zda povolit režim sledování nespolehlivých plátců a zveřejňovaných účtů. Automatické online ověření nespolehlivého plátce a bankovního účtu na dokladu - povolení online dotazu, zda je dodavatel nespolehlivý plátce nebo je účet v seznamu přímo z dokladu - např. faktury přijaté. To znamená, při každém použití na sledovaných dokladech (viz dále) dojde k automatickému dotazu na webovou službu pro DIČ DPH zadané na dokladu. Když není označeno, kontroluje se pouze oproti údaji v databázi, kde údaj nemusí být aktuální. Způsob označení nespolehlivého plátce pro kontrolu o Organizace označovat ručně - režim sledování je zapnut, organizace však lze označovat pouze "ručně", o Automaticky označovat nové dodavatele - všichni nově pořízení dodavatelé jsou automaticky označeni ke sledování, o Automaticky označovat všechny nové organizace - všechny nově pořízené organizace jsou automaticky označeny ke sledování. Způsob označení zveřejněných bankovních účtů pro kontrolu o Organizace označovat ručně - režim sledování je zapnut, organizace však lze označovat pouze "ručně", o Automaticky označovat nové dodavatele - všichni nově pořízení dodavatelé jsou automaticky označeni ke sledování, Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 6

7 o Automaticky označovat všechny nové organizace - všechny nově pořízené organizace jsou automaticky označeny ke sledování. Hlášení při vystavení tuzemského platebního příkazu - při označení tohoto pole budete při každém použití bankovního účtu nezveřejněného v seznamu na tuzemském platebním příkazu upozorněni na tuto skutečnost v procesním oknu při tvorbě tuzemského platebního příkazu. Logovat použití - při označení tohoto pole se bude každé použití nespolehlivého plátce nebo nezveřejněného tuzemského bankovního účtu na dokladu logovat. Automatické online ověření nespolehlivého plátce a bankovního účtu na dokladu - při výběru DIČ DPH na doklad, který je sledován dojde k dotazu na webovou službu, výsledek uloží do databáze a případně se zobrazí hláška. Počet dotazů pro jedno DIČ je omezeno na 1 dotaz každý den. 3.2 Číselník organizací V číselníku organizací lze pro každou organizaci nastavit: zda provádět kontrolu na webu, zda je nespolehlivý plátce, zda provádět kontrolu na webu, zda jsou bankovní účty zveřejněné, informaci, zda je nebo není nespolehlivý plátce Nastavení, zda je organizace nespolehlivý plátce, lze nastavit: buď ručně přímo na označených organizacích nebo lze nastavit, zda se má organizace kontrolovat na webu. V praxi nemá smysl kontrolovat všechny organizace, ale pouze dodavatele, plátce daně registrované k DPH v tuzemsku. Pouze pro takto označené organizace se bude aplikovat kontrola s automatickým dotazem na webové služby MF ČR. Nastavení, zda je bankovní účet organizace v seznamu zveřejněných účtů, lze nastavit: buď ručně přímo na označených účtech organizací nebo lze nastavit, zda se májí účty dané organizace kontrolovat na webu. V praxi nemá smysl kontrolovat všechny organizace, ale pouze dodavatele - plátce daně registrované k DPH v tuzemsku. Pouze pro takto označené organizace se bude aplikovat kontrola s automatickým dotazem na webové služby MF ČR. Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 7

8 V místním menu číselníku organizací je k dispozici akce: Zajištění DPH s volbami: o Nespolehlivý plátce - Nastavit - nastavení, že je organizace nespolehlivý plátce. Nutno zadat datum zveřejnění. o Nespolehlivý plátce - Zrušit - zrušení nastavení, že je organizace nespolehlivý plátce. o Nespolehlivý plátce - Zapnout aktualizaci z webu o Nespolehlivý plátce - Vypnout aktualizaci z webu o Zveřejněný bankovní účet - Zapnout aktualizaci z webu o Zveřejněný bankovní účet - Vypnout aktualizaci z webu o Údaje o registrovaném subjektu (CZ) na webu - zobrazí webovou stránku Údaje o registrovaném subjektu příslušné organizace - podle DIČ. Hotkey Ctrl+Alt+R. Tato akce slouží pouze k zobrazení odkazu, nezapisuje do databáze Helios Orange. o Aktualizovat údaje z webu - tato akce se dotáže prostřednictvím webové služby na zveřejněné údaje a výsledek uloží k organizaci a bankovním účtům. o Jiný důvod ručení - Nastavit - nastavení, že existují jiné důvody ručení za nezaplacenou daň k organizaci. Nutno zadat datum zveřejnění. K výběru z následujících voleb: (není) 109 1/a - daň nebude úmyslně zaplacena 109 1/b - plátce nemůže platit daň 109 1/c - zkrácení daně, vylákání daňové výhody 109 2/a - zjevná odchylka od ceny obvyklé neregistrovaný distributor PH Další důvody o Jiný důvod ručení - Zrušit - zrušení nastavení, že je organizace nespolehlivý plátce. o Log použití - zobrazení logu použití nespolehlivých plátců a nezveřejněných bankovních účtů. V přehledu Organizace jsou k dispozici nové sloupce, které souvisejí s funkcionalitou ručení DPH: Nespolehlivý plátce - informace, zda je nebo není organizace nespolehlivý plátce: o NE - organizace není nespolehlivým plátcem o ANO - organizace je nespolehlivým plátcem o NENALEZEN - organizace podle zadaného DIČ DPH nebyla při dotazu na webovou službu nalezena Aktualizovat z webu nespolehlivého plátce - nastavení, zda ověřovat údaj nespolehlivý plátce dotazem na webovou službu Aktualizovat z webu zveřejněné bankovní účty - nastavení, zda ověřovat zveřejněné bankovní účty dotazem na webovou službu Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 8

9 Datum zveřejnění nespolehlivého plátce - údaj z webové služby MF ČR nebo případně zadaný ručně Datum posledního ověření nespolehlivého plátce - systémový - datum posledního dotazu na webovou službu Datum posledního ověření nespolehlivého plátce - uživatelský - datum posledního ručního nastavení údaje Nespolehlivý plátce nebo Datum zveřejnění nespolehlivého plátce Číslo FÚ - číslo finančního úřadu (informativní údaj podle evidence GFŘ. Toto číslo je jiné než číslo v aplikaci EPO) Jiný důvod ručení - ručně nastavený jiný důvod ručení dle 109 zákona Datum zveřejnění důvodu - datum zjištění informací pro jiný důvod ručení dle 109 zákona 3.3 Bankovní spojení V přehledu bankovních spojení (v modulu Banka i na organizacích) lze pro každé bankovní spojení nastavit: informaci, zda je nebo není daný bankovní účet v seznamu bankovních účtů zveřejněných správcem daně Nastavení, zda je bankovní účet organizace v seznamu zveřejněných účtů lze nastavit: buď ručně přímo na označených účtech organizací nebo lze nastavit, zda se mají účty dané organizace kontrolovat na webu. V praxi nemá smysl kontrolovat všechny organizace, ale pouze dodavatele - plátce daně registrované k DPH v tuzemsku. Pouze pro takto označené organizace se bude aplikovat kontrola s automatickým dotazem na webové služby MF ČR. V místním menu přehledu Bankovní spojení je k dispozici nová akce: Zajištění DPH s volbami: o Zveřejněný bankovní účet - Nastavit - nastavení, že je bankovní účet zveřejněn. Nutno zadat datum zveřejnění. o Zveřejněný bankovní účet - Zrušit - zrušení nastavení, že je účet zveřejněn. o Log použití - zobrazení logu použití nezveřejněných bankovních účtů. V přehledu Bankovní spojení jsou k dispozici nové sloupce, které souvisejí s funkcionalitou zveřejněných bankovních účtů: Účet v seznamu správce daně - informace, zda je bankovní účet v seznamu bankovních účtů plátce daně zveřejněných správcem daně Datum zveřejnění účtu správcem daně - údaj z webové služby MF ČR nebo případně zadaný ručně Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 9

10 Datum posledního ověření účtu v seznamu správce daně - systémový - datum posledního dotazu na webovou službu Datum posledního ověření účtu v seznamu správce daně - uživatelský - datum posledního ručního nastavení údaje Účet v seznamu správce dan nebo Datum zveřejnění účtu správcem daně 3.4 Druhy dokladů pohybu zboží V přehledu Druhy dokladů pohybu zboží lze na dokladových řadách, kde to má smysl (tuzemské objednávky vydané, tuzemské faktury přijaté apod.), nastavit, zda kontrolovat použití nespolehlivých plátců a / nebo použití nezveřejněných bankovních účtů, viz obrázek: Kontrolovat nespolehlivého plátce a jiné důvody ručení - při označení se při použití organizace - nespolehlivého plátce (příp. jiné důvody ručení) zobrazí varovná hláška: Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 10

11 Kontrolovat zveřejněné bankovní účty - při označení se při použití bankovního spojení, které není v seznamu zveřejněných účtů, zobrazí varovná hláška: Když je zapnuto logování, použití organizace - nespolehlivého plátce a / nebo nezveřejněného tuzemského bankovního účtu bude zaznamenáno do logu, který se dá zobrazit z dokladu, organizace, případně bankovního spojení. Podle upřesněných informací k webové službě bude funkcionalita v Helios Orange doplněna o další funkcionality. 3.5 Druhy účetních dokladů V přehledu druhy účetních dokladů lze na dokladových řadách, kde to má smysl (tuzemské faktury přijaté apod.), nastavit, zda kontrolovat použití nespolehlivých plátců, viz obrázek: Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 11

12 Kontrolovat nespolehlivého plátce a jiné důvody ručení - při označení se při použití organizace - nespolehlivý plátce (příp. jiné důvody ručení) zobrazí varovná hláška: Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 12

13 Když je zapnuto logování, použití organizace - nespolehlivého plátce bude zaznamenáno do logu, který se dá zobrazit z účetního dokladu nebo organizace. 3.6 Tuzemské platební příkazy Když je v globální konfiguraci označeno pole Hlášení při vystavení tuzemského platebního příkazu a při vystavení tuzemského platebního příkazu se použije bankovní účet, který není označen jako zveřejněný účet správcem daně, budete při tisku nebo exportu platebního příkazu upozorněni v procesním oknu hláškou: Jedná se pouze o informativní hlášku, nedojde k zablokování tisku nebo exportu platebního příkazu. V případě zapnutého logování se použití nezveřejněného účtu zapíše do logu. 3.7 Log použití V případě zapnutého logování v globální konfiguraci se do přehledů Log použití zapisuje použití organizace - plátce daně - které je buď označena jako nespolehlivý plátce nebo má nastaveny jiné důvody ručení nebo byl použit účet nezveřejněný správcem daně. Přehledy Log použití lze otevřít akcí místního menu Log použití na označeném záznamu v přehledech: Organizace Bankovní spojení Faktury vydané a přijaté Doklady oběhu zboží (objednávky vydané, příjemky, atd... Účetní deník Použití se do Logu použití zapisuje pouze v případě, že se jedná o řady faktur, doklady oběhu zboží nebo druhy účetních dokladů, na kterých jsou příslušné kontrolu označeny na záložce Zajištění DPH. Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 13

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Kontrola účetních výkazů

Kontrola účetních výkazů Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Kontroly definice účtů - Výkazy... 4 2.1 Doklady ve fázi pořízeno... 5 2.2 Doklady v nesprávném stavu... 6 2.3 Bilanční vyrovnanost...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů 53 Přehled fakturace Uživatelský modul Přehled fakturace realizuje zpracování faktur a pokladny neziskové organizace, umožňuje sledování čerpání prostředků dle jednotlivých projektů a zdrojů. Dále je možné

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

STEREO 21 Rozdílová dokumentace

STEREO 21 Rozdílová dokumentace Software s perspektivou www.jezeksw.cz Popis novinek a změn pro rok 2013 Obecné Účetnictví Analýzy Sklady Mzdy Majetek Kancelář O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

1 Klient systému. Spuštění systému

1 Klient systému. Spuštění systému 1 Klient systému Klient informačního systému modularis poskytuje základní rozhraní pro přístup ke všem funkcím a modulům informačního systému. Klient systému realizuje zasílání a příjem vzkazů, zasílání

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Možnost spouštění uživatelských modulů prostřednictvím nových ikon v dlaždicovém stylu (ve Vrcholovém modulu v

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka

Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR Incident Web Portal uživatelská příručka Obsah Strana 1 Obecné informace... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Použité pojmy a zkratky...

Více