PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum:

2 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti prodeje finančních produktů. Zastupujeme klienty ve sporech s finančními poradci, resp. makléřskými společnostmi či pojišťovnami, kdy předmětem řízení jsou klienty požadované kompenzace za poskytnuté vadné poradenství/služby; Včem vynikáme? máme dlouholeté zkušenosti z prostředí MLM společností (makléři, zprostředkovatelé, finanční poradci apod.) a i jiných distribučních platforem; máme znalosti příslušné legislativy a obchodních postupů významných hráčů v oboru. 2

3 Životní pojištění Smyslem životního pojištění je udržení životního standardu v případě nečekaných událostí negativně ovlivňujících příjem domácnosti; Parametry pojištění zřídka vychází ze sofistikovaných výpočtových metod a v praxi spíše odpovídají optimu z pohledu finančního či pojišťovacího zprostředkovatele. V některých případech tak klientům již od jejich podpisu vzniká ztráta, a to velmi významná, i v řádech stovek tisíc korun v průběhu trvání smlouvy; Až 90% klientů má pojistné krytí nastaveno zcela nevhodně s ohledem na jejich potřeby!!! Následky jsou jasné nulové či nedostatečné plnění od pojišťovny pak nemůže nahradit výpadek v příjmech a mimo emoční stránky věci, spojené se zdravotním problémem, nastává finanční kolaps. 3

4 Invalidita Pojištění invalidity řadíme mezi ta rizika, která by měla být vnímána jako prioritní. Hrozí všem bez rozdílu věku, životního stylu či povolání. Invalidita není jen o významném poklesu příjmu a snížení životní úrovně. Je také o následné lékařské péči v rámci dlouhodobé rehabilitace, zakoupení rehabilitačních pomůcek či speciálně upraveného vozu nebo rekvalifikaci; Neschopnost výdělečné činnosti, a s tím spojený pokles příjmu rodiny, s sebou pochopitelně nese riziko neschopnosti splácet finanční závazky (hypotéka, leasing, vzdělání dětí, apod.) i běžné životní náklady(nájem, energie apod.). Poměrně častým prohřeškem pojišťovacích a finančních poradců bývá úplné nebo částečné nahrazení pojištění invalidity jinými typy pojištění, nejčastěji trvalými následky vzniklých úrazem nebo pojištění invalidity jen následkem úrazu. Statistika ovšem hovoří o něčem jiném!!! 4

5 Statistika téměř 10% produktivní populace v ČR je příjemcem invalidního důchodu; většina veškeré přiznané invalidity jde na vrub onemocnění svalové a kosterní soustavy, nemocem oběhové nebo nervové soustavy a novotvarům; invalidita následkem úrazu je přiznávána u cca 7 % mužů a 3 % žen. Klást důraz na zajištění tohoto rizika pouze následkem úrazu je tedy krajně nezodpovědné vůči klientovi. 5

6 Modelový případ 1 Rodina s jedním dítětem (9 let) Muž: administrativní pracovník, věk 37 let, příjem před úrazem ,- Kč brutto, 12/2012 úraz (70% poškození těla), přiznán III st. Invalidity Žena: zdravotní sestra, věk 35 let, příjem ,- Kč brutto Příjem čistý celkem ,- Kč Výdaje: provozní výdaje včetně nájemného: ,- Kč pojištění automobilu a domácnosti: 410,-Kč rizikové životní pojištění rodiny na úraz: 1.400,-Kč (úmrtí, trvalé následky úrazu) o trvalé následky úrazu s progresivním plněním na částku ,-Kč u muže (finančními poradci nejčastěji doporučován trojnásobek roční mzdy) Byt v osobním vlastnictví Automobil Rezerva na bankovním účtu 50 tis. Kč. 6

7 Vysvětlivky: výchozí bod hodnota rezervy pokles křivky hospodaření je deficitní růst křivky hospodaření je přebytkové(r vyplacení pojistného plnění tis.kč) pokles pod osu X v podstatě neexistují likvidní prostředky pro financování provozu deficit 1, ,-Kč vyjadřuje peněžní sumu, která je nutná k pokrytí všech výdajů domácnosti při vzniku pojistné události. 7

8 Modelový případ 2 Muž 33 let svobodný Muž: manager, věk 35 let, příjem před úrazem 33 tis. netto 12/2012 vážné onemocnění, přiznán II st. Invalidity Byt v osobním vlastnictví a osobní automobil Na bankovním účtu má rezervu 200 tis. Kč Pravidelné měsíční výdaje: provozní výdaje: 20 tis. Kč hypotéka: 9 tis. Kč pojištění automobilu a domácnosti: 1100,-Kč rizikové životní pojištění plné invalidity: 900,-Kč o pojištění invalidity 3 st. (úraz i nemoc) s jednorázovou výplatou pojistné částky na částku 1, ,-Kč (výše hypotéky) Vzhledem k faktu, že muži byl přiznán druhý stupeň invalidity, nebude mu pojistné plnění oproti předchozímu případu vyplaceno. 8

9 Vysvětlivky: výchozí bod hodnota rezervy pokles křivky hospodaření je deficitní růst křivky hospodaření je přebytkové pokles pod osu X v podstatě neexistují likvidní prostředky pro financování provozu deficit ,-Kč vyjadřuje peněžní sumu, která je nutná k pokrytí všech výdajů při vzniku pojistné události. 9

10 Shrnutí Oba modelové případy vykreslují situace, které mohou zcela běžně nastat: Zatímco rodina s jedním dítětem měla štěstí, že muži se stal úraz a bylo mu tak vyplaceno po 2 letech od data úrazu pojistné plnění ve výši 1,5 mil. Kč, ukazuje se, že stanovené pojistné krytí bylo nedostatečné pro udržení životního standardu na který je rodina zvyklá; Rodině od okamžiku přiznání plného invalidního důchodu muže vzniká měsíční deficit ve výši necelých 15 tis. Kč po následujících 27,5 let. Pokud by pojistné plnění bylo vyšší o částku cca 1,5 mil. Kč, bylo by pak dostačující k pokrytí deficitu v příjmu rodiny do důchodového věku. Naopak muž byl bohužel pojištěn zcela nedostatečně a to jednak proto, že pojistné krytí bylo pouze na výši hypotéky; běžné provozní výdaje nebyly vůbec kalkulovány; muž byl sice pojištěn na invaliditu, ale pouze plnou (tedy 3st.). Vzhledem ke stupni postižení těla mu však byl revizním lékařem přiznán pouze 2 st. Invalidity a pojistné plnění mu tak nebylo vyplaceno. Muži s ohledem na onemocnění a neschopnost pracovní činnosti vzniká měsíční deficit ve výšicca27tis.kčponásledujících27,5let. cca 5,5 mil. Kč jakožto jednorázové peněžní plnění od pojišťovny představuje sumu, která by muži postačovala k pokrytí deficitu v příjmu do důchodového věku. 10

11 Klíčové pro úspěch Pojistnésmlouvyuzavřenépo Důkazní břemeno leží na straně pojišťovacích zprostředkovatelů!!! 11

12 Spolupráce Vnímáte-li u výše uvedených modelových případů jakoukoliv podobnost s Vaší osobní zkušeností; Máte-li v portfoliu smlouvu, u níž si nejste jisti správností nastavení parametrů životního pojištění, popř. i s variantou spořící složky; Kontaktujte nás!!! Nabízíme audit finančních smluv ve Vašem portfoliu; vyčíslení ztráty a návrh postupu pro uplatnění náhrady škody. tel.: