Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP"

Transkript

1 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP Jednou z výhod PHP z hlediska vývojáře webu je, že abstrahuje mnoho nízkoúrovňových implementačních detailů. V tomto směru prokazuje dokonce takovou službu, že vývojář může obvykle vytvářet složité webové aplikace, aniž by rozuměl protokolům, pomocí kterých webové servery komunikují se světem HTTP (HyperText Transport Protocol). Ačkoliv je povětšinou taková nevědomost požehnáním, v případě optimalizace pro vyhledávače tomu tak někdy není. Nesprávné použití protokolu může v hodnocení webu vyhledávači způsobit hotovou katastrofu. Na druhou stranu, pokud víte, jak protokol použít efektivně, může to být stejnou měrou užitečné. Stavové kódy HTTP jsou malé, ale rozhodující části tohoto protokolu. Poskytují informaci ohledně stavu HTTP požadavku. Dají se použít například k oznámení, že informace, na kterou požadavek směřoval, má být napříště žádána někde jinde. U moderních vyhledávačů se dá tímto způsobem také přenést hodnota odkazu na jiné umístění. Tento příklad samotný ukazuje, jak důležité je tyto kódy znát. V této kapitole vás čeká následující: Poznáte stavové kódy HTTP, které jsou důležité pro optimalizaci pro vyhledávače. Porozumíte tomu, jak správně používat stavové kódy, jak označovat odstraněné stránky a jak předejít tomu, aby vyhledávače indexovaly chybové zprávy. Naučíte se implementovat přesměrování pomocí PHP a mod_rewrite. Krok za krokem si vyzkoušíte implementaci automatické opravy URL a převádění do kanonické formy. 93

2 Kapitola 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP Stavové kódy HTTP Pokaždé, když klient (např. prohlížeč) posílá požadavek na nějakou URL na webu, server odpoví několika hlavičkami HTTP; požadovaný obsah následuje po nich. Většina uživatelů ale tuto část komunikace nikdy nespatří, protože ji většina prohlížečů běžně nezobrazuje. Pokud jste nikdy neviděli, jak takové hlavičky vypadají, je načase vás v tomto směru pokřtít. Nejjednodušší cestou je použít webový nástroj, který odvede všechnu práci za vás. Jeden takový je na adrese Na obrázku 4.1 vidíte výsledek použití tohoto nástroje s adresou Stavový kód jsme zvýraznili. Obrázek 4.1 Snazší způsob, jak si prohlédnout hlavičky HTTP, je použít rozšíření prohlížeče. Jedno z rozšíření pro Firefox je LiveHTTPHeaders (http://livehttpheaders.mozdev.org/). Pro Internet Explorer můžete použít iehttpheaders (http://www.blunck.se/iehttpheaders/iehttpheaders.html). Na obrázku 4.2 vidíte LiveHTTPHeaders v akci. Část hlaviček HTTP, která vás pro potřeby této kapitoly zajímá ze všeho nejvíce, je ta, která obsahuje stavový kód požadavku, který je vyznačený v obrázku. Nejběžnější stavový kód je 200, který znamená, že webový server požadavek úspěšně vyřídil bez jakýchkoliv nečekaných událostí a samotný obsah následuje po hlavičkách. Pro optimalizaci pro vyhledávače ovšem musíte znát i další stavové kódy. V této kapitole se budeme zabývat těmito: Přesměrování: 301 a 302 Odstraněno: 404 Chyba serveru: 500 Oficiální popis všech stavových kódů HTTP je k dispozici na rfc2616/rfc2616-sec10.html. 94

3 Přesměrování pomocí kódů 301 a 302 Obrázek 4.2 Přesměrování pomocí kódů 301 a 302 Kódy 301 a 302 jsou stavové kódy HTTP používané pro přesměrování. Oznamují, že pro splnění požadavku HTTP je nutné provést další požadavek obsah se nachází někde jinde. Když webová stránka odpoví jedním z těchto kódů, nevrací žádný obsah HTML, ale obsahuje navíc hlavičku HTTP Location:, která nese URL, kde se obsah nachází. Na obrázku 4.3 je ukázka, jak přesměrování funguje v praxi. Jak vidíte, když nastane přesměrování, URL, která přesměrovala, nevrací žádný obsah, ale určuje novou URL, na kterou má jít náhradní požadavek. Pochopitelně pokud je klientem indexovací robot vyhledávače, neúčastní se procesu žádný uživatel. Vyhledávače postupují stejným procesem, a pokud narazí na přesměrování, upravují svoji databázi. Přesměrování může být také více za sebou, tedy jedno přesměrování vede na stránku, která klienta opět přesměruje. Tuto možnost bychom ale měli nechat v teoretické rovině a vícenásobným přesměrováním bychom se měli vyhnout. Nejvyšší počet přesměrování, povolený starou verzí RFC 2616, byl pět, tento limit byl ale později zrušen. I tak je ale moudré se zřetězeným přesměrováním vyhnout, protože proces indexace zdržují roboti mohou vyřízení přesměrování pouze naplánovat, nikoliv vyřídit ihned. Doporučujeme neprovádět více než tři přesměrování. 95

4 Kapitola 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP Obrázek 4.3 Standard HTTP obsahuje více přesměrovacích stavových kódů. Jejich seznam najdete v tabulce 4.1. V praxi se ale používají pouze kódy 301 a 302. Navíc jelikož mají některé prohlížeče se zpracováním jiných stavových kódů problémy, je lepší se jim vyhnout, i kdyby se zdály pro konkrétní účel vhodnější. Můžeme také předpokládat, že s nimi neumí zacházet ani vyhledávače, nebo přinejlepším není zcela jasné, jak je interpretovat. Tabulka 4.1 Stavov kûd Popis 300 VÌce moûnostì 301 Trvale p emìstïno 302 Nalezeno 303 Viz jinde 304 NezmÏnÏno 305 Pouûij proxy 307 DoËasnÏ p esmïrov no 96

5 Kód 301 Přesměrování pomocí kódů 301 a 302 Stavový kód 301 oznamuje, že obsah je trvale přemístěný na jinou adresu určenou v hlavičce Location:, která následuje. Říká, že stará URL je zastaralá a klient by měl všechny reference na starou URL nahradit URL novou. Vezměme si jako příklad fiktivní stránku která vrací tyto hlavičky: HTTP/ Moved Permanently Date: Sun, 18 Nov :07:14 GMT Server: Apache/2.2.8 (Unix) X-Powered-By: PHP/6.0.0-dev Location: Content-Length: 0 Connection: close Content-Type: text/html;charset=utf-8 Když načtete takovou stránku v prohlížeči, automaticky se přesune na nové umístění určené hlavičkou Location. Po přesměrování vás tlačítko Zpět nepřesune na původně požadovanou stránku, jelikož tu server označil jako trvale přesunutou. Stavový kód 301 taky říká vyhledávači, že hodnotu odkazu původní URL by měl předat nové URL. Teoreticky by nová URL měla zdědit hodnocení původní URL; v praxi to ale může nějakou dobu trvat. Co se týká této věci, neměli byste URL měnit bezdůvodně. Co se týká optimalizace pro vyhledávače, stavový kód 301 je ten nejdůležitější. Nejdelší část této kapitoly věnujeme tomuto kódu a ukázkám předvádějícím jeho použití. Ale než se k těmto cvičením dostaneme, prozkoumáme v následujících částech ještě stavové kódy 302, 404 a 500. Jejich pochopení je rovněž důležité. Kód 302 Stavový kód 302 má trochu nejednoznačný význam. Oznamuje, že zdroj je dočasně přesunutý. Stará URL se nestává zastaralou a klienti nebudou výsledek ukládat do dočasné paměti, pokud jim to explicitně neřekneme hlavičkami Cache-Control nebo Expires. Aby byly věci ještě zamotanější, kód 302 používají i některé placené reklamní odkazy, ale to zde řešit nebudeme. Velký problém se stavovým kódem 302 je, že jeho význam pro vyhledávače závisí na kontextu. V praxi je účelné rozdělení na vnitřní dočasné přesměrování, tedy z jedné stránky v doméně A na jinou stránku v doméně A, a na externí dočasné přesměrování, tedy ze stránky v doméně A na stránku v doméně B. Prohlížeče se vždy při výkladu přesměrování 302 drží definice jak u interních, tak u externích. Většina vyhledávačů (včetně Google a Yahoo!) jej ale v současnosti používá pouze u interních 302. Pro interní přesměrování kódem 302 potom neukládají výsledek z přemístěné adresy a nadále ve výsledcích vyhledávání uvádějí původní doménu A. To je v souladu s definicí. Externí přesměrování 302 představují větší problém. Matt Cutts ze společnosti Google uvádí, že ve více než 99 % případů Google vypíše výsledky z nového umístění, tedy z domény B, místo těch z domény A. To je v rozporu se standardem a Google se takto chová, aby snížil riziko zvané krádež

6 Kapitola 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP Jako krádež 302 se označuje praktika, kterou se stránka na doméně A odkazuje na stránku na doméně B, která má čerstvý kvalitní obsah. Normálně by se taková stránka ohodnotila dobře na základě ukradeného čerstvého obsahu z domény B a mohla by použít metodu zahalení (cloaking) a jiné uživatele než vyhledávače přesměrovat na jiné stránky. Takové způsoby se postupně rozšířily natolik, že přiměly Google i Yahoo! změnit způsob zacházení s kódem 302, a jak prohlašuje Matt Cutts: Google přešel ke skupině heuristik, které vrací odkazovanou stránku v 99 % případů. A proč ne ve 100 % případů? Většina vyhledávačů si vyhrazuje právo na výjimky, kdy si myslí, že původní stránka bude pro hledajícího lepší, i když se to stane jen zřídkakdy. V článku na adrese Matt Cutts rozebírá externí přesměrování 302. V tomto případě není chování podle definice RFC pravidlem, ale výjimkou. Ve většině případů se s externími kódy 302 zachází jako s 301, ovšem nezpůsobí přenesení hodnoty odkazu. V praxi byste měli zvážit, jestli vůbec přesměrování 302 potřebujete. Pokud dočasně potřebujete na URL poskytovat jiný obsah než obvykle, je lepší změnit obsah průhledně. Možné způsoby implementace jsou pomocí include() nebo pomocí načtení a zobrazení alternativního obsahu ze vzdáleného umístění, čímž se vyhnete nutnosti použít přesměrování 302; toho dosáhnete pomocí funkcí PHP curl Client URL Library. Pokud se tedy stará stránka jmenuje stara_stranka.php a stránka s novým obsahem se jmenuje nova_stranka.php, potom můžete jednoduše vložit obsah z nové stránky: include('nova_stranka.php'); Pro načtení obsahu z jiného serveru pomocí URL stačí provést něco podobného: $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com/new_page.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); echo curl_exec($ch); Odstranění stránek pomocí 404 Každý s širokými prsty někdy viděl stavový kód 404. Znamená, že URL, kterou klient požaduje, neexistuje. Některé technické detaily ohledně tohoto kódu ovšem tak zřejmé nejsou. Zaprvé není zcela známo, že se stavovým kódem 404 může server odeslat také obsah stejně jako se stavovým kódem 200. Je pravda, že lidé si obvykle spojují kód 404 s obecnou chybovou stránkou serveru Apache; nemusí to tak ale být vždy. Některé weby upravují stránky 404 tak, aby uživatelům pomohly. Lepší weby mohou dokonce na základě klíčových slov v požadované URL uživateli navrhnout, co mohli hledat. Ať už je ale stránka 404 obecná nebo upravená, vždy říká vyhledávačům, že stránka neexistuje; a pokud ano, měli by ji odstranit ze své databáze. Vyhledávače nikdy neindexují stránku, kterou obdrží s kódem

7 Zabránění indexování chybových stran pomocí kódu 500 U statických stránek je zobrazení chyby 404 automatické jednoduše smažte soubor. Bohužel spoustu dynamických webů koncept kódu 404 ignoruje, protože to představuje trochu úsilí na implementaci navíc. Obvykle když produkt vymažete z databáze, na ostatních stránkách webu se už na něj nevyskytují žádné odkazy. Na stránku produktu ale stále mohou odkazovat externí weby, tím pádem mají jistou nabytou hodnotou odkazu a zůstávají v databázích vyhledávačů. Nejhorší, co můžete udělat, je vrátit prázdnou stránku se stavovým kódem 200 jak se často stává u produktů, které již nejsou v databázi. To vede k mnoha prázdným stránkám, které vyhledávač zaindexuje, čímž vzniká duplicitní obsah. Místo toho byste měli vrátit kód 404, případně i s chybovou zprávou. Častou chybou je, že web zobrazí zprávu stránka nebyla nalezena, ovšem se stavovým kódem 200. Hostingové služby většinou umožňují nastavení vlastní stránky 404 tedy stránky, která se má zobrazit, pokud klient požádá o URL, která neexistuje. Nemusí ale správně nastavit stavový kód 404, což může vést k teoreticky nekonečnému množství stejných stránek na vašem webu. Jestli tedy web vrací správný kód, se můžete přesvědčit pomocí nástrojů uvedených výše v této kapitole. A jaké z naší pohádky plyne ponaučení? Dodržujte štábní kulturu. Pro všechen odstraněný obsah vracejte stavový kód 404. Někteří zkušení optimalizátoři navrhují místo kódů 404 vracet stránku se souvisejícími produkty. To zachová hodnotu odkazů, zatímco při použití 404 o ni přijdete. Zařídit to můžete v souboru.htaccess nebo v PHP pomocí přesměrování 301, řešení předvedeme později v této kapitole. Zabránění indexování chybových stran pomocí kódu 500 Za devatero routery a sedmero firewally, v zapomenuté serverovně, běžel jeden server, tu a tam vyřídil požadavek, a žil šťastně až do až do chvíle, kdy spadla databáze. Jelikož to je nepředpokládaný stav (všichni bychom mohli zapracovat na lepším ošetření chyb!), spoustu stránek začalo vracet prázdné stránky s chybovými zprávami nebo kódy 404. Možná se sesypal i samotný server. A aby to bylo ještě horší, nemáte momentálně nic, čím ho nahradit. Mezitím se vyhledávač rozhodne vaše stránky zas po čase navštívit a zaindexovat; a co nenajde: prázdné stránky, chybové hlášky a podobné smetí. Zde jsou možnosti: Váš web vrací 404 nebo prázdné stránky. To je opravdu vážná nepěkná věc. Pokud server vrací 404, vyhledávač vaše stránky odstraní z databáze. Pokud vyhledávač vidí prázdné stránky nebo stránky nadívané chybovými zprávami a varováními, může udělat to samé. Tomu byste se měli pokusit za každou cenu vyhnout. Nenalezne nic (nelze se se serverem spojit). To je, co se indexování vyhledávači týká, překvapivě lepší situace než předchozí. Jakkoliv se to může jevit hodně neprofesionálním, vyhledávač může předpokládat, že nastaly problémy s konektivitou, a zkusí indexovat později. Vaše uživatele to ovšem může naštvat. Z pohledu indexovacího robota to ale není takový problém, pokud dojde v krátké době k nápravě. 99

8 Kapitola 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP Takže jaké je správné řešení? Je to vlastně úplně jednoduché. Server může vrátit stavový kód 500 doprovázený stránkou, která popisuje chybu. Tak dá najevo vyhledávačům, že má dočasné potíže, nebo možná je server odstavený kvůli údržbě. Slušně to oznámí a poskytne čas, kdy bude opět v provozu. Nebo se možná udála živelná pohroma jako v případě tisícileté vody v Čechách v roce Pro všechny URL je tedy nutné nastavit chybovou stránku se zprávou o situaci, dokud se věci neurovnají. Pokud tedy chcete něco takového provést v PHP, použijte podobný kód: header("http/ Vnitřní chyba serveru"); echo "Banka je zavřená, dokud Marťané nevystoupí z koalice a neodletí ". "zpátky na Mars. Omlouváme se za nepříjemnosti a děkujeme za pochopení."; exit(); Přesměrování pomocí PHP a mod_rewrite Odteď dále tato kapitola popisuje zejména použití stavového kódu 301. Můžete jej implementovat buď pomocí PHP, nebo mod_rewrite. Při použití mod_rewrite je postup podobný jako u přepisování URL, jenom přidáte stavový kód přesměrování jako příznak. Následující pravidlo provede přesměrování 301 na bar.php při požadavku na foo.php. RewriteRule ^foo\.php$ /bar.php [R=301,L] Kromě nového příznaku R na konci pravidla zde pro vás není nic nového ale ten příznak představuje významný rozdíl. Ať už tam příznak R je nebo není, návštěvník by nakonec viděl obsah na stránce bar.php. Když ale použijete přesměrování, návštěvníkův prohlížeč provede dva požadavky na server. Prvním požádá o foo.php; v odpovědi se mu dostane přesměrování stavovým kódem 301 v hlavičce HTTP s určením nového umístění bar.php. Následně klient požádá o bar.php a dá uživateli vědět, že se dostal na jinou URL, tím, že změní URL v adresním řádku. V PHP můžete přesměrovat přidáním hlavičky HTTP prostřednictvím funkce header(). Pokud chcete, aby foo.php poslala klienta na bar.php kódem 301, skript foo.php by měl vypadat takto: <?php header('http/ Trvale přemístěno'); header('location: Pokud se objeví pouze hlavička Location bez explicitního uvedení stavového kódu, předpokládá se automaticky kód 302 dočasné přesměrování. Pamatujte na to. V praxi pokud úpravy webu vyžadují změny v URL, správce webu by měl přesměrovat aspoň nejdůležitější URL na jejich nové protějšky. Jinak web přijde o nabytou hodnotu odkazů. Použití přesměrování 301 problém zmírní. Pokud už je váš web zaindexovaný, musíte nechat systematicky přepisovat staré URL na nové. 100

9 Přesměrování pomocí PHP a mod_rewrite Použití přesměrování při změně názvu souboru Ve cvičení, které následuje, upravíme stránky produktu, které jsme vytvořili v kapitole 3, tak, aby přesměrovávaly všechny dynamické URL na verze s klíčovými slovy. Momentálně můžeme ke stejnému obsahu přistupovat jak přes dynamické URL, tak přes URL s klíčovými slovy (viz obrázky 3.9 a 3.12 v kapitole 3); následující dva odkazy tedy vedou na stejný obsah: a Abyste předešli jakýmkoliv problémům plynoucím z toho, že dvě různé adresy vedou na stejný obsah, zajistěte, aby stránka dosažená jinou URL vždy klienta přesměrovala na tu správnou s klíčovými slovy. To je zásadní při přechodu na statické URL u existujícího webu, protože staré URL už určitě vyhledávače v databázích mají. Dobrá, jsme si jisti, že dychtíte po dalším kódu! Vyzkoušejte Přesměrování dynamických URL na URL s klíčovými slovy 1. Následující kód přidejte do souboru config.inc.php. Tato globální asociativní pole definují řadu produktů a kategorií a simulují opravdovou databázi produktů. Data v nich obsažená budete potřebovat k vygenerování URL s klíčovými slovy pomocí PHP. Pole používáme místo skutečné databáze pro zjednodušení příkladu. <?php // Doména webu; bez '/' na konci! define('domena_webu', 'http://seophp.example.com'); // Vytvoříme fiktivní databázi produktů a kategorií $GLOBALS['produkty'] = array ("45" => "Rovnač na ohybač", "31" => "Stěrače na ponorku", "42" => "Bublinka do vodováhy"); $GLOBALS['kategorie'] = array ("12" => "Kutilské potřeby", "6" => "Auto-Moto", "2" => "Stavebnictví");?> 2. Vytvořte soubor include/presmerovaniurl.inc.php a do něj vložte tento kód: <?php // Načteme knihovnu továrny na URL require_once 'include/urltovarna.inc.php'; 101

10 Kapitola 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP // Přesměruje na správnou URL, pokud už na ní není. function OpravURLKategorieAProduktu() { // Získáme správnou URL pro aktuální stránku kategorie/produktu. $spravnaurl = ZískejURLKategorieAProduktu(); } // Přesměrujeme pomocí 301 na správnou URL, pokud je to nutné. if( DOMENA_WEBU. $_SERVER['REQUEST_URI']!= $spravnaurl ) { header('http/ Trvale přemístěno'); header('location: '. $spravnaurl); exit(); } // Vrací správnou URL s klíčovými slovy function ZískejURLKategorieAProduktu() { // Získáme ID produktu a kategorie z dotazové části URL. $iidproduktu = $_GET['id_produktu']; $iidkategorie = $_GET['id_kategorie']; // Z fiktivní databáze získáme jména kategorie a produktu. $snazevproduktu = $GLOBALS['produkty'][$iIdProduktu]; $snazevkategorie = $GLOBALS['kategorie'][$iIdKategorie]; // Vytvoříme URL s klíčovými slovy. $spravnaurl = VytvorURLProduktuAKategorie( $snazevkategorie, $iidkategorie, $snazevproduktu, $iidproduktu ); // Vytvořenou URL s klíčovými slovy vrátíme. return $spravnaurl; }?> 3. Do souboru produkt.php vložte tyto řádky: <?php // Načteme knihovnu s funkcemi na přesměrování. require_once 'include/presmerovaniurl.inc.php'; // Přesměrujeme klienta na správnou URL, pokud už na ní není. OpravURLKategorieAProduktu(); 102

11 Přesměrování pomocí PHP a mod_rewrite // Zobrazíme detaily produktu. echo 'Vybral(a) jste produkt č. '. $_GET['id_produktu']. ' z kategorie č. '. $_GET['id_kategorie'];?> 4. V prohlížeči načtěte adresu a sledujte, co se stane zajímavého s URL v adresním řádku! Na obrázku vidíte, jak server požadavek přesměroval na příslušnou správnou verzi URL s klíčovými slovy. Obrázek 4.4 Nejprve upravujeme produkt.php, aby se načetla knihovna PresmerovaniURL.php, a potom zavoláme v ní obsaženou funkci OpravURLKategorieAProduktu(): <?php // Načteme knihovnu s funkcemi na přesměrování. require_once 'include/presmerovaniurl.inc.php'; // Přesměrujeme klienta na správnou URL, pokud už na ní není. OpravURLKategorieAProduktu(); Funkce OpravURLKategorieAProduktu(), kterou voláme při každém načtení stránky produktu, kontroluje, jestli URL, přes kterou se klient ke stránce dostal, je ta správná. Správnou verzi vytvoříme pomocnou funkcí ZískejURLKategorieAProduktu(): // Přesměruje na správnou URL, pokud už na ní není. function OpravURLKategorieAProduktu() { // Získáme správnou URL pro aktuální stránku kategorie/produktu. $spravnaurl = ZískejURLKategorieAProduktu(); Jak pracuje funkce ZískejURLKategorieAProduktu(), vysvětlíme za okamžik. Prozatím budeme předpokládat, že proměnná $spravnaurl obsahuje něco jako Jakmile získáme správnou URL, ověříme, zda URL, přes kterou se návštěvník dostal na stránku produktu, je stejná: // Přesměrujeme pomocí 301 na správnou URL, pokud je to nutné. if( DOMENA_WEBU. $_SERVER['REQUEST_URI']!= $spravnaurl ){ Hodnota $_SERVER['REQUEST_URI'] obsahuje URL bez doménového jména, na kterou směřoval požadavek. Například pokud směřoval na 103

12 Kapitola 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP id_produktu=41, $_SERVER['REQUEST_URI'], obsahuje /produkt.php?id_kategorie=2&id_produktu=41. Připojením doménového jména k této hodnotě získáme celou URL. Pokud se správná a použitá URL neshodují, provedeme přesměrování 301 na správnou stránku. To provedeme nastavením správných hodnot hlaviček HTTP: // Přesměrujeme pomocí 301 na správnou URL, pokud je to nutné. if( DOMENA_WEBU. $_SERVER['REQUEST_URI']!= $spravnaurl ) { header('http/ Trvale přemístěno'); header('location: '. $spravnaurl); exit(); } Teď se podíváme na funkci ZískejURLKategorieAProduktu(). Ta začíná získáním identifikátorů produktu a kategorie, které jsou obsaženy v URL, z proměnné $_GET: // Vrací správnou URL s klíčovými slovy function ZískejURLKategorieAProduktu() { // Získáme ID produktu a kategorie z dotazové části URL. $iidproduktu = $_GET['product_id']; $iidkategorie = $_GET['category_id']; Potom načteme jména produktu a kategorie z naší fiktivní databáze: // Z fiktivní databáze získáme jména kategorie a produktu. $snazevproduktu = $GLOBALS['produkty'][$iIdProduktu]; $snazevkategorie = $GLOBALS['kategorie'][$iIdKategorie]; Fiktivní databáze se skládá ze dvou globálních asociativních polí, která spojuje identifikátory se jmény. Definujeme je v souboru config.inc.php. Pole simulují opravdovou databázi produktů. Používáme je místo databáze, abychom příklad co nejvíce zjednodušili. Pokud byste ale vytvářeli skutečnou aplikaci, použili byste normální databázi. // Vytvoříme fiktivní databázi produktů a kategorií $GLOBALS['produkty'] = array ("45" => "Rovnač na ohybač", "31" => "Stěrače na ponorku", "42" => "Bublinka do vodováhy"); $GLOBALS['kategorie'] = array ("12" => "Kutilské potřeby", "6" => "Auto-Moto", "2" => "Stavebnictví"); Když máme tato data k dispozici, můžeme pokračovat ve funkci ZískejURLKategorieAproduktu(). Pomocí funkce VytvorURLProduktuAKategorie() z továrny na URL vytvoříme URL s klíčovými slovy: 104

13 Přesměrování pomocí PHP a mod_rewrite // Vytvoříme URL s klíčovými slovy. $spravnaurl = VytvorURLProduktuAKategorie( $snazevkategorie, $iidkategorie, $snazevproduktu, $iidproduktu ); Nakonec vrátíme výslednou hodnotu: // Vytvořenou URL s klíčovými slovy vrátíme. return $spravnaurl; Oprava URL Největší výhoda současné podoby přepisování URL s klíčovými slovy je, že se při hledání dat produktů a kategorií nespoléháte jen na jejich jména, ale na jejich identifikátory, které šetrně vkládáme do URL. Funguje to perfektně, protože text v URL se může změnit, aniž bychom potřebovali cokoliv přeprogramovat. U takto fungujících odkazů ale existuje jedno riziko. Když se změní název produktu nebo kategorie, znění URL se automaticky změní také. Jak už víte, to může vést k výskytu duplicitního obsahu, a to určitě nechcete! V aktuální podobě našeho cvičného webu existuje nekonečný počet různých URL, které vedou na stejný obsah. Vezměme si například tyto dvě různé URL: a Vylepsena-bublinka-do-vodovahy-s-vitaminem-C-P42.html Řešení, které navrhujeme, spočívá v přesměrování na jedinou standardní verzi URL. Naštěstí pro vás již tuto funkci máme implementovanou! Funkce OpravURLKategorieAProduktu() ze skriptu PresmerovaniURL.inc.php se již v případě, že URL nemá podobu, jakou mít má, postará o přesměrování jakékoliv pochybené či zastaralé verze na správnou. Zkuste v prohlížeči načíst druhou z výše uvedených URL a server by vás měl navést správnou URL: Správné zacházení s více doménovými jmény Ačkoliv už to dnes tak populární není, někteří lidé touží mít více domén, které směřují na stejný web. Kupříkladu řekněme, že máte tato tři doménová jména:

14 Kapitola 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP Problém je, zvlášť pokud vedete kampaň na všechna tři doménová jména, že lidé mohou odkazovat na váš web kteroukoliv z těchto domén. Tak vzniká ohromný problém s duplicitou obsahu. Musíte vybrat standardní doménu a vytvořit trvalé přesměrování z ostatních domén na vybranou. Vyberme si třeba Přesměrování provedeme pomocí mod_rewrite takto: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST}!^www\.example\.com RewriteRule ^(.*)$ [R=301,L] Hotovo! Odteď server vše přesměruje na Pravidla si probereme detailně. Poprvé používáme direktivu RewriteCond. Ta se používá k nastavení podmínky pro pravidlo, které následuje. V tomto případě chceme zajistit, že se pravidlo aplikuje, pouze pokud požadavek směřuje na jinou doménu než Podívejme se na řádku s RewriteCond: RewriteCond %{HTTP_HOST}!^www\.example\.com Řádka určuje podmínku, která je splněna, pokud doménové jméno hostitelského serveru (HTTP_HOST) není (!) Přepisovací pravidlo RewriteRule potom uloží celý řetězec dotazu výrazem (.*) a předá ho na doménu kam požadavek přesměruje. Takto se například požadavek na přesměruje kódem 301 na Použití přesměrování ke změně doménového jména Někdy se stane, že potřebujete změnit doménové jméno. To může být například případ sloučení a začlenění jedné společnosti do druhé. Změna domény je sice nevítaná, ale nutná. Dá se provést správným způsobem, ale také mnoha špatnými. Obvykle je po sloučení nutné obě staré domény směřovat na stejný web. Nejhorší, co můžete udělat, je směrovat obě doménová jména na stejný obsah pomocí DNS. Tak se stane, že vyhledávače nevědí, které z nich je hlavní. V průběhu let pravděpodobně vznikly spousty odkazů na obě doménová jména a vyhledávače budou nejspíše mít velké problémy s rozhodováním, kterou verzi zaindexovat. Výsledkem je velký problém s duplicitním obsahem. Také byste mohli jednu z domén vyřadit z provozu nebo na ni dát oznámení pro uživatele, že mají používat novou doménu. Obě tyto metody předejdou penalizaci za duplicitní obsah, ale neprovede se předání hodnoty odkazů. Správná cesta, jak takový přechod uskutečnit, je pomocí přesměrování 301 na novou doménu. Jednoduše dejte do souboru.htaccess tyto direktivy: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old\.example\.com [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.old\.example\.com RewriteRule ^(.*)$ [R=301,L] To modulu mod_rewrite přikazuje, aby požadavky na staré domény old.example.com nebo trvale přesměroval na při zachování všech parametrů dotazového řetězce. Pravidlo RewriteRule se vykoná jen tehdy, když požadavek splní jednu z podmínek RewriteCond. 106

15 Převod URL do kanonické formy: versus example.com Také byste mohli použít pravidla s podobným významem: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST}!^www\.new.example\.com RewriteRule ^(.*)$ [R=301,L] Ta přikazují modulu mod_rewrite, podobně jako při kanonikalizaci, že všechny požadavky na správnou doménu má přesměrovat. Převod URL do kanonické formy: versus example.com Další téma, které se objevuje stále dokola. Jelikož všechny vyhledávače (včetně Google, dokonce i po nové verzi BigDaddy) mají problémy, když je web přístupný jak na doméně tak na example.com, měl by zodpovědný správce webu tuto nejednoznačnost odstranit. Jinak mohou vyhledávače zaindexovat obě verze a vzniká problém duplicitního obsahu. Náprava je úplně jednoduchá. Prostě vložte do souboru.htaccess tyto direktivy: RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com RewriteRule ^(.*)$ [R=301,L] Říkají, že každý požadavek na example.com[cesta] se má trvale přesměrovat na Případně můžete místo toho použít něco s podobným výsledkem: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST}!^www\.example\.com RewriteRule ^(.*)$ [R=301,L] To říká, že jakýkoliv požadavek na tento web, který přichází přes jiné doménové jméno než má mod_rewrite přesměrovat právě na něj. Taková definice má ale širší záběr a nemusí to být přesně to, co máte v úmyslu. Přesměruje také jakékoliv jiné domény, které vedou na váš web, na Poznámka: Vůbec není dobrý nápad použít nástroj na odstranění webu k odstranění stránek example.com, dokonce i poté, co jste provedli tyto změny! Může to vést k úplnému odstranění webu. Matt Cutts ze společnosti Google říká: Pokud odstraníte některou verzi doménového jména (s www nebo bez), Google může celou vaši doménu na šest měsíců odstranit. Proto to v žádném případě nedělejte. (http://www.mattcutts.com/blog/seo-advice-url-canonicalization/). Místo toho nežádoucí domény přesměrujte kódem 301 na tu správnou a problém by se měl po čase vytratit. Kanonikalizace URL: /index.php oproti / Koncept výchozích stránek bohužel způsobuje další problém s duplicitním obsahem. Pokud požadavek neuvádí žádný soubor nebo adresář, server obvykle vrátí výchozí stránku, ale bez přesměrování. Problém se potom vyskytne, když na stránku existují odkazy s oběma verzemi ať už z webu samotného nebo z externích webů. To vede k problému s duplicitním obsahem, protože 107

16 Kapitola 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP existují dvě URL, které vedou na stejný obsah. Ani jedna z verzí URL není ta správnější, ačkoliv lepší jsou kratší URL, proto preferujeme spíše / než /index.php. Řešení je podobné jako u problému oproti example.com. Musíte nastavit přesměrování kódem 301 na příslušný adresář, kdykoliv server obdrží požadavek na cestu končící index.php nebo index.html. Kód přesměrování se dá jednoduše implementovat pomocí pravidel mod_rewrite nebo v PHP. Pomocí mod_rewrite to provedete přidáním následujících řádek do souboru.htaccess: RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET\.*/index\.(php html)\ HTTP RewriteRule ^(.*)index\.(php html)$ /$1 [R=301,L] Po povedení této změny zkuste načíst adresu a server by vás měl přesměrovat na Případně pokud chcete stejného efektu docílit v PHP, v následujícím cvičení se dozvíte, jak. Vyzkoušejte Přesměrování index.php 1. V adresáři seophp vytvořte soubor s názvem index.php s následujícím kódem: <?php // Přesměruje aktuální požadavek, pokud je třeba. require_once 'include/presmerovaniurl.inc.php'; // Přesměruje požadavky na index.php nebo index.html na obsahující adresář. OpravIndexURL();?> <!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.1//EN > <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"/> <title>seo Egghead: SEO pro zelenáče</title> </head> <body> <h1>vítejte na SEO Egghead!</h1> </body> </html> 2. Do souboru PresmerovaniURL.inc.php přidejte tento kód: <?php // Načteme knihovnu továrny na URL require_once 'include/urltovarna.inc.php'; // Přesměruje požadavky na index.php nebo index.html na obsahující adresář. function OpravIndexURL() { 108

17 Převod URL do kanonické formy: versus example.com // Pokud je požadavek na index.php nebo index.html, // přesměrujeme na obsahující adresář. if( preg_match('#(.*)index\.(html php)$#', $_SERVER['REQUEST_URI'], $promenne) ) { // Provedeme přesměrování 301 na novou URL. header('http/ Trvale přemístěno'); header('location: '. DOMENA_WEBU. $promenne[1]); } }...?> 3. Načtěte a server by vás měl přesměrovat na (viz obrázek 4.5). Obrázek 4.5 Kód je celkem jasný. Napřed jsme vytvořili velmi jednoduchou stránku index.php, která obsahuje jen titulek. Zvláštní na ní je ale to, že na začátku načítá skript PresmerovaniURL.inc.php. Ten zkontroluje, jestli požadavek na stránku přistupuje přes jednu ze stránek index.php nebo index.html: // Pokud je požadavek na index.php nebo index.html, // přesměrujeme na obsahující adresář. if( preg_match('#(.*)index\.(html php)$#', $_SERVER['REQUEST_URI'], $promenne) ) Zde používáme regulární výrazy ke kontrole, zda URL končí výše zmíněnými názvy souborů. Voláme funkci preg_match() a uzavřením výrazu.* do závorek (.*) žádáme o uložení všech znaků předcházejících názvu souboru do třetího parametru $promenne. Tyto znaky potom budou URL, na kterou chceme požadavek přesměrovat. Pokud tedy URL vyhovuje, provedeme přesměrování 301: if( preg_match('#(.*)index\.(html php)$#', $_SERVER['REQUEST_URI'], $promenne) ){ // Provedeme přesměrování 301 na novou URL. header('http/ Trvale přemístěno'); header('location: '. $promenne[1]); } 109

18 Kapitola 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP Další typy přesměrování Existují ještě další typy přesměrování, například pomocí elementu meta refresh a javascriptová přesměrování, jejich používání ale nedoporučujeme. V minulosti je často zneužívali spameři a z toho důvodu je jejich použití téměř vždy podezřelé. Když už použijete meta refresh, nenastavujte prodlevu menší než 10 sekund. Obvyklé použití meta refresh vypadá takto: <!-- Přesměruj na SEO Egghead za 10 seconds --> <meta http-equiv="refresh" content="10;url=http://www.seoegghead.com/"> Přesměrování založené na JavaScriptu vůbec nedoporučujeme používat. Pokud na něj vyhledávač přijde, velmi pravděpodobně udělí nějakou penalizaci. Shrnutí V této kapitole jsme předvedli, že základní porozumění důležitým stavovým kódům HTTP je pro správnou optimalizaci pro vyhledávače velice podstatné. Obchodní rozhodnutí si někdy vyžádá změnu stránky, domény nebo odstranění obsahu. Tím, že dáte vyhledávači o těchto změnách vědět, předejdete nepříjemným nedorozuměním. 110

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2006/11/23 15:11:51 $ Obsah Úvod... 3 Co je to HTTP... 4 Základní model protokolu... 5 Struktura požadavku v HTTP 1.0 a

Více

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Obsah stránek Meta data Meta Title Meta Description Meta Keywords Zdrojový kód Odkazy Vyhledávací roboty Přesměrování

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz TNPW1 Cvičení 1 Technologie pro tvorbu webu HTML, HTML5 značkovací jazyk struktura, obsah, odkazy - hypertext CSS, CSS3 kaskádové styly vzhled (rozvržení, formátování,

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Nahrání webu na internet

Nahrání webu na internet Nahrání webu na internet Meta tagy Podstránky webu máme hotové, ale v jejich hlavičkách nám chybí poslední věc. Až bude web online, všimnou si ho internetové vyhledávače a jeho podstránky si tzv. zaindexují.

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta.

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. MS Exchange informace pro uživatele Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. Tento dokument popisuje základní

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Kapitola 5 Dynamický obsah načítaný

Kapitola 5 Dynamický obsah načítaný Dynamický obsah načítaný z databáze Kapitola 5 Dynamický obsah načítaný z databáze 5 Když už víme, jak vytvořit novou databázi a jak v ní vytvořit tabulky pro ukládání informací, můžeme přistoupit k dalšímu

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

JSON API pro zjišťování cen MtG karet

JSON API pro zjišťování cen MtG karet JSON API pro zjišťování cen MtG karet Autor: Ing. Jiří Bažant Verze: 1.0 Datum: 20.9.2014 Changelog Verze Datum Autor Poznámka 1.0 17.9.2014 Ing. Jiří Bažant 20.9.2014 Ing. Jiří Bažant Oprava příkladu

Více

Google Apps. weby 3. verze 2012

Google Apps. weby 3. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Další akce... Akce stránky... Šablony stránek... Akce webu... Spravovat web... 5 Sdílení webu... 9 Přehled... 9 Nastavení viditelnosti... 0 Nastavení sdílení

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Manuál pro implementaci aplikace Na poštu

Manuál pro implementaci aplikace Na poštu Manuál pro implementaci aplikace Na poštu Verze: 1.4.2013 0 Obsah 1. Popis služby... 2 2. Jak to funguje... 2 3. Ukázka souboru... 3 4. Implementace... 4 5. Specifikace souboru... 5 6. Logika vyhledávání...

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

mod_rewrite Martin Bartušek Petr Šťastný MFF UK, 2008

mod_rewrite Martin Bartušek Petr Šťastný MFF UK, 2008 mod_rewrite Martin Bartušek Petr Šťastný MFF UK, 2008 Obsah 1.Apache a moduly...2 2.Přepisování...2 3.Instalace a nastavení modulu...2 4.RewriteBase...3 5.RewriteRule...3 5.1Příklady...4 6.RewriteCond...5

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Připravte si, jaké parametry produktu budete importovat a ty vepište do jednotlivých sloupců. Soubor uložíme (v tomto případě jako import.xls)

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod PRSMS a průběhu platby verze 17 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Premium rate SMS 3 1.2 Premium rate SMS [erotický obsah] 3

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platební metody MTSMS a průběhu platby verze / 9..0 Obsah Přehled platebních metod. MTSMS. MTSMS [erotický obsah] Průběh platby. Platba s přesměrování na platební

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Základní pojmy objektově orientovaného programování Objekt vychází z reálného světa. Má dva charakteristické rysy. Všechny objekty mají stav Všechny objekty

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

HTTP protokol. HTTP protokol - úvod. Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz

HTTP protokol. HTTP protokol - úvod. Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz HTTP protokol Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz HTTP protokol - úvod zkratka z Hyper-Text Transfer Protocol možnost přenášet jakákoliv data (soubor, obrázek, výsledek dotazu) obvykle provozován

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa...

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa... Obsah Digitální fotografie tisk, úprava a prohlížení v ACDSee Úvod... 9 Co naleznete uvnitř této knihy... 9 Co nenaleznete v této knize... 9 Komu je kniha určena... 9 Příklady používané v knize... 10 Používané

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

RSS : 1.1-1.2-1.3-2.1-2.2 - RSS

RSS : 1.1-1.2-1.3-2.1-2.2 - RSS OBSAH : RSS V XML 1.Základy RSS v XML 1.1 - teorie tvorby a průprava k tvorbě 1.2 - základy RSS v XML 1.3 - připojení RSS kanálu k webu 2.Složitější funkce RSS 2.1 - ikonky k článkům (v lepších prohlížečích

Více

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Obsah : 0 Úvodní obrazovka strana 2 1 Základní nastavení strana 2 1.1 Nastavení hesla strana 3 1.2 Časové pásmo strana 4 1.3 Nastavení připojení internetu

Více

1. Uživatelská úprava příkazů II.

1. Uživatelská úprava příkazů II. 1. Uživatelská úprava příkazů II. Studijní cíl Tento blok kurzu vysvětluje, jak zadávat příkazy operačního systému během práce v AutoCADu a jak vytvářet zkratky pro často používané příkazy a dočasně předefinovat

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Co to je objektově orientované programování Python není přímo objektově orientovaný jazyk, ale podporuje nejdůležitější části objektově orientovaného

Více