ČP odhalila 1200 pojistných podvodů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČP odhalila 1200 pojistných podvodů"

Transkript

1 ČP odhalila 1200 pojistných podvodů Právo str. 20 Trhy & ekonomika (svj) Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Česká pojišťovna (ČP), která je největším pojišťovacím ústavem v zemi, odhalila v loňském roce 1175 případů pojistných podvodů celkem za 310 miliónů korun. V roce 2005 to přitom bylo 921 případů za 224 miliónů korun, informovala včera Právo pojišťovna. Ve všech krajích odhalili detektivové ČP více podvodů než o rok dřív. Nejvíce podvodníků loni zaznamenali v Praze, západních Čechách a na severní Moravě, naopak nejlépe dopadly stejně jako předloni severní Čechy. Nejvíce podvodů se týkalo automobilů, staveb a domácností. Výjimkou ale nejsou ani kalamity, neboť se někteří lidé mylně domnívají, že v této době je kvůli mnoha případům obezřetnost kontrolních systémů otupena. To však není pravda, řekl Právu mluvčí ČP Václav Bálek. Specialisté všech pojišťoven v Česku prošetřovali loni téměř 5000 pojistných událostí klasifikovaných jako pojistné podvody, což bylo téměř o 40 procent více než v předchozím roce. Před neoprávněným vyplacením tak uchránily skoro půl miliardy korun, uvedla tento týden Česká asociace pojišťoven. V ČR stále stojí podobně jako jinde v Evropě zhruba za každou sedmou nahlášenou pojistnou událostí podvod či pokus o něj. finance.cz Pojistné podvody se množí i díky počasí finance.cz str. 0 POJIŠTĚNÍ Finance.cz Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Boj s pojistnými podvody neutichá. Během loňského roku prošetřovali specialisté pojišťoven téměř 5000 pojistných událostí, které byly klasifikovány jako pojistný podvod. Díl viny na tomto výsledku nese i nepříznivé počasí a přírodní kalamity Přestože role komerčního pojištění v tuzemsku v posledních letech roste, ve srovnání s vyspělými státy s rozvinutým pojistným trhem máme stále co dohánět. O tom svědčí především ukazatele pojištěnosti, konkrétně ukazatel poměřující výši předepsaného pojistného s velikostí hrubého domácího produktu. Zatímco v České republice se hodnota tohoto ukazatele pohybuje na hranici 4 %, ve státech EU je jeho výše zhruba dvojnásobná. Přesto i v pojištění můžeme najít oblast, ve které za vyspělou Evropou nijak zvlášť nezaostáváme. Tou je oblast pojistných podvodů. Několik let v pruhovaném Pojistné podvody patří k pojišťovnictví odjakživa.pojistného podvodu se podle 250a odst. 1 trestního zákona dopouští ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Přestože jde o závažný trestný čin, za který podle Zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona může v případě škod velkého rozsahu počítat až s dvanácti lety odnětí svobody, postoj společnosti k pojistným podvodům je víceméně tolerantní. To potvrzují i slova Pavla Vodochodského, předsedy sekce pojistného podvodu v České asociaci pojišťoven: Pojistný podvod je společensky tolerovaným činem, protože zdánlivě neexistuje okamžitě viditelná oběť, ale lidé si bohužel stále neuvědomují, že obětí je každý slušný člověk." Tento nešvar tak celosvětově způsobuje miliardové škody, a to nejen pojišťovnám, ale i jejich klientům. Rostoucí náklady na neoprávněně vyplacená pojistná plnění se totiž logicky projeví i na výši pojistných sazeb. 1

2 Loňské statistiky příliš nepotěší Podíváme-li se na loňské statistiky České asociace pojišťoven, čísla nejsou příliš optimistická. Ve srovnání s rokem 2005 došlo k nárustu počtu pojistných podvodů o téměř 40 procent. Svůj díl viny na tom nese i nepříznivé počasí a přírodní kalamity, které pravidelně postihují naši republiku již několik let. V loňském roce bylo přibližně 25 % pojistných podvodů odhaleno právě při likvidaci pojistných událostí vzniklých při sněhových kalamitách a povodních. Nejčastěji spočívá podvodné jednání v navýšení škody z pojistné události, nebo zpětné pojištění majetku postiženého kalamitou, který ovšem před kalamitou pojištěn nebyl. Žebříčku tradičně vévodí automobily Drtivá většina pojistných podvodů se však stále týká pojištění vozidel, kdy 6 z 10 podvodů míří do automobilové oblasti, konkrétně do havarijního pojištění. Výše nárokované škody narůstá především díky fingovaným krádežím motorových vozidel. Nesoulad mezi finanční a věcnou výší škody na voze, bohatá škodní historie pojištěného vozu, opakovaná výplata na jeden bankovní účet. To jsou některé z indikátorů, které signalizují zvýšené riziko vzniku pojistného podvodu. Výrazné omezení automobilových podvodů by mohl přinést jednotný registr, ve kterém by si pojišťovny měly vyměňovat informace o klientech a jejich nehodách v minulosti. O tomto smělém plánu se již delší dobu v pojistných kuloárech mluví, ale zatím se toho příliš neděje. Alespoň výsledky nejsou příliš viditelné. Životní podvody na nemalé částky Pokusy obohatit se cestou pojistného podvodu se však nevyhýbají ani oblasti životního pojištění. Touha některých lidí po výplatě pojistné částky je zarážející, což dokazují případy z poslední doby, kdy se začínají objevovat i doposud neznámé případy sebepoškozování klientů pojištěných na vysokou částku na trvalé následky. Tabulka: Pojistné podvody a uchráněné hodnoty v posledních dvou letech Oblast pojištění Počet pojistných událostí Uchráněné hodnoty (tis. Kč) Pojištění vozidel Pojištění přepravy

3 Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění osob Celkem Zdroj: Tisková zpráva ČAP Pojišťovny se brání Snad všechny větší pojišťovny už dnes mají specializovaná pracoviště pro boj s podvody, která využívají různých metod a postupů k odhalení nekalého jednání a disponují informačními systémy a databázemi evidující skupiny podezřelých škod, pojištěných předmětů i osob. V průběhu loňského roku se tuzemským pojišťovnám podařilo uchránit před neoprávněným vyplacením téměř půl miliardy korun. Schopnost komerčních pojišťoven odhalovat podvodné jednání neustále roste, nejen díky jejich vzájemné spolupráci, ale i díky stále intenzivnější kooperaci v rámci skupin států EU i celosvětově. Ale zřejmě ani ten nejpropracovanější systém neodhalí všechno. URL NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. Podvádí se stále víc FP-finanční poradce str. 7 Monitor Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Podvodem či pokusem o něj je údajně každá sedmá pojistná událost. Specialisté pojišťoven loni v Česku prošetřovali téměř pět tisíc pojistných událostí klasifikovaných jako pojistné podvody, což bylo téměř o 40 % více než v předchozím roce. V roce 2006 uchránili před neoprávněným vyplacením 3

4 skoro půl miliardy korun, uvedla Česká asociace pojišťoven. Největší Česká pojišťovna odhalila v loňském roce 1175 pojistných podvodů za 310 milionů korun. O rok dříve bylo podvodů o dvě stovky méně. Za trestný čin pojistného podvodu může jít pachatel do vězení až na dvanáct let. Standardně největší výskyt podvodného jednání registrují pojišťovny u motorových vozidel. Zhruba 60 % škod z těchto podvodů se uplatňuje z havarijního pojištění, kde výše nárokované škody narůstá zejména kvůli fingovaným krádežím aut. Alarmující je podle asociace rovněž nárůst pojistných podvodů v oblasti pojištění přepravy, jejichž počet sice není příliš vysoký, jde o velké částky. Kam směřuje pojistný trh FP-finanční poradce str. 10 Afiz Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Pololetní výsledky pojišťoven nebyly nijak překvapivé. Trh již v roce 2005 totiž silně zbrzdil svůj růst, takže nějaký zvrat nic nesignalizovalo. Rozhodly tedy až výsledky posledního čtvrtletí. Hovoříme ovšem o životním pojištění: růst předepsaného pojistného o 4,8 % není rozhodně neúspěchem. Jak vidíme v tabulce 1, právě toto čtvrté čtvrtletí bylo rozhodující již v roce 2005, přestože loni určitou naději vzbudil i znatelný nárůst za třetí čtvrtletí. Ještě horší situace se předloni projevila v počtu nově uzavřených smluv, který klesl o více než čtvrtinu, ale i v tomto ukazateli se díky právě loňskému 3. čtvrtletí blýská na lepší časy. Předběžná celoroční data již umožňují pokusit se o vyhodnocení skutečných trendů. Za rok 2005 růst hrubého pojistného o 1,6 % při průměrné míře inflace 1,9 % znamenal reálný pokles. Jedinou pozitivní okolností byl rostoucí podíl běžně placeného pojistného na úkor jednorázového. Za loňský rok vidíme nárůst hrubého pojistného o 4,8 %, což při 2,5% inflaci signalizuje víc než 2% reálný nárůst. Zejména díky již zmíněnému 3. čtvrtletí s jeho meziročním nárůstem o 9,5 %! Námitky skeptiků však hned ukáží na některé disproporce, které by mohly prvotní optimismus poněkud utlumit. KUDY KAM O tom, jakým směrem napnout síly, jistě přemýšlejí všechny pojišťovny. Stále častěji se také setkáváme se změnou rétoriky od tzv. rezervotvorných (spořicích) k reálnému pojišťování rizik. Prostor je jistě v produktech bankopojištění obecně a ve strukturovaných produktech (např. vázaných na podkladová aktiva buď zajištěná, nebo více či méně exotická) zvláště. Není jistě náhodou, že největší růst - neuvěřitelných 81 % Pojišťovny ČS a 12% růst ČSOB Pojišťovny - zaznamenaly právě členové finančních skupin se silnou pobočkovou sítí a sériemi jednorázových produktů. Metodickou otázkou zůstává, zda nezapočítávat do určitého pohledu na celkový trh i penzijní připojištění, které má nepochybně znaky životního pojištění. O případné penzijní reformě raději ani nehovořit JAKÝMI CESTAMI V třetí tabulce vidíme údaje jak o počtech zaměstnanců i zprostředkovatelů, tak o nákladech vynaložených pojišťovnami na své zaměstnance. Vidíme, že počet zaměstnanců za rok 2005 o téměř 4 % klesl, ale loni se pokles zastavil, dokonce po 3. čtvrtletí meziročně o několik desítek vzrostl. Průměrná mzda více než 14 tisíc zaměstnanců roste a již přesahuje korun, což jistě špatné není. Asi nejzajímavější pohled nabízejí poslední řádky, které ukazují, jak se vyvíjejí počty pojišťovacích zprostředkovatelů. Celkem jich za rok 2005 ubylo přes 18 % na necelých lidí, jejich počet tedy klesl o více než 6 tisíc osob. Letos se skokový pokles o dalších 6 tisíc lidí projevil v 1. čtvrtletí a pohybuje se tak kolem osob. To je ovšem součet zaměstnanců pojišťoven a zprostředkovatelů-osvč. A zatímco pokles roku 2005 šel na jejich účet, letošní úbytek jde z pojišťoven. Naopak počet OSVČ loni za druhé a třetí čtvrtletí již opět o téměř 3 tisíce lidí stoupl a vlastně se tak vrátil na úroveň začátku roku Toto jsou však data Českého statistického úřadu, která zatím končí 3. čtvrtletím, takže na celoroční si musíme ještě počkat. 4

5 VÝVOJ REZERV Rezervy možná zdánlivě nejsou tím nejdůležitějším v pojistném byznysu, ale tlak na ně i na jejich strukturu bude stále větší (již jen z hlediska aplikace Solvency 2). Zajímavý je jejich vývoj také z toho hlediska - kolik mají v rezervotvorných složkách pojištění lidé naspořeno. Souhrn ukazuje tabulka 2, bohužel počítat nějaké průměry by bylo velmi klamné, protože stále ještě většina (miliony) pojistek je na velmi nízké pojistné částky. Rezervy na životní pojištění v roce 2005 vzrostly o 14,5 miliardy korun, z toho o 3,7 milionu na IŽP. Za posledních známých 12 měsíců ( až ) můžeme vyčíst nárůst již o víc než 17 miliard korun a z toho na IŽP ( je-li nositelem investičního rizika pojistník) o 6 miliard korun. Porovnáním vidíte, že dynamika nárůstu rezerv je způsobena právě a pouze díky IŽP (bez jeho započtení by nárůst byl jen lineární). PŘEDBĚŽNÁ DATA ČAP Další tabulky 4 až 6 a graf nám umožňují pohled dovnitř trhu, kde také vidíme velmi zajímavé náznaky. Prvním je porovnání trhu za uplynulý rok z hlediska členění životní vs. neživotní pojištění. Celkově trh měřený předepsaným pojistným vzrostl o 3,75 %, na čemž se projevil zejména růst životního pojištění, které vzrostlo o 4,8 %, zatímco neživotní jen o 3,08 %. V životním pojištění dále pokračuje trend daleko rychlejšího tempa růstu běžně placeného pojistného, které vzrostlo o 6,7 %, zatímco jednorázově placené pojistné nepatrně kleslo. Při pohledu na jednotlivé hráče na trhu a jejich indexy vidíme meziroční 12% pokles České pojišťovny, která si však 28% podílem na trhu stále udržuje dominantní postavení. Následují Kooperativa s 13,3 % a ING Životní pojišťovna s 12,6 % a velkou pětku doplňují ČSOB Pojišťovna a Pojišťovna ČS, které se blíží 10% podílům. Tato pětice pojišťoven tak zaujímá téměř tři čtvrtiny celého trhu životního pojištění. Z těchto velkých hráčů vidíme zejména neuvěřitelný úspěch u Pojišťovny ČS s více než 80% nárůstem, 12% růst ČSOB Pojišťovny, přes 6 % si polepšila ING Životní pojišťovna (do nedávna National Neederlanden) a růstu o téměř 4 % dosáhla i Kooperativa. PRODUKCE ZA ROK 2006 Jiné ukazatele však vidíme v souhrnné tabulce 6, mapující obchodní produkci pojišťoven za rok 2006, která sice vzrostla o krásných 12,6 %, ale kde objem pojistného běžně placených uzavřených smluv o 2 % dokonce poklesl, zatímco u těch jednorázově placených vzrostl o téměř 23 %. U počtu uzavřených smluv pak vidíme meziroční pokles o téměř 18 %. Přesto počet smluv v kmeni životního pojistného již celkem překročil 10 milionů. Na každého obyvatele tak připadá (v průměru, samozřejmě) jedna životní pojistka! Bohužel většinou jde zajisté stále jen o prakticky směšné pojistné částky. Z těchto souhrnů je zatím předčasné vyvozovat dalekosáhlé konsekvence, ale i optikou trendů celkových údajů jistě znalý čtenář nahlédne i do příčin určitých disbalancí právě například ukazatelů běžně a jednorázově placených produktů. Graf PODÍLY NA TRHU ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2006 Allianz 7 % ostatní 7 % Pojišťovna ČS 9 % Kooperativa 13 % Komerční pojišťovna 5 % ING Životní pojišťovna 13 % Generali 4 % ČSOB Pojišťovna 9 % Česká pojišťovna 28 % AMCICO AIG Life 4 % AXA životní pojišťovna 3 % ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN 5

6 Tabulky TAB. 1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V POJIŠŤOVNÁCH (MIL. KČ) Ukazatel Rok 1. čtvrtletí Index Předepsané hrubé pojistné , ,0 Náklady na pojistná plnění , ,2 Počet uzavřených pojistných smluv (ks) , ,7 Počet vyřízených pojistných událostí (ks) , ,0 Počet nevyřízených pojistných událostí ,8 k poslednímu dni čtvrtletí (ks) ,0 2. čtvrtletí Index 3. čtvrtletí Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 4. čtvrtletí Index Od poč. roku Index , , , , , , , , , , , , , , ,2 ZDROJ: ČSÚ TAB. 2 REZERVY POJIŠŤOVEN (MIL. KČ) Ukazatel Rok Stav k Rezervy na neživotní pojištění celkem Rezervy na životní pojištění celkem Z toho: Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Stav k Stav k Stav k

7 TAB. 3 ZAMĚSTNANCI, MZDY, ZPROSTŘEDKOVATELÉ POJIŠTĚNÍ V POJIŠŤOVNÁCH Ukazatel Rok 1. čtvrtletí Index Počet aktivních jednotek ve ,1 sledovaném období ,9 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ,1 ve fyzických osobách ,6 přepočtené počty , ,3 Mzdy (bez OON) (mil. Kč) , ,8 Ostatní osobní náklady (mil. Kč) , ,3 Průměrná mzda na přepočtené počty (Kč) , ,6 Počet zprostřed. pojištění k poslednímu ,9 dni čtvrtletí ,1 z toho: fyzické osoby , ,7 2. čtvrtletí Index 3. čtvrtletí Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 4. čtvrtletí Index Od poč. roku Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 7

8 ,2 ZDROJ: ČSÚ TAB. 4 PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ ŽP A TEMPO JEHO NÁRŮSTU ZA R Pojišťovna Předepsané poj. Index ŽP (tis. Kč) 2006/2005 Allianz ,95 AMCICO AIG Life ,66 AVIVA ,26 AXA životní pojišťovna ,4 Česká pojišťovna ,97 ČPP ,83 ČSOB Pojišťovna ,97 Generali ,26 Hasičská ,06 ING Životní pojišťovna ,07 Komerční pojišťovna ,59 Kooperativa ,9 Pojišť. CARDIF PRO VITA ,88 Pojišťovna ČS ,45 UNIQA ,97 VICTORIA VOLKSBANKEN ,44 Wüstenrot ,18 Celkem ,8 ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN TAB. 5 PODÍLY PRŮBĚŽNĚ A JEDNORÁZOVĚ PLACENÉHO POJISTNÉHO (TIS. KČ) Pojišťovna Průběžně placené Jednorázově placené Podíl průběžně placených (%) Allianz % AMCICO AIG Life % AVIVA % AXA životní pojišťovna % Česká pojišťovna % ČPP % ČSOB Pojišťovna % Generali % Hasičská % ING Životní pojišťovna % Komerční pojišťovna % Kooperativa % Pojišťovna CARDIF PRO VITA % Pojišťovna ČS % UNIQA % VICTORIA VOLKSBANKEN % Wüstenrot % Celkem % Index 2006/ ,7 99,88 ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN TAB. 6 - VYBRANÉ PŘEDBĚŽNÉ PARAMETRY ČAP Ukazetel 1-12 / / 2006 Index 2006/ 2005 Počet smluv ve kmeni (ks) Celkem ,86 Životní pojištění ,69 Obchodní produkce životního pojištění (tis. Kč) Obchodní produkce celkem ,62 8

9 v tom: běžně placené ,01 jednorázově placené ,79 Obchodní produkce životního pojištění (ks) Obchodní produkce celkem ,46 v tom: běžně placené ,81 jednorázově placené ,45 ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Foto popis Zveřejňování poplatků NIC NEVYŘEŠÍ FP-finanční poradce str. 13 Téma Pojišťovny a pojišťovnictví zpět O změnách v České asociaci pojišťoven, ale i o pojistném trhu a lidech, kteří se na něm pohybují, jsme si povídali s ing. Tomášem Síkorou, generálním tajemníkem České asociace pojišťoven. * V čele ČAP jste něco přes půl roku. Co se za tu dobu na fungování ČAP změnilo? Mám pocit, že si pojišťovací sektor uvědomil potřebu vykročit novým směrem v oblasti intenzivnější komunikace nejen s klíčovými partnery, ale i mezi sebou. Dostal jsem šanci být v centru dění a mám vcelku dobrý pocit, že jsme se skutečně pohnuli kupředu. Především měníme způsob práce z reaktivního plnění úkolů na proaktivní přístup jednotlivců. Snažím se okolo sebe koncentrovat takový tým lidí, který přichází s novými nápady, nebojí se přijmout odpovědnost, o věci se aktivně zajímá a intenzivně komunikuje. Mým cílem je vytvořit kulturu přátelské atmosféry, v dynamickém prostředí s moderními řídícími prvky. Externě viditelnou stránku změn dokazuje i naše nové sídlo a logo. Provedli jsme také audit činností a zbavili se těch, které zájmy našich členů nijak neposouvaly dopředu. Koncentrujeme se na kvalifikované podávání zpětné vazby státní správě v oblasti legislativy a prosazování našich názorů a zájmů, pocházejících z praxe pojišťoven. Vyhledáváme také příležitosti sjednocení postupů našich členů v běžné pojišťovací praxi tak, aby se to pozitivně promítlo jak do ekonomiky pojišťoven, tak i do kvalitnějších služeb pro zákazníky. A co je klíčové: chceme dbát na informování veřejnosti. Samozřejmě budeme dávat relevantní informace veřejnosti a novinářům, bojovat s podvodem i s neetickým chováním zprostředkovatelů. * Dynamika růstu životního pojištění klesá. Jaké výsledky odhadujete za rok 2006? A jak to bude vypadat letos? Předběžné výsledky za loňský rok ukazují, že dynamika růstu trhu stále stagnuje. Oproti roku 2006 však zaznamenáváme lehký růst v oblasti životního pojištění. Příčinou nízké dynamiky je zejména ten fakt, že na trhu se stále více uplatňují i jiné finanční produkty. Lidé mají možnost si vybrat z více možností. To za prvé. A za druhé: velké zprostředkovatelské firmy, které před lety začínaly výhradně s prodejem životního pojištění, dnes nabízejí i jiné produkty než především životní pojištění. A za třetí: podpora státu, pokud jde o prodej životního pojištění, stagnuje, lépe řečeno se vyčerpala. Mnozí, kteří chtěli využít dvanáctitisícového daňového odpočtu, toho již využili, a přesto, že by mohli do životního pojištění vkládat více peněz, nemají pro to daňovou motivaci. Také nám chybí důchodová reforma, v níž by životní pojištění mohlo hrát jednu z významných rolí. Zatím nebyla realizována ani reforma zdravotnictví, kde by pojišťovny opět mohly hrát díky svému know-how i schopnosti nabídnout kvalitní řešení významnou roli. Uvidíme, zda tato témata posune dopředu rok ČAP má podrobné analýzy možností a je připravena o těchto problémech diskutovat, ale zatím bohužel nebylo stabilní politické klima. Na druhou stranu víme, že se pojišťovny musí snažit, aby na trh přicházely s inovacemi produktů. Současně musíme lidem vysvětlovat, že pojištění je finanční garancí stability jejich života. Mnoho lidí se naučilo životní pojištění vnímat pouze jako alternativu spoření, ale pojištění je primárně určeno pro zajištění rizik a platí, že čím jsem chudší, tím musím mít riziko lépe zajištěné. * V minulém čísle FP - Finančního poradce neopomněl šéfredaktor rýpnout do ČAP, protože údajně nesouhlasíte s tím, aby byl zákazník informován o nákladech spojených s finančním produktem. Co vy 9

10 na to? Jak se zdá, někdy má šéfredaktor informace, o kterých ani sama dotyčná instituce neví. Ta problematika je poněkud složitější. Pokud jde o informovanost klientů, viděl bych ji ve dvou rovinách. Jedna věc je obecná informovanost obyvatelstva v oblasti finančních produktů. Ta u nás zatím víceméně chybí. Všichni jsme se v základní škole naučili chemické složení různých sloučenin, ale v běžném životě to potřebuje jen promile z nás, zatímco s termíny jako je úroková sazba nebo směnka se seznamují jen studenti na vysokých školách ekonomického zaměření. Přitom se s těmito a podobnými ekonomickými pojmy dnes běžně setkávají všechny profese - od kominíků až po manažery. Jak je vidět, v českém státě chybí lidem obecné ekonomické vzdělání, nasvědčují tomu i výsledky průzkumů veřejnosti, které provádí ČAP nebo jednotlivé pojišťovny. Pokud se stát nebude věnovat základní edukaci, bude mít většina zákazníků dost problémů pojmům i souvislostem rozumět. Od toho už je jen krůček k tomu, aby toho zneužívali někteří zprostředkovatelé ke klamavým informacím. Naším úkolem je proto napomáhat odborné diskusi a přispět k řešení obsahu osnov v oblasti finančnictví - a to od základní školy až po střední. To je ovšem běh na dlouhou trať, to nelze změnit ze dne na den. Současně však potřebujeme i aktuální řešení. Asociace a finanční instituce by proto měly prostřednictvím veřejně dostupných kanálů finanční pojmy vysvětlovat a dohánět tak chybějící vzdělání v tomto směru. V rámci změn v ČAP se chystáme změnit nejen design webových stránek, ale především jejich obsah. Součástí našich web stránek bude jakýsi rádce spotřebitele, kde se budeme snažit lidem vysvětlovat klíčové pojmy z oblasti pojišťovnictví. V obecné rovině tam klienti najdou také informace o podstatě jednotlivých pojistných produktů a jejich vhodnosti pro určité potřeby klienta. Současně musíme veřejnost přesvědčit, aby před nákupem produktu věnovala nějaký čas nastudování těchto užitečných rad. Uvažujeme také o tom, že by pojišťovny dávaly klientům jednotný srozumitelný popis produktu, který kupují. Tím by se omezily snahy některých zprostředkovatelů prodat produkt k jinému účelu, než k jakému je určen. Klient by totiž z takového popisu sám pochopil, k jakému účelu je produkt vhodný. * Ale přece jen - to skutečně pojišťovny nedokážou jednoduchým způsobem vyčíslit náklady, spojené s uzavřením smlouvy tak, aby to lidé pochopili? K čemu zákazník potřebuje znát cenu produktu? Vždyť to není ani schopen posoudit. Konstrukce nákladů sestává z mnoha položek, a když se na to potenciální klient podívá, tak může říci: tohle se mi zdá drahé - ať to pojišťovna zlevní. Ale to je hloupost. Všichni přece dobře víme, že to, co dělá hlavní rozdíl v ceně stejného produktu, to je provize, nikoli jiné náklady pojišťoven. To je klíčový problém. Zprostředkovatel je povinen podle zákona sdělit jeho způsob odměňování, pokud o to klient požádá, ale jak může obyčejný člověk posoudit, zda je to hodně nebo málo? Jak dokáže tuto odměnu objektivně posoudit, jaké použije srovnávací parametry? Myslím, že cesta vede jiným směrem. Zkusme se spíše u životního pojištění ptát: Vážený kliente, kupujete si skutečně to, co jste chtěl? Víte o tom, že spořicí efekt u životního pojištění se dostaví až za více než deset let? Chcete především jistotu pojistné ochrany, nebo vám jde jen o zhodnocení peněz? A pokud se takový člověk přizná, že chce pouze zhodnocovat své peníze do tří let, pak doporučujme jiné řešení. * Tím se ale všechna odpovědnost převádí na zprostředkovatele Jednoznačně, odpovědnost z povinnosti komunikace s klientem rozhodně ano. Zprostředkovatel by především měl znát výhody i omezení jednotlivých typů produktů. Za tu dobu, co se podílím na práci ČAP, jsem dostal na stůl různé případy, které se ve smyslu nedostatečně poskytnutých informací klientovi staly. V 99 % se prokázalo, že pojišťovna udělala maximum pro to, aby odborně připravila zprostředkovatele nebo distribuční sítě, a v rámci současné praxe informovala klienta ve svých materiálech. Ale i tak zprostředkovatelé ve snaze vydělat řeknou zákazníkovi cokoliv. Nakonec spoléhají na zmiňovanou neinformovanost. Najdou se dokonce i takoví, kteří nedělají s klientem povinný zápis o jednání a vyhodnocení jeho přání a potřeb. Když si někdo například odmítne pojistit dům proti vichřici nebo mu to zprostředkovatel dostatečně nevysvětlí a nenechá si o svém rozhodnutí podepsat záznam, škodu v případě vichřice pochopitelně utrpí klient. Samozřejmě že ve svých důsledcích je pak vždy naštvaný na pojišťovnu, i když jím podepsané pojistné podmínky hovoří jasně. Víme všichni, že klient chce pojištění obvykle co nejlevnější a zprostředkovatel se mnohdy bojí argumentovat, aby vůbec něco prodal, tak uzavře jakékoli řešení. Problém tedy není tak jednoduchý, jak je často prezentován. Jsem toho názoru, že zveřejňování poplatků nebo provizí spokojenost a informovanost klientů nevyřeší. 10

11 * Vzdělávání je ovšem běh na dlouhou trať Diskuse i na toto téma byla také nedávno na půdě AKAT (asociace pro kapitálový trh). Účastnili se jí všichni významní partneři na trhu včetně Ministerstva financí ČR a České národní banky. ČAP tam jasně deklarovala připravenost k diskusi o všeobecné edukaci jak v rovině základního školství, tak i v rovině vlastních iniciativ předávání srozumitelných informací klientovi. Samozřejmě že problém (ne)edukace národa nelze odstranit za několik málo let. Čím dříve však začneme, tím dříve nebudeme muset řešit hodně současných problémů souvisejících s úrovní etického a odborného jednání zprostředkovatelů. Informovaný klient pak částečně sám vyčistí trh od nekalých praktik. * Jakým kanálům dávají pojišťovny přednost při prodeji svých produktů? Začal bych poněkud z širšího úhlu pohledu. Často rozebíráme pojem nezávislý poradce. Diskutovali jsme o tom s pojišťovnami také na půdě ČAP a dospěli jsme k jednoduché definici: obecný potenciál nezávislosti má jenom ten, kdo dostává honorář od klienta a není závislý na provizi. Jakým jiným způsobem kvantifikovat míru nezávislosti? Je skutečně nezávislý zprostředkovatel, který pracuje pro pět pojišťoven, nebo dokonce pro deset? V praxi si distribuční sítě obvykle vyberou nějaký oblíbený produkt, (často ten, za který získají největší provize), a začnou ho zákazníkům plošně doporučovat s tím, že oni jsou přece nezávislí a mají smlouvy nejméně s dvaceti institucemi, a tím pádem vybírají to nejlepší. Již jako zástupce zprostředkovatelského sektoru jsem vždy tvrdil, že rozhodující měrou nezávislosti není počet produktů, které mohu zprostředkovat, ale vhodně vybraný typ produktu, resp. jejich kombinace. Nakonec vysoká konkurence nabídku i ceny v příslušném segmentu přiblížila a výběr produktu pak závisí především na detailech a variabilitě. Dnes již také nikdo nepochybuje o všeobecné stabilitě finančních institucí, na níž zprostředkovatelé kdysi stavěli své argumenty. Jediný, kdo má potenciál být opravdu nezávislý, je makléř, který si nechá zaplatit za radu přímo od zákazníka. Všichni ostatní jsou zprostředkovatelé (výhradní, nebo nevýhradní), o jejichž nezávislosti rozhoduje spíše interní morálka a úroveň znalostí. * Ale tím jste mi neodpověděl na otázku, koho pojišťovny preferují pokud jde o prodej jejich produktů. Myslím, že pojišťovny obecně preferují především stabilitu, kvalitu a dlouhodobost spolupráce, ať se již jedná o vlasti distribuční cesty nebo externisty. Samozřejmě každá z alternativ má své výhody i negativa -náklady, schopnost implementovat prodejní postupy, etika, loajalita atd. V každém případě všeobecný trend v oblasti distribuce je i z pohledu různých druhů produktů pro různé životní cíle tzv. cross-selling. Ten je samozřejmě zaváděn i v rámci vlastních sítí pojišťoven a již schopností některých distribučních kanálů nabídnout klientovi komplexní servis předčí v kvalitativní rovině schopnosti externích sítí. * Vraťme se nyní k placenému finančnímu poradenství. Jaká je u nás jeho perspektiva? Pokud chce klient skutečně větší jistotu objektivity, pak si musí vybrat poradenskou firmu, která si za to nechá zaplatit. Ta si pak ovšem nesmí vzít provizi od finanční instituce, protože právě na její výši může být rada závislá. Je ovšem otázkou, kolik občan ušetří, pokud si celkové řešení jeho potřeb nechá vypracovat drahým specialistou. V případě pojištění se mu podle mého názoru detailní analýza a teoretická úspora z vybrané varianty versus zaplacená cena za radu nevyplatí. Jiné to však může být u velkých průmyslových pojištění nebo investičních produktů (tím nemyslím investiční pojištění). Bohužel, zákon č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí tento problém nevyřešil. * Dělá ČAP něco pro to, aby se to dořešilo? Uvědomme si, že půl roku nefungovala vláda. Přesto jsme zpracovali teze, které diskutujeme s Ministerstvem financí ČR i s partnerskými asociacemi. Od tezí je třeba jít dál a rozvinout skutečnosti, které trhu prospějí. Bavíme se o jakési variantě řidičáku, tedy o vydání licencí například pro prodej cestovního pojištění, stavebního spoření atd. Nároky na prodejce, byť by je řešily různé legislativní normy, by měly být vždycky pro finanční produkty stejné. Nemusíme přece požadovat odborné zkoušky na někom, kdo prodává pouze cestovní pojištění nebo penzijní fond. Větší požadavky musíme mít na toho, kdo prodává životní pojištění nebo investiční fondy. A ještě vyšší požadavky musíme mít na ty, kteří radí lidem s investicemi na kapitálovém trhu. Je nutné vyjít ze současné legislativy a snažit se nějakým způsobem tyto věci narovnat. Dosud jsme stále řešili otázku získání 11

12 licence v oblasti prodeje pojištění- důvěryhodnost, zkouška apod., a to i pro prodej komoditních produktů. Ale pozor! Sice komplikujeme získání řidičáku - ale co když někdo pojede na červenou a bude přistižen? Proč by ho neměl postihnout zákaz činnosti, buď částečný, nebo doživotní. Co když se například prokáže, že zprostředkovatel nepostupoval podle zákona, tj. nesepsal s klientem jeho nároky a požadavky (některé pojišťovny dokonce tyto podmínky ještě zpřísnily), v tu chvíli musí nastoupit institut trestu. Dnes v praktické rovině zdravá represe chybí. V současné době takový zprostředkovatel nemá strach z ničeho. Je povinně pojištěn, takže škodu za něj většinou zaplatí pojišťovna. Odejmutí registrace ze strany ČNB je administrativní špička ledovce a je zatím neúčinné. Jak vidíte, systém je stále ještě nedořešený. Pak je tu ještě další problém, a to je bezdůvodné přepojišťování klientů, které obvykle končí jejich zklamáním. Pověst ovšem utrpí i pojišťovna, která byla před třemi, čtyřmi lety podle tvrzení zprostředkovatele nejlepší na trhu a produkt byl extrémně výhodný, ovšem situace se údajně změnila. Tohle možná platí u investičních fondů, ale u životního pojištění je to neopodstatněné. V současné době se hodně diskutuje o tom, jak tomu zabránit. Samozřejmě nejlépe vzděláváním, o kterém jsem již hovořil. Ale také vytvářením legislativních nástrojů pro omezení takové obchodní taktiky Precedens již existuje v Nizozemsku a v Rakousku. Tam zprostředkovatelé ze zákona ručí svojí provizí pět let. Dokonce jim nelze v první splátce vyplatit najednou víc než polovinu provize. V Nizozemsku se zprostředkovatelům dokonce platí provize postupně v průběhu deseti let. Pokud by tedy zprostředkovatel doporučil klientovi smlouvu stornovat v době stanovené zákonem, sám na to doplatí. Tím je omezena motivace nelogického přepojišťování. Sektor tak navíc nepřitahuje zlatokopy, kteří chtějí vybrat vysoké provize a potom hned odejít jinam. Naším cílem je chránit pojišťovny i klienty. Inspirace ze zahraničí je jednou z myšlenek, která by mohla vyřešit tento problém i v České republice. Foto popis Ing. Tomáš Síkora, generální tajemník České asociace pojišťoven se zkušenostmi z finančního poradenství 12

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Kolektiv autorů, KPO, EF TUL EF TUL, KPO; NFVP 8.8.2013

Kolektiv autorů, KPO, EF TUL EF TUL, KPO; NFVP 8.8.2013 2013 Analýza pojistného trhu IV, rok 2011 Projekt Technické univerzity v Liberci, Ekonomické fakulty, Katedry pojišťovnictví Financovaný Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Kolektiv

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR 4. října Jak se jednotlivé třídy podílejí na celkovém růstu registrací Růst registrací ve srovnání / Celkové registrace v roce Třída Q1 Q2 VII-VIII I-VIII Nižší střední

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Tisková zpráva. Pozitivní obrat se blíží. Výsledky studie GfK zjišťující spotřebitelské klima v Evropě ve čtvrtém čtvrtletí 2013

Tisková zpráva. Pozitivní obrat se blíží. Výsledky studie GfK zjišťující spotřebitelské klima v Evropě ve čtvrtém čtvrtletí 2013 Tisková zpráva Pozitivní obrat se blíží 24. února 2014 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 ursula.fleischmann@gfk.com Výsledky

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 3 KM - IT PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více