ČP odhalila 1200 pojistných podvodů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČP odhalila 1200 pojistných podvodů"

Transkript

1 ČP odhalila 1200 pojistných podvodů Právo str. 20 Trhy & ekonomika (svj) Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Česká pojišťovna (ČP), která je největším pojišťovacím ústavem v zemi, odhalila v loňském roce 1175 případů pojistných podvodů celkem za 310 miliónů korun. V roce 2005 to přitom bylo 921 případů za 224 miliónů korun, informovala včera Právo pojišťovna. Ve všech krajích odhalili detektivové ČP více podvodů než o rok dřív. Nejvíce podvodníků loni zaznamenali v Praze, západních Čechách a na severní Moravě, naopak nejlépe dopadly stejně jako předloni severní Čechy. Nejvíce podvodů se týkalo automobilů, staveb a domácností. Výjimkou ale nejsou ani kalamity, neboť se někteří lidé mylně domnívají, že v této době je kvůli mnoha případům obezřetnost kontrolních systémů otupena. To však není pravda, řekl Právu mluvčí ČP Václav Bálek. Specialisté všech pojišťoven v Česku prošetřovali loni téměř 5000 pojistných událostí klasifikovaných jako pojistné podvody, což bylo téměř o 40 procent více než v předchozím roce. Před neoprávněným vyplacením tak uchránily skoro půl miliardy korun, uvedla tento týden Česká asociace pojišťoven. V ČR stále stojí podobně jako jinde v Evropě zhruba za každou sedmou nahlášenou pojistnou událostí podvod či pokus o něj. finance.cz Pojistné podvody se množí i díky počasí finance.cz str. 0 POJIŠTĚNÍ Finance.cz Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Boj s pojistnými podvody neutichá. Během loňského roku prošetřovali specialisté pojišťoven téměř 5000 pojistných událostí, které byly klasifikovány jako pojistný podvod. Díl viny na tomto výsledku nese i nepříznivé počasí a přírodní kalamity Přestože role komerčního pojištění v tuzemsku v posledních letech roste, ve srovnání s vyspělými státy s rozvinutým pojistným trhem máme stále co dohánět. O tom svědčí především ukazatele pojištěnosti, konkrétně ukazatel poměřující výši předepsaného pojistného s velikostí hrubého domácího produktu. Zatímco v České republice se hodnota tohoto ukazatele pohybuje na hranici 4 %, ve státech EU je jeho výše zhruba dvojnásobná. Přesto i v pojištění můžeme najít oblast, ve které za vyspělou Evropou nijak zvlášť nezaostáváme. Tou je oblast pojistných podvodů. Několik let v pruhovaném Pojistné podvody patří k pojišťovnictví odjakživa.pojistného podvodu se podle 250a odst. 1 trestního zákona dopouští ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Přestože jde o závažný trestný čin, za který podle Zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona může v případě škod velkého rozsahu počítat až s dvanácti lety odnětí svobody, postoj společnosti k pojistným podvodům je víceméně tolerantní. To potvrzují i slova Pavla Vodochodského, předsedy sekce pojistného podvodu v České asociaci pojišťoven: Pojistný podvod je společensky tolerovaným činem, protože zdánlivě neexistuje okamžitě viditelná oběť, ale lidé si bohužel stále neuvědomují, že obětí je každý slušný člověk." Tento nešvar tak celosvětově způsobuje miliardové škody, a to nejen pojišťovnám, ale i jejich klientům. Rostoucí náklady na neoprávněně vyplacená pojistná plnění se totiž logicky projeví i na výši pojistných sazeb. 1

2 Loňské statistiky příliš nepotěší Podíváme-li se na loňské statistiky České asociace pojišťoven, čísla nejsou příliš optimistická. Ve srovnání s rokem 2005 došlo k nárustu počtu pojistných podvodů o téměř 40 procent. Svůj díl viny na tom nese i nepříznivé počasí a přírodní kalamity, které pravidelně postihují naši republiku již několik let. V loňském roce bylo přibližně 25 % pojistných podvodů odhaleno právě při likvidaci pojistných událostí vzniklých při sněhových kalamitách a povodních. Nejčastěji spočívá podvodné jednání v navýšení škody z pojistné události, nebo zpětné pojištění majetku postiženého kalamitou, který ovšem před kalamitou pojištěn nebyl. Žebříčku tradičně vévodí automobily Drtivá většina pojistných podvodů se však stále týká pojištění vozidel, kdy 6 z 10 podvodů míří do automobilové oblasti, konkrétně do havarijního pojištění. Výše nárokované škody narůstá především díky fingovaným krádežím motorových vozidel. Nesoulad mezi finanční a věcnou výší škody na voze, bohatá škodní historie pojištěného vozu, opakovaná výplata na jeden bankovní účet. To jsou některé z indikátorů, které signalizují zvýšené riziko vzniku pojistného podvodu. Výrazné omezení automobilových podvodů by mohl přinést jednotný registr, ve kterém by si pojišťovny měly vyměňovat informace o klientech a jejich nehodách v minulosti. O tomto smělém plánu se již delší dobu v pojistných kuloárech mluví, ale zatím se toho příliš neděje. Alespoň výsledky nejsou příliš viditelné. Životní podvody na nemalé částky Pokusy obohatit se cestou pojistného podvodu se však nevyhýbají ani oblasti životního pojištění. Touha některých lidí po výplatě pojistné částky je zarážející, což dokazují případy z poslední doby, kdy se začínají objevovat i doposud neznámé případy sebepoškozování klientů pojištěných na vysokou částku na trvalé následky. Tabulka: Pojistné podvody a uchráněné hodnoty v posledních dvou letech Oblast pojištění Počet pojistných událostí Uchráněné hodnoty (tis. Kč) Pojištění vozidel Pojištění přepravy

3 Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění osob Celkem Zdroj: Tisková zpráva ČAP Pojišťovny se brání Snad všechny větší pojišťovny už dnes mají specializovaná pracoviště pro boj s podvody, která využívají různých metod a postupů k odhalení nekalého jednání a disponují informačními systémy a databázemi evidující skupiny podezřelých škod, pojištěných předmětů i osob. V průběhu loňského roku se tuzemským pojišťovnám podařilo uchránit před neoprávněným vyplacením téměř půl miliardy korun. Schopnost komerčních pojišťoven odhalovat podvodné jednání neustále roste, nejen díky jejich vzájemné spolupráci, ale i díky stále intenzivnější kooperaci v rámci skupin států EU i celosvětově. Ale zřejmě ani ten nejpropracovanější systém neodhalí všechno. URL NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. Podvádí se stále víc FP-finanční poradce str. 7 Monitor Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Podvodem či pokusem o něj je údajně každá sedmá pojistná událost. Specialisté pojišťoven loni v Česku prošetřovali téměř pět tisíc pojistných událostí klasifikovaných jako pojistné podvody, což bylo téměř o 40 % více než v předchozím roce. V roce 2006 uchránili před neoprávněným vyplacením 3

4 skoro půl miliardy korun, uvedla Česká asociace pojišťoven. Největší Česká pojišťovna odhalila v loňském roce 1175 pojistných podvodů za 310 milionů korun. O rok dříve bylo podvodů o dvě stovky méně. Za trestný čin pojistného podvodu může jít pachatel do vězení až na dvanáct let. Standardně největší výskyt podvodného jednání registrují pojišťovny u motorových vozidel. Zhruba 60 % škod z těchto podvodů se uplatňuje z havarijního pojištění, kde výše nárokované škody narůstá zejména kvůli fingovaným krádežím aut. Alarmující je podle asociace rovněž nárůst pojistných podvodů v oblasti pojištění přepravy, jejichž počet sice není příliš vysoký, jde o velké částky. Kam směřuje pojistný trh FP-finanční poradce str. 10 Afiz Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Pololetní výsledky pojišťoven nebyly nijak překvapivé. Trh již v roce 2005 totiž silně zbrzdil svůj růst, takže nějaký zvrat nic nesignalizovalo. Rozhodly tedy až výsledky posledního čtvrtletí. Hovoříme ovšem o životním pojištění: růst předepsaného pojistného o 4,8 % není rozhodně neúspěchem. Jak vidíme v tabulce 1, právě toto čtvrté čtvrtletí bylo rozhodující již v roce 2005, přestože loni určitou naději vzbudil i znatelný nárůst za třetí čtvrtletí. Ještě horší situace se předloni projevila v počtu nově uzavřených smluv, který klesl o více než čtvrtinu, ale i v tomto ukazateli se díky právě loňskému 3. čtvrtletí blýská na lepší časy. Předběžná celoroční data již umožňují pokusit se o vyhodnocení skutečných trendů. Za rok 2005 růst hrubého pojistného o 1,6 % při průměrné míře inflace 1,9 % znamenal reálný pokles. Jedinou pozitivní okolností byl rostoucí podíl běžně placeného pojistného na úkor jednorázového. Za loňský rok vidíme nárůst hrubého pojistného o 4,8 %, což při 2,5% inflaci signalizuje víc než 2% reálný nárůst. Zejména díky již zmíněnému 3. čtvrtletí s jeho meziročním nárůstem o 9,5 %! Námitky skeptiků však hned ukáží na některé disproporce, které by mohly prvotní optimismus poněkud utlumit. KUDY KAM O tom, jakým směrem napnout síly, jistě přemýšlejí všechny pojišťovny. Stále častěji se také setkáváme se změnou rétoriky od tzv. rezervotvorných (spořicích) k reálnému pojišťování rizik. Prostor je jistě v produktech bankopojištění obecně a ve strukturovaných produktech (např. vázaných na podkladová aktiva buď zajištěná, nebo více či méně exotická) zvláště. Není jistě náhodou, že největší růst - neuvěřitelných 81 % Pojišťovny ČS a 12% růst ČSOB Pojišťovny - zaznamenaly právě členové finančních skupin se silnou pobočkovou sítí a sériemi jednorázových produktů. Metodickou otázkou zůstává, zda nezapočítávat do určitého pohledu na celkový trh i penzijní připojištění, které má nepochybně znaky životního pojištění. O případné penzijní reformě raději ani nehovořit JAKÝMI CESTAMI V třetí tabulce vidíme údaje jak o počtech zaměstnanců i zprostředkovatelů, tak o nákladech vynaložených pojišťovnami na své zaměstnance. Vidíme, že počet zaměstnanců za rok 2005 o téměř 4 % klesl, ale loni se pokles zastavil, dokonce po 3. čtvrtletí meziročně o několik desítek vzrostl. Průměrná mzda více než 14 tisíc zaměstnanců roste a již přesahuje korun, což jistě špatné není. Asi nejzajímavější pohled nabízejí poslední řádky, které ukazují, jak se vyvíjejí počty pojišťovacích zprostředkovatelů. Celkem jich za rok 2005 ubylo přes 18 % na necelých lidí, jejich počet tedy klesl o více než 6 tisíc osob. Letos se skokový pokles o dalších 6 tisíc lidí projevil v 1. čtvrtletí a pohybuje se tak kolem osob. To je ovšem součet zaměstnanců pojišťoven a zprostředkovatelů-osvč. A zatímco pokles roku 2005 šel na jejich účet, letošní úbytek jde z pojišťoven. Naopak počet OSVČ loni za druhé a třetí čtvrtletí již opět o téměř 3 tisíce lidí stoupl a vlastně se tak vrátil na úroveň začátku roku Toto jsou však data Českého statistického úřadu, která zatím končí 3. čtvrtletím, takže na celoroční si musíme ještě počkat. 4

5 VÝVOJ REZERV Rezervy možná zdánlivě nejsou tím nejdůležitějším v pojistném byznysu, ale tlak na ně i na jejich strukturu bude stále větší (již jen z hlediska aplikace Solvency 2). Zajímavý je jejich vývoj také z toho hlediska - kolik mají v rezervotvorných složkách pojištění lidé naspořeno. Souhrn ukazuje tabulka 2, bohužel počítat nějaké průměry by bylo velmi klamné, protože stále ještě většina (miliony) pojistek je na velmi nízké pojistné částky. Rezervy na životní pojištění v roce 2005 vzrostly o 14,5 miliardy korun, z toho o 3,7 milionu na IŽP. Za posledních známých 12 měsíců ( až ) můžeme vyčíst nárůst již o víc než 17 miliard korun a z toho na IŽP ( je-li nositelem investičního rizika pojistník) o 6 miliard korun. Porovnáním vidíte, že dynamika nárůstu rezerv je způsobena právě a pouze díky IŽP (bez jeho započtení by nárůst byl jen lineární). PŘEDBĚŽNÁ DATA ČAP Další tabulky 4 až 6 a graf nám umožňují pohled dovnitř trhu, kde také vidíme velmi zajímavé náznaky. Prvním je porovnání trhu za uplynulý rok z hlediska členění životní vs. neživotní pojištění. Celkově trh měřený předepsaným pojistným vzrostl o 3,75 %, na čemž se projevil zejména růst životního pojištění, které vzrostlo o 4,8 %, zatímco neživotní jen o 3,08 %. V životním pojištění dále pokračuje trend daleko rychlejšího tempa růstu běžně placeného pojistného, které vzrostlo o 6,7 %, zatímco jednorázově placené pojistné nepatrně kleslo. Při pohledu na jednotlivé hráče na trhu a jejich indexy vidíme meziroční 12% pokles České pojišťovny, která si však 28% podílem na trhu stále udržuje dominantní postavení. Následují Kooperativa s 13,3 % a ING Životní pojišťovna s 12,6 % a velkou pětku doplňují ČSOB Pojišťovna a Pojišťovna ČS, které se blíží 10% podílům. Tato pětice pojišťoven tak zaujímá téměř tři čtvrtiny celého trhu životního pojištění. Z těchto velkých hráčů vidíme zejména neuvěřitelný úspěch u Pojišťovny ČS s více než 80% nárůstem, 12% růst ČSOB Pojišťovny, přes 6 % si polepšila ING Životní pojišťovna (do nedávna National Neederlanden) a růstu o téměř 4 % dosáhla i Kooperativa. PRODUKCE ZA ROK 2006 Jiné ukazatele však vidíme v souhrnné tabulce 6, mapující obchodní produkci pojišťoven za rok 2006, která sice vzrostla o krásných 12,6 %, ale kde objem pojistného běžně placených uzavřených smluv o 2 % dokonce poklesl, zatímco u těch jednorázově placených vzrostl o téměř 23 %. U počtu uzavřených smluv pak vidíme meziroční pokles o téměř 18 %. Přesto počet smluv v kmeni životního pojistného již celkem překročil 10 milionů. Na každého obyvatele tak připadá (v průměru, samozřejmě) jedna životní pojistka! Bohužel většinou jde zajisté stále jen o prakticky směšné pojistné částky. Z těchto souhrnů je zatím předčasné vyvozovat dalekosáhlé konsekvence, ale i optikou trendů celkových údajů jistě znalý čtenář nahlédne i do příčin určitých disbalancí právě například ukazatelů běžně a jednorázově placených produktů. Graf PODÍLY NA TRHU ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2006 Allianz 7 % ostatní 7 % Pojišťovna ČS 9 % Kooperativa 13 % Komerční pojišťovna 5 % ING Životní pojišťovna 13 % Generali 4 % ČSOB Pojišťovna 9 % Česká pojišťovna 28 % AMCICO AIG Life 4 % AXA životní pojišťovna 3 % ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN 5

6 Tabulky TAB. 1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V POJIŠŤOVNÁCH (MIL. KČ) Ukazatel Rok 1. čtvrtletí Index Předepsané hrubé pojistné , ,0 Náklady na pojistná plnění , ,2 Počet uzavřených pojistných smluv (ks) , ,7 Počet vyřízených pojistných událostí (ks) , ,0 Počet nevyřízených pojistných událostí ,8 k poslednímu dni čtvrtletí (ks) ,0 2. čtvrtletí Index 3. čtvrtletí Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 4. čtvrtletí Index Od poč. roku Index , , , , , , , , , , , , , , ,2 ZDROJ: ČSÚ TAB. 2 REZERVY POJIŠŤOVEN (MIL. KČ) Ukazatel Rok Stav k Rezervy na neživotní pojištění celkem Rezervy na životní pojištění celkem Z toho: Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Stav k Stav k Stav k

7 TAB. 3 ZAMĚSTNANCI, MZDY, ZPROSTŘEDKOVATELÉ POJIŠTĚNÍ V POJIŠŤOVNÁCH Ukazatel Rok 1. čtvrtletí Index Počet aktivních jednotek ve ,1 sledovaném období ,9 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ,1 ve fyzických osobách ,6 přepočtené počty , ,3 Mzdy (bez OON) (mil. Kč) , ,8 Ostatní osobní náklady (mil. Kč) , ,3 Průměrná mzda na přepočtené počty (Kč) , ,6 Počet zprostřed. pojištění k poslednímu ,9 dni čtvrtletí ,1 z toho: fyzické osoby , ,7 2. čtvrtletí Index 3. čtvrtletí Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 4. čtvrtletí Index Od poč. roku Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 7

8 ,2 ZDROJ: ČSÚ TAB. 4 PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ ŽP A TEMPO JEHO NÁRŮSTU ZA R Pojišťovna Předepsané poj. Index ŽP (tis. Kč) 2006/2005 Allianz ,95 AMCICO AIG Life ,66 AVIVA ,26 AXA životní pojišťovna ,4 Česká pojišťovna ,97 ČPP ,83 ČSOB Pojišťovna ,97 Generali ,26 Hasičská ,06 ING Životní pojišťovna ,07 Komerční pojišťovna ,59 Kooperativa ,9 Pojišť. CARDIF PRO VITA ,88 Pojišťovna ČS ,45 UNIQA ,97 VICTORIA VOLKSBANKEN ,44 Wüstenrot ,18 Celkem ,8 ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN TAB. 5 PODÍLY PRŮBĚŽNĚ A JEDNORÁZOVĚ PLACENÉHO POJISTNÉHO (TIS. KČ) Pojišťovna Průběžně placené Jednorázově placené Podíl průběžně placených (%) Allianz % AMCICO AIG Life % AVIVA % AXA životní pojišťovna % Česká pojišťovna % ČPP % ČSOB Pojišťovna % Generali % Hasičská % ING Životní pojišťovna % Komerční pojišťovna % Kooperativa % Pojišťovna CARDIF PRO VITA % Pojišťovna ČS % UNIQA % VICTORIA VOLKSBANKEN % Wüstenrot % Celkem % Index 2006/ ,7 99,88 ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN TAB. 6 - VYBRANÉ PŘEDBĚŽNÉ PARAMETRY ČAP Ukazetel 1-12 / / 2006 Index 2006/ 2005 Počet smluv ve kmeni (ks) Celkem ,86 Životní pojištění ,69 Obchodní produkce životního pojištění (tis. Kč) Obchodní produkce celkem ,62 8

9 v tom: běžně placené ,01 jednorázově placené ,79 Obchodní produkce životního pojištění (ks) Obchodní produkce celkem ,46 v tom: běžně placené ,81 jednorázově placené ,45 ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Foto popis Zveřejňování poplatků NIC NEVYŘEŠÍ FP-finanční poradce str. 13 Téma Pojišťovny a pojišťovnictví zpět O změnách v České asociaci pojišťoven, ale i o pojistném trhu a lidech, kteří se na něm pohybují, jsme si povídali s ing. Tomášem Síkorou, generálním tajemníkem České asociace pojišťoven. * V čele ČAP jste něco přes půl roku. Co se za tu dobu na fungování ČAP změnilo? Mám pocit, že si pojišťovací sektor uvědomil potřebu vykročit novým směrem v oblasti intenzivnější komunikace nejen s klíčovými partnery, ale i mezi sebou. Dostal jsem šanci být v centru dění a mám vcelku dobrý pocit, že jsme se skutečně pohnuli kupředu. Především měníme způsob práce z reaktivního plnění úkolů na proaktivní přístup jednotlivců. Snažím se okolo sebe koncentrovat takový tým lidí, který přichází s novými nápady, nebojí se přijmout odpovědnost, o věci se aktivně zajímá a intenzivně komunikuje. Mým cílem je vytvořit kulturu přátelské atmosféry, v dynamickém prostředí s moderními řídícími prvky. Externě viditelnou stránku změn dokazuje i naše nové sídlo a logo. Provedli jsme také audit činností a zbavili se těch, které zájmy našich členů nijak neposouvaly dopředu. Koncentrujeme se na kvalifikované podávání zpětné vazby státní správě v oblasti legislativy a prosazování našich názorů a zájmů, pocházejících z praxe pojišťoven. Vyhledáváme také příležitosti sjednocení postupů našich členů v běžné pojišťovací praxi tak, aby se to pozitivně promítlo jak do ekonomiky pojišťoven, tak i do kvalitnějších služeb pro zákazníky. A co je klíčové: chceme dbát na informování veřejnosti. Samozřejmě budeme dávat relevantní informace veřejnosti a novinářům, bojovat s podvodem i s neetickým chováním zprostředkovatelů. * Dynamika růstu životního pojištění klesá. Jaké výsledky odhadujete za rok 2006? A jak to bude vypadat letos? Předběžné výsledky za loňský rok ukazují, že dynamika růstu trhu stále stagnuje. Oproti roku 2006 však zaznamenáváme lehký růst v oblasti životního pojištění. Příčinou nízké dynamiky je zejména ten fakt, že na trhu se stále více uplatňují i jiné finanční produkty. Lidé mají možnost si vybrat z více možností. To za prvé. A za druhé: velké zprostředkovatelské firmy, které před lety začínaly výhradně s prodejem životního pojištění, dnes nabízejí i jiné produkty než především životní pojištění. A za třetí: podpora státu, pokud jde o prodej životního pojištění, stagnuje, lépe řečeno se vyčerpala. Mnozí, kteří chtěli využít dvanáctitisícového daňového odpočtu, toho již využili, a přesto, že by mohli do životního pojištění vkládat více peněz, nemají pro to daňovou motivaci. Také nám chybí důchodová reforma, v níž by životní pojištění mohlo hrát jednu z významných rolí. Zatím nebyla realizována ani reforma zdravotnictví, kde by pojišťovny opět mohly hrát díky svému know-how i schopnosti nabídnout kvalitní řešení významnou roli. Uvidíme, zda tato témata posune dopředu rok ČAP má podrobné analýzy možností a je připravena o těchto problémech diskutovat, ale zatím bohužel nebylo stabilní politické klima. Na druhou stranu víme, že se pojišťovny musí snažit, aby na trh přicházely s inovacemi produktů. Současně musíme lidem vysvětlovat, že pojištění je finanční garancí stability jejich života. Mnoho lidí se naučilo životní pojištění vnímat pouze jako alternativu spoření, ale pojištění je primárně určeno pro zajištění rizik a platí, že čím jsem chudší, tím musím mít riziko lépe zajištěné. * V minulém čísle FP - Finančního poradce neopomněl šéfredaktor rýpnout do ČAP, protože údajně nesouhlasíte s tím, aby byl zákazník informován o nákladech spojených s finančním produktem. Co vy 9

10 na to? Jak se zdá, někdy má šéfredaktor informace, o kterých ani sama dotyčná instituce neví. Ta problematika je poněkud složitější. Pokud jde o informovanost klientů, viděl bych ji ve dvou rovinách. Jedna věc je obecná informovanost obyvatelstva v oblasti finančních produktů. Ta u nás zatím víceméně chybí. Všichni jsme se v základní škole naučili chemické složení různých sloučenin, ale v běžném životě to potřebuje jen promile z nás, zatímco s termíny jako je úroková sazba nebo směnka se seznamují jen studenti na vysokých školách ekonomického zaměření. Přitom se s těmito a podobnými ekonomickými pojmy dnes běžně setkávají všechny profese - od kominíků až po manažery. Jak je vidět, v českém státě chybí lidem obecné ekonomické vzdělání, nasvědčují tomu i výsledky průzkumů veřejnosti, které provádí ČAP nebo jednotlivé pojišťovny. Pokud se stát nebude věnovat základní edukaci, bude mít většina zákazníků dost problémů pojmům i souvislostem rozumět. Od toho už je jen krůček k tomu, aby toho zneužívali někteří zprostředkovatelé ke klamavým informacím. Naším úkolem je proto napomáhat odborné diskusi a přispět k řešení obsahu osnov v oblasti finančnictví - a to od základní školy až po střední. To je ovšem běh na dlouhou trať, to nelze změnit ze dne na den. Současně však potřebujeme i aktuální řešení. Asociace a finanční instituce by proto měly prostřednictvím veřejně dostupných kanálů finanční pojmy vysvětlovat a dohánět tak chybějící vzdělání v tomto směru. V rámci změn v ČAP se chystáme změnit nejen design webových stránek, ale především jejich obsah. Součástí našich web stránek bude jakýsi rádce spotřebitele, kde se budeme snažit lidem vysvětlovat klíčové pojmy z oblasti pojišťovnictví. V obecné rovině tam klienti najdou také informace o podstatě jednotlivých pojistných produktů a jejich vhodnosti pro určité potřeby klienta. Současně musíme veřejnost přesvědčit, aby před nákupem produktu věnovala nějaký čas nastudování těchto užitečných rad. Uvažujeme také o tom, že by pojišťovny dávaly klientům jednotný srozumitelný popis produktu, který kupují. Tím by se omezily snahy některých zprostředkovatelů prodat produkt k jinému účelu, než k jakému je určen. Klient by totiž z takového popisu sám pochopil, k jakému účelu je produkt vhodný. * Ale přece jen - to skutečně pojišťovny nedokážou jednoduchým způsobem vyčíslit náklady, spojené s uzavřením smlouvy tak, aby to lidé pochopili? K čemu zákazník potřebuje znát cenu produktu? Vždyť to není ani schopen posoudit. Konstrukce nákladů sestává z mnoha položek, a když se na to potenciální klient podívá, tak může říci: tohle se mi zdá drahé - ať to pojišťovna zlevní. Ale to je hloupost. Všichni přece dobře víme, že to, co dělá hlavní rozdíl v ceně stejného produktu, to je provize, nikoli jiné náklady pojišťoven. To je klíčový problém. Zprostředkovatel je povinen podle zákona sdělit jeho způsob odměňování, pokud o to klient požádá, ale jak může obyčejný člověk posoudit, zda je to hodně nebo málo? Jak dokáže tuto odměnu objektivně posoudit, jaké použije srovnávací parametry? Myslím, že cesta vede jiným směrem. Zkusme se spíše u životního pojištění ptát: Vážený kliente, kupujete si skutečně to, co jste chtěl? Víte o tom, že spořicí efekt u životního pojištění se dostaví až za více než deset let? Chcete především jistotu pojistné ochrany, nebo vám jde jen o zhodnocení peněz? A pokud se takový člověk přizná, že chce pouze zhodnocovat své peníze do tří let, pak doporučujme jiné řešení. * Tím se ale všechna odpovědnost převádí na zprostředkovatele Jednoznačně, odpovědnost z povinnosti komunikace s klientem rozhodně ano. Zprostředkovatel by především měl znát výhody i omezení jednotlivých typů produktů. Za tu dobu, co se podílím na práci ČAP, jsem dostal na stůl různé případy, které se ve smyslu nedostatečně poskytnutých informací klientovi staly. V 99 % se prokázalo, že pojišťovna udělala maximum pro to, aby odborně připravila zprostředkovatele nebo distribuční sítě, a v rámci současné praxe informovala klienta ve svých materiálech. Ale i tak zprostředkovatelé ve snaze vydělat řeknou zákazníkovi cokoliv. Nakonec spoléhají na zmiňovanou neinformovanost. Najdou se dokonce i takoví, kteří nedělají s klientem povinný zápis o jednání a vyhodnocení jeho přání a potřeb. Když si někdo například odmítne pojistit dům proti vichřici nebo mu to zprostředkovatel dostatečně nevysvětlí a nenechá si o svém rozhodnutí podepsat záznam, škodu v případě vichřice pochopitelně utrpí klient. Samozřejmě že ve svých důsledcích je pak vždy naštvaný na pojišťovnu, i když jím podepsané pojistné podmínky hovoří jasně. Víme všichni, že klient chce pojištění obvykle co nejlevnější a zprostředkovatel se mnohdy bojí argumentovat, aby vůbec něco prodal, tak uzavře jakékoli řešení. Problém tedy není tak jednoduchý, jak je často prezentován. Jsem toho názoru, že zveřejňování poplatků nebo provizí spokojenost a informovanost klientů nevyřeší. 10

11 * Vzdělávání je ovšem běh na dlouhou trať Diskuse i na toto téma byla také nedávno na půdě AKAT (asociace pro kapitálový trh). Účastnili se jí všichni významní partneři na trhu včetně Ministerstva financí ČR a České národní banky. ČAP tam jasně deklarovala připravenost k diskusi o všeobecné edukaci jak v rovině základního školství, tak i v rovině vlastních iniciativ předávání srozumitelných informací klientovi. Samozřejmě že problém (ne)edukace národa nelze odstranit za několik málo let. Čím dříve však začneme, tím dříve nebudeme muset řešit hodně současných problémů souvisejících s úrovní etického a odborného jednání zprostředkovatelů. Informovaný klient pak částečně sám vyčistí trh od nekalých praktik. * Jakým kanálům dávají pojišťovny přednost při prodeji svých produktů? Začal bych poněkud z širšího úhlu pohledu. Často rozebíráme pojem nezávislý poradce. Diskutovali jsme o tom s pojišťovnami také na půdě ČAP a dospěli jsme k jednoduché definici: obecný potenciál nezávislosti má jenom ten, kdo dostává honorář od klienta a není závislý na provizi. Jakým jiným způsobem kvantifikovat míru nezávislosti? Je skutečně nezávislý zprostředkovatel, který pracuje pro pět pojišťoven, nebo dokonce pro deset? V praxi si distribuční sítě obvykle vyberou nějaký oblíbený produkt, (často ten, za který získají největší provize), a začnou ho zákazníkům plošně doporučovat s tím, že oni jsou přece nezávislí a mají smlouvy nejméně s dvaceti institucemi, a tím pádem vybírají to nejlepší. Již jako zástupce zprostředkovatelského sektoru jsem vždy tvrdil, že rozhodující měrou nezávislosti není počet produktů, které mohu zprostředkovat, ale vhodně vybraný typ produktu, resp. jejich kombinace. Nakonec vysoká konkurence nabídku i ceny v příslušném segmentu přiblížila a výběr produktu pak závisí především na detailech a variabilitě. Dnes již také nikdo nepochybuje o všeobecné stabilitě finančních institucí, na níž zprostředkovatelé kdysi stavěli své argumenty. Jediný, kdo má potenciál být opravdu nezávislý, je makléř, který si nechá zaplatit za radu přímo od zákazníka. Všichni ostatní jsou zprostředkovatelé (výhradní, nebo nevýhradní), o jejichž nezávislosti rozhoduje spíše interní morálka a úroveň znalostí. * Ale tím jste mi neodpověděl na otázku, koho pojišťovny preferují pokud jde o prodej jejich produktů. Myslím, že pojišťovny obecně preferují především stabilitu, kvalitu a dlouhodobost spolupráce, ať se již jedná o vlasti distribuční cesty nebo externisty. Samozřejmě každá z alternativ má své výhody i negativa -náklady, schopnost implementovat prodejní postupy, etika, loajalita atd. V každém případě všeobecný trend v oblasti distribuce je i z pohledu různých druhů produktů pro různé životní cíle tzv. cross-selling. Ten je samozřejmě zaváděn i v rámci vlastních sítí pojišťoven a již schopností některých distribučních kanálů nabídnout klientovi komplexní servis předčí v kvalitativní rovině schopnosti externích sítí. * Vraťme se nyní k placenému finančnímu poradenství. Jaká je u nás jeho perspektiva? Pokud chce klient skutečně větší jistotu objektivity, pak si musí vybrat poradenskou firmu, která si za to nechá zaplatit. Ta si pak ovšem nesmí vzít provizi od finanční instituce, protože právě na její výši může být rada závislá. Je ovšem otázkou, kolik občan ušetří, pokud si celkové řešení jeho potřeb nechá vypracovat drahým specialistou. V případě pojištění se mu podle mého názoru detailní analýza a teoretická úspora z vybrané varianty versus zaplacená cena za radu nevyplatí. Jiné to však může být u velkých průmyslových pojištění nebo investičních produktů (tím nemyslím investiční pojištění). Bohužel, zákon č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí tento problém nevyřešil. * Dělá ČAP něco pro to, aby se to dořešilo? Uvědomme si, že půl roku nefungovala vláda. Přesto jsme zpracovali teze, které diskutujeme s Ministerstvem financí ČR i s partnerskými asociacemi. Od tezí je třeba jít dál a rozvinout skutečnosti, které trhu prospějí. Bavíme se o jakési variantě řidičáku, tedy o vydání licencí například pro prodej cestovního pojištění, stavebního spoření atd. Nároky na prodejce, byť by je řešily různé legislativní normy, by měly být vždycky pro finanční produkty stejné. Nemusíme přece požadovat odborné zkoušky na někom, kdo prodává pouze cestovní pojištění nebo penzijní fond. Větší požadavky musíme mít na toho, kdo prodává životní pojištění nebo investiční fondy. A ještě vyšší požadavky musíme mít na ty, kteří radí lidem s investicemi na kapitálovém trhu. Je nutné vyjít ze současné legislativy a snažit se nějakým způsobem tyto věci narovnat. Dosud jsme stále řešili otázku získání 11

12 licence v oblasti prodeje pojištění- důvěryhodnost, zkouška apod., a to i pro prodej komoditních produktů. Ale pozor! Sice komplikujeme získání řidičáku - ale co když někdo pojede na červenou a bude přistižen? Proč by ho neměl postihnout zákaz činnosti, buď částečný, nebo doživotní. Co když se například prokáže, že zprostředkovatel nepostupoval podle zákona, tj. nesepsal s klientem jeho nároky a požadavky (některé pojišťovny dokonce tyto podmínky ještě zpřísnily), v tu chvíli musí nastoupit institut trestu. Dnes v praktické rovině zdravá represe chybí. V současné době takový zprostředkovatel nemá strach z ničeho. Je povinně pojištěn, takže škodu za něj většinou zaplatí pojišťovna. Odejmutí registrace ze strany ČNB je administrativní špička ledovce a je zatím neúčinné. Jak vidíte, systém je stále ještě nedořešený. Pak je tu ještě další problém, a to je bezdůvodné přepojišťování klientů, které obvykle končí jejich zklamáním. Pověst ovšem utrpí i pojišťovna, která byla před třemi, čtyřmi lety podle tvrzení zprostředkovatele nejlepší na trhu a produkt byl extrémně výhodný, ovšem situace se údajně změnila. Tohle možná platí u investičních fondů, ale u životního pojištění je to neopodstatněné. V současné době se hodně diskutuje o tom, jak tomu zabránit. Samozřejmě nejlépe vzděláváním, o kterém jsem již hovořil. Ale také vytvářením legislativních nástrojů pro omezení takové obchodní taktiky Precedens již existuje v Nizozemsku a v Rakousku. Tam zprostředkovatelé ze zákona ručí svojí provizí pět let. Dokonce jim nelze v první splátce vyplatit najednou víc než polovinu provize. V Nizozemsku se zprostředkovatelům dokonce platí provize postupně v průběhu deseti let. Pokud by tedy zprostředkovatel doporučil klientovi smlouvu stornovat v době stanovené zákonem, sám na to doplatí. Tím je omezena motivace nelogického přepojišťování. Sektor tak navíc nepřitahuje zlatokopy, kteří chtějí vybrat vysoké provize a potom hned odejít jinam. Naším cílem je chránit pojišťovny i klienty. Inspirace ze zahraničí je jednou z myšlenek, která by mohla vyřešit tento problém i v České republice. Foto popis Ing. Tomáš Síkora, generální tajemník České asociace pojišťoven se zkušenostmi z finančního poradenství 12

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

poradenství & finance 8/2013

poradenství & finance 8/2013 profi poradenství & finance 8/2013 Poradenská produkce nevzkvétá Naši poradci jsou nejvýkonnější Trhy: Konec světa se opět odkládá Jan Sládek Bitva o on-line poradenský svět V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem www.jsmepartners.cz 1/10 Dagmar Prajzlerová UCB měla jako jediná odvahu vyzkoušet něco nového Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem Exkluzivita a možnost

Více

poradenství & finance 6 7/2013

poradenství & finance 6 7/2013 profi poradenství & finance 6 7/2013 První čtvrtletí poradenské produkce Fincentrum chystá rozvoj Ceny realit budou přesnější Strach a safety heaven Ivan Špirakus Pool jen na půl Díky elektronickému sjednávání

Více

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII?

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? profi 5 /2013 PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? SOS CONSULTING JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE FLEXI POD LUPOU PŘÍLOHA PENZIJNÍ FONDY PŘÍLOHA POVINNÉ RUČENÍ Petr Kučera Bude

Více

Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání?

Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání? 5-6 1 Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání? Autor: Petr Gola Většina zaměstnanců si vypočítává roční daňovou povinnost prostřednictvím ročního zúčtování, které za ně provádí jejich zaměstnavatel.

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

Finanční poradenství v ČR a ve světě

Finanční poradenství v ČR a ve světě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční poradenství v ČR a ve světě diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Musil Petr, Ph.D. Praha červen,

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům 20 let Asociace českých pojišťovacích makléřů 20 let úspěšné reprezentace profese 20 let odborných služeb klientům komerční příloha HN říjen 2014 20 let AČPM partneři přílohy Vydání této přílohy podpořili:

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

poradenství & finance 4 /2013

poradenství & finance 4 /2013 profi poradenství & finance 4 /2013 Explozivní penzijní kódy: reforma 38 a IMD2 jak Má na čtvrtý být vzdělání pilíř? zadarmo? Klíčové body Jde finačního to i plánu v regionech příloha: výsledky životní

Více

Návrh marketingového plánu České pojišťovny odboru pojištění motorových vozidel. Martin Vavruša

Návrh marketingového plánu České pojišťovny odboru pojištění motorových vozidel. Martin Vavruša Návrh marketingového plánu České pojišťovny odboru pojištění motorových vozidel Martin Vavruša Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce

Více

Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven

Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven Bakalářská práce Autor: Petr Zámečník Pojišťovnictví Vedoucí

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více