ČP odhalila 1200 pojistných podvodů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČP odhalila 1200 pojistných podvodů"

Transkript

1 ČP odhalila 1200 pojistných podvodů Právo str. 20 Trhy & ekonomika (svj) Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Česká pojišťovna (ČP), která je největším pojišťovacím ústavem v zemi, odhalila v loňském roce 1175 případů pojistných podvodů celkem za 310 miliónů korun. V roce 2005 to přitom bylo 921 případů za 224 miliónů korun, informovala včera Právo pojišťovna. Ve všech krajích odhalili detektivové ČP více podvodů než o rok dřív. Nejvíce podvodníků loni zaznamenali v Praze, západních Čechách a na severní Moravě, naopak nejlépe dopadly stejně jako předloni severní Čechy. Nejvíce podvodů se týkalo automobilů, staveb a domácností. Výjimkou ale nejsou ani kalamity, neboť se někteří lidé mylně domnívají, že v této době je kvůli mnoha případům obezřetnost kontrolních systémů otupena. To však není pravda, řekl Právu mluvčí ČP Václav Bálek. Specialisté všech pojišťoven v Česku prošetřovali loni téměř 5000 pojistných událostí klasifikovaných jako pojistné podvody, což bylo téměř o 40 procent více než v předchozím roce. Před neoprávněným vyplacením tak uchránily skoro půl miliardy korun, uvedla tento týden Česká asociace pojišťoven. V ČR stále stojí podobně jako jinde v Evropě zhruba za každou sedmou nahlášenou pojistnou událostí podvod či pokus o něj. finance.cz Pojistné podvody se množí i díky počasí finance.cz str. 0 POJIŠTĚNÍ Finance.cz Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Boj s pojistnými podvody neutichá. Během loňského roku prošetřovali specialisté pojišťoven téměř 5000 pojistných událostí, které byly klasifikovány jako pojistný podvod. Díl viny na tomto výsledku nese i nepříznivé počasí a přírodní kalamity Přestože role komerčního pojištění v tuzemsku v posledních letech roste, ve srovnání s vyspělými státy s rozvinutým pojistným trhem máme stále co dohánět. O tom svědčí především ukazatele pojištěnosti, konkrétně ukazatel poměřující výši předepsaného pojistného s velikostí hrubého domácího produktu. Zatímco v České republice se hodnota tohoto ukazatele pohybuje na hranici 4 %, ve státech EU je jeho výše zhruba dvojnásobná. Přesto i v pojištění můžeme najít oblast, ve které za vyspělou Evropou nijak zvlášť nezaostáváme. Tou je oblast pojistných podvodů. Několik let v pruhovaném Pojistné podvody patří k pojišťovnictví odjakživa.pojistného podvodu se podle 250a odst. 1 trestního zákona dopouští ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Přestože jde o závažný trestný čin, za který podle Zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona může v případě škod velkého rozsahu počítat až s dvanácti lety odnětí svobody, postoj společnosti k pojistným podvodům je víceméně tolerantní. To potvrzují i slova Pavla Vodochodského, předsedy sekce pojistného podvodu v České asociaci pojišťoven: Pojistný podvod je společensky tolerovaným činem, protože zdánlivě neexistuje okamžitě viditelná oběť, ale lidé si bohužel stále neuvědomují, že obětí je každý slušný člověk." Tento nešvar tak celosvětově způsobuje miliardové škody, a to nejen pojišťovnám, ale i jejich klientům. Rostoucí náklady na neoprávněně vyplacená pojistná plnění se totiž logicky projeví i na výši pojistných sazeb. 1

2 Loňské statistiky příliš nepotěší Podíváme-li se na loňské statistiky České asociace pojišťoven, čísla nejsou příliš optimistická. Ve srovnání s rokem 2005 došlo k nárustu počtu pojistných podvodů o téměř 40 procent. Svůj díl viny na tom nese i nepříznivé počasí a přírodní kalamity, které pravidelně postihují naši republiku již několik let. V loňském roce bylo přibližně 25 % pojistných podvodů odhaleno právě při likvidaci pojistných událostí vzniklých při sněhových kalamitách a povodních. Nejčastěji spočívá podvodné jednání v navýšení škody z pojistné události, nebo zpětné pojištění majetku postiženého kalamitou, který ovšem před kalamitou pojištěn nebyl. Žebříčku tradičně vévodí automobily Drtivá většina pojistných podvodů se však stále týká pojištění vozidel, kdy 6 z 10 podvodů míří do automobilové oblasti, konkrétně do havarijního pojištění. Výše nárokované škody narůstá především díky fingovaným krádežím motorových vozidel. Nesoulad mezi finanční a věcnou výší škody na voze, bohatá škodní historie pojištěného vozu, opakovaná výplata na jeden bankovní účet. To jsou některé z indikátorů, které signalizují zvýšené riziko vzniku pojistného podvodu. Výrazné omezení automobilových podvodů by mohl přinést jednotný registr, ve kterém by si pojišťovny měly vyměňovat informace o klientech a jejich nehodách v minulosti. O tomto smělém plánu se již delší dobu v pojistných kuloárech mluví, ale zatím se toho příliš neděje. Alespoň výsledky nejsou příliš viditelné. Životní podvody na nemalé částky Pokusy obohatit se cestou pojistného podvodu se však nevyhýbají ani oblasti životního pojištění. Touha některých lidí po výplatě pojistné částky je zarážející, což dokazují případy z poslední doby, kdy se začínají objevovat i doposud neznámé případy sebepoškozování klientů pojištěných na vysokou částku na trvalé následky. Tabulka: Pojistné podvody a uchráněné hodnoty v posledních dvou letech Oblast pojištění Počet pojistných událostí Uchráněné hodnoty (tis. Kč) Pojištění vozidel Pojištění přepravy

3 Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění osob Celkem Zdroj: Tisková zpráva ČAP Pojišťovny se brání Snad všechny větší pojišťovny už dnes mají specializovaná pracoviště pro boj s podvody, která využívají různých metod a postupů k odhalení nekalého jednání a disponují informačními systémy a databázemi evidující skupiny podezřelých škod, pojištěných předmětů i osob. V průběhu loňského roku se tuzemským pojišťovnám podařilo uchránit před neoprávněným vyplacením téměř půl miliardy korun. Schopnost komerčních pojišťoven odhalovat podvodné jednání neustále roste, nejen díky jejich vzájemné spolupráci, ale i díky stále intenzivnější kooperaci v rámci skupin států EU i celosvětově. Ale zřejmě ani ten nejpropracovanější systém neodhalí všechno. URL NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. Podvádí se stále víc FP-finanční poradce str. 7 Monitor Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Podvodem či pokusem o něj je údajně každá sedmá pojistná událost. Specialisté pojišťoven loni v Česku prošetřovali téměř pět tisíc pojistných událostí klasifikovaných jako pojistné podvody, což bylo téměř o 40 % více než v předchozím roce. V roce 2006 uchránili před neoprávněným vyplacením 3

4 skoro půl miliardy korun, uvedla Česká asociace pojišťoven. Největší Česká pojišťovna odhalila v loňském roce 1175 pojistných podvodů za 310 milionů korun. O rok dříve bylo podvodů o dvě stovky méně. Za trestný čin pojistného podvodu může jít pachatel do vězení až na dvanáct let. Standardně největší výskyt podvodného jednání registrují pojišťovny u motorových vozidel. Zhruba 60 % škod z těchto podvodů se uplatňuje z havarijního pojištění, kde výše nárokované škody narůstá zejména kvůli fingovaným krádežím aut. Alarmující je podle asociace rovněž nárůst pojistných podvodů v oblasti pojištění přepravy, jejichž počet sice není příliš vysoký, jde o velké částky. Kam směřuje pojistný trh FP-finanční poradce str. 10 Afiz Pojišťovny a pojišťovnictví zpět Pololetní výsledky pojišťoven nebyly nijak překvapivé. Trh již v roce 2005 totiž silně zbrzdil svůj růst, takže nějaký zvrat nic nesignalizovalo. Rozhodly tedy až výsledky posledního čtvrtletí. Hovoříme ovšem o životním pojištění: růst předepsaného pojistného o 4,8 % není rozhodně neúspěchem. Jak vidíme v tabulce 1, právě toto čtvrté čtvrtletí bylo rozhodující již v roce 2005, přestože loni určitou naději vzbudil i znatelný nárůst za třetí čtvrtletí. Ještě horší situace se předloni projevila v počtu nově uzavřených smluv, který klesl o více než čtvrtinu, ale i v tomto ukazateli se díky právě loňskému 3. čtvrtletí blýská na lepší časy. Předběžná celoroční data již umožňují pokusit se o vyhodnocení skutečných trendů. Za rok 2005 růst hrubého pojistného o 1,6 % při průměrné míře inflace 1,9 % znamenal reálný pokles. Jedinou pozitivní okolností byl rostoucí podíl běžně placeného pojistného na úkor jednorázového. Za loňský rok vidíme nárůst hrubého pojistného o 4,8 %, což při 2,5% inflaci signalizuje víc než 2% reálný nárůst. Zejména díky již zmíněnému 3. čtvrtletí s jeho meziročním nárůstem o 9,5 %! Námitky skeptiků však hned ukáží na některé disproporce, které by mohly prvotní optimismus poněkud utlumit. KUDY KAM O tom, jakým směrem napnout síly, jistě přemýšlejí všechny pojišťovny. Stále častěji se také setkáváme se změnou rétoriky od tzv. rezervotvorných (spořicích) k reálnému pojišťování rizik. Prostor je jistě v produktech bankopojištění obecně a ve strukturovaných produktech (např. vázaných na podkladová aktiva buď zajištěná, nebo více či méně exotická) zvláště. Není jistě náhodou, že největší růst - neuvěřitelných 81 % Pojišťovny ČS a 12% růst ČSOB Pojišťovny - zaznamenaly právě členové finančních skupin se silnou pobočkovou sítí a sériemi jednorázových produktů. Metodickou otázkou zůstává, zda nezapočítávat do určitého pohledu na celkový trh i penzijní připojištění, které má nepochybně znaky životního pojištění. O případné penzijní reformě raději ani nehovořit JAKÝMI CESTAMI V třetí tabulce vidíme údaje jak o počtech zaměstnanců i zprostředkovatelů, tak o nákladech vynaložených pojišťovnami na své zaměstnance. Vidíme, že počet zaměstnanců za rok 2005 o téměř 4 % klesl, ale loni se pokles zastavil, dokonce po 3. čtvrtletí meziročně o několik desítek vzrostl. Průměrná mzda více než 14 tisíc zaměstnanců roste a již přesahuje korun, což jistě špatné není. Asi nejzajímavější pohled nabízejí poslední řádky, které ukazují, jak se vyvíjejí počty pojišťovacích zprostředkovatelů. Celkem jich za rok 2005 ubylo přes 18 % na necelých lidí, jejich počet tedy klesl o více než 6 tisíc osob. Letos se skokový pokles o dalších 6 tisíc lidí projevil v 1. čtvrtletí a pohybuje se tak kolem osob. To je ovšem součet zaměstnanců pojišťoven a zprostředkovatelů-osvč. A zatímco pokles roku 2005 šel na jejich účet, letošní úbytek jde z pojišťoven. Naopak počet OSVČ loni za druhé a třetí čtvrtletí již opět o téměř 3 tisíce lidí stoupl a vlastně se tak vrátil na úroveň začátku roku Toto jsou však data Českého statistického úřadu, která zatím končí 3. čtvrtletím, takže na celoroční si musíme ještě počkat. 4

5 VÝVOJ REZERV Rezervy možná zdánlivě nejsou tím nejdůležitějším v pojistném byznysu, ale tlak na ně i na jejich strukturu bude stále větší (již jen z hlediska aplikace Solvency 2). Zajímavý je jejich vývoj také z toho hlediska - kolik mají v rezervotvorných složkách pojištění lidé naspořeno. Souhrn ukazuje tabulka 2, bohužel počítat nějaké průměry by bylo velmi klamné, protože stále ještě většina (miliony) pojistek je na velmi nízké pojistné částky. Rezervy na životní pojištění v roce 2005 vzrostly o 14,5 miliardy korun, z toho o 3,7 milionu na IŽP. Za posledních známých 12 měsíců ( až ) můžeme vyčíst nárůst již o víc než 17 miliard korun a z toho na IŽP ( je-li nositelem investičního rizika pojistník) o 6 miliard korun. Porovnáním vidíte, že dynamika nárůstu rezerv je způsobena právě a pouze díky IŽP (bez jeho započtení by nárůst byl jen lineární). PŘEDBĚŽNÁ DATA ČAP Další tabulky 4 až 6 a graf nám umožňují pohled dovnitř trhu, kde také vidíme velmi zajímavé náznaky. Prvním je porovnání trhu za uplynulý rok z hlediska členění životní vs. neživotní pojištění. Celkově trh měřený předepsaným pojistným vzrostl o 3,75 %, na čemž se projevil zejména růst životního pojištění, které vzrostlo o 4,8 %, zatímco neživotní jen o 3,08 %. V životním pojištění dále pokračuje trend daleko rychlejšího tempa růstu běžně placeného pojistného, které vzrostlo o 6,7 %, zatímco jednorázově placené pojistné nepatrně kleslo. Při pohledu na jednotlivé hráče na trhu a jejich indexy vidíme meziroční 12% pokles České pojišťovny, která si však 28% podílem na trhu stále udržuje dominantní postavení. Následují Kooperativa s 13,3 % a ING Životní pojišťovna s 12,6 % a velkou pětku doplňují ČSOB Pojišťovna a Pojišťovna ČS, které se blíží 10% podílům. Tato pětice pojišťoven tak zaujímá téměř tři čtvrtiny celého trhu životního pojištění. Z těchto velkých hráčů vidíme zejména neuvěřitelný úspěch u Pojišťovny ČS s více než 80% nárůstem, 12% růst ČSOB Pojišťovny, přes 6 % si polepšila ING Životní pojišťovna (do nedávna National Neederlanden) a růstu o téměř 4 % dosáhla i Kooperativa. PRODUKCE ZA ROK 2006 Jiné ukazatele však vidíme v souhrnné tabulce 6, mapující obchodní produkci pojišťoven za rok 2006, která sice vzrostla o krásných 12,6 %, ale kde objem pojistného běžně placených uzavřených smluv o 2 % dokonce poklesl, zatímco u těch jednorázově placených vzrostl o téměř 23 %. U počtu uzavřených smluv pak vidíme meziroční pokles o téměř 18 %. Přesto počet smluv v kmeni životního pojistného již celkem překročil 10 milionů. Na každého obyvatele tak připadá (v průměru, samozřejmě) jedna životní pojistka! Bohužel většinou jde zajisté stále jen o prakticky směšné pojistné částky. Z těchto souhrnů je zatím předčasné vyvozovat dalekosáhlé konsekvence, ale i optikou trendů celkových údajů jistě znalý čtenář nahlédne i do příčin určitých disbalancí právě například ukazatelů běžně a jednorázově placených produktů. Graf PODÍLY NA TRHU ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2006 Allianz 7 % ostatní 7 % Pojišťovna ČS 9 % Kooperativa 13 % Komerční pojišťovna 5 % ING Životní pojišťovna 13 % Generali 4 % ČSOB Pojišťovna 9 % Česká pojišťovna 28 % AMCICO AIG Life 4 % AXA životní pojišťovna 3 % ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN 5

6 Tabulky TAB. 1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V POJIŠŤOVNÁCH (MIL. KČ) Ukazatel Rok 1. čtvrtletí Index Předepsané hrubé pojistné , ,0 Náklady na pojistná plnění , ,2 Počet uzavřených pojistných smluv (ks) , ,7 Počet vyřízených pojistných událostí (ks) , ,0 Počet nevyřízených pojistných událostí ,8 k poslednímu dni čtvrtletí (ks) ,0 2. čtvrtletí Index 3. čtvrtletí Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 4. čtvrtletí Index Od poč. roku Index , , , , , , , , , , , , , , ,2 ZDROJ: ČSÚ TAB. 2 REZERVY POJIŠŤOVEN (MIL. KČ) Ukazatel Rok Stav k Rezervy na neživotní pojištění celkem Rezervy na životní pojištění celkem Z toho: Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Stav k Stav k Stav k

7 TAB. 3 ZAMĚSTNANCI, MZDY, ZPROSTŘEDKOVATELÉ POJIŠTĚNÍ V POJIŠŤOVNÁCH Ukazatel Rok 1. čtvrtletí Index Počet aktivních jednotek ve ,1 sledovaném období ,9 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ,1 ve fyzických osobách ,6 přepočtené počty , ,3 Mzdy (bez OON) (mil. Kč) , ,8 Ostatní osobní náklady (mil. Kč) , ,3 Průměrná mzda na přepočtené počty (Kč) , ,6 Počet zprostřed. pojištění k poslednímu ,9 dni čtvrtletí ,1 z toho: fyzické osoby , ,7 2. čtvrtletí Index 3. čtvrtletí Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 4. čtvrtletí Index Od poč. roku Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 7

8 ,2 ZDROJ: ČSÚ TAB. 4 PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ ŽP A TEMPO JEHO NÁRŮSTU ZA R Pojišťovna Předepsané poj. Index ŽP (tis. Kč) 2006/2005 Allianz ,95 AMCICO AIG Life ,66 AVIVA ,26 AXA životní pojišťovna ,4 Česká pojišťovna ,97 ČPP ,83 ČSOB Pojišťovna ,97 Generali ,26 Hasičská ,06 ING Životní pojišťovna ,07 Komerční pojišťovna ,59 Kooperativa ,9 Pojišť. CARDIF PRO VITA ,88 Pojišťovna ČS ,45 UNIQA ,97 VICTORIA VOLKSBANKEN ,44 Wüstenrot ,18 Celkem ,8 ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN TAB. 5 PODÍLY PRŮBĚŽNĚ A JEDNORÁZOVĚ PLACENÉHO POJISTNÉHO (TIS. KČ) Pojišťovna Průběžně placené Jednorázově placené Podíl průběžně placených (%) Allianz % AMCICO AIG Life % AVIVA % AXA životní pojišťovna % Česká pojišťovna % ČPP % ČSOB Pojišťovna % Generali % Hasičská % ING Životní pojišťovna % Komerční pojišťovna % Kooperativa % Pojišťovna CARDIF PRO VITA % Pojišťovna ČS % UNIQA % VICTORIA VOLKSBANKEN % Wüstenrot % Celkem % Index 2006/ ,7 99,88 ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN TAB. 6 - VYBRANÉ PŘEDBĚŽNÉ PARAMETRY ČAP Ukazetel 1-12 / / 2006 Index 2006/ 2005 Počet smluv ve kmeni (ks) Celkem ,86 Životní pojištění ,69 Obchodní produkce životního pojištění (tis. Kč) Obchodní produkce celkem ,62 8

9 v tom: běžně placené ,01 jednorázově placené ,79 Obchodní produkce životního pojištění (ks) Obchodní produkce celkem ,46 v tom: běžně placené ,81 jednorázově placené ,45 ZDROJ: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Foto popis Zveřejňování poplatků NIC NEVYŘEŠÍ FP-finanční poradce str. 13 Téma Pojišťovny a pojišťovnictví zpět O změnách v České asociaci pojišťoven, ale i o pojistném trhu a lidech, kteří se na něm pohybují, jsme si povídali s ing. Tomášem Síkorou, generálním tajemníkem České asociace pojišťoven. * V čele ČAP jste něco přes půl roku. Co se za tu dobu na fungování ČAP změnilo? Mám pocit, že si pojišťovací sektor uvědomil potřebu vykročit novým směrem v oblasti intenzivnější komunikace nejen s klíčovými partnery, ale i mezi sebou. Dostal jsem šanci být v centru dění a mám vcelku dobrý pocit, že jsme se skutečně pohnuli kupředu. Především měníme způsob práce z reaktivního plnění úkolů na proaktivní přístup jednotlivců. Snažím se okolo sebe koncentrovat takový tým lidí, který přichází s novými nápady, nebojí se přijmout odpovědnost, o věci se aktivně zajímá a intenzivně komunikuje. Mým cílem je vytvořit kulturu přátelské atmosféry, v dynamickém prostředí s moderními řídícími prvky. Externě viditelnou stránku změn dokazuje i naše nové sídlo a logo. Provedli jsme také audit činností a zbavili se těch, které zájmy našich členů nijak neposouvaly dopředu. Koncentrujeme se na kvalifikované podávání zpětné vazby státní správě v oblasti legislativy a prosazování našich názorů a zájmů, pocházejících z praxe pojišťoven. Vyhledáváme také příležitosti sjednocení postupů našich členů v běžné pojišťovací praxi tak, aby se to pozitivně promítlo jak do ekonomiky pojišťoven, tak i do kvalitnějších služeb pro zákazníky. A co je klíčové: chceme dbát na informování veřejnosti. Samozřejmě budeme dávat relevantní informace veřejnosti a novinářům, bojovat s podvodem i s neetickým chováním zprostředkovatelů. * Dynamika růstu životního pojištění klesá. Jaké výsledky odhadujete za rok 2006? A jak to bude vypadat letos? Předběžné výsledky za loňský rok ukazují, že dynamika růstu trhu stále stagnuje. Oproti roku 2006 však zaznamenáváme lehký růst v oblasti životního pojištění. Příčinou nízké dynamiky je zejména ten fakt, že na trhu se stále více uplatňují i jiné finanční produkty. Lidé mají možnost si vybrat z více možností. To za prvé. A za druhé: velké zprostředkovatelské firmy, které před lety začínaly výhradně s prodejem životního pojištění, dnes nabízejí i jiné produkty než především životní pojištění. A za třetí: podpora státu, pokud jde o prodej životního pojištění, stagnuje, lépe řečeno se vyčerpala. Mnozí, kteří chtěli využít dvanáctitisícového daňového odpočtu, toho již využili, a přesto, že by mohli do životního pojištění vkládat více peněz, nemají pro to daňovou motivaci. Také nám chybí důchodová reforma, v níž by životní pojištění mohlo hrát jednu z významných rolí. Zatím nebyla realizována ani reforma zdravotnictví, kde by pojišťovny opět mohly hrát díky svému know-how i schopnosti nabídnout kvalitní řešení významnou roli. Uvidíme, zda tato témata posune dopředu rok ČAP má podrobné analýzy možností a je připravena o těchto problémech diskutovat, ale zatím bohužel nebylo stabilní politické klima. Na druhou stranu víme, že se pojišťovny musí snažit, aby na trh přicházely s inovacemi produktů. Současně musíme lidem vysvětlovat, že pojištění je finanční garancí stability jejich života. Mnoho lidí se naučilo životní pojištění vnímat pouze jako alternativu spoření, ale pojištění je primárně určeno pro zajištění rizik a platí, že čím jsem chudší, tím musím mít riziko lépe zajištěné. * V minulém čísle FP - Finančního poradce neopomněl šéfredaktor rýpnout do ČAP, protože údajně nesouhlasíte s tím, aby byl zákazník informován o nákladech spojených s finančním produktem. Co vy 9

10 na to? Jak se zdá, někdy má šéfredaktor informace, o kterých ani sama dotyčná instituce neví. Ta problematika je poněkud složitější. Pokud jde o informovanost klientů, viděl bych ji ve dvou rovinách. Jedna věc je obecná informovanost obyvatelstva v oblasti finančních produktů. Ta u nás zatím víceméně chybí. Všichni jsme se v základní škole naučili chemické složení různých sloučenin, ale v běžném životě to potřebuje jen promile z nás, zatímco s termíny jako je úroková sazba nebo směnka se seznamují jen studenti na vysokých školách ekonomického zaměření. Přitom se s těmito a podobnými ekonomickými pojmy dnes běžně setkávají všechny profese - od kominíků až po manažery. Jak je vidět, v českém státě chybí lidem obecné ekonomické vzdělání, nasvědčují tomu i výsledky průzkumů veřejnosti, které provádí ČAP nebo jednotlivé pojišťovny. Pokud se stát nebude věnovat základní edukaci, bude mít většina zákazníků dost problémů pojmům i souvislostem rozumět. Od toho už je jen krůček k tomu, aby toho zneužívali někteří zprostředkovatelé ke klamavým informacím. Naším úkolem je proto napomáhat odborné diskusi a přispět k řešení obsahu osnov v oblasti finančnictví - a to od základní školy až po střední. To je ovšem běh na dlouhou trať, to nelze změnit ze dne na den. Současně však potřebujeme i aktuální řešení. Asociace a finanční instituce by proto měly prostřednictvím veřejně dostupných kanálů finanční pojmy vysvětlovat a dohánět tak chybějící vzdělání v tomto směru. V rámci změn v ČAP se chystáme změnit nejen design webových stránek, ale především jejich obsah. Součástí našich web stránek bude jakýsi rádce spotřebitele, kde se budeme snažit lidem vysvětlovat klíčové pojmy z oblasti pojišťovnictví. V obecné rovině tam klienti najdou také informace o podstatě jednotlivých pojistných produktů a jejich vhodnosti pro určité potřeby klienta. Současně musíme veřejnost přesvědčit, aby před nákupem produktu věnovala nějaký čas nastudování těchto užitečných rad. Uvažujeme také o tom, že by pojišťovny dávaly klientům jednotný srozumitelný popis produktu, který kupují. Tím by se omezily snahy některých zprostředkovatelů prodat produkt k jinému účelu, než k jakému je určen. Klient by totiž z takového popisu sám pochopil, k jakému účelu je produkt vhodný. * Ale přece jen - to skutečně pojišťovny nedokážou jednoduchým způsobem vyčíslit náklady, spojené s uzavřením smlouvy tak, aby to lidé pochopili? K čemu zákazník potřebuje znát cenu produktu? Vždyť to není ani schopen posoudit. Konstrukce nákladů sestává z mnoha položek, a když se na to potenciální klient podívá, tak může říci: tohle se mi zdá drahé - ať to pojišťovna zlevní. Ale to je hloupost. Všichni přece dobře víme, že to, co dělá hlavní rozdíl v ceně stejného produktu, to je provize, nikoli jiné náklady pojišťoven. To je klíčový problém. Zprostředkovatel je povinen podle zákona sdělit jeho způsob odměňování, pokud o to klient požádá, ale jak může obyčejný člověk posoudit, zda je to hodně nebo málo? Jak dokáže tuto odměnu objektivně posoudit, jaké použije srovnávací parametry? Myslím, že cesta vede jiným směrem. Zkusme se spíše u životního pojištění ptát: Vážený kliente, kupujete si skutečně to, co jste chtěl? Víte o tom, že spořicí efekt u životního pojištění se dostaví až za více než deset let? Chcete především jistotu pojistné ochrany, nebo vám jde jen o zhodnocení peněz? A pokud se takový člověk přizná, že chce pouze zhodnocovat své peníze do tří let, pak doporučujme jiné řešení. * Tím se ale všechna odpovědnost převádí na zprostředkovatele Jednoznačně, odpovědnost z povinnosti komunikace s klientem rozhodně ano. Zprostředkovatel by především měl znát výhody i omezení jednotlivých typů produktů. Za tu dobu, co se podílím na práci ČAP, jsem dostal na stůl různé případy, které se ve smyslu nedostatečně poskytnutých informací klientovi staly. V 99 % se prokázalo, že pojišťovna udělala maximum pro to, aby odborně připravila zprostředkovatele nebo distribuční sítě, a v rámci současné praxe informovala klienta ve svých materiálech. Ale i tak zprostředkovatelé ve snaze vydělat řeknou zákazníkovi cokoliv. Nakonec spoléhají na zmiňovanou neinformovanost. Najdou se dokonce i takoví, kteří nedělají s klientem povinný zápis o jednání a vyhodnocení jeho přání a potřeb. Když si někdo například odmítne pojistit dům proti vichřici nebo mu to zprostředkovatel dostatečně nevysvětlí a nenechá si o svém rozhodnutí podepsat záznam, škodu v případě vichřice pochopitelně utrpí klient. Samozřejmě že ve svých důsledcích je pak vždy naštvaný na pojišťovnu, i když jím podepsané pojistné podmínky hovoří jasně. Víme všichni, že klient chce pojištění obvykle co nejlevnější a zprostředkovatel se mnohdy bojí argumentovat, aby vůbec něco prodal, tak uzavře jakékoli řešení. Problém tedy není tak jednoduchý, jak je často prezentován. Jsem toho názoru, že zveřejňování poplatků nebo provizí spokojenost a informovanost klientů nevyřeší. 10

11 * Vzdělávání je ovšem běh na dlouhou trať Diskuse i na toto téma byla také nedávno na půdě AKAT (asociace pro kapitálový trh). Účastnili se jí všichni významní partneři na trhu včetně Ministerstva financí ČR a České národní banky. ČAP tam jasně deklarovala připravenost k diskusi o všeobecné edukaci jak v rovině základního školství, tak i v rovině vlastních iniciativ předávání srozumitelných informací klientovi. Samozřejmě že problém (ne)edukace národa nelze odstranit za několik málo let. Čím dříve však začneme, tím dříve nebudeme muset řešit hodně současných problémů souvisejících s úrovní etického a odborného jednání zprostředkovatelů. Informovaný klient pak částečně sám vyčistí trh od nekalých praktik. * Jakým kanálům dávají pojišťovny přednost při prodeji svých produktů? Začal bych poněkud z širšího úhlu pohledu. Často rozebíráme pojem nezávislý poradce. Diskutovali jsme o tom s pojišťovnami také na půdě ČAP a dospěli jsme k jednoduché definici: obecný potenciál nezávislosti má jenom ten, kdo dostává honorář od klienta a není závislý na provizi. Jakým jiným způsobem kvantifikovat míru nezávislosti? Je skutečně nezávislý zprostředkovatel, který pracuje pro pět pojišťoven, nebo dokonce pro deset? V praxi si distribuční sítě obvykle vyberou nějaký oblíbený produkt, (často ten, za který získají největší provize), a začnou ho zákazníkům plošně doporučovat s tím, že oni jsou přece nezávislí a mají smlouvy nejméně s dvaceti institucemi, a tím pádem vybírají to nejlepší. Již jako zástupce zprostředkovatelského sektoru jsem vždy tvrdil, že rozhodující měrou nezávislosti není počet produktů, které mohu zprostředkovat, ale vhodně vybraný typ produktu, resp. jejich kombinace. Nakonec vysoká konkurence nabídku i ceny v příslušném segmentu přiblížila a výběr produktu pak závisí především na detailech a variabilitě. Dnes již také nikdo nepochybuje o všeobecné stabilitě finančních institucí, na níž zprostředkovatelé kdysi stavěli své argumenty. Jediný, kdo má potenciál být opravdu nezávislý, je makléř, který si nechá zaplatit za radu přímo od zákazníka. Všichni ostatní jsou zprostředkovatelé (výhradní, nebo nevýhradní), o jejichž nezávislosti rozhoduje spíše interní morálka a úroveň znalostí. * Ale tím jste mi neodpověděl na otázku, koho pojišťovny preferují pokud jde o prodej jejich produktů. Myslím, že pojišťovny obecně preferují především stabilitu, kvalitu a dlouhodobost spolupráce, ať se již jedná o vlasti distribuční cesty nebo externisty. Samozřejmě každá z alternativ má své výhody i negativa -náklady, schopnost implementovat prodejní postupy, etika, loajalita atd. V každém případě všeobecný trend v oblasti distribuce je i z pohledu různých druhů produktů pro různé životní cíle tzv. cross-selling. Ten je samozřejmě zaváděn i v rámci vlastních sítí pojišťoven a již schopností některých distribučních kanálů nabídnout klientovi komplexní servis předčí v kvalitativní rovině schopnosti externích sítí. * Vraťme se nyní k placenému finančnímu poradenství. Jaká je u nás jeho perspektiva? Pokud chce klient skutečně větší jistotu objektivity, pak si musí vybrat poradenskou firmu, která si za to nechá zaplatit. Ta si pak ovšem nesmí vzít provizi od finanční instituce, protože právě na její výši může být rada závislá. Je ovšem otázkou, kolik občan ušetří, pokud si celkové řešení jeho potřeb nechá vypracovat drahým specialistou. V případě pojištění se mu podle mého názoru detailní analýza a teoretická úspora z vybrané varianty versus zaplacená cena za radu nevyplatí. Jiné to však může být u velkých průmyslových pojištění nebo investičních produktů (tím nemyslím investiční pojištění). Bohužel, zákon č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí tento problém nevyřešil. * Dělá ČAP něco pro to, aby se to dořešilo? Uvědomme si, že půl roku nefungovala vláda. Přesto jsme zpracovali teze, které diskutujeme s Ministerstvem financí ČR i s partnerskými asociacemi. Od tezí je třeba jít dál a rozvinout skutečnosti, které trhu prospějí. Bavíme se o jakési variantě řidičáku, tedy o vydání licencí například pro prodej cestovního pojištění, stavebního spoření atd. Nároky na prodejce, byť by je řešily různé legislativní normy, by měly být vždycky pro finanční produkty stejné. Nemusíme přece požadovat odborné zkoušky na někom, kdo prodává pouze cestovní pojištění nebo penzijní fond. Větší požadavky musíme mít na toho, kdo prodává životní pojištění nebo investiční fondy. A ještě vyšší požadavky musíme mít na ty, kteří radí lidem s investicemi na kapitálovém trhu. Je nutné vyjít ze současné legislativy a snažit se nějakým způsobem tyto věci narovnat. Dosud jsme stále řešili otázku získání 11

12 licence v oblasti prodeje pojištění- důvěryhodnost, zkouška apod., a to i pro prodej komoditních produktů. Ale pozor! Sice komplikujeme získání řidičáku - ale co když někdo pojede na červenou a bude přistižen? Proč by ho neměl postihnout zákaz činnosti, buď částečný, nebo doživotní. Co když se například prokáže, že zprostředkovatel nepostupoval podle zákona, tj. nesepsal s klientem jeho nároky a požadavky (některé pojišťovny dokonce tyto podmínky ještě zpřísnily), v tu chvíli musí nastoupit institut trestu. Dnes v praktické rovině zdravá represe chybí. V současné době takový zprostředkovatel nemá strach z ničeho. Je povinně pojištěn, takže škodu za něj většinou zaplatí pojišťovna. Odejmutí registrace ze strany ČNB je administrativní špička ledovce a je zatím neúčinné. Jak vidíte, systém je stále ještě nedořešený. Pak je tu ještě další problém, a to je bezdůvodné přepojišťování klientů, které obvykle končí jejich zklamáním. Pověst ovšem utrpí i pojišťovna, která byla před třemi, čtyřmi lety podle tvrzení zprostředkovatele nejlepší na trhu a produkt byl extrémně výhodný, ovšem situace se údajně změnila. Tohle možná platí u investičních fondů, ale u životního pojištění je to neopodstatněné. V současné době se hodně diskutuje o tom, jak tomu zabránit. Samozřejmě nejlépe vzděláváním, o kterém jsem již hovořil. Ale také vytvářením legislativních nástrojů pro omezení takové obchodní taktiky Precedens již existuje v Nizozemsku a v Rakousku. Tam zprostředkovatelé ze zákona ručí svojí provizí pět let. Dokonce jim nelze v první splátce vyplatit najednou víc než polovinu provize. V Nizozemsku se zprostředkovatelům dokonce platí provize postupně v průběhu deseti let. Pokud by tedy zprostředkovatel doporučil klientovi smlouvu stornovat v době stanovené zákonem, sám na to doplatí. Tím je omezena motivace nelogického přepojišťování. Sektor tak navíc nepřitahuje zlatokopy, kteří chtějí vybrat vysoké provize a potom hned odejít jinam. Naším cílem je chránit pojišťovny i klienty. Inspirace ze zahraničí je jednou z myšlenek, která by mohla vyřešit tento problém i v České republice. Foto popis Ing. Tomáš Síkora, generální tajemník České asociace pojišťoven se zkušenostmi z finančního poradenství 12

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Kolektiv autorů, KPO, EF TUL EF TUL, KPO; NFVP 8.8.2013

Kolektiv autorů, KPO, EF TUL EF TUL, KPO; NFVP 8.8.2013 2013 Analýza pojistného trhu IV, rok 2011 Projekt Technické univerzity v Liberci, Ekonomické fakulty, Katedry pojišťovnictví Financovaný Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Kolektiv

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Analýza pojistného trhu

Analýza pojistného trhu Analýza pojistného trhu 2011 Projekt Technické university v Liberci Ekonomická fakulta Katedra pojišťovnictví Financovaný Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Řešitelský tým: Karina

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace V Praze dne 13. července 2012 Č.j.: 781/11 Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 3 KM - IT PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem Hustopeče 10. 11. října 2006 Zpracovali: JUDr. Aleš Čermák JUDr. Milan Lehuta JUDr. Karel Kopecký JUDr. Vlastimil Pršal, Ph. D. PhDr. Jiří Růžek doc. RNDr.

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI RESPECT BRNO, s. r. o. :: Příkop 27/2a, 604 40 Brno Tel.: +420 545 247 522, Fax: +420 545 212 016, E-mail: info@respectbrno.cz, Internet: www.respect.cz Zapsáno v obchodním rejstříku

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2014 Řádná valná hromada 30. dubna 2015 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2014... 6 Pojišťovnictví

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Lesy České republiky, s.p. (LČR), mají cca 3500 zaměstnanců, z toho 73 % THZ a 27 % D. Ke stabilizaci

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, PT 1 28. 7. 2015 Osnova Správní modely penzí Model veřejných penzí Model životního pojištění

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ XI 2014 měsíčník nejen o finančních benefitech Fincentrum Hypoindex říjen 2014 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Úrokové sazby u hypoték jsou zase nejníže v historii a pravděpodobně

Více

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Milan Hradec Abstrakt Cílem stati je charakterizovat stav a současné vývojové tendence pojišťovnictví v ČR. Autor v části 2. stručně charakterizuje vývoj pojišťovnictví

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více